Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/ /2002 CZ Pro obsluhu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu"

Transkript

1 /00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě před obsluhou

2 Úvodem Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných evropských směrnic. Shoda byla prokázána. Příslušné podklady a originál prohlášení o shodě jsou uloženy u výrobce. K tomuto návodu Předložený návod k obsluze obsahuje důležité informace pro bezpečnou a správnou obsluhu plnicí stanice BS0 při tlakovém plnění solárního zařízení. Návod k obsluze je určen pro odborného pracovníka, který na základě své odbornosti a zkušeností má znalosti v zacházení s vytápěcími zařízeními a také s vodovodními instalacemi. Servisní činnost provádějte sami pouze tehdy, disponujete-li těmito odbornými znalostmi. Uschovávejte tento návod vždy u plnicí stanice. Označení výrobku Plnicí stanice BS0 je v tomto podkladu jednotně označována jako Plnicí stanice. Kompletní stanice KS je v tomto podkladu jednotně označována jako Kompletní stanice. Technické změny vyhrazeny! V důsledku trvalého dalšího vývoje se mohou obrázky, funkční kroky a technická data nepatrně lišit. Aktualizace dokumentace Máte-li návrhy na zlepšení, nebo zjistíte-li nesrovnalosti, spojte se prosím s námi. Návod k obsluze - Plnicí stanice BS0 - vydání 03/00

3 Obsah Všeobecně...4. Technika zařízení...4. Technické podklady...4 Bezpečnost...5. Účel plnicí stanice...5. Druhy upozornění Dbejte těchto bezpečnostních upozornění a upozornění pro uživatele Popis výrobku Technická data Rozsah dodávky Plnicí stanice Odlučovač vzduchu (příslušenství) Odlučovač nečistot (příslušenství) Montáž odlučovače vzduchu a odlučovače nečistot Montáž odlučovače vzduchu Montáž odlučovače nečistot Připojení plnicí stanice na solární zařízení... 8 Tlakové plnění solárního zařízení Přípravné práce Vypláchnutí solárního zařízení bez přístupu vzduchu Ukončení tlakového plnění a nastavení tlaku v zařízení Uvedení solárního zařízení do provozu... 0 Demontáž a čištění plnicí stanice Demontáž plnicí stanice Čištění plnicí stanice...3 Stručný návod pro stanici s jedním spotřebičem...6 Návod k obsluze - Plnicí stanice BS0 - vydání 03/00 3

4 Všeobecně Všeobecně Tato kapitola popisuje všeobecná upozornění, týkající se plnicího zařízení a potřebných technických podkladů, které je nutné při práci dodržovat.. Technika zařízení.. Které plnicí stanice se hodí pro tlakové plnění? Tlakové plnění smí být prováděno jen s kompletními stanicemi typové řady KS s datem výroby od 08/00. Datum výroby najdete zakódované na kartónové nálepce a na typovém štítku. Příklad: den v roce (odpovídá. srpnu)..4 Kompletní stanice se dvěma spotřebiči U kompletní stanice se dvěma spotřebiči dbejte: - vedení potrubí na kompletní stanici - přídavného kulového kohoutu, který je třeba obsluhovat (. větev zpátečky) - druhé klapky samotíže - doplňkových upozornění v tomto Návodu k obsluze V tomto technickém podkladu upozorňujeme na odpovídajících místech ještě jednou na rozsáhlou obsluhu kompletní stanice se dvěma spotřebiči...5 Odlučovač nečistot (příslušenství) Na plnicí stanici můžete jako doplněk namontovat odlučovač nečistot, který odloučí hrubé nečistoty předtím, než by se dostaly do nádrže (viz kapitola 6.. Montáž odlučovače nečistot na plnicí stanici, strana 0)... Jaké jsou přípustné varianty? Varianta : Solární zařízení bez odvzdušňovače, avšak s odlučovačem vzduchu na výstupu. Varianta : Solární zařízení s odvzdušňovačem v nejvyšším místě solárního zařízení, s T-kusem a nap./vyp. kohoutem na výstupu, avšak bez odlučovače vzduchu.. Technické podklady Při provádění tlakového plnění pomocí plnicí stanice musí být dbáno dále uvedených doplňkových technických podkladů: - Návod k montáži a údržbě kompletní stanice - Servisní návod regulačního přístroje I UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE Není-li možné realizovat variantu ani variantu, nemůže být tlakové plnění provedeno podle tohoto návodu...3 Paralelně propojená kolektorová pole Jsou-li kolektorová pole propojena paralelně, pak můžete toto solární zařízení tlakově plnit jen tehdy, když je možné každé kolektorové pole propláchnout samostatně. Namontujte do potrubí výstupů uzavírací armatury odolné vůči glykolu a teplotě (50 C). 4 Návod k obsluze - Plnicí stanice BS0 - vydání 03/00

5 Bezpečnost Bezpečnost Tato kapitola Vám vysvětluje, jak všeobecně číst bezpečnostní upozornění a co znamenají upozornění pro uživatele. Specifická bezpečnostní upozornění a upozornění pro uživatele pro svou činnost najdete v této kapitole a v návodu k obsluze přímo u příslušných prací. Pročtěte si bezpečnostní upozornění pečlivě před obsluhou plnicí stanice. Nedbání bezpečnostních upozornění může vést k těžkým poškozením zdraví osob také se smrtelnými následky právě tak jako k věcným škodám a poškozením životního prostředí.. Účel plnicí stanice Plnicí stanice slouží pro plnění při současném odvzdušnění hotového smontovaného solárního zařízení. Solární zařízení mohou být montována s automatickým odvzdušňovačem na střeše nebo bez něj.. Druhy upozornění Jsou rozlišovány dva stupně nebezpečí, které jsou označovány těmito signálními slovy..3 Dbejte těchto bezpečnostních upozornění a upozornění pro uživatele I UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE Dbejte norem a směrnic, platných v dané zemi pro montáž a provoz solárního zařízení. POZOR! POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ nesprávnou obsluhou a čištěním plnicí stanice. Plnicí čerpadlo zapínejte jen tehdy, když je naplněno solární kapalinou. Vyčistěte plnicí čerpadlo po ukončení jeho servisní činnosti pitnou vodou. Dbejte na to, aby plnicí čerpadlo běželo proti uzavřené armatuře jen krátkodobě (max. jednu minutu). Dbejte návodu k montáži a provozu, přiloženého k plnicímu čerpadlu. OHROŽENÍ ŽIVOTA POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ VÝSTRAHA! POZOR! Označuje případné nebezpečí, spojené s výrobkem, jež by bez náležité prevence mohlo způsobit těžkou újmu na zdraví, nebo dokonce i smrt. NEBEZPEČÍ ÚRAZU/POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ Označuje možnou nebezpečnou situaci, jež by mohla vést k středně těžkým či lehkým poraněním nebo hmotným škodám. POZOR! zamrzlou vodou nebo odpařováním v solárním okruhu, když je solární zařízení uváděno do provozu. Solární zařízení uvádějte do provozu jen tehdy, když slunce nesvítí na kolektory, tedy při silně zatažené obloze, brzo ráno, večer nebo při zakrytých kolektorech. Za mrazu nesmí být rovněž solární zařízení uváděno do provozu. Další symboly pro charakteristiku nebezpečí a upozornění pro uživatele: VÝSTRAHA! I OHROŽENÍ ŽIVOTA elektrickým proudem. UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE Pokyn pro uživatele k optimálnímu užití a nastavení přístrojů a také ostatní užitečné informace. Návod k obsluze - Plnicí stanice BS0 - vydání 03/00 5

6 3 Popis výrobku 3 Popis výrobku Pomocí plnicí stanice můžete plnit a odvzdušňovat solární zařízení. Nemusíte vystupovat na střechu, ale můžete provádět všechny práce v místnosti instalace plnicí stanice. Hlavní součásti plnicí stanice jsou tyto: - Přípojka ( ) pro hadici zpátečky (Obr., Poz. ) - Měrná stupnice (6 5 litrů Obr., Poz. ) - Vyjímatelná nádržka (Obr., Poz. 3) Kulový kohout (Obr., Poz. 4) v sacím potrubí - Přípojka (¾ ) pro tlakovou hadici (Obr., Poz. 5) - Plnicí čerpadlo (Obr., Poz. 6) včetně: vypouštěcího kohoutu (Obr., Poz. 9) a elektrického připojení - Provozní spínač (Obr., Poz. 7) plnicího čerpadla Sběrná vana (Obr., Poz. 8) s hadicí zpátečky a tlakovou hadicí Obr. Plnicí stanice - Sací hadice (Obr., Poz. 0) Funkce Plnicí čerpadlo (Obr., Poz. 4) vytváří během procesu plnění solární kapalinou vysokou rychlost průtoku. Tím se natlačuje vzduch, který se nachází v solárním zařízení, přes odlučovač vzduchu (Obr., Poz. ) do nádržky (Obr., Poz. 3) tento proces tak zvaného tlakového plnění zhruba odvzdušní solární zařízení. Nap./vyp. kohout (Obr., Poz. ) odlučovače vzduchu musí být přitom otevřen. Mikrobublinky, které se ještě nacházejí v solární kapalině (jsou rozpuštěny), se později odloučí v odlučovači vzduchu (Obr., Poz. ) solární zařízení je tím trvale odvzdušňováno. Odlučovač vzduchu (Obr., Poz. ) musí být umístěn v solárním výstupu mezi solárním zásobníkem a kompletní stanicí (viz kapitola 6 Montáž odlučovače vzduchu a odlučovače nečistot, strana 9). 3 4 Obr. Funkce 6 Návod k obsluze - Plnicí stanice BS0 - vydání 03/00

7 Technická data 4 Technická data BS0 Síťové napětí Frekvence Maximální příkon Přípustná teplota media pro čerpadlo Přípustný provozní prostředek Maximální dopravní výška (voda) Maximální dopravní proud (voda) Rozměry (výška/šířka/hloubka) Rozměr hadice zpátečky Rozměr tlakové hadice Obsah nádržky Celková hmotnost (prázdná stanice) V Hz W C m m 3 /h mm palec palec l kg voda, směs propylenglykol-voda max. 50/50% 40 3,5 970/440/40 ¾ ½ Tab. Technická data plnicí stanice BS0 Návod k obsluze - Plnicí stanice BS0 - vydání 03/00 7

8 5 Rozsah dodávky 5 Rozsah dodávky Před zahájením servisních prací zkontrolujte, zda jsou k dispozici všechny vyjmenované součásti rozsahu dodávky. 5. Plnicí stanice 3 Součásti rozsahu dodávky (Obr. 3) Poz. : Plnicí stanice Poz. : Sběrná vana Poz. 3: Hadice zpátečky, ¾ Poz. 4: Tlaková hadice, ½ Návod k obsluze x x x x 4 Obr. 3 Rozsah dodávky plnicí stanice 5. Odlučovač vzduchu (příslušenství) Součást rozsahu dodávky (Obr. 4) Poz. : Odlučovač vzduchu, předmontovaný x 5.3 Odlučovač nečistot (příslušenství) Obr. 4 Rozsah dodávky odlučovače vzduchu Součásti rozsahu dodávky (Obr. 5) Poz. : Odlučovač nečistot Poz. : Hadice, ¾ Poz. 3: Šroub M0 x 35, včetně matice a podložek Poz. 4: Sponka trubky x x x x 3 4 Obr. 5 Rozsah dodávky odlučovače nečistot 8 Návod k obsluze - Plnicí stanice BS0 - vydání 03/00

9 Montáž odlučovače vzduchu a odlučovače nečistot 6 6 Montáž odlučovače vzduchu a odlučovače nečistot 6. Montáž odlučovače vzduchu Připojovací šroubení odlučovače vzduchu jsou provedena jako šroubení se svěrným kroužkem. Případné přechody na potrubí solárního zařízení je třeba provést ze strany stavby. Namontujte odlučovač vzduchu (Obr. 6, Poz. ) do výstupu k solárnímu zásobníku. Dbejte na to, aby byl odlučovač vzduchu namontován svisle. I UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE Doporučuje se přitom namontovat odlučovač vzduchu v bezprostřední blízkosti solárního zásobníku (připojení na výstup) (Obr. 8, Poz. 5), U stanice se dvěma spotřebiči musíte namontovat odlučovač vzduchu před rozpojovacím místem k jednotlivým spotřebičům (Obr. 5, strana 4). Obr. 6 Montáž odlučovače vzduchu Návod k obsluze - Plnicí stanice BS0 - vydání 03/00 9

10 6 Montáž odlučovače vzduchu a odlučovače nečistot 6. Montáž odlučovače nečistot Odlučovač nečistot odlučuje hrubé částice nečistot předtím, než se mohou dostat do nádržky. 6.. Montáž odlučovače nečistot na plnicí stanici Upevněte sponku trubky (Obr. 7, Poz. ) přiloženým šroubem na vývrt v plnicí stanici. Nasaďte odlučovač nečistot (Obr. 7, Poz. ) do trubkové sponky (Obr. 7, Poz. ) a sponku utáhněte. Obr. 7 Montáž odlučovače nečistot na plnicí stanici 6.. Připojení hadic na odlučovač nečistot Namontujte přiloženou hadici (Obr. 8, Poz. ) mezi odlučovač nečistot (Obr. 8, Poz. 3) a horní přípojku nádržky (Obr. 8, Poz. ). Namontujte hadici zpátečky (Obr. 8, Poz. 4) mezi odlučovač nečistot (Obr. 8, Poz. 3) a odlučovač vzduchu (Obr. 8, Poz. 5) Obr. 8 Montáž hadic 0 Návod k obsluze - Plnicí stanice BS0 - vydání 03/00

11 Připojení plnicí stanice na solární zařízení 7 7 Připojení plnicí stanice na solární zařízení Připojte tlakovou hadici (½ ) pomocí T-kusu na nap./vyp. kohoutu (Obr. 9, Poz. ) pojistné skupiny a na plnicí čerpadlo (Obr. 9, Poz. ). Namontujte hadici zpátečky (¾ ) s kulovým kohoutem na nap./vyp. kohout odlučovače vzduchu (Obr. 0, Poz. ) solárního zařízení a na horní přípojku nádržky (Obr. 0, Poz. ). Zaveďte konec vypouštěcí hadice pojistné skupiny do kanystru solární kapaliny (Obr. 0, Poz. 3) nebo do otvoru v kanystru plnicí stanice. Obr. 9 Montáž tlakové hadice 3 Obr. 0 Montáž hadice zpátečky a zavedení konce vypouštěcí hadice do kanystru. Návod k obsluze - Plnicí stanice BS0 - vydání 03/00

12 8 Tlakové plnění solárního zařízení 8 Tlakové plnění solárního zařízení Aby bylo možné tlakově plnit solární zařízení, musíte provést před začátkem plnění tyto pracovní kroky: - Solární zařízení je kompletně smontováno a také hydraulicky a elektricky připojeno. - Solární zařízení je čistě vypláchnuto a bylo podrobeno zkoušce těsnosti. - Plnicí stanice je připojena (viz kapitola 7 Připojení plnicí stanice na solární zařízení, strana ). Doporučujeme Vám demontovat před vypláchnutím bez přístupu vzduchu expanzní nádobu. Musí to být provedeno na sadě pro připojení expanzní nádoby (AAS), aby se během vyplachování naplnilo přívodní potrubí k membránové expanzní nádobě. Demontáž membránové expanzní nádoby Jestliže expanzní nádobu nedemontujete, naplní se na základě tlakového rozdílu mezi expanzní nádoboupředtlakem a plnicím tlakem do expanzní nádoby příliš mnoho media. Toto medium se při vypnutí plnicího čerpadla opět natlačí zpět do nádržky plnicí stanice. Pak může případně nádržka přetéci (jestliže během plnění doplňujete, abyste nepodkročili minimální stav naplnění). Demontáž expanzní nádoby může odpadnout, jestliže namontujete přímo před expanzní nádobu ventil s čepičkou s možností odvzdušnění. Pak můžete během plnění ventil s čepičkou uzavřít. Obr. Schematické znázornění tlakového plnění Návod k obsluze - Plnicí stanice BS0 - vydání 03/00

13 Tlakové plnění solárního zařízení 8 8. Přípravné práce Demontujte membránovou expanzní nádobu na šroubení AAS (viz Návod k montáži připojení pro expanzní nádobu - AAS). I UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE Šroubení AAS má na obou stranách zpětný ventil, který zabrání výtoku solární kapaliny. Přívod (vlnovcová hadice) k AAS se naplní během tlakového plnění automaticky (Obr., Poz. ). Zkontrolujte, zda je vypouštěcí kohout (Obr., Poz. ) plnicího čerpadla uzavřen. Obr. Uzavření vypouštěcího kohoutu plnicího čerpadla Naplňte dostatečné množství solární kapaliny do nádržky plnicí stanice. Dbejte přitom na to, že navíc k naplňovanému objemu zařízení je zapotřebí cca 0 litrů pro plnicí čerpadlo, hadice a minimální stav náplně v nádržce. Naplňte plnicí čerpadlo solární kapalinou. Otevřete k tomu kulový kohout na sací hadici (Obr. 3, Poz. ) plnicího čerpadla a nap./vyp. kohout (Obr. 3, Poz. ) na vývodu T-kusu (na tlakové hadici). I UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE Plnicí čerpadlo se plní jen solární kapalinou, může-li vzduch unikat tlakovou hadicí. Počkejte chvíli, dokud se čerpadlo plně nerozběhne. Obr. 3 Otevření kulového kohoutu na sací hadici a nap./vyp. kohoutu na vývodu T-kusu Návod k obsluze - Plnicí stanice BS0 - vydání 03/00 3

14 8 Tlakové plnění solárního zařízení Otevřete u kompletní stanice modrý kulový kohout (Obr. 4 Poz., zpátečka soláru) a uzavřete červený kulový kohout (Obr. 4, Poz., solární výstup). Otevřete u kompletní stanice klapku(y) samotíže (Obr. 4, Poz. 3) a omezovač průtoku (Obr. 4, Poz. 4). 3 4 Stanice se dvěma spotřebiči U stanice se dvěma spotřebiči musíte vypláchnout každou větev zpátečky zvlášť, dříve než vypláchnete solární výstup (kolektorové pole) (viz kapitola 8.. Vypláchnutí potrubí pod kompletní stanicí včetně zásobníkového výměníku tepla, strana 6). Obr. 4 Otevření modrého kohoutu, zavření červeného a také otevření klapky(klapek) samotíže a omezovače průtoku Obr. 5 Schematické znázornění pochodu vyplachování u stanice se dvěma spotřebiči. 4 Návod k obsluze - Plnicí stanice BS0 - vydání 03/00

15 Tlakové plnění solárního zařízení 8 Uzavřete nap./vyp. kohout (Obr. 6, Poz. ) na pojistné skupině a nap./vyp. kohout (Obr. 6, Poz. ) na vývodu T-kusu (na tlakové hadici). Otevřete kulový kohout mezi T-kusem tlakové hadice a nap./vyp. kohoutem pojistné skupiny (Obr. 6, Poz. 3). 3 Otevřete nap./vyp. kohout (Obr. 6, Poz. 4) na odlučovači vzduchu. 4 Obr. 6 Uzavření nap./vyp. kohoutu na tlakové hadici, otevření nap./vyp. kohoutu na odlučovači vzduchu 8. Vypláchnutí solárního zařízení bez přístupu vzduchu Zastrčte síťovou zástrčku plnicí stanice. Zapněte plnicí čerpadlo plnicí stanice (Obr. 7, Poz. ) a otevřete pomalu nap./vyp. kohout (Obr. 7, Poz. ) pojistné skupiny. I UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE Dbejte na to, aby nebyl překročen tlak,75 bar, poněvadž jinak se otevře pojistný ventil (otevírací přetlak 3 bar). Překročí-li tlak v zařízení,75 bar, musíte tlak přiškrtit nap./vyp. kohoutem. POZOR! POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ Nesprávnou obsluhou a čištěním plnicího čerpadla. Dbejte na to, abyste nechali běžet plnicí čerpadlo dlouhodobě proti uzavřené armatuře (max. minutu). Dbejte Návodu k montáži a obsluze přiloženého k plnicímu čerpadlu. Obr. 7 Zapnutí plnicího čerpadla a pomalé otevření nap./vyp. kohoutu na pojistné skupině Návod k obsluze - Plnicí stanice BS0 - vydání 03/00 5

16 8 Tlakové plnění solárního zařízení I UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE Dbejte zásadně na to, aby byl dodržen minimální stav náplně - 6 litrů. Minimální stav náplně odpovídá na měrné stupnici údaji Min.. Případně doplňte solární kapalinu. 8.. Vypláchnutí potrubí pod kompletní stanicí včetně výměníku tepla zásobníku Vyplachujte potrubí namontovaná pod kompletní stanicí cca 0 minut, až je solární kapalina v hadicích a v nádržce plnicí stanice bez bublin (v závislosti na objemu náplně solárního zařízení). Občas krátce přivřete modrý kulový kohout (zpátečka soláru) kompletní stanice a rychle jej opět otevřete - tento postup uvolňuje vzduchové bubliny (Obr. 8) ze solárního zařízení. - Opakujte tento postup vícekrát po sobě. Obr. 8 Kontrola odstranění bublin Stanice se dvěma spotřebiči vyplachování solárního spotřebiče Uzavřete kulové kohouty (Obr. 9, Poz. a ). Otevřete modrý kulový kohout (Obr. 9, Poz. 3). 3 Obr. 9 Vyplachování solárního spotřebiče 6 Návod k obsluze - Plnicí stanice BS0 - vydání 03/00

17 Tlakové plnění solárního zařízení 8 Stanice se dvěma spotřebiči vyplachování solárního spotřebiče Otevřete modrý kulový kohout (Obr. 0, Poz. ) levé kompletní stanice. Uzavřete modrý kulový kohout (Obr. 0, Poz. 3). 3 Obr. 0 Vyplachování solárního spotřebiče 8.. Vyplachování potrubí nad kompletní stanicí včetně kolektorového pole Po vypláchnutí spodních potrubí pomalu otevřete červený kulový kohout (Obr., Poz., solární výstup) kompletní stanice. Vyčkejte, až se dovnitř proudící solární kapalina v nádržce plnicí stanice uklidní. Uzavřete modrý kulový kohout (Obr., Poz., solární zpátečka) kompletní stanice. Obr. Otevření červeného kulového kohoutu, uzavření modrého Návod k obsluze - Plnicí stanice BS0 - vydání 03/00 7

18 8 Tlakové plnění solárního zařízení Stanice se dvěma spotřebiči Otevřete červený kulový kohout (Obr., Poz. ). Zavřete modrý kulový kohout (Obr., Poz. ) levé kompletní stanice. Dbejte na to, aby byl modrý kulový kohout (Obr., Poz. 3) zavřen. Nyní se vypláchne kolektorové pole (viz šipky v obr. ). 3 Vyplachujte potrubí, namontovaná nad kompletní stanicí cca. 0 minut, až je solární kapalina v hadicích a v nádržce plnicí stanice bez bublin (závisí to na plnicím objemu solárního zařízení). Občas krátce přivřete červený kulový kohout (Obr., Poz., solární výstup) kompletní stanice a rychle jej opět otevřete - tento postup uvolňuje vzduchové bubliny ze solárního zařízení. Opakujte tento postup vícekrát po sobě. Abyste odvzdušnili přívod k pojistnému ventilu, musíte pojistný ventil (Obr. 3, Poz. ) pojistné skupiny nakrátko nadzdvihnout. Obr. Vyplachování kolektorového pole Zkontrolujte stupeň protimrazové ochrany solární kapaliny - směs se mohla případně smíchat s vodou ze solárního zařízení. Pro kontrolu odpusťte trochu solární kapaliny vypouštěcím ventilem plnicího čerpadla a zkontrolujte ji Glykomatem (Obr. 3, Poz. ) případně musíte doplnit koncentrát (viz též Návod k montáži a údržbě kompletní stanice). Obr. 3 Odebrání vzorku, odvzdušnění pojistného ventilu 8 Návod k obsluze - Plnicí stanice BS0 - vydání 03/00

19 Tlakové plnění solárního zařízení 8 Otevřete na kompletní stanici modrý kulový kohout (Obr. 4, Poz., solární zpátečka). Stanice se dvěma spotřebiči Otevřete oba modré kulové kohouty (Obr., Poz. a 3, strana 8). Odvzdušněte oběhové čerpadlo (Obr. 4, Poz. ) kompletní stanice odvzdušňovacím šroubem. Obr. 4 Otevření modrého kulového kohoutu, odvzdušnění oběhového čerpadla 8.3 Ukončení tlakového plnění a nastavení tlaku v zařízení Zavřete nap./vyp. kohout (Obr. 5, Poz. ) na pojistné skupině a nap./vyp. kohout (Obr. 5, Poz. ) na odlučovači vzduchu a také na hadici zpátečky (Obr. 5, Poz. 3). Vypněte plnicí čerpadlo (Obr. 6, Poz. ). Namontujte opět membránovou expanzní nádobu (Obr. 6, Poz. ) případně otevřete ventil s čepičkou. 3 Zapněte plnicí čerpadlo (Obr. 6, Poz. ). Otevřete pomalu nap./vyp. kohout (Obr. 5, Poz. ) na pojistné skupině, až se dosáhne potřebného provozního tlaku solárního zařízení (viz Návod k montáži a údržbě kompletní stanice). Bezprostředně potom zavřete nap./vyp. kohout (Obr. 5, Poz. ). Vypněte plnicí čerpadlo. POZOR! POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ Nesprávnou obsluhou a čištěním plnicího čerpadla. Obr. 5 Uzavření a otevření nap./vyp. kohoutů Dbejte na to, abyste nechali běžet plnicí čerpadlo dlouhodobě proti uzavřené armatuře (max. minutu). Je-li tlak v zařízení příliš vysoký, můžete jej redukovat pomocí nap./vyp. kohoutu pojistné skupiny. Obr. 6 Montáž membránové expanzní nádoby Návod k obsluze - Plnicí stanice BS0 - vydání 03/00 9

20 8 Tlakové plnění solárního zařízení Uzavřete klapku(klapky) samotíže (Obr. 7, Poz. ) kompletní stanice. Tlakové plnění je nyní ukončeno. Zastrčte síťovou zástrčku kompletní stanice (Obr. 8). Obr. 7 Uzavření klapky(klapek) samotíže Zapněte oběhové čerpadlo kompletní stanice na stupeň 3 a ponechte je běžet nejméně 5 minut. Tím zajistíte, že se mikrobubliny v solární kapalině zachytí v odlučovači vzduchu (regulátor nastavte na ruční provoz). Nadzdvihněte uzávěr odlučovače vzduchu (nebezpečí vystříknutí) a případně opravte tlak v zařízení. Uveďte solární zařízení do provozu a zkontrolujte přitom, zda v solárním zařízení není přítomen vzduch (viz Kapitola 9 Uvedení solárního zařízení do provozu, strana ). Demontujte plnicí stanici a očistěte ji (viz Kapitola 0 Demontáž a čištění plnicí stanice, strana ). Obr. 8 Zastrčení síťové zástrčky 0 Návod k obsluze - Plnicí stanice BS0 - vydání 03/00

21 Uvedení solárního zařízení do provozu 9 9 Uvedení solárního zařízení do provozu Nastavte na oběhovém čerpadle kompletní stanice stupeň čerpadla podle potřebného provozního objemového průtoku (viz Návod k montáži a údržbě kompletní stanice). Zapněte a vypněte ručně oběhové(á) čerpadlo(a). K tomu zapněte pomocí regulačního přístroje vícekrát mezi Ručně a Vyp sem a tam (viz Servisní návod regulačního přístroje). Kontrolujte během spínacích pochodů údaj na manometru (černá ručička, obr. 9, Poz. ) na pojistné skupině. I UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE Ukazuje-li černá ručička manometru (Obr. 9, Poz.) při zapínání a vypínání oběhového čerpadla kolísání tlaku, pak není solární zařízení odvzdušněno a musí být dále odvzdušňováno. Obr. 9 Kontrola údajů manometru Regulátor kompletní stanice nastavte na Automatika. Návod k obsluze - Plnicí stanice BS0 - vydání 03/00

22 0 Demontáž a čištění plnicí stanice 0 Demontáž a čištění plnicí stanice Tato kapitola popisuje, jak demontovat a čistit plnicí stanici. 0. Demontáž plnicí stanice Otevřete nap./vyp. kohout (Obr. 30, Poz. ) ve vývodu T-kusu na tlakové hadici (vzduch je nasáván do hadice). Pro vyprázdnění plnicího čerpadla zavřete kulový kohout (Obr. 30, Poz. 3) na sací hadici. Otevřete vypouštěcí kohout (Obr. 30, Poz. 5) plnicího čerpadla a ponechte tlakovou hadici vyprázdnit se ve směru plnicího čerpadla (případně hadici nadzdvihněte). Ponechte plnicí čerpadlo vyprázdnit se přes vypouštěcí kohout. 3 4 Zavřete vypouštěcí kohout (Obr. 30, Poz. 5). I UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE Nechte solární kapalinu odtéci do sběrné vany. Solární kapalinu pak naplňte do nádržky plnicí stanice nebo do kanystru pro solární kapalinu. Obr. 30 Vyprázdnění tlakové hadice 5 Zavřete oba nap./vyp. kohouty (Obr. 30, Poz. a ) na T-kusu tlakové hadice a povolte převlečnou matici. Zavřete kulový kohout (Obr. 3, Poz. ) hadice zpátečky a odpojte jej od odlučovače vzduchu. Ponechte hadici zpátečky (Obr. 3, Poz. ) vyprázdnit se do nádržky plnicí stanice a odšroubujte ji pak od plnicího hrdla (Obr. 3, Poz. 3) nádržky. Vyprázdněte nádržku. Uvolněte převlečnou matici (Obr. 30, Poz. 4) sací hadice na kulovém kohoutu a vyjměte nádržku z plnicí stanice. Naplňte solární kapalinu do kanystru pro solární kapalinu. I UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE Po vyprázdnění musíte nádržku opět usadit do plnicí stanice a znovu namontovat hadici zpátečky a také sací hadici. Obr. 3 Vyprázdnění hadice zpátečky a demontáž plnicí stanice 3 Návod k obsluze - Plnicí stanice BS0 - vydání 03/00

23 Demontáž a čištění plnicí stanice 0 0. Čištění plnicí stanice Vyčistěte plnicí stanici, aby byla ihned připravena k nasazení pro příští tlakové plnění. Dále uvedené součásti plnicí stanice musí být vypláchnuty pitnou vodou, případně vyčištěny: - Tlaková hadice a hadice zpátečky - Nádržka - Plnicí čerpadlo I UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE Aby byly součásti plnicího čerpadla chráněny před opotřebením, musí být plnicí čerpadlo po každém tlakovém plnění vyčištěno pitnou vodou. 0.. Vypláchnutí tlakové hadice a hadice zpátečky a také plnicího čerpadla Připojte hadici zpátečky na vhodný vodní kohout a naplňte nádržku plnicí stanice asi 5 litry vody (Obr. 3). Konec tlakové hadice zaveďte do vhodného odpadu. Otevřete kulový kohout (Obr. 3, Poz. ) na sací hadici a chvilku počkejte, dokud se plnicí čerpadlo nenaplní. Zapněte plnicí čerpadlo, abyste plnicí čerpadlo a tlakovou hadici vyčistili. Bezprostředně na to plnicí čerpadlo opět vypněte, když bylo dosaženo hladiny náplně Min.. POZOR! POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ Na sucho běžícím plnicím čerpadlem. plnicího čerpadla. Dbejte na to, aby hladina náplně v nádržce neklesla pod Min.. Obr. 3 Vyplachování plnicí stanice Návod k obsluze - Plnicí stanice BS0 - vydání 03/00 3

24 0 Demontáž a čištění plnicí stanice Po vypláchnutí Otevřete vypouštěcí kohout (Obr. 33, Poz. ) plnicího čerpadla a nechte čerpadlo úplně se vyprázdnit. Vyčistěte sběrnou vanu (Obr. 33, Poz. ). Demontujte vyčištěnou tlakovou hadici a hadici zpátečky a nechte je úplně se vyprázdnit. Uložte hadice do sběrné vany plnicí stanice. Vytáhněte síťovou zástrčku plnicí stanice. Obr. 33 Čištění plnicí stanice 4 Návod k obsluze - Plnicí stanice BS0 - vydání 03/00

25 Demontáž a čištění plnicí stanice Čištění nádržky Vyčistěte nádržku plnicí stanice odděleně, abyste odstranili usazeniny nečistot na dně nádržky. Zavřete kulový kohout (Obr. 34, Poz.) na sací hadici. Otevřete šroubení (Obr. 34, Poz. ) za kulovým kohoutem. Vyjměte nádržku z plnicí stanice a důkladně ji vyčistěte. Potom nádržku opět vložte a namontujte sací hadici. Obr. 34 Čištění nádržky Návod k obsluze - Plnicí stanice BS0 - vydání 03/00 5

26 Stručný návod pro stanici s jedním spotřebičem Stručný návod pro stanici s jedním spotřebičem Tento návod slouží jen pro přehled prací, které je třeba provést. Dbejte bezpodmínečně podrobných popisů prací na uvedených stránkách a všech bezpečnostních upozornění a upozornění pro uživatele. Připojení plnicí stanice. Připojení tlakové hadice (½ ) s T-kusem na nap./vyp. kohout pojistné skupiny a na plnicí čerpadlo. str.. Montáž hadice zpátečky (¾ ) s kulovým kohoutem na nap./vyp. kohout odlučovače vzduchu solárního zařízení a na horní přípojku nádržky. str. 3. Zavedení konce vypouštěcí hadice pojistné skupiny do kanystru pro solární kapalinu nebo do otvoru kanystru plnicí stanice. str. Tlakové plnění solárního zařízení Provedení přípravných prací 4. Demontáž membránové expanzní nádoby str. 5. Uzavření vypouštěcího kohoutu plnicího čerpadla. str Naplnění dostatečného množství solární kapaliny do nádržky plnicí stanice (respektování minimálního množství náplně 0 litrů) str Plnění plnicího čerpadla solární kapalinou. K tomu otevření kulového kohoutu na sací hadici plnicího čerpadla a nap./vyp. kohoutu v T-kusu tlakové hadice. str Čekání, až plně naběhne plnicí čerpadlo. str Otevření modrého kulového kohoutu a zavření červeného kohoutu. str Otevření klapky(klapek) samotíže a omezovače průtoku. str. 4. Zavření nap./vyp. kohoutů na pojistné skupině a v T-kusu tlakové hadice. str. 4. Otevření kulového kohoutu mezi T-kusem tlakové hadice a nap./vyp. kohoutem pojistné skupiny. str Otevření nap./vyp. kohoutu na odlučovači vzduchu.str. 5 Vypláchnutí solárního zařízení bez přístupu vzduchu 4. Zapnutí plnicí stanice a pomalé otevření nap./vyp. kohoutu pojistné skupiny (max.,75 bar). str Vyplachování potrubí pod kompletní stanicí, až je solární kapalina bez bublin. str Občasné krátké přivírání a opětovné otvírání modrého kulového kohoutu vícekrát opakované. str Pomalé otevření červeného kulového kohoutu. Čekání, až se solární kapalina, proudící do nádržky, uklidní. str Uzavření modrého kulového kohoutu. str Vypláchnutí potrubí nad kompletní stanicí, až je solární kapalina bez bublin. str Občasné krátké přivírání a opětovné otvírání červeného kulového kohoutu vícekrát opakované. str. 8. Krátké nadzdvižení pojistného ventilu. str. 8. Odpuštění malého množství solární kapaliny a kontrola stupně protimrazové ochrany, případná korekce. str Otevření modrého kulového kohoutu. str Odvzdušnění plnicího čerpadla. str. 9 Obr. 35 Připojení plnicí stanice , 4 7, Obr. 36 Provedení přípravných prací 9 7, 0 6, 8, Obr. 37 Vypláchnutí solárního zařízení pro odstranění vzduchu Návod k obsluze - Plnicí stanice BS0 - vydání 03/00

27 Stručný návod pro stanici s jedním spotřebičem Ukončení tlakového plnění a nastavení tlaku v zařízení 5. Zavření nap./vyp. kohoutů pojistné skupiny, na odlučovači vzduchu a také na hadici zpátečky. str Vypnutí plnicího čerpadla. str Opětovná montáž membránové exp. nádoby, případné otevření ventilu s čepičkou. str Zapnutí plnicího čerpadla. str Pomalé otevření nap./vyp. kohoutu na pojistné skupině, až je dosaženo potřebného provozního tlaku v solárním zařízení. str Zavření nap./vyp. kohoutu na pojistné skupině. str Je-li tlak v zařízení příliš vysoký snížení tlaku pomocí nap./vyp. kohoutu na pojistné skupině. str Zavření klapky(klapek) samotíže. str Zastrčení síťové zástrčky kompletní stanice. str Zapnutí oběhového čerpadla kompletní stanice na stupeň 3 a ponechání v chodu nejméně 5 minut. str Nadzdvižení uzávěru odlučovače vzduchu (nebezpečí vystříknutí) a případná korekce tlaku v zařízení. str. 0 Uvedení solárního zařízení do provozu 36. Nastavení stupně čerpadla podle potřebného provozního objemového průtoku na oběhovém čerpadle kompletní stanice. str. 37. Ruční zapínání a vypínání oběhového čerpadla. K tomu pomocí regulačního přístroje vícenásobné přepínání mezi Ručně a Vyp. str. 38. Kontrolování údaje manometru během pochodu spínání (černá ručička), případná korekce. str. 39. Nastavení regulátoru kompletní stanice na Automatika. str. Demontáž plnicí stanice 40. Otevření nap./vyp. kohoutu ve vývodu T-kusu na tlakové hadici (vzduch se nasává do hadice). str. 4. Zavření kulového kohoutu na sací hadici pro vyprázdnění plnicího čerpadla. str. 4. Otevření vypouštěcího kohoutu plnicího čerpadla a vyprázdnění tlakové hadice ve směru plnicího čerpadla (případně nadzdvižení hadice). Vyprázdnění plnicího čerpadla přes vypouštěcí kohout. str. 43. Zavření vypouštěcího kohoutu. str. 44. Zavření obou nap./vyp. kohoutů na T-kusu tlakové hadice a uvolnění převlečné matice. str. 45. Zavření kulového kohoutu hadice zpátečky a uvolnění od odlučovače vzduchu. str. 46. Vyprázdnění hadice zpátečky do nádržky plnicí stanice a pak její odšroubování od plnicího hrdla nádržky. str. 47. Vyprázdnění nádržky. K tomu uvolnění převlečné matice sací hadice na kulovém ventilu a vyjmutí nádržky z plnicí stanice. str. 48. Naplnit solární kapalinu do kanystru pro solární kapalinu. str Vyčistit tlakovou hadici a hadici zpátečky, a také plnicí čerpadlo. str , 30, 30, 3 7 6, 8 Obr. 38 Ukončení tlakového plnění a nastavení tlaku v zařízení , Obr. 39 Uvedení solárního zařízení do provozu 45 4, , 44 48, 49 4, , Obr. 40 Demontáž plnicí stanice Návod k obsluze - Plnicí stanice BS0 - vydání 03/00 7

28 Buderus, Váš spolehlivý partner. Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o. Průmyslová 37/, Praha 0 Tel.: (+40) 7 9 Fax: (+40) Provozní areál Morava Prostějov - Kralice na Hané Háj 37, 798 Kralice na Hané Tel.: (+40) Fax: (+40)

6302 0474 07/2001 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Odvzdušňovací sada SKS pro ploché kolektory od verze 2.1. Před montáží pečlivě pročtěte

6302 0474 07/2001 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Odvzdušňovací sada SKS pro ploché kolektory od verze 2.1. Před montáží pečlivě pročtěte 0 07 07/00 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Odvzdušňovací sada SKS pro ploché kolektory od verze. Před montáží pečlivě pročtěte Rozsah dodávky Rozsah dodávky Před zahájením montážních prací zkontrolujte,

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 000 4 /000 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Solární stanice 77700689.00-.SD Logasol KS005 Logasol KS005E Logasol KS00 Logasol KS00E Logasol KS00 Logasol KS050 Pro odbornou firmu Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst

Více

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte!

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte! 6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost.......................................... 3 1.1

Více

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 630 4976 05/003 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtěte! Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá

Více

Návod k montáži. Potrubní spojení Logano G125 s Logalux LT300 Logano G125/GB125 s Hořák a Logalux LT300. Příslušenství. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Potrubní spojení Logano G125 s Logalux LT300 Logano G125/GB125 s Hořák a Logalux LT300. Příslušenství. Pro odbornou firmu Návod k montáži Příslušenství Potrubní spojení Logano G5 s Logalux LT300 Logano G5/GB5 s Hořák a Logalux LT300 Pro odbornou firmu Před montáží pozorně pročtěte. 6 0 66 605-0/00 CZ Obsah Umístění...................................................

Více

Návod k instalaci a údržbě Logasol KS0105, KS0105E, KS0110, KS0110E, KS0120, KS0150. Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte.

Návod k instalaci a údržbě Logasol KS0105, KS0105E, KS0110, KS0110E, KS0120, KS0150. Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Solární stanice pro solární tepelná zařízení 77700689.00-.SD 67080595 (0/0) CZ Návod k instalaci a údržbě Logasol KS005, KS005E, KS00, KS00E, KS00, KS050 Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobníkový ohřívač teplé vody Logalux LT35 LT300 Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 7 747 0 543-09/006 CZ Obsah Všeobecné informace........................................

Více

Solární stanice AGS 5... 50

Solární stanice AGS 5... 50 Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Solární stanice AGS 5... 50 7747006489.00-.SD AGS 5 AGS 5E AGS 0 AGS 0E AGS 0 AGS 50 6 70 6 854 (007/04) Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů. Všeobecné

Více

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ Návod k instalaci a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 6 70 80 566-00.T 6 70 80 066 (0/) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3. Použité symboly.................... 3. Bezpečnostní

Více

F E R E L, s. r. o. NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽITÍ. Integrovaný solární kolektorový systém. typ: plochý ISKS FEREL - 10

F E R E L, s. r. o. NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽITÍ. Integrovaný solární kolektorový systém. typ: plochý ISKS FEREL - 10 F E R E L, s. r. o. NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽITÍ Integrovaný solární kolektorový systém typ: plochý Modelové označení : ISKS FEREL - 09 ISKS FEREL - 10 Zhotovitel: FEREL s.r.o. nám. O. Foltýna 52/7 733 01

Více

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 GARDENA Zahradní čerpadlo 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 Zahradní čerpadlo GARDENA 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet Vítejte v zahradě GARDENA... Pročtěte

Více

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy 03 591 A411 CZ Obsah 1. Všeobecné údaje 2 1.1 Použití v souladu s určeným účelem 2 1.2 Konstrukce a popis funkce 2 1.3 Technická data 3 1.4 Oblast použití

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška

Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška www.vorcz.cz Bezpečnostní pokyny Dříve než začnete pracovat s odčerpávací stanicí, nejprve si důkladně přečtěte pokyny a návod k obsluze. 1. Se zařízením

Více

6302 1504 05/2002 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Solární zařízení s regulačním přístrojem KR 0106 Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje

6302 1504 05/2002 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Solární zařízení s regulačním přístrojem KR 0106 Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje 6302 1504 05/2002 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Solární zařízení s regulačním přístrojem KR 0106 Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Předmluva K tomuto návodu Tyto přístroje odpovídají

Více

AGS10-2, AGS20-2, AGS50-2

AGS10-2, AGS20-2, AGS50-2 Návod k instalaci a údržbě AGS0-, AGS0-, AGS50- Solární stanice pro solární tepelná zařízení 6 70 8 46 (05/0) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny................ Použité symboly.................................

Více

Připojovací sada Twin Tube DN 20

Připojovací sada Twin Tube DN 20 01 27 02/2001 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Připojovací sada Twin Tube DN 20 Před montáží pečlivě pročtěte Obsah 1 Rozsah dodávky............................................ 2 Montáž....................................................

Více

Zařízení určené k odsávání použitých olejů

Zařízení určené k odsávání použitých olejů Zařízení určené k odsávání použitých olejů 75 l, s odměrným válcem 95 l, s odměrným válcem Návod k obsluze Obsah: 1. Všeobecné údaje 1.1 Použití v souladu s určeným účelem 1.2 Konstrukce a popis funkce

Více

www.ivarcs.cz NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 1/18

www.ivarcs.cz NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 1/18 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 IVAR.SOLAR K1_NÁVOD_4/2016 IVAR CS, spol. s r.o., Velvarská 9-Podhořany, 277 51 Nelahozeves 1/18 3) Všeobecné informace Instalace

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 00 96 0/004 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Spalinový výměník tepla WT50/60 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá základním požadavkům

Více

Návod k instalaci a k údržbě pro odborníka

Návod k instalaci a k údržbě pro odborníka Návod k instalaci a k údržbě pro odborníka Neutralizační zařízení NE1.1 K použití pro plynové kondenzační kotle Pro odbornou firmu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 643 485 (2010/01) CZ Obsah

Více

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Řada S001 a S002 jsou oběhové jednotky k použití na primární okruh solárních systémů. Zajišťují oběh média mezi kolektory a zásobníkem. Skládající

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1895 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1895 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 895 0.2003 Obsah OBSAH ÚVOD... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Stojan

Více

Poloautomatický bazénový vysavač. Kontiki 2. Návod k použití

Poloautomatický bazénový vysavač. Kontiki 2. Návod k použití Poloautomatický bazénový vysavač Kontiki 2 Návod k použití Blahopřejeme! Stal jste se vlastníkem automatického vysavače KONTIKI 2, speciálně konstruovaného pro nadzemní bazény a zapuštěné bazény s plochým

Více

MCSS. N á v o d k o b s l u z e. EKOTEZ s.r.o. Koněvova 47 130 00 PRAHA 3. Tel. + 420 222 582 291-4 Fax. + 420 222 586 265 e-mail: ekotez@ekotez.

MCSS. N á v o d k o b s l u z e. EKOTEZ s.r.o. Koněvova 47 130 00 PRAHA 3. Tel. + 420 222 582 291-4 Fax. + 420 222 586 265 e-mail: ekotez@ekotez. P L N Í C Í V Á L E C MCSS N á v o d k o b s l u z e EKOTEZ s.r.o. Koněvova 47 130 00 PRAHA 3 Tel. + 420 222 582 291-4 Fax. + 420 222 586 265 e-mail: ekotez@ekotez.cz EDIT VII/98 Návod k obsluze plnících

Více

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením Lister Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením ZPS ECO obj.č. 3275 (50-6000000) CE Odpovídá normám: 2006/95 EG a 89/336 EWG Obr.: ZPS ECO Pro budoucí použití uschovejte! Dodržujte bezpečnostní

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX. ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 SI-912-018R1 SI-914-020R1

SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX. ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 SI-912-018R1 SI-914-020R1 SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 Tato SI reviduje SI-912-018 a SI-914-020 ze dne 23. ledna 2007. Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím

Více

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Návod k obsluze Č.artiklu. 10087 Ozn.artiklu: BWP80-60 OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

6301 4875 04/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Funkční modul FM 443 Solární modul. Před obsluhou pečlivě pročtěte

6301 4875 04/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Funkční modul FM 443 Solární modul. Před obsluhou pečlivě pročtěte 6301 4875 04/2001 CZ Pro uživatele Návod k obsluze Funkční modul FM 443 Solární modul Před obsluhou pečlivě pročtěte Předmluva Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic. Byla prokázána

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ integrované čerpadlové stanice RESOL FLOWSOL BASIC

NÁVOD NA MONTÁŽ integrované čerpadlové stanice RESOL FLOWSOL BASIC NÁVOD NA MONTÁŽ integrované čerpadlové stanice RESOL FLOWSOL BASIC BEZPEČNOSTNÍ POKYNY : Dbejte prosím bezpečnostních pokynů, aby se zamezilo vzniku věcných škod na solárním systému a poškození zdraví.

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU 2006-09 NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU Ohřívač s trubkovým výměníkem typ: typ: Kombinovaný: OW E 60.7 OW E100.7 OW E150.7 OW E200.7 Nepřímotopný výměník: W E 60.7 W E 100.7 W E 100.74-stacionární W E 150.7

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Obr. 1: Typ 3248 jako průchozí ventil a rohový ventil s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS Vydání prosinec 2010 Význam pokynů v tomto

Více

Návod k montáži a obsluze. pro solární stanice. FlowStar-SOL B-F (CS 13 W)

Návod k montáži a obsluze. pro solární stanice. FlowStar-SOL B-F (CS 13 W) Návod k montáži a obsluze pro solární stanice FlowStar-SOL B-F (CS 13 W) Jednotlivé a náhradní díly: 1 Nástěnný držák solární stanice 2 Izolace - zadní část 3 Regulátor 4 Izolace - přední část 5 Průtokoměr

Více

Montážní návod. www.varisol.cz

Montážní návod. www.varisol.cz Montážní návod www.varisol.cz Varisol - montážní návod OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny...................................................... 1 2. Dimenzovaní solárních systémů Varisol.....................................

Více

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88 CZ Montážní návod Solární ohřívač vody Strana 81-88 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043754_201312 Bezpečnostní pokyny/

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

SERVICE INSTRUCTION ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY

SERVICE INSTRUCTION ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY AIRCRAFT ENGINES SERVICE INSTRUCTION ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY 912, 914 R3 Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím symbolům, které odlišují důležitost některých sdělení : VÝSTRAHA:

Více

DF200 Montážní návod. www.thermomax.cz

DF200 Montážní návod. www.thermomax.cz DF200 Montážní návod www.thermomax.cz Thermomax DF200 - montážní návod OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny..................................................... 1 2. Dimenzovaní solárních systémů Thermomax............................

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

Wilo-DrainLift Box. Návod k montáži a obsluze. Aktualizace: 17.10.03. Technické změny vyhrazeny!

Wilo-DrainLift Box. Návod k montáži a obsluze. Aktualizace: 17.10.03. Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze Aktualizace: 17.10.03 Wilo-DrainLift Box 2521833/1003 Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze 1 Obsah: 1 Všeobecně 1.1 Účel použití 1.2 Charakteristika výrobku 1.2.1

Více

Návod k montáži a obsluze. Směšovací skupina s termostatickým ventilem DN20

Návod k montáži a obsluze. Směšovací skupina s termostatickým ventilem DN20 Návod k montáži a obsluze Směšovací skupina s termostatickým ventilem DN20 Směšovací skupina s termostatickým ventilem DN20 Oběhové čerpadlo UPS 15-50 Technická data Provozní tlak: max. 3 bar Teplota média:

Více

Projekční podklad a montážní návod

Projekční podklad a montážní návod Projekční podklad a montážní návod Zásobník teplé užitkové vody TSW-120 / CSW-120 Nástěnný zásobník teplé užitkové vody CSW-70 KKH Brno, spol. s r. o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. 547 429 311, fax:

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

Návod k pouïití. HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus

Návod k pouïití. HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus Návod k pouïití HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus Technické údaje Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max. dopravované množství Max.

Více

Montážní návod. www.thermomax.cz

Montážní návod. www.thermomax.cz Montážní návod www.thermomax.cz Thermomax - montážní návod OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny..................................................... 1 2. Dimenzovaní solárních systémů Thermomax............................

Více

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI ilustrační foto NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI Písková filtrace ProfiStar 112013 1 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady... str. 2 2. Všeobecné informace... str. 3 3. Obsah balení... str. 3 4. Technické údaje...

Více

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30 RU 24 NDT Návod k použití CZ 9000-608-26/30 CZ 2 9000-608-26/30 2016/06/06 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace...4 1.1 Směrnice...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Likvidace přístroje...4 1.5 Použití

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM EF 406/508/511

MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM EF 406/508/511 1 MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM EF 406/508/511 Pečlivě si prostudujte tento návod a uložte jej na bezpečném místě. 2 SOUČÁSTI FILTRU Podstavec Nádoba Víko s šesticestným ventilem,

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Návod k obsluze Obsah: 1. Obecné údaje 1.1 Použití dle určení 1.2 Konstrukce a popis funkce 1.3 Technické údaje 1.4 Oblast použití 1.5 Požadavky na místo instalace 2. Obecné

Více

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320 Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Dr. Sonic 320 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Dříve než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně tento návod, neboť obsahuje

Více

Doplněk návodu k montáži a obsluze

Doplněk návodu k montáži a obsluze Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Doplněk návodu k montáži a obsluze Průmyslové převodovky s ochranou proti explozi čelní a kuželočelní převodovky konstrukční řada X..

Více

FRIATOOLS Návod k použití FRIATOOLS. Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL. Obsah Strana NEBEZPEČÍ

FRIATOOLS Návod k použití FRIATOOLS. Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL. Obsah Strana NEBEZPEČÍ FRIATOOLS Návod k použití Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL FRIATOOLS Obsah Strana 1. Úvod 1.1 Bezpečnostní pokyny 2 1.2 Účel použití 3 2. Bezpečnost

Více

Ve r z e 1.2 česká. Čerpadl o do s udu BRFP350. Návod k obsl uze. Čísl o artiklu: 105 05

Ve r z e 1.2 česká. Čerpadl o do s udu BRFP350. Návod k obsl uze. Čísl o artiklu: 105 05 Ve r z e 1.2 česká Čerpadl o do s udu BRFP350 Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 105 05 OBSAH POZNÁMKY Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Popis

Více

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1. INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE CELOSVĚTOVĚ Návod k obsluze059d Plynová membránová čerpadla N 0150 ANE N 0150 ATE N 0150 STE N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.2 STE N

Více

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ! Před zahájením instalačního procesu si prosím pozorně přečtěte návod. Instalace musí být v souladu s místními normami. 1. Použití Čerpadlo

Více

*48006560* Děkujeme za zakoupení výrobku RESOL. Před instalací a zprovozněním výrobku důkladně prostudujte tento manuál. Manual www.resol.

*48006560* Děkujeme za zakoupení výrobku RESOL. Před instalací a zprovozněním výrobku důkladně prostudujte tento manuál. Manual www.resol. 48006560 *48006560* Děkujeme za zakoupení výrobku RESOL. Před instalací a zprovozněním výrobku důkladně prostudujte tento manuál. Manual www.resol.com Bezpečnostní pokyny Dbejte, prosím, následujících

Více

Návod k pouïití HWW 3000/20 G HWW 4000/20 GL

Návod k pouïití HWW 3000/20 G HWW 4000/20 GL Návod k pouïití HWW 3000/20 G HWW 4000/20 GL Technické údaje HWW 3000/20 G, HWW 4000/ 20 GL Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max. dopravované množství Max.

Více

Otočeno do roviny projekce

Otočeno do roviny projekce Přímočinný přepouštěcí ventil Typ 44-7 a typ 44-8(SEV) Typ 44-7 Přímočinný přepouštěcí ventil Návod k montáži a použití EB 2723 EN CE Vydáno v září 2007 Obsah Obsah Strana 1 Technické řešení a provozní

Více

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150 Uživatelská příručka a Instalační příručka Pro instalatéra a uživatele Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 50 CZ OBSH Bezpečnost... 2. Kvalifi kace uživatele...2.2 Použité symboly...2.3

Více

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Obrázek 1 Regulační zařízení, typ 3244-1 Obrázek 2 Regulační zařízení, typ 3244-7 1. Konstrukce a způsob účinku Pneumatické regulační

Více

Kaskádový sběrač spalin Logano plus GB312 (Dvojkotel)

Kaskádový sběrač spalin Logano plus GB312 (Dvojkotel) 7 77 006 08/006 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Kaskádový sběrač spalin Logano plus GB (Dvojkotel) Před montáží pozorně pročtěte Obsah Umístění................................................... Rozsah

Více

Aktualizováno 30.4.2013 PÍSKOVÝ FILTR NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 30.4.2013 PÍSKOVÝ FILTR NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 30.4.2013 PÍSKOVÝ FILTR NÁVOD K POUŽITÍ 1 Popis částí 1-6-ti cestný ventil 2 - O-kroužek 3 - příruba 4 - uzávěr 5 - vypouštěcí ventil 6 - nádoba 7 - kompletní vnitřní rzvod 8 - záslepka na

Více

Česká republika cs MW-4000052-1. Návod k montáži, obsluze a údržbě. Solární zásobník teplé užitkové vody 200GSHL

Česká republika cs MW-4000052-1. Návod k montáži, obsluze a údržbě. Solární zásobník teplé užitkové vody 200GSHL MW-4000052-1 Česká republika cs Návod k montáži, obsluze a údržbě Solární zásobník teplé užitkové vody 200GSHL Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil/a toto zařízení. Před použitím výrobku

Více

6304 4702 04/2006 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Připojovací sada Twin Tube 15 Twin Tube DN 20. Před montáží pozorně pročtěte

6304 4702 04/2006 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Připojovací sada Twin Tube 15 Twin Tube DN 20. Před montáží pozorně pročtěte 604 470 04/006 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Připojovací sada Twin Tube 5 Twin Tube DN 0 604977.00-.SD Před montáží pozorně pročtěte Obsah Rozsah dodávky.............................................

Více

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU HRs 321-601 - 800-1000 321-601 DUPLEX JUMBO 800-1000 OBSAH OBECNÁ DOPORUČENÍ......4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA...5 Termostat... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ......6 Modely - Typy HRs

Více

Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice XXL

Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice XXL Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice XXL Změny vyhrazeny. Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2 1.1 Předpisy/směrnice 2 1.2 Použití odpovídající účelu 2 1.3 První uvedení do provozu 2 1.4 Práce

Více

SAPAG UZAVÍRACÍ KLAPKY JMC NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI

SAPAG UZAVÍRACÍ KLAPKY JMC NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI Před instalací je nutné přečíst a pochopit celý tento návod Pozorně si pročtěte tyto pokyny Potenciální rizika: nedbání pokynů nesprávné použití produktu nedostatečně kvalifikovaný personál Klapka musí

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

TOPAZE od firmy ZODIAC (s technologií BARACUDA )

TOPAZE od firmy ZODIAC (s technologií BARACUDA ) Platnost od 19.1.2004 No. 533 Automatický bazénový vysavač TOPAZE od firmy ZODIAC (s technologií BARACUDA ) Návod k použití Blahopřejeme! Stal jste se vlastníkem automatického vysavače TOPAZE od firmy

Více

GS 501. Návod k obsluze

GS 501. Návod k obsluze GS 501 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom CS Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon +49(0)7542/402-0 Telefon: 323 604 536-7 Telefax

Více

Dieselové čerpadlo 100 l/min

Dieselové čerpadlo 100 l/min Dieselové čerpadlo 100 l/min 89 351 A801 CZ 230 V 1~AC Obsah 1. Všeobecné údaje 3 1.1 Odborné používání 3 1.2 Konstrukce a popis funkce 3 1.3 Oblast použití 3 1.4 Požadavky na místo instalace 3 1.5 Technické

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obsah 1 Všeobecně... 5 2 Bezpečnost... 6 3 Přeprava/dočasné uskladnění... 7 4 Popis čerpadla... 7 5 Montáž / instalace... 8

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

Návod k pouïití. HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/ 50 M

Návod k pouïití. HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/ 50 M Návod k pouïití HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/ 50 M Technické údaje Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max.

Více

Návod na obsluhu a údržbu. přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG. Obj. č. D 040 152

Návod na obsluhu a údržbu. přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG. Obj. č. D 040 152 Návod na obsluhu a údržbu přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG Obj. č. D 040 152 Leden 2004 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům.

Více

FlowCon B. Instalace Provoz Uvedení do provozu

FlowCon B. Instalace Provoz Uvedení do provozu FlowCon B Instalace Provoz Uvedení do provozu Obsah: Technické údaje a provoz 1. Instalace 2 1.1 Montáž čerpadlové skupiny 2 1.2 Integrace regulátoru DeltaSol B 3 2. Propláchnutí a naplnění systému 4 3.

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Uzavírací pneumatický ventil (on-off ventil) Typ 3351 Obr.1 typ 3351 Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Strana 1 leden 2005 EB 8039 CZ Obsah Obsah Stránka 1 Konstrukce a princip činnosti 4 2 Montáž 4

Více

POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ

POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ PRŮMYSLOVÉ POLYESTEROVÉ FILTRY OBSAH 1. Obecné 2 1.1 Filtry 2 1.2 Filtry 2 1.3 Volba filtrů a druhu zařízení 2 1.3.1 Charakteristiky filtrů 3 1.3.2 Charakteristiky zařízení 3 2.

Více

Návod k použití B-345-01

Návod k použití B-345-01 Návod k použití BMS 1300 B-345-01 Popis spotřebiče 1 držadlo vysavače 2 přívodní kabel s automatickým navíjením 3 výfuková mřížka 4 přípojka na přívod kapaliny 5 přívod kapaliny 6 plnicí otvor na čisticí

Více

Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze VÝDEJNÍK VODY FONTANA WIFF POU FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Pro udržení pracovní výkonnosti

Více

GARDENA. Návod k použití Ponorné čerpadlo

GARDENA. Návod k použití Ponorné čerpadlo GARDENA Návod k použití Ponorné čerpadlo 11000 SL automatic č. výrobku 1786 15000 SL automatic č. výrobku 1788 Dovozce:GARDENA spol. s r.o. Řípská 20a,č.p.1153 627 00 Brno Tel:05/4821777 Fax:05/48217590

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Dešťový kolektor WILO

Dešťový kolektor WILO Dešťový kolektor WILO Typy: RWN 1500 RWN 1500 A RWN 1500 AU 2004920 / 9407 Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 37 RWN / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha

Více

Provzdušňovač vodní nádrže. AP 180 č.v. 7942 AP 400 č.v. 7943. Návod k použití

Provzdušňovač vodní nádrže. AP 180 č.v. 7942 AP 400 č.v. 7943. Návod k použití Provzdušňovač vodní nádrže AP 180 č.v. 7942 AP 400 č.v. 7943 Návod k použití GARDENA provzdušňovač vodní nádrže AP 180 / AP 400 Vítejte v zahradě GARDENA... Přečtěte si prosím pozorně tento návod a dodržujte

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX Aktualizováno 22.1.2013 PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 Důležité bezpečnostní zásady Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se veškerými pokyny.

Více

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R Zásobníky teplé vody 6 720 615 370-00.1RS Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R 6 720 812 886 (2014/09) CZ Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah Obsah 1 Bezpečnostní upozornění

Více

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI ilustrační foto NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI Písková filtrace BlackStar pro modely 3,5; 4;6;7 102015 1 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady... str. 2 2. Obsah balení... str. 3 3. Technické údaje... str.

Více

GFP 3500. Obj. č. 94615 D GB F DK CZ SK NL I. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

GFP 3500. Obj. č. 94615 D GB F DK CZ SK NL I. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen GFP 3500 D GB F DK CZ SK NL I NOR S Obj. č. 94615 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers www.guede.com UNICORE nářadí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ 2 3 4 5 6 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 7 Úvod... 7 Vyvarujte se... 8 Uvedení do provozu... 8 Používání... 8 Údržba...

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit.

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit. Děkujeme Vám za výběr měchového čerpadla typu KBR. Tento návod slouží k zajištění správné a bezpečné obsluhy a údržby čerpadla. K maximálnímu využití čerpadla a zajištění jeho bezpečného, dlouhodobého

Více

LR 7140. Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7140. Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7140 Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme

Více

Geberit AquaClean Sela. Návod k obsluze

Geberit AquaClean Sela. Návod k obsluze Geberit AquaClean Sela Návod k obsluze CS Informace Obsah Bezpečnost... 2 Popis výrobku... 3 Obsluha... 5 Technická údržba... 12 Udržitelný rozvoj... 18 Shoda... 19 Bezpečnost Cílová skupina Tento dokument

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

Návod k obsluze Strojek na stříhání koní

Návod k obsluze Strojek na stříhání koní Návod k obsluze Strojek na stříhání koní Obj.č. 3936 LI Equi Clip Perfekt (TYP 1400-2-TD) 1 Obsah 1 Bezpečnostní předpisy... strana 3-4 1.1 Všeobecné 1.2 Symboly a výstražné pokyny 1.3 Použití, odpovídající

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700)

PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah I. Popis funkcí filtrační nádoby a šesticestného ventilu...4 II. Instalace...4

Více