Úvod. Obsah. Publikační činnost. Přírůstky za rok 2002 koupě převod z JO přílohy. Restaurování uměleckých děl. Zápůjčky ze sbírek ČMVU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. Obsah. Publikační činnost. Přírůstky za rok 2002 koupě převod z JO přílohy. Restaurování uměleckých děl. Zápůjčky ze sbírek ČMVU"

Transkript

1 1 Úvod Rok 2002 byl pro České muzeum výtvarných umění v Praze prvním rokem, kdy po změně zřizovatelské funkce k již plně pracovalo jako příspěvková organizace zřizovaná Středočeským krajem. Na počátku roku 2002 spravovalo ČMVU několik budov. Především to byl objekt v Husově ulici 19-21, který je hlavním sídlem muzea. Druhým objektem v Praze byl Dům u Černé Matky Boží, významná kubistická architektura postavená Josefem Gočárem. Dům, jehož vlastníkem je Státní fond kultury muselo ČMVU na základě rozhodnutí ministra kultury ČR opustit k 31. lednu Byla tak zrušena stálá expozice českého kubismu a ČMVU přišlo o podstatnou část svých výstavních prostor v nichž uskutečnilo od roku 1994 řadu i mezinárodních výstavních projektů. V domě nebyl dosud muzejní provoz obnoven. Třetím objektem ve správě ČMVU byl rozsáhlý areál bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře. Muzeum intenzivně pracovalo na projektu rekonstrukce pro Centrum umění Českého muzea výtvarných umění. Na počátku roku 2002 byl celý projekt doveden do podoby projektu pro stavební povolení. Žádost o udělení stavebního povolení byla podána na konci měsíce ledna 2002, a stavební povolení bylo vydáno v dubnu Během průběhu řízení o vydání stavebního povolení však ČMVU obdrželo zamítavé stanovisko MK ČR jako správce programu k vydání povolení vyhlášení veřejné obchodní soutěže na dodavatele stavby. Během dalších měsíců roku se pak vedení muzea v těsné spolupráci se svým zřizovatelem snažilo vyřešit nastalou situaci. Do konce roku 2002 se to však bohužel nepodařilo. Pro ČMVU to znamenalo další nemalé náklady na udržování objektu, drobnou údržbu, ostrahu, temperování, stabilní poplatky. Muzeum nadále monitorovalo zvolna se zhoršující stav objektu. Přes zmiňované zamítavé stanovisko byl podle schváleného plánu přípravy rekonstrukce v areálu Jezuitské koleje zahájen záchranný archeologický průzkum. Obsah Výstavy Přehled výstav, které muzeum pořádalo ve vlastních a jiných prostorách a v zahraničí. Historické domy v Husově ulici Jiné a v zahraničí Publikační činnost Přírůstky za rok 2002 koupě převod z JO přílohy Restaurování uměleckých děl Zápůjčky ze sbírek ČMVU Přehled hospodaření

2 2 Přes výše popsané těžkosti s však ČMVU dařilo naplňovat hlavní smysl svého poslání. Uskutečnilo řadu výstavních projektů, získalo do svých sbírek řadu kvalitních uměleckých děl ( např. prof. Jiřího Beránka, Květy Válové, prof. Miloše Šejna či Karla Malicha ). Pokračovalo v restaurování sbírkových předmětů a pokračovalo i v odborných přípravných pracích obsahové náplně budoucího Centra umění v Kutné Hoře. Spolupracovalo také s řadou partnerských muzeí a galerií při přípravě výstav a na řadu z nich zapůjčilo umělecká díla ze svých sbírek a to i do zahraničí. Výstavní sezóna roku 2002 byla zahájena výstavou Monochromie mapující tento fenomén v současném českém výtvarném umění napříč generačními vrstvami. Ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zíně přivedlo ČMVU do Prahy retrospektivu díla významného umělce Svatopluka Slovenčíka. Pro KGVU ve Zlíně připravilo ČMVU v rámci vzájemné výměny výstavu z vlastních sbírek Ostrov, která dala zlínským návštěvníkům nahlédnout do mimořádně kvalitní kolekce českého umění v letech Zahájení výstavy se zúčastnil hejtman Zlínského kraje a radní Středočeského kraje p. ing. Zbyněk Šorm. Rozsáhlý výstavní projekt Český komiks (?) a výtvarné umění originálním způsobem poprvé mapoval pozici tohoto "pokleslého" media v českém kulturním prostředí. V pozitivně se rozvíjející česko-polské kulturní spolupráci pokračovala expozice objektů profesora vratislavské Akademie Alojzy Gryta prostě nazvaná Práce. Naopak pro Polsko byla připravena jedinečná výstava Emigrant ve věčnosti z kreseb a grafiky Josefa Čapka. V dlouhodobé spolupráci s Galerií Františka Drtikola v Příbrami pokračovalo muzeum výstavou Možnosti proměny II, České výtvarné umění ze sbírek ČMVU. K úspěchu České sezóny ve Francii přispělo ČMVU nezanedbatelným způsobem jím připravenou výstavou Contrasts - Karel Malich instalovanou v centru Paříže. Dobré kontakty s Britskou radou umožnily ČMVU uspořádat originální výstavu britských multiplů. Vernisáže se zúčastnil i jeden z mladých britských umělců P. Liversidge s nímž byla uspořádána i beseda. Ke všem výstavám byly vydány katalogy nebo letáky. I do práce ČMVU v Praze neblaze zasáhly srpnové povodně. Pracovníci muzea však rychle reagovali na nastalou situaci, takže nedošlo k nevratným škodám. Románské výstavní síně v Husově ul byly vyklizeny včas, takže když do nich pronikla voda a zaplavila je do výše cca dvou metrů nenacházel se v nich žádný movitý majetek muzea. Byla však podstatně poškozena kotelna muzea. Po opadnutí vody byly prostory vyčištěny a dezinfikovány. Bohužel však se škody na historické architektuře začaly projevovat až počátkem následujícího roku. Depozitáře obrazových a "papírových" sbírek muzea, které se nacházejí nedaleko Vltavy v přízemí a dvou suterénech byly hned při prvních zprávách o zvyšování hladiny Vltavy přestěhovány do přízemí depozitáře. Po celou dobu ohrožení se pracovníci muzea střídali 24 hodin denně v ostraze depozitáře. Přesto, že hloubka suterénu je takřka 10 metrů nepronikla do nich ani spodní voda. Bohužel i tady se následky srpnových povodní začaly projevovat až během dalšího roku. Povodňová kalamita zapříčinila rovněž prodloužení rekonstrukce veškerých elektroinstalací a IT v Husově ulici 19-21, které tu probíhaly díky dotaci poskytnuté zřizovatelem ČMVU Středočeským krajem. Veškeré rekonstrukce pak byly úspěšně dokončeny v měsíci říjnu. Ivan Neumann

3 3 Výstavy v Husově ulici 19-21, Praha - Staré Město Zdenek Seydl ( ) reprízy: Galerie výtvarného umění v Chebu, Městské muzeum v Mariánských lázních: Galerie výtvarného umění v Náchodě: Galerie umění Karlovy Vary: Monochromie Monochromní tendence v českém výtvarném umění Svatopluk Klimeš. Chrámy cyklus Alternativy - Románský sklep Svatopluk Slovenčík ve spolupráci s Krajskou galerií ve Zlíně Alojzy Gryt. Práce cyklus Alternativy - Románský sklep Multiplication Britské autorské multiply od 90. let až po současnost Benefiční večer Jitky Válové výstava u příležitosti životního jubilea Jitky Válové Český komiks (?) a výtvarné umění

4 4 Emigrant ve věčnosti.josef Čapek-Kresba a grafika Galeria Kronika,Bytom,Polsko Výstavy mimo prostory muzea Možnosti proměny II.České výtvarné umění ze sbírek ČMVU Galerie Františka Drtikola v Příbrami repríza: Galerie umění Karlovy Vary Umělci světa Lidicím (výstava k 60. výročí vyhlazení Lidic) Zámecká galerie města Kladna Národní kulturní památka - Památník Lidice, Lidice Contrasts - Karel Malich Idées, arts, conceil, Paris La chapelle Saint-Luis de la Salpetriére, Paris výstava pořádaná v rámci České sezóny 2002 ve Francii Ostrov České výtvarné umění ze sbírek ČMVU v Praze Krajská gallerie výtvarného umění ve Zlíně Dům umění ve Zlíně Publikační činnost v roce 2002 Český komiks [?] a výtvarné umění / katalog text: Petr Štěpán popis:koncepce katalogu Petr Štěpán, foto. archivy autorů, půjčitelů a Štěpán Aussenberg vydáno: 2002 / ISBN: Monochromie Monochromní tendence v českém výtvarném umění po roce 1990 / katalog text: Zbyněk Sedláček, Jiří Valoch popis:koncepce výstavy: Zbyněk Sedláček, angl.překlad Richard Drury, biografie, barev.fot. Martin Polák,Štěpán Aussenberg. 42 s. vydáno: 2002 / ISBN:

5 5 Možnosti proměny II, České výtvarné umění / skládačka text: Alena Potůčková popis: Barev.fot.:Štěpán Aussenberg; soupis vystavených děl vydáno: 2002 / ISBN: Multiplication Britské autorské multiply od 90. let až do současnosti / katalog text: Stephen Bury popis: koncepce výstavy: Jacqueline Jefferies, Sally Townsend, Sarah Staton, koordinace Jo Gutteridge, Louise Wright, kurátor za ČMVU: Rychard Drury, angl. překlad Kateřina Hilská, seznam vystavených děl vydáno: 2002 / ISBN: Svatopluk Klimeš. Chrámy / skládačka text: Ivan Neumann popis: Angl.překlad Richard Drury; fot. Hana Hamplová, Marie Klimešová, Martin Polák; biografie; seznam exponátů vydáno: 2002 / ISBN: Zdenek Seydl / katalog text: Jana Šálková popis: Koncepce výstavy Jana Šálková. Text katalogu Jana Šálková, Jiří Suchý, barev.fot. Štěpán Aussenberg, bibliografie, soupis díla, soupis vystavených prací 95 vydáno: 2002 / ISBN: záměrně vytvořený sbírkový předmět zhotoveno pro stálou expozici českého kubismu v DČMB v roce 1994,po předání domu NG (k ) vzato do sbírky ČMVU Kolektiv autorů 1. Model Domu u Černé Matky Boží (1994) sádra plexi kryt; plastická (umělá) hmota, v.61 cm, s.87,5 cm, d.42,5 cm sign.: neznačeno, U 2 koupě Beránek Jiří 2 Kout (1982) dřevo; kámen, v.180 cm, š.200 cm, d.300 cm sign.: neznačeno, P 529 Válová Květa Přírůstky za rok 2002 převod z JO přílohy Angyal Gejza 18. Baníci při práci 1935 olej, plátno, v.113 cm, š.139 cm sign.: vpravo dole: G.Angyal 935, O Zvolen 1924 olej, plátno, v.145 cm, š.211 cm sign.: vpravo dole:g.angyal 1924, O 1772 Koudelka Josef 20. Děda z Velké olej, plátno, v.60 cm, š.52,5 cm sign.: vlevo dole: J.Koudelka, O 1773 Kristin Vladimír 21. Nová huť Klementa Gottwalda (1952) kvaš, karton, v.70 cm, š.100 cm sign.: neznačeno, O 1774

6 6 3. Rozháněč mraků 1997 olej, plátno, v.145,5 cm, š.163,5 cm sign.: vlevo dole: K Válová 97, O Ostrava (1941) olej, plátno, v.103 cm, š.208 cm sign.: vpravo dole: V.Kristin, O 1775 Malínský Jaroslav 23. Turkovice 1942 olej, plátno, v.60 cm, š.84 cm sign.: vpravo dole: Jar.Malínský 42, O 1776 Konvička Richard 4. Velká tabule 2001 olej, plátno; akryl, v.200 cm, š.160 cm sign.: dole uprostřed: KONVIČKA 01, O 1797 Knowles Justin 5. Simulation: WD (2002) reliéf mělký, hliník kolorovaný; laminát, v.120 cm, š.260 cm sign.: neznačeno, O 1798 Šejn Miloš 6. Hlína pod jabloní a listy rhododendronuzahrada rodičů,jičín, (1997) frotáž, textil netkaný; kresba, přírodní barvy; malba, chlorofyl z listů rhododendronu, v.95 cm, š.95 cm sign.: neznačeno, O 1799 Mandel Jiří 24. Praha - Podolí (konec 40.let 20.stol.) olej, plátno, v.72 cm, š.101 cm sign.: vpravo dole: J.Mandel, O 1777 Multrus Josef 25. Zátiší se dvěma štikami ( léta 20.st.) olej, plátno, v.72 cm, š.103 cm sign.: vlevo dole: MULTRUS, O 1778 Pešek Luděk 26. Stalingrad (1961) sign.: vpravo dole: L.Pešek (STALINGRAD), O Leningrad-most (1961) sign.: vpravo dole: L.Pešek /LENINGRAD, O Jalta 1961 sign.: vpravo dole: JALTA P19/61, O Hromovka nad Špindlerovým Mlýnem, 1031,2m.n.m. (1997) frotáž, textil netkaný; kresba, přírodní barvy; malba, plody borůvek, v.95 cm, š.95 cm sign.: neznačeno, O Stopy železa 1987 frotáž, filc (plsť) přírodní barvy; kresba, hydroxidy hliníku; malba, 29. Leningrad (1961) olej, karton, v.39,5 cm, š.64,5 cm sign.: vpravo dole: L.Pešek/LENINGRAD, O Moskva - Rudé náměstí (1961) olej, karton, v.40,5 cm, š.65,5 cm sign.: vlevo dole: L.Pešek/MOSKVA, O Na Donu (1961) sign.: vpravo dole: L.Pešek /NA DONU, O 1784

7 7 bahno z vývěrové jeskyně, v.95 cm, š.95 cm sign.: neznačeno, O Stopy železa (1987) frotáž, filc (plsť) přírodní barvy; kresba, hydroxidy hliníku; malba, bahno z vývěrové jeskyně, v.95 cm, š.95 cm sign.: neznačeno, O Stalingrad II (1961) olej, karton, v.50 cm, š.65,5 cm sign.: vlevo dole: Stalingrad; vpravo dole: L.Pešek, O Soči - pláž (1961) sign.: vlevo dole: L.Pešek, O Soči - pláž (1961) olej, karton, v.39 cm, š.64,5 cm sign.: vlevo dole: L.Pešek /SOČI, O Stopy železa (1987) frotáž, filc (plsť) přírodní barvy; kresba, hydroxidy hliníku; malba, bahno z vývěrové jeskyně, v.95 cm, š.95 cm sign.: neznačeno, O Viděno v ohni (1995) frotáž, filc (plsť) přírodní barvy; kresba, popel; malba, uhlíky, v.95 cm, š.95 cm sign.: neznačeno, O O 1788 Soči (1961) sign.: vpravo dole: L.Pešek /SOČI 36. Moskva (1961) olej, karton, v.50 cm, š.65,5 cm sign.: vpravo dole: L.Pešek /MOSKVA, O Leningrad (1961) sign.: vpravo dole: L.Pešek /LENINGRAD, O Jalta (1961) olej, karton, v.50 cm, š.65 cm sign.: vpravo dole: L.Pešek /JALTA, O Stalingrad (1961) sign.: vpravo dole: Pešek/STALINGRAD, O Viděno v ohni (1995) frotáž, filc (plsť) přírodní barvy; kresba, popel; malba, uhlíky, v.95 cm, š.95 cm sign.: neznačeno, O Viděno v ohni (1995) frotáž, filc (plsť) přírodní barvy; kresba, popel; malba, uhlíky, v.95 cm, š.95 cm sign.: neznačeno, O 1806 Malich Karel 14. Světlo (1998) pastel, papír ruční Fabriano; kresba prstem, Podzemná-Suchardová Anna 40. Odsouzení (50.léta) olej, plátno, v.70 cm, š.110 cm sign.: vlevo dole: A Podzemná-Suchardová, O 1793 Šmíd Karel 41. Z brigády 1951 olej, plátno, v.180 cm, š.265 cm sign.: vlevo dole: Karel Šmíd 51, O 1794 Vlček Jindřich 42. Důl Prezident 1948

8 8 v.100 cm, š.70 cm sign.: neznačeno, K Viděl jsem hlavu (1993) pastel, papír ruční Fabriano; kresba prstem, v.100 cm, š.70 cm sign.: neznačeno, K 1998 akvarel, karton, v.61 cm, š.72 cm sign.: vlevo dole: J.Vlček / 1948, O 1795 Alex Adolf J. 43. Novostavba báňské společnosti suchá jehla, papír, v.41 cm, š.51 cm sign.: vpravo dole: A.J.Alex; vlevo: remark, G 3034 Heřmanská Věra 44. Červená řeka 1962 linoryt, papír, v.53,5 cm, š.24,7 cm sign.: vpravo dole: Heřmanská 62; vlevo dole: 4/10, G Nábřeží 1962 linoryt, papír, v.52,7 cm, š.24,5 cm sign.: vpravo dole: Heřmanská 62; vlevo dole: 6/10, G Dům u vody 1962 linoryt, papír, v.52,5 cm, š.21,5 cm sign.: vpravo dole: Heřmanská 62; vlevo dole: 3/10, G Spatřil jsem černý čtverec (1988) pastel, papír ruční Fabriano; kresba prstem, v.100 cm, š.70 cm sign.: neznačeno, K Světlo (1989) pastel, papír ruční Fabriano; kresba prstem, v.100 cm, š.70 cm sign.: neznačeno, K Červená okna 1962 linoryt, papír sign.: vpravo dole: Heřmanská 62; vlevo dole: 8/10, G 3038 Hruška Karel 48. Tvar lept, papír, v.59,5 cm, š.42,5 cm sign.: vpravo dole: K.Hruška 62; vlevo dole: 2/3, G Tvar 1962 lept, papír, v.47 cm, š.63 cm sign.: vpravo dole: K.Hruška 62; vlevo dole: 2/4, G Tvar 1962 lept, papír, v.63 cm, š.49 cm sign.: vpravo dole: K.Hruška 62; vlevo dole: 2/3, G 3041 Menčík Václav 51. Děti 1961 linoryt, papír, v.64,6 cm, š.47 cm sign.: vlevo dole: V.Menčík 61; vpravo dole: 1/460, G 3042

9 9 52. Z protiválečného cyklu 1962 lept, papír, v.60 cm, š.48 cm sign.: vpravo dole: V Menčík 62; vlevo dole: 2/4 65, G 3043 Nattier J.M. 53. Antický výjev s umírajícím - podle obrazu C.Le Bruna rytina, papír, v.42,5 cm, š.56,5 cm sign.: neznačeno, G Lov na kalydonského kance rytina, papír, v.40,5 cm, š.39,5 cm sign.: neznačeno, G 3045 Neznámý autor 55. Pohled na Prahu s Chotkových sadů (50.léta 19.stol.) kolorovaná litografie, papír, v.37 cm, š.57 cm sign.: neznačeno, G 3046 Štěch Karel 56. Práce v cihelně 1937 linoryt, papír, v.33,5 cm, š.45 cm sign.: vpravo dole: K.Štěch 1937, G 3047 Veškrna Jiří 57. Opilý koráb - ilustrace k básni A.Rimbauda 1962 linoryt, papír, v.31 cm, š.45 cm sign.: vpravo dole: Jiří Veškrna 1962; vlevo: ilustrace k básni/a.rimbauda-opilý koráb, G Ofélie - ilustrace k básni A.Rimbauda 1962 linoryt, papír, v.31 cm, š.45 cm sign.: vpravo dole: Jiří Veškrna 1962; vlevo: ilustrace k básni/a.rimbauda "Ofélie", G Apollinaire - Pásmo 1960 linoryt, papír, v.27 cm, š.20 cm sign.: vpravo dole: Jiří Veškrna 1960; vlevo: lino/g.apollinaire - Pásmo, G Lorelei - ilustrace k básni G.Apollinaira 1960 linoryt, papír, v.33 cm, š.26,5 cm sign.: vpravo dole: Jiří Veškrna 1960; vlevo: lino/g.apollinaire - Lorelei, G 3051

10 10 Díla restaurovaná v roce 2002 O 217 Antonín Pelc, Saxofonista O 569 Antonín Pelc, Spahi se sedlem Díla ve velmi špatném stavu na papírovém podkladě restaurovala Magdalena Bursová. O 333 Emil Filla; Zátiší s rybou O 369 Antonín Hudeček; Motiv z Okoře O 562 Václav Brožík; Svěcení vánoček v kostele O 932 Alois Kalvoda; Březový háj O 1024 Antonín Hudeček; Moře O 1084 Václav Radimský; Chalupa u vody O 1719 Vratislav Nechleba; Muž s pleší O 307 Antonín Slavíček; Lesní zátiší O 1477 Miloš Jiránek; Krajina Díla restauroval Josef Čoban. O 1109 František Kaván ; Zimní krajina Dílo napadené dřevokazným hmyzem ošetřila laboratoř ve Středočeském muzeu v Roztokách n/vltavou. Celkem bylo ošetřeno 12 děl. Zápůjčky za rok 2002 ze sbírek ČMVU Objekt / Objekt. Metamorfózy v čase. Pražákův palác, Moravská galerie v Brně Filko Stano; Kolovrátek-Identita; kombinovaná technika; dřevo, nit; kov; 1SG P 512 Faif Garry; Konstruktivistická suprematická kompozice; objekt; dřevo, plexi kryt; plastická (umělá) hmota; 1SG P 503 Hejna Václav; Asambláž; asambláž; dřevo; kov; 1SG O 1607 Kolář Jiří; Objekt - zásuvka s příborem; asambláž; dřevo, příbory; papír; 1SG O 1604 Kratina Radoslav; Čtyři pole otočná; objekt závěsný; syntetický; dřevo; 1SG P 500 Demartini Hugo; Černobílá struktura; reliéf; dřevo; 1SG P 51 Zdeněk Sklenář Galerie Zdeňka Sklenáře, Smetanovo nábřeží 334/4,Praha Sklenář Zdeněk; Svítání v Západních horách; olej; kombinovaná technika; plátno; 1SG O 273 Sklenář Zdeněk; Tři bratři; olej; plátno; 1SG O 27 Gerhard Richter: Forty Years of Painting The Museum of Modern Art,New York, Art Institute of Chicago: San Francisco Museum of Modern Art: Hirshhorn Museum and Sculpture Garden,Washington DC:

11 11 Richter Gerhard; Strýc Rudi; fotomalba; plátno; 1SG LO 314 Toyen Galerija Klovičevi Dvori,Zagreb Toyen ; Pláž; olej; karton; 1SG O 1645 Prošli Hradcem Králové... Galerie moderního umění v Hradci Králové Hilmar Jiří; Optický reliéf; kombinovaná technika; překližka; papír; 1SG O 1678 Divočina, příroda, duše, jazyk Galerie Klatovy/Klenová-všechny výstavní prostory Diviš Alén; Z cyklu Vodník; olej vyškrabovaná technika; plátno; 1SG O 1692 Panuška Jaroslav; Zaklínači; olej; plátno; 1SG O 864 Hudeček František; Kresba 21; kresba perem; tuš; papír; 1SG K 869 Hudeček František; Kresba 20; kresba perem; tuš; papír; 1SG K 868 Six from Sixties výstavní síň Mánes, Praha, Slovenská národná galéria, Bratislava Ovčáček Eduard; Ortel IV; tuš; vypalování; překližka; dřevo; 1SG O 1622 Ovčáček Eduard; Znaky v zelené; asambláž; plátno, laky; dřevo; 1SG O 1621 Mikuláš Medek ( ) Galerie Rudolfinum v Praze, Gema art, spol. s r.o., Praha Medek Mikuláš; Korálový obraz; olej; lak; plátno; 1SG O 263 Medek Mikuláš; Infantilní krajina; olej; plátno; sololit; 1SG O 72 Antonín Procházka Moravská galerie a Muzeum města Brna repríza v Obecním domě v Praze, <b r> Procházka Antonín; Jezdci; mezzotinta; papír; 1SG G 331 Procházka Antonín; Koupající se dívka; olej; lepenka; 1SG O 270 Procházka Antonín; Zátiší s lahví; olej; papír; karton; 1SG O 269 Procházka Antonín; Zátiší s ubrouskem II; ((Karmínový květ))olej; plátno; lepenka; 1SG O 52 Procházka Antonín; Zátiší s ubrouskem III; olej; plátno; 1SG O 39 Procházka Antonín; Figurální kompozice; kresba perem; kvaš; papír; 1SG K 1944 Procházka Antonín; Figurální scéna v krajině; tuš lavírování; papír; 1SG K 844 Procházka Antonín; Studie dle Greca; tužka; papír; 1SG K 575 Procházka Antonín; Studie mužské figury; tužka; papír; 1SG K 579 Procházka Antonín; Hlava; tužka; inkoust; papír; 1SG K 169 Procházka Antonín; Tvary; kresba perem; tuš; papír; 1SG K 168 Procházka Antonín; Poprsí; kresba perem; tuš; papír; 1SG K 151

12 12 Retrospective Toyen: un femme surréaliste Musée d Art Moderne,Saint Etienne, France výstava pořádaná v rámci České sezóny 2002 ve Francii Toyen ; Pláž; olej; karton; 1SG O 1645 The Ephemeral Eye.Works by Jiří Kolář and Adriena Šimotová. Musée des Beaux Arts,Dijon výstava pořádaná v rámci České sezóny 2002 ve Francii Šimotová Adriena; Ruka II; pastel; papír; 1SG K 1981 Šimotová Adriena; Ruka I; pastel; uhel; papír, čínský; 1SG K 1954 František Kaván Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě repríza Východočeská galerie v Pardubicích Kaván František; Zastávka Kováry; olej; plátno; 1SG O 394 Kaván František; Zimní krajina; ((Čisté odpoledne))olej; lepenka; 1SG O repríza galerie letohrádek Portheimka na Smíchově v Praze, Národní dům Praha s.r.o., Praha Kaván František; Zimní krajina; olej; plátno; 1SG O 1109 Poezie magického realismu Galerie moderního umění v Roudnici n/labem Kotík Pravoslav; Jitro; olej; plátno; 1SG O 730 Podhrázský Stanislav; Pole; olej; plátno; 1SG O 329 Istler Josef; Civilizace; olej; plátno; dřevo; 1SG O 304 Lhoták Kamil; Planina se strojem; olej; plátno; 1SG O 205 Justitz Alfred; Zátiší se dvěma džbánky; olej; plátno; 1SG O 56 Vožniak Jaroslav; Božská komedie; anilínové barvy; tuš; papír; 1SG K 14 Vožniak Jaroslav; Božská komedie; anilínové barvy; tuš; papír; 1SG K 11 Jiří Seifert Galerie Benedikta Rejta v Lounech Seifert Jiří; Zavlnění; ; mramor, růžový portugal; 1SG P 528 Seifert Jiří; Malá múza; ; mramor, koalga; 1SG P 526 Československý socialistický realismus Galerie Rudolfinum,Praha Jiroudek František; Srdce Vltavy; olej; plátno; 1SG O 948 Pangrác Miroslav; Pionýrka; ; sádra, patinovaná; 1SG P 176 Heritesová Zdenka; Údernice B. Živná; olej; plátno; 1SG O 676 Sychra Vladimír; Karel Marx; olej; překližka; 1SG O 560 František Tichý

13 13 dům U Kamenného zvonu, Praha, Galerie hlavního města Prahy Tichý František; Ležící žena; kvaš; akvarel; papír; 1SG K 845 Tichý František; Paganini; olej; dřevo; 1SG O 279 Josef Šíma - kresby Galerie výtvarného umění Litoměřice Šíma Josef; Torzo; tuš; kvaš; papír; 1SG K 938 Šíma Josef; Krajina; tuš; papír; 1SG K 155 Šíma Josef; Slovenská krajina; tužka; akvarel; papír; 1SG K 153 Václav Brožík Valdštejnská jízdárna, Národní galerie v Praze Brožík Václav; Ženský akt u potoka; pastel; plátno; 1SG O 1026 Brožík Václav; Svěcení vánoček v kostele; olej; plátno; lepenka; 1SG O 562 Jiří John - výběr z celoživotní tvorby ( ) Muzeum umění Benešov John Jiří; Most; olej; plátno; 1SG O 1590 John Jiří; Pole; olej; plátno; 1SG O 255 John Jiří; Zátiší; olej; plátno; 1SG O 69 John Jiří; Nerosty; suchá jehla; papír; 1SG G 59 John Jiří; Horniny; suchá jehla; papír; 1SG G 58 John Jiří; Krystaly; suchá jehla; papír; 1SG G 57 John Jiří; Kouřící země; olej; plátno; 1SG O 31 John Jiří; Tenisové hřiště; suchá jehla; papír; 1SG G 1487 John Jiří; Poražený kmen; suchá jehla; papír; 1SG G 1485 John Jiří; Ptáci; suchá jehla; papír; 1SG G 1484 John Jiří; Stavba; suchá jehla; papír; 1SG G 1481 John Jiří; Podzim II.; suchá jehla; papír; 1SG G 1480 Kamil Lhoták (k 90. výročí narození) Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou repríza - OGVU v Jihlavě, VG v Pardubicích Lhoták Kamil; Zebry; olej; plátno; 1SG O 362 Lhoták Kamil; Stroje mávající křídly; olej; plátno; 1SG O 262 Lhoták Kamil; Čerpadlo; olej; lepenka; 1SG O 65

14 14 Přehled hospodaření za rok 2002 Výsledek hospodaření za rok 2002 skončil ziskem ve výši ,63 Kč. Při tomto výsledku naplnilo muzeum své výstavní plány a zajistilo údržbu svěřených objektů. ČMVU hospodařilo v roce 2002 s finančními prostředky ve výši tis. Kč ve složení: příspěvek na provoz vstupné a prodej katalogů systémová dotace "Česká sezóna" ostatní výnosy, tj.úroky, kurzové rozdíly, náhrada od pojišťovny - povodeň tis tis tis tis. Uvedené prostředky byly použity následovně: spotřeba materiálu a energie služby osobní náklady odpisy ostatní náklady náklady celkem výsledek hospodaření tis tis tis. 622 tis. 200 tis tis. zisk tis. výroční zprávu ČMVU za rok 2002 zpracovali: PhDR. Ivan Neumann Ing. Vlasta Neumannová PhDr. Alena Potůčková Vlaďka Mazačová

Výstavy v roce 2001 Přehled výstav, které muzeum pořádalo ve vlastních a jiných prostorách a v zahraničí. Obsah

Výstavy v roce 2001 Přehled výstav, které muzeum pořádalo ve vlastních a jiných prostorách a v zahraničí. Obsah 1 Obsah Úvodní text Péče o sbírky Kapitola popisuje zisky muzea, komplexní péči o sbírky a další Inventarizace Přírůstky Nákupy Dary (Nechleba,Pešek,Zelenka,Rachlík) Dědictví Restaurování uměleckých děl

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

Úvod. Výroční zpráva za rok 2000 / České muzeum výtvarných umění v Praze

Úvod. Výroční zpráva za rok 2000 / České muzeum výtvarných umění v Praze 1 Obsah Úvodní text Péče o sbírky Kapitola popisuje zisky muzea, komplexní péči o sbírky a další Inventarizace Přírůstky text Nákupy Dary Restaurování uměleckých děl Publikační činnost Katalogy Letáky

Více

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a Evid enčn í číslo Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla 001 Anderle Jiří Jiřímu Kotalíkovi k 75 lept 20x8,5 cm 002 Benda Jan Zátiší 30. léta skica tužkou 10,2x14,5

Více

GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje

GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje 2006 GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH muzeum moderního umění příspěvková organizace zřizuje: Ústecký kraj Pivovarská 29 34, 440

Více

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E O B L A S T N Í G A L E R I E V Y S O Č I N Y V J I H L A V Ě Adresa: Komenského 10, 586 01 Jihlava Tel 066/730

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

Vyvolávací cena: 500 Kč Minimální výše příhozu: 100 Kč

Vyvolávací cena: 500 Kč Minimální výše příhozu: 100 Kč Aukční položka č. 51 Jana Kremanová: Pantarhei I. Umělec: Jana Kremanová Technika: Serigrafie Žánr: Kompozice Rok vzniku díla: 1992 Rozměry: 500 700 mm Autorský tisk Signatura: Kremanová 92, PD Adjustace:

Více

Doprodej k mimořádné aukci obrazů na Žofíně

Doprodej k mimořádné aukci obrazů na Žofíně První aukce vynesla na projekt Nový start 2 858 300 korun, díky doprodejům se částka zvýšila na 3 073 300 korun V neděli 3. 12. 2007 se v rámci aukčního dne Galerie Kodl a Aukční síně Vltavín na pražském

Více

23. září 2013. Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška

23. září 2013. Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška 23. září 2013 Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška City Digitální tisk (plakát) Autor: Martin Czeller Rozměry: 86,5 x 70 cm Vyvolávací cena 100 Kč 2 Children

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec Týdenní dotace: 1h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Věra Antalová, Mgr. Vladimíra Hryzlíková, Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O) Školní rok 2016/2017 UČIVO 1. Zjišťování výtvarných dovedností - volná

Více

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001 Výroční zpráva Galerie moderního umění v Roudnici n.l. za rok 2001 Galerie moderního umění v Roudnici n.l. Očkova 5, Roudnice n.l., tel. a fax 0411 837301 Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad

Více

Vyobrazení. 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší

Vyobrazení. 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší Vyobrazení 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší 2. Mikoláš Aleš: Zasviť mi ty slunko zlaté na 3. Mikoláš Aleš: Májový triptych poslední z vlasti krok,

Více

Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ

Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ TISKOVÁ ZPRÁVA Východočeská galerie v Pardubicích V Pardubicích dne 7. září 2016 Východočeská galerie v Pardubicích vás zve na výstavu: Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ Věnováno Christine Dašek termín výstavy:

Více

Galerie Františka Drtikola Zámeček - Ernestinum Příbram. Jaroslav Vančát OBRAZ. Obrazy nás pozorují

Galerie Františka Drtikola Zámeček - Ernestinum Příbram. Jaroslav Vančát OBRAZ. Obrazy nás pozorují Galerie Františka Drtikola Zámeček - Ernestinum Příbram Jaroslav Vančát OBRAZ Obrazy nás pozorují Poděkování Karlu Černovskému, Vladovi Jurákovi, Veronice Havlové, Michalu Holanovi, Dáše Rabelové, Zdeňkovi

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky 1913-2013 Muzeum Sbíráme Vaše vzpomínky Muzeum východních Čech v Hradci Králové Sbíráme Vaše vzpomínky V roce 2013 oslavíme sto let od otevření královéhradeckého muzea. Budova muzea je považována za nejvýznamnější

Více

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Praha, 27. - 28. 11. 2013 Obsah O Radě galerií České republiky

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, jsem rád, že se po roce potkáváme v čase adventu na XI. ročníku benefiční akce pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Dovolte mi, přivítat Vás zde v Rytířském sále pardubického zámku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 166/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 166/2015 Mgr. Hana Nováková Sídl. Pražská 2892 580 01 Havlíčkův Brod ZNALECKÝ POSUDEK č. 166/2015 Počet stran včetně titulního listu: 15 Počet vyhotovení: 2 Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592

Více

Výroční zpráva za rok 2005 / České muzeum výtvarných umění v Praze

Výroční zpráva za rok 2005 / České muzeum výtvarných umění v Praze 1 Obsah: ÚVOD SPRÁVA SBÍREK A PÉČE O SBÍRKY: Přírůstky za rok 2005 Nákup /od autora Revize sbírek za rok 2005 Restaurování a ošetření uměleckých děl Digitální fototéka Zápůjčky ze sbírek ČMVU za rok 2005

Více

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009 - rok 2009 - Svatoslav Krotký Obrazy a kresby, 22. 1. 1. 3. 2009 pozvánka, novinové články (2 ks) Technická univerzita Liberci, Textilní fakulta Textil a oděv, Šperk a sklo pozvánka (2 ks), novinové články

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Obrazová příloha k diplomové práci Dřevěné piety 1. poloviny 15. století v Čechách

Obrazová příloha k diplomové práci Dřevěné piety 1. poloviny 15. století v Čechách Obrazová příloha k diplomové práci Dřevěné piety 1. poloviny 15. století v Čechách 1/ Pieta z Všeměřic 1430-1440. Dřevo, v. 118 cm Hluboká, Alšova jihočeská galerie Foto: Alšova jihočeská galerie Hluboká

Více

JOSEF SYROVÝ (* ) Inventář osobního fondu

JOSEF SYROVÝ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JOSEF SYROVÝ (* 1879-1956) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1911-1956 Značka fondu: 47 Číslo evidenčního listu NAD: 16 Evidenční číslo inventáře: 124 Zpracovala:

Více

MARTIN REINER (* ) Inventář osobního fondu

MARTIN REINER (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MARTIN REINER (* 1900-1973) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1948-1973 Značka fondu: 59 Číslo evidenčního listu NAD: 84 Evidenční číslo inventáře: 85 Zpracovala:

Více

TABULKA č do té doby největší bosensko- né předměty z Bosny a Hercegoviny 1901 Vánoční výstava a tržnice řemeslných výrobků

TABULKA č do té doby největší bosensko- né předměty z Bosny a Hercegoviny 1901 Vánoční výstava a tržnice řemeslných výrobků TABULKA č. 4 Výstavy pořádané Průmyslovým muzeem v Chrudimi v letech 1901 1914 rok název výstavy od:-do: lidí poznámka 1901 Výstava kurzových prací 5.5.-12.5. 800 po kurzu zdobení kovů 1901 Výstava obrazů

Více

ÚVOD SPRÁVA SBÍREK A PÉČE O SBÍRKY:

ÚVOD SPRÁVA SBÍREK A PÉČE O SBÍRKY: 1 Obsah: ÚVOD SPRÁVA SBÍREK A PÉČE O SBÍRKY: Přírůstky za rok 2004 Nákup /od autora Dary Revize sbírek za rok 2004 Restaurování a ošetření uměleckých děl Digitální fototéka Zápůjčky ze sbírek ČMVU za rok

Více

Aktuální dražba - ZÁŘÍ, sobota, 28.9.2013 od 15.00 hod

Aktuální dražba - ZÁŘÍ, sobota, 28.9.2013 od 15.00 hod Aktuální dražba - ZÁŘÍ, sobota, 28.9.2013 od 15.00 hod DALŠÍ SKVĚLÁ DÍLA V DRAŽBĚ 28.9.2013 NA: www.bussmark.cz V případě odhalení falza, do 10 dnů ode dne vydražení, vracíme vydražiteli celou cenu dosaženou

Více

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno UNIVERZITA PARDUBICE Vás zve na výstavu TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY Galerie Univerzity Pardubice Univerzitní knihovna Studentská 519 Pardubice Stavařov 22. 3. 20. 5. 2000

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS OD KRESBY K OBRAZŮM FROM DRAWINGS TO PAINTINGS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS OD KRESBY K OBRAZŮM FROM DRAWINGS TO PAINTINGS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR MALÍŘSTVÍ 1 STUDIO PAINTING 1 OD KRESBY K OBRAZŮM FROM DRAWINGS TO PAINTINGS BAKALÁŘSKÁ

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Zámecké zdi Hostivice, leden 2009 Ulice U Zámecké zdi 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 28. října

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 28. října HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 28. října Hostivice, květen 2010 Ulice 28. října 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

7 Obrazová příloha. 1. František Hudeček: Alej, 1930, pero, tuš, papír, 30,5 x 23 cm

7 Obrazová příloha. 1. František Hudeček: Alej, 1930, pero, tuš, papír, 30,5 x 23 cm 7 Obrazová příloha 1. František Hudeček: Alej, 1930, pero, tuš, papír, 30,5 x 23 cm 2. František Hudeček: Poutník, 1931, pero, tuš, papír, 11,5 x 14 cm 3. František Hudeček: Do prostoru, 1931, tempera,

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima A 2 hodiny týdně Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Jmenovka linie, bod, plocha, písmo Portrét kresba, šrafování, kánon lidské hlavy Keramika modelování základních tvarů, lepení, glazování; plastika

Více

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Roudnici n.l. za rok 2002

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Roudnici n.l. za rok 2002 Výroční zpráva Galerie moderního umění v Roudnici n.l. za rok 2002 Galerie moderního umění v Roudnici n.l. Očkova 5, Roudnice n.l., tel. a fax 416 837301 Příspěvková organizace Zřizovatel Krajský úřad

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, každoročně se v čase adventním setkáváme na benefičních akcích pro SKP-CENTRUM, o.p.s., v letošním roce se jedná již o jubilejní X. ročník. Vítám Vás na charitativní dražbě

Více

AUKCE STARÉHO MODERNÍHO A SOUČASNÉHO UMĚNÍ 30. ŘÍJNA 2011 AUGUSTINE HOTEL PRAGUE

AUKCE STARÉHO MODERNÍHO A SOUČASNÉHO UMĚNÍ 30. ŘÍJNA 2011 AUGUSTINE HOTEL PRAGUE AUKCE STARÉHO MODERNÍHO A SOUČASNÉHO UMĚNÍ 30. ŘÍJNA 2011 AUGUSTINE HOTEL PRAGUE DRAŽBA Augustine Hotel Prague Letenská 12/33, 118 00 Praha 1 30. ŘÍJNA 2011 13.30 hod. PŘEDAUKČNÍ VÝSTAVA Augustine Hotel

Více

1. Emanuel Max, Pomník Františka Josefa z Dietrichsteina, 1859, mramor, Mikulov, Dietrichsteinská hrobka. Foto: Marcela Hrbková

1. Emanuel Max, Pomník Františka Josefa z Dietrichsteina, 1859, mramor, Mikulov, Dietrichsteinská hrobka. Foto: Marcela Hrbková 1. Emanuel Max, Pomník Františka Josefa z Dietrichsteina, 1859, mramor, Mikulov, Dietrichsteinská hrobka. Foto: Marcela Hrbková 2. Emanuel Max, Pomník Františka Josefa z Dietrichsteina, 1859, mramor, Mikulov,

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2013

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2013 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Kostelní 42, 170 78 Praha 7 tel. +420 220 399 196, fax. +420 220 399 200, archiv@ntm.cz, www.ntm.cz/cs/archiv/

Více

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY Mgr. Michaela Zálešáková SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova

Více

Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze studijní obor: Výtvarné umění se zaměřením: malířství, sochařství, kresba a grafika, intermediální tvorba, nová média, restaurování výtvarných děl malířských a polychromované

Více

ZPRAVODAJ Č. 9/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 9/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 9/2014 Vážení přátelé slánského muzea, Jan Zach: Nábřeží v Britské Kolumbii (1950) v hlavní budově byly v režii Města Slaný dokončeny stavební práce, které byly významně podpořeny dotací Evropského

Více

PORTFOLIO. Dita Klicnarová

PORTFOLIO. Dita Klicnarová PORTFOLIO Dita Klicnarová CV *3. 3. 1989 v Brně http://ditaklicnarova.blogspot.cz/ ditaklicnarova@gmail.com STUDIA 2011-2013 Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Ateliér Malířství 1 od 2011 Pedagogická

Více

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2007

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2007 1 České muzeum výtvarných umění v Praze, Husova 19-21, 110 00 Praha 1 Staré Město telefon: (420) 222 220 218, fax: (420) 222 221 190, e-mail: muzeum@cmvu.cz, http://www.cmvu.cz Výroční zpráva Českého muzea

Více

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK MACHÁČEK (* 1882-1945) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1806 1931 Značka fondu: 104 Číslo evidenčního listu NAD: 122 Evidenční číslo inventáře: 73

Více

Olomoucká obrazárna IV

Olomoucká obrazárna IV Olomoucká obrazárna IV Evropské malířství 19. století z olomouckých sbírek 25. 2. 25. 9. 2016 Arcidiecézní muzeum Olomouc Galerie KONCEPCE VÝSTAVY Marie Mžyková, Martina Potůčková KURÁTORKA VÝSTAVY Martina

Více

Obsah. odkaz na www stránky muzea

Obsah. odkaz na www stránky muzea 1 Obsah odkaz na www stránky muzea Péče o sbírky Kapitola popisuje zisky muzea, komplexní péči o sbírky a je doplněna několika obrázky vybraných přírůstků Přírůstky Restaurování Revize sbírek Stálá expozice

Více

Výběr z nových knih 1/2016 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 1/2016 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 1/2016 ostatní společenskovědní obory 1. 89 nejdůležitějších manažerských teorií pro praxi / James McGrath, Bob Bates ; z anglického originálu The little book of big management theories...

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* 1877-1942) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1904-1937 Značka fondu: 22 Číslo evidenčního listu NAD: 17 Evidenční číslo inventáře: 91

Více

www.sklovitraz-skuhravy.cz

www.sklovitraz-skuhravy.cz www.sklovitraz-skuhravy.cz příklady restaurátorských prácí RESTAUROVÁNÍ VITRAJÍ CHRÁMU SV. BARBORY v kutné hoře Pohled na velkou malovanou vitraj západního průčelí z roku 1903 od Františka Urbana Poslední

Více

VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň října 14. listopadu 2010

VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň října 14. listopadu 2010 VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2010 7. října 14. listopadu 2010 7th October 14th November 2010 VII. International Biennial of Drawing Pilsen 2010 Co to je Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2010?

Více

AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST

AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST 21. DUBNA 2013 GALERIE MALDOROR AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS Milan Mikuš tel. 0042 0728 374 378 milanmikus@orlysartauctions.com Ing. Roman Mejstřík tel. 0042 0603 418 940 romanmejstrik@orlysartauctions.com

Více

Katalog děl D) Olejomalby

Katalog děl D) Olejomalby Katalog děl D) Olejomalby [1] [Studie ze školních let], nedatováno [1915-1919] olej, sololit, 61 x 46 cm [2] [Studie děvčátka], nedatováno [1919-1920] olej, sololit, 61 x 46 cm [3] [Autoportrét umělkyně],

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

1) Stručné zhodnocení činnosti organizace

1) Stručné zhodnocení činnosti organizace ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA 2011 1) Stručné zhodnocení činnosti organizace Galerie města Trutnova (GMT) uspořádala v roce 2011 šestnáct výstav. Devět z nich proběhlo v hlavní budově galerie,

Více

VII. PŘÍLOHA (CD) Dokumentární snímky z tvorby Heliane Wiesauer-Reiterer. kresby malby skulptury plastiky objekty instalace fotografie

VII. PŘÍLOHA (CD) Dokumentární snímky z tvorby Heliane Wiesauer-Reiterer. kresby malby skulptury plastiky objekty instalace fotografie VII. PŘÍLOHA (CD) Dokumentární snímky z tvorby Heliane Wiesauer-Reiterer kresby malby skulptury plastiky objekty instalace fotografie Dokumentární fotografie Heliane Wiesauer-Reiterer pouze jako příloha

Více

Zpráva o činnosti MC MVU za rok 2013. I. Zpráva o činnosti Metodického centra pro muzea výtvarného umění Národní galerie v Praze v roce 2013

Zpráva o činnosti MC MVU za rok 2013. I. Zpráva o činnosti Metodického centra pro muzea výtvarného umění Národní galerie v Praze v roce 2013 Zpráva o činnosti MC MVU za rok 2013 Podprogram B: Projekty metodických center s celostátní působností Název projektu: Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie v Praze informační a

Více

Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc. Hana Bartošová Muzeum umění Olomouc

Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc. Hana Bartošová Muzeum umění Olomouc Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc Hana Bartošová Muzeum umění Olomouc Sbírka Kniha 20. století založena r. 1994 jako součást fondu knihovny Muzea umění Olomouc základem sbírky se stala

Více

1. Adámek Luděk Mísa 2008, vitráž, 40x28x5 1 900 Kč

1. Adámek Luděk Mísa 2008, vitráž, 40x28x5 1 900 Kč 9 9. 1. Adámek Luděk Mísa 2008, vitráž, 40x28x5 1 900 Kč 2. Adámek Luděk bez názvu 2010, olej na papíře, 43x39, volně 1 500 Kč 3. Balšán Václav Kameny na cestě 2010-11, olej na kartonu, 70x54, rámováno

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

České umění druhé poloviny 20.století

České umění druhé poloviny 20.století České umění druhé poloviny 20.století Umění a politika: čtyřicátá a padesátá léta Návraty k modernímu umění v šedesátých letech: neoavantgarda a progresivní architektonické projekty Sedmdesátá léta: oficiální

Více

Rozmluvy s krajinou. Valdštejnská lodžie. 3. 8. září 2012

Rozmluvy s krajinou. Valdštejnská lodžie. 3. 8. září 2012 Rozmluvy s krajinou Valdštejnská lodžie Jičín 3. 8. září 2012 občanská společnost provize V krajině se pohybujeme neustále a nikdy jí nemůžeme zcela uniknout. A přesto ji známe vlastně velmi málo. A často

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004 Koncepce využití západního a severozápadního křídla děčínského zámku Zpracoval: odbor rozvoje Městský úřad Děčín, odbor správy majetku města Městský úřad Děčín, Iniciativa pro děčínský zámek, Děčínský

Více

Jana Káninská Mlýn. Neznámý autor Tučňáci. 500,- Kč. 500,- Kč. Patron: Suchá jehla 8 x 8 cm. Vyvolávací cena: Suchá jehla 10x 10 cm.

Jana Káninská Mlýn. Neznámý autor Tučňáci. 500,- Kč. 500,- Kč. Patron: Suchá jehla 8 x 8 cm. Vyvolávací cena: Suchá jehla 10x 10 cm. 1 Jana Káninská Mlýn Suchá jehla 8 x 8 cm 500,- Kč 2 Neznámý autor Tučňáci Suchá jehla 10x 10 cm 500,- Kč 3 Jana Káninská Balon Suchá jehla 8 x 13 cm 500,- Kč 4 Neznámý autor Odraz Suchá jehla 13 x 10

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

8. Výstava ve Stedelijk Museum, Amsterdam, 1951, klec básníků. Zdola: Kouwenaar, Schierbeek, Lucebert, Elburg, (nahoře) Götz. Foto: Mrs. E.

8. Výstava ve Stedelijk Museum, Amsterdam, 1951, klec básníků. Zdola: Kouwenaar, Schierbeek, Lucebert, Elburg, (nahoře) Götz. Foto: Mrs. E. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Sonja Ferlov Mancobová: Maska, 1939, bronz, výška 36 cm, manželé Ole Stockmarrovi, Kodaň. 2. Richard Mortensen: Collage de dessin (kolážová kresba), 1950, inkoust, papír, deska ze syntetických

Více

VYSVĚTLIVKY. Výtvarné a řemeslné dílny Výstavy a expozice. Havlíčkův Brod. Žďár nad Sázavou. Pelhřimov. Jihlava OKRES JIHLAVA.

VYSVĚTLIVKY. Výtvarné a řemeslné dílny Výstavy a expozice. Havlíčkův Brod. Žďár nad Sázavou. Pelhřimov. Jihlava OKRES JIHLAVA. 56 58 60 64 73 77 78 80 81 82 84 85 VYSVĚTLIVKY Výtvarné a řemeslné dílny Výstavy a expozice Havlíčkův Brod Pelhřimov Jihlava Žďár nad Sázavou OKRES JIHLAVA Třebíč 20 53. Bartoň David - Ateliér v bývalé

Více

Ústecký kraj Zastupitelstvo Ústeckého kraje. DODATEK Č. 25 KE ZŘIZOVACÍ LISTINĚ Č. J. 122/2001 příspěvkové organizace Ústeckého kraje

Ústecký kraj Zastupitelstvo Ústeckého kraje. DODATEK Č. 25 KE ZŘIZOVACÍ LISTINĚ Č. J. 122/2001 příspěvkové organizace Ústeckého kraje Bod příloha č. 1 Ústecký kraj Zastupitelstvo Ústeckého kraje DODATEK Č. 25 KE ZŘIZOVACÍ LISTINĚ Č. J. 122/2001 příspěvkové organizace Ústeckého kraje Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích,

Více

A. Péče o kulturní památky v MPZ

A. Péče o kulturní památky v MPZ A. Péče o kulturní památky v MPZ A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na územní MPZ na konci roku 2016. Uveďte rozlohu MPZ v ha. Na území MPZ Polná se v roce 2016 nachází 1 x národní kulturní

Více

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda smyslové citlivosti IX. Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda Odvodí na živém modelu základní proporce lidské postavy. Zjistí

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

55. AUKCE. 3. øíjna 2004 v 13 hodin. Obrazy a kresby 19. a 21. století Èeská a svìtová grafika. Kulturní centrum ŽOFåN - SLOVANSKÝ OSTROV

55. AUKCE. 3. øíjna 2004 v 13 hodin. Obrazy a kresby 19. a 21. století Èeská a svìtová grafika. Kulturní centrum ŽOFåN - SLOVANSKÝ OSTROV R 55. AUKCE www.galerie-vltavin.cz Kulturní centrum ŽOFåN - SLOVANSKÝ OSTROV 3. øíjna 2004 v 13 hodin 115. Karel Valter Obrazy a kresby 19. a 21. století Èeská a svìtová grafika 55. aukce Aukèní sínì Vltavín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU HK) je příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Galerie má své sídlo v Hradci Králové,

Více

VÁCLAV NEBESKÝ (* ) Inventář osobního fondu

VÁCLAV NEBESKÝ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE VÁCLAV NEBESKÝ (* 889-949) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 99-948 Značka fondu: 3 Číslo evidenčního listu NAD: 28 Evidenční číslo inventáře: 80 Zpracovala:

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Katalog. řemeslné výroby

Katalog. řemeslné výroby Katalog řemeslné výroby 2014 Obsah České středohoří Lidové tradice... 3 Potraviny... 3 Sklo a sklářství... 5 Šperky a keramika, porcelán... 5 Výrobky z kovu a zbraně... 7 Výrobky z kůže...11 Výrobky z

Více

Otto Gutfreund. málo známý a nezvěstný. Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů.

Otto Gutfreund. málo známý a nezvěstný. Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů. Otto Gutfreund málo známý a nezvěstný Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů. Na bechyňské keramické i na Uměleckoprůmyslové škole v Praze studuje bez jakýchkoli úspěchů,

Více

Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem

Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem Č. Název příspěvkové organizace 1 SPZ Triangle 2 Krajská majetková 3 Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014)

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Základní informace o projektu Charakteristika: mezinárodní výtvarně-architektonický

Více

Ladislav Šaloun externí učitel / speciální škola sochařská

Ladislav Šaloun externí učitel / speciální škola sochařská Ladislav Šaloun 1906 1914 externí učitel / speciální škola sochařská 1870 1. 8. narozen v Praze. 1886 1889 navštěvuje kreslířskou školu profesora Reyniera v Praze. 1889 1891 soukromě studuje sochařství

Více

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny Knihovny typy a počty Paměťové instituce 2 (knihovny muzeí, galerií a archivů, knihovny ve zdravotnictví, knihovny Akademie věd ČR) 1 Veřejné 5415 Školní 3896 Muzeí a galerií - 236 Zdravotnické 109 Vysokoškolské

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014 Černobílý svět Již podruhé se setkávají na společné výstavě tři spolužáci z brněnské Šuřky, kde studovali fotografii pod vedením K. O. Hrubého. V roce 2011 to byla retrospektiva i nové fotografie z Liptovské

Více

AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS

AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS MODERNÍ UMĚNÍ & FOTOGRAFIE 6. 12. 2014 AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS Milan Mikuš tel. 0042 0728 374 378 milanmikus@orlysartauctions.com Ing. Roman Mejstřík tel. 0042 0603 418 940 romanmejstrik@orlysartauctions.com

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V MOSTĚ GALERIE DES BEAUX-ARTS DE MOST GALLERY OF FINE ARTS IN MOST GALERIE DER BILDENDEN KÜNSTE IN MOST GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V MOSTĚ, DĚKANSKÝ CHRÁM

Více

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace. Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace. Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti muzea... 1 I.1 Sbírkotvorná

Více

Aukční den. Žofín Slovanský ostrov neděle 28. 11. 2004 13:00 hodin. www.galerie-vltavin.cz. www.galeriekodl.cz. Obrazy, kresby 17. - 21.

Aukční den. Žofín Slovanský ostrov neděle 28. 11. 2004 13:00 hodin. www.galerie-vltavin.cz. www.galeriekodl.cz. Obrazy, kresby 17. - 21. www.galerie-vltavin.cz R Aukční den Žofín Slovanský ostrov neděle 28. 11. 2004 13:00 hodin www.galeriekodl.cz Obrazy, kresby 17. - 21. století Sochy, plastiky, objekty Česká a světová grafika 64. František

Více

MARTIN SALCMAN (* ) Inventář osobního fondu

MARTIN SALCMAN (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MARTIN SALCMAN (* 1896 1979) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1933 1974 Značka fondu: 71 Číslo evidenčního listu NAD: 111 Evidenční číslo inventáře: 63 Zpracovala:

Více

Studentské práce z archivu Katedry dějin umění FF UP (1947 1989)

Studentské práce z archivu Katedry dějin umění FF UP (1947 1989) Studentské práce z archivu Katedry dějin umění FF UP (1947 1989) I. Domácí, ročníkové a diplomové práce, závěrečné práce postgraduálního studia 1947 Luděk Buriánek, Společenské poslání výtvarné výchovy.

Více

EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy

EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy Rada pro mezinárodní vztahy vyhlásila u příležitosti Českého předsednictví EU již třetí studentský výtvarný projekt, tentokrát na téma Evropa bez bariér. Během

Více

38. AUKCE ŽOFÍN - SLOVANSKÝ OSTROV 16. prosince 2001 v 13 hodin

38. AUKCE ŽOFÍN - SLOVANSKÝ OSTROV 16. prosince 2001 v 13 hodin R 38. AUKCE ŽOFÍN - SLOVANSKÝ OSTROV 16. prosince 2001 v 13 hodin 135 Josef Lada Grafika, kresby 17. - 20. stol. Bibliofilie, knihy s původní grafikou Rukopisy, podpisy 38. aukce výtvarného umění se koná

Více

AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST

AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST 30. ZÁŘÍ 2012 GALERIE MALDOROR AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS Milan Mikuš tel. 0042 0728 374 378 milanmikus@orlysartauctions.com Ing. Roman Mejstřík tel. 0042 0603 418 940 romanmejstrik@orlysartauctions.com

Více