I. Úvodní část 3 1. Identifikace účetní jednotky 3 2. Orgány a vedení společnosti a změny v jejich složení v průběhu roku 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Úvodní část 3 1. Identifikace účetní jednotky 3 2. Orgány a vedení společnosti a změny v jejich složení v průběhu roku 4"

Transkript

1 INFORMACE O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI K

2 Obsah I. Úvodní část 3 1. Identifikace účetní jednotky 3 2. Orgány a vedení společnosti a změny v jejich složení v průběhu roku 4 II. Základní ukazatele 5 1. Činnost Fondu a výsledky hospodaření 5 2. Programy Fondu Spolupráce s bankami Finanční nástroje Fondu Pohledávky Závazky Ostatní činnosti Informace o skutečnostech, které nastaly po konci rozvahového dne 20 III. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2005 a o předpokládaném vývoji v roce

3 I. Úvodní část 1. Identifikace účetní jednotky Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (dále Fond nebo PGRLF ) byl zapsán do obchodního rejstříku dne 16. září Byl založen na základě usnesení vlády České republiky č. 337 ze dne 23. června Sídlo: Za Poříčskou branou 6/č.p Praha 8 - Karlín Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: akciová společnost (jediným akcionářem společnosti je Česká republika - Ministerstvo zemědělství ČR, práva jediného akcionáře vykonává ministr zemědělství ) - poskytování záruk na úvěry podnikatelských subjektů v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a průmyslu zabývajícího se zpracováním produkce ze zemědělské výroby, - subvencování části úroků z úvěrů a leasingového navýšení podnikatelských subjektů v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a průmyslu zabývajícího se zpracováním produkce ze zemědělské výroby, - pronájem věcí movitých a nemovitých, - prodej věcí movitých a nemovitých, - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku nyní vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce č. 2130, dne 16. září 1993 pod č.j. RgB

4 2. Orgány a vedení společnosti a změny v jejich složení v průběhu roku Statutární orgán představenstvo Předseda: Ing. Petr Buchal (od ) RNDr. Lubomír Netolický (do ) Místopředseda: JUDr. Petr Petržílek, PhD (od ) Doc. Ing. Dušan Vaněk, PhD (do ) Členové: Ing. Bohdan Hejduk (od ) Ing. Jan Veleba (od ) Dr. Alexander Kevitzky (od ) Ing. Vladimír Kulhánek (do ) Ing. Karel Mach (do ) Ing. Miroslav Toman, CS (do ) Dozorčí rada Předseda: Ing. Karel Venera (od ) Členové: Ing. Jan Míka Ing. Gabriela Kalábková (od ) Prof.Ing. Jan Hron Dr.Sc., Dr.h.c. (od ) Bc. Oldřich Němec (od ) Terezie Vondroušová (od ) Ing. Jiří Stelík (do ) Ing. Iva Sumerauerová (do ) Účetní jednotka nemá žádnou organizační složku v zahraničí. Ve společnosti nepůsobí odborová organizace. 4

5 II. Základní ukazatele 1. Činnost Fondu a výsledky hospodaření Rozhodující činností Fondu je poskytování dotací k úrokům a vydávání garancí na části úvěrů žadatelům, kteří mají úvěry u bank. Pro zajištění těchto úkolů využívá PGRLF svých aktiv a dotace ze státního rozpočtu. V roce 2005 získal Fond finanční prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím MZe ČR, dle zákona o státním rozpočtu, ve výši 401 mil. Kč, což byl podstatně nižší objem než v předchozích letech (v roce 2004 příděl za státního rozpočtu činil 630mil Kč, v roce 2003 dokonce 720 mil. Kč). Objem přiznaných dotací dle smluv uzavřených v období činil 746 mil. Kč. Rozdíl oproti přídělu ze státního rozpočtu ve výši 345 mil. Kč. je kryt z fondu kapitálového dovybavení, který má Fond vytvořen. Od roku 1994 do bylo na Fondu přijato celkem žádostí o podporu, z toho jich bylo schváleno Byly podporovány úvěry v celkové výši mil. Kč, s poskytnutou garancí ve výši mil. Kč. Celková částka přislíbených dotací činila mil. Kč a vyplacených mil. Kč. Následující tabulka zachycuje vývoj podpor Fondu v jednotlivých letech. Údaje, s výjimkou poskytnutých dotací, jsou získány rozdílem stavů k Počet žádostí Z toho schváleno Výše zprostř. úvěru garance dotace * Vyplaceno z poskytnutých dotací celkem *) Údaje o poskytnutých dotacích jsou získány ze souboru roku 2005 a vztahují se vždy ke schváleným žádostem v příslušném roce z pohledu roku

6 V roce 2005 došlo k poklesu všech sledovaných ukazatelů činnosti Fondu proti roku 2004, což bylo způsobeno jednak tím, že v souvislosti se vstupem do EU byl v roce 2004 ukončen program Provoz a jednak tím, že s podporou Fondu mohou být financovány úvěry na ty investice, které se nepovažují za přijatelné výdaje v rámci Operačního programu. Počet schválených žádostí poklesl o 26%, objem zprostředkovaných úvěrů klesl o 36%, objem poskytnutých garancí o 74% a objem poskytnutých dotací o 32%. Vývoj počtu žádostí, výše zprostředkovaných úvěrů, výše přiznaných a vyplacených dotací a výše přiznaných garancí v jednotlivých letech ukazují následující grafy: 6

7 7

8 Přepočet výše zprostředkovaného úvěru, poskytnuté garance a poskytnuté dotace na jednu schválenou žádost v jednotlivých letech zachycuje následující tabulka a graf. Výše zprostředkovaného úvěru garance dotace * * dle souboru

9 Celkový objem finančních prostředků, které byly získány do resortu zemědělství s podporou Fondu (výše zprostředkovaných úvěrů) představoval k částku přes 101 mld. Kč. Jak vyplývá z následujícího přehledu, největší objem se týkal úvěrů s délkou splatnosti do 1 roku (32,66 mld. Kč), dále pak s délkou splatnosti do 6 let (14,40 mld. Kč) a do 4 let (14,06 mld. Kč). Průměrná délka schváleného úvěru je 3,63 roků. Přehled úvěrů podle jejich doby splatnosti a podíl na celkovém objemu k ukazuje následující tabulka a graf : Délka úvěru Počet žádostí Z toho schválené Výše úvěru Výše garance Celková dotace Dosud vyplaceno do 1 r do 2 r do 3 r do 4 r do 5 r do 6 r do 7 r do 8 r do 9 r do 10 r do 11 r do 12 r do 13 r do 14 r do 15 r do 16 r do 17 r do 18 r do 19 r do 20 r

10 2. Programy Fondu V roce 2005 existovaly následující podpůrné programy: INVESTICE Program podpory podnikání zaměřený na realizaci zejména dlouhodobých investičních záměrů s ohledem na restrukturalizaci a zvýšení efektivnosti zemědělských a zpracovatelských subjektů. V rámci tohoto programu existovaly následující podprogramy: Investice zemědělec Podprogram zaměřený na vytvoření předpokladů pro rozvoj perspektivních zemědělců prvovýrobců. Datum zahájení: Investice zpracovatel Program zaměřený na podporu konkurenceschopných zpracovatelských organizací Datum zahájení: Investice odbytová organizace Program zaměřený na podporu odbytových organizací výrobců Datum zahájení: Investice hygiena Program pro zajištění veterinárních a hygienických provozů zpracovávajících živočišné produkty Datum zahájení: Investice půda Program pro podporu nákupu nestátní zemědělské a omezeně i lesní půdy Datum zahájení: MLÁDÍ Program podpory mladých podnikatelů na rodinných farmách do 40 let v souběhu s programem INVESTICE. Datum zahájení: VYROVNÁNÍ ÚROKOVÉHO ZATÍŽENÍ Program vyrovnání úrokového zatížení úvěrů poskytovaných do zemědělství. Datum zahájení: Zvláštní programy Podpora pojištění pro rok 2005 (plně financován z vlastních prostředků Fondu) Přijímání žádostí:

11 Přehled o činnosti Fondu k dle jednotlivých typů zemědělských subjektů a jednotlivých programů udává následující tabulka a grafy: Podle typu organizace Počet žádostí Z toho schváleno Výše zprostředkovaných úvěrů garance dotace Vyplaceno z poskytnutých dotací SHR s.r.o a.s ZD ostatní ČR celkem Podle typu programu Provoz Vyrovnání úrokového zatížení LFA Investice Export Lesy Služby Restituent Nabyvatel TOZ Krmné obilí Krajina 1) Mládí 1) Agroregion 1) Povodně 1) KPV 1) 1 1 Skot 1) ) Tyto programy nejsou zahrnuty do součtu ČR celkem 11

12 12

13 3. Spolupráce s bankami PGRLF poskytuje podporu na ekonomicky návratné podnikatelské záměry v rámci vyhlášených programů ve spolupráci s bankami, které jsou definovány zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, s nimiž Fond uzavřel smlouvu o zajištění některých činností spojených s poskytováním podpor. Bankou se rozumí i spořitelní a úvěrové družstvo podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, s nímž Fond uzavřel smlouvu o zajištění některých činností spojených s poskytováním podpor. Celkový přehled o počtu žádostí a podporách poskytnutých Fondem k v členění podle úvěrujících bank, záložen nebo finančních institucí na které úvěry postupně přešly podává následující tabulka (tříděno podle výše zprostředkovaných úvěrů) : Počet žádostí Z toho schváleno Výše zprostředkovaných úvěrů garance dotace Vyplaceno z poskytnutých dotací Komerční banka a.s GE Money Bank, a.s Česká spořitelna a.s Waldviertler Sparkasse von 1842 Československá obchodní banka a.s. Investiční a poštovní banka a.s. Credit Lyonnais Bank Praha a.s Weinviertler Sparkasse Volksbank a.s

14 Česká konsolidační agentura Počet žádostí Z toho schváleno Výše zprostředkovaných úvěrů garance dotace Vyplaceno z poskytnutých dotací Oberbank AG Raiffeisenbank a.s Citibank, a.s Union banka, a.s Agrobanka Praha, a.s.(ii.) Banka Haná a.s BAWAG Bank CZ a.s Konpo, s.r.o Moravia banka a.s ABN AMRO Bank N.V HVB Bank Czech Republic a.s. / Česká pojišťovna a.s HSBC Bank plc - pobočka Praha Živnostenská banka a.s První městská banka a.s Interbanka a.s Bankovní dům Skala a.s ebanka a.s Ekoagrobanka a.s Česká národní banka Kreditní banka a.s. Plzeň CDV-1, Ltd Erste Bank Sparkassen (CR) a.s Pragobanka a.s Universal banka a.s Agrovýkup, a.s Raiffeisenbank im Stiftland Waldsassen eg - odštěpný závod Cheb Foresbank a.s Velkomoravská banka a.s Českomoravská hypoteční banka a.s SARF, a.s HVB Bank Czech Republic a.s. / NEWTON Holding

15 První družstevní záložna Ostrava Počet žádostí Z toho schváleno Výše zprostředkovaných úvěrů garance dotace Vyplaceno z poskytnutých dotací IMMIKO CZECH Plzeňská banka a.s Banka Bohemia a.s. Praha J & T Banka, a.s IC banka a.s EC Group, a.s Perný Vladimír Čihák Libor COOP banka a.s Evrobanka a.s Jihočeská masna Prima Agri PT Druž.záložna v Přelouči Rodinná družstevní záložna SFP Záložna OBNOVA, spořitelní a úvěrní družstvo KAMPELIČKA družstevní záložna HEŘMANŮV MĚSTEC AB banka a.s Moravskoslezská KOOPERATIVA, pojišťovna, a.s. Doudlebská družstevní záložna STRODEN Management Limited První slovácké spořitelní družstvo Bank Austria a.s IBC Building Société Generale Banka, a.s P.F. INVESTMENT CZ a.s IPS a.s Českomoravská družstevní spořitelna - spořitelní a úvěrní družstvo Neidentifikováno celkem

16 Největší objem úvěrů s podporou PGRLF u projednaných žádostí v roce 2005 byl poskytnut Komerční bankou, a.s. (1 553 mil. Kč), GE Money Bank, a.s. (1 474 mil. Kč), Českou spořitelnou, a.s. (892 mil. Kč) a Waldviertler Sparkasse von 1842 (514 mil. Kč). V případě, že klient nesplatí poskytnutý úvěr nebo jeho část v termínu, může banka vyzvat PGRLF, na základě prohlášení ručitele, aby za klienta dlužnou částku uhradil. Úhrady ze záruky, které byl Fond k nucen za své klienty zaplatit v členění podle vybraných bank charakterizuje následující tabulka: Úhrady ze záruky dle bank k objem vydaných garancí celkem objem vydaných garancí, na které byla uplatněna výzva banky úhrada ze záruky podíl úhrady k uplatněným výzvám (%) podíl úhrady k vydaným garancím (%) Komerční banka a.s ,87 3,42 GE Money Bank, a.s ,82 5,83 Česká spořitelna a.s ,05 10,06 Československá obchodní banka a.s. (vč. IPB a.s.) Waldviertler Sparkasse von 1842 Credit Lyonnais Bank Praha a.s ,40 14, ,26 1, ,09 34,10 Weinviertler Sparkasse ,94 11,32 Raiffeisenbank a.s ,73 25,45 Česká kosolidační agentura Agrobanka Praha, a.s.(ii.) ,41 29, ,94 68,45 Union banka, a.s ,62 25,53 Oberbank AG ,54 9,26 HVB Bank Czech Republic a.s ,75 24,72 BAWAG Bank CZ a.s ,29 56,06 Volksbank a.s ,00 0,00 ostatní ,69 20,44 Celkem ,31 10,69 Největší podíl úhrady vzhledem k uplatněným výzvám byl zaznamenán u Agrobanky Praha a.s.ii. v likvidaci (85,94%), Waldviertler Sparkasse von 1842 (83,26%), u České spořitelny, a.s. (83,05%) a u Raiffeisen Bank a.s. (81,73%). Největší podíl úhrad vzhledem k vydaným garancím byl k kromě Agrobanky Praha, a.s. II. v likvidaci (68,45%) zaznamenán u BAWAG Bank CZ a.s., dříve Dresdner Bank (56,06%), Credit Lyonnais Bank Praha a.s. (34,10%), České konsolidační agentury (29,26%) a u Raiffeisenbank a.s. (25,96%). K Fond uhradil celkem cca 10% z celkového objemu vydaných garancí za klienty. Velmi pozitivní zprávou v roce 2005 byl výrazný pokles uplatněných a zaplacených garancí Fondem, jejichž roční hodnoty a celkový vývoj je uveden v kapitole pohledávky. 16

17 4. Finanční nástroje Fondu Objem portfolia Fondu spravovaný správci dosáhl k cca 6,2mld. Kč. Z tohoto portfolia jsou hrazeny veškeré závazky Fondu vyplývající ze smluv o dotaci a z prohlášení ručitele. Výnosy tohoto portfolia slouží zároveň i k úhradě provozních nákladů Fondu. Podstatná část portfolia PGRLF je tvořena státními dluhopisy, pokladničními poukázkami a korunovými euroobligacemi. V roce 2005 se v portfoliu objevily i velmi výnosné akciové investice. Rozhodující podíl akcií vlastní PGRLF v ZZN Nový Jičín, a.s. a Výstavišti České Budějovice, a.s. Podstatný podíl pak ve společnosti Českomoravská společnost chovatelů, a.s., Maso Hroznětín, a.s. (v konkurzu), Moravské cukerní sdružení, a.s. (v konkurzu), Milko Liberec, a.s. (v konkurzu) a Cukrovar Ovčáry, a.s. (po splnění rozvrhového usnesení zrušen konkurz). V roce 2005 Fond nakoupil podstatný podíl ve společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. V souvislosti se správou portfolia Fond posuzuje rizika finančních toků úvěrové a tržní riziko. Jejich minimalizace je dána systémem kontrol, nastavením investiční strategie a právním rámcem vzájemné spolupráce se správci portfolia. Koncem roku 2005 byla nastavena rizika prostřednictvím metody Enterprise Risk Management. 5. Pohledávky Správa pohledávek byla v roce 2005 zajištěna externími společnostmi. Tyto organizace zajišťovaly veškerou agendu spojenou s vymáháním dlužných částek a případně i další právní agendu. Úhrady ze záruky v jednotlivých letech charakterizuje následující tabulka a graf: Počet žádostí Celková garance uhrazeno vráceno Úhrada ze záruky odpis celkem celkem

18 V roce 2005 byl zaznamenán výrazný pokles úhrad ze záruky, jejichž objem byl 3 x nižší než v roce předchozím. Objem odepsaných pohledávek byl téměř shodný s rokem 2004, což bylo způsobeno vysokým počtem ukončených konkurzů v roce Díky těmto skutečnostem dále postupně klesl celkový objem pohledávek z garancí, který se dostal ke konci roku 2005 pod hranici 2 mld. Kč. Vývoj celkového objemu pohledávek z garancí za klienty je patrný z následujícího grafu: 18

19 6. Závazky Z titulu prohlášení ručitele, které PGRLF vydává v rámci svého předmětu činnosti (poskytování záruk na úvěry podnikatelských subjektů v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a průmyslu zabývajícího se zpracováním produkce ze zemědělské výroby) vyplývá potenciální závazek ve výši objemu vydaných garancí. U dosud nesplacených úvěrů k se jedná o částku mil. Kč. Ze smluv o dotaci (subvencování části úroků z úvěrů a leasingového navýšení podnikatelských subjektů v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a průmyslu zabývajícího se zpracováním produkce ze zemědělské výroby) vyplývá závazek PGRLF ve výši objemu přiznaných dotací. Celkový objem přiznaných dotací u dosud nesplacených úvěrů k činil mil. Kč, z toho již cca mil. Kč bylo vyplaceno. 7. Ostatní činnosti K dalším činnostem, které Fond vyvíjí patří zejména správa pohledávek za zpracovateli postoupené v dřívějších letech a půjčky klientům poskytnuté z rozhodnutí vlády na pomoc po záplavách v letech 1997, 1998 a V roce 2003 byly, na základě usnesení vlády ze dne 24. února 2003 č. 200, tyto půjčky prominuty. povodňové půjčky desetileté (od ) Náklad PGRLF dvacetileté (od ) Půjčky povodňovým oblastem povodně 2002 (od ) desetileté (od ) Vratky (tis.kč) dvacetileté (od ) povodně 2002 (od ) * * * * celkem k * Fondem vrácené, klienty již dříve zaplacené splátky 19

20 Odkup pohledávek PGRLF (nominální ceny) Postoupené pohledávky za zpracovateli Odkup pohledávek PGRLF (pořizovací ceny) Vratky, výnosy, splacené pohledávky celkem k V roce 2005 Fond poskytl z vlastních zdrojů finanční podporu na program Podpora pojištění ve výši cca 179 mil. Kč. Fond nemá žádné výdaje na vědu a výzkum a oblast ochrany životního prostředí. 8. Informace o skutečnostech, které nastaly po konci rozvahového dne Po došlo k úpravám platných programů Fondu: - na základě usnesení vlády ze dne 15.března 2006 č. 280 dochází k převodu za úplatu pohledávek z ČKA za dlužníky zemědělsko-potravinářského sektoru - došlo k úpravě sazby podpory u programu Vyrovnání úrokového zatížení od sazba ve výši 1,4% Pro rok 2006 je opět vyhlášen program podpory zemědělského pojištění, který zpřístupňuje pojistnou ochranu širokému okruhu zemědělců. Předmětem podpory tohoto programu je úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného u pojištění plodin a hospodářských zvířat. 20

21 III. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2005 a o předpokládaném vývoji v roce 2006 Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (dále jen PGRLF ) v roce 2005 pokračoval v poskytování podpor dle schválených Pokynů. To znamená, že dále pokračovaly podpory v rámci programu Vyrovnání úrokového zatížení, programu Mládí a programu Investice. Celkem byly, s podporou PGRLF, k čerpány pro české zemědělce úvěry v celkové hodnotě více než 101 mld. Kč a PGRLF k tomuto datu přiznal dotace v celkové výši 19 mld. Kč a vydal garance ve výši 30 mld. Kč. Zároveň plně fungovala i novinka, která začala v roce 2004, a sice Podpora pojištění. Tato podpora zemědělců ve formě příspěvku k zaplacenému pojistnému plodin a hospodářských zvířat dosáhla v roce 2005 téměř 175 mil. Kč a byla významnou součástí národní pomoci v rámci resortu zemědělství. V roce 2005 bylo PGRLF schváleno žádostí a dle smluv o dotaci uzavřených v období bylo přiznáno celkem 746 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že ze státního rozpočtu získal PGRLF pouze 401 mil. Kč, tyto přiznané dotace dále pokryl ve výši 345 mil. Kč z vlastních zdrojů. V listopadu 2005 odvolal ministr zemědělství významnou většinu představenstva a dozorčí rady PGRLF a zároveň jmenoval nové členy těchto orgánů. Činnost PGRLF tím nebyla nijak narušena a pokračovala dál na standardní úrovni. Rok 2005 lze hodnotit jako úspěšný, nejen z hlediska naplňování hlavních cílů PGRLF (podpora zemědělství), ale i v souvislosti s dobrými ekonomickými výsledky a spokojeností a kladným hodnocením klientů a spolupracujících institucí. Počátek roku 2006 ukazuje, že nadcházející období bude pro PGRLF velice finančně náročné. Ze státního rozpočtu není pro rok 2006 plánován žádný příděl, veškerou svou činnost bude tedy PGRLF v tomto období financovat z vlastních zdrojů. Navíc PGRLF, na základě požadavku ministerstva zemědělství, poskytne Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu bezúročnou půjčku ve výši 500 mil. Kč na dorovnání zemědělských přímých dotací na úroveň starých členských států EU. Pro rok 2006 jsou pro PGRLF stanoveny následující hlavní úkoly: vyřešení postavení PGRLF vytvoření podmínek pro zveřejňování dlužníků PGRLF vytváření dalších možností pomoci zemědělcům a zpracovatelům v rámci národních podpor vytváření předpokladů pro nová řešení podpory zemědělského pojištění realizace úkolů, souvisejících s převodem pohledávek z ČKA příprava podkladů pro rozhodnutí o nových formách národní podpory po Hlavním principem a vizí PGRLF v nadcházejícím období je pokračující spolupráce s Ministerstvem zemědělství v oblasti podpory resortních aktivit. PGRLF bude i nadále pokračovat v pomoci českým zemědělcům a zpracovatelům cestou poskytování podpor ve formě dotace části úroků z úvěrů a poskytováním záruk bankám za část jistiny z těchto úvěrů. 21

Československá obchodní banka a.s.

Československá obchodní banka a.s. POPIS ČÍSELNÍKU Název: 0100 BA0001 Výčet položek číselníku: Kód Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty Komerční banka a.s. SUBJBIS Seznam a číselné kódy všech bank a poboček zahraničních bank, které

Více

05/10 Podpora zemědělství a lesního hospodářství poskytovaná prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s.

05/10 Podpora zemědělství a lesního hospodářství poskytovaná prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 482 05/10 Podpora zemědělství a lesního hospodářství poskytovaná prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. Kontrolní

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Finanční nástroje na podporu zemědělství 24. 4. 2013

Finanční nástroje na podporu zemědělství 24. 4. 2013 Finanční nástroje na podporu zemědělství 24. 4. 2013 Enterprise Europe Network Oddělení rozvoje podnikání Podpora výzkumu, vývoje a inovací Programy podporující vědeckovýzkumné aktivity, vědeckou spolupráci

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

PGRLF 2012. Odbor AZV Olomoucký kraj Vypracoval: Ing. Alois Tvrdý Místo konání: Šumvald

PGRLF 2012. Odbor AZV Olomoucký kraj Vypracoval: Ing. Alois Tvrdý Místo konání: Šumvald Odbor AZV Olomoucký kraj Vypracoval: Ing. Alois Tvrdý Místo konání: Šumvald Legislativní normy opatření Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. 12. 2010 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):

Více

GE Money Bank, a.s. přejmenování GE Capital Bank, a.s. od 17.1.2005

GE Money Bank, a.s. přejmenování GE Capital Bank, a.s. od 17.1.2005 POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0001 Vykazující subjekty SUBJBIS Seznam a číselné kódy všech vykazujících subjektů. Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou v České

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od.

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od. Operační program Podnikání a inovace Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES (ve znění platném od.2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011

Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011 Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011 Classification: GE Internal Distribution: Internal distribution only Access: GE partners OBSAH GE MONEY BANK ZEMĚDĚLSTVÍ & GE Money Bank

Více

Financování zemědělských subjektů v GE Money Bank. www.gemoney.cz/agroprodukty

Financování zemědělských subjektů v GE Money Bank. www.gemoney.cz/agroprodukty Financování zemědělských subjektů v GE Money v ČR General Electric Společnost působící: - v oblasti technologií, médií a finančních služeb - ve více než 100 zemích a zaměstnávající přes 300 000 lidí na

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 71227075 DSO Mariánská zahrada Bukvice 27, 506 01 Jičín sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START Prioritní osa 1 Číslo

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH Program bezúročných úvěrů a záruk pro začínající a malé a střední podnikatele na území hlavního města Prahy TRH (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je usnadnit na území hlavního

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

STAV K 30. 06. 2003. HYPO stavební spořitelna a. s. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

STAV K 30. 06. 2003. HYPO stavební spořitelna a. s. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 30. 06. 2003 Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. MP. 0004.01.01.03 1. INFORMACE O BANCE HYPO stavební

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní. Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2002 skupiny Jihočeských papíren. Obsah:

Jihočeské papírny, a.s. Větřní. Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2002 skupiny Jihočeských papíren. Obsah: Jihočeské papírny, a.s. Větřní Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2002 skupiny Jihočeských papíren Obsah: I. Vymezení konsolidačního celku 1. společnosti zahrnuté do konsolidačního celku 2.

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 31. 03. 2003. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 31. 03. 2003. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 31. 03. 2003 Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 1. INFORMACE O BANCE HYPO stavební spořitelna a. s.

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014)

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840 V Brně dne 20. dubna 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840 V Brně dne 20. dubna 2009 *uohsx0017qzt* UOHSX0017QZT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840 V Brně dne 20. dubna 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S70/2009,

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2003. Jihočeských papíren. skupiny

Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2003. Jihočeských papíren. skupiny Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2003 skupiny Jihočeských papíren 1 Obsah 1. Vymezení konsolidačního celku... 2 1.1. i zahrnuté do konsolidačního celku... 2 1.2. Datum účetních závěrek společností

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky (ÚJ): 1.1 Identifikace účetní jednotky Obchodní firma:

Více

Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv

Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Očekávaný vývoj státních finančních aktiv a pasiv vymezených rozpočtovými pravidly (tj. 36 zákona č. 218/2000 Sb.) za léta 2011 až 2012 je souhrnně

Více

Analýza transformačních nákladů v letech 1991-2004

Analýza transformačních nákladů v letech 1991-2004 Analýza transformačních nákladů v letech 1991-2004 Obsah: I.Východiska analýzy... 1 II. Metoda zpracování... 2 III. Transformační náklady hrazené transformačními institucemi,čnb a z prostředků SR... 3

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory:

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Zkušenosti z portfolia 80-ti bioplynových stanic + možnosti financování

Zkušenosti z portfolia 80-ti bioplynových stanic + možnosti financování AGROTÝM České spořitelny Zkušenosti z portfolia 80-ti bioplynových stanic + možnosti financování Třeboň, 13.10.2011 Martin Dykast Obsah prezentace Představení České spořitelny + AGROTÝMU ČS Základní struktura

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, Nebankovní věřitelské subjekty (zejména

Více

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 1 Údaje o DIRECT pojišťovně, a.s. Obchodní firma DIRECT pojišťovna, a. s. Právní forma akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.direct.cz

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti D-K zemědělská a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti D-K zemědělská a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady,

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby Raiffeisenbank a.s. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen "banka") Identifikace zástupce RB

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00572624 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Loučim Účetní

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 30. 6. 2009 Datum uveřejnění: 10. 8. 2009 1. o investiční společnosti Obchodní

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více