Tabulka odolnosti. Epoxy CR Color

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tabulka odolnosti. Epoxy CR Color"

Transkript

1 Tabulka odolnosti Epoxy CR Color Vysvětlení značek: Jedna polovina vzorků byla skladována při pokojové teplotě ve zkušebním médiu, jedna polovina při pokojové teplotě v plynné fázi. Velmi odpovídá požadavkům třídy zatížení. Středně odpovídá požadavkům třídy zatížení. Málo odpovídá požadavkům třídy zatížení. Odolný vůči krátkodobému zatížení postřikem. n.g. Zkouška nebyla provedena Chemická odolnost byla stanovena při 20 C na vytvrdnutých zkušebních vzorcích (schnutí 7 dnů při 20 C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu) v neustálém kontaktu s médiem. Při teplotách vyšších než zkušební teplota 20 C, jakož v případě směsi různých médií, mohou nastat agresivní reakce. Posouzení a hodnocení zatížení zkušebních vzorků uvedenými médii bylo provedeno na základě hodnotících kritérií DIBt. (září 00) pro povrchovou úpravu zařízení LAU. Jako hodnotící kritéria byly použity čistě mechanické změny. Zbarvení nebo celostupňové rozdíly na povrchu nátěru tedy nemohou být vyloučeny.

2 Kyseliny Kyselina solná 5% Kyslelina solná 10% Kyselina solná 20% Kyselina solná 32% konc Kyselina sírová 5% Kyselina sírová 10% Kyselina sírová 20% Kyselina sírová 30% Kyselina sírová 50% Kyselina sírová 98% konc Kyselina fosforečná 5% Kyselina fosforečná 10% Kyselina fosforečná 20% Kyselina fosforečná 30% Kyselina fosforečná 50% Kyselina fosforečná 85% Kyselina dusičná 5% Kyselina dusičná 10% Kyselina dusičná 20% Kyselina dusičná 50% Kyselina dusičná 65% konc Kyselina hexafluorokřemičitá 5% Kyselina hexafluorokřemičitá 10% Kyselina hexafluorokřemičitá 20% Kyselina hexafluorokřemičitá 34% Kyselina chromová 5% Kyselina chromová 10% Kyselina chromová 20% Kyselina chromová 50% Kyselina octová 5% Kyselina octová 10% Kyselina octová 20% Kyselina octová 30% Kyselina octová 50% Kyselina octová 98% Kyselina mléčná 5% Kyselina mléčná 10%

3 Kyselina mléčná 20% Kyselina mléčná 30% Kyselina mléčná 50% Kyselina mléčná 90% konc Kyselina mravenčí 5% Kyselina mravenčí 10% Kyselina mravenčí 20% Kyselina mravenčí 30% Kyselina mravenčí 50% Kyselina mravenčí 98% konc Kyselina propionová 5% Kyselina propionová 10% Kyselina propionová 20% Kyselina propionová 30% Kyselina propionová 50% Kyselina propionová 100% konc Kyselina citronová 5% Kyselina citronová 10% Kyselina citronová 20% Kyselina citronová 50% Kyselina citronová nasycená Kyselina amidosulfonová 5% Kyselina amidosulfonová 10% Kyselina amidosulfonová 30% Kyselina amidosulfonová 50% Kyselina vinná 5% Kyselina vinná 10% Kyselina vinná 20% Kyselina vinná 50% Kyselina oxalová 5% Kyselina oxalová 10% Kyselina oxalová 20% Kyselina oxalová 50% Kyselina benzoová v etanolu nas. Kyselina boritá 5% Kyselina boritá 10%

4 Kyselina fluorovodíková 5% Kyselina fluorovodíková 10% Kyselina fluorovodíková 30% Kyselina chloristá 25% Kyselina malonová 5% Kyselina malonová 10% Kyselina olejová Louhy Louh sodný 5% Louh sodný 10% Louh sodný 20% Louh sodný 50% Louh draselný 5% Louh draselný 10% Louh draselný 50% Aminy Amoniak 5% Amoniak 10% Amoniak 25% konc Dimetylformamid Dietanolamin Trietanolamin 5% Trietanolamin 10% Trietanolamin 50% Trietanolamin 85% konc amino-2-methyl-1-propanol 5% amino-2-methyl-1-propanol 10% amino-2-methyl-1-propanol 50% Cyclohexylamin 5% Cyclohexylamin 10% Cyclohexylamin 50%

5 Propylenglykol Etylglykol Butylglykol Chlorované uhlovodíky Methylenchlorid Trichlorethan Perchlorethylen n.g. Tetrachlorethylen Vodné roztoky Voda Destilovaná voda Uličitan amonný, nas Chlorid amonný 25% Chlorid amonný, nas Chlorid amonný, nas Hydrogenuhličitan amonný, nas Síran amonný 25% Síran vápenatý, nasycený Síran choridoželeznatý Octan měďnatý Síran měďnatý Síran měďnatý, nasycený Chlorid hořečnatý, nasycený Síran hořečnatý Octan sodný, nasycený Benzoan sodný, nasycený Uhličitan sodný 25% Uhličitan sodný 25% Chlorid sodný 5% Chlorid sodný 10% Chlorid sodný 20% Chlorid sodný, nasycený

6 Hydrogenuhličitan sodný Škrobový roztok Solanka (roztok posypové soli) Cukrový roztok 5% Cukrový roztok 10% Cukrový roztok, nasycený Paliva,oleje, maziva Brzdová kapalina Brzdová kapalina ATE Denaturovaný líh Nafta Převodový olej HD olej Lehký topný olej Hydraulický olej Isooktan Lněný olej Minerální olej 15/W 40 Petrolej Silikonový olej Skydrol 500 B4 Stolní olej Olovnatý benzin Super Terpentinová silice/ Shell olej 3206 Čistič, odbarvovač Kuchyňský odmašťovač (jar) 5% Kychňský odmašťovač konc. Chloran sodný 10% Chloran sodný konc Roztok thiosíranu sodného konc Peroxid vodíku 1% Peroxid vodíku 10% Peroxid vodíku 20% Ředidlo V 103 Ředidlo V 101

7 Etanol 10% Jontec J 501 Jontec Eternum Zásaditý čistič (montéráček) Neutrální tenzid (šampon) Čistící mléko Viss Mýdlový roztok Tekutý WC čistič Hnojiva Síran hořečnatý 5% Síran hořečnatý 10% Síran hořečnatý nasycený Hnojivo ke květinám, kapalné Ledek vápenatý 10% Ledek vápenatý 5% Ledek vápenatý nasycený NPK-hnojivo 5% NPK-hnojivo 10% NPK-hnojivo nasycený roztok Thomasova moučka 5% Thomasova moučka 10% Thomasova moučka nasycený r. Průmyslové chemikálie 1-metylnaftalen Acetofenon Benzaldehyd Živice (asfalt) Butoxyl Cyclohexanon Kyselina D-glukonová Dimetylsulfoxid Formalin Arabská guma Roztok krystalové violeti Maripal 13/80 Metylpyrolidon 0 Roztok nikotinu Nonylfenol Palatinol A/M Palatinol IC Polyethylenglykol Propylether (Dewanol)

8 Remmers Betonverflüssiger (ztekucovač betonu) Kysleina salicylová 10% Sovenon PP Technický benzin Fp 50 C Technický benzin Fp 30 C Dowanol EB Dowanol DB Nápoje/potravinářství Pivo Ovocná šťáva Červené víno Mrkvová šťáva Rajčatová šťáva Pleťový krém Káva Čaj Sycená minerální voda Organické barvivo z ovoce či zeleniny Skupina 1-14 Sk.1 Motorová paliva 47,5 obj.% toluen ,4 obj.% Isooktan ,1 obj.% Heptan 3,0 obj.% Metanol ,0 obj.% terc. Butanol Sk. 2 Letecké palivo 50 obj.% Isooktan obj.% Toluen Sk. 3 Topná nafta Sk. 4 Ostatní uhlovodíky, (vč. 2, 3, 4c mimo 4a a 4b) 60 obj.% Toluen obj.% Xylen Vol.% Metylnaftalen

9 Remmers Betonverflüssiger (ztekucovač betonu) Kysleina salicylová 10% Sovenon PP Technický benzin Fp 50 C Technický benzin Fp 30 C Dowanol EB Dowanol DB Nápoje/potravinářství Pivo Ovocná šťáva Červené víno Mrkvová šťáva Rajčatová šťáva Pleťový krém Káva Čaj Sycená minerální voda Organické barvivo z ovoce či zeleniny Skupina 1-14 Sk.1 Motorová paliva 47,5 obj.% toluen ,4 obj.% Isooktan ,1 obj.% Heptan 3,0 obj.% Metanol ,0 obj.% terc. Butanol Sk. 2 Letecké palivo 50 obj.% Isooktan obj.% Toluen Sk. 3 Topná nafta Sk. 4 Ostatní uhlovodíky, (vč. 2, 3, 4c mimo 4a a 4b) 60 obj.% Toluen obj.% Xylen Vol.% Metylnaftalen Sk. 4a Benzen benzenové směsi(vč. 2-4c)

10 30 obj.% Benzen obj.% Toluen obj.% Xylen Vol.% Metylnaftalen Sk. 4b Ropa Sk. 5 Jedno a vícesytný alkohol a glykoether (včetně 5b) 48 obj.% metanol obj.% Isopropanol obj. % voda Sk. 5a Všechny alkoholy a glykolethery (včetně 5,5b) Metanol Sk. 6 halogenované uhlovodíky > C1 Trichloetylen Sk. 6a halogenované uhlovodíky =C1 Dichlormethan Sk. 6b Aromatické chlorované uhlovodíky Monochlorbenzol Sk. 7 Všechny estery a ketony 50 obj.% Etylacetat obj.% Metylisobutylketon Sk. 7a Aromat. estery a ketony 50 obj.% Acetofenon obj.% methylester kyseliny salicylové Sk. 8 Alifatické aldehydy 35-40% roztok formaldehydu běžně distribuovaný

11 Sk.8a Alif. aldehydy a jejich neuvedeno vodné rotoky 50 obj.% Butanal obj.% Heptanal Sk.9 Vodné roztoky org. kyselin do 10% 10% Kyselina octová Sk.9a Organické kyseliny mimo mravenčí 50 obj.% kyselina octová obj.% kyselina propionová Sk. 10 Anorganické kyseliny do 10% Kyselina sírová 20% Sk.11 Anorg. louhy, vodné anorg. roztoky solí. (ph 6-8) Sodný louh Sk.12 Anorg. louhy, vodné anorg. Roztoky solí, (ph > 8) 20% roztok chloridu sodného Sk. 13 Aminy 35 obj.% trietanolamin obj.% n-butylamin obj.% N,N Dimetylanilin Skupiny 14/1 3% Protectol KLC 50 2% Marlophen NP 9,5 95% voda Skupiny 14/2 3% Texapon 2% Maripal 013/80 95% voda Sk. 15 cyklické a alifatické étery n.g. Tetrahydrofuran

12 Sk. 15 a Alifatické étery neudáno Diethylether Zkušební roztoky dle EN ,00g destilovaná voda ,75g louh sodný ,75g fosforečnan sodný ,50g křemičitan sodný 8 3,25g soda ,75g dihydrogenfosforečnan sodný 7 Upozornění: Změny zbarvení a stupně lesku, které se mohou objevit jako následek kontaktu s oxidačními činidly nebo agresivními chemikáliemi, jsou optickou závadou, nemají vliv na funkci vrstvy jako takové.

Základy práce v laboratoři. O chemikáliích

Základy práce v laboratoři. O chemikáliích Základy práce v laboratoři O chemikáliích Chemikálie jsou čisté sloučeniny určené k laboratornímu nebo technickému použití. Podle určení lze koupit chemikálie v různé čistotě. Surové (sur., crudum) chemikálie

Více

Indexy chemické penetrace a odpudivosti

Indexy chemické penetrace a odpudivosti Indexy chemické penetrace a odpudivosti Penetrace kapalné chemikálie je fyzikální proces, kdy kapalina proniká do textilie skrze póry nebo otvory. Penetrace kapaliny textilií a odpudivost textilie pro

Více

Těsnění z expandovaného grafitu ECONGRAPH S ECONGRAPH Fi ECONGRAPH Ti

Těsnění z expandovaného grafitu ECONGRAPH S ECONGRAPH Fi ECONGRAPH Ti P ř e h l e d m a t e r i á l ů p r o v ý r o b u t ě s n ě n í Těsnění z papíru a lepenky Elektrotechnická lepenka Rotěs Z Vulkanfíbr Flesibrex Těsnění z teflonu Flexon Těsnění z plastických hmot Polyethylen

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 CHEMIE Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

1.2.ROZDĚLENÍ KOL A POJEZDOVÝCH KOLEČEK PODLE POUŽITÍ

1.2.ROZDĚLENÍ KOL A POJEZDOVÝCH KOLEČEK PODLE POUŽITÍ 1.2.ROZDĚLENÍ KOL A POJEZDOVÝCH KOLEČEK PODLE POUŽITÍ A.Pojezdová kolečka na nábytek a otočná křesla Otočná nábytková kolečka mohou být s brzdícím zařízením, anebo bez něj. Nejčastěji se pouţívají na otočná

Více

Chemie Organická a biochemická část. Třída: 9. Organická chemie...2. Uhlovodíky...3. Paliva... 12. Deriváty uhlovodíků...9. Přírodní látky...

Chemie Organická a biochemická část. Třída: 9. Organická chemie...2. Uhlovodíky...3. Paliva... 12. Deriváty uhlovodíků...9. Přírodní látky... Pozn. Šedě označené texty jsou pouze doplňkové a zajímavosti Pokud je v textu a nejedná se o chemickou reakci, čtěte jako: z toho plyne, to vede k, díky tomu hemie rganická a biochemická část Autor: Mgr.

Více

Látky vonné a chuťové

Látky vonné a chuťové Látky vonné a chuťové harakteristické vlastnosti Vonné látky nízkomolekulární látky M r < 300 málo rozpustné ve vodě většinou nepolární nebo středně polární těkavé (kapalné i tuhé) nebo plynné při lab.

Více

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2.

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2. 1 z 26 Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 374/2008 Sb. s účinností od 1. listopadu 2008 (Poslední změny jsou podtrženy) 381 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Vlastnosti karboxylových kyselin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Ing. Andrea Kleckerová,

Více

OCHRANNÉ ODĚVY OBECNÉ INFORMACE

OCHRANNÉ ODĚVY OBECNÉ INFORMACE OCHRANNÉ ODĚVY OBECNÉ INFORMACE jsou jedním ze základních osobních ochranných pracovních prostředků určených pro riziková prostředí. Na trhu nalezneme oděvy pro minimální rizika, určené spíše k elementární

Více

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! CHEMIE DIDAKTICKÝ TEST CHI0D11C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 78 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 33 úloh. Časový limit pro

Více

KLASIFIKACE DLE EN 13888 Kerapoxy Design je reakční (R) spárovací hmota (G) třídy RG.

KLASIFIKACE DLE EN 13888 Kerapoxy Design je reakční (R) spárovací hmota (G) třídy RG. Dvousložková dekorativní epoxidová kyselinovzdorná spárovací hmota (v 8 barevných odstínech), ideální pro spárování skleněné mozaiky. Použitelná také jako lepicí tmel. KLASIFIKACE DLE EN 13888 Kerapoxy

Více

Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA, HLUČÍN, P. O. Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky dle 44a odstavce 10 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví Gymnázium J. Kainara,

Více

Autor Organizace Název textu

Autor Organizace Název textu Autor Organizace Název textu Ing. Vladimír Neužil, CSc. KONEKO Marketing spol. s r.o. Komentář ke kategorizaci zdrojů podle směrnic EU na území hl. města Prahy BK2 - Emise-stacionární zdroje Blok Datum

Více

Malá chemická olympiáda

Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím

Více

Využití organických kyselin v potravinářském průmyslu

Využití organických kyselin v potravinářském průmyslu Využití organických kyselin v potravinářském průmyslu Markéta Korcová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na využití organických kyselin v potravinářském průmyslu. Zabývá se obecnou

Více

Schéma dělení kationtů I. třídy

Schéma dělení kationtů I. třídy Schéma dělení kationtů I. třídy Do 1. třídy (sulfanového způsobu dělení kationtů) patří tyto kationty: Ag +, Pb 2+, Hg 2 2+ Skupinovým činidlem je zředěná kyselina chlorovodíková produktem jsou chloridy.

Více

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ PŘELED ZÁKLADNÍC C-SURVIN A JEJIC ZPRACVÁNÍ bsah 1 Úvod 2 2 Tuky a oleje 3 2.1 Výroba mýdla 2.2 Výroba mastných kyselin hydrolýzou triglyceridů 2.3 Výroba vysokých alkoholů 3 Sacharidy 4 4 Dřevo a jeho

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví stav k 5.8.2010 38/2001 Sb. Změna: 186/2003 Sb. Změna: 207/2006 Sb. Změna: 551/2006 Sb. Změna: 271/2008 Sb. Změna: 386/2008 Sb. Změna: 127/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. ledna

Více

VYSOKOZÁTĚŽOVÁ KOLA A KLADKY

VYSOKOZÁTĚŽOVÁ KOLA A KLADKY VYSOKOZÁTĚŽOVÁ KOLA A KLADKY CONTROL VALVE CONTROL je mladá, dynamicky se rozvíjející obchodní společnost, vybudovaná na moderních principech řízení. Naším posláním je prodej a distribuce manipulačních

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

EPOXY SYSTÉMY - STAVEBNÍ CHEMIE

EPOXY SYSTÉMY - STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 517-07 AS APLIKAČNÍ LIST Epoidový licí podlahovinový systém pro přípravu elektrostaticky vodivých podlah CHARAKTERISTIKA EPOSTYL 517-07 AS pigmentovaný litý podlahový systém Složka A je kompozice

Více

Přídatné látky v potravinách pro zvláštní výživu

Přídatné látky v potravinách pro zvláštní výživu Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Přídatné látky v potravinách pro zvláštní výživu Diplomovaný farmaceutický

Více

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE pro studenty Gymnázia v Duchcově Jiří ROUBAL Motto: Chemik je člověk, který ví, z čeho se neskládá nic, ale neví z čeho se skládá všechno. Dovede to tak smíchat dohromady, že

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009. ze dne 27. ledna 2009, (Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009. ze dne 27. ledna 2009, (Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, 26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna

Více

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ 04/2014 PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ Společnost Maychem s.r.l. byla založena v roce 1970 a s výrobou kapalin pro topné systémy se začala zabývat v roce1975. Nejprve se orientovala na výrobu těsnících

Více

Kola a kladky pro pekařský průmysl. www.3pm.cz

Kola a kladky pro pekařský průmysl. www.3pm.cz Kola a kladky pro pekařský průmysl www.3pm.cz Obecné pojmy Produkty uvedené v tomto katalogu jsou navrženy a vyrobeny v souladu se základními evropskými normami pro Kola a kolečka. i uvedené v katalogu

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CM, CME. Horizontální vícestupňová odstředivá čerpadla 50/60 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CM, CME. Horizontální vícestupňová odstředivá čerpadla 50/60 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Horizontální vícestupňová odstředivá čerpadla 5/6 Hz Obsah Všebecný popis Úvod 4 Přehled Přehled 6 Použití Použití 7 Charakteristické vlastnosti avýhody Charakteristické vlastnosti

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více