PhDr. Pešková Kateřina Krátkodobé skupiny pro děti školního věku s prvky arteterapie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PhDr. Pešková Kateřina Krátkodobé skupiny pro děti školního věku s prvky arteterapie"

Transkript

1 PhDr. Pešková Kateřina Krátkodobé skupiny pro děti školního věku s prvky arteterapie Od roku 2001 pracuji v Pedagogicko-psychologické poradně Kladno jako speciální pedagog. Ve svém příspěvku bych chtěla shrnout své zkušenosti z vedení krátkodobých skupin pro děti školního věku, které nabízíme našim klientům. Klientelu PPP tvoří jednak děti, které mají obtíže se zvládáním školních nároků, s podezřením na specifickou vývojovou poruchu učení a dále pak děti s výchovnými obtížemi. Velmi často spolu tyto dva důvody úzce souvisí. Rodičům dětí, které mají v souvislosti s uvedenými problémy zároveň obtíže ve vrstevnickém kolektivu, popř. dětem s výraznějšími výchovnými obtížemi nabízíme návazné dlouhodobější vedení a to buď individuální, nebo skupinovou formou. Skupinovou práci s dětmi realizuji již desátý rok a za tu dobu doznal můj přístup řady změn až do stávající podoby. Osvědčila se mi práce v uzavřených, krátkodobých skupinách, kde jsou daná základní témata jednotlivých setkání. V tématech se zabýváme jednotlivými oblastmi života dětí často jsou to právě ty oblasti, kde se děti se svým problémem nejvíce potýkají. Samotné činnosti a náměty k tématům přizpůsobuji složení skupiny, děti tak mohou do skupiny docházet i několikrát za sebou. Společnou ideou při vedení všech skupin je přesvědčení, že vytvořením bezpečného a přijímajícího prostředí a podporou pozitivních vztahů mezi dětmi s podobnými obtížemi můžu napomoci řešení těchto obtíží. Děti mají možnost svobodně tvořit, jejich tvorbu nikdo nehodnotí. Závěrečné sdílení je zaměřeno na zvědomění si pocitů při tvorbě a na vzájemné sdělování myšlenek, které je k tématu napadají. Mají zde prostor pro zamyšlení se nad aktuálními obtížemi, jejich sdílení a společné hledání způsobů jejich řešení. Na základě svých zkušeností mohu říci, že právě vytvoření přijímajícího prostředí je tím nejdůležitějším bodem skupinové práce. Společným rysem dětí, které navštěvují skupiny je jejich velká kritičnost vůči svému okolí. Domnívám se, že je to ovlivněno tím, že oni sami jsou velmi často pod neustálým kritickým tlakem, kterým lidé kolem nich reagují na jejich odlišnosti v chování, zvýšenou impulzivitu a neadekvátní reakce. Ve snaze dítě usměrnit a předejít jeho obtížím jej vlastně neustále kritizují. Tyto děti často vyrůstají v přesvědčení, že tak je to správně, že je třeba říkat těm okolo, co všechno dělají špatně. Zároveň si kritikou druhých kompenzují i pocity vlastní neúspěšnosti, snaží se ukázat, že nejen jim se něco nedaří. Jejich přílišná kritičnost spolu s nápadnostmi v chování negativně ovlivňuje jejich zapojení do vrstevnické skupiny a vytváří tak začarovaný kruh, ze kterého dítě samo nedokáže vystoupit. Tato problematika je patrná také v úvodním rozhovoru s rodiči pro některé rodiče je otázka co se vašemu dítěti daří, co se vám na něm líbí tou nejtěžší. V rodičovské skupině se tedy kolegyně s rodiči věnuje změně náhledu na dítě, společně hledají možnosti pozitivního posilování a zmírňování kritického tlaku na dítě. Skupina pro rodiče plní funkci informační, vzdělávací a podpůrnou, svými sekundárními dopady částečně i funkci terapeutickou. Vycházíme z předpokladu, že informovaný rodič, posílený ve svých výchovných kompetencích se bude lépe hodnotit ve své rodičovské roli a bude tak schopný efektivněji pomoci dítěti s jeho obtížemi. Práce v dětské skupině je pak zaměřena na vyhledávání toho, co se daří, na příjemné prožitky spojené s vlastní dovedností a s přijetím od druhých. Ke zprostředkování nové, jiné zkušenosti, která může dítěti pomoci změnit své chování a začlenit se lépe mezi děti ve své kmenové třídě využívám výtvarné a dramatické činnosti. Skupiny jsou připravovány pro 3 věkové kategorie dětí: děti ve věku 6 9 let děti ve věku let děti ve věku let Jsou určeny dětem, které mají obtíže se začleněním do vrstevnického kolektivu, děti ostýchavé, bojácné nebo naopak děti impulzivní, zvýšeně neklidné. Dále dětem s neadekvátními reakcemi

2 v kontaktu s dospělými či dětmi, s obtížemi při dodržování stanovených pravidel, s výchovnými obtížemi ve škole či doma. Všechny skupiny jsou koncipovány podle společné struktury: celkem 11 setkání 1x týdně délka setkání 1 1,5 hod Před samotným zahájením skupinové činnosti probíhá individuální rozhovor s rodiči dítěte, ve kterém se zaměřuji na zmapování obtíží, které rodiče u svého dítěte vnímají, ale také na to. co se rodičům u dítěte líbí, s čím jsou spokojeni. Probíráme očekávání rodičů v souvislosti se skupinovou činností a společně formulujeme kontrakt. Rodičům je také nabídnuta účast v rodičovské skupině, která probíhá ve stejné době jako skupina pro děti. Na počtu setkání rodičovské skupiny se rodiče dohodnou s kolegyní -vedoucí rodičovské skupiny - při úvodní společné schůzce, nejčastěji je to 4-5 setkání. Obsah rodičovských skupin se odvíjí částečně od programu pro děti obě skupiny se věnují stejnému tématu, o kterém si pak s dítětem doma mohou povídat. Náměty jiných rodičovských skupin navrhují rodiče sami, věnují se tématům, která aktuálně doma řeší. U skupin, ve kterých se podaří navázat dobrý kontakt se všemi rodiči probíhají i společné skupiny rodičů s dětmi, ve kterých spolupracuje rodič na určeném tématu s dítětem. Po skončení skupinové práce následuje opět individuální rozhovor s rodiči (u nejstarší věkové skupiny společně s dítětem), ve kterém se navzájem informujeme o subjektivních pohledech na průběh skupinové práce, vracíme se k počátečním očekáváním a jejich naplnění. Snažíme se začlenit nové poznatky a zkušenosti do běžného života rodiny a dítěte. V případě potřeby korigujeme výchovný přístup k dítěti pomocí zkušeností získaných při práci s dítětem, či v rodičovské skupině. Dalším společným rysem všech skupin je struktura jednotlivých setkání, jednotlivé činnosti jsou spojeny aktuálním tématem setkání. úvodní kolečko jak jsem se měl, co je nového, kdybych byl teď pohádková bytost (jídlo, dopravní prostředek..) byl bych, náladoměr uvolňovací aktivita, popř. relaxace hlavní činnost výtvarná, dramatická, práce ve skupinkách apod. závěrečné sdílení, popř. relaxace V průběhu celého setkání a především v závěrečném sdílení se děti učí pracovat se zpětnou vazbou. Především při sdělování toho, co se jim nelíbí, co jim vadí, se snažím o to, aby děti mluvily za sebe mě se nelíbí když.. ale nehodnotily toho druhého. U starších dětí je zpětná vazba cvičená cíleně mluvíme o tom, co s námi dělá kritika a kdy ji můžeme přijmout. U mladších dětí jde především o poskytování vzoru. Prostorové a materiálové zázemí: velká místnost s volným prostorem pro dětskou skupinu, menší místnost se židlemi pro rodiče. Molitanové podložky, různé polštářky, deky, malířské stojany, barvy temperové, vodové, pastely, křídy, fixy, pastelky, keramická hlína, přírodniny, časopisy a noviny, různorodý drobný materiál, provázky, vlny, zbytky látek apod. Kromě společného, zastřešujícího cíle všech skupin, tj. vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém děti mohou svobodně tvořit, zažívat přijetí a mít možnost mluvit o svých prožitcích, je každá skupina charakterizovaná dalšími dílčími cíli. Samotný obsah skupinové práce se také liší vzhledem k věku dětí. V další části se budu věnovat každé věkové skupině zvlášť, pro přiblížení činností s dětmi uvádím obsah setkání v aktuálně fungujících skupinách. Skupina A - pro děti 6-9 let 8 10 dětí ve skupině Cíle: uvolňování napětí a pohybového neklidu, zmírnění nežádoucích projevů v chování zvědomování vlastních pocitů

3 posilování sociálních dovedností a spolupráce ve skupině posilování sebedůvěry dětí Personální zabezpečení: jedna terapeutka pro dětskou skupinu, 1 terapeutka pro rodičovskou skupinu. Intervize: po každém setkání krátké zhodnocení průběhu obou skupin, sdílení postřehů, náměty k dalšímu setkání. V rámci PPP možnost intervize s dalšími kolegy. Témata setkání: práce s jednotlivými tématy je propojena postavou skřítka Smolánka, který není oblíbený, ani moc šikovný, přesto, že se dost snaží. Dětem se o vlastních negativních zkušenostech lépe mluví prostřednictvím a na příkladu někoho jiného. Snaží se skřítkovi poradit jak řešit situace, které se často týkají i jich samotných. Na závěr každého setkání krátké sdílení co se mi dnes líbilo, podařilo. seznamovací - představení po kruhu - řady děti tvoří řady podle určitého pravidla (velikost, délka vlasů, velikost ruky, měsíc narození..) v řadě se vedle stojící představí, něco o sobě řeknou - posílání míče s vyvoláním jména - kresba na společný papír co rád dělám, co umím Pak sdílení co naše skupina dělá ráda, co umíme. poznávací - koště znalost jmen (jeden stojí uprostřed kruhu, drží koště, řekne něčí jméno, pustí koště a utíká zpět do kruhu, jmenovaný koště chytá dřív než spadne) - obraz mého jména (na přeložený papír, libovolná technika, bude sloužit jako vizitka dokud si nezapamatujeme jména) - ke každému obrazu jména říkáme, co už o tom druhém víme kamarádi - honička se záchranou (podlezením pod nohama) - seznámení se skřítkem Smolánkem - neměl kamarády, byl na ostatní skřítky protivný děti nejdříve poslouchají příběh, pak se střídají v roli Smolánka i ostatních skřítků, snaží se příběh změnit, udělat něco jinak - kamínky - společný pohyb ve skupině, houpáme kamínky radost - orchestr společný rytmus na různé jednoduché nástroje - moje největší radost malba na malířských stojanech, pak výstava koutek radostí pro Smolánka, hádáme, co pěkného asi autor prožil vztek - pohybová imaginace s hudbou (bouře) Smolánek se zlobí - malba na společný papír, pak do obrázku děti dolepují papírky s dopsaným textem mám vztek když.., zlobím se když.. foto č. 1 - malování na záda s hudbou (po bouřce) děti sedí bokem do kruhu, kreslí prstem na záda kamaráda před sebou k příběhu Smolánek se udobřil strach - poslech příběhu Jak se Smolánek bál - povídání po kruhu čeho se mohou bát děti, čeho se bojí dospělí... - pantomima jak vypadám, když se bojím - seznámení s relaxační polohou bojovník - obrázek proti strachu volná technika odměna a trest - klobouková honička - brainstorming co je pro mě odměna, co je pro mě trest - koláž odměny pro naší rodinu, něco najít pro každého člena rodiny

4 foto č. 2 (vlevo dívka, 8 let dg. porucha autistického spektra, vpravo chlapec 9 let dg.adhd sy ) síla - pohyb přes překážky v místnosti - malba s hudbou na malířské stojany malá loďka na rozbouřeném moři - uvolnění tanec kolem ohně spolupráce - sbírání kuliček ve dvojici (každý má k dispozici jen jeden ukazováček - koulení různých předmětů na plachtě, kterou drží všichni za kousek - společná práce každé dítě dostane kus z velkého papíru, přes který je namalovaná linka (tu musí zakomponovat do svého obrázku) pak skládají zpět do velkého obrázku a vypráví společný příběh přání - na papírek nakreslit symbol něčeho co bych si přál/a, papírky se zamíchají, každý si jeden vylosuje a říká, jaké je to přání, autor pak může doplnit - křišťálová koule děti se do ní po jednom chodí dívat jaké přání se mi splní za 5 let, pak jej malují rozlučkový - výstava všech obrázků, společných prací - skupinová rytmizace na jednoduché nástroje - přípitky děti mají malou hostinu a sklenice s džusem, ťukají si, kdo chce řekne nějaký přípitek pro ostatní, něco co si bude pamatovat, co se mu líbilo Skupina B - pro děti let 8 10 dětí ve skupině Cíle: pozitivní motivace a aktivizace dětí posilování sociálních dovedností a zvědomování emočního prožívání posilování efektivních způsobů komunikace s dětmi i dospělými Personální zabezpečení: jedna terapeutka pro dětskou skupinu, 1 terapeutka pro rodičovskou skupinu. Intervize: po každém setkání krátké zhodnocení průběhu obou skupin, sdílení postřehů, náměty k dalšímu setkání. V rámci PPP možnost intervize s dalšími kolegy. Témata setkání: na závěr každého setkání je krátké sdílení co mě dnes zaujalo, co se povedlo seznamovací představení po kruhu - chůze po místnosti (dívám se na zem, na své nohy, pak pozoruji nohy které potkávám, pozoruji lidi, ke kterým nohy patří, pokývnu na ně, usměji se..) - můj svět volná technika, co dělám, co mě baví, lidi kolem mě poznávací - hra na upíra (znalost jmen) - relaxace (jaké bych mohl/a být zvíře) - kresba zvířete z relaxace - ve skupině pak ostatní říkají co všechno to zvíře umí, v čem je dobré rodina - hledání v místnosti každé dítě má najít 4 tvary ve své barvě, pak spolu vyměňují tak dlouho, aby každý měl 4 různé tvary ve 4 různých barvách, z tvarů pak nalepují domeček - z dalších barevných papírů si děti vyberou různé tvary, kdy každý kousek symbolizuje jednoho člena jejich rodiny. Dolepí tvary ke svému domečku, mohou jednotlivé postavy dokreslit, dotvořit. foto č. 3 (chlapec 9,5 let, dg. ADHD sy), foto č. 4 (dívka, nejistá, uzavřená, obtíže ve vrstevnickém kolektivu)

5 - v kruhu pak ostatní říkají koho na obrázku vidí, co tam lidé dělají, co mu to připomíná, autor nakonec sám svou rodinu představí kamarádi - houpání v dece, houpání na zádech kamarádů - já a můj kamarád na ostrově - práce s keramickou hlínou (děti ve dvojici mají společnou placku z hlíny, kterou dotvářejí tak, aby se jim spolu na ostrově líbilo, aby tam bylo vše co potřebují), hotové ostrovy dáme doprostřed místnosti foto č. 5 a 6 - ostrovy splněných přání - povídání po kruhu co se mi od druhého ve dvojici líbilo, každý pak dopisuje větu přeji si kamaráda, který, lístečky složíme do lodičky, děti se pohybují v rytmu hudby a postupně posunují cizí lodičky směrem k ostrovům dokud tam nejsou všechny emoční slovník pozdrav děti stojí ve dvou řadách proti sobě, jedna řada řekne nějakou emoci, pocit, druhá řada je pozdraví s tou emocí, pocitem střídají se dokud je napadají další emoce - v místnosti jsou rozložené lístečky s napsanou emocí (radost, strach, vztek, láska, smutek), každý chvíli postojí u každé emoce a snaží se vybavit kdy se takto cítil, pak přiloží k lístečku nějakou věc, obrázek který mu ji připomíná - děti se rozdělí do skupinek ke každé emoci a z přiložených věcí mají za úkol vytvořit nějaký obraz nebo příběh, pak skupinovou práci prezentují emoční slovník - pohyb po místnosti se zadanou emocí, pocitem, mohou i vydávat nějaké zvuky, mluvit spolu apod. - můj vztek dle výběru malba nebo práce s keramickou hlínou, hotové obrázky a výtvory dáme doprostřed, mluvíme o tom, co všechno v nás probouzí vztek, pak každý přemýšlí, co by u svého obrázku změnil, aby se vztek také změnil v něco legračního, neškodného. Až to všichni udělají (kdo neví, může si nechat poradit od někoho jiného) přemýšlíme jak by se tato změna dala udělat i v reálném vzteku. síla - kruh děti stojí v pevném kruhu, jeden je mimo kruh a má za úkol nějak se dostat doprostřed, postupně se všichni vystřídají, pak reflexe jaké byly použité strategie, zda by to šlo ještě jinak - brainstorming k čemu lidi potřebují sílu + co mi dává sílu - vybavit si pohádku, kde byla nějak využitá nějaká síla, nakreslit tu situaci, pak výstava síly hranice - chůze podél provazu zakázané území, vniknutí na zakázané území pak reflexe pocitů při překročení hranice - osobní prostor jedno dítě stojí, se zavřenýma očima, uprostřed širokého kruhu ostatních ti se k němu potichu přibližují, dokud jim neřekne dost, pak otevře oči, podívá se, kde jsou, až se všichni vystřídají - reflexe pocitů - dialogy kreslením děti jsou ve dvojici, mají každý svou pastelku a společný velký papír rozdělený na 4 díly. Kreslí do jednotlivých dílů dle pokynů každý svůj obrázek, nezasahují si do toho; každý se snaží pro svůj obrázek urvat co největší prostor; střídají se v kresbě společného obrázku kreslí vždy jen jeden, druhý musí počkat až první přestane; kreslí najednou společný obrázek. Pak reflexe dvojic, jak se jim jednotlivé díly kreslily, jaké byly pocity. škola - burza chování každý si na papírky napíše čtyři nejčastější způsoby jak se chová ve škole, pak dá doprostřed dva z nich, u kterých si myslí, že je toho moc, čeho se chce aspoň trochu zbavit. Přidám doprostřed další možnosti chování. Pak vyvolávám

6 jednotlivé způsoby chování, kdo si ho chce vzít musí říct, k čemu je potřebují, jak je využijí, tak aby každý měl na konci opět čtyři papírky. Reflexe co jsem vyměnil, co jsem změnil. - práce ve dvou skupinách děti mají nakreslit a popsat vlastnosti dobrého žáka a dobrého učitele budoucnost - relaxace moje ideální budoucnost já za 5 let (kamarádi, rodina, škola, zájmy..). Po relaxaci si děti na jednotlivé lístečky napíší, co všechno by se jim mohlo podařit, co by chtěli zvládnout, umět, kam by chtěli cestovat, co by chtěli poznat. Lístečky si nechají u sebe. - klubíčko děti si po kruhu posílají a rozmotávají klubíčko. Vzniklou síť z vlny pak položíme na zem. Do sítě pak pokládají své lístečky, které postupně čtu co všechno by tato skupina mohla dokázat. rozlučkový - výstava všech obrázků a společných prací - děti chodí po místnosti s papírem připevněným na záda každý každému tam píše co se mi na tobě líbí, co jsem se od tebe naučil, čeho si všimnul.. - přípitky děti mají malou hostinu, ťukají si a pronášejí přípitky co si budu pamatovat, jaké to tu pro mě bylo apod. Skupina C - pro děti let dětí ve skupině Cíle: podporovat snahu o sebepoznání a tvorbu hodnotového systému možnost prožít si, uvědomit a prodiskutovat témata, která je zajímají posilování sebevědomí seznámení s relaxačními technikami posilování sociálních a komunikačních dovedností Personální zabezpečení: dvě terapeutky pro dětskou skupinu, 1 terapeutka pro rodičovskou skupinu. Intervize: po každém setkání krátké zhodnocení průběhu obou skupin, sdílení postřehů, náměty k dalšímu setkání. V rámci PPP možnost intervize s dalšími kolegy. Témata setkání: první dvě témata jsou daná, další témata vybírají anonymně samy děti z nabídnutého seznamu, popř. mohou doplnit vlastními tématy. Náměty jsou seřazeny dle četnosti výběru. Kromě dvou úvodních témat uvádím další, nejčastěji vybíraná témata. seznamovací představení po kruhu - místo si vymění - děti sedí v kruhu na židlích, jeden stojí uprostřed, řekne nějaké tvrzení o sobě (např. co dělá rád x nerad), ti, kterých se to také týká si vymění místa, dotyčný se také snaží si sednout, kdo zůstane uprostřed pokračuje - já jako dveře libovolná technika, kdybych byl tady a teď dveřmi jak by ty dveře vypadaly, pak autor může o svých dveřích něco říct, upřesnit, ostatní se mohou ptát. Zároveň vysvětlujeme jednotlivá pravidla (otevřenost, STOP, právo nevědět, mlčenlivost o dění na skupině. Pravidla si na lístečku odnášejí domů, jsou i vyvěšeny v místnosti. - volba témat na další setkání děti bodově hodnotí jednotlivé možnosti, popř. dopisují další náměty na setkání co by je zajímalo, o čem by se chtěli něco dozvědět, mluvit. poznávací - já jako pohádková bytost (jako co si v tuto chvíli připadám) - smlouva sám se sebou děti se zamýšlejí k jaké změně by jim naše setkávání mohlo pomoci, co by u sebe chtěli změnit, dopisují si do své smlouvy - zvířata děti sedí kolem velkého papíru, ti proti sobě tvoří dvojici. Nejdříve každý nakreslí sám sebe jako zvíře a vedle ještě jedno - jaké zvíře by mohl být ten druhý z dvojice. Pak se všichni posunou o jedno místo doprava a dopíší pod nakreslená zvířata, co

7 si myslí, že toto zvíře umí, nebo nějakou jeho dobrou vlastnost. Děti se posunují vždy o jedno místo a dopisují, dokud se nedostanou zpět ke svému obrázku. Kdo chce, může přečíst nahlas, doptat se, něco k tomu vysvětlit apod. foto č jak vidím sám sebe - regulovčík děti stojí v řadě za sebou jdou pomalým krokem k regulovčíkovi na druhém konci místnosti. Regulovčík je posílá na vpravo nebo vlevo podle určitého tvrzení, tak jak to odhaduje (např. kdo má x nemá doma živé zvíře; kdo rád x nerad sportuje, kdo rád x nerad mluví před cizími lidmi). Po umístění všech řekne podle čeho je rozděloval děti mohou přejít na druhou stranu nebo zůstat tak aby pro ně to tvrzení platilo. - vlastnosti na 8 kartiček si každý napíše své vlastnosti (pozitivní i negativní). Do kruhu pak dá 4 kartičky s vlastnostmi, u kterých si myslí, že jsou u něj hodně výrazné, možná se jich chce zbavit, nebo trochu ubrat nebo se o ně může rozdělit. 4 si nechá, kdo chce přečte co si nechal. Pak probíhá burza z cizích odložených si vybírám a říkám k čemu bych ji potřeboval, popř. k čemu by se někdy mohla hodit dokud všichni nebudou mít zase 8 kartiček. Nalepí si je + můžou dokreslit. Pak diskuze k těmto obrázkům já a k tématu vlastnosti. vztahy s rodiči a sourozenci - děti se rozdělí do skupin podle toho, zda mají mladšího, staršího sourozence, nebo jsou jedináčci či prostřední. Ve skupince pak promýšlejí jaké má jejich postavení výhody x nevýhody, prezentují ostatním skupinám. - naše rodina každý poskládá svoji rodinu z různých materiálů, věcí k dispozici jsou všechny věci z místnosti. Po jednom svou rodinu ostatním představí. Pak přemýšlíme nad zadáním ideální odpoledne u nás doma můžeme to na obrázku měnit. Kdo chce řekne ostatním jak vypadá jejich ideální odpoledne, co oni sami pro to mohou udělat. - rodina děti si vylosují kartičku s názvem postavy (táta, máma, dítě, pes) a příjmením rodiny (Vánek, Pánek, Mánek..). Na signál se mají co nejrychleji beze slov najít a postavit rodinu do určeného postavení (táta na židli, máma jemu na klín, dítě na klín mámě, pes vpravo vedle židle na čtyřech) řešení konfliktů - dialogy kreslením děti pracují ve dvojicích, mají tři výkresy, na které postupně kreslí dle instrukcí, každý má jednu pastelku různé barvy (1 A kreslí ohleduplně, nechává prostor i druhému, B snaží se pro svůj obrázek urvat co největší prostor; 2 A,B - snaží se pro svůj obrázek urvat co největší prostor; 3 A,B - kreslí ohleduplně, nechává prostor i druhému). Diskuse k jednotlivým výkresům co mi vyhovovalo, jak dopadl obrázek. Krátce děti seznámím s teorií výhra x prohra při řešení konfliktů. - 5 způsobů řešení konfliktů 5 zvířat (medvídek, liška, žralok, sova, želva). Děti v 5 skupinách přemýšlejí nad + a - určeného stylu, pak prezentují. Diskuse nad otázkami jak já většinou řeším konflikty, je rozdíl v tom, koho se to týká, jak to řeší lidé kolem mě, jaký způsob je mi příjemný od druhých?.. zamilovanost, vztahy s druhým pohlavím semafor do semaforu každý sám za sebe dopisuje jaké chování, vlastnosti u druhého pohlaví jsou pro něj zelená tj. to se mi líbí, tady jdu dál, zajímám se; oranžová trochu zpozorním, začnu váhat, přemýšlet; červená to se mi nelíbí, stojím nebo od toho jdu pryč. Diskuse nad semafory, v čem se shodneme, co máme jinak..

8 - ideální dívka, ideální kluk ve dvou skupinách (kluci x holky) tvoří libovolnou technikou obraz dívky ideálního kluka a kluci ideální dívku. Dopisují tam i vlastnosti a chování, na kterých se shodnou. Skupiny své výtvory prezentují. budoucnost a volba povolání - kosmická loď na lísteček každý napíše o jakém povolání pro sebe uvažuje, čím by chtěl být. Pak má každý své povolání obhájit pro vstup na kosmickou loď, která letí osidlovat novou planetu proč je důležité, aby tam byl. - relaxace s imaginací já za 5 let jak bude za 5 let vypadat můj život, co budu umět, dělat.. - koláž já za 5 let, pak představení své koláže ostatním. problematické chování - papírová válka děti jsou rozděleny do dvou skupin, místnost je rozdělena na 2 poloviny, v limitu 1 minuty se každá skupina snaží házet papírové koule tak, aby jich na jejich půlce bylo co nejméně. Pak určíme 1 škodiče, který nebude dodržovat dohodnutá pravidla (je na něm, jak je bude porušovat). Pak diskuse co to s hrou udělalo, jak skupiny reagovaly, jaké to bylo pro škodiče.. - výlet děti učinkují ve scénce (skupina s jedním vedoucím chce jet na výlet, ale mají několik tipů, snaží se dohodnout) střídají se v jednotlivých rolích, které mají popsané na papírku. Každá role má předepsaný určitý způsob chování (vedoucí, lhostejný, agresivní, spolupracující, ustupující apod.), každé dítě si vyzkouší každý způsob chování. Pak diskuse jak mi v jednotlivých rolích bylo, co znám u sebe z reálného života, co bránilo domluvě, popř. co ji podporovalo apod. spolupráce a důvěra v druhé - letadlo, deky děti jsou ve 2-3 skupinách, jejichž složení s může měnit. Letadlo jedno dítě má zavřené oči, v upažených rukách drží nějaké těžší předměty (křídla a motory), ruce nesmějí poklesnout. Z obou stran stojí pomocníci, kteří mají odhadnout, jestli už mají pomoci a podepřít jeho ruce nebo ještě ne. Nikdo nemluví, všichni se vystřídají v roli letadla. Pak reflexe rolí letadla i pomocníků, jak těžké bylo to odhadnout, jestli pomoc přišla příliš brzy, pozdě, včas.. Deky jedno dítě si lehne do deky, ostatní jej nadzvednou a houpají. - ostrov děti jsou rozděleny losováním do dvou skupin. Jsou uvedeny do příběhu vaše skupiny ztroskotala na pustém tropickém ostrově, kde je pitná voda, zachránili jste sekyrku, sirky, jídlo a vodu na 2 dny, není šance, že vás najdou dříve než za měsíc. Mají za úkol nakreslit svůj ostrov, jak se tam vypořádají se svou situací, jaká pravidla soužití si nastaví. Pak vzájemná prezentace obrázků, pravidel, jak se jim dařilo domluvit se, co bylo těžké apod. Omezený počet setkání se skupinou na jedenáct, s sebou nese určitá omezení krátkodobé skupinové práce. Také danost témat setkání (přesto že jsou variabilní podle aktuální skladby skupiny a u nejstarší věkové skupiny i jejich vlastním výběrem) vytváří více sevřenou strukturu, než je běžné v dlouhodobější skupinové práci. V rámci praxe PPP ji však vnímám jako funkční a dá se říci, že v měřítku poradenských činností jde o dlouhodobější vedení klientů. Jasně daná struktura a časové vymezení je přijatelné z hlediska chodu rodin našich klientů - jen výjimečně se setkávám s nepravidelnou docházkou. Rodiče se také lépe orientují v průběhu skupinové práce, mohou si s dítětem i doma povídat o jednotlivých tématech. V rodinách našich klientů se velmi často setkávám s tím, že rodiče se chtějí dítěti věnovat, změnit to, co se nedaří, ale nevědí jak. Program, který nabízíme v dětských i rodičovských skupinách je pak pro ně určitým vodítkem s cílem posílit pozitivní vztah k dítěti. To, spolu se snahou umožnit dětem příjemné prožitky ze svých dovedností a z přijetí ve skupině vrstevníků, je pro mě osobně smyslem skupinové práce v rámci naší poradny.

9

10

11

12

13

14

PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ

PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ NAŠE ČINNOST: skupina pro žáky 1.stupně skupina pro žáky 2.stupně rodičovská skupina artefiletická skupina pro středoškoláky artefiletická

Více

Co si povídají popelnice v Jesenici

Co si povídají popelnice v Jesenici Co si povídají popelnice v Jesenici Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Co si povídají popelnice v Jesenici Stručná anotace

Více

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 6 NÁZEV HODINY/TÉMA: MENU Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 minut) Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: třetí Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Myšlenková mapa, Alfa box, Pětilístek

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Kdo jsem a kým bych chtěl být Člověk a jeho svět Ročník 3. Časový rozsah Tematický

Více

Já, moji kamarádi a naše třída.

Já, moji kamarádi a naše třída. Téma Já, moji kamarádi a naše třída. Třída/y IV. A Počet žáků 19 Časový rozsah 1 h 1. Žák rozvíjí schopnosti poznání, sebepoznání, seberegulace,. Cíle aktivity 2. Žák poznává své kamarády, prostředí, v

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Vážená paní ředitelko, pane řediteli, PPP SK, pracoviště Kladno bude v letošním školním roce opět pořádat několik cyklů zaměřených

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Třída/y 2. Počet žáků 17 Časový rozsah 2 h.

Třída/y 2. Počet žáků 17 Časový rozsah 2 h. Téma Každý jsme jiný Třída/y 2. Počet žáků 17 Časový rozsah 2 h. Cíle aktivity 1. Žák zformuluje, podle čeho pozná svoji jedinečnost. 2. Žák pojmenovává, v čem se lidé liší. Čím může být tato odlišnost

Více

Zlepšení atmosféry a podpora sebehodnocení

Zlepšení atmosféry a podpora sebehodnocení Zlepšení atmosféry a podpora sebehodnocení příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti

Více

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace Příklad dobré praxe 1 Název lekce: Plnění kompetencí za dané období Téma: Hodnocení stanovených kompetencí Cíl: Žák zhodnotí stanovené kompetence, pojmenuje a posoudí výsledky své práce. Metoda: Čtyři

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma) První sníh Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) První sníh Stručná anotace učební jednotky Žáci dotvářejí verše v textu První

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Práce s třídním kolektivem Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Vize a cíle dnešního setkání: Všichni se budeme podílet Předáme si vzájemně zkušenosti Něco si odneseme Bude nám tu dobře, zasmějeme

Více

METODICKÝ LIST LEKCE

METODICKÝ LIST LEKCE METODICKÝ LIST LEKCE Oblast IV 1) Mediální gramotnost 2) Analýza - Hodnocení zdrojů / informací - Hledání souvislostí - Analýza textu - Interpretace, shrnutí a formulace - Tvorba textového dokumentu 3)

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou Mikuláš práce s básničkou Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Mikuláš práce s básničkou Stručná anotace učební jednotky Žáci

Více

Instrukce pro administrátora

Instrukce pro administrátora nomi Instrukce pro administrátora POTŘEBNÝ PODNĚTOVÝ MATERIÁL: 4 hrací kostky 1 tužka obyčejná volný papír k testu vytvořené sady obrázků I. Počty A) Auta s koly Popis úkolu: V podnětovém materiálu má

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

ŠKOLENÍ PRO UČITELE SCÉNÁŘ

ŠKOLENÍ PRO UČITELE SCÉNÁŘ ŠKOLENÍ PRO UČITELE SCÉNÁŘ SAN Září 2016 Úvod Cílem školení pro učitele je představení tří modulů, které se liší časovou náročností. Modul A (90 minut bez přestávky) nejkratší verze obsahuje některé integrační

Více

ROLE TŘÍDNÍHO UČITELE V PROGRAMU PPRCH

ROLE TŘÍDNÍHO UČITELE V PROGRAMU PPRCH Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna ROLE TŘÍDNÍHO UČITELE V PROGRAMU PPRCH Projekt POSILOVÁNÍ POZITIVNÍCH ŽIVOTNÍCH HODNOT A POSTOJŮ podporován Magistrátem hl. m. Prahy Mgr. Radka Fraňková, Mgr.

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Název DIAMANT Cílová skupina Čas Počet osob Pomůcky Cíle Průběh Poznámky

Název DIAMANT Cílová skupina Čas Počet osob Pomůcky Cíle Průběh Poznámky DIAMANT žáci, učitelé 15 30 min. 8 a více barevné lepící papírky, propisky, nebo připravené karty s výroky, flipchart/tabule Seřazení témat, kterými se parlament může zabývat podle priorit, jaké jim žáci

Více

Příprava na výuku rodinné výchovy

Příprava na výuku rodinné výchovy Irena Hrachová, Bi/Rv UČO 105347 Příprava na výuku rodinné výchovy Téma: Rodina Datum: 19.9.07 Název školy: ZŠ T.G.Masaryka Náchod Ročník: 6.C Kompetence: k učení, k řešení problémů, ke komunikaci a spolupráci,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV. Bříza a oheň II Přátelství

Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV. Bříza a oheň II Přátelství Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV Název učební (téma) Bříza a oheň II Přátelství Stručná anotace učební V této hodině ţáci navazují na předchozí učební jednotku Bříza a oheň.

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Obrázky z pohádek Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 2. ročník

Více

Počet chlapců let

Počet chlapců let Název lekce (projektu) Škola počet dětí Vyučující - autor lekce Stavění věže Základní škola Žákovská, Žákovská 1/ 1006, Havířov 736 01 Daniela Navrátilová Věková skupina Počet dětí Počet dívek Počet chlapců

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník tel.:

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník  tel.: Téma: Příroda kolem nás Ročník: 1 Počet vyučovacích hodin: 4 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Motivace Můžete děti rozdělit do skupin mohou soutěžit Tajenka Návštěvníci a spolubydlící Kde kdo

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY zadání: 1. Do sešitu na literaturu napiš nadpis. 2. Najdi si obrázek spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho, případně další (maximálně 2) obrázky,

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové ( = téma OSV č. 22) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015)

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) 1. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo? 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří? 3. MŠ se k potřebám Vás rodičů staví vstřícně? 4. O vzdělávacím

Více

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul Lektorské dovednosti.

Více

Měsíc: březen Týden: Třída: myšky Příjmení: Gondeková. Téma: JARO UŽ JE TU

Měsíc: březen Týden: Třída: myšky Příjmení: Gondeková. Téma: JARO UŽ JE TU Měsíc: březen Týden: 1. 3. - 5. 3. 2010 Třída: myšky Příjmení: Gondeková Téma: JARO UŽ JE TU Podtémata: Jak vypadá jaro - rozlišit a prohloubit poznatky dětí o změnách v přírodě v jarním období Okno počasí

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM 1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM Úvod Vycházejme z definice sebepoznání jako sociálního konstruktu osobnosti, ve němž je protagonista jak aktivní, tak pasivní. V procesu tvorby

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Společné kreslení Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 6. - 9. ročník

Více

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 1. stupeň BEZPEČNÝ START DO ŠKOLNÍHO ŽIVOTA

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 1. stupeň BEZPEČNÝ START DO ŠKOLNÍHO ŽIVOTA PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 1. stupeň BEZPEČNÝ START DO ŠKOLNÍHO ŽIVOTA Pro koho je program určen? škol, primárně pro 1. třídy. Jaká je časová struktura programu? Beseda je realizována

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Živočichové živočišné třídy Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Metodika vedení čtenářské dílny 1

Metodika vedení čtenářské dílny 1 Metodika vedení čtenářské dílny 1 Iva Procházková, Hlavní výhra Věková skupina žáků: 9 10 let Úroveň čtenáře: Čtenář průzkumník zpracování informací, hodnocení textu Cíl aktivity: Žák už při čtení předvídá,

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Příprava na vyučování Třídnických hodin s cíli v oblasti OSV. Ostrov. Ostrov. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky

Příprava na vyučování Třídnických hodin s cíli v oblasti OSV. Ostrov. Ostrov. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky Příprava na vyučování Třídnických hodin s cíli v oblasti OSV Název učební jednotky (téma) Ostrov Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je vytvořit si vlastní ostrov, zamyslet se nad tím, jak bude

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor:

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: POZITIVNÍ KOMUNIKACE Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: neurážet druhé dovolit druhé straně vyjádřit se nemluvit sprostě mluvit stručně a jasně říkat pravdu stát si za svým názorem věřit

Více

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV.

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Název učební jednotky (téma) Čí je Mourek? Domácí mazlíčci Kočka domácí Stručná anotace

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Jak najít kamaráda Časový rozsah lekce 2x 45 min. Věková skupina (ročník) 5. (lekce vhodná

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

CESTA DO ŠKOLY. Hra. 1. stupeň ZŠ, 2. třída. 160 minut ANOTACE

CESTA DO ŠKOLY. Hra. 1. stupeň ZŠ, 2. třída. 160 minut ANOTACE CESTA DO ŠKOLY Hra 1. stupeň ZŠ, 2. třída 160 minut ANOTACE Program je založený na kreslení své reálné cesty z domu do školy. Cílem je zmapování cesty, vnímavost a vztah ke svému okolí. Po první úloze,

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Poznávání lidí. Poznávání lidí. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Poznávání lidí. Poznávání lidí. Název učební jednotky (téma) Poznávání lidí Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Poznávání lidí Stručná anotace učební jednotky Jedná se o hodinu, ve které

Více

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti.

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti. Šablona č. Ii, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Abeceda Řazení slov podle abecedy Ročník 2. Anotace Materiál slouží k procvičení

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Téma: Měření délky Ročník: IV.

Téma: Měření délky Ročník: IV. Téma: Měření délky Ročník: IV. Podle RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: - Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět - Tématický okruh: Rozmanitost přírody - Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova -

Více

Slyším tě, ale neumím ti naslouchat

Slyším tě, ale neumím ti naslouchat 1 Příloha č.6 k ŠVP Škola hrou Projekt P1 Slyším tě, ale neumím ti naslouchat Autor projektu: Charlotta Kurcová Přílohy: Dotazník (k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola

Více

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE PORADCE 1) Od rodičů nebo jiných blízkých osob můžeš být oddělen/a jen na základě rozhodnutí soudu a jsou-li k tomu zákonné důvody. Chci se probudit...... aha...... chci se probudit doma...... takže se

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Centrum pro rodinu a sociální péči

Centrum pro rodinu a sociální péči Josefská 1 Brno Centrum pro rodinu a sociální péči Programy pro neúplné a doplněné rodiny Sociální služba je financována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Evropa Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Komunikační výchova práce s odbornými texty Český jazyk

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Bříza a oheň Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Bříza a oheň Stručná anotace učební jednotky V této hodině ţáci na základě

Více

SCIO MAPA ŠKOLY ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory

SCIO MAPA ŠKOLY ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SCIO MAPA ŠKOLY 2016 ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží i dotazníková šetření. Scio Mapa školy Tento projekt řeší detailně oblast klimatu

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

- hledání forem pro prezentaci

- hledání forem pro prezentaci Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Setkání s krajinou Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 6. a 7. ročník

Více

Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici. Mgr. Miroslava Kouřilová

Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici. Mgr. Miroslava Kouřilová Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici Mgr. Miroslava Kouřilová V roce 2012 bylo našemu zařízení nabídnuto v rámci gerontologické

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Budete se podrobněji zabývat zejména novými právními předpisy, které bezprostředně souvisí s provozem škol a školských zařízení.

Budete se podrobněji zabývat zejména novými právními předpisy, které bezprostředně souvisí s provozem škol a školských zařízení. 28. 8. 2012 08:30-12:00 Mgr. Jarka Grosmanová 19. 9. 2012 08:30-12:00 Mgr. Jarka Grosmanová 1. 10. 2012-1. sezení 9. 10. 2012-2. sezení vždy 09:00-16:00 Mgr. Sylvie Doláková Metodická poradna Budete se

Více