Ženy modlitby - Newsletter

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ženy modlitby - Newsletter"

Transkript

1 Ženy modlitby - Newsletter Sjednocená letniční církve Služba ženám červen 2015 Dejte nám Like na Ladies Prayer International Ťuk ťuk Wanda Chavis A tak vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. ( Lukáš 11,9-10). Ťuk, ťuk. Kdo je tam? To jsem já! Kdo já? Já! Máma, která se modlí pouze v případě, že má VELKÝ problém se svými dětmi. Teda! To všechno zužuje to je asi dvě třetiny matek, které znám. Můžeš být více konkrétní? Já máma, která se cítí tak vinna tím, že ti vůbec klepu na dveře. Už je to tak dávno, co jsem Tě navštívila osobně. Ano? No, budeš muset být přeci jen více konkrétní. Stále se nikam nedostáváme. No já! Máma, která chodila na setkání žen Dcer Sionských, když moje děti byly ještě mladší, pamatuješ? Dnes jsou již vdané, tak si nemyslím, že musím dál chodit na ta modlitební setkání. Hmm dobře. Teď jsme výběr zúžili asi na tisíce matek. Mohla bys mi dít rtrochu více informací? To jsem JÁ VŽDYŤ MĚ ZNÁŠ! Já jsem ta s dvěma malými dcerami, které jsi naplnila Duchem Svatým v útlém věku a oni přijali tuto pravdu pamatuješ? Ta nejstarší? Jela na misijní cestu a získala touhu k evangelizaci. Vzala si toho mladého služebníka a teď pracují jako pomocníci v Irsku. Vím, že si mě pamatuješ! Ale moje mladší Bože, ta má potíže. Opravdu potřebuji, aby sis na mě vzpomněl. Jsem zoufalá!

2 Ano, věděl jsem, kdo jsi ještě před tím, než si klepala. Jen jsem chtěl, aby sis uvědomila, kdo jsem já. Pokud vás tento dialog chytil za srdce, modlitebně dnes projděte následující verše. Hledat, klepat, žádat. Kéž má modlitba k tobě dorazí, vysvoboď mě, jak jsi zaslíbil! Žalm 119, 170. Říkám Hospodinu: Můj Bůh jsi ty. Vyslyš, Hospodine, moje modlitby! Žalm 140, 7. Volám tě, Hospodine, ke mně pospíchej, vyslyš můj hlas, když volám tě! Žalm 141, 1. O tobě přemítá mé srdce, že říkáš: Hledejte mou tvář! Tvou tvář tedy hledám, Hospodine, Žalm 27, 8. Nuže, toto praví Hospodin: Ano, válečníci budou o vězně obráni, tyrani budou zbaveni kořisti! Já sám se postavím tvému odpůrci, já sám tvé děti zachráním! Izajáš 49, 25. Poznámka: Wanda Chavis je ženou kazatele Jeff L. Chavis a matkou Brocc, Cortt. a Kyle. Zbožňuje svých šest vnoučat, ráda čte, píše a miluje ocean. Dodělává si magisterské vzdělání v oblasti veřejného zdraví / doplňující léčby.. Wanda cestuje se svým manželem a jsou zapojeni do multikulturní služby v letniční církvi. V současné době take slouží jako ředitelka pro službu ženám v NC a rádá povzbuzuje ženy ke svatosti, naději, k smíchu v každodenním životě. Můžete navštívit její osobní stránky na Usilování Jill Patterson "Proste a dostanete, hledejte a naleznete, tlučtě a bude vám otevřeno " (Matouš 7:8). Proste! Hledejte! Tlučte! To je vše o činnosti. Pojďme se do toho vrhnout! Přijměme to, co má Pán pro nás. Jednou jsem s dětmi hovořila po lekci v nedělní škole v Rumunsku. Ukazovala jsem jim dětské fotky mé vnučky, Lylah Cureton. Na jedné fotce byla v McDonaldu a tak jsem se zeptala, jestli z nich někdo byl už v McDonaldu. Jedna z dívek, Nazli, řekla, že ano. Hned jeden z chlapců dramaticky vystoupil a říkal: Ne, ne, paní učitelko. Ona lže! Nechtěla jsem z toho dělat velkou zcénu, ale podívala jsem na Nazli. Řekla: No, viděla jsem ho. Rozhodně si stála za svým a už nebyla schopna po pravdě říci, že tam byla. Mohla jen říci, že ho už viděla. Začala jsem přemýšlet nad mnoha věcmi z Písma, které bychom si rádi přivlastnili, ať už pro nás, pro naše děti, naše rodiny a země. Nicméně ve skutečnosti jsme se tam nikdy nedostali. V našich církvích je mnoho kázání a je tomu správně, ale co naše skutky? Co proto děláme? Docházíme k naplnění? Mluvíme o modlitbě, ale modlíme se? Mluvíme o Boží vůli, ale uskutečňujeme ji? Mluvíme o Božích zaslíbeních, ale jsme jich účastni? Není dostatečné je jen vidět z povzdálí. Je čas, abychom se na ně pevně zaměřili a získali je pro sebe, naše děti a pro druhé kolem nás. Matouš 7:24 říká: "Kdokoli tedy slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále." Po kázání na hoře, nám Ježíš otevřeně řekl, co je třeba. Skutky! Říká nám, že člověk, který slyší jeho slovo a plní je, je podobný muži, který si postavil dům na skále. Jako Boží ženy, následujme Jeho učení a praktikujme ho! Poznámak: Valita Jill Patterson žije ve východní Evropě částečně v Bukurešti (Rumunsku) a v Budapešti (Maďarsko). Spolu se svým manželem jsou již misionáři 25 let.

3 Žádat Vytrvale se modlit Brenda Bowley Matouš 7:7-8 nás nabádá, abychom žádali, hledali a klepali. Žádat - Dát - Přijmout (Toto pochází z vnitřního člověka, duchovní člověk musí žádat) Hledejte - Naleznete - Víra (Toto pochází z venku. Jdu to nalézt. Víra, která je aktivní.) Klepejte - Otevírat -Otevřeno (Nepřestaneme, dokud se něco nestane.) Modlitba je důležitým nástrojem na každý den pro křesťana. Nemůžeme se přestat modlit za naše děti, ať už se ďábel snaží jakkoli odradit naši víru. Dámy, musíme jít k trůnu a žádat Ježíše, aby naše děti každý den ochraňoval, přivedl je zpět domu, pokud sešly z cesty, aby jim dal moudrost při životních rozhodování nebo když čelí životním výzvám. Musíme modlitebně bojovat za naše děti. Nepřestávat žádat, hledat a klepat. Matouš 21:22: Žádáme a dostáváme. Musíme věřit a mít víru. (Přečtěte si také Jeremiáš 31:16-17.) Lukáš 15:8: Tento veš mluví o ztracené minci. Nepřestávala hledat, dokud ji nenalezla. Matky, musíme pokračovat v hledání, aby naše děti byly nalezeny. Lukáš 18:1-8: Žena nepřestávala klepat. Jako rodiče i my musíme klepat. Pokud přestaneme, složíme zbraně, nepřítel čeká, aby je ukradl. Buďte vytrvalí a klepejte. Stará angličtina používá tvar "eth" na konci některých slov. Podle některých teologů to odkazuje na neustálý proces, pokračování. Pokud je to pravda, pak žádání, hledání, klepání představuje neustálou činnost. Nepřestávejte! Naše vytrvalost a neustálá modlitba zlomí každou pevnost nepřítele. Vyhrajeme. Můj vlastní syn je vzdálený Bohu. Já volám za jeho návrat. Někdy se zdá jako by se už blížila zkáza. Pak znovu povstává ve mě bojovný duch a bitva se znovu rozhořívá. Můj synu, můj synu, žádám Krále slávy, aby poslal své anděly, aby tě ochránili. Hledám Pána na modlitbě, aby si ho mohl nalézt a přijmout ho za svého nebeského otce. Klepám a slyším tvrdý zvuk, jak tluču proti strachu, pochybám a pocitům bezmocnosti. Oh, synu, Král slávy na tebe čeká. Má víra začíná povstávat jako vznášející se orel a představuji si tě, jak jsi v bezpečí v Ježíšových dlaních. Nikdy nepřestávejte žádat. Nikdy nepřestávejte hledat. Nikdy nepřestávejte klepat. Odpoveď je na cestě. Poznámka: Reverend Brenda L. Bowley žije celý život v Maine a drží kazatelskou licenci v UPCI. Slouží jako zakládající pastor sboru High Praises Lighthouse v Madison, Maine. Dvanáct let sloužila jako ředitelka služby ženám pro oblast Maine. Matky, jež se modlí Angela Marshall Když se ohlédnu zpět na svůj život, kdy jsem vyrůstala v letniční rodině, byla jsem vychovávána příkladem, že modlitba v našich domovech je velmi důležitá. V ranních hodinách ještě před odchodem do práce, jsem slyšela, jak se tatítek modlí, abych milovala Ježíše a celý život mu sloužila. Toto na mě zanechalo nesmazatelný otisk. Během týdne mě pak brala maminka mezi ženy, kde jsme se vroucně modlili v Duchu. Také si vybavuji ranní hodiny v domově mých prarodičů. Poté, co připravili velkou snídani, můj dědeček požádal každého, aby si klekl a společně jsme se modlili než jsme se pak rozprchli do našeho dne. Přísloví 22:6 nás nabádá, "Zasvěcuj dítě do jeho cesty, nesejde zní, ani když zestárne." Jsem velmi vděčná za nádherné příklady modliteb, které se zaryly do mého života. Slyšet modlitby otce, jak se za mě modlí, mě zanechali s pocitem odpovědnosti. Věděla jsem, že to samé chci předat svým dětem.

4 Některé naše krásné vzpomínky v našem domově jsou ty, kdy se s dcerami modlím za jejich potřeby. Jednou v noci, když naší starší byly 4 roky, nás zavolala k sobě do pokoje. Zatímco poslouchala křesťanskou hudbu, modlila se a brečela, prožívala Boží přítomnost. Téměr tehdy přijala Ducha svatého ve své malé postýlce. Naše druhá dcera přijala Ducha svatého v pěti letech během dětského kempu. Můj pastor a manžel nás celou rodinu jednou povolal k modlitbě u nás doma. Ačkoli jsme byli unavení, seděli jsme uprostřed postele a poslouchali písně k modlitbám. Během modlitby, naše nejmladší dcera začala plakat a začala mluvit v jazycích přímo u nás vložnici. Jaké požehnané chvíle můžeme spolu s našimi dětmi prožívat, když si vezmeme čas a společně se modlíme. Jsem vdečná, že jsem nedovolila, aby mnohé církevní aktivity a zaneprázdněnost nás okradla o tyto speciální a nenahraditelné chvíle s mými dětmi. Když nás děti slyší se modlit doma, hlasitě to k nim volá, že si vážíme naší chůze s Bohem. Jakub 5:16 říká, "Vroucí modlitba spravedlivé mnoho způsobí." Dejte nám Like na Ladies Prayer International Od Editorky Debbie Akers Bůh dělá mocné věci! Bůh otevírá mnoho dveří a tento newsletter je teď k dispozici v angličtině, španělštině, francouzštině, němčině, holandštině, portugalštině, ruštině, řečtině, arabštině, farsi, češtině, čínštině, svahilštině, maďarštině, tagalog, indonézštině a rumunštině. Abychom začlenili všechny ženy, s dětmi i bez, upravili jsme náš název na Ženy modlitby Prosím, pošlete své svědectví a modlitební návrhy na nebo Ženy modlitby (dříve Dcery Siónské) Kdo jsme... Od roku 1999: Ladies Prayer Intl. (Ženy modlitby) je rozšířena pro ženy na celém světě, které se potkávají každé první pondělí v měsíci, aby se společně modlili za jejich děti a za děti v místním sboru a komunity. Naše Mise... Jsme zavázáni k duchovnímu zachování této i další generace a duchovní obnově generace předchozí. Naše potřeba... Oddané ženy, které se budou scházet každé první pondělí v měsíci a modlit se za své děti. Tři hlavní modlitební prosby Spasení našich dětí (Izaiáš 49, 25; Žalm 144, 12; Izaiáš 43, 5-6). 2. Aby převzali vládu nad vírou v odpovědném věku (1.Jan 2, 25-28; Jakub 1, 25). 3. Aby vešli do služby Panovy sklizně (Matouš 9, 38). Odkazy LadiesPrayerInternational UPCI Ladies Ministries Reflections More to Life Bible Studies Today's Christian Girl World Network of Prayer UPCI My Hope Radio Multicultural Ministries Pentecostal Publishing House

5 Služebníky, které podporujeme... TUPELO CHILDREN'S MANSION Místo, kde děti žijí v prostředí, kde mohou rust duchovně, prospívat fyzicky I duševně. NEW BEGINNINGS Péče o matky s dětmi, zajišťování adopce HAVEN OF HOPE Program pro dívky ve věku od zaměřený na duševní potřeby LIGHTHOUSE RANCH for BOYS Místo pro uzdravení zlomených a trpících dospívajících chlapců.

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA Kenneth E. Hagin VEDENÍ DUCHEM BOŽÍM Přeloženo z anglického originálu "How You Can Be Led By The Spirit of God" / Czech Pro překlad bylo použito amerického vydání How You Can Be Led By The Spirit Of God

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího

Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího Přeloženo z angličtiny Překládáno bylo z amerického vydání The Believer's Authority, Second Edition, Second Printing 1985 ISBN 0-89276-406-6 (C)1984 RHEMA Bible Church

Více

Poprvé jsem se s H. B. Garlockem a Ruth Garlockovou setkala v dubnu

Poprvé jsem se s H. B. Garlockem a Ruth Garlockovou setkala v dubnu ÚVOD Poprvé jsem se s H. B. Garlockem a Ruth Garlockovou setkala v dubnu 1964 v missourském Springfieldu, nedlouho potom, co jsem se zasnoubila s jejich synem Johnem. Přijeli tam na mezinárodní konferenci

Více

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 Heslo roku: Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16,7 2002 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2002 Miroslav Matouš,

Více

Svědectví z kázání Davida Hogana.

Svědectví z kázání Davida Hogana. FUEGO DE DIOS Svědectví z kázání Davida Hogana. Dočtete se o mocném probuzení mezi horskými kmeny v Mexiku, které trvá dodnes. Také se dočtete, že toto probuzení je výsledkem vytrvalého hledání Božího

Více

M E Z I P L O T Y. www.teenchallenge.cz. Ú V O D N Í K - Petr Ministr T E E N C H A L L E N G E

M E Z I P L O T Y. www.teenchallenge.cz. Ú V O D N Í K - Petr Ministr T E E N C H A L L E N G E T E E N C H A L L E N G E M E Z I P L O T Y M E Z I P L O T Y Č E R V E N 2 0 0 7 V yjdiž na cesty a mezi ploty, a přinuť vjíti, ať se naplní dům můj." Ú V O D N Í K - Petr Ministr www.teenchallenge.cz

Více

Přicházející krize David Gates

Přicházející krize David Gates Přicházející krize David Gates PAPEŽSTVÍ AMERIKA Příloha k časopisu Z RÁJE DO RÁJE 3-2011 Příloha k časopisu Z ráje do ráje 3-2011 Adresa redakce: Vydavatelství a nakladatelství Jurica Jaroslav - Ráj Lubenská

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

07-08/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz červenec - srpen 2009 782 slova na prázdniny ŽÍZEŇ JE VELIKÁ! ŽIVOT MI UTÍKÁ? Vzduch se tetelil v poledním žáru a rozmazával tak siluetu ženy, která unaveným

Více

Mladé ženy 1. Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Mladé ženy 1. Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů PŘÍRUČKA 1 Mladé ženy 1 Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů Poznámky a návrhy Uvítáme vaše poznámky a návrhy týkající se této příručky. Zašlete je, prosím, na adresu: Office of the Seventy

Více

Advent POSELSTVÍ NADĚJE. Přednášky modlitebního týdne

Advent POSELSTVÍ NADĚJE. Přednášky modlitebního týdne Advent ČASOPIS CÍRKVE ADVENTISTŮ ČASOPIS CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE 10/2009 POSELSTVÍ NADĚJE Přednášky modlitebního týdne ÚVOD Sestry a bratři, modlitební týden je každoročně příležitostí, aby se církev

Více

Vítejte u deseti dnů modliteb. Úvod

Vítejte u deseti dnů modliteb. Úvod Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval vztahy. A skutečně, modlitba

Více

Jak na každodenní modlitbu? Dean Ridings

Jak na každodenní modlitbu? Dean Ridings Jak na každodenní modlitbu? Dean Ridings 1.Pokrok života v modlitbě Rozhovor o Bohu a jeho slově změnil život i službu mladého muže jménem Dawson Trotman. Dawson byl pohroužen do meditace nad Slovem Božím.

Více

Boží sláva! Co to je? Přivlastnil sis ji? The Glory of God! What Is It? Do You Possess It?

Boží sláva! Co to je? Přivlastnil sis ji? The Glory of God! What Is It? Do You Possess It? Boží sláva! Co to je? Přivlastnil sis ji? The Glory of God! What Is It? Do You Possess It? David Wilkerson listopad 1983 A teď oslav ty mne, Otče, sám u sebe (Jan 17:5). Žádný člověk nedokáže správně definovat

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Úvodník únor 2012. Kdo jsme

Úvodník únor 2012. Kdo jsme Cíle společenství: stálá evangelizace města a okolí získávání následovníků Ježíše Krista podpora misie plné, pravidelné a dobrovolné desátky sociální činnost růst sboru a domácích skupin letní English

Více

01/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz leden 2009 JEDNI DRUHÝM 482 slova na leden C. S. Lewis kdysi řekl: Bůh se může ukázat ve své skutečné podobě jen opravdovým lidem. A to znamená nejen lidi,

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Seminář "Nové stvoření / Nový člověk" (New Man)

Seminář Nové stvoření / Nový člověk (New Man) Seminář "Nové stvoření / Nový člověk" (New Man) Curry Blake (Austrálie 2011) Překlad: nove-stvoreni.cz UPOZORNĚNÍ: Nejedná se o finální verzi překladu. Tato verze je určena pro lidi, kteří mají o toto

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

Následování Boţího plánu pro tvůj ţivot. Kenneth E. Hagin

Následování Boţího plánu pro tvůj ţivot. Kenneth E. Hagin Následování Boţího plánu pro tvůj ţivot Kenneth E. Hagin 1 Předmluva Ţijeme v době, kdy není čas na to, hrát si na církev, nebo na zahrávání si s ďáblovými triky v našich ţivotech. Jsou tu poslední dny.

Více

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna.

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Jaro 2015 Druhý ročník Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International obsah 1. George O. Wood

Více

KOMPAS OBOROH. Večírky vrcholí. Dotazník. Závazek z Kapského Města (3) NEBEND + MÁTA BRNO BŘEZEN/2015

KOMPAS OBOROH. Večírky vrcholí. Dotazník. Závazek z Kapského Města (3) NEBEND + MÁTA BRNO BŘEZEN/2015 KOMPAS BŘEZEN/2015 Večírky vrcholí Dotazník NEBEND + MÁTA BRNO Závazek z Kapského Města (3) PROGRAM NA BŘEZEN 2015 OBOROH Březen 2015 Obsah 2 3 4 7 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Jan Amos Komenský J.

Více

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM PRAKTICKÉ LETNIČNÍ TEOLOGIE http://www.enrichmentjournal.ag.org Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International Redaktor české verze: Radek Smetana, M.A. Překlady:

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který

Více

STYDĚT SE ZA NĚHO Kázáno v Jeffersonville v USA 11. července 1965

STYDĚT SE ZA NĚHO Kázáno v Jeffersonville v USA 11. července 1965 STYDĚT SE ZA NĚHO Kázáno v Jeffersonville v USA 11. července 1965 Page 1 of 19 WILLIAM MARRION BRANHAM Stydět se za Něho kázáno v Jeffersonville 11.7.1965 Protože tam bylo povstání, nemohl jsem kázat.

Více