TARGET-I.D. DETEKTOR KOVŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TARGET-I.D. DETEKTOR KOVŮ"

Transkript

1 FISHER m-scope I D E X C E L TARGET-I.D. DETEKTOR KOVŮ ŽHAVÁ DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE NOVINKA ROKU 2004 * LCD IDENTIFIKACE A MĚŘENÍ HLOUBKY * MICROPROCESOR - LCD (Obrazovka), IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉM I.D. * 4 TÓNOVÁ ZVUKOVÁ IDENTIFIKACE * MĚŘENÍ HLOUBKY * ZAMĚŘOVACÍ / PINPOINTING FUNKCE * PŘESNÉ NASTAVENÍ VODIVOSTI PŮDY * OPERAČNÍ FREKVENCE: 6,5 KHz * DLOUHÁ ŽIVOTNOST BATERIÍ (25 HODIN), VÁHA 1,25 KG * TICHÝ PROVOZ, VLF-SLOW MOTION DISKRIMINACE * JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ, ZÁRUKA 3 ROKY N Á V O D FISHER RESEARCH LABORATORY 1

2 Ú V O D ID EXCEL je nejžhavější digitální technologie na trhu. Detektor byl designován tak, aby poskytoval maximální výkon, výbornou diskriminaci/separaci předmětů a 4 - tónový audio systém. To vše je navíc doplněno jednoduchostí ovládání a extrémně nízkou váhou. Pomocí tohoto návodu Vám budou vysvětleny kontroly a údaje na LCD obrazovce, jakož i předloženy rady pro vlastní hledání. Jako u každého nového modelu vřele doporučujeme pečlivé prostudování celého návodu a v případě potřeby prodiskutování problematiky s prodejcem. Kontrolní panel ID EXCELU / LCD obrazovka je konstruován tak, aby jste měli neustále na očích všechna aktuální nastavení daných funkcí. Zároveň je k dispozici 4-tónový audio systém, který Vám nabídne více informací o předmětu v zemi. No a zbytek je na Vás. Máte ten správný detektor, avšak k tomu aby jste z něho "vymáčkli" maximum a plně využívali jeho celý potenciál, budete potřebovat hodiny hledání/trénování v terénu. Fisher Research Laboratory S E S T A V E N Í / S E Ř Í Z E N Í 1/ Vybalte opatrně detektor z krabice. Máte-li dostatek úložného prostoru, krabici si uschovejte pro skladování nebo transport. 2/ Vsuntě spodní nekovovou část tyčky do vrchní části, předtím povolte utahovací matku. 3/ Upravte délku tyče(pomocí dotahovacího šroubu) a úhel sondy (pomocí okřídlené matky) tak, aby sonda ležela celou plochou na zemi asi 15 cm před a mírně napravo od vaší pravé nohy (pro leváky opačně). Vaše paže by měla být lehce natažená a uvolněná. [Obrázky na str.3]. PAMATUJTE - ČÍM DELŠÍ NASTAVENI TYČE, TÍM VÍCE BUDE VÁŠ LOKET OHNUT A RUKA TAK BUDE DŘÍVE UNAVENA. ID EXCEL JE PŘESNĚ VYBALANCOVÁN PRO POHODLÍ A HLEDACÍ SONDA (PŘI SPRÁVNÉM ZVLÁDNUTÍ TECHNIKY) PŘED NÍM OPISUJE JAKÉSI POLOKRUŽNICE. 4/ Jestliže máte správně nastavenou délku tyče, utáhněte dotahovací šroub a kabel cívky naviňte kolem horního dílu tyče (obrázek str.2.) POZOR! (a) K dotahování nikdy nepoužívat kleště a jiné nástroje, vaše ruka bude plně postačující. (b) Kabel by nikdy neměl být příliš těsný, především v blízkosti vývodu u cívky a ovladače. 5/ Po správném nastavení délky a seřízení úhlu sondy jste nyní připraveni zaujmout hledací polohu.lehce se předkloňte a mírně zvedněte ruku dokud sonda nebude asi 5 cm nad zemí a 15 cm před vašimi chodidly. Sonda by měla neustále být ve vodorovné poloze se zemí (Obrázek str. 11). K O N T R O L N Í P A N E L (Obrázek str.4) Kontrolní panel ID EXCELU je novým digitálním I/O systémem. Aktuální nastavení všech funkcí/kontrol je nepřetržitě znázorněno na LCD obrazovce. Na obrazovce vlastně vidíte knoflíky podobně tak, jak byly umístěny na starších přístrojích. 2

3 1/ P O W E R: Tato kontrola slouží na zapínání / vypínání přístroje. Prvního čeho si při zapnutí detektoru můžete všimnout na displeji je údaj o stavu baterií. Nové baterie ukáží 9V, když jejich napětí spadne pod 6V, zbývá Vám přibližně 1 hodina hledání. To se týka bateríí alkalických, budete-li používat dobíjecí akumulátory, ty dokáží "umřít" velice rychle bez dlouhého varování. Jestliže sonda není konektorem správně připojena, detektor vůbec nenaskočí. Může nám to ušetřit čas při hledání domnělé poruchy přístroje. Proto při jajémkoli problému nejprve překontrolujte konektor. 2/ M E N U : Toto tlačítko nám umožní vstup do celkového menu, ve kterém pak můžeme nastavovat jednotlivé funkce. Všimněte si, že při zmáčknutí tlačítka MENU začne právě aktivovaná funkce blikat. To je kontrola, která může být nyní pomocí šipek upravena. Chcete-li se přesunout k další funkci, opětovně zmáčkněte tlačítko MENU. Máte-li nastaveny všechny kontroly/funkce, zmáčkněte nyní P/P (MEM), čímž se dostanete do hledacího režimu a můžete začít. a. DISC. Kontrola diskriminace může být nastavena pomocí šipek v rozmezí -36 až +36. DISKRIMINAČNÍ GRAF (PŘIBLIŽNÝ) - Prohlédněte si (Graf na str.5.) b. SENSITIVITY. Pomocí této kontroly se dá nastavit SENSITIVITY (CITLIVOST) hledaných předmětů (1-10). Obecně platí, že čím vyšší nastavení, tím větší hloubka detekce. Problém je ale v tom, že při vyšších hodnotách vodivosti budeme častěji rušeni falešnými signály, které přicházejí od minerálů roztroušených v půdě. Velká koncentrace železného a kovového smetí jakož i vysoká mineralizace nás také přinutí senzitivitu snížit. Pamatujte, že kdykoli budete chtít opustit MENU a vrátit se do hledacího režimu, jednoduše stiskněte tlačítko P/P (MEM). 3/ P / P ( M E M ): Zmáčknutím této kontroly se vracíme do normálního hledacího režimu po nastavení jednotlivých hodnot MENU. Zmáčknutím a držením tohoto tlačítka zapojíme obvod, jehož pomocí budeme schopni presně ZAMĚŘIT hledaný předmět. Zapojená funkce se nazývá No-Motion (bez pohybu) All-Metal Pinpointing Mode (zaměření kovu bez diskriminace). 4/ A U T O : Tato funce nám umožňuje precizní nastavení zemního efektu (GROUND BALANCE). Jednoduchý proces ladění bude vysvětlen v následujících kapitolách. 5/ M O D E : Stisknutím tohoto tlačítka změníte ALL METAL režim na identifikační I.D. a opačně. I.D.funkce je tichá, pohybová se schopností identifikovat a následně ignorovat drobné kovové předměty. Je-li pristroj v pozici ALL METAL, signalizuje všechny kovy bez rozdílu. V této funkci detektor proniká o něco hlouběji. TOVÁRNĚ NASTAVENÝ PROGRAM ID EXCEL má velmi jednoduché a logické ovládání, zvláště ve srovnání s jinymi I.D. přístroji. Přesto však silné doporučujeme řádné a pozorné prostudování tohoto návodu. Jestliže s přístrojem ještě nejste podrobně seznámeni a přesto chcete být v akci, zde je rychlá instruktáž jak to udělat. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka POWER. Tlačítko MENU opětovně mačkejte dokud se na obrazovce neobjeví blikající ikona FP (Factory Preset). Nyní zmáčknětě a držte tlačítko P/P (Pinpoint) dokud neuslyšíte jasný tón. Tímto aktivujete firemně přednastavený program v diskriminačním režimu s hodnotou Discu na "+5" (odmítnutí/odfiltrování železa) a Citlivostí na "6". 4 - TÓNOVÝ AUDIO SYSTÉM 3

4 4 - tónový audio systém poskytuje více informací a funguje jako target I.D. (identifikační) systém v diskriminačním režimu. Během pohybu sondy nad zemí uslyšíte jeden ze 4 tónů: HLUBOKÝ TÓN = Železné předměty NÍZKÝ/STŘEDNÍ TÓN = Alobal,drobné Au, Ag a bronzové předměty STŘEDNÍ/VYŠŠÍ TÓN = Slitinové mince, ryzejší/větší Au a Ag mince VYSOKÝ TÓN = Předměty a mince z ryzích materiálů Jestliže při hledání zaslechnete zvuk telefonu znamená to, že pod cívkou se v zemi nachází veliký a/nebo/ mělce uložený kovový předmět. Chcete-li jej správně identifikovat (I.D.), sondu mírně přizvedněte, dokud se neozve jeden ze 4 výše uvedených tónů. Hledáte-li v režimu ALL METAL, detektor bude vydávat pouze 1 tón. Číselné I.D. na obrazovce bude však i nadále identifikovat lokalizované věci. Tento režim funguje podobně jako AUTO TUNE u předešlých modelů přístrojů Fisher. LCD (ČÍSELNÝ) IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉM Obrazovka ukazuje numerické hodnoty (každý předmět/materiál odpovídá určitým číslům) v podobě "-" a "+" čísel, která nám tak společně s jednotlivými tóny pomůžou přesněji identifikovat lokalizované předměty pod sondou. Číselný I.D. systém funguje následovně: Při hledání (DISC i ALL METAL režim) každý přemět vyprodukuje určité číslo v rozmezí -36 až +36. Mínusové (-) hodnoty značí feromagnetické kovy a plusové (+) naopak kovy barevné. Každý si sám může vyzkoušet jaká čísla odpovídají různým předmětům /materiálům. Následující tabulka je pouze přibližná. Negativní(-) čísla: Železo 0 až + 8: Alobal, hliníkové fólie + 8 až +13: Zlaté prsteny,náušnice,ap.(podle velikosti,tvaru a ryzosti) + 8 až +18: Bronzové věci (v závislosti na velikosti a tvaru) +12 až +23: Zlaté mince (v závislosti na velikostim a ryzosti) +15 až +38: Stříbrné mince/věci ( - " - ) +14 až +18: Slitinové mince +17 až +18: Zátky od plechovek (pulltabs) +19 až +21: Vojenská známka +20 až +22: Slitiové mince s větším obsahem zinku +25 až +28: Hliníkové mince +28 až +34: Slitinové mince s obsahem mědi a niklu +34 až +36: Větší mince z ryzích kovů (stříbro, měď, hliník) Pamatujte si, že tento numerický systém je aktivován v obou hledacích režimech, v ALL METALU, i v DISCU. 4-tónová audio diskriminace je však funkčí pouze v režimu DISC. Třebaže diskriminátor železa může způsobit nulovou zvukovou reakci na určité předměty, numerický I.D. bude vždy ukazovat diskriminační hodnoty / čísla. Z A M Ě Ř O V Á N Í ( PINPOINTING ) NO-MOTION ZAMĚŘOVÁNÍ Tento způsob zaměřování nevyžaduje žádný pohyb cívky nebo štelování detektoru. Při použití funkce PINPOINT jsou signalizovány všechny kovy (All Metal) a přístroj je dokonce citlivější než při diskriminačním hledání. 1. Jakmile zazní signál/pípnuti označující přítomnost kovové věci, lehce opřete sondu o zem asi 30 cm od lokalizovaného předmětu. Zmáčkněte a držte tlačítko P/P(MEM). 2. Zvedněte sondu asi 5 cm nad zem a několikrát s ní přejeďte nad lokalizovaným místem. 3. Zastavte sondu v místě, kde je zvuk nejhlasitější a nejvyšší číslo na 4

5 displeji. 4. Nyní sondou pomalu pohybujte dopředu a nazpět a opět ji zastavte v místě nejhlasitějšího tónu / nejvyššího čísla. 5. Nakonec sondou prejeďte ze strany na stranu a najděte místo, kde reproduktor zní nejhlasitěji.hledaný předmět by se měl nacházet přesně pod středem sondy. 6. Číslo nám ukazuje přibližnou hloubku lokalizovaného předmětu (99 = povrch, 0 = 25cm. Tento odhad se týká věcí velikosti mince). DISKRIMINAČNÍ ZAMĚŘOVÁNÍ / AUTOTUNE Zaměřování v diskriminační funkci vyžaduje trochu praxe, ale v mnoha případech je rychlejší než to klasické, popsané v minulé kapitole. Postup je stejný jako v předešlém případě (krok 2-5). Jediným rozdílem bude, že v případě zastavení cívky nad hledaným předmětem ztrácíte audio signál. Proto musíte sondu udržovat neustále v mírném pohybu a přesnou lokalitu odhadnout dříve než ji zastavíte. NASTAVENÍ MINERÁLNÍ VODIVOSTI PŮDY (GROUND BALANCING) Precizní automatický ground (zemní) balancovací systém umožňuje nastavení půdního efektu s daleko větší přesností než pomocí jakéhokoli manuálního štelování. Proces je to velice jednoduchý: Po nastavení všech funkcí/kontrol a jejich potvrzením tlačítkem P/P(MEM), kdy se nacházíme v hledacím režimu, položte sondu na zem pryč z dosahu jakéhokoli kovového předmětu. Nyní zmáčkněte tlačítko AUTO GROUND a držte po dobu asi 2 vteřin. Následně sondu zdvyhněte (AUTO GROUND stále držen) do výšky přibližně 15cm, počkejte 1 vteřinu a tlačítko uvolněte. Přístroj vám krátkým tónem oznámí, že je náležitě vybalancován. Tato procedura může být kdykoli opakována a to jak při změnách nastavení detektoru, tak v případě měnících se minerálních půdních podmínek. Jestliže po vyladění zazní 4 rychlé tóny, elektronika vám dává najevo, že ladění nebylo přesné z důvodu prezence kovu pod sondou. Najděte si nové místo a vše opakujte. Je to velice snadné, rychlé a přesné (Obrázky na str. 9.). D A L Š Í F U N K C E AUTOMATICKÝ INDIKÁTOR VYBITÝCH BATERIÍ: ID EXCEL vám oznámí, kdy stav baterií již není schopen garantovat správnou funkčnost přístroje a kdy musejí být vyměněny, nebo dobity. V okamžiku kdy baterie jsou příliš slabé detektor začne vydávat houpavý tón. AUTOMATICKÝ SIGNÁL VELKÝCH / MĚLKÝCH PŘEDMĚTŮ: Tato funkce vám umožní rozpoznat velké a/nebo mělko se nacházející kovové předměty v zemi. Bude-li se takováto věc vyskytovat pod vaší cívkou, detektor začne vydávat zvuk podobný zvonění telefonu. Pro správnou identifikaci stačí hledácí cívku přizvednout a předmět překontrolovat v I.D. NEPŘETRŽITÉ ČTENÍ KONTROL : Na rozdíl od většiny digitálních přístrojů ID EXCEL při hledání nepřetržitě ukazuje na LCD obrazovce aktuální nastavení všech kontrol/funkcí. Ikony kontrol vlastně vypadají jako skutečné knoflíky na kontrolním boxu, nemusíme se nyní ale bát, že bychom si je při hledání mohli rozštelovat a rozladit. Chceme-li přitom zjistit přesnou polohu jednotlivé funkce, stačí si tuto najít v MENU a nastavení prohlédnout. H L E D Á N Í OBECNÉ PRAVIDLO: Sensitivitu uberte, chceteli snizit mnozstvi falesnych audio signalu pusobenych vysoce mineralizovanou pudou, velkou koncentrací železného smetí, nebo ruseni, ktere je zpusobeno vysokym napetim, televiznimi / radio vysilaci atd. Sensitivitu naopak posunte smerem nahoru, jde-li vam pri hledani o ty nejhlubsi a nejmensi vecicky a nejaky ten falesny signal navic vam nevadi. 5

6 1. Jakmile jste nastavili všechny kontroly, můžete začít hledat. Prozkoumávejte prostor metodicky. Sonda by se měla pohybovat po jakýchsi polokružnicích. 2. Při hledání udržujte sondu v neustálém pohybu. Nezapomínejte, že ID EXCEL je pohybovým detektorem a ke své funkci vyžaduje pohyb a to budˇ sondy, nebo předmětu. 3. Hledaci sonda by měla být neustále ve vodorovné poloze se zemí a co nejblíže u jejího povrchu (Obrázek str. 11.). 4. Překládejte sondu při hledání tak, aby každá následující sondou opisovaná křivka přesahovala tu předcházející alespon z 50%. 5. Nechvátejte! Jestliže jdete příliš rychle, nebo dostatečně sondu nepřekládáte, pak nepokrýváte celý zkoumaný prostor. Při příliš rychlém pohybu sondu ztrácíte senzitivitu a tím i možnost maximální hloubky. (Obr. na str.12) ukazuje jak diskriminace, rychlost a překládání sondy ovlivnuje detekční hloubku. V Ý M Ě N A B A T E R I Í Dvě 9-voltové baterie jsou umístěny v odděleném prostoru na zadní straně ovladače. Obě vybité baterie měňte vždy najednou. 1/ Kryt baterií otevřete tak, že na něj lehce zatlačíte a odsunete stranou. (Obrázku na str.21). 2/ Vyndejte baterie. 3/ Vsuňte dovnitř nové baterie. Nezapomeňte překontrolovat správnou polohu polarity +/- podle obrázku. 4/ Krytky opět zandejte. V Y Z V E D Á V Á N Í P Ř E D M Ě T U Jakmile jste hledanou vec presne zamerili, dalsim vasim cilem bude ji co nejjednoduseji a nejrychlesti vyzvednout ze zeme. Existuje velke mnozstvi metod, ktere se meni podle toho zda hledate v kamenite pude, pisku atd. Sami si nakonec najdete takovou metodu, ktera bude nejlepe vyhovovat prave vam. Nezapominejte vsak, ze pri tom nesmite porusovat zadne zakony a vyhlasky, nicit vegetaci a misto po vas by v zadnem pripade nemelo vypadat jako bojiste z II. svetove valky. Naopak by melo vypadat prinejmensim stejne upravene jako pred vasim prichodem. Ú D R Ž B A ID EXCEL nevyžaduje příliš mnoho péče, ale existuje několik zásad, které by jste si měli pamatovat k tomu, aby váš přístroj byl stále ve špičkové formě. 1. V případě, že váš detektor nebude delší čas používán, je vždy třeba vyndat baterie a uschovat je v chladnu. Oxidace způsobená tekoucími bateriemi může přístroj vážně poškodit. 2. Nenechávejte váš detektor na přímém slunci, nebo za oknem v nevětraném prostoru. Nejhorší je nechat přístroj v parném létě v uzavřeném autě, nebo zavazadlovém prostoru. 3. Při ustavičném odírání spodku sondy o zem může dojít k jejímu poškození.proto je mnohem lepší a levnejší investovat do ochranného plastového krytu,který se nasune na spodek sondy. 4. Udržujte svůj přístroj čistý a suchý. 1. Velky masivni sroubovak. N Á Ř A D Í / N Á Č I N Í 6

7 4. Pevny lovecky nuz se strenkou dlouhou alespon 12 cm. Jeste lepsi je kvalitni oboustranna dyka, protoze tu je temer nemozne ohnout nebo zlomit. POZOR! Pri pouziti zaviraciho noze bez zamku muzete snadno prijit o prsty. 3. Uzka zahradnicka lopatka, vhodna zvlaste pro mekkou, sypkou pudu. 4. Specialni naradi pro metal detecting jako ruzne lopatky,lzice a motyky. F A L E Š N É S I G N Á L Y Falesne signaly se objevi tehdy, kdyz nejaka vec, aniz by mela, zni jako dobry nalez. ID EXCEL bez problemu ignoruje ruzny kovovy odpad ale je tak citlivy,ze muze byt oklaman vecmi s podobnou elektrickou charakteristikou (napr. velkymi predmety nebo ruznymi zatkami a pull tabs). V nasledujicich bodech jsou popsany nektere zdroje falesnych signalu a navod jak se jim vyhnout: 1. KOVOVÝ ODPAD/SMETÍ: Nejrozsirenejsi zdroj falesnych signalu. Velke kruhovité kusy zeleza mohou davat za určitých okolností dobré (+)signaly. V takovem pripade nam nezbyde nic jineho nez kopat a presvedcit se. S přibývající praxi budeme schopni rozeznat tyto vetsi predmety pomoci pouziti zamerovaci / pinpoint funkce. Dalsim ukazatelem falesnych signalu mohou byt jednosměrne, nebo mizejici signaly. Jednosmerne jsou takove, ktere davaji dobry ton v jednom smeru, ve zpetnem vsak nikoli. V tomto pripade jste nad predmetem, ktery ID EXCEL nemuze pozitivne urcit vlivem jeho tvaru, velikosti, hloubky nebo slozeni. Pristroj ho muze I.D. v jednom smeru jako minci, v opacnem se ale jeví jako zelezo. Tyto jednosmerne nebo ztracejici se signaly jsou vetsinou vydavany kovovym smetim / odpadem a v takoveto situaci je lepsi je ignorovat a jit dal. PRAKTICKÝ NÁVOD: Zmacknete PINPOINT a presne lokalizujte hledanou vec. Civku zpomalte/ zastavte nad predpokladanym stredem predmetu a pak s ni udelejte maly pomyslny krizek v obou smerech. Dostanete-li pokazde ton a kladné číslo na displeji nebude příliš přeskakovat (o více než 4-5), kopejte. Jestliže čísla naopak skáčou přes celou stupnici, mate pod sebou pravdepodobne bezcenny zelezny odpad. Počet falesnych signalu pusobenych odpadem lze také uspesne redukovat snizenim SENSITIVITY. 2. HLUBOKÉ PŘEDMĚTY: Extremne hluboke predmety na hranici dosahu ID EXCELU mohou byt I.D. nepresne, nebo spatne. Napr. hluboka mince muze byt za urcitych podminek I.D. jako zelezo a naopak zelezo jako mince.v takovemto pripade neni mnoho rad co s tim. Dulezite je predmet presne lokalizovat pomoci PINPOINT- najit stred a pak pouzit I.D. Nebo je mozne snizit sensitivitu a ignorovat tak tyto nejhlubsi věci na same hranici praktickeho dosahu pristroje. 3. ELEKTRICKÉ INTERFERENCE: Ruseni pusobene rozhlasovymi / TV vysilaci, vysokym napetim ap. NÁVOD: Presunout se na jiné misto, hledat v ALL METAL, snizit SENSITIVITY, redukovat rychlost sondy. Ruseni muze byt take zpusobeno jinym detektorem, ktery se nachazi blizko vaseho pristroje a ma stejnou frekvenci. 4. VYSOCE MINERALIZOVANÁ PŮDA: Vetsinou zpusobuje konstantni staticke nebo falesne signaly, zvonkovy ton. NÁVOD: Zkontrolovat GROUND balanc, snizit SENSITIVITY. Zdvyhnout cívku, dokud falesny signal nezmizi, a hledat v teto vysce. 5. ČERNÝ / VLHKÝ PÍSEK: Stejne jako v pripade vysoce mineralizovane pudy. 6. HOT ROCKS: Nektere kameny obsahuji velke mnozstvi mineralu a mohou pak vydavat signaly jako kov (většinou 36). NÁVOD: Snížit citlivost. 7. KONEC POHYBU CÍVKOU: Tyto signaly mohou nastat při hledani - zastavovani civky a opetne akceleraci na druhou stranu. NÁVOD: Pohybujte civkou plynule, pomalu a nizko nad zemi. Prekontrolujte GROUND balanc, případně snizte sensitivitu. 8. NÁŘADÍ: Jestlize drzite lopatku nebo jine kovove naradi v ruce,falesny signal muze zaznit kdykoli prejedete sondou v jeji blizkosti. NÁVOD: Pripevnit naradi za zady. 9. PODLOUHLÉ ŽELEZNÉ PŘEDMĚTY: Kdyz uvidíte dva signaly blizko vedle sebe a nemuzete lokalizovat ani jeden z nich znamena to,ze pod vami se pravdepodobne nachazi nějaký protahly kovovy predmet. Stejny signal muze také prichazet od mince, ktera je bud jen nekolik cm pod povrchem, nebo lezi hranou dolu. NÁVOD: Hledany predmet se v kazdem pripade bude nalezat mezi dvema blizkymi 7

8 signaly. Prejedeme-li sondou kolmo k primce tvorene temito signaly, uslysime pipnuti pouze jednou a to primo nad hledanou věci (vyjimkou je povrchova mince). 10.PŘEDMĚTY, KTERÉ NEMUŽEME NAJÍT: Dobře opakovane signaly I.D. metrem, které vsak v zemi nejsou. a) Melke mince (na/nebo blizko povrchu), nebo mince na hrane vydavaji dvojity ton. Podobne jako u hrebiku, u takto polozene mince dostaneme jetnotlivy signal tehdy, když nad ni prejedeme ve smeru kolmem tomu predeslemu (k hrane). b) Mince nachazejici se v pude pod urcitym uhlem mohou vydavat jednotlivý signal, ale jsou zameritelne nekolik cm od skutecne polohy. Prohledejte okraje diry, nemuzete-li nic najit, diru zvetste. c) Velike hluboke predmety, jako napr. trubka v 50 cm, budou vydavat silne mincove signaly. NÁVOD: Ukazuje-li vam metr hloubku 10 cm a vy kopete bez vysledku v 30 cm, vzdejte to (obr. na str.12). R A D Y 1. Jedna dulezita rada o ktere jsme se jiz drive zminili: NECHVÁTEJTE A HLEDEJTE SYSTEMATICKY. 2. Používejte sluchátka. Neminete ani ty nejslabsi/nejhlubsi signaly a nebudete stredem nechtene pozornosti. 3. Trénujte (ground balanc, zamerovani, atd.) nad znamymi predmety. 4. Vždy zakopejte nějakou minci jako vzorek, hledate-li na novem,neznamem miste a vyzkousejte, jak reaguje pri ruzne diskriminaci a senzitivite. Kontrolujte GROUND balance. 5. Nebojte se snížit sensitivitu. Je sice pravdou, ze cim vyssi citlivost, tim vetsi hloubkovy dosah vašho ID EXCELU, ale to plati pouze za optimalnich podminek. Dostavate-li velke mnozstvi falesnych signalu zpusobenych elektrickou interferenci, pudni mineralizaci, nebo velkym vyskytem kovoveho smeti, snizte SENS. Musite-li snizovat citlivost na 4, 3, nebo dokonce 2 proto, aby jste se vyhnuli falesnym signalum, udelejte to. Prave na to mate tuto funkci. Budete prekvapeni, kolik veci muzete najit. 6. Nastavte Diskriminaci na optimální polohu. Když budete hledat na miste s minimalnim obsahem kovovych veci,zkuste nastavit DISC železa na nižší úroven nebo hledejte v režimu ALL METAL a kopejte kazdy dobry signal. Když ale hledate na miste zamorenem kovovym odpadem a vam jde hlavně o mince, DISC nastavte na odrušení železa, alobalů, ap. 7. Davejte pozor na opakované pozitivní signály, neztracejte cas se signaly zápornými, jednosmernymi a ztracejicimi se, protoze ty vetsinou signalizuji kovovy odpad - neco pod vasi diskriminacni hodnotou. 8. Kdyz hledate v relativne cistem prostredi, pouzijte ALL METAL. Timto zpusobem muzete najit vice a hlubeji. 9. Jestlize se vam signal ztrati při Pinpoint - zamerovani, nejspise jste ho vyrusil tim, ze jste tlacitko zmacknul moc blizko predpokladaneho predmetu, nebo v blizkosti jine kovove věci. Opakujte zaměření znova z jiného místa. 10. Neztrácejte čas kopáním velikých a hlubokých děr. Mozna nic nemuzete najit proto, ze kdesi pod vami se nachazi nejaky veliky zelezny predmet jako napr. trubka, sud, apod. Vykopanou díru překontrolujte i v pripade, ze jste z ni vytahl pouze nejaky odpad. Dobre veci se casto nachazeji pod obycejnym bezcenym smetim. 11. Nejste-li si jisti, kopejte. 8

9 E T I C K Ý K Ó D H L E D Á N Í Různé vyhlášky a zákony regulující Metal Detecting jsou stále častější realitou. V některých zemích je používání detektoru výrazně omezeno.nepřipusťte, aby se to stalo i ve vaší zemi! 1) Hledáteli na privátním pozemku, VŽDY požadejte vlastníka o povolení! 2) VŽDY dodržujte patričné zákony a vyhlášky! ( Uvědomte si, že archeologické rezervace byly ustaveny za účelem odborného archeologického výzkumu. Jakýkoli laický zásah na těchto místech může způsobit nenaprevidelné škody). 3) VŽDY zanechte hledané místo v lepším a čistčím stavu než v jakém bylo před Vaším příchodem. Pokud je to možné, odneste všechen vámi nalezený odpad pryč do popelnice či na patřičnou skládku. 4) VŽDY řádně zahrabte všechny vámi udělané díry v zemi bez rozdílu toho, hledáteli v městském parku nebo uprostřed širého pole. Místo opouštějte ve stejném stavu, v jakém jste ho našli. 5) Dělejte vše možné proto,aby Metal Detecting měl reputaci hezkého a seriózního SPORTU /HOBBY. Detektor v žádném případě nepatří do rukou těm jedincům, u kterých převládá chamtivost a snaha obohatit se. 9

COIN STRIKE N Á V O D. FISHER m-scope FISHER RESEARCH LABORATORY MICROPROCESOROVÝ TARGET-I.D. DETEKTOR KOVŮ * LCD IDENTIFIKACE A MĚŘENÍ HLOUBKY

COIN STRIKE N Á V O D. FISHER m-scope FISHER RESEARCH LABORATORY MICROPROCESOROVÝ TARGET-I.D. DETEKTOR KOVŮ * LCD IDENTIFIKACE A MĚŘENÍ HLOUBKY FISHER m-scope COIN STRIKE MICROPROCESOROVÝ TARGET-I.D. DETEKTOR KOVŮ * LCD IDENTIFIKACE A MĚŘENÍ HLOUBKY * MICROPROCESOR - LCD (Obrazovka) IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉM I.D. * PROGRAMOVATELNÁ NOTCH DISKRIMINACE

Více

CS 440XD N Á V O D K P O U Ž I T Í

CS 440XD N Á V O D K P O U Ž I T Í CS 440XD N Á V O D K P O U Ž I T Í 1 Popis částí detektoru (viz obrázek) 1. Kontrolní panel 2. Hlavní tyčová konstrukce 3. Držadlo 4. Opěrka paže/stojan 5. Spodní část hledací tyče 6. Utahovací matka/zámek

Více

N Á V O D K P O U Ž I T Í

N Á V O D K P O U Ž I T Í CS2MP N Á V O D K P O U Ž I T Í C.SCOPE Ú V O D C-Scope CS2MP kombinuje technologii automatického provozu s dobrým hloubkovým dosahem a jednoduchostí ovládání. Detektory C-Scope jsou považovány za jedny

Více

CS 3MX. Návod. Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003 E-mail: info@lovecpokladu.cz www.lovecpokladu.

CS 3MX. Návod. Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003 E-mail: info@lovecpokladu.cz www.lovecpokladu. CS 3MX Návod Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003 E-mail: info@lovecpokladu.cz www.lovecpokladu.cz Smluvní prodejce pro ČR 1 Popis částí detektoru (viz obráz

Více

FISHER RESEARCH LABORATORY

FISHER RESEARCH LABORATORY FISHER M-scope F X - 3 F E R R O P R O B E * HLEDA VESKERE FEROMAGNETICKE PREDMETY * JEDNODUCHE OVLADANI * AUTOMATICKE KONTROLOVANI STAVU BATERII * NAPAJENI JEDNOU 9V BATERII * VESTAVENY REPRODUKTOR *

Více

N Á V O D K P O U Ž I T Í. Přístroj zkompletujte a nastavte požadovanou délku hledací tyče (kabel omotejte kolem tyče).

N Á V O D K P O U Ž I T Í. Přístroj zkompletujte a nastavte požadovanou délku hledací tyče (kabel omotejte kolem tyče). CS1220XDP N Á V O D K P O U Ž I T Í C.SCOPE RÝCHLÝ NÁVOD Přístroj zkompletujte a nastavte požadovanou délku hledací tyče (kabel omotejte kolem tyče). Vložte baterie. Nastavte kontrolu MODE SELECT (pravý

Více

CS660 N Á V O D K P O U Ž I T Í

CS660 N Á V O D K P O U Ž I T Í CS660 N Á V O D K P O U Ž I T Í C.SCOPE Ú V O D C-Scope CS660 kombinuje technologii automatického provozu s dobrým hloubkovým dosahem a jednoduchostí ovládání. Detektory C-Scope jsou považovány za jedny

Více

FISHER M-scope 1 2 6 6 - X A U T O M A T I C K Ý D E T E K T O R K O V U S E X T R É M N Í M H L O U B K O V Ý M D O S A H E M N Á V O D

FISHER M-scope 1 2 6 6 - X A U T O M A T I C K Ý D E T E K T O R K O V U S E X T R É M N Í M H L O U B K O V Ý M D O S A H E M N Á V O D FISHER M-scope 1 2 6 6 - X A U T O M A T I C K Ý D E T E K T O R K O V U S E X T R É M N Í M H L O U B K O V Ý M D O S A H E M * PLNĚ AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ * IGNORUJE PUDNÍ MINERÁLY * ROZPOZNÁ A FILTRUJE

Více

Detektor MD 318 B umožňuje, díky své jednoduché konstrukci, sestavení za velmi krátkou dobu. Není třeba žádného nářadí. Stačí pouze spojit spodní část s horní částí detektoru tak, aby do sebe zapadly na

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. NEWFORCE by

NÁVOD K POUŽITÍ. NEWFORCE by 1 R1 NÁVOD K POUŽITÍ NEWFORCE by 2 R1 INSTRUKCE PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ SESTAVENÍ Vsuňte spodní část hledací tyče do horní části, nastavte požadovanou délku a utáhněte Použijte cívku o průměru 25 cm Naviňte

Více

Popis zařízení. Kontrolní jednotka. IP posouzení: IP67 Odolný prachu a vodotěsný do hloubky jednoho metru.

Popis zařízení. Kontrolní jednotka. IP posouzení: IP67 Odolný prachu a vodotěsný do hloubky jednoho metru. Popis zařízení 360 detekční hrot Kontrolní jednotka Tlačítko zapnutí/vynutí / Citlivost (+) LED osvětlení Režim / Citlivost (-) Reproduktor LED Prostor pro baterie IP posouzení: IP67 Odolný prachu a vodotěsný

Více

CZ-7a Pro QUICKSILVER

CZ-7a Pro QUICKSILVER FISHER m-scope CZ-7a Pro QUICKSILVER HLOUBKOVĚ KAPACITNÍ, MICROPROCESOROVÝ TARGET-I.D. DETEKTOR KOVU S DVOJITOU FREKVENCÍ - FOURIER DOMAIN ANALYSIS SYSTÉM * LCD IDENTIFIKACE A MĚŘENÍ HLOUBKY * MICROPROCESOR

Více

ENGINEERING. www.lovecpokladu.cz. Instruktážní Manuál

ENGINEERING. www.lovecpokladu.cz. Instruktážní Manuál ENGINEERING www.lovecpokladu.cz Instruktážní Manuál ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali detektor kovů Nokta Výroba high-tech detektorů kovů začala v závodu Nokta Engineering v roce 2001. Společnost si zakládá

Více

CS 4PI. Návod. Detektor kovů od

CS 4PI. Návod. Detektor kovů od CS 4PI Návod Detektor kovů od 15 14 3 5 13 11 1 2 4 12 1 13 17 6 9 16 1. Upevnění řídící jednotky 2. Ovladač Zap/Vyp/citlivost 3. Reproduktor 4. Kontrolka intenzity signálu 5. Ovladač pulzní frekvence

Více

Troy Custom Detectors SHADOW X 3 N Á V O D

Troy Custom Detectors SHADOW X 3 N Á V O D Troy Custom Detectors SHADOW X 3 N Á V O D Váš nový SHADOW X3 je hlubokokapacitní detektor kovů určený pro hledání mincí, šperků, starých artefaktů, nugetů a k závodnímu hledání. Měl by splňovat následující

Více

CS9000HPX II. Návod. Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01. Tel: 731 102 713, 604 490 003. E-mail: info@lovecpokladu.

CS9000HPX II. Návod. Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01. Tel: 731 102 713, 604 490 003. E-mail: info@lovecpokladu. CS9000HPX II Návod Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003 E-mail: info@lovecpokladu.cz www.lovecpokladu.cz Autorizovaný distributor pro Českou a Slovenskou Republiku

Více

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis NÁVOD K OBSLUZE C.A.T3 a Genny3 C.A.T3 a Genny3 C.A.T3V a Genny3 C.A.T3+ a Genny3 Tato uživatelská příručka zahrnuje použití řady lokátorů C.A.T 3 a Genny3, které jsou k dispozici ve třech verzích. C.A.T3

Více

PROFESIONÁLNÍ DETEKTORY KOVŮ. www.zetex.cz

PROFESIONÁLNÍ DETEKTORY KOVŮ. www.zetex.cz PROFESIONÁLNÍ DETEKTORY KOVŮ www.zetex.cz PROFESIONÁLNÍ DETEKTOR Omega NO MOTION - bezpohybový detektor Cívku není nutno udržovat v neustálém pohybu. Detektory pro rychlé a příjemné hledání Přesné zaměření

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj.č. : 84 04 82

NÁVOD K OBSLUZE Obj.č. : 84 04 82 NÁVOD K OBSLUZE Obj.č. : 84 04 82 SESTAVENÍ Přístroj sestavíte z následujících dílů: Elektronická jednotka s rukojetí a opěrkou (baterie jsou vloženy v jednotce) Vrchní tyč Spodní tyč Dva plastové šrouby

Více

DM-902 Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik.

DM-902 Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Detektor kovu, napětí a dřeva 3 v 1 DM-902 Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Návod k obsluze Tento přístroj využívá

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Některé modely fungují běžně s vysoce výkonnou 11 DD sondou.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Některé modely fungují běžně s vysoce výkonnou 11 DD sondou. PROFESIONÁLNÍ DETEKTOR KOVŮ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Některé modely fungují běžně s vysoce výkonnou 11 DD sondou. Pokud nemáte předchozí zkušenosti s detektorem kovů, pak si přečtěte následující doporučení:

Více

Detektor kovu MCE-969

Detektor kovu MCE-969 Detektor kovu MCE-969 S detektorem MCE969 můžete hledat mince, relikvie, šperky, zlato a stříbro v téměř každém typu půdy. Diskriminační detektor kovů je univerzální a snadno ovladatelný. Detektor má 4

Více

Elektronický detektor úniku metoda vodíku

Elektronický detektor úniku metoda vodíku Elektronický detektor úniku metoda vodíku 1. Obecné informace Děkujeme za zakoupení elektronického detektoru úniku používaného pro detekci metodou vodíku. Přečtěte si pozorně návod před použitím výrobku.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kovových předmětů Garrett Treasure ACE 100 Obj. č.: 84 91 10

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kovových předmětů Garrett Treasure ACE 100 Obj. č.: 84 91 10 NÁVOD K OBSLUZE Detektor kovových předmětů Garrett Treasure ACE 100 Obj. č.: 84 91 10 Obsah Strana 1. ÚVOD... 3 2. PŘÍPRAVA PŘÍSTROJE... 4 3. SESTAVENÍ PŘÍSTROJE... 5 4. TECHNIKA HLEDÁNÍ... 5 5. BATERIE...

Více

DETEKTORU KOVŮ model GC1005 Návod k použití

DETEKTORU KOVŮ model GC1005 Návod k použití DETEKTORU KOVŮ model GC1005 CZ Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si tento návod k použití dříve, než začnete detektor kovů používat. Návod k použití si uschovejte

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Displej: Diskriminátor: 1 Detekční sonda s cívkou. 2 Systém k připevnění detekční sondy. 3 Spojovací trubky

Displej: Diskriminátor: 1 Detekční sonda s cívkou. 2 Systém k připevnění detekční sondy. 3 Spojovací trubky NÁVOD K OBSLUZE 2. Vybavení detektoru Displej: Na tomto displeji z tekutých krystalů (LCD) jsou zobrazovány druhy nalezených kovů, hloubka nelezeného objektu (kovu), velikost nalezené mince (kovového předmětu

Více

Bateriový box Horní díl + loketní opěrka Řídící jednotka Spojka vodící tyče Kabel Spodní díl Cívka + spojovací šroub PŘEDSTAVENÍ

Bateriový box Horní díl + loketní opěrka Řídící jednotka Spojka vodící tyče Kabel Spodní díl Cívka + spojovací šroub PŘEDSTAVENÍ CS990XD Návod A B C D E F G Bateriový box Horní díl + loketní opěrka Řídící jednotka Spojka vodící tyče Kabel Spodní díl Cívka + spojovací šroub PŘEDSTAVENÍ Detektory značky C.Scope jsou označovány jako

Více

Instruktážní manual. Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003

Instruktážní manual. Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003 Instruktážní manual Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003 E-mail: info@lovecpokladu.cz, info@detektory-tesoro.cz www.lovecpokladu.cz, www.detektory-tesoro.cz

Více

Golden Mask 1. Instruktážní manuál. Distributor pro ČR a SR

Golden Mask 1. Instruktážní manuál. Distributor pro ČR a SR Golden Mask 1 Instruktážní manuál Distributor pro ČR a SR Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003 E-mail: info@lovecpokladu.cz www.lovecpokladu.cz GRATULUJEME!

Více

CS 1220R. Návod. Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy Tel: , Smluvní prodejce pro ČR

CS 1220R. Návod. Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy Tel: , Smluvní prodejce pro ČR CS 1220R Návod Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003 Smluvní prodejce pro ČR Seznam částí: 1. Řídící jednotka 2. Hlavní vodící tyč 3. Rukojeť 4. Bateriový box

Více

Detektor signálů iprotect 1210

Detektor signálů iprotect 1210 Detektor signálů iprotect 1210 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nenápadný malé rozměry Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Hlavní specifika přístroje Detekce radiových a

Více

Hlavní jednotka a ovládací prvky

Hlavní jednotka a ovládací prvky S tímto detektorem jsem získal zkušenosti již při předcházejícím testování, nebyl problém si na něj rychle zvyknout. Vlastní sestavení detektoru je opravdu jednoduché a po vyjmutí z krabice je detektor

Více

Golden Mask 5 Finder

Golden Mask 5 Finder Golden Mask 5 Finder Instruktážní manuál Marek Mlejnský, K Pepři 607, Jílové u Prahy 254 01 tel.: 731 102 713, 604 490 003 info@lovecpokladu.cz www.lovecpokladu.cz Distributor pro ČR a SR Před prvním použitím

Více

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX-5003 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, za nákup dvoukanálového měřiče teploty. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

Profesionální detektor radiových signálů

Profesionální detektor radiových signálů Profesionální detektor radiových signálů Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Detekce 3G signálu Nastavitelná citlivost Jednoduché ovládání www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Hlavní specifika přístroje

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 25 89

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 25 89 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 25 89 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k jeho uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

DETEKTOR KOVŮ NÁVOD K POUŽITÍ MODEL: MD-5008

DETEKTOR KOVŮ NÁVOD K POUŽITÍ MODEL: MD-5008 MODEL: MD-5008 DETEKTOR KOVŮ NÁVOD K POUŽITÍ Vlastnosti S detektorem kovů MD-5008 se můžete vydat na hledání pokladů mincí, kovových pozůstatků, zlatých a stříbrných předmětů atd. Jedná se o univerzální

Více

AX-7520. Návod k obsluze. UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C.

AX-7520. Návod k obsluze. UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C. AX-7520 UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C Nastavitelná emisivita Teplotní alarm Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace...3 2. Bezpečnostní

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D MANUÁL MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D OBSAH 1. OBECNÝ POPIS 2. TECHNICKÉ ÚDAJE 3. ŘÍZENÍ A POPIS KLÁVES 3.1. Přední panel 3.2. Zadní panel 4. PROVOZNÍ INSTRUKCE 4.1. Napájecí zdroj a výměna baterie 4.2.

Více

Abyste si Váš detektor kovů užili co nejlépe, doporučujeme následující: 1. Používejte pouze kvalitní 9-ti voltové alkalické baterie.

Abyste si Váš detektor kovů užili co nejlépe, doporučujeme následující: 1. Používejte pouze kvalitní 9-ti voltové alkalické baterie. Uživatelský manuál Abyste si Váš detektor kovů užili co nejlépe, doporučujeme následující: 1. Používejte pouze kvalitní 9-ti voltové alkalické baterie. 2. Ujistěte se, že pravý knoflík je zapnutý (tj.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE KING-METER J-LCD

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE KING-METER J-LCD NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE KING-METER J-LCD Vážený zákazníku, rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT. Osobně můžeme garantovat nejvyšší úroveň přístupu, péče

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Detektor dřeva/kovu/ac napětí 3 v 1 s laserovou vodováhou AX-903. Návod k obsluze

Detektor dřeva/kovu/ac napětí 3 v 1 s laserovou vodováhou AX-903. Návod k obsluze Detektor dřeva/kovu/ac napětí 3 v 1 s laserovou vodováhou AX-903 Návod k obsluze Funkce a vlastnosti Vyhledávání dřeva, kovu a kabelů pod napětím Možnost detekce dřeva, kovu a kabelů pod napětím do hloubky

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

DĚTSKÁ JEDNOTKA (BU baby unit) RODIČOVSKÁ JEDNOTKA (PU parent unit)

DĚTSKÁ JEDNOTKA (BU baby unit) RODIČOVSKÁ JEDNOTKA (PU parent unit) DĚTSKÁ JEDNOTKA (BU baby unit) ukazatel stavu nabití baterie přenos dětská jednotka č. typ alarmu teplota v dětském pokoji hlasitost noční osvětlení míra citlivost mikrofonu a nastavení hlasitosti RODIČOVSKÁ

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

N Á V O D K P O U Ž I T Í

N Á V O D K P O U Ž I T Í CS2MPX N Á V O D K P O U Ž I T Í C.SCOPE Ú V O D C-Scope CS2MPX kombinuje technologii automatického provozu s dobrým hloubkovým dosahem a jednoduchostí ovládání. Detektory C-Scope jsou považovány za jedny

Více

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů Uživatelský manuál Druhé vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Přečtete si pečlivě tyto instrukce předtím, než budete chtít přístroj

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

Golden Mask 2. Instruktážní manuál. Distributor pro ČR a SR

Golden Mask 2. Instruktážní manuál. Distributor pro ČR a SR Golden Mask 2 Instruktážní manuál Distributor pro ČR a SR Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003 E-mail: info@lovecpokladu.cz www.lovecpokladu.cz GRATULUJEME!

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

Návod k použití MW 911P2 S-567-01

Návod k použití MW 911P2 S-567-01 Návod k použití MW 911P2 S-567-01 2 3 cz czz Spotřebič není dovoleno používat pro živnostenské účely. Spotřebič je určen výlučně pro použití v domácnosti. Maximální nosnost: 2000 g / 5 Ib Tento návod na

Více

Detektor signálů iprotect 1205M

Detektor signálů iprotect 1205M Detektor signálů iprotect 1205M Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nenápadný malé rozměry Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Hlavní specifika přístroje Pracovní frekvenční

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili měřící přístroj teploty, vlhkosti a rosného bodu. Před zahájením práce věnujte několik minut

Více

Děkujeme, že jste si vybrali a zakoupili detektor Nokta FORS Relic.

Děkujeme, že jste si vybrali a zakoupili detektor Nokta FORS Relic. Ú V O D Děkujeme, že jste si vybrali a zakoupili detektor Nokta FORS Relic. Detektor FORS Relic byl vyvinut zkušeným týmem expertů společnosti Nokta. Je to pokrokový, profesionální detektor kovů, navržený

Více

Vlastnosti a funkce. -Upozornění-

Vlastnosti a funkce. -Upozornění- Příručka uživatele Vlastnosti a funkce o Walkie Talkie hodinky o Vícekanálové zařízení (kanály se liší v různých zemích) o Dosah až 6 km dle terénu a prostředí v otevřené krajině bez překážek, profilu

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data Úvod Všeobecné informace Série R8300 digitální topící termostat využívá předností mikro-počítačových ovládacích čipů, rozpoznávající teplotu díky vnitřním a venkovním senzorům. Porovnáním nastavených teplot

Více

Golden Mask 3. Instruktážní manual

Golden Mask 3. Instruktážní manual 1 Golden Mask 3 Instruktážní manual Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003 E-mail: info@lovecpokladu.cz www.lovecpokladu.cz Distributor pro ČR a SR Golden Mask

Více

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5.

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Než začnete Nabití interního akumulátoru Poznámka: Před použitím indikátoru se ujistěte, že baterie je plně nabitá.

Více

Instruktážní manual. Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003

Instruktážní manual. Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003 Instruktážní manual Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003 E-mail: info@lovecpokladu.cz, info@detektory-tesoro.cz www.lovecpokladu.cz, www.detektory-tesoro.cz

Více

PYROMETR S TEPLOTNÍ SONDOU AX Návod k obsluze

PYROMETR S TEPLOTNÍ SONDOU AX Návod k obsluze PYROMETR S TEPLOTNÍ SONDOU AX-5002 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám za nákup pyrometru s teplotní sondou. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

Regulátor nabíjení HP2430-HP A

Regulátor nabíjení HP2430-HP A Regulátor nabíjení HP2430-HP4840 30-60A Úvod : 1. 12V / 24 V systémové napětí je automaticky rozpoznáno 2. nabíjecí program pro hermetické, gelové, zaplavené olověné baterie a lithiové baterie je k dispozici

Více

R214A - Detektor kovů MD-3500

R214A - Detektor kovů MD-3500 R214A - Detektor kovů MD-3500 Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku

Více

2. Rozbalení Laser Interceptor Bluetooth modulu (LI BTM)

2. Rozbalení Laser Interceptor Bluetooth modulu (LI BTM) LASER INTERCEPTOR - BLUETOOTH MODUL - LI BTM OBSAH: 1. Laser Interceptor Bluetooth modul - Co dokáže? 2. Rozbalení Laser Interceptor Bluetooth modulu (LI BTM) 2.1 Vlastnosti a požadavky na LI BTM 3. Jak

Více

Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300)

Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300) Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300) 1. Úvod Velmi často dochází ke krádežím kol nehledě na to zda jsou a nebo ne zabezpečené zámkem. Z důvodu vyšší ochrany kola před krádeží doporučujeme kolo

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120096

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120096 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120096 Před použitím důkladně čtěte tento manuál Úvod Tento přístroj je pokročilý detektor. Může odhalit a lokalizovat kov, AC napětí a překlady. Dále má zabudované měřící pásmo.

Více

NÁVOD VK20 & VK30. Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01. Tel: 731 102 713, 604 490 003. www.lovecpokladu.cz.

NÁVOD VK20 & VK30. Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01. Tel: 731 102 713, 604 490 003. www.lovecpokladu.cz. NÁVOD VK20 & VK30 Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003 E-mail: info@lovecpokladu.cz www.lovecpokladu.cz Výhradní dovozce Úvod Děkujeme, že jste si vybrali detektor

Více

GO-BIO-E INSTALACE. V balení naleznete 2 lithiové baterie AAA, torxový šroubovák a manuál. BIOMETRICKÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO PŘIJÍMAČE MOTION

GO-BIO-E INSTALACE. V balení naleznete 2 lithiové baterie AAA, torxový šroubovák a manuál. BIOMETRICKÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO PŘIJÍMAČE MOTION GO-BIO-E BIOMETRICKÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO PŘIJÍMAČE MOTION INSTALACE V balení naleznete 2 lithiové baterie AAA, torxový šroubovák a manuál. TECHNICKÁ DATA FREKVENCE 868,35 MHz NAPÁJENÍ 1,5 Vdc (1 baterie

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120097

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120097 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120097 Poučení Tento přístroj je zdokonalený multifunkční detektor. Umožňuje detekovat a lokalizovat kov, AC napětí, testovat průchodnost a mnoho dalších. Možnost použití například

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 37 09

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 37 09 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 37 09 Pomocí tohoto detektoru kovů vyhledáte ve zdi nebo v podlaze elektrická vedení (pod napětím). Kromě toho slouží tento přístroj k vyhledávání vodovodního potrubí, trubek

Více

INSTRUCTIONS - BEDIENUNGSANLEITUNG - NOTICE D UTILISATION - MANUALE D USO GEBRUIKSAANWIJZING - INSTRUKCJA OBSŁUGI - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

INSTRUCTIONS - BEDIENUNGSANLEITUNG - NOTICE D UTILISATION - MANUALE D USO GEBRUIKSAANWIJZING - INSTRUKCJA OBSŁUGI - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SNZ BITE ALARM KIT INSTRUCTIONS - BEDIENUNGSANLEITUNG - NOTICE D UTILISATION - MANUALE D USO GEBRUIKSAANWIJZING - INSTRUKCJA OBSŁUGI - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BITE ALARM FOR RECREATIONAL-SPORT FISHING - BISSANZEIGER

Více

HB-8242HP Magnetic bike TIRO 30

HB-8242HP Magnetic bike TIRO 30 HB-822HP Magnetic bike TIRO 30 Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku! Prosíme, pozorně si přečtěte následující instrukce v návodu krok po kroku. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Tento stroj je určen pouze k domácímu

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. HHVB82 Uživatelský manuál Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH Str. 1. Vlastnosti. 3 2. Specifikace 3 3. Popis čelního

Více

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Dovozce : AFRISO spol. s r.o., Zakouřilova 102, 149 00 Praha 4 Tel: 272 937 472-4, fax: 272 930 274 www. afriso.cz ; info@afriso.cz Stránka 1 z 5 ON/ OF tlačítko

Více

Detektor kovů EXPERT Návod k použití

Detektor kovů EXPERT Návod k použití Detektor kovů EXPERT Návod k použití CZ S tímto detektorem můžete kdekoliv hledat mince, historické předměty, šperky, zlato nebo stříbro. Detektor je všestranný a jeho použití je velmi snadné. Základní

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007 Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655 Verze 2007 BEZDRÁTOVÝ SENZOR ZÁKLADNOVÁ STANICE VLASTNOSTI A TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKLADNOVÁ STANICE Měření vnitřní i venkovní teploty

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

PMD DIGI I. verze 8A

PMD DIGI I. verze 8A UŽIVATELSKÝ MANUÁL APLIKACE, MÓDY, FILTRY PMD DIGI I. verze 8A Obsah UŽIVATELSKÝ MANUÁL APLIKACE, MÓDY, FILTRY...1 Osciloskop primárního pulsu (PPULS SCOPE)...2 COIL ANALYSER (analyzátor cívky)...3 INTEGR

Více

OBSAH: VYBAVENÍ 3 PŘÍPRAVA 4 SESTAVENÍ DETEKTORU 4 INSTALACE BATERIÍ 5 POUŽÍVÁNÍ SLUCHÁTEK 5 BEZPEČNÝ POSLECH 6 FUNKCE A INDIKACE 6 POHLED NA

OBSAH: VYBAVENÍ 3 PŘÍPRAVA 4 SESTAVENÍ DETEKTORU 4 INSTALACE BATERIÍ 5 POUŽÍVÁNÍ SLUCHÁTEK 5 BEZPEČNÝ POSLECH 6 FUNKCE A INDIKACE 6 POHLED NA OBSAH: VYBAVENÍ 3 PŘÍPRAVA 4 SESTAVENÍ DETEKTORU 4 INSTALACE BATERIÍ 5 POUŽÍVÁNÍ SLUCHÁTEK 5 BEZPEČNÝ POSLECH 6 FUNKCE A INDIKACE 6 POHLED NA DETEKTOR 6 DISPLEJE 6 TÓNY 7 PROVOZ 8 ZAPNUTÍ DETEKTORU 8 NASTAVENÍ

Více

OBSAH. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny.3. 2. Popis produktu...4. 3. Ovládání...5. 4. Instalace a zapojení.12. 5. Technické parametry 14

OBSAH. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny.3. 2. Popis produktu...4. 3. Ovládání...5. 4. Instalace a zapojení.12. 5. Technické parametry 14 OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny.3 2. Popis produktu....4 3. Ovládání...5 4. Instalace a zapojení.12 5. Technické parametry 14 1. Bezpečnostní pokyny Ujistěte se, že splňujete následující bezpečnostní pokyny

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

KAŽDÝ CHCE DETEKTORY OD VÝROBCE KTERÉMU DŮVĚŘUJE

KAŽDÝ CHCE DETEKTORY OD VÝROBCE KTERÉMU DŮVĚŘUJE KAŽDÝ CHCE DETEKTORY OD VÝROBCE KTERÉMU DŮVĚŘUJE C.Scope je zárukou kvality, odolnosti, bezpečnosti a spolehlivosti. Již 35 let vyrábíme ty nejkvalitnější detektory kovů v Evropě. Veškerá výroba a vývoj

Více

11.26 Přijímač CENTRALIS RTS PR/PF

11.26 Přijímač CENTRALIS RTS PR/PF Úvodní upozornění Přezkoušení směru otáčení Po prvním připojení k síťovému napětí se přijímač CENTRALIS RTS PR/PF nachází ve speciálním režimu se sníženou citlivostí (dosah omezen na cca 0,5-1 m) a reaguje

Více

F 70 FISHER m-scope VKTNet spol. s r.o.

F 70 FISHER m-scope VKTNet spol. s r.o. http:// FISHER m-scope F 70 FISHER F 70 je mnohoúčelový, počítačem kontrolovaný a plně identifikační detektor kovů. Jeho pracovní frekvence 13 khz, vysoká citlivost společně se systémem automatického ladění

Více

Inteligentní regulátor solárního nabíjení. Uživatelský manuál

Inteligentní regulátor solárního nabíjení. Uživatelský manuál Inteligentní regulátor solárního nabíjení Uživatelský manuál Předtím než začnete tento produkt používat, pozorně si přečtěte tento manuál. Obsah 1. Úvod k produktu 2. Instalace 3. Provoz 4. Běžné závady

Více

759-407 F-DIGIT.DCP03

759-407 F-DIGIT.DCP03 759-407 F-DIGIT.DCP03 Charakteristika: Projekce přesného času a teploty na stěnu*otočitelný projektor s možností zaostření zobrazení*řízení rádiovým signálem DCF-779 (Frankfurt)*kalendář (měsíc, den, den

Více

AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE

AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE Obsah 1. Jednotlivé části a funkce 2. Manipulace a opatření 3. Obsluha 4. Poruchy a závady 1/6 1. Horní otvor Zákazník použije slámku a rovnoměrně foukne do přístroje. Čas měření

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více