Jak na to? str. 1. Jednoduchý postup k použití přístroje (bližší informace v Návodu k obsluze)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak na to? str. 1. Jednoduchý postup k použití přístroje (bližší informace v Návodu k obsluze)"

Transkript

1

2

3 Jak na to? Jednoduchý postup k použití přístroje (bližší informace v Návodu k obsluze) str. 1 Pro vlastní použití je nutný adaptér s přístrojem, ke kterému připojíme aplikátor, který přikládáme na léčenou oblast nebo oblasti těla a tím umožníme pronikání magnetických impulzů do svalů a kostí. Je vhodné používat dva aplikátory současně (první na příčinnou oblast potíží, druhý na postižené místo - část těla). 1 Zasuneme adaptér do zásuvky rozvodné sítě a propojíme kabel s přístrojem. Rozsvítí se displej s nápisem MAGNETOTERAPIE BIOMAG MONA a následně se zobrazí nápis POSLEDNÍ VOLBA s naposledy používaným programem. Přístroj je připraven k použití. 2 Připojíme 1 nebo 2 zvolené aplikátory. Výstupy pro aplikátory jsou ve spodní části přístroje. 3 Vrchním tlačítkem vybereme požadovanou diagnózu. Stálým držením tlačítka postupujeme v nabídce diagnóz směrem vpřed, krátkými stisky se pak postupně vracíme zpět. Usadíme rehabilitovanou osobu (třeba i sebe) do křesla nebo položíme na lůžko. Přiložíme aplikátory k postiženému místu. 4 Stiskem spodního tlačítka START/STOP spustíme aplikaci. Probíhá aplikace. Aplikaci můžeme kdykoli přerušit krátkým stiskem spodního tlačítka. Opětovným stiskem spodního tlačít ka pokračujeme v aplikaci. Aplikace skončí po uplynutí času zobrazujícího se na displeji. Při příštím zapnutí si přístroj pama tuje poslední použité nastavení. Rychlý návrat na začátek nabídky provedeme stiskem obou tlačítek současně na cca 3 sekundy. Zvukovou signalizaci aktuální rychlosti pulzů aktivujeme stiskem vrchního tlačítka v průběhu aplikace na cca 3 sekundy. Signalizaci zrušíme krátkým stiskem spodního tlačítka, nebo se automaticky ukončí za konci aplikace. Tento praktický průvodce slouží pro snadnou orientaci při ovládání přístroje. Používejte jej po zaškolení kvalifikovanou osobou a po seznámení se s celou uživatelskou příručkou, při dodržování zásad bezpečné obsluhy a při respektování kontraindikací (viz. Návod k obsluze str. 5). * Platí pro přístroje vybavené touto funkcí

4 str. 2 Aplikační bod A Na toto aplikační místo je vhodné přikládat malý plochý aplikátor M1S přímo na místo bolesti (pokud nechceme aplikátor držet, můžeme jej vložit do pouzdra a pomocí suchého zipu připnout na hlavu). Je také vhodné použít solenoid M2S vsunutím hlavy do solenoidu. Alzheimerova demence Program počáteční aplikace č.2 - medical program, 25 min. poté (po 1-2 týdnech) č.25 - polyneuropatie, 25 min. viz str. 26 (A-d), str. 74 (P42) solenoid M2S na oblast hlavy a současně poduškový aplikátor M10A na vrchní část zad a souběžně na krční páteř Kolikrát denně aplikovat 2 krát (i více) Kolik dnů (týdnů) Bolest čelistního kloubu Program v akutním stadiu č.1 - bolestivé stavy, 60 min. poté (většinou po 2 až 5 dnech) dlouhodobě (vždy 2 až 3 měsíce) a s cca 1-2 týdny přestávkami opakovaně viz str (A-c) č.28 - regenerace až do vymizení potíží, 25 min. bodový místní aplikátor M1S na bolestivé místo, při oboustraných potížích použijte solenoid M2S navlečením na hlavu Dětská mozková obrna, spastické stavy 15 až 20 aplikací, někdy i opakovaně dlouhodobě viz str (A-h) Program počáteční aplikace (cca 2 týdny) č.24 - mozková dysfunkce, prvních cca 10 dnů 10 min. poté dlouhodobě č.24 - mozková dysfunkce, 25 min poduškový aplikátor M10A na oblast celé páteře a hlavy a na všechny partie těla, kde jsou svalové kontraktury dlouhodobě (celoživotně) a opakovaně Menierův syndrom (Menierova nemoc) viz str. 26 (A-b), str. 66 (P27) Program prvních 10 dnů č.21 - tinitus, 30 min. po deseti dnech střídat každé 2 č.28 - regenerace, 25 min. a č.21 - tinitus, 30 min. aplikace solenoid M2S na hlavu, navíc je vhodné použít souběžně na oblast krční páteře místní aplikátor M1S Migrény Program v akutním stadiu č.1 - bolestivé stavy, 60 min. po utlumení bolestí střídat po dvou aplikacích dlouhodobě (vždy 2 až 3 měsíce) a opakovaně vždy při potížích viz str (A-f) č.28 - regenerace, 25 min. - oblast jater a č.1 - bolestivé stavy, 60 min. solenoid M2S na oblast hlavy a krční páteře, pro podporu detoxikace lze současně použít aplikátor M1S na oblast jater opakovat dle potřeby

5 str. 3 Mozková cévní příhoda Program počáteční aplikace č.24 - mozková dysfunkce, prvních cca 10 dnů 10 min. další aplikace č.24 - mozková dysfunkce, 25 min. viz str. 26 (A-e) solenoid M2S na oblast hlavy položením na ramena, později lze současně použít poduškový aplikátor M10A na dolní končetiny dlohodobě, lze i opakovaně Parkinsonizmus Program počáteční aplikace č.24 - mozková dysfunkce, 25 min. poté (většinou po 1-2 týdnech) viz str. 26 (A-d) č.32 - program individual nastavit 25Hz (nebo pod dohledem lékaře 60 Hz), rozmítání10 Hz po pulzech, 30 min. solenoid M2S na oblast hlavy a současně poduškový apl. M10A na vrchní část zad a souběžně na krční páteř Kolikrát denně aplikovat 2 krát (i více) Kolik dnů (týdnů) Roztroušená skleróza dlouhodobě (vždy 2 až 3 měsíce) a s cca 1-2 týdny přestávkami opakovaně viz str. 27 (A-g) Program počáteční aplikace (cca 1 týden) č.24 - mozková dysfunkce, 25 min. po jednom týdnu střídat č.28 - regenerace, 25 min. a č.24 - mozková dysfunkce, 25 min. poduškový aplikátor M10A na oblast celé páteře střídat po 1 až 2 aplikacích se solenoidem M2S na oblast hlavy Tinitus Program prvních 10 dnů č.21 - tinitus, 30 min. po 10 dnech střídat každé 2 aplikace dlouhodobě (3 měsíce) a s přestávkami cca 2 týdny, opakovaně viz str. 25 (A-b) č.28 - regenerace, 25 min. a č.21 - tinitus, 30 min. solenoid M2S na hlavu, navíc je vhodné použít souběžně na oblast krční páteře místní aplikátor M1S Zánět středního ucha Program v akutním stadiu č.1 - bolestivé stavy, 60 min. poté (většinou po 1-2 týdnech) bodový místní aplikátor M1S přiložit na postižené místo dlohobobě i opakovaně vždy při prvních potížích viz str. 25 (A-a) č.2 - medical program až do vymizení potíží, 25 min. cca 2 až 4 týdny

6 str. 4 Aplikační bod B Na oblast dutin lze použít malý plochý aplikátor M1S je vhodný pro lokální aplikace (možnost vložit aplikátor do pouzdra a pomocí suchého zipu připnout na hlavu). Pro hloubkové aplikace je vhodné použít solenoid M2S. Atrofie nervus opticus, šeroslepost Program první 2 týdny č.24 - mozková dysfunkce, 25 min. dále po jednom týdnu střídat solenoid M2S na hlavu - oblast očí Glaukom a zvýšení nitroočního tlaku viz str (B-c) č.28 - regenerace, 25 min. a č.24 - mozková dysfunkce, 25 min. dlouhodobě (cca 3 měsíce) a po 1 měsíci opakovat viz str. 28 (B-b) Program počáteční aplikace č.24 - mozková dysfunkce, prvních cca 14 dní 10 min. další aplikace č.24 - mozková dysfunkce, 25 min. bodový místní aplikátor M1S přikládat na oči, případně vložit hlavu do solenoidu M2S 1-2 týdny, lze opakovat opět po 2 týdnech Zánět dutin, rýma a nachlazení viz str. 28 (B-a) Program v akutním stadiu potíží č.2 - medical program 2x denně, 25 min. k doléčení č.28 - regenerace 1x denně večer až do vymizení potíží, 25 min. bodový místní aplikátor M1S přiložit na oblast dutin a krku, případně vložit hlavu do solenoidu M2S do ústupu potíží Aplikační bod C U tohoto aplikačního bodu použijeme malý plochý aplikátor M1S, který přikládáme přímo na místo bolesti (aplikátor držíme v ruce nebo jej můžeme vložit do pouzdra a pomocí suchého zipu připnout na hlavu). Nesmíme aplikovat při krvácení po extrakci. Bolesti zubů, bolesti trojklaného nervu, záněty zubů a paradontóza, bolesti zubů po vytržení viz str. 29 (C-a) Program první dny až maximálně 2 týdny č.1 - bolestivé stavy, 60 min. pro další průběh léčby (většinou po č.26 - paradontóza, 45 min. 1-2 týdnech) bodový místní aplikátor M1S přiložit na postižené místo, neaplikovat při krvácení po extrakci dle potřeby, do ústupu potíží, u paradontózy dlouhodobě a opakovaně

7 str. 5 Aplikační bod D Na toto aplikační místo je vhodné přikládat poduškový aplikátor M10A na oblast krční páteře, případně lze použít i solenoid M2S. Na oblast hrtanu je lépe použít malý plochý aplikátor M1S, který je pro lokální aplikace (možnost vložit aplikátor do pouzdra a pomocí suchého zipu připnout na krk). Bolesti a blokády krční páteře, bolesti hlavy vystřelující z krční páteře viz str. 29 (D-a) Program při akutních bolestech č.6 - bolesti páteře, 45 min. po částečném útlumu bolestí - cca po č.4 - artrózy páteře, 30 min. a č.1 - bolestivé stavy, 60 min. jednom týdnu střídat solenoid M2S na oblast hlavy, nebo poduškový aplikátor M10A na oblast hlavy, krční páteře a zad 1 až 2 týdny i více Hypothyreosa - snížená funkce štítné žlázy Program počáteční aplikace č.20 - ischémie končetin, 25 min. dále pokračovat a vždy po jednom týdnu střídat bodový místní aplikátor M1S přiložit na oblast hrtanu Nachlazení - chrapot, zánět hrtanu, angína Program v akutním stadiu č.2 - medical program, 25 min. Kolikrát denně aplikovat Pálení žáhy po 3 až 4 dnech střídat viz str. 60 (P15) č.32 - program individual nastavit 15Hz, rozmítání 10 Hz po pulzech, 30 min. a č.20 - ischémie končetin, 25 min. do ústupu potíží, opětovně při dalších potížích viz str. 30 (D-c) č.28 - regenerace, 25 min. a č.2 - medical program, 25 min. solenoid M2S na krk (lze nahradit aplikátorem M1S přiložením na bolestivé místo) 2 až 3 krát po dobu prvních třech až Kolik dnů (týdnů) do ústupu potíží čtyř dnů, k doléčení postačí denně 1 aplikace Program v akutním stadiu č.1 - bolestivé stavy, 60 min. dále střídat po 1 až 2 dnech viz str. 33, 72 (P39) č.28 - regenerace, 25 min. a č.1 - bolestivé stavy, 60 min. solenoid M2S navléci na krk (lze nahradit aplikátorem M1S), souběžně je vhodné přiložit na oblast žaludku poduškový aplikátor M10A Poruchy prokrvení horních končetin (HK), mravenčení, brnění a poruchy citlivosti v HK, Raynaudův syndrom do ústupu potíží, opětovně při dalších potížích viz str. 30 (D-b) Program první 2 až 3 týdny č.24 - mozková dysfunkce, 25 min. dále pokračovat a vždy po jednom č.28 - regenerace, 25 min. a č.24 - mozková dysfunkce, 25 min. týdnu střídat poduškový aplikátor M10A na oblast krční páteře a nad nadklíček, kde lze také aplikovat i při syndromu karpálního tunelu 2 až 3 měsíce, vhodné vždy po 1 měsíci opakovat

8 str. 6 Aplikační bod E Na aplikace v oblasti ramen je vhodný solenoid M2S lze ho navléknout na ramenní kloub. Místo solenoidu můžeme použít poduškový aplikátor M10A, který přiložíme na zevní stranu ramene, nebo si na něj položíme obě ramena po celé šířce. Bolestivá (zmrzlá) ramena viz str. 30 (E-a) Program v akutním stadiu č.1 - bolestivé stavy, 60 min. k doléčení při odeznívajících č.28 - regenerace, 25 min. potížích solenoid M2S na celý ramenní kloub, nebo poduškový aplikátor M10A na zevní stranu ramene Osteoartritida, artritida a artróza a bolesti ramenních kloubů 10 až 15 aplikací do útlumu bolesti, k doléčení dlouhodobě a opakovaně viz str. 31 (E-b) Program při bolestech v počátku léčby č.1 - bolestivé stavy, 60 min. po útlumu bolesti střídat po 1 týdnu č.5 - bolesti kloubů, 60 min. a č.10 - artritidy, 25 min. solenoid M2S na celý ramenní kloub a poduškový aplikátor M10A souběžně na oblast krční a hrudní páteře dlouhodobě a opakovaně

9 str. 7 Aplikační bod F Na tento aplikační bod je vhodné použít poduškový aplikátor M10A pro oblast hrudní páteře i celých zad, nebo bodový místní aplikátor M1S na hrudník pro místní bolesti při dýchacích potížích. Astma, kašel, bronchitida viz str. 31 (F-a) Program v akutním stadiu č.2 - medical program, 25 min. - při prvních příznacích zhoršování stavu po ústupu potíží, ještě 1 až 2 týdny č.28 - regenerace, 25 min. - pokračovat i po odeznění akutních příznaků k podpoře rekonvalescence poduškový aplikátor M10A aplikovat plošně na hrudník Poruchy krevního tlaku - hypertenze a hypotenze do ústupu potíží + 1 až 2 týdny rekonvalescence viz str. 31 (F-b) Program počáteční aplikace ( 2 týdny) č.2 - medical program, 25 min. další aplikace (po 1 týdnu střídat) č.28 - regenerace, 25 min. a č.2 - medical program, 25 min. poduškový aplikátor M10A aplikovat na oblast hrudní páteře Škytavka 2 až 3 týdny, pak 1 týden pauza a další cyklus opakovaně viz str. 32 (F-c) Program počáteční aplikace (5 až 7 dnů) č.2 - medical program, 25 min. při pokračujících potížích pokračovat č.32 - progr. individual nastavit 20 Hz, rozmítání 5 Hz, po pulzech, 25 min. poduškový aplikátor M10A přiložit na hrudník až dolů k pasu - oblast bodu F až H (autonomní plexus) dle potřeby Aplikační bod G Aplikace u tohoto bodu provádíme vsedě na záda pomocí poduškového aplikátoru M10A. Při zavedeném kardiostimulátoru nedoporučujeme používat pulzní magnetoterapii. Ischemická choroba srdeční, stav po infarktu, po operaci bypassu, poruchy srdečního rytmu při ischémii viz str. 32 (G-a) Program počáteční aplikace č.20 - ischémie končetin, 25 min. po jednom týdnu začít střídat č.28 - regenerace, 25 min. a č ischémie končetin, 25 min. poduškový aplikátor M10A aplikovat vsedě na záda, při zavedeném kardiostimulátoru se nedoporučuje používat pulzní magnetoterapii 2 až 3 týdny, pak 1 týden pauza a další cyklus opakovaně, dlouhodobě

10 str. 8 Aplikační bod H Na toto aplikační místo je vhodné přikládat poduškový aplikátor M10A aplikace provádíme vleže na přední stranu břicha. U vředové choroby nikdy neaplikovat při krvácení z vředu. Překyselení žaludku, chronická vředová choroba, koliky viz str. 33 (H-a) Program prvních 3 až 5 dnů č.1 - bolestivé stavy, 60 min. dále střídat po 1 až 2 dnech č.28 - regenerace, 25 min. a č.1 - bolestivé stavy, 60 min. poduškový aplikátor M10A aplikovat na přední stranu břicha, u vředové choroby nikdy neaplikovat při krvácení z vředu dle potřeby

11 str. 9 Aplikační bod I U tohoto aplikačního bodu přikládáme poduškový aplikátor M10A na oblast jater a slinivky aplikace provádíme vleže na přední stranu břicha, souběžně můžeme použít solenid M2S na končetiny při projevech mikroangiopatie (při bércových vředech). Cukrovka Program viz str. 33 (I-a) základní aplikace pro podporu regenerace č.28 - regenerace, 25 min. v případě doprovodných potíží s prokrvením končetin po 1 týdnu střídat č.28 - regenerace, 25 min. a č.22 - diabetická noha, 20 min. poduškový aplikátor M10A aplikovat na oblast jater a slinivky, v případě potřeby aplikovat souběžně solenoid M2S na končetiny Aplikační bod J dlouhodobě (3 měsíce) a s přestávkami cca 2 týdny, opakovaně Na toto aplikační místo je vhodné přikládat poduškový aplikátor M10A na oblast jater, aplikace provádíme vleže, bodový místní aplikátor M1S aplikujeme na akutní bolestivá místa. Mononukleóza Program viz str (J-a), str. 67 (P28) počáteční aplikace: zahájit až v období rekonvalescence! č.28 - regenerace, 15 min. pokračování po 2 týdnech: střídat č.2 - medical program, 25 min. a č.28 - regenerace, 25 min. po 1 aplikaci poduškový aplikátor M10A aplikovat na oblast jater, solenoid M2S na oblast krku Regenerace jater, stav po žloutence, toxické poškození jater Program počáteční aplikace č.28 - regenerace, 25 min. pokračování po 2 týdnech č.31 - magnetizace vody, 20 min. poduškový aplikátor M10A aplikovat na oblast jater dlouhodobě (3 měsíce) a s přestávkami cca 2 týdny, opakovaně, preventivně i po zlepšení viz str (J-a) dlouhodobě (3 měsíce) a s přestávkami cca 2 týdny, opakovaně, preventivně i po zlepšení

12 str. 10 Aplikační bod K U tohoto aplikačního bodu je vhodné použít poduškový aplikátor M10A, kdy aplikátor používáme vleže na oblast bederní a křížové páteře a bodový plochý místní aplikátor M1S použijeme na oblast podbřišku. Vhodné je používat oba aplikátory zároveň. Neplodnost u žen - po zánětech viz str. 34 (K-a) Program počáteční aplikace (cca 1 týden) č.19 - zánět prostaty, 20 min. pokračovat dlouhodobě - střídat č.19 - zánět prostaty, 20 min. a s č.28 - regenerace, 25 min. po 1-2 týdnech poduškový aplikátor M10A aplikovat na oblast bederní a křížové páteře, případně navíc bodový místní aplikátor M1S na oblast podbřišku Kolikrát denně aplikovat 2 krát (i více) Kolik dnů (týdnů) dle potřeby, i dlouhodobě Záněty vejcovodů, zácpa Program při bolestech č.1 - bolestivé stavy, 60 min. k doléčení po 1-2 týdnech střídat viz str. 34 (K-a) č.19 - zánět prostaty, 20 min. a s č.28 - regenerace, 25 min. poduškový aplikátor M10A aplikovat na oblast bederní a křížové páteře, bodový místní aplikátor M1S na oblast podbřišku Kolikrát denně aplikovat 2 krát (i více) Kolik dnů (týdnů) dle potřeby Aplikační bod L Pro tento bod je vhodný poduškový aplikátor M10A, aplikace provádíme vleže na oblast bederní páteře (vhodné i na krční páteř a hlavu), plochý bodový místní aplikátor M1S použijeme na oblast močového měchýře. Zánět močového měchýře, noční pomočování u dětí viz str (L-a) Program při bolestech, do jejich ústupu č.1 - bolestivé stavy, 60 min. po ústupu bolesti střídat po 1 týdnu č.19 - zánět prostaty, 20 min. a č.28 - regenerace, 25 min. bodový místní aplikátor M1S na oblast močového měchýře, při nočním pomočování aplikovat současně poduškový aplikátor M10A na oblast bederní páteře (vhodné i na krční páteř a hlavu) do ústupu bolesti až do odléčení, denně a dlouhodobě

13 str. 11 Aplikační bod M Expozice u tohoto aplikačního místa provádíme vsedě na poduškovém aplikátoru M10A. Tento aplikační bod lze využít i u zánětlivých procesů Crohnovy nemoci, doporučujeme však aplikaci provádět vleže. Crohnova nemoc Program počáteční aplikace č.19 - zánět prostaty, 20 min. poté (po jednom týdnu střídat) poduškový aplikátor M10A - aplikovat vleže Zánět prostaty, sexuální dysfunkce u mužů, hemeroidy viz str. 35 (M-a) č.28 - regenerace, 25 min. a č.19 - zánět prostaty, 20 min. dlouhodobě, dle potřeby viz str. 35 (M-a) Program počáteční aplikace č.19 - zánět prostaty, 20 min. poté (po jednom týdnu střídat) č.28 - regenerace, 25 min. a č.19 - zánět prostaty, 20 min. poduškový aplikátor M10A - aplikovat vsedě dle potřeby, do ústupu potíží Aplikační bod N Pro aplikace v místě loktu použijeme solenoid M2S solenoid navlékneme na postižený loket. Tenisový loket, artróza a bolesti v lokti Program v akutním stadiu č.17 - tenisový loket, 60 min. viz str. 35 (N-a) po odeznění akutních bolestí č.5 - bolesti kloubů, 60 min. - střídat po 5 dnech s č.9 - artritidy kloubů, 25 min. a k doléčení č.28 - regenerace, 25 min. solenoid M2S - navléknout na postižený loket Kolikrát denně aplikovat 3 krát Kolik dnů (týdnů) dle potřeby, opakovaně a dlouhodobě i po odeznění akutních potíží

14 str. 12 Aplikační bod O Na tento aplikační bod je vhodné použít solenoid M2S tak, že ho navlékneme na ruce, nebo můžeme přikládat malý plochý aplikátor M1S přímo na místo bolesti (pokud nechceme aplikátor držet, můžeme jej vložit do pouzdra a pomocí suchého zipu připnout na ruku). Záněty a bolesti kloubů prstů a zápěstí, omezená hybnost kloubů, špatné prokrvení ruky, bělání prstů viz str (O-a) Program při bolestech střídat po 1 až 2 č.1 - bolestivé stavy, 60 min.a č. 9 - artritidy, 25 min. týdnech další aplikace a doléčení č.28 - regenerace, 25 min. solenoid M2S navléknout na ruce, nebo bodový místní aplikátor M1S přiložit na postižené místo dle potřeby, opakovaně a dlouhodobě Aplikační bod P U tohoto aplikačního místa se celá ruka, respektive zápěstí obalí do poduškového aplikátoru (M10A) aplikátor zajistíme na místě tak, že sepneme zdrhovadlo na obou koncích aplikátoru. Můžeme použít rovněž solenoid (M2S), je vhodný pro aplikace do hloubky. Je vhodné souběžně exponovat kromě zápěstí i oblast nadklíčku a u žen oblast vaječníku, zde použijeme malý plochý aplikátor (M1S). Syndrom karpálního tunelu Program počáteční aplikace (2 týdny) č.16 - karpální tunel, 60 min. další aplikace - střídat po 1 týdnu viz str. 36 (P-a) č.25- polyneuropatie, 25 min. a č.16 - karpální tunel, 60 min. vsunout ruku do solenoidu M2S a poduškový aplikátor M10A obalit okolo ramene v oblasti nadklíčku, u žen lze střídavě přikládat na oblast vaječníku Kolikrát denně aplikovat zpočátku 4 až 5 krát, později 2 až 3 krát Kolik dnů (týdnů) do ústupu potíží

15 str. 13 Aplikační bod Q Pro tento bod je vhodné použít solenoid M2S tak, že vsunume nohu do solenoidu. Lze rovněž použít malý plochý aplikátor M1S je vhodný pro lokální aplikace (je zde možnost vložit aplikátor do pouzdra a pomocí suchého zipu připnout na koleno). Koleno - poškození menisku (např. po úrazu) viz str. 61 (P16), str (Q-a) Program při bolestech střídat po 3 až 5 dnech č.1 - bolestivé stavy, 60 min. a č.5 - bolesti kloubů, 60 min. po dosažení útlumu bolesti střídat č.28 - regenerace, 25 min a č.5 - bolesti kloubů, 60 min. po 1 aplikaci solenoid M2S - navléknout na koleno dle potřeby, do ústupu potíží Osteoartritida, artritida a artróza a bolesti kolenních kloubů, špatné prokrvení u diabetiků viz str (Q-a) Program při bolestech střídat po 3 až 5 dnech č.1 - bolestivé stavy, 60 min. a č.3 - artrózy kloubů, 45 min. po dosažení útlumu bolesti č.28 - regenerace, 25 min. solenoid M2S - navléknout na koleno, nebo bodový místní aplikátor M1S přiložit na postižené místo dle potřeby, do ústupu potíží

16 str. 14 Aplikační bod R Pro tento bod je vhodné použít solenoid M2S tak, že vsunume nohu do solenoidu. Lze rovněž použít malý plochý aplikátor M1S je vhodný pro lokální aplikace (je zde možnost vložit aplikátor do pouzdra a pomocí suchého zipu připnout na koleno). Bércové vředy Program v akutním stadiu střídat po 3 až 5 dnech po zlepšení stavu střídat po 1 týdnu vložit nohu do solenoidu M2S Křečové žíly viz str. 37 (R-b) č.23 - bércový vřed, 15 min. a č.1 - bolestivé stavy, 60 min. č.28 - regenerace, 25 min. a č.23 - bércový vřed, 15 min. dlouhodobě (2-3 měsíce) a s přestávkami cca 2 týdny, nejméně 3 cykly viz str. 37 (R-a), str. 104 (15d) Program počáteční aplikace č.20 - ischémie končetin, 25 min. pokračování a udržování - střídat po č.28 - regenerace, 25 min. a č.20 - ischémie končetin, 25 min. 5 dnech poduškový aplikátor M10A aplikovat na postižené místo nebo i na celou končetinu nejlépe ve vodorovné poloze Špatné prokrvení dolních končetin, bolesti v lýtkách v klidu i při chůzi dlouhodobě (2-3 měsíce) a s přestávkami cca 2 týdny, nejméně 3 cykly viz str. 37 (R-a) Program počáteční aplikace č.20 - ischémie končetin, 25 min. pokračování a udržování - 2 až 3 č.28 - regenerace, 25 min. a č.2 - medical program, 25 min. měsíce střídat po 3 až 5 dnech poduškový aplikátor M10A aplikovat na celou končetinu nejlépe ve vodorovné poloze Vředy - hojení chronických arteriálních a žilních vředů Program v akutním stadiu střídat po 3 až 5 dnech po zlepšení stavu střídat po 1 týdnu vložit nohu do solenoidu M2S dlouhodobě (3 měsíce) a s přestávkami cca 1-2 týdny, opakovaně viz str. 37 (R-b) č.23 - bércový vřed, 15 min. a č.1 - bolestivé stavy, 60 min. č.28 - regenerace, 25 min. a č.23 - bércový vřed, 15 min. dlouhodobě (2-3 měsíce) a s přestávkami cca 2 týdny, nejméně 3 cykly

17 str. 15 Aplikační bod S Pro aplikace v bodě S použijeme poduškový aplikátor M10A na celou končetinu nejlépe ve vodorovné poloze, nebo solenoid M2S v místě úrazu. Bolesti nártů a kotníků, otoky kotníků, stavy po úrazech viz str. 38 (S-b) Program v akutním stadiu č.1 - bolestivé stavy, 60 min. po zmírnění bolesti střídat po 1 týdnu č.22 - diabetická noha, 20 min. a č.28 - regenerace, 25 min. poduškový aplikátor M10A aplikovat na postižené místo nejlépe ve vodorovné poloze, nebo solenoid M2S v místě úrazu Kolikrát denně aplikovat 2 až 3 krát (i více) Kolik dnů (týdnů) do ústupu bolesti, až do odléčení (u úrazů) Diabetická noha viz str (S-a) Program v akutním stadiu (bolestivý bércový č.1 - bolestivé stavy, 60 min. vřed) po zmírnění bolesti a zlepšení stavu č.22 - diabetická noha, 20 min. a č.28 - regenerace, 25 min. po 1 týdnu střídat solenoid M2S na končetinu, souběžně lze poduškový aplikátor M10A aplikovat na oblast jater a slinivky do ústupu potíží, i dlouhodobě a opakovaně Aplikační bod T Aplikace u tohoto bodu provádíme vsedě tak, že nohu položíme na poduškový aplikátor M10A, nebo na postižené místo navlečeme solenoid M2S. Dna, revmatizmus Program v akutním stadiu č.3 - artrózy kloubů, 45 min. po ústupu akutních bolestí č.12 - revmatizmus, 30 min. viz str. 38 (T-a) poduškový aplikátor M10A přikládat na postižené místo, nebo navléci solenoid M2S opakovaně a dlouhodobě Patní ostruha - bolesti Program při bolestech č.3 - artrózy kloubů, 45 min. poté (většinou po 2 týdnech) bodový místní aplikátor M1S na spodní část paty č.12 - revmatizmus, 30 min. viz str. 38 (T-a) opakovaně a dlouhodobě, do ústupu potíží

18 str. 16 Aplikační bod U U tohoto aplikačního místa použijeme poduškový aplikátor M10A tak, že si ho pomocí fixačního dílu M16 FIX DUO připevníme v oblasti kyčlí. Bolesti u artrózy kyčelních kloubů viz str (U-a) Program při bolestech střídat po 3 až 5 dnech č.3 - artrózy kloubů, 45 min. a č.1 - bolestivé stavy, 60 min. po útlumu bolesti č.12 - revmatizmus, 30 min. poduškový aplikátor M10A přikládat na postižené místo, lze použít fi xaci na zajištění Endoprotéza Program při bolestech č.5 - bolesti kloubů, 60 min. poté nebo při nevelkých bolestech č.13 - endoprotézy, 20 min. ihned poduškový aplikátor M10A s pomocí fi xace přiložit na oblast kyčlí Osteoporóza v oblasti kyčlí Program počáteční aplikace č.1 - bolestivé stavy, 60 min. poté (většinou po 1-2 týdnech) č.2 - medical program, 25 min. poduškový aplikátor M10A s pomocí fi xace přikládat na oblast kyčlí Aplikační bod V dlouhodobě (vždy 2 až 3 měsíce) a s cca 1-2 týdny přestávkami opakovaně viz str. 39 (U-c) dlouhodobě až do odléčení, vhodné i preventivně viz str. 39 (U-b) dlouhodobě (vždy 2 až 3 měsíce) a s cca 1-2 týdny přestávkami opakovaně Expozice u tohoto aplikačního místa provádíme pomocí poduškového aplikátoru M10A. Aplikátor přikládáme na oblast třísel, kde si ho pomocí fixačního dílu M16 FIX DUO můžeme připevnit, anebo plošně na celou dolní končetinu. Poruchy prokrvení dolních končetin Program počáteční aplikace č.25 - polyneuropatie, 25 min. poté (po jednom týdnu střídat) viz str. 40 (V-a) č.28 - regenerace, 25 min. a č.25 - polyneuropatie, 25 min. poduškový aplikátor M10A přikládat na oblast třísel a plošně na dolní končetinu do ústupu potíží, vhodné i preventivně

19 str. 17 Aplikační bod W Potíže nacházející se na celém těle. Umístění tohoto aplikačního bodu je různé. Rozhodující je, pro které obtíže ho chceme použít. To platí i pro různé použití typu aplikátoru dle obtíží, na které jej chceme použít. Artritidy a artrózy viz str vybrat ze seznamu Program při bolestech v počátku léčby č.1 - bolestivé stavy, 60 min. po útlumu bolesti střídat po 1 týdnu č.5 - bolesti kloubů, 60 min. a č.10 - artritidy, 25 min. solenoid M2S na končetiny, nebo poduškový aplikátor M10A na oblast zad a hlavy Bolest - protibolestivý efekt - analgetický efekt dlouhodobě do ústupu potíží a zejména u artrózy opakovaně viz str vybrat ze seznamu Program při bolestech v počátku léčby č.1 - bolestivé stavy, 60 min. po útlumu bolesti střídat po 1 týdnu č.5 - bolesti kloubů, 60 min. a č.10 - artritidy, 25 min. solenoid M2S na končetiny a oblast hlavy, nebo poduškový aplikátor M10A na páteř, dlouhé kosti a svaly; bodový místní aplikátor M1S, pokud je bolest lokalizována jen na jedno místo Celulitida Program počáteční aplikace č.28 - regenerace, 25 min. poté (občasně cca 2x týdně střídat) do ústupu potíží, podle potřeb dlouhodobě a opakovaně viz str (W-a) č.2 - medical program, 25 min. a č.28 - regenerace, 25 min. poduškový aplikátor M10A, nebo solenoid M2S přikládat na postižená místa Kolikrát denně aplikovat 2x (a více) Kolik dnů (týdnů) Chrupavky - regenerace Program počáteční aplikace č.28 - regenerace, 25 min. k doléčení po 1-2 týdnech střídat do úpravy potíží (řádově měsíce), doporučení - v několika měsíčních intervalech preventivně opakovat viz str. 167 vybrat ze seznamu č.2 - medical program, 25 min. a č.28 - regenerace, 25 min. solenoid M2S na klouby končetin a krční páteř, nebo poduškový aplikátor M10A na oblast kyčlí, na malé klouby (prsty, chodidla) bodový místní aplikátor M1S nejméně 10 až 15 aplikací, při potížích lze i preventivně dlouhodobě (vždy 2 až 3 měsíce) a s cca 1-2 týdny přestávkami a opakovaně

20 str. 18 Lupénka - psoriáza viz str. 38 (T-a), str. 64 (P23) Program počáteční aplikace č.2 - medical program, 25 min. další dlouhodobé aplikace po č.2 - medical program, 25 min. a č.25 - polyneuropatie, 25 min. 1 dnu střídat poduškový aplikátor M10A na tělové aplikace, solenoid M2S na končetiny Lymská borelióza Program 2 až 3 týdny, pak 1 týden pauza a další cyklus opakovaně, dlouhodobě viz str. 65 (P25) při bolestech v počátku léčby - střídat č.25 - polyneuropatie, 25 min. a č.1 - bolestivé stavy, 60 min. po 1 aplikaci po útlumu bolesti střídat po 1 týdnu č.5 - bolesti kloubů, 60 min. a č.10 - artritidy, 25 min. poduškový aplikátor M10A aplikovat na oblast celé páteře a hlavy, solenoid M2S na jednotlivé bolestivé klouby Kolikrát denně aplikovat 2 krát (i více) Kolik dnů (týdnů) Metabolizmus - ovlivnění látkové výměny - detoxikační efekt do ústupu potíží, podle potřeby i dlouhodobě (vždy 2 až 3 měsíce) a s cca 1-2 týdny přestávkami a opakovaně viz str. 15, 19 Program počáteční aplikace č.20 - ischémie končetin, 25 min. další aplikace střídat po 1 týdnu č.28 - regenerace, 25 min a č.20 - ischémie končetin, 25 min. celotělové aplikace pomocí poduškového aplikátoru M10A, lze současně místní bodový aplikátor M1S na oblast jater dle potřeby, nejméně 2 až 3 týdny Myorelaxace - uvolnění spasmů kosterního svalstva viz str. 16 Program počáteční aplikace č.27 - svalová únava, 30 min. další aplikace střídat po 1 týdnu č.28 - regenerace, 25 min. a č.30 - relaxace, 45 min. celotělové aplikace pomocí poduškového aplikátoru M10A, solenoid M2S na končetiny dle potřeby, nejméně 1 až 2 týdny Otok - protiotokový efekt - protiedémový efekt viz str vybrat ze seznamu Program počáteční aplikace č.1 - bolestivé stavy, 60 min. další aplikace střídat po 1 týdnu č.28 - regenerace, 25 min. a č.25 - polyneuropatie, 25 min. poduškový aplikátor M10A na dlouhé svaly, solenoid M2S na klouby končetin, místní bodový aplikátor M1S na malé klouby a jiné místní otoky Pásový opar - herpes zoster dle potřeby, doporučeno pokračovat nejméně 2 až 3 dny po ústupu potíží viz str. 70 (P35) Program při bolestech v počátku léčby č.1 - bolestivé stavy, 60 min. k doléčení po 1-2 týdnech střídat č.2 - medical program, 25 min. a č.1 - bolestivé stavy, 60 min. poduškový aplikátor M10A na tělové aplikace, solenoid M2S na končetiny Kolikrát denně aplikovat 3 krát Kolik dnů (týdnů) dlouhodobě - po odeznění potíží aplikace prodloužit o měsíc (zamezení opakovaných výsevů)

Magnetoterapie tělo podle rozpisu

Magnetoterapie tělo podle rozpisu Magnetoterapie tělo podle rozpisu HLAVA Alopecie (vypadávání vlasů) magnetoterapie vytváří lepší podmínky pro nový růst vlasů Alzheimerova demence zpomalování postupu nemoci a zaměření se na zlepšení metabolismu

Více

Magnetoterapie - Léčebné účinky nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole (NPMP) Magnetoterapie - Stručný popis jednotlivých efektů

Magnetoterapie - Léčebné účinky nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole (NPMP) Magnetoterapie - Stručný popis jednotlivých efektů Magnetoterapie - Léčebné účinky nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole (NPMP) Biologické změny ve tkáních vznikající působením nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole je možno kladně využít

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

JAK UŽÍVAT PŘÍPRAVKY ENERGY

JAK UŽÍVAT PŘÍPRAVKY ENERGY JAK UŽÍVAT PŘÍPRAVKY ENERGY Tato tabulka slouží jako orientační pomůcka k výběru vhodných produktů při konkrétních potížích. Upozorňujeme však, že každý organismus je jedinečný a je nutné v prvé řadě odhalit

Více

ABOLITO. detailní složení sady APLIKAČNÍ BODY

ABOLITO. detailní složení sady APLIKAČNÍ BODY ABOLITO L o w f r e q u e n c y e l e c t r o - m a g n e t i c t h e r a p y detailní složení sady 1 2 3 4 5 6 APLIKAČNÍ BODY 7 ABOLITO Léčebný komplet ABOLITO obsahuje dva aplikátory kruhový aplikátor

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

20.9.2010 1 / 5 DIOCHI spol. s r.o.

20.9.2010 1 / 5 DIOCHI spol. s r.o. A ADAPTOGEN AFRODIZIAKUM M/Ž AFTY AKNÉ ALERGICKÝ ZÁCHVAT ALERGIE ALZHEIMEROVA CHOROBA ANABOLIKUM ANGÍNA ANGINA PECTORIS ANTACIDUM ANTIOXYDANT ANTRAX ARTEROSKLERÓZA ARTRÓZA ASTMA AVITAMINÓZA B BÉRCOVÉ VŘEDY

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

Nemoci opěrné soustavy

Nemoci opěrné soustavy Nemoci opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.4 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Bright Vision a.s. Viofor JPS System. chráníme to nejcennější. Katalog_Viofor_obecny_A5.indd 1 11.8.12 21:03

Bright Vision a.s. Viofor JPS System. chráníme to nejcennější. Katalog_Viofor_obecny_A5.indd 1 11.8.12 21:03 Bright Vision a.s. Viofor JPS System chráníme to nejcennější Katalog_Viofor_obecny_A5.indd 1 11.8.12 21:03 Co je VIOFOR JPS SYSTEM? Inovativní, moderní, šetrné a vysoce účinné zařízení určené zejména pro:

Více

BANDÁŽE. 16 Bandáž kotníku šněrovací 04/0078036 PLNĚ HRAZENO. barva modrá a béžová velikosti: obvod lýtka

BANDÁŽE. 16 Bandáž kotníku šněrovací 04/0078036 PLNĚ HRAZENO. barva modrá a béžová velikosti: obvod lýtka 15 Bandáž kotníku navlékací 04/0078035 velikosti: obvod kotníku S (15 20 cm) M (20 25 cm) L (25 30 cm) XL (30 35 cm) XXL (35 40 cm) Indikace: Léčba a prevence přetížení a poranění hlezenního kloubu (distorze,

Více

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy Cervikobrachiální syndrom Hrudní úžinový syndrom Výhřez bederní meziobratlové ploténky Pseudoradikulární bolesti Spondylolýza,

Více

VY_32_INOVACE_0611 Kostra člověka lidské tělo.notebook. July 11, 2012. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

VY_32_INOVACE_0611 Kostra člověka lidské tělo.notebook. July 11, 2012. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady:6.sada Ověřeno ve výuce:28.3.2o12 Třída:5. Datum:3.1.2012 1 KOSTRA ČLOVĚKA-LIDSKÉ TĚLO

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Tlakový masážní přístroj na nohy C22. Návod k použití

Tlakový masážní přístroj na nohy C22. Návod k použití Tlakový masážní přístroj na nohy C22 Návod k použití 1 Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Tento návod si, prosíme, pozorně přečtěte, abyste věděli, jak správně používat tento výrobek. Věnujte zvýšenou

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

Léčebné balíčky SPA Hotelu Zámek Lužec****

Léčebné balíčky SPA Hotelu Zámek Lužec**** Léčebné balíčky SPA Hotelu Zámek Lužec**** Léčebný balíček Aby záda nebolela Standard zahrnuje 4 léčebné procedury zaměřené na nápravu Vašich zdravotních potíží. V rámci úspěšnosti léčby doporučujeme absolvovat

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 účinnost od 1. listopadu 2016 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce, fisury, odlomení

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

Předmluva I. ČÁST. 2 Studie a stav bádání Anatomické základy parietální osteopatie... 20

Předmluva I. ČÁST. 2 Studie a stav bádání Anatomické základy parietální osteopatie... 20 Obsah Předmluva............ 10 I. ČÁST 1 Dějiny parietální osteopatie......... 14 2 Studie a stav bádání...... 16 3 Anatomické základy parietální osteopatie...... 20 3.1 Stěna tru p u... 20 3.1.1 Páteř...

Více

obsah údaje o výrobku

obsah údaje o výrobku Návod k obsluze strana 1 obsah údaje o výrobku Obsah: Úvod... 03 Zásady bezpečné obsluhy... 04 Kontraindikace... 05 Popis přístroje a rychlý návod... 06 Přehled obvyklých diagnóz... 08 Manuál uživatele...

Více

Vysvětlení použitých značek a údajů na štítcích

Vysvětlení použitých značek a údajů na štítcích Blahopřejeme Vám, že jste si zvolili magnetoterapii jako léčebnou metodu a rozhodli jste se pořídit si tento regenerační, magnetoterapeutický přístroj řady kterým chceme rozšířit možnosti léčby v mnoha

Více

Terapie Wellness centra Konstantin

Terapie Wellness centra Konstantin Terapie Wellness centra Konstantin Masáže Aromatické masáže klasické masáže s přísadou éterických olejů dle výběru hosta. Masáže jsou jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, které vám

Více

Zaměstnanec je povinen zranění bezodkladně oznámit svému nadřízenému (vedoucímu nebo jeho zástupci).

Zaměstnanec je povinen zranění bezodkladně oznámit svému nadřízenému (vedoucímu nebo jeho zástupci). vedená v souladu Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. v platném znění od 1. 1. 2015 urazy.bppo.cz www.bppo.cz POUČENÍ Všechny pracovní úrazy je vedoucí zaměstnanec povinen evidovat - vést zápis přesně podle

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Jak používat PAIN GONE. Jak PAIN GONE pracuje? Od jaké bolesti PAIN GONE uleví? POUZE K VNĚJŠÍMU POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ. Jak používat PAIN GONE. Jak PAIN GONE pracuje? Od jaké bolesti PAIN GONE uleví? POUZE K VNĚJŠÍMU POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Jak používat PAIN GONE PAIN GONE je připraven k okamžitému použití a nevyžaduje žádnou přípravu. Vezměte PAIN GONE do ruky a pevně obepněte ukazováček kolem kovového kroužku. Přiložte PAIN

Více

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku FYZIOTERAPIE 2016

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku FYZIOTERAPIE 2016 FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku FYZIOTERAPIE 2016 1. Fraktury v oblasti pletence ramenního a proximálního konce humeru - anatomie v oblasti pletence

Více

Části kostry, končetiny

Části kostry, končetiny AM110-0104 AM110-0084 AM110-0086 AM110-0102 AM110-0088 AM110-0065 AM110-0063 AM110-0059 AM110-0082 AM110-0090 AM110-0057 AM110-0061 AM110-0088 Kostra ruky, spojeno drátem, volba L/P AM110-0078 AM110-0080

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: STUDIJNÍ OBOR: FORMA STUDIA: PŘEDMĚT: Ošetřovatelství 53-41-B Všeobecná sestra R009 Kombinovaná SPECIÁLNÍ INTERNÍ

Více

Katalog výrobků Ortopedické protetiky

Katalog výrobků Ortopedické protetiky Katalog výrobků Ortopedické protetiky Trupové ortézy Končetinové ortézy Vertikalizační stojan Ortopedické vložky Protézy horních a dolních končetin Úpravy a opravy ortéz a protéz Protetické úpravy a opravy

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají. Obrázek 6

Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají. Obrázek 6 Hlava Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají hlavě. Hlava je součástí nervového systému. Nebudu podrobně popisovat její části, jako jsou mozek, hemisféry (polokoule

Více

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem.

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. PAN 1.01 - límec krční kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. Výška límce 8 a 10 cm lehké případy tortikolis

Více

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 1. Poranění kostí a kloubů ruky anatomie ruky a zápěstí (popis kostí, vazivového aparátu, svalů

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

PENTAGRAM (bylinné koncentráty, krémy, přírodní mýdla)

PENTAGRAM (bylinné koncentráty, krémy, přírodní mýdla) PENTAGRAM (bylinné koncentráty, krémy, přírodní mýdla) VIRONAL bylinný koncentrát imunitní systém, virózy, plíce, tlusté střevo MO 439,- Kč objem 30ml Ovlivňuje především dráhu plic, tlustého a tenkého

Více

indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015

indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015 indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015 Vyhláška MZ ČR č. 267/ 2012 Sb. o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně preventivní péči pro dospělé, děti

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

KNIHA EVIDENCE ÚRAZŮ

KNIHA EVIDENCE ÚRAZŮ KNIHA EVIDENCE ÚRAZŮ Organizace: Identifikační číslo: Pracoviště: Vydána do užívání dne: Stránka 1 z 21 POKYNY K VEDENÍ KNIHY ÚRAZŮ: 1. Kniha úrazů musí být trvale k dispozici na všech pracovištích společnosti,

Více

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2017

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2017 FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2017 1. Ergoterapie v oblasti pletence ramenního a proximálního konce humeru anatomie (popis kostí

Více

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování prevence a terapie dekubitů Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování Správné uložení těla nemocného díky změnám poloh Systematická, přesnými pravidly se řídící změna polohy pacienta

Více

Lidskému tělu se také říká organismus. Lidské tělo se skládá ze tří základních částí: hlava. horní. trup. končetiny. dolní

Lidskému tělu se také říká organismus. Lidské tělo se skládá ze tří základních částí: hlava. horní. trup. končetiny. dolní LIDSKÉ TĚLO Lidskému tělu se také říká organismus. Lidské tělo se skládá ze tří základních částí: hlava trup horní } končetiny dolní Každá část lidského těla má svou funkci. HLAVA Hlava je řídící centrum

Více

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace. Chyby při polohování. Markéta Stošková DiS.

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace. Chyby při polohování. Markéta Stošková DiS. Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace Chyby při polohování Markéta Stošková DiS. Zásady, které se často porušují Polohovat po 2 hodinách, podle potřeb pacienta i častěji, mikropolohování, v noci

Více

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje TEPNY LIDSKÉHO TĚLA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr. Jitka Fuchsová TEPNY TEPNA = arteria vede krev okysličenou vede krev

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900 Manipulace Série 000 SpA 4050 LURANO (BG) - Italia Via Cascina Barbellina, 0 Tel. 035/49777 Fax 035/49740 035/4974 http://www.pneumaxspa.com CAP. SOC...700.000 I.V. R.E.A. BERGAMO N. 0798 R.E.A. MILANO

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

MEDICI-H IMP s.r.o., Gerstnerova 5, 170 00 Praha 7, tel.: +420 233 370 630, fax: +420 233 373 556 e-mail: medici-h@medici-h.cz, www.medici-h.

MEDICI-H IMP s.r.o., Gerstnerova 5, 170 00 Praha 7, tel.: +420 233 370 630, fax: +420 233 373 556 e-mail: medici-h@medici-h.cz, www.medici-h. V období od 30. 8. 2013 do 31. 10. 2013 bylo ve stájích Scuderie Gerardi nacházejících se ve čtvrti Petraia, Potenza (PZ) ošetřováno 7 koní v plné závodní síle a používaných pro překážkové dostihy a parkurové

Více

PRŮVODCE SVĚTEM WELLNESS

PRŮVODCE SVĚTEM WELLNESS Obchodní družstvo Soběšice HOTEL POD HOŘICÍ PRŮVODCE SVĚTEM WELLNESS Prosíme, vracejte průvodce zpět! Úvodem Vážení klienti, tímto si Vám dovolujeme nabídnout přehled wellness služeb Hotelu pod Hořicí

Více

Masáže Resort Green Valley

Masáže Resort Green Valley Masáže Resort Green Valley Základní popis nabízených masáží ZÁKLADNÍ POPIS NABÍZENÝCH MASÁŽÍ klasická relaxační, regenerační a sportovní masáž Je založena na tzv. švédské masáži. Využívá různé typy tření

Více

Absence menstruace SHATAPUSHPI, RASAPRASH, ARTHAVAPRASH. Abstinenční příznaky PACHAKA. Afty GAURI, RAKTAPRASH. Akné NIMBA, PITTA, RAKTAPRASH

Absence menstruace SHATAPUSHPI, RASAPRASH, ARTHAVAPRASH. Abstinenční příznaky PACHAKA. Afty GAURI, RAKTAPRASH. Akné NIMBA, PITTA, RAKTAPRASH A Absence menstruace SHATAPUSHPI, RASAPRASH, ARTHAVAPRASH Abstinenční příznaky PACHAKA Afty GAURI, RAKTAPRASH Akné NIMBA, PITTA, RAKTAPRASH Alergie KARAVI, DALCHINI Alzheimerova nemoc GOTU KOLA Anémie

Více

Předmluva 11. 1 Pohled do historie 17. 2 Co chápeme pod pojmem»baňkování«? 19

Předmluva 11. 1 Pohled do historie 17. 2 Co chápeme pod pojmem»baňkování«? 19 Obsah Předmluva 11 I ÚVOD A ZÁKLADY 1 Pohled do historie 17 2 Co chápeme pod pojmem»baňkování«? 19 2.1 Definice a cíl terapie 19 2.2 Účinky a souvislosti 20 2.3 Metody a aplikace 21 2.3.1 Diagnóza pomocí

Více

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou Příručka pro pacienty s diabetickou nohou www.hojeni-ran.cz Diabetická noha Jako diabetická noha se označují defekty dolních končetin způsobené postižením cév a nervů. Jde o komplikaci onemocnění diabetes

Více

CO JE REIKI JAK REIKI POMÁHÁ

CO JE REIKI JAK REIKI POMÁHÁ CO JE REIKI - Nejjednodušší metoda přírodní léčby, stará již několik tisíc let - Jedná se o univerzální životní energii - Jedná se o podpůrnou léčebnou metodu - Terapie působí na celý organismus - Má vliv

Více

Noha (chodidlo) Materiál. Pevná páska o šířce 2-4 cm. 1. Tejp příčné klenby

Noha (chodidlo) Materiál. Pevná páska o šířce 2-4 cm. 1. Tejp příčné klenby Noha (chodidlo) Noha (chodidlo) je běžně zatěžována tím, že přenáší váhu celého těla. Tato zátěž se zvyšuje při provozování dynamických sportů a bývá narušena pružnost konstrukce této části dolní končetiny

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ akademický rok 2013/14

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ akademický rok 2013/14 FZS UJEP v Ústí nad Labem Katedra fyzioterapie a ergoterapie TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ akademický rok 2013/14 Studijní obor : FYZIOTERAPIE Doc.MUDr.Miroslav TICHÝ, CSc. (4 studenti) 1. Fyzioterapie u bolesti

Více

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE SPORTOVNÍ MASÁŽ Cíl sportovní masáže : příprava na sportovní výkon pomoc při rozcvičování specifická pomoc při strečinku podpora zotavovacích procesů po zátěži navození pocitu pohody

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Prevence Regenerace Relaxace www.richwayeu.com Feel Better - Heal Faster Amethyst BioMat systém ² Amethyst BioMat je infračervený systém určený pro každodenní

Více

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této knize. MUDr. Kamil Ramík STREČINK Jednoduché protažení

Více

www.rehabilitacenj.wz.cz

www.rehabilitacenj.wz.cz Co mohou mít společné bolesti hlavy, šíje, bederní páteře, bolesti kolen nebo kyčlí, křeče lýtek a chodidel, otoky nohou, deformity chodidel jako vbočený palec či kladívkové prsty? Špatně zvolená obuv,

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET. Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie

NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET. Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie Vyrábí: ZAO OKB RITM, Petrovskaja 99, 347 900 Taganrog, Rusko Zastoupení v ČR: healthy living society

Více

NABÍDKA SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ. pro. JHM Sport Aktivity z.s. PRAHA, BŘEZEN Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

NABÍDKA SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ. pro. JHM Sport Aktivity z.s. PRAHA, BŘEZEN Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group NABÍDKA SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ pro JHM Sport Aktivity z.s. PRAHA, BŘEZEN 2017 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group OBSAH NABÍDKY: 1 Informace o Kooperativě...3 2 Nabídka skupinového

Více

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem BOZP První pomoc První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP První pomoc (1/7) Působení el. proudu

Více

PULZNÝ MAGNETOTERAPEUTICKÝ

PULZNÝ MAGNETOTERAPEUTICKÝ PULZNÝ MAGNETOTERAPEUTICKÝ PRÍSTROJ BIG POWER MÜLLER dovozca magnetoterapeutických prísrojobv pre domácnosť i lekársku prax Hlavná 366, 900 61 Gajary, okr. Malacky, SR Telefón a fax: 034 / 774 61 41 2-3,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum sp.zn. sukls184192/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Maturitní témata profilové zkoušky 2016/2017

Maturitní témata profilové zkoušky 2016/2017 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace Předmět: Ošetřovatelství Obor: Zdravotnický asistent 3.E Vyučující: Mgr. Šárka Holečková 1. Ošetřovatelská péče u nemocných

Více

Polohování provádíme za účelem:

Polohování provádíme za účelem: Název předmětu NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Polohování provádíme za účelem: doplnění léčby zlepšení stavu postiženého předcházení komplikací úlevy a pohodlí postiženého Je důležité

Více

kosmetický přístroj pro léčbu celulitidy verze 3.0 uživatelská příručka

kosmetický přístroj pro léčbu celulitidy verze 3.0 uživatelská příručka kosmetický přístroj pro léčbu celulitidy verze 3.0 uživatelská příručka Obsah Úvod... - 2 - Vlastnosti přístroje... - 3 - Součásti přístroje... - 4 - Popis ovládacího panelu... - 5 - Popis zadního panelu...

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2)

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2) AEGON Direkt AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu

Více

MEDICI-H IMP s.r.o., Gerstnerova 5, 170 00 Praha 7, tel.: +420 233 370 630, fax: +420 233 373 556 e-mail: medici-h@medici-h.cz, www.medici-h.

MEDICI-H IMP s.r.o., Gerstnerova 5, 170 00 Praha 7, tel.: +420 233 370 630, fax: +420 233 373 556 e-mail: medici-h@medici-h.cz, www.medici-h. V období od 30. 8. 2013 do 31. 10. 2013 bylo ve stájích Scuderie Gerardi nacházejících se ve čtvrti Petraia, Potenza (PZ) ošetřováno 7 koní v plné závodní síle a používaných pro překážkové dostihy a parkurové

Více

PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ KONČETIN Z PŘETĚŽOVÁNÍ

PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ KONČETIN Z PŘETĚŽOVÁNÍ PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ KONČETIN Z PŘETĚŽOVÁNÍ NEMOC Z POVOLÁNÍ - POJEM A DEFINICE -z pohledu pacienta -z pohledu lékaře -z hlediska legislativy: diagnóza, závažnost, pracovní anamnéza, příčinná souvislost

Více

Termoterapie BELINDA. Vlastnosti

Termoterapie BELINDA. Vlastnosti Sada atraktivních a účinných elektrických bandáží Belinda je určena pro lokální termoterapii svalů a kloubů. Dlouhovlnné infračervené záření tlumí bolest, uvolňuje svalové napětí, zlepšuje místní prokrvení

Více

FZS UJEP Katedra fyzioterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku FYZIOTERAPIE 2018

FZS UJEP Katedra fyzioterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku FYZIOTERAPIE 2018 FZS UJEP Katedra fyzioterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku FYZIOTERAPIE 2018 1. Fraktury v oblasti pletence ramenního a proximálního konce humeru - anatomie v oblasti pletence ramenního

Více

Oko a celková onemocnění

Oko a celková onemocnění Oko a celková onemocnění Myasthenia gravis Onemocnění postihující nervosvalový přenos (příčně pruhované svalstvo) Vytváří se protilátky proti acetylcholinovým receptorům na nervosvalové ploténce Tvorba

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

OBSAH. Kolektiv autorů ŽIVÁ A MRTVÁ VODA...11

OBSAH. Kolektiv autorů ŽIVÁ A MRTVÁ VODA...11 OBSAH Kolektiv autorů ŽIVÁ A MRTVÁ VODA...11 ÚVOD...12 OBYČEJNĚ NEOBYČEJNÁ VODA...14 CO JE ŽIVÁ A MRTVÁ VODA...26 JAK AKTIVOVAT ŽIVOU A MRTVOU VODU...30 ZÁZRAKY UZDRAVENÍ...35 ZPŮSOB PŘÍPRAVY ŽIVÉ A MRTVÉ

Více

Onemocnění a úrazy, první pomoc

Onemocnění a úrazy, první pomoc OBĚHOVÁ SOUSTAVA Onemocnění a úrazy, první pomoc Mgr. Jan Marek VY_32_INOVACE_Bi3r0220 Onemocnění oběhové soustavy leukémie krev pacienta s akutní lymfatickou leukemií krev zdravého člověka Onemocnění

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE NA POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A MOČOVÉ TRUBICE SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ

CVIČENÍ PRO MUŽE NA POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A MOČOVÉ TRUBICE SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ při problémech s inkontinencí (nekontrolovatelným únikem moči) pro správné držení těla a vzhled břicha pro zpevnění ochablého svalstva měsících cvičení se muž může nechtěného

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřování nemocného

Více

Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování. Bezpečná manipulace s klientem

Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování. Bezpečná manipulace s klientem Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování Bezpečná manipulace s klientem Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice 530 02, www.appscr.cz Obsah Úvod...

Více

Návod k použití. telefon: +420 603 163 741 info@handycure.cz, IČO: 247 93 116, DIČ: CZ 247 93 116

Návod k použití. telefon: +420 603 163 741 info@handycure.cz, IČO: 247 93 116, DIČ: CZ 247 93 116 Návod k použití Obsah Úvod Návod k obsluze Pokyny pro zacházení s Handy Cure Bezpečnost Péče a čištění Řešení problémů Otázky a odpovědi Technické informace Záruka Úvod Léčba s Handy Cure urychluje zotavení

Více

1. Muž 54 let, zedník. Stěžuje si na bolesti dolní části zad jdoucí do PDK, při chůzi přepadává špička PDK

1. Muž 54 let, zedník. Stěžuje si na bolesti dolní části zad jdoucí do PDK, při chůzi přepadává špička PDK 1. Muž 54 let, zedník. Stěžuje si na bolesti dolní části zad jdoucí do PDK, při chůzi přepadává špička PDK 2. Muž 42 let, manažer, stěžuje si na bolest kříže vystřelující do kyčelního kloubu a občas levé

Více

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů...

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů... Obsah 1 Úvodem.... 13 1.1 Význam zdravovědy pro kadeřníka.................... 13 1.2 Osobní hygiena kadeřníka........................... 14 1.2.1 Péče o čistotu těla................................. 15

Více

Relaxační klasická masáž

Relaxační klasická masáž Relaxační klasická masáž Masáže jsou považovány za jeden z vůbec nejstarších osvědčených léčebných prostředků užívaných již o tisíciletí k odstranění bolesti zad, šíje, k nastolení dobré nálady a k uvolnění

Více

Rozměr zavřeného průkazu mm

Rozměr zavřeného průkazu mm Přední strana Str. 1 PRŮKAZ PACIENTA užívajícího přípravek Humira (určeno dospělým i dětským pacientům) Rozměr zavřeného průkazu 105 73 mm Je nutné předložit tuto kartičku každému lékaři či zdravotníkovi

Více

Magnetoterapie pro ženy Krása a péče

Magnetoterapie pro ženy Krása a péče Magnetoterapie pro ženy Krása a péče MASKY NA OBLIČEJ relaxační, detoxikační, proti vráskám Aplikovat magnetoterapii před anebo po aplikaci masky? Lépe po aplikaci masky, buňky zintenzivní, regeneraci

Více

11. Jak používat magnety při léčbě onemocnění

11. Jak používat magnety při léčbě onemocnění M. T. Santwani 11. Jak používat magnety při léčbě onemocnění Klasické lékařství hádá, doporučuje, usiluje a stále dokola se pokouší a mýlí. Vědecká medicína nehádá. Vědecká medicína (ostatně jako jakákoliv

Více

Nabídka masáží hotelu Hostačovský zámek

Nabídka masáží hotelu Hostačovský zámek Nabídka masáží hotelu Hostačovský zámek Klasické relaxační, rekondiční a sportovní masáže (60min. - 650 Kč) Masáž vždy patřila mezi výborné regenerační prostředky. Bylo zjištěno, že masáž pomáhá při léčení

Více