Návod k použití Infračervený video-teploměr FIRT 1000 DataVision

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití Infračervený video-teploměr FIRT 1000 DataVision"

Transkript

1 Návod k použití Infračervený video-teploměr FIRT 1000 DataVision

2 OBSAH DODÁVKY Infračervený video-teploměr FIRT 1000 DataVision, akumulátor, nabíječka, USB kabel, ministativ, software, sonda typu K, brašna, návod k použití. VAROVNÁ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Dbejte prosím pokynů v návodu k použití. Přečtěte si návod k použití před uvedením do provozu. Nikdy neotvírejte kryt přístroje. Opravy nechte provádět pouze u autorizovaného prodejce. Nikdy se nedívejte do laserového paprsku, také ne s optickými přístroji. Existuje nebezpečí poškození zraku. Rovina laseru se má nacházet nad výškou očí osob. Přístroj používejte pouze k bezkontaktnímu měření teplot. Neodstraňujte žádné varovné a bezpečnostní upozornění. Laserový přístroj se nesmí dostat do rukou dětí. Nepoužívejte přístroj ve výbušném prostředí. ZACHÁZENÍ A PÉČE S měřícími přístroji zacházejte prosím všeobecně opatrně. Po použití očistěte přístroj jemným hadříkem (když je to nutné, namočte hadřík do vody). Když byl přístroj vlhký, pečlivě ho osušte. Zabalte přístroj do kufru nebo tašky až teprve, když je zcela suchý. Transport pouze v originálním pouzdře nebo brašně.

3 VLASTNOSTI Infračervený teploměr pro bezkontaktní měření teploty s laserovým zaměřovačem Dvojitý bod laseru pro zobrazení místa měření Měření vlhkosti vzduchu a teploty okolí pomocí senzorů k určování bodu tání (klima prostředí) Rozsah měření na objektu -50 C až C Rozsah měření teploty vzduchu 0 C až +50 C Rozsah měření vlhkosti 0 až 100% RH Rozsah měření sondy typu K -50 C až C (kompatibilní pro všechny běžné sondy typu K) Distance: Spot 50:1 Barevný LCD TFT 2.2 displej (680 x 480 pixlů) se zobrazením všech relevantních dat měření Stupeň emise nastavitelný od 0,1 do 1,0 Funkce alarmu (vysoká/nízká hodnota) opticky a akusticky Zobrazení maximální, minimální, střední a hodnoty rozdílu Reprodukce / přehrávání nahrávek videa a snímků Ukládání dat měření v interní paměti (49 MB) nebo na Micro-SD paměťovou kartu (volitelně podporuje až 8 GB) Napájení elektřinou pomocí Li-Ion akumulátoru USB připojení pro přenos dat do PC Rychlé měření během 150 ms při přesnosti 1% Krátká doba odezvy 300ms Stálé/průběžné měření Funkce data / času

4 POUŽITÍ PRO DANÝ ÚČEL Pro bezkontaktní měření teploty s laserovým zaměřovacím bodem vč. funkce kamery; např. když objekt není přístupný, nebo se otáčí, nebo se pohybuje, je pod elektrickým napětím, nebo se jedná o chemikálii, nebo je velmi horký. Teplo, které se odráží od zaměřovaného povrchu, se převádí pomocí senzoru na zobrazení teploty. Přístroj není vhodný pro měření teploty lesklých nebo zrcadlících se povrchů (viz. stupeň emise ). Přístroj neměří skrz sklo; při měření by se změřila teplota povrchu tohoto skla. Na výsledek měření může mít m.j. vliv pára, prach, kouř a podobně, jelikož omezují vyzařování na infračervený senzor. RESETOVÁNÍ PŘÍSTROJE Když teploměr pracuje nesprávně, lze jej pomocí špičky tužky resetovat. Pro toto zasuňte špičku tužky do otvoru mezi USB připojení a zdířku pro sondu typu K.

5 TECHNICKÁ DATA Optické rozlišení (D:S) 50:1 Infračervený rozsah měření -50 C až C Přesnost při okolní teplotě -50 C až +20 C +/- 3,5 C +20 C až +500 C +/- 1% +/-1 C +500 C až C +/- 1,5% Rozlišení displeje 0,1 C až 1000 C 1,0 C nad 1000 C Pole měření při 100cm Ø 20mm Odezva 0,3 vteřiny Spektrální citlivost 8-14 µm Emisní stupeň nastavitelný 0,10 až 1,0 Rozsah teplot měření typu K -50 C až 1370 C Přesnost měření typu K C až C +/-0,5 % +/-1,5 C -50 C až 0 C +/-2,5 % Rozlišení displeje 0,1 C až 1000 C 1,0 C nad 1000 C Rozsah teploty vzduchu 0 C až +50 C Přesnost teploty vzduchu +10 C až +40 C +/-0,5% jiné +/-1 % Rozsah teploty bodu tání 0 C až +50 C Přesnost teploty bodu tání +10 C až +40 C +/-0,5% jiné +/-1 % Rozsah vlhkosti vzduchu 0 až 100% Přesnost vlhkosti vzduchu 40 % až 60 % ±3,0 % RH 20 % až 40 % a 60 % až 80 % ±3,5 % RH 0 % až 20 % a 80 % až 100 % ±5 % RH Napájení elektřinou Doba provozu 3,7V Li-Ion-baterie cca. 4 hod.

6 Doba nabíjení baterie cca. 2 hod. Laserová dioda < 1 mw Vlnová délka 630 až 670nm Třída laseru 2 Hmotnost (pouze přístroj) 0,45kg Rozměry 205 x 62 x 155mm PRVKY OBSLUHY 1) LCD displej 2) Klávesnice 3) Víko bateriové přihrádky 4) Spoušť 5) Odklápěcí kryt objektivu 6) Kamera 7) Laserový značkovač 8) Infračervený senzor 9) Připojení elementu typu K 10)USB připojení 11)Micro SD paměťová karta 12)Akumulátor

7 OBSAZENÍ KLÁVESNICE 1) Nahoru + tlačítko kamery 2) Zap./vyp. + opuštění (ESC) 3) Dolů + tlačítko videa 4) Tlačítko ENTER

8 STUPEŇ EMISE Stupeň emise je hodnota, která popisuje charakteristiku vyzařování energie materiálu. Většina (u 90% aplikací) organických látek a natřených nebo oxidovaných povrchů mají emisní stupeň 0,95 (v přístroji přednastaveno). Nepřesné výsledky měření vznikají u měření lesknoucích nebo zrcadlících se povrchů. Pro zamezení tohoto, můžete měřený povrch překrýt zakrývací páskou nebo matnou černou barvou. Nastavení správného stupně emise pro měřený objekt zvyšuje přesnost měření. MATERIÁL STUPEŇ EMISE Asfalt 0,90 až 0,98 Beton 094 Oxid chromu 0,81 Led 096 až 0,98 Oxid železa 0,78 až 0,82 Hlína 0,92 až 0,96 Sádra 0,80 až 0,90 Sklo 0,90 až 0,94 Černá guma 0,94 Pokožka 0,98 Dřevo 0,90 Keramika 0,90 0,94 Uhlí 0,96 Oxid mědi 0,78 Lak 0,80 0,95 Matný lak 0,97 Mramor 0,94 Malta 0,89 0,91 Papír 0,70 0,94 Umělá hmota 0,85 0,95 Písek 0,90 Pěna 0,75 0,80 Sníh 0,83 Látka (černá) 0,98 Textilie 0,90 Voda 0,92 0,96 Cement 0,96 Cihla 0,93 0,96

9 PŘED MĚŘENÍM (Poměr Distance : Spot) Poměr odstupu měření (D) : velikost měřeného bodu (S) Poměr odstupu měření k velikosti měřeného bodu je relevantní pro posouzení, jakou oblast měření pokrýváte. Čím větší je odstup přístroje a objektu, tím větší je rozsah měření. Zapněte laserový značkovač; tento vám ukazuje přesný bod měření. Upozornění: Cíl musí být vždy větší než bod měření. Čím menší je cíl, tím kratší musí být odstup měření. NABÍJENÍ AKUMULÁTORU Spojte Mini-USB-zástrčku kabelu USB s USB-zdířkou přístroje. Připojte USB-zástrčku typu A kabelu USB k nabíjecí zástrčce a tento spojte se zásuvkou. Když je přístroj vypnutý a je spojen s nabíjecím připojením Mini-USB, tak se automaticky spustí nabíjení a zapne se displej.

10 VÝMĚNA AKUMULÁTORU Vypněte přístroj a otevřete bateriovou přihrádku na rukojeti. Vytáhněte akumulátor a zaměňte jej akumulátorem stejného typu. Dbejte na správnou polaritu. Uzavřete opět víko bateriové přihrádky. PAMĚŤOVÁ KARTA (VOLITELNĚ) Určená data lze ukládat na Micro-SD paměťovou kartu nebo v interní paměti. Pro ukládání na Micro-SD paměťovou kartu tuto prosím zasuňte do stanovené vsuvky. ZAPÍNÁNÍ / VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE Podržte tlačítko zap./vyp. stisknuté, dokud se nezapne displej. Tlačítkem zap./vyp. přístroj opět vypněte. VÝBĚR PROGRAMU Stiskněte krátce tlačítko 2 pro vstup do menu. Teploměr má k výběru 6 programů. Tlačítky 1 a 3 zvolte potřebný program. UPOZORNĚNÍ Před zapnutím přístroje otevřete odklápěcí kryt kamery.

11 PROGRAMY IR KAMERA IR MĚŘENÍ BOD TÁNÍ DATALOGGER ARCHIV NASTAVENÍ PROGRAM IR KAMERA IR MĚŘENÍ BOD TÁNÍ DATALOGGER ARCHIV NASTAVENÍ POPIS Měření teploty a vlhkosti vzduchu; s funkcí kamery Rychlé měření teploty Měření teploty a bodu tání Funkce Datalogger Prohlížení snímků, videí a uložených dat Provádění nastavení přístroje

12 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ SYMBOL POPIS Mód kamery infračervený Infračervený mód Mód bodu tání Laser Mód skenování Alarm vysoký Zapnutý alarm vysoký Alarm nízký Zapnutý alarm nízký Podržení hodnoty měření NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Vyberete ve výběru programu tlačítky 1 a 3 potřebný bod menu a potvrďte tlačítkem ENTER. Lze nastavit následující parametry: Datum/čas Jednotky ( C/ F) Jazyk Barva písma Kurzor Osvětlení displeje Automatické vypínání Vypínání displeje Tón tlačítek Stav paměti Nastavení výrobních hodnot

13 DATUM / ČAS Nastavte tlačítky 1 a 3 datum a čas. K tomuto po každém místě potvrďte pomocí ENTER. Opusťte bod menu pomocí ESC. JEDNOTKY C, F Vyberte tlačítky 1 nebo 3 potřebnou jednotku teploty C nebo F, potvrďte pomocí ESC a opusťte bod menu. JAZYK Vyberte potřebný jazyk menu tlačítky 1 a 3. Pomocí ESC potvrďte a opusťte bod menu. BARVA PÍSMA Vyberte tlačítky 1 a 3 potřebnou barvu písma (oranžová/zelená/černá/modrá/zlatá/fialová), pomocí ESC potvrďte a opusťte bod menu. KURZOR Vyberte tlačítky 1 a 3 kurzor (vypnutý/kříž/kruh), potvrďte pomocí ESC a opusťte bod menu. OSVĚTLENÍ DISPLEJE Přizpůsobte tlačítky 1 a 3 světlost osvětlení pozadí displeje (mezi 30% a 100%), pomocí ESC potvrďte a opusťte bod menu. AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ Vyberte tlačítky 1 a 3 potřebnou časovou délku pro automatické vypnutí: vyp. / 3min / 15min / 60min. Potvrďte výběr pomocí ESC a opusťte bod menu. Automatické vypnutí přístroje proběhne během zadané doby času, když nestisknete žádné tlačítko.

14 VYPÍNÁNÍ DISPLEJE Vyberte tlačítky 1 a 3 potřebný časový úsek pro vypnutí displeje: vyp / 30s / 1min / 3min. Potvrďte výběr pomocí ESC a opusťte bod menu. Automatické vypnutí displeje proběhne během zadané doby času, když nestisknete žádné tlačítko. ZVUK TLAČÍTEK Vypněte nebo zapněte zvuk tlačítek pomocí tlačítek 1 nebo 3. Potvrďte pomocí ESC a opusťte bod menu. STAV PAMĚTI Vyberte tlačítky 1 nebo 3 potřebné médium paměti (Flash nebo SD paměťovou kartu). Výběr Flash přístoj zobrazuje velikost paměti (celková / obsazená / volná). Výběr SD přístroj zobrazuje, jestli je vložená paměťová karta. Potvrďte pomocí ESC a opusťte bod menu. NASTAVENÍ VÝROBNÍCH HODNOT Zvolte tlačítky 1 nebo 3 výběr ano nebo ne, potvrďte pomocí ESC a opusťte bod menu.

15 INFRAČERVENÉ MĚŘENÍ Zapněte přístroj tlačítkem 2 a tlačítky 1 a 3 vyberete infračervené měření. Potvrďte výběr pomocí ENTER. Stiskněte opětovně tlačítko ENTER pro vstup do pod-menu. Zde lze nastavit následující parametry: STUPEŇ EMISE Vyberte tlačítky 1 a 3 typ materiálu ze seznamu nebo ε určete individuelně. Navolte opětovně tlačítky 1 a 3 ε a potvrďte pomocí ENTER. Nyní zadávejte hodnotu pomocí tlačítek 1 a 3. Potvrďte pomocí ESC a opusťte bod menu. ALARM VYSOKÝ / ALARM NÍZKÝ Alarm se spustí, když změřená teplota nebo rozsah teploty se překročí nebo se nedosáhne. Zvolte ZAP a nastavte tlačítky 1 a 3 hodnotu; alternativně VYP, pro vypnutí této funkce. Potvrďte pomocí ESC a opusťte bod menu. LASER Výběr ZAP nebo VYP pro zapnutí nebo vypnutí laseru; pomocí ESC potvrďte a opusťte bod menu. STÁLÉ / PRŮBĚŽNÉ MĚŘENÍ Aktivací této funkce se infračervený paprsek měření nastaví na stálou / průběžnou funkci. Pro toto zvolte ZAP, potvrďte pomocí ESC a opusťte bod menu. Výběrem VYP opětovně vypněte tuto funkci. Opuštěním infračerveného měření se stále / průběžné měření automaticky deaktivuje. MAX / MIN Zvolte ZAP pro zobrazení patřičné hodnoty na displeji během měření. Pomocí VYP zobrazení vypnete. Potvrďte pomocí ESC a opusťte bod menu.

16 PRŮMĚR / ROZDÍL Zvolte ZAP pro zobrazení patřičné hodnoty na displeji během měření. Pomocí VYP zobrazení vypnete. Potvrďte pomocí ESC a opusťte bod menu. UPOZORNĚNÍ Lze provést vždy pouze jednu z funkcí MAX / MIN nebo PRŮMĚR / ROZDÍL. OKOLNÍ TEPLOTA / RH % Zvolte ZAP pro zobrazení patřičné hodnoty na displeji během měření. Pomocí VYP zobrazení vypnete. Potvrďte pomocí ESC a opusťte bod menu. BOD TÁNÍ / MOKRÁ TEPLOTA Zvolte ZAP pro zobrazení patřičné hodnoty na displeji během měření. Pomocí VYP zobrazení vypnete. Potvrďte pomocí ESC a opusťte bod menu. UPOZORNĚNÍ Lze provádět pouze jednu z funkcí OKOLNÍ TEPLOTA / RH % nebo BOD TÁNÍ / MOKRÁ TEPLOTA. FUNKCE TYP K Funkci pomocí ZAP / VYP zapněte nebo vypněte. Pomocí ESC potvrďte výběr a opusťte bod menu. Když se provedla všechna potřebná nastavení, zacilte na cílový objekt a podržte spoušť, pro změření teploty cílového objektu. Na displeji se zobrazují všechny informace dle předem provedených nastavení. Když se spoušť opět pustí, je měření ukončeno. Když se opět stiskne, tak se všechny předem změřené hodnoty smažou. UPOZORNĚNÍ Všechna nastavení INFRAČERVENÉHO MĚŘENÍ jsou také použitelná pro funkce INFRAČERVENÁ KAMERA, BOD TÁNÍ a DATALOGGER. Nejrychlejší odezvu docílíte pomocí INFRAČERVENÉHO MĚŘENÍ.

17 MĚŘENÍ POMOCÍ SONDY TYPU K Spojte sondu typu K s patřičnou zdířkou a aktivujte v menu funkci typu K (když není správně spojeno měřící čidlo nebo funkce není aktivována, tak přístroj nezobrazuje žádnou hodnotu měření TK). Umístěte čidlo na potřebné místo a spusťte spoušť. ZOBRAZENÍ MĚŘENÍ NA DISPLEJI Od infračerveného senzoru změřená teplota vybraného cíle (uprostřed displeje). Vypočítané hodnoty na základě měření infračerveného senzoru: DIF (rozdíl teplot) MAX (maximální teplota) MIN (minimální teplota) AVG (průměrná teplota) Pomocí senzoru měření změřeno v přístroji: AT (okolní teplota) RH % (vlhkost vzduchu v prostoru) Vypočítané hodnoty na základě měření senzoru v přístroji: DP WB (teplota bodu tání) (mokrá teplota) Změřeno pomocí senzoru typu K: TK = teplota senzoru (malé zobrazení pod infračervenou teplotou)

18 ZOBRAZENÍ DISPLEJE INFRAČERVENÉ MĚŘENÍ Datum / čas Symboly: viz strana 12 Okolní teplota Teplota bodu tání Stav baterie Stupeň emise Vlhkost vzduchu v prostoru Mokrá teplota Infračervená teplota Rozdíl teplot Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota MĚŘENÍ POMOCÍ FUNKCE KAMERY Vyberte tlačítky 1 a 3 v menu funkci infračervená kamera a potvrďte pomocí ENTER. Ještě jednou stiskněte ENTER pro vstup do pod-menu. Nastavte všechny potřebné parametry (viz. infračervené měření ). UPOZORNĚNÍ Mód INFRAČERVENÁ KAMERA je pomalejší než mód INFRAČERVENÉ MĚŘENÍ.

19 Zacilte na cílový objekt a spusťte spoušť, pro změření teploty cílového objektu. V módu INFRAČERVENÁ KAMERA stiskněte tlačítko 1 pro uložení jednoho snímku. Hodnota měření předem provedeného měření se připojí ke snímku. Počkejte na zobrazení náhledu a uložte tlačítky 1 nebo 3 snímek nebo jej smažte. Funkci opusťte pomocí ESC. Funkce kamery nabízí možnost přenášet hodnoty měření včetně snímku na počítač a tyto přikládat ke zprávám k dokumentačním účelům. ZOBRAZENÍ DISPLEJE MĚŘENÍ S FUNKCÍ KAMERY MĚŘENÍ S VIDEOFUNKCÍ V módu INFRAČERVENÁ KAMERA stiskněte tlačítko 3 pro vstup do video-módu. Pomocí START spusťte záznam a pomocí STOP záznam ukončete. Počkejte na uložení záznamu (zobrazení: ukládá se ) a opusťte pomocí ESC menu.

20 ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI MĚŘENÍ S VIDEOFUNKCÍ MĚŘENÍ TEPLOTY BODU TÁNÍ Zvolte funkci BODU TÁNÍ tlačítky 1 a 3 z menu a potvrďte pomocí ENTER. Stiskněte ještě jednou ENTER pro vstup do pod-menu. Nastavte všechny potřebné parametry (viz. INFRAČERVENÉ MĚŘENÍ ). Zacilte na cílový objekt a podržte spoušť pro zobrazení teploty cílového objektu. Určené informace se zobrazují na displeji. Sloupec na dolním okraji displeje zobrazuje existující tvorbu plísně. Pomocí ESC opět funkci opusťte. ZOBRAZENÍ DISPLEJE - MĚŘENÍ TEPLOTY BODU TÁNÍ

21 DATA LOGGER Vyberte funkci DATALOGGER tlačítky 1 a 3 z menu a potvrďte pomocí ENTER. Stiskněte ještě jednou ENTER pro vstup do pod-menu. Nastavte všechny potřebné parametry. K tomuto vyberte tlačítky 1 a 3 parametry a potvrďte pomocí ENTER. Zacilte na cílový objekt a podržte spoušť, pro změření a uložení teploty cílového objektu. Data se automaticky uloží. Opusťte pomocí ESC funkci. UPOZORNĚNÍ Změna parametrů při potřebě; s měřením lze také začít přímo. Potom pouze spustíte spoušť a necháte ji stisknutou. ZOBRAZENÍ DISPLEJE DATALOGGER

22 ARCHIV Vyberte tlačítky 1 a 3 z menu funkci archiv a potvrďte pomocí ENTER. Tlačítky 1 a 3 volte mezi SNÍMKY / VIDEO / DATALOGGER a potvrďte pomocí ENTER. Tlačítky 1 a 3 vyberte zvolený snímek, video nebo datalog a potvrďte pomocí ENTER. Stiskněte opětovně ENTER pro smazání snímku, videa nebo datalogu. K tomuto stiskněte ODPADKOVÝ KOŠ k smazání nebo ŠIPKA ZPĚT pro zrušení. Tlačítky 1 a 3 lze patřičně zvolit předešlý soubor / následující soubor. UPOZORNĚNÍ V menu datalogger se lze pohybovat ve zvoleném souboru tlačítky 1 a 3 podél osy X. USB PŘIPOJENÍ Uložené snímky videa a informace datalogger lze přenášet pomocí USB připojení. K tomuto spojte MINI-USB-zástrčku s USB připojením teploměru a spojte USB kabel typu A s počítačem. Přístroj se rozpozná jako velkokapacitní paměť a data lze kopírovat. STATIV Zašroubujte stativ do závitu na dolní straně držáku a pevně utáhněte.

23 KONFORMITA CE Přístroj nese označení CE dle norem EN 55022: A1: 2007, EN 55024: A1: A2: 2003, EN : 2006, EN : ELEKTROMAGNETICKÁ SNÁŠENLIVOST Nelze všeobecně vyloučit, že přístroj neruší ostatní přístroje (např. navigační zařízení), nebude rušen jinými přístroji (např. elektromagnetickým zářením při zvýšené síle pole např. v těsné blízkosti průmyslných zařízení nebo radiových vysílačů). ZÁRUKA Záruční doba činí dva (2) roky, počínaje datem prodeje. Záruka se vztahuje pouze na závady, jako jsou materiálové a výrobní chyby, jakož i nesplnění slíbených vlastností. Nárok na záruku vzniká pouze při správném použití k danému účelu. Mechanické opotřebení a vnější zničení násilím nebo pádem nepodléhají záruce. Nárok na záruku zaniká otevřením krytu přístroje. Výrobce si vyhrazuje, v záručním případě vadné díly opravit popřípadě přístroj vyměnit za stejný nebo podobný (se stejnými technickými parametry). Vyteklé baterie též neplatí jako záruční případ.

24 VÝJIMKY ZE ZÁRUKY Uživatel tohoto výrobku se musí přesně řídit pokyny návodu k použití. Všechny přístroje byly před expedicí co nejpřesněji zkontrolovány. Uživatel by se přesto měl před každým použitím přesvědčit o přesnosti přístroje. Výrobce a jeho zástupce neručí za chybné nebo úmyslně chybné použití jakož i z tohoto eventuelně vyplývající následné škody a ušlý zisk. Výrobce a jeho zástupce neručí za následné škody a ušlý zisk vzniklé přírodními katastrofami jako například zemětřesení, bouře, povodeň, atd. jakož i oheň, nehoda, zákroky třetími osobami nebo použití mimo obvyklé oblasti nasazení. Výrobce a jeho zástupce neručí za škody a ušlý zisk vzniklé změněnými nebo ztracenými daty, přerušení obchodního provozu atd., které byly zapříčiněny výrobkem nebo nemožným použitím výrobku. Výrobce a jeho zástupce neručí za škody a ušlý zisk vycházející ze špatné obsluhy a nezohlednění návodu k použití. Výrobce a jeho zástupce neručí za škody zapříčiněné neodborným použitím nebo ve spojení s výrobky jiných výrobců. Technické změny vyhrazeny.

Návod k použití Přístroj na měření tloušťek vrstev Coating Thickness Tester FCT1 Data

Návod k použití Přístroj na měření tloušťek vrstev Coating Thickness Tester FCT1 Data Návod k použití Přístroj na měření tloušťek vrstev Coating Thickness Tester FCT1 Data OBSAH DODÁVKY Přístroj na měření tloušťek vrstev FCT1 Data, 2x 1,5V AAA baterie, USB kabel, software, kalibrační příslušenství,

Více

360 LinerPoint HP NÁVOD K POUŽITÍ

360 LinerPoint HP NÁVOD K POUŽITÍ 360 LinerPoint HP NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, velmi děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevil koupí Vašeho nového geo-fennel přístroje. Přiložený návod k použití Vám pomůže přístroj správně obsluhovat.

Více

Návod k použití. Horizontální a vertikální laser se sklony ve 2 osách. FL 500HV-G FLG 500HV-G Green

Návod k použití. Horizontální a vertikální laser se sklony ve 2 osách. FL 500HV-G FLG 500HV-G Green Návod k použití Horizontální a vertikální laser se sklony ve 2 osách FL 500HV-G FLG 500HV-G Green OBSAH DODÁVKY Laser se sklony ve 2 osách FL 500HV-G, přijímač FR 45 s upínací svěrou, dvojcestné rádiové

Více

Návod k použití. 2-kanálový-teploměr FT 1300-2

Návod k použití. 2-kanálový-teploměr FT 1300-2 Návod k použití 2-kanálový-teploměr FT 1300-2 1 PRVKY OBSLUHY 1) Připojení teplotního čidla 1 K-Type 2) Připojení teplotního čidla 2 K-Type 3) Displej 4) Tlačítko zapnutí / vypnutí 5) Osvětlení pozadí

Více

FL 40-PowerCross SP Návod k použití

FL 40-PowerCross SP Návod k použití FL 40-PowerCross SP Návod k použití Výhradní dodavatel pro ČR: PAP a spol. s.r.o., Vančurova 1868, 434 01 Most, tel.: 800 100 2811 Vážený zákazníku, velmi děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevil koupí

Více

Návod k použití. Infračervený teploměr. FIRT 1600 Data

Návod k použití. Infračervený teploměr. FIRT 1600 Data Návod k použití Infračervený teploměr FIRT 1600 Data OBSAH DODÁVKY Infračervený teploměr FIRT 1600 Data, baterie, USB kabel, ministativ, software, sonda typu K, brašna, návod k použití. VAROVNÁ A BEZPEČNOSTNÍ

Více

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka OS1327D Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním Uživatelská příručka tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH 1. Popis 2. Bezpečnostní informace 3. Funkce

Více

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 1 OBSAH DODÁVKY Video-Endoskop, sonda s labutím krkem 100cm, TV-kabel, USB-kabel, Li-Ion akumulátor, nabíječka, magnet, hák, zrcadlo, kufr, návod k použití VAROVNÉ

Více

Návod k použití. Plně automatický horizontální laser FL 110 HA. S Li-Ion akumulátorem

Návod k použití. Plně automatický horizontální laser FL 110 HA. S Li-Ion akumulátorem Návod k použití Plně automatický horizontální laser FL 110 HA S Li-Ion akumulátorem 1 KONSTRUKCE PŘÍSTROJE 1) Rotační hlava 2) Klávesnice 3) Okénko kterým vychází laserový paprsek 4) Klávesnice 5) Bateriová

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

Návod k obsluze. testo 810

Návod k obsluze. testo 810 Návod k obsluze testo 810 2 Krátký návod na testo 810 3 Krátký návod na testo 810 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Infra senzor 3 Teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro baterií, (zadní strana)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdotykový teploměr IR2 IDT2 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdotykový teploměr IR2 IDT2 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Meteostanice s HD kamerou

Meteostanice s HD kamerou Meteostanice s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Velmi snadné ovládání Výdrž baterie v pohotovostním režimu až 9 dní Profesionální zpracování, vč. skrytí kamery a mikrofonu www.spionazni-technika.cz

Více

Vlhkoměr MO290 s infračerveným teploměrem. Obj. č.: 12 29 95. Obsah Strana 1. Úvod...1. 1. Úvod. 2. Účel použití měřícího přístroje a rozsahy měření

Vlhkoměr MO290 s infračerveným teploměrem. Obj. č.: 12 29 95. Obsah Strana 1. Úvod...1. 1. Úvod. 2. Účel použití měřícího přístroje a rozsahy měření Vlhkoměr MO290 s infračerveným teploměrem 1. Úvod Vážený zákazníku, Obj. č.: 12 29 95 děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup vlhkoměru MO290 s IR teploměrem. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61 Infračervený teploměr IR-280-4ET Obj. č.: 10 09 61 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Rozsah dodávky... 3 3. Účel použití infračerveného teploměru a jeho základní funkce... 3 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace

Více

AX-7520. Návod k obsluze. UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C.

AX-7520. Návod k obsluze. UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C. AX-7520 UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C Nastavitelná emisivita Teplotní alarm Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace...3 2. Bezpečnostní

Více

Uživatelská příručka. HD Autokamera I8S

Uživatelská příručka. HD Autokamera I8S Uživatelská příručka HD Autokamera I8S 1 Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí. Pozor 1. Vložte do autokamery paměťovou kartu a

Více

DigiScan DS-01/DS-02

DigiScan DS-01/DS-02 DigiScan DS-01/DS-02 Přenosný digitální skener Uživatelský Manuál Prohlášení o shodě pro tento přístroj naleznete na: www.technaxx.de/ (na spodní liště Konformitätserkärung ). Přesná specifikace je závislá

Více

Dalekohled s digitální kamerou

Dalekohled s digitální kamerou Verze z 07/09 Dalekohled s digitální kamerou Návod k použití Obj. č. 67 15 90 (2.0 Megapixelů) Obj. č. 67 15 91 (1.3 Megapixelů) Předepsané použití Výrobek může být používán jako klasický dalekohled např.

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDOTYKOVÝ TEPLOMĚR MINI EM512 PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE BEZDOTYKOVÝ TEPLOMĚR MINI EM512 PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY Termovize je procesem spočívajícím v přeměně infračerveného záření, čili tepla vydávaného objekty, na viditelný objekt, což umožňuje ohodnotit rozložení teploty na povrchu pozorovaného

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Elektronické dveřní kukátko Model: DVK 5080 Před použitím si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Představení Elektronické digitální dveřní

Více

Návod k použití. Detektor plynu FGD 1

Návod k použití. Detektor plynu FGD 1 Návod k použití Detektor plynu FGD 1 OBSAH DODÁVKY Detektor plynu FGD 1, baterie, brašna, návod k použití VAROVNÁ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Dbejte prosím pokynů v návodu k použití. Přečtěte si návod k

Více

Návod k obsluze Thermo Control se snímačem K-Type, návod k použití

Návod k obsluze Thermo Control se snímačem K-Type, návod k použití Návod k obsluze, návod k použití Císlo výr. / Article No.: 59055 Jazyky / Languages: cs BERNER_48270.pdf 2012-11-01 Úvod Vážený zákazníku, získal jste výrobek nadprůměrné kvality ze značkového sortimentu,

Více

Dechový alkohol tester s elektro-chemickým senzorem JETT9 - Návod k použití

Dechový alkohol tester s elektro-chemickým senzorem JETT9 - Návod k použití Dechový alkohol tester s elektro-chemickým senzorem JETT9 - Návod k použití Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. HLAVNÍ FUNKCE A VLASTNOSTI... 3 2. ZOBRAZENÍ KONFIGURACE A FUNKCÍ... 4 2.1. KONFIGURACE... 4 2.2. DISPLEJ...

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

Digitální dveřní kukátko s kamerou HQS 708

Digitální dveřní kukátko s kamerou HQS 708 Digitální dveřní kukátko s kamerou HQS 708 Návod na použití Bezpečnostní předpisy: - Přístroj obsahuje vbudovanou Li-ion baterii. Neotevírejte sami kryt přístroje! - Než zapojíte FPC (žlutý plochý kabel),

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Ver 1.0 (2015-1-19) HD020. Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Ver 1.0 (2015-1-19) HD020. Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD Ver 1.0 (2015-1-19) HD020 Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi Před instalací a použitím tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Bezpečnostní

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

Budoucnost zavazuje. testo 845

Budoucnost zavazuje. testo 845 Budoucnost zavazuje Infra-teploměr s označením snímané plochy Přepínání optiky pro velkou a malou vzdálenost pro optimalizaci velikosti snímané plochy. Současně je možné měřit i vlhkost. testo 845 C %

Více

Sportovní brýle s kamerou Full HD 1080P. Návod na použití. Před použitím si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro potřebu příštího použití.

Sportovní brýle s kamerou Full HD 1080P. Návod na použití. Před použitím si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro potřebu příštího použití. Sportovní brýle s kamerou Full HD 1080P Návod na použití Před použitím si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro potřebu příštího použití. Děkujeme, že jste si zakoupili Sportovní brýle s kamerou

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam Uživatelský manuál PIR čidlo s kamerou OXE PirCam Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Vítejte! Děkujeme, že jste si vybrali OXE PirCam.

Více

HHT12 Série. Přenosný tachometr

HHT12 Série. Přenosný tachometr HHT12 Série Přenosný tachometr PŘENOSNÝ TACHOMETR HHT 12 PŘEHLED... 2 ROZMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ... 3 SYMBOLY NA LCD DISPLEJI... 3 SPECIFIKACE HHT 12... 4 BEZKONTAKTNÍ MĚŘENÍ OTÁČEK... 5 PŘÍPRAVA MĚŘENÍ...

Více

RUNPOCAM. Inspekční minikamera RC1

RUNPOCAM. Inspekční minikamera RC1 RUNPOCAM Inspekční minikamera RC1 Kompatibilní se všemi produkty RUNPOTEC se závitem RTG Ø 6 mm. K dispozici v délkách: 0,8 m, 1 m, 5 m, 10 m a 20 m Inspekce trubek Inspekce dutin Zajištění důkazů Paměťové

Více

Přehled produktů. Kompaktní řada. Vysokovýkonná řada. Infračervené termokamery. Ruční teploměry. Inovativní infračervená technologie

Přehled produktů. Kompaktní řada. Vysokovýkonná řada. Infračervené termokamery. Ruční teploměry. Inovativní infračervená technologie Přehled produktů Kompaktní řada Malé, kompaktní infračervené teploměry, ideální pro použití v malých a horkých místech Vysokovýkonná řada Infračervené teploměry s nejvyšším optickým výkonem a dvojitým

Více

Návod k použití Video-Endoskop FVE 150

Návod k použití Video-Endoskop FVE 150 Návod k použití Video-Endoskop FVE 150 1 OBSAH DODÁVKY Video-Endoskop, sonda s labutím krkem 100cm, TV-kabel, USB-kabel, Li-Ion akumulátor, nabíječka, magnet, hák, zrcadlo, kufr, 2GB SD-Karta, návod k

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

Řada 570 Přesné infračervené teploměry

Řada 570 Přesné infračervené teploměry Digitální teploměry Pro vyhledávání poruch v systémech, kde teplota je kritickým parametrem, vám poskytují naše digitální teploměry laboratorní přesnost právě tam, kde to potřebujete. Nabízíme vám výběr

Více

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice K získání informací o různých funkcích digitálního fotorámečku Intenso následujte prosím tento návod. CZ - 1 1) Rozložení tlačítek na zadní

Více

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických specifikací. Přečtěte

Více

VIDEO PYROMETR AX-7550

VIDEO PYROMETR AX-7550 VIDEO PYROMETR AX-7550 Návod k obsluze ÚVOD Děkujeme vám za nákup infračerveného video pyrometru pro měření teploty s video kamerou za použití jednoho tlačítka. Vestavěný laserový zaměřovač zvyšuje preciznost

Více

MANUÁL PRO BEZKONTAKTNÍ INFRA TEPLOMĚR

MANUÁL PRO BEZKONTAKTNÍ INFRA TEPLOMĚR MANUÁL PRO BEZKONTAKTNÍ INFRA TEPLOMĚR 1.Úvod 2.Upozornění 3.Funkce 4.Ostatní 5.Rozsah normálních hodnot měření v různých věkových kategorií 6.Popis ovládacích prvků přístroje 7.Popis obrazovky 8.Popis

Více

Digitalní dalekohled s kamerou. 8.0 Mega pixel NÁVOD

Digitalní dalekohled s kamerou. 8.0 Mega pixel NÁVOD Digitalní dalekohled s kamerou 8.0 Mega pixel NÁVOD Poslední revize: 14.5.2013 Specifika produktu Kamera 1. Rozlišení 12,0MP 2. Velikost záznamů: 3. Formát záznamů: Fotografie: 0,3MP-640X480 3.0MP-2048X1536

Více

V menu: pohyb nahoru.

V menu: pohyb nahoru. myphone HAMMER Návod Pozice Popis Funkce 1 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2 HF

Více

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků BDVR 04 Uživatelský návod Popis ovládacích prvků 1. Otvor se závitem pro držák 2. USB konektor 3. NAHORU - tlačítko 4. MENU/MÓD 5. DOLŮ - tlačítko 6. Slot na SD kartu 7. Mikrofon 8. AV výstup 9. RESET

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41 Uvedení do provozu Připojení telefonu Připojte telefon podle níže uvedeného nákresu. Použijte pouze telefonní připojovací kabel který je součástí dodávky protože v opačném případě nemusí zařízení pracovat

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL CZ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL SK EN Model: RC004T For Dogs Bezdotykový teploměr pro psy Bezdotykový teplomer pre psov Non-Contact Thermometer For Pets www.helpmation.com OBSAH Bezpečnostní

Více

Bezpečnostní pokyny. V žádném případě fotorámeček neotevírejte.

Bezpečnostní pokyny. V žádném případě fotorámeček neotevírejte. Bezpečnostní pokyny Dbejte na to, aby výrobek neupadl na zem nebo nenarazil, a nevystavujte ho silným otřesům. Vlhkost nebo tekutiny, které by se mohly dostat dovnitř pláště digitálního fotorámečku, by

Více

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Obsah Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Instalace Baterie... 5 Zapnutí ON a Vypnutí OFF napájení Kamery... 6 Pořízení Video Záznamu... 6

Více

Zkrácený návod k použití. Potrubní laser FKL 50

Zkrácený návod k použití. Potrubní laser FKL 50 Zkrácený návod k použití Potrubní laser FKL 50 Okénko příjmu dálkového ovládání Displej LCD Pole obsluhy Prvky obsluhy 1 Zapnutí / vypnutí 2 Tlačítka nastavení sklonu 3 Zobrazení laserového bodu startu

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5100 SPCD CZ-GDR1000 CDP 5100 SPCD Displej STRUČNÝ PŘEHLED Bylo vložené hudební CD (CD - DA). Bylo vložené MP3 CD. Zobrazuje celkový počet stop nebo aktuální stopu (CD-DA). Zobrazuje

Více

Srovnávací tabulka infračervených teploměrů

Srovnávací tabulka infračervených teploměrů Digitální teploměry Pro vyhledávání poruch v systémech, kde teplota je kritickým parametrem, vám poskytují naše digitální teploměry laboratorní přesnost právě tam, kde to potřebujete. Nabízíme vám výběr

Více

Návod k použití / česky

Návod k použití / česky Návod k použití / česky Strana 1 z 11 Výstraha Nevystavujte přístroj silným nárazům a zabraňte pádu z výšky. Nepoužívejte přístroj v extrémně studených, horkých nebo prašných podmínkách. Nevystavujte ho

Více

Bezkontaktní pyrometr s nastavitelnou emisivitou AX-7531. Návod k obsluze

Bezkontaktní pyrometr s nastavitelnou emisivitou AX-7531. Návod k obsluze Bezkontaktní pyrometr s nastavitelnou emisivitou AX-7531 Návod k obsluze OBSAH ÚVOD... 3 VLASTNOSTI... 3 ŠIROKÝ ROZSAH POUŽITÍ... 3 BEZPEČNOST... 3 VZDÁLENOST A MĚŘENÁ PLOCHA... 4 SPECIFIKACE... 4 POPIS

Více

Návod k použití. Teploměr - Anemometr (Teploměr - Měřič rychlosti větru) FTA 1

Návod k použití. Teploměr - Anemometr (Teploměr - Měřič rychlosti větru) FTA 1 Návod k použití Teploměr - Anemometr (Teploměr - Měřič rychlosti větru) FTA 1 1 OBSAH DODÁVKY Teploměr Anemometr (měřič rychlosti větru), kolečko proudění se 120cm kabelem, baterie, plastový kufr, návod

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-7530. Návod k obsluze

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-7530. Návod k obsluze Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-7530 Návod k obsluze Obsah 1. ÚVOD... 3 2. FUNKCE... 3 3. POUŽITÍ... 3 4. BEZPEČNOST... 3 5. VZDÁLENOST A MĚŘENÁ PLOCHA... 4 6. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 7. POPIS ČELNÍHO

Více

GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 OBSAH 1. Návod k použití... 2 1.1 Obecný popis... 2 1.2 Rozhraní... 2 1.3 Komponenty a funkce fotopasti... 3 1.4

Více

360 Liner SP NÁVOD K POUŽITÍ

360 Liner SP NÁVOD K POUŽITÍ 360 Liner SP NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, velmi děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevil koupí Vašeho nového geo-fennel přístroje řady Selection PRO. Tento hodnotný, kvalitní výrobek byl vyroben

Více

Návod k použití. Teploměr a vlhkoměr s registrací dat. FHT 70 Data

Návod k použití. Teploměr a vlhkoměr s registrací dat. FHT 70 Data Návod k použití Teploměr a vlhkoměr s registrací dat FHT 70 Data OBSAH DODÁVKY Teploměr a vlhkoměr s registrací dat FHT 70 DATA, 3,6V lithiové baterie, software, držák, návod k použití. VAROVNÁ A BEZPEČNOSTNÍ

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

Kamera v PIR detektoru HD028 Uživatelský návod

Kamera v PIR detektoru HD028 Uživatelský návod Kamera v PIR detektoru HD028 Uživatelský návod Strana 1 Bezpečnostní instrukce Před použitím produktu si prosím přečtěte tento návod. Toto zařízení je řízeno mikroprocesorem. V případě nestandardní funkce

Více

KERN DBS-A01 Verze 1.1 02/2013 CZ

KERN DBS-A01 Verze 1.1 02/2013 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Návod k obsluze sady pro kalibraci teploty KERN DBS-A01

Více

Digitální video kamera

Digitální video kamera Digitální video kamera Uživatelská příručka TDV-3120 Přehled produktů 1. Display tlačítko 2. LED On / Off tlačítko 3. Mód tlačítko 4. Spouštěcí tlačítko 5. Menu tlačítko 6. Tlačítko UP 7. Spouštěcí LED

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

BeamControl-Master BCM

BeamControl-Master BCM BeamControl-Master BCM 1. integrální uchopení 12. nivelační šroub C 2. ovládací panel 13. svislý laserový paprsek 3. vertikální libela Z 14. nivelační šroub A 4. páčka krytu baterií 15. rychlost / 5. závitové

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

ProStalk. Fotopast. PC3000IR Uživatelský manuál

ProStalk. Fotopast. PC3000IR Uživatelský manuál ProStalk Fotopast PC3000IR Uživatelský manuál 1 Obsah Obsah...2 1 Úvod...3 2 Technické údaje ProStalk...4 3 Popis přístroje...5 4 Obsah balení...6 5 Vložení baterií a karty SD...7 6 Nastavení fotopasti...9

Více

Ultrazvukový Měřič Vzdáleností

Ultrazvukový Měřič Vzdáleností Ultrazvukový Měřič Vzdáleností MODEL DM-01 PROVOZNÍ MANUÁL Bezpečnostní Informace: 2 Tato jednotka emituje laserový paprsek, který projektuje viditelný červený bod na zamýšlený cíl. Nikdy se nedívejte

Více

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 195 CZ Obsah Bezpečnost Přehled výrobku Soubor funkcí Tlačítka, LED, a LCD Baterie a napájení astavení Obsluha Kontrola přesnosti a kalibrace Technické

Více

Reflecta DigiEndoscope

Reflecta DigiEndoscope Reflecta DigiEndoscope Digitální endoskop se záznamem Návod k použití!!! Upozornění!!! Zařízení není určeno k lékařským, ani veterinárním účelům. Obsah balení Před prvním použitím výrobku se ujistěte,

Více

MiniActionDV Minikamera BRAUN. Návod k použití

MiniActionDV Minikamera BRAUN. Návod k použití MiniActionDV Minikamera BRAUN Návod k použití 1 Obsah Obsah...2 Úvod...2 Přehled...2 Vlastnosti...2 Obsah balení...4 Popis výrobku...6 Voděodolné pouzdro...7 Instalace...8 Instalace voděodolného pouzdra...8

Více

FOTOPAST OBSAH. Obsah fotoaparátu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Model: SL1008 - IR

FOTOPAST OBSAH. Obsah fotoaparátu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Model: SL1008 - IR FOTOPAST OBSAH Obsah fotoaparátu..2 Přehled fotoaparátu...3 Obecné informace...6 Popis fotoaparátu.7 Rychlý start..12 Instalace baterií a SD karty...14 Nastavení fotoaparátu a programu......15 Nastavení

Více

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery DVR přijímač s LCD pro skryté kamery Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dva nahrávací módy (nahrávání nepřetržité, detekcí pohybu) 3 LCD displej pro pohodlné ovládání Dobrý poměr výkon x cena www.spionazni-technika.cz

Více

VC613-3 SMART SAFE CAM

VC613-3 SMART SAFE CAM VC613-3 SMART SAFE CAM POPIS SMART SAFE CAM je unikátní bezpečnostní systém který Vám přináší spoustu výhod. Pokud zabudovaný PIR senzor zaznamená pohyb, zaktivuje světlo a záběry kamery jsou tak kvalitnější.

Více

Měřič ovzduší CO 2 s USB CO-100. Obj. č. 10 25 41. 1. Úvod. Obsah

Měřič ovzduší CO 2 s USB CO-100. Obj. č. 10 25 41. 1. Úvod. Obsah Obsah Měřič ovzduší CO 2 s USB CO-100 Obj. č. 10 25 41 1. Úvod... 2 2. Účel použití... 3 3. Rozsah dodávky... 3 4. Použité symboly... 4 5. Bezpečnostní upozornění... 4 6. Popis výrobku a ovládání... 6

Více

Kamera do auta HD DVR černá skříňka K6000. Návod k použití

Kamera do auta HD DVR černá skříňka K6000. Návod k použití Kamera do auta HD DVR černá skříňka K6000 Návod k použití Napsal: DU HD kamera určené spíše do auta pro monitorování dopravní situace před vozidlem (černá skříňka). Tato kamera může usvědčit viníka dopravní

Více

Návod k obsluze Obj.č.: 100 564

Návod k obsluze Obj.č.: 100 564 Návod k obsluze Obj.č.: 100 564 Elektronický digitální teploměr a vlhkoměr HT-200 patří ve své třídě ke špičkovým výrobkům. Byl zkonstruován podle současné nejnovější technologie. Provoz přístroje zajišťuje

Více

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Obsah Uživatelská příručka Obsah balení...2 1. Popis tlačítek dálkového ovladače...2 2. Popis tlačítek řídící jednotky...3 3. Návod k instalaci...4

Více

Návod k použití Plně automatický přímkový laser FL 45

Návod k použití Plně automatický přímkový laser FL 45 Návod k použití Plně automatický přímkový laser FL 45 OBSAH DODÁVKY Přímkový laser FL 45, sada baterií, podložka na stativ/podlahu, ministativ, cílová tabulka, laserové brýle, polstrovaná transportní brašna,

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

ISAW EDGE. Návod pro uživatele. Čeština

ISAW EDGE. Návod pro uživatele. Čeština Návod pro uživatele Čeština ISAW EDGE Obsah: 1 Popis kamery 1 2 Popis LCD displeje 1 3 Zapnutí kamery 2 4 Režim nahrávání videa 2 5 Režim focení 2 6 Režim přehrávání 2 7 Uživatelské nastavení 3 8 Dobíjení

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Návod k obsluze CZ 2 Úvod Děkujeme vám za zakoupení MT4026 U-DRIVE DVR. Jedná se o speciální kameru k natáčení filmů z pohledu řidiče auta. Širokoúhlá čočka, HD video

Více

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu,

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu, Návod k použití 1 2 3 OBSAH Úvod Certifikace výrobku Přehled produktu Vlastnosti Nastavení výrobku Obsah balení a příslušenství Obsah balení Volitelné příslušenství Popis funkcí 1. Začínáme 2. Změna režimu

Více

Nové termobloky MN. Vario 4, C 2 a HC

Nové termobloky MN. Vario 4, C 2 a HC Nové termobloky MN Vario 4, C 2 a HC Termobloky Vario 4, C2 a HC od Macherey-Nagel Termobloky NANOCOLOR VARIO 4 a Vario C2 Termobloky budoucnosti již dnes Být v bezpečí Konstantní podmínky rozkladu Vysoká

Více

HC-506 GM ELECTRONIC

HC-506 GM ELECTRONIC Multimetr HC 506 Úvod Tento multimetr obsahuje mnoho užívaných funkcí, které jsou casto využívané pri merení v elektronice. Všechny funkce jsou navrženy pro snadnou obsluhu. Zarucuje rychlé použití kterékoli

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

45.016/1. LRA 4**: Elektronická prostorová ovládací jednotka 868 MHz. Sauter Components

45.016/1. LRA 4**: Elektronická prostorová ovládací jednotka 868 MHz. Sauter Components 45.16/1 LRA 4**: Elektronická prostorová ovládací jednotka 868 MHz Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Optimální využití energie díky přesnému dodržování žádané hodnoty. Oblasti použití

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Bezdrátový srážkoměr RGR122

Bezdrátový srážkoměr RGR122 Bezdrátový srážkoměr RGR122 Obj.č. : 640277 Návod k použití Úvod Děkujeme Vám za koupi bezdrátového srážkoměru RGR122. Tento přístroj disponuje následujícímu funkcemi: - měří denní množství a celkové množství

Více