Jedinečná NEUROREHABILITACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jedinečná NEUROREHABILITACE"

Transkript

1 Jedinečná NEUROREHABILITACE

2 MUDr. Tomáš Sieber medicínský ředitel disponuje jedinečným terapeutickým a odborným rozsahem, který Vám blíže představíme na následujících stranách. Za svůj úkol považujeme poskytnout každému pacientovi intenzivní, individuální, efektivní rehabilitaci, která mu dokáže dopomoci k samostatnosti a zvýšení životní úrovně. Dokázat se to dá jedině s nasazením kvalifikovaných a angažovaných spolupracovníků, kteří se ochotně zasazují o pokroky u každého pacienta. Výjimečnost spočívá v intenzitě a individuálnosti neurorehabilitace. Pacienta v jeho léčebném programu provází 6 dní v týdnu 5-6 specialistů a to 4-6 hodin denně. DÍKY INTENZIVNÍ, INDIVIDUÁLNÍ A KOMPLEXNÍ NEUROREHABILITACI MÁ KAŽDÝ PACIENT ŠANCI NA LEPŠÍ ŽIVOT. Jedinečnost terapie spočívá ve specializovaných léčebných procesech, které pochází z části z neurologie pro kosmonauty a z části z intenzivní medicíny. Využívá se tu například proprioceptivní stimulace pomocí vesmírně-medicínských přístrojů anebo oxygenoterapie v hyperbarické komoře. Individuální Intenzivní Komplexní Jedinečné Strana 1 200členný tým je se 200 kvalifikovanými spolupracovníky jedním z vedoucích specializovaných institutů působících v oblastech neurologie, léčebné rehabilitace, fyzioterapie, revmatologie, balneologie, klinické logopedie a intenzivní medicíny. Léčí se tu především lidé, kteří trpí poškozením centrálního nervového systému. Neurologická poškození jsou většinou způsobena porodním traumatem, krvácením do mozku, mozkovou mrtvicí anebo mozko-lebečním traumatem.

3 ADELI Vědecký základ Dr. h. c. univ. prof. Dr. Franz Gerstenbrand Vědecký poradce pro v Piešťanech Pro každého pacienta je sestaven zpětnou vazbu jejich působení dává i motodisponuje všemi možnostmi moderní individuální rehabilitační program, který se rika pacienta. neurorehabilitace. Terapeutický program zakládá na důkladném posouzení jeho využívá vědecké poznatky z neurologického neurologických problémů a jejich příčin. Hyperbarická kyslíková terapie výzkumu, především aktivaci proprio- Vyhodnotí se stupeň poškození mozku, využívá i nově ceptivního systému. Centrum je doplněno míchy a periferního nervového systému. zřízené oddělení pro hyperbarickou o oddělení hyperbarické kyslíkové terapie Každý tým pracuje pod vedením lékaře, kyslíkovou terapii. Úspěch této tera- (HBOT). Jako jedna z mála institucí v Evropě který je důkladně obeznámen se všemi peutické metody je dokázán početnými je specializované na důležitými detaily. Do terapie jsou začleněni výzkumnými projekty především v USA. rehabilitaci dětí. i rodinní příslušníci pacienta. Terapie HBOT působí i při dlouhodobějších neurologických onemocněních. Při poškozeních mozku způsobených Multidisciplinární přístup Kosmická medicína V jsou zrea- Na stimulaci proprioceptivního systému mozkovou mrtvicí nebo jinými onemoclizovány základní principy moderní se používají přístroje, které byly od- něními se tato poškození částečně neurorehabilitace. Lékaři, terapeuti a zkoušené v kosmu, jako například speciálně revitalizují. spolupracovníci z dalších medicínských vyrobený kosmický oblek. Stimulace Terapie je vhodná i pro pacienty disciplín (např. logopedie, ergoterapie, posilňují elektromechanické vibrační s apalickým syndromem (bdělé kóma) ve kognitivní terapie) úzce spolupracují v jed- přístroje. Účinek těchto přístrojů byl pro- stádiu remise i pro léčbu Locked-in nom terapeutickém týmu. kázán pomocí fmri metody a odpovídající syndromu. Dr. h. c. univ. prof. Dr. Franz Gerstenbrand Franz Gerstenbrand habilitoval v roce 1967 z traumatického apalického syndromu a v roce 1973 se stal univerzitním profesorem. V roce 1975 se stal členem představenstva II. oddělení Neurologické nemocnice ve Vídni a Neurologické univerzitní kliniky v Innsbrucku. Od roku 1986 Gerstenbrand pracoval na výzkumu vesmírného vlivu na lidské tělo s ruskými vědci, zástupci NASA a ESA. Po výslužbě v roce 1994 se stal zástupcem ředitele Boltzmannova institutu restaurativní neurologie. Franz Gerstenbrand uveřejnil více než 700 publikací a 12 knih. Strana 2

4 Jedinečná NEUROREHABILITACE Mimořádná intenzita pro nejlepší výsledky Pro dosažení výsledků nasazuje ADELI Medical Center vybrané spolupracovníky, aby každý pacient dostal nejlepší možnou léčbu. V duchu hesla intenzivně a individuálně se multidisciplinární tým v ADELI Medical Center stará denně nanejvýš o 4 pacienty a neurolog dohlíží na skupinu s maximálně 16 pacienty. 30 hodin terapie za týden Ošetřovatelský tým se skládá z neurologa, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, řečových terapeutů, jako i rehabilitačních asistentů a masérů. Nasazením vybraných specialistů centrum dosahuje požadované intenzity léčby, soustředíce se na každého jednotlivce Strana 3 a zodpovídající výsledky. Terapie intenzivní ADELI neurorehabilitací trvá 3 až 4 týdny. S pacienty se pracuje 5 6 hodin denně, 6 dní v týdnu. Celkově každý pacient absolvuje okolo 30 hodin terapie za t ýden. Cíl: lepší kvalita života Po prvotním neurologickém vyšetření a následné konzultaci lékařů a terapeutů se především stanoví cíl rehabilitace. U pacientů jde o zvýšení kvality života a samostatnosti, o po dporování chůze, řečových schopností, sebepéče, ale i nezávislosti od příbuzných a v ideálním případě o znovuzařazení se do pracovního života. V se léčí následující neurologické onemocnění: mozková mrtvice mozko-lebeční trauma krvácení do mozku zápal mozkové kůry poranění míchy periferní nervová poranění polyneuropatie mozková obrna

5 Zpět do života Opět umím chodit Krvácení do mozku, kóma, boj o život: Mira Antunovic z Vídně skončila na vozíčku. Je to beznadějné, vyjádřili se lékaři. Po dvou týdnech terapie v rehabilitačním centru ADELI dokázala poprvé opět sama stát. Od té doby chodí paní Antunovic na terapie do ADELI Center na Slovensku dvakrát ročně: Pokaždé jsem udělala pokroky, říká: nyní už mohu chodit s holí sama. Po všem, co jsem prožila, je to neuvěřitelné. Mira, 52, Rakousko Znovu začínám chodit, pracovat, psát Monika žila hektický život úspěšné novinářky. Osudná cesta autem, poškození mozku, kóma. Po návratu z nemocnice to vypadalo, že zůstane odkázaná na pomoc jiných a doživotně připoutaná k posteli, v lepším případě na invalidním vozíku. Hýbala jsem jen krkem a částečně jsem zvedla ruce. Dlouho jsem se zlobila na to, proč jsem přežila. Měla jsem deprese z toho, že jsem na obtíž. Likvidovalo mě to. Jen její vlastní tvrdohlavost a vůle ji přinutily hledat cestu zpět. Našla ji v ADELI Center. Za dva týdny rehabilitace v ADELI Center jsem dokázala úplně sama ujít pomalým krokem 10 metrů. Dnes díky intenzivní rehabilitaci kombinované s hyperbarickou oxygenoterapií dokáže znova existovat samostatně. Opět začíná chodit, pracovat, psát. Monika, 39, Slovensko Chuť do života Ondřeje v 17 letech téměř připravila o život klíšťová encefalitida. Dlouhou dobu balancoval mezi životem a smrtí. Za cenu těžkého postižení svůj boj vyhrává. Ani on, ani jeho rodina se však nevzdávají a hledají všechny dostupné možnosti, aby synovi vrátili zdraví. Díky opakovaným pobytům v lázních a intenzivní rehabilitaci v ADELI Center se Ondřej pomalu vrací do života. Skutečný zlom k lepšímu nastal až v Piešťanech, v ADELI Center. Když vidíte, jak vaše dítě, které bylo dlouho v kómatu, dva roky ležícím pacientem a najednou udělá první kroky, nedá se ubránit slzám. Dnes už Ondřej dokáže samostatně ujít několik metrů, vrací se mu řeč a hlavně - chuť do života. Ondřej, 24, Česká republika Ujít 1000 metrů Čtyři měsíce po těžké autonehodě se 17letý Christoph Domagala konečně probere z kómy. Prvotní diagnóza: život na vozíčku po mozko-lebečním traumatu. Avšak Christoph a jeho rodiče bojují. Zkouší všemožné terapie a objeví ADELI. Tady Christoph tvrdě pracuje a trénuje a dokáže to, co jiní považují za zázrak první kroky po nehodě. Následují další terapie a další pokroky. Výsledek: Christoph je schopný ujít prvních 1000 metrů najednou. Dlouhá cesta do jeho starého života začala. Christoph, 29, Německo Strana 4

6 Velké možnosti pro malé pacienty Intenzivní dětská neurorehabilitace v trvá od 2 do 4 týdnů. S dítětem pracuje tým terapeutů 6 dní v týdnu, vždy od 4 do 5 hodin denně. Tým je veden neurologem, který dohlíží na proces rehabilitace a zabezpečuje vysokou kvalitu léčby. Individuální terapie podporuje správný vývin dítěte s cílem umožnit mu v budoucnu v rámci jeho možností normální a samostatný život. Unikátní DĚTSKÁ NEUROREHABILITACE Jedním z hlavních okruhů činností je dětská neurorehabilitace. Léčí se tu především děti s neurologickými poruchami, které vznikly v důsledku porodního traumatu. Centrum disponuje velkými zkušenostmi v léčbě dětí v kojeneckém věku. Čím dříve se neurologické poruchy léčí, tím lépe je možné využít plasticitu dětského mozku a tím lepší jsou vyhlídky na zlepšení. Dr. h. c. univ. prof. Dr. Franz Gerstenbrand Komplexně a individuálně je v celoevropském měření jedním z vedoucích terapeutických Terapie už pro kojence Rovněž při léčbě nejmenších dětí a kojenců center v oblasti dětské neurorehabilitace. zaujímá v mezinárodním Terapeutický program je ve své intenzitě postavení průkopnickou pozici. Každý rok se tu a komplexním charakteru jedinečný: malí léčí téměř 100 dětí ve věku od 6 do 24 měsíců. pacienti rehabilitují individuálně v průměru do V tomto věku je sice často ještě nemožné 5 hodin denně. Při neurofyziologických cvi- stanovit diagnózu, ale dá se odhalit zpomalení a čeních s dítětem pracují současně 2 až 3 tera- poruchy vývoje. Pomocí speciální rehabilitace je peuti, aby se nervový systém naučil najednou možné předejít těžkému postižení v budouněkolik důležitých funkcí, např. kontrolu hlavy, cnosti, resp. je možné ho výrazně zmírnit. držení těla a pohyb při krocích. V se léčí následující dětské neurologické onemocnění a stavy: dětská mozková obrna vrozená a získaná ochrnutí Spina Bifida mozko-lebeční poranění následky juvenilní mozkové mrtvice následky nedostatku kyslíku (např. při topení se) stavy po meningitidě a encefalitidě Strana 5

7 Pro lepší budoucnost Konec vozíčku Připravte se na to, že Vaše dítě bude vést šťastný život na vozíčku, vzpomíná Petra Lugerová na první diagnózy. Její dcera Magdalena byla od narození v důsledku mozkové obrny ochrnutá. Pomocí ADELI terapií kosmické medicíny jí však začal nový život. Navzdory prvním prognózám dnes Magdalena dokáže sama chodit, mluvit a ve škole držet krok se stejně starými dětmi. Dokonce chodí i na tělesnou výchovu. Magdalena, 10, Rakousko O pár operací méně Samuel Pagliai byl od narození spasticky ochrnutý. Lékař mu doporučoval operace a léčení Botoxem. Namísto toho se Samuelovi rodiče rozhodli pro ADELI antigravitační terapii s kosmickým oblekem. Úspěšně. Už po první terapii dokázal Samuel poprvé v životě samostatně sedět, polykat a mluvit. Úspěšně se tak vyhnul několika operacím. Samuel, 9, Itálie Už mi nemusíš dávat ruku Tragédie, která otřásla Slovenskem dvouletá dvojčata Deanka a Damiánko vypadli z okna z pátého patra obytného domu. Chlapeček zemřel a holčička, která dopadla přímo na svého bratra, s těžkými následky přežila. O její osud se zajímala i média a i díky nim absolvovala svůj první pobyt v. Deanka tu opět začíná chodit. Když jsme odcházeli, dcerka už ušla větší kus cesty sama, asi nějakých 100 kroků. A stále mi opakovala, mami, koukej, co umím, už mi nemusíš dávat ruku, říká její máma. Deanka potom pobyt opakovala ještě několikrát, vždy s lepšími a lepšími výsledky. Děvčátko má reálnou šanci na úplné uzdravení. Deanka, 5, Slovensko Strana 6

8 Propriocepce: Správný základ V porovnání s nejvíce používanou moto- rickou rehabilitací má proprioceptivní sti- m ul a ce při léčení neurologických deficitů hluboký účinek. Propriocepce totiž stimuluje nervový systém tam, kde vznikla porucha a tím vytváří lepší základ pro úspěšnou rehabilitaci. V medicíně se neustálé vnímání vlastního těla a permanentní vnímání pohybů nazývá propriocepce. Je to neustálý tok informací z těla do mozku. Mozek tyto informace průběžně přijímá a ukládá a tím se učí správně používat tělesnou sílu při každém pohybu při vstávání, chůzi, jídle, uchopování, mluvení atd. A Znovuzískání kontroly těla E přeruší opatřeními, kterými se zdravá fyzio- logická propriocepce stimuluje a mozek je zásobován správnými informacemi. Pod vedením specialistů a s použitím nejmodernějších přístrojů na posílení aferentních signálů pacienti vykonávají speciální aktivní a pasivní pohybové cvičení. Výsledek: pacienti se naučí kontrolovat svoje tělo. Když mozek kvůli poruše centrálního nervového systému vysílá tělu nesprávné signály, projevuje se to navenek nedostatečnou kontrolou těla, poruchami pohybů a někdy i poruchami řeči. Vlivem nesprávných pohybů jsou zpětně vysílány nesprávné signály do mozku, který se z nich snaží učit. V odborném jazyce se těmto signálům říká patologická propriocepce. ADELI terapie tento nesprávný koloběh A E Patologie Tok aferentních impulzů Tok eferentních impulzů Norma Jedinečné v Evropě Kromě v Evropě sotva existuje jiné neurorehabilitační centrum, které používá proprioceptivní stimulaci tak intenzivně, individuálně a s tolika rozmanitými možnostmi. Pacienti v ADELI Center jsou léčeni na základě nejnovějších poznatků rakousko- německé kosmické neurologie jako i ruské kosmické medicíny. Denně se s pomocí až 4 specialistů učí několik hodin sedět, chodit, jíst a mluvit. Takto dosahují výrazných pokroků a postupně zvyšují kvalitu svého života. Náš mozek se od narození učí kontrolovat pohyb těla prostřednictvím výměny signálů mezi tělem a mozkem. Proces učení mozku trvá celý život. Toto se děje ve formě permanentní zpětné vazby prostřednictvím tzv. aferentních impulzů (viz výše). Početné senzory v nervovém systému (proprioreceptory) mozku neustále a detailně oznamují, co právě dělá tělo. Strana 7

9 Kosmická neurologie a propriocepce Efektivnější terapie je jedinečné tím, že využívá speciální přístroje a postupy, které pochází z kosmické medicíny. Tím se stává program terapie pro každého pacienta ještě efektivnějším. Způsoby použití byly vyvinuty vědci v USA, Rusku a Německu proto, aby se předešlo poškození nervových a svalových systémů kosmonautů. Jsou to poškození, která vznikají vlivem nedostatku pohybu a stavem beztíže. Jako při pacientech s poškozením mozku, tak i mozek kosmonauta zapomene na správnou koordinaci pohybů při nedostatku správných informací. Náhradou v tomto případě je stimulace zdravé propriocepce. Dr. h. c. univ. prof. Dr. Franz Gerstenbrand Přístroje vyvinuté kosmickou neurologií na omezení poruch vyvolaných beztížným stavem, mohou být nasazeny na aktivování proprioceptivního systému a jeho vlivu na motoriku. Používáním kosmického obleku byly vyvinuty nové léčebné programy. Vibračně-stimulační obuv se už používá při rehabilitaci spastických syndromů a při prevenci Bed Rest syndromu. Poznatky z výzkumu proprioceptivního systému z pravého a simulovaného beztížného stavu otevírají novou cestu rehabilitace. Výzkum taktéž přináší diagnostické metody na včasné rozpoznání neurologických onemocnění. Antigravitační systém člověka je jako software, který je pevně integrovaný do nervového systému. Tento program řídí každý lidský pohyb jako reakci na neustále působící gravitační sílu umožňuje především kontrolu hlavy, trupu a podpůrnou a pohybovou funkci nohou. Mnoho pacientů má antigravitační systém nedostatečně vyvinutý. V některých případech existují vrozené poruchy, anebo k poškození programu došlo po poranění mozku. Toto postihuje hlavně pacienty na vozíku a pacienty připoutané na lůžko, ale i lidi s postižením chůze nebo poruchami rovnováhy. Mimořádnou účinnost mají speciální cvičení se simulovanou gravitací: se zátěžovými a odlehčujícími obleky z ruské kosmické medicíny. Z německé a rakouské kosmické neurologie pochází stimulace chodidla a vibrační terapie, které se významně podílejí na úspěchu léčby. Strana 8

10 Hyperbarická oxygenoterapie Poškození mozku v důsledku nedostatku kyslíku. Nedostatek kyslíku během porodu je známou příčinou dětské mozkové obrny. Tento nedostatek vede ke krvácení do mozku a následnému poškození dětského mozku. Nedostatek kyslíku v mozkové tkáni u dospělých lidí je většinou příčinou mozkové mrtvice. Zničené mozkové buňky jsou sice ztracené, ale v okolí centra poškození se nachází funkční neaktivní buňky, tzv. idlying neurons (nečinné neurony), které je možné znovu aktivovat. Kyslík aktivuje mozek Vzduch, který dýcháme, obsahuje 78% dusíku, 21% kyslíku a různé další plyny jako např. argon, neon a hélium. Při oxygenoterapii se v hyperbarické kyslíkové komoře nedýchá vzdušná směs, ale čistý kyslík při tlaku od 0,7 do 1,3 baru. Tím stoupá obsah kyslíku v těle až na 25násobek. Takto se překonávají blokády přísunu kyslíku k důležitým tělesným systémům a aktivují se početné funkce. Po úspěšném použití v intenzivní medicíně se tento postup nyní používá i při neurorehabilitaci. Reaktivace mozkových buněk Dokonce i v těch částech mozku, které nejsou prokrvovány, přispívá hyperbarická oxygenace k tomu, že poškozené oblasti a ne- aktivní buňky jsou opět zásobovány kyslíkem. Spící neurony se aktivují a umožní obnovení některých mozkových funkcí. Důležité je, aby se nové mozkové kapacity začaly ihned přiměřeně podporovat: intenzivní propriocep- tivní stimulace v je metoda, která napomáhá opětovnému nau- č e ní se správným pohybům a v rámci možností i jejich vykonávání samotným pacientem. Nejmodernější kyslíková komora Pro byla vytvořena špičková tlaková komora. Komora je po technické stránce nejmodernější a umožňuje při optimální léčbě průběžné pozorování pacientů zvlášť vyškoleným zdravotnickým personálem a dodatečný počítačový dohled. V komoře je místo pro 12 pacientů jako i pro 2 speciálně vyškolené pracovníky, kteří se během léčby o ně starají. Během 60 až 120 minutových expozicí v hyperbarické komoře je na přání možný i poslech hudby nebo sledování videa. Strana 9

11 Všemi prostředky k úspěchu Originální kombinace metod Jako jediné zdravotnické zařízení v Evropě spojuje dva mimořádně účinné postupy léčení pacientů s poškozením centrálního nervového systému: intenzivní propriocepci a hyperbarickou oxygenoterapii. Tuto kombinaci ADELI Center vyvinulo spolu s renomovanými německými a rakouskými neurology tak, aby se účinnost léčebného programu dále zvyšovala. Znovuzískání kvalitního života Základ této kombinace je inteligentní a jednoduchý a osvědčil se od prvního použití. Hyperbarická oxygenoterapie aktivuje poškozené části v centrálním nervovém systému, opětovně aktivuje mozkové buňky, které jsou znovu schopny učit se. Proprioceptivní stimulace mozek intenzivně zásobuje správnými informacemi, které je možné nově vytvořenými kapacitami rychle a efektivně ukládat. Pacienti, kteří jsou pro tento léčebný program vhodní, tím získávají možnost rychlé a efektivní rehabilitace na své cestě za samostatností a kvalitnějším životem. Další informace o programu neurorehabilitace a ostatních jedinečných postupech najdete v Katalogu služeb a kvalitativních kritérií ADELI Medical Centra a na adrese 74% nechodí 49% nechodí 6% chodí bez cizí pomoci Před prvním rehabilitačním pobytem 2% chodí bez cizí pomoci 3% jedné hole Po druhém rehabilitačním pobytu 8% jedné hole 16% chodí pomocí berlí 8% chodí pomocí berlí 7% jiných pomůcek 6% dvou holí 10% jiných pomůcek 11% dvou holí 61% nechodí 4% chodí bez cizí pomoci Po třetím rehabilitačním pobytu 38% nechodí 19% chodí pomocí berlí 8% chodí bez cizí pomoci Po prvním rehabilitačním pobytu 6% jedné hole 9% jedné hole Strana 10 13% chodí pomocí berlí 8% jiných pomůcek 8% dvou holí 12% jiných pomůcek 14% dvou holí

12 Zdraví i odpočinek V se klade velký důraz na POHODU pacientů a jejich rodiny. Nejvíc nás těší, když lidé doprovázející pacienty považují pobyt za dovolenou, protože pacient je zaručeně v dobrých rukou. Centrum se nachází v klidném prostředí, vzdálené jen pár minut od obchodů, nákupního centra a centra Piešťan. Bez každodenních starostí 2 Na více než 8000 m se všechno nachází pod jednou střechou ubytování v bezbariérových pokojích s bezplatným WiFi přístupem na internet, stravování v restauraci nebo kavárně a relax pro rodinné příslušníky našich pacientů: masáže, bazén a sauna. O aktivní odpočinek je taktéž postaráno cyklistika, turistika, bowling, tenis, golf anebo squash. Pro malé hosty a pacienty je pro rozptýlení k dispozici dětský klub, dětské koutky a relaxační místnost snoozle room. Adresa: Kontakt: Klinika pro neurologii, rehabilitaci, Hlboká 47 Tel.: fyzikální medicínu, revmatologii, Piešťany Fax: balneologii, klinickou logopedii, Slovenská republika Web: hyperbarickou a intenzivní medicínu. Facebook: Adeli s.r.o. 2012

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE 3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE Jak zajistit regionální dostupnost rehabilitace po poškození mozku? - Model fází rehabilitace a zajištění její kontinuity pro občany

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, obecně prospěšná společnost Společnost zabývající se rozpracováváním a rozšiřováním koncepce

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Lázeňská rehabilitační klinika

Lázeňská rehabilitační klinika ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ A. S. LÁZNĚ BĚ LOHRAD MEDICAL SPA Lázeňská rehabilitační klinika L ÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ KLINIKA Hotel Anna Marie kompletní spektrum léčebných procedur velký rehabilitační bazén

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

REHABILITACE PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ DLOUHÁ CESTA DOMŮ

REHABILITACE PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ DLOUHÁ CESTA DOMŮ REHABILITACE PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ DLOUHÁ CESTA DOMŮ Tiskové materiály Listopad 2011 Co má na svědomí jedna malá sraženina nebo krvácení? Cévní mozková příhoda (CMP) postihne ročně 30 000 tisíc lidí

Více

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Pohyb je přirozenou potřebou každého živého organismu a jeho vliv na fyzické i mentální schopnosti člověka je znám od počátků

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole HAPPY PATIENT klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace 100% prevence a léčba dekubitů technické inovace Devět zón pulzního magnetického pole 1 22 Mar 11 23 : 12 MAIN 5ms CH1

Více

První radonové lázně světa

První radonové lázně světa První radonové lázně světa BRÁNA DO KRUŠNÝCH HOR Lázeňské město Jáchymov leží v západní části České republiky na úpatí Krušných hor v malebném údolí panenské přírody, která příznivě působí na vaše zdraví

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Rehabilitace kognitivních funkcí pomocí počítačových programů v RÚ Kladruby. PhDr. Simona Fialová RÚ Kladruby

Rehabilitace kognitivních funkcí pomocí počítačových programů v RÚ Kladruby. PhDr. Simona Fialová RÚ Kladruby Rehabilitace kognitivních funkcí pomocí počítačových programů v RÚ Kladruby PhDr. Simona Fialová RÚ Kladruby Následky mozkového poškození Následky mozkového poškození v podobě poruch kognitivních funkcí,

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA V KONTEXTU KOMPLEXNÍ REHABILITACE ANEB JAK JSME SE TO UČILI Jan König Jan.Konig@ergoaktiv.cz Alice Dubnová Alice.Dubnova@ergoaktiv.cz OBSAH Co jsou ta tréninková místa Proč je

Více

podporováno Swiss Life Select 3. a 4. čtvrtletí 2013 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 3. a 4. čtvrtletí 2013 Zpravodaj podporováno Swiss Life Select 3. a 4. čtvrtletí 2013 Zpravodaj Vážené dámy, vážení pánové, v činnosti nadace v letošním roce nastalo několik důležitých okamžiků, o které bychom se s Vámi rádi podělili.

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Komplexní lázeňská péče Premium

Komplexní lázeňská péče Premium Komplexní lázeňská péče Premium Minimální délka pobytu 12 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí ubytování plná penze uvítací nápoj vstupní vyšetření u lékaře laboratorní vyšetření dle indikace lékaře pitná

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUDERTOVÁ, H., DORAZILOVÁ, A., HUMPOLÍČEK P. ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

VARIA SYSTÉM LÉČBY NA SPINÁLNÍ REHABILITAČNÍ JEDNOTCE V REHABILITAČNÍM ÚSTAVU KLADRUBY

VARIA SYSTÉM LÉČBY NA SPINÁLNÍ REHABILITAČNÍ JEDNOTCE V REHABILITAČNÍM ÚSTAVU KLADRUBY VARIA SYSTÉM LÉČBY NA SPINÁLNÍ REHABILITAČNÍ JEDNOTCE V REHABILITAČNÍM ÚSTAVU KLADRUBY Eva Talpová 1, 2, Marie Kulakovská 2 12: 352 357, 2010 ISSN 1212-4117 1Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** +

Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** + Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** + Nabízíme celkem 16 komfortně vybavených apartmánů ve 4 kategoriích. V designu interiéru hotelu upřednostňujeme čisté linie, u vybavení apartmánů kombinujeme moderní

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218 REHABILITACE Adresa: Nemocnice následné péče Mor. Třebová Svitavská 25, 57101 Mor. Třebová 3. budova v přízemí, výtah pro imobilní pacienty se nachází v pravé části budovy. KONTAKT Objednání pacientů 461

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku Fyziologický vývoj mozku v dětském věku MUDr. Zuzana Ludvíková Konference Mensa ČR 19.11.2014 Lidský mozek Obsahuje přes 1000 miliard nervových buněk Pokud pracuje naplno odčerpávají neurony 20% z celkové

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Zchátralý hotel. jako budoucí zázemí pro postižené děti

Zchátralý hotel. jako budoucí zázemí pro postižené děti Zchátralý hotel jako budoucí zázemí pro postižené děti Po několikaměsíčním monitorování trhu s nemovitostmi se nám podařilo získat do dlouhodobého nájmu vhodné nebytové prostory v krásném prostředí uprostřed

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

Dlouhodobá péče 13. ledna 2015. Ing. Iva Merhautová,MBA

Dlouhodobá péče 13. ledna 2015. Ing. Iva Merhautová,MBA Dlouhodobá péče 13. ledna 2015 Ing. Iva Merhautová,MBA Meziresortní pracovní skupina Vznik meziresortní pracovní skupiny k řešení problematiky na zdravotně - sociálním pomezí Zástupci MPSV, MZ ČR, krajů

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS 2004 Obsah: A. Úvodní slovo B. Poslání nadace C. Základní informace D. Organizace nadace E. Činnost a aktivity nadace v roce 2004 F. Finanční zpráva o hospodaření

Více

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr.

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 839 Kvalitní život s diabetem mellitus odborná konference ČD a.s. ŽZ Železniční poliklinika Olomouc 28.2.2007 3 840

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

Traumatologický plán SOL Trutnov

Traumatologický plán SOL Trutnov Traumatologický plán SOL Trutnov Preambule : Traumatologický plán (dále jen TP) obsahuje zabezpečení zdravotnických opatření postiženým osobám (vyhláška MV č. 328/2001 Sb.), je reakcí na následky havárie

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ

SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ Hledáte-li ty pravé prostory pro sportovní soustředění svého týmu, zvolte hotel VEGA! Svou polohou a šíří služeb je ideálním místem pro pořádání tohoto typu akcí.. Hotel Vega disponuje

Více

DSM Program na řešení problémů s obezitou

DSM Program na řešení problémů s obezitou DSM Program na řešení problémů s obezitou Profesionální kompresní systém pro podporu odvodňování Daesung Maref Co.,Ltd / Helen Kim (ext.2) Sales manager/overseas, Email: ds@dsmaref.com, TEL: 82 31 459

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA

LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA SPA RESORT TREE OF LIFE lázeňský hotel 4*, 146 lůžek teplá a studená bufetová strava, dietní systém SLIM restaurant à la carte, lobby bar, zahradní kavárna moderní a romantické

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. Resuscitační přístroje pro novorozence Nadační fond Děti na dlani pomáhá zlepšit zdravotní

Více

Multidisciplinární tým v rehabilitaci. Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Praha 9.4.2015 Yvona Angerová

Multidisciplinární tým v rehabilitaci. Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Praha 9.4.2015 Yvona Angerová Multidisciplinární tým v rehabilitaci Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Praha 9.4.2015 Yvona Angerová Obsah 1. Neurorehabilitace 2. Poruchy vznikající po poškození mozku 3. Multidisciplinární tým 4.

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls Výroční zpráva Nadačního fond Impuls 2003 Obsah: Úvodní slovo Poslání nadace Základní informace Organizace nadace Činnost a aktivity nadace v roce 2003 Finanční zpráva nadačního fondu Impuls Účetnictví

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

APLIKACE BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ V REHABILITAČNÍM LÉKAŘSTVÍ

APLIKACE BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ V REHABILITAČNÍM LÉKAŘSTVÍ APLIKACE BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ V REHABILITAČNÍM LÉKAŘSTVÍ Sborník konference Pokroky v biomedicínském inženýrství 2013 Aplikace biomedicínského inženýrství v rehabilitačním lékařství PROGRAM PŘEDNÁŠEK

Více

podporováno Swiss Life Select 3. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 3. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 3. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Filípek dostal nový zvedací systém Filípek je šestiletý chlapec, který se narodil jako zdravý kluk. V prosinci roku 2009 se mu však stal těžký úraz. Hrál si s pejskem a nedopatřením

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls Výroční zpráva Nadačního fond Impuls 2002 Obsah: Úvodní slovo předsedy správní rady nadačního fondu IMPULS Úvodní slovo Poslání nadace Základní informace Organizace nadace Činnost a aktivity nadace v roce

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

program terapie OptiForYou - klient-pacient

program terapie OptiForYou - klient-pacient Individuální program terapie OptiForYou - klient-pacient OptiForYou je individuální program metody OptiForLife. Jedná se o psychosomatickou terapii, jejímž působením dosáhne přetížený klient celkového

Více

Zajímavý koncentrát hojivých látek Co lékaři s krví provedou, že začne mít tak pozoruhodné. Zvětšit obrázek. Včera 8:00. z 5 7.1.

Zajímavý koncentrát hojivých látek Co lékaři s krví provedou, že začne mít tak pozoruhodné. Zvětšit obrázek. Včera 8:00. z 5 7.1. Nejprve to vypadalo na úžasný lék na artrózu. Lékaři píchali pacientům jejich krev, kterou upravili. Málokdo však věděl, že specialisté používají injekce i na léčbu tenisových loktů, poraněných kolen,

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

Výzkum dostupnosti vybrané zdravotní péče a rehabilitace pro osoby po získaném poškození mozku v České republice Říjen 2010

Výzkum dostupnosti vybrané zdravotní péče a rehabilitace pro osoby po získaném poškození mozku v České republice Říjen 2010 Výzkum dostupnosti vybrané zdravotní péče a rehabilitace pro osoby po získaném poškození mozku v České republice Říjen 2010 Financováno z prostředků ESF prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Název: Non-coding RNAs in neurogenic and neuropathic pain mechanisms and their application for risk assessment, patient stratification and personalised pain

Více

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Daniel už jezdí v novém kočárku Daniel přišel na svět jako postižené miminko. Lékaři předpovídali, že jeho vývoj bude jiný než u zdravých dětí. Daniel zůstal s maminkou sám,

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

Charta práv seniorů. Úvod

Charta práv seniorů. Úvod Úvod Se stářím se zvyšuje pravděpodobnost onemocnění. Může se stát, že dojde k situaci, kdy člověk nebude moci vést plnohodnotný život. Tím důležitější se stane péče. Je všeobecně uznáváno, že některé

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

EXILITE. Intenzivní pulzní světlo

EXILITE. Intenzivní pulzní světlo Intenzivní pulzní světlo 3 český výrobek Dokonalý systém obdélníkových pulzů Ergonomický aplikátor s vyměnitelnými optickými filtry Vyměnitelné xenonové výbojky Dvojitý systém filtrace, odstraňující nežádoucí

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Žádost o přijetí do domova pro seniory

Žádost o přijetí do domova pro seniory Domov Příbor, příspěvková organizace Masarykova 542, 742 58 Příbor Moderní, bezbariérové zařízení s 60. letou tradicí, pro seniory nad 65 let, kteří jsou zcela, nebo těžce závislí na pomoci jiné fyzické

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8 Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Alena Borhyová Iva Holmerová Česká republika 2000/2030 2002 2030 Městská část Praha 8-103,

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více