Úvod. Obsah. Publikační činnost. Přírůstky za rok 2002 koupě převod z JO přílohy. Restaurování uměleckých děl. Zápůjčky ze sbírek ČMVU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. Obsah. Publikační činnost. Přírůstky za rok 2002 koupě převod z JO přílohy. Restaurování uměleckých děl. Zápůjčky ze sbírek ČMVU"

Transkript

1 1 Úvod Rok 2002 byl pro České muzeum výtvarných umění v Praze prvním rokem, kdy po změně zřizovatelské funkce k již plně pracovalo jako příspěvková organizace zřizovaná Středočeským krajem. Na počátku roku 2002 spravovalo ČMVU několik budov. Především to byl objekt v Husově ulici 19-21, který je hlavním sídlem muzea. Druhým objektem v Praze byl Dům u Černé Matky Boží, významná kubistická architektura postavená Josefem Gočárem. Dům, jehož vlastníkem je Státní fond kultury muselo ČMVU na základě rozhodnutí ministra kultury ČR opustit k 31. lednu Byla tak zrušena stálá expozice českého kubismu a ČMVU přišlo o podstatnou část svých výstavních prostor v nichž uskutečnilo od roku 1994 řadu i mezinárodních výstavních projektů. V domě nebyl dosud muzejní provoz obnoven. Třetím objektem ve správě ČMVU byl rozsáhlý areál bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře. Muzeum intenzivně pracovalo na projektu rekonstrukce pro Centrum umění Českého muzea výtvarných umění. Na počátku roku 2002 byl celý projekt doveden do podoby projektu pro stavební povolení. Žádost o udělení stavebního povolení byla podána na konci měsíce ledna 2002, a stavební povolení bylo vydáno v dubnu Během průběhu řízení o vydání stavebního povolení však ČMVU obdrželo zamítavé stanovisko MK ČR jako správce programu k vydání povolení vyhlášení veřejné obchodní soutěže na dodavatele stavby. Během dalších měsíců roku se pak vedení muzea v těsné spolupráci se svým zřizovatelem snažilo vyřešit nastalou situaci. Do konce roku 2002 se to však bohužel nepodařilo. Pro ČMVU to znamenalo další nemalé náklady na udržování objektu, drobnou údržbu, ostrahu, temperování, stabilní poplatky. Muzeum nadále monitorovalo zvolna se zhoršující stav objektu. Přes zmiňované zamítavé stanovisko byl podle schváleného plánu přípravy rekonstrukce v areálu Jezuitské koleje zahájen záchranný archeologický průzkum. Obsah Výstavy Přehled výstav, které muzeum pořádalo ve vlastních a jiných prostorách a v zahraničí. Historické domy v Husově ulici Jiné a v zahraničí Publikační činnost Přírůstky za rok 2002 koupě převod z JO přílohy Restaurování uměleckých děl Zápůjčky ze sbírek ČMVU Přehled hospodaření

2 2 Přes výše popsané těžkosti s však ČMVU dařilo naplňovat hlavní smysl svého poslání. Uskutečnilo řadu výstavních projektů, získalo do svých sbírek řadu kvalitních uměleckých děl ( např. prof. Jiřího Beránka, Květy Válové, prof. Miloše Šejna či Karla Malicha ). Pokračovalo v restaurování sbírkových předmětů a pokračovalo i v odborných přípravných pracích obsahové náplně budoucího Centra umění v Kutné Hoře. Spolupracovalo také s řadou partnerských muzeí a galerií při přípravě výstav a na řadu z nich zapůjčilo umělecká díla ze svých sbírek a to i do zahraničí. Výstavní sezóna roku 2002 byla zahájena výstavou Monochromie mapující tento fenomén v současném českém výtvarném umění napříč generačními vrstvami. Ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zíně přivedlo ČMVU do Prahy retrospektivu díla významného umělce Svatopluka Slovenčíka. Pro KGVU ve Zlíně připravilo ČMVU v rámci vzájemné výměny výstavu z vlastních sbírek Ostrov, která dala zlínským návštěvníkům nahlédnout do mimořádně kvalitní kolekce českého umění v letech Zahájení výstavy se zúčastnil hejtman Zlínského kraje a radní Středočeského kraje p. ing. Zbyněk Šorm. Rozsáhlý výstavní projekt Český komiks (?) a výtvarné umění originálním způsobem poprvé mapoval pozici tohoto "pokleslého" media v českém kulturním prostředí. V pozitivně se rozvíjející česko-polské kulturní spolupráci pokračovala expozice objektů profesora vratislavské Akademie Alojzy Gryta prostě nazvaná Práce. Naopak pro Polsko byla připravena jedinečná výstava Emigrant ve věčnosti z kreseb a grafiky Josefa Čapka. V dlouhodobé spolupráci s Galerií Františka Drtikola v Příbrami pokračovalo muzeum výstavou Možnosti proměny II, České výtvarné umění ze sbírek ČMVU. K úspěchu České sezóny ve Francii přispělo ČMVU nezanedbatelným způsobem jím připravenou výstavou Contrasts - Karel Malich instalovanou v centru Paříže. Dobré kontakty s Britskou radou umožnily ČMVU uspořádat originální výstavu britských multiplů. Vernisáže se zúčastnil i jeden z mladých britských umělců P. Liversidge s nímž byla uspořádána i beseda. Ke všem výstavám byly vydány katalogy nebo letáky. I do práce ČMVU v Praze neblaze zasáhly srpnové povodně. Pracovníci muzea však rychle reagovali na nastalou situaci, takže nedošlo k nevratným škodám. Románské výstavní síně v Husově ul byly vyklizeny včas, takže když do nich pronikla voda a zaplavila je do výše cca dvou metrů nenacházel se v nich žádný movitý majetek muzea. Byla však podstatně poškozena kotelna muzea. Po opadnutí vody byly prostory vyčištěny a dezinfikovány. Bohužel však se škody na historické architektuře začaly projevovat až počátkem následujícího roku. Depozitáře obrazových a "papírových" sbírek muzea, které se nacházejí nedaleko Vltavy v přízemí a dvou suterénech byly hned při prvních zprávách o zvyšování hladiny Vltavy přestěhovány do přízemí depozitáře. Po celou dobu ohrožení se pracovníci muzea střídali 24 hodin denně v ostraze depozitáře. Přesto, že hloubka suterénu je takřka 10 metrů nepronikla do nich ani spodní voda. Bohužel i tady se následky srpnových povodní začaly projevovat až během dalšího roku. Povodňová kalamita zapříčinila rovněž prodloužení rekonstrukce veškerých elektroinstalací a IT v Husově ulici 19-21, které tu probíhaly díky dotaci poskytnuté zřizovatelem ČMVU Středočeským krajem. Veškeré rekonstrukce pak byly úspěšně dokončeny v měsíci říjnu. Ivan Neumann

3 3 Výstavy v Husově ulici 19-21, Praha - Staré Město Zdenek Seydl ( ) reprízy: Galerie výtvarného umění v Chebu, Městské muzeum v Mariánských lázních: Galerie výtvarného umění v Náchodě: Galerie umění Karlovy Vary: Monochromie Monochromní tendence v českém výtvarném umění Svatopluk Klimeš. Chrámy cyklus Alternativy - Románský sklep Svatopluk Slovenčík ve spolupráci s Krajskou galerií ve Zlíně Alojzy Gryt. Práce cyklus Alternativy - Románský sklep Multiplication Britské autorské multiply od 90. let až po současnost Benefiční večer Jitky Válové výstava u příležitosti životního jubilea Jitky Válové Český komiks (?) a výtvarné umění

4 4 Emigrant ve věčnosti.josef Čapek-Kresba a grafika Galeria Kronika,Bytom,Polsko Výstavy mimo prostory muzea Možnosti proměny II.České výtvarné umění ze sbírek ČMVU Galerie Františka Drtikola v Příbrami repríza: Galerie umění Karlovy Vary Umělci světa Lidicím (výstava k 60. výročí vyhlazení Lidic) Zámecká galerie města Kladna Národní kulturní památka - Památník Lidice, Lidice Contrasts - Karel Malich Idées, arts, conceil, Paris La chapelle Saint-Luis de la Salpetriére, Paris výstava pořádaná v rámci České sezóny 2002 ve Francii Ostrov České výtvarné umění ze sbírek ČMVU v Praze Krajská gallerie výtvarného umění ve Zlíně Dům umění ve Zlíně Publikační činnost v roce 2002 Český komiks [?] a výtvarné umění / katalog text: Petr Štěpán popis:koncepce katalogu Petr Štěpán, foto. archivy autorů, půjčitelů a Štěpán Aussenberg vydáno: 2002 / ISBN: Monochromie Monochromní tendence v českém výtvarném umění po roce 1990 / katalog text: Zbyněk Sedláček, Jiří Valoch popis:koncepce výstavy: Zbyněk Sedláček, angl.překlad Richard Drury, biografie, barev.fot. Martin Polák,Štěpán Aussenberg. 42 s. vydáno: 2002 / ISBN:

5 5 Možnosti proměny II, České výtvarné umění / skládačka text: Alena Potůčková popis: Barev.fot.:Štěpán Aussenberg; soupis vystavených děl vydáno: 2002 / ISBN: Multiplication Britské autorské multiply od 90. let až do současnosti / katalog text: Stephen Bury popis: koncepce výstavy: Jacqueline Jefferies, Sally Townsend, Sarah Staton, koordinace Jo Gutteridge, Louise Wright, kurátor za ČMVU: Rychard Drury, angl. překlad Kateřina Hilská, seznam vystavených děl vydáno: 2002 / ISBN: Svatopluk Klimeš. Chrámy / skládačka text: Ivan Neumann popis: Angl.překlad Richard Drury; fot. Hana Hamplová, Marie Klimešová, Martin Polák; biografie; seznam exponátů vydáno: 2002 / ISBN: Zdenek Seydl / katalog text: Jana Šálková popis: Koncepce výstavy Jana Šálková. Text katalogu Jana Šálková, Jiří Suchý, barev.fot. Štěpán Aussenberg, bibliografie, soupis díla, soupis vystavených prací 95 vydáno: 2002 / ISBN: záměrně vytvořený sbírkový předmět zhotoveno pro stálou expozici českého kubismu v DČMB v roce 1994,po předání domu NG (k ) vzato do sbírky ČMVU Kolektiv autorů 1. Model Domu u Černé Matky Boží (1994) sádra plexi kryt; plastická (umělá) hmota, v.61 cm, s.87,5 cm, d.42,5 cm sign.: neznačeno, U 2 koupě Beránek Jiří 2 Kout (1982) dřevo; kámen, v.180 cm, š.200 cm, d.300 cm sign.: neznačeno, P 529 Válová Květa Přírůstky za rok 2002 převod z JO přílohy Angyal Gejza 18. Baníci při práci 1935 olej, plátno, v.113 cm, š.139 cm sign.: vpravo dole: G.Angyal 935, O Zvolen 1924 olej, plátno, v.145 cm, š.211 cm sign.: vpravo dole:g.angyal 1924, O 1772 Koudelka Josef 20. Děda z Velké olej, plátno, v.60 cm, š.52,5 cm sign.: vlevo dole: J.Koudelka, O 1773 Kristin Vladimír 21. Nová huť Klementa Gottwalda (1952) kvaš, karton, v.70 cm, š.100 cm sign.: neznačeno, O 1774

6 6 3. Rozháněč mraků 1997 olej, plátno, v.145,5 cm, š.163,5 cm sign.: vlevo dole: K Válová 97, O Ostrava (1941) olej, plátno, v.103 cm, š.208 cm sign.: vpravo dole: V.Kristin, O 1775 Malínský Jaroslav 23. Turkovice 1942 olej, plátno, v.60 cm, š.84 cm sign.: vpravo dole: Jar.Malínský 42, O 1776 Konvička Richard 4. Velká tabule 2001 olej, plátno; akryl, v.200 cm, š.160 cm sign.: dole uprostřed: KONVIČKA 01, O 1797 Knowles Justin 5. Simulation: WD (2002) reliéf mělký, hliník kolorovaný; laminát, v.120 cm, š.260 cm sign.: neznačeno, O 1798 Šejn Miloš 6. Hlína pod jabloní a listy rhododendronuzahrada rodičů,jičín, (1997) frotáž, textil netkaný; kresba, přírodní barvy; malba, chlorofyl z listů rhododendronu, v.95 cm, š.95 cm sign.: neznačeno, O 1799 Mandel Jiří 24. Praha - Podolí (konec 40.let 20.stol.) olej, plátno, v.72 cm, š.101 cm sign.: vpravo dole: J.Mandel, O 1777 Multrus Josef 25. Zátiší se dvěma štikami ( léta 20.st.) olej, plátno, v.72 cm, š.103 cm sign.: vlevo dole: MULTRUS, O 1778 Pešek Luděk 26. Stalingrad (1961) sign.: vpravo dole: L.Pešek (STALINGRAD), O Leningrad-most (1961) sign.: vpravo dole: L.Pešek /LENINGRAD, O Jalta 1961 sign.: vpravo dole: JALTA P19/61, O Hromovka nad Špindlerovým Mlýnem, 1031,2m.n.m. (1997) frotáž, textil netkaný; kresba, přírodní barvy; malba, plody borůvek, v.95 cm, š.95 cm sign.: neznačeno, O Stopy železa 1987 frotáž, filc (plsť) přírodní barvy; kresba, hydroxidy hliníku; malba, 29. Leningrad (1961) olej, karton, v.39,5 cm, š.64,5 cm sign.: vpravo dole: L.Pešek/LENINGRAD, O Moskva - Rudé náměstí (1961) olej, karton, v.40,5 cm, š.65,5 cm sign.: vlevo dole: L.Pešek/MOSKVA, O Na Donu (1961) sign.: vpravo dole: L.Pešek /NA DONU, O 1784

7 7 bahno z vývěrové jeskyně, v.95 cm, š.95 cm sign.: neznačeno, O Stopy železa (1987) frotáž, filc (plsť) přírodní barvy; kresba, hydroxidy hliníku; malba, bahno z vývěrové jeskyně, v.95 cm, š.95 cm sign.: neznačeno, O Stalingrad II (1961) olej, karton, v.50 cm, š.65,5 cm sign.: vlevo dole: Stalingrad; vpravo dole: L.Pešek, O Soči - pláž (1961) sign.: vlevo dole: L.Pešek, O Soči - pláž (1961) olej, karton, v.39 cm, š.64,5 cm sign.: vlevo dole: L.Pešek /SOČI, O Stopy železa (1987) frotáž, filc (plsť) přírodní barvy; kresba, hydroxidy hliníku; malba, bahno z vývěrové jeskyně, v.95 cm, š.95 cm sign.: neznačeno, O Viděno v ohni (1995) frotáž, filc (plsť) přírodní barvy; kresba, popel; malba, uhlíky, v.95 cm, š.95 cm sign.: neznačeno, O O 1788 Soči (1961) sign.: vpravo dole: L.Pešek /SOČI 36. Moskva (1961) olej, karton, v.50 cm, š.65,5 cm sign.: vpravo dole: L.Pešek /MOSKVA, O Leningrad (1961) sign.: vpravo dole: L.Pešek /LENINGRAD, O Jalta (1961) olej, karton, v.50 cm, š.65 cm sign.: vpravo dole: L.Pešek /JALTA, O Stalingrad (1961) sign.: vpravo dole: Pešek/STALINGRAD, O Viděno v ohni (1995) frotáž, filc (plsť) přírodní barvy; kresba, popel; malba, uhlíky, v.95 cm, š.95 cm sign.: neznačeno, O Viděno v ohni (1995) frotáž, filc (plsť) přírodní barvy; kresba, popel; malba, uhlíky, v.95 cm, š.95 cm sign.: neznačeno, O 1806 Malich Karel 14. Světlo (1998) pastel, papír ruční Fabriano; kresba prstem, Podzemná-Suchardová Anna 40. Odsouzení (50.léta) olej, plátno, v.70 cm, š.110 cm sign.: vlevo dole: A Podzemná-Suchardová, O 1793 Šmíd Karel 41. Z brigády 1951 olej, plátno, v.180 cm, š.265 cm sign.: vlevo dole: Karel Šmíd 51, O 1794 Vlček Jindřich 42. Důl Prezident 1948

8 8 v.100 cm, š.70 cm sign.: neznačeno, K Viděl jsem hlavu (1993) pastel, papír ruční Fabriano; kresba prstem, v.100 cm, š.70 cm sign.: neznačeno, K 1998 akvarel, karton, v.61 cm, š.72 cm sign.: vlevo dole: J.Vlček / 1948, O 1795 Alex Adolf J. 43. Novostavba báňské společnosti suchá jehla, papír, v.41 cm, š.51 cm sign.: vpravo dole: A.J.Alex; vlevo: remark, G 3034 Heřmanská Věra 44. Červená řeka 1962 linoryt, papír, v.53,5 cm, š.24,7 cm sign.: vpravo dole: Heřmanská 62; vlevo dole: 4/10, G Nábřeží 1962 linoryt, papír, v.52,7 cm, š.24,5 cm sign.: vpravo dole: Heřmanská 62; vlevo dole: 6/10, G Dům u vody 1962 linoryt, papír, v.52,5 cm, š.21,5 cm sign.: vpravo dole: Heřmanská 62; vlevo dole: 3/10, G Spatřil jsem černý čtverec (1988) pastel, papír ruční Fabriano; kresba prstem, v.100 cm, š.70 cm sign.: neznačeno, K Světlo (1989) pastel, papír ruční Fabriano; kresba prstem, v.100 cm, š.70 cm sign.: neznačeno, K Červená okna 1962 linoryt, papír sign.: vpravo dole: Heřmanská 62; vlevo dole: 8/10, G 3038 Hruška Karel 48. Tvar lept, papír, v.59,5 cm, š.42,5 cm sign.: vpravo dole: K.Hruška 62; vlevo dole: 2/3, G Tvar 1962 lept, papír, v.47 cm, š.63 cm sign.: vpravo dole: K.Hruška 62; vlevo dole: 2/4, G Tvar 1962 lept, papír, v.63 cm, š.49 cm sign.: vpravo dole: K.Hruška 62; vlevo dole: 2/3, G 3041 Menčík Václav 51. Děti 1961 linoryt, papír, v.64,6 cm, š.47 cm sign.: vlevo dole: V.Menčík 61; vpravo dole: 1/460, G 3042

9 9 52. Z protiválečného cyklu 1962 lept, papír, v.60 cm, š.48 cm sign.: vpravo dole: V Menčík 62; vlevo dole: 2/4 65, G 3043 Nattier J.M. 53. Antický výjev s umírajícím - podle obrazu C.Le Bruna rytina, papír, v.42,5 cm, š.56,5 cm sign.: neznačeno, G Lov na kalydonského kance rytina, papír, v.40,5 cm, š.39,5 cm sign.: neznačeno, G 3045 Neznámý autor 55. Pohled na Prahu s Chotkových sadů (50.léta 19.stol.) kolorovaná litografie, papír, v.37 cm, š.57 cm sign.: neznačeno, G 3046 Štěch Karel 56. Práce v cihelně 1937 linoryt, papír, v.33,5 cm, š.45 cm sign.: vpravo dole: K.Štěch 1937, G 3047 Veškrna Jiří 57. Opilý koráb - ilustrace k básni A.Rimbauda 1962 linoryt, papír, v.31 cm, š.45 cm sign.: vpravo dole: Jiří Veškrna 1962; vlevo: ilustrace k básni/a.rimbauda-opilý koráb, G Ofélie - ilustrace k básni A.Rimbauda 1962 linoryt, papír, v.31 cm, š.45 cm sign.: vpravo dole: Jiří Veškrna 1962; vlevo: ilustrace k básni/a.rimbauda "Ofélie", G Apollinaire - Pásmo 1960 linoryt, papír, v.27 cm, š.20 cm sign.: vpravo dole: Jiří Veškrna 1960; vlevo: lino/g.apollinaire - Pásmo, G Lorelei - ilustrace k básni G.Apollinaira 1960 linoryt, papír, v.33 cm, š.26,5 cm sign.: vpravo dole: Jiří Veškrna 1960; vlevo: lino/g.apollinaire - Lorelei, G 3051

10 10 Díla restaurovaná v roce 2002 O 217 Antonín Pelc, Saxofonista O 569 Antonín Pelc, Spahi se sedlem Díla ve velmi špatném stavu na papírovém podkladě restaurovala Magdalena Bursová. O 333 Emil Filla; Zátiší s rybou O 369 Antonín Hudeček; Motiv z Okoře O 562 Václav Brožík; Svěcení vánoček v kostele O 932 Alois Kalvoda; Březový háj O 1024 Antonín Hudeček; Moře O 1084 Václav Radimský; Chalupa u vody O 1719 Vratislav Nechleba; Muž s pleší O 307 Antonín Slavíček; Lesní zátiší O 1477 Miloš Jiránek; Krajina Díla restauroval Josef Čoban. O 1109 František Kaván ; Zimní krajina Dílo napadené dřevokazným hmyzem ošetřila laboratoř ve Středočeském muzeu v Roztokách n/vltavou. Celkem bylo ošetřeno 12 děl. Zápůjčky za rok 2002 ze sbírek ČMVU Objekt / Objekt. Metamorfózy v čase. Pražákův palác, Moravská galerie v Brně Filko Stano; Kolovrátek-Identita; kombinovaná technika; dřevo, nit; kov; 1SG P 512 Faif Garry; Konstruktivistická suprematická kompozice; objekt; dřevo, plexi kryt; plastická (umělá) hmota; 1SG P 503 Hejna Václav; Asambláž; asambláž; dřevo; kov; 1SG O 1607 Kolář Jiří; Objekt - zásuvka s příborem; asambláž; dřevo, příbory; papír; 1SG O 1604 Kratina Radoslav; Čtyři pole otočná; objekt závěsný; syntetický; dřevo; 1SG P 500 Demartini Hugo; Černobílá struktura; reliéf; dřevo; 1SG P 51 Zdeněk Sklenář Galerie Zdeňka Sklenáře, Smetanovo nábřeží 334/4,Praha Sklenář Zdeněk; Svítání v Západních horách; olej; kombinovaná technika; plátno; 1SG O 273 Sklenář Zdeněk; Tři bratři; olej; plátno; 1SG O 27 Gerhard Richter: Forty Years of Painting The Museum of Modern Art,New York, Art Institute of Chicago: San Francisco Museum of Modern Art: Hirshhorn Museum and Sculpture Garden,Washington DC:

11 11 Richter Gerhard; Strýc Rudi; fotomalba; plátno; 1SG LO 314 Toyen Galerija Klovičevi Dvori,Zagreb Toyen ; Pláž; olej; karton; 1SG O 1645 Prošli Hradcem Králové... Galerie moderního umění v Hradci Králové Hilmar Jiří; Optický reliéf; kombinovaná technika; překližka; papír; 1SG O 1678 Divočina, příroda, duše, jazyk Galerie Klatovy/Klenová-všechny výstavní prostory Diviš Alén; Z cyklu Vodník; olej vyškrabovaná technika; plátno; 1SG O 1692 Panuška Jaroslav; Zaklínači; olej; plátno; 1SG O 864 Hudeček František; Kresba 21; kresba perem; tuš; papír; 1SG K 869 Hudeček František; Kresba 20; kresba perem; tuš; papír; 1SG K 868 Six from Sixties výstavní síň Mánes, Praha, Slovenská národná galéria, Bratislava Ovčáček Eduard; Ortel IV; tuš; vypalování; překližka; dřevo; 1SG O 1622 Ovčáček Eduard; Znaky v zelené; asambláž; plátno, laky; dřevo; 1SG O 1621 Mikuláš Medek ( ) Galerie Rudolfinum v Praze, Gema art, spol. s r.o., Praha Medek Mikuláš; Korálový obraz; olej; lak; plátno; 1SG O 263 Medek Mikuláš; Infantilní krajina; olej; plátno; sololit; 1SG O 72 Antonín Procházka Moravská galerie a Muzeum města Brna repríza v Obecním domě v Praze, <b r> Procházka Antonín; Jezdci; mezzotinta; papír; 1SG G 331 Procházka Antonín; Koupající se dívka; olej; lepenka; 1SG O 270 Procházka Antonín; Zátiší s lahví; olej; papír; karton; 1SG O 269 Procházka Antonín; Zátiší s ubrouskem II; ((Karmínový květ))olej; plátno; lepenka; 1SG O 52 Procházka Antonín; Zátiší s ubrouskem III; olej; plátno; 1SG O 39 Procházka Antonín; Figurální kompozice; kresba perem; kvaš; papír; 1SG K 1944 Procházka Antonín; Figurální scéna v krajině; tuš lavírování; papír; 1SG K 844 Procházka Antonín; Studie dle Greca; tužka; papír; 1SG K 575 Procházka Antonín; Studie mužské figury; tužka; papír; 1SG K 579 Procházka Antonín; Hlava; tužka; inkoust; papír; 1SG K 169 Procházka Antonín; Tvary; kresba perem; tuš; papír; 1SG K 168 Procházka Antonín; Poprsí; kresba perem; tuš; papír; 1SG K 151

12 12 Retrospective Toyen: un femme surréaliste Musée d Art Moderne,Saint Etienne, France výstava pořádaná v rámci České sezóny 2002 ve Francii Toyen ; Pláž; olej; karton; 1SG O 1645 The Ephemeral Eye.Works by Jiří Kolář and Adriena Šimotová. Musée des Beaux Arts,Dijon výstava pořádaná v rámci České sezóny 2002 ve Francii Šimotová Adriena; Ruka II; pastel; papír; 1SG K 1981 Šimotová Adriena; Ruka I; pastel; uhel; papír, čínský; 1SG K 1954 František Kaván Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě repríza Východočeská galerie v Pardubicích Kaván František; Zastávka Kováry; olej; plátno; 1SG O 394 Kaván František; Zimní krajina; ((Čisté odpoledne))olej; lepenka; 1SG O repríza galerie letohrádek Portheimka na Smíchově v Praze, Národní dům Praha s.r.o., Praha Kaván František; Zimní krajina; olej; plátno; 1SG O 1109 Poezie magického realismu Galerie moderního umění v Roudnici n/labem Kotík Pravoslav; Jitro; olej; plátno; 1SG O 730 Podhrázský Stanislav; Pole; olej; plátno; 1SG O 329 Istler Josef; Civilizace; olej; plátno; dřevo; 1SG O 304 Lhoták Kamil; Planina se strojem; olej; plátno; 1SG O 205 Justitz Alfred; Zátiší se dvěma džbánky; olej; plátno; 1SG O 56 Vožniak Jaroslav; Božská komedie; anilínové barvy; tuš; papír; 1SG K 14 Vožniak Jaroslav; Božská komedie; anilínové barvy; tuš; papír; 1SG K 11 Jiří Seifert Galerie Benedikta Rejta v Lounech Seifert Jiří; Zavlnění; ; mramor, růžový portugal; 1SG P 528 Seifert Jiří; Malá múza; ; mramor, koalga; 1SG P 526 Československý socialistický realismus Galerie Rudolfinum,Praha Jiroudek František; Srdce Vltavy; olej; plátno; 1SG O 948 Pangrác Miroslav; Pionýrka; ; sádra, patinovaná; 1SG P 176 Heritesová Zdenka; Údernice B. Živná; olej; plátno; 1SG O 676 Sychra Vladimír; Karel Marx; olej; překližka; 1SG O 560 František Tichý

13 13 dům U Kamenného zvonu, Praha, Galerie hlavního města Prahy Tichý František; Ležící žena; kvaš; akvarel; papír; 1SG K 845 Tichý František; Paganini; olej; dřevo; 1SG O 279 Josef Šíma - kresby Galerie výtvarného umění Litoměřice Šíma Josef; Torzo; tuš; kvaš; papír; 1SG K 938 Šíma Josef; Krajina; tuš; papír; 1SG K 155 Šíma Josef; Slovenská krajina; tužka; akvarel; papír; 1SG K 153 Václav Brožík Valdštejnská jízdárna, Národní galerie v Praze Brožík Václav; Ženský akt u potoka; pastel; plátno; 1SG O 1026 Brožík Václav; Svěcení vánoček v kostele; olej; plátno; lepenka; 1SG O 562 Jiří John - výběr z celoživotní tvorby ( ) Muzeum umění Benešov John Jiří; Most; olej; plátno; 1SG O 1590 John Jiří; Pole; olej; plátno; 1SG O 255 John Jiří; Zátiší; olej; plátno; 1SG O 69 John Jiří; Nerosty; suchá jehla; papír; 1SG G 59 John Jiří; Horniny; suchá jehla; papír; 1SG G 58 John Jiří; Krystaly; suchá jehla; papír; 1SG G 57 John Jiří; Kouřící země; olej; plátno; 1SG O 31 John Jiří; Tenisové hřiště; suchá jehla; papír; 1SG G 1487 John Jiří; Poražený kmen; suchá jehla; papír; 1SG G 1485 John Jiří; Ptáci; suchá jehla; papír; 1SG G 1484 John Jiří; Stavba; suchá jehla; papír; 1SG G 1481 John Jiří; Podzim II.; suchá jehla; papír; 1SG G 1480 Kamil Lhoták (k 90. výročí narození) Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou repríza - OGVU v Jihlavě, VG v Pardubicích Lhoták Kamil; Zebry; olej; plátno; 1SG O 362 Lhoták Kamil; Stroje mávající křídly; olej; plátno; 1SG O 262 Lhoták Kamil; Čerpadlo; olej; lepenka; 1SG O 65

14 14 Přehled hospodaření za rok 2002 Výsledek hospodaření za rok 2002 skončil ziskem ve výši ,63 Kč. Při tomto výsledku naplnilo muzeum své výstavní plány a zajistilo údržbu svěřených objektů. ČMVU hospodařilo v roce 2002 s finančními prostředky ve výši tis. Kč ve složení: příspěvek na provoz vstupné a prodej katalogů systémová dotace "Česká sezóna" ostatní výnosy, tj.úroky, kurzové rozdíly, náhrada od pojišťovny - povodeň tis tis tis tis. Uvedené prostředky byly použity následovně: spotřeba materiálu a energie služby osobní náklady odpisy ostatní náklady náklady celkem výsledek hospodaření tis tis tis. 622 tis. 200 tis tis. zisk tis. výroční zprávu ČMVU za rok 2002 zpracovali: PhDR. Ivan Neumann Ing. Vlasta Neumannová PhDr. Alena Potůčková Vlaďka Mazačová

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a Evid enčn í číslo Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla 001 Anderle Jiří Jiřímu Kotalíkovi k 75 lept 20x8,5 cm 002 Benda Jan Zátiší 30. léta skica tužkou 10,2x14,5

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Praha, 27. - 28. 11. 2013 Obsah O Radě galerií České republiky

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima A 2 hodiny týdně Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Jmenovka linie, bod, plocha, písmo Portrét kresba, šrafování, kánon lidské hlavy Keramika modelování základních tvarů, lepení, glazování; plastika

Více

23. září 2013. Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška

23. září 2013. Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška 23. září 2013 Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška City Digitální tisk (plakát) Autor: Martin Czeller Rozměry: 86,5 x 70 cm Vyvolávací cena 100 Kč 2 Children

Více

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2007

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2007 1 České muzeum výtvarných umění v Praze, Husova 19-21, 110 00 Praha 1 Staré Město telefon: (420) 222 220 218, fax: (420) 222 221 190, e-mail: muzeum@cmvu.cz, http://www.cmvu.cz Výroční zpráva Českého muzea

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009 - rok 2009 - Svatoslav Krotký Obrazy a kresby, 22. 1. 1. 3. 2009 pozvánka, novinové články (2 ks) Technická univerzita Liberci, Textilní fakulta Textil a oděv, Šperk a sklo pozvánka (2 ks), novinové články

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie)

FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie) FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie) František Kupka se narodil 23. září 1871 v Opočně ve východních Čechách, jako nejstarší z pěti dětí notářského úředníka Václava Kupky a

Více

Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze studijní obor: Výtvarné umění se zaměřením: malířství, sochařství, kresba a grafika, intermediální tvorba, nová média, restaurování výtvarných děl malířských a polychromované

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

Jana Káninská Mlýn. Neznámý autor Tučňáci. 500,- Kč. 500,- Kč. Patron: Suchá jehla 8 x 8 cm. Vyvolávací cena: Suchá jehla 10x 10 cm.

Jana Káninská Mlýn. Neznámý autor Tučňáci. 500,- Kč. 500,- Kč. Patron: Suchá jehla 8 x 8 cm. Vyvolávací cena: Suchá jehla 10x 10 cm. 1 Jana Káninská Mlýn Suchá jehla 8 x 8 cm 500,- Kč 2 Neznámý autor Tučňáci Suchá jehla 10x 10 cm 500,- Kč 3 Jana Káninská Balon Suchá jehla 8 x 13 cm 500,- Kč 4 Neznámý autor Odraz Suchá jehla 13 x 10

Více

PORTFOLIO. Dita Klicnarová

PORTFOLIO. Dita Klicnarová PORTFOLIO Dita Klicnarová CV *3. 3. 1989 v Brně http://ditaklicnarova.blogspot.cz/ ditaklicnarova@gmail.com STUDIA 2011-2013 Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Ateliér Malířství 1 od 2011 Pedagogická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU HK) je příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Galerie má své sídlo v Hradci Králové,

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2006

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2006 1 České muzeum výtvarných umění v Praze, Husova 19-21, 110 00 Praha 1 Staré Město telefon: (420) 222 220 218, fax: (420) 222 221 190, e-mail: muzeum@cmvu.cz, http://www.cmvu.cz Výroční zpráva Českého muzea

Více

obrázky dětských autorů

obrázky dětských autorů obrázky dětských autorů 1.Barevné ladění 2. Drak 3.Duha 4. Jablko 5. Den s beruškou 6. Koník 7. Magický strom 8. Pejsek 9. Podzim 10. Podzimní skřítek 11. Rukavice 12.Slunce v duze 13. Duhové srdce 14.

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno, Husova 10 v souladu se zákonem 561/2004

Více

Kultura a umění - Výtvarná výchova

Kultura a umění - Výtvarná výchova Hlavní okruhy komunikačních účinků odůvodnění odlišných vysvětlování a obhájení Hlavní kompetence Očekávané výstupy dle RVP ZV Kultura a umění - Výtvarná výchova Učivo Metody práce (praktická cvičení)

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Dějiny českého výtvarného umění 1945 1989

Dějiny českého výtvarného umění 1945 1989 Dějiny českého výtvarného umění 1945 1989 KVV/6069, Zprostředkování výtvarné tvorby A6: Povinnosti: zkouška ústní forma, rozhovor na dané téma bude podmíněn znalostí děl prezentovaných na přednáškách;

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VERONSKÉ NÁMĚSTÍ VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2012/2013 Jsou malíři, kteří dělají ze slunce žlutou skvrnu, ale jsou jiní, kteří díky svému umění a moudrosti dělají ze žluté barvy slunce. Pablo Picasso

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

Jiří Valoch, Memory, 70. léta, černobílá fotografie, čtyřikrát 23,9 x 17,7 cm, foto: Marie Kratochvílová?, Muzeum umění Olomouc

Jiří Valoch, Memory, 70. léta, černobílá fotografie, čtyřikrát 23,9 x 17,7 cm, foto: Marie Kratochvílová?, Muzeum umění Olomouc Jiří Valoch, Memory, 70. léta, černobílá fotografie, čtyřikrát 23,9 x 17,7 cm, foto: Marie Kratochvílová?, Muzeum umění Olomouc Jiří Valoch, Kameny, kolem 1972-4, černobílá fotografie, dvakrát 23,8 x 23,7

Více

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části:

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části: Fenomén B! Výstavní projekt k 130. výročí založení keramické školy v Bechyni Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně Písecká 203 391 65 Bechyně tel.: +420 381 213 121 fax: +420 381 213 079 e-mail: reditel@supsbechyne.cz

Více

Výtěžekbude použitna rekonstrukci budovdenníhostacionáředc90o.s.

Výtěžekbude použitna rekonstrukci budovdenníhostacionáředc90o.s. DC90o. s., Nedbalova 36/27, 77900 Olomouc-Topolany DOBROČINNÁ VÝTVARNÝCH AUKCE D Ě L Výtěžekbude použitna rekonstrukci budovdenníhostacionáředc90o.s. DC 90 o.s., Nedbalova36/27, 77900Olomouc Topolany POŘÁDÁ

Více

Zlomené srdce ----------------- 2009 Realizace z cyklu O lásce

Zlomené srdce ----------------- 2009 Realizace z cyklu O lásce MARKÉTA KOREČKOVÁ Chrudim Narodila se v roce 1975 v Chrudimi. V letech 1989-1992 studovala na SPŠKS v Hořicích, poté v letech 1992-1999 na AVU v Praze, a to intermediální tvorbu u Milana Knížáka a sochařství

Více

Galerie a muzea... tipy pro váš Londýnský program

Galerie a muzea... tipy pro váš Londýnský program Galerie a muzea... tipy pro váš Londýnský program Galerie Tate Modern Tate Modern je galerií moderního umění, nachází se v budově původní elektrárny Bankside. Turbínová hala, kde se nacházel elektrický

Více

Doc. ak. mal. Vladimír Drápal, Červený kůň, 40 x 31 cm, malba na skle, 2003 Cena: 4000

Doc. ak. mal. Vladimír Drápal, Červený kůň, 40 x 31 cm, malba na skle, 2003 Cena: 4000 AUKCE OBRAZŮ Vážení přátelé, nadační fond České myelomové skupiny podporuje boj odborníků i společnosti proti mnohočetnému myelomu, druhému nejčastějšímu krevnímu nádoru. Jedním z jeho klíčových poslání

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace v souladu se zákonem 561/2004

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Strategie akviziční činnosti Oblastní galerie v Liberci do roku 2020

Strategie akviziční činnosti Oblastní galerie v Liberci do roku 2020 Strategie akviziční činnosti Oblastní galerie v Liberci do roku 2020 Liberec 2012 1 Obsah Úvod...3 Analýza sbírkového fondu...3 Strategie akvizic...6 Zdroje a metody nákupu...8 Odpovědnost a zhodnocení...8

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

galerie www.galerieroudnice.cz galerie moderního umění v roudnici nad labem příspěvková organizace Ústeckého kraje

galerie www.galerieroudnice.cz galerie moderního umění v roudnici nad labem příspěvková organizace Ústeckého kraje galerie www.galerieroudnice.cz galerie moderního umění v roudnici nad labem příspěvková organizace Ústeckého kraje Výroční zpráva za rok 2011 1 výroční zpráva za rok 2011 GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI

Více

EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy

EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy Rada pro mezinárodní vztahy vyhlásila u příležitosti Českého předsednictví EU již třetí studentský výtvarný projekt, tentokrát na téma Evropa bez bariér. Během

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ ŠKOLA Výtvarné studio v podkroví muzea je součástí Základní umělecké školy Benešov. Přesto, že jeho zřízení v polovině 90. let zabralo muzeu prostory potřebné pro plánované expozice, je jeho činnost

Více

48. AUKCE. Spolek Hlahol. 14. června 2003 v 11 hodin. Praha 1, Masarykovo nábř. 16

48. AUKCE. Spolek Hlahol. 14. června 2003 v 11 hodin. Praha 1, Masarykovo nábř. 16 R 48. AUKCE www.galerie-vltavin.cz Spolek Hlahol Praha 1, Masarykovo nábř. 16 14. června 2003 v 11 hodin 68. Kamil Lhoták Obrazy, kresby 19.-21. stol. Mapy Česká a světová grafika 17. - 20. stol. Sochy,

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

OSVĚTLENÍ NA VÝSTAVÁCH. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 36. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG 4. - 6. září 2012

OSVĚTLENÍ NA VÝSTAVÁCH. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 36. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG 4. - 6. září 2012 OSVĚTLENÍ NA VÝSTAVÁCH Ing. Petr Ţák, Ph.D., ČVUT Praha Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 36. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG 4. - 6. září 2012 SVĚTLO A VIZUÁLNÍ VJEM SVĚTLO - médium přenášející

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Galerie Natura Zámek Průhonice Gallery natura Průhonice castle, CZ

Galerie Natura Zámek Průhonice Gallery natura Průhonice castle, CZ Galerie Natura Zámek Průhonice Gallery natura Průhonice castle, CZ Václav Fiala a jeho hosté václav Fiala and his guests Libor Teplý / Igor Hlavinka / Toni Scheubeck 2014 BOTANICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČR

Více

Krajina v historickém kontextu byla vždy kategorií, kde se nejpříměji rozvíjel vztah člověka k univerzu. ZS, 1986

Krajina v historickém kontextu byla vždy kategorií, kde se nejpříměji rozvíjel vztah člověka k univerzu. ZS, 1986 Ohře, 1953, olej / plátno, 74 98 cm, soukromá sbírka Krajina v historickém kontextu byla vždy kategorií, kde se nejpříměji rozvíjel vztah člověka k univerzu. ZS, 1986 ( 8 ) Setkání s krajinou (1950 1960)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje 2008 1 GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH muzeum moderního umění příspěvková organizace zřizuje: Ústecký kraj Pivovarská

Více

Galerie moderního umění v Roudnici n.l. příspěvková organizace Zřizovatel Krajský úřad Ústeckého kraje v Ústí n.l. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004

Galerie moderního umění v Roudnici n.l. příspěvková organizace Zřizovatel Krajský úřad Ústeckého kraje v Ústí n.l. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Galerie moderního umění v Roudnici n.l. příspěvková organizace Zřizovatel Krajský úřad Ústeckého kraje v Ústí n.l. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Galerie moderního umění v Roudnici n. L. pracuje podle statutu vypracovaného

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

GRAFIKA & ART KOŠULIČ. www.fanynart.cz FRANTISEK

GRAFIKA & ART KOŠULIČ. www.fanynart.cz FRANTISEK GRAFIKA & ART FRANTISEK KOŠULIČ www.fanynart.cz OBSAH 01. ILUSTRACE A IKONY str. 3 02. KARIKATURY str. 4 03. POZADÍ - BACKGROUND str. 6 04. WEBGRAFIKA str. 8 05. CORPORATE IDENTITY, LOGOTYP str. 9 06.

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ - Výtvarný obor (VO)

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ - Výtvarný obor (VO) VO 1 Antika - řecká architektura *prezentace + výukový plán VO - Základy dějin umění Mgr. Edita Macků 25.9.2013 FM, YŽ, EM, SH VO 2 Antika - řecká architektura **pracovní list + metodika VO - Základy dějin

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

VYHODNOCENÍ ÚKOLŮ, ČINNOST, PROVOZ, HOSPODAŘENÍ

VYHODNOCENÍ ÚKOLŮ, ČINNOST, PROVOZ, HOSPODAŘENÍ Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření Galerie výtvarného umění v Ostravě za rok 2002 Jako v několika posledních letech byly i ve sledovaném období opět hlavním problémem ekonomické limity, které zvlášť

Více

KATALOG DESIGNOVÝCH VÝROBKŮ

KATALOG DESIGNOVÝCH VÝROBKŮ březen 2015 KATALOG DESIGNOVÝCH VÝROBKŮ prodejní benefiční výstavy pro Amelii v galerii KusKovu Výtěžek z prodeje bude použit na podporu bezplatných služeb Amelie, o.s. Radka Jandová věnovala Amelii pět

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

Ročník IX. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník IX. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. IX. Portrét a jeho proměny Nejslavnější portréty beseda (pracovní sešit, reprodukce obrazů) Hlava spolužáka kresba tužkou, rudkou Seznámí se s podobiznou královny Nofretete, s bystou P. Parléře, připomenou

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

Pražská muzejní noc 2015 Program Národní galerie v Praze

Pražská muzejní noc 2015 Program Národní galerie v Praze Pražská muzejní noc 2015 Program Národní galerie v Praze Datum a čas: sobota 13. června 2015 od 19:00 do 01:00 Místo: objekty Národní galerie v Praze Valdštejnská jízdárna, palác Kinských, klášter Sv.

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

998 1 V ý r o č n í z p r á v a

998 1 V ý r o č n í z p r á v a 1998 Výroční zpráva Obsah: Poslání Nadace české architektury Registrace NČA podle zák.č. 227/97Sb Majetek NČA nepeněžitý majetek nadační jmění nepeněžitý majetek ostatní finanční prostředky závazky Seznam

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES /Popelková / akad.malířka Pocházím ze Strání, kde jsem chodila na základní školu, po té jsem studovala na Umělecko průmyslové škole v Uherském

Více

DIVADLO BEZ HRANIC (Křesomyslova 14, Praha 4 Nusle)

DIVADLO BEZ HRANIC (Křesomyslova 14, Praha 4 Nusle) Apokalypsa 2009 (tempera, akryl, 60x42) 4000,- Kč Apokalypsa II. 2009 (tempera, akryl, 42x59) Bubák 2011 (akryl, 48x65) 7000,- Kč 4000,- Kč 5000,- Kč Člověk 2011 (kombinovaná technika, 58x84) Jádro 2009

Více

Příprava žádostí o dotace - reference 2008-2010

Příprava žádostí o dotace - reference 2008-2010 Příprava žádostí o dotace - reference 2008-2010 V průběhu více jak 15-ti letého působení pomohla Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. svým klientům k získání dotací na projekty přesahující

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Platnost od 2. 1. 2014-30.06.2014 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč (kontakt tel.: 234 463

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA T. G. M. RAKOVNÍK ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA T. G. M. RAKOVNÍK ZA ROK 2007 Provozní činnost VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA T. G. M. RAKOVNÍK ZA ROK 2007 Organizační struktura a personální obsazení muzea v roce 2007: Ředitel: Mgr. František Povolný Zástupci: Bc.Magdalena Mikesková, zástupce

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

nová trpělivost new patience

nová trpělivost new patience nová trpělivost new patience Aukční katalog PRAHA - MÁNES, neděle 4. 3. 2007 od 13:00 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. Karel Balcar (1966) Her last veil olej, plátno, 2006, 65 x 70 cm, žák prof. Zdeňka Berana

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

Pořadatelé Aukčního dne: Aukční Galerie Kodl Aukční síň Vltavín

Pořadatelé Aukčního dne: Aukční Galerie Kodl Aukční síň Vltavín Tisková zpráva 69. aukce Aukční Galerie Kodl a 107. aukce Aukční síně Vltavín, neděle 2. prosince 2012-13:00 hodin Palác Žofín - Slovanský ostrov Praha 1, Slovanský ostrov 226 Celkový počet položek: 477

Více

Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007)

Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007) Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007) Solomon Sol LeWitt byl americký umělec, který je spojený s mnoha um. hnutími, hlavně konceptuálním uměním a minimalismem. Bývá považován za jednoho z nejvlivnějších

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výtvarná výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Lidské

Více

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultu restaurování Litomyšl 2013/2014 Příloha č. 1/I 1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení a)číslo a název studijního programu: 8206R

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11

Více

Nové muzejní projekty v České republice. Neue Museumsprojekte in der Tschechischen Republik. PhDr. Luděk Beneš

Nové muzejní projekty v České republice. Neue Museumsprojekte in der Tschechischen Republik. PhDr. Luděk Beneš Nové muzejní projekty v České republice Neue Museumsprojekte in der Tschechischen Republik PhDr. Luděk Beneš Muzeum Mladoboleslavska Muzeum Benátky nad Jizerou / Museum der Region Jungbunzlau im Schloss

Více

Senioři jako cílová skupina muzeí umění a galerií Zprostředkování umění formou outreach

Senioři jako cílová skupina muzeí umění a galerií Zprostředkování umění formou outreach Senioři jako cílová skupina muzeí umění a galerií Zprostředkování umění formou outreach Mgr. Alice Stuchlíková, Ph.D. katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno seminář

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Bohumír Matal Červenec, 1945

Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal (1922-1988) Červenec, 1945 olej, 24 x 41,5 cm sign. PD Matal 45, na rubu BMATAL ČERVENEC S.1945 BÍLOVICE vystaveno Skupina 42, Síň Jaroslava Krále, Dům umění

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výtvarná výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Lidské

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

Moderní a současné umění

Moderní a současné umění AUKCE 66 A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í K A T A L O G Moderní a současné umění 100. Mikuláš Medek PRAHA HLAHOL, NEDĚLE 22. ŘÍJNA OD 11.00 HODIN JMENNÝ REJSTŘĺK

Více

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR Název: Kraje a krajská města ČR Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU HK) je příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Galerie má své sídlo v Hradci Králové,

Více