se, si - z jm. zvratn b vajì v n řečì velmi často na prvèm mìstě ve větě (Sa ně snìł nepěkn sen. Si myslì, ûe nèni nad něho.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "se, si - z jm. zvratn b vajì v n řečì velmi často na prvèm mìstě ve větě (Sa ně snìł nepěkn sen. Si myslì, ûe nèni nad něho."

Transkript

1 1 S s asi (Bude teho s p třetìho centa.) s de k m s k mkoliv s koû ve slupce (o bramborech) s ob ch stran z obou stran s pokojem na pokoji s tich duö potichu s t m s tìm s, se asi (S pět, ze öest.) sa se, sebe sa ně zd zd se mi sa, se, si se, si - z jm. zvratn b vajì v n řečì velmi často na prvèm mìstě ve větě (Sa ně snìł nepěkn sen. Si myslì, ûe nèni nad něho.) saď k koö na brambory saďènì s zenì (rostlin) sadiť sadit, s zet, vysazovat sadiť pod motyku s zet brambory do vykopan ch důlků sadivo vöe co se s zì s dka obilì na mlatě prostřenè k ml cenì s dliť sa usazovat se (sedat si zeöiroka a pohodlně) saď vať sadit, vysazovat (občas) s h dèlka rozpětì paûì (hrub, nepřesn mìra); 2. s h vìdeňsk (6 stop) = 1,896 m (česk = 1,774m); 3. s h čtverečnì = 3,59 m čtver. (st. rak. ploö. mìra) s hovica tyčka (měřìtko) dlouhè 1 s h (1,8 m) na poměřov nì hranì sajd ček vole drůbeûì sajdačka kabela z pl tna sajd k kabela bočnì houněn pasteveck ; 2. nůû pasteveck, d ka; 3. břicho (pejor.) sak (Z) p s červen na muûskèm svatebnìm kroji sakra! zaklnutì (Sakra, mokr!) sakran cky sakramentsky, velice, důkladně sakrovať nad vat, sakrovat sakry neurčit vjem ("byť v sakry" - zmizet; "sto sakr " - mnoho potìûì) Saks Sas sakumpak se vöìm vöudy, vöe dohromady sakumpikum vöechno bez rozdìlu sakva (B) sakra (zaklenì) s la sele sałajka potaö, uhličitan draseln (vyr běn z dřev. popela) sałajk rňa v robna potaöe, "sałajky" sałajk ř v robce "sałajky", potaöe (pro v robu skla) sałajňa viz "sałajk rňa" sal r přìspěvek na cìrkev (u evang.)

2 2 sałaö (z rm.) sałaö û (B) sałaö kravsk sałaö mìöanick sałaö społkov sałaö k sałaöe horskè sałaönickè n činì sałaönick sałaönictvì sałaönìk sałaöovka sałaöskè pr vo s m s m čir s m samučk s m, -, -o samec samek (Vs) samo samodruh samodřevěn samochťa samojed samojednìk samoleze (F) samopaön samoseb samotìha samotisko samotìûky samučk sam sam n jlepöì s ňca (Vi) saně dł hè saně horovè chatrč past řsk na hor ch pro ubytov nì bači a valachů; 2. soubor technick ch zařìzenì potřebn ch k horskè pastvě (souč.: "koö r s honěnic, strung a st nìm, pajta, kom rnìk, solisko, jeûovina, břiła, n činì") st do ovec salaö horsk (tèû "st nisko"), na němû se chovajì kr vy a jalovice, s nimi 4-5 ovcì, někdy i koza (z nikov forma salaönictvì, protoûe těûiötěm chovu nenì jiû s r, ale vlna a maso; mlèko jiû jen pro dom cnost) salaö, v němû jsou ovce několika majitelů - "mìöanìků" viz "sałaö mìöanick " ovč k na salaöi, valach salaöe různèho dobytka na horskè pastvě (salaöe ovčì, kozì, kravskè) n dobì salaönickè potřebnè pro v robu ovčìho s ra (n zvy: "kotlìk, kumh r, zubovica, geleta, öibenička, bač vka, psìk, vahadło, top rka, harfa, črp k, hrudařka, putyrka, masnica, l hvica, l hvìk") pasteveck chov ovcì vlastnìk salaöe trumpeta sign lnì ze dřeva viz "vałaöskè pr vo" s m, sam jen takov, sam takov zcela osaměl, zcela opuötěn sam (Rola je s m čir těřazg, sam tr va.) samec; 2. brambor po odkrojenì oček k sadbě jen samotn (Budeme jesť zemň ky se samkem.) samozřejmě těhotn celodřevěn o vlastnì vůli, z vlastnìho rozhodnutì nenasyta samot ř, obyvatel samoty lejno zbojnick samozřejmě orba lidsk m z přahem (v hor ch) samota s ně pěöì osamocen, opuötěn, osaměl t û nejlepöì ("sam " vyjadřuje zesìlen 3. stupeň) s ňky s ně na přev ûenì kl d viz "svłač k"

3 3 saně kusovè saně sanica sanisterka sanytr sarpať sa + sarvaö sasa! (B) s zať sazi, -dzi mn. sbìj k sbìranè mlèko sbohem sc k scala scaloň scance scanì sc nkař sc nky sc pať sa scať scìpať scìplina, -łotina scìpł scìpn ť sc diť scvrkł scvrkn ť sa sčapkať sčìpałky mn. sčiřikotať (Vi) sčuchł sčuchn ť sa sčuchn ť sa sč pł sč troba sec sècť s ně na přev ûenì zboûì (pro koňsk potah) s ně (druhy: "rodle, pěöačky, klaky, önepky, svłač k, krčadła, samotìûky, hnojky, saně kusovè, torbica, kładňačky, saně dł hè") dìly sanì: "sanice, hn tky, n sady, strmohłavec, snice, zdìřka, oje, łany (provaz nebo řetěz), kłanice" (přednì konce sanic jsou "kľače nebo křivice", zadnì "serypatky") prkno, tr mec po němû klouûou s ně; 2. snìh ujeûděn, vhodn k jìzdě s němi; 3. čelist torba, moöna (tèû "tanistra") ledek sodn s pat se; 2. chv stat se viz "tarvas" povel krav m a volům k zabočenì doprava s zet; 2. kr čet dlouh mi kroky saze pomocn stavec uûìvan při sestavov nì bedn řskè klenby mlèko bez smetany sbohem, pozdrav na rozloučenou proud potu na tv ři člověk, kter často močì, nebo se pomočuje dìtě, kterè se uû nekojì moč lidsk (barvila se jì "huňa") močenì soukenìk, kter uûìv k barvenì sukna lidskou moč; 2. lidov lèčitel, lèčìcì podle vzhledu moče moč opìt se močit zdychat (o zvìřatech) zdechlina, mröina; 2. nedomrlec uhynul pojìt, zdechnout, zemřìt (pejor.) vyčistit (obilì přes "řičicu") seschl, svraötěl, smrötěn svraötit se, srazit se, seschnout stloukat malè mnoûstvì smetany křìûaly ötěbetat (o vlaötovk ch) domluven, smluven domluvit se, smluvit se, drûet pohromadě; 2. zamilovat se zamilovat se, oblìbit si, spř hnout se slab, ötìhl, sraûen, smrskl, mal, vyz bl (Tłust po hubě, ale takto v těle sč pł.) lačnost, pr zdn ûaludek sek č (kdo seče) sèci, kosit

4 4 seč sečba sečby sečènì sečka sečk rňa sečkovica seďačky sedať seďènì seděť hub (na) seděť sedmem sedlačina sedłaňa sedłast sedłat sedlisko sedł sedm k sedmerka sedmina sèdm sedn ť si sedum sedumn st sedumn stè roky seď vať sehnať sèjať sek č sekance sekanička sek tn sekyra sekyrnìk sel sela selungať sa sem, bysem semenčì semenec semennì semeno (Z) semetryka louka horsk (s ojediněl mi stromy), m tina, paseka, neosazenè "rubisko" (Myslivec mu k sek seče nech ł.) sečenì tr vy, senoseč sena kosenì řezanka, sl ma na drobno nasekan řez rna sl my zařìzenì na v robu řezanky (pův. ručnì - upravenou kosou, později rotačnìmi noûi) v sedě sedat; 2. zapadat (SłunÈčko uû sed.) zased nì hubovat, mìt spadeno, často někomu nad vat sedět a ani se nehnout sedlačenì husa bìl se sivou skvrnou na hřbetě s bìlou skvrnou na hřbetě (holub) husa čern a bìl na lopatk ch sedačka, posed; 2. sedadlo ûidle nìzk penìz měděn v hodnotě sedmi krejcarů viz "sedm k" n zev karty (tèû "osmina, devina") sedm sednout si; 2. zasednout si (na koho) sedm sedmn ct lèta 18. stoletì (tèû "osumn stè roky") sed vat vyhnat z usedlosti set, vysèvat n stroj k osek v nì větvì listnat ch stromů při přìpravě "letiny" sekanè broky sek ček zl, t rajìcì ("sek tn baba") sekera dřevorubec, tesař přìpona -sud, -sem ("posel, do-"), viz tèû "-kel" sele toulat se jsem, bych - b v v n řečì někdy na prvnìm mìstě ve větě (Sem ûn ł. Byste sa ně byli smìli.) viz "semenec" semenec, plody konopì semenn, ponechan na semeno ("zemň ky, hł by") včelì vajìčko ûenötina, zl baba

5 5 semkaj sem semtam někdy semtamhuk hoblìk na louče semy tamy (R) sem tam sem öčì plevy s prachem zbylè po ručnìm čiötěnì obilì sena kosenì a suöenì tr vy sendit (B) zd t se, snìt (se) (Co sa ti zas sendiło?) seneplètr senesovè listì senina viz "trusina" seniny drtiny ze sena seno seno (etapy suöenì: "pokos, babinec, okŕöla, ostrèvka") senoděła senoseč serp, srp srp s zk m pilovit m ostřìm, jìmû se ûalo obilì servèt ubrus servìt servìtek, ubrousek serygaťa poseroutka serypatky mn. zadnì č st vozu, sanì nebo lyûì (StÛjÌ na serypatk ch.) sesla ûidle sesla ûidle sestavovať sestavovat duöky do klenby bedna sèť sìt, vysèvat seťa mn. setby (obilì) sev setì ("reûn, ûitn sev") sfanfrniť sa zbl znit se, zblbnout se (do někoho) sfukarovať vyčistit obilì fukarem shorcovať spadnout, sjet (shora dolů) shov rat sa (B) domlouvat se, hovořit s něk m shrčať spadnout s něčeho shrčať sa shluknout se, seběhnout se shŕňať obočì zvedat obočì vyz vavě schabiť, -bn ť vzìt, ukr st schabrať sa vzchopit se (tèû "zbrchať sa") schlamstn ť polknout, spolykat (ve spěchu) schłop vik ř velk (na chlèvě, m dveře) schlopec vik ř obyčejn (na chalupě, nem dvìřka) schłubnosť vychloub nì schłubn chlubiv schmatiť uchytit, sebrat, popadnout, shr bnout (SchmatÌł gatě, utek ł.) schmatn ť viz "schmatiť" schod ub v nì MěsÌce, poslednì čtvrt (MěsÌček roste a schodì.) ; 2. z pad slunce; 3. padek schodiť sch zet (s kopce); 2. prochodit, pochodit; 3. vzch zet, klìčit; 4. ub vat (o MěsÌci) schodiť sa sch zet se, shromaûďovat se schodky schůdky; 2. z střihy ve vlasech schodn voda voda lèčiv nabran ve "schodnici" schodnica mìsto soutoku dvou potoků

6 6 schoď vať sa sch zìvat se, shromaûďovat se schody mn. ûebř na půdu s prkènky mìsto přìčelů schody mn. schody, ûebřìk na půdu schody na h ru schody na přìčnè zdi od komory schop schopnost schopy vlohy schûř (M) tchoř schovať si uöetřit, nahospodařit si schrana kryt, skr ö schr niť uklidit, ukr t, uloûit na chr něnè mìsto, schovat, sklidit (obilì) schraňov nì sklizeň schraňovať, - vať sklìzet; 2. schov vat, uschov vat, ukl dat, dělat z soby schrastiť pořìdit si, posbìrat, d t dohromady schrobavěť zčervivět schubłať smotat, zmuchlat sch tať sa mluvit ze sna, blouznit, mìt halucinace (v horečce) schytiť chytit, popadnout (Schytila na sebe öatku.) schytiť sa vyletět, vzletět, uletět (Schyťaci sa, leťèł.) ; 2. sebrat se, zvednout se a n hle se rozhodnout k odchodu; 3. strhnout se (SchytÌł sa povichr.) schytrovať chytře provèst si přìpona -si ("gdosi, co-, kdy-, jak-" ap.) si-i jsi-li Siberija Sibiř sibèryja zima krut sičať mrholit sidła [sy] osidla, oka na pt ky sidło osidlo sifûn sodov voda sigoť bylina? sìh viz "sìha" sìha dèlka rozpaûenì (tèû "s h"); 2. hranice dřeva; 3. tyčka provlečen ruk vy jako trest pro n padnìka, kter někomu "leze do zel " sihla vlhk louka nevhodn pro pasenì, mokřina na poli sihlovit bahnit, mokr sìhn ť s hnout siholiť mûìt, pröet drobounce, mrholit (tèû "sihlačiť") sih lka drobn deötìk sìjať set (obilì), vysèvat sik přìpona -si ("kdosik, kdy-, co-") siła [sy] sìla; 2. mnoho, spousta ("sila chłap "); 3. velkè mnoûstvì (MjÈł peněz siłu.) siłaba slabika; 2. č st skladby silisko velk sìla sìliť (na) nalèhat, usilovat o něco, vyvìjet n tlak, přitlačovat (SÌlili naň hrubo. Nesil tak na pilu.) sìliť na sebe nakl dat na sebe nadmìru

7 7 sìliť sa dřìt, pracovat do moru siln [sy] tlust, majìcì určitou tlouöťku sił moc [sy] n silně, vöì silou, mermomocì, za kaûdou cenu sìň předsìň, sìň proti dveřìm sin l hřib kov ř nebo koloděj (tèû "sin k, modr k, łuh č") sinal k klobouk "öir ň" vyroben z houby choroöe singul rnì hora les, kter vlastnì vìce podìlnìků singularysta podìlnìk sinn sìňov (v sìni) sìpěť sìpat siplav, -o sìpav, -ě sirka, -ky z palka, z palky; 2. fazole velkè, sìrovè barvy sirkov sirn sirota [sy] sirotek sirotka chudobka, sedmikr ska sìtko sìtko; 2. sìťovan přechod mezi "z bky a čepcem" sito sìto, řeöeto (druhy "řičica, ûebro, podsìvka") siv k vůl z uhersk ch stepì sivast siv sivè oči modrè oči sivek öedivec; 2. kůň öiml, bělouö sivnuť (F) öedivět sivo setba, setì, vöe co se seje sivula holubinka nazelenal sivula siv kr va; 2. holubinka nazelenal siv öed sk cať sa neuskutečnit se, vzìt mysl zpět (Svaďba sa sk cała.) skała (R) sk la; 2. lom na k men sk lì kamenì skalist skalnat skałka viz "hromadnisko" skapať zdechnout, pojìt skartiť vybìt, pobìt, pozabìjet; 2. zkazit, nepodařit se (Skartiło sa mu to.) skèłko sklìčko, tabulka skla skeln skleněn skepkovať (M) zrazovat, rozmlouvat skład hromada kamenì mezi poli (na kterou se ukl d sesbìranè kamenì); 2. pole s br zdami naoran mi do středu pole skł dať (sa) skl dat obilì (do "kołk ", mandelů nebo "křìûałek" - R); 2. kozděl vat (oheň); 3. sv dět vinu; 4. skl dat se (na kostel); 5. spolèhat se skł dať sa (na co) spolèhat se na něco (Čłověk sa poř ď na cosi skł d a očk v.) skł dek skł dka hromada kamenì hromada sesbìranèho kamenì; 2. br zda; 3. sklad dřeva; 4. sbìrka (na kostel, varhany ap.)

8 8 skłapn ť zavřìt (knihu) skleň k n doba ze skla sklènka sklenice, l hev sklènkař podomnì prodavač skleniček sklenn skleněn sklèpek sklep, j ma na uskladněnì brambor nebo obilì sklepiť klenout (strop sklepu) skłopec, schło- vik ř ve střeöe; 2. skřìňka na chyt nì pt ků; 3. past sklopn ; 4. vykl pěcì dveře na půdu skludiť uklidit, schovat, sklidit skludiť sa ukr t se, schovat se skl zať sklìzet, schov vat skobla ökrabka bedn řsk skûkať, -k ňať sk kat skoky honem; 2. nohy zvěře (zaječì, srnčì) skoky! honem, rychle, skokem, hupkem, prkem skok cať sk kat daleko skołek odpad při v robě dřevěn ch lopat skolenčiť "zkolenkovatět" (RÈû n m skolenčiła.) skolenčovatěť zchromnout skolhan vysok, such chlap skomla lakomec, skrblìk skomziť zničit skon řiť sa + rozvětvit se skopiť shrabat do kopek skopn ť řepu poranit si palec kopnutìm o k men skorec pt k? skoro časně, brzy; 2. tèměř, m lem skor cno časně, velmi brzy skor cno r no časně z r na skor rann ("skorè zemň ky"), časn ; 2. brzk skořica skořice skosek öindel z ûen ; 2. klìn skosito öikmo skosit öikm ("ruk vce skositè") skotn ovca březì ovce skotn březì skotn křiv k nůû s dut m "kł tkem" v němû jsou malè skot lať (sa) skulit se, skut let (se) skot liť viz "skot lať" skovan schovan skovať (sa) ukr t (se), schovat (se) skov vať schov vat skradn ť sa zm lit se, nepochopit skrajek odkrojen vrch řepy skrasť sa přijìt zkr tka, dop lit se, mìt ökodu (S t koz sem sa hrubo skradl.)

9 9 skŕčať sa krčit se skrojek krajìc chleba skrsn ť zakrnět skr cať kroutit, zkrucovat skrut přadènko? skrutek povřìslo; 2. ot pka chrastì na z top; 3. vìch skrutek bavlny (F) předeno skr tiť zkroutit, stočit, zatočit skrz teho proto skrz, -zev kvůli, proto, přesto, skrz(e), přes skrzev ohledně skř pať zml tit (koho) ; 2. chrupavě snìst skřečeť sedět na vejcìch (o slepici) skřečka kvočna skřehniť sa ökèřit se skřek (Vi) křik skřèkať křičet skřekoň křikloun skřenčeł (Z) neötìpn (dobře se neötìpajìcì) skřènit sa (B) vysmìvat se (viz tèû "ökřèniť sa") skřidèłka poklička skřidła poklička; 2. taöka střeönì skřidła poklička skřich z sobnicov truhla (tèû "s sek, ötrych") skřich (Z) moučn truhla skřìp husì křìdlo vysuöenè (na vymet nì) skřipadła mn. zařìzenì, pomocì něhoû se spojovalo t hlo jařma ("kluka") s pluûn mi kolečky skřipce viz "skřipky" skřìpiť sa přìt se, h dat se skřìpka mrzutost skřipky, -ple housle podom cku vyrobenè skřìöenì slavnost vzkřìöenì na BÌlou sobotu; 2. zmrtv chvst nì Krista skřìû dèöť v zimě mrznoucì, krupky skuh kať, -ňať viz "skujìkať" skujìkať nařìkat, plakat, bědovat, ječet, skučet, kvìlet, v t sk kat (B) viz "skujìkať" skulin ř deska zadlaban do tr mů (kryje mezeru s "vymöenìm") sk liť sa (R) schoulit se sk poň, -p ň lakomec skup vať skupovat sk p skoup sk öať zkouöet skuť domluvit, smluvit, dohodnout skut lať sa skut let se skvasiť dohodnout, pořìdit, sjednat, dos hnout, svèst, vyjìt (Nelza s nìm nic skvasiť.)

10 10 skyba, -bka skyda skyje skynoûen skynoûiť skysliť skysn ť skysť sk öčiť sa słabo słabota słabučk słač słačat (B) slačať (na keho) sł čiť, -čeť sł deû sładisť (R) sł diť sładkav sładkè dřevo sładkohub sładk trh sładk trh (B) słaď čk słaďunk słak (Z) sł ma cepov sl ma dl h słameň k słaměnec słaměť słamina słamjanka słaniny mn. sł veček słavnìk sł vořiť + słech slepcovať sa slèpčì slèpka (J) slepoň slep gul ö slep prah slevaňa krajìc, sk va (půl krajìce ukroj. z jednè strany) ûena velk a siln (nikoli vöak tlust ) lyûe zničen, poökozen zničit, pokazit, poökodit zoctovatět zkysnout; 2. zůstat někde dlouho zkysnout zkysnout, srazit se (o mlèce) slabě slabost, mdloba slab, slabounk svlak chtivě hledět (viz tèû "słačeť") dychtit po darech dychtit, čìhat, vym hat si, přiûivovat se (i kdyû by se mohl s m o sebe postarat) sladkost dèöť na pole oz řenè sluncem slìdit, z vistivě zìrat nasl dl kořen lèkořice lisn trh konan před V noci trh konan před V noci slaďounk sladk svlačec sl ma vyml cen cepy sl ma cepov nepomuchlan oöatka, "okřìn" slaměnn slaměn n doba, oöatka (tèû "słameň k") viz "klaměť" sl mka, stèblo slaměnka slanina, öpek perlička zlat viz "ûałt ř" hovořit, vykl dat sp nek (postrannì č st hlavy); 2. sluch pracovat po nocìch při malèm světle slepičì odrostlè kuře, dokud nesn öì vejce slepec (zhrub.) fazole s kukuřičnou kaöì vařenè v podm slì viz "ledaco" viz "kadečka" (m slo se postupně slèvalo)

11 11 slez slèz slezaňa (F) slezena slibka slibovica slim čiť slìn slìnovačka slìnovica slintať slivy (B) slìû slìûence slizeť slizk sliûky, slì- mn. słnko (Vi) słoboda słobodn chasa słobodnica słobodnìk słobodn słoj słopačka słopať słota Słovač Słov ky słovečko słovèčko slovenka (F) słovènko Słovensko słovensk słoûen słoûiť oheň słoûiť ruky słoûn słp [dl.ł] (Vi) słučka słuhovať sł chať sa slèz lesnì proskurnìk lèkařsk lenoch slezina dìvka, kter poruöila slib věrnosti (po smrti l k muûe k tanci) slivovice jìt pomalu jìl slìnovit půda, slìnovice, cihl řsk hlìna půda, kter drûì pevně pohromadě, jìl slinit övestky mřenka podlesnìky (pečivo podobnè lìvancům, ale pečenè na zeln ch listech v peci), (tèû "podlesnìky") pr ötit kluzk nočky slunko obdobì mezi propuötěnìm a nov m n stupem do sluûby (pachołka, dìvky, poh nka), od ätěp na do NovÈho roku; 2. voln den ve sluûbě (M slobodu, öèł tančiť.) svobodnì ml denci a děvčata děvče svobodnè svobodn sedl k (zpoč tku jìm byl jen fojt, později i ten, kdo se vykoupil z poddanstvì) svobodn puklina v kameni n poj dobytku, okal pìt (o dobytku); 2. chlastat, opìjet se, nepìt s mìrou (kořalku) nepohoda, slota; 2. dareb k lidè ze Slovenska Slovensko slovìčko slovìčko ovce ze slovenska slovìčko (důvěrnè) kraj Slov cko slov ck sezdan zap lit oheň sepnout ruce sn öenliv, hodìcì se k sobě, mìrumilovn sloup maöle, smyčka, uzel; 2. oko, dr těn smyčka slouûit sn öet se, vych zet s něk m (Nemoû sa społu sł chať.)

12 12 słuka sł nečno sl nko, -nèčko sł p sł pec sł pek sł pek (Z) sł pica sł pica słuûebn słuûebnosť sł chať słyö słyö vať slzeť slzk smaûenè trnky smaûenica smaûiť trnky smek smèkať smekn ť směöno smetanica smetina smetiny smetiť smìchy smìjať sa smìť sa smjad, sňad smjadn, sňasmochliť smochliv smok smoła smoła bìł smoła čèrn smol k smoł r smoliť sa smolň ček smotłacha smrad smradl k smradlavec smraďoch uzel velk ozdobn na "r öce" (tèû "hołubica") slunečno slunko, Slunce sloup souč st hrabì v nìû jsou upevněny zuby drûadlo s ostřìm na " tornìku/vtěr ku") stèblo přìčel vyztuûujìcì oblouk "hrabice" souč st "łep ku" (vyztuûenì "obł ku") sluûčì, souvisejìcì se sluûbou sluûba, pracovnì povinnost sl ch vat vranka obecn (ryba) sl ch vat vytèkat po kapk ch, vlhnout slizk, kluzk övestkov povidla smaûenice vařit povidla skok sk kat st hnout z kůûe směöně sběračka na smetanu z lipovèho dřeva smìtko smetenè nečistoty, zbytky rozhazovat smetì, dělat nepoř dek smìchem vysmìvat se sm t se, posmìvat se ûìzeň ûìzniv slzet, plakat plačtiv, deötiv had, poûìrajìcì lidi i dobytek (tèû "zmek, zmog, zmok") smůla, nezdar; 2. pryskyřice, smůla smůla taven (přecezen ) smůla öevcovsk a lodnì (zbytek při tavenì) dûb n vysmolen ; 2. bota se övem vzadu "hrč" na kmeni, suk vrtět se, kroutit se druh rar öka obilì nevyčiötěnè (s plevelem) z pach, puch; 2. nad vka hadovka smrdut (tèû "čertinec") viz "smradl k" ten kdo p chne a smrdì

13 13 smraďut smrady smŕčať smrděť smreč k smrèčì smrek smrh smŕkať smrť Smrtn neděla smrdut smradem (Nemoh smrady obst ť.) namìtat p chnout, zap chat ("smrdì groöem, m łem, čertem, hadem, ûidovin, gořał, jak cap, jak dudek, jak ras pytel" ap.) větöì smrk smrkov les, smrčì smrk smrû jedl smrkat smrt poč tek jara (vyn öela se "mařena") - dva t dny před Velikonocemi smrtnica smrtn neděle; 2. viz tèû "mařena" smuda ničema smutn öpatně rostl ("smutn rèû") smyčiť tahat, vytahovat, vlèci, sm kat smyčka kr tk kl da vlečen po sněhu smyčkař pytl k okař smyk hrom dka větvì sv zan řetězem nebo provazem ke stahov nì; 2. velk bukov kus; 3r ha, ûlab, jìmû se stahovalo dřevo; 4. lump, otrh nek; 5. viz takè "smyčka" sm k! öup! sm kať sm kat, tahat, cloumat; 2. vl čet, stahovat dřevo ve "smykoch" sm kať sa osopovat se (na koho) sm kł opil sm kn ť sm knout; 2. ukr st; 3. uhodit sm kn ť odskočit (prudce) sm kn ť (sa) trhnout, sm knout; 2. uhodit; 3. opìt se smykula ûena lehk sn viz "sn ď" sn ď pr, moûn, snad (Sn ď ste byli na p ti?) sňad ûìzeň snědek nemoc sněd tmav (chlèb, mouka, těsto - ne "čèrn ") sněh snìh sněh kr pkovit snìh sypk, zledovatěl (firn) sněh pł stovit snìh v pl stech, v kusech sněhov voda jarnì povodeň sněhule sněûnice snět trup těla, tělo bez hlavy; 2. kmen stromu sněť přìčn řez pilou do kmene stromu sněûnice kroupy (ledovè) snica snice (podpěra ûebřin vozu) snice mn. rozdvojen č st předku vozu, na jehoû koncìch je upevněna "podjìûďa" (do přednì č sti se zasouv "oje") snìdanì snìdaně

14 14 snìť sa zd t se (ve snu) snoha (B) haluz, odnoû, dvojkmen (tèû "panoha") snoh l "ogar" nebo v rostek s dlouh ma nohama snopl k nad vka nedospělèmu chlapci snovadlica zařìzenì k převìjenì nitì z cìvek na "snovadło" (souč sti: "pìöčelnìk s 12 pìöčeli/cìvkami, snovadlica, snovadło s křìûi") snovadło drû k osnovnìch nitì ručnìho stavu, osnovnì v l (tèû "n voj") snub svatba sn ť snovat sn ť sa sunout se, vyletovat, vylèzat, plazit se ("roj, had sa snuje") sob ö svatba sob öiť sa ûenit se, vd vat se sobě (M) si (předevöìm na MeziřÌčsku) sobiť si přivlastňovat si sobn podsadit, zavalit ; 2. hrub, nadut, drz, dom öliv, zpupn sûcat (B) strkat, vr ûet (do někoho), (viz tèû "sûtať") sočanka sirup z javorovè mìzy sočiť zlobit se sodovč k [v/f] l hev na limon du s pèrov m uz věrem sodovj k (M) l hev na sodovku sodovka [v/f] limon da sofky čepy socha podpěra z rozsochatè větve soja viz "soj k" soj k sojka (VřÈöče jak soj k.) sûkať uûìvat v n řečì "sû" mìsto "jsou" (Han ci) sokolovňa sokolovna, tělocvična solisko mìsto vyloûenè ploch mi kameny poblìû salaöe, na kterè se ovcìm 2x t dně sypala sůl; 2. kor tko dřevěnè dlouhè pro tent û čel solnica, -nička sl nka, n dobka na sůl soln prodavač soli sołotiť l t, nad vat som r osel; 2. hlup k somìca (M)??? ("stavjať, kučovať dřevěnè somìce"), snad pařez somłať mrmlat (tento zvuk vyd v dobytek při pastvě je-li znepokojov n) somrať ûebrat somtať polohlasem nad vat, huhlat, brblat sopel nosnì hlen sopl ň, -loň usmrkanec soplavka [v/f] r ma sopliduda usmrkanec sopliť smrkat, posmrk vat; 2. poprch vat, mûìt sop ch komìn ("d mnìk") vyveden jen na půdu odv dějìcì kouř z pece; 2. větracì dìra ve stropě jizby nebo sklepa sorta třìda zboûì, druh sota der sûtať strkat (do koho), cloumat (k m) (PosÛt ł ňa.)

15 15 sotiť sûtn ť sotoniť sotor sotŕcat sotŕcn ť sot rek sot rek sot sať (sa) sovist sp čiť sa spačovit sp d spadek spadky spadn ť sp dy mn. spachtovan spachtovať spajzn ť spakostiť spakovať (sa) sp ł sp nembohem spantan spantať (sa) spaprčen spaprčiť sa spara sp ra sparno sparn spary mn. sp řať spasen sp sł (Z) sp sť spať sp tky spatr bať spav kan spav kať spaûerkovat (Z) spěčovať sa spěö, -öèj nevraûit, nad vat, vyhroûovat udeřit, praötit něk m o zem ûadonit tlumok, kabela; 2. braöna řeznick z r kosu; 3. "ogar" nebo v rostek, kter je tvrdohlav cloumat něk m (sem a tam) öťouchnout do někoho pytlìk na ökolnì potřeby tlumok mal na ökolnì potřeby ûďuchat (se), strkat (se) sově podobn neposlechnout, vzdorovat, vzepřìt se; 2. vzìt zpět, nesouhlasit s ujednan m jankovit z jem, snaha (tak učinit); 2. směr (cesty) rez obiln, padlì; 2. nezralè ovoce spadlè se stromů rosa spadnout; 2. zhubnout, ubrat na v ze z měr, mysl; 2. chozenì k jednomu cìli pronajat pronajmout ukr st pokazit sbalit (se) v růstek na kmeni öìpku sbohem, pozdrav na rozloučenou popleten poplèst, přiotr vit (se) (Vöeci s spantanì ömatł kem.) potrhl chovat se potrhle ochočen kvìčala jako n vnada k čiûbě styčn plocha duöek bedna vedro, horko, parno palčiv mìsta nebezpečn chodit po "spar ch" spasen (dobytkem i Bohem) schopn (pejor.) (Ten je sp sł neco dat! - nic ned ) vyp st leûet v hrobě, b t pohřben zpět zhltat, snìst, spotřebovat zh čkan zh čkat snìst vöe bez ohledu na chuť vzpouzet se, br nit se spìöe, sn ze

16 16 spěöèj spěön, -o rychl, -e spiksa spiknutì, vzpoura spina lesnì lučina spìnať vzpìnat, spìnat (ruce) spìnať sa vzpìnat se, natahovat se, lozit po něčem, öplhat (SpÌn ł sa po mamě, po stromoch.) spinka kůl drûìcì hromadu dřìvì spinka (Vi) viz "öpruöla" spinka (Vs) rozpěrka ûebřin; 2. spona u muûskè koöile a ûensk ch ruk vců (spr vněji: "perleťov spinka") spìrať sa vzpouzet se, neuzn vat n zor jinèho, odporovat, přìt se spìrka spor, h dka, roztrûka spisko pelech, mìsto pro spanì, leûisko zvěře spìvanka pìsnička spjat spojen spłak střecha ostr, přìkr spłaka půda splaven spł kn ť spl chnout spl kn ť sa zm lit se splantan pomaten, popleten ; 2. pocuchan, zamotan splantať splèst, zmuchlat, zamotat, (tèû "po-, za-, roz-, vy-") splaskn ť ztratit na objemu, odpuchnout splaskn ť (sa) smrötit se spłaöiť obstarat, sehnat, opatřit splaöiť sa zplaöit se (Koně sa splaöiły.) spłaviť sa zpotit se splaz viz "z trh" splèť sa zbavit se (Teho sa nesplejeö!) spleten zamilovan (drûì spolu) spod nka (M) spodnička spodek spodnì mlecì k men (pevn ) spodň ky podvlèkačky, dlouhè muûskè spodky spodnì gatě podvlèkačky spodnì öatka ö tek červen bavlněn nebo vlněn (60x60 cm), noöen vdan mi ûenami pod hornìm ö tkem (zakr val vlasy; nosil se na jiûnìm VsetÌnsku a v povodì Senice) spodnica sukně spodnì z bìlèho pl tna, v pase nařasen (tèû "rub č"); 2. spodnì deska na voze spodoba podoba, vzhled, vzezřenì, tvar spoj vka [v/f] steh, jìmû se k sobě seöìvaly pevnè okraje pl tna (nekladly se přes sebe) społa, -ły zpola, napolo społečnìk podìlnìk społem spolu spolica kaöe prosn zapečen s brambory; 2. směs pohanky s ječmenem spolina směs jarnì pöenice a pohanky 1:1

17 17 społky společnè pastviny několika vlastnìků spoměť (si) vzpomenout (si) spomìnať vzpomìnat sponad z mìsta nad spopod zpod, z mìsta pod něčìm spopřehazovať zpřeh zet spopřevracať zpřevracet spor syt, sytiv, vydatn, siln ("spor chleba, m ka, pr ca, chłap" spor ö n mel, obiln plevel spoöika öikmo, zeöikma, koso spovědelnica zpovědnice spoza za, z mìsta za něčìm spozdaleka zpovzd lì spr öať sa doproöovat se, dovol vat se (Boha) spraön březì (o kraličici) spratek psì nebo kočičì kůûe vydělan ; 2. čtver k, öelma spr va zařìzenì; 2. z leûitost, potřeba (PřiöÈł sem za sv spr v.) ; 3. řednì den na z mku spr va oprava spravedliv spravedliv ; 2. opravdov, skutečn, prav (To uû je spravedliv zima.) spraviť opravit, udělat, vykonat; 2. podat zpr vu spraviť sa ustrojit se, oblèci se; 2. porovnat se, vyrovnat se (v dluhu) spraviť si připravit si, uvařit si spr vně levně, lacino (Uděł ł mu to spr vně; k pìł to spr vně.) spravovať připravovat, nakl dat ("spravovať zelè"); 2. konat, chystat (pohřeb ap.) spravovať sa strojit se, oblèkat se do vöednìch öatů; 2. nabìrat sìlu po nemoci; 3. přetvařovat se (Enem sa spravuj chrom m!) sprost prost, skromn, obyčejn sprstven slepen, zplstěn (vlasy, vlna) sprubovať vyzkouöet spr čať sa vzpouzet se, odpìrat spr čen vykroucen, nerovn, zkroucen (o dřevu) spr čiť sa prohnout se sprvöka, - ku zpoč tku sprysk ûìla kamene vystupujìcìho na povrch; 2. stupňovitě zamrzl potůček spřaha spřatn spředy spřejìcn spřejn spřìčka spřìdy spřìh nì spřìhať (sa) spřeûenì konì dvou sousedů dobrosrdečn, nelakom, př telsk zepředu dobrosrdečn ötědr viz "skřìčka" dřìve, předtìm spřah nì různ ch zvìřat do tahu (např. kr vy a koně) spřahat dohromady (cizì koně dohromady, přìp. koně s kr vou)

18 18 spřìhn ť sa spřihnutì spřìkať sa spuchł spuchn ť spust sp sť spusta spusta spustačiť spustiť spustiť sa spustovať sp tan, -tňasp tať spytovať sr č sračka sračky sr gora srala sraligaťa sranda srandovnì sranec sranì srať srať (keho) srať hub srať sa srať si sr ûať sr ûať vodu sraziť srdit srchk sŕn srnča srnčì noûky srnice srpeň spř hnout se (potahem); 2. dohodnout se, shodnout se, vych zet spolu spřeûenì protivit se, vzpouzet se opuchl, naběhl otèci, naběhnout neomalenost, prostop önost (Krade ve spust - bez ostychu. Ve spust světa - prostop öně.) deskami vykl dan "smyk" neplecha, nepoř dek; 2. viz takè "pustota, dopusta" mizernè počasì zpustnout, nedbat o sebe slevit (na ceně) zpustnout, zhřeöit, ûìt nemravně, změnit se k horöìmu; 2. opustit, zanechat (NÈ a nè sa ho spustiť.) ; 3. spolehnout se (NÈni sa moûnè v ničem naň spustiť.) dov dět, dělat neplechu; 2. nechat zpustnout spoutan spoutat pozorovat, zpytovat z chod (venkovnì), latrìna průjem, běhavka; 2. nevzhledn řìdk směs nechutn břečka; 2. řìdkè v kaly zbabělec, slaboch člověk boj cn, poseroutka, b zlivec, zbabělec (tèû "prďa") b zlivec legrace směön, legračnì v kal, lejno, hovno, prd, pöouk k lenì k let, vyměöovat v kaly; 2. ulevovat si, smrdět; 3. dr ûdit, rozčilovat někoho (pejor.) rozčilovat (Neser ňa!) blìt, d vit (pejor.) b t se (pejor.) ; 2. zdlouhavě tvořit, prov dět (Neser sa s t m!) k let si; 2. pohybovat se rychle (pejor.) kompletovat dřevěn v robek z připraven ch souč stì vypouötět vodu odsekat přebytečnou hmotu dřeva na polotovaru srdnat hrub, tvrd, drsn, nepoddajn (konopì, len, pl tno); 2. trpk, such, nesoudrûn (chlèb, ovoce, kaöe) srnec kolouch, srnče dřìvì nekvalitnì hlìsty srpen

19 19 srsk sröleň sröň k (B) sr bek sr benì nesourod, drsn na omak, nepojìcì se sröeň čmel k stud nka s roubenìm kryt öindelovou střìökou; 2. sklìpek na mlèko (s protèkajìcì vodou) srub, sroubenì, dolnì č st val. chalupy (dìly: "podeövy, slepè prahy, v z nì srubu, podokennì prahy, v z nì okennì a dveřnì, zavìrka, podtr mnice, bidèłka, tr my stropnì, okapovè prahy"; tr my v rozìch byly spojeny "modłov nìm") Mezery mezi tr my byly "vymöenè" mechem a zakryty "skulin řem"; srub byl postaven na podezdìvce, v jejìû dolnì č sti b val obvykle zabudov n vchod do sklepa. Ochoz na podezdìvce se naz val "n spa", prostor mezi tr my a okapem "obzajt". sťasťaby st čanì st čať st čať (M) st dco st do sťagde sťagdo sťahel sťahle st hł sťahn t (B) stahovať sa stah vať sa sťajak stajňa sťakom stakrahovì (Vi) st ł stamoc ť stamot ť, -tèl stamoty st nì stanica st nisko stanovisko stan ť předpona -koliv, leda- ("sťagdo, -co, -jak,-gde, -gdy" ap.) ledaûe viz "c děnì" st čet, svinovat; 2. st čet (vìno); 3. postačovat, stačit (jìdlo) stavět snopky ovsa nebo pohanky ("t čky") st do, st dečko hejno ledakde kdokoli uzda, oprať opratě utaûen, sevřen sloveso bez inf., uûìv se jen v podmiňovacìm zůsobu, obv. jen v min. čase (Sťahl sem vědět - kdybych byl věděl; sťahlas přijìt - kdybys byla přiöla; sťahli sme to donèst - kdybychom to byli donesli.) sch zet se stahovat se vöelijak st j komukoliv čert ho vì věrn, st l odtud odtamtud odtamtud č st chlèva, v nìû je dobytek krmen; 2. č st koö ru nebo ovčìna v nìû jsou ovce sehn ny po vydojenì n draûì, četnick stanice soubor zařìzenì k letnìmu ust jenì hovězìho dobytka na vzd len ch horsk ch pastvin ch (obv. jen pro jednoho hospod ře) viz "połednisko" vst t

20 20 stan ť si postavit se (Stan ł si přede dveři.) stan t vstal, ten kdo vstal sť pať snìst (pejor.) sťapať (F) sr ûet (se stromu) sťapčiť snìst s mlask nìm star manûelka star baba slep b ba (dětsk hra) star hlina člověk st řìm seöl star hr za (Vi) staröì ûena, kter se okatě chov jako mladice star koza děvče odrostlè, kterè si počìn dětinsky star prča viz "star hr za" star svatka ûena staröì určujìcì chov nì nevěsty a druûiček na svatbě star öatina (M) kroj lidov starať sa starat se, pečovat; 2. kvokat ûalostně (o slepicìch, kdyû majì hlad) starè mèna hor starè, jiû neuûìvanè n zvy kopců a pohořì: Cap, Vsack C b (nynì C b), Uhersk JavornÌk (Velk JavornÌk), JavornÌk nad MinařÌkem (JavornÌk), Znakov Gr ň, Holom c (Pt čnice), Makytka (Trojačka), Stoličn (Stolečn ), Bereh, Berk (uhersk n zev pro JavornÌky) starè ohřebło star baba starè roky vysok věk starè svaty pečivo svatebnì (dar nevěsty rodičům ûenicha) starec stařìk st rek čepec bìl st rka husa, kter m housata starkavěť zrezavět (o pl tnu) staroba st řì starosť st řì; 2. pèče ("na starosť" - do pèče) starosta starosta na vesnici (ve městě "purmistr") starosťè starostova rodina starosvěck star, zastaral, staromûdnì, ortodoxnì star cn stařičk, velmi star, přest rl star star (tèû "star cn, stařučk ") star hrč k (Vi) star bručoun star prďa star slaboch, prďola star syr brynza star, -r (M) manûel, manûelka stařať st rnout stařena ûena star (pejor.) stařenka babička stařì předkovè ("naöi stařì") stařìček dědeček stařìk star muû (pejor.) stařina s dlo nekvalitnì obalenè pl tnem a zauzenè st ť st t, post vat; 2. mìt cenu; 2. z leûet (Mu na tem nestûjì.) ; 3. mìt na starosti (StÛjÌ to vöecko na mně.) sťať odb t r zně, zkrotit; 2. setnout, stìt (strom)

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_258 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Poznáš mě? Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_38_03 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mgr. Jarmila

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

Rozdělte podtržená slova na podstatná jména a slovesa. U sloves určete osobu, číslo, způsob a čas. U podstatných jmen určete pád, číslo, rod a vzor.

Rozdělte podtržená slova na podstatná jména a slovesa. U sloves určete osobu, číslo, způsob a čas. U podstatných jmen určete pád, číslo, rod a vzor. VÁNOČNÍ DOMÁCÍ ÚKOL, 18. 12. 4. 1. 2016 JMÉNO:... Doplňte správně i/y a í/ý - vyjmenovaná slova V chr v vrátil borov ci. Okolo Starého Běl dla se často oz val v skot pob hajících dětí. Přes hraniční horstva

Více

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI O příbytcích starých Slovanů Slované osídlili vlídné, úrodné oblasti kolem řek, jež byly nezbytným zdrojem vody, ale také potravy. K postavení svých obydlí si vybírali

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. Jak se oblékáme Zuzana Musilová Cíl: vytvářet emočně podporující prostředí, vnímat rytmus a tempo, seznamovat se s novými pojmy, rozšiřovat slovní zásobu,zapojovat sluchovou kontrolu, uvědomovat si změny

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Všední strava v hornických rodinách v 19. století

Všední strava v hornických rodinách v 19. století Všední strava v hornických rodinách v 19. století Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0950 VY_32_INOVACE_dej2_uhl02

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

slepýš pyl netopýr třpytit se klopýtat kopyto noční létající savec beznohý plaz podobný hadu jemný prášek ve květech zakopávat

slepýš pyl netopýr třpytit se klopýtat kopyto noční létající savec beznohý plaz podobný hadu jemný prášek ve květech zakopávat netopýr noční létající savec slepýš beznohý plaz podobný hadu pyl jemný prášek ve květech kopyto rohovitý obal chráníci konce nohou některých zvířat klopýtat zakopávat třpytit se blýskat se, lesknout se

Více

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk listopad říjen září Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk měsíc téma Projekty + mezipředmětové vztahy Čt Cesta do školy vyprávění podle obrázku Ps Správné psací návyky,

Více

VE SPOLEČNOSTI Sl NEJSME VŠICHNI ROVNI

VE SPOLEČNOSTI Sl NEJSME VŠICHNI ROVNI OBSAH Lze se naučit etiketě? 5 Etiketa a zdvořilost jsou slova souzvučná 5 Zoon politikon 6 To se mám přetvařovat? 7 Jaké jsou největší prohřešky vůči společenským pravidlům? 7 Slušnost a zdvořilost 8

Více

Jsem statný stálezelený jehličnatý strom. Dorůstám do výšky až 50 m. Mám rovný kmen, který je v mládí pokrytý hladkou, světlehnědou kůrou, která se s přibývajícím věkem mění v šedohnědou až červeno-hnědou

Více

VODNÍ KASKÁDA S LOUŽÍ

VODNÍ KASKÁDA S LOUŽÍ Technologie zakládání technických prvků 1) VRBOVÉ IGLŮ - proplétané malé: výška cca 150 cm, průměr cca 150 cm - proplétané velké: výška cca 2 m, průměr cca 2 m 2) VRBOVÝ TUNEL - délka cca 4 m, šířka cca

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk!

2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk! 2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk! Milí žáci a žákyně, toto číslo vám přináší velikonoční tradice a zvyky různých zemí, hádanky, komiks Speciální agent i pohled na Velikonoce očima vašich spolužáků,

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Anketa pro rodiče dětí

Anketa pro rodiče dětí Anketa pro rodiče dětí Příloha I. Vážení rodiče, pro účely své diplomové práce bych Vás ráda požádala, zda odpovíte na několik otázek, předem děkuji za Vámi věnovaný čas. Cílem mé práce je zjistit, zda-li

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

VÍTĚZSLAV NEZVAL MOŘE LÁSKA MÁ

VÍTĚZSLAV NEZVAL MOŘE LÁSKA MÁ VÍTĚZSLAV NEZVAL MOŘE LÁSKA MÁ MOTTO: Báseň je ten svitek celulózy, filmové celulózy, celulózy. Název je to světlo v magické krabici, černé, magické krabici, krabici. A vy jste bílé plátno. Ale někdy také

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Metodický list. Mgr. Darja Dvořáková. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky využíváním ICT

Metodický list. Mgr. Darja Dvořáková. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky využíváním ICT Metodický list Název materiálu Autor Klíčová slova Šablona Líčení Mgr. Líčení, personifikace, epiteton, přirovnání, metafora III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky využíváním ICT Datum vytvoření 11. října

Více

JÍDELNÍ LÍS TEK 13. - 19. 2. 2012 týden 7

JÍDELNÍ LÍS TEK 13. - 19. 2. 2012 týden 7 Po 13.2.12 JÍDELNÍ LÍS TEK 13. - 19. 2. 2012 týden 7 Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e 3, 2 3, 9, 2, 9/2,, 14 3, 9, 2, 9/2, 14, ZAM, CIZI 3, 2,, 14 Polévka hov zí vývar se zeleninou a Lipánek

Více

Vaříme s babičkami. Str. 1

Vaříme s babičkami. Str. 1 Str. 1 2 kg brambor 1 kg kysaného zelí 1 kg uzené maso 1 kg polohrubé mouky 1 sádlo 2 vajíčka cukr sůl Brambory oloupeme a nastrouháme. Přimícháme mouku, vajíčka a sůl. Těsto nesmí být tuhé. Do vařící

Více

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal Chlapeček a pokličky Byl jeden chlapeček a ten rád někam nakukoval. Koukal do dutin stromů, koukal do ptačích hnízd, koukal i do myších děr. Na tom vlastně není špatného. Jenže ten chlapeček nahlížel do

Více

Ej horenka horuje. 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj.

Ej horenka horuje. 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj. Ej horenka horuje 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj. 2. Ej, běžela ovečka, ej, hore do kopečka, ej, a beránek za nu, ej, vyskočil si na ňu. 3. Ej, gajdošku

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #2810/SBE/2016-SBEM@V 2810/SBE/2016-SBEMI.j.: UZSVM/SBE/2575/2016-SBEM Kupní smlouva (movité v ci) eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128

Více

Gram dobrého příkladu váží více než cent dobrých slov.

Gram dobrého příkladu váží více než cent dobrých slov. ročník 4 2012/prosinec 14 Gram dobrého příkladu váží více než cent dobrých slov. Hana Pinknerová citát vybral Víťa Graubner Sociální služba je realizována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Český jazyk I. stupeň) III/2/CJ1/2/19

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Český jazyk I. stupeň) III/2/CJ1/2/19 Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Anotace: Klíčová slova: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Upířice hupá nad hřbitovem, Rakve ssaje, sedíc nad rovem, Vlíká rubáše, dobývá lupy: "Hadry, kosti dejte, trupy!" Tu hlava se z hrobu vyvalí, K ženě

Upířice hupá nad hřbitovem, Rakve ssaje, sedíc nad rovem, Vlíká rubáše, dobývá lupy: Hadry, kosti dejte, trupy! Tu hlava se z hrobu vyvalí, K ženě J.J.Kalina Hadrnice "Hadry prodejte, staré sklo, Kuchařičky, kosti, kosti! Mějte, lidičky, lítosti, Máteli jaké kosti!" Takto od božího rána volá Žena a s nůší na zádech, V ochlostěné sukni podkasaná,

Více

Výživa. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa Soubor biochemických a fyziologických procesů, kterými organismus přijímá a využívá látky z vnějšího prostředí Nežijeme, abychom jedli, ale jíme,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_250 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!!

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!! Štěňátko štěká: Vše nejlepší k narozkám Starcovi a Veverkovi!!! Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Tak nám přineste přihlášky na tábor a pošlete penízky, ať

Více

Richard Sobotka. Kobzáňův Rožnov. Malíř Jan Kobzáň a Rožnov pod Radhoštěm.

Richard Sobotka. Kobzáňův Rožnov. Malíř Jan Kobzáň a Rožnov pod Radhoštěm. Richard Sobotka Kobzáňův Rožnov Malíř Jan Kobzáň a Rožnov pod Radhoštěm. Richard Sobotka Kobzáňův Rožnov Malíř Jan Kobzáň a Rožnov pod Radhoštěm. 2014 Některým malířům je domov příliš těsný, aby mohli

Více

DOBRODRUŽSTVÍ. Anotace

DOBRODRUŽSTVÍ. Anotace DOBRODRUŽSTVÍ Anotace Autor Žák reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta. Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený projev, přirovnání.

Více

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník Autor: Mgr. Jana Doležalová Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník FARMÁŘ A DOMÁCÍ ZVÍŘATA Obsah PRÁCE FARMÁŘE... 2 PRASE DOMÁCÍ... 3 KRÁVA TUR DOMÁCÍ... 5 KOZA DOMÁCÍ... 7 OVCE

Více

Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD

Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD v areálu ZO ČSCH Strakonice 1 Podsrpenská 339 ( za hřbitovem ) schválený výborem ZO dne 13.03.2015 Oddíl I. Při vstupu do areálu si musí návštěvníci

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_243 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

Foliáš z Fornostu. Toulky

Foliáš z Fornostu. Toulky Foliáš z Fornostu Toulky Poutník I Byl večer, už zavřela se vrátka a jakýs poutník zpíval písničku. Ta slova zdála se být sladká, ale mužíček smutněl trošičku. Kousek dál v prachu cesty kráčí on, malý

Více

Slackline. Dnes slackline dělíme do čtyř základních kategorií:

Slackline. Dnes slackline dělíme do čtyř základních kategorií: Slackline Slackline je poměrně nová sportovní disciplína, pro některé i životní styl. Jeho vznik se datuje někdy na konec 70. let 20. století. V Yosemitském údolí si lezci krátili nudu za deštivých dnů

Více

Plán činností na období: leden 2011 prosinec 2011: PROSTŘEDÍ ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky

Plán činností na období: leden 2011 prosinec 2011: PROSTŘEDÍ ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Název školy Plán činností na období: leden 2011 prosinec 2011: PROSTŘEDÍ ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Datum sestavení plánu 20.1.2011 Na sestavení plánu spolupracovali

Více

1. Дом Dům. 1.1. Къ ща и апартаме нт Dům a byt

1. Дом Dům. 1.1. Къ ща и апартаме нт Dům a byt Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník 1. Дом Dům 1.1. Къ ща и апартаме нт Dům a byt апартаме нт m. byt: со бствен ~ vlastní byt; обзаве ден ~ zařízený byt; едноста ен ~ garsonka асансьо р

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího S A N O K 1 8 7 5 Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího břehu řeky. Děti přeběhly louku, prodraly

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

ONDŘEJ HLOŽEK otluky

ONDŘEJ HLOŽEK otluky ONDŘEJ HLOŽEK otluky ZÁJEZDÍ/EDICE ZHOŘ ISBN: 978-80-87843-01-7 1 Ondřej Hložek (*1986, Opava) Autor poezie, pořadatel literárních akcí a animátor v kulturním dění. V roce 2011 vydalo nakladatelství Dalibora

Více

A PROTO VÁS PROSÍME, ABY JSTE SE SPOLEČNĚ S NÁMI POKUSILI ZAVÉST MASOPUSTNÍ TRADICI I DO NAŠEHO MĚSTA.

A PROTO VÁS PROSÍME, ABY JSTE SE SPOLEČNĚ S NÁMI POKUSILI ZAVÉST MASOPUSTNÍ TRADICI I DO NAŠEHO MĚSTA. MASOPUST VE SMEČNĚ MASOPUSTNÍ TRADICE Jakýmsi předělem mezi zimním časem a časem probouzející se přírody je masopustní období. Nebývá každý rok stejně dlouhé. Jeho délka se určuje podle velikonoc. Začíná

Více

Tá bo r ov ý p ro g ra m p ro šk ol á ky k té m at u

Tá bo r ov ý p ro g ra m p ro šk ol á ky k té m at u Tá bo r ov ý p ro g ra m p ro šk ol á ky k té m at u Přehled témat na jeden týden Lekce k tématu "Evoluce/stvoření" Náměty na závěrečnou slavnost Sešit "Hodinky zlatokopů" (na čtení bible s dětmi) s povolením

Více

ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM. Morfologie a klasifikace artefaktů. Ústav pro archeologii /2016

ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM. Morfologie a klasifikace artefaktů. Ústav pro archeologii /2016 CVIČEN ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM Morfologie a klasifikace artefaktů 1. ZákladnZ kladní tvarosloví keramických nádob n a jejich částí Zuzana Bláhov hová-sklenářová Univerzita Karlova v Praze Filozofická

Více

Domov pro seniory Kurojedy JÍDELNÍ LÍSTEK 8 21. 9. 2015 27. 9. 2015

Domov pro seniory Kurojedy JÍDELNÍ LÍSTEK 8 21. 9. 2015 27. 9. 2015 Domov pro seniory Kurojedy JÍDELNÍ LÍSTEK 8 21. 9. 2015 27. 9. 2015 SNÍDANĚ OBĚD VEČEŘE II. VEČEŘE Drůbková polévka se strouháním. PONDĚLÍ 3: Toust. chléb, pom. vajíčková. Zelenina.-Pečené kuřecí stehno,

Více

Míry, váhy a ceny v Akrimu Old

Míry, váhy a ceny v Akrimu Old Míry, váhy a ceny v Akrimu Old První tabulka obsahuje základní jednotky. Druhá tabulka jednotky alternativní, které můžete používat pokud jste jednotkoví maniaci a chcete se více pohrabat v převodech.

Více

Maminko a tatínku! Škola možná zdá se přísnější, hlavní je, že za rok budem o kus chytřejší.

Maminko a tatínku! Škola možná zdá se přísnější, hlavní je, že za rok budem o kus chytřejší. Maminko a tatínku! Tak už nám to začíná: pouzdro, sešit, svačina, časně vstávat, brzy spát, nahlas číst a pěkně psát, potýkat se s číslicemi, netoulat se nikde sami, slušně zdravit, ne se prát, a zas brzy

Více

Statutární město Přerov. Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád

Statutární město Přerov. Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád Statutární město Přerov Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád Rada města Přerova se na své 45. schůzi konané dne 2.6.2016 usnesením č. 1634/45/10/2016 usnesla vydat na základě ustanovení

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 41. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 41. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST41 Číslo materiálu 41

Více

Výp la ta mzdy. Obec ná pra vid la KAPITOLA 3 3.1. 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP

Výp la ta mzdy. Obec ná pra vid la KAPITOLA 3 3.1. 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP 2720 2730 19. SPLATNOST A VÝPLATA MZDY (PLATU) KAPITOLA 3 Výp la ta mzdy 3.1 Obec ná pra vid la 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP 2730 Výp la ta mzdy se pro vádí v české měně

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

Zdravá výživa & tipy na svačiny. Pavlína Skrčená

Zdravá výživa & tipy na svačiny. Pavlína Skrčená Zdravá výživa & tipy na svačiny Pavlína Skrčená Zdravá výživa - Neznamená úplnou změnu vašeho stravování - Přidáním zdravějších surovin do jídelníčku Dodržovat: pitný režim pravidelně se stravovat a nepřejídat

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Montážní návod. Trubkové spojení Logano G115/G125 Logalux LT300 Logano G115/G125 s hořákem Logalux LT300. 6304 1253 12/2003 CZ Pro odbornou firmu

Montážní návod. Trubkové spojení Logano G115/G125 Logalux LT300 Logano G115/G125 s hořákem Logalux LT300. 6304 1253 12/2003 CZ Pro odbornou firmu 60 5 /00 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Trubkové spojení Logano G5/G5 Logalux LT00 Logano G5/G5 s hořákem Logalux LT00 Před montáží pozorně pročtěte Obsah Umístění...................................................

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

Všeobecné a specializované rozcvièení na I. stupni ZŠ

Všeobecné a specializované rozcvièení na I. stupni ZŠ TV-003.9 I. st. OSV VDO EGS MKV ENV MED Všeobecné a specializované rozcvièení na I. stupni ZŠ Využití: Klíèové pojmy: Pomùcky a potøeby: Vytváøení správného pohybového stereotypu a jeho upevnìní. Smìøujeme

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat: Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat: 1. Pro dravé ptáky a sovy je vhodné toto krmení a) celá usmrcená krmná zvířata vhodného druhu, b) maso jatečných zvířat,

Více

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Jdu vstříc dešti, kapky deště a nebe, podobné ohromné skále,

Více

Christian Morgenstern Měsíční tvary (překlad Josef Hiršal)

Christian Morgenstern Měsíční tvary (překlad Josef Hiršal) /motto/ Christian Morgenstern Měsíční tvary (překlad Josef Hiršal) Tvary plynou po luně, luna z nich div nestůně. Luneva a Lunadam vyjí vkleče bůhvíkam. Při tom vytí zuby svítí na hyenu v sirném kvítí.

Více

SLANÉ BEZMASÉ POKRMY. Bramborák jáhlový

SLANÉ BEZMASÉ POKRMY. Bramborák jáhlový SLANÉ BEZMASÉ POKRMY Bramborák jáhlový 6 středně velkých uvařených brambor šálek vařených jáhel vejce hrubá mouka 3 stroužky česneku drcený kmín majoránka sůl mletý pepř olej na smažení Brambory uvařené

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

Lesy České republiky, s. p. OBORA SEDLICE

Lesy České republiky, s. p. OBORA SEDLICE Lesy České republiky, s. p. OBORA SEDLICE LESNÍ SPRÁVA VODŇANY OBORA SEDLICE Lesy spravované Lesní správou Vodňany zaujímají katastrální výměru 182.561 ha v 382 katastrálních územích Jihočeského kraje

Více

PRVOUKA I.a II. ROČNÍK

PRVOUKA I.a II. ROČNÍK PRVOUKA I.a II. ROČNÍK Pes Kočka Prase Kráva Králík Husa Kachna Kůň Krocan Slepice Ovce Koza Pes domácí Má hlavu Krk Trup Čtyři nohy Ocas Je přítelem člověka KOČKA DOMÁCÍ Má hlavu Krk Trup Čtyři nohy Ocas

Více

Tabulka následující předvádí jich řadu u vztahu na 1 kg látky: specifická teplota

Tabulka následující předvádí jich řadu u vztahu na 1 kg látky: specifická teplota 282 Topení a větrání obydlí lidských. Označili jsme teplota specifickou plynů topivých t. Týče se i ostatních látek pevných, tekutých i plynných, že jich specifická teplota je ono množství tepla, jehož

Více

Kniha receptur. Příloha č. 1 Smlouvy o zajištění stravovacích služeb OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů

Kniha receptur. Příloha č. 1 Smlouvy o zajištění stravovacích služeb OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů Kniha receptur OBSAH Úvod Seznam zkratek a definice pojmů Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary Polévky Hlavní jídla 1. cenová hladina 1. jídlo výběr (minutka) 2. cenová hladina 2. a 3. jídlo

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Príbehy víly Brezinky

Príbehy víly Brezinky Lenka Vydrová Príbehy víly Brezinky KAZDA Kapitola I. překvapení Slunce zvědavě vyjuklo z peřin a namířilo první zářivé paprsky na lesní palouček. Všechno živé jako kdyby čekalo na tento jemný pokyn a

Více

Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Školní jídelna Hradská 5189, 760 01 Zlín 1.9. 5.9.2014

Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Školní jídelna Hradská 5189, 760 01 Zlín 1.9. 5.9.2014 1.9. 5.9.2014 Zeleninová polévka s pohankou Vepřové kostky na kmíně, dušená rýže, rajčatový salát s balkánským sýrem a olivovým olejem, ovocná šťáva Polévka Rozbaš (hrachová polévka s vepřovým masem a

Více

KRÁLOVSTVÍ PANÍ PŘÍRODY. Přírodní zahrada při Mateřské škole Jaroměřice nad Rokytnou

KRÁLOVSTVÍ PANÍ PŘÍRODY. Přírodní zahrada při Mateřské škole Jaroměřice nad Rokytnou KRÁLOVSTVÍ PANÍ PŘÍRODY Přírodní zahrada při Mateřské škole Jaroměřice nad Rokytnou Přírodní zahrada v mateřské škole Přírodní zahrada je velmi hodnotným životním prostorem. Představuje pestrý a biologicky

Více

JANA ČERMÁKOVÁ. Vytvořeno pro žáky s lehkou mentální retardací

JANA ČERMÁKOVÁ. Vytvořeno pro žáky s lehkou mentální retardací Identifikátor materiálu: EU 4 33, příběh Tématická oblast: český jazyk - literatura 1. ročníku Materiál obsahuje dva pracovní listy. Úkolem prvního listu je čtení s porozuměním, úkolem druhého listu je

Více

8 Příloha. Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé. 1. sémantický okruh příroda svět rostlin

8 Příloha. Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé. 1. sémantický okruh příroda svět rostlin 8 Příloha Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé 1. sémantický okruh příroda svět rostlin 1.1. části rostliny vykazující šedé zbarvení 1.1.1. terminologicky (paličkovice šedá,

Více

Copak je to vázaného?

Copak je to vázaného? Copak je to vázaného? Petr Motýl POHOUPEJ divoké husy led na jezerech sobi putující krajinou rozumu krvavé slunce zapadá za betonové vilky na konci vsi přelétavá křídla tmavá louka jabka malované talíře

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 72 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 4. 10. 2012 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty.

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Obsazení: Mariana krásná holka, tmavovlasá (španělský typ), dlouhé bílé šaty, červený šátek (třeba

Více

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu.

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu. KČT Hlinsko pořádá 14. května 2016 autobusový zájezd Neratov Šerlich (Panské Pole Šerlich) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Príloha č. 1 Asociačné odpovede jednotliých respondentov na podnetové slová experimentálna skupina nevidomých

Príloha č. 1 Asociačné odpovede jednotliých respondentov na podnetové slová experimentálna skupina nevidomých VI. Prílohy Zoznam príloh: Príloha č. 1 Asociačné odpovede jednotliých respondentov na podnetové slová experimentálna skupina nevidomých Príloha č. 2 Asociačné odpovede jednotliých respondentov na podnetové

Více

Technické zajištění pracovních operací v RV

Technické zajištění pracovních operací v RV Tab. : 145 Technické zajištění pracovních operací v RV Celkem 1.1 Podmítka (talířovým podmítačem) Talíř. podmítač 3 m + TK 90 kw ha 500 350 0,56 8,0 0,0 78 0 471 549 750 1.2 Podmítka (talířovým podmítačem)

Více

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY L 289/II/1924 CS Úřední věstník Evropské unie 30.10.2008 PŘÍLOHA XIII protokolu I Produkty pocházející z Jihoafrické republiky, na které se ustanovení o kumulaci podle článku 4 vztahují po 31. prosinci

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013

Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013 Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Uhřice závěrečný účet obce za rok 2013. Údaje

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

Dotazník k určení metabolického typu

Dotazník k určení metabolického typu 1 Dotazník k určení metabolického typu dle Billa Wolcotta U každé otázky si vyberte pouze jednu odpověď, která vám nejvíce vyhovuje. Pokud na vás neodpovídá ani jedna z nabízených odpovědí, na otázku neodpovídejte.

Více