Tropické deštné lesy a mangrovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tropické deštné lesy a mangrovy"

Transkript

1 Tropické deštné lesy a mangrovy

2 Rozšíření tropického deštného lesa Amerika Zhruba polovina veškeré rozlohy tropického pralesa, nejvíce v oblasti Amazonie a povodí Orinoka souvislý prales Amazonie, vikariance vyvrásněním And, ostrovy Karibiku ekvádorská Amazonie na jediném ha pralesa > 300 druhů stromů kolumbijská oblast Chocó až 10 m srážek ročně výrazný klimatický gradient Mesoameriky horský typ deštného pralesa

3 Afrika Plošně nejmenší výskyt, především západní část kontinentu (největší plocha v povodí řeky Kongo) většinu tvoří sezónní typ lesa významná čeleď Caesalpiniaceae druhově nejchudší oblast tropů (aridizace klimatu)

4 Kontinentální (monzuny, oheň) a ostrovní (fragmentace) druhově nejbohatší oblast (na plochu) diverzita čeledi Dipterocarpaceae Asie kontakt laurasijské a gondwanské bioty Wallaceova linie

5 Austrálie Specifický autochtonní typ pralesa (druho/třetihorní historie) pouze zlomek rozlohy kontinentu (podél SV pobřeží) sklerofylní znaky flóry důsledek aridizace klimatu ( dry rainforest) reliktní elementy (Austrobaileyaceae, Idiospermaceae, konifery Agathis, Araucaria, Podocarpus) disturbance cyklóny

6 Abiotické poměry Roční suma srážek mm, srážkově vyrovnané klima, vysoká relativní vzdušná vlhkost průměrná teplota >24 C, měsíční průměry >18 C oxisoly staré zvětralé půdy bez výrazných půdních horizontů, ultisoly oblasti sezónního režimu srážek lateritizace a feralitizace, kaolinit nízká sorpční kapacita, ph toxicita Al prakticky žádný humusový horizont, živiny v nejsvrchnější vrstvě půdy (mykorhiza)

7 Height [m] Vertikální struktura Výšková patra: A nesouvislá koruna emergentních stromů (30 45 m); B souvislá koruna horního patra (20 30 m); C střední stromové patro ( ) m; D podrost lesa, keře, nízké palmy, vzrostlé byliny (1 8 m); E chudé bylinné patro 30 bright transition 10 5 dim Transmittance [%]

8 Životní formy/strategie Epifyty Orchidaceae, Bromeliaceae, kapradiny, epifylní společenstva kryptogamů hemiepifyté Ficus, Clusia dřevnaté a bylinné liány holoparazité (Balanophoraceae, Rafflesiaceae) a hemiparazité (Loranthaceae) nezelené mykoheterotrofní r.

9 Struktury kmene Buttresses deskové pilíře, kořenové náběhy chůdovité kořeny Kauliflorie

10 Vlastnosti listů Velikost listové plochy, lepto megafylní velikostní kategorie životnost celokrajnost kapací špičky

11 Nížinný tropický (deštný) les Tropický vždyzelený deštný les vždyzelené druhy stromů, žádná ochrana pupenů, maximálně 2 měsíce se srážkami <100 mm, mnohopatrová struktura sezónní les vždyzelené stromy + druhy obměňující listoví (shazování listů), určitá ochrana pupenů, sušší období ca 3 měsíce poloopadavý les horní korunové patro shazuje listy v období sucha, časté trávy

12 Horský deštný les Nížinný tropický deštný les několik pater, stromy výška >30 m, bylinné patro chudé horský les nad 1200 m n.m., jednodušší vertikální struktura, stromy <30 m, časté epifyty a mechorosty, bohaté bylinné patro mlžný les m, stromy <20 m, časté kapradiny a mechorosty

13 Bažinný tropický deštný les Pravidelně/trvale zaplavovaná stanoviště, časté palmy, chůdovité a dýchací kořeny, nízká diverzita stromů várzea (white water) ph > 6 vs. igapó, rašelinná, živinami chudá voda, ph ~ 4

14 Rašelinný tropický deštný les Zrašelinělé, silně oligotrofní substráty zakrslý, rozvolněný les, nevýrazná stratifikace, chudá druhová skladba jv Asie náhradou mangrovů podél dolních toků řek

15 Druhová diverzita Západní Amazonie >300 druhů stromů na 1 ha diverzita ostatních životních forem Kostarika na 100 m druhů cévnatých rostlin Ekvádor (Río Palenque) 1033 druhů / 80 ha, 1/4 endemické, pouze 154 (15%) stromy nízká populační hustota většiny druhů (stromů)

16 Jediný strom druhů brouků, druhů hmyzu

17 Paleohistorie tropického deštného lesa Dlouhodobý vývoj biomu (geologická časová škála)

18

19 Teorie pleistocénních refugií (Haffer 1969) Alopatrické rozšíření v Amazonii kontrakce/expanze lesa intenzivní speciace artefakt rozdílné sběratelské aktivity korelace klimatických refugií s ekogeografickými regiony speciace v Pleistocénu?

20 Riverine barrier hypothesis (Wallace 1852) Hlavní říční toky zamezují genovému toku alopatrická speciace Saguinus fuscicollis tamarín sedlový bariérový efekt dolního toku řeky hybridní populace na horním toku

21 Ridge hypothesis Efekt třetihorní geomorfologie, pre-pleistocénní diversifikace

22

23 Pionýrské vs. klimaxové druhy dřevin Pionýrské druhy (early-successional, secondary) r stratégové světlomilné, klíčí na světle, velké množství malých semen, semenná banka, dormance, vysoká růstová rychlost Klimaxové (late-successional, primary, non-pioneers) K stratégové stínomilné, klíčení (většinou) v zástinu, seedling bank, listy většinou chráněné proti herbivorii

24 Canopy gap dynamics Disturbance světliny/gaps různé velikosti arbitrární fáze cyklického vývoje lesa gap, building, mature

25 Intermediate disturbance hypothesis Connell (1978) monodominantní typy lesa (Gilbertiodendron dewevrei) podobné nároky stromů na zdroje rozdělení niky nepravděpodobné diverzifikovaná společenstva jen vzácně v rovnováze, působením vnějších sil nedojde ke kompetitivního vyloučení

26 Compensatory mortality hypothesis Janzen (1970), Connell (1971) druhová diverzita společenstva stromů udržována distance- a density-dependent mortalitou predace, působení patogenů se vzdáleností od mateřského stromu klesá mortalita (escape hypothesis) koexistence druhů

27 Gradual change hypothesis Meziroční fluktuace-sekulární změny klimatu kompetitivní vyloučení je znemožněno postupnou výměnou druhové skladby Barro Colorado Island 50 ha Forest Dynamics Plot, záznam volně stojících dřevin s DBH >1 cm, opakovaně měřeno ca 350 tis. jedinců 30.3% druhů žádný trend, 32.1% trvalý pokles, 7.6% trvalý nárůst

28 Interakce rostlina živočich Zoogamie >> anemogamie noční květy (atrakce aromatickými látkami) vs. denní květy (vizuální atrakce) bohatá květenství, ale krátkověké květy, časovaná produkce nektaru opakované návštěvy rostlin (trap-lining netopýři, ptáci) Zoochorie >> anemochorie, největší podíl ptáci a netopýři, menší roli pozemní a korunoví savci disperze semen vyhnutí se predaci, stanoviště k vyklíčení Dipterocarpaceae mass flowering, posloupnost kvetení společenstva dřevin, přesycení predátorů Ficus druhově specifické opylování vosičkami

29 Herbivorie Myrmekofilie potrava a/nebo úkryt (extraflorální nektária, elaiosomy, domatia) Cecropia a Macaranga četné druhy mravenců (Azteca, Crematogaster)

30 Vliv člověka

31 Vliv člověka

32 Mangrovy obojživelné lesy tropického pásma Azonální biom vázaný na tropická pobřeží Paleotropis i Neotropis, mangal společenstvo mangrovníků méně exponovaná pobřeží, často brakická voda (delty velkých toků) východní mangrovy druhově bohaté (40 druhů mangrovníků Sonneratia, Heritiera, Lumnitzera) západní mangrovy druhově chudé (celkem 8 druhů Avicennia, Rhizophora)

33 Struktura porostu Jednoduchá, jednopatrová struktura prakticky žádné bylinné patro, semenáčky mangrovníků, některé druhy rostlin (Acrostichum aureum), ojediněle epifyty

34 Adaptace rostlin Střídání přílivu a odlivu perioda 12 hod 25 min hluché a skočné dmutí zonace mangrovníků periodické zaplavení, salinita Pneumatofory dýchací kořeny, lenticely chůdovité kořeny viviparie, plovatelnost semen sukulence, solné žlázky

ze skript Ekosystémy (Jeník, 1995) a připravovaných skript MZLU LDF Biomy Země

ze skript Ekosystémy (Jeník, 1995) a připravovaných skript MZLU LDF Biomy Země ze skript Ekosystémy (Jeník, 1995) a připravovaných skript MZLU LDF Biomy Země Tropické deštné lesy Tropický deštný les (nadále jen TDL) je zonální biom (zonobiom, zonální ekosystém) vytvořený v oblastech

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V/2 - inovace směřující k rozvoji odborných kompetencí Název materiálu: Tropický les prezentace.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE. Stanislav Petr

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE. Stanislav Petr UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Stanislav Petr Vymezení, specifika a současné problémy tropických deštných lesů Bakalářská práce Zásady pro vypracování: Cílem práce

Více

Neotropická oblast. Neotropická oblast

Neotropická oblast. Neotropická oblast Neotropická oblast Neotropická oblast 15% souše Jižní + Střední Amerika, Velké + Malé Antily, Bahamy, Galapágy severní hranice Tehuantepecká šíje, Florida / Kuba jižní hranice Ohňová země vztahy: Afrika

Více

10 (1) - ORGANISMY A PROSTŘEDÍ abiotické podmínky

10 (1) - ORGANISMY A PROSTŘEDÍ abiotické podmínky 10 (2+3) EKOLOGIE Ekologie původně představovala biologickou vědu, která se zabývala vzájemnými vztahy mezi živými organismy a vztahem těchto organismů k jejich prostředí. Postupně se však do slova ekologie

Více

Místní větry. Pohon mořských proudů. Globální proudění vzduchu na Zemi

Místní větry. Pohon mořských proudů. Globální proudění vzduchu na Zemi Biomy Biomy Doporučená studijní literatura: Prach K, Štech M, Říha P (2009) Ekologie a rozšíření biomů na Zemi. Scientia, Praha. Hejcman Michal Biomy velkoplošné ekosystémy vázané na dané podmínky makroklimatu

Více

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část severního pobřeží Evropy, Asie a Severní Ameriky o rozloze

Více

Vybrané základní pojmy užívané v ekologii

Vybrané základní pojmy užívané v ekologii Vybrané základní pojmy užívané v ekologii A abaptace (předpona -ab zdůrazňuje, že dědičné vlastnosti organismu jsou důsledkem minulých adaptací) samotný výraz charakterizuje proces působení evolučních

Více

Trojské trumfy. pražským školám TROPICKÝ DEŠTNÝ LES V BOTANICKÉ ZAHRADĚ. Pracovní list č. 7 řešení. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718

Trojské trumfy. pražským školám TROPICKÝ DEŠTNÝ LES V BOTANICKÉ ZAHRADĚ. Pracovní list č. 7 řešení. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní list č. 7 řešení Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 TROPICKÝ DEŠTNÝ LES V BOTANICKÉ ZAHRADĚ A B? doplňte

Více

Definice biomu. Existuje několik typů členění biomů, které se v mnoha ohledech docela liší.

Definice biomu. Existuje několik typů členění biomů, které se v mnoha ohledech docela liší. Biomy Definice biomu představuje dílčí oblast biosféry, charakterizovanou určitým typem biotických a abiotických podmínek (klimatickými a hydrologickými faktory a půdními a geologickými poměry, které dávají

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Funkce lesa základy. Jiří Šefl

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Funkce lesa základy. Jiří Šefl Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Funkce lesa základy Jiří Šefl Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Funkce lesa - základy Ing. Jiří Šefl, Ph.D. Vědecký redaktor: Mgr. Diana

Více

2. DEFINICE A TŘÍDĚNÍ EKOSYSTÉMŮ

2. DEFINICE A TŘÍDĚNÍ EKOSYSTÉMŮ . DEFINICE A TŘÍDĚNÍ EKOSYSTÉMŮ.. ZÁSADY KLASIFIKACE ZÁKLADY KLASIFIKACE Různá hlediska třídění biologické hierarchie biosystémů mapování krajiny praktický přístup.. BIOLOGICKÁ KLASIFIKACE BIOLOGICKÉ TŘÍDĚNÍ

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Slovníček základních ekologických pojmů

Slovníček základních ekologických pojmů Slovníček základních ekologických pojmů abiotické faktory souhrn vlivů neživého prostředí, které působí v daném ekosystému na organismy acidofyty rostliny rostoucí na kyselých půdách (ph do 6,7) Agenda

Více

Martina Sobotková, B 775 martina.sobotkova.1@fsv.cvut.cz Konzultační hodiny: úterý 10 11.30 hod.

Martina Sobotková, B 775 martina.sobotkova.1@fsv.cvut.cz Konzultační hodiny: úterý 10 11.30 hod. SVĚTOVÉ BIOMY 4. přednáška Populace Ekosystém Populace Martina Sobotková, B 775 martina.sobotkova.1@fsv.cvut.cz Konzultační hodiny: úterý 10 11.30 hod. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství ČVUT

Více

KVĚTENA SVĚTOVÝCH REGIONŮ v ekologických souvislostech. II FLORA OF REGIONS OF THE WORLD in ecological connections

KVĚTENA SVĚTOVÝCH REGIONŮ v ekologických souvislostech. II FLORA OF REGIONS OF THE WORLD in ecological connections Pavel V a l t r KVĚTENA SVĚTOVÝCH REGIONŮ v ekologických souvislostech JIŽNÍ A STŘEDNÍ AMERIKA vč. Karibských ostrovů a Galapág II FLORA OF REGIONS OF THE WORLD in ecological connections SOUTH AND MIDDLE

Více

Obr. 1 Před osmi tisíci lety pokrývaly tropické lesy celou stínovanou oblast, ale lidské aktivity způsobily velké ztráty. Ve světleji stínované

Obr. 1 Před osmi tisíci lety pokrývaly tropické lesy celou stínovanou oblast, ale lidské aktivity způsobily velké ztráty. Ve světleji stínované 1 Úvod Rozhodla jsem se vypracovat práci v rámci středoškolské odborné činnosti z oblasti biologie, protože mě tato vědní disciplína velmi zajímá. Práce je o plazech (Reptilia), protože právě do této třídy

Více

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy Podnebné pásy Tropický mezi obratníky - Vhlké vnitřní tropy: - bez střídání ročních období - silné srážky, -průměrná roční teplota nad 20 C -Vnější tropy: -přechod k subtropům - období dešťů a období sucha

Více

BIOSFÉRA. živý obal Země. souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí

BIOSFÉRA. živý obal Země. souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí BIOSFÉRA živý obal Země BIOSFÉRA souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí BIOGEOGRAFIE - věda zkoumající biosféru FYTOGEOGRAFIE - zkoumá prostorové rozšíření

Více

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu Studie Hnutí DUHA listopad 2008 Hnutí DUHA s úspěchem prosazuje ekologická řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro život každého z nás.

Více

Hydrobiologie. Lentické (stojaté) vody: Materiál pro samostudium cvičení - MAKROFYTA. Rozdělení sladkých vod 22.10.2013. 4.

Hydrobiologie. Lentické (stojaté) vody: Materiál pro samostudium cvičení - MAKROFYTA. Rozdělení sladkých vod 22.10.2013. 4. Materiál pro samostudium cvičení - MAKROFYTA Hydrobiologie Rozdělení sladkých vod 4. přednáška Biologická charakteristika vodního prostředí STOJATÉ VODY Lotické (tekoucí) vody Lentické (stojaté) vody rozdělení

Více

23. 9. 2014, Brno Přednášející: doc. Dr. Ing. Petr Maděra Cvičící: Ing. Linda Černušáková Sukcese a vývoj krajiny

23. 9. 2014, Brno Přednášející: doc. Dr. Ing. Petr Maděra Cvičící: Ing. Linda Černušáková Sukcese a vývoj krajiny 23. 9. 2014, Brno Přednášející: doc. Dr. Ing. Petr Maděra Cvičící: Ing. Linda Černušáková Sukcese a vývoj krajiny Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

Rozšíření organismů. areál - území rozšíření určitého rodu nebo druhu (taxonu) Jeho vymezení je problematické u zvířat : celkové rozšíření druhu

Rozšíření organismů. areál - území rozšíření určitého rodu nebo druhu (taxonu) Jeho vymezení je problematické u zvířat : celkové rozšíření druhu Rozšíření organismů Citlivost na vnější faktory je hlavním důvodem geografického rozšíření (tam kde je mi dobře). Pojmy: naleziště - výskyt přesně definovaný souřadnicemi stanoviště - soubor podmínek a

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 Diplomová práce Autor: Zbyněk Klose Vedoucí:

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ UČEBNÍ MODUL ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ Mgr. Robert Stojanov, Palacký University (Olomouc) OBSAH 1. ÚVOD... p.3 2. PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY... p.4 2.1. VZTAH ROZVOJE, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Základy obecné ekologie

Základy obecné ekologie SCHOLA HUMANITAS LITVÍNOV Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí v Litvínově Základy obecné ekologie II Biotické faktory životního prostředí (pro vnitřní potřebu školy) Mgr. Jaromír

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Učební obor: kuchař číšník, Kadeřník Vznik a vývoj života na Zemi Vznik života a vývoj organismů je součástí celkového vývoje Země. Země vznikla přibližně před

Více