ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014"

Transkript

1

2 ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK Zpráva Vlastivědného muzea v Šumperku je rozdělena do 5 základních částí, a to Základní povinné údaje a Výkaz odborné činnosti hodnocení ředitele a Výkaz odborné činnosti členěný dle závazné metodiky. Část 4 a 5 tvoří Tabulky a Přílohy. Obsah 1 Základní povinné údaje Informace o organizaci Přehled o činnosti Přehled o zaměstnancích Základní údaje o hospodaření organizace Základní údaje o hospodaření Dotace celkem Celkem výnosy a náklady Závazné ukazatele Údaje o kontrolách, audity, certifikáty Výkaz odborné činnosti slovo ředitelky Sbírky Vědecko-výzkumná činnost Prezentační činnost Publikační činnost Přednášková činnost Činnost výstavní Spolupráce s městy a obcemi, mezinárodní spolupráce Výsledky ankety Činnost ředitelky Závěr Odborná činnost přehled Tabulky Přílohy

3 1 Základní povinné údaje Základní údaje o organizaci jsou členěny dle Zásad řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem 1, část A, článek 7, odst Informace o organizaci Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, (dále jen VM Šumperk) se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk, IČO , statutární zástupce PhDr. Marie Gronychová, ředitelka. Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, bylo zřízeno na základě Zřizovací listiny vydané Olomouckým krajem , s platností od Hlavní činností je plnění funkce muzea dle zákona 122/2000 Sb., v platném znění. Činnost Vlastivědného muzea v Šumperku je financována z rozpočtu zřizovatele, tj. Olomouckého kraje. VM Šumperk vykonává se svolením zřizovatele také následující doplňkové činnosti: zámečnictví, nástrojařství; kovářství, podkovářství; truhlářství, podlahářství; zednictví; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (obory činnosti: velkoobchod a maloobchod); hostinská činnost. VM Šumperk je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 780. Je právnickou osobou a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese zodpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, má zřízeny webové stránky ID datové schránky: 74xmakr. Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, spravuje 5 zařízení: Muzeum v Šumperku, Muzeum v Mohelnici, Muzeum v Zábřehu, Památník Adolfa Kašpara v Lošticích a Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov. 1 Směrnice Olomouckého kraje 7/2014, schválená Radou Olomouckého kraje dne , UR/49/29/2014 3

4 Muzeum Šumperk Muzeum Šumperk je největším zařízením Vlastivědného muzea v Šumperku, a to jak rozsahem sbírkového fondu, tak velikostí expozic a výstavních prostor. Muzeum využívá více než poloviny budov areálu Pavlínina dvora, který je kulturní památkou a historickým majetkem Města Šumperk. Stálá expozice Příroda a dějiny severozápadní Moravy byla jako první muzejní expozice v České republice vybavena v roce 2008 unikátním audioprůvodcem GuidePORT, který oživuje exponáty ve čtyřech jazykových mutacích (česky, německy, anglicky a polsky). Muzeum je otevřeno celoročně od úterý do neděle. Muzeum Mohelnice Mohelnické muzeum sídlí v objektu bývalé fary, což je v jádru gotická architektura z poloviny 13. Století. Budova muzea je kulturní památkou a je majetkem Olomouckého kraje. Stálá expozice Z dějin Mohelnicka získala prestižní ocenění Gloria musaealis za nejlepší expozici roku V roce 2012 byla vybudována nová moderní stálá expozice Pravěk Mohelnicka. Muzeum je otevřeno celoročně od úterý do neděle. Muzeum Zábřeh Muzeum Zábřeh sídlí v Domě Pod Podloubím, který je cenným dokladem vývoje měšťanského domu mázhausového typu na severní Moravě. V muzeu jsou tři stálé expozice, a to Z historie města a okolí, Z pokladů zábřežského muzea a miniexpozice věnovaná zábřežskému rodákovi, polárnímu cestovateli Janu Eskymo Welzlovi. K nejcennějším sbírkám zábřežského muzea patří kolekce grafik Václava Hollara, významného umělce 17. Století. Dům Pod Podloubím je kulturní památkou a jeho vlastníkem je Město Zábřeh, Vlastivědné muzeum v Šumperku je zde v nájmu. Muzeum je otevřeno celoročně od úterý do neděle. Památník Adolfa Kašpara v Lošticích Památník Adolfa Kašpara je umístěn v domě, ve kterém často trávil letní měsíce významný český ilustrátor, rodák z Bludova u Šumperka, Adolf Kašpar. Kromě expozice jsou v objektu i výstavní prostory pro krátkodobé výstavy. Dům je kulturní památkou a je majetkem Olomouckého kraje. Muzeum je otevřeno celoročně od středy do neděle. Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov patří k ojedinělým muzeím ve střední Evropě. Expozice muzea vznikla na konci 19. Století a je tvořena bohatými sbírkami trofejí zvěře z lichtenštejnských panství i z loveckých výprav do Afriky, Indie, Polska a Itálie. Exponáty jsou dodnes instalovány v téměř nezměněném stavu. V roce 2014 byla expozice 4

5 doplněna o dlouhodobou výstavu Z pohádky do pohádky. Zámek je kulturní památkou a je majetkem města Úsova. Vlastivědné muzeum v Šumperku je zde v nájmu. Expozice je otevřena od dubna do října každý den s výjimkou pondělí. Vlastivědné muzeum v Šumperku má zřízeny jednotné webové stránky (www.muzeum-sumperk.cz), kde jsou prezentována i všechna detašovaná zařízení včetně informací o výši vstupného, o poskytovaných slevách či volných vstupech. 1.2 Přehled o činnosti Tým pracovníků VM Šumperk je rozdělen dle vnitřní organizační struktury do čtyř oddělení (oddělení odborné činnosti, oddělení ekonomické a správy detašovaných muzeí, oddělení provozu a výroby a správy Lovecko-lesnického muzea na zámku Úsov a oddělení výstavní) a útvaru ředitelky. Dvě oddělení (ekonomické a správy detašovaných muzeí, provozu a výroby a správy Lovecko-lesnického muzea na zámku Úsov) jsou dále ještě členěna na pracoviště. Součástí Informačního pracoviště Vlastivědného muzea v Šumperku je i Informační centrum, na jehož činnost přispívá Město Šumperk ,- Kč ročně (veřejná finanční podpora). Hlavní činností VM Šumperk je zejména naplňování funkce muzea jako vlastníka (správce) sbírky muzejní povahy podle zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, tj. získává, shromažďuje, trvale uchovává, eviduje a odborně zpracovává přírodniny a lidské výtvory, umožňuje jejich veřejné užívání, zkoumá prostředí, z něhož jsou tyto přírodniny nebo lidské výtvory získávány, a poskytuje služby výchovné a vzdělávací pro studijní a vědecké účely. 2 Bližší specifikace odborné činnosti v roce 2014, úspěchy a záměry organizace, jsou rozepsány v kapitole 2. Výkaz odborné činnosti. 1.3 Přehled o zaměstnancích V roce 2014 bylo v organizaci zaměstnáno 50,34 pracovníků (přepočtený stav). Nejpočetnějším oddělením bylo kumulované oddělení provozu a výroby a správy Loveckolesnického muzea na zámku Úsov s 21 zaměstnanci, pak oddělení odborné činnosti (10 zaměstnanců), oddělení ekonomickému a detašovaných muzeí (10 zaměstnanců) a oddělení výstavní s 5 zaměstnanci. Vedoucí oddělení (4 vedoucí nejsou v předchozím výčtu započítáni do počtu zaměstnanců jednotlivých oddělení) a útvar ředitelky (4 pracovníci) 2 Zákon 122/2000 Sb., 10, odst. 6. 5

6 spadají přímo pod vedení ředitelky organizace. Místa průvodců a prodavačky v Muzeu Úsov jsou pouze sezónní, menší úvazek je v případě topiče domovníka na robotárně. Několik dalších zaměstnanců pracuje na vlastní žádost na zkrácený úvazek, některá místa, zejména průvodci nebo zřízenci, jsou obsazována zaměstnanci pracujícími na dohodu o provedení práce. Počet těchto zaměstnanců se zvýšil oproti roku 2013 díky změně otevíracích dob rozšíření provozu na všech zařízeních na soboty a neděle). Dvě zaměstnankyně byly po celý rok na rodičovské dovolené. V porovnání s rokem 2013 nedošlo v organizační struktuře k výrazným změnám. Průměrný plat v roce 2014 byl Kč, což je o 277 Kč více než v roce Nemocnost byla 3,3 %, což odpovídá stavu, který se udržuje od roku 2009 (průměr kolem 3 %). Tabulka č 1: Srovnání nemocnosti a průměrných platů Rok Průměrný plat Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Nemocnost 9,11 % 2,7 % 3,1 % 3,2 % 3,08 % 4 % 3,3 % Z výše uvedených údajů vyplývá, že platy jsou v podmínkách Vlastivědného muzea v Šumperku výrazně pod celostátním průměrem, který byl v roce 2014 více než Kč měsíčně (v Olomouckém kraji více než Kč měsíčně). Průměrná mzda v organizaci nedosahuje zdaleka ani celostátnímu mediánu ( Kč měsíčně). Silně podhodnocené platy neumožňují získávat kvalitní zaměstnance. Platné tabulky nereflektují minimální ani zaručenou mzdu, pohyblivá část platu je již od zřizovatele nastavena velmi nízko. Tato situace komplikuje nastavení finanční zainteresovati zaměstnanců na plnění stanovených úkolů. V organizaci pracuje 17 zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním, středoškolské vzdělání mělo 15 zaměstnanců. Odborných pracovníků podle metodiky NIPOS bylo 13. Z celkového počtu zaměstnanců tvoří ženy 56 %. 6

7 Organizační struktura VM Šumperk pro rok

8 1.4 Základní údaje o hospodaření organizace Pro rok 2014 byl schválen příspěvek na provoz o Kč nižší než v roce předchozím. Závazné ukazatele, tj. limit mzdových prostředků, příspěvek na provoz odpisy a vyrovnané hospodaření, zůstaly stejné Základní údaje o hospodaření Tabulka č. 2: Schválený příspěvek na provoz a závazné ukazatele 2014 Název položky v tis. Kč Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz mzdové náklady Příspěvek na provoz odpisy 992 Celkem neinvestiční příspěvek Investiční příspěvky v tis. Kč Celkem investiční příspěvky 0 Závazné ukazatele v tis. Kč Upravený rozpočet - limit mzdových prostředků příspěvek na provoz odpisy ,359 - odvody z investičního fondu (odpisy) ,359 - hospodářský výsledek 424,029 Schválený příspěvek na provoz byl v roce 2014 o Kč nižší než v roce Příspěvek na provoz mzdové náklady zůstal ve stejné výši jako v roce 2013, proto muselo být zákonné navýšení mzdových tarifů dofinancováno ze zdrojů účelově určených na platy zaměstnanců, které pocházejí z jiných rozpočtů mimo zdroje zřizovatele. Tabulka č. 3 Tabulka fondů V Kč Stav k Tvorba Čerpání Stav k Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond Celkem Fond odměn nebyl v roce 2014 čerpán. Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen pouze zákonným přídělem ve výši Kč a čerpán byl zejména na spolufinancování stravenek ( Kč). Rezervní fond byl v roce 2014 tvořen pouze ze zlepšeného výsledku hospodaření v roce 2013 ve výši Kč. Z fondu byly se souhlasem zřizovatele čerpány prostředky na posílení investičního fondu celkem ve výši Kč a dále byl zřizovatelem nařízen odvod do investičního fondu ve výši Kč. Částka Kč byla použita na nákup sbírkových předmětů. 8

9 Investiční fond byl tvořen příspěvkem na provoz odpisy v celkové částce Kč, a také převodem z rezervního fondu ve výši celkem Kč, z toho bylo Kč odvedeno zřizovateli. Investiční fond byl čerpán pouze na financování policových regálů do depozitáře ( Kč). K této částce je nutné přičíst odvody z investičního fondu zřizovateli, které činily Kč. Tabulka č. 4: Výsledek hospodaření 2014 V tis. Kč Skutečnost - z toho hl. - doplňková celkem činnost činnost Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Dotace celkem V roce 2014 obdrželo VM Šumperk mimo schváleného příspěvku od zřizovatele ( Kč, upravený o výši odpisů zřizovatelem na Kč) ještě i příspěvek z městských rozpočtů veřejná finanční podpora od Města Šumperk na provoz informačního centra ( Kč) a na akci Šumperská hafan 2014 (7 000 Kč) a dotace na projekt MEIS od Statutárního města Olomouc ve výši Kč. Další dotaci obdrželo VM Šumperk od Ministerstva kultury ČR v rámci programu ISO/D, a to příspěvek na restaurování sbírkových předmětů ve výši Kč Celkem výnosy a náklady Výnosy a náklady jsou patrné zejména z Výkazu zisku a ztráty (část 5, příloha č. 1). V tomto dokumentu jsou odděleně evidovány výnosy a náklady hlavní a vedlejší činnosti. Příspěvek na provoz a další dotace byly okomentovány v kapitole předchozí (1.4.2). Výnosy celkem dosáhly výše Kč, z toho Kč představují výnosy z hlavní činnosti a Kč jsou výnosy z doplňkové činnosti (viz tabulka č. 5). Výnosy hlavní činnosti jsou o více než Kč nižší než v roce 2013, a to zejména díky nižším dotacím od zřizovatele (upravený příspěvek na provoz byl o Kč nižší než v roce 2013). Při tom tržby ze vstupného byly nejvyšší za posledních 10 let (o více než Kč vyšší než v roce 2013), stejně tak byly vyšší i výnosy z prodaného zboží. V doplňkové činnosti tvoří největší část výnosů výnosy z pronájmu ( Kč), dále výnosy z občerstvení na zámku Úsov ( Kč). Ostatní výnosy pocházejí z řemeslných činností a z rabatů z obchodní a zprostředkovatelské činnosti. 9

10 Tabulka č. 5: Skutečné výnosy k Hlavní činnost v Kč Příspěvek na provoz od zřizovatele Transferový podíl Příspěvek z městských rozpočtů (Šumperk, Olomouc) Vstupné Prodané zboží Ostatní výnosy z hlavní činnosti Příspěvek MK ČR Celkem hlavní činnost Doplňková činnost Výnosy celkem Celkové náklady na činnost organizace činily Kč (o Kč méně než v roce 2013). Přitom náklady na pokrytí hlavní činnosti dosáhly částky , z toho mzdové náklady včetně zákonných odvodů (quasi mandatorní výdaje) dosáhly částky Kč, výdaje na ostatní zákonné sociální dávky dosáhly částky Kč. Celkem tedy bylo na účtu 52 proúčtováno Kč, což je 68,6 % nákladů na hlavní činnost. Na úhradu energií (mimo PHM) bylo použito, Kč, což představuje cca 8 % nákladů na hlavní činnost. Tyto poměrné ukazatele odpovídají zhruba skutečnosti z roku Ve srovnání s rokem 2013 byly náklady na hlavní činnost o Kč nižší, celkové mzdové výdaje včetně zákonných odvodů byly naopak o Kč vyšší. Toto navýšení je způsobeno zejména zvýšení mzdových tarifů o 3,5 % od Toto navýšení nebylo ze strany zřizovatele sanováno finančními prostředky. Potěšitelný je pokles nákladů na energii (cca Kč), což zejména velmi mírnou zimou jak začátkem roku 2013, tak v jeho závěru. Celkové náklady na hlavní činnost byly o Kč vyšší, než stanovil původní rozpočet, což bylo kryto jednak vyššími výnosy, jednak získáním mimorozpočtových zdrojů (kapitola 1.4.2). Vyšší čerpání oproti schválenému rozpočtu vykazuje zejména účet 511 opravy a udržování, a to díky vyšším nákladům na údržbu vozového parku a také vyšším nákladům na restaurování sbírkových předmětů (o více než Kč). Naopak výrazně nižší čerpání bylo zaznamenáno např. u poplatků za mobilní telefony (účet a ), u spotřeby PHM (účet ) nebo nákladů na reprezentaci (účet 513). Náklady na doplňkovou činnost činily Kč a z největší části byly tvořeny mzdovými náklady včetně zákonného pojištění ( Kč) a náklady na nákup zboží ( Kč). 10

11 O majetku a zásobách organizace vypovídá Rozvaha bilance (část 5, příloha č. 2). Hospodaření VM Šumperk skončilo v hlavní činnosti s přebytkem Kč. V doplňkové činnosti byl dosažen zisk ve výši Kč. Nákladová rentabilita doplňkové činnosti dosáhla téměř 69 % Závazné ukazatele Organizaci byly stanoveny následující závazné ukazatele: vyrovnané nebo zlepšené hospodaření, limit mzdových prostředků a příspěvek na provoz odpisy. Hospodaření organizace skončilo s přebytkem Kč. Závazný ukazatel limit mzdových prostředků na účtu 521 byl stanoven ve výši Kč hrazených z rozpočtu zřizovatele. Tento ukazatel byl dodržen, i když vykázal o Kč vyšší čerpání. Toto vyšší čerpání bylo dokryto dotací veřejnou finanční podporou z Města Šumperk přímo určenou na mzdové náklady IC ( Kč) a dle Zásad řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem 3 se limit mzdových prostředků nevztahuje na prostředky poskytnuté jako účelová dotace bez prostřednictví kraje. Zbylou částku tvoří náhrady mzdy za pracovní neschopnost za první dva týdny pracovní neschopnosti zaměstnance ( Kč), o které byl ve mzdový limit navýšen ve zřizovatelem schváleném rozpočtu na rok Poslední závazný ukazatel příspěvek na provoz odpisy byl v průběhu roku upraven na Kč) a v takto upravené podobě byl splněn. Odvod zřizovateli byl také během roku upraven a v nově stanovené výši Kč byl odveden zřizovateli. Organizace tedy splnila všechny závazné ukazatele stanovené na rok Údaje o kontrolách, audity, certifikáty Během roku 2014 proběhly v organizaci celkem 5 vnějších kontrol. Jednalo se zejména o tematickou kontrolu Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, zaměřenou na dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně v objektu areálu zámku Úsov, kde působí Lovecko-lesnické muzeum v Úsově. Kontrola proběhla dne Dle zápisu z kontroly nebyly zjištěny v době kontroly žádné nedostatky Městský úřad Mohelnice, ekonomický odbor, oddělení obecní živnostenský úřad provedl dne kontrolu plnění povinností stanovených živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění v provozovně Občerstvení Úsov v Lovecko-lesnickém muzeu v Úsově. Ani zde nebyly zjištěny nedostatky při provozování 3 Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem, část B, kapitola II, odst. 1 c) 11

12 živnosti řemeslné Hostinská činnost a živnosti koncesované Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Dne byla provedena kontrola odvodů plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění za období leden 2010 až srpen Jak vyplývá ze Závěrečného protokolu ke zprávě o výsledku kontroly sepsaného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, Regionální pobočkou Ostrava, pobočka pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj, Klientské pracoviště Šumperk, nebyly zjištěny žádné nedoplatky pojistného ani žádné jiné nedostatky. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj kontroloval ve dnech a dodržování povinností vymezených zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů zejména zajištění bezpečnosti práce a provozu vyhrazených technických zařízení. Dvě kontrolní zjištění, která nebyla v souladu s příslušnými ustanoveními citovaného zákona, byla odstraněna na místě. Ve třech případech bylo upozorněno na menší pochybení, ovšem nebyly uvaleny žádné sankce. Závěrem roku dne provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Šumperk kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od do Z Protokolu o kontrole č. 1020/14/893 sepsaného dne vyplynulo, že nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky. O zahájení kontrol (pokud byla kontrola předem ohlášena) i o výsledku kontrol byl dle Zásad hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje 4 informován zřizovatel prostřednictvím odboru kultury a památkové péče. Organizaci v průběhu roku 2014 nebyly uloženy žádné odvody za porušení rozpočtové kázně dle 22 a 44 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a ani jiné sankce (pokuty a penále) podle zvláštních právních předpisů. VM Šumperk nemá zřízen funkčně nezávislý útvar interního finančního auditu, z rozhodnutí Rady Olomouckého kraje byl tento útvar nahrazen výkonem veřejnosprávní kontroly. Vnitřní finanční kontrola je zaměřena na dodržování a uplatňování zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., k zákonu o finanční kontrole, v platném znění. V podmínkách VM Šumperk jsou pak ustanovení těchto předpisů uplatňována 4 Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem, část A, čl. 7, odst. 1 e) 12

13 prostřednictvím platné Směrnice. Konkrétně se jedná o kontrolu již zmiňovaného systému vnitřní finanční kontroly formou žádanek, objednávek a uzavřených platných smluv. Dále je prováděna kontrola účetních dokladů, pokladní hotovosti, atd. Zaměstnankyní kontroly útvaru ředitelky a zaměstnanci ekonomického oddělení bylo za rok 2014 provedeno celkem 76 finančních kontrol. Zjištěné drobné nedostatky (chybějící podpisy, datum, apod.) byly opraveny neprodleně. Další důležitou součástí kontrolní činnosti je i sledování hospodárnosti. V roce 2014 byla stejně jako v roce minulém pravidelně vyhotovována kritéria hospodárnosti za účelem sledování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti hospodaření organizace. Jednotlivé sledované oblasti (např. čerpání rozpočtu, energií, PHM, úklidových prostředků, kancelářských potřeb, telefonních hovorů, spotřeby stravenek apod.) byly dle stanovených kritérií vyhodnocovány v daných termínech určenými zaměstnanci. V žádné sledované oblasti nedošlo k výraznému nárůstu spotřeby. Zápisy s vyhodnocením jsou ukládány na sekretariátě ředitelky. Každý vedoucí oddělení zpracovává a předkládá zprávy či zápisy s výsledky provedených kontrol, které jsou uloženy u pověřeného zaměstnance útvaru ředitelky organizace. Tuto kontrolní činnost provádí vedoucí zaměstnanci v rámci své řídící činnosti. Zaměření plánovaných kontrol je poplatné oblastem působení jednotlivých oddělení: oddělení odborné činnosti kontrola zápisů chronologické evidence v přírůstkových knihách, kontrola uložení sbírkových předmětů v depozitářích, inventarizace, digitalizace, kontrola katalogizace sbírkových předmětů ve tříleté lhůtě od zápisu do přírůstkové knihy a kontrola systematické evidence archeologické podsbírky mohelnického a šumperského muzea zpracované Archaiou Olomouc, apod.; oddělení výstavní a prezentační kontrola dodržování standardů, kontrola klimatických podmínek ve výstavních prostorách, kontrola pokladních knih apod.; oddělení provozu a výroby a správy Lovecko-lesnického muzea na zámku Úsov kontrola pracovní doby, BOZP a PO, hospodárné využití energií, vyúčtování provozních záloh, kontrola požívání alkoholu na pracovišti apod.; oddělení ekonomické a detašovaných muzeí kontroly pokladen a s tím spojené vedení pokladní agendy na všech zařízeních a pracovištích, kontrola výplat náhrad platu za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti placené zaměstnavatelem v roce 2014 ve spolupráci s útvarem ředitelky, kontrola předepsaných zdravotních prohlídek v rámci pracovně lékařské péče, kontrola agendy dohod o provedení práce uzavřených v roce 2014, kontrola uzavřených smluv o předprodeji vstupenek na pracovišti IC v roce 2014 apod. 13

14 Zprávy z těchto kontrol i s komentářem k plnění plánu kontrol jsou založeny na sekretariátě ředitelky. V průběhu sledovaného roku 2014 byly provedeny zaměstnankyní kontroly útvaru ředitelky mimo již uváděné kontroly v oblasti finanční kontroly i další vnitřní kontroly, např. kontrola vybavení lékárniček první pomoci a vedení deníku Záznam o úraze, kontrola úplnosti inventurních soupisů k provedení řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků k , kontrola smluv na výpůjčky sbírkových předmětů, kontrola dodržování Směrnice č. 5/2012, o poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP), kontrola evidence autodopravy za 2. pololetí 2013 a 1. pololetí 2014 (žádanky na přepravu, záznamy o provozu vozidel apod.), kontrola sledování teploty a vlhkosti v depozitářích a výstavních prostorách, kontrola cestovních příkazů za 2. pololetí 2013 a 1. pololetí 2014, kontrola výplat nemocenských dávek, kontrola požadovaných a předepsaných revizí kotelen před zahájením topné sezóny apod. Celkem se tedy jednalo o 21 provedených kontrol. Obsáhlejší přehled kontrolní činnosti je zpracován v samostatném dokumentu Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2014 a také v komentáři ke Zprávě o hospodaření organizace za rok VM Šumperk nezískalo v roce 2014 žádná ocenění. Pro roky 2014 a 2015 organizace obhájila certifikát Asociace informačních center České republiky nositel certifikace managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2008 udělený v rámci jednotné klasifikace turistických informačních center. Návrh na certifikaci byl vypracován A.T.I.C. ČR po kontrole dne Informace pro klienty jsou uvedeny v kapitole 1.1. Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha za rok 2014 jsou uvedeny v přílohách (část 5). 14

15 2 Výkaz odborné činnosti slovo ředitelky V roce 2014 se Vlastivědné muzeum v Šumperku (dále jen VM Šumperk) muselo při plnění svých úkolů vyrovnat zejména se snížením příspěvku na provoz, neboť upravený příspěvek na provoz byl v roce 2014 o Kč nižší než v roce 2013, a dokonce o Kč nižší než v roce I přes to se podařilo opět překročit plánované výnosy (výnosy z tržeb ze vstupného byly dokonce nejvyšší od roku 2006) a dosáhnout zlepšeného výsledku hospodaření. Prioritním úkolem zejména odborných pracovníků byla jako každý rok péče o sbírky a dodržování zákona č. 122/2000 Sb., v platném znění, a vyhlášky č. 275/2000 Sb., v platném znění. Velká péče byla věnována také uložení sbírkových předmětů odpovídajícím způsobem a v odpovídajících podmínkách (nákup nových regálových systémů) a také evidenci sbírkových předmětů. Základní funkce muzea, tj. sbírky tvořit, evidovat, uchovávat, odborně zpracovávat a prezentovat formou muzejních výstav, programů a publikací, splnilo Vlastivědné muzeum v Šumperku i v roce 2014 beze zbytku. 2.1 Sbírky V roce 2014 přibylo do sbírek muzea kusů věcí movitých, tj sbírkových předmětů (inventárních čísel). Vyřazeno bylo 114 sbírkových předmětů (154 kusů věcí movitých). K spravovalo Vlastivědné muzeum v Šumperku více než kusů věcí movitých, což je sbírkových předmětů (inventárních čísel). K nejzajímavějším přírůstkům patřily zejména archeologické nálezy, například detektorové nálezy železných artefaktů z období vrcholného středověku z Nového Hradu u Hanušovic nebo pravěké nálezy ze záchranného výzkumu v Dubicku, Za kostelem, které pocházejí z období kultury s lineární keramikou (neolit) a kultury popelnicových polí. Výtvarné umění v šumperské sbírce bylo obohaceno např. o obrazy Johanna Evangelisty Kastnera (Dóžecí palác v Benátkách, olej na papíře), Eberhardta Kargera (V lese, akvarel na papíře) nebo Jaroslava Keluce (Pohled na Jeseníky, olej na plátně). Historické sbírky byly doplněny např. o předměty z první světové války pocházející od vojáků 93. pěšího pluku v Šumperku, do etnografické sbírky se podařilo získat malovanou lidovou truhlu z roku 1844 nebo dřevěné plastiky Josefa a Ježíše od současné sochařky Romany Krestýnové. 15

16 Do zábřežské sbírky, podsbírka historická, byl zakoupen obraz Josefa Lubiče Zimní panorama Zábřehu (kvaštempera), sbírka Památníku Adolfa Kašpara byla doplněna o sochu Adolfa Kašpara od Julia Pelikána a sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově, podsbírka historická, se může pochlubit loveckou brašnou Ing. Vlastimila Pillicha, bývalého lesního rady působícího na Podkarpatské Rusi a poté vysokoškolského učitele na lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně. V systematické evidenci bylo v programu DEMUS zkatalogizováno sbírkových předmětů. Digitálně bylo navíc zpracováno ks katalogizačních karet (přepis starších karet do programu DEMUS). Inventarizací prošlo sbírkových předmětů, což je cca 10 % z celkového počtu sbírkových předmětů. Digitalizováno bylo kusů věcí movitých. Na webových stránkách MK ČR bylo zveřejněno celkem 667 digitálních obrazových záznamů sbírkových předmětů nebo jejich uložení. V rámci péče o sbírky se podařilo restaurovat sbírkové předměty za více než Kč (z toho Kč z programu ISO MK ČR). Jednalo se např. o historický nábytek, textilie, kresby, malby a grafiku ze sbírek Památníku A. Kašpara v Lošticích atd. Celkem prošlo ošetřením ks sbírkových předmětů. V roce 2014 se navíc podařilo vybavit další depozitáře policovými kovovými regály v ceně více než Kč. 2.2 Vědecko-výzkumná činnost Vědecko-výzkumná činnost muzea spočívá ve výzkumu prostředí, z něhož sbírky pocházejí. Tj. není sice povinností, aby z tohoto výzkumu vzešla i nějaká akvizice, nicméně muzeum, na rozdíl od jiných vědeckých institucí, by mělo preferovat takové vědeckovýzkumné úkoly, které předpokládají alespoň nějaké obohacení sbírek. 5 V tomto duchu by měly být také vědecko-výzkumné úkoly zadávány. V rámci vědecko-výzkumné činnosti bylo zpracováváno 11 interních úkolů. Všechny byly pokračující. Externí vědecký úkol řešil Mgr. Jakub Halama (projekt Preventivní archeologie garant pro okres Šumperk) a Mgr. Mária Kudelová (Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury). Několik výzkumů vyústilo do hmatatelných výstupů (např. články do Severní Moravy, přednášky apod.). V rámci vědecko-výzkumné činnosti spolupracovali jednotliví zaměstnanci i s jinými organizacemi. RNDr. Magda Zmrhalová (Britská bryologická společnost, Česká botanická společnost), Mgr. Jakub Halama (NPÚ, ú. o. p. Olomouc, Archeologické centrum Olomouc, 5 Žalman, J., Příručka muzejníkova, Praha 2002, str

17 p. o.), Mgr. Mária Kudelová (Olomoucký kraj). Mgr. Milan Dvořák je členem PSSČ Vlastivědného muzea Jesenicka a PaedDr. Zdeněk Doubravský je členem pracovní skupiny pro vznik publikace Poklady ze sbírek muzeí Olomouckého kraje. Zásadním úkolem pro rok 2014 v oblasti vědecko-výzkumné činnosti byla opět dokumentace současnosti. 2.3 Prezentační činnost Muzejní činností, která nejintenzivněji oslovuje a kontaktuje veřejnost, je bezesporu činnost prezentační Publikační činnost K nejvýznamnějším edičním počinům patřilo vydání jubilejního 100. svazku vlastivědného sborníku Severní Morava. Toto vydání mělo výjimečně 112 stran a bylo zpracováno v novém grafickém pojetí, celá publikace byla v barevném provedení. Další publikací, kterou vydalo VM Šumperku, byl Skicář (Janíčková, P., Tylová I.), zpracovaný u příležitosti 80. Výročí úmrtí malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara a k výstavě Přátelé Adolfa Kašpara ( ) v Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích. Téměř ke všem výstavám i akcím byly vypracovány drobné tiskoviny, sylaby, listovací soubory, testy, kvízy, omalovánky nebo vystřihovánky. Na webu muzeum-sumperk.cz byly zveřejněny tři odborné články. VM Šumperk se podílelo poskytnutím informací a fotografií na tvorbě publikace Deset let boje o Památník Adolfa Kašpara (Rybičková, S., Hýbl, F., Havlíčkův Brod, 2014). Velký důraz byl nadále kladen na kvalitu webových stránek Vlastivědného muzea v Šumperku na adrese V provozu je německá i anglická mutace stránek. Webové stránky zaznamenaly v roce 2014 celkem unikátních návštěv a vstupů, což je téměř dva krát víc než v roce 2013, kdy bylo unikátních návštěv Prohlížených stránek bylo více než Návštěvnost stránek muzea byla nejvyšší v květnu a pak v době prázdnin, tj. v červenci a v srpnu. Nejvíce vstupů je z českých domén, na druhém místě jsou domény s koncovkou com, po té domény neznámé. Následují domény italské, německé, slovenské, ukrajinské a domény s koncovkou eu. Oproti roku 2013 z výčtu TOP 10 domén zmizela doména polská. V oblasti prohlížečů vede tradičně MS Internet Explorer před Firefoxem, zřetelný je další nástup Androidu a Sony/Ericsson Browser, což svědčí o oblibě tzv. chytrých telefonů. 17

18 Zajímavý je přehled vyhledávačů. Nejvíce vstupů je stejně jako v předchozích letech přes pak a Z jiných stránek, než jsou vyhledávače, je nejvíce návštěv přes a Mezi 10 nejčastěji využívaných webových stránek se letos opět dostaly stránky šumperského informačního centra ovšem webové stránky Olomouckého kraje (www.kr-olomoucky.cz) nebo popřípadě webové stránky destinačního managementu se do nejlepší desítky opět nedostaly. VM Šumperk má i své facebookové stránky, na kterých má již 701 přátel. Fenomén sociálních sítí je nejen velmi důležitým prvkem v oblasti propagace, ale také při získávání informací o návštěvnících, o jejich názorech a přáních, tvoří jakousi zpětnou vazbu reflektující činnost muzea. V roce 2015 bude facebookový profil přepracován a jeho tvorbě bude věnována zvýšená pozornost Přednášková činnost Přednášková činnost byla tradičně realizována zejména na vernisážích a formou komentovaných prohlídek. Samostatných autorských přednášek přednesených v zařízeních VM Šumperk bylo pět. Tradičně nejaktivnější je v této oblasti PaedDr. Zdeněk Doubravský, Mgr. Jakub Halama, Ph.D. a Mgr. Z. Žouželka, Ph.D. Přednášková činnost pracovníků muzea však probíhala i mimo prostory muzea. Celkem 3 přednášky se uskutečnily např. ve Vlastivědném muzeu Jesenicka (Mgr. Dvořák), v Postřelmově a v Bohdíkově (PaedDr. Doubravský). Přednášky zajištěné externisty se uskutečnily pouze v přednáškovém sále šumperského muzea. K nejúspěšnějším přednáškám patřilo například povídání o historii expedičního lezení (Jan Červinka), dále přednáška Zapomenutá krása lidové architektury (Drahomír Polách, Jan Tomíček) nebo Vlastivědné zajímavosti z přírody Jeseníků (Zdeněk Gába). Celkem proběhlo 9 akcí Činnost výstavní Hodnocení výstav je záležitostí značně subjektivní, proto jsou v této zprávě brány v potaz pouze měřitelné hodnoty, a to návštěvnost, tržby a popřípadě návštěvnický a mediální ohlas. 18

19 Nejvyšší návštěvnost v absolutních číslech zaznamenaly opět zapůjčené výstavy určené pro děti, a to Fenomén Igráček (Muzeum Šumperk) s více než návštěvníky a výstava Jak se rodí Večerníčci s návštěvností (Muzeum Šumperk) osob. K dalším úspěšným projektům s návštěvností přes osob patřily již výstavy ze sbírek VM Šumperk, a to výstava Člověk tvůrce příběh pátý sklo (1 156), Dřív než usneš (1 999) a Za zimních večerů v chalupách (1 067). Všechny tyto výstavní projekty lákaly zejména svými interaktivními prvky a dílnami. Výrazným počinem bylo uskutečnění výstavy Ave Maria, na které se podařilo shromáždit téměř kompletní kolekci gotických madon a množství unikátních uměleckých děl souvisejících s danou tematikou. Bohužel, zájem návštěvníků o tuto umělecky velmi cennou výstavu nebyl tak velký, jako např. o výstavy hraček. V šumperském muzeu, kde probíhá paralelně více výstav, se uskutečnilo 27 výstav s celkovou návštěvností osob, což je přibližně 770 osob na jednu výstavu. V Muzeu v Mohelnici byly instalovány 4 výstavy s návštěvností osob (průměr 428 osob na jednu výstavu) a v Zábřehu proběhlo 6 výstav ve výstavní síni a 6 výstav v Minigalerii. Celkový počet návštěvníků na výstavách byl 4 278, což je v průměru 365 osob na jednu výstavu. V Památníku A. Kašpara se konalo výstav 5 s průměrem 282 osob na jednu výstavu. Výstavy z dílny šumperského muzea byly v roce 2014 opět instalovány i v jiných muzeích a institucích, celkem se jednalo o 7 výstavních projektů Největší návštěvnost zaznamenala výstava Když jsem já sloužil v Muzeu v Hlučíně (988 osob) a výstava Příběh Jana Zajíce ve foyer Olomouckého kraje v Olomouci (500 osob). Další výstavy byly instalovány ve Vlastivědném muzeu Jesenicka (Globální oteplování), v Domově důchodců v Šumperku (Na konci ulice je les, Lubomír Bartoš), v Muzeu Vrchlabí (Chléb náš vezdejší) a v Hrabové (Počátky reprodukované hudby). Celkem ve výše uvedených institucích navštívilo výstavy z dílny šumperského muzea 2 893, což je přibližně stav z roku V roce 2013 byla návštěvnost zapůjčených výstav o více než osob vyšší, což bylo způsobeno zejména velmi úspěšnou výstavou Z pohádky do pohádky (5 200 návštěvníků v roce 2013). Tato výstava byla ve formě stálé expozice instalovaná na zámku Úsov a nebude již více zapůjčovaná, i když zájem byl i v roce 2014 velký. Celkově se uskutečnilo 55 krátkodobých výstav, z toho 7 výstav ze sbírek VM v Šumperku bylo instalováno v jiných muzeích a institucích (viz výše). Návštěvnost výstav ve všech zařízeních VM Šumperk byla (o více než v roce 2013), z toho vstupů bylo placených (přibližně stejně jako v roce 2013). Oproti roku 2013 se návštěvnost výstav zvýšila ve všech zařízeních kromě Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích. 19

20 V šumperském muzeu se počet návštěvníků oproti minulému roku navýšil dokonce o téměř osob. Návštěvnost přes osob zaznamenalo 5 výstav, dvě výstavy dosáhly návštěvnosti přes osob. Největší návštěvnický úspěch měly opět výstavy zaměřené na děti a žáky mateřských a základních škol, popř. výstavy, k nimž byly pořádány dílny. V oblasti stálých expozic byla celková návštěvnost vyšší než v roce 2013, a to o osob ( oproti v roce 2013). Zvýšenou návštěvnost expozic zaznamenalo zejména Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov (nárůst o neuvěřitelných osob). Menší nárůst pak zaznamenaly i expozice na ostatních zařízeních, výjimku tvoří jen Muzeum Mohelnice, kde byla návštěvnost expozic o cca 600 osob nižší (viz tabulky č. 6 a 7). Porovnání návštěvnosti expozic a výstav v jednotlivých zařízeních VM Šumperk: Horizontální analýza návštěvnost zařízení porovnávána v čase Při tomto hodnocení bereme v úvahu porovnání návštěvnosti vzhledem k minulému roku. Celková návštěvnost v roce 2014 dosáhla 138 % návštěvnosti roku Loveckolesnické muzeum na zámku Úsov dosáhlo úctyhodných 174 %, Muzeum Mohelnice 92 %, Muzeum Zábřeh 120 %, Muzeum v Šumperku dosáhlo jen 118 % a Památník Adolfa Kašpara v Lošticích 126 % návštěvnosti roku Vertikální analýza položky porovnávány ve stejném časovém okamžiku Porovnání vyjadřuje vztah návštěvnosti jednotlivých zařízení k dané základně, v tomto případě k celkové návštěvnosti ( = 100 %). Celou polovinu všech návštěvníků VM Šumperk přilákalo Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov (50 %), na druhém místě je Muzeum v Šumperku (32 %), Muzeum Zábřeh (9 %), Muzeum Mohelnice (6 %) a Památník Adolfa Kašpara v Lošticích (3 %). V případě celkové návštěvnosti včetně různých akcí, přednášek a koncertů se na první místo dostalo Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov, zejména díky velmi úspěšným akcím na nádvoří zámku, a na druhém místě je Muzeum v Šumperku, kde zrekonstruované nádvoří Pavlínina dvora dovoluje pořádání různých akcí pod širým nebem. K tradičním akcím na nádvoří patří Dětský den, Prázdniny v muzeu, Mikulášský den, Šumperský hafan, dílny k výstavám, ale také koncerty, kde je Vlastivědné muzeum v Šumperku partnerem nebo spolupořadatelem (např. Folklorní festival). 20

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2015 WWW.MUZEUM-SUMPERK.CZ EMAIL: VMSUMPERK@MUZEUM-SUMPERK.CZ ID datové schránky: 74xmakr. Zpráva Vlastivědného muzea v

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2013 ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2013 WWW.MUZEUM-SUMPERK.CZ EMAIL: VMSUMPERK@MUZEUM-SUMPERK.CZ Zpráva Vlastivědného muzea v Šumperku je rozdělena do 5 základních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4677/11 1 Pravidla poskytování a čerpání finančních

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 71220046 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona účetní metoda se nemění, organizace

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Zastupitelstvo města Jičína schválilo na svém 21. zasedání dne 19.10.2009 s účinností od 1.11.2009 změnu čl. V-VII zřizovací listiny Základní umělecké

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Název : Obec Bohdíkov IČO : 00302376 DIČ : CZ00302376 Adresa : Bohdíkov č. 163, 789 64 Bohdíkov Telefon : 583 246 123 podatelna, 583 246 051 starosta e-mail : podatelna@bohdikov.cz,

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více