Roční zpráva Českého svěřeneckého fondu UNDP za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční zpráva Českého svěřeneckého fondu UNDP za rok 2014"

Transkript

1 Roční zpráva Českého svěřeneckého fondu UNDP za rok Zpracovala Barbora Latečková, Programme Specialist, UNDP Istanbul Regional Hub Spolupráce s UNDP Rozvojový program OSN je jedním z hlavních programů, do něhož Česká republika v posledních letech směřuje své dobrovolné příspěvky na multilaterální rozvojovou pomoc. Roli dárce rozvojové pomoci plní Česká republika ve vztahu k UNDP už od roku 2000, kdy začala poskytovat do Českého svěřeneckého fondu UNDP (dále jen Fond ) pravidelný příspěvek na poskytování pomoci a technické podpory rozvojovým a transformujícím se zemím (zejména z jihovýchodní Evropy a Společenství nezávislých států). Jednalo se zejména o přenos českého know-how a odborných zkušeností formou školení, seminářů, studijních cest, technické pomoci a poradenství. Konkrétní témata aktivit byla vybrána na základě návrhů místních kanceláří UNDP. Obecné tématické priority jsou v souladu s Miléniovými rozvojovými cíli OSN a s usneseními vlády ČR ke koncepci rozvojové spolupráce v konkrétním roce. Tématické priority: - ochrana a podporu udržitelného rozvoje; - zdraví, se zaměřením na prevenci HIV/AIDS; - podpora demokracie a transformace, posilování kapacit státní/místní správy, parlamentní demokracie; - zkušenosti ČR s ekonomickou transformací. Shrnutí činnosti v roce Nové projekty V roce se realizovalo celkem 15 projektových aktivit v rámci větších projektů poboček UNDP v regionu na základě výsledků výběrového řízení z předchozího roku. Fond podpořil celkem 8 zemí v rámci 15 aktivit (7 nových tendrů, 2 konzultantské smlouvy v rámci nového programu Expert on Demand spuštěného v červnu, 1 grant, 6 pokračujících projektů (viz Přehled využití příspěvku v roce ). Rozpočet Fondu pro rok byl naplánován ve výši 612, USD. Podařilo se využít 77% všech prostředků (472, USD) i přes dočasné operační vytížení finančního odd. a odd. veřejných zakázek Regionálního centra (stěhování centra do Istanbulu, zaškolování nových zaměstnanců). Po konzultacích s českou ambasádou v Almatě a českým MZV naformuloval Fond dvě studijní cesty kyrgyzských státních úředníků ve spolupráci s pobočkou UNDP (první cesta proběhla v lednu 2015). Fond také aktivně podpořil program budování kapacit pro nové členské země (tréninkový program UNDP): bylo uspořádáno školení k základům projektového cyklu (Praha, leden ), strategickému programování v ODA (Bratislava, duben ) a komunikaci výsledků rozvojové spolupráce (červen ). Od července do září probíhalo nové kolo výběru projektů, ve kterém Fond obdržel celkem 40 návrhů; vybráno k podpoře bylo 17 projektů a dalších 7 k podpoře z nové kontribuce, která je očekávána v polovině roku Projekty byly opět vybrány na základě výběrového řízení ve spolupráci s experty z UNDP Regional Istanbul Hub (dále jen UNDP IRH ). Byly podpořeny projekty s největším bodovým ziskem a zároveň takové, kde má česká zkušenost prokazatelně přidanou hodnotu (dalšími kritérii byla výše spolufinancování; efektivnost pomoci; logická struktura projektu; obsah a relevance). 1

2 Management Od roku 2013 působí na pozici manažerky Fondu Barbora Latečková z České rozvojové agentury. V polovině roku 2013 odešel z pozice supervizora Daniel Hanšpach a jeho převzal Dmitry Mariyasin, který se stal týmovým vedoucím oddělení New Partnerships Emerging Donors (dále jen NPED ). Důležitá rozhodnutí Fondu schvaluje projektová komise (Project Board) za účasti donora (reprezentovaného ORS/MZV ČR). Od července je Fond řízen z UNDP IRH se sídlem v Istanbulu; Fond zde má k dispozici vlastní kancelář v 11. patře budovy Key Plaza. Maximální kapacita kanceláře jsou tři pracovní místa. Nové programy a vizibilita V červnu byl spuštěn program vysílání českých expertů do regionu (Expert On Demand), který se zaměřuje na rychlé vysílání konzultantů v oblastech, kde je česká expertíza na nejvyšší úrovni a má pro partnerskou zemi velkou přidanou hodnotu (např. pro země chystající se na vstup do Evropské unie atd.). Na rozdíl od standardních výběrových řízení Fondu (1x ročně) může pobočka UNDP požádat o expertní pomoc v průběhu celého roku. Tabulka 1: Přehled zpracovaných žádostí k programu Expert on Demand (stav ke konci března 2015) Země Expertíza Jméno experta Výše smlouvy Status USD 1 Albánie Supporting FDI Robert Pilous 4,900 Uzavřeno 2 Azerbajdžán Supporting a business Pavel Habarta 8,500 Probíhá incubator 3 Kosovo EU Accession: Legislation on Karla Koutková 15,000 Uzavřeno vulnerable groups 4 Srbsko EU Accession: Natura2000 Petr Roth 12,736 Probíhá 5 Kyrgyzstán Ecosystems accounting David Vačkář $4,720 Uzavřeno V listopadu podpořila Barbora Latečková viditelnost Fondu účastí na Regionální ministerské konferenci o udržitelném rozvoji v Černé Hoře (konferenční příspěvek), pořádané nově založeným Centrem pro udržitelný rozvoj v Černé Hoře. Fond se dále aktivně podílel na vytváření moderní a samoobslužné databáze expertů pro nové donory (Expertise Locator), který by měl sloužit rovněž Fondu samotnému v propagaci české expertízy v regionu (příp. je možné jej využít i v programech české ODA). Lokátor by měl být naprogramován specialisty z oboru znalostního managementu a IT v průběhu roku 2015 a prezentován donorům na plánovaném setkání UNDP ke sdílení zkušeností v listopadu Příspěvky z České republiky V roce byl Fondu svěřen jeden příspěvek České republiky, a to ve výši 8 mil. Kč. Z českého příspěvku jsou financovány pouze aktivity, které zapadají do kontextu národních a regionálních projektů UNDP a jsou výsledkem poptávky ze strany místních institucí, resp. zastoupení UNDP v přijímajících zemích. V naprosté většině případů se jedná o aktivity, které jsou alespoň částečně spolufinancovány z jiných zdrojů. Například u studijních cest a seminářů organizovaných na území ČR se z českého příspěvku platí pouze náklady uvnitř ČR, náklady na cestu z domovských zemí jsou zahraničním účastníkům proplaceny např. z regionálního programu UNDP, popř. jejich mateřskou institucí (státní správa apod.). V případě vyslání českých konzultantů místní kancelář UNDP obvykle hradí cestovné a zajistí ubytování, dopravu a tlumočení, z českých zdrojů se konzultantům platí pouze vlastní odměna za vykonanou práci. Přehled jednotlivých příspěvků České republiky do Českého svěřeneckého fondu od roku 2004 lze nalézt v níže uvedené tabulce. Tabulka 2: Příspěvky v jednotlivých letech (v CZK a USD) Rok Příspěvek v mil. CZK ,2 8, Příspěvek v tis. USD

3 Rozpočet Fondu na rok a výhled na rok 2015 Rozpočet Fondu pro rok byl naplánován ve výši 612, USD. Podařilo se využít 77 % všech prostředků: 472, USD realizováno nebo kontrahováno. Nevyčerpané prostředky budou uvolněny dle plánu zakázek již v prvním, částečně ve druhém kvartálu Finanční a programové plánování Fondu nekopíruje kalendářní rok oproti jiným programům umožňuje nastavit víceletý finanční rámec dle pusanských zásad efektivity pomoci. Tabulka 2: Rozložení rozpočtu a realizované výdaje v USD Položka Náklady Studijní cesty 251, Tréninky, workshopy, konzultanti 124, Vizibilita GMS 31,550 Náklady na projektového specialistu 54, Provoz kanceláře, služby, cestovné 10, CELKEM 472, Rozpočet na rok 2015 bude částečně financován z prostředků, které ve Fondu zůstaly z předešlého roku. Kontribuce z poloviny roku se přesunula do plánovaného rozpočtu v roce 2015 (rozpočet je nyní 680,000 USD). Plánovaná kontribuce 2015 pak půjde na nové projekty, které byly vybrány na podzim. Většina českého příspěvku je přímo určená na implementaci podporovaných rozvojových aktivit. Zbytek představuje částku na plat manažerky, pojištění, monitoring projektů, vzdělávání, program budování kapacit nových donorů (spolufinancování), chod kanceláře a příspěvek na provozní a technické náklady IRH. Tabulka 3: Rozložení rozpočtu 2015 v USD Položka Plánovaný rozpočet 2015 Z toho již alokováno* Studijní cesty 295,772 78,402 Studie, workshopy, konzultanti 260,000 19,463 Projektový management, 20,410 capacity building, monitoring a provoz 109,228 Vizibilita 15,000 0 CELKEM 680, ,275 *Nealokované prostředky jsou určeny na nové projekty vybrané na podzim, konkrétní alokace nyní probíhá Spolupráce s realizátory v roce Pokračující úspěšná spolupráce probíhala s realizátory ze soukromého sektoru: Dekonta, GEOtest a CzechINVENT, přičemž poslední dva jmenované subjekty vyhráli v tomto roce nové zakázky. Novými realizátory se stali společnost SEVEn (energetická náročnost budov Kazachstán, Kyrgyzstán, Arménie) a ResAd (drogová epidemiologie, Arménie). Dokončen byl projekt na podporu měření a monitoringu emisí skleníkových plynů v Kosovu (Karlova Univerzita). Projekty realizovali také neziskové subjekty Transparency International (studijní cesta Kyrgyzů), BEZK (Brontosauří ekocentrum Zelený klub, studijní cesta pro moldavský Státní ekologický fond), a Česká společnost AIDS pomoc (studijní cesta Srbů). Fond spolupracoval také s individuálními experty v rámci nového programu Expert on Demand: smlouvy byly uzavřeny s Robertem Pilousem na projekt podporu státní investiční agentury v Albánii a s Karlou Koutkovou na úpravě legislativy týkající se zranitelných skupin obyvatel Kosova. Dokončen byl projekt v Albánii (Jan Hlaváč, zpracování mléka). 3

4 Přehled aktivit v roce podle sektorů ARMÉNIE: Transfer of the best Czech experience: Strengthening national capacities on comprehensive Chemicals (Persistent Organic Pollutants) contaminated site assessment Doba realizace: červen 2011 leden Náklady v roce 2013: 48,093 USD Náklady v roce : 12,007 USD Celkové náklady: 60,100 USD Realizátor: GEOtest Česká republika má s problematikou kontaminových půd či vod bohaté zkušenosti a pokud jde o tzv. perzistentní organické látky (v angličtině se používá zkratka POPS, jsou to například dioxiny), právě v Česku existuje významné specializované centrum (Recetox, Národní centrum pro perzistentní látky), které se zabývá toxikologických výzkumem, a to v souladu se závazky vyplývajícími ze Stockholmské konvence. Perzistentní látky jsou také předmětem regulace napříč Evropskou unií REACH). Tyto informace společně s českou zkušeností s budouváním národních kapacit, práce s daty a experzíty byly předány arménským účastníkům studijní cesty. Přímo v Arméni pak firma GEOtest prováděla s místními odborníky vzorkování ve vybrané lokalitě Nubarašen (praktický trénink, zhruba 20 km od Jerevanu, býv. úložiště pesticidů) a dále pak vzorky vyhodnotila a předala výsledky arménským partnerům. ARMÉNIE, KAZACHSTÁN, KYRGYZSTÁN: Transfer of Czech Experience: Training Program and Study Tour on Energy Efficiency in Buildings Doba realizace: květen - listopad Celkové náklady: 68, USD Realizátor: SEVEn V rámci projektu byla uskutečněna jedna studijní cesta reprezentantů ze tří zemí do České republiky a samostatně pak workshopy v jednotlivých zemích (Arménie, Kazachstán a Kyrgyzstán). Během těchto aktivit byly diskutovány a prezentovány zvolené tématické okruhy týkající se Směrnice o energetické náročnosti budov s důrazem na přenos českých a evropských zkušeností z implementace této směrnice. Kromě toho měli účasníci možnost se seznámit s certifikací budov, energetickými audity, používanými technologiemi a novinkami na energetickém trhu. ČERNÁ HORA: Transfer of Czech Knowledge: Mapping and Assessment Ecosystems and their Services of Grassland and Forest in Montenegro Doba realizace: listopad červenec 2015 Náklady v roce : 14,717.6 USD Náklady v roce 2015: 58, USD Celkové náklady: 73,588 USD Realizátor: GEOtest Česká republika již má zkušenosti s ekonomickým oceňováním ekosystémových služeb v rámci chráněných území (implementace Natury2000). Dvě pilotní území v Černé Hoře (hornatá území Komovi and Piva) budou využity pro společnou práci českých a černohorských expertů s cílem ocenit ekosystémové služby tamní přírody (lesa i luk). Česká zkušenost bude přizpůsobena místnímu kontextu a budou vytvořena doporučení pro zahájení procesu ekonomického oceňování ve zvolené oblasti, kde pobočka UNDP pracuje na vytvoření dvou nových chráněných území (spadá do kateforie regionálních parků dle Mezinárodního svazu ochrany přírody). KOSOVO: Activating Kosovo GHG Monitoring and Reporting System Doba realizace: srpen 2013 červen Náklady v roce 2013: 37,720 USD Náklady v roce : 30, USD 4

5 Celkové náklady: 68, USD Realizátor: Univerzita Karlova Projekt přímo navazuje na již uskutečnou aktivitu vytváření systému inventarizace skleníkových plynů a vytvoření jejich databáze (2012), příjemcem je Agentura pro ochranu (angl. zkratka KEPA), která je zodpovědná právě za monitoring skleníkových plynů v Kosovu. Předmětem druhého prakticky orientovaného projektu bylo procvičení metod používaných pro výpočet emisí skleníkových plynů (inventáře znečišťovatelů podle sektorů) prostřednictvím 4 workshopů v Kosovu a jedné studijní cesty v České republice. Důležité bylo praktické ověření výpočtů prováděných odborníky z kosovské strany a odborná podpora při ustanovení tzv. baseline year. KOSOVO: Development of Detailed Technical Design (DTD) for Treatment of Acid Mine Waters in Novo Brdo Mine, Artana, Kosovo Doba realizace: říjen 2013 březen Náklady v roce 2013: 0 USD Náklady v roce : 70,000 USD Celkové náklady: 70,000 USD Realizátor: GEOtest (ve spolupráci s Fichtner) Důlní a hutnický complex Trepça býval pilířem kosovské ekonomiky, dnes přestavuje obrovskou ekologickou zátěž a potenciální hrozbu. Ke komplexu patří také důl na těžbu olova a zinku v Artana/Novo Brdo, který je částečně v provozu a nachází se zhruba 50 km jižně od Prištiny. Vznik kyselých důlních vod, následek zastaralých metod dřívější těžby, zde však společně s několika haldami hlušiny představují velké riziko pro životní. Cílem tohoto projektu je připravit specifický návrh, jak vyčistit kyselé důlní vody (angl. zkratka AMD). Realizátor má za úkol posbírat a zanalyzovat dostupná data týkající se geologie, geografie, hydrologie, hydrogeology, využití půdy, a také nasbírat data nová/chybějící (tj. provést průzkumy, laboratorní testy, vzorkování) k přípravě detailního technického návrhu. MOLDÁVIE: Reform of the National Ecological Fund in Moldova: Study tour to Czech Republic Doba realizace: květen srpen Celkové náklady: 15, USD Realizátor: BEZK Prostřednictvím financování z GEF (Global Environmental Facility) podporuje pobočka UNDP v Moldávii reformu Státního fondu Moldavska. Studijní cesta pro zaměstance Fondu a dalších státních úředníků podpořila tento reformní proces a poskytla protějškům zkušenosti a doporučení z České republiky především v oblasti managementu a operačního nastavení za účelem transparentnosti a maximální efektivity. Realizátoru BEZK se podařilo získat navazující zakázku na organizaci studijní cesty pro ministryni Moldávie financovanou přímo pobočkou UNDP. ZÁPADNÍ BALKÁN: Transfer of know-how: Contaminated sites management in Western Balkans, prevention and remediation of past environmental liability Doba realizace: srpen 2013 leden Náklady v roce 2013: 63,979 USD Náklady v roce : 15,995 USD Celkové náklady: 79,974 USD Realizátor: Dekonta Projekt se uskutečnil rámci regionálního projektu UNDP na odstraňování ekologických zátěží (koordinován pobočkou v Černé Hoře). Cílem českého projektu je přenos zkušeností z odstraňování zátěží včetně vytvoření přehledu o shodě balkánské legislativy se směrnicemi EU (se speciálním zaměřením na tzv. brown fields, a průmyslové a důlní znečištění); budování kapacit vládních úředníků; představení dostupných finančních nástrojů pro sanaci. Konkrétními výstupy byla studijní cesta do České republiky, komplexní zpráva o české zkušenosti v této oblasti a doporučení, a konečně mapující studie podle jednotlivých zemí s přehledem relevantních hot spots a stavem legislativy. Správa a občanská společnost 5

6 KOSOVO: Review of vulnerable group policies, legislation and government strategies in Kosovo Doba realizace: prosinec leden 2015 Náklady v roce : 4,500 USD Náklady v roce 2015: 10,500 USD Celkové náklady: 15,000 USD Realizátor: Karla Koutková (Expert on Demand) Projekt je realizován na základě poptávky po české expertíze ze strany pobočky UNDP v Kosovu. Česká expertka Karla Koutková dostala za úkol zrevidovat stávající vládní politiky a legislativu týkající se zranitelných skupin obyvatel v Kosovu (Romové, Aškali, Egypťané, osoby se zdravotním postižením, extrémně chudí). Konkrétním výstupem bude projektový dokument s konkrétními návrhy a postupy jak identifikovat stávající mezery v legislativě a vládních strategiích. Zpráva (na základě mise do Kosova, rozhovorů se zainteresovanými stranami a komplexní analýzy dostupných dokumentů) bude take zahrnovat evaluaci stávajích politik a zákonů. KYRGYZSTÁN: Sharing of Czech Experience: Human Resources Management in the Public Service (Kyrgyzstan) Doba realizace: prosinec leden 2015 Náklady v roce : 15, USD Náklady v roce 2015: 14, USD Celkové náklady: 29, USD Realizátor: Transparency International Czech Republic (grant) Jedná se o první ze dvou studijních cest realizovaných na základě společné identifikace ze strany MZV ČR a UNDP pobočky v Kyrgyzstánu. Tato studijní cesta informovala kyrgyzské protějšky o moderních metodách v oblasti managementu lidských zdrojů ve veřejné správě, kariérní podpoře a monitivačních programech, a to v širším kontextu připravovaného služebního zákona. Ekonomická infrastruktura a služby ALBÁNIE: Consolidation of an innovative value chain for animal products in the south of Albania Ionian Lamb Doba realizace: srpen 2013 leden Náklady v roce 2013: 24, USD Náklady v roce : 3,978 USD Celkové náklady: 28,687 USD Realizátor: Jan Hlaváč (ve spolupráci s Charitou ČR) Projekt navazuje na aktivity EU a italské vlády v oblasti v letech , kdy byla vytvořena asociace vlastníků dobytka (NGO s názvem Ionian Lamb ). V rámci projektu Fondu byla uskutečněna studijní cesta a dodána studie proveditelnosti. Cílem studijní cesty bylo představit účastníkům dobrou českou praxi v tzv branding and marketingu projektů (maso, mléko) a s tím související standardy bezpečnosti potravin, což je podmínka vstupu na evropský trh. Byly mj. navštíveny vybrané farmy, závody na zpracování mléka, jatka a závody na zpracování masa. Cílem studie proveditelnosti bylo zanalyzovat místní mléčný sector a doporučit opatření vedoucí k lepšímu zpracování a kvalitě produktů. ALBÁNIE: Transfer of Czech know-how: Supporting an investment and business development program in Albania Doba realizace: říjen červen 2015 Náklady v roce : 15,696.2 USD Náklady v roce 2015: 62, USD Celkové náklady: 78,481 USD Realizátor: CzechINVENT Další náklady - Formulační mise konzultanta Roberta Pilouse: 4,900 USD Projekt na podporu albánské investiční agentury AIDA (Albanian Investment Development Agency) byl po dohodě s pobočkou rozdělen na dvě části: projekt formuloval nezávislý konzultant Robert Pilous, bývalý marketingový a investiční ředitel CzechInvestu, a následný tendr realizoval CzechINVENT. Projekt CzechINVENTu 6

7 umožnil přenos zkušeností v oblasti i) vhodného institucionálního nastavení pokrývající agendy zahraničních investic, export a podpory malých a středních podniků a ii) strategického plánování a operačního řízení AIDA. TÁDŽIKISTÁN: Access to the Country and Expanding the Economic Opportunities Doba realizace: srpen 2013 leden Náklady v roce 2013: 11,452 USD Náklady v roce : 45,806 USD Celkové náklady: 57,258 USD Realizátor: CzechINVENT Projekt podpořil přenos českých zkušeností v oblasti propagace investic a turismu v Tajikistánu, a to v hraničním a ekonomicky silném reigonu Suchd. Projekt zlepšil přístup (investorů) k informacím (revize webových stránek), dále doporučil opatření, která povedenou ke zlepšení obrazu země, a podílel se významně na vývoji regionální značky a průvodce pro investory v regionu Suchd. V rámci projektu se kromě dvou workshopů v Dušanbe také uskutečnila studijní cesta v České republice, při které účastníci navštívili významné institutice a subjekty, které se problematice věnují v Čechách. zdraví (se zaměření na prevenci HIV/AIDS) ARMÉNIE: Transfer of Czech Knowledge: Strengtening of drug information system in Armenia Doba realizace: duben květen 2015 Náklady v roce : 25, USD Náklady v roce 2015: 8, USD Celkové náklady: 34,233 USD Realizátor: ResAD Arménie zaznamenala v posledních letech výrazný nárůst intravenózně drogově závislých (IDUs). Epidemiologická data nejsou konzistentní a chybí nová národní protidrogová strategie. Přenos českých zkušeností je v tomto případě mimořádně platný; protidrogový informační system České republiky byl v roce 2002 vyhodnocen Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) jako best practice v EU a je považován také za jeden nejlepších v globálním měřítku. Český realizátor v čele s předním odborníkem na danou tematiku Tomášem Zábranským má za cíl i) zlepšit kapacity místních úřadů a institucí ve sběru a analýze dat (především se to týká Ministerstva zdravotnictví) a ii) pomoci vytvořit novou národní strategii a akční plán pro roky SRBSKO: Transfer of Czech Best Practice and Lessons Learned: Local Self-Government s Role in Creating Environment without Discrimination and Stigmatization of PLHIV to the Representatives from the Republic of Serbia Doba realizace: duben srpen Celkové náklady: 29, USD Realizátor: Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP) Projekt umožnil zástupcům srbských samospráv, veřejného sektoru a neziskového sektoru navštívit relevantní české instituce a platformy, které zajišťující služby rizikové populaci a jsou zodpovědné za návrhy programů prevence HIV/AIDS. Zvláštní důraz byl kladen na decentralizaci služeb, na vytváření partnerství mezi soukromým/veřejným/a neziskovým sektorem a mechanismům, které pomáhájí zabránit stigmatizaci osob s HIV/AIDS. Díky studijní cestě a předaným informacím byl v Srbsku zaznamenán posun v oblasti konfirmace reaktivních HIV testů konfirmace je nyní prováděna z prvoodběrů,a nikoliv z dodatečných odběrů krve. S jedním z účastníků studijní cesty (Asociace Duga) uzavřela ČSAP po skončení projektu Memorandum o spolupráci a připravuje společný projekt v oblasti HIV prevence v cílové skupině MSM (muži, kteří mají sex s muži). 7

8 Finanční přehled - využití příspěvku v období roku podle zemí Země Název Téma Rok Albánie Consolidation of an innovative value chain for animal products in the south of Albania Ionian Lamb trademark Transfer of Czech know-how: Supporting an investment and business development program in Albania International Consultant to Conduct Expert Mission to Albania Ekonomická infrastruktura a služby Ekonomická infrastruktura a služby Ekonomická infrastruktura a služby Celkový rozpočet v USD Z toho vyplaceno v roce Popis 28,687 3, Studijní cesta do ČR a studie proveditelnost, která se týkala k tématu zpracování mléka pro místní sdružení farmářů. Jan Hlaváč (ve spolupráci s Charitou) 78,481 15,696.2 Komplexní projekt k podpoře zlepšení nvestičního v Albánii CzechINVENT 4,900 4,900 Formulační mise k projektu Transfer of Czech know-how: Supporting an investment and business development program in Albania. Celkem 112,068 24, Arménie Transfer of the best Czech experience: Strengthening national capacities on comprehensive Chemicals (POPS) contaminated site assessment Transfer of Czech Knowledge: Strengtening of drug information system in Armenia zdraví Celkem 94,333 37, Černá Hora Transfer of know-how: Contaminated sites management in Western Balkans, prevention and remediation of past environmental liability Robert Pilous 60,100 12,007 Přenos českých zkušeností při nakládání s nebezpečnými látkami workshopy, vzorkování v terénu (Nubarašen), studie a studijní cesta. GEOtest 34,233 25, Konzultační služby v oblasti drogové epidemiologie (sběr a analýza dat) ResAD 79,974 15, Projekt regionálního centra pro odstraňování ekologických zátěží se sídlem v pobočce UNDP Černá Hora. Česká expertíza při maangementu starých ekologických zátěží. Dekonta 8

9 Transfer of Czech Knowledge: Mapping and Assessment Ecosystems and their Services of Grassland and Forest in Montenegro Celkem 153,562 30, Kosovo Activating Kosovo GHG Monitoring and Reporting System 73,588 14,717.6 Přenos zkušeností v oblasti ekonomického oceňování ekosystémových služeb GEOtest (ve spolupráci s Mendelovou univerzitou) 68, , Návazný projekt. Praktická školení a studijní cesta k již vytvořenému systému inventarizace skleníkových plynů. Review of vulnerable group policies, legislation and government strategies in Kosovo Správa a občanská společnost Univerzita Karlova 15,000 4,500 Expert on Demand v oblasti legislativy zranitelných skupin obyvatel v Kosovu Development of Detailed Technical Design (DTD) for Treatment of Acid Mine Waters in Novo Brdo Mine, Artana, Kosovo Karla Koutková 70,000 70,000 Vytvoření technického návrhu dekontaminace (důlních vod). Celkem 153, , GEOtest (ve spolupráci s Fichtner) Kyrgyzstán Sharing of Czech Experience: Human Resources Management in the Public Service Správa a občanská společnost , ,002.5 Studijní cesta do ČR pro kyrzyzské zástupce k tématu managementu lidských zdrojů ve státní správě v kontextu služebního zákona Celkem 29, , Transparency International ČR Moldávie Reform of the National Ecological Fund in Moldova: Study tour to Czech Republic 15, , Studijní cesta do ČR k podpoře reformy Státní fondu pro životní v Moldávii Celkem 15, , BEZK Srbsko Transfer of Czech Best Practice and Lessons Learned: Local Self- Government s Role in Creating Environment without Discrimination and Stigmatization of PLHIV to the Representatives from the Republic of Serbia zdraví 29, , Studijní cesta do ČR k tématu role samospráv ve vytváření bez diskriminace vůči PLHIV Česká společnost AIDS pomoc 9

10 Celkem 29, , Tádžikistán Access to the Country and Expanding the Economic Opportunities Ekonomická infrastruktura a služby 57,258 45, Podpora investic a turismu v příhraniční oblasti Suchd. Návrh, úprava webových stránek, dva workshopy v Dušanbe a studijní cesta. Celkem 57,258 45, CzechINVENT Arménie, Kazachstán, Kyrgyzstán Transfer of Czech Experience: Training Program and Study Tour on Energy Efficiency in Buildings 68, , Studijní cesta do ČR a tréninky ve třech zemích regionu k implementaci směrnice o energetické náročnosti budov Celkem 68, , SEVEn CELKEM AKTIVITY 371, Ostatní Náklady centra, provoz kanceláře, administrativa 5, Odvoz odpadů, bezpečnost, elektřina, voda, plyn, úklid, bankovní převody, pošta, provoz GMS 31,550 GMS (General Management Support), odvod UNDP Cestovní náklady, tréninky UNDP Platy a povinné odvody, pojištění, zdravotní výlohy atd. 8, Cestovní náklady manažerky, spolufinancování tréninků UNDP 54, Plat programového specialisty (B.Latečková) Vizibilita Propagační materiály CELKEM OSTATNÍ 100,593.9 CELKOVÉ NÁKLADY 472,

Roční zpráva Českého svěřeneckého fondu UNDP za rok 2013

Roční zpráva Českého svěřeneckého fondu UNDP za rok 2013 Roční zpráva Českého svěřeneckého fondu UNDP za rok 2013 Zpracovala Barbora Latečková, Programme Associate, UNDP Bratislava Regional Centre (19. února 2014) Spolupráce s UNDP Rozvojový program OSN je jedním

Více

Evaluace v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky. PhDr. Zuzana Hlavičková MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Evaluace v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky. PhDr. Zuzana Hlavičková MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Evaluace v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky PhDr. Zuzana Hlavičková MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Evaluace v rozvojové spolupráci ČR do r. 2008 Rozvojové středisko

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

Evaluace na rozcestí trendy a praxe

Evaluace na rozcestí trendy a praxe Evaluace na rozcestí trendy a praxe Trendy a evaluační praxe v programech a projektech UNDP Bratislava Daniel Hanšpach UNDP Bratislava Regional Centre O čem to bude Evaluace v UNDP, evaluační jednotka,

Více

Společné evaluace v rozvojové spolupráci obecně i ve zkušenosti ČR. Mgr. Milan Konrád MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Společné evaluace v rozvojové spolupráci obecně i ve zkušenosti ČR. Mgr. Milan Konrád MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Společné evaluace v rozvojové spolupráci obecně i ve zkušenosti ČR Mgr. Milan Konrád MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Společné evaluace v rozvojové spolupráci - obecně společně řízená

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at RISK je náš byznys 1 Bezpečnost je základní potřebou Bezpečnost nemůže být jakkoli považována za izolovaný požadavek. Pochopení potenciálních rizik je základem pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení.

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

nová platforma pro spolupráci a rozvoj stezky Martin Peterka

nová platforma pro spolupráci a rozvoj stezky Martin Peterka PROJEKT PARTNERSTVÍ nová platforma pro spolupráci a rozvoj stezky Martin Peterka 30. 11. 2017 OBSAH PRESENTACE 1 2 ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU 3 NOSNÉ PILÍŘE PROJEKTU 4 PRACOVNÍ

Více

Kulatý stůl životní prostředí a udržitelné rozvojové cíle v projektech rozvojové spolupráce

Kulatý stůl životní prostředí a udržitelné rozvojové cíle v projektech rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Kulatý stůl životní prostředí a udržitelné rozvojové cíle v projektech rozvojové spolupráce Daniel Svoboda člen Správní rady FoRS Development Worldwide, spolek

Více

Internacionalizace, projekt Cluster COOP. Regionální setkání CluStrat; Cheb Ing. Hana Zvariková, CzechInvest

Internacionalizace, projekt Cluster COOP. Regionální setkání CluStrat; Cheb Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Internacionalizace, projekt Cluster COOP Regionální setkání CluStrat; Cheb 7.3.2013 Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Obsah: Internacionalizace Co? Proč? Jak? Podpora internacionalizace Národní a evropský

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Reforma psychiatrické péče a Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020 Seminář PS 7.10.2014 Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Nové Programové období 2014-2020 Evropské strukturální a investiční (ESI)

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce Daniel Svoboda člen SR FoRS Development Worldwide, spolek svoboda@dww.cz 1 FoRS

Více

Představení společnosti, přehled projektů. Vojtěch Musil

Představení společnosti, přehled projektů. Vojtěch Musil Představení společnosti, přehled projektů Vojtěch Musil Olomouc, září 2012 Představení společnosti DEKONTA, a.s. Přední česká společnost poskytující služby v oblasti ochrany ŽP Založena v roce 1992 Disponuje

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR v gesci MŽP se zaměřením na problematiku kontaminovaných míst

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR v gesci MŽP se zaměřením na problematiku kontaminovaných míst Zahraniční rozvojová spolupráce ČR v gesci MŽP se zaměřením na problematiku kontaminovaných míst David TOPINKA Ministerstvo životního prostředí Odbor ekologických škod Historie zahraniční rozvojové pomoci

Více

Aktivity AFI v roce

Aktivity AFI v roce Aktivity AFI v roce 2013 8. 1. 2014 Podpora lákání přímých zahraničních investic a jejich rozvoj v ČR: Odborné akce pořádané společně s CzechInvestem v Praze a regionech Odborné akce pořádané s dalšími

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

VÝZKUMNÝ POTENCIÁL: CÍLE PROGRAMU, AKTUÁLNÍ VÝZVA Brno, 29. září 2009 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz KONTEXT PROGRAMU V ROCE 2010 posílení potenciálu výzkumných institucí z méně

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR)

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) 25. únor 2016 Jednání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a

Více

PROGRAM LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu Markéta Konečná Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů Ministerstvo životního prostředí

PROGRAM LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu Markéta Konečná Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů Ministerstvo životního prostředí PROGRAM LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu Markéta Konečná Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů Ministerstvo životního prostředí Program LIFE Komunitární program pro životní prostředí a

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Program na podporu eko-inovací v ČR

Program na podporu eko-inovací v ČR Program na podporu eko-inovací v ČR Michal Musil FOCUSED ON INNOVATION Praha 3.7.2008 Sdružení na podporu ekoinovací v ČR Integra Consulting Services s.r.o. Technologické Centrum Akademie věd České ekologické

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

KLASTRY. 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru:

KLASTRY. 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru: Uznatelné náklady v rámci tohoto programu jsou: 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru: Uznatelné náklady musí splňovat následující podmínky:

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program

Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - 22. Telematika

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Analýza venkova: nové otazníky a výzvy Partnerství LEADER 2011 20. října 2011 Arcidiecézní muzeu, Olomouc Obsah prezentace Program rozvoje územního obvodu

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV Pavla Břusková Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava Spontánní vs. řízený proces Klastry jako spontánní seskupení a zdola ustavené

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Podpora podnikání v oblasti exportu

Podpora podnikání v oblasti exportu Podpora podnikání v oblasti exportu DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 INFO@CZECHTRADE.CZ WWW.CZECHTRADE.CZ Ing. Dana Slavíková projektová manažerka Obsah: 1.CzechTrade 2.Služby pro podporu obchodu 3.Projekty

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Představení SMS ČR Doba realizace projektu: 09/2014 11/2015 Realizátor projektu: SMS ČR Financování: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Cíl projektu

Více

Memorandum BISE 1. k inteligentní energii ve městech a obcích nových členských zemí, kandidátských zemí a zemí západního Balkánu. 29.

Memorandum BISE 1. k inteligentní energii ve městech a obcích nových členských zemí, kandidátských zemí a zemí západního Balkánu. 29. Memorandum BISE 1 k inteligentní energii ve městech a obcích nových členských zemí, kandidátských zemí a zemí západního Balkánu 29. října 2004 118 účastníků 2 ze sedmdesáti východoevropských zemí zahrnujících:

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 13:45 Aktuality z urbánní

Více

KONTAKTNÍ SEMINÁŘ. Programu CZ11 Public Health Inititatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. Fond bilaterální spolupráce Opatření A

KONTAKTNÍ SEMINÁŘ. Programu CZ11 Public Health Inititatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. Fond bilaterální spolupráce Opatření A KONTAKTNÍ SEMINÁŘ Programu CZ11 Public Health Inititatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Fond bilaterální spolupráce Opatření A Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni CZ11 Cíl Fondu

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Celostátní síť pro venkov Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Celostátní síť pro venkov 2007-2013 Aktivity CSV v roce 2014 Výhled pro období 2014

Více

Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji. 10. června 2014, Olomouc

Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji. 10. června 2014, Olomouc Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji 10. června 2014, Olomouc Struktura prezentace Olomoucký kraj v číslech Podpora podnikání Podpora zaměstnanosti Olomoucký kraj v číslech Olomoucký kraj

Více

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků PROGRAM MLÁDEŽ V ČR HODNOCENÍ 2002 AKCE 1 MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY MLÁDEŽE Priority ČNA pro podávané v rámci Akce 1 byly pro rok 2002 stanoveny následovně: 1. podpora multilaterálních mládežnických výměn, propagace

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Představení činnosti sdružení Arnika

Představení činnosti sdružení Arnika Představení činnosti sdružení Arnika Mgr. Vendula Krčmářová vendula.krcmarova@arnika.org Sdružení Arnika česká nezisková organizace, založená r. 2001 Arnika pracuje ve třech programech: Centrum pro podporu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

Těžební unie Česká republika

Těžební unie Česká republika Těžební unie Česká republika Evropská legislativa a podpora evropského těžebního průmyslu ze strany evropských asociací David Póč Hornické sympozium Příbram, 5. 6. 10.2016 Celkový rámec na úrovni EU -

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Program rozvoje venkova a zkušenosti z prvního kola výzev. Celostátní síť pro venkov, příklady dobré praxe

Program rozvoje venkova a zkušenosti z prvního kola výzev. Celostátní síť pro venkov, příklady dobré praxe Program rozvoje venkova 2014-2020 a zkušenosti z prvního kola výzev Celostátní síť pro venkov, příklady dobré praxe Program rozvoje venkova Nástroj pro čerpání finančních prostředků z Evropského zemědělského

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost Operační program Zaměstnanost 2014-2020 Jan Havránek vrchní ředitel sekce fondů EU, MPSV ČR Praha, 10. dubna 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Finanční

Více

Kosmické aktivity v ČR

Kosmické aktivity v ČR Kosmické aktivity v ČR Ing. Ondřej Šváb vedoucí oddělení Evropské komické agentury a kosmických programů Odbor kosmických technologií a družicových systémů Ministerstvo dopravy Význam kosmických aktivit

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 30. 7. 2015 bod programu: 2 Projekt JOINT LAKES zapojení města do projektu v rámci programu INTERREG Europe věc: dopad na rozpočet: Spolufinancování z rozpočtu OSR

Více

European Energy Award

European Energy Award European Energy Award European Energy Award (EEA ) EEA je program na realizaci politiky ochrany klimatu a efektivnosti využívání energie v obcích. Program se vztahuje na města a obce, ale i okresy a je

Více

Soukromý sektor v rozvojovém rámci po roce 2015

Soukromý sektor v rozvojovém rámci po roce 2015 Soukromý sektor v rozvojovém rámci po roce 2015 Ivan Voleš, poradce prezidenta HK ČR pro mezinárodní vztahy a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Praha, 23. dubna 2014 Zapojení soukromého

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Program rozvoje venkova Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Obsah prezentace 1) Vyhodnocení PRV 2007-2013 2) PRV 2014-2020 3) CLLD pro zemědělce 4) Změny po roce 2017 a budoucnost SZP

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Příloha č. 1a - Témata zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2017 dle zemí a indikativní výhled na roky 2018 a 2019

Příloha č. 1a - Témata zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2017 dle zemí a indikativní výhled na roky 2018 a 2019 Příloha č. 1a - Témata zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2017 dle zemí a indikativní výhled na roky 2018 a 2019 V. Region / země Tematické priority ZRS Sektor dle terminologie OECD 2017 (v tis. Kč)

Více

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec 1. - 2.12.2010 Obsah Základní informace o PRV, Síti Cíle Sítě, členství v Síti Celkové

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA ČR 2004 2009 Konference 1.3.2005 Rámcová informace Oldřich Balhar PODKLADY - Memoranda - o porozumění o implementaci EHP finančního mechanismu pro 2004-2009 - o porozumění

Více

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Č. j.: TACR/4321/2015 I. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech 1. Využití (aplikace)

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období 2014-2020 v souvislosti s dalším využitím výstupů tohoto projektu a možností pro oblast GIS WORKSHOP MAPY BUDOUCNOSTI 10-11. června 2015

Více

PROGRAM CZ11. Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni OPATŘENÍ A KONTAKTNÍ SEMINÁŘ

PROGRAM CZ11. Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni OPATŘENÍ A KONTAKTNÍ SEMINÁŘ PROGRAM CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni OPATŘENÍ A KONTAKTNÍ SEMINÁŘ Dne 2. 4. 2014 se v Praze uskuteční kontaktní seminář pro oprávněné

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

Bílá kniha terciárního vzdělávání

Bílá kniha terciárního vzdělávání Bílá kniha terciárního vzdělávání Potřebujeme novou Bílou knihu? 18. 9. 2007 Aleš Vlk Potřebujeme novou BK? Potřebujeme nějaké změny v terciárním vzdělávání? PROČ? Plní terciární vzdělávání v ČR své základní

Více

Report on financial incentives to support textile companies investments in energy efficiency Czech Republic

Report on financial incentives to support textile companies investments in energy efficiency Czech Republic Report on financial incentives to support textile companies investments in energy efficiency Czech Republic Overview of the national financial incentives addressing energy efficiency and which are of interest

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Příprava budoucího programového období JUDr. Olga Letáčková vrchní ředitelka sekce NOK Ministerstvo pro místní rozvoj

Příprava budoucího programového období JUDr. Olga Letáčková vrchní ředitelka sekce NOK Ministerstvo pro místní rozvoj Příprava budoucího programového období 2014+ JUDr. Olga Letáčková vrchní ředitelka sekce NOK Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference ROP SČ 2011 Praha, 15. září 2011 Strategie Evropa 2020 - politická

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Finanční zdroje euroregionů v období

Finanční zdroje euroregionů v období Finanční zdroje euroregionů v období 2007-2013 Cíle regionální politiky 2007-2013 V období 2007-2013 sleduje regionální politika tři cíle, k jejichž dosažení má v evropském střednědobém rozpočtovém rámci

Více

Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce

Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce Koncepční rámec tvoří nedílnou součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou o implementaci Programu švýcarsko-české

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více