Jedinečná NEUROREHABILITACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jedinečná NEUROREHABILITACE"

Transkript

1 Jedinečná NEUROREHABILITACE

2 MUDr. Tomáš Sieber medicínský ředitel disponuje jedinečným terapeutickým a odborným rozsahem, který Vám blíže představíme na následujících stranách. Za svůj úkol považujeme poskytnout každému pacientovi intenzivní, individuální, efektivní rehabilitaci, která mu dokáže dopomoci k samostatnosti a zvýšení životní úrovně. Dokázat se to dá jedině s nasazením kvalifikovaných a angažovaných spolupracovníků, kteří se ochotně zasazují o pokroky u každého pacienta. Výjimečnost spočívá v intenzitě a individuálnosti neurorehabilitace. Pacienta v jeho léčebném programu provází 6 dní v týdnu 5-6 specialistů a to 4-6 hodin denně. DÍKY INTENZIVNÍ, INDIVIDUÁLNÍ A KOMPLEXNÍ NEUROREHABILITACI MÁ KAŽDÝ PACIENT ŠANCI NA LEPŠÍ ŽIVOT. Jedinečnost terapie spočívá ve specializovaných léčebných procesech, které pochází z části z neurologie pro kosmonauty a z části z intenzivní medicíny. Využívá se tu například proprioceptivní stimulace pomocí vesmírně-medicínských přístrojů anebo oxygenoterapie v hyperbarické komoře. Individuální Intenzivní Komplexní Jedinečné Strana 1 200členný tým je se 200 kvalifikovanými spolupracovníky jedním z vedoucích specializovaných institutů působících v oblastech neurologie, léčebné rehabilitace, fyzioterapie, revmatologie, balneologie, klinické logopedie a intenzivní medicíny. Léčí se tu především lidé, kteří trpí poškozením centrálního nervového systému. Neurologická poškození jsou většinou způsobena porodním traumatem, krvácením do mozku, mozkovou mrtvicí anebo mozko-lebečním traumatem.

3 ADELI Vědecký základ Dr. h. c. univ. prof. Dr. Franz Gerstenbrand Vědecký poradce pro v Piešťanech Pro každého pacienta je sestaven zpětnou vazbu jejich působení dává i motodisponuje všemi možnostmi moderní individuální rehabilitační program, který se rika pacienta. neurorehabilitace. Terapeutický program zakládá na důkladném posouzení jeho využívá vědecké poznatky z neurologického neurologických problémů a jejich příčin. Hyperbarická kyslíková terapie výzkumu, především aktivaci proprio- Vyhodnotí se stupeň poškození mozku, využívá i nově ceptivního systému. Centrum je doplněno míchy a periferního nervového systému. zřízené oddělení pro hyperbarickou o oddělení hyperbarické kyslíkové terapie Každý tým pracuje pod vedením lékaře, kyslíkovou terapii. Úspěch této tera- (HBOT). Jako jedna z mála institucí v Evropě který je důkladně obeznámen se všemi peutické metody je dokázán početnými je specializované na důležitými detaily. Do terapie jsou začleněni výzkumnými projekty především v USA. rehabilitaci dětí. i rodinní příslušníci pacienta. Terapie HBOT působí i při dlouhodobějších neurologických onemocněních. Při poškozeních mozku způsobených Multidisciplinární přístup Kosmická medicína V jsou zrea- Na stimulaci proprioceptivního systému mozkovou mrtvicí nebo jinými onemoclizovány základní principy moderní se používají přístroje, které byly od- něními se tato poškození částečně neurorehabilitace. Lékaři, terapeuti a zkoušené v kosmu, jako například speciálně revitalizují. spolupracovníci z dalších medicínských vyrobený kosmický oblek. Stimulace Terapie je vhodná i pro pacienty disciplín (např. logopedie, ergoterapie, posilňují elektromechanické vibrační s apalickým syndromem (bdělé kóma) ve kognitivní terapie) úzce spolupracují v jed- přístroje. Účinek těchto přístrojů byl pro- stádiu remise i pro léčbu Locked-in nom terapeutickém týmu. kázán pomocí fmri metody a odpovídající syndromu. Dr. h. c. univ. prof. Dr. Franz Gerstenbrand Franz Gerstenbrand habilitoval v roce 1967 z traumatického apalického syndromu a v roce 1973 se stal univerzitním profesorem. V roce 1975 se stal členem představenstva II. oddělení Neurologické nemocnice ve Vídni a Neurologické univerzitní kliniky v Innsbrucku. Od roku 1986 Gerstenbrand pracoval na výzkumu vesmírného vlivu na lidské tělo s ruskými vědci, zástupci NASA a ESA. Po výslužbě v roce 1994 se stal zástupcem ředitele Boltzmannova institutu restaurativní neurologie. Franz Gerstenbrand uveřejnil více než 700 publikací a 12 knih. Strana 2

4 Jedinečná NEUROREHABILITACE Mimořádná intenzita pro nejlepší výsledky Pro dosažení výsledků nasazuje ADELI Medical Center vybrané spolupracovníky, aby každý pacient dostal nejlepší možnou léčbu. V duchu hesla intenzivně a individuálně se multidisciplinární tým v ADELI Medical Center stará denně nanejvýš o 4 pacienty a neurolog dohlíží na skupinu s maximálně 16 pacienty. 30 hodin terapie za týden Ošetřovatelský tým se skládá z neurologa, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, řečových terapeutů, jako i rehabilitačních asistentů a masérů. Nasazením vybraných specialistů centrum dosahuje požadované intenzity léčby, soustředíce se na každého jednotlivce Strana 3 a zodpovídající výsledky. Terapie intenzivní ADELI neurorehabilitací trvá 3 až 4 týdny. S pacienty se pracuje 5 6 hodin denně, 6 dní v týdnu. Celkově každý pacient absolvuje okolo 30 hodin terapie za t ýden. Cíl: lepší kvalita života Po prvotním neurologickém vyšetření a následné konzultaci lékařů a terapeutů se především stanoví cíl rehabilitace. U pacientů jde o zvýšení kvality života a samostatnosti, o po dporování chůze, řečových schopností, sebepéče, ale i nezávislosti od příbuzných a v ideálním případě o znovuzařazení se do pracovního života. V se léčí následující neurologické onemocnění: mozková mrtvice mozko-lebeční trauma krvácení do mozku zápal mozkové kůry poranění míchy periferní nervová poranění polyneuropatie mozková obrna

5 Zpět do života Opět umím chodit Krvácení do mozku, kóma, boj o život: Mira Antunovic z Vídně skončila na vozíčku. Je to beznadějné, vyjádřili se lékaři. Po dvou týdnech terapie v rehabilitačním centru ADELI dokázala poprvé opět sama stát. Od té doby chodí paní Antunovic na terapie do ADELI Center na Slovensku dvakrát ročně: Pokaždé jsem udělala pokroky, říká: nyní už mohu chodit s holí sama. Po všem, co jsem prožila, je to neuvěřitelné. Mira, 52, Rakousko Znovu začínám chodit, pracovat, psát Monika žila hektický život úspěšné novinářky. Osudná cesta autem, poškození mozku, kóma. Po návratu z nemocnice to vypadalo, že zůstane odkázaná na pomoc jiných a doživotně připoutaná k posteli, v lepším případě na invalidním vozíku. Hýbala jsem jen krkem a částečně jsem zvedla ruce. Dlouho jsem se zlobila na to, proč jsem přežila. Měla jsem deprese z toho, že jsem na obtíž. Likvidovalo mě to. Jen její vlastní tvrdohlavost a vůle ji přinutily hledat cestu zpět. Našla ji v ADELI Center. Za dva týdny rehabilitace v ADELI Center jsem dokázala úplně sama ujít pomalým krokem 10 metrů. Dnes díky intenzivní rehabilitaci kombinované s hyperbarickou oxygenoterapií dokáže znova existovat samostatně. Opět začíná chodit, pracovat, psát. Monika, 39, Slovensko Chuť do života Ondřeje v 17 letech téměř připravila o život klíšťová encefalitida. Dlouhou dobu balancoval mezi životem a smrtí. Za cenu těžkého postižení svůj boj vyhrává. Ani on, ani jeho rodina se však nevzdávají a hledají všechny dostupné možnosti, aby synovi vrátili zdraví. Díky opakovaným pobytům v lázních a intenzivní rehabilitaci v ADELI Center se Ondřej pomalu vrací do života. Skutečný zlom k lepšímu nastal až v Piešťanech, v ADELI Center. Když vidíte, jak vaše dítě, které bylo dlouho v kómatu, dva roky ležícím pacientem a najednou udělá první kroky, nedá se ubránit slzám. Dnes už Ondřej dokáže samostatně ujít několik metrů, vrací se mu řeč a hlavně - chuť do života. Ondřej, 24, Česká republika Ujít 1000 metrů Čtyři měsíce po těžké autonehodě se 17letý Christoph Domagala konečně probere z kómy. Prvotní diagnóza: život na vozíčku po mozko-lebečním traumatu. Avšak Christoph a jeho rodiče bojují. Zkouší všemožné terapie a objeví ADELI. Tady Christoph tvrdě pracuje a trénuje a dokáže to, co jiní považují za zázrak první kroky po nehodě. Následují další terapie a další pokroky. Výsledek: Christoph je schopný ujít prvních 1000 metrů najednou. Dlouhá cesta do jeho starého života začala. Christoph, 29, Německo Strana 4

6 Velké možnosti pro malé pacienty Intenzivní dětská neurorehabilitace v trvá od 2 do 4 týdnů. S dítětem pracuje tým terapeutů 6 dní v týdnu, vždy od 4 do 5 hodin denně. Tým je veden neurologem, který dohlíží na proces rehabilitace a zabezpečuje vysokou kvalitu léčby. Individuální terapie podporuje správný vývin dítěte s cílem umožnit mu v budoucnu v rámci jeho možností normální a samostatný život. Unikátní DĚTSKÁ NEUROREHABILITACE Jedním z hlavních okruhů činností je dětská neurorehabilitace. Léčí se tu především děti s neurologickými poruchami, které vznikly v důsledku porodního traumatu. Centrum disponuje velkými zkušenostmi v léčbě dětí v kojeneckém věku. Čím dříve se neurologické poruchy léčí, tím lépe je možné využít plasticitu dětského mozku a tím lepší jsou vyhlídky na zlepšení. Dr. h. c. univ. prof. Dr. Franz Gerstenbrand Komplexně a individuálně je v celoevropském měření jedním z vedoucích terapeutických Terapie už pro kojence Rovněž při léčbě nejmenších dětí a kojenců center v oblasti dětské neurorehabilitace. zaujímá v mezinárodním Terapeutický program je ve své intenzitě postavení průkopnickou pozici. Každý rok se tu a komplexním charakteru jedinečný: malí léčí téměř 100 dětí ve věku od 6 do 24 měsíců. pacienti rehabilitují individuálně v průměru do V tomto věku je sice často ještě nemožné 5 hodin denně. Při neurofyziologických cvi- stanovit diagnózu, ale dá se odhalit zpomalení a čeních s dítětem pracují současně 2 až 3 tera- poruchy vývoje. Pomocí speciální rehabilitace je peuti, aby se nervový systém naučil najednou možné předejít těžkému postižení v budouněkolik důležitých funkcí, např. kontrolu hlavy, cnosti, resp. je možné ho výrazně zmírnit. držení těla a pohyb při krocích. V se léčí následující dětské neurologické onemocnění a stavy: dětská mozková obrna vrozená a získaná ochrnutí Spina Bifida mozko-lebeční poranění následky juvenilní mozkové mrtvice následky nedostatku kyslíku (např. při topení se) stavy po meningitidě a encefalitidě Strana 5

7 Pro lepší budoucnost Konec vozíčku Připravte se na to, že Vaše dítě bude vést šťastný život na vozíčku, vzpomíná Petra Lugerová na první diagnózy. Její dcera Magdalena byla od narození v důsledku mozkové obrny ochrnutá. Pomocí ADELI terapií kosmické medicíny jí však začal nový život. Navzdory prvním prognózám dnes Magdalena dokáže sama chodit, mluvit a ve škole držet krok se stejně starými dětmi. Dokonce chodí i na tělesnou výchovu. Magdalena, 10, Rakousko O pár operací méně Samuel Pagliai byl od narození spasticky ochrnutý. Lékař mu doporučoval operace a léčení Botoxem. Namísto toho se Samuelovi rodiče rozhodli pro ADELI antigravitační terapii s kosmickým oblekem. Úspěšně. Už po první terapii dokázal Samuel poprvé v životě samostatně sedět, polykat a mluvit. Úspěšně se tak vyhnul několika operacím. Samuel, 9, Itálie Už mi nemusíš dávat ruku Tragédie, která otřásla Slovenskem dvouletá dvojčata Deanka a Damiánko vypadli z okna z pátého patra obytného domu. Chlapeček zemřel a holčička, která dopadla přímo na svého bratra, s těžkými následky přežila. O její osud se zajímala i média a i díky nim absolvovala svůj první pobyt v. Deanka tu opět začíná chodit. Když jsme odcházeli, dcerka už ušla větší kus cesty sama, asi nějakých 100 kroků. A stále mi opakovala, mami, koukej, co umím, už mi nemusíš dávat ruku, říká její máma. Deanka potom pobyt opakovala ještě několikrát, vždy s lepšími a lepšími výsledky. Děvčátko má reálnou šanci na úplné uzdravení. Deanka, 5, Slovensko Strana 6

8 Propriocepce: Správný základ V porovnání s nejvíce používanou moto- rickou rehabilitací má proprioceptivní sti- m ul a ce při léčení neurologických deficitů hluboký účinek. Propriocepce totiž stimuluje nervový systém tam, kde vznikla porucha a tím vytváří lepší základ pro úspěšnou rehabilitaci. V medicíně se neustálé vnímání vlastního těla a permanentní vnímání pohybů nazývá propriocepce. Je to neustálý tok informací z těla do mozku. Mozek tyto informace průběžně přijímá a ukládá a tím se učí správně používat tělesnou sílu při každém pohybu při vstávání, chůzi, jídle, uchopování, mluvení atd. A Znovuzískání kontroly těla E přeruší opatřeními, kterými se zdravá fyzio- logická propriocepce stimuluje a mozek je zásobován správnými informacemi. Pod vedením specialistů a s použitím nejmodernějších přístrojů na posílení aferentních signálů pacienti vykonávají speciální aktivní a pasivní pohybové cvičení. Výsledek: pacienti se naučí kontrolovat svoje tělo. Když mozek kvůli poruše centrálního nervového systému vysílá tělu nesprávné signály, projevuje se to navenek nedostatečnou kontrolou těla, poruchami pohybů a někdy i poruchami řeči. Vlivem nesprávných pohybů jsou zpětně vysílány nesprávné signály do mozku, který se z nich snaží učit. V odborném jazyce se těmto signálům říká patologická propriocepce. ADELI terapie tento nesprávný koloběh A E Patologie Tok aferentních impulzů Tok eferentních impulzů Norma Jedinečné v Evropě Kromě v Evropě sotva existuje jiné neurorehabilitační centrum, které používá proprioceptivní stimulaci tak intenzivně, individuálně a s tolika rozmanitými možnostmi. Pacienti v ADELI Center jsou léčeni na základě nejnovějších poznatků rakousko- německé kosmické neurologie jako i ruské kosmické medicíny. Denně se s pomocí až 4 specialistů učí několik hodin sedět, chodit, jíst a mluvit. Takto dosahují výrazných pokroků a postupně zvyšují kvalitu svého života. Náš mozek se od narození učí kontrolovat pohyb těla prostřednictvím výměny signálů mezi tělem a mozkem. Proces učení mozku trvá celý život. Toto se děje ve formě permanentní zpětné vazby prostřednictvím tzv. aferentních impulzů (viz výše). Početné senzory v nervovém systému (proprioreceptory) mozku neustále a detailně oznamují, co právě dělá tělo. Strana 7

9 Kosmická neurologie a propriocepce Efektivnější terapie je jedinečné tím, že využívá speciální přístroje a postupy, které pochází z kosmické medicíny. Tím se stává program terapie pro každého pacienta ještě efektivnějším. Způsoby použití byly vyvinuty vědci v USA, Rusku a Německu proto, aby se předešlo poškození nervových a svalových systémů kosmonautů. Jsou to poškození, která vznikají vlivem nedostatku pohybu a stavem beztíže. Jako při pacientech s poškozením mozku, tak i mozek kosmonauta zapomene na správnou koordinaci pohybů při nedostatku správných informací. Náhradou v tomto případě je stimulace zdravé propriocepce. Dr. h. c. univ. prof. Dr. Franz Gerstenbrand Přístroje vyvinuté kosmickou neurologií na omezení poruch vyvolaných beztížným stavem, mohou být nasazeny na aktivování proprioceptivního systému a jeho vlivu na motoriku. Používáním kosmického obleku byly vyvinuty nové léčebné programy. Vibračně-stimulační obuv se už používá při rehabilitaci spastických syndromů a při prevenci Bed Rest syndromu. Poznatky z výzkumu proprioceptivního systému z pravého a simulovaného beztížného stavu otevírají novou cestu rehabilitace. Výzkum taktéž přináší diagnostické metody na včasné rozpoznání neurologických onemocnění. Antigravitační systém člověka je jako software, který je pevně integrovaný do nervového systému. Tento program řídí každý lidský pohyb jako reakci na neustále působící gravitační sílu umožňuje především kontrolu hlavy, trupu a podpůrnou a pohybovou funkci nohou. Mnoho pacientů má antigravitační systém nedostatečně vyvinutý. V některých případech existují vrozené poruchy, anebo k poškození programu došlo po poranění mozku. Toto postihuje hlavně pacienty na vozíku a pacienty připoutané na lůžko, ale i lidi s postižením chůze nebo poruchami rovnováhy. Mimořádnou účinnost mají speciální cvičení se simulovanou gravitací: se zátěžovými a odlehčujícími obleky z ruské kosmické medicíny. Z německé a rakouské kosmické neurologie pochází stimulace chodidla a vibrační terapie, které se významně podílejí na úspěchu léčby. Strana 8

10 Hyperbarická oxygenoterapie Poškození mozku v důsledku nedostatku kyslíku. Nedostatek kyslíku během porodu je známou příčinou dětské mozkové obrny. Tento nedostatek vede ke krvácení do mozku a následnému poškození dětského mozku. Nedostatek kyslíku v mozkové tkáni u dospělých lidí je většinou příčinou mozkové mrtvice. Zničené mozkové buňky jsou sice ztracené, ale v okolí centra poškození se nachází funkční neaktivní buňky, tzv. idlying neurons (nečinné neurony), které je možné znovu aktivovat. Kyslík aktivuje mozek Vzduch, který dýcháme, obsahuje 78% dusíku, 21% kyslíku a různé další plyny jako např. argon, neon a hélium. Při oxygenoterapii se v hyperbarické kyslíkové komoře nedýchá vzdušná směs, ale čistý kyslík při tlaku od 0,7 do 1,3 baru. Tím stoupá obsah kyslíku v těle až na 25násobek. Takto se překonávají blokády přísunu kyslíku k důležitým tělesným systémům a aktivují se početné funkce. Po úspěšném použití v intenzivní medicíně se tento postup nyní používá i při neurorehabilitaci. Reaktivace mozkových buněk Dokonce i v těch částech mozku, které nejsou prokrvovány, přispívá hyperbarická oxygenace k tomu, že poškozené oblasti a ne- aktivní buňky jsou opět zásobovány kyslíkem. Spící neurony se aktivují a umožní obnovení některých mozkových funkcí. Důležité je, aby se nové mozkové kapacity začaly ihned přiměřeně podporovat: intenzivní propriocep- tivní stimulace v je metoda, která napomáhá opětovnému nau- č e ní se správným pohybům a v rámci možností i jejich vykonávání samotným pacientem. Nejmodernější kyslíková komora Pro byla vytvořena špičková tlaková komora. Komora je po technické stránce nejmodernější a umožňuje při optimální léčbě průběžné pozorování pacientů zvlášť vyškoleným zdravotnickým personálem a dodatečný počítačový dohled. V komoře je místo pro 12 pacientů jako i pro 2 speciálně vyškolené pracovníky, kteří se během léčby o ně starají. Během 60 až 120 minutových expozicí v hyperbarické komoře je na přání možný i poslech hudby nebo sledování videa. Strana 9

11 Všemi prostředky k úspěchu Originální kombinace metod Jako jediné zdravotnické zařízení v Evropě spojuje dva mimořádně účinné postupy léčení pacientů s poškozením centrálního nervového systému: intenzivní propriocepci a hyperbarickou oxygenoterapii. Tuto kombinaci ADELI Center vyvinulo spolu s renomovanými německými a rakouskými neurology tak, aby se účinnost léčebného programu dále zvyšovala. Znovuzískání kvalitního života Základ této kombinace je inteligentní a jednoduchý a osvědčil se od prvního použití. Hyperbarická oxygenoterapie aktivuje poškozené části v centrálním nervovém systému, opětovně aktivuje mozkové buňky, které jsou znovu schopny učit se. Proprioceptivní stimulace mozek intenzivně zásobuje správnými informacemi, které je možné nově vytvořenými kapacitami rychle a efektivně ukládat. Pacienti, kteří jsou pro tento léčebný program vhodní, tím získávají možnost rychlé a efektivní rehabilitace na své cestě za samostatností a kvalitnějším životem. Další informace o programu neurorehabilitace a ostatních jedinečných postupech najdete v Katalogu služeb a kvalitativních kritérií ADELI Medical Centra a na adrese 74% nechodí 49% nechodí 6% chodí bez cizí pomoci Před prvním rehabilitačním pobytem 2% chodí bez cizí pomoci 3% jedné hole Po druhém rehabilitačním pobytu 8% jedné hole 16% chodí pomocí berlí 8% chodí pomocí berlí 7% jiných pomůcek 6% dvou holí 10% jiných pomůcek 11% dvou holí 61% nechodí 4% chodí bez cizí pomoci Po třetím rehabilitačním pobytu 38% nechodí 19% chodí pomocí berlí 8% chodí bez cizí pomoci Po prvním rehabilitačním pobytu 6% jedné hole 9% jedné hole Strana 10 13% chodí pomocí berlí 8% jiných pomůcek 8% dvou holí 12% jiných pomůcek 14% dvou holí

12 Zdraví i odpočinek V se klade velký důraz na POHODU pacientů a jejich rodiny. Nejvíc nás těší, když lidé doprovázející pacienty považují pobyt za dovolenou, protože pacient je zaručeně v dobrých rukou. Centrum se nachází v klidném prostředí, vzdálené jen pár minut od obchodů, nákupního centra a centra Piešťan. Bez každodenních starostí 2 Na více než 8000 m se všechno nachází pod jednou střechou ubytování v bezbariérových pokojích s bezplatným WiFi přístupem na internet, stravování v restauraci nebo kavárně a relax pro rodinné příslušníky našich pacientů: masáže, bazén a sauna. O aktivní odpočinek je taktéž postaráno cyklistika, turistika, bowling, tenis, golf anebo squash. Pro malé hosty a pacienty je pro rozptýlení k dispozici dětský klub, dětské koutky a relaxační místnost snoozle room. Adresa: Kontakt: Klinika pro neurologii, rehabilitaci, Hlboká 47 Tel.: fyzikální medicínu, revmatologii, Piešťany Fax: balneologii, klinickou logopedii, Slovenská republika Web: hyperbarickou a intenzivní medicínu. Facebook: Adeli s.r.o. 2012

Neurorehabilitační péče po CMP

Neurorehabilitační péče po CMP Neurorehabilitační péče po CMP As. MUDr. Martina Hoskovcová Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Ucelená rehabilitace výcvik nebo znovuzískání co možná nejvyššího stupně funkčních

Více

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Klinika úrazové chirurgie a spinální jednotka FN Brno Hana Jakšová Pacienti po poranění

Více

Rehabilitace je samozřejmá a nezbytná součást komplexní péče o spinální pacienty. Po chirurgickém řešení je jedinou léčbou, která může pacientovi

Rehabilitace je samozřejmá a nezbytná součást komplexní péče o spinální pacienty. Po chirurgickém řešení je jedinou léčbou, která může pacientovi Mgr. Lucie Slámová, Hana Jakšová Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení Rehabilitace je samozřejmá a nezbytná součást komplexní péče o spinální pacienty. Po chirurgickém řešení

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze

As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze Rehabilitace hodnotí a léčí příznaky syndromu centrálního motoneuronu s ohledem na poruchu funkce

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

název odvozen z řeckého slova ergon = práce a therapia = léčba

název odvozen z řeckého slova ergon = práce a therapia = léčba Ergoterapie Definice: název odvozen z řeckého slova ergon = práce a therapia = léčba zdravotnická disciplína, která nabízí aktivní pomoc lidem každého věku, s fyzickým, psychickým či intelektovým postižením,

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE 3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE Jak zajistit regionální dostupnost rehabilitace po poškození mozku? - Model fází rehabilitace a zajištění její kontinuity pro občany

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Vojtova terapie z pohledu rodičů a význam dětské sestry. Bc. Zuzana Tomanová Bc. Hana Skulová NO PMDV FN Brno 2011

Vojtova terapie z pohledu rodičů a význam dětské sestry. Bc. Zuzana Tomanová Bc. Hana Skulová NO PMDV FN Brno 2011 Vojtova terapie z pohledu rodičů a význam dětské sestry Bc. Zuzana Tomanová Bc. Hana Skulová NO PMDV FN Brno 2011 Zátěžová situace u rodičů Během těhotenství vzniká těsné spojení mezi matkou a dítětem.

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Co je to ergoterapie?

Co je to ergoterapie? Co je to ergoterapie? Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli Rehabilitace v psychiatrii MUDr. Helena Reguli Pojem rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Fázový model Neurorehabilitace. Doc. MUDr. M. Lippertová-Grünerová PhD

Fázový model Neurorehabilitace. Doc. MUDr. M. Lippertová-Grünerová PhD Fázový model Neurorehabilitace. Doc. MUDr. M. Lippertová-Grünerová PhD 1. University of Cologne, Medical Faculty, Cologne, Germany. 2. ANR Bonn, Department of neurological rehabilitation, Bonn, Germany.

Více

Vážení zákazníci, O METODĚ. Primární efekt BIOSYNCHRON terapie: Sekundární efekt BIOSYNCHRON terapie:

Vážení zákazníci, O METODĚ. Primární efekt BIOSYNCHRON terapie: Sekundární efekt BIOSYNCHRON terapie: O METODĚ BIOSYNCHRON funguje na bázi unikátní patentované synchronizace 3 fyzikálních terapií: pulzní magnetoterapie suché termoterapie fototerapie barevným světlem Výsledkem jejich synergického působení

Více

Lázeňská rehabilitační klinika

Lázeňská rehabilitační klinika ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ A. S. LÁZNĚ BĚ LOHRAD MEDICAL SPA Lázeňská rehabilitační klinika L ÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ KLINIKA Hotel Anna Marie kompletní spektrum léčebných procedur velký rehabilitační bazén

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, obecně prospěšná společnost Společnost zabývající se rozpracováváním a rozšiřováním koncepce

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Možnosti ovlivnění poruch chůze u RS. Klára Novotná MS centrum, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

Možnosti ovlivnění poruch chůze u RS. Klára Novotná MS centrum, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Možnosti ovlivnění poruch chůze u RS Klára Novotná MS centrum, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Chůze - charakteristika Lidská bipedální lokomoce -vliv ontogeneze Cyklické střídání opěrné-stojné

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc Neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V patofyziologickém obraze

Více

Odborný kurz Dysfagie Poruchy polykání

Odborný kurz Dysfagie Poruchy polykání Odborný kurz Dysfagie Poruchy polykání Soukromá klinika LOGO s.r.o., akreditované pracoviště pro audiologii a foniatrii, Vás srdečně zve na odborný kurz Dysfagie Poruchy polykání, který je novinkou v České

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka Obsah příspěvku Cerebrum kdo jsme, co děláme Jak vnímáme trénink kognitivních funkcí Čeho chceme tréninkem dosáhnout Komponenty

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH

SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH Mgr. Kožešníková Lucie MUDr. Eduard Havel, Ph.D. Rehabilitační klinika FN a LF UK Hradec Králové, přednostka doc. MUDr. E. Vaňásková,

Více

Floating vodoléčebná zdravotní technika

Floating vodoléčebná zdravotní technika Floating vodoléčebná zdravotní technika Rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv Praha a pověření Ministerstva zdravotnictví ČR je floatingová vana díky svým prokazatelným léčebným účinkům zařazena

Více

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava NERVOVÁ SOUSTAVA základní stavební jednotkou je. neuron Funkce.. řídí a koordinuje

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Paliativní péče MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Multidisciplinární přístup zaměřený na zvyšování kvality života u pacientů s život ohrožující nemocí a jejich rodin, čehož dosahuje skrze

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 26. 6. 2012 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 7 5 2 0 5 1 IČZ smluvního ZZ 2 1 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 1 N 1 0 3 Název IČO JESSENIA a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Projekt CZ.1.06/3.2.01/08.07653 Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

Zahradní terapie jako součást ergoterapie

Zahradní terapie jako součást ergoterapie Zahradní terapie jako součást ergoterapie zahradní terapie ergoterapie - psychiatrie Zakladatelé: - Philippe Pinel, Benjamin Rush 18 stol. morální léčba a zaměstnávání - Friends hospital ve Filadelfii

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí. Mgr. Olga Košťálková

Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí. Mgr. Olga Košťálková Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí Mgr. Olga Košťálková Ergoterapie Specializovaný zdravotnický obor, který využívá smysluplné činnosti k dosažení komplexního zdraví. Pomáhá řešit

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Biomedicínské inženýrství-nedílná součást poskytování kvalitní zdravotní péče. Ing. Martin Mayer Nemocnice Na Homolce, SAK

Biomedicínské inženýrství-nedílná součást poskytování kvalitní zdravotní péče. Ing. Martin Mayer Nemocnice Na Homolce, SAK Biomedicínské inženýrství-nedílná součást poskytování kvalitní zdravotní péče Ing. Martin Mayer Nemocnice Na Homolce, SAK Nemocnice Na Homolce Akreditace JCI 2005, 2008 1 763 zaměstnanců 357 lůžek 14 420

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 7 14.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v Jihočeském kraji v roce

Více

Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová

Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji v roce

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie. As.MUDr.Martina Hoskovcová

Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie. As.MUDr.Martina Hoskovcová Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie As.MUDr.Martina Hoskovcová Základní cíle fyzioterapie Zlepšení kvality života pacienta s PN Strategie k zajištění základních cílů: soběstačnosti nezávislosti

Více

ELISFERICKÁ PROAKTIVNÍ METODA

ELISFERICKÁ PROAKTIVNÍ METODA ELISFERICKÁ PROAKTIVNÍ METODA LEFEEN Advanced Medical Technologies Pokročilá řešení pro zdraví a dobrou fyzickou kondici www.imoove.cz ELISFERICKÁ PROAKTIVNÍ METODA Inovativní technologie ve službě fyzikální

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

podporováno Swiss Life Select Zpravodaj 1. pololetí 2016 Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme však některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select Zpravodaj 1. pololetí 2016 Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme však některým příběhům dopsat šťastné konce. Zpravodaj 1. pololetí 2016 Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme však některým příběhům dopsat šťastné konce. Filípek má nový zdravotní kočárek Malý Filípek prodělal obrnu, která ho poznamenala na celý

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 4. července 2013 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji

Více

Polohování pacientů po CMP podle Bobath konceptu

Polohování pacientů po CMP podle Bobath konceptu Polohování pacientů po CMP podle Bobath konceptu Mikula J, Müllerová N. Prevence dekubitů. Praha: Grada Publishing, 2008. Polohování pacienta po cévní mozkové příhodě (CMP) je velmi důležité a mělo by

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Prevence Regenerace Relaxace www.richwayeu.com Feel Better - Heal Faster Amethyst BioMat systém ² Amethyst BioMat je infračervený systém určený pro každodenní

Více

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel Ve Fakultní nemocnici Brno vzniklo první Centrum ochrany reprodukce u nás. Jako jediné v ČR poskytuje ochranu v celém rozsahu včetně odběru a zamrazení tkáně vaječníku. Centrum vznikalo postupně od poloviny

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Pohyb je přirozenou potřebou každého živého organismu a jeho vliv na fyzické i mentální schopnosti člověka je znám od počátků

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Fyzioterapie - prezenční bakalářské studium 5342R004

Specializace ve zdravotnictví B5345 Fyzioterapie - prezenční bakalářské studium 5342R004 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace SZZK magisterská Studijní program: Studijní obor: Teoretická zkouška: Praktická zkouška: Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie - biomechanika člověka - speciální a vývojová kineziologie - léčebná

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 10 14.9.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Okruhy otázek k atesta ní zkoušce pro obor specializa ního vzd lávání Ošet ovatelská pé e o pacienty ve vybraných klinických oborech se zam

Okruhy otázek k atesta ní zkoušce pro obor specializa ního vzd lávání Ošet ovatelská pé e o pacienty ve vybraných klinických oborech se zam Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s neurologickým onemocněním

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUDERTOVÁ, H., DORAZILOVÁ, A., HUMPOLÍČEK P. ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Seznam příloh (výběr)

Seznam příloh (výběr) Seznam příloh (výběr) Příloha 1: Dotazník pro klienty TČM Příloha 2: Dotazník pro pacienty západní medicíny Příloha 3: Dotazník pro praktiky TČM Příloha 4: Dotazník pro lékaře Příloha 1 DOTAZNÍK pro KLIENTY

Více

Zdravotní péče ošetřovatelská péče

Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdeňka Mikšová Olomouc 29.11.2016 Ošetřovatelská péče Rozpoznání příznaků poruchy zdraví Svépomoc a pomoc Svépomoc a pomoc při poruše zdraví při poruše zdraví Dodržování

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 4 20.6.2005 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Hlavním

Více

Ošetřovatelství

Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako věda (Charakteristika oboru ošetřovatelství) Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako vědní obor Samostatná vědní disciplína s vlastní teoretickou základnou. Teorie umožňuje: - třídit

Více

Využití E-learningové formy výuky v oboru fyzioterapie

Využití E-learningové formy výuky v oboru fyzioterapie Využití E-learningové formy výuky v oboru fyzioterapie Klinika rehabilitačního lékařství, Albertov 7, Praha 2 Autoři přednášky Mgr. Zdeněk Guřan Mgr. Renáta Muchová Fyzioterapie na 1. LF UK Praha Studijní

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU VZDĚLÁNÍ V OBORU FYZIOTERAPIE Český fyzioterapeut: absolvent 2 leté nástavbové

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole HAPPY PATIENT klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace 100% prevence a léčba dekubitů technické inovace Devět zón pulzního magnetického pole 1 22 Mar 11 23 : 12 MAIN 5ms CH1

Více

Spasticita po cévní mozkové

Spasticita po cévní mozkové Spasticita po cévní mozkové příhodě Jiří Neumann, Jan Kubík Iktové centrum, Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. Krajský neurologicko neurochirurgický seminář, Teplice, 26.10.201 Cévní

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 9. 8. 2007 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Hlavním

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Poděkování Nadační fond Algo patří k malým nadačním fondům disponujícím omezenými finančními prostředky. O to více se snaží o maximální využití těchto prostředků za účelem zcela

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_158. Masérská a lázeňská péče AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_158. Masérská a lázeňská péče AUTOR: Masérská a lázeňská péče VY_32_INOVACE_158 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Masáže Masáž ruční částečná Jedná se o masáže, které

Více

Dětská infekční obrna. Poliomyelitis anterior acuta. Postpoliomyelitický syndrom. Obrnáři. 22.10. 2015 SZÚ, Praha

Dětská infekční obrna. Poliomyelitis anterior acuta. Postpoliomyelitický syndrom. Obrnáři. 22.10. 2015 SZÚ, Praha Dětská infekční obrna. Poliomyelitis anterior acuta. Postpoliomyelitický syndrom. Obrnáři. 22.10. 2015 SZÚ, Praha Asociace polio http://www.polio.cz Asociace polio byla založená 4. srpna 1990 v Janských

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA V KONTEXTU KOMPLEXNÍ REHABILITACE ANEB JAK JSME SE TO UČILI Jan König Jan.Konig@ergoaktiv.cz Alice Dubnová Alice.Dubnova@ergoaktiv.cz OBSAH Co jsou ta tréninková místa Proč je

Více

Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence

Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence MUDr. Martina Kašparová Centrum komplexní péče pro děti s poruchami vývoje, Pediatrická klinika 2.LF UK a

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více