TARGET-I.D. DETEKTOR KOVŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TARGET-I.D. DETEKTOR KOVŮ"

Transkript

1 FISHER m-scope I D E X C E L TARGET-I.D. DETEKTOR KOVŮ ŽHAVÁ DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE NOVINKA ROKU 2004 * LCD IDENTIFIKACE A MĚŘENÍ HLOUBKY * MICROPROCESOR - LCD (Obrazovka), IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉM I.D. * 4 TÓNOVÁ ZVUKOVÁ IDENTIFIKACE * MĚŘENÍ HLOUBKY * ZAMĚŘOVACÍ / PINPOINTING FUNKCE * PŘESNÉ NASTAVENÍ VODIVOSTI PŮDY * OPERAČNÍ FREKVENCE: 6,5 KHz * DLOUHÁ ŽIVOTNOST BATERIÍ (25 HODIN), VÁHA 1,25 KG * TICHÝ PROVOZ, VLF-SLOW MOTION DISKRIMINACE * JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ, ZÁRUKA 3 ROKY N Á V O D FISHER RESEARCH LABORATORY 1

2 Ú V O D ID EXCEL je nejžhavější digitální technologie na trhu. Detektor byl designován tak, aby poskytoval maximální výkon, výbornou diskriminaci/separaci předmětů a 4 - tónový audio systém. To vše je navíc doplněno jednoduchostí ovládání a extrémně nízkou váhou. Pomocí tohoto návodu Vám budou vysvětleny kontroly a údaje na LCD obrazovce, jakož i předloženy rady pro vlastní hledání. Jako u každého nového modelu vřele doporučujeme pečlivé prostudování celého návodu a v případě potřeby prodiskutování problematiky s prodejcem. Kontrolní panel ID EXCELU / LCD obrazovka je konstruován tak, aby jste měli neustále na očích všechna aktuální nastavení daných funkcí. Zároveň je k dispozici 4-tónový audio systém, který Vám nabídne více informací o předmětu v zemi. No a zbytek je na Vás. Máte ten správný detektor, avšak k tomu aby jste z něho "vymáčkli" maximum a plně využívali jeho celý potenciál, budete potřebovat hodiny hledání/trénování v terénu. Fisher Research Laboratory S E S T A V E N Í / S E Ř Í Z E N Í 1/ Vybalte opatrně detektor z krabice. Máte-li dostatek úložného prostoru, krabici si uschovejte pro skladování nebo transport. 2/ Vsuntě spodní nekovovou část tyčky do vrchní části, předtím povolte utahovací matku. 3/ Upravte délku tyče(pomocí dotahovacího šroubu) a úhel sondy (pomocí okřídlené matky) tak, aby sonda ležela celou plochou na zemi asi 15 cm před a mírně napravo od vaší pravé nohy (pro leváky opačně). Vaše paže by měla být lehce natažená a uvolněná. [Obrázky na str.3]. PAMATUJTE - ČÍM DELŠÍ NASTAVENI TYČE, TÍM VÍCE BUDE VÁŠ LOKET OHNUT A RUKA TAK BUDE DŘÍVE UNAVENA. ID EXCEL JE PŘESNĚ VYBALANCOVÁN PRO POHODLÍ A HLEDACÍ SONDA (PŘI SPRÁVNÉM ZVLÁDNUTÍ TECHNIKY) PŘED NÍM OPISUJE JAKÉSI POLOKRUŽNICE. 4/ Jestliže máte správně nastavenou délku tyče, utáhněte dotahovací šroub a kabel cívky naviňte kolem horního dílu tyče (obrázek str.2.) POZOR! (a) K dotahování nikdy nepoužívat kleště a jiné nástroje, vaše ruka bude plně postačující. (b) Kabel by nikdy neměl být příliš těsný, především v blízkosti vývodu u cívky a ovladače. 5/ Po správném nastavení délky a seřízení úhlu sondy jste nyní připraveni zaujmout hledací polohu.lehce se předkloňte a mírně zvedněte ruku dokud sonda nebude asi 5 cm nad zemí a 15 cm před vašimi chodidly. Sonda by měla neustále být ve vodorovné poloze se zemí (Obrázek str. 11). K O N T R O L N Í P A N E L (Obrázek str.4) Kontrolní panel ID EXCELU je novým digitálním I/O systémem. Aktuální nastavení všech funkcí/kontrol je nepřetržitě znázorněno na LCD obrazovce. Na obrazovce vlastně vidíte knoflíky podobně tak, jak byly umístěny na starších přístrojích. 2

3 1/ P O W E R: Tato kontrola slouží na zapínání / vypínání přístroje. Prvního čeho si při zapnutí detektoru můžete všimnout na displeji je údaj o stavu baterií. Nové baterie ukáží 9V, když jejich napětí spadne pod 6V, zbývá Vám přibližně 1 hodina hledání. To se týka bateríí alkalických, budete-li používat dobíjecí akumulátory, ty dokáží "umřít" velice rychle bez dlouhého varování. Jestliže sonda není konektorem správně připojena, detektor vůbec nenaskočí. Může nám to ušetřit čas při hledání domnělé poruchy přístroje. Proto při jajémkoli problému nejprve překontrolujte konektor. 2/ M E N U : Toto tlačítko nám umožní vstup do celkového menu, ve kterém pak můžeme nastavovat jednotlivé funkce. Všimněte si, že při zmáčknutí tlačítka MENU začne právě aktivovaná funkce blikat. To je kontrola, která může být nyní pomocí šipek upravena. Chcete-li se přesunout k další funkci, opětovně zmáčkněte tlačítko MENU. Máte-li nastaveny všechny kontroly/funkce, zmáčkněte nyní P/P (MEM), čímž se dostanete do hledacího režimu a můžete začít. a. DISC. Kontrola diskriminace může být nastavena pomocí šipek v rozmezí -36 až +36. DISKRIMINAČNÍ GRAF (PŘIBLIŽNÝ) - Prohlédněte si (Graf na str.5.) b. SENSITIVITY. Pomocí této kontroly se dá nastavit SENSITIVITY (CITLIVOST) hledaných předmětů (1-10). Obecně platí, že čím vyšší nastavení, tím větší hloubka detekce. Problém je ale v tom, že při vyšších hodnotách vodivosti budeme častěji rušeni falešnými signály, které přicházejí od minerálů roztroušených v půdě. Velká koncentrace železného a kovového smetí jakož i vysoká mineralizace nás také přinutí senzitivitu snížit. Pamatujte, že kdykoli budete chtít opustit MENU a vrátit se do hledacího režimu, jednoduše stiskněte tlačítko P/P (MEM). 3/ P / P ( M E M ): Zmáčknutím této kontroly se vracíme do normálního hledacího režimu po nastavení jednotlivých hodnot MENU. Zmáčknutím a držením tohoto tlačítka zapojíme obvod, jehož pomocí budeme schopni presně ZAMĚŘIT hledaný předmět. Zapojená funkce se nazývá No-Motion (bez pohybu) All-Metal Pinpointing Mode (zaměření kovu bez diskriminace). 4/ A U T O : Tato funce nám umožňuje precizní nastavení zemního efektu (GROUND BALANCE). Jednoduchý proces ladění bude vysvětlen v následujících kapitolách. 5/ M O D E : Stisknutím tohoto tlačítka změníte ALL METAL režim na identifikační I.D. a opačně. I.D.funkce je tichá, pohybová se schopností identifikovat a následně ignorovat drobné kovové předměty. Je-li pristroj v pozici ALL METAL, signalizuje všechny kovy bez rozdílu. V této funkci detektor proniká o něco hlouběji. TOVÁRNĚ NASTAVENÝ PROGRAM ID EXCEL má velmi jednoduché a logické ovládání, zvláště ve srovnání s jinymi I.D. přístroji. Přesto však silné doporučujeme řádné a pozorné prostudování tohoto návodu. Jestliže s přístrojem ještě nejste podrobně seznámeni a přesto chcete být v akci, zde je rychlá instruktáž jak to udělat. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka POWER. Tlačítko MENU opětovně mačkejte dokud se na obrazovce neobjeví blikající ikona FP (Factory Preset). Nyní zmáčknětě a držte tlačítko P/P (Pinpoint) dokud neuslyšíte jasný tón. Tímto aktivujete firemně přednastavený program v diskriminačním režimu s hodnotou Discu na "+5" (odmítnutí/odfiltrování železa) a Citlivostí na "6". 4 - TÓNOVÝ AUDIO SYSTÉM 3

4 4 - tónový audio systém poskytuje více informací a funguje jako target I.D. (identifikační) systém v diskriminačním režimu. Během pohybu sondy nad zemí uslyšíte jeden ze 4 tónů: HLUBOKÝ TÓN = Železné předměty NÍZKÝ/STŘEDNÍ TÓN = Alobal,drobné Au, Ag a bronzové předměty STŘEDNÍ/VYŠŠÍ TÓN = Slitinové mince, ryzejší/větší Au a Ag mince VYSOKÝ TÓN = Předměty a mince z ryzích materiálů Jestliže při hledání zaslechnete zvuk telefonu znamená to, že pod cívkou se v zemi nachází veliký a/nebo/ mělce uložený kovový předmět. Chcete-li jej správně identifikovat (I.D.), sondu mírně přizvedněte, dokud se neozve jeden ze 4 výše uvedených tónů. Hledáte-li v režimu ALL METAL, detektor bude vydávat pouze 1 tón. Číselné I.D. na obrazovce bude však i nadále identifikovat lokalizované věci. Tento režim funguje podobně jako AUTO TUNE u předešlých modelů přístrojů Fisher. LCD (ČÍSELNÝ) IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉM Obrazovka ukazuje numerické hodnoty (každý předmět/materiál odpovídá určitým číslům) v podobě "-" a "+" čísel, která nám tak společně s jednotlivými tóny pomůžou přesněji identifikovat lokalizované předměty pod sondou. Číselný I.D. systém funguje následovně: Při hledání (DISC i ALL METAL režim) každý přemět vyprodukuje určité číslo v rozmezí -36 až +36. Mínusové (-) hodnoty značí feromagnetické kovy a plusové (+) naopak kovy barevné. Každý si sám může vyzkoušet jaká čísla odpovídají různým předmětům /materiálům. Následující tabulka je pouze přibližná. Negativní(-) čísla: Železo 0 až + 8: Alobal, hliníkové fólie + 8 až +13: Zlaté prsteny,náušnice,ap.(podle velikosti,tvaru a ryzosti) + 8 až +18: Bronzové věci (v závislosti na velikosti a tvaru) +12 až +23: Zlaté mince (v závislosti na velikostim a ryzosti) +15 až +38: Stříbrné mince/věci ( - " - ) +14 až +18: Slitinové mince +17 až +18: Zátky od plechovek (pulltabs) +19 až +21: Vojenská známka +20 až +22: Slitiové mince s větším obsahem zinku +25 až +28: Hliníkové mince +28 až +34: Slitinové mince s obsahem mědi a niklu +34 až +36: Větší mince z ryzích kovů (stříbro, měď, hliník) Pamatujte si, že tento numerický systém je aktivován v obou hledacích režimech, v ALL METALU, i v DISCU. 4-tónová audio diskriminace je však funkčí pouze v režimu DISC. Třebaže diskriminátor železa může způsobit nulovou zvukovou reakci na určité předměty, numerický I.D. bude vždy ukazovat diskriminační hodnoty / čísla. Z A M Ě Ř O V Á N Í ( PINPOINTING ) NO-MOTION ZAMĚŘOVÁNÍ Tento způsob zaměřování nevyžaduje žádný pohyb cívky nebo štelování detektoru. Při použití funkce PINPOINT jsou signalizovány všechny kovy (All Metal) a přístroj je dokonce citlivější než při diskriminačním hledání. 1. Jakmile zazní signál/pípnuti označující přítomnost kovové věci, lehce opřete sondu o zem asi 30 cm od lokalizovaného předmětu. Zmáčkněte a držte tlačítko P/P(MEM). 2. Zvedněte sondu asi 5 cm nad zem a několikrát s ní přejeďte nad lokalizovaným místem. 3. Zastavte sondu v místě, kde je zvuk nejhlasitější a nejvyšší číslo na 4

5 displeji. 4. Nyní sondou pomalu pohybujte dopředu a nazpět a opět ji zastavte v místě nejhlasitějšího tónu / nejvyššího čísla. 5. Nakonec sondou prejeďte ze strany na stranu a najděte místo, kde reproduktor zní nejhlasitěji.hledaný předmět by se měl nacházet přesně pod středem sondy. 6. Číslo nám ukazuje přibližnou hloubku lokalizovaného předmětu (99 = povrch, 0 = 25cm. Tento odhad se týká věcí velikosti mince). DISKRIMINAČNÍ ZAMĚŘOVÁNÍ / AUTOTUNE Zaměřování v diskriminační funkci vyžaduje trochu praxe, ale v mnoha případech je rychlejší než to klasické, popsané v minulé kapitole. Postup je stejný jako v předešlém případě (krok 2-5). Jediným rozdílem bude, že v případě zastavení cívky nad hledaným předmětem ztrácíte audio signál. Proto musíte sondu udržovat neustále v mírném pohybu a přesnou lokalitu odhadnout dříve než ji zastavíte. NASTAVENÍ MINERÁLNÍ VODIVOSTI PŮDY (GROUND BALANCING) Precizní automatický ground (zemní) balancovací systém umožňuje nastavení půdního efektu s daleko větší přesností než pomocí jakéhokoli manuálního štelování. Proces je to velice jednoduchý: Po nastavení všech funkcí/kontrol a jejich potvrzením tlačítkem P/P(MEM), kdy se nacházíme v hledacím režimu, položte sondu na zem pryč z dosahu jakéhokoli kovového předmětu. Nyní zmáčkněte tlačítko AUTO GROUND a držte po dobu asi 2 vteřin. Následně sondu zdvyhněte (AUTO GROUND stále držen) do výšky přibližně 15cm, počkejte 1 vteřinu a tlačítko uvolněte. Přístroj vám krátkým tónem oznámí, že je náležitě vybalancován. Tato procedura může být kdykoli opakována a to jak při změnách nastavení detektoru, tak v případě měnících se minerálních půdních podmínek. Jestliže po vyladění zazní 4 rychlé tóny, elektronika vám dává najevo, že ladění nebylo přesné z důvodu prezence kovu pod sondou. Najděte si nové místo a vše opakujte. Je to velice snadné, rychlé a přesné (Obrázky na str. 9.). D A L Š Í F U N K C E AUTOMATICKÝ INDIKÁTOR VYBITÝCH BATERIÍ: ID EXCEL vám oznámí, kdy stav baterií již není schopen garantovat správnou funkčnost přístroje a kdy musejí být vyměněny, nebo dobity. V okamžiku kdy baterie jsou příliš slabé detektor začne vydávat houpavý tón. AUTOMATICKÝ SIGNÁL VELKÝCH / MĚLKÝCH PŘEDMĚTŮ: Tato funkce vám umožní rozpoznat velké a/nebo mělko se nacházející kovové předměty v zemi. Bude-li se takováto věc vyskytovat pod vaší cívkou, detektor začne vydávat zvuk podobný zvonění telefonu. Pro správnou identifikaci stačí hledácí cívku přizvednout a předmět překontrolovat v I.D. NEPŘETRŽITÉ ČTENÍ KONTROL : Na rozdíl od většiny digitálních přístrojů ID EXCEL při hledání nepřetržitě ukazuje na LCD obrazovce aktuální nastavení všech kontrol/funkcí. Ikony kontrol vlastně vypadají jako skutečné knoflíky na kontrolním boxu, nemusíme se nyní ale bát, že bychom si je při hledání mohli rozštelovat a rozladit. Chceme-li přitom zjistit přesnou polohu jednotlivé funkce, stačí si tuto najít v MENU a nastavení prohlédnout. H L E D Á N Í OBECNÉ PRAVIDLO: Sensitivitu uberte, chceteli snizit mnozstvi falesnych audio signalu pusobenych vysoce mineralizovanou pudou, velkou koncentrací železného smetí, nebo ruseni, ktere je zpusobeno vysokym napetim, televiznimi / radio vysilaci atd. Sensitivitu naopak posunte smerem nahoru, jde-li vam pri hledani o ty nejhlubsi a nejmensi vecicky a nejaky ten falesny signal navic vam nevadi. 5

6 1. Jakmile jste nastavili všechny kontroly, můžete začít hledat. Prozkoumávejte prostor metodicky. Sonda by se měla pohybovat po jakýchsi polokružnicích. 2. Při hledání udržujte sondu v neustálém pohybu. Nezapomínejte, že ID EXCEL je pohybovým detektorem a ke své funkci vyžaduje pohyb a to budˇ sondy, nebo předmětu. 3. Hledaci sonda by měla být neustále ve vodorovné poloze se zemí a co nejblíže u jejího povrchu (Obrázek str. 11.). 4. Překládejte sondu při hledání tak, aby každá následující sondou opisovaná křivka přesahovala tu předcházející alespon z 50%. 5. Nechvátejte! Jestliže jdete příliš rychle, nebo dostatečně sondu nepřekládáte, pak nepokrýváte celý zkoumaný prostor. Při příliš rychlém pohybu sondu ztrácíte senzitivitu a tím i možnost maximální hloubky. (Obr. na str.12) ukazuje jak diskriminace, rychlost a překládání sondy ovlivnuje detekční hloubku. V Ý M Ě N A B A T E R I Í Dvě 9-voltové baterie jsou umístěny v odděleném prostoru na zadní straně ovladače. Obě vybité baterie měňte vždy najednou. 1/ Kryt baterií otevřete tak, že na něj lehce zatlačíte a odsunete stranou. (Obrázku na str.21). 2/ Vyndejte baterie. 3/ Vsuňte dovnitř nové baterie. Nezapomeňte překontrolovat správnou polohu polarity +/- podle obrázku. 4/ Krytky opět zandejte. V Y Z V E D Á V Á N Í P Ř E D M Ě T U Jakmile jste hledanou vec presne zamerili, dalsim vasim cilem bude ji co nejjednoduseji a nejrychlesti vyzvednout ze zeme. Existuje velke mnozstvi metod, ktere se meni podle toho zda hledate v kamenite pude, pisku atd. Sami si nakonec najdete takovou metodu, ktera bude nejlepe vyhovovat prave vam. Nezapominejte vsak, ze pri tom nesmite porusovat zadne zakony a vyhlasky, nicit vegetaci a misto po vas by v zadnem pripade nemelo vypadat jako bojiste z II. svetove valky. Naopak by melo vypadat prinejmensim stejne upravene jako pred vasim prichodem. Ú D R Ž B A ID EXCEL nevyžaduje příliš mnoho péče, ale existuje několik zásad, které by jste si měli pamatovat k tomu, aby váš přístroj byl stále ve špičkové formě. 1. V případě, že váš detektor nebude delší čas používán, je vždy třeba vyndat baterie a uschovat je v chladnu. Oxidace způsobená tekoucími bateriemi může přístroj vážně poškodit. 2. Nenechávejte váš detektor na přímém slunci, nebo za oknem v nevětraném prostoru. Nejhorší je nechat přístroj v parném létě v uzavřeném autě, nebo zavazadlovém prostoru. 3. Při ustavičném odírání spodku sondy o zem může dojít k jejímu poškození.proto je mnohem lepší a levnejší investovat do ochranného plastového krytu,který se nasune na spodek sondy. 4. Udržujte svůj přístroj čistý a suchý. 1. Velky masivni sroubovak. N Á Ř A D Í / N Á Č I N Í 6

7 4. Pevny lovecky nuz se strenkou dlouhou alespon 12 cm. Jeste lepsi je kvalitni oboustranna dyka, protoze tu je temer nemozne ohnout nebo zlomit. POZOR! Pri pouziti zaviraciho noze bez zamku muzete snadno prijit o prsty. 3. Uzka zahradnicka lopatka, vhodna zvlaste pro mekkou, sypkou pudu. 4. Specialni naradi pro metal detecting jako ruzne lopatky,lzice a motyky. F A L E Š N É S I G N Á L Y Falesne signaly se objevi tehdy, kdyz nejaka vec, aniz by mela, zni jako dobry nalez. ID EXCEL bez problemu ignoruje ruzny kovovy odpad ale je tak citlivy,ze muze byt oklaman vecmi s podobnou elektrickou charakteristikou (napr. velkymi predmety nebo ruznymi zatkami a pull tabs). V nasledujicich bodech jsou popsany nektere zdroje falesnych signalu a navod jak se jim vyhnout: 1. KOVOVÝ ODPAD/SMETÍ: Nejrozsirenejsi zdroj falesnych signalu. Velke kruhovité kusy zeleza mohou davat za určitých okolností dobré (+)signaly. V takovem pripade nam nezbyde nic jineho nez kopat a presvedcit se. S přibývající praxi budeme schopni rozeznat tyto vetsi predmety pomoci pouziti zamerovaci / pinpoint funkce. Dalsim ukazatelem falesnych signalu mohou byt jednosměrne, nebo mizejici signaly. Jednosmerne jsou takove, ktere davaji dobry ton v jednom smeru, ve zpetnem vsak nikoli. V tomto pripade jste nad predmetem, ktery ID EXCEL nemuze pozitivne urcit vlivem jeho tvaru, velikosti, hloubky nebo slozeni. Pristroj ho muze I.D. v jednom smeru jako minci, v opacnem se ale jeví jako zelezo. Tyto jednosmerne nebo ztracejici se signaly jsou vetsinou vydavany kovovym smetim / odpadem a v takoveto situaci je lepsi je ignorovat a jit dal. PRAKTICKÝ NÁVOD: Zmacknete PINPOINT a presne lokalizujte hledanou vec. Civku zpomalte/ zastavte nad predpokladanym stredem predmetu a pak s ni udelejte maly pomyslny krizek v obou smerech. Dostanete-li pokazde ton a kladné číslo na displeji nebude příliš přeskakovat (o více než 4-5), kopejte. Jestliže čísla naopak skáčou přes celou stupnici, mate pod sebou pravdepodobne bezcenny zelezny odpad. Počet falesnych signalu pusobenych odpadem lze také uspesne redukovat snizenim SENSITIVITY. 2. HLUBOKÉ PŘEDMĚTY: Extremne hluboke predmety na hranici dosahu ID EXCELU mohou byt I.D. nepresne, nebo spatne. Napr. hluboka mince muze byt za urcitych podminek I.D. jako zelezo a naopak zelezo jako mince.v takovemto pripade neni mnoho rad co s tim. Dulezite je predmet presne lokalizovat pomoci PINPOINT- najit stred a pak pouzit I.D. Nebo je mozne snizit sensitivitu a ignorovat tak tyto nejhlubsi věci na same hranici praktickeho dosahu pristroje. 3. ELEKTRICKÉ INTERFERENCE: Ruseni pusobene rozhlasovymi / TV vysilaci, vysokym napetim ap. NÁVOD: Presunout se na jiné misto, hledat v ALL METAL, snizit SENSITIVITY, redukovat rychlost sondy. Ruseni muze byt take zpusobeno jinym detektorem, ktery se nachazi blizko vaseho pristroje a ma stejnou frekvenci. 4. VYSOCE MINERALIZOVANÁ PŮDA: Vetsinou zpusobuje konstantni staticke nebo falesne signaly, zvonkovy ton. NÁVOD: Zkontrolovat GROUND balanc, snizit SENSITIVITY. Zdvyhnout cívku, dokud falesny signal nezmizi, a hledat v teto vysce. 5. ČERNÝ / VLHKÝ PÍSEK: Stejne jako v pripade vysoce mineralizovane pudy. 6. HOT ROCKS: Nektere kameny obsahuji velke mnozstvi mineralu a mohou pak vydavat signaly jako kov (většinou 36). NÁVOD: Snížit citlivost. 7. KONEC POHYBU CÍVKOU: Tyto signaly mohou nastat při hledani - zastavovani civky a opetne akceleraci na druhou stranu. NÁVOD: Pohybujte civkou plynule, pomalu a nizko nad zemi. Prekontrolujte GROUND balanc, případně snizte sensitivitu. 8. NÁŘADÍ: Jestlize drzite lopatku nebo jine kovove naradi v ruce,falesny signal muze zaznit kdykoli prejedete sondou v jeji blizkosti. NÁVOD: Pripevnit naradi za zady. 9. PODLOUHLÉ ŽELEZNÉ PŘEDMĚTY: Kdyz uvidíte dva signaly blizko vedle sebe a nemuzete lokalizovat ani jeden z nich znamena to,ze pod vami se pravdepodobne nachazi nějaký protahly kovovy predmet. Stejny signal muze také prichazet od mince, ktera je bud jen nekolik cm pod povrchem, nebo lezi hranou dolu. NÁVOD: Hledany predmet se v kazdem pripade bude nalezat mezi dvema blizkymi 7

8 signaly. Prejedeme-li sondou kolmo k primce tvorene temito signaly, uslysime pipnuti pouze jednou a to primo nad hledanou věci (vyjimkou je povrchova mince). 10.PŘEDMĚTY, KTERÉ NEMUŽEME NAJÍT: Dobře opakovane signaly I.D. metrem, které vsak v zemi nejsou. a) Melke mince (na/nebo blizko povrchu), nebo mince na hrane vydavaji dvojity ton. Podobne jako u hrebiku, u takto polozene mince dostaneme jetnotlivy signal tehdy, když nad ni prejedeme ve smeru kolmem tomu predeslemu (k hrane). b) Mince nachazejici se v pude pod urcitym uhlem mohou vydavat jednotlivý signal, ale jsou zameritelne nekolik cm od skutecne polohy. Prohledejte okraje diry, nemuzete-li nic najit, diru zvetste. c) Velike hluboke predmety, jako napr. trubka v 50 cm, budou vydavat silne mincove signaly. NÁVOD: Ukazuje-li vam metr hloubku 10 cm a vy kopete bez vysledku v 30 cm, vzdejte to (obr. na str.12). R A D Y 1. Jedna dulezita rada o ktere jsme se jiz drive zminili: NECHVÁTEJTE A HLEDEJTE SYSTEMATICKY. 2. Používejte sluchátka. Neminete ani ty nejslabsi/nejhlubsi signaly a nebudete stredem nechtene pozornosti. 3. Trénujte (ground balanc, zamerovani, atd.) nad znamymi predmety. 4. Vždy zakopejte nějakou minci jako vzorek, hledate-li na novem,neznamem miste a vyzkousejte, jak reaguje pri ruzne diskriminaci a senzitivite. Kontrolujte GROUND balance. 5. Nebojte se snížit sensitivitu. Je sice pravdou, ze cim vyssi citlivost, tim vetsi hloubkovy dosah vašho ID EXCELU, ale to plati pouze za optimalnich podminek. Dostavate-li velke mnozstvi falesnych signalu zpusobenych elektrickou interferenci, pudni mineralizaci, nebo velkym vyskytem kovoveho smeti, snizte SENS. Musite-li snizovat citlivost na 4, 3, nebo dokonce 2 proto, aby jste se vyhnuli falesnym signalum, udelejte to. Prave na to mate tuto funkci. Budete prekvapeni, kolik veci muzete najit. 6. Nastavte Diskriminaci na optimální polohu. Když budete hledat na miste s minimalnim obsahem kovovych veci,zkuste nastavit DISC železa na nižší úroven nebo hledejte v režimu ALL METAL a kopejte kazdy dobry signal. Když ale hledate na miste zamorenem kovovym odpadem a vam jde hlavně o mince, DISC nastavte na odrušení železa, alobalů, ap. 7. Davejte pozor na opakované pozitivní signály, neztracejte cas se signaly zápornými, jednosmernymi a ztracejicimi se, protoze ty vetsinou signalizuji kovovy odpad - neco pod vasi diskriminacni hodnotou. 8. Kdyz hledate v relativne cistem prostredi, pouzijte ALL METAL. Timto zpusobem muzete najit vice a hlubeji. 9. Jestlize se vam signal ztrati při Pinpoint - zamerovani, nejspise jste ho vyrusil tim, ze jste tlacitko zmacknul moc blizko predpokladaneho predmetu, nebo v blizkosti jine kovove věci. Opakujte zaměření znova z jiného místa. 10. Neztrácejte čas kopáním velikých a hlubokých děr. Mozna nic nemuzete najit proto, ze kdesi pod vami se nachazi nejaky veliky zelezny predmet jako napr. trubka, sud, apod. Vykopanou díru překontrolujte i v pripade, ze jste z ni vytahl pouze nejaky odpad. Dobre veci se casto nachazeji pod obycejnym bezcenym smetim. 11. Nejste-li si jisti, kopejte. 8

9 E T I C K Ý K Ó D H L E D Á N Í Různé vyhlášky a zákony regulující Metal Detecting jsou stále častější realitou. V některých zemích je používání detektoru výrazně omezeno.nepřipusťte, aby se to stalo i ve vaší zemi! 1) Hledáteli na privátním pozemku, VŽDY požadejte vlastníka o povolení! 2) VŽDY dodržujte patričné zákony a vyhlášky! ( Uvědomte si, že archeologické rezervace byly ustaveny za účelem odborného archeologického výzkumu. Jakýkoli laický zásah na těchto místech může způsobit nenaprevidelné škody). 3) VŽDY zanechte hledané místo v lepším a čistčím stavu než v jakém bylo před Vaším příchodem. Pokud je to možné, odneste všechen vámi nalezený odpad pryč do popelnice či na patřičnou skládku. 4) VŽDY řádně zahrabte všechny vámi udělané díry v zemi bez rozdílu toho, hledáteli v městském parku nebo uprostřed širého pole. Místo opouštějte ve stejném stavu, v jakém jste ho našli. 5) Dělejte vše možné proto,aby Metal Detecting měl reputaci hezkého a seriózního SPORTU /HOBBY. Detektor v žádném případě nepatří do rukou těm jedincům, u kterých převládá chamtivost a snaha obohatit se. 9

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kovových předmětů GARRETT GTI 2500. Obj. č.: 84 91 00

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kovových předmětů GARRETT GTI 2500. Obj. č.: 84 91 00 NÁVOD K OBSLUZE Detektor kovových předmětů GARRETT GTI 2500 Obj. č.: 84 91 00 Obsah Strana OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. SESTAVENÍ PŘÍSTROJE... 3 3. PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ... 3 4. POPIS A VÝZNAM OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás.

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. NÁVOD K POUŽITÍ Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. OBSAH Důležité bezpečnostní zásady Důležité zásady týkající se připojení k elektřině Zásady uzemnění

Více

zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz

zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz výrobní assembly hala Factory kola pro ce producer / VÝRoBCE BoHEmIA BIkE a.s. / Okružní 697 / 370 04 České Budějovice / Czech Republic

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

ÚVOD OBSAH WWW.LAZER-HELMETS.CZ

ÚVOD OBSAH WWW.LAZER-HELMETS.CZ WWW.LAZER-HELMETS.CZ OBSAH ÚVOD PŘEHLED KOMPONENTŮ PŘED PRVNÍ JÍZDOU PŘED KAŽDOU JÍZDOU PO NEHODĚ RYCHLOUPÍNÁKY POŽADAVKY PRO PROVOZ NA VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍCH NASTAVENÍ KOLA PODLE POTŘEB JEZDCE HLAVOVÉ

Více

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení(domácnosti)

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení(domácnosti) Upozornění Z hlediska elektromagnetické kompatibility odpovídá výrobek požadavkům Směrnice ES číslo 89/336. Zařízení(počítač/notebook) je určeno pouze pro používání v domácnosti nebo v kancelářském prostředí.

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

ZÁRUČNÍ LIST OBSAH. servisní záznamy: Popis kola. Obecné informace. 1. Důležité informace předtím než vyjedete

ZÁRUČNÍ LIST OBSAH. servisní záznamy: Popis kola. Obecné informace. 1. Důležité informace předtím než vyjedete OBSAH ZÁRUČNÍ LIST Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral jízdní kolo značky Author. Tento Popis kola Obecné informace 1 2 servisní záznamy: návod Vám poslouží při jeho nastavení, údržbě a poradí

Více

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 30 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního, velmi všestranného a vysoce výkonného nabíječe SHARK 30. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou,

Více

Uživatelská Příručka. Packard Bell EasyNote TE - 1

Uživatelská Příručka. Packard Bell EasyNote TE - 1 Uživatelská Příručka Packard Bell EasyNote TE - 1 Obsah Spuštění počítače 4 Bezdrátové připojení... 4 Registrace... 5 Instalace softwaru... 6 Obnovení... 6 Máte potíže?... 6 Základní informace o počítači

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

HUSQVARNA AUTOMOWER SOLAR HYBRID NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

HUSQVARNA AUTOMOWER SOLAR HYBRID NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ HUSQVARNA AUTOMOWER SOLAR HYBRID NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ OBSAH 1. Úvodem a bezpečnost... 5 1.1 Úvodem... 5 1.2 Symboly na sekačce Automower... 6 1.3 Symboly uvedené v Návodu k používání... 7 1.4 Bezpečnostní

Více

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv:

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv: 2 Jak na POČÍTAČ z cyklu Jak na tech Kolektiv: Adam Kubeš Petr Veselý Zdeněk Pechar Magda Procházková Jan Mach Martin Vondráček Tomáš Staško Tomáš Arendáč Mátúš Lackovič www.jaknatech.cz 3 4 Obsah 1. Úvod

Více

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce.

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. Ab Tronic X2 Masážní pás Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. RYCHLÝ START PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY! Pokud budete mít další dotazy nebo byste se

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně.

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Návod k použití CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Informace o autorských právech Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými

Více

AB TONIC II. Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

AB TONIC II. Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz AB TONIC II CZ Model No.: MC0223 Návod k používání Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce.

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. Ab Tronic X2 Masážní pás Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. RYCHLÝ START PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY! Pokud budete mít další dotazy nebo byste se

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA zlatá černá VÍŘIVÁ VANA AFRODITE PANTONE 871 U PANTONE 426 U INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Ilustrační foto Obsah 1. Parametry vířivé vany...4 1.1 Trysky... 4 2. Základní

Více

Profesionální meteostanice Slim. Obj. č.: 65 08 77. Účel použití. Rozsah dodávky. Vlastnosti a funkce

Profesionální meteostanice Slim. Obj. č.: 65 08 77. Účel použití. Rozsah dodávky. Vlastnosti a funkce Účel použití Tato meteostanice slouží ke zobrazování různých naměřených hodnot (např. teploty uvnitř/venku, vlhkosti vzduchu uvnitř/venku, množství srážek, tlaku vzduchu, rychlosti větru a směru větru).

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1

ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám ke koupi dveřního telefonu ATEUS Helios, který je nástupcem osvědčeného výrobku ATEUS ENTRYCOM. Našim

Více

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. SyncMaster XL20 Model SyncMaster XL20 Použité symboly Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Zákaz Tento symbol označuje informace, které je

Více

Návod k obsluze Návod na používanie

Návod k obsluze Návod na používanie Návod k obsluze Návod na používanie kotoučová brzda kotúčová brzda pastorky pastorky držák měniče patka prehadzovačky zámek sedla zámok sedlovky sedlo sedlo představec predstavec hlavové složení hlavové

Více