ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014"

Transkript

1

2 ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK Zpráva Vlastivědného muzea v Šumperku je rozdělena do 5 základních částí, a to Základní povinné údaje a Výkaz odborné činnosti hodnocení ředitele a Výkaz odborné činnosti členěný dle závazné metodiky. Část 4 a 5 tvoří Tabulky a Přílohy. Obsah 1 Základní povinné údaje Informace o organizaci Přehled o činnosti Přehled o zaměstnancích Základní údaje o hospodaření organizace Základní údaje o hospodaření Dotace celkem Celkem výnosy a náklady Závazné ukazatele Údaje o kontrolách, audity, certifikáty Výkaz odborné činnosti slovo ředitelky Sbírky Vědecko-výzkumná činnost Prezentační činnost Publikační činnost Přednášková činnost Činnost výstavní Spolupráce s městy a obcemi, mezinárodní spolupráce Výsledky ankety Činnost ředitelky Závěr Odborná činnost přehled Tabulky Přílohy

3 1 Základní povinné údaje Základní údaje o organizaci jsou členěny dle Zásad řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem 1, část A, článek 7, odst Informace o organizaci Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, (dále jen VM Šumperk) se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk, IČO , statutární zástupce PhDr. Marie Gronychová, ředitelka. Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, bylo zřízeno na základě Zřizovací listiny vydané Olomouckým krajem , s platností od Hlavní činností je plnění funkce muzea dle zákona 122/2000 Sb., v platném znění. Činnost Vlastivědného muzea v Šumperku je financována z rozpočtu zřizovatele, tj. Olomouckého kraje. VM Šumperk vykonává se svolením zřizovatele také následující doplňkové činnosti: zámečnictví, nástrojařství; kovářství, podkovářství; truhlářství, podlahářství; zednictví; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (obory činnosti: velkoobchod a maloobchod); hostinská činnost. VM Šumperk je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 780. Je právnickou osobou a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese zodpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, má zřízeny webové stránky ID datové schránky: 74xmakr. Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, spravuje 5 zařízení: Muzeum v Šumperku, Muzeum v Mohelnici, Muzeum v Zábřehu, Památník Adolfa Kašpara v Lošticích a Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov. 1 Směrnice Olomouckého kraje 7/2014, schválená Radou Olomouckého kraje dne , UR/49/29/2014 3

4 Muzeum Šumperk Muzeum Šumperk je největším zařízením Vlastivědného muzea v Šumperku, a to jak rozsahem sbírkového fondu, tak velikostí expozic a výstavních prostor. Muzeum využívá více než poloviny budov areálu Pavlínina dvora, který je kulturní památkou a historickým majetkem Města Šumperk. Stálá expozice Příroda a dějiny severozápadní Moravy byla jako první muzejní expozice v České republice vybavena v roce 2008 unikátním audioprůvodcem GuidePORT, který oživuje exponáty ve čtyřech jazykových mutacích (česky, německy, anglicky a polsky). Muzeum je otevřeno celoročně od úterý do neděle. Muzeum Mohelnice Mohelnické muzeum sídlí v objektu bývalé fary, což je v jádru gotická architektura z poloviny 13. Století. Budova muzea je kulturní památkou a je majetkem Olomouckého kraje. Stálá expozice Z dějin Mohelnicka získala prestižní ocenění Gloria musaealis za nejlepší expozici roku V roce 2012 byla vybudována nová moderní stálá expozice Pravěk Mohelnicka. Muzeum je otevřeno celoročně od úterý do neděle. Muzeum Zábřeh Muzeum Zábřeh sídlí v Domě Pod Podloubím, který je cenným dokladem vývoje měšťanského domu mázhausového typu na severní Moravě. V muzeu jsou tři stálé expozice, a to Z historie města a okolí, Z pokladů zábřežského muzea a miniexpozice věnovaná zábřežskému rodákovi, polárnímu cestovateli Janu Eskymo Welzlovi. K nejcennějším sbírkám zábřežského muzea patří kolekce grafik Václava Hollara, významného umělce 17. Století. Dům Pod Podloubím je kulturní památkou a jeho vlastníkem je Město Zábřeh, Vlastivědné muzeum v Šumperku je zde v nájmu. Muzeum je otevřeno celoročně od úterý do neděle. Památník Adolfa Kašpara v Lošticích Památník Adolfa Kašpara je umístěn v domě, ve kterém často trávil letní měsíce významný český ilustrátor, rodák z Bludova u Šumperka, Adolf Kašpar. Kromě expozice jsou v objektu i výstavní prostory pro krátkodobé výstavy. Dům je kulturní památkou a je majetkem Olomouckého kraje. Muzeum je otevřeno celoročně od středy do neděle. Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov patří k ojedinělým muzeím ve střední Evropě. Expozice muzea vznikla na konci 19. Století a je tvořena bohatými sbírkami trofejí zvěře z lichtenštejnských panství i z loveckých výprav do Afriky, Indie, Polska a Itálie. Exponáty jsou dodnes instalovány v téměř nezměněném stavu. V roce 2014 byla expozice 4

5 doplněna o dlouhodobou výstavu Z pohádky do pohádky. Zámek je kulturní památkou a je majetkem města Úsova. Vlastivědné muzeum v Šumperku je zde v nájmu. Expozice je otevřena od dubna do října každý den s výjimkou pondělí. Vlastivědné muzeum v Šumperku má zřízeny jednotné webové stránky ( kde jsou prezentována i všechna detašovaná zařízení včetně informací o výši vstupného, o poskytovaných slevách či volných vstupech. 1.2 Přehled o činnosti Tým pracovníků VM Šumperk je rozdělen dle vnitřní organizační struktury do čtyř oddělení (oddělení odborné činnosti, oddělení ekonomické a správy detašovaných muzeí, oddělení provozu a výroby a správy Lovecko-lesnického muzea na zámku Úsov a oddělení výstavní) a útvaru ředitelky. Dvě oddělení (ekonomické a správy detašovaných muzeí, provozu a výroby a správy Lovecko-lesnického muzea na zámku Úsov) jsou dále ještě členěna na pracoviště. Součástí Informačního pracoviště Vlastivědného muzea v Šumperku je i Informační centrum, na jehož činnost přispívá Město Šumperk ,- Kč ročně (veřejná finanční podpora). Hlavní činností VM Šumperk je zejména naplňování funkce muzea jako vlastníka (správce) sbírky muzejní povahy podle zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, tj. získává, shromažďuje, trvale uchovává, eviduje a odborně zpracovává přírodniny a lidské výtvory, umožňuje jejich veřejné užívání, zkoumá prostředí, z něhož jsou tyto přírodniny nebo lidské výtvory získávány, a poskytuje služby výchovné a vzdělávací pro studijní a vědecké účely. 2 Bližší specifikace odborné činnosti v roce 2014, úspěchy a záměry organizace, jsou rozepsány v kapitole 2. Výkaz odborné činnosti. 1.3 Přehled o zaměstnancích V roce 2014 bylo v organizaci zaměstnáno 50,34 pracovníků (přepočtený stav). Nejpočetnějším oddělením bylo kumulované oddělení provozu a výroby a správy Loveckolesnického muzea na zámku Úsov s 21 zaměstnanci, pak oddělení odborné činnosti (10 zaměstnanců), oddělení ekonomickému a detašovaných muzeí (10 zaměstnanců) a oddělení výstavní s 5 zaměstnanci. Vedoucí oddělení (4 vedoucí nejsou v předchozím výčtu započítáni do počtu zaměstnanců jednotlivých oddělení) a útvar ředitelky (4 pracovníci) 2 Zákon 122/2000 Sb., 10, odst. 6. 5

6 spadají přímo pod vedení ředitelky organizace. Místa průvodců a prodavačky v Muzeu Úsov jsou pouze sezónní, menší úvazek je v případě topiče domovníka na robotárně. Několik dalších zaměstnanců pracuje na vlastní žádost na zkrácený úvazek, některá místa, zejména průvodci nebo zřízenci, jsou obsazována zaměstnanci pracujícími na dohodu o provedení práce. Počet těchto zaměstnanců se zvýšil oproti roku 2013 díky změně otevíracích dob rozšíření provozu na všech zařízeních na soboty a neděle). Dvě zaměstnankyně byly po celý rok na rodičovské dovolené. V porovnání s rokem 2013 nedošlo v organizační struktuře k výrazným změnám. Průměrný plat v roce 2014 byl Kč, což je o 277 Kč více než v roce Nemocnost byla 3,3 %, což odpovídá stavu, který se udržuje od roku 2009 (průměr kolem 3 %). Tabulka č 1: Srovnání nemocnosti a průměrných platů Rok Průměrný plat Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Nemocnost 9,11 % 2,7 % 3,1 % 3,2 % 3,08 % 4 % 3,3 % Z výše uvedených údajů vyplývá, že platy jsou v podmínkách Vlastivědného muzea v Šumperku výrazně pod celostátním průměrem, který byl v roce 2014 více než Kč měsíčně (v Olomouckém kraji více než Kč měsíčně). Průměrná mzda v organizaci nedosahuje zdaleka ani celostátnímu mediánu ( Kč měsíčně). Silně podhodnocené platy neumožňují získávat kvalitní zaměstnance. Platné tabulky nereflektují minimální ani zaručenou mzdu, pohyblivá část platu je již od zřizovatele nastavena velmi nízko. Tato situace komplikuje nastavení finanční zainteresovati zaměstnanců na plnění stanovených úkolů. V organizaci pracuje 17 zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním, středoškolské vzdělání mělo 15 zaměstnanců. Odborných pracovníků podle metodiky NIPOS bylo 13. Z celkového počtu zaměstnanců tvoří ženy 56 %. 6

7 Organizační struktura VM Šumperk pro rok

8 1.4 Základní údaje o hospodaření organizace Pro rok 2014 byl schválen příspěvek na provoz o Kč nižší než v roce předchozím. Závazné ukazatele, tj. limit mzdových prostředků, příspěvek na provoz odpisy a vyrovnané hospodaření, zůstaly stejné Základní údaje o hospodaření Tabulka č. 2: Schválený příspěvek na provoz a závazné ukazatele 2014 Název položky v tis. Kč Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz mzdové náklady Příspěvek na provoz odpisy 992 Celkem neinvestiční příspěvek Investiční příspěvky v tis. Kč Celkem investiční příspěvky 0 Závazné ukazatele v tis. Kč Upravený rozpočet - limit mzdových prostředků příspěvek na provoz odpisy ,359 - odvody z investičního fondu (odpisy) ,359 - hospodářský výsledek 424,029 Schválený příspěvek na provoz byl v roce 2014 o Kč nižší než v roce Příspěvek na provoz mzdové náklady zůstal ve stejné výši jako v roce 2013, proto muselo být zákonné navýšení mzdových tarifů dofinancováno ze zdrojů účelově určených na platy zaměstnanců, které pocházejí z jiných rozpočtů mimo zdroje zřizovatele. Tabulka č. 3 Tabulka fondů V Kč Stav k Tvorba Čerpání Stav k Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond Celkem Fond odměn nebyl v roce 2014 čerpán. Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen pouze zákonným přídělem ve výši Kč a čerpán byl zejména na spolufinancování stravenek ( Kč). Rezervní fond byl v roce 2014 tvořen pouze ze zlepšeného výsledku hospodaření v roce 2013 ve výši Kč. Z fondu byly se souhlasem zřizovatele čerpány prostředky na posílení investičního fondu celkem ve výši Kč a dále byl zřizovatelem nařízen odvod do investičního fondu ve výši Kč. Částka Kč byla použita na nákup sbírkových předmětů. 8

9 Investiční fond byl tvořen příspěvkem na provoz odpisy v celkové částce Kč, a také převodem z rezervního fondu ve výši celkem Kč, z toho bylo Kč odvedeno zřizovateli. Investiční fond byl čerpán pouze na financování policových regálů do depozitáře ( Kč). K této částce je nutné přičíst odvody z investičního fondu zřizovateli, které činily Kč. Tabulka č. 4: Výsledek hospodaření 2014 V tis. Kč Skutečnost - z toho hl. - doplňková celkem činnost činnost Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Dotace celkem V roce 2014 obdrželo VM Šumperk mimo schváleného příspěvku od zřizovatele ( Kč, upravený o výši odpisů zřizovatelem na Kč) ještě i příspěvek z městských rozpočtů veřejná finanční podpora od Města Šumperk na provoz informačního centra ( Kč) a na akci Šumperská hafan 2014 (7 000 Kč) a dotace na projekt MEIS od Statutárního města Olomouc ve výši Kč. Další dotaci obdrželo VM Šumperk od Ministerstva kultury ČR v rámci programu ISO/D, a to příspěvek na restaurování sbírkových předmětů ve výši Kč Celkem výnosy a náklady Výnosy a náklady jsou patrné zejména z Výkazu zisku a ztráty (část 5, příloha č. 1). V tomto dokumentu jsou odděleně evidovány výnosy a náklady hlavní a vedlejší činnosti. Příspěvek na provoz a další dotace byly okomentovány v kapitole předchozí (1.4.2). Výnosy celkem dosáhly výše Kč, z toho Kč představují výnosy z hlavní činnosti a Kč jsou výnosy z doplňkové činnosti (viz tabulka č. 5). Výnosy hlavní činnosti jsou o více než Kč nižší než v roce 2013, a to zejména díky nižším dotacím od zřizovatele (upravený příspěvek na provoz byl o Kč nižší než v roce 2013). Při tom tržby ze vstupného byly nejvyšší za posledních 10 let (o více než Kč vyšší než v roce 2013), stejně tak byly vyšší i výnosy z prodaného zboží. V doplňkové činnosti tvoří největší část výnosů výnosy z pronájmu ( Kč), dále výnosy z občerstvení na zámku Úsov ( Kč). Ostatní výnosy pocházejí z řemeslných činností a z rabatů z obchodní a zprostředkovatelské činnosti. 9

10 Tabulka č. 5: Skutečné výnosy k Hlavní činnost v Kč Příspěvek na provoz od zřizovatele Transferový podíl Příspěvek z městských rozpočtů (Šumperk, Olomouc) Vstupné Prodané zboží Ostatní výnosy z hlavní činnosti Příspěvek MK ČR Celkem hlavní činnost Doplňková činnost Výnosy celkem Celkové náklady na činnost organizace činily Kč (o Kč méně než v roce 2013). Přitom náklady na pokrytí hlavní činnosti dosáhly částky , z toho mzdové náklady včetně zákonných odvodů (quasi mandatorní výdaje) dosáhly částky Kč, výdaje na ostatní zákonné sociální dávky dosáhly částky Kč. Celkem tedy bylo na účtu 52 proúčtováno Kč, což je 68,6 % nákladů na hlavní činnost. Na úhradu energií (mimo PHM) bylo použito, Kč, což představuje cca 8 % nákladů na hlavní činnost. Tyto poměrné ukazatele odpovídají zhruba skutečnosti z roku Ve srovnání s rokem 2013 byly náklady na hlavní činnost o Kč nižší, celkové mzdové výdaje včetně zákonných odvodů byly naopak o Kč vyšší. Toto navýšení je způsobeno zejména zvýšení mzdových tarifů o 3,5 % od Toto navýšení nebylo ze strany zřizovatele sanováno finančními prostředky. Potěšitelný je pokles nákladů na energii (cca Kč), což zejména velmi mírnou zimou jak začátkem roku 2013, tak v jeho závěru. Celkové náklady na hlavní činnost byly o Kč vyšší, než stanovil původní rozpočet, což bylo kryto jednak vyššími výnosy, jednak získáním mimorozpočtových zdrojů (kapitola 1.4.2). Vyšší čerpání oproti schválenému rozpočtu vykazuje zejména účet 511 opravy a udržování, a to díky vyšším nákladům na údržbu vozového parku a také vyšším nákladům na restaurování sbírkových předmětů (o více než Kč). Naopak výrazně nižší čerpání bylo zaznamenáno např. u poplatků za mobilní telefony (účet a ), u spotřeby PHM (účet ) nebo nákladů na reprezentaci (účet 513). Náklady na doplňkovou činnost činily Kč a z největší části byly tvořeny mzdovými náklady včetně zákonného pojištění ( Kč) a náklady na nákup zboží ( Kč). 10

11 O majetku a zásobách organizace vypovídá Rozvaha bilance (část 5, příloha č. 2). Hospodaření VM Šumperk skončilo v hlavní činnosti s přebytkem Kč. V doplňkové činnosti byl dosažen zisk ve výši Kč. Nákladová rentabilita doplňkové činnosti dosáhla téměř 69 % Závazné ukazatele Organizaci byly stanoveny následující závazné ukazatele: vyrovnané nebo zlepšené hospodaření, limit mzdových prostředků a příspěvek na provoz odpisy. Hospodaření organizace skončilo s přebytkem Kč. Závazný ukazatel limit mzdových prostředků na účtu 521 byl stanoven ve výši Kč hrazených z rozpočtu zřizovatele. Tento ukazatel byl dodržen, i když vykázal o Kč vyšší čerpání. Toto vyšší čerpání bylo dokryto dotací veřejnou finanční podporou z Města Šumperk přímo určenou na mzdové náklady IC ( Kč) a dle Zásad řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem 3 se limit mzdových prostředků nevztahuje na prostředky poskytnuté jako účelová dotace bez prostřednictví kraje. Zbylou částku tvoří náhrady mzdy za pracovní neschopnost za první dva týdny pracovní neschopnosti zaměstnance ( Kč), o které byl ve mzdový limit navýšen ve zřizovatelem schváleném rozpočtu na rok Poslední závazný ukazatel příspěvek na provoz odpisy byl v průběhu roku upraven na Kč) a v takto upravené podobě byl splněn. Odvod zřizovateli byl také během roku upraven a v nově stanovené výši Kč byl odveden zřizovateli. Organizace tedy splnila všechny závazné ukazatele stanovené na rok Údaje o kontrolách, audity, certifikáty Během roku 2014 proběhly v organizaci celkem 5 vnějších kontrol. Jednalo se zejména o tematickou kontrolu Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, zaměřenou na dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně v objektu areálu zámku Úsov, kde působí Lovecko-lesnické muzeum v Úsově. Kontrola proběhla dne Dle zápisu z kontroly nebyly zjištěny v době kontroly žádné nedostatky Městský úřad Mohelnice, ekonomický odbor, oddělení obecní živnostenský úřad provedl dne kontrolu plnění povinností stanovených živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění v provozovně Občerstvení Úsov v Lovecko-lesnickém muzeu v Úsově. Ani zde nebyly zjištěny nedostatky při provozování 3 Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem, část B, kapitola II, odst. 1 c) 11

12 živnosti řemeslné Hostinská činnost a živnosti koncesované Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Dne byla provedena kontrola odvodů plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění za období leden 2010 až srpen Jak vyplývá ze Závěrečného protokolu ke zprávě o výsledku kontroly sepsaného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, Regionální pobočkou Ostrava, pobočka pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj, Klientské pracoviště Šumperk, nebyly zjištěny žádné nedoplatky pojistného ani žádné jiné nedostatky. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj kontroloval ve dnech a dodržování povinností vymezených zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů zejména zajištění bezpečnosti práce a provozu vyhrazených technických zařízení. Dvě kontrolní zjištění, která nebyla v souladu s příslušnými ustanoveními citovaného zákona, byla odstraněna na místě. Ve třech případech bylo upozorněno na menší pochybení, ovšem nebyly uvaleny žádné sankce. Závěrem roku dne provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Šumperk kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od do Z Protokolu o kontrole č. 1020/14/893 sepsaného dne vyplynulo, že nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky. O zahájení kontrol (pokud byla kontrola předem ohlášena) i o výsledku kontrol byl dle Zásad hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje 4 informován zřizovatel prostřednictvím odboru kultury a památkové péče. Organizaci v průběhu roku 2014 nebyly uloženy žádné odvody za porušení rozpočtové kázně dle 22 a 44 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a ani jiné sankce (pokuty a penále) podle zvláštních právních předpisů. VM Šumperk nemá zřízen funkčně nezávislý útvar interního finančního auditu, z rozhodnutí Rady Olomouckého kraje byl tento útvar nahrazen výkonem veřejnosprávní kontroly. Vnitřní finanční kontrola je zaměřena na dodržování a uplatňování zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., k zákonu o finanční kontrole, v platném znění. V podmínkách VM Šumperk jsou pak ustanovení těchto předpisů uplatňována 4 Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem, část A, čl. 7, odst. 1 e) 12

13 prostřednictvím platné Směrnice. Konkrétně se jedná o kontrolu již zmiňovaného systému vnitřní finanční kontroly formou žádanek, objednávek a uzavřených platných smluv. Dále je prováděna kontrola účetních dokladů, pokladní hotovosti, atd. Zaměstnankyní kontroly útvaru ředitelky a zaměstnanci ekonomického oddělení bylo za rok 2014 provedeno celkem 76 finančních kontrol. Zjištěné drobné nedostatky (chybějící podpisy, datum, apod.) byly opraveny neprodleně. Další důležitou součástí kontrolní činnosti je i sledování hospodárnosti. V roce 2014 byla stejně jako v roce minulém pravidelně vyhotovována kritéria hospodárnosti za účelem sledování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti hospodaření organizace. Jednotlivé sledované oblasti (např. čerpání rozpočtu, energií, PHM, úklidových prostředků, kancelářských potřeb, telefonních hovorů, spotřeby stravenek apod.) byly dle stanovených kritérií vyhodnocovány v daných termínech určenými zaměstnanci. V žádné sledované oblasti nedošlo k výraznému nárůstu spotřeby. Zápisy s vyhodnocením jsou ukládány na sekretariátě ředitelky. Každý vedoucí oddělení zpracovává a předkládá zprávy či zápisy s výsledky provedených kontrol, které jsou uloženy u pověřeného zaměstnance útvaru ředitelky organizace. Tuto kontrolní činnost provádí vedoucí zaměstnanci v rámci své řídící činnosti. Zaměření plánovaných kontrol je poplatné oblastem působení jednotlivých oddělení: oddělení odborné činnosti kontrola zápisů chronologické evidence v přírůstkových knihách, kontrola uložení sbírkových předmětů v depozitářích, inventarizace, digitalizace, kontrola katalogizace sbírkových předmětů ve tříleté lhůtě od zápisu do přírůstkové knihy a kontrola systematické evidence archeologické podsbírky mohelnického a šumperského muzea zpracované Archaiou Olomouc, apod.; oddělení výstavní a prezentační kontrola dodržování standardů, kontrola klimatických podmínek ve výstavních prostorách, kontrola pokladních knih apod.; oddělení provozu a výroby a správy Lovecko-lesnického muzea na zámku Úsov kontrola pracovní doby, BOZP a PO, hospodárné využití energií, vyúčtování provozních záloh, kontrola požívání alkoholu na pracovišti apod.; oddělení ekonomické a detašovaných muzeí kontroly pokladen a s tím spojené vedení pokladní agendy na všech zařízeních a pracovištích, kontrola výplat náhrad platu za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti placené zaměstnavatelem v roce 2014 ve spolupráci s útvarem ředitelky, kontrola předepsaných zdravotních prohlídek v rámci pracovně lékařské péče, kontrola agendy dohod o provedení práce uzavřených v roce 2014, kontrola uzavřených smluv o předprodeji vstupenek na pracovišti IC v roce 2014 apod. 13

14 Zprávy z těchto kontrol i s komentářem k plnění plánu kontrol jsou založeny na sekretariátě ředitelky. V průběhu sledovaného roku 2014 byly provedeny zaměstnankyní kontroly útvaru ředitelky mimo již uváděné kontroly v oblasti finanční kontroly i další vnitřní kontroly, např. kontrola vybavení lékárniček první pomoci a vedení deníku Záznam o úraze, kontrola úplnosti inventurních soupisů k provedení řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků k , kontrola smluv na výpůjčky sbírkových předmětů, kontrola dodržování Směrnice č. 5/2012, o poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP), kontrola evidence autodopravy za 2. pololetí 2013 a 1. pololetí 2014 (žádanky na přepravu, záznamy o provozu vozidel apod.), kontrola sledování teploty a vlhkosti v depozitářích a výstavních prostorách, kontrola cestovních příkazů za 2. pololetí 2013 a 1. pololetí 2014, kontrola výplat nemocenských dávek, kontrola požadovaných a předepsaných revizí kotelen před zahájením topné sezóny apod. Celkem se tedy jednalo o 21 provedených kontrol. Obsáhlejší přehled kontrolní činnosti je zpracován v samostatném dokumentu Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2014 a také v komentáři ke Zprávě o hospodaření organizace za rok VM Šumperk nezískalo v roce 2014 žádná ocenění. Pro roky 2014 a 2015 organizace obhájila certifikát Asociace informačních center České republiky nositel certifikace managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2008 udělený v rámci jednotné klasifikace turistických informačních center. Návrh na certifikaci byl vypracován A.T.I.C. ČR po kontrole dne Informace pro klienty jsou uvedeny v kapitole 1.1. Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha za rok 2014 jsou uvedeny v přílohách (část 5). 14

15 2 Výkaz odborné činnosti slovo ředitelky V roce 2014 se Vlastivědné muzeum v Šumperku (dále jen VM Šumperk) muselo při plnění svých úkolů vyrovnat zejména se snížením příspěvku na provoz, neboť upravený příspěvek na provoz byl v roce 2014 o Kč nižší než v roce 2013, a dokonce o Kč nižší než v roce I přes to se podařilo opět překročit plánované výnosy (výnosy z tržeb ze vstupného byly dokonce nejvyšší od roku 2006) a dosáhnout zlepšeného výsledku hospodaření. Prioritním úkolem zejména odborných pracovníků byla jako každý rok péče o sbírky a dodržování zákona č. 122/2000 Sb., v platném znění, a vyhlášky č. 275/2000 Sb., v platném znění. Velká péče byla věnována také uložení sbírkových předmětů odpovídajícím způsobem a v odpovídajících podmínkách (nákup nových regálových systémů) a také evidenci sbírkových předmětů. Základní funkce muzea, tj. sbírky tvořit, evidovat, uchovávat, odborně zpracovávat a prezentovat formou muzejních výstav, programů a publikací, splnilo Vlastivědné muzeum v Šumperku i v roce 2014 beze zbytku. 2.1 Sbírky V roce 2014 přibylo do sbírek muzea kusů věcí movitých, tj sbírkových předmětů (inventárních čísel). Vyřazeno bylo 114 sbírkových předmětů (154 kusů věcí movitých). K spravovalo Vlastivědné muzeum v Šumperku více než kusů věcí movitých, což je sbírkových předmětů (inventárních čísel). K nejzajímavějším přírůstkům patřily zejména archeologické nálezy, například detektorové nálezy železných artefaktů z období vrcholného středověku z Nového Hradu u Hanušovic nebo pravěké nálezy ze záchranného výzkumu v Dubicku, Za kostelem, které pocházejí z období kultury s lineární keramikou (neolit) a kultury popelnicových polí. Výtvarné umění v šumperské sbírce bylo obohaceno např. o obrazy Johanna Evangelisty Kastnera (Dóžecí palác v Benátkách, olej na papíře), Eberhardta Kargera (V lese, akvarel na papíře) nebo Jaroslava Keluce (Pohled na Jeseníky, olej na plátně). Historické sbírky byly doplněny např. o předměty z první světové války pocházející od vojáků 93. pěšího pluku v Šumperku, do etnografické sbírky se podařilo získat malovanou lidovou truhlu z roku 1844 nebo dřevěné plastiky Josefa a Ježíše od současné sochařky Romany Krestýnové. 15

16 Do zábřežské sbírky, podsbírka historická, byl zakoupen obraz Josefa Lubiče Zimní panorama Zábřehu (kvaštempera), sbírka Památníku Adolfa Kašpara byla doplněna o sochu Adolfa Kašpara od Julia Pelikána a sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově, podsbírka historická, se může pochlubit loveckou brašnou Ing. Vlastimila Pillicha, bývalého lesního rady působícího na Podkarpatské Rusi a poté vysokoškolského učitele na lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně. V systematické evidenci bylo v programu DEMUS zkatalogizováno sbírkových předmětů. Digitálně bylo navíc zpracováno ks katalogizačních karet (přepis starších karet do programu DEMUS). Inventarizací prošlo sbírkových předmětů, což je cca 10 % z celkového počtu sbírkových předmětů. Digitalizováno bylo kusů věcí movitých. Na webových stránkách MK ČR bylo zveřejněno celkem 667 digitálních obrazových záznamů sbírkových předmětů nebo jejich uložení. V rámci péče o sbírky se podařilo restaurovat sbírkové předměty za více než Kč (z toho Kč z programu ISO MK ČR). Jednalo se např. o historický nábytek, textilie, kresby, malby a grafiku ze sbírek Památníku A. Kašpara v Lošticích atd. Celkem prošlo ošetřením ks sbírkových předmětů. V roce 2014 se navíc podařilo vybavit další depozitáře policovými kovovými regály v ceně více než Kč. 2.2 Vědecko-výzkumná činnost Vědecko-výzkumná činnost muzea spočívá ve výzkumu prostředí, z něhož sbírky pocházejí. Tj. není sice povinností, aby z tohoto výzkumu vzešla i nějaká akvizice, nicméně muzeum, na rozdíl od jiných vědeckých institucí, by mělo preferovat takové vědeckovýzkumné úkoly, které předpokládají alespoň nějaké obohacení sbírek. 5 V tomto duchu by měly být také vědecko-výzkumné úkoly zadávány. V rámci vědecko-výzkumné činnosti bylo zpracováváno 11 interních úkolů. Všechny byly pokračující. Externí vědecký úkol řešil Mgr. Jakub Halama (projekt Preventivní archeologie garant pro okres Šumperk) a Mgr. Mária Kudelová (Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury). Několik výzkumů vyústilo do hmatatelných výstupů (např. články do Severní Moravy, přednášky apod.). V rámci vědecko-výzkumné činnosti spolupracovali jednotliví zaměstnanci i s jinými organizacemi. RNDr. Magda Zmrhalová (Britská bryologická společnost, Česká botanická společnost), Mgr. Jakub Halama (NPÚ, ú. o. p. Olomouc, Archeologické centrum Olomouc, 5 Žalman, J., Příručka muzejníkova, Praha 2002, str

17 p. o.), Mgr. Mária Kudelová (Olomoucký kraj). Mgr. Milan Dvořák je členem PSSČ Vlastivědného muzea Jesenicka a PaedDr. Zdeněk Doubravský je členem pracovní skupiny pro vznik publikace Poklady ze sbírek muzeí Olomouckého kraje. Zásadním úkolem pro rok 2014 v oblasti vědecko-výzkumné činnosti byla opět dokumentace současnosti. 2.3 Prezentační činnost Muzejní činností, která nejintenzivněji oslovuje a kontaktuje veřejnost, je bezesporu činnost prezentační Publikační činnost K nejvýznamnějším edičním počinům patřilo vydání jubilejního 100. svazku vlastivědného sborníku Severní Morava. Toto vydání mělo výjimečně 112 stran a bylo zpracováno v novém grafickém pojetí, celá publikace byla v barevném provedení. Další publikací, kterou vydalo VM Šumperku, byl Skicář (Janíčková, P., Tylová I.), zpracovaný u příležitosti 80. Výročí úmrtí malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara a k výstavě Přátelé Adolfa Kašpara ( ) v Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích. Téměř ke všem výstavám i akcím byly vypracovány drobné tiskoviny, sylaby, listovací soubory, testy, kvízy, omalovánky nebo vystřihovánky. Na webu muzeum-sumperk.cz byly zveřejněny tři odborné články. VM Šumperk se podílelo poskytnutím informací a fotografií na tvorbě publikace Deset let boje o Památník Adolfa Kašpara (Rybičková, S., Hýbl, F., Havlíčkův Brod, 2014). Velký důraz byl nadále kladen na kvalitu webových stránek Vlastivědného muzea v Šumperku na adrese V provozu je německá i anglická mutace stránek. Webové stránky zaznamenaly v roce 2014 celkem unikátních návštěv a vstupů, což je téměř dva krát víc než v roce 2013, kdy bylo unikátních návštěv Prohlížených stránek bylo více než Návštěvnost stránek muzea byla nejvyšší v květnu a pak v době prázdnin, tj. v červenci a v srpnu. Nejvíce vstupů je z českých domén, na druhém místě jsou domény s koncovkou com, po té domény neznámé. Následují domény italské, německé, slovenské, ukrajinské a domény s koncovkou eu. Oproti roku 2013 z výčtu TOP 10 domén zmizela doména polská. V oblasti prohlížečů vede tradičně MS Internet Explorer před Firefoxem, zřetelný je další nástup Androidu a Sony/Ericsson Browser, což svědčí o oblibě tzv. chytrých telefonů. 17

18 Zajímavý je přehled vyhledávačů. Nejvíce vstupů je stejně jako v předchozích letech přes pak a Z jiných stránek, než jsou vyhledávače, je nejvíce návštěv přes a Mezi 10 nejčastěji využívaných webových stránek se letos opět dostaly stránky šumperského informačního centra ovšem webové stránky Olomouckého kraje ( nebo popřípadě webové stránky destinačního managementu se do nejlepší desítky opět nedostaly. VM Šumperk má i své facebookové stránky, na kterých má již 701 přátel. Fenomén sociálních sítí je nejen velmi důležitým prvkem v oblasti propagace, ale také při získávání informací o návštěvnících, o jejich názorech a přáních, tvoří jakousi zpětnou vazbu reflektující činnost muzea. V roce 2015 bude facebookový profil přepracován a jeho tvorbě bude věnována zvýšená pozornost Přednášková činnost Přednášková činnost byla tradičně realizována zejména na vernisážích a formou komentovaných prohlídek. Samostatných autorských přednášek přednesených v zařízeních VM Šumperk bylo pět. Tradičně nejaktivnější je v této oblasti PaedDr. Zdeněk Doubravský, Mgr. Jakub Halama, Ph.D. a Mgr. Z. Žouželka, Ph.D. Přednášková činnost pracovníků muzea však probíhala i mimo prostory muzea. Celkem 3 přednášky se uskutečnily např. ve Vlastivědném muzeu Jesenicka (Mgr. Dvořák), v Postřelmově a v Bohdíkově (PaedDr. Doubravský). Přednášky zajištěné externisty se uskutečnily pouze v přednáškovém sále šumperského muzea. K nejúspěšnějším přednáškám patřilo například povídání o historii expedičního lezení (Jan Červinka), dále přednáška Zapomenutá krása lidové architektury (Drahomír Polách, Jan Tomíček) nebo Vlastivědné zajímavosti z přírody Jeseníků (Zdeněk Gába). Celkem proběhlo 9 akcí Činnost výstavní Hodnocení výstav je záležitostí značně subjektivní, proto jsou v této zprávě brány v potaz pouze měřitelné hodnoty, a to návštěvnost, tržby a popřípadě návštěvnický a mediální ohlas. 18

19 Nejvyšší návštěvnost v absolutních číslech zaznamenaly opět zapůjčené výstavy určené pro děti, a to Fenomén Igráček (Muzeum Šumperk) s více než návštěvníky a výstava Jak se rodí Večerníčci s návštěvností (Muzeum Šumperk) osob. K dalším úspěšným projektům s návštěvností přes osob patřily již výstavy ze sbírek VM Šumperk, a to výstava Člověk tvůrce příběh pátý sklo (1 156), Dřív než usneš (1 999) a Za zimních večerů v chalupách (1 067). Všechny tyto výstavní projekty lákaly zejména svými interaktivními prvky a dílnami. Výrazným počinem bylo uskutečnění výstavy Ave Maria, na které se podařilo shromáždit téměř kompletní kolekci gotických madon a množství unikátních uměleckých děl souvisejících s danou tematikou. Bohužel, zájem návštěvníků o tuto umělecky velmi cennou výstavu nebyl tak velký, jako např. o výstavy hraček. V šumperském muzeu, kde probíhá paralelně více výstav, se uskutečnilo 27 výstav s celkovou návštěvností osob, což je přibližně 770 osob na jednu výstavu. V Muzeu v Mohelnici byly instalovány 4 výstavy s návštěvností osob (průměr 428 osob na jednu výstavu) a v Zábřehu proběhlo 6 výstav ve výstavní síni a 6 výstav v Minigalerii. Celkový počet návštěvníků na výstavách byl 4 278, což je v průměru 365 osob na jednu výstavu. V Památníku A. Kašpara se konalo výstav 5 s průměrem 282 osob na jednu výstavu. Výstavy z dílny šumperského muzea byly v roce 2014 opět instalovány i v jiných muzeích a institucích, celkem se jednalo o 7 výstavních projektů Největší návštěvnost zaznamenala výstava Když jsem já sloužil v Muzeu v Hlučíně (988 osob) a výstava Příběh Jana Zajíce ve foyer Olomouckého kraje v Olomouci (500 osob). Další výstavy byly instalovány ve Vlastivědném muzeu Jesenicka (Globální oteplování), v Domově důchodců v Šumperku (Na konci ulice je les, Lubomír Bartoš), v Muzeu Vrchlabí (Chléb náš vezdejší) a v Hrabové (Počátky reprodukované hudby). Celkem ve výše uvedených institucích navštívilo výstavy z dílny šumperského muzea 2 893, což je přibližně stav z roku V roce 2013 byla návštěvnost zapůjčených výstav o více než osob vyšší, což bylo způsobeno zejména velmi úspěšnou výstavou Z pohádky do pohádky (5 200 návštěvníků v roce 2013). Tato výstava byla ve formě stálé expozice instalovaná na zámku Úsov a nebude již více zapůjčovaná, i když zájem byl i v roce 2014 velký. Celkově se uskutečnilo 55 krátkodobých výstav, z toho 7 výstav ze sbírek VM v Šumperku bylo instalováno v jiných muzeích a institucích (viz výše). Návštěvnost výstav ve všech zařízeních VM Šumperk byla (o více než v roce 2013), z toho vstupů bylo placených (přibližně stejně jako v roce 2013). Oproti roku 2013 se návštěvnost výstav zvýšila ve všech zařízeních kromě Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích. 19

20 V šumperském muzeu se počet návštěvníků oproti minulému roku navýšil dokonce o téměř osob. Návštěvnost přes osob zaznamenalo 5 výstav, dvě výstavy dosáhly návštěvnosti přes osob. Největší návštěvnický úspěch měly opět výstavy zaměřené na děti a žáky mateřských a základních škol, popř. výstavy, k nimž byly pořádány dílny. V oblasti stálých expozic byla celková návštěvnost vyšší než v roce 2013, a to o osob ( oproti v roce 2013). Zvýšenou návštěvnost expozic zaznamenalo zejména Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov (nárůst o neuvěřitelných osob). Menší nárůst pak zaznamenaly i expozice na ostatních zařízeních, výjimku tvoří jen Muzeum Mohelnice, kde byla návštěvnost expozic o cca 600 osob nižší (viz tabulky č. 6 a 7). Porovnání návštěvnosti expozic a výstav v jednotlivých zařízeních VM Šumperk: Horizontální analýza návštěvnost zařízení porovnávána v čase Při tomto hodnocení bereme v úvahu porovnání návštěvnosti vzhledem k minulému roku. Celková návštěvnost v roce 2014 dosáhla 138 % návštěvnosti roku Loveckolesnické muzeum na zámku Úsov dosáhlo úctyhodných 174 %, Muzeum Mohelnice 92 %, Muzeum Zábřeh 120 %, Muzeum v Šumperku dosáhlo jen 118 % a Památník Adolfa Kašpara v Lošticích 126 % návštěvnosti roku Vertikální analýza položky porovnávány ve stejném časovém okamžiku Porovnání vyjadřuje vztah návštěvnosti jednotlivých zařízení k dané základně, v tomto případě k celkové návštěvnosti ( = 100 %). Celou polovinu všech návštěvníků VM Šumperk přilákalo Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov (50 %), na druhém místě je Muzeum v Šumperku (32 %), Muzeum Zábřeh (9 %), Muzeum Mohelnice (6 %) a Památník Adolfa Kašpara v Lošticích (3 %). V případě celkové návštěvnosti včetně různých akcí, přednášek a koncertů se na první místo dostalo Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov, zejména díky velmi úspěšným akcím na nádvoří zámku, a na druhém místě je Muzeum v Šumperku, kde zrekonstruované nádvoří Pavlínina dvora dovoluje pořádání různých akcí pod širým nebem. K tradičním akcím na nádvoří patří Dětský den, Prázdniny v muzeu, Mikulášský den, Šumperský hafan, dílny k výstavám, ale také koncerty, kde je Vlastivědné muzeum v Šumperku partnerem nebo spolupořadatelem (např. Folklorní festival). 20

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem www.muzeum-sumperk.cz Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311 příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem plán Vlastivědného muzea v Šumperku na rok 2014 Základní údaje Vlastivědné muzeum v Šumperku,

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem www.muzeum-sumperk.cz Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311 příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem plán Vlastivědného muzea v Šumperku na rok 2013 Základní údaje Vlastivědné muzeum v Šumperku,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009 Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE za rok 2009 KOMENTÁŘ k tabulkové části rozborů hospodaření za rok 2009 V Šumperku dne 8. února 2010 razítko,

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2010

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2010 Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE za rok 2010 KOMENTÁŘ k tabulkové části rozborů hospodaření za rok 2010 V Šumperku dne 8.února 2011 razítko,

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 19-65825-011/0710 Tel.: 296 336 700, Fax:

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Aktuální informace str. 1 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Vybrané účetní jednotky se musí řídit těmito změněnými a doplněnými předpisy: 1. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71010238 Název: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod A.1. Informace

Více

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MIKULOV, ŠKOLNÍ 1 Školní 184/1, PSČ 692 01 Mikulov, tel./fax. 519 510 134 Číslo organizace 4333 Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 Mikulov, 19.2.2009 Zpracovala : Hana Hyčková ekonom

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 1. Obecná ustanovení 1.1 Moravské zemské muzeum (dále jen MZM) nabývá

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

Technické služby VM s.r.o.

Technické služby VM s.r.o. Výroční zpráva společnosti Technické služby VM s.r.o. Obsah: Za rok 2010 1. Slovo úvodem 2. Údaje o společnosti 3. Majetek společnosti 4. Výsledek hospodaření 5. Činnost středisek 5.1. Středisko čistota

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Zobecnění výsledků veřejnosprávních kontrol MF. Ing. Jan Hurda Ministerstvo financí odbor kontrola oddělení veřejnosprávní kontrola

Zobecnění výsledků veřejnosprávních kontrol MF. Ing. Jan Hurda Ministerstvo financí odbor kontrola oddělení veřejnosprávní kontrola Zobecnění výsledků veřejnosprávních kontrol MF Ing. Jan Hurda Ministerstvo financí odbor kontrola oddělení veřejnosprávní kontrola Program Obecně o kontrole Plánování kontrol Kontroly vykonávané MF Rizikové

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Moravské zemské muzeum, 659 37 Brno, Zelný trh 6. Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009

Moravské zemské muzeum, 659 37 Brno, Zelný trh 6. Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009 Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009 1. Peněžní fondy příspěvkové organizace Fond reprodukce majetku účet 916 Tvorba fondu - z odpisů hmotného a nehmotného majetku 5 528 975,0 Kč Použití fondu Na

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. , v. obce ZLATA OLESNICE. Ing. Jana Nováková

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. , v. obce ZLATA OLESNICE. Ing. Jana Nováková ajský úřaql!~ereckého Odbor kontroly kraje \\\liberec~ý ~ kraj Č.j: LK/238/08/NOV/obce ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008, v obce ZLATA OLESNICE Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150 příspěvková organizace kraje Zřizovací listina ze dne 18.3.2003, schválená usnesení č. 48/2003 Zastupitelstva Jihočeského kraje I. ZÁKLADNÍ

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví. O zásobách se účtuje způsobem A Rozúčtování

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Zastupitelstvo města Jičína schválilo na svém 21. zasedání dne 19.10.2009 s účinností od 1.11.2009 změnu čl. V-VII zřizovací listiny Základní umělecké

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více