Zpráva prezidentky ČAS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva prezidentky ČAS"

Transkript

1 Zpráva prezidentky ČAS Dana Jurásková

2 Hlavní sestra ČR Samostatný odbor na MZ ČR Hlavní sestra ČR Mgr. Alena Šmídová Iniciativa ČAS

3 Aktivity prezidia ČAS 5.jarní konference prezidia ČAS Brno Legislativní podmínky v českém zdravotnictví 5.podzimní konference prezidia ČAS Praha Pracovní podmínky zdravotníků

4 Den ošetřovatelství

5 Cena F.Nightingalové Cena za celoživotní dílo J. Pečenková Cena za rozvoj oboru J. Pavlíčková Cena za rozvoj ošetřovatelství J.Bačkovská Cena za rozvoj %CAS M. Nociarová

6 Spolupráce Hartmann B.Braum Florence Sestra AVDZP ČSL JEP koncepce oborů, hodnocení postavení sester v ČR

7 Dlouhodobá péče PS v ČAS již nepracuje; MPSV má svůj návrh; MZ ČR má svůj návrh; Nám. Polák zřídil oficiální PS k dlouhodobé péči ČAS zastupuje Jana Šnýdrová a Irena Dlabalová.

8 Principy Sestry koordinátorky komunitní/dlouhodobé péče; Poskytovatelé dlouhodobé péče sestry domácí péče; Nové kompetence hodnocení zdravotního stavu, hodnocení sociální potřebnosti CK pro sestry domácí péče.

9 Nové kompetence Indikace DP; Indikace pomůcek a materiálů potřebných pro DP; Zatím nesouhlas MZ ČAS bude vždy vyžadovat.

10 Ošetřovatelská péče v sociálních službách podávání léků Stejně jako v domácí péči; Jaké léky; Jakému pacientovi; Kdo ponese odpovědnost; Soběstačný pacient s pouhým připomenutím není zdravotní výkon.

11 Nálezy kontrol Léky připravují sestry např. pro 100 pacientů; Podávají je pracovníci v sociálních službách; Někde je i připravují pracovníci v sociálních službách; Není naplněn obsah výkonu; Podání do úst a kontrola požití, sledování vedlejších účinků, zvláštní pravidla pro podání.

12 Zákon 96/2004 Sb. Transformační komise; ČAS měl tři zástupce Jurásková, Petr, DiCara; Pro současného ministra to není priorita; Postoje ČAS projednávány v prezidiu a na sněmech předsedkyň a předsedů; Pravděpodobně budeme začínat znova.

13 Kompetence NZP Diagnostika UZV, LABO, elektrofyziologie (EKG, HOLTER) apod. Léčba ARO, CHIR, (diabetologie, psychiatrie); Domácí péče; Dlouhodobá péče; Sociální služby.

14 Výkony Zahájení KPR; Periferní žilní kanylace; Intravenózní aplikace, včetně podání infuze.

15 Ombudsman ČAS oslovila kancelář ombudsmana všeobecné sestry přibrány jako experti při šetřeních ombudsmana v zařízeních poskytující zdravotní i sociální služby; Za ČAS Petr, DiCara.

16 Pracovní podmínky sester Zpracován dotazník; Cca 6000 respondentů; TK proběhla ; Výsledky na Konference v Brně

17 Návrhy řešení Jednání s ministrem zdravotnictví ČAS - Jurásková Jednání s hlavní sestrou ČR ČAS - prezidium Jednání s Asociací krajů ČAS - Jurásková Výsledky šetření poskytnout všem zdravotnických i sociálním zařízením (web ČAS atd.) P.Charvátová

18 Návrhy řešení Výpočet potřebného počtu sester v souvislosti s ošetřovatelskou zátěží (dle kategorizace pacientů) - ve spolupráci ZP + ZZ (ČAS Strnadová, Charvátová) Vytvořit příklady dobré praxe: zahrnout vlastní pracovníky do tvorby a úprav zdravotnické dokumentace ( MZ)

19 Návrhy řešení Vytvořit a publikovat vhodnou a efektivní dokumentaci (ČAS P.Charvátová, SAK? MZ, ZZ); Rozšiřovat supervizi ve zdravotnictví informace o tom co je to supervize, na koho se obrátit ČAS T.Petr); Možnost anonymně upozornit na problémy (univerzální mailová adresa, schránka důvěry) ČAS P.Charvátová, ZZ

20 Návrhy řešení Další anonymní průzkumy (ZZ, ČAS); Pokračovat ve zkoumání jednotlivých aspektů tématu pracovní podmínky zdravotníků (ČAS DiCara, T.Petr); Zjišťovat příčiny fluktuace (ZZ, MZ); Upozorňovat na nízké finanční ohodnocení nelékařů a riziko dalšího snižování (Odbory+ČAS).

21 Ekonomika zdravotnictví Platba za státní pojištěnce; Regulační poplatky; Odkup pohledávek VZP; Splátka půjčky VZP; Úhrady 2014; Sazebník výkonů; Smlouvy s OSVČ (Domácí péče, laboratoře)

22 Bodná poranění SM 32 EU Pracovní skupina ČAS vedení J. Kracíkovou; Aktivity firem B.Braun, Beckton Dickinson a dalších; Spolupráce s EFN Polsko konference.

23 Pojištění právní ochrany DAS Sleva 20% Sleva pro rodinné příslušníky Individuální podmínky pro právnické i fyzické podnikající osoby

24 ČKZP Právní subjektivita; Připomínkové místo; Zahájeny práce na vnitřních normách stanovy, volební řád, jednací řád, finanční řád, disciplinární řád, revizní komise, licenční řád; První pracovní verze zákona, vazba na zákon 96.

25 ČKZP Adiktolog, Asistent ochrany veřejného zdraví, Biomedicínský inženýr, Ergoterapeut, Farmaceutický asistent, Fyzioterapeut, Laboratorní asistent, Masér, Nutriční terapeut, Nutriční asistent, Optometrista, Ortoptista; Ortotik, Porodní asistentka, Protetik, Radiologický asistent, Všeobecná sestra, Zdravotnický asistent, Zdravotně sociální pracovník, Zdravotní laborant, Zdravotnický záchranář, Zubní technik, Zrakový terapeut,

26 Žofín

27 Finanční zpráva Do roku 2014 mírný přebytek cca 200 tis. K4 Splněny všechny závazky vůči sekcím, poděkování všem Rozpočet 2014 P /3190 V- 3140/3190 Zachovány zahraniční cesta 140 tis., den sester 200 tis.

28 Finanční problémy Geriatrická sekce vyřešeno až pod pohrůžkou trestního oznámení pro zpronevěru

29 ICN Podpora ČAS pro stup do ICN pro čínské sestry

30 OECD Komunikace s ČAS o systému ošetřovatelské péče v ČE a sledování a zvyšování kvality zdravotní péče, včetně bezpečí zdravotníků v ČR

31 Harmonogram činnosti 2014 Sněm předsedkyň Brno 6.jarní konference prezidia ČAS Praha Den ošetřovatelství Brno (Divadlo Na provázku) Sněm předsedkyň Praha 6.podzimní konference prezidia ČAS Brno Prezidium zasedá každou druhou středu v měsíci (15.1.)

32 Harmonogram činnosti 2015 Ples sester do Volby do vedení ČAS březen 2015

33 Různé Autobusy na akce Faktury sekcím v sídle ČAS Pneumologická sekce Sekce hojení ran Stop dekubitům HIPP neonatologická sekce

34 Mgr. Lenka Hejzlarová, MBA

35 Děkuji za pozornost

Sestra jako navrhovatelka změn v českém zdravotnictví a role ČAS v legislativním procesu

Sestra jako navrhovatelka změn v českém zdravotnictví a role ČAS v legislativním procesu Sestra jako navrhovatelka změn v českém zdravotnictví a role ČAS v legislativním procesu Alice Strnadová alice.strnadova@ftn.cz; alice.strnadova@lf1.cuni.cz Praha 2011 Struktura přednášky: - I. Role sester

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČESKÉ ASOCIACE SESTER: PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ V ČR VÝSLEDKY

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČESKÉ ASOCIACE SESTER: PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ V ČR VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČESKÉ ASOCIACE SESTER: PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ V ČR VÝSLEDKY OBSAH 1. Úvod... 2 2. Cíl šetření... 2 3. Charakteristika vzorku a použitá metoda... 2 3.1. Charakteristika pracoviště...

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

Harmonogram reformy zdravotnictví Doc. MUDr. Leoš Heger

Harmonogram reformy zdravotnictví Doc. MUDr. Leoš Heger Harmonogram reformy zdravotnictví Doc. MUDr. Leoš Heger 1 Obsah 1. Exekuce legislativního plánu obsaženého v koaliční smlouvě 2. Legislativní plán MZČR a jeho plnění 3. Hlavní problémy k rozhodnutí 4.

Více

Rizika nežádoucích příhod ve zdravotnictví

Rizika nežádoucích příhod ve zdravotnictví MUDr. František www.cszt.cz Praha, Novotného lávka č. 5, dne 6.5.2012 Česká společnost pro zdravotnickou techniku Česká asociace sester Pobočka ČSZT při SÚKL Symposium NEŽÁDOUCÍ PŘÍHODY ZDRAVOTNICKÝCH

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Zřízení domácí ošetřovatelské péče Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví O autorech...17 Seznam zkratek, pojmů a použitých zkrácených názvů...18 Seznam právních a jiných předpisů používaných formou číselného označení v poznámkách pod čarou...22 Recenze...28 Slovo úvodem...30

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: 96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... Stránka č. 1 z 50 Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o podmínkách získávání

Více

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Průvodce projektem Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň, Karlovarská

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 V Ivančicích dne: 28.2. 2013 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

Novinky v ošetřovatelské péči

Novinky v ošetřovatelské péči Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Centrum pro vzdělávání a vědu Vídeňská 800,140 59 Praha 4 - Krč Novinky v ošetřovatelské péči Skriptum pro inovační kurz Novinky v ošetřovatelské péči TATO

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Vydala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3

Vydala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 ZŘÍZENÍ LABORATOŘE Zřízení laboratoře Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 35

Více

Zápis z jednání Kulatého stolu ke vzdělávání nelékařských povolání ze dne 8. 12. 2014

Zápis z jednání Kulatého stolu ke vzdělávání nelékařských povolání ze dne 8. 12. 2014 Zápis z jednání Kulatého stolu ke vzdělávání nelékařských povolání ze dne 8. 12. 2014 Datum: Místo: Přítomni: 8. 12. 2014 od 10,00 hodin MZČR, Palackého nám 4, Praha 2, zasedací místnost č. 281, 1. patro

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Ošetřovatelství...

Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Ošetřovatelství... OBSAH Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Defibrilace...8 Intoxikace...8 Trauma...9 Urgentní stavy...9 Nozokomiální

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64 o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 ETICKÁ KOMISE VFN 08 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 LÉČEBNÁ PÉČE 19 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 26 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA 32 FINANČNÍ ZPRÁVA 34 PERSONÁLNÍ ÚSEK 48 TECHNICKÝ

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC Česká asociace sester pořádá ve spolupráci s IPVZ 5. podzimní konferenci Prezidia ČAS SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC 22. - 23. 11. 2012 Hotel DUO, Praha

Více

Plenární schůze RHSD ČR

Plenární schůze RHSD ČR Plenární schůze RHSD ČR Téma: Aktuální informace o reformě zdravotnictví 20. května 2011 Obsah - Obsah str. 2 - Harmonogram legislativního procesu reformních zákonů str. 3 - Zákony str. 5 - Zákon o zdravotních

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více