Řídící jednotka AirBasic 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řídící jednotka AirBasic 2"

Transkript

1 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_ /04/jbrg-08

2 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost Uložení návodu k obsluze Bezpečnost Provoz Ovládací panel řídící jednotky AirBASIC Spuštění kompresoru Zatížení/odlehčení kompresoru... 5 Vypnutí kompresoru Časovače pro údržbu a provoz Zobrazení časovačů pro údržbu Obnovení původního nastavení časových intervalů pro údržbu Zobrazení provozních časovačů Parametry... Chyba! Záložka není definována. 4.1 Popis parametrů... Chyba! Záložka není definována. 5. Seznam hlášení Varovná hlášení Varovná hlášení zahrnující zastavení kompresoru Schéma el. zapojení Technické údaje... Chyba! Záložka není definována. 8. Servis... Chyba! Záložka není definována.

3 1. Představení přístroje a bezpečnost 1. Představení přístroje a bezpečnost Řídící jednotka AirBASIC 2 byla vyvinuta speciálně pro použití ve šroubových kompresorech firmy Schneider Bohemia, spol. s r.o. Tento návod k obsluze Vám poradí, jak správně a bezpečně provozovat řídící jednotku AirBASIC 2. Další údaje k provozu kompresoru najdete v návodu k obsluze kompresoru. Před uvedením kompresoru do provozu čtěte, prosím, pozorně návod k obsluze a všechny další přiložené dokumenty. Tím zajistíte hned od začátku řádný provoz zařízení. 1.1 Uložení návodu k obsluze Všechny instrukce v tomto návodu slouží k zajištění dlouhé životnosti a spolehlivého provozu Vašeho šroubového kompresoru. Návod k obsluze uchovávejte v blízkosti kompresoru. Dbejte na to, aby obsluha a údržba kompresoru probíhala v souladu s instrukcemi v tomto návodu. Pozor: Bezpodmínečně čtěte také bezpečnostní pokyny pro transport, uvedení do provozu, provoz a udržbu v návodu na obsluhu a údržbu kompresoru. 1.2 Bezpečnost Vždy si pročtěte bezpečnostní pokyny, než začnete s prací! Bezpečnostní pokyny jsou v tomto návodu označeny tímto symbolem. Ve Vaší zemi mohou navíc platit místní předpisy, kterých je taktéž potřeba dbát. 1

4 2. Provoz 2. Provoz Řídící jednotka AirBASIC 2 ovládá šroubový kompresor buď přes tlakové čidlo anebo přes tlakový spínač, který je nainstalován na zařízení. Provozní modus je závislý na modelu kompresoru a volí se na zadní straně řídící jednotky přes nainstalovaný převodník. 2.1 Ovládací panel řídící jednotky AirBASIC 2 Ovládací panel je umístěný na kompresoru. Slouží k ovládání kompresoru, ke kontrole systému a skládá se z LC-displeje, LED-kontrolek stavu a tlačítek. Ovládací panel zobrazuje rozsáhlý přehled o stavu kompresoru a umožňuje přístup k různým provozním parametrům. Ovládací panel řídící jednotky AirBASIC 2 Displej: 3 číslice, 7 segmentů Ukazatele: 3 zelené LED diody Ovládací prvky: 4 tlačítka 2

5 2. Provoz Displej Je-li kompresor natlakován, na displeji řídící jednotky se zobrazí hlášení OFF.. V případě, kdy je ke START/STOP vstupu připojen dálkový ovladač a kontakt tohoto vstupu je rozpojen, tzn. v pozici STOP, na displeji se zobrazí hlášení ---. Za běžného provozu je na displeji řídící jednotky přes tlakový snímač zobrazen tlak. Stiskne-li se tlačítko TEMP/PRG, zobrazí se teplota oleje. Stiskne-li se tlačítko znovu během 10s, vrátí se ukazatel zpět na hodnotu tlaku. To samé se po 10s stane, když se tlačítko nestiskne. V provozním módu s tlakovým spínačem se zobrazuje na displeji jen teplota oleje. Ukazatel hodnoty tlaku je v tomto případě deaktivován. Pozor: Na displeji počítače AirBASIC 2 se mohou zobrazit max. 3 číslice. Čtyřmístná nebo pětimístná čísla se zobrazí pomocí svítící LED diody x10- nebo x100, tzn. pomocí multiplikačního faktoru 10 resp Tato funkce je vysvětlena na následujících příkladech: Příklad č. Zobrazovaná hodnota Displej - příklady Zobrazeno na displeji LED x10 LED x nesvítí nesvítí svítí nesvítí nesvítí svítí Funkce tlačítek ON (ZAP): Zapne kompresor. Během programování parametrů se mohou zobrazované hodnoty na displeji tímto tlačítkem navyšovat. OFF (VYP): Vypne kompresor. Během programování parametrů se mohou zobrazované hodnoty na displeji tímto tlačítkem snižovat. RESET: Slouží k zpětnému nastavení alarmů na nulu, při vypnutém kompresoru k zpětnému nastavení hodin údržby na nulu a u zapnutého kompresoru ukazuje počet provozních hodin. TEMP/PRG: Umožňuje zjistit parametry u vypnutého kompresoru a teplotu oleje u zapnutého kompresoru nastaveného na modus tlakového čidla Funkce ukazatelů x10: Tato LED dioda (zelená) signalizuje, že je aktivní multiplikační faktor 10x. x100: Tato LED dioda (zelená) signalizuje, že je aktivní multiplikační faktor 100x. ( / ), stále svítící: Tato LED dioda (zelená) signalizuje provozní modus v režimu zátěže. ( / ), blikající: Tato LED dioda (zelená) signalizuje provozní modus během režimu volnoběhu. 3

6 2. Provoz 2.2 Spuštění kompresoru Kompresor může, jak je dále popsáno, být uveden do provozu různými způsoby podle toho, v jakém stavu se nachází. Kompresor je ve stavu OFF Nápis OFF na displeji řídící jednotky signalizuje, že kompresor je řádně napájen, čeká se na zapnutí kompresoru a zároveň, že poslední vypnutí bylo způsobeno použitím tlačítka OFF na řídící jednotce (lokální vypnutí). Při těchto podmínkách lze kompresor spustit pouze pomocí lokálních tlačítek na řídící jednotce, tj. použitím tlačítka ON. Pozor: Rozpojení nebo zapojení dálkového kontaktu za těchto podmínek nebude mít žádný efekt. Kompresor je ve stavu --- Nápis --- na displeji řídící jednotky signalizuje, že kompresor je řádně napájen, čeká se na zapnutí kompresoru a že dálkový START/STOP kontakt je ve stavu ROZPOJEN (STOP). Při těchto podmínkách lze kompresor spustit 2 různými způsoby, a to v závislosti na způsobu předešlého vypnutí kompresoru. Pokud byl kompresor v průběhu své činnosti (bez ohledu na to, zdali byl v režimu zatížení, volnoběhu nebo stand-by) dálkově vypnut, tj. rozpojením příslušného kontaktu, zobrazí se hlášení ---. Kompresor lze nyní restartovat pouze zpětným zapojením dálkového kontaktu. Pokud byl kompresor vypnut lokálně, tj. použitím tlačítka OFF na řídící jednotce, a dálkový kontakt byl rozpojen PO tomto vypnutí, opět se zobrazí hlášení Při těchto podmínkách je nutné pro restartování kompresoru nejdříve spojit dálkový kontakt. 2. A poté použít tlačítko ON na řídící jednotce. Tato funkce byla navržena z důvodu zamezení dálkového ovládání kompresoru, aby tak nedošlo ke spuštění kompresoru neoprávněnou osobou pomocí řídící jednotky. Bezpečnostní opatření: pokud bude kompresor dálkově spouštěn pomocí START/STOP kontaktu připojeného k řídící jednotce, je důrazně doporučováno opatřit kompresor varovným nápisem, že přístroj může být kdykoliv spuštěn na dálku. Kompresor lze spustit a restartovat také pomocí jiných regulačních přístrojů, které však nesmí představovat žádné nebezpečí. 4

7 2. Provoz Spuštění kompresoru Po zapnutí kompresoru (pomocí tlačítka ON nebo zapojením dálkového kontaktu) vykoná řídící jednotka několik kontrolních měření na vstupech, aby zjistila, zdali nemůže dojít k ohrožení kompresoru a/nebo personálu. V případě zjištění abnormalit bude zapnutí kompresoru zastaveno a na displeji řídící jednotky se zobrazí chybové hlášení. Pokud budou kontrolní měření v pořádku, kompresor bude spuštěn. s tlakovým spínačem Po počáteční inicializaci - tzn. bez zjištění chybových hlášení - řídící jednotka zkontroluje stav kontaktu tlakového spínače, tedy jaký je stav tlaku oproti nastavení. Pokud je kontakt spínače tlaku zapojen, motor se v závislosti na zapojení hvězda-trojúhelník zapne. Je-li kontakt rozpojen (tlak je ve vedení), kompresor přejde do režimu stand-by a spuštění motoru se provede až po klesnutí tlaku na nastavenou hodnotu (zátěžový provoz). Po dosažení této hodnoty dojde ke spojení kontaktu tlakového spínače a kompresor se spustí. s tlakovým čidlem Po počáteční inicializaci - tzn. bez zjištění chybových hlášení - řídící jednotka zkontroluje tlak přes tlakové čidlo. Když je tlak v režimu zátěže (parametr P03), spustí se motor v modusu hvězda-trojúhelník. Když je tlak vyšší než tlak při volnoběhu (parametr P02), přejde kompresor do režimu stand-by a spuštění motoru se provede až po klesnutí tlaku na nastavenou hodnotu (zátěžový provoz). Po dosažení této hodnoty se kompresor spustí. Výstupy relé síťového stykače a stykače hvězda budou napájeny po dobu ekvivalentní s dobou zapojení do hvězdy (parametr P12 implicitně 5s). Po vypršení času pro zapojení do hvězdy přepne regulátor po 'bezpečnostní' pauze (použita mezi ukončením provozu stykače hvězda a započetím provozu stykače trojúhelník) na zapojení trojúhelník. Délka této pauzy je nastavena v rámci parametru Přepínání hvězdatrojúhelník (parametr P13 implicitně 20ms). Po přepínání dojde k napájení výstupů pro síťový stykač a stykač hvězda. Pro stabilizaci rychlosti otáček motoru bude elektromagnetický ventil zatížení napájen se zpožděním, které odpovídá nastavené době zrychlení (parametr P14 - implicitně 1s). Odpočet zpoždění se odvíjí od přerušení napájení trojúhelníkového stykače. Po vybuzení elektromagnetického ventilu se kompresor uvede z fáze rozběhu do režimu zatížení. 2.3 Zatížení/odlehčení kompresoru s tlakovým spínačem Nachází-li se kompresor v režimu zatížení, rozsvítí se na pravé straně displeje LED dioda signalizující režim zatížení kompresoru. Po dosažení hodnoty tlaku nastavené na tlakovém spínači kompresoru se kontakt tlakového spínače rozpojí a kompresor přejde na maximální dobu, která odpovídá přednastavenému času volnoběhu (parametr P15 implicitně 2 min), na režim volnoběhu. V průběhu režimu volnoběhu bude LED dioda na displeji blikat a signalizovat režim volnoběhu kompresoru. Po vypršení doby volnoběhu se motor zastaví a kontrolka zhasne. Pokud na displeji nesvítí žádná varovná hlášení, na displeji se objeví údaj o teplotě oleje. Jakmile tlak klesne na hodnotu, která je nastavena na tlakovém spínači, motor se (po době, která nesmí být kratší než odložený start) opět automaticky spustí s přepínáním hvězda-trojúhelník. Pokud tlak klesne na hodnotu zatížení ještě před vypršením nastavené doby, kompresor se okamžitě přepne zpět do režimu zatížení, aniž by došlo k zastavení motoru. 5

8 2. Provoz Po uplynutí Doby volnoběhu dojde k zastavení motoru. Na displeji zůstane zobrazen údaj o teplotě oleje, která zároveň indikuje, že přístroj není vypnut, ale nachází se v režimu stand-by. Nezapomínejte, že jakmile tlak klesne na úroveň zatížení, dojde k restartování kompresoru, a to bez předchozího upozornění. s tlakovým čidlem Nachází-li se kompresor v režimu zatížení, rozsvítí se na pravé straně displeje LED dioda signalizující režim zatížení kompresoru. Jakmile tlak dosáhne nastavené hodnoty volnoběhu v parametru P02, kompresor přejde do režimu odlehčení, ve kterém setrvá po nastavenou dobu volnoběhu (parametr P15 implicitně 2min). V průběhu režimu volnoběhu bude LED dioda na displeji blikat a signalizovat režim volnoběhu kompresoru. Po vypršení doby volnoběhu se motor zastaví a kontrolka zhasne. Pokud na displeji nesvítí žádná varovná hlášení, na displeji se objeví údaj o tlaku ve vedení. Jakmile tlak klesne na hodnotu zatížení (parametr P03), motor se (po době, která nesmí být kratší než odložený start parametr P17 implicitně 15s) opět automaticky spustí s přepínáním hvězda-trojúhelník. Pokud tlak klesne na hodnotu zatížení ještě před vypršením nastavené doby, kompresor se okamžitě přepne zpět do režimu zatížení, aniž by došlo k zastavení motoru. Po uplynutí Doby volnoběhu dojde k zastavení motoru. Na displeji zůstane zobrazen údaj o tlaku ve vedení, který zároveň indikuje, že přístroj není vypnut, ale nachází se v režimu stand-by. Nezapomínejte, že jakmile tlak klesne na úroveň zatížení, dojde k restartování kompresoru, a to bez předchozího upozornění. 6

9 2. Provoz Vypnutí kompresoru Kompresor lze vypnout lokálně stisknutím tlačítka OFF nebo dálkově (pokud je dálkový kontakt spojen s příslušnými svorkami). V obou případech řídící jednotka přes pokyn Stop odpojí zdroje energie všech výstupů relé ovládajících stykače a také zdroje energie elektromagnetického ventilu, čímž dojde po době prodlevy (parametr P17 implicitně 15s) k zastavení kompresoru. Po vypnutí kompresoru tlačítkem OFF aktivuje řídící jednotka (časovač), na kterém běží doba prodlevy až do nového startu (parametr P16 implicitně 15s). Tím se zamezí tomu, aby se kompresor po stisknutí tlačítka ON nebo spojením dálkového start/stop kontaktu znovu mohl uvést do provozu, když je vnitřní nádoba stále ještě natlakovaná. Do té doby nemůže být kompresor znovu uveden do provozu. Znemožněný nový start je indikován blikáním LED diody (x10). Po doběhnutí času pro odpuštění tlaku se blikající (x10) LED dioda vypne. Nyní lze kompresor restartovat. Následující diagram zobrazuje příklad provozního cyklu: Příklad provozního cyklu 7

10 3. Časovače 3. Časovače pro údržbu a provoz Řídící jednotka AirBASIC 2 informuje o zbývajícím čase do příští údržby (časovač pro údržbu). Dále mohou být zobrazovány provozní hodiny kompresoru (provozní časovač). 3.1 Zobrazení časovačů pro údržbu Každé údržbě je přiřazen časovač, který udává čas zbývající do další nutné údržby. Jsou to následující (kód údržby a význam): S01 = výměna oleje S02 = výměna vzduchového filtru S03 = výměna olejového filtru S04 = výměna odlučovacího filtru S06 = všeobecná údržba Stav časovačů pro údržbu zařízení lze zobrazit v průběhu činnosti kompresoru. Pokud nedošlo ke spuštění některého z alarmů, bude v průběhu činnosti kompresoru standardně na displeji zobrazena teplota oleje nebo tlak. 1. Jednorázovým stisknutím tlačítka Reset se zobrazí kód prvního typu údržby, S01 (výměna oleje). Počet zbývajících hodin se zobrazí automaticky přibližně po 1 sekundě. 2. Opětovným použitím tlačítka Reset se zobrazí kód druhého typu údržby, S02 (výměna vzduchového filtru). Počet zbývajících hodin se zobrazí automaticky přibližně po 1 sekundě. 3. Opětovným použitím tlačítka Reset se zobrazí zbývající kódy udržby. 4. Pro zpětné zobrazení teploty oleje, opakujte předcházející kroky až do konce seznamu kódů pro údržbu (S03, S04, S06). Pozn. Odpočítávání časovačů pro údržbu (parametry P19 P23) se vztahují k době zapojení síťového stykače (tj. době činnosti motoru). Vše pracuje na principu odpočítávání; dojde-li odpočítávání na 0, bude pokračovat se záporným znaménkem a namísto první číslice bude zobrazen symbol -. Pozn. Hodnoty časovačů jsou ukládány do paměti každých 15 minut; v případě výpadku proudu v průběhu činnosti kompresoru bude celý 15 minutový interval ztracen. 8

11 3. Časovače 3.2 Obnovení původního nastavení časových intervalů pro údržbu Pozor: Poté, co je včasné upozornění na údržbu obnoveno, už se toto hlášení během provozu kompresoru neobjeví. Včasné upozornění (alarm) se zobrazí opět až při následujícím zapnutí kompresoru. Implicitní časové intervaly pro údržbu lze obnovit pouze při vypnutém kompresoru ( OFF ). Je-li kompresor vypnut, na displeji bude zobrazeno hlášení OFF nebo ---. V odstavci "Displej jsou popsány odpovídající podmínky. 1. Stisknutí a přidržení tlačítka Reset po dobu přibližně 3 sekund zobrazí kód prvního typu údržby (S01). 2. Přejete-li si obnovit původní nastavení prvního časovače, stiskněte a přidržte tlačítko Reset po dobu 3 sekund. Hodnota bude nahrazena hodnotou standardní a poté se automaticky zobrazí kód druhého typu údržby. 3. Pokud si nepřejete obnovit výchozí nastavení časovače a přejete se posunout na kód druhého typu údržby, jednorázově stiskněte tlačítko Reset. Na displeji se zobrazí kód druhého typu údržby a po přibližně 1 sekundě se zobrazí jeho hodnota. K obnovení původního nastavení stiskněte a přidržte tlačítko Reset po dobu 3 sekund. 4. Takto projděte všechny časovače a obnovte jejich původní hodnoty, považujete-li to za nutné. Po dosažení konce seznamu časovačů se na displeji opět zobrazí OFF nebo Zobrazení provozních časovačů Provozní časovače počítají celkovou dobu činnosti kompresoru a celkovou dobu činnosti pod zatížením. Stav provozních časovačů lze zobrazit v průběhu činnosti kompresoru ( ON ). 1. Stisknutím a přidržením tlačítka Reset po dobu 3 sekund pří zapnutém kompresoru (ON) zobrazíte na displeji hlášení typu h-t ( hodiny-celkové ). Na displeji se zobrazí celková doba činnosti. 2. Dalším stisknutím a přidržením tlačítka Reset zobrazíte hlášení typu h-l ( hodiny-zatížení ). Na displeji se zobrazí doba činnosti kompresoru pod zatížením. Pozn. Počítání hodin činnosti kompresoru pod zatížením se vztahuje k době činnosti relé zabezpečující činnost elektromagnetického ventilu zatížení/odlehčení; počítání hodin celkové činnosti kompresoru se vztahuje k době činnosti síťového stykače (tj. doba činnosti motoru). Pozn. Hodnoty časovačů jsou ukládány do paměti každých 15 minut; v případě výpadku proudu v průběhu činnosti kompresoru bude celý 15 minutový interval ztracen. 9

12 5. Seznam hlášení 4. Seznam hlášení 4.1 Varovná hlášení Varovná hlášení upozorňují uživatele na potřebné provedení údržby nebo na to, že se určité parametry blíží k hodnotě, při které dojde k vypnutí kompresoru. Pro obnovení původních hodnot varovných hlášení stiskněte Reset, a to jak při běžícím, tak při zastaveném kompresoru. Jestliže se chyba vyskytuje i po obnovení varovného hlášení, pak se varovné hlášení znovu zobrazí při dalším zapnutí kompresoru. Následující tabulka obsahuje seznam hlášení, která se mohou objevit na řídící jednotce. Kód a03 Význam Varovná hlášení nezahrnující zastavení kompresoru Vysoká teplota oleje varovné hlášení (hlášení se liší podle zobrazení teploty). Varovné hlášení s automatickým obnovením původních hodnot při poklesu teploty pod nastavenou hodnotu -2 C. a06 Varovné hlášení po otevření vstupu IN5, když parametr P29 = 1 Hlášení o údržbě Kód S01 S02 S03 S04 S06 Význam Výměna oleje Výměna vzduchového filtru Výměna olejového filtru Výměna odlučovacího filtru Všeobecná údržba Pozn.: Po zobrazení varovného hlášení vztahujícího se k údržbě je doporučováno údržbu neprodleně provést. 10

13 5. Seznam hlášení 4.2 Varovná hlášení zahrnující zastavení kompresoru Tato varovná hlášení řídící jednotky mají za úkol chránit kompresor při selhání komponentů a při extrémních okolních podmínkách. Těmito hlášeními se kompresor zastaví resp. je zabráněno jeho rozběhnutí. Varovného hlášení se zbavíte odstraněním problému, který jej způsobil, a stiskem tlačítka Reset. Následující tabulka obsahuje seznam hlášení, která se mohou objevit na řídící jednotce AirBasic 2. Varovná hlášení zahrnující zastavení kompresoru Kód A01 A03 A04 A05 Význam Vysoká teplota oleje Tepelné relé pro přetížení motoru a jeho zastavení Špatný směr otáček/ztráta fáze Tlačítko nouzové vypnutí aktivní A06 Rozpojení kontaktu IN5 při P29 = 2 A07 Vadný teplotní senzor A12* Vysoký tlak varovné hlášení, tlak vyšší než P01 A13* Poškozené tlakové čidlo A26 A33 A34 Ztráta nastavených dat a obnovení výchozích dat Výpadek proudu (použitelné pouze při zapnuté funkci automatického restartování) Nízká teplota oleje *Pozn.: není vhodné, když je řídící jednotka nařízena na provozní modus s tlakovým spínačem. 11

14 6. Schéma el.zapojení 5. Schéma el. zapojení Schéma el.zapojení pohled ze zadní strany Převodník pro možnost výběru: kontakty zavřené ovládání přes tlakový spínač, kontakty otevřené ovládání přes tlakové čidlo Klíč Svorka vstup Pin Funkce Stav M1 svorka teplotní sonda tlakové čidlo: 4-pólový Combicon 5,08 mm 1 teplotní sonda 2 teplotní sonda P- 3 tlakové čidlo V- P+ 4 tlakové čidlo V+ M2 svorka napájení 12 Vac: 2-pólový Combicon 5,08 mm M3 svorka sériový port RS232: 4-pólový Combicon 5,08 mm 12

15 7. Technické údaje GND 1 uzemnění RX 2 příjem TX 3 odeslání +15V 4 záložní výstup napájení M4 svorka digitální vstupy: 6-pólový Combicon 5,08 mm I1 1 tlakový spínač spojen = natlakováno, rozpojen = bez tlaku I2 2 motor tepelné relé rozpojen = varovné hlášení I3 3 relé pro kontrolu fáze rozpojen = varovné hlášení I4 4 dálkový start/stop spojen = start, rozpojen = stop I5 5 programovatelný rozpojen = varovné hlášení nebo upozornění C4 6 digitální vstupy - sdílené M5 svorka výstupní relé: 6-pólový Combicon 5,08 mm C5 1 relé - sdílené K1 2 síťový stykač napájeno = spojen, odpojeno od zdroje napájení = rozpojen K2 3 stykač hvězda napájeno = spojen, odpojeno od zdroje napájení = rozpojen K3 4 stykač trojúhelník napájeno = spojen, odpojeno od zdroje napájení = rozpojen EV 5 elektromagnetický ventil napájeno = spojen, odpojeno od zdroje napájení = rozpojen M6 F 6 ventilátor napájeno = spojen, odpojeno od zdroje napájení = rozpojen C6 1 relé - sdílené NO 2 záložní alarmové relé napájeno = spojen, odpojeno od zdroje napájení = rozpojen NC 3 záložní alarmové relé napájeno = spojen, odpojeno od zdroje napájení = rozpojen M7 svorka výstup OUT1: navařené šroubové spojení na C.I. 13

16 6. Schéma el.zapojení H- 1 H+ 2 14

17 8. Service 15

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Vyhlédání závady u zařízení VRF S-MMS

Vyhlédání závady u zařízení VRF S-MMS Vyhledávání závady u S-MMS česky Strana 1 Vyhlédání závady u zařízení VRF S-MMS Upozornění na výskyt chyby V případě detekce nějaké chyby se na displeji zobrazí odpovídající chybový kód a číslo příslušné

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

Instalační manuál řídící jednotky Devireg 850 III

Instalační manuál řídící jednotky Devireg 850 III CZ Instalační manuál řídící jednotky Devireg 850 III 1 Obsah 1: Návod pro uživatele Popis systému........................................... 3 Řídící jednotka...........................................

Více

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A)

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) VLASTNOSTI PRODUKTU: Navrženo na základě spínaného módu zdroje napájení. Kompaktní rozměry

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Nástěnné klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda Návod ovladače 66172808 Návod k modelům: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K GRS-CQ14Pd/Na-K GRS-CQ16Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-M GRS-CQ14P

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Bezpečnostní jednotka FS1A

Bezpečnostní jednotka FS1A jednotka FS1A Splňuje hlavní bezpečnostní standardy řídicí jednotka SafetyOne slouží k zajištění bezpečnosti obsluhy strojů, kde se jako ochranné prvky používají spínače, nouzová tlačítka, světelné závory

Více

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm DE GB NL DK FR ES IT PL FI 04 PT 08 SE 12 NO 16 TR 20 RU 24 Laser 650 nm UA CZ 28 32 EE 300 LV 610 LT 1220 RO BG GR 02 Pointlaser ON / OFF Pointlaser 650 nm 30 mm 03 Digitální elektronická vodováha s displejem

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSM Maxi Maxi 5,5-7,5-11 - 15 kw Řešení pro všechny požadavky zákazníků Základní verze Určené zejména pro instalace blízko

Více

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel.

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Elektronická armatura s ovládacím panelem Instrukcja obsługi Elektroniczna bateria z panelem sterującym SLO Návod na obsluhu Elektronická armatúra

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-7530. Návod k obsluze

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-7530. Návod k obsluze Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-7530 Návod k obsluze Obsah 1. ÚVOD... 3 2. FUNKCE... 3 3. POUŽITÍ... 3 4. BEZPEČNOST... 3 5. VZDÁLENOST A MĚŘENÁ PLOCHA... 4 6. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 7. POPIS ČELNÍHO

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

DT 10 DT 20. Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50

DT 10 DT 20. Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50 prog DT 10 DT 20 auto 1 2 3 4 5 6 7 auto set? OK 6720611791-00.1WO Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50 Lietuvių

Více

www.lars.cz Návod k obsluze

www.lars.cz Návod k obsluze www.lars.cz H Návod k obsluze Blahopřejeme Vám 2 k zakoupení moderní okenní kliky AURATON H-1 vybavené nejmodernějším mikroprocesorem, snímači její polohy a rádiovým vysílačem. Obsah krabičky Okenní klika

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56.

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56. [ 0 Návod k obsluze Regulační přístroj KOTEL C 56. 85.0 A ( Netz [ [[ 0 [ 0 Logamatic 2114 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte! 6 720 618 096-03/2007 CZ Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a upozornění

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

BLOKOVÉ KLÁVESNICE INT-S-GR INT-S-BL

BLOKOVÉ KLÁVESNICE INT-S-GR INT-S-BL BLOKOVÉ KLÁVESNICE INT-S-GR INT-S-BL int-s_cz 04/06 Blokové klávesnice INT-S-GR a INT-S-BL jsou navrženy pro ovládání zabezpečovacích ústředen INTEGRA a CA-64. Klávesnice se odlišují pouze v barvě podsvětlení

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA Model: LWR-8kW Provozní manuál 28.1.2014 Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho zařízení Firma REVEL neodpovídá za

Více

Řada IC100C verze 2. dixel. Návod k obsluze. Návod k řadě IC100C 29/01/04 Strana 1 z 39

Řada IC100C verze 2. dixel. Návod k obsluze. Návod k řadě IC100C 29/01/04 Strana 1 z 39 dixel Návod k obsluze Návod k řadě IC1C 29/1/4 Strana 1 z 39 INDEX 1. Obecná varování 2 2. Čelní panel 3 3. Funkce tlačítek 3 4. Kontrolky LED 4 5. Vzdálená klávesnice VI61 4 6. Zobrazení za normálních

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Návod k obsluze. Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi

Návod k obsluze. Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi Návod k obsluze Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi Popis produktu: Bezdrátový GSM alarm secufi je určený k ochraně majetku a osob. Hodí se jak pro byty, chaty, garáže, kanceláře,

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka TerraMaster F2-NAS 2 Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu 1 2 Rámeček disků Lze vyjmout po uvolnění pojistky 3 - HDD LED diody 1. Při detekci disku svítí červeně, po 15 sec. Růžově, po 110 sec.

Více

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač SIM karta ověření: SIM kartu je třeba předem ověřit, zda je opravdu funkční

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

10 6 Displej a funkce tlačítek 1 2 3 7 4 6 8 9 10 5 6.1 Číselná Indikace (Displej) Normálně zobrazuje hodnotu procesu. Během 1 konfigurace přístroje je zobrazena hodnota upravovaného parametru 2 Normálně

Více

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí RAYSTAT-ECO-10 Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí 1 RAYSTAT-ECO-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 6 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

Systémy SOL-AERO SOL-AQUA. INSTALAČNÍ a OVLÁDACÍ manuál ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY. Solar Solution, s.r.o Smetanova 870, Chotěboř 583 01 IČ: 28879295

Systémy SOL-AERO SOL-AQUA. INSTALAČNÍ a OVLÁDACÍ manuál ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY. Solar Solution, s.r.o Smetanova 870, Chotěboř 583 01 IČ: 28879295 INSTALAČNÍ a OVLÁDACÍ manuál ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY Systémy SOL-AERO SOL-AQUA Solar Solution, s.r.o Smetanova 870, Chotěboř 583 01 IČ: 28879295 1 www.solarsolution.cz info@solarsolution.cz telefon:564 406129

Více