BIOSFÉRA. živý obal Země. souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIOSFÉRA. živý obal Země. souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí"

Transkript

1 BIOSFÉRA

2 živý obal Země BIOSFÉRA souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí BIOGEOGRAFIE - věda zkoumající biosféru FYTOGEOGRAFIE - zkoumá prostorové rozšíření rostlin ZOOGEOGRAFIE zkoumá prostorové rozšíření živočichů

3 Ekologický slovníček společenstvo (biocenóza) soubor jedinců různých druhů organismů žijících na určitém území v určitém čase biotop relativně stejnorodý prostor, který poskytuje organismům podmínky pro život (pouze neživé faktory) ekosystém (geobiocenóza) souhrnné označení společenstva a jeho biotopu.

4 Ekosystémy? V čem se navzájem liší přírodní a umělé ekosystémy?? Uveďte příklady přírodních a umělých ekosystémů:

5 Ekosystémy PŘÍRODNÍ EKOSYSTÉM druhově bohatý existuje nezávisle na člověku energeticky i látkově soběstačný schopný autoregulace př. les, jezero, řeka UMĚLÝ EKOSYSTÉM druhově chudší je vytvořen člověkem energeticky i látkově nesoběstačný neschopný autoregulace př. pole, zahrada, město

6 Ekologický slovníček klimaxová vegetace společenstvo rostlin nejlépe přizpůsobené daným podmínkám (v ČR většinou les) biom souhrn stejných ekosystémů v planetárním měřítku (= vegetační pás) biosféra souhrn všech biomů na Zemi

7 BIOMY? Které faktory nejvíce ovlivňují rozšíření jednotlivých biomů?

8 BIOMY

9 BIOMY srážky

10 Tropické deštné lesy rozšíření: rovníkový (ekvatoriální) pás mezi 10 s.š j.š.? Popište podnebí v rovníkovém pásu: Malý teplotní rozdíl mezi létem a zimou, průměrná roční teplota: C? Zjistěte podle atlasu roční úhrn srážek v rovníkovém pásu: mm

11 Tropické deštné lesy? Proč se deštné lesy nazývají plícemi planety?? Co je to fotosyntéza a jak probíhá?

12 Tropické deštné lesy? Vyhledejte v atlasu světa, jaké půdy se vyskytují v deštných lesích: červenozemě a žlutozemě? Jsou tyto půdy úrodné? Ano i ne. Jistou úrodnost mají pouze tehdy, roste-li na nich deštný les. Pokud dojde k přeměně pralesa na zemědělské plochy, půdy se rychle vyčerpávají a stávají se neúrodnými.

13 Tropické deštné lesy stromy nemají letokruhy, v zimě neopadávají; lesní patra: spodní - do 10m; podrost, nižší byliny, keře, stromy; drží se zde vlhkost střední - do 36m; souvislá klenba stromů a lián, mnohem hustší než spodní patro nejvyšší - do 50-60m; osamocené vysoké stromy

14 Tropické deštné lesy

15 Tropické deštné lesy? Které faktory ohrožují existenci deštných lesů?

16 Tropické deštné lesy

17 Tropické deštné lesy? Přiřaďte k sobě pralesního živočicha a příslušnou oblast jeho výskytu: anakonda orangutan tygr šimpanz Borneo Amazonie středn ední Afrika Indie

18 Tropické deštné lesy? Přiřaďte k sobě pralesního živočicha a příslušnou oblast jeho výskytu: anakonda orangutan tygr šimpanz Borneo Amazonie středn ední Afrika Indie

19 Tropické deštné lesy Deštné lesy se vyznačují největší biodiverzitou ze všech suchozemských biomů.

20 Tropické deštné lesy Amazonie

21 Tropické deštné lesy Střední Afrika

22 Tropické deštné lesy Indonésie

23 Tropické střídavě vlhké lesy rozšíření: lemují deštné pralesy v subekvatoriálním pásu v průběhu roku se střídá období dešťů a období sucha společenstva podobná deštným lesům

24 Tropické střídavě vlhké lesy

25 Savany

26 Savany? Vyhledejte v atlasu světa rozšíření savan: Rozšířeny jsou převážně ve střídavě vlhkém tropickém pásu s výskytem monzunů.

27 ? Zopakujte si, co jsou to monzuny a jak ovlivňují život v daných oblastech: letní proudění: pevnina je ohřátá více než moře, teplý vzduch nad pevninou stoupá nahoru a na jeho místo vane vzduch od moře; přináší déšť

28 ? Zopakujte si, co jsou to monzuny a jak ovlivňují život v daných oblastech: LETNÍ MONZUN oblast nízkého tlaku vzduchu ZIMNÍ MONZUN oblast vysokého tlaku vzduchu SRÁŽKY nejvyšší vysoké střední nízké SRÁŽKY vysoké střední nízké směr větru směr větru oblast vysokého tlaku vzduchu oblast nízkého tlaku vzduchu

29 ? Zopakujte si, co jsou to monzuny a jak ovlivňují život v daných oblastech:

30 ? Zopakujte si, co jsou to monzuny a jak ovlivňují život v daných oblastech:

31 Savany V savanách převažují červenozemě.? Jak člověk využívá savany?

32 Savany? Kteří živočichové jsou typičtí pro savany?

33 Savany

34 Savany

35 Savany

36 Savany

37 Pouště a polopouště zabírají téměř 1/3 souše vyskytují se v suchých tropech podél obratníků

38 Pouště a polopouště zabírají téměř 1/3 souše vyskytují se v suchých tropech podél obratníků? Jaké jsou průměrné roční srážky na Sahaře?? Proč jsou v oblastech podél obratníků nízké srážky?

39 Pouště a polopouště kamenitá poušť (nejčastější typ pouště na světě)

40 Pouště a polopouště štěrkovitá poušť

41 Pouště a polopouště písečná poušť

42 Pouště a polopouště? Vyjmenujte nejznámější pouště světa:

43 Pouště a polopouště Sahara největší poušť světa (9 mil. km 2 )

44 Pouště a polopouště Kalahari

45 Pouště a polopouště Namib

46 Pouště a polopouště Atacama

47 Pouště a polopouště australské pouště

48 Pouště a polopouště Některé pouště se vlivem podnebí vyvinuly i v mimotropických oblastech.? Uveďte příklady mimotropických pouští:

49 Pouště a polopouště Gobi

50 Pouště a polopouště? Vysvětlete pojmy: oáza vádí desertifikace

51 Pouště a polopouště? Vysvětlete pojmy: oáza zelená místa v poušti s výskytem vody vádí vyschlé koryto občasného toku desertifikace rozšiřování pouště

52 Pouště a polopouště Pouštní fauna a flóra

53 Subtropické lesy a křoviny rozšíření: subtropické oblasti? Popište typické středomořské klima: Horké suché léto a mírná deštivá zima. Původně se zde vyskytovaly tvrdolisté lesy, které byly člověkem přeměněny v křoviny.

54 Subtropické lesy a křoviny? Ve kterých evropských státech můžeme vidět tvrdolisté křovinaté porosty?

55 Subtropické lesy a křoviny

56 Stepi? Co je to step? Termín step (který pochází z ruštiny) označuje travnatá společenstva v mírném pásu.? Jak se nazývají stepi v Severní a Jižní Americe? V Severní Americe se nazývají prérie a v Jižní Americe pampy.

57 Stepi

58 Stepi evropská step

59 Stepi severoamerická prérie

60 Stepi jihoamerická pampa

61 Stepi? V jakém typu podnebí se vyskytují stepi? V kontinentálním typu mírného pásu.? Proč ve stepích nerostou stromy? Limitujícím faktorem pro růst stromů je nedostatek srážek ve vegetačním období.

62 Stepi Charakteristickým půdním typem ve stepích jsou černozemě.? Zopakujte si, jak vypadá půdní profil černozemě:

63 Stepi Mezi charakteristické živočichy v eurasijských stepích patří býložraví savci jako sysli, křečci, osli. Pro prérie jsou typičtí bizoni a kojoti, pro pampy například pštrosovitý nandu.

64 Opadavé listnaté lesy Zaujímají značnou část mírného pásu na severní polokouli, zatímco na jižní polokouli až na malé výjimky (jižní Chile) chybí.

65 Opadavé listnaté lesy? Proč listnaté stromy v mírném pásu shazují na zimu listí? Brání se tím ztrátám vody v zimě, kdy je půda zmrzlá.

66 Opadavé listnaté lesy Klima je charakteristické střídáním čtyř ročních období Převažujícím půdním druhem jsou kambizemě (hnědé půdy).

67 Tajga? Jaký je rozdíl mezi tajgou a tundrou? Tajga je označení pro rozsáhlé jehličnaté lesy mírného pásu a tundra znamená bezlesá krajina.

68 Tajga rozšíření: Na severní polokouli tvoří souvislé lesní pásmo (přerušené pouze oceány) v chladnějších částech mírného podnebí. Je to nejrozsáhlejší biom na Zemi (cca 12 mil. km 2 ).

69 Tajga Přes svou obrovskou rozlohu je tajga poměrně jednotvárná.

70 Tajga Hlavním půdním typem jsou podzoly. Typický je výskyt permafrostu (trvale zmrzlé půdy).

71 Tajga Charakteristickými živočichy v tajze jsou vedle běžných evropských lesních druhů například bobr, medvěd grizzly nebo los.

72 Tundra Název pochází z finštiny (tunturi = plochý bezlesý pahorek)? Proč v tundře chybí stromy? Stromy vyžadují ve vegetačním období teplotu minimálně 10 C, co ž v tundře není. Rostlinstvo je tvořeno především mechy, lišejníky, bylinami a zakrslými dřevinami.

73 Tundra

74 Tundra

75 Tundra Půdy tunder zůstávají většinu roku trvale zmrzlé (permafrost)

76 Tundra I přes nepříznivé podmínky žije v tundře mnoho živočichů (sob, medvěd lední, liška polární, sovice sněžní, lumík apod.) Nepříjemným jevem v letním období je obrovské množství bodavého hmyzu.

77 Tundra

78 Tundra

79 Polární pustiny V tomto biomu převládá neživá příroda - věčný sníh a led který znemožňuje výskyt vyšších forem života.

80 Polární pustiny Většina živočichů polárních pustin žije v moři, kde je dostatek planktonu, nebo na pobřeží Typickými zástupci arktických pustin jsou mrož, tuleň nebo medvěd lední Antarktickou faunu reprezentují například tučňáci.

81 Polární pustiny

82

83

84

85

86 Tropické deštné lesy

87

88

89

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země Třída: Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země 1) Zemské těleso je tvořeno vyber správnou variantu: a) kůrou, zrnem a jádrem b) kůrou, slupkou a pláštěm c) kůrou, pláštěm a jádrem

Více

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy Podnebné pásy Tropický mezi obratníky - Vhlké vnitřní tropy: - bez střídání ročních období - silné srážky, -průměrná roční teplota nad 20 C -Vnější tropy: -přechod k subtropům - období dešťů a období sucha

Více

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Rozšíření organismů. areál - území rozšíření určitého rodu nebo druhu (taxonu) Jeho vymezení je problematické u zvířat : celkové rozšíření druhu

Rozšíření organismů. areál - území rozšíření určitého rodu nebo druhu (taxonu) Jeho vymezení je problematické u zvířat : celkové rozšíření druhu Rozšíření organismů Citlivost na vnější faktory je hlavním důvodem geografického rozšíření (tam kde je mi dobře). Pojmy: naleziště - výskyt přesně definovaný souřadnicemi stanoviště - soubor podmínek a

Více

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část severního pobřeží Evropy, Asie a Severní Ameriky o rozloze

Více

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4?

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4? Jak pracovat s mapou a atlasem Úkol : Mám najít pojem, který vůbec neznám. Zadání: najděte v mapě Báb al-mandáb a napiště, o co se jedná? Postup: 1. pokud nevím co pojem znamená najdu jej v rejstříku,

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MĚL BYCH ZNÁT: - Rozumět základním zeměpisným termínům - Umět pojmenovat různé typy krajin a jejich

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Kuchař číšník, Kadeřník Ing. Šárka Heralová 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG

Více

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, 664 84 Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_01 Název Tvar, rozměry a pohyby Země Téma hodiny Země jako vesmírné těleso Předmět Zeměpis Ročník/y/

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Přírodní krásy Asie

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Přírodní krásy Asie Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Přírodní krásy Asie Samuel Toman Vojtěch Kočárník Jakub Stádník 2014 1) Úvod ( V. Kočárník) Obsah 2) Jižní Asie - 1.1 Himaláje - 1.2 Kobra

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Učební obor: kuchař číšník, Kadeřník Vznik a vývoj života na Zemi Vznik života a vývoj organismů je součástí celkového vývoje Země. Země vznikla přibližně před

Více

Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá

Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá Velký třesk (big bang) stáří: veškerá hmota byla v jedné kouli nastal výbuch vlastnosti vesmíru: Kosmické objekty (vesmírné) rozměry:

Více

Vztahy člověka a prostředí

Vztahy člověka a prostředí Vztahy člověka a prostředí Vývoj vztahů člověka a prostředí Vývoj člověka úzce souvisel se změnami probíhajícími v přírodě. Velké klimatické změny jako bylo střídání dob ledových a meziledových i výkyvy

Více

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah Zeměpis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Země - vesmírné těleso Planeta Země jako součást Sluneční soustavy Tvar a pohyby Země Vysvětlí pojmy hvězda

Více

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

anglosaské Ameriky, Austrálie a Antarktidy

anglosaské Ameriky, Austrálie a Antarktidy Regionální geografie anglosaské Ameriky, Austrálie a Antarktidy David Šebesta, Miloš Fňukal, Milan Tláskal Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Regionální geografie anglosaské Ameriky,

Více

Základy obecné ekologie

Základy obecné ekologie SCHOLA HUMANITAS LITVÍNOV Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí v Litvínově Základy obecné ekologie II Biotické faktory životního prostředí (pro vnitřní potřebu školy) Mgr. Jaromír

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ UČEBNÍ MODUL ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ Mgr. Robert Stojanov, Palacký University (Olomouc) OBSAH 1. ÚVOD... p.3 2. PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY... p.4 2.1. VZTAH ROZVOJE, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář Vysvětlivky: červeně černě modře zeleně Náměty pro VH Téma: motivační a výkladová část učební úlohy, otázky odpovědi, internetové odkazy doporučená vyučovací metoda OCHRANA PŘÍRODY V ČR Doporučení pro

Více

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí.

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí. 1 Ekologie nauka o životním prostředí Základní vědecká disciplína, která se zabývá studiem života je biologie. Ekologie je pouze jedním z biologických oborů. Hlavním a společným objektem studia biologie

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

(dimorfismem - velikost, osvalení, parohy, zbarvení

(dimorfismem - velikost, osvalení, parohy, zbarvení Laboratorní práce 8 SAVCI Teorie: Spojujících znaků savců je několik, ten základní představuje schopnost krmit svá mláďata (kojit) výměšky speciálních kožních orgánů mléčných žláz. Mezi další znaky patří:

Více

EVROPA. Světadíl- historicky, kulturně, politicky i ekonomicky se od sebe odlišují Součást kontinentu Eurasie

EVROPA. Světadíl- historicky, kulturně, politicky i ekonomicky se od sebe odlišují Součást kontinentu Eurasie EVROPA Světadíl- historicky, kulturně, politicky i ekonomicky se od sebe odlišují Součást kontinentu Eurasie Hranice: přírodní : nejsevernější bod: nejzápadnější bod: nejjižnější bod: vyhledej podle atlasu

Více

Modul 3: Základy ekologie

Modul 3: Základy ekologie Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 3: Základy ekologie autor: doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. recenzent: PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. redakce: Mgr. Milada Rolčíková Výukový program: Environmentální

Více

Dopady změny klimatu, adaptace a zranitelnost

Dopady změny klimatu, adaptace a zranitelnost MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU Změna klimatu 2007: Dopady změny klimatu, adaptace a zranitelnost Příspěvek Pracovní skupiny II ke Čtvrté hodnotící zprávě Mezivládního Panelu změny klimatu (IPCC) Shrnutí

Více

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003 HYDROLOGIE (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Ing. Milan BUMERL, CSc. Veselí nad Lužnicí, 2003 - text smí být používán pouze se souhlasem autora textu Moto:Hledání pramenů I člověk

Více