Jak na to? str. 1. Jednoduchý postup k použití přístroje (bližší informace v Návodu k obsluze)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak na to? str. 1. Jednoduchý postup k použití přístroje (bližší informace v Návodu k obsluze)"

Transkript

1

2

3 Jak na to? Jednoduchý postup k použití přístroje (bližší informace v Návodu k obsluze) str. 1 Pro vlastní použití je nutný adaptér s přístrojem, ke kterému připojíme aplikátor, který přikládáme na léčenou oblast nebo oblasti těla a tím umožníme pronikání magnetických impulzů do svalů a kostí. Je vhodné používat dva aplikátory současně (první na příčinnou oblast potíží, druhý na postižené místo - část těla). 1 Zasuneme adaptér do zásuvky rozvodné sítě a propojíme kabel s přístrojem. Rozsvítí se displej s nápisem MAGNETOTERAPIE BIOMAG MONA a následně se zobrazí nápis POSLEDNÍ VOLBA s naposledy používaným programem. Přístroj je připraven k použití. 2 Připojíme 1 nebo 2 zvolené aplikátory. Výstupy pro aplikátory jsou ve spodní části přístroje. 3 Vrchním tlačítkem vybereme požadovanou diagnózu. Stálým držením tlačítka postupujeme v nabídce diagnóz směrem vpřed, krátkými stisky se pak postupně vracíme zpět. Usadíme rehabilitovanou osobu (třeba i sebe) do křesla nebo položíme na lůžko. Přiložíme aplikátory k postiženému místu. 4 Stiskem spodního tlačítka START/STOP spustíme aplikaci. Probíhá aplikace. Aplikaci můžeme kdykoli přerušit krátkým stiskem spodního tlačítka. Opětovným stiskem spodního tlačít ka pokračujeme v aplikaci. Aplikace skončí po uplynutí času zobrazujícího se na displeji. Při příštím zapnutí si přístroj pama tuje poslední použité nastavení. Rychlý návrat na začátek nabídky provedeme stiskem obou tlačítek současně na cca 3 sekundy. Zvukovou signalizaci aktuální rychlosti pulzů aktivujeme stiskem vrchního tlačítka v průběhu aplikace na cca 3 sekundy. Signalizaci zrušíme krátkým stiskem spodního tlačítka, nebo se automaticky ukončí za konci aplikace. Tento praktický průvodce slouží pro snadnou orientaci při ovládání přístroje. Používejte jej po zaškolení kvalifikovanou osobou a po seznámení se s celou uživatelskou příručkou, při dodržování zásad bezpečné obsluhy a při respektování kontraindikací (viz. Návod k obsluze str. 5). * Platí pro přístroje vybavené touto funkcí

4 str. 2 Aplikační bod A Na toto aplikační místo je vhodné přikládat malý plochý aplikátor M1S přímo na místo bolesti (pokud nechceme aplikátor držet, můžeme jej vložit do pouzdra a pomocí suchého zipu připnout na hlavu). Je také vhodné použít solenoid M2S vsunutím hlavy do solenoidu. Alzheimerova demence Program počáteční aplikace č.2 - medical program, 25 min. poté (po 1-2 týdnech) č.25 - polyneuropatie, 25 min. viz str. 26 (A-d), str. 74 (P42) solenoid M2S na oblast hlavy a současně poduškový aplikátor M10A na vrchní část zad a souběžně na krční páteř Kolikrát denně aplikovat 2 krát (i více) Kolik dnů (týdnů) Bolest čelistního kloubu Program v akutním stadiu č.1 - bolestivé stavy, 60 min. poté (většinou po 2 až 5 dnech) dlouhodobě (vždy 2 až 3 měsíce) a s cca 1-2 týdny přestávkami opakovaně viz str (A-c) č.28 - regenerace až do vymizení potíží, 25 min. bodový místní aplikátor M1S na bolestivé místo, při oboustraných potížích použijte solenoid M2S navlečením na hlavu Dětská mozková obrna, spastické stavy 15 až 20 aplikací, někdy i opakovaně dlouhodobě viz str (A-h) Program počáteční aplikace (cca 2 týdny) č.24 - mozková dysfunkce, prvních cca 10 dnů 10 min. poté dlouhodobě č.24 - mozková dysfunkce, 25 min poduškový aplikátor M10A na oblast celé páteře a hlavy a na všechny partie těla, kde jsou svalové kontraktury dlouhodobě (celoživotně) a opakovaně Menierův syndrom (Menierova nemoc) viz str. 26 (A-b), str. 66 (P27) Program prvních 10 dnů č.21 - tinitus, 30 min. po deseti dnech střídat každé 2 č.28 - regenerace, 25 min. a č.21 - tinitus, 30 min. aplikace solenoid M2S na hlavu, navíc je vhodné použít souběžně na oblast krční páteře místní aplikátor M1S Migrény Program v akutním stadiu č.1 - bolestivé stavy, 60 min. po utlumení bolestí střídat po dvou aplikacích dlouhodobě (vždy 2 až 3 měsíce) a opakovaně vždy při potížích viz str (A-f) č.28 - regenerace, 25 min. - oblast jater a č.1 - bolestivé stavy, 60 min. solenoid M2S na oblast hlavy a krční páteře, pro podporu detoxikace lze současně použít aplikátor M1S na oblast jater opakovat dle potřeby

5 str. 3 Mozková cévní příhoda Program počáteční aplikace č.24 - mozková dysfunkce, prvních cca 10 dnů 10 min. další aplikace č.24 - mozková dysfunkce, 25 min. viz str. 26 (A-e) solenoid M2S na oblast hlavy položením na ramena, později lze současně použít poduškový aplikátor M10A na dolní končetiny dlohodobě, lze i opakovaně Parkinsonizmus Program počáteční aplikace č.24 - mozková dysfunkce, 25 min. poté (většinou po 1-2 týdnech) viz str. 26 (A-d) č.32 - program individual nastavit 25Hz (nebo pod dohledem lékaře 60 Hz), rozmítání10 Hz po pulzech, 30 min. solenoid M2S na oblast hlavy a současně poduškový apl. M10A na vrchní část zad a souběžně na krční páteř Kolikrát denně aplikovat 2 krát (i více) Kolik dnů (týdnů) Roztroušená skleróza dlouhodobě (vždy 2 až 3 měsíce) a s cca 1-2 týdny přestávkami opakovaně viz str. 27 (A-g) Program počáteční aplikace (cca 1 týden) č.24 - mozková dysfunkce, 25 min. po jednom týdnu střídat č.28 - regenerace, 25 min. a č.24 - mozková dysfunkce, 25 min. poduškový aplikátor M10A na oblast celé páteře střídat po 1 až 2 aplikacích se solenoidem M2S na oblast hlavy Tinitus Program prvních 10 dnů č.21 - tinitus, 30 min. po 10 dnech střídat každé 2 aplikace dlouhodobě (3 měsíce) a s přestávkami cca 2 týdny, opakovaně viz str. 25 (A-b) č.28 - regenerace, 25 min. a č.21 - tinitus, 30 min. solenoid M2S na hlavu, navíc je vhodné použít souběžně na oblast krční páteře místní aplikátor M1S Zánět středního ucha Program v akutním stadiu č.1 - bolestivé stavy, 60 min. poté (většinou po 1-2 týdnech) bodový místní aplikátor M1S přiložit na postižené místo dlohobobě i opakovaně vždy při prvních potížích viz str. 25 (A-a) č.2 - medical program až do vymizení potíží, 25 min. cca 2 až 4 týdny

6 str. 4 Aplikační bod B Na oblast dutin lze použít malý plochý aplikátor M1S je vhodný pro lokální aplikace (možnost vložit aplikátor do pouzdra a pomocí suchého zipu připnout na hlavu). Pro hloubkové aplikace je vhodné použít solenoid M2S. Atrofie nervus opticus, šeroslepost Program první 2 týdny č.24 - mozková dysfunkce, 25 min. dále po jednom týdnu střídat solenoid M2S na hlavu - oblast očí Glaukom a zvýšení nitroočního tlaku viz str (B-c) č.28 - regenerace, 25 min. a č.24 - mozková dysfunkce, 25 min. dlouhodobě (cca 3 měsíce) a po 1 měsíci opakovat viz str. 28 (B-b) Program počáteční aplikace č.24 - mozková dysfunkce, prvních cca 14 dní 10 min. další aplikace č.24 - mozková dysfunkce, 25 min. bodový místní aplikátor M1S přikládat na oči, případně vložit hlavu do solenoidu M2S 1-2 týdny, lze opakovat opět po 2 týdnech Zánět dutin, rýma a nachlazení viz str. 28 (B-a) Program v akutním stadiu potíží č.2 - medical program 2x denně, 25 min. k doléčení č.28 - regenerace 1x denně večer až do vymizení potíží, 25 min. bodový místní aplikátor M1S přiložit na oblast dutin a krku, případně vložit hlavu do solenoidu M2S do ústupu potíží Aplikační bod C U tohoto aplikačního bodu použijeme malý plochý aplikátor M1S, který přikládáme přímo na místo bolesti (aplikátor držíme v ruce nebo jej můžeme vložit do pouzdra a pomocí suchého zipu připnout na hlavu). Nesmíme aplikovat při krvácení po extrakci. Bolesti zubů, bolesti trojklaného nervu, záněty zubů a paradontóza, bolesti zubů po vytržení viz str. 29 (C-a) Program první dny až maximálně 2 týdny č.1 - bolestivé stavy, 60 min. pro další průběh léčby (většinou po č.26 - paradontóza, 45 min. 1-2 týdnech) bodový místní aplikátor M1S přiložit na postižené místo, neaplikovat při krvácení po extrakci dle potřeby, do ústupu potíží, u paradontózy dlouhodobě a opakovaně

7 str. 5 Aplikační bod D Na toto aplikační místo je vhodné přikládat poduškový aplikátor M10A na oblast krční páteře, případně lze použít i solenoid M2S. Na oblast hrtanu je lépe použít malý plochý aplikátor M1S, který je pro lokální aplikace (možnost vložit aplikátor do pouzdra a pomocí suchého zipu připnout na krk). Bolesti a blokády krční páteře, bolesti hlavy vystřelující z krční páteře viz str. 29 (D-a) Program při akutních bolestech č.6 - bolesti páteře, 45 min. po částečném útlumu bolestí - cca po č.4 - artrózy páteře, 30 min. a č.1 - bolestivé stavy, 60 min. jednom týdnu střídat solenoid M2S na oblast hlavy, nebo poduškový aplikátor M10A na oblast hlavy, krční páteře a zad 1 až 2 týdny i více Hypothyreosa - snížená funkce štítné žlázy Program počáteční aplikace č.20 - ischémie končetin, 25 min. dále pokračovat a vždy po jednom týdnu střídat bodový místní aplikátor M1S přiložit na oblast hrtanu Nachlazení - chrapot, zánět hrtanu, angína Program v akutním stadiu č.2 - medical program, 25 min. Kolikrát denně aplikovat Pálení žáhy po 3 až 4 dnech střídat viz str. 60 (P15) č.32 - program individual nastavit 15Hz, rozmítání 10 Hz po pulzech, 30 min. a č.20 - ischémie končetin, 25 min. do ústupu potíží, opětovně při dalších potížích viz str. 30 (D-c) č.28 - regenerace, 25 min. a č.2 - medical program, 25 min. solenoid M2S na krk (lze nahradit aplikátorem M1S přiložením na bolestivé místo) 2 až 3 krát po dobu prvních třech až Kolik dnů (týdnů) do ústupu potíží čtyř dnů, k doléčení postačí denně 1 aplikace Program v akutním stadiu č.1 - bolestivé stavy, 60 min. dále střídat po 1 až 2 dnech viz str. 33, 72 (P39) č.28 - regenerace, 25 min. a č.1 - bolestivé stavy, 60 min. solenoid M2S navléci na krk (lze nahradit aplikátorem M1S), souběžně je vhodné přiložit na oblast žaludku poduškový aplikátor M10A Poruchy prokrvení horních končetin (HK), mravenčení, brnění a poruchy citlivosti v HK, Raynaudův syndrom do ústupu potíží, opětovně při dalších potížích viz str. 30 (D-b) Program první 2 až 3 týdny č.24 - mozková dysfunkce, 25 min. dále pokračovat a vždy po jednom č.28 - regenerace, 25 min. a č.24 - mozková dysfunkce, 25 min. týdnu střídat poduškový aplikátor M10A na oblast krční páteře a nad nadklíček, kde lze také aplikovat i při syndromu karpálního tunelu 2 až 3 měsíce, vhodné vždy po 1 měsíci opakovat

8 str. 6 Aplikační bod E Na aplikace v oblasti ramen je vhodný solenoid M2S lze ho navléknout na ramenní kloub. Místo solenoidu můžeme použít poduškový aplikátor M10A, který přiložíme na zevní stranu ramene, nebo si na něj položíme obě ramena po celé šířce. Bolestivá (zmrzlá) ramena viz str. 30 (E-a) Program v akutním stadiu č.1 - bolestivé stavy, 60 min. k doléčení při odeznívajících č.28 - regenerace, 25 min. potížích solenoid M2S na celý ramenní kloub, nebo poduškový aplikátor M10A na zevní stranu ramene Osteoartritida, artritida a artróza a bolesti ramenních kloubů 10 až 15 aplikací do útlumu bolesti, k doléčení dlouhodobě a opakovaně viz str. 31 (E-b) Program při bolestech v počátku léčby č.1 - bolestivé stavy, 60 min. po útlumu bolesti střídat po 1 týdnu č.5 - bolesti kloubů, 60 min. a č.10 - artritidy, 25 min. solenoid M2S na celý ramenní kloub a poduškový aplikátor M10A souběžně na oblast krční a hrudní páteře dlouhodobě a opakovaně

9 str. 7 Aplikační bod F Na tento aplikační bod je vhodné použít poduškový aplikátor M10A pro oblast hrudní páteře i celých zad, nebo bodový místní aplikátor M1S na hrudník pro místní bolesti při dýchacích potížích. Astma, kašel, bronchitida viz str. 31 (F-a) Program v akutním stadiu č.2 - medical program, 25 min. - při prvních příznacích zhoršování stavu po ústupu potíží, ještě 1 až 2 týdny č.28 - regenerace, 25 min. - pokračovat i po odeznění akutních příznaků k podpoře rekonvalescence poduškový aplikátor M10A aplikovat plošně na hrudník Poruchy krevního tlaku - hypertenze a hypotenze do ústupu potíží + 1 až 2 týdny rekonvalescence viz str. 31 (F-b) Program počáteční aplikace ( 2 týdny) č.2 - medical program, 25 min. další aplikace (po 1 týdnu střídat) č.28 - regenerace, 25 min. a č.2 - medical program, 25 min. poduškový aplikátor M10A aplikovat na oblast hrudní páteře Škytavka 2 až 3 týdny, pak 1 týden pauza a další cyklus opakovaně viz str. 32 (F-c) Program počáteční aplikace (5 až 7 dnů) č.2 - medical program, 25 min. při pokračujících potížích pokračovat č.32 - progr. individual nastavit 20 Hz, rozmítání 5 Hz, po pulzech, 25 min. poduškový aplikátor M10A přiložit na hrudník až dolů k pasu - oblast bodu F až H (autonomní plexus) dle potřeby Aplikační bod G Aplikace u tohoto bodu provádíme vsedě na záda pomocí poduškového aplikátoru M10A. Při zavedeném kardiostimulátoru nedoporučujeme používat pulzní magnetoterapii. Ischemická choroba srdeční, stav po infarktu, po operaci bypassu, poruchy srdečního rytmu při ischémii viz str. 32 (G-a) Program počáteční aplikace č.20 - ischémie končetin, 25 min. po jednom týdnu začít střídat č.28 - regenerace, 25 min. a č ischémie končetin, 25 min. poduškový aplikátor M10A aplikovat vsedě na záda, při zavedeném kardiostimulátoru se nedoporučuje používat pulzní magnetoterapii 2 až 3 týdny, pak 1 týden pauza a další cyklus opakovaně, dlouhodobě

10 str. 8 Aplikační bod H Na toto aplikační místo je vhodné přikládat poduškový aplikátor M10A aplikace provádíme vleže na přední stranu břicha. U vředové choroby nikdy neaplikovat při krvácení z vředu. Překyselení žaludku, chronická vředová choroba, koliky viz str. 33 (H-a) Program prvních 3 až 5 dnů č.1 - bolestivé stavy, 60 min. dále střídat po 1 až 2 dnech č.28 - regenerace, 25 min. a č.1 - bolestivé stavy, 60 min. poduškový aplikátor M10A aplikovat na přední stranu břicha, u vředové choroby nikdy neaplikovat při krvácení z vředu dle potřeby

11 str. 9 Aplikační bod I U tohoto aplikačního bodu přikládáme poduškový aplikátor M10A na oblast jater a slinivky aplikace provádíme vleže na přední stranu břicha, souběžně můžeme použít solenid M2S na končetiny při projevech mikroangiopatie (při bércových vředech). Cukrovka Program viz str. 33 (I-a) základní aplikace pro podporu regenerace č.28 - regenerace, 25 min. v případě doprovodných potíží s prokrvením končetin po 1 týdnu střídat č.28 - regenerace, 25 min. a č.22 - diabetická noha, 20 min. poduškový aplikátor M10A aplikovat na oblast jater a slinivky, v případě potřeby aplikovat souběžně solenoid M2S na končetiny Aplikační bod J dlouhodobě (3 měsíce) a s přestávkami cca 2 týdny, opakovaně Na toto aplikační místo je vhodné přikládat poduškový aplikátor M10A na oblast jater, aplikace provádíme vleže, bodový místní aplikátor M1S aplikujeme na akutní bolestivá místa. Mononukleóza Program viz str (J-a), str. 67 (P28) počáteční aplikace: zahájit až v období rekonvalescence! č.28 - regenerace, 15 min. pokračování po 2 týdnech: střídat č.2 - medical program, 25 min. a č.28 - regenerace, 25 min. po 1 aplikaci poduškový aplikátor M10A aplikovat na oblast jater, solenoid M2S na oblast krku Regenerace jater, stav po žloutence, toxické poškození jater Program počáteční aplikace č.28 - regenerace, 25 min. pokračování po 2 týdnech č.31 - magnetizace vody, 20 min. poduškový aplikátor M10A aplikovat na oblast jater dlouhodobě (3 měsíce) a s přestávkami cca 2 týdny, opakovaně, preventivně i po zlepšení viz str (J-a) dlouhodobě (3 měsíce) a s přestávkami cca 2 týdny, opakovaně, preventivně i po zlepšení

12 str. 10 Aplikační bod K U tohoto aplikačního bodu je vhodné použít poduškový aplikátor M10A, kdy aplikátor používáme vleže na oblast bederní a křížové páteře a bodový plochý místní aplikátor M1S použijeme na oblast podbřišku. Vhodné je používat oba aplikátory zároveň. Neplodnost u žen - po zánětech viz str. 34 (K-a) Program počáteční aplikace (cca 1 týden) č.19 - zánět prostaty, 20 min. pokračovat dlouhodobě - střídat č.19 - zánět prostaty, 20 min. a s č.28 - regenerace, 25 min. po 1-2 týdnech poduškový aplikátor M10A aplikovat na oblast bederní a křížové páteře, případně navíc bodový místní aplikátor M1S na oblast podbřišku Kolikrát denně aplikovat 2 krát (i více) Kolik dnů (týdnů) dle potřeby, i dlouhodobě Záněty vejcovodů, zácpa Program při bolestech č.1 - bolestivé stavy, 60 min. k doléčení po 1-2 týdnech střídat viz str. 34 (K-a) č.19 - zánět prostaty, 20 min. a s č.28 - regenerace, 25 min. poduškový aplikátor M10A aplikovat na oblast bederní a křížové páteře, bodový místní aplikátor M1S na oblast podbřišku Kolikrát denně aplikovat 2 krát (i více) Kolik dnů (týdnů) dle potřeby Aplikační bod L Pro tento bod je vhodný poduškový aplikátor M10A, aplikace provádíme vleže na oblast bederní páteře (vhodné i na krční páteř a hlavu), plochý bodový místní aplikátor M1S použijeme na oblast močového měchýře. Zánět močového měchýře, noční pomočování u dětí viz str (L-a) Program při bolestech, do jejich ústupu č.1 - bolestivé stavy, 60 min. po ústupu bolesti střídat po 1 týdnu č.19 - zánět prostaty, 20 min. a č.28 - regenerace, 25 min. bodový místní aplikátor M1S na oblast močového měchýře, při nočním pomočování aplikovat současně poduškový aplikátor M10A na oblast bederní páteře (vhodné i na krční páteř a hlavu) do ústupu bolesti až do odléčení, denně a dlouhodobě

13 str. 11 Aplikační bod M Expozice u tohoto aplikačního místa provádíme vsedě na poduškovém aplikátoru M10A. Tento aplikační bod lze využít i u zánětlivých procesů Crohnovy nemoci, doporučujeme však aplikaci provádět vleže. Crohnova nemoc Program počáteční aplikace č.19 - zánět prostaty, 20 min. poté (po jednom týdnu střídat) poduškový aplikátor M10A - aplikovat vleže Zánět prostaty, sexuální dysfunkce u mužů, hemeroidy viz str. 35 (M-a) č.28 - regenerace, 25 min. a č.19 - zánět prostaty, 20 min. dlouhodobě, dle potřeby viz str. 35 (M-a) Program počáteční aplikace č.19 - zánět prostaty, 20 min. poté (po jednom týdnu střídat) č.28 - regenerace, 25 min. a č.19 - zánět prostaty, 20 min. poduškový aplikátor M10A - aplikovat vsedě dle potřeby, do ústupu potíží Aplikační bod N Pro aplikace v místě loktu použijeme solenoid M2S solenoid navlékneme na postižený loket. Tenisový loket, artróza a bolesti v lokti Program v akutním stadiu č.17 - tenisový loket, 60 min. viz str. 35 (N-a) po odeznění akutních bolestí č.5 - bolesti kloubů, 60 min. - střídat po 5 dnech s č.9 - artritidy kloubů, 25 min. a k doléčení č.28 - regenerace, 25 min. solenoid M2S - navléknout na postižený loket Kolikrát denně aplikovat 3 krát Kolik dnů (týdnů) dle potřeby, opakovaně a dlouhodobě i po odeznění akutních potíží

14 str. 12 Aplikační bod O Na tento aplikační bod je vhodné použít solenoid M2S tak, že ho navlékneme na ruce, nebo můžeme přikládat malý plochý aplikátor M1S přímo na místo bolesti (pokud nechceme aplikátor držet, můžeme jej vložit do pouzdra a pomocí suchého zipu připnout na ruku). Záněty a bolesti kloubů prstů a zápěstí, omezená hybnost kloubů, špatné prokrvení ruky, bělání prstů viz str (O-a) Program při bolestech střídat po 1 až 2 č.1 - bolestivé stavy, 60 min.a č. 9 - artritidy, 25 min. týdnech další aplikace a doléčení č.28 - regenerace, 25 min. solenoid M2S navléknout na ruce, nebo bodový místní aplikátor M1S přiložit na postižené místo dle potřeby, opakovaně a dlouhodobě Aplikační bod P U tohoto aplikačního místa se celá ruka, respektive zápěstí obalí do poduškového aplikátoru (M10A) aplikátor zajistíme na místě tak, že sepneme zdrhovadlo na obou koncích aplikátoru. Můžeme použít rovněž solenoid (M2S), je vhodný pro aplikace do hloubky. Je vhodné souběžně exponovat kromě zápěstí i oblast nadklíčku a u žen oblast vaječníku, zde použijeme malý plochý aplikátor (M1S). Syndrom karpálního tunelu Program počáteční aplikace (2 týdny) č.16 - karpální tunel, 60 min. další aplikace - střídat po 1 týdnu viz str. 36 (P-a) č.25- polyneuropatie, 25 min. a č.16 - karpální tunel, 60 min. vsunout ruku do solenoidu M2S a poduškový aplikátor M10A obalit okolo ramene v oblasti nadklíčku, u žen lze střídavě přikládat na oblast vaječníku Kolikrát denně aplikovat zpočátku 4 až 5 krát, později 2 až 3 krát Kolik dnů (týdnů) do ústupu potíží

15 str. 13 Aplikační bod Q Pro tento bod je vhodné použít solenoid M2S tak, že vsunume nohu do solenoidu. Lze rovněž použít malý plochý aplikátor M1S je vhodný pro lokální aplikace (je zde možnost vložit aplikátor do pouzdra a pomocí suchého zipu připnout na koleno). Koleno - poškození menisku (např. po úrazu) viz str. 61 (P16), str (Q-a) Program při bolestech střídat po 3 až 5 dnech č.1 - bolestivé stavy, 60 min. a č.5 - bolesti kloubů, 60 min. po dosažení útlumu bolesti střídat č.28 - regenerace, 25 min a č.5 - bolesti kloubů, 60 min. po 1 aplikaci solenoid M2S - navléknout na koleno dle potřeby, do ústupu potíží Osteoartritida, artritida a artróza a bolesti kolenních kloubů, špatné prokrvení u diabetiků viz str (Q-a) Program při bolestech střídat po 3 až 5 dnech č.1 - bolestivé stavy, 60 min. a č.3 - artrózy kloubů, 45 min. po dosažení útlumu bolesti č.28 - regenerace, 25 min. solenoid M2S - navléknout na koleno, nebo bodový místní aplikátor M1S přiložit na postižené místo dle potřeby, do ústupu potíží

16 str. 14 Aplikační bod R Pro tento bod je vhodné použít solenoid M2S tak, že vsunume nohu do solenoidu. Lze rovněž použít malý plochý aplikátor M1S je vhodný pro lokální aplikace (je zde možnost vložit aplikátor do pouzdra a pomocí suchého zipu připnout na koleno). Bércové vředy Program v akutním stadiu střídat po 3 až 5 dnech po zlepšení stavu střídat po 1 týdnu vložit nohu do solenoidu M2S Křečové žíly viz str. 37 (R-b) č.23 - bércový vřed, 15 min. a č.1 - bolestivé stavy, 60 min. č.28 - regenerace, 25 min. a č.23 - bércový vřed, 15 min. dlouhodobě (2-3 měsíce) a s přestávkami cca 2 týdny, nejméně 3 cykly viz str. 37 (R-a), str. 104 (15d) Program počáteční aplikace č.20 - ischémie končetin, 25 min. pokračování a udržování - střídat po č.28 - regenerace, 25 min. a č.20 - ischémie končetin, 25 min. 5 dnech poduškový aplikátor M10A aplikovat na postižené místo nebo i na celou končetinu nejlépe ve vodorovné poloze Špatné prokrvení dolních končetin, bolesti v lýtkách v klidu i při chůzi dlouhodobě (2-3 měsíce) a s přestávkami cca 2 týdny, nejméně 3 cykly viz str. 37 (R-a) Program počáteční aplikace č.20 - ischémie končetin, 25 min. pokračování a udržování - 2 až 3 č.28 - regenerace, 25 min. a č.2 - medical program, 25 min. měsíce střídat po 3 až 5 dnech poduškový aplikátor M10A aplikovat na celou končetinu nejlépe ve vodorovné poloze Vředy - hojení chronických arteriálních a žilních vředů Program v akutním stadiu střídat po 3 až 5 dnech po zlepšení stavu střídat po 1 týdnu vložit nohu do solenoidu M2S dlouhodobě (3 měsíce) a s přestávkami cca 1-2 týdny, opakovaně viz str. 37 (R-b) č.23 - bércový vřed, 15 min. a č.1 - bolestivé stavy, 60 min. č.28 - regenerace, 25 min. a č.23 - bércový vřed, 15 min. dlouhodobě (2-3 měsíce) a s přestávkami cca 2 týdny, nejméně 3 cykly

17 str. 15 Aplikační bod S Pro aplikace v bodě S použijeme poduškový aplikátor M10A na celou končetinu nejlépe ve vodorovné poloze, nebo solenoid M2S v místě úrazu. Bolesti nártů a kotníků, otoky kotníků, stavy po úrazech viz str. 38 (S-b) Program v akutním stadiu č.1 - bolestivé stavy, 60 min. po zmírnění bolesti střídat po 1 týdnu č.22 - diabetická noha, 20 min. a č.28 - regenerace, 25 min. poduškový aplikátor M10A aplikovat na postižené místo nejlépe ve vodorovné poloze, nebo solenoid M2S v místě úrazu Kolikrát denně aplikovat 2 až 3 krát (i více) Kolik dnů (týdnů) do ústupu bolesti, až do odléčení (u úrazů) Diabetická noha viz str (S-a) Program v akutním stadiu (bolestivý bércový č.1 - bolestivé stavy, 60 min. vřed) po zmírnění bolesti a zlepšení stavu č.22 - diabetická noha, 20 min. a č.28 - regenerace, 25 min. po 1 týdnu střídat solenoid M2S na končetinu, souběžně lze poduškový aplikátor M10A aplikovat na oblast jater a slinivky do ústupu potíží, i dlouhodobě a opakovaně Aplikační bod T Aplikace u tohoto bodu provádíme vsedě tak, že nohu položíme na poduškový aplikátor M10A, nebo na postižené místo navlečeme solenoid M2S. Dna, revmatizmus Program v akutním stadiu č.3 - artrózy kloubů, 45 min. po ústupu akutních bolestí č.12 - revmatizmus, 30 min. viz str. 38 (T-a) poduškový aplikátor M10A přikládat na postižené místo, nebo navléci solenoid M2S opakovaně a dlouhodobě Patní ostruha - bolesti Program při bolestech č.3 - artrózy kloubů, 45 min. poté (většinou po 2 týdnech) bodový místní aplikátor M1S na spodní část paty č.12 - revmatizmus, 30 min. viz str. 38 (T-a) opakovaně a dlouhodobě, do ústupu potíží

18 str. 16 Aplikační bod U U tohoto aplikačního místa použijeme poduškový aplikátor M10A tak, že si ho pomocí fixačního dílu M16 FIX DUO připevníme v oblasti kyčlí. Bolesti u artrózy kyčelních kloubů viz str (U-a) Program při bolestech střídat po 3 až 5 dnech č.3 - artrózy kloubů, 45 min. a č.1 - bolestivé stavy, 60 min. po útlumu bolesti č.12 - revmatizmus, 30 min. poduškový aplikátor M10A přikládat na postižené místo, lze použít fi xaci na zajištění Endoprotéza Program při bolestech č.5 - bolesti kloubů, 60 min. poté nebo při nevelkých bolestech č.13 - endoprotézy, 20 min. ihned poduškový aplikátor M10A s pomocí fi xace přiložit na oblast kyčlí Osteoporóza v oblasti kyčlí Program počáteční aplikace č.1 - bolestivé stavy, 60 min. poté (většinou po 1-2 týdnech) č.2 - medical program, 25 min. poduškový aplikátor M10A s pomocí fi xace přikládat na oblast kyčlí Aplikační bod V dlouhodobě (vždy 2 až 3 měsíce) a s cca 1-2 týdny přestávkami opakovaně viz str. 39 (U-c) dlouhodobě až do odléčení, vhodné i preventivně viz str. 39 (U-b) dlouhodobě (vždy 2 až 3 měsíce) a s cca 1-2 týdny přestávkami opakovaně Expozice u tohoto aplikačního místa provádíme pomocí poduškového aplikátoru M10A. Aplikátor přikládáme na oblast třísel, kde si ho pomocí fixačního dílu M16 FIX DUO můžeme připevnit, anebo plošně na celou dolní končetinu. Poruchy prokrvení dolních končetin Program počáteční aplikace č.25 - polyneuropatie, 25 min. poté (po jednom týdnu střídat) viz str. 40 (V-a) č.28 - regenerace, 25 min. a č.25 - polyneuropatie, 25 min. poduškový aplikátor M10A přikládat na oblast třísel a plošně na dolní končetinu do ústupu potíží, vhodné i preventivně

19 str. 17 Aplikační bod W Potíže nacházející se na celém těle. Umístění tohoto aplikačního bodu je různé. Rozhodující je, pro které obtíže ho chceme použít. To platí i pro různé použití typu aplikátoru dle obtíží, na které jej chceme použít. Artritidy a artrózy viz str vybrat ze seznamu Program při bolestech v počátku léčby č.1 - bolestivé stavy, 60 min. po útlumu bolesti střídat po 1 týdnu č.5 - bolesti kloubů, 60 min. a č.10 - artritidy, 25 min. solenoid M2S na končetiny, nebo poduškový aplikátor M10A na oblast zad a hlavy Bolest - protibolestivý efekt - analgetický efekt dlouhodobě do ústupu potíží a zejména u artrózy opakovaně viz str vybrat ze seznamu Program při bolestech v počátku léčby č.1 - bolestivé stavy, 60 min. po útlumu bolesti střídat po 1 týdnu č.5 - bolesti kloubů, 60 min. a č.10 - artritidy, 25 min. solenoid M2S na končetiny a oblast hlavy, nebo poduškový aplikátor M10A na páteř, dlouhé kosti a svaly; bodový místní aplikátor M1S, pokud je bolest lokalizována jen na jedno místo Celulitida Program počáteční aplikace č.28 - regenerace, 25 min. poté (občasně cca 2x týdně střídat) do ústupu potíží, podle potřeb dlouhodobě a opakovaně viz str (W-a) č.2 - medical program, 25 min. a č.28 - regenerace, 25 min. poduškový aplikátor M10A, nebo solenoid M2S přikládat na postižená místa Kolikrát denně aplikovat 2x (a více) Kolik dnů (týdnů) Chrupavky - regenerace Program počáteční aplikace č.28 - regenerace, 25 min. k doléčení po 1-2 týdnech střídat do úpravy potíží (řádově měsíce), doporučení - v několika měsíčních intervalech preventivně opakovat viz str. 167 vybrat ze seznamu č.2 - medical program, 25 min. a č.28 - regenerace, 25 min. solenoid M2S na klouby končetin a krční páteř, nebo poduškový aplikátor M10A na oblast kyčlí, na malé klouby (prsty, chodidla) bodový místní aplikátor M1S nejméně 10 až 15 aplikací, při potížích lze i preventivně dlouhodobě (vždy 2 až 3 měsíce) a s cca 1-2 týdny přestávkami a opakovaně

20 str. 18 Lupénka - psoriáza viz str. 38 (T-a), str. 64 (P23) Program počáteční aplikace č.2 - medical program, 25 min. další dlouhodobé aplikace po č.2 - medical program, 25 min. a č.25 - polyneuropatie, 25 min. 1 dnu střídat poduškový aplikátor M10A na tělové aplikace, solenoid M2S na končetiny Lymská borelióza Program 2 až 3 týdny, pak 1 týden pauza a další cyklus opakovaně, dlouhodobě viz str. 65 (P25) při bolestech v počátku léčby - střídat č.25 - polyneuropatie, 25 min. a č.1 - bolestivé stavy, 60 min. po 1 aplikaci po útlumu bolesti střídat po 1 týdnu č.5 - bolesti kloubů, 60 min. a č.10 - artritidy, 25 min. poduškový aplikátor M10A aplikovat na oblast celé páteře a hlavy, solenoid M2S na jednotlivé bolestivé klouby Kolikrát denně aplikovat 2 krát (i více) Kolik dnů (týdnů) Metabolizmus - ovlivnění látkové výměny - detoxikační efekt do ústupu potíží, podle potřeby i dlouhodobě (vždy 2 až 3 měsíce) a s cca 1-2 týdny přestávkami a opakovaně viz str. 15, 19 Program počáteční aplikace č.20 - ischémie končetin, 25 min. další aplikace střídat po 1 týdnu č.28 - regenerace, 25 min a č.20 - ischémie končetin, 25 min. celotělové aplikace pomocí poduškového aplikátoru M10A, lze současně místní bodový aplikátor M1S na oblast jater dle potřeby, nejméně 2 až 3 týdny Myorelaxace - uvolnění spasmů kosterního svalstva viz str. 16 Program počáteční aplikace č.27 - svalová únava, 30 min. další aplikace střídat po 1 týdnu č.28 - regenerace, 25 min. a č.30 - relaxace, 45 min. celotělové aplikace pomocí poduškového aplikátoru M10A, solenoid M2S na končetiny dle potřeby, nejméně 1 až 2 týdny Otok - protiotokový efekt - protiedémový efekt viz str vybrat ze seznamu Program počáteční aplikace č.1 - bolestivé stavy, 60 min. další aplikace střídat po 1 týdnu č.28 - regenerace, 25 min. a č.25 - polyneuropatie, 25 min. poduškový aplikátor M10A na dlouhé svaly, solenoid M2S na klouby končetin, místní bodový aplikátor M1S na malé klouby a jiné místní otoky Pásový opar - herpes zoster dle potřeby, doporučeno pokračovat nejméně 2 až 3 dny po ústupu potíží viz str. 70 (P35) Program při bolestech v počátku léčby č.1 - bolestivé stavy, 60 min. k doléčení po 1-2 týdnech střídat č.2 - medical program, 25 min. a č.1 - bolestivé stavy, 60 min. poduškový aplikátor M10A na tělové aplikace, solenoid M2S na končetiny Kolikrát denně aplikovat 3 krát Kolik dnů (týdnů) dlouhodobě - po odeznění potíží aplikace prodloužit o měsíc (zamezení opakovaných výsevů)

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Vést spokojený a dlouhý život bez bolesti a nemocí bylo cílem snad všech lidských civilizací od počátku věků. Šamani a léčitelé, ranhojiči a lékaři neustále hledali

Více

Manuál pro léčbu zařízením kvantové medicíny RIKTA

Manuál pro léčbu zařízením kvantové medicíny RIKTA Stránka 1 z 173 Stránka 2 z 173 OBSAH Předmluva...9 Kvantová terapie. Mechanismus účinku a klinické účinky... 10 Kapitola 1... 14 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘÍSTROJI KVANTOVÉ TERAPIE RIKTA... 14 Použití zařízení:...

Více

Magnetoterapie pro ženy Krása a péče

Magnetoterapie pro ženy Krása a péče Magnetoterapie pro ženy Krása a péče MASKY NA OBLIČEJ relaxační, detoxikační, proti vráskám Aplikovat magnetoterapii před anebo po aplikaci masky? Lépe po aplikaci masky, buňky zintenzivní, regeneraci

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a. s.

LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a. s. LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a. s. LEXIKON LÉČEBNÝCH PROCEDUR Lázeňská léčba Tradice a současnost Společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., navazuje na dlouholetou tradici lázeňské léčby v Mariánských

Více

obsah 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I

obsah 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I obsah 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I ÚVOD ENERGIE VÝVOJ SVĚTELNÉ TERAPIE 1. PILER nová éra léčení světlem 2. Biostimulace lineárně polarizovaným zářením 3. Nízkoenergetická terapie elektromagnetickými vlnami typu

Více

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Z čistě fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetické vlnění, které se na stupnici elektromagnetického vlnění nalézá mezi červenou

Více

Návod k obsluze. VAS 07 edice BETTER FUTURE

Návod k obsluze. VAS 07 edice BETTER FUTURE Návod k obsluze (Uživatelský manuál) Přístroj pro distanční elektroterapii, typové označení: VAS 07 edice BETTER FUTURE Zjednodušená varianta - SIMPLY VERSION Přístroj je dle Přílohy č. 9, kap. II, odst.

Více

METODA VOJTOVA METODA BOBATHOVA

METODA VOJTOVA METODA BOBATHOVA METODA VOJTOVA Je metoda, kterou vypracoval spolu s týmem spolupracovníků český dětský neurolog Prof. MUDr. Václav Vojta. Kořeny této metody sahají až do 50.let minulého století. Původně byla určena k

Více

Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary

Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary 2 Obsah Proč jet do lázní? 4 Proč jet do Karlových Varů? 4 A proč právě společnost Imperial Karlovy Vary? 5 Co určuje kvalitu lázeňského

Více

KATALOG VýROBKU 2015

KATALOG VýROBKU 2015 KATALOG VýROBKU 2015 BYLINÁŘSTVÍ-KOŘENÁŘSTVÍ s.r.o. Bohumil JUKL Sádek 98, 572 01 Polička www.jukl.cz, www.jukl.sk bylinarstvi@jukl.cz Katalog Bylinářství-kořenářství s.r.o. Stránka 2 Vážení zákazníci,

Více

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Změna: 50/2003 Sb. Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem

Více

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA 440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Změna: 50/2003 Sb. Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem

Více

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR ~ 1 ~ Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR METODICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvodem... 2 Kompenzační cvičení... 4 Ukázky jednotlivých cviků v domácím prostředí, kanceláři a

Více

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář dálkové studium Vypracovala: Klára Rozmarová Vedoucí práce: MUDr. Josef

Více

Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny.

Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny. 1. Co je to krevní tlak? Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny. 2. Co je to systolický a diastolický

Více

WELLNESS CENTRUM VITALINE - CENÍK

WELLNESS CENTRUM VITALINE - CENÍK WELLNESS CENTRUM VITALINE - CENÍK Wellness centrum VitaLine Vstup do wellness centra na 1 hodinu (vnitřní bazén + whirlpool): dospělý 90 Kč dítě do 11,9 let 45 Kč Vstup do wellness centra na 2 hodiny (zahrnuje

Více

2011 / 2012. bandáže ortézy protézy

2011 / 2012. bandáže ortézy protézy 2011 / 2012 bandáže ortézy protézy Koncept služeb SANOMED Na co se můžete spolehnout Naším cílem je zajistit kvalitní péči o pacienty i v budoucnosti. To se nám může podařit jen ve spolupráci se specializovanými

Více

SEZNAM A POPIS PROCEDUR

SEZNAM A POPIS PROCEDUR LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA SEZNAM A POPIS PROCEDUR Lázeňská rehabilitační klinika Lázeňská rehabilitační klinika OBSAH I. Diagnostika........................................... 4 II. Slatinné procedury.....................................

Více

NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění

NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění Motto: Každý je tak starý jak se cítí, cítí se úměrně svému zdraví a zdraví má úměrně tomu, co je pro ně ochoten udělat.

Více

1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA

1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA 1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA Obor tělovýchovné lékařství má v naší republice velmi bohatou historii a tradici. Je také zakládajícím členem světové federace sportovní medicíny FIMS

Více

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník 5 Oblast zdravovědy Aktivity v rámci výchovy ve volném čase jsou spojeny velmi často s aktivním pohybem, sportem a tělesnou námahou. Kromě nesporného přínosu pro zdraví dětí a mládeže, představují tyto

Více

DRÁHA PLIC - P Obecná charakteristika:

DRÁHA PLIC - P Obecná charakteristika: DRÁHA PLIC - P Obecná charakteristika: Jinová dráha probíhající sestupně od hrudníku směrem k ruce. Orgány a okrsky pod jejím vlivem: nos, hrdlo, plíce, hrudník, horní končetiny Patologické příznaky a

Více

ULTRATONE. meditonepro NÁVOD K POUŽITÍ

ULTRATONE. meditonepro NÁVOD K POUŽITÍ ULTRATONE meditonepro NÁVOD K POUŽITÍ 1 OBSAH Seznam příslušenství 3 Zapojení 4 Funkce přístroje 5 MeditonePro programy 6 Doporučené protokoly ošetření 7 Procedura krok za krokem 13 Seznam diagramů rozmístění

Více

ULTRATONE SALON 10 ULTRA PLUS NÁVOD K POUŽITÍ

ULTRATONE SALON 10 ULTRA PLUS NÁVOD K POUŽITÍ ULTRATONE SALON 10 ULTRA PLUS NÁVOD K POUŽITÍ Tento přístroj byl vyroben a testován ve shodě s normami EN60601-:1990, IEC 601:1988, Elektrický zdravotnický prostředek IEC 601-2-10:1987, Bezpečnost nervových

Více

BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ, BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY NOVELIZACE 2014

BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ, BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY NOVELIZACE 2014 Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY MOŽNOSTI LÉČBY Autoři MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. Společnost všeobecného

Více

zdravotní tělesná výchova

zdravotní tělesná výchova Mgr. Lucie Schwarzová zdravotní tělesná výchova Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Více

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce.

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. Ab Tronic X2 Masážní pás Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. RYCHLÝ START PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY! Pokud budete mít další dotazy nebo byste se

Více

2006 KATALOG VÝROBKŮ

2006 KATALOG VÝROBKŮ 2006 KATALOG VÝROBKŮ Vážení zákazníci, dostává se Vám do rukou nová verze katalogu sériové i individuální výroby společnosti Ergon a. s. pro rok 2006. Vedle přehledu osvědčeného a inovovaného sortimentu

Více

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce.

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. Ab Tronic X2 Masážní pás Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. RYCHLÝ START PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY! Pokud budete mít další dotazy nebo byste se

Více