Úvod. Obsah. Publikační činnost. Přírůstky za rok 2002 koupě převod z JO přílohy. Restaurování uměleckých děl. Zápůjčky ze sbírek ČMVU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. Obsah. Publikační činnost. Přírůstky za rok 2002 koupě převod z JO přílohy. Restaurování uměleckých děl. Zápůjčky ze sbírek ČMVU"

Transkript

1 1 Úvod Rok 2002 byl pro České muzeum výtvarných umění v Praze prvním rokem, kdy po změně zřizovatelské funkce k již plně pracovalo jako příspěvková organizace zřizovaná Středočeským krajem. Na počátku roku 2002 spravovalo ČMVU několik budov. Především to byl objekt v Husově ulici 19-21, který je hlavním sídlem muzea. Druhým objektem v Praze byl Dům u Černé Matky Boží, významná kubistická architektura postavená Josefem Gočárem. Dům, jehož vlastníkem je Státní fond kultury muselo ČMVU na základě rozhodnutí ministra kultury ČR opustit k 31. lednu Byla tak zrušena stálá expozice českého kubismu a ČMVU přišlo o podstatnou část svých výstavních prostor v nichž uskutečnilo od roku 1994 řadu i mezinárodních výstavních projektů. V domě nebyl dosud muzejní provoz obnoven. Třetím objektem ve správě ČMVU byl rozsáhlý areál bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře. Muzeum intenzivně pracovalo na projektu rekonstrukce pro Centrum umění Českého muzea výtvarných umění. Na počátku roku 2002 byl celý projekt doveden do podoby projektu pro stavební povolení. Žádost o udělení stavebního povolení byla podána na konci měsíce ledna 2002, a stavební povolení bylo vydáno v dubnu Během průběhu řízení o vydání stavebního povolení však ČMVU obdrželo zamítavé stanovisko MK ČR jako správce programu k vydání povolení vyhlášení veřejné obchodní soutěže na dodavatele stavby. Během dalších měsíců roku se pak vedení muzea v těsné spolupráci se svým zřizovatelem snažilo vyřešit nastalou situaci. Do konce roku 2002 se to však bohužel nepodařilo. Pro ČMVU to znamenalo další nemalé náklady na udržování objektu, drobnou údržbu, ostrahu, temperování, stabilní poplatky. Muzeum nadále monitorovalo zvolna se zhoršující stav objektu. Přes zmiňované zamítavé stanovisko byl podle schváleného plánu přípravy rekonstrukce v areálu Jezuitské koleje zahájen záchranný archeologický průzkum. Obsah Výstavy Přehled výstav, které muzeum pořádalo ve vlastních a jiných prostorách a v zahraničí. Historické domy v Husově ulici Jiné a v zahraničí Publikační činnost Přírůstky za rok 2002 koupě převod z JO přílohy Restaurování uměleckých děl Zápůjčky ze sbírek ČMVU Přehled hospodaření

2 2 Přes výše popsané těžkosti s však ČMVU dařilo naplňovat hlavní smysl svého poslání. Uskutečnilo řadu výstavních projektů, získalo do svých sbírek řadu kvalitních uměleckých děl ( např. prof. Jiřího Beránka, Květy Válové, prof. Miloše Šejna či Karla Malicha ). Pokračovalo v restaurování sbírkových předmětů a pokračovalo i v odborných přípravných pracích obsahové náplně budoucího Centra umění v Kutné Hoře. Spolupracovalo také s řadou partnerských muzeí a galerií při přípravě výstav a na řadu z nich zapůjčilo umělecká díla ze svých sbírek a to i do zahraničí. Výstavní sezóna roku 2002 byla zahájena výstavou Monochromie mapující tento fenomén v současném českém výtvarném umění napříč generačními vrstvami. Ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zíně přivedlo ČMVU do Prahy retrospektivu díla významného umělce Svatopluka Slovenčíka. Pro KGVU ve Zlíně připravilo ČMVU v rámci vzájemné výměny výstavu z vlastních sbírek Ostrov, která dala zlínským návštěvníkům nahlédnout do mimořádně kvalitní kolekce českého umění v letech Zahájení výstavy se zúčastnil hejtman Zlínského kraje a radní Středočeského kraje p. ing. Zbyněk Šorm. Rozsáhlý výstavní projekt Český komiks (?) a výtvarné umění originálním způsobem poprvé mapoval pozici tohoto "pokleslého" media v českém kulturním prostředí. V pozitivně se rozvíjející česko-polské kulturní spolupráci pokračovala expozice objektů profesora vratislavské Akademie Alojzy Gryta prostě nazvaná Práce. Naopak pro Polsko byla připravena jedinečná výstava Emigrant ve věčnosti z kreseb a grafiky Josefa Čapka. V dlouhodobé spolupráci s Galerií Františka Drtikola v Příbrami pokračovalo muzeum výstavou Možnosti proměny II, České výtvarné umění ze sbírek ČMVU. K úspěchu České sezóny ve Francii přispělo ČMVU nezanedbatelným způsobem jím připravenou výstavou Contrasts - Karel Malich instalovanou v centru Paříže. Dobré kontakty s Britskou radou umožnily ČMVU uspořádat originální výstavu britských multiplů. Vernisáže se zúčastnil i jeden z mladých britských umělců P. Liversidge s nímž byla uspořádána i beseda. Ke všem výstavám byly vydány katalogy nebo letáky. I do práce ČMVU v Praze neblaze zasáhly srpnové povodně. Pracovníci muzea však rychle reagovali na nastalou situaci, takže nedošlo k nevratným škodám. Románské výstavní síně v Husově ul byly vyklizeny včas, takže když do nich pronikla voda a zaplavila je do výše cca dvou metrů nenacházel se v nich žádný movitý majetek muzea. Byla však podstatně poškozena kotelna muzea. Po opadnutí vody byly prostory vyčištěny a dezinfikovány. Bohužel však se škody na historické architektuře začaly projevovat až počátkem následujícího roku. Depozitáře obrazových a "papírových" sbírek muzea, které se nacházejí nedaleko Vltavy v přízemí a dvou suterénech byly hned při prvních zprávách o zvyšování hladiny Vltavy přestěhovány do přízemí depozitáře. Po celou dobu ohrožení se pracovníci muzea střídali 24 hodin denně v ostraze depozitáře. Přesto, že hloubka suterénu je takřka 10 metrů nepronikla do nich ani spodní voda. Bohužel i tady se následky srpnových povodní začaly projevovat až během dalšího roku. Povodňová kalamita zapříčinila rovněž prodloužení rekonstrukce veškerých elektroinstalací a IT v Husově ulici 19-21, které tu probíhaly díky dotaci poskytnuté zřizovatelem ČMVU Středočeským krajem. Veškeré rekonstrukce pak byly úspěšně dokončeny v měsíci říjnu. Ivan Neumann

3 3 Výstavy v Husově ulici 19-21, Praha - Staré Město Zdenek Seydl ( ) reprízy: Galerie výtvarného umění v Chebu, Městské muzeum v Mariánských lázních: Galerie výtvarného umění v Náchodě: Galerie umění Karlovy Vary: Monochromie Monochromní tendence v českém výtvarném umění Svatopluk Klimeš. Chrámy cyklus Alternativy - Románský sklep Svatopluk Slovenčík ve spolupráci s Krajskou galerií ve Zlíně Alojzy Gryt. Práce cyklus Alternativy - Románský sklep Multiplication Britské autorské multiply od 90. let až po současnost Benefiční večer Jitky Válové výstava u příležitosti životního jubilea Jitky Válové Český komiks (?) a výtvarné umění

4 4 Emigrant ve věčnosti.josef Čapek-Kresba a grafika Galeria Kronika,Bytom,Polsko Výstavy mimo prostory muzea Možnosti proměny II.České výtvarné umění ze sbírek ČMVU Galerie Františka Drtikola v Příbrami repríza: Galerie umění Karlovy Vary Umělci světa Lidicím (výstava k 60. výročí vyhlazení Lidic) Zámecká galerie města Kladna Národní kulturní památka - Památník Lidice, Lidice Contrasts - Karel Malich Idées, arts, conceil, Paris La chapelle Saint-Luis de la Salpetriére, Paris výstava pořádaná v rámci České sezóny 2002 ve Francii Ostrov České výtvarné umění ze sbírek ČMVU v Praze Krajská gallerie výtvarného umění ve Zlíně Dům umění ve Zlíně Publikační činnost v roce 2002 Český komiks [?] a výtvarné umění / katalog text: Petr Štěpán popis:koncepce katalogu Petr Štěpán, foto. archivy autorů, půjčitelů a Štěpán Aussenberg vydáno: 2002 / ISBN: Monochromie Monochromní tendence v českém výtvarném umění po roce 1990 / katalog text: Zbyněk Sedláček, Jiří Valoch popis:koncepce výstavy: Zbyněk Sedláček, angl.překlad Richard Drury, biografie, barev.fot. Martin Polák,Štěpán Aussenberg. 42 s. vydáno: 2002 / ISBN:

5 5 Možnosti proměny II, České výtvarné umění / skládačka text: Alena Potůčková popis: Barev.fot.:Štěpán Aussenberg; soupis vystavených děl vydáno: 2002 / ISBN: Multiplication Britské autorské multiply od 90. let až do současnosti / katalog text: Stephen Bury popis: koncepce výstavy: Jacqueline Jefferies, Sally Townsend, Sarah Staton, koordinace Jo Gutteridge, Louise Wright, kurátor za ČMVU: Rychard Drury, angl. překlad Kateřina Hilská, seznam vystavených děl vydáno: 2002 / ISBN: Svatopluk Klimeš. Chrámy / skládačka text: Ivan Neumann popis: Angl.překlad Richard Drury; fot. Hana Hamplová, Marie Klimešová, Martin Polák; biografie; seznam exponátů vydáno: 2002 / ISBN: Zdenek Seydl / katalog text: Jana Šálková popis: Koncepce výstavy Jana Šálková. Text katalogu Jana Šálková, Jiří Suchý, barev.fot. Štěpán Aussenberg, bibliografie, soupis díla, soupis vystavených prací 95 vydáno: 2002 / ISBN: záměrně vytvořený sbírkový předmět zhotoveno pro stálou expozici českého kubismu v DČMB v roce 1994,po předání domu NG (k ) vzato do sbírky ČMVU Kolektiv autorů 1. Model Domu u Černé Matky Boží (1994) sádra plexi kryt; plastická (umělá) hmota, v.61 cm, s.87,5 cm, d.42,5 cm sign.: neznačeno, U 2 koupě Beránek Jiří 2 Kout (1982) dřevo; kámen, v.180 cm, š.200 cm, d.300 cm sign.: neznačeno, P 529 Válová Květa Přírůstky za rok 2002 převod z JO přílohy Angyal Gejza 18. Baníci při práci 1935 olej, plátno, v.113 cm, š.139 cm sign.: vpravo dole: G.Angyal 935, O Zvolen 1924 olej, plátno, v.145 cm, š.211 cm sign.: vpravo dole:g.angyal 1924, O 1772 Koudelka Josef 20. Děda z Velké olej, plátno, v.60 cm, š.52,5 cm sign.: vlevo dole: J.Koudelka, O 1773 Kristin Vladimír 21. Nová huť Klementa Gottwalda (1952) kvaš, karton, v.70 cm, š.100 cm sign.: neznačeno, O 1774

6 6 3. Rozháněč mraků 1997 olej, plátno, v.145,5 cm, š.163,5 cm sign.: vlevo dole: K Válová 97, O Ostrava (1941) olej, plátno, v.103 cm, š.208 cm sign.: vpravo dole: V.Kristin, O 1775 Malínský Jaroslav 23. Turkovice 1942 olej, plátno, v.60 cm, š.84 cm sign.: vpravo dole: Jar.Malínský 42, O 1776 Konvička Richard 4. Velká tabule 2001 olej, plátno; akryl, v.200 cm, š.160 cm sign.: dole uprostřed: KONVIČKA 01, O 1797 Knowles Justin 5. Simulation: WD (2002) reliéf mělký, hliník kolorovaný; laminát, v.120 cm, š.260 cm sign.: neznačeno, O 1798 Šejn Miloš 6. Hlína pod jabloní a listy rhododendronuzahrada rodičů,jičín, (1997) frotáž, textil netkaný; kresba, přírodní barvy; malba, chlorofyl z listů rhododendronu, v.95 cm, š.95 cm sign.: neznačeno, O 1799 Mandel Jiří 24. Praha - Podolí (konec 40.let 20.stol.) olej, plátno, v.72 cm, š.101 cm sign.: vpravo dole: J.Mandel, O 1777 Multrus Josef 25. Zátiší se dvěma štikami ( léta 20.st.) olej, plátno, v.72 cm, š.103 cm sign.: vlevo dole: MULTRUS, O 1778 Pešek Luděk 26. Stalingrad (1961) sign.: vpravo dole: L.Pešek (STALINGRAD), O Leningrad-most (1961) sign.: vpravo dole: L.Pešek /LENINGRAD, O Jalta 1961 sign.: vpravo dole: JALTA P19/61, O Hromovka nad Špindlerovým Mlýnem, 1031,2m.n.m. (1997) frotáž, textil netkaný; kresba, přírodní barvy; malba, plody borůvek, v.95 cm, š.95 cm sign.: neznačeno, O Stopy železa 1987 frotáž, filc (plsť) přírodní barvy; kresba, hydroxidy hliníku; malba, 29. Leningrad (1961) olej, karton, v.39,5 cm, š.64,5 cm sign.: vpravo dole: L.Pešek/LENINGRAD, O Moskva - Rudé náměstí (1961) olej, karton, v.40,5 cm, š.65,5 cm sign.: vlevo dole: L.Pešek/MOSKVA, O Na Donu (1961) sign.: vpravo dole: L.Pešek /NA DONU, O 1784

7 7 bahno z vývěrové jeskyně, v.95 cm, š.95 cm sign.: neznačeno, O Stopy železa (1987) frotáž, filc (plsť) přírodní barvy; kresba, hydroxidy hliníku; malba, bahno z vývěrové jeskyně, v.95 cm, š.95 cm sign.: neznačeno, O Stalingrad II (1961) olej, karton, v.50 cm, š.65,5 cm sign.: vlevo dole: Stalingrad; vpravo dole: L.Pešek, O Soči - pláž (1961) sign.: vlevo dole: L.Pešek, O Soči - pláž (1961) olej, karton, v.39 cm, š.64,5 cm sign.: vlevo dole: L.Pešek /SOČI, O Stopy železa (1987) frotáž, filc (plsť) přírodní barvy; kresba, hydroxidy hliníku; malba, bahno z vývěrové jeskyně, v.95 cm, š.95 cm sign.: neznačeno, O Viděno v ohni (1995) frotáž, filc (plsť) přírodní barvy; kresba, popel; malba, uhlíky, v.95 cm, š.95 cm sign.: neznačeno, O O 1788 Soči (1961) sign.: vpravo dole: L.Pešek /SOČI 36. Moskva (1961) olej, karton, v.50 cm, š.65,5 cm sign.: vpravo dole: L.Pešek /MOSKVA, O Leningrad (1961) sign.: vpravo dole: L.Pešek /LENINGRAD, O Jalta (1961) olej, karton, v.50 cm, š.65 cm sign.: vpravo dole: L.Pešek /JALTA, O Stalingrad (1961) sign.: vpravo dole: Pešek/STALINGRAD, O Viděno v ohni (1995) frotáž, filc (plsť) přírodní barvy; kresba, popel; malba, uhlíky, v.95 cm, š.95 cm sign.: neznačeno, O Viděno v ohni (1995) frotáž, filc (plsť) přírodní barvy; kresba, popel; malba, uhlíky, v.95 cm, š.95 cm sign.: neznačeno, O 1806 Malich Karel 14. Světlo (1998) pastel, papír ruční Fabriano; kresba prstem, Podzemná-Suchardová Anna 40. Odsouzení (50.léta) olej, plátno, v.70 cm, š.110 cm sign.: vlevo dole: A Podzemná-Suchardová, O 1793 Šmíd Karel 41. Z brigády 1951 olej, plátno, v.180 cm, š.265 cm sign.: vlevo dole: Karel Šmíd 51, O 1794 Vlček Jindřich 42. Důl Prezident 1948

8 8 v.100 cm, š.70 cm sign.: neznačeno, K Viděl jsem hlavu (1993) pastel, papír ruční Fabriano; kresba prstem, v.100 cm, š.70 cm sign.: neznačeno, K 1998 akvarel, karton, v.61 cm, š.72 cm sign.: vlevo dole: J.Vlček / 1948, O 1795 Alex Adolf J. 43. Novostavba báňské společnosti suchá jehla, papír, v.41 cm, š.51 cm sign.: vpravo dole: A.J.Alex; vlevo: remark, G 3034 Heřmanská Věra 44. Červená řeka 1962 linoryt, papír, v.53,5 cm, š.24,7 cm sign.: vpravo dole: Heřmanská 62; vlevo dole: 4/10, G Nábřeží 1962 linoryt, papír, v.52,7 cm, š.24,5 cm sign.: vpravo dole: Heřmanská 62; vlevo dole: 6/10, G Dům u vody 1962 linoryt, papír, v.52,5 cm, š.21,5 cm sign.: vpravo dole: Heřmanská 62; vlevo dole: 3/10, G Spatřil jsem černý čtverec (1988) pastel, papír ruční Fabriano; kresba prstem, v.100 cm, š.70 cm sign.: neznačeno, K Světlo (1989) pastel, papír ruční Fabriano; kresba prstem, v.100 cm, š.70 cm sign.: neznačeno, K Červená okna 1962 linoryt, papír sign.: vpravo dole: Heřmanská 62; vlevo dole: 8/10, G 3038 Hruška Karel 48. Tvar lept, papír, v.59,5 cm, š.42,5 cm sign.: vpravo dole: K.Hruška 62; vlevo dole: 2/3, G Tvar 1962 lept, papír, v.47 cm, š.63 cm sign.: vpravo dole: K.Hruška 62; vlevo dole: 2/4, G Tvar 1962 lept, papír, v.63 cm, š.49 cm sign.: vpravo dole: K.Hruška 62; vlevo dole: 2/3, G 3041 Menčík Václav 51. Děti 1961 linoryt, papír, v.64,6 cm, š.47 cm sign.: vlevo dole: V.Menčík 61; vpravo dole: 1/460, G 3042

9 9 52. Z protiválečného cyklu 1962 lept, papír, v.60 cm, š.48 cm sign.: vpravo dole: V Menčík 62; vlevo dole: 2/4 65, G 3043 Nattier J.M. 53. Antický výjev s umírajícím - podle obrazu C.Le Bruna rytina, papír, v.42,5 cm, š.56,5 cm sign.: neznačeno, G Lov na kalydonského kance rytina, papír, v.40,5 cm, š.39,5 cm sign.: neznačeno, G 3045 Neznámý autor 55. Pohled na Prahu s Chotkových sadů (50.léta 19.stol.) kolorovaná litografie, papír, v.37 cm, š.57 cm sign.: neznačeno, G 3046 Štěch Karel 56. Práce v cihelně 1937 linoryt, papír, v.33,5 cm, š.45 cm sign.: vpravo dole: K.Štěch 1937, G 3047 Veškrna Jiří 57. Opilý koráb - ilustrace k básni A.Rimbauda 1962 linoryt, papír, v.31 cm, š.45 cm sign.: vpravo dole: Jiří Veškrna 1962; vlevo: ilustrace k básni/a.rimbauda-opilý koráb, G Ofélie - ilustrace k básni A.Rimbauda 1962 linoryt, papír, v.31 cm, š.45 cm sign.: vpravo dole: Jiří Veškrna 1962; vlevo: ilustrace k básni/a.rimbauda "Ofélie", G Apollinaire - Pásmo 1960 linoryt, papír, v.27 cm, š.20 cm sign.: vpravo dole: Jiří Veškrna 1960; vlevo: lino/g.apollinaire - Pásmo, G Lorelei - ilustrace k básni G.Apollinaira 1960 linoryt, papír, v.33 cm, š.26,5 cm sign.: vpravo dole: Jiří Veškrna 1960; vlevo: lino/g.apollinaire - Lorelei, G 3051

10 10 Díla restaurovaná v roce 2002 O 217 Antonín Pelc, Saxofonista O 569 Antonín Pelc, Spahi se sedlem Díla ve velmi špatném stavu na papírovém podkladě restaurovala Magdalena Bursová. O 333 Emil Filla; Zátiší s rybou O 369 Antonín Hudeček; Motiv z Okoře O 562 Václav Brožík; Svěcení vánoček v kostele O 932 Alois Kalvoda; Březový háj O 1024 Antonín Hudeček; Moře O 1084 Václav Radimský; Chalupa u vody O 1719 Vratislav Nechleba; Muž s pleší O 307 Antonín Slavíček; Lesní zátiší O 1477 Miloš Jiránek; Krajina Díla restauroval Josef Čoban. O 1109 František Kaván ; Zimní krajina Dílo napadené dřevokazným hmyzem ošetřila laboratoř ve Středočeském muzeu v Roztokách n/vltavou. Celkem bylo ošetřeno 12 děl. Zápůjčky za rok 2002 ze sbírek ČMVU Objekt / Objekt. Metamorfózy v čase. Pražákův palác, Moravská galerie v Brně Filko Stano; Kolovrátek-Identita; kombinovaná technika; dřevo, nit; kov; 1SG P 512 Faif Garry; Konstruktivistická suprematická kompozice; objekt; dřevo, plexi kryt; plastická (umělá) hmota; 1SG P 503 Hejna Václav; Asambláž; asambláž; dřevo; kov; 1SG O 1607 Kolář Jiří; Objekt - zásuvka s příborem; asambláž; dřevo, příbory; papír; 1SG O 1604 Kratina Radoslav; Čtyři pole otočná; objekt závěsný; syntetický; dřevo; 1SG P 500 Demartini Hugo; Černobílá struktura; reliéf; dřevo; 1SG P 51 Zdeněk Sklenář Galerie Zdeňka Sklenáře, Smetanovo nábřeží 334/4,Praha Sklenář Zdeněk; Svítání v Západních horách; olej; kombinovaná technika; plátno; 1SG O 273 Sklenář Zdeněk; Tři bratři; olej; plátno; 1SG O 27 Gerhard Richter: Forty Years of Painting The Museum of Modern Art,New York, Art Institute of Chicago: San Francisco Museum of Modern Art: Hirshhorn Museum and Sculpture Garden,Washington DC:

11 11 Richter Gerhard; Strýc Rudi; fotomalba; plátno; 1SG LO 314 Toyen Galerija Klovičevi Dvori,Zagreb Toyen ; Pláž; olej; karton; 1SG O 1645 Prošli Hradcem Králové... Galerie moderního umění v Hradci Králové Hilmar Jiří; Optický reliéf; kombinovaná technika; překližka; papír; 1SG O 1678 Divočina, příroda, duše, jazyk Galerie Klatovy/Klenová-všechny výstavní prostory Diviš Alén; Z cyklu Vodník; olej vyškrabovaná technika; plátno; 1SG O 1692 Panuška Jaroslav; Zaklínači; olej; plátno; 1SG O 864 Hudeček František; Kresba 21; kresba perem; tuš; papír; 1SG K 869 Hudeček František; Kresba 20; kresba perem; tuš; papír; 1SG K 868 Six from Sixties výstavní síň Mánes, Praha, Slovenská národná galéria, Bratislava Ovčáček Eduard; Ortel IV; tuš; vypalování; překližka; dřevo; 1SG O 1622 Ovčáček Eduard; Znaky v zelené; asambláž; plátno, laky; dřevo; 1SG O 1621 Mikuláš Medek ( ) Galerie Rudolfinum v Praze, Gema art, spol. s r.o., Praha Medek Mikuláš; Korálový obraz; olej; lak; plátno; 1SG O 263 Medek Mikuláš; Infantilní krajina; olej; plátno; sololit; 1SG O 72 Antonín Procházka Moravská galerie a Muzeum města Brna repríza v Obecním domě v Praze, <b r> Procházka Antonín; Jezdci; mezzotinta; papír; 1SG G 331 Procházka Antonín; Koupající se dívka; olej; lepenka; 1SG O 270 Procházka Antonín; Zátiší s lahví; olej; papír; karton; 1SG O 269 Procházka Antonín; Zátiší s ubrouskem II; ((Karmínový květ))olej; plátno; lepenka; 1SG O 52 Procházka Antonín; Zátiší s ubrouskem III; olej; plátno; 1SG O 39 Procházka Antonín; Figurální kompozice; kresba perem; kvaš; papír; 1SG K 1944 Procházka Antonín; Figurální scéna v krajině; tuš lavírování; papír; 1SG K 844 Procházka Antonín; Studie dle Greca; tužka; papír; 1SG K 575 Procházka Antonín; Studie mužské figury; tužka; papír; 1SG K 579 Procházka Antonín; Hlava; tužka; inkoust; papír; 1SG K 169 Procházka Antonín; Tvary; kresba perem; tuš; papír; 1SG K 168 Procházka Antonín; Poprsí; kresba perem; tuš; papír; 1SG K 151

12 12 Retrospective Toyen: un femme surréaliste Musée d Art Moderne,Saint Etienne, France výstava pořádaná v rámci České sezóny 2002 ve Francii Toyen ; Pláž; olej; karton; 1SG O 1645 The Ephemeral Eye.Works by Jiří Kolář and Adriena Šimotová. Musée des Beaux Arts,Dijon výstava pořádaná v rámci České sezóny 2002 ve Francii Šimotová Adriena; Ruka II; pastel; papír; 1SG K 1981 Šimotová Adriena; Ruka I; pastel; uhel; papír, čínský; 1SG K 1954 František Kaván Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě repríza Východočeská galerie v Pardubicích Kaván František; Zastávka Kováry; olej; plátno; 1SG O 394 Kaván František; Zimní krajina; ((Čisté odpoledne))olej; lepenka; 1SG O repríza galerie letohrádek Portheimka na Smíchově v Praze, Národní dům Praha s.r.o., Praha Kaván František; Zimní krajina; olej; plátno; 1SG O 1109 Poezie magického realismu Galerie moderního umění v Roudnici n/labem Kotík Pravoslav; Jitro; olej; plátno; 1SG O 730 Podhrázský Stanislav; Pole; olej; plátno; 1SG O 329 Istler Josef; Civilizace; olej; plátno; dřevo; 1SG O 304 Lhoták Kamil; Planina se strojem; olej; plátno; 1SG O 205 Justitz Alfred; Zátiší se dvěma džbánky; olej; plátno; 1SG O 56 Vožniak Jaroslav; Božská komedie; anilínové barvy; tuš; papír; 1SG K 14 Vožniak Jaroslav; Božská komedie; anilínové barvy; tuš; papír; 1SG K 11 Jiří Seifert Galerie Benedikta Rejta v Lounech Seifert Jiří; Zavlnění; ; mramor, růžový portugal; 1SG P 528 Seifert Jiří; Malá múza; ; mramor, koalga; 1SG P 526 Československý socialistický realismus Galerie Rudolfinum,Praha Jiroudek František; Srdce Vltavy; olej; plátno; 1SG O 948 Pangrác Miroslav; Pionýrka; ; sádra, patinovaná; 1SG P 176 Heritesová Zdenka; Údernice B. Živná; olej; plátno; 1SG O 676 Sychra Vladimír; Karel Marx; olej; překližka; 1SG O 560 František Tichý

13 13 dům U Kamenného zvonu, Praha, Galerie hlavního města Prahy Tichý František; Ležící žena; kvaš; akvarel; papír; 1SG K 845 Tichý František; Paganini; olej; dřevo; 1SG O 279 Josef Šíma - kresby Galerie výtvarného umění Litoměřice Šíma Josef; Torzo; tuš; kvaš; papír; 1SG K 938 Šíma Josef; Krajina; tuš; papír; 1SG K 155 Šíma Josef; Slovenská krajina; tužka; akvarel; papír; 1SG K 153 Václav Brožík Valdštejnská jízdárna, Národní galerie v Praze Brožík Václav; Ženský akt u potoka; pastel; plátno; 1SG O 1026 Brožík Václav; Svěcení vánoček v kostele; olej; plátno; lepenka; 1SG O 562 Jiří John - výběr z celoživotní tvorby ( ) Muzeum umění Benešov John Jiří; Most; olej; plátno; 1SG O 1590 John Jiří; Pole; olej; plátno; 1SG O 255 John Jiří; Zátiší; olej; plátno; 1SG O 69 John Jiří; Nerosty; suchá jehla; papír; 1SG G 59 John Jiří; Horniny; suchá jehla; papír; 1SG G 58 John Jiří; Krystaly; suchá jehla; papír; 1SG G 57 John Jiří; Kouřící země; olej; plátno; 1SG O 31 John Jiří; Tenisové hřiště; suchá jehla; papír; 1SG G 1487 John Jiří; Poražený kmen; suchá jehla; papír; 1SG G 1485 John Jiří; Ptáci; suchá jehla; papír; 1SG G 1484 John Jiří; Stavba; suchá jehla; papír; 1SG G 1481 John Jiří; Podzim II.; suchá jehla; papír; 1SG G 1480 Kamil Lhoták (k 90. výročí narození) Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou repríza - OGVU v Jihlavě, VG v Pardubicích Lhoták Kamil; Zebry; olej; plátno; 1SG O 362 Lhoták Kamil; Stroje mávající křídly; olej; plátno; 1SG O 262 Lhoták Kamil; Čerpadlo; olej; lepenka; 1SG O 65

14 14 Přehled hospodaření za rok 2002 Výsledek hospodaření za rok 2002 skončil ziskem ve výši ,63 Kč. Při tomto výsledku naplnilo muzeum své výstavní plány a zajistilo údržbu svěřených objektů. ČMVU hospodařilo v roce 2002 s finančními prostředky ve výši tis. Kč ve složení: příspěvek na provoz vstupné a prodej katalogů systémová dotace "Česká sezóna" ostatní výnosy, tj.úroky, kurzové rozdíly, náhrada od pojišťovny - povodeň tis tis tis tis. Uvedené prostředky byly použity následovně: spotřeba materiálu a energie služby osobní náklady odpisy ostatní náklady náklady celkem výsledek hospodaření tis tis tis. 622 tis. 200 tis tis. zisk tis. výroční zprávu ČMVU za rok 2002 zpracovali: PhDR. Ivan Neumann Ing. Vlasta Neumannová PhDr. Alena Potůčková Vlaďka Mazačová

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2007

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2007 1 České muzeum výtvarných umění v Praze, Husova 19-21, 110 00 Praha 1 Staré Město telefon: (420) 222 220 218, fax: (420) 222 221 190, e-mail: muzeum@cmvu.cz, http://www.cmvu.cz Výroční zpráva Českého muzea

Více

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2006

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2006 1 České muzeum výtvarných umění v Praze, Husova 19-21, 110 00 Praha 1 Staré Město telefon: (420) 222 220 218, fax: (420) 222 221 190, e-mail: muzeum@cmvu.cz, http://www.cmvu.cz Výroční zpráva Českého muzea

Více

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk.

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Hlavní činnosti organizace.....................

Více

1. Základní údaje. Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 512 538 Datová schránka a6xphib info@galeriehk.cz galeriehk.

1. Základní údaje. Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 512 538 Datová schránka a6xphib info@galeriehk.cz galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2014 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Rekonstrukce budovy Galerie moderního

Více

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012. ...tváří v tvář modernímu umění

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012. ...tváří v tvář modernímu umění Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012 mu...tváří v tvář modernímu umění Obsah I. Základní údaje o organizaci................... 3 II. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ALŠOVY JIHOČESKÉ GALERIE ZA ROK 2013 Hluboká nad Vltavou 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ALŠOVY JIHOČESKÉ GALERIE ZA ROK 2013 Hluboká nad Vltavou 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ALŠOVY JIHOČESKÉ GALERIE ZA ROK 2013 Hluboká nad Vltavou 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ALŠOVY JIHOČESKÉ GALERIE V HLUBOKÉ NAD VLTAVOU ZA ROK 2013 Hluboká nad Vltavou 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 07 2. ZAMĚSTNANCI

Více

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Havlíčkův Brod, únor 2005 POSLÁNÍ GALERIE Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě je od 1.7.2001 příspěvkovou organizací Kraje

Více

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 E V I D E N C E A P É Č E O S B Í R K Y K 31. 12. 2011 spravovala Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 6 357 sbírkových předmětů. Z toho: 1 251 obrazů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

AUKČNÍ DEN. Žofín - Slovanský ostrov, Praha, neděle 17. 4. 2005 13:00 hodin. obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19-21.

AUKČNÍ DEN. Žofín - Slovanský ostrov, Praha, neděle 17. 4. 2005 13:00 hodin. obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19-21. R 74. Václav Špála AUKČNÍ DEN obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19-21.století Žofín - Slovanský ostrov, Praha, neděle 17. 4. 2005 13:00 hodin 67.František Kupka 53. aukce Antikva Nova Kodl

Více

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V CHEBU příspěvková organizace Karlovarského Kraje

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V CHEBU příspěvková organizace Karlovarského Kraje GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V CHEBU příspěvková organizace Karlovarského Kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH I. ÚVOD II. ODBORNÁ ČINNOST Stálé expozice Výstavy Ediční činnost Práce se sbírkami Přírůstky do

Více

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V CHEBU. příspěvková organizace Karlovarského kraje

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V CHEBU. příspěvková organizace Karlovarského kraje GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V CHEBU příspěvková organizace Karlovarského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V CHEBU příspěvková organizace Karlovarského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o. Výroční zpráva za rok 2012

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o. Výroční zpráva za rok 2012 Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o. Výroční zpráva za rok 2012 Obsah 1. Úvod 3 1.1. Rekapitulace stavu činnosti instituce v roce 2012 3 1.2. Základní informace o galerii 4 1.3. Organizační struktura

Více

Obsah. Muzeum umění Olomouc. 2 1. Úvodní slovo ředitele Muzea umění Olomouc. 3 2. Sbírkový a expoziční odbor. 4 2.1. Uměleckohistorické oddělení

Obsah. Muzeum umění Olomouc. 2 1. Úvodní slovo ředitele Muzea umění Olomouc. 3 2. Sbírkový a expoziční odbor. 4 2.1. Uměleckohistorické oddělení Obsah Muzeum umění Olomouc 2 1. Úvodní slovo ředitele Muzea umění Olomouc 3 2. Sbírkový a expoziční odbor 4 2.1. Uměleckohistorické oddělení 4 2.1.1. Uměleckohistorické oddělení Staré umění 5 2.1.1.1.

Více

VYHODNOCENÍ ÚKOLŮ, ČINNOST, PROVOZ, HOSPODAŘENÍ

VYHODNOCENÍ ÚKOLŮ, ČINNOST, PROVOZ, HOSPODAŘENÍ Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření Galerie výtvarného umění v Ostravě za rok 2002 Jako v několika posledních letech byly i ve sledovaném období opět hlavním problémem ekonomické limity, které zvlášť

Více

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Havlíčkův Brod, únor 2003 1. Základní údaje: Zřizovatel: Kraj Vysočina Ekonomické uspořádání: příspěvková organizace Adresa: Havlíčkovo

Více

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST 1) Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky A) Souhrnná statistika 1.1. Průběžná evidence I. stupně předmětů

Více

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V CHEBU příspěvková organizace Karlovarského Kraje

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V CHEBU příspěvková organizace Karlovarského Kraje GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V CHEBU příspěvková organizace Karlovarského Kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH I. ÚVOD II. ODBORNÁ ČINNOST Stálé expozice Výstavy Ediční činnost Práce se sbírkami Přírůstky do

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y.

M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y. M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Výroční zpráva 200 Úvod Rok 200 byl pro naše muzeum rokem významných událostí

Více

Aukce. www.artinprague.cz. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange

Aukce. www.artinprague.cz. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange Aukce výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Místo konání aukce: Luxusní centrum Blue Orange Tupolevova 676 Praha 9 Letňany Více informací najdete na: www.artinprague.cz

Více

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 2008 1 Název zpracovatele : Památník národního písemnictví Adresa sídla : Strahovské nádvoří 132, 118 38 Praha 1 IČ : 00023311 Telefon : 220516695 Fax : 220517277

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2001

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2001 Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2001 Úvodem Váţení přátelé, vydávání pravidelných výročních zpráv se jiţ stává pěknou tradicí, a tak rádi vyuţíváme této příleţitosti k tomu, abychom Vám nabídli

Více

v ý r o č n í z p r á v a N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e

v ý r o č n í z p r á v a N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e v ý r o č n í z p r á v a N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e 2010 N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e Národní galerie v Praze, 2011 ISSN 1213-7081 ISBN 978-80-7035-477-3 v ý r o č n í z p r á

Více

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2013 Rok 2013 znamenal pro činnost Moravské galerie v Brně výrazný obrat v několika oblastech: Od 1.

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2013 Rok 2013 znamenal pro činnost Moravské galerie v Brně výrazný obrat v několika oblastech: Od 1. Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2013 Rok 2013 znamenal pro činnost Moravské galerie v Brně výrazný obrat v několika oblastech: Od 1. dubna byl po osmiletém působení Marka Pokorného jmenován

Více

Muzeum umění Olomouc. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Muzeum umění Olomouc. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Muzeum umění Olomouc Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Obsah Muzeum umění Olomouc 2 1. Úvodní slovo ředitele Muzea umění Olomouc 4 2. Sbírkový a expoziční odbor 4 2.1. Uměleckohistorické oddělení

Více

Galerie hlavního města Prahy

Galerie hlavního města Prahy Rozbor hospodaření 2013 Obsah 1 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI GHMP V ROCE 2013 A VÝHLED DO DALŠÍCH LET... 5 2 VÝSTAVNÍ ČINNOST... 8 2.1 ODBORNÁ SPOLUPRÁCE... 10 2.2 VÝHLED DO ROKU 2014... 11 2.3 PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI

Více

AUKČNÍ DEN. neděle 28. listopadu 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 66 Jindřich Štyrský, Kompozice 88 Alois Wachsman, Námořník

AUKČNÍ DEN. neděle 28. listopadu 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 66 Jindřich Štyrský, Kompozice 88 Alois Wachsman, Námořník AUKČNÍ DEN 66 Jindřich Štyrský, Kompozice 88 Alois Wachsman, Námořník 23 Jakub Schikaneder, Kontemplace neděle 28. listopadu 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha 65. aukce Aukční Galerie Kodl

Více