PhDr. Pešková Kateřina Krátkodobé skupiny pro děti školního věku s prvky arteterapie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PhDr. Pešková Kateřina Krátkodobé skupiny pro děti školního věku s prvky arteterapie"

Transkript

1 PhDr. Pešková Kateřina Krátkodobé skupiny pro děti školního věku s prvky arteterapie Od roku 2001 pracuji v Pedagogicko-psychologické poradně Kladno jako speciální pedagog. Ve svém příspěvku bych chtěla shrnout své zkušenosti z vedení krátkodobých skupin pro děti školního věku, které nabízíme našim klientům. Klientelu PPP tvoří jednak děti, které mají obtíže se zvládáním školních nároků, s podezřením na specifickou vývojovou poruchu učení a dále pak děti s výchovnými obtížemi. Velmi často spolu tyto dva důvody úzce souvisí. Rodičům dětí, které mají v souvislosti s uvedenými problémy zároveň obtíže ve vrstevnickém kolektivu, popř. dětem s výraznějšími výchovnými obtížemi nabízíme návazné dlouhodobější vedení a to buď individuální, nebo skupinovou formou. Skupinovou práci s dětmi realizuji již desátý rok a za tu dobu doznal můj přístup řady změn až do stávající podoby. Osvědčila se mi práce v uzavřených, krátkodobých skupinách, kde jsou daná základní témata jednotlivých setkání. V tématech se zabýváme jednotlivými oblastmi života dětí často jsou to právě ty oblasti, kde se děti se svým problémem nejvíce potýkají. Samotné činnosti a náměty k tématům přizpůsobuji složení skupiny, děti tak mohou do skupiny docházet i několikrát za sebou. Společnou ideou při vedení všech skupin je přesvědčení, že vytvořením bezpečného a přijímajícího prostředí a podporou pozitivních vztahů mezi dětmi s podobnými obtížemi můžu napomoci řešení těchto obtíží. Děti mají možnost svobodně tvořit, jejich tvorbu nikdo nehodnotí. Závěrečné sdílení je zaměřeno na zvědomění si pocitů při tvorbě a na vzájemné sdělování myšlenek, které je k tématu napadají. Mají zde prostor pro zamyšlení se nad aktuálními obtížemi, jejich sdílení a společné hledání způsobů jejich řešení. Na základě svých zkušeností mohu říci, že právě vytvoření přijímajícího prostředí je tím nejdůležitějším bodem skupinové práce. Společným rysem dětí, které navštěvují skupiny je jejich velká kritičnost vůči svému okolí. Domnívám se, že je to ovlivněno tím, že oni sami jsou velmi často pod neustálým kritickým tlakem, kterým lidé kolem nich reagují na jejich odlišnosti v chování, zvýšenou impulzivitu a neadekvátní reakce. Ve snaze dítě usměrnit a předejít jeho obtížím jej vlastně neustále kritizují. Tyto děti často vyrůstají v přesvědčení, že tak je to správně, že je třeba říkat těm okolo, co všechno dělají špatně. Zároveň si kritikou druhých kompenzují i pocity vlastní neúspěšnosti, snaží se ukázat, že nejen jim se něco nedaří. Jejich přílišná kritičnost spolu s nápadnostmi v chování negativně ovlivňuje jejich zapojení do vrstevnické skupiny a vytváří tak začarovaný kruh, ze kterého dítě samo nedokáže vystoupit. Tato problematika je patrná také v úvodním rozhovoru s rodiči pro některé rodiče je otázka co se vašemu dítěti daří, co se vám na něm líbí tou nejtěžší. V rodičovské skupině se tedy kolegyně s rodiči věnuje změně náhledu na dítě, společně hledají možnosti pozitivního posilování a zmírňování kritického tlaku na dítě. Skupina pro rodiče plní funkci informační, vzdělávací a podpůrnou, svými sekundárními dopady částečně i funkci terapeutickou. Vycházíme z předpokladu, že informovaný rodič, posílený ve svých výchovných kompetencích se bude lépe hodnotit ve své rodičovské roli a bude tak schopný efektivněji pomoci dítěti s jeho obtížemi. Práce v dětské skupině je pak zaměřena na vyhledávání toho, co se daří, na příjemné prožitky spojené s vlastní dovedností a s přijetím od druhých. Ke zprostředkování nové, jiné zkušenosti, která může dítěti pomoci změnit své chování a začlenit se lépe mezi děti ve své kmenové třídě využívám výtvarné a dramatické činnosti. Skupiny jsou připravovány pro 3 věkové kategorie dětí: děti ve věku 6 9 let děti ve věku let děti ve věku let Jsou určeny dětem, které mají obtíže se začleněním do vrstevnického kolektivu, děti ostýchavé, bojácné nebo naopak děti impulzivní, zvýšeně neklidné. Dále dětem s neadekvátními reakcemi

2 v kontaktu s dospělými či dětmi, s obtížemi při dodržování stanovených pravidel, s výchovnými obtížemi ve škole či doma. Všechny skupiny jsou koncipovány podle společné struktury: celkem 11 setkání 1x týdně délka setkání 1 1,5 hod Před samotným zahájením skupinové činnosti probíhá individuální rozhovor s rodiči dítěte, ve kterém se zaměřuji na zmapování obtíží, které rodiče u svého dítěte vnímají, ale také na to. co se rodičům u dítěte líbí, s čím jsou spokojeni. Probíráme očekávání rodičů v souvislosti se skupinovou činností a společně formulujeme kontrakt. Rodičům je také nabídnuta účast v rodičovské skupině, která probíhá ve stejné době jako skupina pro děti. Na počtu setkání rodičovské skupiny se rodiče dohodnou s kolegyní -vedoucí rodičovské skupiny - při úvodní společné schůzce, nejčastěji je to 4-5 setkání. Obsah rodičovských skupin se odvíjí částečně od programu pro děti obě skupiny se věnují stejnému tématu, o kterém si pak s dítětem doma mohou povídat. Náměty jiných rodičovských skupin navrhují rodiče sami, věnují se tématům, která aktuálně doma řeší. U skupin, ve kterých se podaří navázat dobrý kontakt se všemi rodiči probíhají i společné skupiny rodičů s dětmi, ve kterých spolupracuje rodič na určeném tématu s dítětem. Po skončení skupinové práce následuje opět individuální rozhovor s rodiči (u nejstarší věkové skupiny společně s dítětem), ve kterém se navzájem informujeme o subjektivních pohledech na průběh skupinové práce, vracíme se k počátečním očekáváním a jejich naplnění. Snažíme se začlenit nové poznatky a zkušenosti do běžného života rodiny a dítěte. V případě potřeby korigujeme výchovný přístup k dítěti pomocí zkušeností získaných při práci s dítětem, či v rodičovské skupině. Dalším společným rysem všech skupin je struktura jednotlivých setkání, jednotlivé činnosti jsou spojeny aktuálním tématem setkání. úvodní kolečko jak jsem se měl, co je nového, kdybych byl teď pohádková bytost (jídlo, dopravní prostředek..) byl bych, náladoměr uvolňovací aktivita, popř. relaxace hlavní činnost výtvarná, dramatická, práce ve skupinkách apod. závěrečné sdílení, popř. relaxace V průběhu celého setkání a především v závěrečném sdílení se děti učí pracovat se zpětnou vazbou. Především při sdělování toho, co se jim nelíbí, co jim vadí, se snažím o to, aby děti mluvily za sebe mě se nelíbí když.. ale nehodnotily toho druhého. U starších dětí je zpětná vazba cvičená cíleně mluvíme o tom, co s námi dělá kritika a kdy ji můžeme přijmout. U mladších dětí jde především o poskytování vzoru. Prostorové a materiálové zázemí: velká místnost s volným prostorem pro dětskou skupinu, menší místnost se židlemi pro rodiče. Molitanové podložky, různé polštářky, deky, malířské stojany, barvy temperové, vodové, pastely, křídy, fixy, pastelky, keramická hlína, přírodniny, časopisy a noviny, různorodý drobný materiál, provázky, vlny, zbytky látek apod. Kromě společného, zastřešujícího cíle všech skupin, tj. vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém děti mohou svobodně tvořit, zažívat přijetí a mít možnost mluvit o svých prožitcích, je každá skupina charakterizovaná dalšími dílčími cíli. Samotný obsah skupinové práce se také liší vzhledem k věku dětí. V další části se budu věnovat každé věkové skupině zvlášť, pro přiblížení činností s dětmi uvádím obsah setkání v aktuálně fungujících skupinách. Skupina A - pro děti 6-9 let 8 10 dětí ve skupině Cíle: uvolňování napětí a pohybového neklidu, zmírnění nežádoucích projevů v chování zvědomování vlastních pocitů

3 posilování sociálních dovedností a spolupráce ve skupině posilování sebedůvěry dětí Personální zabezpečení: jedna terapeutka pro dětskou skupinu, 1 terapeutka pro rodičovskou skupinu. Intervize: po každém setkání krátké zhodnocení průběhu obou skupin, sdílení postřehů, náměty k dalšímu setkání. V rámci PPP možnost intervize s dalšími kolegy. Témata setkání: práce s jednotlivými tématy je propojena postavou skřítka Smolánka, který není oblíbený, ani moc šikovný, přesto, že se dost snaží. Dětem se o vlastních negativních zkušenostech lépe mluví prostřednictvím a na příkladu někoho jiného. Snaží se skřítkovi poradit jak řešit situace, které se často týkají i jich samotných. Na závěr každého setkání krátké sdílení co se mi dnes líbilo, podařilo. seznamovací - představení po kruhu - řady děti tvoří řady podle určitého pravidla (velikost, délka vlasů, velikost ruky, měsíc narození..) v řadě se vedle stojící představí, něco o sobě řeknou - posílání míče s vyvoláním jména - kresba na společný papír co rád dělám, co umím Pak sdílení co naše skupina dělá ráda, co umíme. poznávací - koště znalost jmen (jeden stojí uprostřed kruhu, drží koště, řekne něčí jméno, pustí koště a utíká zpět do kruhu, jmenovaný koště chytá dřív než spadne) - obraz mého jména (na přeložený papír, libovolná technika, bude sloužit jako vizitka dokud si nezapamatujeme jména) - ke každému obrazu jména říkáme, co už o tom druhém víme kamarádi - honička se záchranou (podlezením pod nohama) - seznámení se skřítkem Smolánkem - neměl kamarády, byl na ostatní skřítky protivný děti nejdříve poslouchají příběh, pak se střídají v roli Smolánka i ostatních skřítků, snaží se příběh změnit, udělat něco jinak - kamínky - společný pohyb ve skupině, houpáme kamínky radost - orchestr společný rytmus na různé jednoduché nástroje - moje největší radost malba na malířských stojanech, pak výstava koutek radostí pro Smolánka, hádáme, co pěkného asi autor prožil vztek - pohybová imaginace s hudbou (bouře) Smolánek se zlobí - malba na společný papír, pak do obrázku děti dolepují papírky s dopsaným textem mám vztek když.., zlobím se když.. foto č. 1 - malování na záda s hudbou (po bouřce) děti sedí bokem do kruhu, kreslí prstem na záda kamaráda před sebou k příběhu Smolánek se udobřil strach - poslech příběhu Jak se Smolánek bál - povídání po kruhu čeho se mohou bát děti, čeho se bojí dospělí... - pantomima jak vypadám, když se bojím - seznámení s relaxační polohou bojovník - obrázek proti strachu volná technika odměna a trest - klobouková honička - brainstorming co je pro mě odměna, co je pro mě trest - koláž odměny pro naší rodinu, něco najít pro každého člena rodiny

4 foto č. 2 (vlevo dívka, 8 let dg. porucha autistického spektra, vpravo chlapec 9 let dg.adhd sy ) síla - pohyb přes překážky v místnosti - malba s hudbou na malířské stojany malá loďka na rozbouřeném moři - uvolnění tanec kolem ohně spolupráce - sbírání kuliček ve dvojici (každý má k dispozici jen jeden ukazováček - koulení různých předmětů na plachtě, kterou drží všichni za kousek - společná práce každé dítě dostane kus z velkého papíru, přes který je namalovaná linka (tu musí zakomponovat do svého obrázku) pak skládají zpět do velkého obrázku a vypráví společný příběh přání - na papírek nakreslit symbol něčeho co bych si přál/a, papírky se zamíchají, každý si jeden vylosuje a říká, jaké je to přání, autor pak může doplnit - křišťálová koule děti se do ní po jednom chodí dívat jaké přání se mi splní za 5 let, pak jej malují rozlučkový - výstava všech obrázků, společných prací - skupinová rytmizace na jednoduché nástroje - přípitky děti mají malou hostinu a sklenice s džusem, ťukají si, kdo chce řekne nějaký přípitek pro ostatní, něco co si bude pamatovat, co se mu líbilo Skupina B - pro děti let 8 10 dětí ve skupině Cíle: pozitivní motivace a aktivizace dětí posilování sociálních dovedností a zvědomování emočního prožívání posilování efektivních způsobů komunikace s dětmi i dospělými Personální zabezpečení: jedna terapeutka pro dětskou skupinu, 1 terapeutka pro rodičovskou skupinu. Intervize: po každém setkání krátké zhodnocení průběhu obou skupin, sdílení postřehů, náměty k dalšímu setkání. V rámci PPP možnost intervize s dalšími kolegy. Témata setkání: na závěr každého setkání je krátké sdílení co mě dnes zaujalo, co se povedlo seznamovací představení po kruhu - chůze po místnosti (dívám se na zem, na své nohy, pak pozoruji nohy které potkávám, pozoruji lidi, ke kterým nohy patří, pokývnu na ně, usměji se..) - můj svět volná technika, co dělám, co mě baví, lidi kolem mě poznávací - hra na upíra (znalost jmen) - relaxace (jaké bych mohl/a být zvíře) - kresba zvířete z relaxace - ve skupině pak ostatní říkají co všechno to zvíře umí, v čem je dobré rodina - hledání v místnosti každé dítě má najít 4 tvary ve své barvě, pak spolu vyměňují tak dlouho, aby každý měl 4 různé tvary ve 4 různých barvách, z tvarů pak nalepují domeček - z dalších barevných papírů si děti vyberou různé tvary, kdy každý kousek symbolizuje jednoho člena jejich rodiny. Dolepí tvary ke svému domečku, mohou jednotlivé postavy dokreslit, dotvořit. foto č. 3 (chlapec 9,5 let, dg. ADHD sy), foto č. 4 (dívka, nejistá, uzavřená, obtíže ve vrstevnickém kolektivu)

5 - v kruhu pak ostatní říkají koho na obrázku vidí, co tam lidé dělají, co mu to připomíná, autor nakonec sám svou rodinu představí kamarádi - houpání v dece, houpání na zádech kamarádů - já a můj kamarád na ostrově - práce s keramickou hlínou (děti ve dvojici mají společnou placku z hlíny, kterou dotvářejí tak, aby se jim spolu na ostrově líbilo, aby tam bylo vše co potřebují), hotové ostrovy dáme doprostřed místnosti foto č. 5 a 6 - ostrovy splněných přání - povídání po kruhu co se mi od druhého ve dvojici líbilo, každý pak dopisuje větu přeji si kamaráda, který, lístečky složíme do lodičky, děti se pohybují v rytmu hudby a postupně posunují cizí lodičky směrem k ostrovům dokud tam nejsou všechny emoční slovník pozdrav děti stojí ve dvou řadách proti sobě, jedna řada řekne nějakou emoci, pocit, druhá řada je pozdraví s tou emocí, pocitem střídají se dokud je napadají další emoce - v místnosti jsou rozložené lístečky s napsanou emocí (radost, strach, vztek, láska, smutek), každý chvíli postojí u každé emoce a snaží se vybavit kdy se takto cítil, pak přiloží k lístečku nějakou věc, obrázek který mu ji připomíná - děti se rozdělí do skupinek ke každé emoci a z přiložených věcí mají za úkol vytvořit nějaký obraz nebo příběh, pak skupinovou práci prezentují emoční slovník - pohyb po místnosti se zadanou emocí, pocitem, mohou i vydávat nějaké zvuky, mluvit spolu apod. - můj vztek dle výběru malba nebo práce s keramickou hlínou, hotové obrázky a výtvory dáme doprostřed, mluvíme o tom, co všechno v nás probouzí vztek, pak každý přemýšlí, co by u svého obrázku změnil, aby se vztek také změnil v něco legračního, neškodného. Až to všichni udělají (kdo neví, může si nechat poradit od někoho jiného) přemýšlíme jak by se tato změna dala udělat i v reálném vzteku. síla - kruh děti stojí v pevném kruhu, jeden je mimo kruh a má za úkol nějak se dostat doprostřed, postupně se všichni vystřídají, pak reflexe jaké byly použité strategie, zda by to šlo ještě jinak - brainstorming k čemu lidi potřebují sílu + co mi dává sílu - vybavit si pohádku, kde byla nějak využitá nějaká síla, nakreslit tu situaci, pak výstava síly hranice - chůze podél provazu zakázané území, vniknutí na zakázané území pak reflexe pocitů při překročení hranice - osobní prostor jedno dítě stojí, se zavřenýma očima, uprostřed širokého kruhu ostatních ti se k němu potichu přibližují, dokud jim neřekne dost, pak otevře oči, podívá se, kde jsou, až se všichni vystřídají - reflexe pocitů - dialogy kreslením děti jsou ve dvojici, mají každý svou pastelku a společný velký papír rozdělený na 4 díly. Kreslí do jednotlivých dílů dle pokynů každý svůj obrázek, nezasahují si do toho; každý se snaží pro svůj obrázek urvat co největší prostor; střídají se v kresbě společného obrázku kreslí vždy jen jeden, druhý musí počkat až první přestane; kreslí najednou společný obrázek. Pak reflexe dvojic, jak se jim jednotlivé díly kreslily, jaké byly pocity. škola - burza chování každý si na papírky napíše čtyři nejčastější způsoby jak se chová ve škole, pak dá doprostřed dva z nich, u kterých si myslí, že je toho moc, čeho se chce aspoň trochu zbavit. Přidám doprostřed další možnosti chování. Pak vyvolávám

6 jednotlivé způsoby chování, kdo si ho chce vzít musí říct, k čemu je potřebují, jak je využijí, tak aby každý měl na konci opět čtyři papírky. Reflexe co jsem vyměnil, co jsem změnil. - práce ve dvou skupinách děti mají nakreslit a popsat vlastnosti dobrého žáka a dobrého učitele budoucnost - relaxace moje ideální budoucnost já za 5 let (kamarádi, rodina, škola, zájmy..). Po relaxaci si děti na jednotlivé lístečky napíší, co všechno by se jim mohlo podařit, co by chtěli zvládnout, umět, kam by chtěli cestovat, co by chtěli poznat. Lístečky si nechají u sebe. - klubíčko děti si po kruhu posílají a rozmotávají klubíčko. Vzniklou síť z vlny pak položíme na zem. Do sítě pak pokládají své lístečky, které postupně čtu co všechno by tato skupina mohla dokázat. rozlučkový - výstava všech obrázků a společných prací - děti chodí po místnosti s papírem připevněným na záda každý každému tam píše co se mi na tobě líbí, co jsem se od tebe naučil, čeho si všimnul.. - přípitky děti mají malou hostinu, ťukají si a pronášejí přípitky co si budu pamatovat, jaké to tu pro mě bylo apod. Skupina C - pro děti let dětí ve skupině Cíle: podporovat snahu o sebepoznání a tvorbu hodnotového systému možnost prožít si, uvědomit a prodiskutovat témata, která je zajímají posilování sebevědomí seznámení s relaxačními technikami posilování sociálních a komunikačních dovedností Personální zabezpečení: dvě terapeutky pro dětskou skupinu, 1 terapeutka pro rodičovskou skupinu. Intervize: po každém setkání krátké zhodnocení průběhu obou skupin, sdílení postřehů, náměty k dalšímu setkání. V rámci PPP možnost intervize s dalšími kolegy. Témata setkání: první dvě témata jsou daná, další témata vybírají anonymně samy děti z nabídnutého seznamu, popř. mohou doplnit vlastními tématy. Náměty jsou seřazeny dle četnosti výběru. Kromě dvou úvodních témat uvádím další, nejčastěji vybíraná témata. seznamovací představení po kruhu - místo si vymění - děti sedí v kruhu na židlích, jeden stojí uprostřed, řekne nějaké tvrzení o sobě (např. co dělá rád x nerad), ti, kterých se to také týká si vymění místa, dotyčný se také snaží si sednout, kdo zůstane uprostřed pokračuje - já jako dveře libovolná technika, kdybych byl tady a teď dveřmi jak by ty dveře vypadaly, pak autor může o svých dveřích něco říct, upřesnit, ostatní se mohou ptát. Zároveň vysvětlujeme jednotlivá pravidla (otevřenost, STOP, právo nevědět, mlčenlivost o dění na skupině. Pravidla si na lístečku odnášejí domů, jsou i vyvěšeny v místnosti. - volba témat na další setkání děti bodově hodnotí jednotlivé možnosti, popř. dopisují další náměty na setkání co by je zajímalo, o čem by se chtěli něco dozvědět, mluvit. poznávací - já jako pohádková bytost (jako co si v tuto chvíli připadám) - smlouva sám se sebou děti se zamýšlejí k jaké změně by jim naše setkávání mohlo pomoci, co by u sebe chtěli změnit, dopisují si do své smlouvy - zvířata děti sedí kolem velkého papíru, ti proti sobě tvoří dvojici. Nejdříve každý nakreslí sám sebe jako zvíře a vedle ještě jedno - jaké zvíře by mohl být ten druhý z dvojice. Pak se všichni posunou o jedno místo doprava a dopíší pod nakreslená zvířata, co

7 si myslí, že toto zvíře umí, nebo nějakou jeho dobrou vlastnost. Děti se posunují vždy o jedno místo a dopisují, dokud se nedostanou zpět ke svému obrázku. Kdo chce, může přečíst nahlas, doptat se, něco k tomu vysvětlit apod. foto č jak vidím sám sebe - regulovčík děti stojí v řadě za sebou jdou pomalým krokem k regulovčíkovi na druhém konci místnosti. Regulovčík je posílá na vpravo nebo vlevo podle určitého tvrzení, tak jak to odhaduje (např. kdo má x nemá doma živé zvíře; kdo rád x nerad sportuje, kdo rád x nerad mluví před cizími lidmi). Po umístění všech řekne podle čeho je rozděloval děti mohou přejít na druhou stranu nebo zůstat tak aby pro ně to tvrzení platilo. - vlastnosti na 8 kartiček si každý napíše své vlastnosti (pozitivní i negativní). Do kruhu pak dá 4 kartičky s vlastnostmi, u kterých si myslí, že jsou u něj hodně výrazné, možná se jich chce zbavit, nebo trochu ubrat nebo se o ně může rozdělit. 4 si nechá, kdo chce přečte co si nechal. Pak probíhá burza z cizích odložených si vybírám a říkám k čemu bych ji potřeboval, popř. k čemu by se někdy mohla hodit dokud všichni nebudou mít zase 8 kartiček. Nalepí si je + můžou dokreslit. Pak diskuze k těmto obrázkům já a k tématu vlastnosti. vztahy s rodiči a sourozenci - děti se rozdělí do skupin podle toho, zda mají mladšího, staršího sourozence, nebo jsou jedináčci či prostřední. Ve skupince pak promýšlejí jaké má jejich postavení výhody x nevýhody, prezentují ostatním skupinám. - naše rodina každý poskládá svoji rodinu z různých materiálů, věcí k dispozici jsou všechny věci z místnosti. Po jednom svou rodinu ostatním představí. Pak přemýšlíme nad zadáním ideální odpoledne u nás doma můžeme to na obrázku měnit. Kdo chce řekne ostatním jak vypadá jejich ideální odpoledne, co oni sami pro to mohou udělat. - rodina děti si vylosují kartičku s názvem postavy (táta, máma, dítě, pes) a příjmením rodiny (Vánek, Pánek, Mánek..). Na signál se mají co nejrychleji beze slov najít a postavit rodinu do určeného postavení (táta na židli, máma jemu na klín, dítě na klín mámě, pes vpravo vedle židle na čtyřech) řešení konfliktů - dialogy kreslením děti pracují ve dvojicích, mají tři výkresy, na které postupně kreslí dle instrukcí, každý má jednu pastelku různé barvy (1 A kreslí ohleduplně, nechává prostor i druhému, B snaží se pro svůj obrázek urvat co největší prostor; 2 A,B - snaží se pro svůj obrázek urvat co největší prostor; 3 A,B - kreslí ohleduplně, nechává prostor i druhému). Diskuse k jednotlivým výkresům co mi vyhovovalo, jak dopadl obrázek. Krátce děti seznámím s teorií výhra x prohra při řešení konfliktů. - 5 způsobů řešení konfliktů 5 zvířat (medvídek, liška, žralok, sova, želva). Děti v 5 skupinách přemýšlejí nad + a - určeného stylu, pak prezentují. Diskuse nad otázkami jak já většinou řeším konflikty, je rozdíl v tom, koho se to týká, jak to řeší lidé kolem mě, jaký způsob je mi příjemný od druhých?.. zamilovanost, vztahy s druhým pohlavím semafor do semaforu každý sám za sebe dopisuje jaké chování, vlastnosti u druhého pohlaví jsou pro něj zelená tj. to se mi líbí, tady jdu dál, zajímám se; oranžová trochu zpozorním, začnu váhat, přemýšlet; červená to se mi nelíbí, stojím nebo od toho jdu pryč. Diskuse nad semafory, v čem se shodneme, co máme jinak..

8 - ideální dívka, ideální kluk ve dvou skupinách (kluci x holky) tvoří libovolnou technikou obraz dívky ideálního kluka a kluci ideální dívku. Dopisují tam i vlastnosti a chování, na kterých se shodnou. Skupiny své výtvory prezentují. budoucnost a volba povolání - kosmická loď na lísteček každý napíše o jakém povolání pro sebe uvažuje, čím by chtěl být. Pak má každý své povolání obhájit pro vstup na kosmickou loď, která letí osidlovat novou planetu proč je důležité, aby tam byl. - relaxace s imaginací já za 5 let jak bude za 5 let vypadat můj život, co budu umět, dělat.. - koláž já za 5 let, pak představení své koláže ostatním. problematické chování - papírová válka děti jsou rozděleny do dvou skupin, místnost je rozdělena na 2 poloviny, v limitu 1 minuty se každá skupina snaží házet papírové koule tak, aby jich na jejich půlce bylo co nejméně. Pak určíme 1 škodiče, který nebude dodržovat dohodnutá pravidla (je na něm, jak je bude porušovat). Pak diskuse co to s hrou udělalo, jak skupiny reagovaly, jaké to bylo pro škodiče.. - výlet děti učinkují ve scénce (skupina s jedním vedoucím chce jet na výlet, ale mají několik tipů, snaží se dohodnout) střídají se v jednotlivých rolích, které mají popsané na papírku. Každá role má předepsaný určitý způsob chování (vedoucí, lhostejný, agresivní, spolupracující, ustupující apod.), každé dítě si vyzkouší každý způsob chování. Pak diskuse jak mi v jednotlivých rolích bylo, co znám u sebe z reálného života, co bránilo domluvě, popř. co ji podporovalo apod. spolupráce a důvěra v druhé - letadlo, deky děti jsou ve 2-3 skupinách, jejichž složení s může měnit. Letadlo jedno dítě má zavřené oči, v upažených rukách drží nějaké těžší předměty (křídla a motory), ruce nesmějí poklesnout. Z obou stran stojí pomocníci, kteří mají odhadnout, jestli už mají pomoci a podepřít jeho ruce nebo ještě ne. Nikdo nemluví, všichni se vystřídají v roli letadla. Pak reflexe rolí letadla i pomocníků, jak těžké bylo to odhadnout, jestli pomoc přišla příliš brzy, pozdě, včas.. Deky jedno dítě si lehne do deky, ostatní jej nadzvednou a houpají. - ostrov děti jsou rozděleny losováním do dvou skupin. Jsou uvedeny do příběhu vaše skupiny ztroskotala na pustém tropickém ostrově, kde je pitná voda, zachránili jste sekyrku, sirky, jídlo a vodu na 2 dny, není šance, že vás najdou dříve než za měsíc. Mají za úkol nakreslit svůj ostrov, jak se tam vypořádají se svou situací, jaká pravidla soužití si nastaví. Pak vzájemná prezentace obrázků, pravidel, jak se jim dařilo domluvit se, co bylo těžké apod. Omezený počet setkání se skupinou na jedenáct, s sebou nese určitá omezení krátkodobé skupinové práce. Také danost témat setkání (přesto že jsou variabilní podle aktuální skladby skupiny a u nejstarší věkové skupiny i jejich vlastním výběrem) vytváří více sevřenou strukturu, než je běžné v dlouhodobější skupinové práci. V rámci praxe PPP ji však vnímám jako funkční a dá se říci, že v měřítku poradenských činností jde o dlouhodobější vedení klientů. Jasně daná struktura a časové vymezení je přijatelné z hlediska chodu rodin našich klientů - jen výjimečně se setkávám s nepravidelnou docházkou. Rodiče se také lépe orientují v průběhu skupinové práce, mohou si s dítětem i doma povídat o jednotlivých tématech. V rodinách našich klientů se velmi často setkávám s tím, že rodiče se chtějí dítěti věnovat, změnit to, co se nedaří, ale nevědí jak. Program, který nabízíme v dětských i rodičovských skupinách je pak pro ně určitým vodítkem s cílem posílit pozitivní vztah k dítěti. To, spolu se snahou umožnit dětem příjemné prožitky ze svých dovedností a z přijetí ve skupině vrstevníků, je pro mě osobně smyslem skupinové práce v rámci naší poradny.

9

10

11

12

13

14

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Vážená paní ředitelko, pane řediteli, PPP SK, pracoviště Kladno bude v letošním školním roce opět pořádat několik cyklů zaměřených

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Práce s třídním kolektivem Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Vize a cíle dnešního setkání: Všichni se budeme podílet Předáme si vzájemně zkušenosti Něco si odneseme Bude nám tu dobře, zasmějeme

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015 Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání Praha, DOX, 9. 6. 2015 Zápis z workshopu č. 4. Kompetence učitele v inkluzivní škole Lektorky: Olga Kusá, Renata Vrbová Zápis: Veronika

Více

Příklad dobré praxe IXX

Příklad dobré praxe IXX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IXX pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

Zpětná vazba: ZV je informace upozorňující na to, zda chování nějakého systému je nebo není na žádoucí cestě.

Zpětná vazba: ZV je informace upozorňující na to, zda chování nějakého systému je nebo není na žádoucí cestě. Zpětná vazba: A) Co je to zpětná vazba: ZV je informace upozorňující na to, zda chování nějakého systému je nebo není na žádoucí cestě. Upozorňující informace: ZP má vždy informativní charakter a využívá

Více

- hledání forem pro prezentaci

- hledání forem pro prezentaci Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Setkání s krajinou Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 6. a 7. ročník

Více

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY zadání: 1. Do sešitu na literaturu napiš nadpis. 2. Najdi si obrázek spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho, případně další (maximálně 2) obrázky,

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem Název lekce (projektu) Práva a povinnosti Škola ZŠ Plaňany Vyučující - autor lekce Mgr. Martina Kvasilová Věková skupina 12 13 let Počet dětí 24 Počet dívek 11 Počet chlapců 13 Charakteristika dětí (děti

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

ZŘÍZENÍ TELEVIZNÍHO OKRUHU V PROSTORÁCH ŠKOLY A NÁMĚTY K PRÁCI SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZŘÍZENÍ TELEVIZNÍHO OKRUHU V PROSTORÁCH ŠKOLY A NÁMĚTY K PRÁCI SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZŘÍZENÍ TELEVIZNÍHO OKRUHU V PROSTORÁCH ŠKOLY A NÁMĚTY K PRÁCI SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Příklad dobré praxe Mgr. Stanislav Horáček, speciální pedagog ZŠ Libčická, Praha 8 1. Úvod V

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského centra Společnosti pro plánování

Více

Centrum pro rodinu a sociální péči

Centrum pro rodinu a sociální péči Josefská 1 Brno Centrum pro rodinu a sociální péči Programy pro neúplné a doplněné rodiny Sociální služba je financována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Petr Ďoubalík, 2003 ISBN 80-7178-672-1

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Petr Ďoubalík, 2003 ISBN 80-7178-672-1 Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Bašus Tomáš, 14 let 1. Charakteristika Tomáš navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění spojená

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Všichni jsem tu kamarádi

Všichni jsem tu kamarádi Všichni jsem tu kamarádi Charakteristika integrovaného bloku Pomocí her a různých činností se děti ve třídě navzájem poznají. Zapamatují si jména kamarádů. Postupně se budeme seznamovat s pravidly, které

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Ilustrace k lidovým písním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 3.

Více

TRANZITNÍ PROGRAM. Bc. Jindra Valentová Rytmus o.s.

TRANZITNÍ PROGRAM. Bc. Jindra Valentová Rytmus o.s. TRANZITNÍ PROGRAM Bc. Jindra Valentová Rytmus o.s. CO NÁS DNES ČEKÁ Představení Tranzitního programu Jak Tranzitní program probíhá Video o Tranzitním programu Práce ve skupinách a následná prezentace CO

Více

Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče.

Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název projektu: Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče. Cílová skupina: Cílovými skupinami projektu byly děti s poruchou

Více

Metodika podpory sociálních dovedností

Metodika podpory sociálních dovedností 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Metodika podpory sociálních dovedností Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Moderovaný workshop - zápis

Moderovaný workshop - zápis Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.01/05.0015 Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ Závěrečná aktivita klíčové aktivity 03 - Sdílení zkušeností dobré praxe

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015)

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) 1. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo? 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří? 3. MŠ se k potřebám Vás rodičů staví vstřícně? 4. O vzdělávacím

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Živočichové živočišné třídy Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s.

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Agrese a agresivita u dětí předškolního roku Seminář je zaměřen na problematiku vzrůstající agresivity u dětí předškolního věku a její důsledky pro další

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

David a Goliáš práce s textem příběhu v hodině náboženství dětí mladšího školního věku

David a Goliáš práce s textem příběhu v hodině náboženství dětí mladšího školního věku David a Goliáš práce s textem příběhu v hodině náboženství dětí mladšího školního věku Pomůcky: text příběhu, který dětem převyprávíme, příp. si jej společně přečteme Dohadování před soubojem Rozdělíme

Více

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce realizátor: Sdružení SCAN Mgr. Kateřina Smutná, PhDr. Veronika Novotná Specifika dětí z DD nelze obecně definovat (každá skupina dětí je jiná) často však sociálně

Více

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

METODICKÝ LIST LEKCE

METODICKÝ LIST LEKCE METODICKÝ LIST LEKCE Oblast IV Analýza Název lekce Cíle lekce (znalosti, dovednosti, postoje) Cílová skupina (věk, charakteristiky) Časová dotace Osnova (průběh) lekce Bezpečí na síti Seznámení s nebezpečím

Více

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Amalthea, duben 2015 Proč jsme AMALTHEA? Amalthea byla dle řecké mytologie koza a stala se první pěstounkou, která odkojila svým mlékem boha Dia.

Více

KDYŽ NEJDE VYHRÁT. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV, VDO (ZV) OV: OVDS

KDYŽ NEJDE VYHRÁT. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV, VDO (ZV) OV: OVDS aktivita KDYŽ NEJDE VYHRÁT ANOTACE: Aktivita vede žáky k zamyšlení nad tím, že neúspěch má mnohdy objektivní příčiny, které nelze ovlivnit. Žáci pracují s emocemi, které neúspěch doprovází, a pokusí se

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE?

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? Brožura pro dospívající s Aspergerovým syndromem PhDr. Lucie Bělohlávková Dostal jsem diagnózu Aspergerův syndrom. V hlavě mi běží řada myšlenek a otázek... Je to některá z

Více

Příprava na hodinu anglického jazyka pro 4.třídu

Příprava na hodinu anglického jazyka pro 4.třídu Příprava na hodinu anglického jazyka pro 4.třídu Téma hodiny: numbers, colours Výchovný cíl: upevňování správných návyků a dodržování stanovených pravidel při práci s počítačem Vzdělávací cíl: zopakování

Více

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Téma: Živá příroda houby Kňavová Michaela Cíl: Seznámení s živou přírodou houby (jejich stavba, výživa, dělení, význam pro člověka).naučit

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v České republice CZ.1.07/1.2.00/43.0003 ŠKOLA

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY Vzdělávání bude realizováno při počtu 12 a více zájemců. Maximální počet je 16 účastníků. Jeden vzdělávací modul je 8 vzdělávacích hodin. Vzdělávání bude probíhat v prostorách

Více

METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc

METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc OBLAST KREATIVITY Produkování a realizace originálních a neobvyklých nápadů. Dejte dítěti k dispozici malou

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Netradiční měření délky

Netradiční měření délky Netradiční měření délky Očekávané výstupy dle RVP ZV: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

gamifikace pro verejnost hravý event marketing

gamifikace pro verejnost hravý event marketing ˇ pro verejnost hravý event marketing Chtěli byste dát vědět více lidem o své instituci, značce či produktu a oslovit nové cílové skupiny? více motivovat již stávající klienty k určité činnosti a vzbuzovat

Více

Rozjezd třídy pro nadané děti

Rozjezd třídy pro nadané děti Rozjezd třídy pro nadané děti PaedDr. Jiří Rozehnal (8. ZŠ, Frýdek-Místek) březen 2014 Praha Kdo je PaedDr. Jiří Rozehnal? Kdo je (8. ZŠ, Frýdek-Místek)? PaedDr. Marie Rojková Co je to nadání? Nadání

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ

ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ aktivita ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ ANOTACE: Žáci se prostřednictvím skutečných příběhů židovských žen za druhé světové války seznámí s problematikou holocaustu a diskutují na dané téma. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI

Více

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy III : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele:.. 1) Vzhledem ke svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládám nebo zvládám jen s pomocí nebo dohledem jiné osoby tyto

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Lidské vlastnosti Časový rozsah lekce 90 min Věková skupina (ročník) 4. ročník ZŠ Vzdělávací

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2327 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_vtv_2_01

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence Koncepce programů prima rní prevence Komplexní program prima rní prevence Komplexní program primární prevence je projekt, který usiluje o předcházení, zmírnění či zastavení rozvoje rizikového chování,

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice v rámci

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Makroanalýza Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Makroanalýza Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Makroanalýza Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Přehled dle kategorií [%] ne ne Prostředí, materiální zázemí 63,4 19,4 6,9 7,7 2,7 83,3 % Lidé 66,1 19,7

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času Milan Pšenička MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/2014 Úvod Za všeobecný cíl pedagogiky vůbec se klade dosažení relativní samostatnosti jedince ve společnosti, tzv. umět se svobodně,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více