Jedinečná NEUROREHABILITACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jedinečná NEUROREHABILITACE"

Transkript

1 Jedinečná NEUROREHABILITACE

2 MUDr. Tomáš Sieber medicínský ředitel disponuje jedinečným terapeutickým a odborným rozsahem, který Vám blíže představíme na následujících stranách. Za svůj úkol považujeme poskytnout každému pacientovi intenzivní, individuální, efektivní rehabilitaci, která mu dokáže dopomoci k samostatnosti a zvýšení životní úrovně. Dokázat se to dá jedině s nasazením kvalifikovaných a angažovaných spolupracovníků, kteří se ochotně zasazují o pokroky u každého pacienta. Výjimečnost spočívá v intenzitě a individuálnosti neurorehabilitace. Pacienta v jeho léčebném programu provází 6 dní v týdnu 5-6 specialistů a to 4-6 hodin denně. DÍKY INTENZIVNÍ, INDIVIDUÁLNÍ A KOMPLEXNÍ NEUROREHABILITACI MÁ KAŽDÝ PACIENT ŠANCI NA LEPŠÍ ŽIVOT. Jedinečnost terapie spočívá ve specializovaných léčebných procesech, které pochází z části z neurologie pro kosmonauty a z části z intenzivní medicíny. Využívá se tu například proprioceptivní stimulace pomocí vesmírně-medicínských přístrojů anebo oxygenoterapie v hyperbarické komoře. Individuální Intenzivní Komplexní Jedinečné Strana 1 200členný tým je se 200 kvalifikovanými spolupracovníky jedním z vedoucích specializovaných institutů působících v oblastech neurologie, léčebné rehabilitace, fyzioterapie, revmatologie, balneologie, klinické logopedie a intenzivní medicíny. Léčí se tu především lidé, kteří trpí poškozením centrálního nervového systému. Neurologická poškození jsou většinou způsobena porodním traumatem, krvácením do mozku, mozkovou mrtvicí anebo mozko-lebečním traumatem.

3 ADELI Vědecký základ Dr. h. c. univ. prof. Dr. Franz Gerstenbrand Vědecký poradce pro v Piešťanech Pro každého pacienta je sestaven zpětnou vazbu jejich působení dává i motodisponuje všemi možnostmi moderní individuální rehabilitační program, který se rika pacienta. neurorehabilitace. Terapeutický program zakládá na důkladném posouzení jeho využívá vědecké poznatky z neurologického neurologických problémů a jejich příčin. Hyperbarická kyslíková terapie výzkumu, především aktivaci proprio- Vyhodnotí se stupeň poškození mozku, využívá i nově ceptivního systému. Centrum je doplněno míchy a periferního nervového systému. zřízené oddělení pro hyperbarickou o oddělení hyperbarické kyslíkové terapie Každý tým pracuje pod vedením lékaře, kyslíkovou terapii. Úspěch této tera- (HBOT). Jako jedna z mála institucí v Evropě který je důkladně obeznámen se všemi peutické metody je dokázán početnými je specializované na důležitými detaily. Do terapie jsou začleněni výzkumnými projekty především v USA. rehabilitaci dětí. i rodinní příslušníci pacienta. Terapie HBOT působí i při dlouhodobějších neurologických onemocněních. Při poškozeních mozku způsobených Multidisciplinární přístup Kosmická medicína V jsou zrea- Na stimulaci proprioceptivního systému mozkovou mrtvicí nebo jinými onemoclizovány základní principy moderní se používají přístroje, které byly od- něními se tato poškození částečně neurorehabilitace. Lékaři, terapeuti a zkoušené v kosmu, jako například speciálně revitalizují. spolupracovníci z dalších medicínských vyrobený kosmický oblek. Stimulace Terapie je vhodná i pro pacienty disciplín (např. logopedie, ergoterapie, posilňují elektromechanické vibrační s apalickým syndromem (bdělé kóma) ve kognitivní terapie) úzce spolupracují v jed- přístroje. Účinek těchto přístrojů byl pro- stádiu remise i pro léčbu Locked-in nom terapeutickém týmu. kázán pomocí fmri metody a odpovídající syndromu. Dr. h. c. univ. prof. Dr. Franz Gerstenbrand Franz Gerstenbrand habilitoval v roce 1967 z traumatického apalického syndromu a v roce 1973 se stal univerzitním profesorem. V roce 1975 se stal členem představenstva II. oddělení Neurologické nemocnice ve Vídni a Neurologické univerzitní kliniky v Innsbrucku. Od roku 1986 Gerstenbrand pracoval na výzkumu vesmírného vlivu na lidské tělo s ruskými vědci, zástupci NASA a ESA. Po výslužbě v roce 1994 se stal zástupcem ředitele Boltzmannova institutu restaurativní neurologie. Franz Gerstenbrand uveřejnil více než 700 publikací a 12 knih. Strana 2

4 Jedinečná NEUROREHABILITACE Mimořádná intenzita pro nejlepší výsledky Pro dosažení výsledků nasazuje ADELI Medical Center vybrané spolupracovníky, aby každý pacient dostal nejlepší možnou léčbu. V duchu hesla intenzivně a individuálně se multidisciplinární tým v ADELI Medical Center stará denně nanejvýš o 4 pacienty a neurolog dohlíží na skupinu s maximálně 16 pacienty. 30 hodin terapie za týden Ošetřovatelský tým se skládá z neurologa, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, řečových terapeutů, jako i rehabilitačních asistentů a masérů. Nasazením vybraných specialistů centrum dosahuje požadované intenzity léčby, soustředíce se na každého jednotlivce Strana 3 a zodpovídající výsledky. Terapie intenzivní ADELI neurorehabilitací trvá 3 až 4 týdny. S pacienty se pracuje 5 6 hodin denně, 6 dní v týdnu. Celkově každý pacient absolvuje okolo 30 hodin terapie za t ýden. Cíl: lepší kvalita života Po prvotním neurologickém vyšetření a následné konzultaci lékařů a terapeutů se především stanoví cíl rehabilitace. U pacientů jde o zvýšení kvality života a samostatnosti, o po dporování chůze, řečových schopností, sebepéče, ale i nezávislosti od příbuzných a v ideálním případě o znovuzařazení se do pracovního života. V se léčí následující neurologické onemocnění: mozková mrtvice mozko-lebeční trauma krvácení do mozku zápal mozkové kůry poranění míchy periferní nervová poranění polyneuropatie mozková obrna

5 Zpět do života Opět umím chodit Krvácení do mozku, kóma, boj o život: Mira Antunovic z Vídně skončila na vozíčku. Je to beznadějné, vyjádřili se lékaři. Po dvou týdnech terapie v rehabilitačním centru ADELI dokázala poprvé opět sama stát. Od té doby chodí paní Antunovic na terapie do ADELI Center na Slovensku dvakrát ročně: Pokaždé jsem udělala pokroky, říká: nyní už mohu chodit s holí sama. Po všem, co jsem prožila, je to neuvěřitelné. Mira, 52, Rakousko Znovu začínám chodit, pracovat, psát Monika žila hektický život úspěšné novinářky. Osudná cesta autem, poškození mozku, kóma. Po návratu z nemocnice to vypadalo, že zůstane odkázaná na pomoc jiných a doživotně připoutaná k posteli, v lepším případě na invalidním vozíku. Hýbala jsem jen krkem a částečně jsem zvedla ruce. Dlouho jsem se zlobila na to, proč jsem přežila. Měla jsem deprese z toho, že jsem na obtíž. Likvidovalo mě to. Jen její vlastní tvrdohlavost a vůle ji přinutily hledat cestu zpět. Našla ji v ADELI Center. Za dva týdny rehabilitace v ADELI Center jsem dokázala úplně sama ujít pomalým krokem 10 metrů. Dnes díky intenzivní rehabilitaci kombinované s hyperbarickou oxygenoterapií dokáže znova existovat samostatně. Opět začíná chodit, pracovat, psát. Monika, 39, Slovensko Chuť do života Ondřeje v 17 letech téměř připravila o život klíšťová encefalitida. Dlouhou dobu balancoval mezi životem a smrtí. Za cenu těžkého postižení svůj boj vyhrává. Ani on, ani jeho rodina se však nevzdávají a hledají všechny dostupné možnosti, aby synovi vrátili zdraví. Díky opakovaným pobytům v lázních a intenzivní rehabilitaci v ADELI Center se Ondřej pomalu vrací do života. Skutečný zlom k lepšímu nastal až v Piešťanech, v ADELI Center. Když vidíte, jak vaše dítě, které bylo dlouho v kómatu, dva roky ležícím pacientem a najednou udělá první kroky, nedá se ubránit slzám. Dnes už Ondřej dokáže samostatně ujít několik metrů, vrací se mu řeč a hlavně - chuť do života. Ondřej, 24, Česká republika Ujít 1000 metrů Čtyři měsíce po těžké autonehodě se 17letý Christoph Domagala konečně probere z kómy. Prvotní diagnóza: život na vozíčku po mozko-lebečním traumatu. Avšak Christoph a jeho rodiče bojují. Zkouší všemožné terapie a objeví ADELI. Tady Christoph tvrdě pracuje a trénuje a dokáže to, co jiní považují za zázrak první kroky po nehodě. Následují další terapie a další pokroky. Výsledek: Christoph je schopný ujít prvních 1000 metrů najednou. Dlouhá cesta do jeho starého života začala. Christoph, 29, Německo Strana 4

6 Velké možnosti pro malé pacienty Intenzivní dětská neurorehabilitace v trvá od 2 do 4 týdnů. S dítětem pracuje tým terapeutů 6 dní v týdnu, vždy od 4 do 5 hodin denně. Tým je veden neurologem, který dohlíží na proces rehabilitace a zabezpečuje vysokou kvalitu léčby. Individuální terapie podporuje správný vývin dítěte s cílem umožnit mu v budoucnu v rámci jeho možností normální a samostatný život. Unikátní DĚTSKÁ NEUROREHABILITACE Jedním z hlavních okruhů činností je dětská neurorehabilitace. Léčí se tu především děti s neurologickými poruchami, které vznikly v důsledku porodního traumatu. Centrum disponuje velkými zkušenostmi v léčbě dětí v kojeneckém věku. Čím dříve se neurologické poruchy léčí, tím lépe je možné využít plasticitu dětského mozku a tím lepší jsou vyhlídky na zlepšení. Dr. h. c. univ. prof. Dr. Franz Gerstenbrand Komplexně a individuálně je v celoevropském měření jedním z vedoucích terapeutických Terapie už pro kojence Rovněž při léčbě nejmenších dětí a kojenců center v oblasti dětské neurorehabilitace. zaujímá v mezinárodním Terapeutický program je ve své intenzitě postavení průkopnickou pozici. Každý rok se tu a komplexním charakteru jedinečný: malí léčí téměř 100 dětí ve věku od 6 do 24 měsíců. pacienti rehabilitují individuálně v průměru do V tomto věku je sice často ještě nemožné 5 hodin denně. Při neurofyziologických cvi- stanovit diagnózu, ale dá se odhalit zpomalení a čeních s dítětem pracují současně 2 až 3 tera- poruchy vývoje. Pomocí speciální rehabilitace je peuti, aby se nervový systém naučil najednou možné předejít těžkému postižení v budouněkolik důležitých funkcí, např. kontrolu hlavy, cnosti, resp. je možné ho výrazně zmírnit. držení těla a pohyb při krocích. V se léčí následující dětské neurologické onemocnění a stavy: dětská mozková obrna vrozená a získaná ochrnutí Spina Bifida mozko-lebeční poranění následky juvenilní mozkové mrtvice následky nedostatku kyslíku (např. při topení se) stavy po meningitidě a encefalitidě Strana 5

7 Pro lepší budoucnost Konec vozíčku Připravte se na to, že Vaše dítě bude vést šťastný život na vozíčku, vzpomíná Petra Lugerová na první diagnózy. Její dcera Magdalena byla od narození v důsledku mozkové obrny ochrnutá. Pomocí ADELI terapií kosmické medicíny jí však začal nový život. Navzdory prvním prognózám dnes Magdalena dokáže sama chodit, mluvit a ve škole držet krok se stejně starými dětmi. Dokonce chodí i na tělesnou výchovu. Magdalena, 10, Rakousko O pár operací méně Samuel Pagliai byl od narození spasticky ochrnutý. Lékař mu doporučoval operace a léčení Botoxem. Namísto toho se Samuelovi rodiče rozhodli pro ADELI antigravitační terapii s kosmickým oblekem. Úspěšně. Už po první terapii dokázal Samuel poprvé v životě samostatně sedět, polykat a mluvit. Úspěšně se tak vyhnul několika operacím. Samuel, 9, Itálie Už mi nemusíš dávat ruku Tragédie, která otřásla Slovenskem dvouletá dvojčata Deanka a Damiánko vypadli z okna z pátého patra obytného domu. Chlapeček zemřel a holčička, která dopadla přímo na svého bratra, s těžkými následky přežila. O její osud se zajímala i média a i díky nim absolvovala svůj první pobyt v. Deanka tu opět začíná chodit. Když jsme odcházeli, dcerka už ušla větší kus cesty sama, asi nějakých 100 kroků. A stále mi opakovala, mami, koukej, co umím, už mi nemusíš dávat ruku, říká její máma. Deanka potom pobyt opakovala ještě několikrát, vždy s lepšími a lepšími výsledky. Děvčátko má reálnou šanci na úplné uzdravení. Deanka, 5, Slovensko Strana 6

8 Propriocepce: Správný základ V porovnání s nejvíce používanou moto- rickou rehabilitací má proprioceptivní sti- m ul a ce při léčení neurologických deficitů hluboký účinek. Propriocepce totiž stimuluje nervový systém tam, kde vznikla porucha a tím vytváří lepší základ pro úspěšnou rehabilitaci. V medicíně se neustálé vnímání vlastního těla a permanentní vnímání pohybů nazývá propriocepce. Je to neustálý tok informací z těla do mozku. Mozek tyto informace průběžně přijímá a ukládá a tím se učí správně používat tělesnou sílu při každém pohybu při vstávání, chůzi, jídle, uchopování, mluvení atd. A Znovuzískání kontroly těla E přeruší opatřeními, kterými se zdravá fyzio- logická propriocepce stimuluje a mozek je zásobován správnými informacemi. Pod vedením specialistů a s použitím nejmodernějších přístrojů na posílení aferentních signálů pacienti vykonávají speciální aktivní a pasivní pohybové cvičení. Výsledek: pacienti se naučí kontrolovat svoje tělo. Když mozek kvůli poruše centrálního nervového systému vysílá tělu nesprávné signály, projevuje se to navenek nedostatečnou kontrolou těla, poruchami pohybů a někdy i poruchami řeči. Vlivem nesprávných pohybů jsou zpětně vysílány nesprávné signály do mozku, který se z nich snaží učit. V odborném jazyce se těmto signálům říká patologická propriocepce. ADELI terapie tento nesprávný koloběh A E Patologie Tok aferentních impulzů Tok eferentních impulzů Norma Jedinečné v Evropě Kromě v Evropě sotva existuje jiné neurorehabilitační centrum, které používá proprioceptivní stimulaci tak intenzivně, individuálně a s tolika rozmanitými možnostmi. Pacienti v ADELI Center jsou léčeni na základě nejnovějších poznatků rakousko- německé kosmické neurologie jako i ruské kosmické medicíny. Denně se s pomocí až 4 specialistů učí několik hodin sedět, chodit, jíst a mluvit. Takto dosahují výrazných pokroků a postupně zvyšují kvalitu svého života. Náš mozek se od narození učí kontrolovat pohyb těla prostřednictvím výměny signálů mezi tělem a mozkem. Proces učení mozku trvá celý život. Toto se děje ve formě permanentní zpětné vazby prostřednictvím tzv. aferentních impulzů (viz výše). Početné senzory v nervovém systému (proprioreceptory) mozku neustále a detailně oznamují, co právě dělá tělo. Strana 7

9 Kosmická neurologie a propriocepce Efektivnější terapie je jedinečné tím, že využívá speciální přístroje a postupy, které pochází z kosmické medicíny. Tím se stává program terapie pro každého pacienta ještě efektivnějším. Způsoby použití byly vyvinuty vědci v USA, Rusku a Německu proto, aby se předešlo poškození nervových a svalových systémů kosmonautů. Jsou to poškození, která vznikají vlivem nedostatku pohybu a stavem beztíže. Jako při pacientech s poškozením mozku, tak i mozek kosmonauta zapomene na správnou koordinaci pohybů při nedostatku správných informací. Náhradou v tomto případě je stimulace zdravé propriocepce. Dr. h. c. univ. prof. Dr. Franz Gerstenbrand Přístroje vyvinuté kosmickou neurologií na omezení poruch vyvolaných beztížným stavem, mohou být nasazeny na aktivování proprioceptivního systému a jeho vlivu na motoriku. Používáním kosmického obleku byly vyvinuty nové léčebné programy. Vibračně-stimulační obuv se už používá při rehabilitaci spastických syndromů a při prevenci Bed Rest syndromu. Poznatky z výzkumu proprioceptivního systému z pravého a simulovaného beztížného stavu otevírají novou cestu rehabilitace. Výzkum taktéž přináší diagnostické metody na včasné rozpoznání neurologických onemocnění. Antigravitační systém člověka je jako software, který je pevně integrovaný do nervového systému. Tento program řídí každý lidský pohyb jako reakci na neustále působící gravitační sílu umožňuje především kontrolu hlavy, trupu a podpůrnou a pohybovou funkci nohou. Mnoho pacientů má antigravitační systém nedostatečně vyvinutý. V některých případech existují vrozené poruchy, anebo k poškození programu došlo po poranění mozku. Toto postihuje hlavně pacienty na vozíku a pacienty připoutané na lůžko, ale i lidi s postižením chůze nebo poruchami rovnováhy. Mimořádnou účinnost mají speciální cvičení se simulovanou gravitací: se zátěžovými a odlehčujícími obleky z ruské kosmické medicíny. Z německé a rakouské kosmické neurologie pochází stimulace chodidla a vibrační terapie, které se významně podílejí na úspěchu léčby. Strana 8

10 Hyperbarická oxygenoterapie Poškození mozku v důsledku nedostatku kyslíku. Nedostatek kyslíku během porodu je známou příčinou dětské mozkové obrny. Tento nedostatek vede ke krvácení do mozku a následnému poškození dětského mozku. Nedostatek kyslíku v mozkové tkáni u dospělých lidí je většinou příčinou mozkové mrtvice. Zničené mozkové buňky jsou sice ztracené, ale v okolí centra poškození se nachází funkční neaktivní buňky, tzv. idlying neurons (nečinné neurony), které je možné znovu aktivovat. Kyslík aktivuje mozek Vzduch, který dýcháme, obsahuje 78% dusíku, 21% kyslíku a různé další plyny jako např. argon, neon a hélium. Při oxygenoterapii se v hyperbarické kyslíkové komoře nedýchá vzdušná směs, ale čistý kyslík při tlaku od 0,7 do 1,3 baru. Tím stoupá obsah kyslíku v těle až na 25násobek. Takto se překonávají blokády přísunu kyslíku k důležitým tělesným systémům a aktivují se početné funkce. Po úspěšném použití v intenzivní medicíně se tento postup nyní používá i při neurorehabilitaci. Reaktivace mozkových buněk Dokonce i v těch částech mozku, které nejsou prokrvovány, přispívá hyperbarická oxygenace k tomu, že poškozené oblasti a ne- aktivní buňky jsou opět zásobovány kyslíkem. Spící neurony se aktivují a umožní obnovení některých mozkových funkcí. Důležité je, aby se nové mozkové kapacity začaly ihned přiměřeně podporovat: intenzivní propriocep- tivní stimulace v je metoda, která napomáhá opětovnému nau- č e ní se správným pohybům a v rámci možností i jejich vykonávání samotným pacientem. Nejmodernější kyslíková komora Pro byla vytvořena špičková tlaková komora. Komora je po technické stránce nejmodernější a umožňuje při optimální léčbě průběžné pozorování pacientů zvlášť vyškoleným zdravotnickým personálem a dodatečný počítačový dohled. V komoře je místo pro 12 pacientů jako i pro 2 speciálně vyškolené pracovníky, kteří se během léčby o ně starají. Během 60 až 120 minutových expozicí v hyperbarické komoře je na přání možný i poslech hudby nebo sledování videa. Strana 9

11 Všemi prostředky k úspěchu Originální kombinace metod Jako jediné zdravotnické zařízení v Evropě spojuje dva mimořádně účinné postupy léčení pacientů s poškozením centrálního nervového systému: intenzivní propriocepci a hyperbarickou oxygenoterapii. Tuto kombinaci ADELI Center vyvinulo spolu s renomovanými německými a rakouskými neurology tak, aby se účinnost léčebného programu dále zvyšovala. Znovuzískání kvalitního života Základ této kombinace je inteligentní a jednoduchý a osvědčil se od prvního použití. Hyperbarická oxygenoterapie aktivuje poškozené části v centrálním nervovém systému, opětovně aktivuje mozkové buňky, které jsou znovu schopny učit se. Proprioceptivní stimulace mozek intenzivně zásobuje správnými informacemi, které je možné nově vytvořenými kapacitami rychle a efektivně ukládat. Pacienti, kteří jsou pro tento léčebný program vhodní, tím získávají možnost rychlé a efektivní rehabilitace na své cestě za samostatností a kvalitnějším životem. Další informace o programu neurorehabilitace a ostatních jedinečných postupech najdete v Katalogu služeb a kvalitativních kritérií ADELI Medical Centra a na adrese 74% nechodí 49% nechodí 6% chodí bez cizí pomoci Před prvním rehabilitačním pobytem 2% chodí bez cizí pomoci 3% jedné hole Po druhém rehabilitačním pobytu 8% jedné hole 16% chodí pomocí berlí 8% chodí pomocí berlí 7% jiných pomůcek 6% dvou holí 10% jiných pomůcek 11% dvou holí 61% nechodí 4% chodí bez cizí pomoci Po třetím rehabilitačním pobytu 38% nechodí 19% chodí pomocí berlí 8% chodí bez cizí pomoci Po prvním rehabilitačním pobytu 6% jedné hole 9% jedné hole Strana 10 13% chodí pomocí berlí 8% jiných pomůcek 8% dvou holí 12% jiných pomůcek 14% dvou holí

12 Zdraví i odpočinek V se klade velký důraz na POHODU pacientů a jejich rodiny. Nejvíc nás těší, když lidé doprovázející pacienty považují pobyt za dovolenou, protože pacient je zaručeně v dobrých rukou. Centrum se nachází v klidném prostředí, vzdálené jen pár minut od obchodů, nákupního centra a centra Piešťan. Bez každodenních starostí 2 Na více než 8000 m se všechno nachází pod jednou střechou ubytování v bezbariérových pokojích s bezplatným WiFi přístupem na internet, stravování v restauraci nebo kavárně a relax pro rodinné příslušníky našich pacientů: masáže, bazén a sauna. O aktivní odpočinek je taktéž postaráno cyklistika, turistika, bowling, tenis, golf anebo squash. Pro malé hosty a pacienty je pro rozptýlení k dispozici dětský klub, dětské koutky a relaxační místnost snoozle room. Adresa: Kontakt: Klinika pro neurologii, rehabilitaci, Hlboká 47 Tel.: fyzikální medicínu, revmatologii, Piešťany Fax: balneologii, klinickou logopedii, Slovenská republika Web: hyperbarickou a intenzivní medicínu. Facebook: Adeli s.r.o. 2012

www.navraty.info www.dilnytvorivosti.cz e-mail: info@navraty.info telefon: 241 083 273 mobil: 774 372 796

www.navraty.info www.dilnytvorivosti.cz e-mail: info@navraty.info telefon: 241 083 273 mobil: 774 372 796 www.navraty.info www.dilnytvorivosti.cz e-mail: info@navraty.info telefon: 0 mobil: Dílny tvořivosti 00 Dílny tvořivosti 00 Předmluva Milí pacienti, klienti, rodiče a blízcí, do rukou se Vám dostává Manuál

Více

Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie

Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie OBOR: 06 zdravotnictví Jméno a příjmení autora: Renáta Nováková, Septima 2009/2010 Škola: Katolické gymnázium Třebíč Otmarova 22

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA DELFINOTERAPIE

MASARYKOVA UNIVERZITA DELFINOTERAPIE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY DELFINOTERAPIE Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. Vypracovala: Petra Kosová Prohlašuji,

Více

Občasník Cerebrum2007 Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin

Občasník Cerebrum2007 Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin Občasník Cerebrum2007 Úvodník Vítáme Vás na stránkách prvního vydání občasníku sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin Cerebrum2007. Prostřednictvím tohoto občasníku Vás chceme informovat nejen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Ucelená rehabilitace jedinců s tělesným postižením v České republice a Nizozemí

Ucelená rehabilitace jedinců s tělesným postižením v České republice a Nizozemí Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra speciální pedagogiky Ucelená rehabilitace jedinců s tělesným postižením v České republice a Nizozemí Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr.

Více

Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR

Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR Praha 2012 publikace_zdravi_po IAK_STRED.indd 1 8/9/12 4:34:53 PM OBSAH: Předmluva Mgr., Bc. Monika Válková... 4 poradkyně

Více

Golfová ponížení Marka Ebena

Golfová ponížení Marka Ebena www.muzes.cz Koupí tohoto časopisu podpoříte Časopis pro ty, kteří se nevzdávají 6/2014 Jednotlivý výtisk 30 Kč / Předplatitelé 20 Kč Golfová ponížení Marka Ebena strana 22 EDITORIAL O plátcích daní Vychovám

Více

Analýza dat získaných při terapii mozkových dysfunkcí metodou biofeedback

Analýza dat získaných při terapii mozkových dysfunkcí metodou biofeedback Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jiří Lněnička Analýza dat získaných při terapii mozkových dysfunkcí metodou biofeedback

Více

e-makovice 6/2010 listopad 2010

e-makovice 6/2010 listopad 2010 listopad 2010 ÚVODNÍK DOPIS Můj dospělý bratr, otec tří malých dětí, je téměř dva roky po vážném úrazu mozku. Kvůli snad všem myslitelným komplikacím během akutní péče je nyní trvale uvázán na lůžko. Pokroky

Více

PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ

PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ 0 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ Lenka Lašková Plzeň 2012 Prohlašuji,

Více

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc.

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc. komerční PřÍlOHa SPOleČnOSTI MeDIaPlaneT získejte přesné informace Jak se orientovat na internetu v otázkách rakoviny? Cévní mozková příhoda Kde hledat vhodnou pomoc? březen 2014 ZRALÝ VĚK foto: ArchIV

Více

Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním

Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním 5 Slovníček pojmů Afázie Afázie je porucha způsobená poškozením určitých oblastí mozku. Jedná se o získané postižení řečových dovedností v době, kdy už byla řeč rozvinuta. Člověk může například po cévní

Více

Scénáře stárnutí populace

Scénáře stárnutí populace Scénáře stárnutí populace Co máme v budoucnu na vybranou? Projekt FP7: PACITA Parliaments and Civil Society in Technology Assessment Stárnutí populace Otázka, jak si poradit se stárnutím společnosti, představuje

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče. Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc

Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče. Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc Musíme chodit do postele pravidelně každý den v 6 a o víkendech

Více

Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA 4 / 2010, ročník II.

Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA 4 / 2010, ročník II. Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA 4 / 2010, ročník II. Mám obrovské štěstí v životě Marie Jasioková Jdu po cestě, přidá se ke mně nějaký člověk, ujdu s ním kousek, něčemu se naučím a pak zase

Více

INTEGRACE TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ DO BĚŽNÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

INTEGRACE TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ DO BĚŽNÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY INTEGRACE TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ DO BĚŽNÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dana Zámečníková,

Více

Muzikoterapie u osob s těžkou poruchou hybnosti při DMO

Muzikoterapie u osob s těžkou poruchou hybnosti při DMO Akademie Alternativa Umělecké terapie Modul A. Muzikoterapie Absolventská práce Muzikoterapie u osob s těžkou poruchou hybnosti při DMO Autor: Mgr. Pavla Lanková 2013 Prohlašuji, že jsem absolventskou

Více

Integrace osob s tělesným postižením do společnosti

Integrace osob s tělesným postižením do společnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Integrace osob s tělesným postižením do společnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Antonín

Více

Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary

Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary 2 Obsah Proč jet do lázní? 4 Proč jet do Karlových Varů? 4 A proč právě společnost Imperial Karlovy Vary? 5 Co určuje kvalitu lázeňského

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2008 Bc. Zuzana Silvestrová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Dramaterapie Diplomová práce Brno 2008

Více

AKCE PROBĚHLÉ 3 AKCE PŘIPRAVOVANÉ 4 ZPRÁVY, SDĚLENÍ A INFORMACE 5 ZAJÍMAVÉ TIPY A ODKAZY 6 HRAČKY, POMŮCKY, NÁPADY 10 PŘÍBĚHY Z RODIN 14

AKCE PROBĚHLÉ 3 AKCE PŘIPRAVOVANÉ 4 ZPRÁVY, SDĚLENÍ A INFORMACE 5 ZAJÍMAVÉ TIPY A ODKAZY 6 HRAČKY, POMŮCKY, NÁPADY 10 PŘÍBĚHY Z RODIN 14 Obsah AKCE PROBĚHLÉ 3 AKCE PŘIPRAVOVANÉ 4 ZPRÁVY, SDĚLENÍ A INFORMACE 5 ZAJÍMAVÉ TIPY A ODKAZY 6 HRAČKY, POMŮCKY, NÁPADY 10 PŘÍBĚHY Z RODIN 14 CO VÁS MŮŽE ZAJÍMAT 16 PLACENÁ INZERCE 20 PODĚKOVÁNÍ 21 1

Více

31 / 2010. Léčebná rehabilitace u Parkinsonovy nemoci Rytmus a pohyb Denní stacionář pro nemocné Parkinsonovou chorobou

31 / 2010. Léčebná rehabilitace u Parkinsonovy nemoci Rytmus a pohyb Denní stacionář pro nemocné Parkinsonovou chorobou časopis Společnos ti Parkinson o.s. Léčebná rehabilitace u Parkinsonovy nemoci Rytmus a pohyb Denní stacionář pro nemocné Parkinsonovou chorobou 31 / 2010 www.parkinson-cz.net 3. parkinsoniáda 2010 Setkání

Více

KLADY A ZÁPORY INTEGRACE Z POHLEDU PSYCHOLOGA

KLADY A ZÁPORY INTEGRACE Z POHLEDU PSYCHOLOGA KLADY A ZÁPORY INTEGRACE Z POHLEDU PSYCHOLOGA Klady a zápory integrace z pohledu psychologa PhDr. Jaroslav Šturma Dětské centrum Paprsek, Praha Katedra psychologie Filosofické fakulty UK, Praha Motto:

Více

Orientální kosmetika. Šungit. kámen zdraví. Klinika, které na vás záleží. Lékařský magazín. PhDr. Hana Khlaif. str. 3

Orientální kosmetika. Šungit. kámen zdraví. Klinika, které na vás záleží. Lékařský magazín. PhDr. Hana Khlaif. str. 3 B.O.D.Y. Lékařský magazín 7. ročník, listopad 2013, 45,- Kč PhDr. Hana Khlaif Šungit kámen zdraví Klinika, které na vás záleží Orientální kosmetika str. 3 SHUNGIT INSPIRE S.R.O. prodej zdravotních pomůcek

Více

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích Průvodce pro rodiče zrakově postižených dětí a mládeže sociálními službami, které jsou poskytovány v Českých Budějovicích. Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích (výtah z obhájené

Více

ZPRAVODAJ. Zima 2010. www.dermanet.cz. Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků

ZPRAVODAJ. Zima 2010. www.dermanet.cz. Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků ZPRAVODAJ Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků Zima 2010 www.dermanet.cz Vydáváno ve spolupráci s Českou akademií dermatovenerologie o.p.s. Redakční rada členů SPAE: Předseda: Ing. Josef Pohůnek,

Více

3. vydání. Časopis pro pacienty. Téma: Vyvážený přísun draslíku. Novinky z naší sítě dialyzačních středisek

3. vydání. Časopis pro pacienty. Téma: Vyvážený přísun draslíku. Novinky z naší sítě dialyzačních středisek Časopis pro pacienty 3. vydání Téma: Vyvážený přísun draslíku Novinky z naší sítě dialyzačních středisek Lidé z NephroCare: Považuji se za šťastného člověka Rozhovor: Vrátit se naplno do života Péče pro

Více

Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou. Jana Mikulíková

Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou. Jana Mikulíková Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou Jana Mikulíková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Abstrakt česky Bakalářské práce je zaměřena na dětskou mozkovou obrnu

Více