Matky modlitby Newsletter

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matky modlitby Newsletter"

Transkript

1 Matky modlitby Newsletter Sjednocená mezinárodní letniční církev Služba ženám Září 2014 Mothers of Prayer Intl Kdo jsme Od r. 1999: Matky modlitby představují ženy z celého světa, které se potkávají první pondělí v měsíci, aby se spojily na modlitbě za své děti a za děti v místních sborech a komunitách. Naše misie Jsme odhodlané k tomu, aby byla zachována duchovnost naší generace i té nadcházející a zároveň usilujeme o duchovní obnovu generace předešlé. Naše potřeby Odhodlané ženy, které se spojí každé první pondělí v měsíci na speciálně zaměřených modlitbách. Tři priority modlitby 1. Spasení našich dětí (Izajáš 49,25; Žalm 144,12; Izajáš 43,5-6) 2. Aby přijaly víru za svou již ve věku, kdy jsou odpovědní (1 Jan 2,25-28; Jakub 1,25) Aby vstoupily do služby Pánovy sklizně (Matouš 9,38). Ó, jak bych se chtěla stát malým dítětem! Kathy Streeter Ježíš řekl "...Nebraňte malým dětem, aby ke mě přicházely..." Marek 10: V Matoušovi v kapitoler 18:1-3, se učedníci ptají Ježíše "Kdo je největší v nebeském království?" A Ježíš k sobě zavolal malé dítě a řekl: " Amen říkám vám, pokud se neobrátíte a nebudete jako děti, vůbec do nebeského království nepřijdete."." Tyto verše nám říkají, že děti jsou velmi důležité pro Pána. Ale proč je tomu tak? Co je na malých dětech tak výjimečné? Je hned několik charakteristik, které nám přijdou na mysl nevinné, důvěřující, prostá víra, šťastné, bezpodmínečně milující, rychlé k odpuštění. Několik let jsme bývali náhradní rodinou pro děti, které u nás pobývaly a většinu z nich bych nazvala malými dětmi v letech mezi 2-8 rokem. Zřetelně si pamatuji dvě z těchto dětí, které k nám přišly domů. Dvouletá holčička a šestiletý chlapec. Byly oblečeny do šatů o dvě čísla větší a bez bot. Děti byly špinavé a bylo vidět, že v jejich oblečení se usídlila plíseň. Malý chlapec měl tak zkažené zuby, že mu v noci krvácely až mu pět z nich muselo být vytrženo. Jejich rodiče žili v nejhorší části města. Vypadalo to, že mají před domem stále jarkmark s věcmi, které prodávají, aby zamaskovali, že k nim lidé chodí kupovat drogy. Matka byla invalidní díky nemocí kostí a chodila shrbená jako opice. Ale k mému udivení, když jsem vyzvedla matku, aby spolu s námi a dětmi jela k dětskému lekáři, děti vždy byly nadšené, že ji vidí! Bezpodmínečně ji milovaly! Nevadilo jim, že bydlí ve špíně a mají jen málo k jídlu. Nevadilo jim, že neustále cizí lidé k nim chodí domů kupovat drogy, kdykoli během dne nebo i v noci. Nebylo to bezpečné místo k životu a děti byly výrazně zanedbávané. Přesto své rodiče milovaly!

2 Přestože většina těchto dětí byla opuštěna svými rodiči, zneužívána nebo zanedbávána v jistém ohledu, přes tyto okolnosti uměly stále milovat. Věřím, že o tomto mluvil Ježíš, když řekl, že pokud se nestaneme malými dětmi, nevstoupíme do Božího království. Urážky přijdou, ale odpustit musíme. Život není férový, ale musíme si zachovat naději. Musíme milovat jako Ježíš miloval když byl falešně obviněn, bit a mučen. Musíme být schopni odpustit a milovat jako malé dětí milují bezpodmínečně! Poznámka: Kathy a její manžel Rick pastorují Nový život UPC v Marshalltown, IA. Je ředitelkou Služby ženám státu Iowa. Pracuje také pro základní školu jako laický poradce. Je matkou dvou dětí -Tristen (13) a Chase (12). Vychovávejte dítě Elizabeth Turner Z kraje našeho manželství jsme se svým mužem nechápali, jak rodiče mohou přivést děti do tohoto zvráceného světa a vychovat je tak, aby z nich byli dobří lidé. Rozhodli jsme se tomu učit na našich psech! Opravdu. Rozhodli jsme se, že řekne-li jeden z nás psovi, "Ne, druhý nepodlehne knučícím prosbám. Byli jsme hodní, ale pevní. Neposlušnost přinášela následky. Užívali jsme si náš život se psy. Ne dlouho poté, co na nás psi začali zkoušet různé taktiky, začali jsme si zároveň uvědomovat, že Bible mluví hodně o tom, jak vychovávat děti, aby z nich jednou vyrostly dobří lidé. A když nás Pán požehnal dcerou a pak synem, zjistili jsme že naše taktiky negungují efektivně jen na psi, ale i na naše děti! Na této cestě rodičovství pro nás byla zvláště cenná moudrá slova sestry Faith White (později se stala ženou bratra Doyle Spearse). Vyučovala, že je důležité dát dětem vědět, jaké chování od nich očekáváme a také důsledky jejich neposlušnosti. Když dítě neposlechne, musíme dodržet slovo a přistoupit k slíbenému trestu. Také řekla, že po potrestání přivedla dítě k Ježíši a muselo samo říci Ježíši, co udělo zle a požádat ho o odpuštění. Pak by dítě objala a řekla mu, jak moc ho miluje. Zjistili jsme, že je to úžasný způsob, jak vést děti na jejich cestě. Jiná zajímavá praxe byla, kterou s námi sestra White sdílela, že poté co uložila děti do postele, se vrátila ke dveřím a tiše se za své děti modlila. S našimi vlastními dětmi jsme říkali spolu modlitbu Páně, zatímco jsme je ukládali a pak můj manžel by jim připomněl, že Pán náš Bůh je jeden Bůh. Později jsem se vrátila a modlila se následující modlitbu nejprve pro svou dceru a potom syna a mínila jsem každé slovo. Děkuji ti, Ježíši, za naši Rebeccu. Nechť ji tvá mocná ruka ochraňuje a zachraň ji. Cokoli je zapotřebí, Pane, hlavně ať je spasená. Dej nám moudrost ji vychovat takovým způsobem, aby ti chtěla sloužit, byla zapálená ti sloužit a sloužila ti každý den svého života. Dej ji obdarování a talenty, které může pro tebe použít, Ježíši, ať je používá jen pro tvou slávu. Dej ji odpor k hříchu, ale soucit k hříšníkovi. Pomož ji, aby viděla tento starý zvrácený svět takový jaký skutečně je bez toho, aby se na tom musela sama účastnit. Vším tím ji pomož, aby si tě nesmírně vážila, Ježíši, tvého slova, tvého Ducha, tvé pravdu, tvého lidu a tvé církve. Pokud bys dlouho nepřicházel zpět a ona by se měla vdát, pak se modlím, abys již nyní vychovával pro ni jejího muže, který ti bude také dobře sloužit. Pomož jim poznat, že pro ně není nikdo jiný a dej jim to poznat, když nastane pravý čas. Dej jim trpělivost čekat na tvé dokonalé načasování, Pane.

3 Modlím se, aby jejich děti byly nesmírným požehnáním do jejich práce pro tebe a ne překážkou. Pomož nám vždy pracovat spolu jako rodina pro tebe. Dej každému z nich speciální povolání do služby pro tebe, dej jim zručnost, odhodlání, lásku a břemeno, aby se zcela vydali do tvé služby. Ve jménu Ježíše, Amen. Poznámka: Elizabeth Turner je ženou misionáře Williama Turnera a vychovala dvě děti. Rebecca sloužila v AIM program v Turecku a nyní je členkou církve UPC v Columbus, Georgia s Nathanaelem jsou UPCI misionáři v Estónsku. Nejdůležitější lekce Debbie Velie Vzpomínám si, jak klečím na konci druhé řady v mé domovské církvi v Knoxville v Iowě a prosím o dítě. Byli jsme ochotni adoptovat jakékoli dítě chtěla jsem prostě dítě! S Tomem jsme mluvili o adopci již v době, kdy jsme spolu chodili. Vždy jsem byla otevřená k adopci. Ptala jsem se svých spolupracovníků, jestli náhodou neznají nějaký místní pár, který adoptoval dítě a byli jsme odkázáni na jeden pár, který adoptoval dítě ze zahraničí. Souhlasili, že se s námi potkají. Když jsme potkali jejich krásnou dceru adoptovanou z Indie, věděli jsme, že je to cesta pro nás. Našli jsme agenturu, vyplnili dokumenty a pak ČEKALI a pokračovali jsme se modlit. Vybrali jsme si adopci z Koree a bylo nám řečeno, že to může trvat kolem 6 měsíců. I to se zdálo jako dlouhá doba! Po několika měsících, kdy už jsme prožívali zklamání z toho čekání, jsem si vzala den volna, abych pracovala doma na svých projektech. Ten den zazvonil telefon nabídli nám děvčátko přesně po čem jsem toužila. Nemohli jsme se dočkat pátku, aby jsme jeli do agentury v Des Moines podepsat papíry a podívat se na profil a fotografii našeho dítěte. (To bylo ještě v době před notebooky, scenery a mobilními telefony). Po několika týdnech jsme stáli na letišti v Minneapolis a s napětím jsme očekávali přílet naší holčičky. Bylo nám řečeno, že jsme prolomili rekord v rychlosti vyřízení mezinárodní adopce. Nikdy na ten den nezapomenu! Když vložili do mých rukou naší nádhernou Cori, nemohla jsem si pomoci nebrečet a opakovala jsem stále Moje děťátko, moje děťátko. Za toto dítě jsem se tehdy modlila a Hospodin mi dal, o co jsem úpěnlivě prosila." (I Samuel 1:27). O tři roky později jsme opět čekali na stejném letišti na přílet dalšího nádherného zázraku naší Shainy z Korei. Bůh je tak dobrý. Zatímco mé dívenky rostly, modlila jsem se k Bohu každý den za jejich budoucí manžele, aby byli věrní jak jim, tak Bohu. "Když budete věřit, dostane o cokoli v modlitbě žádáte." (Matouš 21:22). Obě dívky jsou dnes provdané za skvělé muže a požehnání stále přichází. Nyní již máme čtyři vnoučata. Nikdy jsem si nemyslela, že naše životní služba bude zahrnovat adopci. Jaké požehnání je pracovat s odvážnými matkami a s adoptivními rodinami (víme, jak se cítí). Pokračuji se modlit za mé děti a jejich rodiny. Modlete se za své děti každý den. Poznámka: Debbie Velie žije v Tupelo, MS. Je sociální pracovnicí a ředitelka domácího programu Nový začátek (již po 25 let). Je manželkou Toma a matkou dvou dcer a babičkou čtyřem úžasným vnoučatům. Od Editorky

4 Bůh dělá mocné věci! Bylo mojí vizí a cílem, aby tyto newselettery byly přeloženy do různých jazyků. Bůh otvírá mnohé dveře a tento newsletter je nyní k dispozici v angličtině, španělštině, francouzštině, němčině, holandštině, portugalštině, ruštině, řečtině, arabštině, farštině, češtině, čínštině, svahilštině, maďarštině a v jazyku tagalog. Zváštní poděkování patří sestrám Dianna Tuttle a Jerolyn Kelley a celému týmu překladatelů, kteří to každý měsíc připravují! Reverend Don Hanscom pracuje na tom, aby byly překládány i do urdštiny, hinduinštiny, tajštiny, tamilštiny, sinhalese a laotian! Pod vedením sestry Gwyn Oakes, UPCI Prezidentkou Služby ženám, jsme se rozhodli, aby naše modlitební úsilí a misie za naše děti po celém světě byla známa pod jménem Matky modlitby. Radujeme se a žádáme Boha, aby pokračoval žehnat tuto službu. -Debbie Akers, UPCI, Matky modlitby, Koordinátorka a Editorka Debbie Akers Prosím pošlete svá svědectví chvály a náměty k modlitbám na: nebo Chvála Poté co jsem odvezla děti do školy, jsem jezdila po městě a modlila se. Modlila jsem se za ochranu mých dětí, za úspěšný školní rok a za to, aby jejich postoj ke spraveldnosti byl nakažlivý. Je zapotřebí jen jeden silný hlas, aby ovlivnil mladé lidi. Můj syn začal kampaň žádné nadávání hned v prním ročníku střední školy a dnes další kluci se před basketbalovým zápasem modlí a omlouvají se za každé nepatřičné slovo, které vypustí z úst. Mladí lidé mohou být vůdčími osobnosti a učit vaše děti být smělé. Můj otec vždy říkal: "Pokud lidé mohou být dost smělí k tomu, aby činili zlé, ty buď dost smělá činit správné." Jana Allard Z mailů Děkuji ti sestro Debbie Akers, každé téma je požehnáním síly a moudrosti, která potřebuji, abych rostla v Bohu. Bůh žehnej Službě ženám! -Shiela T 31 Biblických cností v modlitbě za vaše děti (16-18) 16. Milující pokoj -- "Otče, ať mé děti usilují o vše, co vede k pokoji" (Řím. 14:19) 17. Radost -- "Ať jsou mé děti naplněny radostí, kterou dává Duch svatý." (1 Tes.1:6) 18. Vytrvalost -- "Pane, uč mé děti vytrvalosti ve všem, co dělají a zvláště jim pomoz běžet s vytrvalostí závod, který je jim určený. (Žid.12:1) Předáno Gwyn Oakes. Copyright Bob Hostetler (www.bobhostetler.com). Použito se svolením autora. Odkazy Pentecostal Publishing House Mothers of Prayer Intl UPCI Ladies Ministries Reflections Today's Christian Girl More to Life Bible Studies World Network of Prayer UPCI My Hope Radio Multicultural Ministries Memorial - matky Scan QR code for information on Mothers Memorial

5 The Girl in the Dress... $10.00 PPH Stock #: Lori Wagner How exciting! Finally, a book written just for girls - a book about the importance and beauty of holiness. The Girl in the Dress helps us to realize why it is important to take a stand in today's world on modesty and purity. The authors take an excellent approach concerning the way the Bible teaches us to walk, talk, and dress. Call UPCI Ladies Ministries X 412 to place your order!!

Ženy modlitby Newsletter

Ženy modlitby Newsletter Ženy modlitby Newsletter Sjednocená letniční církve Služba ženám Leden 2015 Ženy modlitby (dříve Dcery Siónské) Kdo jsme Od r. 1999: Matky modlitby představují ženy z celého světa, které se potkávají první

Více

Ženy modlitby - Newsletter

Ženy modlitby - Newsletter Ženy modlitby - Newsletter Sjednocená letniční církve Služba ženám červen 2015 Dejte nám Like na Facebooku @ Ladies Prayer International Ťuk ťuk Wanda Chavis A tak vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejte

Více

Ženy modlitby Newsletter

Ženy modlitby Newsletter Ženy modlitby Newsletter Sjednocená letniční církev služba ženám Srpen 2015 Like us on Facebook @ Ladies Prayer International Růst v milosti Linda Reed "Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, ale milost a

Více

VEDEME DĚTI KE KŘTU DUCHEM SVATÝM

VEDEME DĚTI KE KŘTU DUCHEM SVATÝM Zmocnění VEDEME DĚTI KE KŘTU DUCHEM SVATÝM O autorech Rev. Philip a Robin Malcolm stojí ve službě dětem na plný úvazek již od roku 1991. V roce 1998 byli pověřeni organizací The Assemblies of God World

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

DUCHU SVATÝ, HLADOVÍM PO TOBĚ

DUCHU SVATÝ, HLADOVÍM PO TOBĚ Claudio Freidzon DUCHU SVATÝ, HLADOVÍM PO TOBĚ Přeloženo podle prvního vydání Holy Spirit, I Am Hungry for You vydaného Kingsway Publications Ltd., Eastbourne 1996 1996 Claudio Freidzon 1997 Křesťanský

Více

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA Kenneth E. Hagin VEDENÍ DUCHEM BOŽÍM Přeloženo z anglického originálu "How You Can Be Led By The Spirit of God" / Czech Pro překlad bylo použito amerického vydání How You Can Be Led By The Spirit Of God

Více

Mladé ženy 1. Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Mladé ženy 1. Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů PŘÍRUČKA 1 Mladé ženy 1 Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů Poznámky a návrhy Uvítáme vaše poznámky a návrhy týkající se této příručky. Zašlete je, prosím, na adresu: Office of the Seventy

Více

Jak se lépe modlit. Pokud váš modlitební život není efektivní, přemýšlejte o změně směru. Napsal Andrew Wommack

Jak se lépe modlit. Pokud váš modlitební život není efektivní, přemýšlejte o změně směru. Napsal Andrew Wommack Jak se lépe modlit Pokud váš modlitební život není efektivní, přemýšlejte o změně směru. Napsal Andrew Wommack Jak se lépe modlit Pokud váš modlitební život není efektivní, přemýšlejte o změně směru. Andrew

Více

Dary Ducha svatého. Mark Harper. Série besídkových materiálů

Dary Ducha svatého. Mark Harper. Série besídkových materiálů 1 2 Dary Ducha svatého Mark Harper Série besídkových materiálů 3 Úvodem Dopis autora Děkuji, že jste si vybrali pro děti z vašeho sboru materiál Super Church Curriculum. (Super Church zde odpovídá tomu,

Více

PODIVÍN. Pravdivý životní příběh muže, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje a vykoupení v rukou Ježíše.

PODIVÍN. Pravdivý životní příběh muže, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje a vykoupení v rukou Ježíše. PODIVÍN Pravdivý životní příběh muže, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje a vykoupení v rukou Ježíše. Napsali James Sherwood Bennett a Hulda Romero-Bennett 2013 James Sherwood Bennett a Hulda

Více

Odpustit. vrahovi. vlastní dcery?

Odpustit. vrahovi. vlastní dcery? RUBRIK Odpustit vrahovi vlastní dcery? Poznámka redakce: str. 5.: Novinová zpráva Dívka ze Schallstadtu byla zavražděna v německém vydání Freiburger Zeitung. str. 7.: Štěpánčino vyznání víry: Vyznávám,

Více

APOŠTOL VÍRY. Smith Wigglesworth 1859-1947. Bennie Blount Ministries International. This work is in the Public Domain. Copy Freely.

APOŠTOL VÍRY. Smith Wigglesworth 1859-1947. Bennie Blount Ministries International. This work is in the Public Domain. Copy Freely. APOŠTOL VÍRY Smith Wigglesworth 1859-1947 Bennie Blount Ministries International This work is in the Public Domain. Copy Freely. Tato kniha je MAJETEK VEŘEJNOSTI. Kopírujte volně. www.bennieblount.org

Více

Časopis Apoštolské církve. Chvály a uctívání

Časopis Apoštolské církve. Chvály a uctívání Časopis Apoštolské církve Chvály a uctívání A náhle se s andělem objevilo množství nebeského vojska chválícího Boha a říkajícího: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení. (L

Více

Poprvé jsem se s H. B. Garlockem a Ruth Garlockovou setkala v dubnu

Poprvé jsem se s H. B. Garlockem a Ruth Garlockovou setkala v dubnu ÚVOD Poprvé jsem se s H. B. Garlockem a Ruth Garlockovou setkala v dubnu 1964 v missourském Springfieldu, nedlouho potom, co jsem se zasnoubila s jejich synem Johnem. Přijeli tam na mezinárodní konferenci

Více

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship )

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship ) únor 2014 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve 185 zemích světa. Svým působením je největší dětskou misijní organizací

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship )

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship ) 1/2012 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích světa. Svým působením je největší dětskou misijní organizací

Více

MEZI PLOTY. www.teenchallenge.cz. Ú V O D N Í K - Petr Ministr TEEN CHALLENGE. Vyjdiž na cesty a mezi ploty, a přinuť vjíti, ať se naplní dům můj.

MEZI PLOTY. www.teenchallenge.cz. Ú V O D N Í K - Petr Ministr TEEN CHALLENGE. Vyjdiž na cesty a mezi ploty, a přinuť vjíti, ať se naplní dům můj. TEEN CHALLENGE MEZI PLOTY MEZI PLOTY ZÁŘ Í 2007-Č ÍSLO 39 Vyjdiž na cesty a mezi ploty, a přinuť vjíti, ať se naplní dům můj." Lukáš 14,23; Bible kralická Ú V O D N Í K - Petr Ministr www.teenchallenge.cz

Více

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 DUBEN ČERVEN 2013 NEHEMIA INFO PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ

Více

Dobrodružství a nebezpečí tam, kde je nebe blízko MISIJNÍ PILOT. Příběhy Davida Gatese EILEEN E. LANTRY

Dobrodružství a nebezpečí tam, kde je nebe blízko MISIJNÍ PILOT. Příběhy Davida Gatese EILEEN E. LANTRY Dobrodružství a nebezpečí tam, kde je nebe blízko MISIJNÍ PILOT Příběhy Davida Gatese EILEEN E. LANTRY Dobrodružství a nebezpečí tam, kde je nebe blízko MISIJNÍ PILOT Příběhy Davida Gatese EILEEN E. LANTRY

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTREBY ˇ JARO 2011 NOVINKY A INFORMACE Z NAŠÍ KANCELÁRE ˇ. F-nadace nás podporila ˇ. Prestehovali ˇ ˇ jsme se!

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTREBY ˇ JARO 2011 NOVINKY A INFORMACE Z NAŠÍ KANCELÁRE ˇ. F-nadace nás podporila ˇ. Prestehovali ˇ ˇ jsme se! ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTREBY ˇ JARO 2011 I.N. Network spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví a službě okolnímu světu. Nadace Mezinárodní potřeby

Více

NEBESKÝ MUŽ. Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna. Bratr Yun a Paul Hattaway

NEBESKÝ MUŽ. Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna. Bratr Yun a Paul Hattaway NEBESKÝ MUŽ Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna Bratr Yun a Paul Hattaway POUZE PRO NEZIŠTNÉ INTERNETOVÉ PROVOZOVÁNÍ. VŠECHNA OSTATNÍ PRÁVA VÝROBCE A VLASTNÍKŮ AUTORSKÝCH PRÁV

Více

Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího

Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího Přeloženo z angličtiny Překládáno bylo z amerického vydání The Believer's Authority, Second Edition, Second Printing 1985 ISBN 0-89276-406-6 (C)1984 RHEMA Bible Church

Více

07-08/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz červenec - srpen 2009 782 slova na prázdniny ŽÍZEŇ JE VELIKÁ! ŽIVOT MI UTÍKÁ? Vzduch se tetelil v poledním žáru a rozmazával tak siluetu ženy, která unaveným

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

Časopis určený nejen vedoucím křesťanským služebníkům

Časopis určený nejen vedoucím křesťanským služebníkům LÉTO 2010 Časopis určený nejen vedoucím křesťanským služebníkům Czech Edition Učednictví a transformace Obsah 1. Deset principů apoštolského zakládání sborů z devatenácté kapitoly knihy Skutků autor: George

Více

Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR prosinec 2011. Josef a Ježíšova matka Maria byli plni údivu nad slovy, která o Něm slyšeli.

Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR prosinec 2011. Josef a Ježíšova matka Maria byli plni údivu nad slovy, která o Něm slyšeli. Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR prosinec 2011 Josef a Ježíšova matka Maria byli plni údivu nad slovy, která o Něm slyšeli. Lk 2, 33 61 5505555 Adventní zamyšlení Milé sestry, advent

Více

1/2014. Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem

1/2014. Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem e 1/2014 Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem Obsah Dobré čtení 3 5 27 Ty a svět okolo 6 8 Můj příběh 9 11 15 8 Na tobě záleží Nejen pro všechny

Více

Série IV, Číslo 7 VYPUSŤTE TLAK. Kázáno v Jeffersonville 13. 5. 1962. William Marrion Branham. Mluvené Slovo je originální semeno

Série IV, Číslo 7 VYPUSŤTE TLAK. Kázáno v Jeffersonville 13. 5. 1962. William Marrion Branham. Mluvené Slovo je originální semeno Série IV, Číslo 7 VYPUSŤTE TLAK Kázáno v Jeffersonville 13. 5. 1962 William Marrion Branham Mluvené Slovo je originální semeno VYPUSŤTE TLAK (Letting off the Pressure) kázáno 13. 5. 1962 v Jeffersonville,

Více