EU peníze středním školám digitální učební materiál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EU peníze středním školám digitální učební materiál"

Transkript

1 EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DOR1 - Architektura pravěku a starověku, VY_32_ZAZNAM_DOR104 Ing.arch. Marcela Dorňáková Ročník: 3, 4 Předmět: ARC Anotace: Mezopotámie, datace, lokace, druhy staveb

2 MEZOPOTÁMIE LOKACE A HISTORICKÉ SOUVISLOSTI STAROVĚK Černé moře rozkládala se na území dnešního Iráku Mezi dvěma řekami = Mezopotámie. Aššur Ninive Kalach (Nimrud) Kaspické moře Je oblastí velké řady kultur, které se navzájem prolínaly. Oproti Egyptu byla v nevýhodné poloze a musela čelit neustálým nájezdům, proto jsou stavby pevnostního charakteru. Středozemní moře Jericho Babylon Lagaš Uruk Ur Eridu Susy Perský záliv Persepolis Řeky Eufrat a Tigris zajišťovaly po záplavách úrodnou půdu, v obdobích sucha bylo nutné zavlažovat. Systém zavlažovacích kanálů. území Mezopotámie město, palác zikkurat strana 2

3 MEZOPOTÁMIE DATACE STAROVĚK Sumerská kultura (jižní oblast)cca od let př.n.l Sumerové = hlavní tvůrci mezopotamské kultury - městské státy URUK, UR,KIŠ, LAGAŠ, ERIDU - od r př.n.l. monarchiemi př.n.l. se objevuje obrázkové písmo -počátky matematiky, zeměměřičství, nejstarší mýty ( Gilgameš) Akkadská kultura (severní část)cca od let př.n.l. - klínové písmo na hliněných deskách Sjednocení těchto dvou kultur v Akkadsko-sumerský stát cca od let př.n.l. - král Sargon I. Starobabylonská říše stl.př.nl. - centrum Babylon - první centralizovaný stát s centrální mocí vládce, Chammurapiho zákoník vytesané na stélách Asyrská říše - 9. až 7. stol.př.n.l. - hlavní města Aššur, Nimrud, Ninive - rozlehlé panovnické paláce - dobyvačné války se sousedy, drastické boje - v Ninive objevena Aššurbanipalova rozsáhlá knihovna, epos o Gilgamešovi Novobabylonská říše - 7. až 6.stol.př.n.l. -centrem znovu Babylon, vládce Nabukadnesar II., božstva Ištar a Marduk - rozvoj astrologie a matematiky, šedesátková soustava (úhly, čas), sedmidenní týden strana 3

4 MEZOPOTÁMIE MATERIÁLY STAROVĚK A) Hlína - hlavní stavební materiál, cihly sušené, vypalované a glazovaný líc cihel nebo kolíků, omítky Černé moře B) Rákos - používal se jako výztuž hliněných zdí (první moniérka ). Typy glazovaných kolíků - estetika - zpevnění zdiva C) Kámen - nedostatkový materiál, který se musel do většiny oblastí dovážet, používal se hlavně na obklady soklu a vstupních bran (ale jen výjimečně), sochy vládců a božstev z dioritu Lamassu - strážný démon, zobrazován většinou jako lev nebo býk s lidskou hlavou a křídly součást vstupních bran. D) Dřevo - nedostatkový materiál (palma, cedr - dovážel se z oblasti dnešního Libanonu, cypřiš). Dřevo se používalo na překlady a stropy. Strážný Lamassu z Nimrudské brány (Britské Muzeum) E) Asfalt - podklad vozovek, impregnace, místo malty na zdění Perský záliv strana 4

5 MEZOPOTÁMIE KONSTRUKCE STAROVĚK A) Svislé nosné konstrukce Zdivo cihelná zeď nebo zeď a Redan (rákosová Černé moře výztuha hliněně stěny), široké nosné stěny pro klenby z důvodu velkých šikmých tlaků. Ostatní zdivo také značně široké z vnějšku členěné výstupky - ryzality, zubovitě prolamovaná horní část cimbuří. Sloupy a pilíře velmi málo používané B) Vodorovné nosné konstrukce Dva typy nepravé klenby : klenba lípaná (průběžné styčné spáry) - předchůdce klenby valené, opřená o silnou zeď klenba přečnělková - max. rozpětí 6 m dlouhé a úzké místnosti - klenuté místnosti, brány, mosty Kopule se objevují pouze na sýpkách Dřevěné nosné trámy na ně proutí a pak udusaná hlína Střechy ploché Perský záliv strana 5

6 MEZOPOTÁMIE CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY STAROVĚK Terasy - stavby i celá města byly budovány na uměle vyvýšených terasách. Důvod: časté záplavy nebo příchod obyvatel z hornatých oblastí a jejich zvyk uctívat bohy na vyvýšeném místě. Monumentalizace - plná hmota je členěna příložkami a zářezy, po stranách bran a v nárožích se objevují nevysoké hranolovité věže. Konstrukce jsou předimenzované, města i vesnice jsou obehnány hradbami o tloušťce 3-6 m. Postupného zmenšování hmot Zikkurrat. Architektonické tvary jsou odvozeny z původních konstrukcí z rákosu a cihel (zeď a redan) Architektonické detaily v průčelí barevné nátěry nebo glazura - ornamenty a obrazy - glazura nebo lícovky - spojení architektury a sochařství - z ostění bran a vstupů vystupují sochy Lamassu Detail z Ištařiny brány strana 6

7 MEZOPOTÁMIE DRUHY STAVEB STAROVĚK Zikkurat - postavit na zvýšeném místě, hora boha, stupňovitá věž (3-7 stupňů), nejedná se o hrobku! na vrcholu byla svatyně k uctívání božstva - zikkurat v Uru (2100 př.n.l.) -proslulá Babylonská věž - 90m vysoká, postavená na čtvercové základně 90x90 metrů, na jejím vrcholu svatyně boha Marduka. Zikkurat v Uru E-temenanki = Babylonská věž strana 7

8 MEZOPOTÁMIE DRUHY STAVEB STAROVĚK Palácové stavby - tzv. město ve městě ( hlavně v době asyrské a novobabylonské) -na substrukci = vyvýšená terasa, která chránila palác před záplavami - několikanásobné opevnění - vnitřní dvory - velké sály - dlouhé a úzké místnosti bez oken - osvětleno dveřmi nebo snad otvory ve stropě (lípaná klenba) - společenská a soukromá část - v soukromé části menší chrám Významné paláce palác Sargona II. v Chorsabádu cca 750 př.n.l. 10 ha palác Nabukadnesarův v Babylonu s visutými zahradami palác Ašurbanipalův palác Ašurbanipalův strana 8

9 MEZOPOTÁMIE DRUHY STAVEB STAROVĚK Chrámové stavby - svatyně odvozená od obytného domu - chrámy jsou součástí měst, nejstarší chrám v Eridu (Sumerové)- nález vývoje 18 typů chrámů stavěných na jednom místě - menší než palác, součástí nevelká místnost cella s výklenkem pro sochu -uzavřené posvátné okrsky, samostatné hospodářské a správní celky -Zikkurrat nejdůležitější součást chrámového okrsku, nejstarší v Uruku (3000př.l.), čtvercový nebo obdélníkový půdorys, schodiště nebo rampa Plán Babylonu za vlády Nabukadnesara 1. procesní cesta, 2. Ištařina brána, 6., 7.,10. chrámy, 9. Babylonská věž, 12. Eufrat strana 9

10 MEZOPOTÁMIE IŠTAŘINA BRÁNA STAROVĚK strana 10

11 MEZOPOTÁMIE VISUTÉ ZAHRADY KRÁLOVNY SEMIRAMIS STAROVĚK Jeden ze 7 starověkých divů světa Domněnka i terasy zikkuratů mohly být osázeny. strana 11

12 Použité zdroje a odkazy: Obrázky: Všechny uveřejněné odkazy citované [cit ] Snímek 4 Volné dílo. Dostupné na WWW: Snímek 6 Hardnfast. [cit ] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/file:ancient_ziggurat_at_ali_air_base_iraq_2005.jpg?uselang=cs> RENALIS, Josep. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berl%C3%ADn_- _Pergamon_-_Porta_d%27Ishtar_-_Ur.JPG?uselang=cs> Snímek 7 RENALIS, Josep. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berl%C3%ADn_- _Pergamon_-_Porta_d%27Ishtar_-_Ur.JPG?uselang=cs> LENDERING, Jona. Volné dílo. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/file:etemenanki_drawing.gif?uselang=cs> Snímek 8 LAYARD, Austen Henry. Volné dílo. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/file:halle_in_einem_assyrischen_palast.jpg?uselang=cs> Snímek 9 photo CM. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/file:plan_of_babylon_rb.jpg?uselang=cs> Snímek 10 O.Mustafin.: Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/file:ishtartor.jpg?uselang=cs> Gryffindor. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pergamon_Museum_Berlin_ jpg?uselang=cs> Snímek 11 Volné dílo. Dostupné na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/file:hanging_gardens_of_babylon.jpg?uselang=cs> strana 12

13 Použité zdroje a odkazy: Literatura: SYROVÝ, Petr. Dobrodružství architektury. 1. vyd., Praha: ABF, a.s., Nakladatelství ARCH, ISBN s. 360 BUKOVSKÝ, Jan. HAAS, Felix. Dějiny stavitelství - Přehled vývoje architektury a stavebnictví. 2. Vyd., Brno: VUT Brno, ISBN s. 175 KOCH, Wilfried. Evropská architektura. 1. vyd., Praha: Ikar, ISBN s. 551 fast10.vsb.cz [online]. Dostupný na WWW: < strana 13

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra filozofie KULTURNÍ HISTORIE Luďka Hrabáková Liberec 2006 Luďka Hrabáková - 2006 Tištěná verze má ISBN 80-7372-183-4 2 OBSAH 1 KULTURA, VÝVOJOVÉ FÁZE KULTURY, NEOLITICKÁ

Více

ARCHITEKTURA INŽENÝRSKÝCH STAVEB. Václav Kučera

ARCHITEKTURA INŽENÝRSKÝCH STAVEB. Václav Kučera ARCHITEKTURA INŽENÝRSKÝCH STAVEB Václav Kučera Grada Publishing 2009 Autoři fotografií: Benda Aleš (str. 122) Černý Michael (str. 77) Donckel Georges (str. 225) Goler Stanislav (str. 28, 216 dole, 228

Více

Střední škola umělecká a řemeslná

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1 pro maturitní umělecké obory pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Žák:... Mgr.

Více

Období starověku obecně Rozpětí starověku 4000 375 476-529 Přehled staroorientálních států

Období starověku obecně Rozpětí starověku 4000 375 476-529 Přehled staroorientálních států Období starověku obecně život ve městech má vliv na společnou dělbu práce a vznik společenských rozdílů založeno na chrámovém (později palácovém) hospodářství, kdy kněz má na starosti svou obec, je představitel

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie Trasologie stavební keramiky: Cihly z předhradí lelekovického hradu (2. polovina 15. století) Bakalářská práce Vypracovala: Jitka Hyršovská

Více

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce)

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) Druhým (po pravěku) rozsáhlým úsekem lidských dějin je starověk. Začíná vznikem nejstarších států (kolem r.

Více

Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1. pro tříleté umělecké obory s výučním listem

Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1. pro tříleté umělecké obory s výučním listem Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1 pro tříleté umělecké obory s výučním listem pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

Více

CITIES AND THEIR SECURITY IN HISTORICAL RETROSPECTIVE

CITIES AND THEIR SECURITY IN HISTORICAL RETROSPECTIVE MĚSTA A JEJICH BEZPEČNOST V HISTORICKÉ RETROSPEKTIVĚ CITIES AND THEIR SECURITY IN HISTORICAL RETROSPECTIVE Klíčová slova Vladimíra Šilhánková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Ústav regionálních

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Územní plánování. Petr Jirásek

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Územní plánování. Petr Jirásek Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Územní plánování Petr Jirásek Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Vědecký redaktor: Recenzenti: Územní plánování RNDr. Petr Jirásek doc. RNDr.

Více

CZ.1.07/1.1.16/02.0041 Technické školky Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách STAVBY - DOMY

CZ.1.07/1.1.16/02.0041 Technické školky Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách STAVBY - DOMY STAVBY - DOMY METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/02.0041 OBSAH 1. MŮJ DŮM 4 PŘÍPRAVA 5 MŮJ DŮM ÚVODNÍ TEXT 6 PODLAŽÍ NEBO PATRO? TEXT PRO UČITELE 7 PODLAŽÍ NEBO PATRO PRACOVNÍ LIST 8 OBRÁZEK

Více

An A t n i t k i a a

An A t n i t k i a a Antika Antika Pojem Antika označuje čas a kulturu starověkého Řecka (respektive celé Egejské oblasti) a Římské říše. Antika trvá od 15.století před naším letopočtem (začátek minojské civilizace na Krétě)

Více

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012 Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500 Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012 Vypracovala: Petra Lenkvíková Vedoucí učitelka závěrečné práce: Mgr. Jakub Landa

Více

DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ

DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ textová část: Mgr. Jaromír Šebek, Mgr. Jana Vyšohlídová fotografie:

Více

Opevnûní mûsta âeského Krumlova

Opevnûní mûsta âeského Krumlova PrÛzkumY památek II/1999 Opevnûní mûsta âeského Krumlova ve stfiedovûku I - Latrán a Nové Mûsto Vladislav Razím Obr. 1: Severní část Českého Krumlova na mapě stabilního katastru z roku 1827 (reambulovaná

Více

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550 Ivo Hlobil Milan Dospěl (eds.) Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550 Příspěvky z vědecké konference Hradec Králové 2014 Ivo Hlobil Milan Dospěl (eds.) Gotické a raně renesanční

Více

VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán

VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán PIVOVAR V JINDŘICHOVĚ HRADCI DIPLOMNÍ PROJEKT 2012/2013 FA ČVUT ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán ASISTENT Mgr. art.

Více

Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah:

Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah: Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah: ŘÍM... 2 Architektura... 2 Sochařství... 7 Malířství... 7 RANÝ STŘEDOVĚK... 8 Křesťanská antika... 8 Starokřesťanská architektura v Itálii... 8 Byzanc...

Více

Zděné konstrukce, jejich typy a význam. Vlastnosti. podle mezních stavů. Ishshah Mud-brick Palace in Tarim, Yemen

Zděné konstrukce, jejich typy a význam. Vlastnosti. podle mezních stavů. Ishshah Mud-brick Palace in Tarim, Yemen Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Zděné konstrukce, jejich typy a význam. Vlastnosti zdiva. Zásady Z dimenzování

Více

www.shpelias.cz (C) JAN ELIÁŠ

www.shpelias.cz (C) JAN ELIÁŠ OBSAH (***označ. statě jsou v knihovně vynechány) Úvod...4 ARCHITEKTO ICKÁ A ALÝZA A POPIS...5 Situace, dispozice...7 Prostor dvora...9 Průčelí...10 Interiéry...17 Přízemí...17 Patro...26 Půdní podlaží

Více

Historie hradu Helfštýna

Historie hradu Helfštýna Střípky z historie Helfštýna Z různých materiálu a www stránek sestavil Jiří Rosmus O B S A H 01 Historie hradu Helfštýna 02 Jméno hradu Helfštýna 03 Hradní panství 04 Držitelé hradu Helfštýna 05 Třídně

Více

THERMAL PASOHLÁVKY - ARCHEOLOGICKÝ PARK ŘÍMSKÝ VRCH

THERMAL PASOHLÁVKY - ARCHEOLOGICKÝ PARK ŘÍMSKÝ VRCH THERMAL PASOHLÁVKY - ARCHEOLOGICKÝ PARK ŘÍMSKÝ VRCH Zpracováno dle 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prostředí, v platném znění srpen 2010 INVEK s.r.o., provozovna:

Více

Dej 1 Starověký Řím-umění. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Starověký Řím-umění. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Starověký Řím-umění Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Římské umění Řím byl podle pověsti založen na sedmi pahorcích

Více

ZÁMEK VYŠKOV ČÁST NOVÝ ZÁMEK (C) J A N E L I Á Š

ZÁMEK VYŠKOV ČÁST NOVÝ ZÁMEK (C) J A N E L I Á Š ZÁMEK VYŠKOV ČÁST NOVÝ ZÁMEK Dosud nepublikovaný prospekt vyškovského zámku od jihu, přelom 18. a 19. století. Stav před demolicemi jižního a prostředního křídla. Stavebně historický průzkum 1 ZÁMEK VYŠKOV

Více

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 SBORNÍK z e s e m i n á ř e Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze Národní

Více

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015 01 Městské opevnění (ulice Šafaříkova, Jungmannova, Havlíčkova, Želivského, Komenského a Kollárova, Jana Kouly) Městské opevnění v Českém Brodě je od 3. 5. 1958 nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním

Více

OBYVATELSTVO, REGION A BEZPEČNOST

OBYVATELSTVO, REGION A BEZPEČNOST OBYVATELSTVO, REGION A BEZPEČNOST Sborník referátů z odborné konference REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 2013 U N I V E R Z I T A P A R D U B I C E / C I V I T A S P E R P O P U L I Univerzita Pardubice

Více

KRÁSENSKO ČP. 76 TZV. ZEMANSKÁ RYCHTA STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM

KRÁSENSKO ČP. 76 TZV. ZEMANSKÁ RYCHTA STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM KRÁSENSKO ČP. 76 TZV. ZEMANSKÁ RYCHTA STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM 1 KRÁSENSKO ČP. 76 TZV. ZEMANSKÁ RYCHTA Standardní nedestruktivní stavebně historický průzkum TEXT, FOTOINVENTÁŘ, OBRAZOVÉ PŘÍLOHY, PLÁNY

Více

STÚ-E a.s. EKONOMICKÉ POSUZOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ V BUDOVÁCH 2001

STÚ-E a.s. EKONOMICKÉ POSUZOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ V BUDOVÁCH 2001 OBSAH 1.0 ÚVOD... 1 2.0 VÝBĚR TYPICKÝCH STAVEBNÍCH FUNKČNÍCH DÍLŮ A ŘEŠENÍ BUDOV BYTOVÝCH PANELOVÝCH, BYTOVÝCH TRADIČNÍCH, RODINNÝCH DOMŮ, ŠKOLNÍ BUDOVY TRADIČNÍ A V TECHNOLOGII MONTOVANÉHO SKELETU, ADMINISTRATIVNÍ

Více

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY VILY 1 Vila Tomáše Bati 2 Vila Jana Antonína Bati 3 Vila MUDr. Bohuslava Alberta 4 Vila arch. Vladimíra Karfíka 5 Vila ředitele Hugo Vavrečky 6 Vila ředitele Josefa Hlavničky 7 Vila ředitele Dominika Čipery

Více

Historie vodního stavitelství Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Historie vodního stavitelství Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Historie vodního stavitelství Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Starověk 4000 let př.n.l. Sumerové ochranné hráze proti záplavám, odvodňovací a závlahové kanály. Egypťané závlahové systémy čerpání vody z Nilu

Více