ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014"

Transkript

1

2 ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK Zpráva Vlastivědného muzea v Šumperku je rozdělena do 5 základních částí, a to Základní povinné údaje a Výkaz odborné činnosti hodnocení ředitele a Výkaz odborné činnosti členěný dle závazné metodiky. Část 4 a 5 tvoří Tabulky a Přílohy. Obsah 1 Základní povinné údaje Informace o organizaci Přehled o činnosti Přehled o zaměstnancích Základní údaje o hospodaření organizace Základní údaje o hospodaření Dotace celkem Celkem výnosy a náklady Závazné ukazatele Údaje o kontrolách, audity, certifikáty Výkaz odborné činnosti slovo ředitelky Sbírky Vědecko-výzkumná činnost Prezentační činnost Publikační činnost Přednášková činnost Činnost výstavní Spolupráce s městy a obcemi, mezinárodní spolupráce Výsledky ankety Činnost ředitelky Závěr Odborná činnost přehled Tabulky Přílohy

3 1 Základní povinné údaje Základní údaje o organizaci jsou členěny dle Zásad řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem 1, část A, článek 7, odst Informace o organizaci Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, (dále jen VM Šumperk) se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk, IČO , statutární zástupce PhDr. Marie Gronychová, ředitelka. Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, bylo zřízeno na základě Zřizovací listiny vydané Olomouckým krajem , s platností od Hlavní činností je plnění funkce muzea dle zákona 122/2000 Sb., v platném znění. Činnost Vlastivědného muzea v Šumperku je financována z rozpočtu zřizovatele, tj. Olomouckého kraje. VM Šumperk vykonává se svolením zřizovatele také následující doplňkové činnosti: zámečnictví, nástrojařství; kovářství, podkovářství; truhlářství, podlahářství; zednictví; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (obory činnosti: velkoobchod a maloobchod); hostinská činnost. VM Šumperk je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 780. Je právnickou osobou a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese zodpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, má zřízeny webové stránky ID datové schránky: 74xmakr. Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, spravuje 5 zařízení: Muzeum v Šumperku, Muzeum v Mohelnici, Muzeum v Zábřehu, Památník Adolfa Kašpara v Lošticích a Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov. 1 Směrnice Olomouckého kraje 7/2014, schválená Radou Olomouckého kraje dne , UR/49/29/2014 3

4 Muzeum Šumperk Muzeum Šumperk je největším zařízením Vlastivědného muzea v Šumperku, a to jak rozsahem sbírkového fondu, tak velikostí expozic a výstavních prostor. Muzeum využívá více než poloviny budov areálu Pavlínina dvora, který je kulturní památkou a historickým majetkem Města Šumperk. Stálá expozice Příroda a dějiny severozápadní Moravy byla jako první muzejní expozice v České republice vybavena v roce 2008 unikátním audioprůvodcem GuidePORT, který oživuje exponáty ve čtyřech jazykových mutacích (česky, německy, anglicky a polsky). Muzeum je otevřeno celoročně od úterý do neděle. Muzeum Mohelnice Mohelnické muzeum sídlí v objektu bývalé fary, což je v jádru gotická architektura z poloviny 13. Století. Budova muzea je kulturní památkou a je majetkem Olomouckého kraje. Stálá expozice Z dějin Mohelnicka získala prestižní ocenění Gloria musaealis za nejlepší expozici roku V roce 2012 byla vybudována nová moderní stálá expozice Pravěk Mohelnicka. Muzeum je otevřeno celoročně od úterý do neděle. Muzeum Zábřeh Muzeum Zábřeh sídlí v Domě Pod Podloubím, který je cenným dokladem vývoje měšťanského domu mázhausového typu na severní Moravě. V muzeu jsou tři stálé expozice, a to Z historie města a okolí, Z pokladů zábřežského muzea a miniexpozice věnovaná zábřežskému rodákovi, polárnímu cestovateli Janu Eskymo Welzlovi. K nejcennějším sbírkám zábřežského muzea patří kolekce grafik Václava Hollara, významného umělce 17. Století. Dům Pod Podloubím je kulturní památkou a jeho vlastníkem je Město Zábřeh, Vlastivědné muzeum v Šumperku je zde v nájmu. Muzeum je otevřeno celoročně od úterý do neděle. Památník Adolfa Kašpara v Lošticích Památník Adolfa Kašpara je umístěn v domě, ve kterém často trávil letní měsíce významný český ilustrátor, rodák z Bludova u Šumperka, Adolf Kašpar. Kromě expozice jsou v objektu i výstavní prostory pro krátkodobé výstavy. Dům je kulturní památkou a je majetkem Olomouckého kraje. Muzeum je otevřeno celoročně od středy do neděle. Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov patří k ojedinělým muzeím ve střední Evropě. Expozice muzea vznikla na konci 19. Století a je tvořena bohatými sbírkami trofejí zvěře z lichtenštejnských panství i z loveckých výprav do Afriky, Indie, Polska a Itálie. Exponáty jsou dodnes instalovány v téměř nezměněném stavu. V roce 2014 byla expozice 4

5 doplněna o dlouhodobou výstavu Z pohádky do pohádky. Zámek je kulturní památkou a je majetkem města Úsova. Vlastivědné muzeum v Šumperku je zde v nájmu. Expozice je otevřena od dubna do října každý den s výjimkou pondělí. Vlastivědné muzeum v Šumperku má zřízeny jednotné webové stránky (www.muzeum-sumperk.cz), kde jsou prezentována i všechna detašovaná zařízení včetně informací o výši vstupného, o poskytovaných slevách či volných vstupech. 1.2 Přehled o činnosti Tým pracovníků VM Šumperk je rozdělen dle vnitřní organizační struktury do čtyř oddělení (oddělení odborné činnosti, oddělení ekonomické a správy detašovaných muzeí, oddělení provozu a výroby a správy Lovecko-lesnického muzea na zámku Úsov a oddělení výstavní) a útvaru ředitelky. Dvě oddělení (ekonomické a správy detašovaných muzeí, provozu a výroby a správy Lovecko-lesnického muzea na zámku Úsov) jsou dále ještě členěna na pracoviště. Součástí Informačního pracoviště Vlastivědného muzea v Šumperku je i Informační centrum, na jehož činnost přispívá Město Šumperk ,- Kč ročně (veřejná finanční podpora). Hlavní činností VM Šumperk je zejména naplňování funkce muzea jako vlastníka (správce) sbírky muzejní povahy podle zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, tj. získává, shromažďuje, trvale uchovává, eviduje a odborně zpracovává přírodniny a lidské výtvory, umožňuje jejich veřejné užívání, zkoumá prostředí, z něhož jsou tyto přírodniny nebo lidské výtvory získávány, a poskytuje služby výchovné a vzdělávací pro studijní a vědecké účely. 2 Bližší specifikace odborné činnosti v roce 2014, úspěchy a záměry organizace, jsou rozepsány v kapitole 2. Výkaz odborné činnosti. 1.3 Přehled o zaměstnancích V roce 2014 bylo v organizaci zaměstnáno 50,34 pracovníků (přepočtený stav). Nejpočetnějším oddělením bylo kumulované oddělení provozu a výroby a správy Loveckolesnického muzea na zámku Úsov s 21 zaměstnanci, pak oddělení odborné činnosti (10 zaměstnanců), oddělení ekonomickému a detašovaných muzeí (10 zaměstnanců) a oddělení výstavní s 5 zaměstnanci. Vedoucí oddělení (4 vedoucí nejsou v předchozím výčtu započítáni do počtu zaměstnanců jednotlivých oddělení) a útvar ředitelky (4 pracovníci) 2 Zákon 122/2000 Sb., 10, odst. 6. 5

6 spadají přímo pod vedení ředitelky organizace. Místa průvodců a prodavačky v Muzeu Úsov jsou pouze sezónní, menší úvazek je v případě topiče domovníka na robotárně. Několik dalších zaměstnanců pracuje na vlastní žádost na zkrácený úvazek, některá místa, zejména průvodci nebo zřízenci, jsou obsazována zaměstnanci pracujícími na dohodu o provedení práce. Počet těchto zaměstnanců se zvýšil oproti roku 2013 díky změně otevíracích dob rozšíření provozu na všech zařízeních na soboty a neděle). Dvě zaměstnankyně byly po celý rok na rodičovské dovolené. V porovnání s rokem 2013 nedošlo v organizační struktuře k výrazným změnám. Průměrný plat v roce 2014 byl Kč, což je o 277 Kč více než v roce Nemocnost byla 3,3 %, což odpovídá stavu, který se udržuje od roku 2009 (průměr kolem 3 %). Tabulka č 1: Srovnání nemocnosti a průměrných platů Rok Průměrný plat Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Nemocnost 9,11 % 2,7 % 3,1 % 3,2 % 3,08 % 4 % 3,3 % Z výše uvedených údajů vyplývá, že platy jsou v podmínkách Vlastivědného muzea v Šumperku výrazně pod celostátním průměrem, který byl v roce 2014 více než Kč měsíčně (v Olomouckém kraji více než Kč měsíčně). Průměrná mzda v organizaci nedosahuje zdaleka ani celostátnímu mediánu ( Kč měsíčně). Silně podhodnocené platy neumožňují získávat kvalitní zaměstnance. Platné tabulky nereflektují minimální ani zaručenou mzdu, pohyblivá část platu je již od zřizovatele nastavena velmi nízko. Tato situace komplikuje nastavení finanční zainteresovati zaměstnanců na plnění stanovených úkolů. V organizaci pracuje 17 zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním, středoškolské vzdělání mělo 15 zaměstnanců. Odborných pracovníků podle metodiky NIPOS bylo 13. Z celkového počtu zaměstnanců tvoří ženy 56 %. 6

7 Organizační struktura VM Šumperk pro rok

8 1.4 Základní údaje o hospodaření organizace Pro rok 2014 byl schválen příspěvek na provoz o Kč nižší než v roce předchozím. Závazné ukazatele, tj. limit mzdových prostředků, příspěvek na provoz odpisy a vyrovnané hospodaření, zůstaly stejné Základní údaje o hospodaření Tabulka č. 2: Schválený příspěvek na provoz a závazné ukazatele 2014 Název položky v tis. Kč Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz mzdové náklady Příspěvek na provoz odpisy 992 Celkem neinvestiční příspěvek Investiční příspěvky v tis. Kč Celkem investiční příspěvky 0 Závazné ukazatele v tis. Kč Upravený rozpočet - limit mzdových prostředků příspěvek na provoz odpisy ,359 - odvody z investičního fondu (odpisy) ,359 - hospodářský výsledek 424,029 Schválený příspěvek na provoz byl v roce 2014 o Kč nižší než v roce Příspěvek na provoz mzdové náklady zůstal ve stejné výši jako v roce 2013, proto muselo být zákonné navýšení mzdových tarifů dofinancováno ze zdrojů účelově určených na platy zaměstnanců, které pocházejí z jiných rozpočtů mimo zdroje zřizovatele. Tabulka č. 3 Tabulka fondů V Kč Stav k Tvorba Čerpání Stav k Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond Celkem Fond odměn nebyl v roce 2014 čerpán. Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen pouze zákonným přídělem ve výši Kč a čerpán byl zejména na spolufinancování stravenek ( Kč). Rezervní fond byl v roce 2014 tvořen pouze ze zlepšeného výsledku hospodaření v roce 2013 ve výši Kč. Z fondu byly se souhlasem zřizovatele čerpány prostředky na posílení investičního fondu celkem ve výši Kč a dále byl zřizovatelem nařízen odvod do investičního fondu ve výši Kč. Částka Kč byla použita na nákup sbírkových předmětů. 8

9 Investiční fond byl tvořen příspěvkem na provoz odpisy v celkové částce Kč, a také převodem z rezervního fondu ve výši celkem Kč, z toho bylo Kč odvedeno zřizovateli. Investiční fond byl čerpán pouze na financování policových regálů do depozitáře ( Kč). K této částce je nutné přičíst odvody z investičního fondu zřizovateli, které činily Kč. Tabulka č. 4: Výsledek hospodaření 2014 V tis. Kč Skutečnost - z toho hl. - doplňková celkem činnost činnost Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Dotace celkem V roce 2014 obdrželo VM Šumperk mimo schváleného příspěvku od zřizovatele ( Kč, upravený o výši odpisů zřizovatelem na Kč) ještě i příspěvek z městských rozpočtů veřejná finanční podpora od Města Šumperk na provoz informačního centra ( Kč) a na akci Šumperská hafan 2014 (7 000 Kč) a dotace na projekt MEIS od Statutárního města Olomouc ve výši Kč. Další dotaci obdrželo VM Šumperk od Ministerstva kultury ČR v rámci programu ISO/D, a to příspěvek na restaurování sbírkových předmětů ve výši Kč Celkem výnosy a náklady Výnosy a náklady jsou patrné zejména z Výkazu zisku a ztráty (část 5, příloha č. 1). V tomto dokumentu jsou odděleně evidovány výnosy a náklady hlavní a vedlejší činnosti. Příspěvek na provoz a další dotace byly okomentovány v kapitole předchozí (1.4.2). Výnosy celkem dosáhly výše Kč, z toho Kč představují výnosy z hlavní činnosti a Kč jsou výnosy z doplňkové činnosti (viz tabulka č. 5). Výnosy hlavní činnosti jsou o více než Kč nižší než v roce 2013, a to zejména díky nižším dotacím od zřizovatele (upravený příspěvek na provoz byl o Kč nižší než v roce 2013). Při tom tržby ze vstupného byly nejvyšší za posledních 10 let (o více než Kč vyšší než v roce 2013), stejně tak byly vyšší i výnosy z prodaného zboží. V doplňkové činnosti tvoří největší část výnosů výnosy z pronájmu ( Kč), dále výnosy z občerstvení na zámku Úsov ( Kč). Ostatní výnosy pocházejí z řemeslných činností a z rabatů z obchodní a zprostředkovatelské činnosti. 9

10 Tabulka č. 5: Skutečné výnosy k Hlavní činnost v Kč Příspěvek na provoz od zřizovatele Transferový podíl Příspěvek z městských rozpočtů (Šumperk, Olomouc) Vstupné Prodané zboží Ostatní výnosy z hlavní činnosti Příspěvek MK ČR Celkem hlavní činnost Doplňková činnost Výnosy celkem Celkové náklady na činnost organizace činily Kč (o Kč méně než v roce 2013). Přitom náklady na pokrytí hlavní činnosti dosáhly částky , z toho mzdové náklady včetně zákonných odvodů (quasi mandatorní výdaje) dosáhly částky Kč, výdaje na ostatní zákonné sociální dávky dosáhly částky Kč. Celkem tedy bylo na účtu 52 proúčtováno Kč, což je 68,6 % nákladů na hlavní činnost. Na úhradu energií (mimo PHM) bylo použito, Kč, což představuje cca 8 % nákladů na hlavní činnost. Tyto poměrné ukazatele odpovídají zhruba skutečnosti z roku Ve srovnání s rokem 2013 byly náklady na hlavní činnost o Kč nižší, celkové mzdové výdaje včetně zákonných odvodů byly naopak o Kč vyšší. Toto navýšení je způsobeno zejména zvýšení mzdových tarifů o 3,5 % od Toto navýšení nebylo ze strany zřizovatele sanováno finančními prostředky. Potěšitelný je pokles nákladů na energii (cca Kč), což zejména velmi mírnou zimou jak začátkem roku 2013, tak v jeho závěru. Celkové náklady na hlavní činnost byly o Kč vyšší, než stanovil původní rozpočet, což bylo kryto jednak vyššími výnosy, jednak získáním mimorozpočtových zdrojů (kapitola 1.4.2). Vyšší čerpání oproti schválenému rozpočtu vykazuje zejména účet 511 opravy a udržování, a to díky vyšším nákladům na údržbu vozového parku a také vyšším nákladům na restaurování sbírkových předmětů (o více než Kč). Naopak výrazně nižší čerpání bylo zaznamenáno např. u poplatků za mobilní telefony (účet a ), u spotřeby PHM (účet ) nebo nákladů na reprezentaci (účet 513). Náklady na doplňkovou činnost činily Kč a z největší části byly tvořeny mzdovými náklady včetně zákonného pojištění ( Kč) a náklady na nákup zboží ( Kč). 10

11 O majetku a zásobách organizace vypovídá Rozvaha bilance (část 5, příloha č. 2). Hospodaření VM Šumperk skončilo v hlavní činnosti s přebytkem Kč. V doplňkové činnosti byl dosažen zisk ve výši Kč. Nákladová rentabilita doplňkové činnosti dosáhla téměř 69 % Závazné ukazatele Organizaci byly stanoveny následující závazné ukazatele: vyrovnané nebo zlepšené hospodaření, limit mzdových prostředků a příspěvek na provoz odpisy. Hospodaření organizace skončilo s přebytkem Kč. Závazný ukazatel limit mzdových prostředků na účtu 521 byl stanoven ve výši Kč hrazených z rozpočtu zřizovatele. Tento ukazatel byl dodržen, i když vykázal o Kč vyšší čerpání. Toto vyšší čerpání bylo dokryto dotací veřejnou finanční podporou z Města Šumperk přímo určenou na mzdové náklady IC ( Kč) a dle Zásad řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem 3 se limit mzdových prostředků nevztahuje na prostředky poskytnuté jako účelová dotace bez prostřednictví kraje. Zbylou částku tvoří náhrady mzdy za pracovní neschopnost za první dva týdny pracovní neschopnosti zaměstnance ( Kč), o které byl ve mzdový limit navýšen ve zřizovatelem schváleném rozpočtu na rok Poslední závazný ukazatel příspěvek na provoz odpisy byl v průběhu roku upraven na Kč) a v takto upravené podobě byl splněn. Odvod zřizovateli byl také během roku upraven a v nově stanovené výši Kč byl odveden zřizovateli. Organizace tedy splnila všechny závazné ukazatele stanovené na rok Údaje o kontrolách, audity, certifikáty Během roku 2014 proběhly v organizaci celkem 5 vnějších kontrol. Jednalo se zejména o tematickou kontrolu Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, zaměřenou na dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně v objektu areálu zámku Úsov, kde působí Lovecko-lesnické muzeum v Úsově. Kontrola proběhla dne Dle zápisu z kontroly nebyly zjištěny v době kontroly žádné nedostatky Městský úřad Mohelnice, ekonomický odbor, oddělení obecní živnostenský úřad provedl dne kontrolu plnění povinností stanovených živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění v provozovně Občerstvení Úsov v Lovecko-lesnickém muzeu v Úsově. Ani zde nebyly zjištěny nedostatky při provozování 3 Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem, část B, kapitola II, odst. 1 c) 11

12 živnosti řemeslné Hostinská činnost a živnosti koncesované Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Dne byla provedena kontrola odvodů plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění za období leden 2010 až srpen Jak vyplývá ze Závěrečného protokolu ke zprávě o výsledku kontroly sepsaného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, Regionální pobočkou Ostrava, pobočka pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj, Klientské pracoviště Šumperk, nebyly zjištěny žádné nedoplatky pojistného ani žádné jiné nedostatky. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj kontroloval ve dnech a dodržování povinností vymezených zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů zejména zajištění bezpečnosti práce a provozu vyhrazených technických zařízení. Dvě kontrolní zjištění, která nebyla v souladu s příslušnými ustanoveními citovaného zákona, byla odstraněna na místě. Ve třech případech bylo upozorněno na menší pochybení, ovšem nebyly uvaleny žádné sankce. Závěrem roku dne provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Šumperk kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od do Z Protokolu o kontrole č. 1020/14/893 sepsaného dne vyplynulo, že nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky. O zahájení kontrol (pokud byla kontrola předem ohlášena) i o výsledku kontrol byl dle Zásad hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje 4 informován zřizovatel prostřednictvím odboru kultury a památkové péče. Organizaci v průběhu roku 2014 nebyly uloženy žádné odvody za porušení rozpočtové kázně dle 22 a 44 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a ani jiné sankce (pokuty a penále) podle zvláštních právních předpisů. VM Šumperk nemá zřízen funkčně nezávislý útvar interního finančního auditu, z rozhodnutí Rady Olomouckého kraje byl tento útvar nahrazen výkonem veřejnosprávní kontroly. Vnitřní finanční kontrola je zaměřena na dodržování a uplatňování zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., k zákonu o finanční kontrole, v platném znění. V podmínkách VM Šumperk jsou pak ustanovení těchto předpisů uplatňována 4 Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem, část A, čl. 7, odst. 1 e) 12

13 prostřednictvím platné Směrnice. Konkrétně se jedná o kontrolu již zmiňovaného systému vnitřní finanční kontroly formou žádanek, objednávek a uzavřených platných smluv. Dále je prováděna kontrola účetních dokladů, pokladní hotovosti, atd. Zaměstnankyní kontroly útvaru ředitelky a zaměstnanci ekonomického oddělení bylo za rok 2014 provedeno celkem 76 finančních kontrol. Zjištěné drobné nedostatky (chybějící podpisy, datum, apod.) byly opraveny neprodleně. Další důležitou součástí kontrolní činnosti je i sledování hospodárnosti. V roce 2014 byla stejně jako v roce minulém pravidelně vyhotovována kritéria hospodárnosti za účelem sledování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti hospodaření organizace. Jednotlivé sledované oblasti (např. čerpání rozpočtu, energií, PHM, úklidových prostředků, kancelářských potřeb, telefonních hovorů, spotřeby stravenek apod.) byly dle stanovených kritérií vyhodnocovány v daných termínech určenými zaměstnanci. V žádné sledované oblasti nedošlo k výraznému nárůstu spotřeby. Zápisy s vyhodnocením jsou ukládány na sekretariátě ředitelky. Každý vedoucí oddělení zpracovává a předkládá zprávy či zápisy s výsledky provedených kontrol, které jsou uloženy u pověřeného zaměstnance útvaru ředitelky organizace. Tuto kontrolní činnost provádí vedoucí zaměstnanci v rámci své řídící činnosti. Zaměření plánovaných kontrol je poplatné oblastem působení jednotlivých oddělení: oddělení odborné činnosti kontrola zápisů chronologické evidence v přírůstkových knihách, kontrola uložení sbírkových předmětů v depozitářích, inventarizace, digitalizace, kontrola katalogizace sbírkových předmětů ve tříleté lhůtě od zápisu do přírůstkové knihy a kontrola systematické evidence archeologické podsbírky mohelnického a šumperského muzea zpracované Archaiou Olomouc, apod.; oddělení výstavní a prezentační kontrola dodržování standardů, kontrola klimatických podmínek ve výstavních prostorách, kontrola pokladních knih apod.; oddělení provozu a výroby a správy Lovecko-lesnického muzea na zámku Úsov kontrola pracovní doby, BOZP a PO, hospodárné využití energií, vyúčtování provozních záloh, kontrola požívání alkoholu na pracovišti apod.; oddělení ekonomické a detašovaných muzeí kontroly pokladen a s tím spojené vedení pokladní agendy na všech zařízeních a pracovištích, kontrola výplat náhrad platu za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti placené zaměstnavatelem v roce 2014 ve spolupráci s útvarem ředitelky, kontrola předepsaných zdravotních prohlídek v rámci pracovně lékařské péče, kontrola agendy dohod o provedení práce uzavřených v roce 2014, kontrola uzavřených smluv o předprodeji vstupenek na pracovišti IC v roce 2014 apod. 13

14 Zprávy z těchto kontrol i s komentářem k plnění plánu kontrol jsou založeny na sekretariátě ředitelky. V průběhu sledovaného roku 2014 byly provedeny zaměstnankyní kontroly útvaru ředitelky mimo již uváděné kontroly v oblasti finanční kontroly i další vnitřní kontroly, např. kontrola vybavení lékárniček první pomoci a vedení deníku Záznam o úraze, kontrola úplnosti inventurních soupisů k provedení řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků k , kontrola smluv na výpůjčky sbírkových předmětů, kontrola dodržování Směrnice č. 5/2012, o poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP), kontrola evidence autodopravy za 2. pololetí 2013 a 1. pololetí 2014 (žádanky na přepravu, záznamy o provozu vozidel apod.), kontrola sledování teploty a vlhkosti v depozitářích a výstavních prostorách, kontrola cestovních příkazů za 2. pololetí 2013 a 1. pololetí 2014, kontrola výplat nemocenských dávek, kontrola požadovaných a předepsaných revizí kotelen před zahájením topné sezóny apod. Celkem se tedy jednalo o 21 provedených kontrol. Obsáhlejší přehled kontrolní činnosti je zpracován v samostatném dokumentu Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2014 a také v komentáři ke Zprávě o hospodaření organizace za rok VM Šumperk nezískalo v roce 2014 žádná ocenění. Pro roky 2014 a 2015 organizace obhájila certifikát Asociace informačních center České republiky nositel certifikace managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2008 udělený v rámci jednotné klasifikace turistických informačních center. Návrh na certifikaci byl vypracován A.T.I.C. ČR po kontrole dne Informace pro klienty jsou uvedeny v kapitole 1.1. Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha za rok 2014 jsou uvedeny v přílohách (část 5). 14

15 2 Výkaz odborné činnosti slovo ředitelky V roce 2014 se Vlastivědné muzeum v Šumperku (dále jen VM Šumperk) muselo při plnění svých úkolů vyrovnat zejména se snížením příspěvku na provoz, neboť upravený příspěvek na provoz byl v roce 2014 o Kč nižší než v roce 2013, a dokonce o Kč nižší než v roce I přes to se podařilo opět překročit plánované výnosy (výnosy z tržeb ze vstupného byly dokonce nejvyšší od roku 2006) a dosáhnout zlepšeného výsledku hospodaření. Prioritním úkolem zejména odborných pracovníků byla jako každý rok péče o sbírky a dodržování zákona č. 122/2000 Sb., v platném znění, a vyhlášky č. 275/2000 Sb., v platném znění. Velká péče byla věnována také uložení sbírkových předmětů odpovídajícím způsobem a v odpovídajících podmínkách (nákup nových regálových systémů) a také evidenci sbírkových předmětů. Základní funkce muzea, tj. sbírky tvořit, evidovat, uchovávat, odborně zpracovávat a prezentovat formou muzejních výstav, programů a publikací, splnilo Vlastivědné muzeum v Šumperku i v roce 2014 beze zbytku. 2.1 Sbírky V roce 2014 přibylo do sbírek muzea kusů věcí movitých, tj sbírkových předmětů (inventárních čísel). Vyřazeno bylo 114 sbírkových předmětů (154 kusů věcí movitých). K spravovalo Vlastivědné muzeum v Šumperku více než kusů věcí movitých, což je sbírkových předmětů (inventárních čísel). K nejzajímavějším přírůstkům patřily zejména archeologické nálezy, například detektorové nálezy železných artefaktů z období vrcholného středověku z Nového Hradu u Hanušovic nebo pravěké nálezy ze záchranného výzkumu v Dubicku, Za kostelem, které pocházejí z období kultury s lineární keramikou (neolit) a kultury popelnicových polí. Výtvarné umění v šumperské sbírce bylo obohaceno např. o obrazy Johanna Evangelisty Kastnera (Dóžecí palác v Benátkách, olej na papíře), Eberhardta Kargera (V lese, akvarel na papíře) nebo Jaroslava Keluce (Pohled na Jeseníky, olej na plátně). Historické sbírky byly doplněny např. o předměty z první světové války pocházející od vojáků 93. pěšího pluku v Šumperku, do etnografické sbírky se podařilo získat malovanou lidovou truhlu z roku 1844 nebo dřevěné plastiky Josefa a Ježíše od současné sochařky Romany Krestýnové. 15

16 Do zábřežské sbírky, podsbírka historická, byl zakoupen obraz Josefa Lubiče Zimní panorama Zábřehu (kvaštempera), sbírka Památníku Adolfa Kašpara byla doplněna o sochu Adolfa Kašpara od Julia Pelikána a sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově, podsbírka historická, se může pochlubit loveckou brašnou Ing. Vlastimila Pillicha, bývalého lesního rady působícího na Podkarpatské Rusi a poté vysokoškolského učitele na lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně. V systematické evidenci bylo v programu DEMUS zkatalogizováno sbírkových předmětů. Digitálně bylo navíc zpracováno ks katalogizačních karet (přepis starších karet do programu DEMUS). Inventarizací prošlo sbírkových předmětů, což je cca 10 % z celkového počtu sbírkových předmětů. Digitalizováno bylo kusů věcí movitých. Na webových stránkách MK ČR bylo zveřejněno celkem 667 digitálních obrazových záznamů sbírkových předmětů nebo jejich uložení. V rámci péče o sbírky se podařilo restaurovat sbírkové předměty za více než Kč (z toho Kč z programu ISO MK ČR). Jednalo se např. o historický nábytek, textilie, kresby, malby a grafiku ze sbírek Památníku A. Kašpara v Lošticích atd. Celkem prošlo ošetřením ks sbírkových předmětů. V roce 2014 se navíc podařilo vybavit další depozitáře policovými kovovými regály v ceně více než Kč. 2.2 Vědecko-výzkumná činnost Vědecko-výzkumná činnost muzea spočívá ve výzkumu prostředí, z něhož sbírky pocházejí. Tj. není sice povinností, aby z tohoto výzkumu vzešla i nějaká akvizice, nicméně muzeum, na rozdíl od jiných vědeckých institucí, by mělo preferovat takové vědeckovýzkumné úkoly, které předpokládají alespoň nějaké obohacení sbírek. 5 V tomto duchu by měly být také vědecko-výzkumné úkoly zadávány. V rámci vědecko-výzkumné činnosti bylo zpracováváno 11 interních úkolů. Všechny byly pokračující. Externí vědecký úkol řešil Mgr. Jakub Halama (projekt Preventivní archeologie garant pro okres Šumperk) a Mgr. Mária Kudelová (Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury). Několik výzkumů vyústilo do hmatatelných výstupů (např. články do Severní Moravy, přednášky apod.). V rámci vědecko-výzkumné činnosti spolupracovali jednotliví zaměstnanci i s jinými organizacemi. RNDr. Magda Zmrhalová (Britská bryologická společnost, Česká botanická společnost), Mgr. Jakub Halama (NPÚ, ú. o. p. Olomouc, Archeologické centrum Olomouc, 5 Žalman, J., Příručka muzejníkova, Praha 2002, str

17 p. o.), Mgr. Mária Kudelová (Olomoucký kraj). Mgr. Milan Dvořák je členem PSSČ Vlastivědného muzea Jesenicka a PaedDr. Zdeněk Doubravský je členem pracovní skupiny pro vznik publikace Poklady ze sbírek muzeí Olomouckého kraje. Zásadním úkolem pro rok 2014 v oblasti vědecko-výzkumné činnosti byla opět dokumentace současnosti. 2.3 Prezentační činnost Muzejní činností, která nejintenzivněji oslovuje a kontaktuje veřejnost, je bezesporu činnost prezentační Publikační činnost K nejvýznamnějším edičním počinům patřilo vydání jubilejního 100. svazku vlastivědného sborníku Severní Morava. Toto vydání mělo výjimečně 112 stran a bylo zpracováno v novém grafickém pojetí, celá publikace byla v barevném provedení. Další publikací, kterou vydalo VM Šumperku, byl Skicář (Janíčková, P., Tylová I.), zpracovaný u příležitosti 80. Výročí úmrtí malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara a k výstavě Přátelé Adolfa Kašpara ( ) v Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích. Téměř ke všem výstavám i akcím byly vypracovány drobné tiskoviny, sylaby, listovací soubory, testy, kvízy, omalovánky nebo vystřihovánky. Na webu muzeum-sumperk.cz byly zveřejněny tři odborné články. VM Šumperk se podílelo poskytnutím informací a fotografií na tvorbě publikace Deset let boje o Památník Adolfa Kašpara (Rybičková, S., Hýbl, F., Havlíčkův Brod, 2014). Velký důraz byl nadále kladen na kvalitu webových stránek Vlastivědného muzea v Šumperku na adrese V provozu je německá i anglická mutace stránek. Webové stránky zaznamenaly v roce 2014 celkem unikátních návštěv a vstupů, což je téměř dva krát víc než v roce 2013, kdy bylo unikátních návštěv Prohlížených stránek bylo více než Návštěvnost stránek muzea byla nejvyšší v květnu a pak v době prázdnin, tj. v červenci a v srpnu. Nejvíce vstupů je z českých domén, na druhém místě jsou domény s koncovkou com, po té domény neznámé. Následují domény italské, německé, slovenské, ukrajinské a domény s koncovkou eu. Oproti roku 2013 z výčtu TOP 10 domén zmizela doména polská. V oblasti prohlížečů vede tradičně MS Internet Explorer před Firefoxem, zřetelný je další nástup Androidu a Sony/Ericsson Browser, což svědčí o oblibě tzv. chytrých telefonů. 17

18 Zajímavý je přehled vyhledávačů. Nejvíce vstupů je stejně jako v předchozích letech přes pak a Z jiných stránek, než jsou vyhledávače, je nejvíce návštěv přes a Mezi 10 nejčastěji využívaných webových stránek se letos opět dostaly stránky šumperského informačního centra ovšem webové stránky Olomouckého kraje (www.kr-olomoucky.cz) nebo popřípadě webové stránky destinačního managementu se do nejlepší desítky opět nedostaly. VM Šumperk má i své facebookové stránky, na kterých má již 701 přátel. Fenomén sociálních sítí je nejen velmi důležitým prvkem v oblasti propagace, ale také při získávání informací o návštěvnících, o jejich názorech a přáních, tvoří jakousi zpětnou vazbu reflektující činnost muzea. V roce 2015 bude facebookový profil přepracován a jeho tvorbě bude věnována zvýšená pozornost Přednášková činnost Přednášková činnost byla tradičně realizována zejména na vernisážích a formou komentovaných prohlídek. Samostatných autorských přednášek přednesených v zařízeních VM Šumperk bylo pět. Tradičně nejaktivnější je v této oblasti PaedDr. Zdeněk Doubravský, Mgr. Jakub Halama, Ph.D. a Mgr. Z. Žouželka, Ph.D. Přednášková činnost pracovníků muzea však probíhala i mimo prostory muzea. Celkem 3 přednášky se uskutečnily např. ve Vlastivědném muzeu Jesenicka (Mgr. Dvořák), v Postřelmově a v Bohdíkově (PaedDr. Doubravský). Přednášky zajištěné externisty se uskutečnily pouze v přednáškovém sále šumperského muzea. K nejúspěšnějším přednáškám patřilo například povídání o historii expedičního lezení (Jan Červinka), dále přednáška Zapomenutá krása lidové architektury (Drahomír Polách, Jan Tomíček) nebo Vlastivědné zajímavosti z přírody Jeseníků (Zdeněk Gába). Celkem proběhlo 9 akcí Činnost výstavní Hodnocení výstav je záležitostí značně subjektivní, proto jsou v této zprávě brány v potaz pouze měřitelné hodnoty, a to návštěvnost, tržby a popřípadě návštěvnický a mediální ohlas. 18

19 Nejvyšší návštěvnost v absolutních číslech zaznamenaly opět zapůjčené výstavy určené pro děti, a to Fenomén Igráček (Muzeum Šumperk) s více než návštěvníky a výstava Jak se rodí Večerníčci s návštěvností (Muzeum Šumperk) osob. K dalším úspěšným projektům s návštěvností přes osob patřily již výstavy ze sbírek VM Šumperk, a to výstava Člověk tvůrce příběh pátý sklo (1 156), Dřív než usneš (1 999) a Za zimních večerů v chalupách (1 067). Všechny tyto výstavní projekty lákaly zejména svými interaktivními prvky a dílnami. Výrazným počinem bylo uskutečnění výstavy Ave Maria, na které se podařilo shromáždit téměř kompletní kolekci gotických madon a množství unikátních uměleckých děl souvisejících s danou tematikou. Bohužel, zájem návštěvníků o tuto umělecky velmi cennou výstavu nebyl tak velký, jako např. o výstavy hraček. V šumperském muzeu, kde probíhá paralelně více výstav, se uskutečnilo 27 výstav s celkovou návštěvností osob, což je přibližně 770 osob na jednu výstavu. V Muzeu v Mohelnici byly instalovány 4 výstavy s návštěvností osob (průměr 428 osob na jednu výstavu) a v Zábřehu proběhlo 6 výstav ve výstavní síni a 6 výstav v Minigalerii. Celkový počet návštěvníků na výstavách byl 4 278, což je v průměru 365 osob na jednu výstavu. V Památníku A. Kašpara se konalo výstav 5 s průměrem 282 osob na jednu výstavu. Výstavy z dílny šumperského muzea byly v roce 2014 opět instalovány i v jiných muzeích a institucích, celkem se jednalo o 7 výstavních projektů Největší návštěvnost zaznamenala výstava Když jsem já sloužil v Muzeu v Hlučíně (988 osob) a výstava Příběh Jana Zajíce ve foyer Olomouckého kraje v Olomouci (500 osob). Další výstavy byly instalovány ve Vlastivědném muzeu Jesenicka (Globální oteplování), v Domově důchodců v Šumperku (Na konci ulice je les, Lubomír Bartoš), v Muzeu Vrchlabí (Chléb náš vezdejší) a v Hrabové (Počátky reprodukované hudby). Celkem ve výše uvedených institucích navštívilo výstavy z dílny šumperského muzea 2 893, což je přibližně stav z roku V roce 2013 byla návštěvnost zapůjčených výstav o více než osob vyšší, což bylo způsobeno zejména velmi úspěšnou výstavou Z pohádky do pohádky (5 200 návštěvníků v roce 2013). Tato výstava byla ve formě stálé expozice instalovaná na zámku Úsov a nebude již více zapůjčovaná, i když zájem byl i v roce 2014 velký. Celkově se uskutečnilo 55 krátkodobých výstav, z toho 7 výstav ze sbírek VM v Šumperku bylo instalováno v jiných muzeích a institucích (viz výše). Návštěvnost výstav ve všech zařízeních VM Šumperk byla (o více než v roce 2013), z toho vstupů bylo placených (přibližně stejně jako v roce 2013). Oproti roku 2013 se návštěvnost výstav zvýšila ve všech zařízeních kromě Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích. 19

20 V šumperském muzeu se počet návštěvníků oproti minulému roku navýšil dokonce o téměř osob. Návštěvnost přes osob zaznamenalo 5 výstav, dvě výstavy dosáhly návštěvnosti přes osob. Největší návštěvnický úspěch měly opět výstavy zaměřené na děti a žáky mateřských a základních škol, popř. výstavy, k nimž byly pořádány dílny. V oblasti stálých expozic byla celková návštěvnost vyšší než v roce 2013, a to o osob ( oproti v roce 2013). Zvýšenou návštěvnost expozic zaznamenalo zejména Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov (nárůst o neuvěřitelných osob). Menší nárůst pak zaznamenaly i expozice na ostatních zařízeních, výjimku tvoří jen Muzeum Mohelnice, kde byla návštěvnost expozic o cca 600 osob nižší (viz tabulky č. 6 a 7). Porovnání návštěvnosti expozic a výstav v jednotlivých zařízeních VM Šumperk: Horizontální analýza návštěvnost zařízení porovnávána v čase Při tomto hodnocení bereme v úvahu porovnání návštěvnosti vzhledem k minulému roku. Celková návštěvnost v roce 2014 dosáhla 138 % návštěvnosti roku Loveckolesnické muzeum na zámku Úsov dosáhlo úctyhodných 174 %, Muzeum Mohelnice 92 %, Muzeum Zábřeh 120 %, Muzeum v Šumperku dosáhlo jen 118 % a Památník Adolfa Kašpara v Lošticích 126 % návštěvnosti roku Vertikální analýza položky porovnávány ve stejném časovém okamžiku Porovnání vyjadřuje vztah návštěvnosti jednotlivých zařízení k dané základně, v tomto případě k celkové návštěvnosti ( = 100 %). Celou polovinu všech návštěvníků VM Šumperk přilákalo Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov (50 %), na druhém místě je Muzeum v Šumperku (32 %), Muzeum Zábřeh (9 %), Muzeum Mohelnice (6 %) a Památník Adolfa Kašpara v Lošticích (3 %). V případě celkové návštěvnosti včetně různých akcí, přednášek a koncertů se na první místo dostalo Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov, zejména díky velmi úspěšným akcím na nádvoří zámku, a na druhém místě je Muzeum v Šumperku, kde zrekonstruované nádvoří Pavlínina dvora dovoluje pořádání různých akcí pod širým nebem. K tradičním akcím na nádvoří patří Dětský den, Prázdniny v muzeu, Mikulášský den, Šumperský hafan, dílny k výstavám, ale také koncerty, kde je Vlastivědné muzeum v Šumperku partnerem nebo spolupořadatelem (např. Folklorní festival). 20

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem www.muzeum-sumperk.cz Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311 příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem plán Vlastivědného muzea v Šumperku na rok 2014 Základní údaje Vlastivědné muzeum v Šumperku,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace:

Více

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje čj. 69/2008 Roční zpráva Vypracovali: PhDr. Ivanka Horáková pí Ludmila Papežová pověřená zastupováním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007 MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2007 Brno 2008 Moravské zemské muzeum 1 Zelný trh 6 Brno 659 37 IČ:00094862 Tel.: 533 435 + kl. zaměstnance Fax: +420 435 325 adresa

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk.

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Hlavní činnosti organizace.....................

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 EXPOZICE A POBOČKY 3 HODNOCENÍ ROKU 2010 3 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2010 3 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY ZA ROK 2012 ISBN 978-80-87261-80-4 2 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI. 4 1. Zpracovatel Národní ústav lidové kultury 2. Zřizovatel, způsob zřízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Moravské zemské muzeum Zelný trh 6 Brno 659 37 IČ:00094862 Tel.: 533 435 + kl. zaměstnance Fax: +420 435 325 adresa emailové pošty: mzm@mzm.cz http://www.mzm.cz

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE OBSAH 5 Úvod slovo ředitele základní informace o muzeu 9 Sbírky charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012. ...tváří v tvář modernímu umění

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012. ...tváří v tvář modernímu umění Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012 mu...tváří v tvář modernímu umění Obsah I. Základní údaje o organizaci................... 3 II. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2014 ÚVOD I 1. ÚVOD 1.1. Slovo úvodem 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.4.

Více

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Moravské zemské muzeum Zelný trh 6 659 37 Brno IČ: 00094862 Tel: +420 533 435 220 Fax: +420 435 533 325 E-mail: mzm@mzm.cz www.mzm.cz Způsob zřízení zpracovatele:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky Ministerstvo kultury České republiky Věc : Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) 1 Předmluva Usnesením vlády České republiky

Více

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace V Ostravě dne 14.3.2012 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

1. Základní údaje. Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 512 538 Datová schránka a6xphib info@galeriehk.cz galeriehk.

1. Základní údaje. Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 512 538 Datová schránka a6xphib info@galeriehk.cz galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2014 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Rekonstrukce budovy Galerie moderního

Více

příspěvková organizace Karlovarského kraje

příspěvková organizace Karlovarského kraje příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH Úvod 5 slovo ředitele základní informace o muzeu Sbírky 9 charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary inventarizace sbírek zápůjčky sbírek

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY 2014-2018 Muzeum romské kultury (MRK)... 5 1. Stručná charakteristika současného stavu organizace... 7 1.1 Sbírkotvorná činnost... 7 1.1.1 Evidence sbírkových

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Rozvojové projekty 5 II.1. Muzeum lidových staveb V Kouřimi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. 14 15 Baťův institut příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. 14 15 Baťův institut příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 14 15 Baťův institut příspěvková organizace 1 Sídlo organizace: Třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín Ředitelka organizace: Ing. Lenka Struhárová-Jančaříková, Ph.D. 2 Obsah: Úvod

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012 Datum: 26. února 2013 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Schválil: Mgr. Václav Štencel Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,

Více