Displej: Diskriminátor: 1 Detekční sonda s cívkou. 2 Systém k připevnění detekční sondy. 3 Spojovací trubky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Displej: Diskriminátor: 1 Detekční sonda s cívkou. 2 Systém k připevnění detekční sondy. 3 Spojovací trubky"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE 2. Vybavení detektoru Displej: Na tomto displeji z tekutých krystalů (LCD) jsou zobrazovány druhy nalezených kovů, hloubka nelezeného objektu (kovu), velikost nalezené mince (kovového předmětu ve tvaru disku nebo kruhu DISC ), citlivost detekce kovů, zvolené režimy vyhledávání kovů a signalizace vybité baterie (LOW BATT). Diskriminátor: Rozlišení kovových předmětů podle jejich elektrické vodivosti třemi různými akustickými signály. Obj. č.: Funkce NOTCH : Vyfiltrování různých malých želených (ocelových) předmětů, jako jsou hřebíky, jehly, špendlíky, zátky lahví, eliminace neušlechtilých kovů (hliníku) atd. Pouze detekce drahocenných předmětů z ušlechtilých (drahých) kovů (stříbro, zlato). Zdířka pro připojení sluchátek s jackem 3,5 mm (sluchátka nejsou součástí dodávky detektoru). Vodotěsná detekční sonda s cívkou, kterou můžete použít k vyhledávání kovových předmětů ve sladké i ve slané mořské vodě. Seřiditelná spojovací trubka mezi detekční sondou a zobrazovací jednotkou, kterou můžete nastavit na potřebnou délku. Opěrka pro ruku (paži). Důležité upozornění: Součásti tohoto detektoru (kromě detekční sondy s cívkou na vyhledávání kovových předmětů) nejsou vodotěsné. K napájení tohoto detektoru budete potřebovat 2 takzvané destičkové baterie 9 V (tyto baterie nejsou součástí dodávky detektoru). 3. Příprava detektoru k vyhledávání kovových předmětů b) Sestavení detektoru 1 Detekční sonda s cívkou 2 Systém k připevnění detekční sondy 3 Spojovací trubky 4 Zajišťovací kontramatice spojovacích trubek 1. Úvod + účel použití detektoru kovů Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto detektoru kovových předmětů. Koupí tohoto výrobku jste získali kvalitní výkonný přístroj k vyhledávání různých kovových předmětů. Dříve než začnete tento detektor používat, přečtěte si prosím si pozorně tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace a pokyny, pomocí kterých docílíte při hledání kovových předmětů nejlepší výsledky. Po vybalení zásilky, zkontrolujte, zda nedošlo při přepravě k nějakému poškození detektoru. Zjistíte-li nějaké nesrovnalosti, obraťte se na svého prodejce. Tento návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení detektoru do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Tento detektor s funkcí diskriminátoru (rozlišení kovových předmětů podle jejich elektrické vodivosti) Vám spolehlivě vyhledá mince, artefakty, šperky, zlaté a stříbrné předměty jakož i jiné poklady, které se skrývají pod povrchem půdy. 5 Propojovací kabel mezi detekční sondou a zobrazovací jednotkou 6 Zobrazovací jednotka (displej) a ovládací jednotka 7 Opěrka paže 2

2 K sestavení tohoto detektoru nebudete potřebovat žádné speciální nástroje. Při montáži detektoru postupujte následovně: 1. Proveďte demontáž systému připevnění detekční sondy ke spojovací trubce [2]. Jedná se o šroub a zajišťovací matice. Připojte spojovací trubku k detekční sondě a vyrovnejte otvory v trubce a na detekční sondě do jedné roviny. Prostrčte těmito otvory šroub a utáhněte jej zajišťovacími maticemi. Tyto matice s drážkami příliš neutahujte (například kleštěmi), stačí utažení pouhou rukou. Detekční sonda se nesmí při vyhledávaní kovových předmětů viklat nebo otáčet. 2. Připevněte opěrku paže [7] šroubkem k trubce za ovládací jednotkou. 3. Uvolněte spojení obou spojovacích trubek otočením zajišťovací kontramatice [4] směrem doprava. Toto zajištění spojovacích trubek má podobnou funkci jako zajištění trubek vysavače prachu. 4. Upravte délku těchto dvou spojovacích trubek takovým způsobem, aby se detekční sonda nacházela ve výši asi 5 cm nad terénem po uchopení detektoru do rukou. Detekční sonda musí být rovnoběžná s povrchem terénu. 5. Poté utáhněte zajišťovací kontramatici [4] obou spojovacích trubek jejím otočením směrem doleva. 6. Omotejte okolo spojovací trubky volně propojovací kabel mezi detekční sondou a zobrazovací jednotkou. Tento kabel musí zůstat volný, aby nebránil pohybu detekční sondy při vyhledávání kovových předmětů na nerovném terénu. Zapojte zástrčku propojovacího kabelu od detekční sondy do příslušného konektoru (do zásuvky) na zobrazovací jednotce. Důležité upozornění: Při zapojování zástrčky propojovacího kabelu do zásuvky na zobrazovací jednotce nepoužívejte žádné násilí, neboť toto zapojení lze provést velice snadno. 7 Povolte zajišťovací drážkované matice nad detekční sondou (na jejím držáku) a tuto sondu nastavte (skloňte) do požadovaného úhlu. Tato detekční sonda musí být seřízena do rovnoběžné polohy s povrchem půdy (s terénem). Po provedení tohoto seřízení utáhněte nad detekční sondou (na jejím držáku) opět pevně obě zajišťovací matice, ale nikoliv příliš silně, aby se mohla detekční sonda při vyhledávaní kovových předmětů pohybovat. Manipulace s bateriemi Nenechávejte baterie nebo volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie nepatří do rukou malých dětí! Pokud nebudete tento detektor delší dobu používat, vyndejte z něj baterie, neboť by mohly zkorodovat a vytéci. Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. Vyteklý elektrolyt může navíc poškodit detektor nebo jiné předměty. Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Vybité baterie jsou zvláštním odpadem a nepatří do normálního domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! Nebuďte bezohlední! 4. Zobrazení na displeji detektoru b) Vložení baterií do detektoru Do tohoto detektoru vkládejte pouze nové alkalické baterie stejného typu (od stejného výrovce) a stejné kapacity. Při nutnosti provedení výměny baterií je vyměňte všechny najednou (oba kusy). K napájení tohoto detektoru slouží 2 destičkové baterie 9 V typu 006P, IEC6F22, NEDA 1604 nebo jiný podobný typ. 1. Vypněte detektor přepnutím přepínače POWER do dolní polohy (OFF). 2. Otevřete kryt bateriového pouzdra (levé a pravé bateriové pouzdro). 3. Do otevřeného bateriového pouzdra (do levého a pravého bateriového pouzdra) vložte 2 nové alkalické baterie 9 V správnou polaritou. 4. Uzavřete opět kryt bateriového pouzdra. Životnost do přístroje vložených baterií můžete prodloužit tím, za po 3 až 4 hodinách používání detektoru vždy mezi sebou vyměníte baterie vložené do levého a pravého bateriového pouzdra. Životnost baterií vložených do detektoru prodloužíte, použijete-li k detekci kovových předmětů sluchátka. Sluchátka odebírají nižší proud než do detektoru zabudovaný reproduktor. Zobrazí-li se na displeji detektoru symbol vybitých baterií LOW BATT, proveďte v detektoru výměnu obou baterií. 1 Grafické symboly (ikony) představující různé druhy kovů 2 Citlivost detekce kovů (SENS) 3 Symbol vybitých baterií (LOW BATT) 4 Zobrazení provozních režimů detektoru (ALL METAL, DISC, NOTCH) 5 Cílové zaměření detekovaného kovového předmětu (TARGET), označení druhu kovu šipkou 6 Rozsah rozlišení kovů (DISC / NOTCH) 7 Hloubka nalezeného kovového předmětu (DEPTH) 8 Citlivost - nastavení funkce SENS, DISC / NOTCH 3 4

3 Řádek na displeji detektoru se symbolem TARGET (cíl) Jakmile tento detektor zaměří nějaký kovový předmět, objeví na displeji v řádku TARGET šipka, která ukazuje na pravděpodobný druh nalezeného kovu. Kromě toho se na displeji detektoru zobrazí rovněž hloubka nalezeného kovového předmětu DEPTH. Zaregistruje-li detektor poměrně velký kovový předmět, pak nebude šipka na displeji v řádku TARGET pod pravděpodobným druhem nalezeného kovu blikat. U menších kovových předmětů bude tato šipka blikat nebo se vůbec neobjeví. Dojde-li k přerušení detekce kovového předmětu po uplynutí 5 sekund, pak tato šipka z displeje detektoru zmizí. Toto zobrazení Vás má upozornit na to, zda se vůbec objevený kovový předmět vyplatí vyhrabat. GOLD RANGE (zlaté předměty) Symbol se šroubkem a se zátkou lahve: Tato ikona upozorňuje na to, že detektor nalezl pravděpodobně železný nebo ocelový předmět (plech). Rezaté (zoxidované) železné předměty bývají rovněž zobrazeny v rozsahu stříbrných předmětů SILVER. Symbol s pěticentovou mincí (5 C): Tato ikona upozorňuje na to, že detektor nalezl pravděpodobně niklovou minci nebo jiný předmět z niklu. Symbol s odtrhovacím uzávěrem hliníkových plechovek: Tato ikona upozorňuje na to, že detektor nalezl pravděpodobně odtrhovací uzávěr hliníkové plechovky. Šipka pod tímto symbolem může znamenat též nalezení předmětů ze surového zlata. S-CAPS: Tento symbol upozorňuje na to, že detektor nalezl pravděpodobně nějaký malý kovový předmět, například uzávěr (zátku) láhve se závitem. Šipka pod tímto symbolem může znamenat též nalezení malých zlatých předmětů. Symbol s jednocentovou mincí (1 C): Tato ikona upozorňuje na to, že detektor nalezl pravděpodobně zinkovou nebo měděnou minci nebo jiný předmět ze zinku nebo z mědi. Šipka pod tímto symbolem může znamenat též nalezení malých zlatých předmětů. SILVER (stříbrné předměty) Symbol s jednocentovou mincí (1 C) a symbol s mincí 25 centů (25 C): Tato ikona upozorňuje na to, že detektor nalezl pravděpodobně stříbrnou minci. Šipky pod těmito symboly mohou znamenat též nalezení větších hliníkových předmětů. 6. Ovládání detektoru (hledání kovových předmětů) 1 Otočný regulátor VOLUME - nastavení úrovně hlasitosti akustického signálu 2 Panel s ovládacími tlačítky 3 Tlačítka volby provozních režimů detektoru 4 Tlačítka nastavení citlivosti detektoru 5 Tlačítka Up a Dn (zvýšení nebo snížení hodnoty v režimu nastavení citlivosti detektoru) 6 Spínač zapnutí a vypnutí detektoru POWER 7 Zdířka k připojení sluchátek 5. Akustické signály Přepnete-li detektor do režimu ALL METAL (všechny kovy), pak se z detektoru při nalezení nějakého kovu ozve tón, který bude pro všechny druhy kovů stejný. Přepnete-li detektor do režimu DISC (cílené vyhledávání kovů) nebo do režimu NOTCH (vyfiltrování různých malých želených nebo ocelových předmětů), pak diskriminátor detektoru rozliší tři různé typy kovů, což poznáte podle tří rozdílných akustických signálů. Malé zlaté předměty, železné hřebíky (šroubky), uzávěry lahví nebo předměty z niklu bude detektor signalizovat hlubokým tónem. Zaregistruje-li detektor hliníkové odtrhovací uzávěry plechovek nebo měděné či zinkové předměty, ozve se z detektoru středně vysoký akustický signál. Tento středně vysoký tón se ozve z detektoru též v případě, objevíte-li například prsteny, které budou obsahovat 15 % zlata. Vysoký tón signalizuje mosazné nebo stříbrné předměty. U silně zoxidovaných železných (ocelových) předmětů se z detektoru ozve středně vysoký tón nebo vysoký tón. a) Zapnutí detektoru Otočte regulátorem nastavení úrovně hlasitosti akustického signálu VOLUME [1] do střední polohy (doprostřed mezi polohy MIN a MAX). Zapněte detektor přepnutím přepínače POWER [6] do polohy ON. Po zapnutí detektoru se na jeho displeji zobrazí všechny symboly a z detektoru se ozve vysoký, středně vysoký a nakonec hluboký tón. Po uplynutí asi dvou sekund se detektor automaticky přepne do režimu ALL METAL (vyhledávání všech kovů). Nyní můžete nastavit úroveň citlivosti detektoru v tomto režimu tlačítkem Up nebo Dn (zvýšení nebo snížení citlivosti). Standardní úroveň této citlivosti představuje hodnotu

4 b) Volba provozních režimů detektoru Na tomto detektoru můžete zvolit tři různé režimy vyhledávání kovů: ALL METAL, DISC a NOTCH. Požadovaný režim detekce kovových předmětů zvolíte stisknutím příslušného tlačítka na ovládacím panelu detektoru. Jakmile detektor zaregistruje v některém zvoleném provozním režimu nějaký kovový předmět, ozve se z něho akustický signál a šipka na displeji detektoru Vás upozorní na to, jaký druh kovu detektor pravděpodobně objevil. Kromě toho se dále na displeji detektoru zobrazí hloubka nalezeného kovového předmětu. ALL METAL: DISC: NOTCH: Detekce všech druhů kovů. V tomto režimu lze nastavit pouze úroveň citlivosti detekce tlačítkem Up nebo Dn (zvýšení nebo snížení citlivosti). Cílené vyhledávání kovů (například mincí). Rozsah tohoto cíleného vyhledání kovů můžete nastavit stisknutím tlačítka DISC/NOTCH a dále tlačítkem Up nebo Dn (zvýšení nebo snížení rozsahu). Detektor po této akci zaměří nalezené kovové předměty, které jsou signalizovány šipkou na displeji detektoru. Ostatní druhy kovů bude tento detektor ignorovat. Toto znamená například následující: Nastavíte-li tento rozsah v řádku displeje DISC/NOTCH na úroveň (segment) 4 (mezi segmenty MAX a MIN), bude detektor registrovat kovové předměty pouze v rozsazích S-CAPS, 1 C a 25 C. Ostatní druhy kovů bude detektor ignorovat. Tento rozsah lze rozšířit pouze ve směru od stříbrných předmětů (SILVER) ke zlatým předmětům (GOLD). Detekce stříbra a zlata s eliminací (vyfiltrováním) různých malých želených (ocelových) předmětů, jako jsou hřebíky, jehly, špendlíky, zátky lahví, hliníkové předměty atd. Jedná se pouze o detekci drahocenných předmětů z ušlechtilých (drahých) kovů jako je stříbro a zlato. Šipka na displeji detektoru (po objevení kovu) se bude nacházet buď zcela vlevo (zlato) nebo zcela vpravo (stříbro). Stisknete-li tlačítko DISC/NOTCH, pak můžete stisknutím tlačítka Up rozsah detekce kovů rozšířit též na neušlechtilé kovy. Po této akci bude detektor vyhledávat též ostatní druhy kovů, jejichž ikony (symboly) se nacházejí na displeji detektoru) mezi čistým zlatem (vlevo) a čistým stříbrem (vpravo). c) Vyzkoušení detektoru v domě (v místnosti) nebo ve venkovním prostředí Abyste zjistili, jak bude tento detektor reagovat na různé druhy kovů, doporučujeme Vám, abyste tento detektor před jeho používáním otestovali. Tento test můžete provést doma (v místnosti) nebo venku. Vyzkoušení detektoru v místnosti: 1. Sundejte si s ruky náramkové hodinky a ostatní ozdoby (náramky, šperky) a stáhněte si s prstů všechny prsteny. Poté položte detektor na dřevěný stůl (nebo na stůl z umělé hmoty). Neprovádějte tento test přímo na podlaze místnosti, neboť mnoho podlah bývá vyztuženo ocelovými kolejnicemi. 2. Zapněte detektor přepnutím přepínače POWER [6] do polohy ON. 3. Zvolte některý z provozních režimů vyhledávání kovů ALL METAL, DISC nebo NOTCH. 4. Otočte detekční sondou ke stropu místnosti. 5. Připravte si nějaké zkušební kovové předměty (zlato, prsten nebo minci) a začněte jedním z těchto předmětů, který má detektor zaregistrovat, pohybovat pomalu sem a tam ve výši asi 10 centimetrů nad detekční sondou. Jakmile detektor nalezne (zaregistruje, objeví) tento zkušební předmět, ozve se z reproduktoru detektoru (nebo v připojených sluchátkách) akustický signál a na displeji detektoru ukáže šipka o jaký druh nalezeného kovu se jedná. Kromě toho se na displeji detektoru ještě zobrazí hloubka nalezeného kovového předmětu. Upozornění: Budete-li provádět tento test s mincí, pak, aby mohla detekční sonda tuto minci zaregistrovat, pohybujte touto mincí nad detekční sondou jejím lícem nebo rubem. Vyzkoušení detektoru ve venkovním prostředí: 7 1. Vyhledejte místo, kde se pod povrchem terénu nenacházejí žádné kovové předměty. 2. Položte na povrch terénu například zlatý prsten nebo nějakou minci. Neprovádějte tento pokus raději v trávě, neboť by se Vám mohlo stát, že byste později nenašli drahocenný šperk, který jste k otestování detektoru použili. 3. Zapněte detektor přepnutím přepínače POWER [6] do polohy ON. 4. Zvolte některý z provozních režimů vyhledávání kovů ALL METAL, DISC nebo NOTCH. 5. Ve výši asi 5 cm nad povrchem půdy (terénu) prohledávejte pohybem detekční sondy sem a tam prostor, kam jste položili zkušební kovový předmět (zlatý prsten, minci nebo jiný vhodný kovový předmět). Postupujte přitom velmi pomalu vpřed. 6. Jakmile detektor nalezne (zaregistruje, objeví) tento zkušební předmět, ozve se z reproduktoru detektoru (nebo v připojených sluchátkách) akustický signál a na displeji detektoru ukáže šipka o jaký druh nalezeného kovu se jedná. Kromě toho se na displeji detektoru ještě zobrazí hloubka nalezeného kovového předmětu. d) Několik poznámek k tomu, jak máte pohybovat detekční sondou Detekční sondou nesmíte kývat (tato sonda se nesmí pohybovat jako kyvadlo). Dále nesmíte tuto sondu náhle zvednout. To vše by způsobilo, že byste neobjevili žádný kovový předmět. Pohybujte detekční sondou velmi pomalu sem a tam rovnoběžně s povrchem terénu a postupujte stále dopředu. Budete-li pospíchat, pak opět žádný skrytý kovový předmět nenaleznete. Objeví-li detekční sonda údajně nějaký drahocenný kovový předmět, ozve se z reproduktoru detektoru (nebo ze sluchátek) velmi intenzivní akustický signál. Pokud nedojde k zopakování znění tohoto velmi intenzivního akustického signálu po několikerém pohybu detekční sondou sem a tam nad tímto nálezem, pak bude tento objevený kovový předmět pravděpodobně bezcenný. Odpadky znečištěný povrch půdy nebo elektromagnetické (vysokofrekvenční) interference mohou být příčinou nesprávných akustických signálů. Takovéto akustické signály jsou trhavé (přerušované) nebo nereprodukovatelné. e) Nastavení citlivosti detektoru Nyní, když jste se seznámili se základními funkcemi detektoru, můžete tento detektor velmi jemně seřídit, aby byl při hledání kovových předmětů méně citlivý na rušivé interference a selektivně rozpoznával objevené kovové předměty. Toto umožňuje nastavení diskriminátoru detektoru (rozlišení kovových předmětů podle jejich elektrické vodivosti). Stiskněte tlačítko SENS a nastavte požadovanou citlivost detektoru (selekce druhů kovových předmětů) tisknutím tlačítka Up nebo Dn (zvýšení nebo snížení úrovně citlivosti). Příslušné hodnoty této citlivosti se zobrazují na displeji detektoru. Budete-li chtít hledat kovové předměty v poměrně velké hloubce, pak nastavte tuto citlivost na vyšší úroveň. Pokud nastavíte tuto citlivost na maximum (MAX), pak se může stát, že bude detektor registrovat též elektromagnetické (vysokofrekvenční) interference rozhlasových (televizních) vysílačů a jiných elektrických zařízení, což poznáte podle trhavého (přerušovaného) akustického signálu nebo podle nestabilnosti šipky, která na displeji detektoru ukazuje na pravděpodobný druh nalezeného kovu. Upozornění: Toto rozlišení nastavte vždy znovu podle charakteru prostředí, budete-li prohledávat jiný prostor (budete-li pátrat po pokladech na jiném místě). f) Přesné zaměření (přesná lokalizace) objeveného kovového předmětu Tato činnost vyžaduje jisté zkušenosti. Vyzkoušejte si tento postup například na své zahradě. 8

5 Přesnou lokalizaci objeveného objektu ztěžuje chvění detektoru (detekční cívky). 1. Jakmile nalezne detektor skrytý objekt, začněte na tímto místem pohybovat detekční sondou s cívkou ve stále se zmenšujícím okruhu. 2. Zapamatujte si (nebo si označte) přesně místo na povrchu půdy, na kterém začal detektor pískat. 3. Posuňte detekční sondu nad toto místo a začněte s ní pohybovat v malém okruhu dopředu a dozadu jakož i doprava a doleva. Zapamatujte si znova místo, na kterém začal detektor pískat. 4. Zopakujte výše uvedený postup několikrát křížovým pohybováním detekční sondy v pravých úhlech. Poté, jakmile zaměříte nalezený objekt zcela přesně, označte si toto místo křížkem. Nyní se můžete pustit do vyhrabání nebo vykopání nalezeného kovového předmětu. g) Okolnosti, které ovlivňují přesnost detekce kovových předmětů Žádný z detektorů na vyhledávání kovových předmětů nebí absolutně přesný a spolehlivý na 100 %. Činnost tohoto detektoru na vyhledávání kovových předmětů ovlivňují následující faktory: Úhel a sklon uložení kovového předmětu v půdě (nebo pod vodou). Hloubka uložení kovového předmětu. Obsah železa v kovovém předmětu. Velikost (rozměry) kovového předmětu. Na povrchu půdy s přílišným sklonem (na svahu) musíte pohybovat detekční sondou velmi pomalu a velice opatrně pouze krátkými pohyby. Nedávno zahrabané mince působí na tento detektor jinak než v dávné době skryté mince, které jsou více zkorodované (pokryté rzí, měděnkou atd.), Některé šrouby (vruty), kovové kolíky nebo čepy, hřebíky a ostatní ocelové nebo železné předměty (například zátky lahví) oxidují (pokrývají se rzí) a vytvářejí takzvaný halo efekt. Tento efekt způsobuje směs přirozených minerálů v půdě se rzí. Toto promíchání může dále způsobit, že z detektoru neozvou akustické signály přesně na místě nálezu takovéhoto kovového předmětu. V těchto případech je značně ztížené provedení přesné lokalizace objeveného kovového předmětu h) Použití sluchátek Zapojte do příslušné zdířky na detektoru konektor kabelu (jack 3,5 mm) stereofonních sluchátek. Po zapojení sluchátek do zdířky na detektoru dojde k automatickému vypnutí zvuku reproduktoru zabudovaného do detektoru. Použití sluchátek šetří nejen do detektoru vložené baterie, ale také zajišťuje lepší slyšitelnost a srozumitelnost zvukových signálu při vyhledávání kovových předmětů. kovových předmětů dětmi musí probíhat pod dozorem dospělých osob. Vyhrabání nalezených předmětů mohou provádět pouze dospělé osoby. 8. Práva a povinnosti hledačů kovových předmětů Hledání skrytých kovových předmětů je koníček, který přináší mnoho radosti a nečekaných zážitků. Dejte prosím pozor na to, že v každé zemi mohou platit jiné předpisy ohledně vyhledávání takovýchto předmětů. Ve svém zájmu se informujte o příslušných platných předpisech a nařízeních. Nevstupujte na žádná archeologicky cenná nebo známá místa, jestliže nebudete mít k této činnosti příslušné oprávnění. Naleznete-li předměty archeologické hodnoty, spojte se prosím s příslušným muzeem nebo s organizací, která se zabývá archeologickými vykopávkami. Neničte žádnou vegetaci. Vyhrabané jámy opět zakryjte a upravte travnatou plochu do původního stavu. 9. Čištění a údržba detektoru Nevystavujte tento detektor dešti a nenamáčejte jej do vody nebo do jiných kapalin. Do vody (sladké i slané) můžete ponořit pouze detekční sondu. Mokrý detektor okamžitě osušte, aby se voda nemohla dostat do jeho vnitřku.. Zacházejte s tímto detektorem velice opatrně, abyste jej nepoškodili. Nevystavujte tento detektor příliš vysokým teplotám. Příliš vysoké teploty by mohly snížit životnost elektronických součástek detektoru nebo zdeformovat součásti detektoru, které jsou vyrobeny z umělých hmot Nepoužívejte tento detektor na místech se zvířeným prachem a na příliš znečištěných místech. Tento detektor čistěte pouze hadříkem bez žmolků chloupků, který navlhčíte mírně čistou vodou. K čištění detektoru nepoužívejte žádná chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků) nebo agresivní čistící prostředky. Detektor sami neopravujte a neprovádějte na něm žádné úpravy. V těchto případech byste ztratili jakékoliv nároky, které by jinak vyplývaly ze záruky detektoru. Detekční sondu, pokud jste ji používali ve slané mořské vodě, opláchněte čistou sladkou vodou. Tento návod k použití je publikace firmy FK technics spol. s r.o. Návod odpovídá technickému stavu při tisku. Změny vyhrazeny! 04/2010 Ku 7. Pozor! Nebezpečí exploze při odkrývání půdy Pokud tento detektor zaregistruje nějaký nález, pamatujte na to, že se místo cenného předmětu může jednat též o munici nebo jiné trhaviny. Vyhrabání a vyzvednutí takovéhoto nálezu závisí pouze na Vaší zodpovědnosti. Výrobce a prodejce neručí v těchto případech za žádné škody. Použití detektorů 9 10

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

Displej: Diskriminátor: 1 Detekční sonda s cívkou. 2 Systém k připevnění detekční sondy. 3 Spojovací trubky

Displej: Diskriminátor: 1 Detekční sonda s cívkou. 2 Systém k připevnění detekční sondy. 3 Spojovací trubky NÁVOD K OBSLUZE Displej: Na tomto displeji z tekutých krystalů (LCD) jsou zobrazovány druhy nalezených kovů, hloubka nelezeného objektu (kovu), velikost nalezené mince (kovového předmětu ve tvaru disku

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 85 02 65 Chytejte ryby pouze tam, kde se opravdu nacházejí! Tento zvukový radiolokátor neboli sonar, který pracuje na principu odrazu velmi krátkých zvukových vln,

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 37 07

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 37 07 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití přístroje... 2 Součásti a ovládací tlačítka detektoru... 2 Vložení (výměna) baterie... 3 Zapnutí / vypnutí detektoru (provádění měření)... 3 Vyhledávání

Více

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu Rozsah dodávky RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone Požadavky na baterie pro Smart Link Obj. č.: 23 00 70 Jmenovitá hodnota DC 4,5 V, 0,225 W Potřebujete 3 1,5V AG13 / LR44 (jsou

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k montáži a k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Obj.

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obsah Strana Úvod...2 Účel použití modelu člunu...3 Obsah zásilky (rozsah dodávky)...3 Bezpečnostní předpisy...4 Manipulace s bateriemi a akumulátory: 5 Příprava modelu člunu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 Jakmile se ráno probudíte, můžete jedním pohledem zjistit, jak se máte obléci. Tento teploměr

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

DETEKTORU KOVŮ model GC1005 Návod k použití

DETEKTORU KOVŮ model GC1005 Návod k použití DETEKTORU KOVŮ model GC1005 CZ Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si tento návod k použití dříve, než začnete detektor kovů používat. Návod k použití si uschovejte

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20 Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD Obj. č.: 30 45 20 Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního gramofonu. Uložte si sbírku svých starých gramofonových vinylových

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 88 Základní charakteristiky přístroje: Ideální pomocník s dobře čitelným displejem na jeho přední straně při chůzi nebo při běhu pro všechny sportovně založené lidi. Užitečný

Více

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku... 1 2. Bezpečnostní předpisy (baterie)... 3 3. Vložení (výměna) baterií... 3 Vložení (výměna)

Více

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení meteorologické stanice a jejího příslušenství do provozu a k jejich obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis NÁVOD K OBSLUZE C.A.T3 a Genny3 C.A.T3 a Genny3 C.A.T3V a Genny3 C.A.T3+ a Genny3 Tato uživatelská příručka zahrnuje použití řady lokátorů C.A.T 3 a Genny3, které jsou k dispozici ve třech verzích. C.A.T3

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 Počítač k jízdnímu kolu Digispeed 5 Obj. č.: 85 31 47 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže výrobek

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky Vlastnosti IR Model vrtulníku Revell X-Razor Obj. č.: 23 57 99 Vrtulník: Pevný aerodynamický hliníkový trup Přídavná vrtule pro let do stran Spínač/Vypínač ON/OFF a nabíjecí port na vrtulníku Nový systém

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

ENGINEERING. www.lovecpokladu.cz. Instruktážní Manuál

ENGINEERING. www.lovecpokladu.cz. Instruktážní Manuál ENGINEERING www.lovecpokladu.cz Instruktážní Manuál ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali detektor kovů Nokta Výroba high-tech detektorů kovů začala v závodu Nokta Engineering v roce 2001. Společnost si zakládá

Více

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení Rozsah dodávky RC vrtulník Space Phoenix RtF Obj. č.: 23 89 34 Helikoptéra Dálkové ovládání Nástroj pro výměnu zadního rotoru Náhradní zadní list rotoru Nálepky Napájení dálkového ovládání: Napájení Jmenovité

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 93 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 93 49 NÁVOD K OBSLUZE Příprava plachetnice (vložení baterií do jachty a do dálkového ovládání) K napájení vysílače dálkového ovládání budete potřebovat 8 alkalických tužkových baterií 1,5 V velikosti AA. K napájení

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 77 41 94

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 77 41 94 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Objednací číslo: 77 41 94 Vytvořte si na svém pracovišti u svého osobního počítače uvolňující atmosféru pomocí tohoto malého akvária se 2 plovoucími rybičkami a s příjemným

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

CS 4PI. Návod. Detektor kovů od

CS 4PI. Návod. Detektor kovů od CS 4PI Návod Detektor kovů od 15 14 3 5 13 11 1 2 4 12 1 13 17 6 9 16 1. Upevnění řídící jednotky 2. Ovladač Zap/Vyp/citlivost 3. Reproduktor 4. Kontrolka intenzity signálu 5. Ovladač pulzní frekvence

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35 NÁVOD K OBSLUZE Verze 12 / 02 Box na uložení 150 kusů kompaktních disků s elektronickou archivací Obj. č.: 97 02 35 Geniální systém archivace pomocí osobního počítače (software, který dodáváme společně

Více

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu Solární systém do jezírka Palermo LED Obj. č.: 57 75 64 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního systému do jezírka Palermo LED. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ledová kostka Ice Cube

NÁVOD K OBSLUZE. Ledová kostka Ice Cube NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/02 Ledová kostka Ice Cube Obj. č.: 59 03 20 Dekorativní svítidlo Ledová kostka Nemějte žádný strach, zima Vám nebude! Jedná se jen o poněkud zvláštní tvar svítidla v podobě ledové

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) Tyto takzvané světelné pohyblivé noviny můžete použít ve výkladních skříních, na výstavách, v barech, ve sklípcích nebo při pořádání různých

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah Obsah NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 62 46 Strana 1. Úvod...2 2. Rozsah dodávky...2 3. Účel použití meteorologické stanice...2 4. Bezpečnostní předpisy...2 Manipulace s bateriemi (akumulátory)...3 5. Základní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/02 Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 64 02 17 Tento budík Vám zobrazí vždy přesný čas téměř na celém světě a navíc budete vědět, jakou máte ve svém pokoji teplotu. Kromě rádiového časového signálu DCF-77

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/04 Obj. č.: 75 06 60 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

5. Součásti měřícího přístroje

5. Součásti měřícího přístroje Obj. č.: 12 19 47 Digitální měřič délky kabelů UITEST Kabelmeter 3000 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje...3 2. Poznámky k používání měřícího přístroje...4 3. Rozsah dodávky...4 4.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití přístroje... 3 Verze 11/04 3. Vysvětlivky symbolů používaných v tomto návodu k obsluze... 4 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace s akumulátory

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/03 Obj. č.: 75 05 16 Vyhlaste rázný boj průvanu a plýtvání drahocenným teplem! Tento mluvící gong totiž dokáže napomenout každého, kdo za sebou zapomněl zavřít dveře. Pomocí přepínače

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 20 11

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 20 11 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 20 11 Solární systém isun představuje soupravu napájecího zdroje a nabíječku. Tento systém je vhodný například pro napájení (nebo nabíjení) mobilních telefonů, navigačních přístrojů

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 NÁVOD K OBSLUZE Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 02 28 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 02 60

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 02 60 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 02 60 Tento detektor pohybů s kontrolní signalizací pomocí svítivých diod (LED) můžete připevnit na stěnu nebo na strop či se speciálním držákem (obj. č.: 61 04 92) provést

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 NÁVOD K OBSLUZE Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 Obj. č.: 33 02 95 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho rozhlasového přijímače. Než začnete rádio používat,

Více

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Pohon garážových vrat RolloPort S1 Obj. č.: 64 64 57 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho inteligentního, mikroprocesorem řízeného

Více

DM-902 Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik.

DM-902 Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Detektor kovu, napětí a dřeva 3 v 1 DM-902 Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Návod k obsluze Tento přístroj využívá

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120096

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120096 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120096 Před použitím důkladně čtěte tento manuál Úvod Tento přístroj je pokročilý detektor. Může odhalit a lokalizovat kov, AC napětí a překlady. Dále má zabudované měřící pásmo.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 75 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 75 88 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 75 88 Tento pár příručních radiostanic pro pásmo 446 MHz (PMR) představuje kompletní soupravu vysílaček v robustním provedení a v osvědčené kvalitě s jednoduchou obsluhou promocí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 04 89

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 04 89 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 04 89 Tento kvalitní kouřový hlásič funguje na principu rozptylovaného světla. Hlasitý výstražný tón [s akustickým tlakem ve vzdálenosti 3 m od přístroje 85 db(a)] zazní okamžitě,

Více

4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku...4. 5. Bezpečnostní předpisy...4. 6. Vysvětlení pojmu ph hodnota...

4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku...4. 5. Bezpečnostní předpisy...4. 6. Vysvětlení pojmu ph hodnota... Obsah Strana Kombinovaný měřič elektrické vodivosti HI9811-5 (ph / C / EC / TDS) 1. Úvod...1 2. Základní popis a účel použití měřícího přístroje...3 3. Rozsah dodávky...3 4. Doplňkové vybavení měřícího

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 Jakmile se ráno probudíte, získáte okamžitě nejdůležitější informace o čase, teplotě nebo o počasí. A na stěně či na stropě Vaší ložnice uvidíte, která hodina udeřila.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 Buďte každé ráno po probuzení zcela uvolnění. Tyto aromatické hodiny zahrnují 4 přístroje v jednom: Aromatická terapie,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Všeobecně Sport Vás udrží mladé a fit. Ten, kdo pravidelně pěstuje sport, cítí se lépe, lépe vypadá, snese větší zátěž a má lepší kondici. CICLOPULS CP 16is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 15. Upravené a doplněné české vydání

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 15. Upravené a doplněné české vydání NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 15 Upravené a doplněné české vydání Obsah Strana ÚVOD... 3 PROČ PROVÁDĚT ANALÝZU OBSAHU TUKU V LIDSKÉM TĚLE?... 3 VYSVĚTLENÍ POJMU PODÍL OBSAHU TUKU V LIDSKÉM TĚLE... 4 KOLÍSÁNÍ

Více

Vlhkoměr MO290 s infračerveným teploměrem. Obj. č.: 12 29 95. Obsah Strana 1. Úvod...1. 1. Úvod. 2. Účel použití měřícího přístroje a rozsahy měření

Vlhkoměr MO290 s infračerveným teploměrem. Obj. č.: 12 29 95. Obsah Strana 1. Úvod...1. 1. Úvod. 2. Účel použití měřícího přístroje a rozsahy měření Vlhkoměr MO290 s infračerveným teploměrem 1. Úvod Vážený zákazníku, Obj. č.: 12 29 95 děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup vlhkoměru MO290 s IR teploměrem. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: 64 02 19 Verze 11/05 Tato meteorologická stanice Vám zprostředkuje důležité informace, které se týkají počasí: Zobrazení naměřené pokojové teploty a dvou venkovních (dalších)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120098

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120098 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120098 Úvod Tento přístroj je pokročilý detektor s mnoha funkcemi. Umožňuje odhalit a vyhledat kovy, AC napětí a překlady. Může být použít ve stavebnictví, instalacích atd. Hlavní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem 2. Podrobný popis funkce zařízení Jakmile tento systém zapnete (automaticky zařazením zpátečky nebo ručně vhodným spínačem), zobrazí se jako potvrzení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení Vlastnosti Pro digitální MP3 záznamník Sangean DAR-101 jsou charakteristické následující vlastnosti: Digitální MP3 záznamník DAR-101 Obj. č.: 30 53 74 Aktivace digitálního záznamu ovládaná hlasem Podpora

Více

Budík s displejem LED

Budík s displejem LED Budík s displejem LED Obj.č. 64 00 36 NÁVOD K OBSLUZE Tento návod k obsluze patří k výrobku. Obsahuje důležitá upozornění ke zprovoznění a manipulaci. Na tuto skutečnost nezapomeňte, budete-li výrobek

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/99 (nové, přepracované vydání) Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM Obj. č.: 64 51 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41 Uvedení do provozu Připojení telefonu Připojte telefon podle níže uvedeného nákresu. Použijte pouze telefonní připojovací kabel který je součástí dodávky protože v opačném případě nemusí zařízení pracovat

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 56 10 92 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této naší speciální zásuvky. Tato praktická mezizásuvka Vám zajistí příjemné prostředí v obytných

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44 NÁVOD K OBSLUZE Multitester MS-258 2 v 1 Obj. č.: 12 15 44 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek předáte

Více

Potřebujete. Bezpečnost. Před montáží si přečtěte následující bezpečnostní pokyny:

Potřebujete. Bezpečnost. Před montáží si přečtěte následující bezpečnostní pokyny: Rozsah dodávky Bezdrátový zvonek Libra+ D912 S Zvonek Držák zvonku Modul tlačítka / dodatečného vysílače Baterie typu CR2032 pro modul tlačítka Drát k modulu tlačítka (pro případ drátového připojení) 2

Více

CS9000HPX II. Návod. Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01. Tel: 731 102 713, 604 490 003. E-mail: info@lovecpokladu.

CS9000HPX II. Návod. Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01. Tel: 731 102 713, 604 490 003. E-mail: info@lovecpokladu. CS9000HPX II Návod Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003 E-mail: info@lovecpokladu.cz www.lovecpokladu.cz Autorizovaný distributor pro Českou a Slovenskou Republiku

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

Bezdrátový termostat topení FHT8R + hlavice FHT8V. Obj. č.: 57 00 55. Obsah

Bezdrátový termostat topení FHT8R + hlavice FHT8V. Obj. č.: 57 00 55. Obsah Obsah Bezdrátový termostat topení FHT8R + hlavice FHT8V Obj. č.: 57 00 55 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového termostatu topení + hlavice. Tento návod k obsluze je součástí

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 37 08 41 Obj. č.: 37 08 42 Stereofonní režim provozu... 4 Připojení 4-kanálového zesilovače...4 Připojení 2-kanálového zesilovače...5 Režim s přemostěnými reproduktory

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 03 60

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 03 60 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 03 60 Tento pár příručních radiostanic pro pásmo 446 MHz (PMR) představuje kompletní soupravu vysílaček v robustním provedení a v osvědčené kvalitě s jednoduchou obsluhou promocí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 10 92

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 10 92 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 10 92 Obsah 2 Strana Úvod... 4 Účel použití přístroje... 4 1. Rozsah dodávky... 5 2. Vysvětlivky symbolů používaných v tomto návodu k obsluze... 5 3. Bezpečnostní předpisy (zkráceno)...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C 7.Údržba Zkontrolujte přístroj v pravidelných intervalech či není poškozený! Pro čištění displeje a těla přístroje používejte jen měkčí, navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné ředidla a abrazivní čistící

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 04 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 04 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 26 Tento pár příručních kapesních radiostanic pro pásmo 446 MHz (PMR) s dosahem až 8 km představuje kompletní soupravu vysílaček v robustním provedení a v osvědčené kvalitě

Více

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 NÁVOD K OBSLUZE Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 Obj. č.: 75 15 49 1. Úvod Verze 06/10 Vážení zákazníci! Koupí tohoto digitálního kódového zámku jste získali vysoce přesný systém ochrany, který odpovídá

Více

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT)

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT) ÚČEL POUŽITÍ Výrobek lze použít pro nabíjení následujících typů akumulátorů: Olověné akumulátory s tekutým elektrolytem Olověné akumulátory s vápníkovou deskou (PbCa) SLA (Sealed Lead Acid), nabité ve

Více