Co doma platíte? Spotřeba 2MWh/rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co doma platíte? Spotřeba 2MWh/rok"

Transkript

1 Co doma platíte? Spotřeba 2MWh/rok Roční platby domácností za elektřinu bez daní Služby OTE Systémové služby Distribuce Příkon OZE Silová elektřina var. Silová elektřina fix

2 Liberalizace trhu V roce 2000 byl v České republice přijat Zákon 458/2000 Sb., který liberalizoval trh s energiemi. ČEZ, E. ON a PRE rozděleny na dvě samostatné společnosti a to jednak na spravující distribuční sítě distributora a obchodníka. Trh s elektřinou je v České republice již plně liberalizován. Znamená to, že každý odběratel je oprávněn vybrat si dodavatele elektřiny podle vlastního uvážení. Počet držitelů licencí pro obchod s elektřinou cca 400. Výsledná cena elektřiny je tak tvořena součtem plateb za distribuci a silovou elektřinu. Cena za silovou energii je určována výhradně trhem Cena za distribuci je regulována státním dozorem a je vždy určována na kalendářní rok vydáním cenového rozhodnutí ERÚ 2

3 Trh s elektřinou v ČR Competitive environment in generation Regulatory Office Regulator guarantees equal conditions (regtpa) for all groups of market participants, controls charges for transmission and distribution Generators Transmission (ČEPS) TSO procures ancillary services Distribution Customers Choice of supplier wholesale wholesale Market place retail Energy Traders Exchanges Brokers OTC Market operator Market Operator Competitive environment in supply 3

4 JAK FUNGUJE TRH S ELEKTŘINOU Základní problém: elektřinu nelze skladovat, výroba se vždy musí rovnat spotřebě! Provozovatel přenosové soustavy (PPS, TSO), v ČR ČEPS Výrobce A Obchodník B Obchodník C Odběratel D Hlášení dodávky (scheduling) Operátor trhu s elektřinou (MO) v ČR OTE Výrobce A Hod výroba ObchB x Obchodník B Obchodník C Odběratel D Hod VýrA ObchC Hod ObchB OdbD Hod ObchC odběr x x x

5 ZAJIŠTĚNÍ ROVNOVÁHY V SOUSTAVĚ OTE vyhodnocuje odchylky jednotlivých subjektů ČEPS vyrovnává bilanci aktivací od výrobců nakoupených podpůrných služeb Platba za odchylku Platba za rezervovanou kapacitu ODBĚRATELÉ způsobují odchylku VÝROBCI zajišťují jednotlivé podpůrné služby: Obdobně platí za odchylku i výrobci či obchodníci primární regulace sekundární regulace minutová záloha (kladná a záporná 15min) rychle startující záloha (5 min) 5

6 DVĚ ZÁKLADNÍ FORMY OBCHODOVÁNÍ Volný trh - OTC Market (Over-the-Counter) Obchody bilatelární přímé nebo zprostředkované (brokeři: elektronicky nebo hlasově) V ČR první broker otevřel český screen v prosinci 2004, v současnosti zde působí 5 brokerů Burzovní trh - Exchange Market Spotový trh (OKO) provozuje OTE od roku 2001 Futures trh - Pražská Energetická Burza (PXE) září 2006 oznámen záměr vytvořit burzu oficiální založení PXE spuštěno obchodování 6

7 PŘÍKLAD AGREGOVANÉ BROKERSKÉ PLATFORMY 7

8 HLAVNÍ ROZDÍL OBOU TRHŮ RISK MANAGEMENT Na velkoobchodním trhu s elektřinou je rizikem nejen nedodání podkladového aktiva (elektřiny), nebo nezaplacení příslušné dodávky, ale i cenová delta náhradní dodávky a dostupnost podkladového aktiva vůbec OTC trh rizika řeší obchodní partneři bilaterálně většinou ošetřováno riziko nezaplacení dodávky ostatní rizika často nedoceněna a neošetřena Burzovní trh rizika ošetřena centrálně systémem maržování burza jako centrální protistrana eliminuje kreditní riziko mezi účastníky trhu navzájem. ošetřeno i riziko úpadku rizika účastníka obchodu PX initial margin finanční zajištění nominální hodnoty otevřených kontraktů variation margin finanční zajištění změny ceny držených pozic delivery margin finanční zajištění skutečné dodávky/odběru 8

9 VARIATION MARGIN CHRÁNÍ KUPUJÍCÍHO I PRODÁVAJÍCÍHO V případě růstu cen po uzavření obchodu skládá variation margin prodávající ochrana kupujících proti defaultu prodávajícího (ať již ochoty nebo schopnosti dodat za původní nízkou cenu) P PXE CZ PL CAL V případě poklesu cen po uzavření obchodu skládá variation margin kupující ochrana prodávajících proti defaultu kupujícího (ať již ochoty nebo schopnosti odebrat za původní vysokou cenu) 9

10 Energetické burzy v Evropě 10

11 1 1 STRUKTURA ČESKÉHO VELKOOBCHODNÍHO TRHU JE JIŽ SROVNATELNÁ S VYSPĚLÝMI TRHY Porovnání vybraných velkoobchodních trhů (2013) trh (TWh) 2013 spotřeba brutto burza spot futures exchange OTC total** Skandinávie 380 NordPool Německo 618 EEX Francie 495 Euronext/EEX (832014) 459 Česko 70 OKO/PXE N/A Zdroj: Platts, Nasdaq OMC, PXE, OTE, ERU, EEX, Powernext Vývoj zobchodovaných objemů na PXE(TWh)

12 Velkoobchod s elektřinou Burzy PX, EEX, Powernext, EXAA (OTE, SEPS ) Brokerské platformy (zprostředkovatel) ICAP, Spectron, Prebon, GFI, TFS, Evolution. OTC (over the counter) přímo mezi obchodníky bez zprostředkovatele Forward Spot Futures dohoda mezi dvěma stranami nakoupit nebo prodat aktivum v určitý čas v budoucnosti za určitou cenu stanovenou v současnosti. Dohoda mezi dvěma stranami nakoupit nebo prodat aktivum v určitý čas v budoucnosti za určitou cenu stanovenou v současnosti. Není přeceňován podle tržních cen a neobchoduje se na burze. Nízká standardizace. dohoda o koupi či prodeji aktiva v současnosti (d-1, intraday) burzovní derivát, přeceňován podle tržních cen (margining), vysoká standardizace produktů, finanční produkt Futures s fyzickou dodávkou viz výše, apriori je očekávaná dodávka Opce právo koupit nebo prodat podkladové aktivum v budoucnu a předem sjednanou cenu(strike), put, call Balancing market trh s podpůrnými službami

13 Standard products - power Years, Quarters, Months, Weeks, Days, single Hours 13

14 VELKOOBCHODNÍ CENA ELEKTŘINY SE UTVÁŘÍ NA TRHU NA ZÁKLADĚ MNOHA FAKTORŮ NABÍDKY A POPTÁVKY CENA (Kč/MWh) Faktory poptávky spotřeba průmyslu a domácností, počasí přeshraniční kapacity Faktory nabídky Kapacity a účinnosti elektráren Ceny paliv uhlí, plyn, ropa Ceny CO2 Přeshraniční kapacity OBJEM (MW) Spotové ceny (Např. cena produktu Dodávka 1MW zítra od 11 do 12 hodin) Forwardové ceny (Např. cena produktu Dodávka 5 MW celý příští rok) = Průměr očekávaných budoucích hodinových spotových cen 14

15 Přednostní právo dotovaných obnovitelných zdrojů na využití deformuje klasický merit order Variabilní náklady /MWh Nový problém: Růst podílu výroby v obnovitelných zdrojích (RES) snižuje velkoobchodní cenu elektřiny, (byť koncovému zákazníkovi účet roste ) Tradiční elektrárny jsou vytlačovány RES, snižuje se jejich využití v čase a dosahují i nižších cen než by dosáhly v případě, že by RES neexistovaly min. zatížení max. zatížení plynové topné oleje plynové topné oleje větrné vodní větrné vodní jaderné solární hnědouhelné jaderné černouhelné hnědouhelné paroplynové černouhelné Dostupná výrobní kapacita MW paroplynové Tradiční elektrárny tedy realizují nižší tržby a výstavba nových se nevyplácí, přestože jsou stále potřeba jako záloha pro situace nepříznivé pro výrobu v RES

16 VÝVOJ FORWARDOVÝCH CEN PRO ROKY

17 VÝVOJ FORWARDOVÝCH CEN PRO ROKY

18 CONTRACT FOR DIFFERENCES Jedno z možných řešení financování nových investic Výrobce platí prémii Výrobce získává kompenzaci Otázky k dořešení: Jaký subjekt bude protistranou Proti jakému cenovému indexu se bude diference počítat Bude mít každá země jiné schéma? A samozřejmě kde na to vzít peníze

19 NOVÁ REGULACE PRO ENERGETICKÉ FIRMY Porovnání REMIT / EMIR Nařízení REMIT EMIR Účel Zamezení manipulace s velkoobchodním trhem s elektřinou a zemním plynem Zamezení zneužívání důvěrných informací Eliminace systémového rizika obchodování s OTC deriváty, definovaných v MiFID (nejen elektřina a plyn) Metoda Role EU Agentury Kompetence národních regulátorů Zveřejňování důvěrných informací Reporting transakcí Registrace účastníků trhu ACER Provozuje centrálního registru obchodních údajů ERÚ Registrace účastníků trhu Dohled a sankce Povinnost vypořádávat některé OTC transakce prostřednictvím centrálních protistran Reporting derivátových transakcí ESMA Definuje standardy a zásady, schvaluje kategorie derivátů, centrální protistrany, registry obchodních údajů ČNB Schvaluje výjimky z povinnosti centrálního vypořádání Dohled a sankce Role EK Vydává implementační akty Schvaluje standardy, definované ESMA

20 DOPADY REGULACE FINANČNÍCH TRHŮ NA ENERGETIKU Místo předpokládaného snížení rizik může paradoxně dojít k jejich zvýšení REMIT ü 2011 Popis opatření Zákaz manipulace s trhem a zneužívání vnitřních informací reportování transakcí do ACER (fyzicky i finančně vypořádávané spotové i forwardové velkoobchodní transakce s elektřinou a zemním plynem) Zveřejňování fundamentálních dat výrobci Rizika pro energetiku Způsob ochrany a zpřístupňování dat reportovaných transakcí do databáze ACER Zveřejňování informací veřejnosti nutnost agregace a anonymity EMIR ü 2012 MiFID2/MIFIR ? Nové Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů Obchody s OTC deriváty budou muset být od určitého objemu účtovány prostřednictvím ústředních protistran a oznamovány ústředním datovým střediskům Novelizace Market in Financial Instruments Directive návrh zrušení dosavadní výjimky pro obchodování s komoditami na vlastní účet Úprava definice komoditních derivátů jako finančního nástroje Zúčtovací a informační prahy zveřejněny Nutnost reflektovat specifika energetiky při stanovování prahů Nařízení neobsahuje definice hedgingu a spekulativních transakcí a způsob jejich zahrnutí do výpočtu Hrozí zrušení výjimky pro obchodování s komoditními deriváty pro energetiku Riziko nutnosti získání MiFID licence, plnění podmínek jako finanční instituce MAD/MAR ? Zákaz manipulace s trhem a zneužívání vnitřních informací při obchodování s produkty, definovanými v MIFID Dvojitý reporting Nejasná vazba na REMIT

21 WHY A TRADING LICENSE IS AN OBSTACLE? CZ SK Example: Deal: CEZ sells to the consumer in the Romanian grid power from its Czech generation for 50 /MWh HU RO? 47 /MWh? 48 /MWh? 49 /MWh artificial transfer price artificial transfer price artificial transfer price 50 /MWh contract price CEZ, a.s. 50 /MWh CEZ Slovakia s.r.o. CEZ Hungary Kft. CEZTrade Romania Srl. Consumer In RO tax issues tax issues tax issues tax issues legal issues legal issues legal issues legal issues accounting issues accounting issues accounting issues accounting issues regulatory issues regulatory issues regulatory issues regulatory issues 21

22 PŘEHLED OBCHODOVÁNÍ NA VELKOOBCHODNÍCH TRZÍCH S ELEKTŘINOU licence velkoobchod prodej koncovým zákazníkům Česká republika ano ČEZ, a.s. ČEZ Prodej, s.r.o. Slovensko ano ČEZ, a. s. ČEZ Slovensko s.r.o. Polsko ano ČEZ, a.s. ČEZ Trade Polska, z.o.o. Německo, Holandsko ne ČEZ, a.s. ne Rakousko, Švýcarsko ne ČEZ, a.s. ne Francie ano ČEZ, a.s. ne Maďarsko ano ČEZ, a.s. CEZ Hungary, Kft Rumunsko ano ČEZ, a.s. CEZ Vanzare S.A. Bulharsko ano ČEZTrade Bulgaria EAD ČEZ, a.s. (201?) Řecko ano ČEZ, a.s. ne ČEZ Electro AD ČEZTrade Bulgaria EAD Ukončeno působení v Bosně a Hercegovině, Albánii 22

23 PŘEHLED OBCHODOVÁNÍ NA VELKOOBCHODNÍCH TRZÍCH S PLYNEM licence velkoobchod prodej koncovým zákazníkům Česká republika ano ČEZ, a.s. ČEZ Prodej, s.r.o. Slovensko ano ČEZ, a. s. ČEZ Slovensko s.r.o. Německo ne ČEZ, a.s. ne Rakousko ne ČEZ, a.s. ne Velká Británie ne ČEZ, a.s. ne Holandsko ano ČEZ, a.s. ne Rumunsko ano ČEZ Trade Romani S.r.l. CEZ Vanzare S.A. 23

24 CENTRÁLNÍ TRADING SKUPINY ČEZ A SMLUVNÍ VZTAHY Centrální trading skupiny ČEZ zajišťuje veškeré velkoobchodní transakce s energetickými komoditami, a to přímo nebo jménem a na účet příslušné licencované dceřiné společnosti Mandátní smlouva Prodej elektřiny vyrobené ve vlastních elektrárnách (ČR,PL,BG) Tolling Agreement Nákup elektřiny pro dodavatelské společnosti (DE,ČR,SK,PL,HU,BG,RO) Full Supply Agreement Proprietary trading (elektřina, povolenky, černé uhlí, zemní plyn) rámcové smlouvy EFET, ISDA, IETA) Optimalizace provozu elektráren 24

25 VÝVOJ ORGANIZACE PŘIDĚLOVÁNÍ PŘESHRANIČNÍCH KAPACIT TSO1 hranice TSO2 1. Není přístup třetích stran, není žádné přidělování 2. Každé TSO přiděluje na svém území 3. Každé TSO organizuje aukci na ½ kapacity 4. Obě TSO organizují aukci společně 5. Několik TSO zřídí aukční kancelář, kterou pověří organizací společných koordinovaných aukcí CAO Freising for Central Europe CASC Luxmbourg for Western Europe CAO Podgorica for South East Europe New project: CAO + CASC = JAO 25

26 HISTORIE PŘIDĚLOVÁNÍ PŘESHRANIČNÍ KAPACITY OKOLO 2001 ČR EON Netz (nyní Tennet) organizuje jednostrannou roční a měsíční aukci na profilu EPS/EON 2002 EON a VEAG (předchůdce VET, nyní 50 Hertz) organizují jednostranné aukce roční a měsíční, ČEPS zahajuje přidělování kapacity na principu pro-rata 2003 Na jednotlivých profilech s výjimkou PSE jsou organizovány nekoordinované společné aukce 2004 Spuštěny denní aukce 2005 ČEPS pověřena organizováním koordinovaných společných aukcí na profilech VET, ČEPS and PSE 2006 SEPS a EON se připojují ke společné koordinované aukci 2007 ČEPS organizuje intraday alokaci na profilech SEPS and VET 2008 EON a APG se připojují k intraday alokaci 2010 CAO Central Allocation Office GmbH zahájil činnost pro 8 TSO v regionu CEE 2013 CAO spouští aukce pro 2 hranice Chorvatska 26

27 CO MARKET COUPLING PŘINÁŠÍ A co odnáší Dříve Nyní TSO přiděluje přeshraniční kapacitu na zítra obchodníkům v aukci Obchodník realizuje export/import na základě v aukci získané kapacity Obchodník je ten, kdo přesouvá elektřinu mezi národními trhy TSO přiděluje přeshraniční kapacitu na zítra spotovým burzám Burzy realizují export/import na základě vyhodnocení nabídek na nákup/prodej elektřiny na burze Spotová burza je ten, kdo přesouvá elektřinu mezi národními trhy Obchodník nadále přesouvá elektřinu mezi trhy na základě roční a měsíční přeshraniční kapacity ( a uvnitř dne).

28 JAK TO BURZY DĚLAJÍ? Market Coupling ve zkratce Market Coupling spojuje poptávkové a nabídkové křivky propojovaných trhů. Denní aukce na přeshraniční kapacitu přestávají existovat, protože tatáž kapacita je dána k dispozici burzám pro Market Coupling Merit Order trhu A Merit Order trhu B /MWh /MWh Přeshraniční kapacita MW MW

29 MARKET COUPLING ČESKÁ REPUBLIKA SLOVENSKO MAĎARSKO - RUMUNSKO Přeshraniční kapacita na profilu ČEPS SEPS Pro roční a měsíční aukce se nic nemění (zůstávají explicitní) V denních (D-1) aukcích nebude přidělována obchodníkům, ale spotovým burzám Spotové burzy neuplatněné nabídky na levnějším trhu použijí do výše přidělené přeshraniční kapacity k uspokojení poptávky na dražším trhu (implicitní aukce) Pro každou hodinu následujícího dne pak vznikne Buď jedna cena stejná pro oba trhy Nebo různé ceny s menším spreadem než při původním izolovaném sesouhlasení Rozdíl cen = cena přeshraniční kapacity, kterou burzy zaplatí TSO zahájení provozu spotového trhu OKTE spuštění market couplingu ČR SK spuštěn market coupling ČR SK HU spuštěn market coupling ČR SK HU- RO Důsledky pro trh: Skokové zvýšení likvidity spotových trhů Sblížení cenových hladin ČR, SR, HU a RO 29

30 CZ-SK MARKET COUPLING PROVED EXPECTATIONS: LIQUIDITY TRIPLED AND PRICES EQUELED Spot day ahead markets CZ + SK MWh ,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 EUR/MWh volume spot DAM CZ volume spot DAM SK spot average price DAM CZ spot average price DAM SK ,00 0 0,

31 TRH S ELEKTŘINOU V EVROPĚ SE ODEHRÁVÁ NA TERITORIU VÝZNAMNĚ PROPOJENÝCH PŘENOSOVÝCH SOUSTAV Výroba v regionu střední Evropy 2007, netto Středoevropský trh s elektřinou střední Evropa ČEZ ČEZ podíl TWh ,8 % GW ,4 % 31

32 3 2 Q & A

Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013

Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013 červenec 2014 Seznam nejpoužívanějších zkratek ČR ERÚ MPO ČEPS OTE PXE EEX ÚOHS PPS PDS MC

Více

Kapacitní trhy v EU. Capacity Markets in EU

Kapacitní trhy v EU. Capacity Markets in EU ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Kapacitní trhy v EU Capacity Markets in EU Bakalářská práce Studijní program: Elektrotechnika,

Více

červenec 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012

červenec 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012 červenec 2013 Seznam nejpoužívanějších zkratek ČR ERÚ MPO ČEPS OTE PXE EEX SEI ÚOHS PS PPS

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY II. VÝROBA E-OZE, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI

Více

Oceňování derivátů na elektřinu na energetických burzách. Pricing power derivatives on energy exchanges

Oceňování derivátů na elektřinu na energetických burzách. Pricing power derivatives on energy exchanges ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomie, manažerství a humanitních věd Oceňování derivátů na elektřinu na energetických burzách Pricing power derivatives on energy

Více

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ Představení Skupiny ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou

Více

Shrnutí a závěry studie

Shrnutí a závěry studie Vlliiv větrných ellektráren na ellektriizační soustavu ČR Shrnutí a závěry studie EUROENERGY, SPOL. S R.O. ŠVÉDSKÁ 22, 150 00 PRAGUE 5 CZECH REPUBLIC TEL.: 257 116 111 FAX : 257 310 589 WWW.EUROENERGY.CZ

Více

Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007

Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007 Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007 Ing. David Kučera generální sekretář Energetická burza Praha OBSAH Profil společnosti...4 Významné události v roce 2007 a 2008...6 Klíčové údaje...9 Úvodní slovo

Více

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) únor 2015 OBSAH 1. Úvod... 10 2. Předpokládaný vývoj energetického sektoru... 13 2.1 Období do roku 2019... 13 2.2 Období od roku 2020 do 2024... 14 2.3

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2013: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 2 Profil společnosti 3 Významné události v roce 2013 4 Klíčové údaje 6 Obchodování

Více

SEK A SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY Z POHLEDU ČEZ

SEK A SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY Z POHLEDU ČEZ SEK A SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY Z POHLEDU ČEZ JAN KANTA Manažer útvaru Legislativa a trh XXIV. Seminář energetiků Jelenovská, 22. ledna 2014 I KDYŽ MÁME DNES ELEKTŘINY PŘEBYTEK, LZE V ČESKÉ REPUBLICE

Více

2011: Výroční zpráva

2011: Výroční zpráva 2011: Výroční zpráva Obsah Profil společnosti 2 Organizační struktura společnosti 2 Významné události v roce 2011 3 Klíčové údaje 4 Úvodní slovo generálního sekretáře 5 Obchodování 6 Informační a obchodní

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA Pravidla obchodování

BURZOVNÍ PRAVIDLA Pravidla obchodování BURZOVNÍ PRAVIDLA Pravidla obchodování OBSAH: ČÁST 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 - Předmět úpravy Článek 2 - Definice pojmů Článek 3 - Šíření burzovních informací Článek 4 - Kalendář burzovních dnů Článek

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY Společnost Colosseum, a.s. zastupuje společnost Aura Invest Group s.r.o. OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 4 1.1. Povaha dokumentu 4 1.2. Základní údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb.

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Burzy cenných papírů ve střední. Evropě. Stock markets in Central Europe. Jaroslav Šedivý

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Burzy cenných papírů ve střední. Evropě. Stock markets in Central Europe. Jaroslav Šedivý BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Burzy cenných papírů ve střední Evropě Jaroslav Šedivý Unicorn College 2011 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Jaroslav Šedivý

Více

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené záměna jediný kontakt 20 minut konečně doma Skupina ČEZ Výroční zpráva 2014 ve znamení zelené dospívání svatební cesta překvapení dívka v parku osudové setkání pekařka dědictví SEZONA 2014 22 let už seriál

Více

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji Poučení o rizicích Pokud se chcete stát klientem Colosseum, a.s., musíte prostudovat a plně pochopit Poučení o rizicích vznikajících při obchodování na kapitálových trzích. Toto poučení nemůže zahrnovat

Více

Investiční instrumenty na burzovních a mimoburzovních trzích

Investiční instrumenty na burzovních a mimoburzovních trzích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Investiční instrumenty na burzovních a mimoburzovních trzích Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Kocourek studijní obor: Finance

Více

akcionářům, občanům, zákazníkům i zaměstnancům.

akcionářům, občanům, zákazníkům i zaměstnancům. Posláním Skupiny PRE je být spolehlivým partnerem svých zákazníků, společensky odpovědnou společností a podpořit tak svůj vztah k zákazníkům a klíčovým partnerům. Strategickou vizí Skupiny PRE je být silnou

Více

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses ÚEM FES (Ing.) 2010 þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n

Více

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionářům společnosti

Více

ČEZ a.s. po valné hromadě. Vývoj cen a objemů obchodů akcie ČEZ 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80. Datum

ČEZ a.s. po valné hromadě. Vývoj cen a objemů obchodů akcie ČEZ 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80. Datum Update: 18.6.2004 ČEZ a.s. po valné hromadě Vývoj cen a objemů obchodů akcie ČEZ 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 1.1.2003 1.2.2003 1.3.2003 1.4.2003 1.5.2003 1.6.2003 1.7.2003 1.8.2003

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva. diplomová práce. Finanční deriváty

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva. diplomová práce. Finanční deriváty Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva diplomová práce Finanční deriváty Martin Eliášek 2009/2010 0 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci práci na téma: Finanční deriváty

Více

ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ

ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ Jste začátečník nebo i pokročilý investor? Neznáte nějaký ekonomický termín, či si například potřebujete osvěžit technickou analýzu? Tato abeceda investora by

Více

OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Jana Horová

OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Jana Horová OBCHODOVÁNÍ NA BURZE Jana Horová 10.12.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE II. OBCHODOVÁNÍ III. BURZOVNÍ INDEXY IV. PROCES VYPOŘÁDÁNÍ V. DOHLED NAD OBCHODOVÁNÍM VI. STATISTIKY 2 3 I. OBECNÉ ÚDAJE Základní údaje 1993

Více