se, si - z jm. zvratn b vajì v n řečì velmi často na prvèm mìstě ve větě (Sa ně snìł nepěkn sen. Si myslì, ûe nèni nad něho.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "se, si - z jm. zvratn b vajì v n řečì velmi často na prvèm mìstě ve větě (Sa ně snìł nepěkn sen. Si myslì, ûe nèni nad něho."

Transkript

1 1 S s asi (Bude teho s p třetìho centa.) s de k m s k mkoliv s koû ve slupce (o bramborech) s ob ch stran z obou stran s pokojem na pokoji s tich duö potichu s t m s tìm s, se asi (S pět, ze öest.) sa se, sebe sa ně zd zd se mi sa, se, si se, si - z jm. zvratn b vajì v n řečì velmi často na prvèm mìstě ve větě (Sa ně snìł nepěkn sen. Si myslì, ûe nèni nad něho.) saď k koö na brambory saďènì s zenì (rostlin) sadiť sadit, s zet, vysazovat sadiť pod motyku s zet brambory do vykopan ch důlků sadivo vöe co se s zì s dka obilì na mlatě prostřenè k ml cenì s dliť sa usazovat se (sedat si zeöiroka a pohodlně) saď vať sadit, vysazovat (občas) s h dèlka rozpětì paûì (hrub, nepřesn mìra); 2. s h vìdeňsk (6 stop) = 1,896 m (česk = 1,774m); 3. s h čtverečnì = 3,59 m čtver. (st. rak. ploö. mìra) s hovica tyčka (měřìtko) dlouhè 1 s h (1,8 m) na poměřov nì hranì sajd ček vole drůbeûì sajdačka kabela z pl tna sajd k kabela bočnì houněn pasteveck ; 2. nůû pasteveck, d ka; 3. břicho (pejor.) sak (Z) p s červen na muûskèm svatebnìm kroji sakra! zaklnutì (Sakra, mokr!) sakran cky sakramentsky, velice, důkladně sakrovať nad vat, sakrovat sakry neurčit vjem ("byť v sakry" - zmizet; "sto sakr " - mnoho potìûì) Saks Sas sakumpak se vöìm vöudy, vöe dohromady sakumpikum vöechno bez rozdìlu sakva (B) sakra (zaklenì) s la sele sałajka potaö, uhličitan draseln (vyr běn z dřev. popela) sałajk rňa v robna potaöe, "sałajky" sałajk ř v robce "sałajky", potaöe (pro v robu skla) sałajňa viz "sałajk rňa" sal r přìspěvek na cìrkev (u evang.)

2 2 sałaö (z rm.) sałaö û (B) sałaö kravsk sałaö mìöanick sałaö społkov sałaö k sałaöe horskè sałaönickè n činì sałaönick sałaönictvì sałaönìk sałaöovka sałaöskè pr vo s m s m čir s m samučk s m, -, -o samec samek (Vs) samo samodruh samodřevěn samochťa samojed samojednìk samoleze (F) samopaön samoseb samotìha samotisko samotìûky samučk sam sam n jlepöì s ňca (Vi) saně dł hè saně horovè chatrč past řsk na hor ch pro ubytov nì bači a valachů; 2. soubor technick ch zařìzenì potřebn ch k horskè pastvě (souč.: "koö r s honěnic, strung a st nìm, pajta, kom rnìk, solisko, jeûovina, břiła, n činì") st do ovec salaö horsk (tèû "st nisko"), na němû se chovajì kr vy a jalovice, s nimi 4-5 ovcì, někdy i koza (z nikov forma salaönictvì, protoûe těûiötěm chovu nenì jiû s r, ale vlna a maso; mlèko jiû jen pro dom cnost) salaö, v němû jsou ovce několika majitelů - "mìöanìků" viz "sałaö mìöanick " ovč k na salaöi, valach salaöe různèho dobytka na horskè pastvě (salaöe ovčì, kozì, kravskè) n dobì salaönickè potřebnè pro v robu ovčìho s ra (n zvy: "kotlìk, kumh r, zubovica, geleta, öibenička, bač vka, psìk, vahadło, top rka, harfa, črp k, hrudařka, putyrka, masnica, l hvica, l hvìk") pasteveck chov ovcì vlastnìk salaöe trumpeta sign lnì ze dřeva viz "vałaöskè pr vo" s m, sam jen takov, sam takov zcela osaměl, zcela opuötěn sam (Rola je s m čir těřazg, sam tr va.) samec; 2. brambor po odkrojenì oček k sadbě jen samotn (Budeme jesť zemň ky se samkem.) samozřejmě těhotn celodřevěn o vlastnì vůli, z vlastnìho rozhodnutì nenasyta samot ř, obyvatel samoty lejno zbojnick samozřejmě orba lidsk m z přahem (v hor ch) samota s ně pěöì osamocen, opuötěn, osaměl t û nejlepöì ("sam " vyjadřuje zesìlen 3. stupeň) s ňky s ně na přev ûenì kl d viz "svłač k"

3 3 saně kusovè saně sanica sanisterka sanytr sarpať sa + sarvaö sasa! (B) s zať sazi, -dzi mn. sbìj k sbìranè mlèko sbohem sc k scala scaloň scance scanì sc nkař sc nky sc pať sa scať scìpať scìplina, -łotina scìpł scìpn ť sc diť scvrkł scvrkn ť sa sčapkať sčìpałky mn. sčiřikotať (Vi) sčuchł sčuchn ť sa sčuchn ť sa sč pł sč troba sec sècť s ně na přev ûenì zboûì (pro koňsk potah) s ně (druhy: "rodle, pěöačky, klaky, önepky, svłač k, krčadła, samotìûky, hnojky, saně kusovè, torbica, kładňačky, saně dł hè") dìly sanì: "sanice, hn tky, n sady, strmohłavec, snice, zdìřka, oje, łany (provaz nebo řetěz), kłanice" (přednì konce sanic jsou "kľače nebo křivice", zadnì "serypatky") prkno, tr mec po němû klouûou s ně; 2. snìh ujeûděn, vhodn k jìzdě s němi; 3. čelist torba, moöna (tèû "tanistra") ledek sodn s pat se; 2. chv stat se viz "tarvas" povel krav m a volům k zabočenì doprava s zet; 2. kr čet dlouh mi kroky saze pomocn stavec uûìvan při sestavov nì bedn řskè klenby mlèko bez smetany sbohem, pozdrav na rozloučenou proud potu na tv ři člověk, kter často močì, nebo se pomočuje dìtě, kterè se uû nekojì moč lidsk (barvila se jì "huňa") močenì soukenìk, kter uûìv k barvenì sukna lidskou moč; 2. lidov lèčitel, lèčìcì podle vzhledu moče moč opìt se močit zdychat (o zvìřatech) zdechlina, mröina; 2. nedomrlec uhynul pojìt, zdechnout, zemřìt (pejor.) vyčistit (obilì přes "řičicu") seschl, svraötěl, smrötěn svraötit se, srazit se, seschnout stloukat malè mnoûstvì smetany křìûaly ötěbetat (o vlaötovk ch) domluven, smluven domluvit se, smluvit se, drûet pohromadě; 2. zamilovat se zamilovat se, oblìbit si, spř hnout se slab, ötìhl, sraûen, smrskl, mal, vyz bl (Tłust po hubě, ale takto v těle sč pł.) lačnost, pr zdn ûaludek sek č (kdo seče) sèci, kosit

4 4 seč sečba sečby sečènì sečka sečk rňa sečkovica seďačky sedať seďènì seděť hub (na) seděť sedmem sedlačina sedłaňa sedłast sedłat sedlisko sedł sedm k sedmerka sedmina sèdm sedn ť si sedum sedumn st sedumn stè roky seď vať sehnať sèjať sek č sekance sekanička sek tn sekyra sekyrnìk sel sela selungať sa sem, bysem semenčì semenec semennì semeno (Z) semetryka louka horsk (s ojediněl mi stromy), m tina, paseka, neosazenè "rubisko" (Myslivec mu k sek seče nech ł.) sečenì tr vy, senoseč sena kosenì řezanka, sl ma na drobno nasekan řez rna sl my zařìzenì na v robu řezanky (pův. ručnì - upravenou kosou, později rotačnìmi noûi) v sedě sedat; 2. zapadat (SłunÈčko uû sed.) zased nì hubovat, mìt spadeno, často někomu nad vat sedět a ani se nehnout sedlačenì husa bìl se sivou skvrnou na hřbetě s bìlou skvrnou na hřbetě (holub) husa čern a bìl na lopatk ch sedačka, posed; 2. sedadlo ûidle nìzk penìz měděn v hodnotě sedmi krejcarů viz "sedm k" n zev karty (tèû "osmina, devina") sedm sednout si; 2. zasednout si (na koho) sedm sedmn ct lèta 18. stoletì (tèû "osumn stè roky") sed vat vyhnat z usedlosti set, vysèvat n stroj k osek v nì větvì listnat ch stromů při přìpravě "letiny" sekanè broky sek ček zl, t rajìcì ("sek tn baba") sekera dřevorubec, tesař přìpona -sud, -sem ("posel, do-"), viz tèû "-kel" sele toulat se jsem, bych - b v v n řečì někdy na prvnìm mìstě ve větě (Sem ûn ł. Byste sa ně byli smìli.) viz "semenec" semenec, plody konopì semenn, ponechan na semeno ("zemň ky, hł by") včelì vajìčko ûenötina, zl baba

5 5 semkaj sem semtam někdy semtamhuk hoblìk na louče semy tamy (R) sem tam sem öčì plevy s prachem zbylè po ručnìm čiötěnì obilì sena kosenì a suöenì tr vy sendit (B) zd t se, snìt (se) (Co sa ti zas sendiło?) seneplètr senesovè listì senina viz "trusina" seniny drtiny ze sena seno seno (etapy suöenì: "pokos, babinec, okŕöla, ostrèvka") senoděła senoseč serp, srp srp s zk m pilovit m ostřìm, jìmû se ûalo obilì servèt ubrus servìt servìtek, ubrousek serygaťa poseroutka serypatky mn. zadnì č st vozu, sanì nebo lyûì (StÛjÌ na serypatk ch.) sesla ûidle sesla ûidle sestavovať sestavovat duöky do klenby bedna sèť sìt, vysèvat seťa mn. setby (obilì) sev setì ("reûn, ûitn sev") sfanfrniť sa zbl znit se, zblbnout se (do někoho) sfukarovať vyčistit obilì fukarem shorcovať spadnout, sjet (shora dolů) shov rat sa (B) domlouvat se, hovořit s něk m shrčať spadnout s něčeho shrčať sa shluknout se, seběhnout se shŕňať obočì zvedat obočì vyz vavě schabiť, -bn ť vzìt, ukr st schabrať sa vzchopit se (tèû "zbrchať sa") schlamstn ť polknout, spolykat (ve spěchu) schłop vik ř velk (na chlèvě, m dveře) schlopec vik ř obyčejn (na chalupě, nem dvìřka) schłubnosť vychloub nì schłubn chlubiv schmatiť uchytit, sebrat, popadnout, shr bnout (SchmatÌł gatě, utek ł.) schmatn ť viz "schmatiť" schod ub v nì MěsÌce, poslednì čtvrt (MěsÌček roste a schodì.) ; 2. z pad slunce; 3. padek schodiť sch zet (s kopce); 2. prochodit, pochodit; 3. vzch zet, klìčit; 4. ub vat (o MěsÌci) schodiť sa sch zet se, shromaûďovat se schodky schůdky; 2. z střihy ve vlasech schodn voda voda lèčiv nabran ve "schodnici" schodnica mìsto soutoku dvou potoků

6 6 schoď vať sa sch zìvat se, shromaûďovat se schody mn. ûebř na půdu s prkènky mìsto přìčelů schody mn. schody, ûebřìk na půdu schody na h ru schody na přìčnè zdi od komory schop schopnost schopy vlohy schûř (M) tchoř schovať si uöetřit, nahospodařit si schrana kryt, skr ö schr niť uklidit, ukr t, uloûit na chr něnè mìsto, schovat, sklidit (obilì) schraňov nì sklizeň schraňovať, - vať sklìzet; 2. schov vat, uschov vat, ukl dat, dělat z soby schrastiť pořìdit si, posbìrat, d t dohromady schrobavěť zčervivět schubłať smotat, zmuchlat sch tať sa mluvit ze sna, blouznit, mìt halucinace (v horečce) schytiť chytit, popadnout (Schytila na sebe öatku.) schytiť sa vyletět, vzletět, uletět (Schyťaci sa, leťèł.) ; 2. sebrat se, zvednout se a n hle se rozhodnout k odchodu; 3. strhnout se (SchytÌł sa povichr.) schytrovať chytře provèst si přìpona -si ("gdosi, co-, kdy-, jak-" ap.) si-i jsi-li Siberija Sibiř sibèryja zima krut sičať mrholit sidła [sy] osidla, oka na pt ky sidło osidlo sifûn sodov voda sigoť bylina? sìh viz "sìha" sìha dèlka rozpaûenì (tèû "s h"); 2. hranice dřeva; 3. tyčka provlečen ruk vy jako trest pro n padnìka, kter někomu "leze do zel " sihla vlhk louka nevhodn pro pasenì, mokřina na poli sihlovit bahnit, mokr sìhn ť s hnout siholiť mûìt, pröet drobounce, mrholit (tèû "sihlačiť") sih lka drobn deötìk sìjať set (obilì), vysèvat sik přìpona -si ("kdosik, kdy-, co-") siła [sy] sìla; 2. mnoho, spousta ("sila chłap "); 3. velkè mnoûstvì (MjÈł peněz siłu.) siłaba slabika; 2. č st skladby silisko velk sìla sìliť (na) nalèhat, usilovat o něco, vyvìjet n tlak, přitlačovat (SÌlili naň hrubo. Nesil tak na pilu.) sìliť na sebe nakl dat na sebe nadmìru

7 7 sìliť sa dřìt, pracovat do moru siln [sy] tlust, majìcì určitou tlouöťku sił moc [sy] n silně, vöì silou, mermomocì, za kaûdou cenu sìň předsìň, sìň proti dveřìm sin l hřib kov ř nebo koloděj (tèû "sin k, modr k, łuh č") sinal k klobouk "öir ň" vyroben z houby choroöe singul rnì hora les, kter vlastnì vìce podìlnìků singularysta podìlnìk sinn sìňov (v sìni) sìpěť sìpat siplav, -o sìpav, -ě sirka, -ky z palka, z palky; 2. fazole velkè, sìrovè barvy sirkov sirn sirota [sy] sirotek sirotka chudobka, sedmikr ska sìtko sìtko; 2. sìťovan přechod mezi "z bky a čepcem" sito sìto, řeöeto (druhy "řičica, ûebro, podsìvka") siv k vůl z uhersk ch stepì sivast siv sivè oči modrè oči sivek öedivec; 2. kůň öiml, bělouö sivnuť (F) öedivět sivo setba, setì, vöe co se seje sivula holubinka nazelenal sivula siv kr va; 2. holubinka nazelenal siv öed sk cať sa neuskutečnit se, vzìt mysl zpět (Svaďba sa sk cała.) skała (R) sk la; 2. lom na k men sk lì kamenì skalist skalnat skałka viz "hromadnisko" skapať zdechnout, pojìt skartiť vybìt, pobìt, pozabìjet; 2. zkazit, nepodařit se (Skartiło sa mu to.) skèłko sklìčko, tabulka skla skeln skleněn skepkovať (M) zrazovat, rozmlouvat skład hromada kamenì mezi poli (na kterou se ukl d sesbìranè kamenì); 2. pole s br zdami naoran mi do středu pole skł dať (sa) skl dat obilì (do "kołk ", mandelů nebo "křìûałek" - R); 2. kozděl vat (oheň); 3. sv dět vinu; 4. skl dat se (na kostel); 5. spolèhat se skł dať sa (na co) spolèhat se na něco (Čłověk sa poř ď na cosi skł d a očk v.) skł dek skł dka hromada kamenì hromada sesbìranèho kamenì; 2. br zda; 3. sklad dřeva; 4. sbìrka (na kostel, varhany ap.)

8 8 skłapn ť zavřìt (knihu) skleň k n doba ze skla sklènka sklenice, l hev sklènkař podomnì prodavač skleniček sklenn skleněn sklèpek sklep, j ma na uskladněnì brambor nebo obilì sklepiť klenout (strop sklepu) skłopec, schło- vik ř ve střeöe; 2. skřìňka na chyt nì pt ků; 3. past sklopn ; 4. vykl pěcì dveře na půdu skludiť uklidit, schovat, sklidit skludiť sa ukr t se, schovat se skl zať sklìzet, schov vat skobla ökrabka bedn řsk skûkať, -k ňať sk kat skoky honem; 2. nohy zvěře (zaječì, srnčì) skoky! honem, rychle, skokem, hupkem, prkem skok cať sk kat daleko skołek odpad při v robě dřevěn ch lopat skolenčiť "zkolenkovatět" (RÈû n m skolenčiła.) skolenčovatěť zchromnout skolhan vysok, such chlap skomla lakomec, skrblìk skomziť zničit skon řiť sa + rozvětvit se skopiť shrabat do kopek skopn ť řepu poranit si palec kopnutìm o k men skorec pt k? skoro časně, brzy; 2. tèměř, m lem skor cno časně, velmi brzy skor cno r no časně z r na skor rann ("skorè zemň ky"), časn ; 2. brzk skořica skořice skosek öindel z ûen ; 2. klìn skosito öikmo skosit öikm ("ruk vce skositè") skotn ovca březì ovce skotn březì skotn křiv k nůû s dut m "kł tkem" v němû jsou malè skot lať (sa) skulit se, skut let (se) skot liť viz "skot lať" skovan schovan skovať (sa) ukr t (se), schovat (se) skov vať schov vat skradn ť sa zm lit se, nepochopit skrajek odkrojen vrch řepy skrasť sa přijìt zkr tka, dop lit se, mìt ökodu (S t koz sem sa hrubo skradl.)

9 9 skŕčať sa krčit se skrojek krajìc chleba skrsn ť zakrnět skr cať kroutit, zkrucovat skrut přadènko? skrutek povřìslo; 2. ot pka chrastì na z top; 3. vìch skrutek bavlny (F) předeno skr tiť zkroutit, stočit, zatočit skrz teho proto skrz, -zev kvůli, proto, přesto, skrz(e), přes skrzev ohledně skř pať zml tit (koho) ; 2. chrupavě snìst skřečeť sedět na vejcìch (o slepici) skřečka kvočna skřehniť sa ökèřit se skřek (Vi) křik skřèkať křičet skřekoň křikloun skřenčeł (Z) neötìpn (dobře se neötìpajìcì) skřènit sa (B) vysmìvat se (viz tèû "ökřèniť sa") skřidèłka poklička skřidła poklička; 2. taöka střeönì skřidła poklička skřich z sobnicov truhla (tèû "s sek, ötrych") skřich (Z) moučn truhla skřìp husì křìdlo vysuöenè (na vymet nì) skřipadła mn. zařìzenì, pomocì něhoû se spojovalo t hlo jařma ("kluka") s pluûn mi kolečky skřipce viz "skřipky" skřìpiť sa přìt se, h dat se skřìpka mrzutost skřipky, -ple housle podom cku vyrobenè skřìöenì slavnost vzkřìöenì na BÌlou sobotu; 2. zmrtv chvst nì Krista skřìû dèöť v zimě mrznoucì, krupky skuh kať, -ňať viz "skujìkať" skujìkať nařìkat, plakat, bědovat, ječet, skučet, kvìlet, v t sk kat (B) viz "skujìkať" skulin ř deska zadlaban do tr mů (kryje mezeru s "vymöenìm") sk liť sa (R) schoulit se sk poň, -p ň lakomec skup vať skupovat sk p skoup sk öať zkouöet skuť domluvit, smluvit, dohodnout skut lať sa skut let se skvasiť dohodnout, pořìdit, sjednat, dos hnout, svèst, vyjìt (Nelza s nìm nic skvasiť.)

10 10 skyba, -bka skyda skyje skynoûen skynoûiť skysliť skysn ť skysť sk öčiť sa słabo słabota słabučk słač słačat (B) slačať (na keho) sł čiť, -čeť sł deû sładisť (R) sł diť sładkav sładkè dřevo sładkohub sładk trh sładk trh (B) słaď čk słaďunk słak (Z) sł ma cepov sl ma dl h słameň k słaměnec słaměť słamina słamjanka słaniny mn. sł veček słavnìk sł vořiť + słech slepcovať sa slèpčì slèpka (J) slepoň slep gul ö slep prah slevaňa krajìc, sk va (půl krajìce ukroj. z jednè strany) ûena velk a siln (nikoli vöak tlust ) lyûe zničen, poökozen zničit, pokazit, poökodit zoctovatět zkysnout; 2. zůstat někde dlouho zkysnout zkysnout, srazit se (o mlèce) slabě slabost, mdloba slab, slabounk svlak chtivě hledět (viz tèû "słačeť") dychtit po darech dychtit, čìhat, vym hat si, přiûivovat se (i kdyû by se mohl s m o sebe postarat) sladkost dèöť na pole oz řenè sluncem slìdit, z vistivě zìrat nasl dl kořen lèkořice lisn trh konan před V noci trh konan před V noci slaďounk sladk svlačec sl ma vyml cen cepy sl ma cepov nepomuchlan oöatka, "okřìn" slaměnn slaměn n doba, oöatka (tèû "słameň k") viz "klaměť" sl mka, stèblo slaměnka slanina, öpek perlička zlat viz "ûałt ř" hovořit, vykl dat sp nek (postrannì č st hlavy); 2. sluch pracovat po nocìch při malèm světle slepičì odrostlè kuře, dokud nesn öì vejce slepec (zhrub.) fazole s kukuřičnou kaöì vařenè v podm slì viz "ledaco" viz "kadečka" (m slo se postupně slèvalo)

11 11 slez slèz slezaňa (F) slezena slibka slibovica slim čiť slìn slìnovačka slìnovica slintať slivy (B) slìû slìûence slizeť slizk sliûky, slì- mn. słnko (Vi) słoboda słobodn chasa słobodnica słobodnìk słobodn słoj słopačka słopať słota Słovač Słov ky słovečko słovèčko slovenka (F) słovènko Słovensko słovensk słoûen słoûiť oheň słoûiť ruky słoûn słp [dl.ł] (Vi) słučka słuhovať sł chať sa slèz lesnì proskurnìk lèkařsk lenoch slezina dìvka, kter poruöila slib věrnosti (po smrti l k muûe k tanci) slivovice jìt pomalu jìl slìnovit půda, slìnovice, cihl řsk hlìna půda, kter drûì pevně pohromadě, jìl slinit övestky mřenka podlesnìky (pečivo podobnè lìvancům, ale pečenè na zeln ch listech v peci), (tèû "podlesnìky") pr ötit kluzk nočky slunko obdobì mezi propuötěnìm a nov m n stupem do sluûby (pachołka, dìvky, poh nka), od ätěp na do NovÈho roku; 2. voln den ve sluûbě (M slobodu, öèł tančiť.) svobodnì ml denci a děvčata děvče svobodnè svobodn sedl k (zpoč tku jìm byl jen fojt, později i ten, kdo se vykoupil z poddanstvì) svobodn puklina v kameni n poj dobytku, okal pìt (o dobytku); 2. chlastat, opìjet se, nepìt s mìrou (kořalku) nepohoda, slota; 2. dareb k lidè ze Slovenska Slovensko slovìčko slovìčko ovce ze slovenska slovìčko (důvěrnè) kraj Slov cko slov ck sezdan zap lit oheň sepnout ruce sn öenliv, hodìcì se k sobě, mìrumilovn sloup maöle, smyčka, uzel; 2. oko, dr těn smyčka slouûit sn öet se, vych zet s něk m (Nemoû sa społu sł chať.)

12 12 słuka sł nečno sl nko, -nèčko sł p sł pec sł pek sł pek (Z) sł pica sł pica słuûebn słuûebnosť sł chať słyö słyö vať slzeť slzk smaûenè trnky smaûenica smaûiť trnky smek smèkať smekn ť směöno smetanica smetina smetiny smetiť smìchy smìjať sa smìť sa smjad, sňad smjadn, sňasmochliť smochliv smok smoła smoła bìł smoła čèrn smol k smoł r smoliť sa smolň ček smotłacha smrad smradl k smradlavec smraďoch uzel velk ozdobn na "r öce" (tèû "hołubica") slunečno slunko, Slunce sloup souč st hrabì v nìû jsou upevněny zuby drûadlo s ostřìm na " tornìku/vtěr ku") stèblo přìčel vyztuûujìcì oblouk "hrabice" souč st "łep ku" (vyztuûenì "obł ku") sluûčì, souvisejìcì se sluûbou sluûba, pracovnì povinnost sl ch vat vranka obecn (ryba) sl ch vat vytèkat po kapk ch, vlhnout slizk, kluzk övestkov povidla smaûenice vařit povidla skok sk kat st hnout z kůûe směöně sběračka na smetanu z lipovèho dřeva smìtko smetenè nečistoty, zbytky rozhazovat smetì, dělat nepoř dek smìchem vysmìvat se sm t se, posmìvat se ûìzeň ûìzniv slzet, plakat plačtiv, deötiv had, poûìrajìcì lidi i dobytek (tèû "zmek, zmog, zmok") smůla, nezdar; 2. pryskyřice, smůla smůla taven (přecezen ) smůla öevcovsk a lodnì (zbytek při tavenì) dûb n vysmolen ; 2. bota se övem vzadu "hrč" na kmeni, suk vrtět se, kroutit se druh rar öka obilì nevyčiötěnè (s plevelem) z pach, puch; 2. nad vka hadovka smrdut (tèû "čertinec") viz "smradl k" ten kdo p chne a smrdì

13 13 smraďut smrady smŕčať smrděť smreč k smrèčì smrek smrh smŕkať smrť Smrtn neděla smrdut smradem (Nemoh smrady obst ť.) namìtat p chnout, zap chat ("smrdì groöem, m łem, čertem, hadem, ûidovin, gořał, jak cap, jak dudek, jak ras pytel" ap.) větöì smrk smrkov les, smrčì smrk smrû jedl smrkat smrt poč tek jara (vyn öela se "mařena") - dva t dny před Velikonocemi smrtnica smrtn neděle; 2. viz tèû "mařena" smuda ničema smutn öpatně rostl ("smutn rèû") smyčiť tahat, vytahovat, vlèci, sm kat smyčka kr tk kl da vlečen po sněhu smyčkař pytl k okař smyk hrom dka větvì sv zan řetězem nebo provazem ke stahov nì; 2. velk bukov kus; 3r ha, ûlab, jìmû se stahovalo dřevo; 4. lump, otrh nek; 5. viz takè "smyčka" sm k! öup! sm kať sm kat, tahat, cloumat; 2. vl čet, stahovat dřevo ve "smykoch" sm kať sa osopovat se (na koho) sm kł opil sm kn ť sm knout; 2. ukr st; 3. uhodit sm kn ť odskočit (prudce) sm kn ť (sa) trhnout, sm knout; 2. uhodit; 3. opìt se smykula ûena lehk sn viz "sn ď" sn ď pr, moûn, snad (Sn ď ste byli na p ti?) sňad ûìzeň snědek nemoc sněd tmav (chlèb, mouka, těsto - ne "čèrn ") sněh snìh sněh kr pkovit snìh sypk, zledovatěl (firn) sněh pł stovit snìh v pl stech, v kusech sněhov voda jarnì povodeň sněhule sněûnice snět trup těla, tělo bez hlavy; 2. kmen stromu sněť přìčn řez pilou do kmene stromu sněûnice kroupy (ledovè) snica snice (podpěra ûebřin vozu) snice mn. rozdvojen č st předku vozu, na jehoû koncìch je upevněna "podjìûďa" (do přednì č sti se zasouv "oje") snìdanì snìdaně

14 14 snìť sa zd t se (ve snu) snoha (B) haluz, odnoû, dvojkmen (tèû "panoha") snoh l "ogar" nebo v rostek s dlouh ma nohama snopl k nad vka nedospělèmu chlapci snovadlica zařìzenì k převìjenì nitì z cìvek na "snovadło" (souč sti: "pìöčelnìk s 12 pìöčeli/cìvkami, snovadlica, snovadło s křìûi") snovadło drû k osnovnìch nitì ručnìho stavu, osnovnì v l (tèû "n voj") snub svatba sn ť snovat sn ť sa sunout se, vyletovat, vylèzat, plazit se ("roj, had sa snuje") sob ö svatba sob öiť sa ûenit se, vd vat se sobě (M) si (předevöìm na MeziřÌčsku) sobiť si přivlastňovat si sobn podsadit, zavalit ; 2. hrub, nadut, drz, dom öliv, zpupn sûcat (B) strkat, vr ûet (do někoho), (viz tèû "sûtať") sočanka sirup z javorovè mìzy sočiť zlobit se sodovč k [v/f] l hev na limon du s pèrov m uz věrem sodovj k (M) l hev na sodovku sodovka [v/f] limon da sofky čepy socha podpěra z rozsochatè větve soja viz "soj k" soj k sojka (VřÈöče jak soj k.) sûkať uûìvat v n řečì "sû" mìsto "jsou" (Han ci) sokolovňa sokolovna, tělocvična solisko mìsto vyloûenè ploch mi kameny poblìû salaöe, na kterè se ovcìm 2x t dně sypala sůl; 2. kor tko dřevěnè dlouhè pro tent û čel solnica, -nička sl nka, n dobka na sůl soln prodavač soli sołotiť l t, nad vat som r osel; 2. hlup k somìca (M)??? ("stavjať, kučovať dřevěnè somìce"), snad pařez somłať mrmlat (tento zvuk vyd v dobytek při pastvě je-li znepokojov n) somrať ûebrat somtať polohlasem nad vat, huhlat, brblat sopel nosnì hlen sopl ň, -loň usmrkanec soplavka [v/f] r ma sopliduda usmrkanec sopliť smrkat, posmrk vat; 2. poprch vat, mûìt sop ch komìn ("d mnìk") vyveden jen na půdu odv dějìcì kouř z pece; 2. větracì dìra ve stropě jizby nebo sklepa sorta třìda zboûì, druh sota der sûtať strkat (do koho), cloumat (k m) (PosÛt ł ňa.)

15 15 sotiť sûtn ť sotoniť sotor sotŕcat sotŕcn ť sot rek sot rek sot sať (sa) sovist sp čiť sa spačovit sp d spadek spadky spadn ť sp dy mn. spachtovan spachtovať spajzn ť spakostiť spakovať (sa) sp ł sp nembohem spantan spantať (sa) spaprčen spaprčiť sa spara sp ra sparno sparn spary mn. sp řať spasen sp sł (Z) sp sť spať sp tky spatr bať spav kan spav kať spaûerkovat (Z) spěčovať sa spěö, -öèj nevraûit, nad vat, vyhroûovat udeřit, praötit něk m o zem ûadonit tlumok, kabela; 2. braöna řeznick z r kosu; 3. "ogar" nebo v rostek, kter je tvrdohlav cloumat něk m (sem a tam) öťouchnout do někoho pytlìk na ökolnì potřeby tlumok mal na ökolnì potřeby ûďuchat (se), strkat (se) sově podobn neposlechnout, vzdorovat, vzepřìt se; 2. vzìt zpět, nesouhlasit s ujednan m jankovit z jem, snaha (tak učinit); 2. směr (cesty) rez obiln, padlì; 2. nezralè ovoce spadlè se stromů rosa spadnout; 2. zhubnout, ubrat na v ze z měr, mysl; 2. chozenì k jednomu cìli pronajat pronajmout ukr st pokazit sbalit (se) v růstek na kmeni öìpku sbohem, pozdrav na rozloučenou popleten poplèst, přiotr vit (se) (Vöeci s spantanì ömatł kem.) potrhl chovat se potrhle ochočen kvìčala jako n vnada k čiûbě styčn plocha duöek bedna vedro, horko, parno palčiv mìsta nebezpečn chodit po "spar ch" spasen (dobytkem i Bohem) schopn (pejor.) (Ten je sp sł neco dat! - nic ned ) vyp st leûet v hrobě, b t pohřben zpět zhltat, snìst, spotřebovat zh čkan zh čkat snìst vöe bez ohledu na chuť vzpouzet se, br nit se spìöe, sn ze

16 16 spěöèj spěön, -o rychl, -e spiksa spiknutì, vzpoura spina lesnì lučina spìnať vzpìnat, spìnat (ruce) spìnať sa vzpìnat se, natahovat se, lozit po něčem, öplhat (SpÌn ł sa po mamě, po stromoch.) spinka kůl drûìcì hromadu dřìvì spinka (Vi) viz "öpruöla" spinka (Vs) rozpěrka ûebřin; 2. spona u muûskè koöile a ûensk ch ruk vců (spr vněji: "perleťov spinka") spìrať sa vzpouzet se, neuzn vat n zor jinèho, odporovat, přìt se spìrka spor, h dka, roztrûka spisko pelech, mìsto pro spanì, leûisko zvěře spìvanka pìsnička spjat spojen spłak střecha ostr, přìkr spłaka půda splaven spł kn ť spl chnout spl kn ť sa zm lit se splantan pomaten, popleten ; 2. pocuchan, zamotan splantať splèst, zmuchlat, zamotat, (tèû "po-, za-, roz-, vy-") splaskn ť ztratit na objemu, odpuchnout splaskn ť (sa) smrötit se spłaöiť obstarat, sehnat, opatřit splaöiť sa zplaöit se (Koně sa splaöiły.) spłaviť sa zpotit se splaz viz "z trh" splèť sa zbavit se (Teho sa nesplejeö!) spleten zamilovan (drûì spolu) spod nka (M) spodnička spodek spodnì mlecì k men (pevn ) spodň ky podvlèkačky, dlouhè muûskè spodky spodnì gatě podvlèkačky spodnì öatka ö tek červen bavlněn nebo vlněn (60x60 cm), noöen vdan mi ûenami pod hornìm ö tkem (zakr val vlasy; nosil se na jiûnìm VsetÌnsku a v povodì Senice) spodnica sukně spodnì z bìlèho pl tna, v pase nařasen (tèû "rub č"); 2. spodnì deska na voze spodoba podoba, vzhled, vzezřenì, tvar spoj vka [v/f] steh, jìmû se k sobě seöìvaly pevnè okraje pl tna (nekladly se přes sebe) społa, -ły zpola, napolo społečnìk podìlnìk społem spolu spolica kaöe prosn zapečen s brambory; 2. směs pohanky s ječmenem spolina směs jarnì pöenice a pohanky 1:1

17 17 społky společnè pastviny několika vlastnìků spoměť (si) vzpomenout (si) spomìnať vzpomìnat sponad z mìsta nad spopod zpod, z mìsta pod něčìm spopřehazovať zpřeh zet spopřevracať zpřevracet spor syt, sytiv, vydatn, siln ("spor chleba, m ka, pr ca, chłap" spor ö n mel, obiln plevel spoöika öikmo, zeöikma, koso spovědelnica zpovědnice spoza za, z mìsta za něčìm spozdaleka zpovzd lì spr öať sa doproöovat se, dovol vat se (Boha) spraön březì (o kraličici) spratek psì nebo kočičì kůûe vydělan ; 2. čtver k, öelma spr va zařìzenì; 2. z leûitost, potřeba (PřiöÈł sem za sv spr v.) ; 3. řednì den na z mku spr va oprava spravedliv spravedliv ; 2. opravdov, skutečn, prav (To uû je spravedliv zima.) spraviť opravit, udělat, vykonat; 2. podat zpr vu spraviť sa ustrojit se, oblèci se; 2. porovnat se, vyrovnat se (v dluhu) spraviť si připravit si, uvařit si spr vně levně, lacino (Uděł ł mu to spr vně; k pìł to spr vně.) spravovať připravovat, nakl dat ("spravovať zelè"); 2. konat, chystat (pohřeb ap.) spravovať sa strojit se, oblèkat se do vöednìch öatů; 2. nabìrat sìlu po nemoci; 3. přetvařovat se (Enem sa spravuj chrom m!) sprost prost, skromn, obyčejn sprstven slepen, zplstěn (vlasy, vlna) sprubovať vyzkouöet spr čať sa vzpouzet se, odpìrat spr čen vykroucen, nerovn, zkroucen (o dřevu) spr čiť sa prohnout se sprvöka, - ku zpoč tku sprysk ûìla kamene vystupujìcìho na povrch; 2. stupňovitě zamrzl potůček spřaha spřatn spředy spřejìcn spřejn spřìčka spřìdy spřìh nì spřìhať (sa) spřeûenì konì dvou sousedů dobrosrdečn, nelakom, př telsk zepředu dobrosrdečn ötědr viz "skřìčka" dřìve, předtìm spřah nì různ ch zvìřat do tahu (např. kr vy a koně) spřahat dohromady (cizì koně dohromady, přìp. koně s kr vou)

18 18 spřìhn ť sa spřihnutì spřìkať sa spuchł spuchn ť spust sp sť spusta spusta spustačiť spustiť spustiť sa spustovať sp tan, -tňasp tať spytovať sr č sračka sračky sr gora srala sraligaťa sranda srandovnì sranec sranì srať srať (keho) srať hub srať sa srať si sr ûať sr ûať vodu sraziť srdit srchk sŕn srnča srnčì noûky srnice srpeň spř hnout se (potahem); 2. dohodnout se, shodnout se, vych zet spolu spřeûenì protivit se, vzpouzet se opuchl, naběhl otèci, naběhnout neomalenost, prostop önost (Krade ve spust - bez ostychu. Ve spust světa - prostop öně.) deskami vykl dan "smyk" neplecha, nepoř dek; 2. viz takè "pustota, dopusta" mizernè počasì zpustnout, nedbat o sebe slevit (na ceně) zpustnout, zhřeöit, ûìt nemravně, změnit se k horöìmu; 2. opustit, zanechat (NÈ a nè sa ho spustiť.) ; 3. spolehnout se (NÈni sa moûnè v ničem naň spustiť.) dov dět, dělat neplechu; 2. nechat zpustnout spoutan spoutat pozorovat, zpytovat z chod (venkovnì), latrìna průjem, běhavka; 2. nevzhledn řìdk směs nechutn břečka; 2. řìdkè v kaly zbabělec, slaboch člověk boj cn, poseroutka, b zlivec, zbabělec (tèû "prďa") b zlivec legrace směön, legračnì v kal, lejno, hovno, prd, pöouk k lenì k let, vyměöovat v kaly; 2. ulevovat si, smrdět; 3. dr ûdit, rozčilovat někoho (pejor.) rozčilovat (Neser ňa!) blìt, d vit (pejor.) b t se (pejor.) ; 2. zdlouhavě tvořit, prov dět (Neser sa s t m!) k let si; 2. pohybovat se rychle (pejor.) kompletovat dřevěn v robek z připraven ch souč stì vypouötět vodu odsekat přebytečnou hmotu dřeva na polotovaru srdnat hrub, tvrd, drsn, nepoddajn (konopì, len, pl tno); 2. trpk, such, nesoudrûn (chlèb, ovoce, kaöe) srnec kolouch, srnče dřìvì nekvalitnì hlìsty srpen

19 19 srsk sröleň sröň k (B) sr bek sr benì nesourod, drsn na omak, nepojìcì se sröeň čmel k stud nka s roubenìm kryt öindelovou střìökou; 2. sklìpek na mlèko (s protèkajìcì vodou) srub, sroubenì, dolnì č st val. chalupy (dìly: "podeövy, slepè prahy, v z nì srubu, podokennì prahy, v z nì okennì a dveřnì, zavìrka, podtr mnice, bidèłka, tr my stropnì, okapovè prahy"; tr my v rozìch byly spojeny "modłov nìm") Mezery mezi tr my byly "vymöenè" mechem a zakryty "skulin řem"; srub byl postaven na podezdìvce, v jejìû dolnì č sti b val obvykle zabudov n vchod do sklepa. Ochoz na podezdìvce se naz val "n spa", prostor mezi tr my a okapem "obzajt". sťasťaby st čanì st čať st čať (M) st dco st do sťagde sťagdo sťahel sťahle st hł sťahn t (B) stahovať sa stah vať sa sťajak stajňa sťakom stakrahovì (Vi) st ł stamoc ť stamot ť, -tèl stamoty st nì stanica st nisko stanovisko stan ť předpona -koliv, leda- ("sťagdo, -co, -jak,-gde, -gdy" ap.) ledaûe viz "c děnì" st čet, svinovat; 2. st čet (vìno); 3. postačovat, stačit (jìdlo) stavět snopky ovsa nebo pohanky ("t čky") st do, st dečko hejno ledakde kdokoli uzda, oprať opratě utaûen, sevřen sloveso bez inf., uûìv se jen v podmiňovacìm zůsobu, obv. jen v min. čase (Sťahl sem vědět - kdybych byl věděl; sťahlas přijìt - kdybys byla přiöla; sťahli sme to donèst - kdybychom to byli donesli.) sch zet se stahovat se vöelijak st j komukoliv čert ho vì věrn, st l odtud odtamtud odtamtud č st chlèva, v nìû je dobytek krmen; 2. č st koö ru nebo ovčìna v nìû jsou ovce sehn ny po vydojenì n draûì, četnick stanice soubor zařìzenì k letnìmu ust jenì hovězìho dobytka na vzd len ch horsk ch pastvin ch (obv. jen pro jednoho hospod ře) viz "połednisko" vst t

20 20 stan ť si postavit se (Stan ł si přede dveři.) stan t vstal, ten kdo vstal sť pať snìst (pejor.) sťapať (F) sr ûet (se stromu) sťapčiť snìst s mlask nìm star manûelka star baba slep b ba (dětsk hra) star hlina člověk st řìm seöl star hr za (Vi) staröì ûena, kter se okatě chov jako mladice star koza děvče odrostlè, kterè si počìn dětinsky star prča viz "star hr za" star svatka ûena staröì určujìcì chov nì nevěsty a druûiček na svatbě star öatina (M) kroj lidov starať sa starat se, pečovat; 2. kvokat ûalostně (o slepicìch, kdyû majì hlad) starè mèna hor starè, jiû neuûìvanè n zvy kopců a pohořì: Cap, Vsack C b (nynì C b), Uhersk JavornÌk (Velk JavornÌk), JavornÌk nad MinařÌkem (JavornÌk), Znakov Gr ň, Holom c (Pt čnice), Makytka (Trojačka), Stoličn (Stolečn ), Bereh, Berk (uhersk n zev pro JavornÌky) starè ohřebło star baba starè roky vysok věk starè svaty pečivo svatebnì (dar nevěsty rodičům ûenicha) starec stařìk st rek čepec bìl st rka husa, kter m housata starkavěť zrezavět (o pl tnu) staroba st řì starosť st řì; 2. pèče ("na starosť" - do pèče) starosta starosta na vesnici (ve městě "purmistr") starosťè starostova rodina starosvěck star, zastaral, staromûdnì, ortodoxnì star cn stařičk, velmi star, přest rl star star (tèû "star cn, stařučk ") star hrč k (Vi) star bručoun star prďa star slaboch, prďola star syr brynza star, -r (M) manûel, manûelka stařať st rnout stařena ûena star (pejor.) stařenka babička stařì předkovè ("naöi stařì") stařìček dědeček stařìk star muû (pejor.) stařina s dlo nekvalitnì obalenè pl tnem a zauzenè st ť st t, post vat; 2. mìt cenu; 2. z leûet (Mu na tem nestûjì.) ; 3. mìt na starosti (StÛjÌ to vöecko na mně.) sťať odb t r zně, zkrotit; 2. setnout, stìt (strom)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá UHERSKÉ HRADIŠTĚ Vás vítá Rádi pro Vás připravíme: rauty, oslavy, svatby, firemní večírky, maturitní večírky. Vaříme denně : pondělí čtvrtek od 11.00 do 21.00 hod. pátek sobota od 11.00 do 21.30 hod. neděle

Více

Pravopisné křižovatky

Pravopisné křižovatky Zdeněk opil Kristýna učková Dagmar Chroboková Pravopisné křižovatky Vyjmenovaná slova Vyšlo v edici Zatracená čeština obiáš 2015 2. Doplň i/y (í/ý). Rozhodni, jde-li o tvrdou, či měkkou souhlásku a doplň

Více

Český jazyk 2.ročník Výslovnost a psaní souhlásek uprostřed a na konci slov 1.

Český jazyk 2.ročník Výslovnost a psaní souhlásek uprostřed a na konci slov 1. Český jazyk 2.ročník Výslovnost a psaní souhlásek uprostřed a na konci slov 1. Píšeme d nebo t? 1)Doplňuj: Jedovatý ha_ nebezpečný je_ tříděný odpa_ Studený le_ včelí me_ velký hla_ Strašidelná pohá_ka

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014

Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014 Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014 Český jazyk 1. Doplňte Večer si srnci v šl se sv m dru kami na pastvu. L šajové i jiné m ry poletoval vzduchem. Po chvíl se ob vil temný stín v ra, který

Více

Studené p edkrmy. Polévky

Studené p edkrmy. Polévky Studené p edkrmy 50g Šunková rolka 49,00 K 75g Sýrový talí ek 49,00 K 1 ks Pln né raj e 49,00 K Polévky 0,33l Zel ka s kope kem smetany 39,00 K 0,23l Slezská esneka ka se sýrem 29,00 K 0,23l Svatební s

Více

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň 6201400 Bůčková roláda syrová Složení: vepřový bok bez kosti 80%, náplň 10% [hovězí maso 45%, vepřové maso 45%, antioxidanty (E315, E326), pitná voda, jedlá sůl, regulátor kyselosti (E262), dextróza],

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů Předkrmy: (doba přípravy 20-25 min) 1011 100g Grilovaný hermelín s brusinkami a vlašskými ořechy, 99,- domácí pečivo (1,5,7,8) 2284 70g Kachní paštika s mandlemi na pomerančích, 99,- domácí pečivo (1,5,8)

Více

Více za méně každý den!

Více za méně každý den! 119 299,- Ubrus odolný vůči skvrnám s vánočním vzorem, 110 x 155 cm Talíře se zlatým vzorem: dezetrní 29 Kč hluboký 42 Kč velký 59 Kč 24 dílná sada příborů pro každou příležitost Více za méně každý den!

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

OBLOŽENÉ MÍSY MALÁ JÍDLA NEJEN K VÍNU A PIVU

OBLOŽENÉ MÍSY MALÁ JÍDLA NEJEN K VÍNU A PIVU POCHUTINY ŽVÝKAČKY 26,- BOHEMIA ARAŠÍDY 33,- BOHEMIA CHIPS (slané, paprikové,slanina) 37,- MANDLE ČERSTVÉ PRAŽENÉ SOLENÉ (100g) 70,- BRAMBOROVÉ SPIRÁLY 48,- OBLOŽENÉ MÍSY 250g VARIACE SÝRŮ A UZENIN PRO

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8 JÍDELNÍ LÍS TEK 0.. - 6.. 01 týden 8 Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e Sýr strouhaný, Máslo porce,,,, /, elé ovocné,, ZAM, CIZI Polévka hov zí se strouháním, Ku ecí maso na smetan s hrá kem, T

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 # Obj.číslo Název zboží Cena MJ Sortiment LTD 1 D408215

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

Nabídka programů pro školy. Ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy. Téma U nás na statku

Nabídka programů pro školy. Ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy. Téma U nás na statku Nabídka programů pro školy Ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy Hlavním cílem je ovlivnit vztah dětí k přírodě a odpovědnost za jednání vůči prostředí, rozvíjet ohleduplnost

Více

Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ

Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ V měsíci květnu 2010 byl mezi žáky, studenty a zaměstnanci škol, pro které je poskytováno stravování proveden průzkum spokojenosti. Metoda průzkumu

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Párové souhlásky, druhy vět. Aktivita žáků, doplňování písmen a slov, podtrhávání vět

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Párové souhlásky, druhy vět. Aktivita žáků, doplňování písmen a slov, podtrhávání vět VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592 Šablona klíčové aktivity I/2 Sada

Více

Souhlásky na konci a uvnitř slov

Souhlásky na konci a uvnitř slov I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Souhlásky na konci a uvnitř slov Autor: Petra Slavíková Rok vydání:

Více

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK Tréninkový deník na prázdniny 2014 Milý ragbisto, DOBŘE O SEBE PEČUJ Správný trénink jde ruku v ruce se správnou životosprávou a výživou. máš před sebou úžasné dva měsíce prázdnin. Zažiješ určitě spoustu

Více

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami PŘÍLHA IV. JÍDELNÍČEK ZADAVATELE Sn 0,25l bílá káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 0,25l hořká káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 28.11. Př 0,3l polévka špenátová 0,3l polévka špenátová 100g soukenický

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki 2. Lívanečky s marmeládou a tvarohem(1,3,7)

Více

Lázeňský hotel Jirásek

Lázeňský hotel Jirásek studené předkrmy Domácí zvěřinová paštika na jablkách s brusinkami 62,00 Capresse salát ze sýra mazzarella a rajčat 85,00 Koktejl ze sýra Camembert, šunky, ananasu a zeleniny polévky Slepičí polévka s

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou 1. Pondělí Hamburská vepřová plec Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem Kuřecí vějíř, ozdoba Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou Hovězí roštěná s mladou karotkou a

Více

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Paštika z vepřových jater a líček s brusinkovým želé, šalotkovou marmeládou a topinkou ze selského chleba 70 Kč Námi zauzená

Více

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,-

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- Studené předkrmy 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- 100 g Mozarella s rajčaty a bazalkou, toast 75,- 50 g Carpaccio s hoblinkami parmazánu

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla Studené předkrmy 120g Domácí srnčí paštika s brusinkami, chléb 75,- 100g Uzený pstruh s lehkým bramborovým salátem 75,- Teplé předkrmy 120g Husí játra po myslivecku, česneková topinka 75,- Vaječná omeleta

Více

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY GOTHAJSKÝ ŠUNKOVÝ LANDŠMÍD TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ VYSOČINA TURISTICKÝ ŠUNKA NEJVYŠŠÍ JAKOSTI DEBRECÍNKA BŮČKOVÁ ROLKA BUČKOVÁ ROLKA S CHILLI S ČESNEKEM

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/6 3.2.08.15 Lilkovité - pětičetné, oboupohlavné květy, rozlišené na kalich a korunu, 5 tyčinek, 1 pestík - listy střídavé - plodem je bobule, tobolka - jedovaté látky /léky/ - hospodářské rostliny lilek

Více

VY_32_INOVACE_D 10 04. V pádových koncovkách se při psaní i nebo y řídíme vzory /jestřábi páni, jestřáby pány/

VY_32_INOVACE_D 10 04. V pádových koncovkách se při psaní i nebo y řídíme vzory /jestřábi páni, jestřáby pány/ Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Něco na zub k pivu. Speciality. Pokrmy z vepřového masa. 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou

Něco na zub k pivu. Speciality. Pokrmy z vepřového masa. 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou Něco na zub k pivu 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou 150g Ďábelská topinka 89,- s pikantní masovou směsí, zeleninou a sýrem 150g Topinka s tvarůžky

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi.

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Domácí zvířata chov, užitkovost Ročník 3. Anotace Tyto pracovní

Více

Prevence obezity a výchova ke správné výživě pro ZŠ 1. stupeň

Prevence obezity a výchova ke správné výživě pro ZŠ 1. stupeň Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. nabízí v rámci projektu Výchova ke zdraví v pedagogické praxi (CZ.1.07/1.3.46/01.0016) Metodické materiály k interaktivní pomůcce k tématu Prevence obezity

Více

Dle denní nabídky 35.-

Dle denní nabídky 35.- Studené předkrmy: 100g Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou, pomerančem a opečeným toastem 47.- 100g Tlačenka s cibulí 30.- 100g Niva s jablky a vlašskými ořechy 45.- Polévka: Dle denní nabídky 35.-

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

od 14.9.2015 do 18.9.2015

od 14.9.2015 do 18.9.2015 od 14.9.2015 do 18.9.2015 Pondělí 14.9.2015 Polévka ZELENINOVÁ S RÝŽÍ obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 1 ČUFTY V RAJSKÉ OMÁČCE, TĚSTOVINY obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 2 ZELENINOVÉ PLACIČKY, BRAMBOROVÁ

Více

SNÍDANĚ 69, 89, 59, 79, 59, 79, 59, 79, 69, 89, 59, 79, 69, 89, 59, 79, 69, 89, ~pouze na pobočce Florentinum~

SNÍDANĚ 69, 89, 59, 79, 59, 79, 59, 79, 69, 89, 59, 79, 69, 89, 59, 79, 69, 89, ~pouze na pobočce Florentinum~ -MENU- SÓLO UN POCO PICANTE, POR FAVOR SNÍDANĚ ~pouze na pobočce Florentinum~ Müsli s ovocem Müsli s ovocem Vaječné burrito se slaninou Vaječné burrito se slaninou Vločky s ovocem Vločky s ovocem Lívance

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

kapitola 02 - tabulková část

kapitola 02 - tabulková část 0200 00 00 00/80 MASO A JEDLÉ DROBY 0201 00 00 00/80 Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené TN084 0201 10 00 00/80 - V celku a půlené: 0201 10 00 10/80 - - Hovězí a telecí maso vysoké kvality - 12,8 + 176,8

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pravopis

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013 velikonoční loupáček, kakao polévka kulajda chléb, máslo, plátkový sýr ovoce Aljašská treska smažená, bramborové pyré, kompot okurek rohlík, pomazánkový krém polévka

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4 s t á t n í s v á t e k chléb,pomazánka z tuňáka,jablko,bílá káva,čaj ovocný 01,04,06,07 polévka květáková 01,07 čevabčiči,brambory,hořčice,čaj ovocný 01,03,07,10 rohlík,máslo,ředkvičky,mléko,čaj ovocný

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Název: Žijeme zdravě Pracovní list číslo: 23 Vypracovala: Mgr. Andrea Havlová Datum vytvoření : 2.6.2012 Určeno pro: 2. ročník Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

1. Definice a charakteristika rautu

1. Definice a charakteristika rautu KURZ ČÍŠNÍK - BARMAN -PŘÍPRAVA RAUTŮ 1. Definice a charakteristika rautu RAUT je druh slavnostní hostiny Rauty mohou býr klasické (pouhé pohoštění), obchodní nebo reklamní (atraktivní prostředí, nezvyklý

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

Nově prodej stáčených moravský zemských vín

Nově prodej stáčených moravský zemských vín Nově prodej stáčených moravský zemských vín Tento týden nabízíme: 1) Veltlínské zelené 2) Svatovavřinecké /SV/ 3) Frankovka rosé Nejpěstovanější odrůda révy vinné na Moravě a královská odrůda Dolního Rakouska

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem 1. Při přípravě obědů ve školní jídelně bych uvítal(a) posun ve výběru surovin z dnešního pohledu k výživově vhodnějším: ANO - NE 2. Jsem

Více

RAUT. (minimální počet 20 osob) Menu č. 1

RAUT. (minimální počet 20 osob) Menu č. 1 RAUT (minimální počet 20 osob) Menu č. 1 Cena: 290,- Kč/osoba 0,2 l Sekt Bohemia (Brut, Demi) s jahodou Marinované papriky Chlebíček s česnekovo-sýrovou pomazánkou a ořechy Listový závin se šunkou a sýrem

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová Říkadla pro celý den František Hrubín Ilustrovala Lucie Lomová a taky navečer Milé děti, milí rodiče, otevíráte výbor básní Františka Hrubína, který patří mezi básníky, jehož děti opravdu milují. Těžko

Více

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html Reportáže a články týkající se odtržení Ž elech ov i c nad D ř ev ni cí od Z lína (č e r v e n é o d k a z y j s o u n o v i n k y ) 1. bř e z n a 2 0 0 9 http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

Více

៧劧ití GDL nih ny ýr b ů ៧劧៧劧L៧劧៧劧 r r ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧r៧劧hi៧劧៧劧D ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧៧劧៧劧 ៧劧 yᘗ呷ᘗ呷í: ៧劧៧劧 Inst៧劧l៧劧៧劧៧劧 nih ny 2៧劧 ៧劧 l ní stř៧劧ᘗ呷ní៧劧h ៧劧n ᘗ呷៧劧 n tli ᆷ哷 n៧劧b s៧劧st៧劧 ៧劧h 3៧劧 P ៧劧ití r s ᆷ哷tl 4៧劧 ៧劧 l

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

Jídelní lístek Třebovický mlýn

Jídelní lístek Třebovický mlýn Jídelní lístek Třebovický mlýn Na Heleně 5004/2 722 00 Ostrava Třebovice Platný k 6.7.2012 Zdroj: Oficiální stránky restaurace Třebovický mlýn Chuťovky k pivu 100 g Tvarůžky s cibulí, máslem a chlebem

Více

Lidová slovesnost. Ročník 8.

Lidová slovesnost. Ročník 8. ČESKÝ JAZYK Lidová slovesnost Ročník 8. květen 2013 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska.

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska. č. 7 název Státy Střední Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají střední Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více