Monitorovací panel pro operační sály

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitorovací panel pro operační sály"

Transkript

1 MEDIGLOB Monitorovací panel pro operační sály Typ: MP5 Obsah 1. Popis provedení 2. Ovládání světel operačního sálu 3. Rozvaděč monitorovacího panelu 4. Hodiny Stopky 5. Vzduchotechnika 6. UPS 7. Zdravotní izolovaná soustava 8. Mediciální plyny 9. Technické parametry 10. Rozvaděč R _MOP, monitorovací panel MP5

2 1. Popis provedení Monitorovací panel MP5 je nové provedení panelu určeného pro sledování a informování provozu na operačních sálech nemocnic. K zobrazování údajů slouží nové typy OLED displejů, které jsou velmi čitelné i při vysoké intenzitě okolního světla. J e d n oduchým a přehledným způsobem inf ormuje personál o v š e c h fyzikálních a elektrických veliči n á c h na operačním sále. Skládá se z těchto základních částí : Ovládacího a signalizačního panelu pro celkové osvětlení operačního sálu a laminárního pole Ovládacího a signalizačního panelu pro operační lampy OPL I. a OPL II. Hodiny a stopky Monitorovacího panelu zobrazujícího: - teplotu a vlhkost na operačním sále a regulaci teploty - režim záložního zdroje UPS - režim napájení zdravotní izolované soustavy důležitých a velmi důležitých obvodů - tlaky jednotlivých mediciálních plynů MONITOROVACÍ PANEL MP 5 OPERAČNÍ LAMPA I. NAPAJENI ZAKL.ZDROJ ZAP OPERAČNÍ LAMPA II. NAPAJENI ZAKL.ZDROJ ZAP PROVOZ ALARM P ORUC HA VZDUCHOTECHNIKA 22,1 C 65,9 % PROVOZ PLNÝ NAPÁJENÍ HLAVNÍ S. UPS ZALOHA ZIS - DO PROVOZ ZIS - VDO PORUCHA PROVOZ TEST FUNKCE ZRUŠ ZVUK. SIGNAL. OSVĚTLENÍ SÁLU 80 % INTENZITA OSVĚTLENÍ TEST UPS TEST OPL TEST UP S TEST OPL EDIT TEPLOTA MODE ENTER HODINY - STOPKY 11:26:06 STREDA 03 PROSINEC 2008 MEDICINÁLNÍ PLYNY VACUUM - bar AIR 2,8 + bar -0,65 AIR800 2,8 bar N 2 O O 2 4,5 + bar + bar 5,2 OSVĚTLENÍ LAMINÁRNÍHO POLE 75 % INTENZITA OSVĚTLENÍ ENTER START ESC HODINY MINUTY SEKUNDY MODE EDIT STOP Panel je tvořen membránovou klávesnicí s průzory pro displeje OLED a průzory pro signalizační dvoubarevné LED diody. Membránová klávesnice je v provedení antibakteriálním. Krycí rámeček z nerez materiálu obepíná celou monitorovací jednotku. Mechanicky je monitorovací systém řešen tak, aby beze zbytku splňoval přísné požadavky pro zařízení do čistých prostor.

3 2. Ovládání světel operačního sálu 2.1 Popis panelu OSVĚTLENÍ SÁLU Modul OSVĚTLENÍ SÁLU slouží k zapínání a stmívaní osvětlení operačního sálu. Modul OSVĚTLENÍ LAMINÁRU slouží k zapínání a stmívaní osvětlení laminárního pole. Na displeji je zobrazována hodnota % ke které přísluší hodnota intenzity osvětlení sálu nebo laminárního pole. Stmívání se provádí pomocí ovládaní elektronických předřadníků v zářivkových svítidlech ve stropě nebo v laminárním poli operačního sálu. 2.2 Popis panelu OPL pro operační lampy: MAQUET a HANAULUX Modul řídící elektroniky pro ovládání operačních lamp OPL I. je určen pro řízení hlavního světla, OPL II. pak pro řízení druhého světla. Zcela duální funkce obou řídících jednotek splňuje požadavek na vysokou spolehlivost a funkčnost i při výpadku jedné z nich. P ř i výpadku elektrické sítě zabezpečuje okamžité přepnutí n a náhradní ak u m u l á t o r ový zdroj. Elektronický regulátor halogenového osvětlení je konstruován pro napájení a řízení světelného výkonu speciálních halogenových světelných zdrojů se zabezpečením okamžitého přepnutí na náhradní akumulátorový zdroj, v případě výpadku elektrické sítě. Popis funkce jednotlivých ovládacích tlačítek. TEST/UPS: Testuje připravenost záložních bateriových zdrojů. Při stisku se rozsvítí OPL na plný výkon a současně bude na panelu svítí "NAPÁJENÍ UPS". Není-li stisknuto toto tlačítko a zařízení je v provozu, svítí na displeji "NAPÁJENÍ ZAKL. ZDROJ" (tzn. napájení ze základního zdroje). TEST/ŽÁROVEK Umožňuje sledovat počet provozních hodin. Po dobu stisku tohoto tlačítka je na displeji zobrazován provozní počet hodin. Údaj je v hodnotě od 0 do 999 hod. Jestliže chceme tuto hodnotu změnit, stačí, když při trvalém stisku tohoto tlačítka krátce stiskneme ještě tlačítko Snížit nebo Zvýšit. V programu řídící jednotky je zabudován algoritmus sčítání počtu nasvícených hodin podle nastaveného světelného výkonu. Vychází se ze skutečnosti, že podžhavená žárovka má větší životnost, než žárovka pracující na plný výkon. Jestliže budeme svítit 100% výkonem, potom každá celá nasvícená hodina se započítá do paměťové buňky LIFE jako celá hodina. V případě 60% výkonu, dojde k zápočtu 1 hodiny do LIFE při 1 hod. a 40 min. provozu světla, atd. SNÍŽIT/VYP.: Z p ů s ob regulace intenz i t y OPL je řešen přepínáním odboček transf ormátoru vždy při nulovém napětí sítě, tím je r e g u l a c e bez jakéhokoli rušení. Tímto tlačítkem snižujeme výkon (Power) na žárovkách. Je-li na displeji nastaveno číslo 0, je lampa vypnuta. Regulace se provádí v 60%, 64%, 68%, 73%, 78%, 84%, 91%, 100% výkonu na žárovkách.

4 ZVÝŠIT/ZAP.: Tímto tlačítkem zvyšujeme výkon (Power) na žárovkách až do plného výkonu 100%. Je-li na displeji zobrazeno číslo 60% až 100%, je lampa zapnuta. 2.3 Popis panelu OPL pro operační lampy: Dräger, Dr. Mach, MARTIN a TRUMPF Modul řídící elektroniky pro ovládání operačních lamp OPL I. je určen pro řízení hlavního světla, OPL II. pak pro řízení druhého světla. Zcela duální funkce obou řídících jednotek splňuje požadavek na vysokou spolehlivost a funkčnost i při výpadku jedné z nich. P ř i výpadku elektrické sítě zabezpečuje okamžité přepnutí n a náhradní ak u m u l á t o r ový zdroj. Popis funkce jednotlivých ovládacích tlačítek. TEST/UPS: Testuje připravenost záložních bateriových zdrojů. Při stisku se rozsvítí OPL na plný výkon a současně bude na panelu svítí "NAPÁJENÍ UPS". Není-li stisknuto toto tlačítko a zařízení je v provozu, svítí na displeji "NAPÁJENÍ ZAKL. ZDROJ" (tzn. napájení ze základního zdroje). TEST/ŽÁROVEK Umožňuje sledovat počet provozních hodin. Po dobu stisku tohoto tlačítka je na displeji zobrazován provozní počet hodin. Údaj je v hodnotě od 0 do 999 hod. Jestliže chceme tuto hodnotu změnit, stačí, když při trvalém stisku tohoto tlačítka krátce stiskneme ještě tlačítko Snížit nebo Zvýšit. ZVÝŠIT/ZAP.: Tímto tlačítkem zapínáme operační lampu. Na displeji se zobrazí "ZAP". SNÍŽIT/VYP.: Tímto tlačítkem vypínáme operační lampu. Na displeji se zobrazí "VYP". 3. Rozvaděč monitorovacího panelu 3.1 Popis provedení Sestává z ocelové skříně bílé barvy. V tomto rozvaděči jsou umístěné transformátory a silová regulace napájení OPL. Rozvaděč se umisťuje mimo operační sál. 3.2 Popis elektrického zapojení Elektrické zapojení navazuje na doporučení ČSN a doporučené zapojení výrobce halogenových světel. Rozvaděč je napojen ze tří přívodů: 1+N+PE 230V AC 50 Hz, DO pro napájení operačního svítidla 1+N+PE 230V AC 50 Hz, VDO pro napájení monitorovacího panelu 1+N+PE 230V AC 50 Hz, DO pro napájení nabíječky pro UPS 24V DC

5 3.3 Snímání přítomnosti síťového napětí Protože napájení výkonového transformátoru je provedeno ze stejného místa (jednotka NREG) jako napájení pomocného transformátoru určeného pro napájení řídících obvodů, způsobí výpadek síťového napětí ukončení činnosti celé regulační smyčky. To znamená, že dojde k přepnutí na napájení z UPS tím je také zajištěno bezpečné přepnutí světel do záložního režimu. 3.4 Okruh nouzového napájení 24V DC Okruh nouzového napájení napětím 24V DC je přivedeno i do řídící jednotky OPL a na panelu svítí "NAPÁJENÍ UPS". V případě poruchy či vybití záložního zdroje bude na panelu svítit a obsluha může provést náležité opatření. Po dobu stisku tlačítka TEST UPS OPL v části VZDUCHOTECHNIKA, bude na displeji zobrazováno napětí baterie. 4. Hodiny Stopky Dolní levá polovina Ovládacího modulu je vyhrazena pro blok Hodiny-Stopky. Tento modul zobrazuje čas a aktuální datum na šestimístném displeji ve tvaru 23:59:59. V e l k á výška číslic displeje (25mm) a jejich dostatečný jas z a r u č u j í výbornou čitel n ost i na větš í vzdálenosti. Pouze ve stavu Stop lze provádět nastavení hodnot nebo zápis do paměti. Časové údaje jsou trvale uchovávány v energeticky zálohovaném hodinovém obvodu, takže jsou k dispozici i po vypnutí napájení. Řízení se provádí sedmi tlačítky umístěnými pod displejem. Popis panelu Hodiny - Stopky Popis funkce jednotlivých ovládacích tlačítek. EDIT Stiskem se dostaneme do nabídky pro nastavení hodin, datumu a stopek. MODE Stiskem se dostaneme do nabídky pro nastavení stopek a časovače. Slouží k vynulování displeje na hodnotu 00:00:00 v nastavení stopek, v nastavení datumu nastavuje den (pondělí - neděle). ESC/STOP Stiskem se dostaneme do nabídky pro nastavení parametrů. Slouží k ukončení bez uložení při nastavování funkcí. Zastavuje stopky. SEKUNDY Nastavuje sekundy pro Stopky a Hodiny (00-59), roky pro Datum (00-99), % podsvícení (0-99), krok korekce (-1/0/+1), jazyk (EN, CZ). MIN UTY HODINY ENT/START Nastavuje minuty pro Stopky a Hodiny (00-59) nebo měsíce pro Datum (01-12). Nastavuje hodiny pro Stopky a Hodiny (00-23) nebo dny pro Datum (01-31). Slouží pro potvrzení a uložení provedených změn při nastavení funkcí. Spouští stopky.

6 Mód Stopky je určen na odměřování času. Vhodnou volbou čísla na displeji je možné určit, zda bude počítání vzestupné nebo sestupné. Jestliže nastavíme na displeji číslo 00:00:00 a stiskneme Start, budou Stopky počítat vzestupně (nahoru). Koncová hodnota počítání je 23:59:59. Opačná koncová hodnota při sestupném počítání je 00:00:00. Po dosažení jedné z uvedených koncových hodnot se spustí na dobu cca 15 sec. zvuková signalizace (dlouhé píp) Nastavení času, data Po jednom stisknutí tlačítka EDIT se za pomocí tlačítek HODINY, MINUTY a SEKUNDY nastaví čas, ten se pak uloží a spustí tlačítkem ENT. Tlačítkem ESC se změny neuloží. Stisknutím 2x tlačítka EDIT se dostanete do nabídky pro nastavení data. Jednotlivými tlačítky si z nabídky vyberete a nastavíte den, datum, měsíc, rok. MODE - nastaví den, HODINY - datum, MINUTY - měsíc, SEKUNDY - rok. Tlačítkem ENT se datum uloží Stopky Stisknutím tlačítka MODE se dostanete na stopky. Spustíte je tlačítkem ENT, zastavíte ESC. Pro vynulování stiskněte EDIT pak podržte MODE a potvrďte vynulování ENT. Pro odpočet se musí prvně nastavit doba odpočtu. Stiskněte EDIT a pak za pomocí tlačítek HODINY, MINUTY a SEKUNDY nastavte dobu odpočtu. Tlačítkem ENT potvrďte. Odpočítávání spustíte stisknutím ENT. 4.3 Časovač Časovač slouží k pravidelnému spínání germicidních lamp dle nastaveného časového programu. Stisknutím 2x MODE se dostanete na časovač. Po stisknutí EDIT nastavíte čas zapnutí časovače a to tlačítky HODINY, MINUTY, SEKUNDY. Stisknutím EDIT se dostanete na nastavení času vypnutí. To opět nastavíte tlačítky HODINY, MINUTY, SEKUNDY. Potvrdíte a uložíte ENT. 4.4 Nastavení parametrů V parametrech můžete nastavit míru podsvícení, interval korekce, krok korekce a jazyk. Stisknutím tlačítka ESC se dostanete do nastavení parametrů. Stiskněte EDIT a tlačítkem SEKUNDY nastavte % podsvícení, dále se dostanete tlačítkem EDIT a nastavíte interval korekce tlačítky HODINY, MINUTY, SEKUNDY, krok korekce tlačítkem SEKUNDY a jazyk tlačítkem SEKUNDY. Pro uložení stiskněte ENT. POZOR - korekce času je už nastavena ve výrobě a nesmí se měnit, jinak hodiny nebudou ukazovat přesně. 5. Vzduchotechnika Horní displej zobrazuje teplotu v rozsahu 00,0 C až +99,9 C. Dolní displej ukazuje vlhkost v rozsahu 00,0 až +99,9%. Tlačítkem MODE dojde k zobrazení "nastavení parametrů" zde se nastavují parametry ve výrobě a nesmí se obsluhou měnit. Tento mod se využívá i na zobrazení napětí UPS - náhradní zdroj pro OPL slouží k servisní kontrole UPS. Tlačítkem PROVOZ můžeme volit druh provozu: Plný provoz, svítí PLNY Tlumený provoz, bliká TLUMENY Provoz tlumený se využívá jako režim útlumu provozu vzduchotechniky, když neprobíhají na operačním sále operace.

7 Dále je možné provádět korekci teploty ve čtyřech úrovní. Tlačítkem EDIT TEPLOTA se zobrazí na displeji aktuální nastavená teplota, lze tlačítkem SNIŽIT a ZVYŠIT, navolíme požadovanou teplotu a tlačítkem ENTER uložíme do paměti. 6. UPS Náhradní zdroj Stav náhradního zdroje pro napájení silových obvodů na operačním sále je průběžné monitorován a zobrazován na displeji takto: ZÁKLADNÍ ZDROJ ZÁLOHA KONEC ZÁLOHOVÁNÍ BY-PASS signalizován běžný provoz signalizuje provoz ze záložního zdroje "nápis bliká" ukončení provozu ze záložního zdroje "nápis bliká" 7. Zdravotní izolovaná soustava signalizuje přímé připojení na externí síť bez zálohování "nápis bliká" Je zde průběžně zobrazován stav důležitých (DO) a velmi důležitých obvodů (VDO) na displeji takto. DŮLEŽITÉ OBVODY DO PROVOZ PORUCHA IZOLACE PŘETÍŽENÍ signalizuje bezporuchovou funkci DO, svítí ZELENÁ led PROVOZ signalizuje vážnou poruchu DO "nápis bliká", svítí ŽLUTÁ led ALARM signalizuje přetížení výkonu DO "nápis bliká", svítí ŽLUTÁ led ALARM VELMI DŮLEŽITÉ OBVODY VDO PROVOZ. signalizuje bezporuchovou funkci VDO, svítí ZELENÁ led PROVOZ PORUCHA IZOLACE. signalizuje vážnou poruchu VDO "nápis bliká", svítí ŽLUTÁ led ALARM PŘETÍŽENÍ signalizuje přetížení výkonu VDO "nápis bliká", svítí ŽLUTÁ led ALARM NAPÁJENÍ ZIS HLAVNÍ SÍŤ ZÁLOŽNÍ SÍŤ signalizuje napájení z hlavní sítě signalizuje napájení ze záložní sítě (dieselagregát) Při vzniku poruchy izolace se spustí akustická signalizace, která se zruší stiskem tlačítka ZRUŠ ALARM SIGNÁL. Současně na dobu cca. 1 sec. sepne relé R0 signál SB3, vada DO. Světelná signalizace poruchy ("nápis bliká") trvá až do odstranění závady. Nová porucha se zvukově opět projeví. Tlačítko TEST FUNKCE je určeno pro kontrolu funkceschopnosti Hlídače Izolačního Stavu (HIS). Po dobu stisku tlačítka se současně testují hlídače izolace (HIS) pro Důležité (DO) a Velmi důležité (VDO) obvody odděleně se sepnou kontakty relé R1, R3 (signál SB2). 8. Medicinální plyny Slouží k zobrazení klinických nouzových alarmů, které indikují tlak v potrubí za každým uzavíracím ventilem úseku, který se odchyluje více než o +-20% od jmenovitého distribučního tlaku, absolutní tlak v potrubí pro podtlak před každým uzavíracím ventilem úseku, který vzrostl nad 66 kpa. Umístění elektronických snímačů tlaku je shodné s umístěním okruhových uzavíracích ventilů. Na displeji je zobrazován absolutní tlak v číselné hodnotě a pod touto hodnotou je zobrazován vodorovný sloupec, který je obdobou ručičkového nanometru. Tento vodorovný sloupec zobrazuje

8 rozsvěcováním čtverečků v jakém rozmezí se tlak pohybuje. Po snížení nebo překročení tlaku pod nastavenou mez se rozsvítí ŽLUTÁ led dioda označená ALARM, dojde k blikání hodnoty tlaku plynu, který se odchyluje a spustí se akustická signalizace, kterou lze zrušit stiskem tlačítka ZRUŠ ZVUK. SIGNÁL v modulu Zdravotní izolovaná soustava. Při poruše elektronického snímače tlaku se rozsvítí ČERVENÁ led dioda označená PORUCHA a spustí se akustická signalizace. 9. Technické parametry MONITOROVACÍ PANEL MP5 Typ : MP 5 Výrobce : Vstupní napětí : Výstupní napětí : Verze pro napájení OPL: Dräger, Dr. Mach, MARTIN a TRUMPF Doba přepnutí na nouzový zdroj: Doporučené vývody : Krytí : Prostředí : HRACHOVEC elektrik s.r.o., Televizní 2618, Rožnov pod Radh. - 1+N+PE 230V AC 50 Hz, DO pro napájení operačního svítidla, jištění: 1/C 16A - 1+N+PE 230V AC 50 Hz, VDO pro napájení monitorovacího panelu, jištění 1/C 6A - 1+N+PE 230V AC 50 Hz, DO pro napájení nabíječky pro UPS 24V DC, jištění 1/C 6A 2x24V DC regulace: 100% - 60% max. a 0% (vypnuto) 2x 1+N+PE 230V AC 50Hz nebo 2x 1+N+PE 24V AC 50Hz méně než 0,5sec. CXKE-R 5-J x10 (pro napájení 24V AC/DC) CXKE-R 3-Jx2,5 (pro napájení 230V AC) při zavřeném ovladači IP3x při otevřeném ovladači IP00 ČSN AB5, AD1, AF1, BA1 Ochrana před nebezpeč. dotykem: dle ČSN živých částí: ochrana malým napětím SELV operační svítidla kryty neživých částí: ochrana samočinným odpojením od zdroje doplňujícím pospojováním

9 10. Silový rozvaděč R_MOP, monitorovací panel MP5 Rozvaděč se silovou částí regulace 24VAC pro OPL a UPS 24V DC Povrch : komaxit bílý Rozvaděč je umístěn mimo operační sál v přilehlých prostorách spolu s ostatní elektroinstalací silnouproudu a záložními bateriovými zdroji!!! Přívody všech kabelů v tomto provedení jsou ze zadu v horní části, kabely jsou vyvedeny ze zdi, rozvaděč kabely přikryje!!! Monitorovací panel MP5: Monitorovací panel je upevněn do příčky z boku šrouby do připravených nosníků, kabely jsou přivedený shora. Po dokončení montáže se osadí nerezový rámeček, který překryje spáru mezi monitorovacím panelem a příčkou.

10 11. Pokyny pro projekci UPS - záložní zdroj napájení silových obvodů na operačním sále (E1). Pro signalizaci stavů UPS tj. ZÁKLADNÍ ZDROJ, ZÁLOHOVÝ REŽIM, KONEC ZÁLOHOVÁNÍ a BY-PASS je nutné UPS vybavit bezpotenciálovými kontakty, které budou spínat tyto stavy a signalizovat na monitorovacím panelu (MP). MP má vlastní zdroj 12VAC. Propojení UPS a MP provést kabelem J-Y(St)Y 3x2x0,8. ZIS-DO - zdravotní izolovaná soustava - důležité obvody. Na MP jsou signalizovány stavy ZIS tj. stav izolace PROVOZ, PORUCHA IZOLACE, PŘETÍŽENI. Pro signalizaci těchto stavů je nutné přivést na příslušné svorky přes kontakty relé v rozvaděči pro operační sály napětí 24V AC. ZKOUŠKA FUNKCE - v MP je bezpotenciálový kontakt pro zkoušku hlídače izolačního stavu. Propojení ZIS-DO a MP provést kabelem J-Y(St)Y 6x2x0,8. ZIS-VDO - zdravotní izolovaná soustava - velmi důležité obvody. Funkce je shodná s ZIS-DO VZDUCHOTECHNIKA - pro zobrazení teploty a vlhkosti jsou v MP dva analogové kanály 0-10V DC. Pro teplotu: 0V zobrazí 0 C, 10V zobrazí 100 C, vlhkost 0V zobrazí 0 %RH, 10V zobrazí 100 %RH. Propojení ANALOGOVÝCH KANÁLU a MP provést kabelem 2x J-Y(St)Y 1x2x0,8. NASTAVENÍ TEPLOTY - korekce nastavené teploty se provádí ve čtyřech krocích se provádí přepínáním dvou relé R6 a R7 dle tabulky: Stupeň č. Zobrazené číslo Stav relé R7 Stav relé R6 Poznámka na displeji 1 21,5 0 0 R7-rozepnuto, R6-rozepnuto R7-rozepnuto, R6-sepnuto 3 22,5 1 0 R7-sepnuto, R6-rozepnuto R7-sepnuto, R6-sepnuto REŽIM VZDUCHOTECHNIKY - možnost přepínat na PLNÝ a TLUMENÝ provoz, provádí se přepínání bezpotenciálového kontaktu relé R4. Propojení VZDUCHOTECHNIKY a MP provést kabelem J-Y(St)Y 5x2x0,8. ROZVADĚČ R_MOP - rozvaděč se silovou částí regulace 24VDC pro OPL. Rozvaděč umístit mimo operační sál v přilehlých prostorách spolu s ostatní elektroinstalací silnoproudu. Přívody kabelů jsou shora. Propojení R_MOP a MP provést kabelem 2xJ-Y(St)Y 5x2x0,8. V rozvaděči R_MOP je SÍŤOVÝ ZDROJ - pro napájení MP, 230V AC/12VAC+10VDC. Propojení ZDROJE a MP provést kabelem CXKE-R 5Jx1,5. Třetí část rozvaděče R_MOP je UPS 24V DC, je nutné přivést další přívod 1+N+PE 230V AC 50 Hz, DO pro nabíječku. OSVĚTLENÍ SÁLU - provádí stmívání osvětlení operačního sálu. U zářivkových svítidel se stmívatelnými elektronickými předřadníky s digitálním vstupem DSI signálu se k řízení se použije řídicí člen SMART DIM DSI-A/D a ten je řízen analogovým signálem z monitorovacího panelu 0-10V (0-100%), k zapínání osvětlení se použije tlačítko u vstupních dveří. U zářivkových svítidel se stmívatelnými elektronickými předřadníky s analogovým vstupem 0-10V, jsou řízené analogovým signálem z monitorovacího panelu 0-10V (0-100%), k zapínání osvětlení se použijí vypínače u vstupních dveří, ovládají napájení elektronických předřadníků ve svítidlech. Propojení Z_OS a MP provést kabelem J-Y(St)Y 1x2x0,8.

11 MEDICIÁLNÍ PLYNY - k snímání tlaků slouží dodané elektronické snímače tlaku, umístění snímačů tlaku je shodné s umístěním okruhových uzavíracích ventilů, nutno dodržet označení snímačů pro jednotlivé plyny. K propojení snímačů a monitorovacího panelu slouží dodané kabely společně se snímači tlaku. Snímače tlaku jsou určené pro použití ve zdravotnictví. UPS E2 (pro operační lampu) není součástí dodávky monitorovacího panelu, ale firma HRACHOVEC elektrik tyto zdroje dodává, nutno konzultovat při projektování.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 OPERAČNÍ LAMPA I. OPERAČNÍ LAMPA II. NAPAJENI ZAPZAKL.ZDROJ NAPAJENI ZAPZAKL.ZDROJ TEST UPS TEST TEST TEST OPL UPS OPL HODINY - STOPKY 11:26:06 STREDA 03 PROSINEC 2008 ENTER START ESC HODINY MINUTY SEKUNDY STOP MODE EDIT MONITOROVACÍ PANEL MP 5 PROVOZ ALARM P ORUCHA VZDUCHOTECHNIKA 22,1 65,9 C % PROVOZ PLNÝ NAPÁJENÍ HLAVNÍ S. UPS ZALOHA ZIS - DO PROVOZ ZIS - VDO PORUCHA PROVOZ TEST FUNKCE ZRUŠ ZVUK. SIGNAL. OSVĚTLENÍ SÁLU 80 % INTENZITA OSVĚTLENÍ EDIT MODE ENTER TEPLOTA MEDICINÁLNÍ PLYNY OSVĚTLENÍ LAMINÁRNÍHO POLE VACUUM N O O bar AIR -0,65 2,8 + bar AIR800 2,8 bar 4,5 + bar 5,2 + bar 75 % INTENZITA OSVĚTLENÍ

Monitorovací panel pro JIP

Monitorovací panel pro JIP MEDIGLOB Monitorovací panel pro JIP Typ: MP2 Obsah 1. Popis provedení 2. Hodiny Stopky 3. Vzduchotechnika 4. UPS - Náhradní zdroj 5. Zdravotní izolovaná soustava 6. Medicinální plyny 1. Popis provedení

Více

Monitorovací panel pro operační sály

Monitorovací panel pro operační sály Monitorovací panel pro operační sály Typ: MP4 Obsah 1. Popis provedení 2. Ovládání světel operačního sálu 3. Rozvaděč monitorovacího panelu 4. Hodiny Stopky 5. Vzduchotechnika 6. UPS 7. Zdravotní izolovaná

Více

Monitorovací panel pro JIP

Monitorovací panel pro JIP MEDIGLOB Monitorovací panel pro JIP Obsah 1. Popis provedení 2. Hodiny Stopky 3. Vzduchotechnika 4. UPS - Náhradní zdroj 5. Zdravotní izolovaná soustava 6. Medicinální plyny 7. Technické parametry 8. Monitorovací

Více

Monitorovací panel pro operační sály

Monitorovací panel pro operační sály MEDIGLOB Monitorovací panel pro operační sály Typ: MP5 Obsah 1. Popis provedení 2. Ovládání světel operačního sálu 3. Rozvaděč monitorovacího panelu 4. Hodiny Stopky 5. Vzduchotechnika 6. UPS 7. Zdravotní

Více

Monitorovací panel s monitorem

Monitorovací panel s monitorem MEDIGLOB Monitorovací panel s monitorem Typ: MP 6 Obsah 1. Popis provedení 2. Ovládání monitoru 3. Ovládání světel operačního sálu 4. Rozvaděč monitorovacího panelu 5. Hodiny Stopky 6. Vzduchotechnika

Více

Regulátor osvětlení operačního svítidla

Regulátor osvětlení operačního svítidla Regulátor osvětlení operačního svítidla Typ: MP1 Obsah 1. Popis provedení 2. Ovládání světel operačního sálu 3. Rozvaděč monitorovacího panelu 4. Technické parametry 5. Rozvaděč R_MOP 1. Popis provedení

Více

RC-300. U ivatelská pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C

RC-300. U ivatelská pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C RC-300 U ivatelská pøíruèka Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C 2 RC-300 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Účel příručky Tato příručka je určena pro koncového

Více

Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx

Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx TECHNICKÁ DOKUMENTACE Výrobce: Lomnická 111, 509 01 Nová Paka Česká republika tel./fax: 493 721 414, 493 721 515, 493 721 995 e-mail: apo@apoelmos.cz http://www.apoelmos.cz

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN

CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN Na výrobky společnosti F&F se vztahuje záruka v délce 24 měsíců od data nákupu Určení CLG-03 je programovatelné, multifunkční elektronické počítadlo, které umožňuje sčítat

Více

KOMINEK OS (RT-08G-OS)

KOMINEK OS (RT-08G-OS) KOMINEK OS (RT-08G-OS) OPTIMALIZÁTOR SPALOVÁNÍ PRO KRBOVÁ KAMNA S AKUMULAČNÍ HMOTOU NÁVOD K OBSLUZE V1.0 (30.01.2012 k programu v1.0) 1 Princip činnosti Regulátor pomoci vzduchové klapky kontroluje spalovací

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení MK800 Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových hlášení z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4 20 znaků, výška 8 mm) Možnost dalších uživatelských textových informací

Více

TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Boleslavova 15, 140 00 Praha 4 Tel. 241001010 fax: 241001090, Email: elektrodesign@elektrodesign.cz TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Typ : REV x E RDV x E Napětí

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP POUŽITÍ Mazací přístroj PMP je užíván jako zdroj tlakového maziva pro centrální mazací systémy s progresivními rozdělovači řady BVA, PRA a PRB, pro trvalé, pravidelné mazání různých

Více

Regulátor pokojové teploty

Regulátor pokojové teploty 2 212 Regulátor pokojové teploty s prosvětleným dotykovým displejem (ouch screen) REV200 Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty Jednoduchá obsluha pomocí touch screen Dvoupolohový regulátor s funkcí

Více

MK800. Signalizační a testovací panel

MK800. Signalizační a testovací panel Signalizační a testovací panel MK800 s pouzdrem pro montáž na desku Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4x 20 znaků,

Více

OBSAH OBSAH...2 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...3

OBSAH OBSAH...2 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...3 Řídící automat RAK A09 Uživatelská příručka listopad 2003 1 OBSAH OBSAH...2 I. OBECNÁ ČÁST...3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...3 2. TECHNICKÉ ÚDAJE A PARAM ETRY AUTOM ATŮ RAK A09...3 2.1. ROZMÍSTĚNÍ POJISTEK...3

Více

Automatické jištění kotelny AJK 5

Automatické jištění kotelny AJK 5 Automatické jištění kotelny AJK 5 - Instalační příručka - verze 5.5 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

Modi. Záskokové automaty

Modi. Záskokové automaty wwwoezcz OBSAH ZA POPIS SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNAČENÍ FUNKCE A REŽIMY ČASOVÉ DIAGRAMY PARAMETRY0 VYBAVENÍ JISTIČŮ0 TYPOVÉ OZNAČENÍ JISTIČE ARION WL URČENÍ MECHANICKÉHO BLOKOVÁNÍ JISTIČŮ MODEION SCHÉMA Zapojení

Více

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány. Instalační a uživatelská příručka

Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány. Instalační a uživatelská příručka Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány Instalační a uživatelská příručka Vážený uživateli, Před zapojením výrobku si prosím pročtěte přiložené bezpečnostní pokyny. Při zanedbání těchto pokynů společnost

Více

Ekvitermní regulátor ETR 16C

Ekvitermní regulátor ETR 16C , Elektronické systémy pro měření a regulaci Ekvitermní regulátor ETR 16C BMR, Ing. Petr Bečvarovský, Balbínova 252, 516 01 Rychnov n.kn., tel./fax +420-494-533602, mobil 1. +420-603-505499 Popis regulátoru

Více

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO ATICS-2-80A-ISO Vlastnosti Kompaktní zařízení pro zajištění přepínání mezi přívody s provozní a funkční bezpečnostní dle EN 108 (SIL 2) Monitorování poďpětí a přepětí Nastavení zpoždění reakce a uvolnění

Více

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL AQ CONTROL AQ CONTROL UNIT - MANUÁL Verze 1.0 1 OBSAH Instalace zařízení... 3 Lokace... 3 Napájení... 3 Chci připojit... 4 LED pásky... 4 Zářivkový předřadníku řízeného 0-10V... 4 LED reflektory (proudový

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 1. PRAHA 12. Ing. Ivan Novotný

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 1. PRAHA 12. Ing. Ivan Novotný REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 1. PRAHA 12 Ing. Ivan Novotný V dolině 1154/1, Praha 10 novotny.regulace@centrum.cz Tel: 736776500 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 1 Akce

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

SBĚRNICOVÝ SYSTÉM NIKOBUS SVĚTELNÁ DOMOVNÍ INSTALACE

SBĚRNICOVÝ SYSTÉM NIKOBUS SVĚTELNÁ DOMOVNÍ INSTALACE Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a elektrotechniky, VŠB TU Ostrava SBĚRNICOVÝ SYSTÉM NIKOBUS SVĚTELNÁ DOMOVNÍ INSTALACE Návod do měření Ing. Jan Vaňuš listopad 2006 1 Úkol měření:

Více

Elektronická časomíra SH3

Elektronická časomíra SH3 Elektronická časomíra SH3 Základní parametry sestavy spínaný napájecí zdroj 230V / 60W, výstup 12V / 5A zobrazování na numerických zobrazovačích, výška číslic 380mm multiplexní zobrazování času / datumu

Více

ETL-Ekotherm spol. s r.o.

ETL-Ekotherm spol. s r.o. ETL-Ekotherm spol. s r.o. NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VYROVNÁVACÍ A DOPLŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ V D Z Platí pro typy: VDZ 205 Hbaby, HD, HDO; HVDZ 205 HD, HDO; VDZ 405 HD, HDO; HVDZ 405 HD, HDO; VDZ 208

Více

QAA70 Prostorový přístroj Základní dokumentace

QAA70 Prostorový přístroj Základní dokumentace QAA70 Prostorový přístroj Základní dokumentace Vydání 2.1 SW-Verze 1.20 a vyšší CE1P1638CZ 15.02.2001 Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa 2/19 Siemens Building Technologies CE1P1638CZ

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

Servisní návod [CZ] VMS 08. Øídící jednotka pro pøesné mìøení spotøeby nápojù. Verze: 1.4 Datum: 19.2.2015 Vypracoval: Vilímek

Servisní návod [CZ] VMS 08. Øídící jednotka pro pøesné mìøení spotøeby nápojù. Verze: 1.4 Datum: 19.2.2015 Vypracoval: Vilímek Servisní návod [CZ] VMS 08 Øídící jednotka pro pøesné mìøení spotøeby nápojù Verze: 1.4 Datum: 19.2.2015 Vypracoval: Vilímek Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte

Více

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací 2 266 Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací REV23M Pro řízení kotlů s komunikačním protokolem Openherm Plus Jednoduchá a přehledná volba menu pomocí rolovacího tlačítka Prostorový PID regulátor

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7 Archivní číslo: 14-067/400.2 Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Investor: Místo stavby: Obec Křenovice, Školní 535,

Více

Přístroj pro kontrolu filtrů PFM 92 C

Přístroj pro kontrolu filtrů PFM 92 C Návod k instalaci a seřízení Přístroj pro kontrolu filtrů PFM 92 C LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT s.r.o. Přemyslovců 76/43, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Tel.: 599 526 776 Fax: 599 526 777 www.levelexpert.cz,

Více

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA ROZMĚRY TERMINÁLU CLOCK - Hodiny SET Změna MODE Mód FAN Ventilátor HOLD Ulož RESUME - Neakceptuj Strana 1 z 1 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ Programovatelná postranní tlačítka LCD Displej

Více

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám, že jste si vybrali toto profesionální zábleskové světlo. Série WalimexPRO byla navržena tak, aby splňovala dnešní potřeby požadované

Více

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH R3V VENTILÙ Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

SPÍNANÉ ZDROJE PRO GALVANOTECHNIKU A ELEKTROCHEMII

SPÍNANÉ ZDROJE PRO GALVANOTECHNIKU A ELEKTROCHEMII SPÍNANÉ ZDROJE PRO GALVANOTECHNIKU A ELEKTROCHEMII Charakteristika Zdroje jsou navrhovány na základě nejmodernějších technologií výroby spínaných zdrojů pracujících systémem středofrekvenčního přenosu

Více

Elektronické záznamové zařízení EZZ 01

Elektronické záznamové zařízení EZZ 01 Úvod Elektronické záznamové zařízení je určeno jako doplňující zařízení ke stávajícím nebo novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením typu PZS v reléové verzi používaných v síti Českých drah. Uvedená PZS

Více

KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE CLS 23

KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE CLS 23 KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČ CLS 23 K limitnímu snímání hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin Kompaktní miniaturní provedení Jednoduché nastavování pomocí magnetického pera Přímá montáž do nádrží,

Více

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 UNIREG regulátor elektrických a vodních ohřívačů UniReg je univerzální regulátor určený pro řízení výkonu ohřívače vzduchotechnické jednotky v závislosti

Více

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 10 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Ovládací prvky na standardní jednotce dálkového ovládání 1. Hlavní ovládací kolečko -

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

Uživatelský manuál JA-60 Comfort

Uživatelský manuál JA-60 Comfort Uživatelský manuál JA-60 Comfort 1. Indikace Signálky událostí Informují co se v systému stalo, údaj na displeji upřesňuje, odkud je událost hlášena. Displej Poplach Sabotáž Porucha Baterie Zajištěno Napájení

Více

BASPELIN CPL. Popis obsluhy regulátoru CPL CER01

BASPELIN CPL. Popis obsluhy regulátoru CPL CER01 BASPELIN CPL Popis obsluhy regulátoru CPL CER01 prosinec 2007 CER01 CPL Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy zejména

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL

ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL Elektronický digitální univerzální regulátor patří do typové řady infrared regulátorů, které mohou ovládat různá zařízení

Více

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D XR110C - XR120C - XR130C - XR130D OBSAH 1. OBECNÁ VAROVÁNÍ 2 1.1. Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku 2 1.2. Bezpečnostní opatření 2 2. OBECNÝ POPIS 2 3. ŘÍZENÍ ZATÍŽENÍ 2 3.1. Kompresor 2 3.2.

Více

Obsah: KR2 - Uživatelská příručka -1-

Obsah: KR2 - Uživatelská příručka -1- KR2 - Uživatelská příručka -1- Obsah: 1. Obecné... 2 2. Funkce řadiče...2 2.1. Obecný popis... 2 2.2. Režimy řízení...2 2.2.1. Řízení na konstantní teplotu...2 2.2.2. Pseudoekviterm...2 2.2.3 Řízení dle

Více

Manuál pro ovládání Eram lux control panelu dálkového řízení regulátoru ERAM spol. s r.o.

Manuál pro ovládání Eram lux control panelu dálkového řízení regulátoru ERAM spol. s r.o. Manuál pro ovládání Eram lux control panelu dálkového řízení regulátoru ERAM spol. s r.o. Funkce: Řídící jednotka umožňuje několik režimů regulace. Základní dělení je na regulaci a nebo stabilizaci. Regulace

Více

OR - 1 OR - 3 NÁVOD K POUŽITÍ. Stropních stativů. Příloha 22 TP č.0202 -1- spol. s r.o., Hegerova 987, 572 01 Polička, tel/fax.

OR - 1 OR - 3 NÁVOD K POUŽITÍ. Stropních stativů. Příloha 22 TP č.0202 -1- spol. s r.o., Hegerova 987, 572 01 Polička, tel/fax. spol. s r.o., Hegerova 987, 572 01 Polička, tel/fax.+420 461 724 219 Příloha 22 TP č.0202 NÁVOD K POUŽITÍ Stropních stativů OR - 1 OR - 3-1- OBSAH OBSAH...2 1 Všeobecná ustanovení...3 1.1 Úvod...3 1.2

Více

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ - 1 / 9 - NÁVOD K OBSLUZE 6/2005 OBSAH: 1. Zapnutí ovládacího panelu a podsvětlení displeje 2. Volba režimu 3. Funkce tlačítek 4. Zobrazení údajů 5. Trestné minuty 6. Změna hracího

Více

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva:

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva: Stráž pod Ralskem rekonstrukce přečerpávací stanice odpadních vod SO 02- elektroinstalace D.2.1. technická zpráva Číslo stavby: Zak. č.: Stupeň: DSP Datum: leden 2015 Kraj: Liberecký Investor: ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

feeling feeling rf Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções

feeling feeling rf Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções feeling feeling rf D GB F I E P NL CZ Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções Bedieningshandleiding Návod k obsluze 2 42 82 122

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC PSBSH 2012B v.1.0 PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC Tlumivý, impulsní napájecí zdroj CZ* Vydání: 3 ze dne 12.12.2013 Nahrazuje vydání: 2 ze dne 16.09.2013 Charakteristika napájecího zdroje: nepřerušované napájení

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

Přehled výrobku THERMAL MANAGEMENT 1 / 5. CZ-DigiTraceHTC915CONT-DS-DOC2210 Rev1

Přehled výrobku THERMAL MANAGEMENT 1 / 5. CZ-DigiTraceHTC915CONT-DS-DOC2210 Rev1 DIGITRACE HTC-915-CONT Ovládací systém doprovodného otápění Přehled výrobku Systém DigiTrace HTC-915 je kompaktní, plně vybavený regulátor otápění na bázi mikroprocesoru pro regulaci teploty jednoho topného

Více

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu.

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. CDI 100 MP3 Návod k obsluze Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. BEZPEČNOST Zajistěte dobré větrání zařízení. Dbejte na opatrnou manipulaci s kabelem napájení. Přidržujte

Více

WILKOP - trade, spol. s r.o., Hlavní 823, 756 54 Zubří. www.wilkop.eu EKOREG - BXC UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Verze 1.1

WILKOP - trade, spol. s r.o., Hlavní 823, 756 54 Zubří. www.wilkop.eu EKOREG - BXC UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Verze 1.1 EKOREG - BXC UŽIVATELSKÝ MANUÁL Verze 1.1 0 OBSAH strana ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÚVOD 2 UVÍTACÍ SCREEN 2 ZÁKLADNÍ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1300/I

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1300/I Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR1300/I Verze: 2.9 Červenec 2015 OBSAH 1. Technické

Více

TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO

TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO typ TENZ2304 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001

Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001 Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001 Obsah balení: 1 ks programovatelný termostat 2 ks #6x1 šroubky 2 ks úchytek na stěnu 1 ks montážní destička na zeď 1 ks uživatelský manuál Teplotní

Více

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. 1.1 Rádiové komponenty Stanoviště je vhodné vybrat tak, aby bylo zajištěno pokud možné nerušené vysílání. Přitom

Více

Manuál. systém DUO Plus. modelová řada GENOVA

Manuál. systém DUO Plus. modelová řada GENOVA Manuál systém DUO Plus modelová řada GENOVA ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone Průmyslová 969/5 77 5 Bolatice Servis: 777 0 Obchod: 553 663 3 www.czechphone.cz platné od:.9.05 Obsah. Důležité

Více

AC Dimmer 12 x 2300 W

AC Dimmer 12 x 2300 W PX 095 AC Dimmer 12 x 2300 W Návod k obsluze R CONTENTS 1. Obecný popis... 1 2. Bezpečnostní upozornění 1 3. Čelní panel 2 4. Kontrola přerušení v řízeném obvodu... 2 5. programování zařízení... 3 5.1.

Více

Stav: červen 2008. TRACK-Guide

Stav: červen 2008. TRACK-Guide Stav: červen 2008 TRACK-Guide Obsah TRACK-Guide... 1 1 Úvod... 3 1.1 Rozsah funkcí...3 1.2 Zadávání číslic a písmen...3 1.3 Úvodní maska...4 2 Navigace... 5 2.1 Spuštění navigace...5 2.2 Maska navigace...6

Více

Technické podmínky měřící ústředny DISTA

Technické podmínky měřící ústředny DISTA Technické podmínky měřící ústředny DISTA Měřící ústředna DISTA je určena pro kontrolu stavu zabezpečovacích zařízení ve smyslu měření napětí stejnosměrných a střídavých, zjišťování izolačního stavu napěťových

Více

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e Návod na montáž a používání 1. Použití Pro rízení intenzity osvetlení (svetelného toku) všech stmívatelných záteží s výjimkou zárivek. Stmívac je vhodný pro stmívání odporové, indukcní nebo kapacitní záteže

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Zjednodušená verze otáčkoměru řady TD 5.1 bez seriové komunikace, která obsahuje hlídání protáčení a s možností nastavení 4 mezí pro sepnutí relé. Určení - číslicový otáčkoměr

Více

Manuál. systém DUO Plus. modelová řada GENOVA

Manuál. systém DUO Plus. modelová řada GENOVA Manuál systém DUO Plus modelová řada GENOVA ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone Průmyslová 969/5 77 5 Bolatice Servis: 777 0 Obchod: 553 663 3 www.czechphone.cz platné od:.9.05 -/- Obsah. Důležité

Více

MR51P. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ. verze 1.

MR51P. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ. verze 1. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky MR51P PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 1.02 111 Vývoj, výroba: Dodavatel: SMART, spol. s r.o. REGMET tel.:

Více

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem 9 221 PXC64-U DESIGO PX Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem PXC-U PXA30-T Volně programovatelné automatizační podstanice pro řízení a regulaci VVK a technických zařízení budov Sběrnice

Více

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Návod k obsluze Systém řízení osvětlení DALI BASIC Typ: DALI RC BASIC SO OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Customer Service Center (KSC) Germany Albert-Schweitzer-Str.

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

revi 350 Typ: R0351R

revi 350 Typ: R0351R Regulátor pro vibrační zásobník revi 350 Typ: R0351R Návod k obsluze EVAS CZ s.r.o. Brožíkova 873 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ Telefon: +420 465 534118 +420 465 530165 Fax: +420 465 530166 +420 465 534118 E-mail:

Více

Instalační manuál. CIM modul - 1001. pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General

Instalační manuál. CIM modul - 1001. pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General Instalační manuál CIM modul - 1001 pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General 1 Modul slouží pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric a General při přímém

Více

32 1000-09 WH31 NÁVOD K POUŽITÍ

32 1000-09 WH31 NÁVOD K POUŽITÍ 32 1000-09 WH31 NÁVOD K POUŽITÍ OBECNÝ POPIS Nový regulátor WH31 reprezentuje hlavní model WH série. Je to digitální termostat se zobrazením teploty na LED displeji. Měřící rozsah se pohybuje v rozmezí

Více

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy Synco living Vytápění Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled funkcí pro celou domácnost Synco living rozlišuje mezi... funkcemi pro celou domácnost funkcemi pro místnost

Více

Technická dokumentace MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ. typ TENZ2400. www.aterm.cz

Technická dokumentace MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ. typ TENZ2400. www.aterm.cz MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ typ TENZ2400 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 062 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápění a chlazení RDU20 Volitelná PI regulace nebo ON/OFF regulace Regulace dle teploty prostoru nebo dle teploty vratného vzduchu Tříbodový výstup

Více

Digitální teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití

Digitální teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití COMMETER C0311 Digitální teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití Návod na použití digitálního teploměru COMMETER C0311 Přístroj je určen pro měření teploty připojitelnou termočlánkovou

Více

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 1 budík STAR Vibrační Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 2 Do budíku můžete vložit lithiovou baterie CR2032 (není součástí dodávky), která zajišťuje zálohu nastavení budíku při výpadku síťového

Více

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO NEO NÁVOD K POUŽITÍ 1 5 2 3 4 6 7 1. Ve dne 2. Požadovaná (nastavená) teplota 3. Topný režim zapnut/vypnut 4. V noci 5. Tlačítko funkcí 6. Snížení teploty ve dne ( 5 dní) 7. Snížení teploty v noci (7 dní)

Více

PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE

PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE PX257 Tranzistorový spínač osvětlení PX257 OC Reléový spínač osvětlení PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE 1. POPIS PX257 slouží k zapínání/vypínání scénického a architektonického osvětlení. Je ovládán protokolem

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

EUROTEMP 2026/2026TX

EUROTEMP 2026/2026TX EUROTEMP 2026/2026TX 1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 různé programy pro každý den v týdnu (celkem 28 různých rozmezí a teplot pro celý týden). Změny v nastavování času pro programování - 10 minut. Určeno

Více

Regulátor a ovladače větracích jednotek Elair AC a Elair P s řízením podle CO2

Regulátor a ovladače větracích jednotek Elair AC a Elair P s řízením podle CO2 FC091 UC09... Regulátor a ovladače větracích jednotek Elair AC a Elair P s řízením podle CO2 Shrnutí Souprava regulátoru FC091 a pokojových ovladačů UC09... slouží k regulaci větrací jednotky s aktivní

Více

Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití

Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití COMMETER C0111 Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití Návod na použití digitálního teploměru COMMETER C0111 Přístroj je určen pro měření teploty připojitelnou

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE A OVLÁDÁNÍ UŽIVATEL TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1. Řízení tepelného čerpadla Obvody pro řízení tepelného čerpadla jsou umístěny pod plastovým

Více

Digitální teploměr-vlhkoměr s připojitelnou externí sondou teploty Návod k použití

Digitální teploměr-vlhkoměr s připojitelnou externí sondou teploty Návod k použití COMMETER C3631 Digitální teploměr-vlhkoměr s připojitelnou externí sondou teploty Návod k použití Návod na použití teploměru-vlhkoměru COMMETER C3631 Přístroj je určen pro měření prostorové teploty a relativní

Více