Roční zpráva Českého svěřeneckého fondu UNDP za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční zpráva Českého svěřeneckého fondu UNDP za rok 2014"

Transkript

1 Roční zpráva Českého svěřeneckého fondu UNDP za rok Zpracovala Barbora Latečková, Programme Specialist, UNDP Istanbul Regional Hub Spolupráce s UNDP Rozvojový program OSN je jedním z hlavních programů, do něhož Česká republika v posledních letech směřuje své dobrovolné příspěvky na multilaterální rozvojovou pomoc. Roli dárce rozvojové pomoci plní Česká republika ve vztahu k UNDP už od roku 2000, kdy začala poskytovat do Českého svěřeneckého fondu UNDP (dále jen Fond ) pravidelný příspěvek na poskytování pomoci a technické podpory rozvojovým a transformujícím se zemím (zejména z jihovýchodní Evropy a Společenství nezávislých států). Jednalo se zejména o přenos českého know-how a odborných zkušeností formou školení, seminářů, studijních cest, technické pomoci a poradenství. Konkrétní témata aktivit byla vybrána na základě návrhů místních kanceláří UNDP. Obecné tématické priority jsou v souladu s Miléniovými rozvojovými cíli OSN a s usneseními vlády ČR ke koncepci rozvojové spolupráce v konkrétním roce. Tématické priority: - ochrana a podporu udržitelného rozvoje; - zdraví, se zaměřením na prevenci HIV/AIDS; - podpora demokracie a transformace, posilování kapacit státní/místní správy, parlamentní demokracie; - zkušenosti ČR s ekonomickou transformací. Shrnutí činnosti v roce Nové projekty V roce se realizovalo celkem 15 projektových aktivit v rámci větších projektů poboček UNDP v regionu na základě výsledků výběrového řízení z předchozího roku. Fond podpořil celkem 8 zemí v rámci 15 aktivit (7 nových tendrů, 2 konzultantské smlouvy v rámci nového programu Expert on Demand spuštěného v červnu, 1 grant, 6 pokračujících projektů (viz Přehled využití příspěvku v roce ). Rozpočet Fondu pro rok byl naplánován ve výši 612, USD. Podařilo se využít 77% všech prostředků (472, USD) i přes dočasné operační vytížení finančního odd. a odd. veřejných zakázek Regionálního centra (stěhování centra do Istanbulu, zaškolování nových zaměstnanců). Po konzultacích s českou ambasádou v Almatě a českým MZV naformuloval Fond dvě studijní cesty kyrgyzských státních úředníků ve spolupráci s pobočkou UNDP (první cesta proběhla v lednu 2015). Fond také aktivně podpořil program budování kapacit pro nové členské země (tréninkový program UNDP): bylo uspořádáno školení k základům projektového cyklu (Praha, leden ), strategickému programování v ODA (Bratislava, duben ) a komunikaci výsledků rozvojové spolupráce (červen ). Od července do září probíhalo nové kolo výběru projektů, ve kterém Fond obdržel celkem 40 návrhů; vybráno k podpoře bylo 17 projektů a dalších 7 k podpoře z nové kontribuce, která je očekávána v polovině roku Projekty byly opět vybrány na základě výběrového řízení ve spolupráci s experty z UNDP Regional Istanbul Hub (dále jen UNDP IRH ). Byly podpořeny projekty s největším bodovým ziskem a zároveň takové, kde má česká zkušenost prokazatelně přidanou hodnotu (dalšími kritérii byla výše spolufinancování; efektivnost pomoci; logická struktura projektu; obsah a relevance). 1

2 Management Od roku 2013 působí na pozici manažerky Fondu Barbora Latečková z České rozvojové agentury. V polovině roku 2013 odešel z pozice supervizora Daniel Hanšpach a jeho převzal Dmitry Mariyasin, který se stal týmovým vedoucím oddělení New Partnerships Emerging Donors (dále jen NPED ). Důležitá rozhodnutí Fondu schvaluje projektová komise (Project Board) za účasti donora (reprezentovaného ORS/MZV ČR). Od července je Fond řízen z UNDP IRH se sídlem v Istanbulu; Fond zde má k dispozici vlastní kancelář v 11. patře budovy Key Plaza. Maximální kapacita kanceláře jsou tři pracovní místa. Nové programy a vizibilita V červnu byl spuštěn program vysílání českých expertů do regionu (Expert On Demand), který se zaměřuje na rychlé vysílání konzultantů v oblastech, kde je česká expertíza na nejvyšší úrovni a má pro partnerskou zemi velkou přidanou hodnotu (např. pro země chystající se na vstup do Evropské unie atd.). Na rozdíl od standardních výběrových řízení Fondu (1x ročně) může pobočka UNDP požádat o expertní pomoc v průběhu celého roku. Tabulka 1: Přehled zpracovaných žádostí k programu Expert on Demand (stav ke konci března 2015) Země Expertíza Jméno experta Výše smlouvy Status USD 1 Albánie Supporting FDI Robert Pilous 4,900 Uzavřeno 2 Azerbajdžán Supporting a business Pavel Habarta 8,500 Probíhá incubator 3 Kosovo EU Accession: Legislation on Karla Koutková 15,000 Uzavřeno vulnerable groups 4 Srbsko EU Accession: Natura2000 Petr Roth 12,736 Probíhá 5 Kyrgyzstán Ecosystems accounting David Vačkář $4,720 Uzavřeno V listopadu podpořila Barbora Latečková viditelnost Fondu účastí na Regionální ministerské konferenci o udržitelném rozvoji v Černé Hoře (konferenční příspěvek), pořádané nově založeným Centrem pro udržitelný rozvoj v Černé Hoře. Fond se dále aktivně podílel na vytváření moderní a samoobslužné databáze expertů pro nové donory (Expertise Locator), který by měl sloužit rovněž Fondu samotnému v propagaci české expertízy v regionu (příp. je možné jej využít i v programech české ODA). Lokátor by měl být naprogramován specialisty z oboru znalostního managementu a IT v průběhu roku 2015 a prezentován donorům na plánovaném setkání UNDP ke sdílení zkušeností v listopadu Příspěvky z České republiky V roce byl Fondu svěřen jeden příspěvek České republiky, a to ve výši 8 mil. Kč. Z českého příspěvku jsou financovány pouze aktivity, které zapadají do kontextu národních a regionálních projektů UNDP a jsou výsledkem poptávky ze strany místních institucí, resp. zastoupení UNDP v přijímajících zemích. V naprosté většině případů se jedná o aktivity, které jsou alespoň částečně spolufinancovány z jiných zdrojů. Například u studijních cest a seminářů organizovaných na území ČR se z českého příspěvku platí pouze náklady uvnitř ČR, náklady na cestu z domovských zemí jsou zahraničním účastníkům proplaceny např. z regionálního programu UNDP, popř. jejich mateřskou institucí (státní správa apod.). V případě vyslání českých konzultantů místní kancelář UNDP obvykle hradí cestovné a zajistí ubytování, dopravu a tlumočení, z českých zdrojů se konzultantům platí pouze vlastní odměna za vykonanou práci. Přehled jednotlivých příspěvků České republiky do Českého svěřeneckého fondu od roku 2004 lze nalézt v níže uvedené tabulce. Tabulka 2: Příspěvky v jednotlivých letech (v CZK a USD) Rok Příspěvek v mil. CZK ,2 8, Příspěvek v tis. USD

3 Rozpočet Fondu na rok a výhled na rok 2015 Rozpočet Fondu pro rok byl naplánován ve výši 612, USD. Podařilo se využít 77 % všech prostředků: 472, USD realizováno nebo kontrahováno. Nevyčerpané prostředky budou uvolněny dle plánu zakázek již v prvním, částečně ve druhém kvartálu Finanční a programové plánování Fondu nekopíruje kalendářní rok oproti jiným programům umožňuje nastavit víceletý finanční rámec dle pusanských zásad efektivity pomoci. Tabulka 2: Rozložení rozpočtu a realizované výdaje v USD Položka Náklady Studijní cesty 251, Tréninky, workshopy, konzultanti 124, Vizibilita GMS 31,550 Náklady na projektového specialistu 54, Provoz kanceláře, služby, cestovné 10, CELKEM 472, Rozpočet na rok 2015 bude částečně financován z prostředků, které ve Fondu zůstaly z předešlého roku. Kontribuce z poloviny roku se přesunula do plánovaného rozpočtu v roce 2015 (rozpočet je nyní 680,000 USD). Plánovaná kontribuce 2015 pak půjde na nové projekty, které byly vybrány na podzim. Většina českého příspěvku je přímo určená na implementaci podporovaných rozvojových aktivit. Zbytek představuje částku na plat manažerky, pojištění, monitoring projektů, vzdělávání, program budování kapacit nových donorů (spolufinancování), chod kanceláře a příspěvek na provozní a technické náklady IRH. Tabulka 3: Rozložení rozpočtu 2015 v USD Položka Plánovaný rozpočet 2015 Z toho již alokováno* Studijní cesty 295,772 78,402 Studie, workshopy, konzultanti 260,000 19,463 Projektový management, 20,410 capacity building, monitoring a provoz 109,228 Vizibilita 15,000 0 CELKEM 680, ,275 *Nealokované prostředky jsou určeny na nové projekty vybrané na podzim, konkrétní alokace nyní probíhá Spolupráce s realizátory v roce Pokračující úspěšná spolupráce probíhala s realizátory ze soukromého sektoru: Dekonta, GEOtest a CzechINVENT, přičemž poslední dva jmenované subjekty vyhráli v tomto roce nové zakázky. Novými realizátory se stali společnost SEVEn (energetická náročnost budov Kazachstán, Kyrgyzstán, Arménie) a ResAd (drogová epidemiologie, Arménie). Dokončen byl projekt na podporu měření a monitoringu emisí skleníkových plynů v Kosovu (Karlova Univerzita). Projekty realizovali také neziskové subjekty Transparency International (studijní cesta Kyrgyzů), BEZK (Brontosauří ekocentrum Zelený klub, studijní cesta pro moldavský Státní ekologický fond), a Česká společnost AIDS pomoc (studijní cesta Srbů). Fond spolupracoval také s individuálními experty v rámci nového programu Expert on Demand: smlouvy byly uzavřeny s Robertem Pilousem na projekt podporu státní investiční agentury v Albánii a s Karlou Koutkovou na úpravě legislativy týkající se zranitelných skupin obyvatel Kosova. Dokončen byl projekt v Albánii (Jan Hlaváč, zpracování mléka). 3

4 Přehled aktivit v roce podle sektorů ARMÉNIE: Transfer of the best Czech experience: Strengthening national capacities on comprehensive Chemicals (Persistent Organic Pollutants) contaminated site assessment Doba realizace: červen 2011 leden Náklady v roce 2013: 48,093 USD Náklady v roce : 12,007 USD Celkové náklady: 60,100 USD Realizátor: GEOtest Česká republika má s problematikou kontaminových půd či vod bohaté zkušenosti a pokud jde o tzv. perzistentní organické látky (v angličtině se používá zkratka POPS, jsou to například dioxiny), právě v Česku existuje významné specializované centrum (Recetox, Národní centrum pro perzistentní látky), které se zabývá toxikologických výzkumem, a to v souladu se závazky vyplývajícími ze Stockholmské konvence. Perzistentní látky jsou také předmětem regulace napříč Evropskou unií REACH). Tyto informace společně s českou zkušeností s budouváním národních kapacit, práce s daty a experzíty byly předány arménským účastníkům studijní cesty. Přímo v Arméni pak firma GEOtest prováděla s místními odborníky vzorkování ve vybrané lokalitě Nubarašen (praktický trénink, zhruba 20 km od Jerevanu, býv. úložiště pesticidů) a dále pak vzorky vyhodnotila a předala výsledky arménským partnerům. ARMÉNIE, KAZACHSTÁN, KYRGYZSTÁN: Transfer of Czech Experience: Training Program and Study Tour on Energy Efficiency in Buildings Doba realizace: květen - listopad Celkové náklady: 68, USD Realizátor: SEVEn V rámci projektu byla uskutečněna jedna studijní cesta reprezentantů ze tří zemí do České republiky a samostatně pak workshopy v jednotlivých zemích (Arménie, Kazachstán a Kyrgyzstán). Během těchto aktivit byly diskutovány a prezentovány zvolené tématické okruhy týkající se Směrnice o energetické náročnosti budov s důrazem na přenos českých a evropských zkušeností z implementace této směrnice. Kromě toho měli účasníci možnost se seznámit s certifikací budov, energetickými audity, používanými technologiemi a novinkami na energetickém trhu. ČERNÁ HORA: Transfer of Czech Knowledge: Mapping and Assessment Ecosystems and their Services of Grassland and Forest in Montenegro Doba realizace: listopad červenec 2015 Náklady v roce : 14,717.6 USD Náklady v roce 2015: 58, USD Celkové náklady: 73,588 USD Realizátor: GEOtest Česká republika již má zkušenosti s ekonomickým oceňováním ekosystémových služeb v rámci chráněných území (implementace Natury2000). Dvě pilotní území v Černé Hoře (hornatá území Komovi and Piva) budou využity pro společnou práci českých a černohorských expertů s cílem ocenit ekosystémové služby tamní přírody (lesa i luk). Česká zkušenost bude přizpůsobena místnímu kontextu a budou vytvořena doporučení pro zahájení procesu ekonomického oceňování ve zvolené oblasti, kde pobočka UNDP pracuje na vytvoření dvou nových chráněných území (spadá do kateforie regionálních parků dle Mezinárodního svazu ochrany přírody). KOSOVO: Activating Kosovo GHG Monitoring and Reporting System Doba realizace: srpen 2013 červen Náklady v roce 2013: 37,720 USD Náklady v roce : 30, USD 4

5 Celkové náklady: 68, USD Realizátor: Univerzita Karlova Projekt přímo navazuje na již uskutečnou aktivitu vytváření systému inventarizace skleníkových plynů a vytvoření jejich databáze (2012), příjemcem je Agentura pro ochranu (angl. zkratka KEPA), která je zodpovědná právě za monitoring skleníkových plynů v Kosovu. Předmětem druhého prakticky orientovaného projektu bylo procvičení metod používaných pro výpočet emisí skleníkových plynů (inventáře znečišťovatelů podle sektorů) prostřednictvím 4 workshopů v Kosovu a jedné studijní cesty v České republice. Důležité bylo praktické ověření výpočtů prováděných odborníky z kosovské strany a odborná podpora při ustanovení tzv. baseline year. KOSOVO: Development of Detailed Technical Design (DTD) for Treatment of Acid Mine Waters in Novo Brdo Mine, Artana, Kosovo Doba realizace: říjen 2013 březen Náklady v roce 2013: 0 USD Náklady v roce : 70,000 USD Celkové náklady: 70,000 USD Realizátor: GEOtest (ve spolupráci s Fichtner) Důlní a hutnický complex Trepça býval pilířem kosovské ekonomiky, dnes přestavuje obrovskou ekologickou zátěž a potenciální hrozbu. Ke komplexu patří také důl na těžbu olova a zinku v Artana/Novo Brdo, který je částečně v provozu a nachází se zhruba 50 km jižně od Prištiny. Vznik kyselých důlních vod, následek zastaralých metod dřívější těžby, zde však společně s několika haldami hlušiny představují velké riziko pro životní. Cílem tohoto projektu je připravit specifický návrh, jak vyčistit kyselé důlní vody (angl. zkratka AMD). Realizátor má za úkol posbírat a zanalyzovat dostupná data týkající se geologie, geografie, hydrologie, hydrogeology, využití půdy, a také nasbírat data nová/chybějící (tj. provést průzkumy, laboratorní testy, vzorkování) k přípravě detailního technického návrhu. MOLDÁVIE: Reform of the National Ecological Fund in Moldova: Study tour to Czech Republic Doba realizace: květen srpen Celkové náklady: 15, USD Realizátor: BEZK Prostřednictvím financování z GEF (Global Environmental Facility) podporuje pobočka UNDP v Moldávii reformu Státního fondu Moldavska. Studijní cesta pro zaměstance Fondu a dalších státních úředníků podpořila tento reformní proces a poskytla protějškům zkušenosti a doporučení z České republiky především v oblasti managementu a operačního nastavení za účelem transparentnosti a maximální efektivity. Realizátoru BEZK se podařilo získat navazující zakázku na organizaci studijní cesty pro ministryni Moldávie financovanou přímo pobočkou UNDP. ZÁPADNÍ BALKÁN: Transfer of know-how: Contaminated sites management in Western Balkans, prevention and remediation of past environmental liability Doba realizace: srpen 2013 leden Náklady v roce 2013: 63,979 USD Náklady v roce : 15,995 USD Celkové náklady: 79,974 USD Realizátor: Dekonta Projekt se uskutečnil rámci regionálního projektu UNDP na odstraňování ekologických zátěží (koordinován pobočkou v Černé Hoře). Cílem českého projektu je přenos zkušeností z odstraňování zátěží včetně vytvoření přehledu o shodě balkánské legislativy se směrnicemi EU (se speciálním zaměřením na tzv. brown fields, a průmyslové a důlní znečištění); budování kapacit vládních úředníků; představení dostupných finančních nástrojů pro sanaci. Konkrétními výstupy byla studijní cesta do České republiky, komplexní zpráva o české zkušenosti v této oblasti a doporučení, a konečně mapující studie podle jednotlivých zemí s přehledem relevantních hot spots a stavem legislativy. Správa a občanská společnost 5

6 KOSOVO: Review of vulnerable group policies, legislation and government strategies in Kosovo Doba realizace: prosinec leden 2015 Náklady v roce : 4,500 USD Náklady v roce 2015: 10,500 USD Celkové náklady: 15,000 USD Realizátor: Karla Koutková (Expert on Demand) Projekt je realizován na základě poptávky po české expertíze ze strany pobočky UNDP v Kosovu. Česká expertka Karla Koutková dostala za úkol zrevidovat stávající vládní politiky a legislativu týkající se zranitelných skupin obyvatel v Kosovu (Romové, Aškali, Egypťané, osoby se zdravotním postižením, extrémně chudí). Konkrétním výstupem bude projektový dokument s konkrétními návrhy a postupy jak identifikovat stávající mezery v legislativě a vládních strategiích. Zpráva (na základě mise do Kosova, rozhovorů se zainteresovanými stranami a komplexní analýzy dostupných dokumentů) bude take zahrnovat evaluaci stávajích politik a zákonů. KYRGYZSTÁN: Sharing of Czech Experience: Human Resources Management in the Public Service (Kyrgyzstan) Doba realizace: prosinec leden 2015 Náklady v roce : 15, USD Náklady v roce 2015: 14, USD Celkové náklady: 29, USD Realizátor: Transparency International Czech Republic (grant) Jedná se o první ze dvou studijních cest realizovaných na základě společné identifikace ze strany MZV ČR a UNDP pobočky v Kyrgyzstánu. Tato studijní cesta informovala kyrgyzské protějšky o moderních metodách v oblasti managementu lidských zdrojů ve veřejné správě, kariérní podpoře a monitivačních programech, a to v širším kontextu připravovaného služebního zákona. Ekonomická infrastruktura a služby ALBÁNIE: Consolidation of an innovative value chain for animal products in the south of Albania Ionian Lamb Doba realizace: srpen 2013 leden Náklady v roce 2013: 24, USD Náklady v roce : 3,978 USD Celkové náklady: 28,687 USD Realizátor: Jan Hlaváč (ve spolupráci s Charitou ČR) Projekt navazuje na aktivity EU a italské vlády v oblasti v letech , kdy byla vytvořena asociace vlastníků dobytka (NGO s názvem Ionian Lamb ). V rámci projektu Fondu byla uskutečněna studijní cesta a dodána studie proveditelnosti. Cílem studijní cesty bylo představit účastníkům dobrou českou praxi v tzv branding and marketingu projektů (maso, mléko) a s tím související standardy bezpečnosti potravin, což je podmínka vstupu na evropský trh. Byly mj. navštíveny vybrané farmy, závody na zpracování mléka, jatka a závody na zpracování masa. Cílem studie proveditelnosti bylo zanalyzovat místní mléčný sector a doporučit opatření vedoucí k lepšímu zpracování a kvalitě produktů. ALBÁNIE: Transfer of Czech know-how: Supporting an investment and business development program in Albania Doba realizace: říjen červen 2015 Náklady v roce : 15,696.2 USD Náklady v roce 2015: 62, USD Celkové náklady: 78,481 USD Realizátor: CzechINVENT Další náklady - Formulační mise konzultanta Roberta Pilouse: 4,900 USD Projekt na podporu albánské investiční agentury AIDA (Albanian Investment Development Agency) byl po dohodě s pobočkou rozdělen na dvě části: projekt formuloval nezávislý konzultant Robert Pilous, bývalý marketingový a investiční ředitel CzechInvestu, a následný tendr realizoval CzechINVENT. Projekt CzechINVENTu 6

7 umožnil přenos zkušeností v oblasti i) vhodného institucionálního nastavení pokrývající agendy zahraničních investic, export a podpory malých a středních podniků a ii) strategického plánování a operačního řízení AIDA. TÁDŽIKISTÁN: Access to the Country and Expanding the Economic Opportunities Doba realizace: srpen 2013 leden Náklady v roce 2013: 11,452 USD Náklady v roce : 45,806 USD Celkové náklady: 57,258 USD Realizátor: CzechINVENT Projekt podpořil přenos českých zkušeností v oblasti propagace investic a turismu v Tajikistánu, a to v hraničním a ekonomicky silném reigonu Suchd. Projekt zlepšil přístup (investorů) k informacím (revize webových stránek), dále doporučil opatření, která povedenou ke zlepšení obrazu země, a podílel se významně na vývoji regionální značky a průvodce pro investory v regionu Suchd. V rámci projektu se kromě dvou workshopů v Dušanbe také uskutečnila studijní cesta v České republice, při které účastníci navštívili významné institutice a subjekty, které se problematice věnují v Čechách. zdraví (se zaměření na prevenci HIV/AIDS) ARMÉNIE: Transfer of Czech Knowledge: Strengtening of drug information system in Armenia Doba realizace: duben květen 2015 Náklady v roce : 25, USD Náklady v roce 2015: 8, USD Celkové náklady: 34,233 USD Realizátor: ResAD Arménie zaznamenala v posledních letech výrazný nárůst intravenózně drogově závislých (IDUs). Epidemiologická data nejsou konzistentní a chybí nová národní protidrogová strategie. Přenos českých zkušeností je v tomto případě mimořádně platný; protidrogový informační system České republiky byl v roce 2002 vyhodnocen Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) jako best practice v EU a je považován také za jeden nejlepších v globálním měřítku. Český realizátor v čele s předním odborníkem na danou tematiku Tomášem Zábranským má za cíl i) zlepšit kapacity místních úřadů a institucí ve sběru a analýze dat (především se to týká Ministerstva zdravotnictví) a ii) pomoci vytvořit novou národní strategii a akční plán pro roky SRBSKO: Transfer of Czech Best Practice and Lessons Learned: Local Self-Government s Role in Creating Environment without Discrimination and Stigmatization of PLHIV to the Representatives from the Republic of Serbia Doba realizace: duben srpen Celkové náklady: 29, USD Realizátor: Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP) Projekt umožnil zástupcům srbských samospráv, veřejného sektoru a neziskového sektoru navštívit relevantní české instituce a platformy, které zajišťující služby rizikové populaci a jsou zodpovědné za návrhy programů prevence HIV/AIDS. Zvláštní důraz byl kladen na decentralizaci služeb, na vytváření partnerství mezi soukromým/veřejným/a neziskovým sektorem a mechanismům, které pomáhájí zabránit stigmatizaci osob s HIV/AIDS. Díky studijní cestě a předaným informacím byl v Srbsku zaznamenán posun v oblasti konfirmace reaktivních HIV testů konfirmace je nyní prováděna z prvoodběrů,a nikoliv z dodatečných odběrů krve. S jedním z účastníků studijní cesty (Asociace Duga) uzavřela ČSAP po skončení projektu Memorandum o spolupráci a připravuje společný projekt v oblasti HIV prevence v cílové skupině MSM (muži, kteří mají sex s muži). 7

8 Finanční přehled - využití příspěvku v období roku podle zemí Země Název Téma Rok Albánie Consolidation of an innovative value chain for animal products in the south of Albania Ionian Lamb trademark Transfer of Czech know-how: Supporting an investment and business development program in Albania International Consultant to Conduct Expert Mission to Albania Ekonomická infrastruktura a služby Ekonomická infrastruktura a služby Ekonomická infrastruktura a služby Celkový rozpočet v USD Z toho vyplaceno v roce Popis 28,687 3, Studijní cesta do ČR a studie proveditelnost, která se týkala k tématu zpracování mléka pro místní sdružení farmářů. Jan Hlaváč (ve spolupráci s Charitou) 78,481 15,696.2 Komplexní projekt k podpoře zlepšení nvestičního v Albánii CzechINVENT 4,900 4,900 Formulační mise k projektu Transfer of Czech know-how: Supporting an investment and business development program in Albania. Celkem 112,068 24, Arménie Transfer of the best Czech experience: Strengthening national capacities on comprehensive Chemicals (POPS) contaminated site assessment Transfer of Czech Knowledge: Strengtening of drug information system in Armenia zdraví Celkem 94,333 37, Černá Hora Transfer of know-how: Contaminated sites management in Western Balkans, prevention and remediation of past environmental liability Robert Pilous 60,100 12,007 Přenos českých zkušeností při nakládání s nebezpečnými látkami workshopy, vzorkování v terénu (Nubarašen), studie a studijní cesta. GEOtest 34,233 25, Konzultační služby v oblasti drogové epidemiologie (sběr a analýza dat) ResAD 79,974 15, Projekt regionálního centra pro odstraňování ekologických zátěží se sídlem v pobočce UNDP Černá Hora. Česká expertíza při maangementu starých ekologických zátěží. Dekonta 8

9 Transfer of Czech Knowledge: Mapping and Assessment Ecosystems and their Services of Grassland and Forest in Montenegro Celkem 153,562 30, Kosovo Activating Kosovo GHG Monitoring and Reporting System 73,588 14,717.6 Přenos zkušeností v oblasti ekonomického oceňování ekosystémových služeb GEOtest (ve spolupráci s Mendelovou univerzitou) 68, , Návazný projekt. Praktická školení a studijní cesta k již vytvořenému systému inventarizace skleníkových plynů. Review of vulnerable group policies, legislation and government strategies in Kosovo Správa a občanská společnost Univerzita Karlova 15,000 4,500 Expert on Demand v oblasti legislativy zranitelných skupin obyvatel v Kosovu Development of Detailed Technical Design (DTD) for Treatment of Acid Mine Waters in Novo Brdo Mine, Artana, Kosovo Karla Koutková 70,000 70,000 Vytvoření technického návrhu dekontaminace (důlních vod). Celkem 153, , GEOtest (ve spolupráci s Fichtner) Kyrgyzstán Sharing of Czech Experience: Human Resources Management in the Public Service Správa a občanská společnost , ,002.5 Studijní cesta do ČR pro kyrzyzské zástupce k tématu managementu lidských zdrojů ve státní správě v kontextu služebního zákona Celkem 29, , Transparency International ČR Moldávie Reform of the National Ecological Fund in Moldova: Study tour to Czech Republic 15, , Studijní cesta do ČR k podpoře reformy Státní fondu pro životní v Moldávii Celkem 15, , BEZK Srbsko Transfer of Czech Best Practice and Lessons Learned: Local Self- Government s Role in Creating Environment without Discrimination and Stigmatization of PLHIV to the Representatives from the Republic of Serbia zdraví 29, , Studijní cesta do ČR k tématu role samospráv ve vytváření bez diskriminace vůči PLHIV Česká společnost AIDS pomoc 9

10 Celkem 29, , Tádžikistán Access to the Country and Expanding the Economic Opportunities Ekonomická infrastruktura a služby 57,258 45, Podpora investic a turismu v příhraniční oblasti Suchd. Návrh, úprava webových stránek, dva workshopy v Dušanbe a studijní cesta. Celkem 57,258 45, CzechINVENT Arménie, Kazachstán, Kyrgyzstán Transfer of Czech Experience: Training Program and Study Tour on Energy Efficiency in Buildings 68, , Studijní cesta do ČR a tréninky ve třech zemích regionu k implementaci směrnice o energetické náročnosti budov Celkem 68, , SEVEn CELKEM AKTIVITY 371, Ostatní Náklady centra, provoz kanceláře, administrativa 5, Odvoz odpadů, bezpečnost, elektřina, voda, plyn, úklid, bankovní převody, pošta, provoz GMS 31,550 GMS (General Management Support), odvod UNDP Cestovní náklady, tréninky UNDP Platy a povinné odvody, pojištění, zdravotní výlohy atd. 8, Cestovní náklady manažerky, spolufinancování tréninků UNDP 54, Plat programového specialisty (B.Latečková) Vizibilita Propagační materiály CELKEM OSTATNÍ 100,593.9 CELKOVÉ NÁKLADY 472,

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at RISK je náš byznys 1 Bezpečnost je základní potřebou Bezpečnost nemůže být jakkoli považována za izolovaný požadavek. Pochopení potenciálních rizik je základem pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení.

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce

Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce Koncepční rámec tvoří nedílnou součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou o implementaci Programu švýcarsko-české

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Ekonomické zájmy ČR v EU Fondy vnější spolupráce EU

Ekonomické zájmy ČR v EU Fondy vnější spolupráce EU Ekonomické zájmy ČR v EU Fondy vnější spolupráce EU Petra Reimer Postlerová, Odbor politik EU Porada ekonomických diplomatů 28. června 2013, Praha Geografické fondy EU 2007 2013 IPA ICI EDF ENPI ENPI IPA

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2015

Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2015 Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2015 OBSAH 1. ÚKOLY ČRA PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ PROJEKTOVÉHO CYKLU ZRS V ROCE 2015... 2 2. ALOKACE A PLÁNOVANÉ ČERPÁNÍ ROZPOČTU NA ZRS V ROCE 2015... 3 3. HLAVNÍ CÍLE

Více

Rozvoj spolupráce ve střední Evropě: Grantové programy IVF

Rozvoj spolupráce ve střední Evropě: Grantové programy IVF Rozvoj spolupráce ve střední Evropě: Grantové programy IVF Hradec Králové, 25. září 2012 Visegrádská skupina (V4) V4 jako konzultační platforma pravidelná setkání na všech úrovních a ve všech sektorech

Více

Představení činnosti sdružení Arnika

Představení činnosti sdružení Arnika Představení činnosti sdružení Arnika Mgr. Vendula Krčmářová vendula.krcmarova@arnika.org Sdružení Arnika česká nezisková organizace, založená r. 2001 Arnika pracuje ve třech programech: Centrum pro podporu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

A Základní údaje o projektu

A Základní údaje o projektu Conservation and Sustainable Use of Biodiversity through Sound Tourism Development in Biosphere Reserves in Central and Eastern Europe Šetrný turismus příležitost pro BR Šumava A Základní údaje o projektu

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

(SEAP) SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

(SEAP) SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Akční plán pro udržitelnou energii (SEAP) Michal Staša SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. 1 Obsah Pakt starostů a primátorů Akční plán pro udržitelnou energii (SEAP) Co je potřeba

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

Leonardo da Vinci Multilaterální projekty/přenos inovací. Výzva 2011. Praha, prosinec 2010 Jitka Šťastná

Leonardo da Vinci Multilaterální projekty/přenos inovací. Výzva 2011. Praha, prosinec 2010 Jitka Šťastná Leonardo da Vinci Multilaterální projekty/přenos inovací Finanční management Výzva 2011 Praha, prosinec 2010 Jitka Šťastná 1 Výše e grantu maximáln lně 75 % z celkového rozpočtu projektu a současn asně

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE PRO I. KOLO INICIATIVY EQUAL V ČR

MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE PRO I. KOLO INICIATIVY EQUAL V ČR MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE PRO I. KOLO INICIATIVY EQUAL V ČR Mainstreamingová strategie EQUAL Strana 1/12 OBSAH: 1. INICIATIVA EQUAL V ČR... 3 1.1 TÉMATICKÉ OBLASTI INICIATIVY EQUAL... 3 1.2 IMPLEMENTACE

Více

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 PRAHA 2004 OBSAH: I. Základní údaje II. Slovo úvodem III. Projekt UNDP IV. Školicí akce v r. 2003 V. Další podpora rozvojové

Více

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2002

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2002 Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2002 PRAHA 2003 OBSAH: I. Základní údaje II. III. Slovo úvodem Projekt UNDP IV. Školicí akce v r. 2002 V. Další podpora rozvojové

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Historie revolvingových fondů Phare

Historie revolvingových fondů Phare Historie revolvingových fondů Phare PHARE Environmental Fund (1995-1998) - půjčeno 90.7 mil.kč. 10 obcím Business Environmental Programme (1999-2000) - půjčeno 22,32 mil.kč.5 firmám Bank Fund for Municipalities

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Prachatice, 19. března 2014 www.zdravamesta.cz/js Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to? podpořeného finančními prostředky

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

Mezinárodní visegrádský fond: Nástroj regionální politiky Visegrádské skupiny

Mezinárodní visegrádský fond: Nástroj regionální politiky Visegrádské skupiny Mezinárodní visegrádský fond: Nástroj regionální politiky Visegrádské skupiny Plzeň, 27. ledna 2014 Mezinárodní visegrádský fond základní údaje vznik fondu předchází vznik Visegrádské skupiny (CS+HU+PL

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

CzechBio Služby asociace pro rozvoj biotechnologických společností v ČR. Marek Gančarčík České Budějovice, Říjen 2013

CzechBio Služby asociace pro rozvoj biotechnologických společností v ČR. Marek Gančarčík České Budějovice, Říjen 2013 CzechBio Služby asociace pro rozvoj biotechnologických společností v ČR Marek Gančarčík České Budějovice, 1 Strategické aktivity Rozvoj služeb pro členy Výstavy, semináře I-laboratory & library BD, TTC,

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Závěrečná mezinárodní konference projektu Clusters CORD; Praha 6.2.2013 Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Rozvoj

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová Mgr. Helena Římská Norské fondy a fondy EHP Donorské státy: První

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů Workshop pro učitele přírodovědných předmětů v rámci programu Amgen Teach VŠCHT Praha, 27. 11. 2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS, www.dzs.cz)

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ Jednotlivé subjekty v ČR, které se rozhodnou žádat o finanční podporu z EU, mohou buď sestavit žádost o podporu a vést dotační management svých projektů vlastními silami,

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Simplify I.T. ve veřejném sektoru Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Výzvy které slyšíme u zákazníků Efektivita na operativní úrovni Jak dokážeme poskytovat služby občanům a institucím efektivnějším

Více

Trendy outsourcingu pro veřejnou správu

Trendy outsourcingu pro veřejnou správu Trendy outsourcingu pro veřejnou správu Jindra Tumová ISSS 2009 Obsah Stav Řešení Přínosy Reference Page 2 Klíčové trendy ve státní správě vysílají signál: více činností za méně peněz Ekonomická situace,

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Daniel Všetečka Kontext RIS3 1 - Switzerland 29 40 53 148 - Chad Principy RIS3 PRIORITIZACE BOTTOM-UP (ENTREPRENEURIAL DISCOVERY PROCESS, HLEDÁNÍ

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

Směrnice o obětech trestných činů

Směrnice o obětech trestných činů CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Implementace projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v ČR v období 2000-2006 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru fondů EU, MŽP Ministerstvo

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network mezinárodní spolupráce v klastrových iniciativách 6. února 2013 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Enterprise Europe Network Podpora: z Rámcového

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více