TARGET-I.D. DETEKTOR KOVŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TARGET-I.D. DETEKTOR KOVŮ"

Transkript

1 FISHER m-scope I D E X C E L TARGET-I.D. DETEKTOR KOVŮ ŽHAVÁ DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE NOVINKA ROKU 2004 * LCD IDENTIFIKACE A MĚŘENÍ HLOUBKY * MICROPROCESOR - LCD (Obrazovka), IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉM I.D. * 4 TÓNOVÁ ZVUKOVÁ IDENTIFIKACE * MĚŘENÍ HLOUBKY * ZAMĚŘOVACÍ / PINPOINTING FUNKCE * PŘESNÉ NASTAVENÍ VODIVOSTI PŮDY * OPERAČNÍ FREKVENCE: 6,5 KHz * DLOUHÁ ŽIVOTNOST BATERIÍ (25 HODIN), VÁHA 1,25 KG * TICHÝ PROVOZ, VLF-SLOW MOTION DISKRIMINACE * JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ, ZÁRUKA 3 ROKY N Á V O D FISHER RESEARCH LABORATORY 1

2 Ú V O D ID EXCEL je nejžhavější digitální technologie na trhu. Detektor byl designován tak, aby poskytoval maximální výkon, výbornou diskriminaci/separaci předmětů a 4 - tónový audio systém. To vše je navíc doplněno jednoduchostí ovládání a extrémně nízkou váhou. Pomocí tohoto návodu Vám budou vysvětleny kontroly a údaje na LCD obrazovce, jakož i předloženy rady pro vlastní hledání. Jako u každého nového modelu vřele doporučujeme pečlivé prostudování celého návodu a v případě potřeby prodiskutování problematiky s prodejcem. Kontrolní panel ID EXCELU / LCD obrazovka je konstruován tak, aby jste měli neustále na očích všechna aktuální nastavení daných funkcí. Zároveň je k dispozici 4-tónový audio systém, který Vám nabídne více informací o předmětu v zemi. No a zbytek je na Vás. Máte ten správný detektor, avšak k tomu aby jste z něho "vymáčkli" maximum a plně využívali jeho celý potenciál, budete potřebovat hodiny hledání/trénování v terénu. Fisher Research Laboratory S E S T A V E N Í / S E Ř Í Z E N Í 1/ Vybalte opatrně detektor z krabice. Máte-li dostatek úložného prostoru, krabici si uschovejte pro skladování nebo transport. 2/ Vsuntě spodní nekovovou část tyčky do vrchní části, předtím povolte utahovací matku. 3/ Upravte délku tyče(pomocí dotahovacího šroubu) a úhel sondy (pomocí okřídlené matky) tak, aby sonda ležela celou plochou na zemi asi 15 cm před a mírně napravo od vaší pravé nohy (pro leváky opačně). Vaše paže by měla být lehce natažená a uvolněná. [Obrázky na str.3]. PAMATUJTE - ČÍM DELŠÍ NASTAVENI TYČE, TÍM VÍCE BUDE VÁŠ LOKET OHNUT A RUKA TAK BUDE DŘÍVE UNAVENA. ID EXCEL JE PŘESNĚ VYBALANCOVÁN PRO POHODLÍ A HLEDACÍ SONDA (PŘI SPRÁVNÉM ZVLÁDNUTÍ TECHNIKY) PŘED NÍM OPISUJE JAKÉSI POLOKRUŽNICE. 4/ Jestliže máte správně nastavenou délku tyče, utáhněte dotahovací šroub a kabel cívky naviňte kolem horního dílu tyče (obrázek str.2.) POZOR! (a) K dotahování nikdy nepoužívat kleště a jiné nástroje, vaše ruka bude plně postačující. (b) Kabel by nikdy neměl být příliš těsný, především v blízkosti vývodu u cívky a ovladače. 5/ Po správném nastavení délky a seřízení úhlu sondy jste nyní připraveni zaujmout hledací polohu.lehce se předkloňte a mírně zvedněte ruku dokud sonda nebude asi 5 cm nad zemí a 15 cm před vašimi chodidly. Sonda by měla neustále být ve vodorovné poloze se zemí (Obrázek str. 11). K O N T R O L N Í P A N E L (Obrázek str.4) Kontrolní panel ID EXCELU je novým digitálním I/O systémem. Aktuální nastavení všech funkcí/kontrol je nepřetržitě znázorněno na LCD obrazovce. Na obrazovce vlastně vidíte knoflíky podobně tak, jak byly umístěny na starších přístrojích. 2

3 1/ P O W E R: Tato kontrola slouží na zapínání / vypínání přístroje. Prvního čeho si při zapnutí detektoru můžete všimnout na displeji je údaj o stavu baterií. Nové baterie ukáží 9V, když jejich napětí spadne pod 6V, zbývá Vám přibližně 1 hodina hledání. To se týka bateríí alkalických, budete-li používat dobíjecí akumulátory, ty dokáží "umřít" velice rychle bez dlouhého varování. Jestliže sonda není konektorem správně připojena, detektor vůbec nenaskočí. Může nám to ušetřit čas při hledání domnělé poruchy přístroje. Proto při jajémkoli problému nejprve překontrolujte konektor. 2/ M E N U : Toto tlačítko nám umožní vstup do celkového menu, ve kterém pak můžeme nastavovat jednotlivé funkce. Všimněte si, že při zmáčknutí tlačítka MENU začne právě aktivovaná funkce blikat. To je kontrola, která může být nyní pomocí šipek upravena. Chcete-li se přesunout k další funkci, opětovně zmáčkněte tlačítko MENU. Máte-li nastaveny všechny kontroly/funkce, zmáčkněte nyní P/P (MEM), čímž se dostanete do hledacího režimu a můžete začít. a. DISC. Kontrola diskriminace může být nastavena pomocí šipek v rozmezí -36 až +36. DISKRIMINAČNÍ GRAF (PŘIBLIŽNÝ) - Prohlédněte si (Graf na str.5.) b. SENSITIVITY. Pomocí této kontroly se dá nastavit SENSITIVITY (CITLIVOST) hledaných předmětů (1-10). Obecně platí, že čím vyšší nastavení, tím větší hloubka detekce. Problém je ale v tom, že při vyšších hodnotách vodivosti budeme častěji rušeni falešnými signály, které přicházejí od minerálů roztroušených v půdě. Velká koncentrace železného a kovového smetí jakož i vysoká mineralizace nás také přinutí senzitivitu snížit. Pamatujte, že kdykoli budete chtít opustit MENU a vrátit se do hledacího režimu, jednoduše stiskněte tlačítko P/P (MEM). 3/ P / P ( M E M ): Zmáčknutím této kontroly se vracíme do normálního hledacího režimu po nastavení jednotlivých hodnot MENU. Zmáčknutím a držením tohoto tlačítka zapojíme obvod, jehož pomocí budeme schopni presně ZAMĚŘIT hledaný předmět. Zapojená funkce se nazývá No-Motion (bez pohybu) All-Metal Pinpointing Mode (zaměření kovu bez diskriminace). 4/ A U T O : Tato funce nám umožňuje precizní nastavení zemního efektu (GROUND BALANCE). Jednoduchý proces ladění bude vysvětlen v následujících kapitolách. 5/ M O D E : Stisknutím tohoto tlačítka změníte ALL METAL režim na identifikační I.D. a opačně. I.D.funkce je tichá, pohybová se schopností identifikovat a následně ignorovat drobné kovové předměty. Je-li pristroj v pozici ALL METAL, signalizuje všechny kovy bez rozdílu. V této funkci detektor proniká o něco hlouběji. TOVÁRNĚ NASTAVENÝ PROGRAM ID EXCEL má velmi jednoduché a logické ovládání, zvláště ve srovnání s jinymi I.D. přístroji. Přesto však silné doporučujeme řádné a pozorné prostudování tohoto návodu. Jestliže s přístrojem ještě nejste podrobně seznámeni a přesto chcete být v akci, zde je rychlá instruktáž jak to udělat. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka POWER. Tlačítko MENU opětovně mačkejte dokud se na obrazovce neobjeví blikající ikona FP (Factory Preset). Nyní zmáčknětě a držte tlačítko P/P (Pinpoint) dokud neuslyšíte jasný tón. Tímto aktivujete firemně přednastavený program v diskriminačním režimu s hodnotou Discu na "+5" (odmítnutí/odfiltrování železa) a Citlivostí na "6". 4 - TÓNOVÝ AUDIO SYSTÉM 3

4 4 - tónový audio systém poskytuje více informací a funguje jako target I.D. (identifikační) systém v diskriminačním režimu. Během pohybu sondy nad zemí uslyšíte jeden ze 4 tónů: HLUBOKÝ TÓN = Železné předměty NÍZKÝ/STŘEDNÍ TÓN = Alobal,drobné Au, Ag a bronzové předměty STŘEDNÍ/VYŠŠÍ TÓN = Slitinové mince, ryzejší/větší Au a Ag mince VYSOKÝ TÓN = Předměty a mince z ryzích materiálů Jestliže při hledání zaslechnete zvuk telefonu znamená to, že pod cívkou se v zemi nachází veliký a/nebo/ mělce uložený kovový předmět. Chcete-li jej správně identifikovat (I.D.), sondu mírně přizvedněte, dokud se neozve jeden ze 4 výše uvedených tónů. Hledáte-li v režimu ALL METAL, detektor bude vydávat pouze 1 tón. Číselné I.D. na obrazovce bude však i nadále identifikovat lokalizované věci. Tento režim funguje podobně jako AUTO TUNE u předešlých modelů přístrojů Fisher. LCD (ČÍSELNÝ) IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉM Obrazovka ukazuje numerické hodnoty (každý předmět/materiál odpovídá určitým číslům) v podobě "-" a "+" čísel, která nám tak společně s jednotlivými tóny pomůžou přesněji identifikovat lokalizované předměty pod sondou. Číselný I.D. systém funguje následovně: Při hledání (DISC i ALL METAL režim) každý přemět vyprodukuje určité číslo v rozmezí -36 až +36. Mínusové (-) hodnoty značí feromagnetické kovy a plusové (+) naopak kovy barevné. Každý si sám může vyzkoušet jaká čísla odpovídají různým předmětům /materiálům. Následující tabulka je pouze přibližná. Negativní(-) čísla: Železo 0 až + 8: Alobal, hliníkové fólie + 8 až +13: Zlaté prsteny,náušnice,ap.(podle velikosti,tvaru a ryzosti) + 8 až +18: Bronzové věci (v závislosti na velikosti a tvaru) +12 až +23: Zlaté mince (v závislosti na velikostim a ryzosti) +15 až +38: Stříbrné mince/věci ( - " - ) +14 až +18: Slitinové mince +17 až +18: Zátky od plechovek (pulltabs) +19 až +21: Vojenská známka +20 až +22: Slitiové mince s větším obsahem zinku +25 až +28: Hliníkové mince +28 až +34: Slitinové mince s obsahem mědi a niklu +34 až +36: Větší mince z ryzích kovů (stříbro, měď, hliník) Pamatujte si, že tento numerický systém je aktivován v obou hledacích režimech, v ALL METALU, i v DISCU. 4-tónová audio diskriminace je však funkčí pouze v režimu DISC. Třebaže diskriminátor železa může způsobit nulovou zvukovou reakci na určité předměty, numerický I.D. bude vždy ukazovat diskriminační hodnoty / čísla. Z A M Ě Ř O V Á N Í ( PINPOINTING ) NO-MOTION ZAMĚŘOVÁNÍ Tento způsob zaměřování nevyžaduje žádný pohyb cívky nebo štelování detektoru. Při použití funkce PINPOINT jsou signalizovány všechny kovy (All Metal) a přístroj je dokonce citlivější než při diskriminačním hledání. 1. Jakmile zazní signál/pípnuti označující přítomnost kovové věci, lehce opřete sondu o zem asi 30 cm od lokalizovaného předmětu. Zmáčkněte a držte tlačítko P/P(MEM). 2. Zvedněte sondu asi 5 cm nad zem a několikrát s ní přejeďte nad lokalizovaným místem. 3. Zastavte sondu v místě, kde je zvuk nejhlasitější a nejvyšší číslo na 4

5 displeji. 4. Nyní sondou pomalu pohybujte dopředu a nazpět a opět ji zastavte v místě nejhlasitějšího tónu / nejvyššího čísla. 5. Nakonec sondou prejeďte ze strany na stranu a najděte místo, kde reproduktor zní nejhlasitěji.hledaný předmět by se měl nacházet přesně pod středem sondy. 6. Číslo nám ukazuje přibližnou hloubku lokalizovaného předmětu (99 = povrch, 0 = 25cm. Tento odhad se týká věcí velikosti mince). DISKRIMINAČNÍ ZAMĚŘOVÁNÍ / AUTOTUNE Zaměřování v diskriminační funkci vyžaduje trochu praxe, ale v mnoha případech je rychlejší než to klasické, popsané v minulé kapitole. Postup je stejný jako v předešlém případě (krok 2-5). Jediným rozdílem bude, že v případě zastavení cívky nad hledaným předmětem ztrácíte audio signál. Proto musíte sondu udržovat neustále v mírném pohybu a přesnou lokalitu odhadnout dříve než ji zastavíte. NASTAVENÍ MINERÁLNÍ VODIVOSTI PŮDY (GROUND BALANCING) Precizní automatický ground (zemní) balancovací systém umožňuje nastavení půdního efektu s daleko větší přesností než pomocí jakéhokoli manuálního štelování. Proces je to velice jednoduchý: Po nastavení všech funkcí/kontrol a jejich potvrzením tlačítkem P/P(MEM), kdy se nacházíme v hledacím režimu, položte sondu na zem pryč z dosahu jakéhokoli kovového předmětu. Nyní zmáčkněte tlačítko AUTO GROUND a držte po dobu asi 2 vteřin. Následně sondu zdvyhněte (AUTO GROUND stále držen) do výšky přibližně 15cm, počkejte 1 vteřinu a tlačítko uvolněte. Přístroj vám krátkým tónem oznámí, že je náležitě vybalancován. Tato procedura může být kdykoli opakována a to jak při změnách nastavení detektoru, tak v případě měnících se minerálních půdních podmínek. Jestliže po vyladění zazní 4 rychlé tóny, elektronika vám dává najevo, že ladění nebylo přesné z důvodu prezence kovu pod sondou. Najděte si nové místo a vše opakujte. Je to velice snadné, rychlé a přesné (Obrázky na str. 9.). D A L Š Í F U N K C E AUTOMATICKÝ INDIKÁTOR VYBITÝCH BATERIÍ: ID EXCEL vám oznámí, kdy stav baterií již není schopen garantovat správnou funkčnost přístroje a kdy musejí být vyměněny, nebo dobity. V okamžiku kdy baterie jsou příliš slabé detektor začne vydávat houpavý tón. AUTOMATICKÝ SIGNÁL VELKÝCH / MĚLKÝCH PŘEDMĚTŮ: Tato funkce vám umožní rozpoznat velké a/nebo mělko se nacházející kovové předměty v zemi. Bude-li se takováto věc vyskytovat pod vaší cívkou, detektor začne vydávat zvuk podobný zvonění telefonu. Pro správnou identifikaci stačí hledácí cívku přizvednout a předmět překontrolovat v I.D. NEPŘETRŽITÉ ČTENÍ KONTROL : Na rozdíl od většiny digitálních přístrojů ID EXCEL při hledání nepřetržitě ukazuje na LCD obrazovce aktuální nastavení všech kontrol/funkcí. Ikony kontrol vlastně vypadají jako skutečné knoflíky na kontrolním boxu, nemusíme se nyní ale bát, že bychom si je při hledání mohli rozštelovat a rozladit. Chceme-li přitom zjistit přesnou polohu jednotlivé funkce, stačí si tuto najít v MENU a nastavení prohlédnout. H L E D Á N Í OBECNÉ PRAVIDLO: Sensitivitu uberte, chceteli snizit mnozstvi falesnych audio signalu pusobenych vysoce mineralizovanou pudou, velkou koncentrací železného smetí, nebo ruseni, ktere je zpusobeno vysokym napetim, televiznimi / radio vysilaci atd. Sensitivitu naopak posunte smerem nahoru, jde-li vam pri hledani o ty nejhlubsi a nejmensi vecicky a nejaky ten falesny signal navic vam nevadi. 5

6 1. Jakmile jste nastavili všechny kontroly, můžete začít hledat. Prozkoumávejte prostor metodicky. Sonda by se měla pohybovat po jakýchsi polokružnicích. 2. Při hledání udržujte sondu v neustálém pohybu. Nezapomínejte, že ID EXCEL je pohybovým detektorem a ke své funkci vyžaduje pohyb a to budˇ sondy, nebo předmětu. 3. Hledaci sonda by měla být neustále ve vodorovné poloze se zemí a co nejblíže u jejího povrchu (Obrázek str. 11.). 4. Překládejte sondu při hledání tak, aby každá následující sondou opisovaná křivka přesahovala tu předcházející alespon z 50%. 5. Nechvátejte! Jestliže jdete příliš rychle, nebo dostatečně sondu nepřekládáte, pak nepokrýváte celý zkoumaný prostor. Při příliš rychlém pohybu sondu ztrácíte senzitivitu a tím i možnost maximální hloubky. (Obr. na str.12) ukazuje jak diskriminace, rychlost a překládání sondy ovlivnuje detekční hloubku. V Ý M Ě N A B A T E R I Í Dvě 9-voltové baterie jsou umístěny v odděleném prostoru na zadní straně ovladače. Obě vybité baterie měňte vždy najednou. 1/ Kryt baterií otevřete tak, že na něj lehce zatlačíte a odsunete stranou. (Obrázku na str.21). 2/ Vyndejte baterie. 3/ Vsuňte dovnitř nové baterie. Nezapomeňte překontrolovat správnou polohu polarity +/- podle obrázku. 4/ Krytky opět zandejte. V Y Z V E D Á V Á N Í P Ř E D M Ě T U Jakmile jste hledanou vec presne zamerili, dalsim vasim cilem bude ji co nejjednoduseji a nejrychlesti vyzvednout ze zeme. Existuje velke mnozstvi metod, ktere se meni podle toho zda hledate v kamenite pude, pisku atd. Sami si nakonec najdete takovou metodu, ktera bude nejlepe vyhovovat prave vam. Nezapominejte vsak, ze pri tom nesmite porusovat zadne zakony a vyhlasky, nicit vegetaci a misto po vas by v zadnem pripade nemelo vypadat jako bojiste z II. svetove valky. Naopak by melo vypadat prinejmensim stejne upravene jako pred vasim prichodem. Ú D R Ž B A ID EXCEL nevyžaduje příliš mnoho péče, ale existuje několik zásad, které by jste si měli pamatovat k tomu, aby váš přístroj byl stále ve špičkové formě. 1. V případě, že váš detektor nebude delší čas používán, je vždy třeba vyndat baterie a uschovat je v chladnu. Oxidace způsobená tekoucími bateriemi může přístroj vážně poškodit. 2. Nenechávejte váš detektor na přímém slunci, nebo za oknem v nevětraném prostoru. Nejhorší je nechat přístroj v parném létě v uzavřeném autě, nebo zavazadlovém prostoru. 3. Při ustavičném odírání spodku sondy o zem může dojít k jejímu poškození.proto je mnohem lepší a levnejší investovat do ochranného plastového krytu,který se nasune na spodek sondy. 4. Udržujte svůj přístroj čistý a suchý. 1. Velky masivni sroubovak. N Á Ř A D Í / N Á Č I N Í 6

7 4. Pevny lovecky nuz se strenkou dlouhou alespon 12 cm. Jeste lepsi je kvalitni oboustranna dyka, protoze tu je temer nemozne ohnout nebo zlomit. POZOR! Pri pouziti zaviraciho noze bez zamku muzete snadno prijit o prsty. 3. Uzka zahradnicka lopatka, vhodna zvlaste pro mekkou, sypkou pudu. 4. Specialni naradi pro metal detecting jako ruzne lopatky,lzice a motyky. F A L E Š N É S I G N Á L Y Falesne signaly se objevi tehdy, kdyz nejaka vec, aniz by mela, zni jako dobry nalez. ID EXCEL bez problemu ignoruje ruzny kovovy odpad ale je tak citlivy,ze muze byt oklaman vecmi s podobnou elektrickou charakteristikou (napr. velkymi predmety nebo ruznymi zatkami a pull tabs). V nasledujicich bodech jsou popsany nektere zdroje falesnych signalu a navod jak se jim vyhnout: 1. KOVOVÝ ODPAD/SMETÍ: Nejrozsirenejsi zdroj falesnych signalu. Velke kruhovité kusy zeleza mohou davat za určitých okolností dobré (+)signaly. V takovem pripade nam nezbyde nic jineho nez kopat a presvedcit se. S přibývající praxi budeme schopni rozeznat tyto vetsi predmety pomoci pouziti zamerovaci / pinpoint funkce. Dalsim ukazatelem falesnych signalu mohou byt jednosměrne, nebo mizejici signaly. Jednosmerne jsou takove, ktere davaji dobry ton v jednom smeru, ve zpetnem vsak nikoli. V tomto pripade jste nad predmetem, ktery ID EXCEL nemuze pozitivne urcit vlivem jeho tvaru, velikosti, hloubky nebo slozeni. Pristroj ho muze I.D. v jednom smeru jako minci, v opacnem se ale jeví jako zelezo. Tyto jednosmerne nebo ztracejici se signaly jsou vetsinou vydavany kovovym smetim / odpadem a v takoveto situaci je lepsi je ignorovat a jit dal. PRAKTICKÝ NÁVOD: Zmacknete PINPOINT a presne lokalizujte hledanou vec. Civku zpomalte/ zastavte nad predpokladanym stredem predmetu a pak s ni udelejte maly pomyslny krizek v obou smerech. Dostanete-li pokazde ton a kladné číslo na displeji nebude příliš přeskakovat (o více než 4-5), kopejte. Jestliže čísla naopak skáčou přes celou stupnici, mate pod sebou pravdepodobne bezcenny zelezny odpad. Počet falesnych signalu pusobenych odpadem lze také uspesne redukovat snizenim SENSITIVITY. 2. HLUBOKÉ PŘEDMĚTY: Extremne hluboke predmety na hranici dosahu ID EXCELU mohou byt I.D. nepresne, nebo spatne. Napr. hluboka mince muze byt za urcitych podminek I.D. jako zelezo a naopak zelezo jako mince.v takovemto pripade neni mnoho rad co s tim. Dulezite je predmet presne lokalizovat pomoci PINPOINT- najit stred a pak pouzit I.D. Nebo je mozne snizit sensitivitu a ignorovat tak tyto nejhlubsi věci na same hranici praktickeho dosahu pristroje. 3. ELEKTRICKÉ INTERFERENCE: Ruseni pusobene rozhlasovymi / TV vysilaci, vysokym napetim ap. NÁVOD: Presunout se na jiné misto, hledat v ALL METAL, snizit SENSITIVITY, redukovat rychlost sondy. Ruseni muze byt take zpusobeno jinym detektorem, ktery se nachazi blizko vaseho pristroje a ma stejnou frekvenci. 4. VYSOCE MINERALIZOVANÁ PŮDA: Vetsinou zpusobuje konstantni staticke nebo falesne signaly, zvonkovy ton. NÁVOD: Zkontrolovat GROUND balanc, snizit SENSITIVITY. Zdvyhnout cívku, dokud falesny signal nezmizi, a hledat v teto vysce. 5. ČERNÝ / VLHKÝ PÍSEK: Stejne jako v pripade vysoce mineralizovane pudy. 6. HOT ROCKS: Nektere kameny obsahuji velke mnozstvi mineralu a mohou pak vydavat signaly jako kov (většinou 36). NÁVOD: Snížit citlivost. 7. KONEC POHYBU CÍVKOU: Tyto signaly mohou nastat při hledani - zastavovani civky a opetne akceleraci na druhou stranu. NÁVOD: Pohybujte civkou plynule, pomalu a nizko nad zemi. Prekontrolujte GROUND balanc, případně snizte sensitivitu. 8. NÁŘADÍ: Jestlize drzite lopatku nebo jine kovove naradi v ruce,falesny signal muze zaznit kdykoli prejedete sondou v jeji blizkosti. NÁVOD: Pripevnit naradi za zady. 9. PODLOUHLÉ ŽELEZNÉ PŘEDMĚTY: Kdyz uvidíte dva signaly blizko vedle sebe a nemuzete lokalizovat ani jeden z nich znamena to,ze pod vami se pravdepodobne nachazi nějaký protahly kovovy predmet. Stejny signal muze také prichazet od mince, ktera je bud jen nekolik cm pod povrchem, nebo lezi hranou dolu. NÁVOD: Hledany predmet se v kazdem pripade bude nalezat mezi dvema blizkymi 7

8 signaly. Prejedeme-li sondou kolmo k primce tvorene temito signaly, uslysime pipnuti pouze jednou a to primo nad hledanou věci (vyjimkou je povrchova mince). 10.PŘEDMĚTY, KTERÉ NEMUŽEME NAJÍT: Dobře opakovane signaly I.D. metrem, které vsak v zemi nejsou. a) Melke mince (na/nebo blizko povrchu), nebo mince na hrane vydavaji dvojity ton. Podobne jako u hrebiku, u takto polozene mince dostaneme jetnotlivy signal tehdy, když nad ni prejedeme ve smeru kolmem tomu predeslemu (k hrane). b) Mince nachazejici se v pude pod urcitym uhlem mohou vydavat jednotlivý signal, ale jsou zameritelne nekolik cm od skutecne polohy. Prohledejte okraje diry, nemuzete-li nic najit, diru zvetste. c) Velike hluboke predmety, jako napr. trubka v 50 cm, budou vydavat silne mincove signaly. NÁVOD: Ukazuje-li vam metr hloubku 10 cm a vy kopete bez vysledku v 30 cm, vzdejte to (obr. na str.12). R A D Y 1. Jedna dulezita rada o ktere jsme se jiz drive zminili: NECHVÁTEJTE A HLEDEJTE SYSTEMATICKY. 2. Používejte sluchátka. Neminete ani ty nejslabsi/nejhlubsi signaly a nebudete stredem nechtene pozornosti. 3. Trénujte (ground balanc, zamerovani, atd.) nad znamymi predmety. 4. Vždy zakopejte nějakou minci jako vzorek, hledate-li na novem,neznamem miste a vyzkousejte, jak reaguje pri ruzne diskriminaci a senzitivite. Kontrolujte GROUND balance. 5. Nebojte se snížit sensitivitu. Je sice pravdou, ze cim vyssi citlivost, tim vetsi hloubkovy dosah vašho ID EXCELU, ale to plati pouze za optimalnich podminek. Dostavate-li velke mnozstvi falesnych signalu zpusobenych elektrickou interferenci, pudni mineralizaci, nebo velkym vyskytem kovoveho smeti, snizte SENS. Musite-li snizovat citlivost na 4, 3, nebo dokonce 2 proto, aby jste se vyhnuli falesnym signalum, udelejte to. Prave na to mate tuto funkci. Budete prekvapeni, kolik veci muzete najit. 6. Nastavte Diskriminaci na optimální polohu. Když budete hledat na miste s minimalnim obsahem kovovych veci,zkuste nastavit DISC železa na nižší úroven nebo hledejte v režimu ALL METAL a kopejte kazdy dobry signal. Když ale hledate na miste zamorenem kovovym odpadem a vam jde hlavně o mince, DISC nastavte na odrušení železa, alobalů, ap. 7. Davejte pozor na opakované pozitivní signály, neztracejte cas se signaly zápornými, jednosmernymi a ztracejicimi se, protoze ty vetsinou signalizuji kovovy odpad - neco pod vasi diskriminacni hodnotou. 8. Kdyz hledate v relativne cistem prostredi, pouzijte ALL METAL. Timto zpusobem muzete najit vice a hlubeji. 9. Jestlize se vam signal ztrati při Pinpoint - zamerovani, nejspise jste ho vyrusil tim, ze jste tlacitko zmacknul moc blizko predpokladaneho predmetu, nebo v blizkosti jine kovove věci. Opakujte zaměření znova z jiného místa. 10. Neztrácejte čas kopáním velikých a hlubokých děr. Mozna nic nemuzete najit proto, ze kdesi pod vami se nachazi nejaky veliky zelezny predmet jako napr. trubka, sud, apod. Vykopanou díru překontrolujte i v pripade, ze jste z ni vytahl pouze nejaky odpad. Dobre veci se casto nachazeji pod obycejnym bezcenym smetim. 11. Nejste-li si jisti, kopejte. 8

9 E T I C K Ý K Ó D H L E D Á N Í Různé vyhlášky a zákony regulující Metal Detecting jsou stále častější realitou. V některých zemích je používání detektoru výrazně omezeno.nepřipusťte, aby se to stalo i ve vaší zemi! 1) Hledáteli na privátním pozemku, VŽDY požadejte vlastníka o povolení! 2) VŽDY dodržujte patričné zákony a vyhlášky! ( Uvědomte si, že archeologické rezervace byly ustaveny za účelem odborného archeologického výzkumu. Jakýkoli laický zásah na těchto místech může způsobit nenaprevidelné škody). 3) VŽDY zanechte hledané místo v lepším a čistčím stavu než v jakém bylo před Vaším příchodem. Pokud je to možné, odneste všechen vámi nalezený odpad pryč do popelnice či na patřičnou skládku. 4) VŽDY řádně zahrabte všechny vámi udělané díry v zemi bez rozdílu toho, hledáteli v městském parku nebo uprostřed širého pole. Místo opouštějte ve stejném stavu, v jakém jste ho našli. 5) Dělejte vše možné proto,aby Metal Detecting měl reputaci hezkého a seriózního SPORTU /HOBBY. Detektor v žádném případě nepatří do rukou těm jedincům, u kterých převládá chamtivost a snaha obohatit se. 9

CS 440XD N Á V O D K P O U Ž I T Í

CS 440XD N Á V O D K P O U Ž I T Í CS 440XD N Á V O D K P O U Ž I T Í 1 Popis částí detektoru (viz obrázek) 1. Kontrolní panel 2. Hlavní tyčová konstrukce 3. Držadlo 4. Opěrka paže/stojan 5. Spodní část hledací tyče 6. Utahovací matka/zámek

Více

N Á V O D K P O U Ž I T Í. Přístroj zkompletujte a nastavte požadovanou délku hledací tyče (kabel omotejte kolem tyče).

N Á V O D K P O U Ž I T Í. Přístroj zkompletujte a nastavte požadovanou délku hledací tyče (kabel omotejte kolem tyče). CS1220XDP N Á V O D K P O U Ž I T Í C.SCOPE RÝCHLÝ NÁVOD Přístroj zkompletujte a nastavte požadovanou délku hledací tyče (kabel omotejte kolem tyče). Vložte baterie. Nastavte kontrolu MODE SELECT (pravý

Více

Abyste si Váš detektor kovů užili co nejlépe, doporučujeme následující: 1. Používejte pouze kvalitní 9-ti voltové alkalické baterie.

Abyste si Váš detektor kovů užili co nejlépe, doporučujeme následující: 1. Používejte pouze kvalitní 9-ti voltové alkalické baterie. Uživatelský manuál Abyste si Váš detektor kovů užili co nejlépe, doporučujeme následující: 1. Používejte pouze kvalitní 9-ti voltové alkalické baterie. 2. Ujistěte se, že pravý knoflík je zapnutý (tj.

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

NÁVOD VK 10. Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01. Tel: 731 102 713, 604 490 003. E-mail: info@lovecpokladu.cz. www.lovecpokladu.

NÁVOD VK 10. Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01. Tel: 731 102 713, 604 490 003. E-mail: info@lovecpokladu.cz. www.lovecpokladu. 1 NÁVOD VK 10 Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003 E-mail: info@lovecpokladu.cz www.lovecpokladu.cz 2 Úvod Děkujeme, že jste si vybrali detektor kovů značky

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

DINNER TIME DOUBLE. Navyknutí zvířete na krmítko Dinner Time Double. Kočky Tipy pro navyknutí kočky na krmítko:

DINNER TIME DOUBLE. Navyknutí zvířete na krmítko Dinner Time Double. Kočky Tipy pro navyknutí kočky na krmítko: DINNER TIME DOUBLE Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti Savic. Než krmítko začnete používat, doporučujeme Vám vyzkoušet, zda lze poklopy manuálně otevřít. Doporučujeme ověřit funkčnost krmítka

Více

GEMINI - 3 N Á V O D. FISHER m-scope FISHER RESEARCH LABORATORY ÚVOD O GEMINI-3 HLUBOKOKAPACITNÍ DETEKTOR KOVU A RUDNÝCH LOŽISEK

GEMINI - 3 N Á V O D. FISHER m-scope FISHER RESEARCH LABORATORY ÚVOD O GEMINI-3 HLUBOKOKAPACITNÍ DETEKTOR KOVU A RUDNÝCH LOŽISEK FISHER m-scope GEMINI - 3 HLUBOKOKAPACITNÍ DETEKTOR KOVU A RUDNÝCH LOŽISEK! REAGUJE NA VŠECHNY KOVY! CITLIVÝ NA VELIKÉ PŘEDMĚTY A RUDNÉ ŽÍLY DO HLOUBKY AŽ 8 M! MODERNÍ TECHNOLOGIE S CRYSTAL CONTROLLED

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kovových předmětů GARRETT GTI 2500. Obj. č.: 84 91 00

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kovových předmětů GARRETT GTI 2500. Obj. č.: 84 91 00 NÁVOD K OBSLUZE Detektor kovových předmětů GARRETT GTI 2500 Obj. č.: 84 91 00 Obsah Strana OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. SESTAVENÍ PŘÍSTROJE... 3 3. PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ... 3 4. POPIS A VÝZNAM OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK

Více

Digitální alkohol tester

Digitální alkohol tester Digitální alkohol tester Návod k použití Poslední revize: 14.5.2013 OBSAH: POPIS ZAŘÍZENÍ... 3 Reference... 3 Vlastnosti... 3 Vložení baterií... 4 POUŽITÍ ALKOHOL TESTERU... 4 Příprava přístroje... 4 Testování...

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

Alarm proti ztrátě- návod na použití

Alarm proti ztrátě- návod na použití Alarm proti ztrátě- návod na použití Hlídání mobilního telefonu Hlídání domácích mazlíčků Hlídání dětí Volná regulace a kontrola ve vzdálenosti 0-25 metrů (tato vzdálenost je aktuální, pokud mezi přijímačem

Více

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER Seznam součástek Díl Popis Počet 1 Držadlo 1 2 Tylní opěrka 1 3 Opěrka paží 2 4 Polstrování pod týl 1 5 Zajišťovací pevnostní šroub 4 6 Zajišťovací objímka 4 7 šroub 2 8 Počítač

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ)

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) Obsah 1 ÚVOD 3 2 VYPRACOVÁNÍ TESTŮ 3 2.1 Přihlášení 3 2.2 Zkouška zvuku pro Poslechový test 5 2.3 Vypracování testu 5 3 Informace k testovým úkolům 7 3.1 Poslechové

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Detektor CS-1206i. Návod k použití. www.spionazni-technika.cz Stránka 1

Detektor CS-1206i. Návod k použití. www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Detektor CS-1206i Návod k použití www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Funkce: Profesionální zařízení k vyhledávání digitální a analogových zdrojů signálu v následujícím frekvenčním pásmu: - Hlavní anténa:

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. SOLÁRNÍ ŽALUZIE - ISOTRA ENERGY Pravoúhlé okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM:

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Manuál k monitorům. Concept2 monitory PM3 & PM4

Manuál k monitorům. Concept2 monitory PM3 & PM4 Manuál k monitorům Concept2 monitory PM3 & PM4 Monitor (PM) Tyto jednotlivá tlačítka Vám umožní: Vybrat si z menu Nastavit si trénink, datum nebo čas Umožní Vám náhled různých displejů v průběhu veslování

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Televize. Uživatelská příručka

Televize. Uživatelská příručka Televize Uživatelská příručka METRONET TELEVIZE METRONET Televize je digitální televize, která je vždy o krok napřed. Tato televize Vám přináší nadstandartní funkce a ten největší komfort při sledování

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 1. Bezdrátové PIR čidlo aktivované pohybem (AM 552) Pasivní infračervené čidlo pohybu Držák na čidlo 2. Bezdrátové čidlo s možností upevnění na dveře a okna (AM 553) Zeď Dveře,

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné.

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné. Seznámení s Pilates Pilates formuje a posiluje střední svaly v těle. Zaměřuje se na základní posturální svaly, které udržují tělo v rovnováze poskytují podporu pro páteř. Zejména se při cvičení pilates

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Marek Mlejnský výroba servis a prodej detektorů kovů. Tel: 731 10 27 13 www.lovecpokladu.cz Stránka 1

Marek Mlejnský výroba servis a prodej detektorů kovů. Tel: 731 10 27 13 www.lovecpokladu.cz Stránka 1 Marek Mlejnský výroba servis a prodej detektorů kovů. Tel: 731 10 27 13 www.lovecpokladu.cz Stránka 1 Sestavení detektoru 1. Na spodním dílu vodicí tyče odmontujte upevňovací šroub a matku. 2. Zasuňte

Více

Jak vysokofrekvenční vlnění funguje. Představujeme dva nové lokátory všech typů vedení ze série AML :

Jak vysokofrekvenční vlnění funguje. Představujeme dva nové lokátory všech typů vedení ze série AML : Představujeme dva nové lokátory všech typů vedení ze série AML : Obě nové verze jsou k dispozici ve třech barevných provedeních: ŽLUTÁ ČERNÁ Lehká konstrukce: 906 g Pevné ABS pouzdro Nový mikroprocesor

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Česky PW201. LCD Monitor. Stručná uživatelská příručka

Česky PW201. LCD Monitor. Stručná uživatelská příručka PW201 LCD Monitor Bezpečnostní informace Než začnete monitor používat přečtě si přiloženou dokumentaci. Nevystavujte monitor vlhkému prostředí - nebezpečí požáru a poražení proudem. Monitor musí být napájen

Více

HC-ELC-132A HC-ELC-133A

HC-ELC-132A HC-ELC-133A HC-ELC-132A HC-ELC-133A Návod k použití Obsah Bezpečnost 1 Úvod 3 Čelní panel 4 LCD Displej 5 Provoz 7 Provozní Funkce 11 Data Hold 11 Statistický záznam 11 Faktor disipace/kvality faktor/fázový úhel 11

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o.

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Zvolská 545/22a 142 00 Praha 4 www.activtek.cz info@activtek.cz tel: 725 723 161 VAROVÁNÍ: Jednotka pracuje s UV lampou. Nezapínejte přístroj pokud není kompletně sestaven.

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Interaktivní Bluetooth R/C připoj, ovládej, jezdi jako nikdy předtím. Manuál. Použij svůj ipod touch, iphone nebo ipad jako své Bluetooth ovládání.

Interaktivní Bluetooth R/C připoj, ovládej, jezdi jako nikdy předtím. Manuál. Použij svůj ipod touch, iphone nebo ipad jako své Bluetooth ovládání. Interaktivní Bluetooth R/C připoj, ovládej, jezdi jako nikdy předtím Manuál El-5627 Použij svůj ipod touch, iphone nebo ipad jako své Bluetooth ovládání. Interaktivní Bluetooth R/C připoj, ovládej, jezdi

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm DE GB NL DK FR ES IT PL FI 04 PT 08 SE 12 NO 16 TR 20 RU 24 Laser 650 nm UA CZ 28 32 EE 300 LV 610 LT 1220 RO BG GR 02 Pointlaser ON / OFF Pointlaser 650 nm 30 mm 03 Digitální elektronická vodováha s displejem

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045 Návod k instalaci a montáži Držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970045 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnná upínací deska 2 1 Levé upínací rameno

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více