/2002 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. ovládací jednotky RC30. Před obsluhou přístroje pozorně přečtěte!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6302 9235 11/2002 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. ovládací jednotky RC30. Před obsluhou přístroje pozorně přečtěte!"

Transkript

1 /2002 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze ovládací jednotky RC30 Před obsluhou přístroje pozorně přečtěte!

2 Úvodem Přístroj vyhovuje základním požadavkům příslušných norem a směrnic. Shoda byla prokázána. Příslušné podklady a originál prohlášení o shodě jsou uloženy u výrobce. K tomuto návodu Návod popisuje způsob činnosti těchto výrobků: ovládací jednotky RC30 směšovacího modulu MM10 (příslušenství) rozdělovacího modulu WM10 (příslušenství) V případě, že vytápěcí zařízení je vybaveno ještě jinými funkčními moduly (např. solárním modulem SM10), poskytuje ovládací jednotka v některých částech programu dodatečné možnosti nastavení. Jejich výklad podávají příslušné podklady. Technické změny vyhrazeny! Z důvodu dalšího vývoje se mohou některé obrázky, funkční kroky a technické údaje nepatrně lišit. Aktualizace dokumentace Máte-li návrhy na zlepšení nebo jste zjistili nepřesnosti, spojte se prosím s námi. 2

3 Obsah 1 Úvod Co byste měli vědět o svém vytápěcím zařízení Několik rad pro energeticky úsporné vytápění Bezpečnost při obsluze RC Účelné užívání Pro Vaši bezpečnost Čištění jednotky RC Likvidace První kroky s ovládací jednotkou Ovládací roviny jednotky RC Ovládací prvky jednotky RC Jazyk Základní funkce Jednoduchá obsluha Trvalé zobrazení Volba druhu provozu Nastavení požadované teploty vytápěného prostoru Příprava teplé užitkové vody Rozšířené funkce Klávesy rozšířených funkcí Obsluha rozšířených funkcí Zobrazení provozních hodnot Nastavení data Nastavení hodin Volba vytápěcího okruhu Nastavení prostorové teploty a druhu provozu jiných okruhů Volba a změna vytápěcího programu Volba nastaveného vytápěcího programu Přehled předem nastavených vytápěcích programů Změna programu posunutím spínacích bodů

4 Obsah 8.12 Sestavení nového vytápěcího programu Vložení spínacích bodů Zrušení spínacích bodů Nastavení druhu provozu pro přípravu teplé vody Zadání programu přípravy teplé vody Nastavení druhu provozu pro cirkulaci Zadání programu cirkulace Změna trvalého zobrazení Zvláštní funkce (přídavná programová nabídka) Vyvolání a obsluha programové nabídky Nastavení funkce "Dovolená" Nastavení funkce "Svátek" Vyrovnání teploty prostoru Nastavení funkce "Párty" Nastavení funkce "Přestávka" Termická dezinfekce Změna trvalého zobrazení Aktivace blokování kláves Nastavení přepínání léto/zima Automatické nastavení letního a zimního času Stanovení předehřevu tepelného čerpadla na plynový pohon Odstraňování poruch Nejčastější otázky Tabulka poruch Rejstřík

5 Úvod 1 1 Úvod Zakoupením přístroje RC30 jste se rozhodli pro ovládací jednotku, jež Vám zajistí optimální tepelný komfort při minimální spotřebě energie a která zároveň umožňuje jednoduchou obsluhu Vašeho vytápěcího zařízení. Ovládací jednotka RC30 umožňuje takový provoz vytápěcího zařízení, při němž není těžké spojit hospodářské a ekologické aspekty v jeden celek. Váš vlastní komfort je přitom přirozeně na prvním místě. Z výrobního závodu je ovládací jednotka RC30 nastavena tak, že můžete okamžitě začít s provozem. Přirozeně můžete Vy nebo Váš odborný topenář výrobcem provedená nastavení změnit a upravit je v plném rozsahu podle svých potřeb. Pomocí několika málo funkcí ušetříte energii, aniž byste se museli vzdát svého pohodlí. Tak můžete např. kdykoli spustit přípravu teplé užitkové vody jednoduchým stiskem tlačítka. Vaše vytápěcí zařízení Vám poskytuje mnoho dalších užitečných funkcí. Jsou to například: automatické přepínání z letního na zimní provoz a naopak vytápěcí programy pro vytápění a přípravu teplé vody funkce "Dovolená" blokování kláves Bližší informace najdete v tomto návodu. 5

6 1 Úvod K tomuto návodu V kapitole 2 najdete malou učebnici vytápění, která Vám poskytne úvod do témat vytápěcí zařízení a regulační systémy vytápění. Kapitola 3 Vám poskytne užitečné rady pro energeticky úsporné vytápění. Kapitola 4 vysvětluje bezpečnostní zásady při zacházení s ovládací jednotkou RC30. V kapitole 5 pak naleznete přehled prvků obsluhy jednotky RC30 a návod k jejich používání. Ovládací jednotka RC30 je vybavena třemi rovinami (úrovněmi) obsluhy. Každá z těchto rovin je popsána v kapitolách 6 až 8: kapitola 6 poskytuje informace o základních funkcích. Tyto základní funkce zpravidla postačují k přizpůsobení vytápěcího zařízení Vašim potřebám. v kapitole 7 se představí přídavné (dodatkové) funkce, potřebné k prvnímu uvedení do provozu. za účelem optimálního využití vytápěcího zařízení jsou v kapitole 8 navíc uvedeny zvláštní funkce programu obsluhy. Tyto speciální funkce Vám umožní energeticky úsporné vytápění ve zvláštních případech, např. během zimní dovolené. V kapitole 9 najdete odpovědi na často kladené otázky. S jejich pomocí porozumíte lépe činnosti svého vytápěcího zařízení. Kromě toho zde naleznete pomoc pro případ výskytu poruch. Rejstřík hesel v kapitole 10 Vás rychle zavede k hledanému pojmu. 6

7 Co byste měli vědět o svém vytápěcím zařízení 2 2 Co byste měli vědět o svém vytápěcím zařízení Proč se blíže zabývat svým vytápěním? Vytápěcí zařízení nové generace Vám poskytují rozsáhlé funkce, s jejichž pomocí ušetříte energii, aniž byste se vzdali komfortu. První krok k bližšímu poznání této tepelné techniky je krokem nejtěžším. Brzy ale poznáte, jaké výhody může mít vytápěcí zařízení, které je dobře přizpůsobeno Vašim potřebám. Čím více budete o možnostech svého vytápěcího zařízení vědět, tím větší osobní užitek z něho budete mít. Jak Vaše vytápěcí zařízení funguje? Vytápěcí zařízení se skládá z vytápěcího kotle s hořákem, regulace vytápění, potrubí a otopných těles. V zásobníku teplé užitkové vody nebo průtokovém ohřívači se ohřívá voda na sprchování, koupání nebo mytí rukou. Podle konstrukčního typu zařízení může být zásobník teplé užitkové vody nebo průtokový ohřívač zabudován v kotli pro vytápění. Důležité je, aby tyto komponenty byly vzájemně sladěny. Hořák spaluje palivo (dnes nejčastěji plyn nebo olej) a ohřívá vodu nacházející se v kotli pro vytápění. Tato teplá voda je pak za pomoci čerpadel dopravována potrubním systémem budovy k otopným tělesům. 7

8 2 Co byste měli vědět o svém vytápěcím zařízení Obr. 1 Poz. 1: Poz. 2: Poz. 3: Poz. 4: Poz. 5: Poz. 6: Poz. 7: Schéma vytápění s nuceným oběhem Kotel pro vytápění Hořák Čerpadlo Výstupní potrubí Termostatické ventily otopných těles Otopná tělesa Vratné potrubí Na obr. 1 je znázorněn vytápěcí okruh s nuceným oběhem: Hořák (2) ohřívá vodu v kotli pro vytápění (1). Tato vytápěcí voda se čerpá čerpadlem (3) výstupním potrubím (4) k otopným tělesům (6). Vytápěcí voda proudí otopnými tělesy a odevzdává přitom okolí část svého tepla. Vratným potrubím (7) proudí vytápěcí voda zpět do kotle; koloběh vytápění začíná znova od začátku. Pomocí termostatických ventilů otopných těles (5) je možné prostorovou teplotu přizpůsobit Vašim individuálním potřebám. Všechna otopná tělesa jsou zásobována toutéž výstupní teplotou. Teplo odevzdané do prostoru tak závisí pouze na průtokovém množství vytápěcí vody, které je možno ovlivnit pomocí termostatických ventilů otopných těles. 8

9 Co byste měli vědět o svém vytápěcím zařízení 2 Na čem závisí potřeba tepla určité místnosti? Potřeba tepla místnosti je rozhodující měrou ovlivňována těmito faktory: venkovní teplotou požadovanou teplotou místnosti stavební konstrukcí a zateplením budovy převládajícími směry větru slunečním zářením vnitřními zdroji tepla (např. oheň v krbu, přítomné osoby, svítidla atd.) zavřenými či otevřenými okny Obr. 2 Vlivy na prostorové klima K dosažení příjemné pokojové teploty je tyto vlivy nutno brát v úvahu. 9

10 2 Co byste měli vědět o svém vytápěcím zařízení K čemu potřebujeme regulaci vytápění? Regulace vytápění se stará o Váš tepelný komfort při současné úsporné spotřebě paliva a elektrické energie. Zapíná zdroje tepla (kotel a hořák) a čerpadla, potřebujeme-li vytápět místnosti nebo připravit teplou vodu. Ve správný okamžik přitom uvádí jednotlivé součásti Vašeho vytápěcího zařízení do provozu. Regulace vytápění dále registruje činitele ovlivňující teplotu místnosti a samočinně je kompenzuje. Co regulace vytápění vypočítává? Moderní systémy regulace vytápění vypočítávají potřebnou teplotu v kotli pro vytápění (tzv. teplotou na výstupu z kotle) v závislosti na venkovní teplotě. Vztah mezi venkovní teplotou a teplotou na výstupu z kotle se označuje jako topná křivka. Čim nižší je venkovní teplota, tím musí být výstupní teplota kotle vyšší. Výstupní teplota ve C topná křivka Venkovní teplota ve C Obr. 3 Křivka vytápěcího okruhu (příklad) 10

11 Co byste měli vědět o svém vytápěcím zařízení 2 Regulace vytápění může fungovat třemi způsoby: podle venkovní teploty (ekvitermní regulace) podle teploty místnosti nebo podle venkovní teploty, avšak s vlivem teploty místnosti Regulace podle venkovní teploty (ekvitermní regulace) Při tzv. ekvitermní regulaci je pro výši teploty výstupu rozhodující pouze venkovní teplota naměřená venkovním čidlem. Výkyvy teploty místnosti způsobené slunečním zářením, pobytem osob, ohněm v krbu a podobnými cizími zdroji tepla se nezohledňují. Při použití tohoto druhu regulace je třeba nastavit termostatické ventily otopných těles tak, aby zajišt ovaly požadovanou teplotu místnosti. Regulace podle teploty místnosti Jinou možností regulace vytápění je regulace podle teploty místnosti. V závislosti na nastavené a naměřené prostorové teplotě vypočítá regulace vytápěcího systému potřebnou teplotu v kotli resp. jeho příkon. Abyste mohli metodu regulace podle teploty místnosti používat, potřebujete místnost, která je pro celý byt reprezentativní. Veškeré vlivy na teplotu v tomto "referenčním prostoru" v němž se nachází i Vaše ovládací jednotka se pak přenášejí na všechny ostatní místnosti. Ne každý byt disponuje místností, která tyto požadavky splňuje. V tom případě lze metodu regulace podle prostorové teploty použít jen v omezeném rozsahu. Pokud např. otevřete okno v místnosti, v níž probíhá měření teploty, "domnívá se" regulační systém, že jsou otevřena všechna okna bytu, a začne silněji vytápět. 11

12 2 Co byste měli vědět o svém vytápěcím zařízení Nebo naopak: teplotu měříte v místnosti obrácené k jihu a vybavené různými zdroji tepla (slunce nebo jiná topidla, např. otevřený krb). Regulace se pak "domnívá", že tak teplo, jako v referenční místnosti, je ve všech místnostech, a dojde k omezení topného výkonu, takže např. v prostorech na sever bude chladno. U tohoto způsobu regulace musíte termostatické ventily otopných těles v referenční místnosti vždy úplně otevřít. Regulace podle venkovní teploty s vlivem teploty místnosti Ekvitermní regulace s korekcí teploty prostoru je kombinací obou výše uvedených způsobů regulace. Požadovanou teplotu na výstupu z kotle, závislou především na venkovní teplotě, lze ovlivnit teplotou místnosti jen v omezené míře. Tak lze lépe dodržet teplotu v místnosti s ovládací jednotkou, aniž by ostatní místnosti zůstaly zcela bez povšimnutí. U tohoto druhu regulace musíte v referenční místnosti rovněž úplně otevřít termostatické ventily na otopných tělesech. Proč musejí být termostatické ventily zcela otevřeny? Chcete-li např. snížit teplotu v referenční místnosti a přivřete proto termostatický ventil, omezíte průtok otopným tělesem, což má za následek předání menšího množství tepla do okolí. Tím teplota v místnosti klesne. Regulace vytápění má snahu působit proti tomuto poklesu zvýšením teploty na výstupu kotle. To však nevede ke zvýšení teploty v místnosti, protože přivřený termostatický ventil to nedovolí. Příliš vysoká výstupní teplota vede ke zbytečným tepelným ztrátám v kotli a v potrubí. Následkem toho stoupá teplota ve všech místnostech bez termostatického ventilu. 12

13 Co byste měli vědět o svém vytápěcím zařízení 2 K čemu potřebuji vytápěcí program? Moderní vytápěcí zařízení poskytují možnost volby různých vytápěcích programů. Ve vytápěcím programu je stanoveno, kdy (v kterou denní dobu) má automaticky proběhnout změna prostorové teploty. Tím máte možnost provozovat vytápěcí zařízení v noci nebo v době, kdy Vám postačí nižší teplota místnosti, nastavením snížené teploty (zvaným též "noční útlum"), anebo ve dne při normální požadované teplotě místnosti. Můžete ušetřit mnoho energie tím, že si vyberete vhodný vytápěcí program, odpovídající Vašemu způsobu života. Ovládací jednotka RC30 poskytuje celkem čtyři možnosti takového omezení teploty prostředí. Podle přání Vám Váš odborný topenář jednu z nich vybere a nastaví: úplné odpojení (regulace teploty prostoru neprobíhá) omezená prostorová teplota (regulace vytápění na omezenou teplotu místostí) střídání úplného odpojení a omezeného vytápění v závislosti na teplotě prostoru střídání úplného odpojení a omezeného vytápění v závislosti na venkovní teplotě Při úplném odpojení vytápěcího zařízení nejsou čerpadla ani jeho ostatní součásti v činnosti. Pouze při nebezpečí zamrznutí zařízení se vytápění obnoví. U vytápění s omezenou teplotu místnosti (noční provoz) spočívá rozdíl oproti běžnému režimu (denní provoz) pouze v nižší požadované teplotě místosti. 13

14 2 Co byste měli vědět o svém vytápěcím zařízení V případě střídání úplného odpojení a omezeného vytápění dojde v závislosti na teplotě místnosti, tj. při překročení její nastavené hodnoty, k úplnému odpojení zařízení. Tato funkce je možná jen tehdy, je-li jedna z místností vybavena zařízením na měření teploty. V případě střídání úplného odpojení a omezeného vytápění dojde v závislosti na venkovní teplotě, tj. při překročení její nastavené hodnoty, k úplnému odpojení zařízení. Co jsou vytápěcí okruhy? Tzv. vytápěcí okruh znázorňuje cestu vytápěcí vody z kotle pro vytápění do otopných těles a zpět (obr. 1 strana 8). Jednoduchý vytápěcí okruh se skládá ze zdroje tepla, výstupního potrubí, otopného tělesa a vratného potrubí. O cirkulaci vytápěcí vody se stará čerpadlo zabudované do potrubí výstupu. Jsou-li potrubí dobře izolována, jsou všechna otopná tělesa zásobována vodou o stejné výstupní teplotě. Na jeden kotel může být napojeno více vytápěcích okruhů, např. jeden okruh pro zásobování otopných těles a další pro podlahové vytápění. Otopná tělesa jsou přitom zásobována vyššími teplotami než podlahové vytápění. Rozdílné výstupní teploty v různých vytápěcích okruzích jsou v rámci jednoho vytápěcího zařízení možné pouze tehdy, je-li mezi zdrojem tepla a např. podlahovým vytápěním zabudován tzv. třícestný směšovací ventil. 14

15 Co byste měli vědět o svém vytápěcím zařízení 2 Pomocí přídavného teplotního čidla na výstupu okruhu, který má být zásobován, se k výstupní horké vodě prostřednictvím tohoto třícestného směšovacího ventilu přimíchává tolik studené vody z vratného potrubí, kolik je k dosažení požadované nižší teploty potřeba. Důležité přitom je, že vytápěcí okruhy s třícestným směšovacím ventilem vyžadují dodatečné čerpadlo. Toto čerpadlo pak umožňuje pohon druhého vytápěcího okruhu nezávisle na vytápěcím okruhu prvním. 15

16 3 Několik rad pro energeticky úsporné vytápění 3 Několik rad pro energeticky úsporné vytápění Předkládáme Vám několik rad, jak s pomocí ovládací jednotky RC30 vytápět energeticky úsporně a přesto bez omezení vytápěcího komfortu:! Topte jen tehdy, potřebujete-li teplo. Využívejte programy uložené v ovládací jednotce nebo své vlastní vytvořené programy.! V chladném ročním období správně větrejte: třikrát až čtyřikrát denně otevřete okna dokořán na dobu cca 5 minut. Neustále sklopená ventilační okna jsou neúčinná a plýtvá se tím energií.! Během větrání mějte termostatické ventily uzavřené.! Okna a dveře jsou místa, kterými uniká mnoho tepla. Zkontrolujte proto, zda všechna dostatečně těsní. V noci mějte okenice zavřené a žaluzie spuštěné.! Rovněž v přechodovém období vytápějte energeticky účelně a využívejte funkce přepínání mezi letním a zimním časem (viz kap "Nastavení přepínání léto/zima" na str. 79).! Nezastavujte otopná tělesa žádnými velkými předměty, např. pohovkami nebo stoly (odstup by měl být nejméně 50 cm). Teplý vzduch jinak nemůže cirkulovat a ohřívat místnost.! V místnostech, ve kterých se zdržujete přes den, můžete např. nastavit teplotu na 21 C, kdežto v noci Vám tam možná postačí méně, např.17 C. Využijte k tomu programů denního a nočního provozu (viz kap. 7 "Základní funkce" na str. 25).! Místnosti nepřetápějte. Přetápěné místnosti nejsou zdravé a stojí peníze a energii. Snížíte-li teplotu místnosti přes den např. z 21 C na 20 C, ušetříte kolem šesti procent vytápěcích nákladů. 16

17 Několik rad pro energeticky úsporné vytápění 3! Příjemné prostorové klima závisí nejen na teplotě místnosti, ale i na vlhkosti vzduchu. Čím je vzduch sušší, tím chladněji prostor působí. Vlhkost vzduchu může zlepšit pomocí pokojových květin.! Také při přípravě teplé vody se dá ušetřit energie: například cirkulační čerpadlo používejte pouze v intervalovém provozu. Zkoušky prokázaly, že zpravidla postačí, je-li čerpadlo v činosti jednou za půl hodiny na pouhé tři minuty.! K provedení servisu svého vytápěcího zařízení si jednou ročně pozvěte odborného topenáře. 17

18 4 Bezpečnost při obsluze RC30 4 Bezpečnost při obsluze RC Účelné užívání Ovládací jednotka RC30 slouží k obsluze a regulaci vytápěcích zařízení firmy Buderus v rodinných a řadových domech pomocí tzv. systému energetického managementu EMS (Energie- Management-System). Prostřednictvím jednotky RC30 lze kontrolovat a nastavovat teploty místností a vytápěcí vody nebo volit a nastavovat vhodné vytápěcí programy, např. k samočinnému omezení teploty v nočních hodinách a tím úspoře nákladů na vytápění. 4.2 Pro Vaši bezpečnost Návrh a konstrukce ovládací jednotky RC30 odpovídají nejnovějšímu stavu techniky a obecně přijatým zásadám bezpečnosti při práci. Při neodborném zacházení s přístrojem přesto nelze zcela vyloučit hmotné škody.! Provozujte ovládací jednotku proto vždy pouze v souladu s jejím určením a v bezvadném technickém stavu.! Pečlivě prostudujte tento návod k obsluze. OHROŽENÍ ŽIVOTA POZOR! elektrickým proudem.! V případě nebezpečí vypněte vytápěcí zařízení pomocí nouzového vypínače tak, aby bylo bez proudu, nebo je odpojte od sítě prostřednictvím příslušného domovního pojistného zařízení (pojistky, jistič). 18

19 Bezpečnost při obsluze RC30 4 NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ VÝSTRAHA! Nejvyšší nastavitelná teplota vody je 80 C. Při hodnotách přes 60 C hrozí na místech odběru nebezpečí opařením.! Zeptejte se svého topenáře na nastavenou nejvyšší hodnotu, anebo ji osobně zkontrolujte. POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ POZOR! mrazem. V mrazech může vytápěcí zařízení zamrznout, pokud není právě v provozu, např. po vypnutí kvůli poruše.! Proto zařízení při nebezpečí mrazu chraňte před případným zamrznutím. K tomuto účelu uveďte do činosti program ochrany proti mrazu.! V případě výpadku vytápěcího zařízení uvědomte ihned svou topenářskou firmu. 4.3 Čištění jednotky RC30! Ovládací jednotku čistěte pouze vlhkým hadrem a mírným čisticím prostředkem. 4.4 Likvidace! Likvidaci obalového materiálu RC 30 provádějte podle zásad ochrany životního prostředí.! Likvidaci regulačního přístroje musí ekologickým způsobem provést autorizovaná firma. 19

20 5 První kroky s ovládací jednotkou 5 První kroky s ovládací jednotkou 5.1 Ovládací roviny jednotky RC30 Ovládací jednotka RC30 je vybavena třemi rovinami obsluhy, na nichž lze provádět různá nastavení vytápěcí soustavy. 1. ovládací rovina = základní funkce Tento soubor funkcí zpravidla postačuje k přizpůsobení vytápěcího zařízení Vašim potřebám (viz kap. 7 "Základní funkce" na str. 25). 2. ovládací rovina = rozšířené funkce Funkce, jež nastavíte Vy sami, nebo Vaše topenářská firma při uvedení soustavy do provozu (viz kap. 8 "Rozšířené funkce" na str. 35). 3. ovládací rovina = zvláštní funkce Prostřednictvím těchto zvláštních funkcí lze uvést vytápěcí zařízení ve zvláštních případech, např. během zimní dovolené, do energeticky úsporného režimu. Účelem zvláštních funkcí je optimální využití všech možností Vašeho vytápěcího zařízení (viz kap. 9 "Zvláštní funkce (přídavná programová nabídka)" na str. 63). 20

21 První kroky s ovládací jednotkou Ovládací prvky jednotky RC30 Přehledné uspořádání všech ovládacích prvků umožňuje uživateli jednoduchou obsluhu Obr. 4 Poz. 1: Poz. 2: Poz. 3: Poz. 4: Poz. 5: Ovládací prvky RC30 Displej Otočný knoflík Klávesy základních funkcí se světelnými diodami (LED) Klávesy rozšířených a zvláštních funkcí Krytka, zakrývá klávesy rozšířených a zvláštních fukcí Displej Displejové pole slouží k indikaci jak nastavených, tak naměřených hodnot. V případě, že krytka je zavřená, objeví se na displeji naměřená hodnota pokojové teploty (nastavení z výrobního závodu). 21

22 5 První kroky s ovládací jednotkou Otočný knoflík Tento knoflík slouží ke změnám právě zobrazených veličin, nebo pohybu v nabídkách funkcí (menu). Klávesy základních funkcí Slouží k ovládání základních fukcí. Ke každé klávese přísluší jedna zelená světelná dioda (LED). Tyto LED podávají informace o okamžitém stavu provozu. Klávesa "AUT" LED svítí = automatický režim je v činnosti. Vaše vytápěcí zařízení pracuje podle předem nastaveného programu; kromě toho svítí buďto LED "Denní provoz", nebo "Noční provoz". Je-li v činnosti funkce "Dovolená", svítí pouze LED klávesy "AUT". Klávesa "Denní provoz" LED svítí = normální vytápěcí provoz (denní). Klávesa "Noční provoz" LED svítí = tlumený vytápěcí provoz (noční). Klávesa "Teplá voda" LED svítí = teplota vody poklesla pod nastavenou hodnotu. To znamená, že např. na koupání není k dispozici dostatečně teplá voda. LED nesvítí = teplota vody se nachází v požadovaném rozsahu. LED nesvítí také tehdy, není-li ve vytápěcím zařízení instalován žádný přístroj na ohřev teplé užitkové vody. LED bliká = probíhá ohřev vody prostřednictvím funkce "Jednorázový ohřev". 22

23 První kroky s ovládací jednotkou 5 Krytka Za krytkou se nacházejí klávesy rozšířených a zvláštních funkcí. Krytku otevřete přitáhnutím k sobě za prohlubeň na levé straně. To Vám umožní použití rozšířených a zvláštních funkcí. UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE K nastavení základní funkce prostorové teploty musí být krytka zavřená. Zapnutí a vypnutí Ovládací jednotka je napájena proudem z vytápěcího zařízení a je neustále zapnutá. Jednotka se vypíná pouze tehdy, dojde-li k vypnutí celého vytápěcího zařízení, např. kvůli údržbě. Spotřeba proudu jednotky je tomuto trvalému provozu přizpůsobena a činí pouze 0,3 W (s osvětlením pozadí 0,6 W). 23

24 6 Jazyk 6 Jazyk K zobrazování informací na displeji můžete volit mezi několika různými jazyky. Při tom postupujte takto:! Otevřete krytku. Stiskněte současně klávesy "Zobrazení", "Vytápěcí okruh" a "Zpět". SERVIS MENU JAZYK Na displeji se objeví hlavní nabídka servisní programové roviny označená jako "SERVIS MENU". Stisknutím klávesy "Zobrazení" zvolte "Servis menu jazyk". Držte klávesu "Zobrazení" stisknutou a otočným knoflíkem zvolte požadovaný jazyk. JAZYK CESTINA Na displeji se objeví zvolený jazyk. Uvolněte klávesu "Zobrazení". Zvolený jazyk je uložen do paměti. Veškeré informace na displeji budou nyní zobrazovány ve zvoleném jazyce.! Opakovaným (2x) stisknutím klávesy "Zpět" nebo zavřením krytky se vrátíte ke standardnímu zobrazení. 24

25 Základní funkce 7 7 Základní funkce V této kapitole najdete informace o základních funkcích ovládací jednotky a jejich použití. Základní funkce jsou tyto: nastavení druhu provozu (provozního režimu) nastavení teploty vytápěné místnosti nastavení teploty teplé užitkové vody jednorázový ohřev teplé užitkové vody uvedení tepelné dezinfekce do činnosti 7.1 Jednoduchá obsluha Ovládání základních funkcí probíhá pomocí kláves na ovládací klávesnici resp. otočného knoflíku. Příklad: Nastavení požadované teploty vytápěného prostoru Otočným knoflíkem nastavte požadovanou teplotu místnosti (podmínka: krytka přístroje musí při tom být zavřená). Je-li Vám v bytě celkově příliš chladno, zvyšte prostorovou teplotu otočným knoflíkem a ponechte termostatické ventily otopných těles beze změny. UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE V případě, že Vaše vytápěcí zařízení disponuje více vytápěcími okruhy, je třeba nejprve zvolit příslušný okruh (viz kap. 8.6 "Volba vytápěcího okruhu" na str. 41). Teprve potom můžete nastavit druh provozu a prostorovou teplotu. 25

26 7 Základní funkce 7.2 Trvalé zobrazení TEP PROSTORU NAMERENO 21.5 Je-li jednotka RC30 v provozu, objeví se na displeji trvalé zobrazení nastavené z výrobního závodu (zde: naměřená teplota místnosti). Jako uživatel máte možnost zvolit i jiné trvalé zobrazení (viz kap. 9.8 "Změna trvalého zobrazení" na str. 77). 7.3 Volba druhu provozu Činnost ovládací jednotky RC30 je možná dvěma způsoby: v automatickém provozu v manuálním provozu Volba automatického provozu V noci se obvykle vytápí méně než přes den. V automatickém provozu přepíná ovládací jednotka samočinně mezi denním provozem (normální vytápěcí provoz) a nočním provozem (tlumený režim). Díky tomu není třeba ráno a večer přestavovat termostatické ventily otopných těles. Časové okamžiky, v nichž Vaše vytápěcí zařízení z denního na noční provoz a obráceně přepíná, jsou ve vytápěcích programech (viz kap. 8.9 "Volba nastaveného vytápěcího programu" na str. 46) předem nastaveny výrobcem. Tato nastavení můžete ovšem Vy sami nebo Váš topenář kdykoliv změnit (viz kap "Změna programu posunutím spínacích bodů" na str. 48). 26

27 Základní funkce 7 Automatický denní a noční provoz V automatickém provozu pracuje Vaše vytápěcí zařízení s jedním vytápěcím programem, tj. v pevně stanovených časech buďto probíhá vytápění, anebo je prostorová teplota utlumena. Okamžik, v němž dochází k přepnutí z nočního na denní provoz (a naopak), se nazývá "spínací bod". Denní provoz 21 C Noční provoz 5:30 22:00 17 C Obr. 5 Střídání nočního a denního provozu v pevně stanovenou dobu Příklad: uvedení automatického provozu do činnosti Stiskněte klávesu "AUT". VYT OKRUH 1 AUTO DEN 21.0 Světelná dioda (LED) klávesy "AUT" se rozsvítí, automatický provoz je v činosti. Kromě toho se rozsvítí buďto LED "Denní provoz" nebo LED "Noční provoz". To závisí na nastavených časech pro denní a noční provoz (viz kap. "K čemu potřebuji vytápěcí program?" na str. 13). Podle toho, který z vytápěcích okruhů jste zvolili, se může na displeji místo "VYT OKRUH 1" objevit rovněž "VYT OKRUH 2" nebo "RC30 VYT OKR" (viz kap.8.6 "Volba vytápěcího okruhu", str. 41). UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE V přechodných obdobích (na jaře a na podzim) můžete mít pocit, že je v bytě příliš chladno, ačkoliv vytápěcí zařízení je podle venkovní teploty ve stavu letního provozu (probíhá jen příprava teplé užitkové vody). V takovém případě zvolte manuální provoz, abyste mohli vytápět po hodinách. Ovlivnit můžete rovněž nastavení samočinného přepínání mezi letním a zimním obdobím (viz kap "Nastavení přepínání léto/zima" na str. 79). 27

28 7 Základní funkce Volba manuálního provozu Pokud byste například někdy chtěli vytápět večer déle nebo ráno začít později, můžete zvolit manuální denní nebo noční provoz. Manuální denní provoz můžete použít např. i k vytápění ve chladné dny během letního provozu. K provedení přechodu k manuálnímu provozu stiskněte některou z kláves "Denní provoz" nebo "Noční provoz". Stiskněte klávesu "Denní provoz". VYT OKRUH 1 STALE DEN 21.0 VYT OKRUH 1 STALE NOC 17.0 Světelná dioda (LED) klávesy "Denní provoz" se rozsvítí. Vaše vytápěcí zařízení se nyní stále nachází v denním provozu (normální vytápěcí režim). Stiskněte klávesu "Noční provoz". Světelná dioda (LED) klávesy "Noční provoz" se rozsvítí. Vaše vytápěcí zařízení se nyní stále nachází v nočním provozu (tlumený vytápěcí režim) s nižší prostorovou teplotou. UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE V případě, že jste zvolili manuální provoz, dojde k vypnutí ostatních automatických funkcí, např. vytápěcího programu (t. j. neproběhne noční utlumení teploty místnosti) nebo přepínání léto/zima. UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE Budete-li se chtít vrátit k automatickému provozu, stiskněte klávesu "AUT". 28

29 Základní funkce Nastavení požadované teploty vytápěného prostoru Otočným knoflíkem můžete nastavit teplotu prostoru, je-li zavřená krytka. Je-li kryt otevřený, stiskněte navíc klávesu "Denní provoz" resp. "Noční provoz". Nastavení má vliv na všechny vytápěcí okruhy přiřazené ovládací jednotce RC30 (viz kap. 8.7 "Nastavení prostorové teploty a druhu provozu jiných okruhů" na str. 43). UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE Nastavená prostorová teplota platí pro vytápěcí provoz, který je právě v činosti, tedy buďto pro denní, anebo noční režim. Vytápěcí provoz, který je v daném okamžiku v činnosti, rozeznáte podle rozsvícené zelené světelné diody Nastavení prostorové teploty pro momentální druh provozu Probíhá automatický režim "denní provoz" a chcete změnit nastavenou teplotu místnosti. Podmínka: krytka přístroje musí být zavřená. TEP PROSTORU NASTAVENO 21.0 Otočným knoflíkem nastavte požadovanou teplotu místnosti. Otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček se hodnota zvyšuje, otáčením v opačném směru se hodnota snižuje Nově nastavená teplota místnosti se asi po 2 vteřinách uloží do paměti. Poté se opět objeví nastavené trvalé zobrazení. 29

30 7 Základní funkce Nastavení prostorové teploty pro druh provozu, který není právě v činnosti Prostorovou teplotu můžete nastavit také pro druh provozu, který v dané chvíli není aktivní. Probíhá např. automatický režim "denní provoz" a chcete změnit nastavenou noční teplotu. VYT OKRUH 1 STALE NOC 17.0 Držte stisknutou klávesu "Noční provoz" a otočným knoflíkem nastavte požadovanou teplotu místnosti. Uvolněte klávesu "Noční provoz". Nově nastavená požadovaná teplota místnosti se asi po 2 vteřinách uloží do paměti. Poté se opět objeví trvalé zobrazení. Stiskněte klávesu "AUT". Světelná dioda klávesy "AUT" se rozsvítí, automatický režim je opět v činosti. UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE Pokud právě probíhá automatický režim "noční provoz" a chcete nastavit denní provoz, postupujte podle uvedeného návodu a držte při tom navíc stisknutou klávesu "Denní provoz". STALE NOC VYPNUTY Hlášení "VYPNUTY" Pokud Váš topenář nastavil jako druh útlumu "Vypnutý", není žádné nastavení teploty pro noční provoz možné (viz "K čemu potřebuji vytápěcí program?", str. 13). 30

31 Základní funkce Příprava teplé užitkové vody Ovládací jednotka RC30 Vám poskytuje rovněž možnost energeticky úsporného ohřevu teplé vody. Podle nastavení z výrobního závodu začne ohřev teplé užitkové vody samočinně 30 minut před zahájením denního provozu prvního vytápěcího okruhu a skončí se zahájením nočního provozu posledního okruhu (viz obr. 6). Mimo dobu nastavenou v rámci vytápěcího programu je ohřev vody vypnut, t. j. během nočního provozu příprava teplé užitkové vody neprobíhá. Vytápěcí okruh 1 Denní provoz Noční provoz Vytápěcí okruh 2 Denní provoz 6:30 23:00 Noční provoz 6:00 22:00 Obr. 6 Teplá voda Denní provoz Noční provoz 5:30-0:30 60 C Vyp. 23:00 Příprava teplé užitkové vody v závislosti na vytápěcích okruzích (nastavení z výrobního závodu) Teplota vody je pro denní provoz z výrobního závodu nastavena na 60 C. Za účelem úspory energie Vám doporučujeme ohřát zásobník teplé vody jednou ráno před zahájením vytápění a v případě potřeby popř. večer ještě jednou ohřát (viz kap "Jednorázový ohřev teplé užitkové vody" na str. 33). K tomuto účelu lze zadat zvláštní program ohřevu teplé vody (viz kap "Zadání programu přípravy teplé vody" na str. 58). 31

32 7 Základní funkce UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE Svítí-li zelená světelná dioda u klávesy "Teplá voda", znamená to pokles teploty vody pod nastavenou hodnotu Nastavení požadované teploty teplé užitkové vody NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ VÝSTRAHA! Nejvyšší nastavitelná teplota vody je 80 C. Při teplotách nad 60 C hrozí nebezpečí opaření na místech odběru.! Zeptejte se svého topenáře, jaká je nejvyšší nastavená teplota teplé užitkové vody anebo ji sami zkontrolujte. TEPLOTA TUV NASTAVENO 60 Teplotu teplé užitkové vody změníte takto: Držte stisknutou klávesu "Teplá voda" a otočným knoflíkem nastavte požadovanou teplotu vody. Uvolněte klávesu "Teplá voda". Nově nastavená teplota teplé užitkové vody se ihned uloží do paměti. Poté se opět objeví trvalé zobrazení. TEPLOTA TUV NASTAVENO BLOKOV Hlášení "BLOKOV" Objeví-li se na displeji "TEPLOTA TUV NASTAVENO BLOKOV", nelze teplotu vody změnit prostřednictvím ovládací jednotky, nýbrž pouze přímo na kotli.! Zkontrolujte nastavení základní řídicí jednotky BC10 u kotle. Otočným knoflíkem zvolte pro teplotu teplé vody nastavení "Aut". 32

33 Základní funkce Jednorázový ohřev teplé užitkové vody Svítí-li zelená světelná dioda u klávesy "Teplá voda", znamená to pokles teploty teplé vody pod nastavenou hodnotu. Potřebujete-li někdy větší množství teplé vody, postupujte takto: Stiskněte klávesu "Teplá voda". Světelná dioda u klávesy "Teplá voda" se rozsvítí, jednorázový ohřev vody začne. JEDORAZOVY OHREV TUV AKTIV V závislosti na velikosti zásobníku a výkonu vytápěcího kotle trvá příprava teplé užitkové vody asi 10 až 30 minut. U průtokových resp. kombinovaných ohřívačů vody je teplá užitková voda k dispozici téměř ihned. UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE Pokud došlo ke spuštění této funkce omylem, stiskněte klávesu "Teplá voda" ještě jednou. Dohřívání se pak přeruší. 33

34 7 Základní funkce Aktivování termické dezinfekce Je-li funkce "Termická dezinfekce" uvedena do aktivního stavu, dojde jednou týdně nebo denně k zahřátí vody na teplotu postačující ke zničení choroboplodných zárodků (např. legionel). Stiskněte klávesu "Teplá voda" a držte ji stisknutou. Otevřete krytku. Otočným knoflíkem zvolte "ANO". Termická dezinfekce pak zahájí činnost a podle nastavení z výrobního závodu ohřeje každé úterý v 1:00 hod. vodu na teplotu 70 C. THERMICKA DEZINFEKCE ANO Uvolněte klávesu "Teplá voda". Proces termické dezinfekce se nespustí ihned, nýbrž teprve v nastavený den a v nastavenou hodinu (viz kap. 9.7 "Termická dezinfekce" na str. 76). NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ VÝSTRAHA! Během termické dezinfekce dochází k ohřevu vody nad 60 C. Vzniká nebezpečí opaření na místech odběru.! Po dobu dezinfekce a po ní proto odebírejte pouze smíšenou teplou vodu. Nezapomeňte, že u moderních jednopákových armatur může v obvyklé poloze vytékat příliš horká voda.! U armatur s dvěma kohouty neotvírejte nikdy pouze teplou vodu. 34

35 Rozšířené funkce 8 8 Rozšířené funkce Tato kapitola blíže vysvětluje soubor rozšířených funkcí. Rozšířené funkce jsou potřebné ke změnám původního nastavení vytápěcího zařízení. K dispozici jsou Vám např. tyto funkce: zobrazení okamžitých provozních hodnot Vašeho vytápěcího zařízení nastavení hodin nastavení data volba vytápěcího okruhu nastavení prostorové teploty a provozního režimu ostatních okruhů volba určitého vytápěcího programu a jeho přizpůsobení individuálním zvyklostem nastavení určitého teplovodního nebo cirkulačního programu změna trvalého zobrazení Klávesy rozšířených funkcí se nacházejí za krytkou ovládací jednotky. 35

36 8 Rozšířené funkce 8.1 Klávesy rozšířených funkcí Obr. 7 Poz. 1: Poz. 2: Poz. 3: Poz. 4: Poz. 5: Poz. 6: Klávesy rozšířených funkcí Klávesa "Zobrazení" Klávesa "Hodiny" Klávesa "Den v týdnu" Klávesa "Prog" Klávesa "Vytápěcí okruh" Klávesa "Zpět" 36

37 Rozšířené funkce Obsluha rozšířených funkcí Prostřednictvím souboru rozšířených funkcí má uživatel přístup k další rovině obsluhy. Práce s nimi se zakládá na principu "stisknutím zvolit a otáčením nastavit". Postup obsluhy je vždy podobný:! Otevřete krytku. Držte stisknutou příslušnou klávesu, např. klávesu "Hodiny", a zároveň otáčejte knoflíkem. Otáčením knoflíku se hodnoty mění, jsou zobrazeny na displeji a blikají. Uvolněte klávesu. Změněné hodnoty se uloží do paměti. 8.3 Zobrazení provozních hodnot Okamžité (momentální) nastavení provozních hodnot vytápěcího kotle, zvoleného okruhu a celého zařízení si můžete dát zobrazit na displeji a tím je kontrolovat.! Otevřete krytku. Otáčejte knoflíkem ve směru hodinových ručiček. Na displeji se objeví postupně tyto provozní hodnoty: "TEP PROSTORU NAMERENO": naměřená prostorová teplota "ZADAN T PROS": nastavená prostorová teplota a druh provozu "TYP PROVOZU": nastavený druh provozu a vytápěcí okruh "TEPLOTA- KOTEL": "VENKOVNI TEPLOTA": naměřená teplota kotle naměřená teplota vně budovy 37

38 8 Rozšířené funkce "TEPLOTA TUV NAMERENO": "TEPLOTA TUV NASTAVENO": "TYP PROVOZU TUV": naměřená teplota teplé užitkové vody nastavená teplota teplé užitkové vody zvolený druh provozu pro přípravu teplé užitkové vody "TUV NABIJENI": nabíjecí čerpadlo zásobníku teplé vody je zapnuto, nebo vypnuto "TUV CIRKULACE": cirkulační čerpadlo je zapnuto, nebo vypnuto Shora uvedené hodnoty pro přípravu teplé vody jsou zobrazeny pouze tehdy, je-li součástí zařízení i teplovodní okruh. "TEPLOTA VYSTUPU": naměřená teplota vytápěcího okruhu (jen v případě instalace okruhu 2) "DATUM": aktuální datum "HODINY": aktuální denní čas "PROVOZNI HOD": provozní hodiny Stupeň 1 Stupeň 2 (je-li k dispozici) "TEPLOTA SPALIN": "POUZITY REGULATOR": naměřená teplota spalin (je-li k dispozici) regulátor Vašeho vytápěcího zařízení "POUZITE OVLADANI": ovládací jednotka Vašeho vytápěcího zařízení 38

39 Rozšířené funkce Nastavení data Bezchybná činnost Vašeho vytápěcího zařízení vyžaduje zadání přesného data. Proto je nutné např. po delším výpadku proudu datum na ovládací jednotce znovu nastavit.! Otevřete krytku. Držte stlačenou klávesu "Den v týdnu" a otočným knoflíkem nastavte příslušné datum. Den v týdnu se změní samočinně rovněž. Uvolněte klávesu "Den v týdnu". Držte opět stlačenou klávesu "Den v týdnu" a otočným knoflíkem nastavte příslušný měsíc. Uvolněte klávesu "Den v týdnu". Držte opět stlačenou klávesu "Den v týdnu" a otočným knoflíkem nastavte příslušný rok. NASTAV DATUM STREDA Uvolněte klávesu "Den v týdnu". Nově nastavené datum je uloženo do paměti. UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE Nezobrazí-li se během zadávání data den v týdnu, znamená to, že bylo zadáno neplatné datum, např Toto datum nebude uloženo do paměti. 39

40 8 Rozšířené funkce 8.5 Nastavení hodin Bezchybná činnost Vašeho vytápěcího zařízení vyžaduje zadání přesného času. Proto je nutné např. po delším výpadku proudu na ovládací jednotce hodiny znovu nastavit. NASTAVENI HODIN 14:28:00! Otevřete krytku. Držte stlačenou klávesu "Hodiny" a otočným knoflíkem nastavte okamžitý čas. Uvolněte klávesu "Hodiny". Nově nastavený čas se uloží do paměti. UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE Hodiny pokračují v činnosti i po případném výpadku el. proudu, a to přibližně 10 hodin; za předpokladu, že ovládací jednotka byla předtím zásobena proudem alespoň po dobu šesti hodin. Objeví-li se na displeji při otevřené krytce "CAS NENI NASTAVEN" resp. "DATUM NENI NASTAVEN", je třeba nastavit hodiny resp. datum znovu. 40

41 Rozšířené funkce Volba vytápěcího okruhu Vaše vytápěcí zařízení může být vybaveno několika vytápěcími okruhy. Přejete-li si změnit nastavení některých parametrů např. vytápěcího programu, musíte nejprve zvolit vytápěcí okruh, jehož nastavení se má změnit. Podle výbavy vytápěcího zařízení lze zvolit tyto vytápěcí okruhy: vytápěcí okruhy v rámci RC30 (tj. všechny okruhy přiřazené ovládací jednotce RC30, viz "Vytápěcí okruhy v rámci RC30" na str. 42) vytápěcí okruh 1 (nesmíšený okruh) vytápěcí okruh 2 (smíšený okruh) teplá užitková voda cirkulace VYT OKRUH VYT OKRUH#1! Otevřete krytku. Držte stisknutou klávesu "Vytápěcí okruh" a otočným knoflíkem zvolte požadovaný okruh. Uvolněte klávesu "Vytápěcí okruh". Zobrazený vytápěcí okruh je zvolen. UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE Po uzavření krytky nebo pět minut po ukončení poslední obsluhy dojde automaticky ke zvolení toho vytápěcího okruhu, jenž spadá do oblasti činnosti jednotky RC30. Je-li pro každý okruh napojena samostatná ovládací jednotka, bude zvolen vytápěcí okruh 1. 41

42 8 Rozšířené funkce Vytápěcí okruhy v rámci RC30 Ovládací jednotka RC30 je schopna obsluhovat najednou několik vytápěcích okruhů. Tyto okruhy jsou zahrnuty pod souhrnný název "Vytápěcí okruhy v rámci RC30". Na displeji se objeví "RC30 VYT OKR" jako možnost volby, chcete-li nastavit některou z těchto funkcí: druh provozu požadovaná prostorová teplota dovolená svátek párty přestávka přepínání léto/zima Přestože všechny tyto okruhy jsou shrnuty v jedno, lze jejich funkce nastavovat jednotlivě. Výjimka: druh provozu a požadovaná prostorová teplota se dají zadat společně pouze pro "RC30 VYT OKR". Vytápěcí programy lze volit pouze pro každý vytápěcí okruh jednotlivě. UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE Funkci "RC30 VYT OKR" nelze zvolit, je-li Vaše otopná soustava vybavena pouze jedním vytápěcím okruhem, nebo samostatnými ovládacími jednotkami pro každý okruh. Váš topenář musí přiřadit jak vytápěcímu okruhu 1, tak vytápěcímu okruhu 2 ovládací jednotku RC30 jako dálkové ovládání. 42

43 Rozšířené funkce Nastavení prostorové teploty a druhu provozu jiných okruhů Vaše vytápěcí zařízení může být vybaveno několika vytápěcími okruhy. Přejete-li si změnit prostorovou teplotu nebo druh provozu jiného než naposledy zvoleného vytápěcího okruhu, musíte nejprve příslušný okruh zvolit. Podle výbavy vytápěcího zařízení lze zvolit tyto vytápěcí okruhy: vytápěcí okruhy v rámci RC30 ("RC30 VYT OKR", všechny okruhy, přiřazené ovládací jednotce RC30 viz "Vytápěcí okruhy v rámci RC30" na str. 42) vytápěcí okruh 1 nebo 2 (odpadá, je-li jednotce RC30 přiřazeno více okruhů) Je-li ovládací jednotce RC30 přiřazeno více vytápěcích okruhů, lze prostorovou teplotu resp. druh provozu těchto okruhů nastavit pouze společně. Jinak se objeví hlášení "RC30 VYBER VYT OKRUH". V tomto případě zvolte "RC30 VYT OKR". VYT OKRUH VYT OKRUH#2! Otevřete krytku. Držte stisknutou klávesu "Vytápěcí okruh" a otočným knoflíkem zvolte příslušný okruh (zde: "VYT OKRUH 2"). Uvolněte klávesu "Vytápěcí okruh". Zobrazený vytápěcí okruh je zvolen. TEP PROSTORU NAMERENO 21.5 Jakmile je zvolen vytápěcí okruh, přejde displej zpět do trvalého zobrazení. 43

44 8 Rozšířené funkce VYT OKRUH#2 AUTO DEN 20.0 Automatický provoz Držte stisknutou klávesu "AUT" a otočným knoflíkem zvolte požadovanou teplotu (zde: "20 C") pro daný vytápěcí okruh. Uvolněte tlačítko, zadání se uloží do paměti. Tento vytápěcí okruh se nyní nachází v automatickém režimu, jeho prostorová teplota je nastavena na 20 C. Poté se opět objeví nastavené trvalé zobrazení. Manuální provoz VYT OKRUH#2 STALE DEN 20.0 VYT OKRUH#2 STALE NOC 16.0 Stiskněte některou z kláves "Denní provoz" nebo "Noční provoz" namísto klávesy "AUT": Držte stisknutou klávesu "Denní provoz" a otočným knoflíkem zvolte požadovanou prostorovou teplotu (zde: "20 C") pro daný vytápěcí okruh. Zelená světelná dioda u klávesy "Denní provoz" se rozsvítí. Tento vytápěcí okruh se nyní nachází ve stálém denním provozu (normální vytápěcí režim). Držte stisknutou klávesu "Noční provoz" a otočným knoflíkem zvolte požadovanou prostorovou teplotu (zde: "16 C") pro daný vytápěcí okruh. Světelná dioda u klávesy "Noční provoz" se rozsvítí. Tento vytápěcí okruh se nyní nachází ve stálém nočním provozu (utlumený režim) o snížené teplotě. 44

45 Rozšířené funkce Volba a změna vytápěcího programu Co je vytápěcí program? Vytápěcí program zajišt uje automatické střídání jednotlivých druhů provozu (denní a noční provoz) v předem stanovených časech. V nastavení z výrobního závodu určuje vytápěcí program i dobu pro přípravu teplé vody a činnost cirkulačního čerpadla. Uživatel však může zadat samostatné programy těchto dvou činností. Dříve než zvolíte určitý vytápěcí program, ujasněte si následující požadavky: v kterou hodinu má být ráno teplo? Je tento okamžik závislý na dnu v týdnu? jsou dny, ve kterých přes den nechcete vytápět? od které doby večer již nebudete vytápění potřebovat? I to může záviset na dnu v týdnu. S ovládací jednotkou RC30 Vám Buderus nabízí osm různých předem nastavených vytápěcích programů k přímé volbě. UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE Po uvedení do provozu zkontrolujte, zda zvolený vytápěcí program vyhovuje Vašim životním návykům. V případě, že tomu tak není, máte několik možností si vytápěcí program přizpůsobit tak, aby výsledný tepelný komfort a úspora energie byly v optimálním vztahu. Doba potřebná k vytopení Vašeho bytu Potrvá různě dlouho, než vytápěcí zařízení Vaše místnosti vyhřeje. Závisí to na venkovní teplotě, tepelné izolaci budovy a poklesu prostorové teploty. Funkce "Optimalizace" ovládací jednotky RC30 převezme úkol výpočtu různých dob vyhřátí prostoru. Zeptejte se svého topenáře, zda tuto funkci uvedl do činnosti. Pokud ano, zbývá Vám ve vytápěcích programech již jen zadat časové body, od kterých chcete mít teplo. 45

46 8 Rozšířené funkce 8.9 Volba nastaveného vytápěcího programu Ovládací jednotka RC30 je vybavena osmi různými předem nastavenými vytápěcími programy. Přehled časů nastavených programů najdete na následující straně. Je na Vás přezkoumat, který z nich se nejlépe hodí k Vašim potřebám. Vezměte při tom v úvahu především počet spínacích bodů a rovněž s nimi spojené denní doby. Z výrobního závodu je nastaven vytápěcí program "PROG RODINA". VOLBA PROGR PROG RODINA! Otevřete krytku.! Zvolte vytápěcí okruh (viz. kap. 8.6 "Volba vytápěcího okruhu" na str. 41). Držte stisknutou klávesu "Prog". Jako první se objeví okruh, pro který volíte vytápěcí program. Asi po dvou vteřinách se objeví název momentálně nastaveného programu. Otočným knoflíkem zvolte požadovaný vytápěcí program. Uvolněte klávesu "Prog". Nově zvolený program je nyní uložen do paměti; zobrazí se první spínací bod. Stiskněte klávesu "Zpět". Displej přejde do stavu trvalého zobrazení. UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE Zvolený vytápěcí program je účinný jen v tom případě, že je nastaven automatický provoz (viz. kap "Volba automatického provozu" na str. 26). 46

47 Rozšířené funkce Přehled předem nastavených vytápěcích programů Název programu Den v týdnu Zapnuto Vypnuto Zapnuto Vypnuto Zapnuto Vypnuto "PROG RODINA" "PROG RANO" Ranní směna "PROG VECER" Odpolední směna "PROG DOPOLED" Polodenní práce dopoledne "PROG ODPOLED" Polodenní práce odpoledne "PROG POLEDNE" Polední pobyt doma "PROG SINGL" Po Čt Pá So Ne Po Čt Pá So Ne Po Pá So Ne Po Čt Pá So Ne Po Čt Pá So Ne Po Čt Pá So Ne Po Čt Pá So Ne 5:30 5:30 6:30 7:00 4:30 4:30 6:30 7:00 6:30 6:30 7:00 5:30 5:30 6:30 7:00 6:00 6:00 6:30 7:00 6:00 6:00 6:00 7:00 6:00 6:00 7:00 8:00 22:00 23:00 23:30 22:00 22:00 23:00 23:30 22:00 23:00 23:30 23:00 8:30 8:30 23:30 22:00 11:30 11:30 23:30 22:00 8:00 8:00 23:00 22:00 8:00 8:00 23:30 22:00 "PROG SENIOR" Po Ne 5:30 22:00 12:00 12:00 16:00 15:00 11:30 11:30 16:00 15:00 22:00 23:00 22:00 23:00 13:00 23:00 22:00 23:00 17:00 22:00 "PROG NOVY" Zde můžete zadat svůj vlastní program: "PROG VLASTNI" V případě, že Vám žádný z těchto předem nastavených vytápěcích programů nevyhovuje, můžete některý z nich buďto sami změnit, nechat změnit topenářskou firmou, anebo zadat úplně nový program (viz. kap "Sestavení nového vytápěcího programu" na str. 51). Tento nový program bude uložen v nabídce "PROG VLASTNI". Tab. 1 Nastavené vytápěcí programy ("Zapnuto" = denní provoz, "Vypnuto" = noční provoz) 47

48 8 Rozšířené funkce 8.11 Změna programu posunutím spínacích bodů Pokud Vám spínací body, t. j. doby v nastaveném vytápěcím programu, kdy program přepíná mezi denním a nočním provozem, vyhovují pouze částečně, můžete je změnit nebo nechat změnit topenářskou firmou. Změněný program bude uložen pod názvem "PROG VLASTNI". Zde je Vám k dispozici odpovídající místo v paměti. "PROG RODINA" Denní provoz Noční provoz 5:30 22:00 Nový program "PROG VLASTNI" Denní provoz Noční provoz 6:00 23:00 Obr. 8 Změna spínacího bodu z 5:30 na 6:00 hod. a z 22:00 na 23 hod. (příklad) Další text popisuje na příkladu změnu spínacích bodů vytápěcího programu "PROG RODINA" pro dny pondělí až čtvrtek.! Otevřete krytku.! Zvolte vytápěcí okruh (viz. kap. 8.6 "Volba vytápěcího okruhu" na str. 41). 48

49 Rozšířené funkce 8 VOLBA PROGR PROGR RODINA Držte stisknutou klávesu "Prog" a otočným knoflíkem zvolte příslušný vytápěcí program. Uvolněte klávesu "Prog". SPINACI BOD ZAP PO 05:30 Objeví se první spínací bod (pondělí, 5:30 hod.). Držte stisknutou klávesu "Hodiny" a otočným knoflíkem nastavte požadovanou denní dobu. Příklad: "06:00". Uvolněte klávesu "Hodiny". Nově nastavený čas spínacího bodu "ZAP" je uložen do paměti. Otáčejte dál knoflíkem, až se na displeji zobrazí další spínací bod. Objeví se spínací bod "VYP" pro pondělí. Nyní můžete změnit časový údaj spínacího bodu "VYP". Držte stisknutou klávesu "Hodiny" a otočným knoflíkem nastavte požadovanou denní dobu. Příklad: "23:00". Uvolněte klávesu "Hodiny". Nově nastavený čas spínacího bodu "VYP" je uložen do paměti. 49

50 8 Rozšířené funkce Další spínací bod Otáčejte knoflíkem dál, až se na displeji zobrazí další spínací bod. Objeví se další spínací bod (úterý, 5:30 hod.). Změňte i tyto body na 6:00 a 23:00 hod. Tímto způsobem zadejte nové spínací body pro všechny dny až do čtvrtka včetně. Nyní se ve dnech pondělí až čtvrtek bude vytápět od 06:00 do 23:00 hodin. Stiskněte klávesu "Zpět". Změněný vytápěcí program bude uložen do paměti pod názvem "PROG VLASTNI". Tím dojde k přepsání případně již existujícího jiného vlastního programu. UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE Stisknete-li namísto klávesy "Hodiny" tlačítko "Den v týdnu", můžete změnit nastavení dne v týdnu. Stisknete-li namísto klávesy "Den v týdnu" nebo "Hodiny" tlačítko "Zobrazení", můžete změnit stav sepnutí("zap"/"vyp"). Stav sepnutí určuje druh provozu: "ZAP" = denní provoz, "VYP" = noční provoz. Zkontrolujte, aby ke každému bodu zapnutí existoval i bod vypnutí, aby vytápěcí zařízení skutečně opět přešlo do nočního režimu. 50

7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty RC20. Před obsluhou pozorně pročtěte!

7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty RC20. Před obsluhou pozorně pročtěte! 7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty RC20 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Úvodem....................................... 3 2 Bezpečné zacházení s regulátorem

Více

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst 6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116 Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Tiráž Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic.

Více

6302 1504 05/2002 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Solární zařízení s regulačním přístrojem KR 0106 Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje

6302 1504 05/2002 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Solární zařízení s regulačním přístrojem KR 0106 Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje 6302 1504 05/2002 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Solární zařízení s regulačním přístrojem KR 0106 Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Předmluva K tomuto návodu Tyto přístroje odpovídají

Více

Návod k obsluze. Logamatic EMS. Obslužná jednotka RC35. Pokojová regulace. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 270 (10/2009) CZ

Návod k obsluze. Logamatic EMS. Obslužná jednotka RC35. Pokojová regulace. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 270 (10/2009) CZ Návod k obsluze Pokojová regulace 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Obslužná jednotka RC35 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 270 (10/2009) CZ Přehled ovládání Přehled ovládání Legenda

Více

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte!

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte! 6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost.......................................... 3 1.1

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370 Prostorový regulátor teploty CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE

Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE Návod k obsluze Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE 70 3 3 CZ (007/08) OSW 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZSC 4-3 MFK... ZSC 8-3 MFK... ZWC 4-3 MFK...

Více

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze multimatic 700 VRC 700 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Návod pro provoz Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.:

Více

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05)

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Návod k obsluze CR 100 CW 100 Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

7 747 006 081 05/2006 CZ

7 747 006 081 05/2006 CZ 7 747 006 081 05/2006 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Funkční modul SM10 Solární modul pro EMS Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost............................. 3 1.1 K tomuto návodu..............................

Více

6301 4875 04/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Funkční modul FM 443 Solární modul. Před obsluhou pečlivě pročtěte

6301 4875 04/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Funkční modul FM 443 Solární modul. Před obsluhou pečlivě pročtěte 6301 4875 04/2001 CZ Pro uživatele Návod k obsluze Funkční modul FM 443 Solární modul Před obsluhou pečlivě pročtěte Předmluva Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic. Byla prokázána

Více

auromatic 620 VRS 620/3

auromatic 620 VRS 620/3 auromatic 620 VRS 620/3 CZ Pro provozovatele Návod k obsluze auromatic 620 VRS 620/3 Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Archivace podkladů... 3 1.2 Použité symboly... 3 1.3 Způsob záznamu

Více

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem.

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem. Pro uživatele / pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 392f Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem CZ VRT 392f Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 392f Regulátor

Více

Návod k obsluze CERAPURMAXX. Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ

Návod k obsluze CERAPURMAXX. Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ Návod k obsluze CERAPURMAXX Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ Úvodem Úvodem Vážený zákazníku, motto Teplo pro život má u nás tradici. Teplo je pro člověka základní potřebou.

Více

Návod k obsluze. obslužná jednotka RC30. 6303 8005 10/2004 CZ Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte!

Návod k obsluze. obslužná jednotka RC30. 6303 8005 10/2004 CZ Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! 6303 8005 10/2004 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze obslužná jednotka RC30 platí také pro příslušenství: Směšovací modul MM10 a modul rozdělovače WM10 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Úvod.........................................

Více

Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB152-16/24/24K. 7746800029 08/2006 CZ (cs) Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB152-16/24/24K. 7746800029 08/2006 CZ (cs) Pro obsluhu 7746800029 08/2006 CZ (cs) Pro obsluhu Návod k obsluze Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB52-6/24/24K Pøed zahájením obsluhy pozornì proètìte Obsah Pøehled základní øídící jednotky Logamatic BC0...........................

Více

ROTEX HPSU compact 308

ROTEX HPSU compact 308 Pro provozovatele ROTEX HPSU compact 308 Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze Typy HPSU compact 308 CZ Vydání 02/2012 Výrobní číslo Zákazník Obsah 1 Bezpečnost...............................................................................

Více

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoCondens Kompakt BBK 22 E

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoCondens Kompakt BBK 22 E Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel EcoCondens Kompakt BBK 22 E Obsah 1. K této příručce... 4 1.1 Obsah tohoto návodu... 4 1.2 Souhrnná tabulka... 4 1.3 Použité symboly... 5 1.4 Komu je

Více

Návod k obsluze pro provozovatele Logano plus SB325

Návod k obsluze pro provozovatele Logano plus SB325 Kondenzační kotel 6 720 804 354-00.1ITL Návod k obsluze pro provozovatele Logano plus SB325 6 720 806 350 (2012/07) CZ Před obsluhou pozorně pročtěte. Úvodem Úvodem Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

Více

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20 Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20 Obsah 1. K této příručce... 4 1.1 Obsah tohoto návodu... 4 1.2 Souhrnná tabulka... 4 1.3 Použité symboly... 5 1.4 Komu

Více

ROTEX HPSU compact. Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze. Pro provozovatele. CZ Vydání 06/2012

ROTEX HPSU compact. Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze. Pro provozovatele. CZ Vydání 06/2012 Pro provozovatele ROTEX HPSU compact Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze Typy HPSU compact 308 HPSU compact 508 HPSU compact 516 CZ Vydání 06/2012 Výrobní číslo Zákazník

Více

Návod k obsluze. Logano plus SB745. Kondenzační kotel. Rozsah výkonu 800-1200 kw. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte.

Návod k obsluze. Logano plus SB745. Kondenzační kotel. Rozsah výkonu 800-1200 kw. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 648 053-00.2T Návod k obsluze Kondenzační kotel Logano plus SB745 Rozsah výkonu 800-1200 kw Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 801 059 (2012/03) CZ Úvodem Úvodem Vážená zákaznice,

Více

Servisní návod. Logamatic 4121, 4122 a 4126. Regulační přístroj. Pro odbornou firmu. Před uvedením do provozu a servisem pečlivě pročtěte

Servisní návod. Logamatic 4121, 4122 a 4126. Regulační přístroj. Pro odbornou firmu. Před uvedením do provozu a servisem pečlivě pročtěte Servisní návod Regulační přístroj Logamatic 4121, 4122 a 4126 Pro odbornou firmu Před uvedením do provozu a servisem pečlivě pročtěte 7 747 016 754-03/2008 CZ Obsah 1 Bezpečnost................................................

Více

POZOR! Elektrické zařízení pod napětím!

POZOR! Elektrické zařízení pod napětím! ST 390 návod k obsluze POZOR! Elektrické zařízení pod napětím! Před prováděním jakýchkoliv činností spojených s napájením (připojování vodičů, instalace zařízení atd.) je nutné se přesvědčit, že regulátor

Více

Regulační systém Logamatic 2000. [ Vzduch ] [ Voda ] [ Země] [ Buderus ] Vše pod Vaší kontrolou. Teplo je náš živel

Regulační systém Logamatic 2000. [ Vzduch ] [ Voda ] [ Země] [ Buderus ] Vše pod Vaší kontrolou. Teplo je náš živel [ Vzduch ] [ Voda ] Regulační systém Logamatic 2000 [ Země] [ Buderus ] Vše pod Vaší kontrolou Teplo je náš živel Snadná regulace a řízení Od dobrého vytápění můžete očekávat víc než pouhé teplo. Získat

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit

Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit 6 720 611 241-00.1O Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit Plynový závěsný kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA OSW Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám a děkujeme, že jste

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10 MOS 0745-4 SMO 10 511882 Návod k instalaci a obsluze OBSAH Návod k použití Schéma zapojení...3 Princip funkce...3 Zkratky...3 Ovládací panel Displej...4 Přepínač...4 Posun topné křivky...4 Pravá tlačítka...4

Více

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 630 4976 05/003 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtěte! Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá

Více

Euromaxx. Plynový závěsný kotel ZWC 24-1 MFA 23 ZWC 24-1 MFA 31 ZWC 28-1 MFA 23 ZWC 28-1 MFA 31

Euromaxx. Plynový závěsný kotel ZWC 24-1 MFA 23 ZWC 24-1 MFA 31 ZWC 28-1 MFA 23 ZWC 28-1 MFA 31 Plynový závěsný kotel Euromaxx 6 720 610 421-00.1O ZWC 24-1 MFA 23 ZWC 24-1 MFA 31 ZWC 28-1 MFA 23 ZWC 28-1 MFA 31 ZWC 24-1 MFK 23 ZWC 24-1 MFK 31 ZWC 28-1 MFK 23 ZWC 28-1 MFK 31 OSW Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

Návod k obsluze. Logatherm. Tepelné čerpadlo země-voda WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst

Návod k obsluze. Logatherm. Tepelné čerpadlo země-voda WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Návod k obsluze Tepelné čerpadlo země-voda 6 720 614 366-31.3I Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1 Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst 6 720 806 092 (2012/12) cs Úvodem Úvodem Vážená

Více

Plynové kondenzační kotle pro vytápění a přípravu teplé vody. Plyn. Minimální množství energie pro maximální komfort bydlení.

Plynové kondenzační kotle pro vytápění a přípravu teplé vody. Plyn. Minimální množství energie pro maximální komfort bydlení. Plynové kondenzační kotle pro vytápění a přípravu teplé vody Minimální množství energie pro maximální komfort bydlení Plyn Teplo pro život Plynové kondenzační kotle: princip od přírody, technika od Junkers

Více

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM ACM 15 EW, ACM 20 EW, ACM 25 EW, ACM 28 EW RCM 30 DW, RCM 40 DW, RCM 50 DW, RCM 62 DW ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197

Více

calormatic 400 VRC 400

calormatic 400 VRC 400 calormatic 400 VRC 400 CZ Pro provozovatele a servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 400 Venkovní teplotou řízený regulátor VRC 400 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci.........

Více

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Příručka uživatele 6 720 806 251 (2013/02) cs Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............... 3 1.1 Použité symboly................................

Více

6301 0184 05/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Speciální plynové kotle Logano GE434/Logano plus GB434. Před obsluhou pečlivě pročtěte

6301 0184 05/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Speciální plynové kotle Logano GE434/Logano plus GB434. Před obsluhou pečlivě pročtěte 6301 0184 05/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Speciální plynové kotle Logano GE434/Logano plus GB434 Před obsluhou pečlivě pročtěte Předmluva Milá zákaznice, milý zákazníku, speciální plynové kotle

Více

Návod k obsluze Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst. Tepelné čerpadlo země-voda

Návod k obsluze Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst. Tepelné čerpadlo země-voda Tepelné čerpadlo země-voda 6 720 614 366-31.3I 6 720 807 604 (2013/03) cs Návod k obsluze Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1 Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Úvodem Úvodem Vážená

Více

Soliris RTS. Sluneční a větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje

Soliris RTS. Sluneční a větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje Abyste mohli optimálně využít všech vlastností vaší sluneční automatiky Soliris RTS, přečtěte si pozorně následující návod k montáži a obsluze. Soliris RTS je sluneční a větrná automatika s bezdrátovým

Více

Elektronický inteligentní regulátor vytápění

Elektronický inteligentní regulátor vytápění Návod na instalaci a použití Elektronický inteligentní regulátor vytápění Typ: IR 07 IR 09 KTP CZ verze 1.0 Obsah 1. Upozornění, bezpečnost, záruka... 3 2. Postup ovládání regulátoru IR07 a IR09KTP...

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 2-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACC 10 CW, ACC 15 CW, ACC 20 CW ACC 25 CW, ACC 28 CW, ACC 38 CW ACC 40 CW, ACC 50 CW, ACC 60 CW ABV klima s.r.o.,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 56 10 92 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této naší speciální zásuvky. Tato praktická mezizásuvka Vám zajistí příjemné prostředí v obytných

Více

Regulace. EMS plus 6 720 807 316-00.1O. Návod k instalaci pro odborníka Logamatic RC300 6 720 807 411 (2013/06) Před instalací pozorně pročtěte.

Regulace. EMS plus 6 720 807 316-00.1O. Návod k instalaci pro odborníka Logamatic RC300 6 720 807 411 (2013/06) Před instalací pozorně pročtěte. Regulace EMS plus 6 720 807 316-00.1O Návod k instalaci pro odborníka Logamatic RC300 6 720 807 411 (2013/06) Před instalací pozorně pročtěte. Obsah Obsah 1 Použité symboly a bezpečnostní upozornění.......

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM A5CC 10 CR, A5CC 15 CR, A5CC 20 CR A5CC 25 CR, A5CC 28 CR, A5CC CR, A5CC 50 CR, A5CC 60 CR ABV klima s.r.o., Bakovská

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo ISO9001 Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo Upozornění Před instalací si přečtěte tento návod k instalaci a obsluze. Instalace a obsluha musejí být prováděny v souladu s místními

Více

Modulační termostat s časovým spínačem. Návod k obsluze

Modulační termostat s časovým spínačem. Návod k obsluze Modulační termostat s časovým spínačem Návod k obsluze 1 Obsah 1. Úvod... 86 2. Obecné informace... 86 2.1 Displej... 87 2.2 Tlačítka... 88 3. Instalace... 89 3.1 Umístění regulace... 89 3.2 Instalace

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Ovládací prvky na standardní jednotce dálkového ovládání 1. Hlavní ovládací kolečko -

Více

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením Lister Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením ZPS ECO obj.č. 3275 (50-6000000) CE Odpovídá normám: 2006/95 EG a 89/336 EWG Obr.: ZPS ECO Pro budoucí použití uschovejte! Dodržujte bezpečnostní

Více

Solární jednotka. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. auroflow exclusiv. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Solární jednotka. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. auroflow exclusiv. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze Solární jednotka auroflow exclusiv CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

Návod k obsluze. Zasobnik 1 54 C. Nastavení funkcí Regulační přístroj KR 0205. 6302 1325 07/2000 CZ Pro odbornou firmu

Návod k obsluze. Zasobnik 1 54 C. Nastavení funkcí Regulační přístroj KR 0205. 6302 1325 07/2000 CZ Pro odbornou firmu 6302 1325 07/2000 CZ Pro odbornou firmu Návod k obsluze Nastavení funkcí Regulační přístroj KR 0205 1 Tmax. 2 Tmax. 1 2 3 Zasobnik 1 54 C Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Předmluva Důležité

Více

Návod k montáži. Potrubní spojení Logano G125 s Logalux LT300 Logano G125/GB125 s Hořák a Logalux LT300. Příslušenství. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Potrubní spojení Logano G125 s Logalux LT300 Logano G125/GB125 s Hořák a Logalux LT300. Příslušenství. Pro odbornou firmu Návod k montáži Příslušenství Potrubní spojení Logano G5 s Logalux LT300 Logano G5/GB5 s Hořák a Logalux LT300 Pro odbornou firmu Před montáží pozorně pročtěte. 6 0 66 605-0/00 CZ Obsah Umístění...................................................

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

k OBSLUZE a instalaci SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009

k OBSLUZE a instalaci SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ 3 2. TECHNICKÝ POPIS 4 2.1 ZÁKLADNÍ ČÁSTI SYSTÉMU R4-AKU 4 2.2 POPIS FUNKCE REGULÁTORU 6

Více

DOMEO 210 FL. Návod k instalaci a uvedení do provozu

DOMEO 210 FL. Návod k instalaci a uvedení do provozu CS DOMEO 210 FL Návod k instalaci a uvedení do provozu OBSAH 1. Všeobecné informace 2. Technické informace 3. Umístění zařízení 4. Elektrické parametry a elektrická instalace 5. Uvedení do provozu jednotky

Více

KOMINEK OS (RT-08G-OS)

KOMINEK OS (RT-08G-OS) KOMINEK OS (RT-08G-OS) OPTIMALIZÁTOR SPALOVÁNÍ PRO KRBOVÁ KAMNA S AKUMULAČNÍ HMOTOU NÁVOD K OBSLUZE V1.0 (30.01.2012 k programu v1.0) 1 Princip činnosti Regulátor pomoci vzduchové klapky kontroluje spalovací

Více

Návod k obsluze FM456 FM457. Funkční modul. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte /2008 CZ

Návod k obsluze FM456 FM457. Funkční modul. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte /2008 CZ Návod k obsluze Funkční modul FM456 FM457 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte 7 747 017 674-03/2008 CZ Obsah 1 Bezpečnost.................................... 3 1.1 K tomuto návodu..............................

Více

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH R3V VENTILÙ Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

ecotec plus Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Závěsný plynový kondenzační kotel Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

ecotec plus Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Závěsný plynový kondenzační kotel Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze ecotec plus Závěsný plynový kondenzační kotel CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Více

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení.

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Zákonné

Více

Instalační a servisní příručka. Remeha i Sense

Instalační a servisní příručka. Remeha i Sense Instalační a servisní příručka Remeha i Sense Remeha isense Obsah 1. Úvod............................................................................................ 4 2. Obecné informace.................................................................................

Více

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ 1 Vážený zákazník, Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, terá zaručuje vysokou jakost, výborné užitné vlastnosti a spolehlivost.

Více

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420

Více

TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau

TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Návod k montáži a obsluze JU 1071 a JU 1072 TA 123 A 7 719 000 751 Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Zastoupení Bosch: Robert Bosch odbytová s.r.o. Pod višňovkou 25/1661

Více

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF P/N 501-405120-2-20 REV 2.0 ISS 31MAY11 Copyright Obchodní známky a patenty Výrobce Verze Certifikace Směrnice Evropské unie Kontaktní informace

Více

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00 OS 3030 Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení Návod k použití Software verze 0004 2.00 Obsah Popis funkcí...1 Fáze výroba...1 Fáze standby...1 Fáze výplach po výrobě...2 Fáze výplach

Více

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

Budík s displejem LED

Budík s displejem LED Budík s displejem LED Obj.č. 64 00 36 NÁVOD K OBSLUZE Tento návod k obsluze patří k výrobku. Obsahuje důležitá upozornění ke zprovoznění a manipulaci. Na tuto skutečnost nezapomeňte, budete-li výrobek

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

3.016362. Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas. Řídící jednotka CRD - 3.016362

3.016362. Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas. Řídící jednotka CRD - 3.016362 3.016362 Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas Řídící jednotka CRD - 3.016362 OBSAH ÚVOD 3 POPIS 4 INSTALACE 4 PŘIPOJENÍ 5 HLAVNÍ OVLÁDACÍ PRVKY - PANEL 6 HLAVNÍ ZOBRAZOVACÍ PRVKY

Více

Termostat s digitálním časovačem. isense. Návod k montáži a údržbě 120173-AG

Termostat s digitálním časovačem. isense. Návod k montáži a údržbě 120173-AG CS Termostat s digitálním časovačem isense Návod k montáži a údržbě 120173-AG Obsah 1 Předmluva...4 1.1 Všeobecně...4 2 Místo instalace...5 2.1 Postoj regulátora...5 2.2 Instalace a zapojení...5 2.3 Umístění

Více

WILKOP - trade, spol. s r.o., Hlavní 823, 756 54 Zubří. www.wilkop.eu EKOREG - BXC UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Verze 1.1

WILKOP - trade, spol. s r.o., Hlavní 823, 756 54 Zubří. www.wilkop.eu EKOREG - BXC UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Verze 1.1 EKOREG - BXC UŽIVATELSKÝ MANUÁL Verze 1.1 0 OBSAH strana ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÚVOD 2 UVÍTACÍ SCREEN 2 ZÁKLADNÍ

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Kaskádový modul KM Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Pol. č.: 3062445_201309 Změny vyhrazeny CZ

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01309 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

MAGICAR 9000B montážní manuál

MAGICAR 9000B montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 9000B je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného

Více

Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain

Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain Compressed Air Treatment Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain řady HDE010 a HDE020 Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód: 171080230 Vydání 1. ze dne 12. 4. 2000 HDE 010 HDE 020 1 1. Úvod Prostudujte

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 1.5 Obsah: 1. Popis regulátoru RKU1.5...... 3 str. 2. Popis programu regulátoru RKU1.5........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 1.Popis

Více

Návod k obsluze. klimatizace Fuji, okenní typ. Model chlazení RK-7F RK-9F. Model s topením RK-9U. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

Návod k obsluze. klimatizace Fuji, okenní typ. Model chlazení RK-7F RK-9F. Model s topením RK-9U. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Návod k obsluze klimatizace Fuji, okenní typ bezfreónové ekologické chladivo Model chlazení RK-7F RK-9F Model s topením RK-9U Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Obsah 1 Bezpečnostní opatření...

Více

Centralis Uno RTS. Řídicí jednotka s integrovaným přijímačem DO. 1. Technické údaje. Centralis Uno RTS

Centralis Uno RTS. Řídicí jednotka s integrovaným přijímačem DO. 1. Technické údaje. Centralis Uno RTS Abyste mohli plně využít všech vlastností, které Vám nabízí řídicí jednotka Centralis Uno RTS, přečtěte si prosím pozorně následující návod k použití. Řídící jednotka s integrovaným přijímačem dálkového

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup OSD4-1999 podřízená jednotka centrální regulace (systému CS4) TECHNICKÁ DOKUMENTACE bezdrátová komunikace s řídící jednotkou OCS4-10 bez propojení s centrální jednotkou funguje jako manuální termostat

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01403 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení. 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění. 1.3 Rozsah použití

1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení. 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění. 1.3 Rozsah použití Solární regulátor PR3030 12/24V 30A Návod pro montáž a obsluhu Obsah 1. Bezpečnostní upozornění a vyloučení záruky - 3 1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení - 3 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

Návod k obsluze Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B

Návod k obsluze Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split 6 720 648 125-78.1I 6 720 807 644 (2013/03) Návod k obsluze Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B skládající se z: WPLS 7,5 nebo 12IE s ODU 7,5-12t WPLS 7,5 nebo

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

Řídící jednotka SPARK. A, B, C funkce na modulu A, B, C * pokojivý panel SPARKSTER (modul B, C a SPARKSTER nejsou ve standardní výbavě

Řídící jednotka SPARK. A, B, C funkce na modulu A, B, C * pokojivý panel SPARKSTER (modul B, C a SPARKSTER nejsou ve standardní výbavě Řídící jednotka SPARK A, B, C funkce na modulu A, B, C * pokojivý panel SPARKSTER (modul B, C a SPARKSTER nejsou ve standardní výbavě 1 OBECNÉ ZÁSADY PRO SPRÁVNOU ČINNOST KOTLE S FUNKCÍ INDIVIDUAL FUZZY

Více

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. PROVOZ SPOTŘEBIČE Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné

Více

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení této tlakové myčky. Dokázali jste, že nepřijímáte kompromisy: chcete to nejlepší. Připravili jsme pro vás tento návod, který vám umožní maximálně

Více

Plynové závěsné kotle CERACLASS, CERACLASSEXCELLENCE, CERACLASSACU. Příjemné teplo pro Váš domov. Teplo pro život

Plynové závěsné kotle CERACLASS, CERACLASSEXCELLENCE, CERACLASSACU. Příjemné teplo pro Váš domov. Teplo pro život Plynové závěsné kotle CERACLASS, CERACLASSEXCELLENCE, CERACLASSACU Příjemné teplo pro Váš domov Teplo pro život Nová řada kotlů Ceraclass: Příjemné teplo a teplá voda pro Váš domov Úsporné, tiché a praktické:

Více