Postavení OTE, a. s., na trhu s elektřinou a plynem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postavení OTE, a. s., na trhu s elektřinou a plynem"

Transkript

1 Postavení OTE, a. s., na trhu s elektřinou a plynem Ing. Igor Chemišinec, Ph.D., MBA člen představenstva Energetika Most

2 Představení OTE Jméno společnosti: OTE, a.s. Krátký popis: Operátor trhu s elektřinou a plynem Založeno: (na základě energetického zákona č. 458/2000 Sb.) Registrováno: 2. července 2001 Trh s elektřinou: 1. ledna 2002 Trh s plynem: 1. ledna 2010 Podpora OZE 1. ledna 2013 Vlastnictví: Český stát (100% vlastník) Vlastnická práva vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu Je zajištěna neutralita ve vztahu k ostatním účastníkům trhu Sídlo: Praha, Česká republika Forma podnikání: Akciová společnost základní kapitál 340 mil. Kč (~ 13.6 mil. EUR) Jiné vlastnictví: Není dovoleno Činnost: Par. 20 a) EZ č. 458/2000 Sb. 2

3 OTE mezinárodní kontext Příklady zemí mající v nějaké formě operátora trhu Evropa Chorvatsko Španělsko Portugalsko Slovinsko Rumunsko Itálie UK Irsko Slovensko Mimo evropské státy Argentina Austrálie Kanada Bolívie Ekvádor Guatemala Kolumbie Nový Zéland Singapur => ne vždy stejné role a zodpovědnosti 3

4 Činnost OTE ve zkratce PPS PDS Výribce Obchodník zákazník Odběralel Physical world Data for billing Účastník Actual (measured) trhu volumes Výrobce Účastník trhu PPS Generation - Trading - ČEZ, a. s. - IPP (Independent Power Plant) - Combined Heat and Power Plants (CHP) - Renewable Energy Sources (RES) Export/Import ČEPS - TSO Trader (Auxilliary Services, Profiles) Trader 1 Contracted Obhodník volumes Účastník trhu Billing Foreign Trader Trader 2 CS Trader 3 PDS Trader 4 Trader 5 Odběratel Účastník trhu Trader LDS Účastník trhu zákazník Consumption Účastník trhu Trade world Principy: Centrální protistrana, usnadnění datové komunikace Nezávislost na účastnících trhu Transparentnost Podpora otevřeného trhu s elektřinou a plynem 4

5 Zúčtování odchylek elektro Organizované trhy Dlouhodobá rovnováha a statistika Povolenky a Záruky původu Zúčtování odchylek plyn Podporované zdroje energie Činnost OTE ve zkratce OTE Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie Zákon č. 383/2012 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 5

6 Zúčtování odchylek (elektřina, plyn) Poskytovatel regulační energie Subjekt zúčtování Smluvní data OTE Skutečná (naměřená) data DSO TSO Odchylka DSO Provozovatel distribuční soustavy TSO Provozovatel přenosové soustavy Denní procesy: Příjem smluvních hodnot => od subjektů zúčtování Příjem skutečných (naměřených hodnost) <= od provozovatelů sítí Registrace změny dodavatele na příslušných odběrných místech Zúčtování a vyhodnocení odchylek jednotlivým subjektům zúčtování Centrální systém správy dat pro účastníky trhu Risk management a přebírání rizik na trhu s elektřinou a plynem v případě platební neschopnosti účastníků trhu 6

7 Organizované trhy Blokový trh s elektřinou (kontinuální obchodování) Denní spotový trh s elektřinou (aukční princip) Vnitrodenní trh s elektřinou (princip vývěsky) Vyrovnávací trh s elektřinou organizovaný ve spolupráci s PPS ČEPS (princip vývěsky) Denní trh s plynem (aukční princip) Vnitrodenní trh s plynem (kontinuální obchodování) Trh s nevyužitou tolerancí Více než 60 registrovaných subjektů Zobchodováno více než 180 GWh plynu (2012) Více než 90 registrovaných subjektů Zobchodováno více než 12 TWh elektřiny (2012) Principy: Poskytnutí neutrálního a bezpečného prostředí pro jednotlivé účastníky trhu Podpora konkurence na trhu Poskytování informací o trhu Centrální protistrana obchodů, prováděných na principu anonymity Zajištění rizik na straně finančního vypořádání transakcí i na straně fyzické dodávky komodity Zajištění nediskriminačních podmínek pro obchodování všem účastníkům Omezování bariér vstupu nových účastníků na trh Poskytování cenových signálů trhu 7

8 Organizované trhy MEZINÁRODNÍ KONTEXT obchodování více komodit na jednom tržním místě je přirozené EEX (elektřina, plyn, povolenky) EEX APX APX (elektřina, plyn) PowerNext/EPEX Spot (elektřina, plyn) IRL GB F NL B CH N D DK S CZ A SLO FIN EST LV LT PL UA SK H RO PowerNext/ EPEX Spot NordPool OTE Nordpool (elektřina, plyn) P ESP I HR BIH YU BG GR V ČR je to OTE nabízející obchodníkům možnost obchodovat elektřinu a plyn v rámci jednoho portálu a využití společného finančního risk-managementu a finančního vypořádání 8

9 Organizované trhy - Evropské trendy PROPOJOVÁNÍ ENERGETICKÝCH TRHŮ Výsledek kompromisu: Provozovatelé přenosových soustavy (PPS): Bezpečnost dodávek a provozu ES Burzy (PX): Transparentní a jednotný trh podporující volné obchodování Otázky k řešení: NordPool Současný stav propojených trhů V Evropě PPS: Určování přeshraničních přenosových kapacit pro udržení kontroly nad fyzickými toky elektřiny PX/MO: Různé vlastnické struktury s odlišným stupněm a druhem regulace (MiFiD, REMIT, Energetická legislativa) Získané zkušenosti: CWE CZ-SK- HU MC Optimální využití přeshraničních kapacit, Snížení volatility spotových cen elektřiny, Omezení spekulativních nákupů kapacity profilů při explicitních aukcích, Odstranění rizik spojených s nákupem kapacity bez elektřiny. Iberijský poloostrov 9 MC: Market Coupling

10 Kam směřujeme? Cílem je vytvoření jednotného Evropského trhu Dle Evropské Rady má být dosaženo v roce 2014 Alokace přeshraničních přenosových kapacit tržním způsobem => využití implicitního mechanismu Denní trh: Flow-based alokace a aukční princip Vnitrodenní trh: ATC alokace a kontinuální párování OTE svým působením v evropských integračních projektech prokazuje, že není jen společností lokální, ale i uznáváno v rámci mezinárodní spolupráce 10

11 Dlouhodobá rovnováha a statistika Zpráva o dlouhodobé rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu Materiál sloužící MPO, ERU, ČEPS a NET4GAS jako podklad pro rozhodování o budoucím strategickém výhledu vývoje elektroenergetiky a plynárenství Zaměření na predikci spotřeby elektřiny a plynu a vývoj nabídky na trhu s elektřinou a plynem v horizontu do roku 2040 Jedním ze vstupů pro Pačesovu komisi, Státní energetickou koncepci a materiály vypracovávané za účelem rozhodování v decizní sféře Statistika Zpracovávání souhrnných reportů pro účely trhu Transparentnost předávaných statistik 11

12 Povolenky a Záruky původu Povolenky Centrální místo pro zajištění přesné evidence vydávání, držení, převádění a rušení povolenek Správa českého rejstříku obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů na základě pověření českého ministerstva životního prostředí již od roku 2005 Záruky původu Centrální místo pro zajištění evidence vydávání záruk původu elektřiny z obnovitelných zdrojů Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů prokazuje, že daný podíl elektřiny nebo dané množství elektřiny byly vyrobeny z obnovitelných zdrojů a slouží pro prokázání původu elektřiny z obnovitelných zdrojů za uzavřené období. V ČR lze uplatnit záruky původu jako daňový odpočet na spotřební daň z elektřiny. Místo 28,30 koruny na jednu megawatthodinu pak není z odebrané zelené elektřiny placena spotřební daň. 12

13 Podporované zdroje energie Přehled zúčtované podpory v jednotlivých měsících Leden Únor Březen Duben Celkem Počet zadaných výkazů Celkem vyplacená podpora operátorem v Kč z toho Zelený bonus v Kč z toho Výkupní cena v Kč n/a * Z toho ¼ letní zúčtování n/a n/a n/a * Vykázané množství Zelený bonus v MWh z toho lokální spotřeba v MWh Vykázané množství Výkupní cena MWh n/a * Leden Únor Březen Duben *pouze Leden až Březen Kvartálníci Leden až duben včetně ¼ letně zúčtovaných 6% 10% 21% 3% Fotovoltaické a sluneční Vodní Větrné Spalovaní biomasy a bioplynu 48% 12% Ostatní spalování (kalový, důlní, degazační plyn) Podpora decentrální výroby 13

14 V oblasti dodávky panuje přirozený monopol. RWE Gas Net VČP Net SMP Net JMP Net Přenos a distribuce elektřiny 14 Přeprava a distribuce plynu

Co doma platíte? Spotřeba 2MWh/rok

Co doma platíte? Spotřeba 2MWh/rok Co doma platíte? Spotřeba 2MWh/rok 10000 9000 Roční platby domácností za elektřinu bez daní 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Služby OTE Systémové služby Distribuce Příkon OZE Silová elektřina var.

Více

Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013

Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013 červenec 2014 Seznam nejpoužívanějších zkratek ČR ERÚ MPO ČEPS OTE PXE EEX ÚOHS PPS PDS MC

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2009

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2009 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2009 červenec 2010 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

červenec 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012

červenec 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012 červenec 2013 Seznam nejpoužívanějších zkratek ČR ERÚ MPO ČEPS OTE PXE EEX SEI ÚOHS PS PPS

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza obchodních příležitostí na trhu s elektrickou energií a plynem v ČR Tereza Fenclová 2012/2013

Více

Obchodování na energetických trzích. Ing. Karel Vinkler MBA - ČEPS Ing. Pavel Pavlátka - EM Institute

Obchodování na energetických trzích. Ing. Karel Vinkler MBA - ČEPS Ing. Pavel Pavlátka - EM Institute Obchodování na energetických trzích Ing. Karel Vinkler MBA - ČEPS Ing. Pavel Pavlátka - EM Institute Obchodování s energetickými komoditami obsah přednášky Úvod do problematiky základní teze a pojmy, historie

Více

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY II. VÝROBA E-OZE, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI

Více

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb.

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2012 OTE, a.s., je subjektem aktivním jak v ČR, tak v Evropě, a konkrétně přispívá k vytvoření jednotného trhu s elektřinou v rámci celé Evropské unie. OTE, a.s. has been active

Více

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) únor 2015 OBSAH 1. Úvod... 10 2. Předpokládaný vývoj energetického sektoru... 13 2.1 Období do roku 2019... 13 2.2 Období od roku 2020 do 2024... 14 2.3

Více

OTE, a.s. Sokolovská 192/79 186 00 Praha 8. Revize 14 únor 2012. Obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku

OTE, a.s. Sokolovská 192/79 186 00 Praha 8. Revize 14 únor 2012. Obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku Obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku Revize 14 únor 2012 Identifikace Operátora trhu OTE, a.s. - obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka

Více

OČEKÁVANÁ DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU. Prezentační materiál pro veřejnost ELEKTŘINY A PLYNU

OČEKÁVANÁ DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU. Prezentační materiál pro veřejnost ELEKTŘINY A PLYNU OČEKÁVANÁ DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU Prezentační materiál pro veřejnost ELEKTŘINY A PLYNU únor 2013 Obsah 1 Použité zkratky... 2 2 Úvod... 3 3 Východiska dlouhodobé rovnováhy a vztah

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2482 Sbírka zákonů č. 165 / 2012 Částka 59 165 ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Kapacitní trhy v EU. Capacity Markets in EU

Kapacitní trhy v EU. Capacity Markets in EU ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Kapacitní trhy v EU Capacity Markets in EU Bakalářská práce Studijní program: Elektrotechnika,

Více

Optimalizace a regulace OZE. studie výstup projektu

Optimalizace a regulace OZE. studie výstup projektu Optimalizace a regulace OZE studie výstup projektu prosinec 2010 1 Úvod Cílem navrhované studie je zmapovat stávající situaci v rámci energetických přenosových a distribučních soustav, a přinést náměty

Více

Návrh nových pravidel balancingu v ČR

Návrh nových pravidel balancingu v ČR Návrh nových pravidel balancingu v ČR Únor 2015 OTE, a.s. Vypracováno ve spolupráci s Ernst & Young, s.r.o. 0 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1. Flexibilita prostřednictvím akumulace... 3 2. Trh s nevyužitou

Více

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 165/2012 Sb. ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE HLAVA I OBECNÁ

Více

EECS Elektřina Doménový protokol České republiky

EECS Elektřina Doménový protokol České republiky Příloha k Obchodním podmínkám Evidence Záruk Původu EECS Elektřina Doménový protokol České republiky Vypracoval: OTE, a.s. Na základě Pravidel EECS, 7. vydání 2. vydání únor 2014 Obsah A Úvod...5 B Všeobecné

Více

Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007

Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007 Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007 Ing. David Kučera generální sekretář Energetická burza Praha OBSAH Profil společnosti...4 Významné události v roce 2007 a 2008...6 Klíčové údaje...9 Úvodní slovo

Více

Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015. Dina Lašová

Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015. Dina Lašová Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015 Dina Lašová Elektřina jako komodita n komodita => zjednodušeně řečeno surovina potraviny, kovy, bavlna, ropa, zemní plyn a také elektřina n elektřina je hromadná

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. POLOLETÍ 2014

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. POLOLETÍ 2014 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. POLOLETÍ 2014 Neauditované konsolidované výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) (čtvrtletní zpráva dle 119a,

Více

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference Cz Biom Praha, 27.11. 2012 1 Motivace Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných zdrojů do transparentního

Více

Shrnutí a závěry studie

Shrnutí a závěry studie Vlliiv větrných ellektráren na ellektriizační soustavu ČR Shrnutí a závěry studie EUROENERGY, SPOL. S R.O. ŠVÉDSKÁ 22, 150 00 PRAGUE 5 CZECH REPUBLIC TEL.: 257 116 111 FAX : 257 310 589 WWW.EUROENERGY.CZ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Dopady zavedení OZE na energetický systém ČR (bakalářská práce) Autor: Jan Siuda Vedoucí práce: Ing. Josef Bič, Ph.D.

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2014

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2014 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2014 Významné události ve sledovaném období: Prosinec: - Během prosince se společnost ČEPS vyrovnávala s kritickými neplánovanými přetoky způsobenými rekordní výrobou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI KATEDRA MANAGEMENTU PODNIKATELSKÉ SFÉRY. Diplomová práce. Bc.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI KATEDRA MANAGEMENTU PODNIKATELSKÉ SFÉRY. Diplomová práce. Bc. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI KATEDRA MANAGEMENTU PODNIKATELSKÉ SFÉRY Diplomová práce Bc. Matyáš Hančl 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU

Více

Procesy v oblasti energetiky potřeba pružně reagovat na změny požadavků. Roman Portužák Praha 16.4.2013

Procesy v oblasti energetiky potřeba pružně reagovat na změny požadavků. Roman Portužák Praha 16.4.2013 Procesy v oblasti energetiky potřeba pružně reagovat na změny požadavků Roman Portužák Praha 16.4.2013 Vývoj legislativy EU v oblasti energetiky (1) 3 balíčky" předpisů (1996, 2003, 2009) - deregulují

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 SKUPINA ČEZ ÚVOD Společnost ČEZ Prodej, s.r.o., je jednou z nových dceřiných společností, které vznikly v rámci Skupiny ČEZ. Byla založena dne 31. března 2005

Více