Představení činnosti sdružení Arnika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Představení činnosti sdružení Arnika"

Transkript

1 Představení činnosti sdružení Arnika Mgr. Vendula Krčmářová

2 Sdružení Arnika česká nezisková organizace, založená r Arnika pracuje ve třech programech: Centrum pro podporu občanů podporujeme veřejnost v rozhodování o životním prostředí Ochrana přírody chráníme druhovou rozmanitost a hodnotu našich vod a toků Toxické látky a odpady omezení jejich výskytu a prosazování lepší informovanosti Pobočky v Českých Budějovicích, Děčíně, Chotěboři, Jihlavě, Ostravě a Praze. Spolupráce s řadou neziskových organizací z České republiky i zahraničí. Část mezinárodních aktivit Arniky je zaměřena na neziskové organizace ze zemí středovýchodní Evropy, které mají s ochranou přírody menší zkušenosti a nezřídka i ztížené podmínky pro svoji práci. Jsme členy Zeleného kruhu, sítě ekologických poraden STEP a European Environmental Bureau (EEB).

3 Mezinárodní a zahraniční projekty programu Toxické látky a odpady Sdružení Arnika se od svého počátku zapojilo do práce několika mezinárodních sítí nevládních organizací zaměřených na problematiku toxických látek a odpadů. Program Toxické látky a odpady je členskou organizací následujících sítí: International POPs Elimination Network - IPEN (Mezinárodní síť pro eliminaci perzistentních organických látek) Health Care Without Harm - HCWH (Zdravotnictví bez ohrožování) Global Alliance for Incineration Alternatives - GAIA (Světová síť pro alternativy ke spalovnám) Zero Mercury Working Group - ZMWG(Pracovní skupina pro eliminaci úniků rtuti) Se sídlem programu je totožné sídlo sítě IPEN pro střední Evropu: Dioxin, PCBs and Waste Working Group (Pracovní skupiny IPEN pro dioxiny, PCB a odpady)

4 Aktivity v oblasti POPs a rtuti Eliminujte POPs (prezistentní organické látky) Součástí byl například mezinárodní monitoring POPs ve vejcích doma chovaných slepic, do něhož se zapojily nevládní organizace ze 17 zemí světa a jehož výsledky vyústily ve tři studii prezentované na schůzkách Stockholmské úmluvy (The Egg Report zaměřená na dioxiny, PCB a hexachlorbenzen, New Generation of POPs hodnotící lindan a PBDE a poslední zpracovaná v roce 2009 DDT in Eggs - A Global Review). Mezinárodní kampaň "Zero Mercury" Snaha dosáhnout toho, aby české chlorové chemičky opustily co nejdříve výrobu chlóru s pomocí rtuti, což se nakonec do určité míry podařilo (Spolana Neratovice a Spolchemie Ústí nad Labem). Od roku 2005 jsme se zúčastnili vyjednávání evropské strategie k omezení rtuti a posléze i mezinárodních jednání vedených na půdě Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) jež vyústila v únoru 2009 v rozhodnutí zahájit rozhovory o nové mezinárodní úmluvě o rtuti. Od listopadu 2008 do dubna 2009 jsme koordinovali mezinárodní projekt zaměřený na průzkum přítomnosti rtuti v předmětech denní potřeby a ve zdravotnických pomůckách v osmi zemích světa.

5 Příklady aktivit a projektů Zlepšování chemické bezpečnosti jako příspěvek k řešení sociálních problémů ve venkovských oblastech Arménie Kampaň zaměřená mimo jiné na snížení toxického znečištění vod Člověk a voda Projekt Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům Zavádění systému EMAS pro nemocnice The Moms and POPs Project (MaPP) Každoroční sestavování žebříčků největších znečišťovatelů dle dat z IRZ

6 Přímá účast v kauzách nebo poradenství občanům a místním sdružením Sklad pesticidů v Klatovech - Lubech Spolchemie Ústí nad Labem Spolana Neratovice Skládka nebezpečných odpadů v Pozďátkách Lučební závody Draslovka Kolín

7

8 Možnosti zapojení do rozšířění výuky Přednášky: O vyjednávání Úmluvy o rtuti Odpady Obecný přehled o činnosti programu Toxické látky a odpady a činnost neziskových environmentálních organizací Prezentování environmentálních problémů masmédiím Odpady s perzistentními organickými látkami a jejich řešení na národní, evropské a mezinárodní úrovni Stáže studentů Exkurze možnosti: veřejné projednání EIA, sklady pesticidů