CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY"

Transkript

1 FT ČZU - PRACOVIŠTĚ PRO VÝZKUM A INOVACÍ A TECHNIKY Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 29, 65 2 Praha 6 - Suchdol CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Cena bez DPH: DPH 2%: Cena včetně DPH: Stavební část Zateplení střešního pláště a střechy (viz samostatná PD) Vytápění Domovní kanalizace Domovní vodovod Domovní plynovod Fotovoltaika Elektroinstalace silnoproud Strukturovaná kabeláž Elektrická zabezpečovací signalizace + přístupový systém Jednotný čas Společné náklady Vzduchotechnika Za stavbu celkem: Poznámky: ) Dodavatel je povinen do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla. 2) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných konstrukcí a prací. 3) Dodavatel je povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do ceny díla.

2 ímu provedení díla. ateriály a práce.

3 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Pracoviště pro výzkum inovací techniky Stavba : Název stavby : SKP : Fakulta technická ČZU Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel : Metrostav, a.s. ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Dodávka celkem 0 Z Montáž celkem 0 R HSV celkem N PSV celkem ZRN celkem Vedlejší rozpočtové náklady HZS 0 RN II.a III.hlavy Ostatní VRN ZRN+VRN+HZS VRN celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Metrostav, a.s. Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis: Podpis : Základ pro DPH 0 % činí : 0,00 Kč Základ pro DPH 5 % činí : 0,00 Kč DPH 5 % činí : 0,00 Kč Základ pro DPH 2 % činí : , Kč DPH 2 % činí : ,00 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM Poznámka : ,00 Kč

4 Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU Pracoviště pro výzkum inovací techniky REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 2 Základy,zvláštní zakládání Svislé a kompletní konstrukce Vodorovné konstrukce Upravy povrchů vnitřní Upravy povrchů vnější Podlahy a podlahové konstrukce Výplně otvorů Lešení a stavební výtahy Dokončovací kce na pozem.stav Bourání konstrukcí Prorážení otvorů Izolace proti vodě Živičné krytiny Izolace tepelné Zařizovací předměty Konstrukce klempířské Konstrukce truhlářské Konstrukce zámečnické Podlahy z dlaždic a obklady Podlahy povlakové Podlahy ze syntetických hmot Obklady keramické Nátěry Malby Všeobecné konstrukce a práce CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč 5, CELKEM VRN

5 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání R00 Železobeton základových desek C 6/20 (B 20) m3 29, , ,32 ;P,3: (79,26*0,5) 8,69 ;P,: (,28+2,43+5,59+5,6)*0,085 ;P,: (,28+2,43+5,59+5,6)*0,5 ;P,2: 8,64*0,5 ;P,3:,96*0,5 ;P,2: 8,94*0,09 ;P,3:,96*0,057 ;mikroskop:,2*,2*0,2 0,29 2 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí RT4 drát 6,0 oka 00/00 t 9, , ,34 ;P,3: 79,26*,25*0,00444*2 8,78 ;P,0: 7,02*,25*0,00444*2 ;P,0: 7,02*,25*0,00444 ;P,2: 8,64*,25*0,00444*2 ;P,3:,96*,25*0,00444*2 ;P,2: 8,64*,25*0,00444 ;P,3:,96*,25*0, ,97 5,24,30 0,29 0,8 0, 0,9 0,09 0,0 0,02 0,05 0,0 ;mikroskop:,2*,2*,25*0, , R00 Beton prostý základových desek C6/20 (B 20) m3, , ,20 ;mikroskop:,2*,2*0,6+,6*,6*0,, R00 Přizdívka z betonových cihel tl. 50 mm m2 4,6 73,0 2966,50 ;mikroskop: 0,65*,6*4 4, R00 Montáž geotextilie m2 6,00 3,8 90,80 ;mikroskop: 4*,2*0,65+2*,2*,2 6, Geotextilie 300g/m2 m2 7,20 24,9 79,28 ;mikroskop: 4*,2*0,65+2*,2*,2*,2 7,70 Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání ,43 Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce R00 Překlad 45x250 mm kus 0,00 244, ,00 ;L/0: 2*5 0, R00 Překlad 45x500 mm kus 6,00 272,00 632,00 ;L/05: 2*3 6, R00 Překlad 45x2250 mm kus 2,00 43,60 827,20 ;L/06: 2* 2, R00 Překlad 5x250 mm kus 2,00 232,00 464,00 ;L/02: *2 2, R00 Překlad 5x500 mm kus 6,00 259,00 554,00 ;L/03: 2*3 6, R00 Překlad 70x2000 mm kus,00 536,00 536,00 ;L/09: *, R00 Překlad 70x2750 mm kus 2,00 808,0 66,20 ;L/0: *2 2,00 Válcované nosníky do č.2 osazené do otvorů včetně dodávky RU2 profilu U č.0 t 0, , ,40 (3,*2*0,006*,)+(,85*2*0,006*,)+(2,75*2*2*0,006*,) 0, RT2 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC m3 5, , ,88 ;0,40:,8*2*0,34,22 ;0,86: (,45+,79)*0,5*2*0,34 ;0,74: (0,904+,6)*0,5*2*0,34 ;0,40a:,7*2*0,43 ;0,64: (,8+,45)*0,5*2*0,3 0,7*3,5*0,34 0, RT2 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi do 0 cm m2 4,70 426, ,20 ;0,8: (0,9*2)+(,45*2) 4, RT2 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 0 cm m2 32,94 662, ,28 ;0,20 0,9 0,8 0,04 0,05 0,04a 0,65 0,67 0,43b 0,43a 0,7 0,5a: 0,00 (2,*0,9*6)+(0,9*0,9) ;0,04a: 2,*0,9,0 0,70,0 0,98 3,05,89 0,00 Stránka 5 z 83

6 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) R00 Zazdívka otvorů pl. m2,cihlami tl.zdi nad 0 cm zazdění niky m2 0,60 749,0 449,46 ;0,86: 0,3*2 0, RA0 Příčka z cihel plných, tloušťka 4 cm m2,5 68, ,75 ;0,29a,b: (2,8*3,095)-(0,8*,97*2) 5,55 ;0,29:,75*3,2 5, R00 Ukotvení příček ke stávajícím konstrukcím m 2,80 28,50 644,80 ;0,29 0,29a,b: 3,2*2*2 2, R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 0,62 623,00 386,26 0,62 0, R00 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 0, ,00 290,70 Systémová SDK stěna tl. 00 mm, z kovových stojek, 2x opláštěná sádrokartonovými deskami tl. 2,5 mm z každé R00 strany m2 24,2 750, ,50 24,2 24,2 Systémová SDK stěna tl. 50 mm, z kovových stojek, 2x opláštěná sádrokartonovými deskami tl. 2,5 mm z každé R00 strany m2 53,98 790, ,20 53,98 53,98 Předstěna SDK, konstrukce z kovových stojek 2x opláštěná R00 sádrokartonovými deskami tl. 2,5mm m2 45,32 450, ,00 Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce ,83 Díl: 4 Vodorovné konstrukce R00 Systémový SDK podhled m2 07,42 450, ,00 ;C,3 np: 2,74+,88+2,48+,68+5,96+2,+9,98+9,84+5,48 7,59+2,3+5,55 5, R00 Bednění stropů plech trapézový TR35/207/0,88 mm m2 65,00 576, , , R00 Podpěrná konstr. stropů do 20 kpa - zřízení m2 65,00 50, , , R00 Podpěrná konstr. stropů do 20 kpa - odstranění m2 65,00 50, , , R00 Příplatek za lože z malty pro uložení ocel. plechů m2 65,00 9,60 274, , R00 Výztuž stropů z betonářské oceli pruty průměr 0 mm t 0, , ,00 0,43 0, R00 Stropy deskové ze železobetonu C 6/20 (B 20) m3 6, , ,30 6,83 6, R00 Zabetonování technického kanálu v podlaze m3 69, , ,00 69,9 69,9 Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť RT2 drát 5,0 mm, oka 00 / 00 mm t 0, , ,00 0,36 0,36 Celkem za 4 Vodorovné konstrukce ,30 Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní Štuková vnitřní vápenocementová omítka zrnitost 0-0,6mm, tl R00 ;C,: 4 mm m2 2 90,85 70, ,50 6,03+6,85+6,85+5,63+32,8+5,93+48,77+336,74+279,49+26,7 26,8+306,75+7,+73,24+49,3+7,55+3,8+47,7+3,24+5,56+ 32,23+26,87+4,73+3,46+32,28+3,8+7,59+,9+,53+5,66+9,3 5,8 9+32,44 6,+5,7+34,4+6,3+4,8+34,67+3,2+3,38+4,73+8,29+7, 02+32,45 32,+35,67+5,52+5,5+3,87+5,48+5,52+8,53+8,72+32,07 +5,3 3,69+5,63+35,67+2,39+7,28+49,3+3,97+35,67+48,08+3,52 +34,25 030,22 72,07 239,88 276,53 245,95 343,28 4,43 Systémová SDK konstrukce, opláštěná x deskou tl. 5mm; nosná pozinkovaná konstrukce, desky GREEN ;C, 2np: 2,82+2,53+4,3+9,84 58,49 Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem.štukových oprava RAA z 0 %, malba m2 2 90,85 25, ,25 Vápenocementová malt. směs s anorganickým pojivem RT3 zrnitost 0-,2mm, tloušťka 5 mm m2 0,29 99, ,7 Štuková vnitřní vápenocementová omítka zrnitost 0-0,6mm, tl R00 4 mm m2 0,29 70, , Penetrační nátěr na bázi disperzse syntetické pryskyřice m2 0,29 34, ,98 Stránka 6 z 83 92,5 4,43

7 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Celkem za 6 Upravy povrchů vnitřní 62 06,74 Díl: 62 Upravy povrchů vnější R00 Očištění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru m2 229,63 88, ,22 ;C,4: 48,63 48, R00 Přednástřík zředěnou maltovou směsí na cca 70% plochy m2 0,29 85, ,65 Celkem za 62 Upravy povrchů vnější 29 79,87 Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce R00 ;P,: Nivelační podlahová stěrka, do tl. 5 mm m2 743,24 7, ,66,88+,68+2,+9,98+,53+9,84+5,48+7,59+2,3+5,55+4,43 ;P,2: 2,74+6,03+2,48+,68+5,96+5,73+5,8+7,59+49,3+25+,46 82,20 63,6 9,84+20,88+54,4+8,76 93, R00 Mazanina betonová tl. 0 cm C 6/20 (B 20) m3 83, , ,20 ;P,3: (234,05+83,97+87,78+94,78+83,57+98,5+8,6)*0, 79,3 ;P,3:,96*0, 0, R00 Mazanina betonová tl. 7,6 cm C 6/20 (B 20) m3 60, , ,23 ;P,3: 79,26*0,076 60, R00 Mazanina betonová tl. 5 cm C 6/20 (B 20) m3 3, , ,58 ;P,7: 65*0,05 3,25 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná RT4 síť - drát 6,0 mm, oka 00/00 mm t 4, , ,5 ;P,3: 79,26*,25*0, , ;jeřábová dráha: (43+9+9)* ;P,2:,46+,46+34,5+3, ;P,4: 7,28 ;P,5: 3,97 ;P,6: 6,85+6,85+5,63+32,8+5,93+5,07+9,04+8,2+,63+7,57 4,83+7,55+5,55+32,62+5,63+22,35+8, ,58+26,87+4,73 +48,43 3,46+68,02+48,42+,9+9,39+32,44+6,+5,7+34,4+6,3+3,2 4,73+48,76+32,45+35,67+5,52+5,5+3,87+5,48+5,52+8,53 +5,3 ;P,6 3,69+5,63+35,67 2np: 60,75+40,63+8,54+4,7+6,76+5,85+2,82+2,53+4,3 ;P,: (,28+2,43+5,59+5,6)*0, ;P,2: 8,64*0, 8,00 40,52 7,28 3,97 24,95 244,67 306,82 258,99 82,99 205,35 ;P,7: 65*,25*0, ,36 Stávající konstrukci podlahy mechanicky očistit zbavit prachu a nečistot m2 763,03 3, ,9 bez značek od popisovačů, fixů, per atd., které by mohly způsobit barevné změny v důsledku migrace. 82,2+204,3+4,04+407, , Úprava Stávající stávajícího konstrukce povrchu podlahy, podlahy povrch mechanicky důkladně očištěný, m2 zbavený 2 403,39 prachu a nečistot. 2,30 Povrch bude 29 56,70 bezprašně otryskán ocelovými částicemi příp. přebroušen podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým ;P,8 a P,9: 2238,7+65, ,39 Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 85 73,42 Díl: 64 Výplně otvorů R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 75 mm kus,00 352,00 352,00, A Zárubeň pro sádrokarton 600/75 kus,00 70,60 70,60, R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 00 mm kus 3,00 403, , , A Zárubeň pro sádrokarton 700/00 kus 6,00 820, , , A Zárubeň pro sádrokarton 800/00 kus 4,00 860, , , A Zárubeň pro sádrokarton 900/00 kus 3,00 890, , , R00 Osazení ocelových zárubní do 2,5 m2. kus 84,00 725, , , R00 Osazení ocelových zárubní nad 2,5 m2. kus 56,00 893, , , R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 50 mm kus,00 452,00 452,00,00 Stránka 7 z 83 3,49 0,86

8 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Zárubeň ocelová x970x80 kus,00 629,60 629,60, Zárubeň ocelová x970x90 kus,00 604,40 604,40, Zárubeň ocelová x970x90 kus,00 65,90 65,90, Zárubeň ocelová x970x90 kus,00 65,90 65,90, Zárubeň ocelová x970x90 kus 4,00 649, , , Zárubeň ocelová x970x90 kus,00 767,30 767,30, Zárubeň ocelová x970x00 kus,00 640,0 640,0, Zárubeň ocelová x970x00 kus,00 653,80 7 9, , Zárubeň ocelová x970x00 kus 7,00 663,20 274, , Zárubeň ocelová x970x00 kus 6,00 834, , , Zárubeň ocelová x2000x00 kus,00 868,20 868,20, Zárubeň ocelová x250x00 kus 3,00 230, ,00 3 3, Zárubeň ocelová x2080x00 kus,00 260,00 260,00, Zárubeň ocelová x970x05 kus,00 850,00 850,00, Zárubeň ocelová 0 900x970x0 kus,00 683,00 683,00, Zárubeň ocelová 0 900x880x0 kus,00 699,00 699,00, Zárubeň ocelová 0 480x970x0 kus,00 90,00 90,00, Zárubeň ocelová x970x25 kus 2,00 685,00 370,00 2 2, Zárubeň ocelová x970x25 kus 2,00 692,30 384,60 2 2, Zárubeň ocelová x970x30 kus,00 690,00 690,00, Zárubeň ocelová x970x40 kus 2,00 735,00 470,00 2 2, Zárubeň ocelová x970x40 kus 5,00 740,00 00, , Zárubeň ocelová x970x40 kus 6,00 930, , , Zárubeň ocelová x970x45 kus,00 763,00 763,00, Zárubeň ocelová x970x50 kus,00 755,00 755,00, Zárubeň ocelová x970x50 kus 5,00 792, , , Zárubeň ocelová x970x50 kus 7,00 985, , , Zárubeň ocelová x970x60 kus,00 797,0 797,0, Zárubeň ocelová x970x60 kus 7,00 805, , , Zárubeň ocelová x970x60 kus,00 967,70 967,70, Zárubeň ocelová x970x65 kus,00 835,00 835,00 Stránka 8 z 83

9 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč), Zárubeň ocelová x970x70 kus,00 860,00 860,00, Zárubeň ocelová x970x80 kus 2,00 872,00 744,00 + 2, Zárubeň ocelová x970x80 kus 3,00 00, , , Zárubeň ocelová x970x80 kus,00 20,00 20,00, Zárubeň ocelová x970x200 kus 2,00 890,00 780,00 + 2, Zárubeň ocelová x970x205 kus,00 892,00 892,00, Zárubeň ocelová x970x220 kus,00 92,00 92,00, Zárubeň ocelová x970x270 kus,00 255,00 255,00, Zárubeň ocelová x220x300 kus,00 955,00 955,00, Zárubeň ocelová x200x340 kus, , ,00, Zárubeň ocelová x970x350 kus,00 050,00 050,00, Zárubeň ocelová x970x350 kus,00 32,00 32,00, Zárubeň ocelová x970x360 kus,00 080,00 080,00, A Zárubeň pro sádrokarton 900/50 kus,00 70,00 70,00,00 Celkem za 64 Výplně otvorů ,30 Díl: 94 Lešení a stavební výtahy R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do,2 m m2 5 45,47 35, ,45 Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 89 54,45 Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 5 45,47 46,00 249,62 Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 249,62 Díl: 96 Bourání konstrukcí RT3 Bourání mazanin betonových m3 30,0 594, ,4 (73,24+49,3+3,8+47,7+3,24+9,28+32,23+3,8+5,66)*0,05 6,0 (34,67+3,38+32,+8,72+32,07+35,67+2,39+49,3+3,97)*0,05 3, RT 384,7+2,63+34,5+(279,49-55,5)+0,54+(279,49- Vybourání nášlapné vrstvy podlahy - stěrka m2 487,99 90, ,0 37,6)+5,76+26,8 049,8 2,3+6,5+7,37+4,0+39,45+306,75+7,+35,67 438, R00 Vybourání nášlapné vrstvy podlahy - sadurit m2 79,65 235, ,75 (4,45-34,8) 79, RT2 Vybourání nášlapné vrstvy podlahy - keramická dlažba m2 78,45 30, ,26 55,5+37,6+7,02+7,8+8,29+9,85+5,72+7,28 78, R00 2,2+0+48,77+20,84+9,8+3,5+5,50+9,8+3,63+5,8+7,02+48,0 Vybourání nášlapné vrstvy podlahy - lité teraco m2 78,9 50, ,50 83,52+34,25+260,35+,46+,46+,46+83,97+87,78+0,24+00, ,03 24,60 936, R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 48,4 250, ,07 (0,9*,97*56)+(0,6*,97*)+(0,8*,97*)+(0,7*,97*) 3,0 (0,8*,97*3)+(0,9*,97*7) 7, R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 82,59 94, ,03 (,45*,97*47)+(,6*,97*2)+(2,36*,97*4)+(,43*,97) 6,97 (,48*,97*)+(2,35*2,5*3)+(,29*,97*) 20, R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 207,00 0, , (47*2)+(2*2)+(4*2)+(3*2)+(3*2) 97,00 0 0, R00 Bourání příček cihelných tl. 0 cm m2 9,46 8, ,33 ;0,29: (3,66+0,87+0,87+0,82)*3,38 2,02 Stránka 9 z 83

10 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) ;0,29: -(0,6*3,38*3) -6,08 ;0,29c: (2,82*3,38)-(0,8*,97)+(,75*3,38) ;0,70b: (5,37+,45+,45+,45)*3,39 ;0,70b: -(0,8*,97)-(0,6*,97*4) ;0,3: (7,2*2,5)+(2*2,5)+(5,2*2,5) 36, R00 Bourání příček cihelných tl. 5 cm m2 6,42 99,50 633,93 ;0,0: (2,085+0,995+2,085+0,8)*3,39 20,22 ;0,0: -(0,7*2*2)-(0,6*2)+(0,8*2)-(0,7*2) -3, R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 5,2 586, ,38 ;0,29c: (2,8*3,38*0,3)-(0,8*,97*0,3) 2,38 ;0,0: 0,26*0,26*0,5*3,39 ;0,72: 3,*3,39*0,25 2, R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 m2 5,36 85,30 30,4 ;0,3:,7*,46*2 4,96 ;2np:,78*,46*4 0, R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. nad 4 m2 m2 43,67 7,40 3 8,5 ;0,7: (2,662*,8)+(2,7*,8*4)+(2,7*,8*4) 43, R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do,5 m2 kus 46,00 6,60 303, ,00 Bourání mazanin betonových tl. nad 0 cm, nad 4 m RT5 Vybourání podlahy včetně desky m3 9,65 97, ,2 ;0,3 0,4 0,6 0,9 0,25 0,26 0,3 0,40 0,72: 0,00 (6,45+4,83+2,52+2,56+5,54+5,53+5,6+,96)*0,3 ;0,72: (6,5*0,) 6, Vybourání větrací šachty na střeše kus, , , Demontáž ventilátorů VZT ze střechy kus 4,00 530, , Odstranění prosáté vrstvy škváry na střeše tl. vrstvy cca 5 cm m3 37,73 255, ,43 58,5*4,3*0,5 37, Odstranění kompletní vrstvy střešního pláště m2 25,55 56, ,80 58,5*4,3 25, Vyjmutí 2 ks podzemních benzinových nádrží soubor 2, , ,00 konstrukci ekologicky vyčistit a zasypat Celkem za 96 Bourání konstrukcí ,43 Díl: 97 Prorážení otvorů R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC m3 5,54 894, ,54 ;0,0: (0,9*2*0,33) 0,59 ;0,9: (0,9*2*0,36) ;0,40: (,2*2*0,34)+(,08*2*0,365)+(,*2*0,365) ;0,70b: (0,8*2*0,35)+(0,25*2*0,35) ;0,74: (,8*2*0,32), R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 0,54 797,00 430,38 ;0,9: (0,9*2*0,3) 0, R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.5 cm, MVC m2 3,80 5,00 437,00 ;0,9: *2 2,00 ;0,29b: 0,9*2, R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 kus 23,00 56,20 292, , R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 49,59 70, ,90 ;0,20:,2*,6,92 ;0,23a: (2,805+3,66+2,85+,57+,45+,45+0,87+0,87)*2,2 ;0,23a: -(0,8*,97)-(0,6*,97*2) ;0,25: (0,98+0,67)*,6 ;0,27: 0,95*,6 ;0,28: 0,9*,6 ;0,36:,5*,6 ;0,40: (,+0,44)*,6 ;0,4a: (,24+,29)*,0 ;0,43a: (0,6+0,96)*,6 ;0,44: (0,9+0,6)*,6 ;0,49:,2*,6 ;0,54: (,25+0,88)*,52 Stránka 0 z 83 3,87 32,95-6,30 0, 3,50 0,65 2,4 0,74 34,6-3,94 2,64,52,44 2,40 2,48 2,56 2,5 2,40,92 3,24

11 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) ;0,55:,2*,6,92 ;0,57: 0,9*,6 ;0,58: (0,9+0,86)*,6 ;0,59: (4,4+0,95)*,6 ;0,60: (0,58+2,3)*,6 ;0,62: (0,9+0,6)*,6 ;0,66: (0,6+0,88)*,6 ;0,69:,3*,6 ;0,72: (,37+0,6),6 ;0,05: (5,4+0,64+6,63+5,4)*,57 ;0,08:,74*,56 ;0,09:,2*,6 ;0,0a: (2,99*2)-(0,7*,97)-(2,7*,2)+(3,655*2)-(0,6*3)+(0,995*2*2) ;0,0a: (,445*2)-(0,6*,97) ;0,5i: *,6, R00 Vybourání niky zeď cihel. m3 0,27 736,0 474,30 ;0,74:,006*,646*0,65 0, R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a.pp t 537,73 50, , R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 0 m t 537,73 30,00 6 3,90 537,73 537, R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2 50,92 0, ,20 250, , R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do km t 537,73 60, ,80 537,73 537, R00 Příplatek k odvozu za každý další km t 4 839,57 5, , , , R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 537,73 90, ,70 537,73 537, R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 0 x 0 cm m 0,45 87,30 92,29 ;L/04,07,0,8: 3,+,85+2,75+2,75 0, R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 537,73 45, ,85 Celkem za 97 Prorážení otvorů ,8 Díl: 7 Izolace proti vodě Pružná minerální hydroizolační stěrka - vodorovná R00 dvousložková, cementem pojená m2 264,70 90, ,00 V rozích vyztužená těsnící páskou ;P,: 82,2 ;P,4: 7,28 ;P,9: 65,22 65,22 Pružná minerální hydroizolační stěrka - svislá dvousložková, R00 cementem pojená m2 55,65 20, ,50 Hydroizolační souvrství napojené na stávající hydroizolační R00 systém m2 842,37 74, ,28 ;P,3: 79,26 79,26 ;P,:,28+2,43+5,59+5,6 ;P,2: 8,64 ;P,3:,96 ;mikroskop:,2*,2+0,8*,3*4 5, Pás asfaltový m2 00,84 0,00 92,84 ;P,3: 79,26*,2 949,5 ;P,: (,28+2,43+5,59+5,6)*,2 ;P,2: 8,64*,2 ;P,3:,96*,2 ;mikroskop: (,2*,2+0,8*,3*4)*,2 6, R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 2 m t 2,42 767,00 856,4 Celkem za 7 Izolace proti vodě ,76 Díl: 72 Živičné krytiny RY5 Parozábrana z asfaltových pásů (D+M) m2 25,55 36, , 58,5*4,3 25, R00 Separační sklovláknitý vlies (D+M) m2 25,55 55, ,65 58,5*4,3 25,55,44 2,83 8,4 4,34 2,42 2,38 2,08,60 28,40 2,7,92 30,85,7 82,20 7,28 34,9 8,64,96 4,89 0,37 2,35 Stránka z 83

12 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Hydroizolační folie z PVC-P - atest Broof (t3) určená k RY5 mechanickému ukotvení (D+M) m2 25,55 253, ,62 58,5*4,3 25, R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 2 m t 5,39 9, ,0 Celkem za 72 Živičné krytiny 6 949,38 Díl: 73 Izolace tepelné R00 Montáž kročejové izolace m2 90,77 0, ,70 ;P,3: 79,26 79,26 ;P,7: 65 ;P,:,28+2,43+5,59+5,6 ;P,2: 8,64 ;P,3:,96, Kročejová izolace z pěnového polyethylenu m2 946,86 65, ,80 ;P,3: 79,26*,05 830,82 ;P,7: 65*,05 ;P,: (,28+2,43+5,59+5,6)*,05 ;P,2: 8,64*,05 ;P,3:,96*,05 2, R00 Akustická izolace korek tl. 50mm - materiál ve specifikaci m2 7, ,00 ;mikroskop:,2*,2*2+0,9*,3*4 7, Korek tl. 50 mm m2 7, ,00 ;mikroskop:,2*,2*2+0,9*,3*4*, 7,94 Izolace tepelná střech, desky 2x20mm, x60mm spádové R00 klíny m2 25,55 69, ,95 58,5*4,3 25, Deska izolační EPS Perimetr 250x600x60 mm m2 264,3 260, ,5 58,5*4,3*,05 264, Deska izolační EPS Perimetr 250x600x20 mm spádové klíny m2 528,26 220, ,0 58,5*4,3*2*,05 528,26 Izolace tepelné stropů rovných spodem (D+M) zakrytí kotev R00 podpůrné konstrukce (tl. 00 mm) m2 70,20 2, ,50,2*58,5 70,20 Celkem za 73 Izolace tepelné ,20 Díl: 725 Zařizovací předměty R00 Demontáž výlevky včetně armatur soubor 2,00 44,50 289,00 2 2, RA0 Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže včetně armatur kus 0,00 65,00 650, RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol včetně armatur kus 7,00 230, ,50 7 7, R00 Demontáž pisoárové nádrže, včetně armatur soubor 4,00 86,00 744,00 4 4, R00 Demontáž dřezů, včetně armatur soubor 6,00 90,40 446,40 6 6, R00 Demontáž sprchy včetně armatur soubor 8,00 73,00 384,00 8 8,00 Celkem za 725 Zařizovací předměty 2 878,90 Díl: 764 Konstrukce klempířské R00 KV/0 - Lemování prostupů kanalizace, VZT komínů od kotle kus 46,00 285, ,00 Umístění: kanal.+vzt+komínky od kotle 46 46, R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 2 m t 0,46 328,0 60,93 Celkem za 764 Konstrukce klempířské 3 743,93 Díl: 766 Konstrukce truhlářské R00 Demontáž laboratorního stolu kus 4,00 24,20 856, R00 Demontáž laboratorního stolu kus 4,00 24,20 856,80 65,00 34,9 8,64 68,25 36,66 Popis výrobku: Olemování prostupu, oplechování vytaženo na potrubí, opáskováno a zatmeleno Popis materiálu: poplastovaný plech Povrchová úprava: plech v barvě folie střechy Rozměr: výška min. 200 mm nad rovinu hydroizolace Stránka 2 z 83 9,07

13 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) ;.np 0,2 0,24 0,25 0,6: 4 4, R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 0 cm kus 5,00 80, , , R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 0 cm kus 40,00 80, , , R00 Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 0 cm kus 7,00 80, , , R00 Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 0 cm kus 32,00 80, , , D/0 - Dveře interiérové 600/970 mm kus, , ,40 Větrání: mřížka, D/02 - Dveře interiérové 600/970 mm kus, , ,90, D/03 - Dveře interiérové 700/970 mm kus, , ,80 Větrání: mřížka, D/04 - Dveře interiérové 700/970 mm kus 2, , ,60 Větrání: podříznutí dveří Kování štítek: rozeta oboustranná - WC Zámek: mech. zadlabací zámek - WC souprava se signalizací Zarážka: ano 2 2,00 Stránka 3 z 83

14 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) D/05 - Dveře interiérové 700/970 mm kus 6, , ,80 Větrání: podříznutí dveří Kování štítek: rozeta oboustranná - WC Zámek: mech. zadlabací zámek - WC souprava se signalizací Zarážka: ano 6 6, D/06 - Dveře interiérové 700/970 mm kus, , ,40 Větrání: podříznutí dveří, D/07 - Dveře interiérové 800/970 mm kus 7, , ,80 7 7, D/08 - Dveře interiérové 800/970 mm kus, , ,40, D/09 - Dveře interiérové 800/970 mm kus 2, , ,80 Větrání: podříznutí dveří Stránka 4 z 83

15 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 2 2, D/0 - Dveře interiérové 800/970 mm kus, , ,40 Větrání: mřížka, D/ - Dveře interiérové 800/970 mm kus, , ,0 Zarážka: ano, D/2 - Dveře interiérové 800/970 mm kus 2, , ,80 2 2, D/3 - Dveře interiérové 800/970 mm kus 2, , ,40 Větrání: mřížka Samozavírač: ano Stavěč: ano 2 2, D/4 - Dveře interiérové 800/970 mm kus 2, , ,80 Větrání: mřížka Stránka 5 z 83

16 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Samozavírač: ano Stavěč: ano 2 2, D/5 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40, D/6 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40, D/7 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40, D/8 - Dveře interiérové 900/970 mm kus 0, , ,00 Stránka 6 z 83

17 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 0 0, D/9 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40, D/20 - Dveře interiérové 900/970 mm kus 3, , ,20 3 3, D/2 - Dveře interiérové 900/970 mm kus 5, , ,00 5 5, D/22 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40, D/23 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40 Stránka 7 z 83

18 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč), D/24 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40, D/25 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40 Větrání: podříznutí dveří, D/26 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40, D/27 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40 Větrání: mřížka, D/28 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,30 Stránka 8 z 83

19 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Požární odolnost: EW5/DP3-C, D/29 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40, D/30 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40, D/3 - Dveře interiérové 900/970 mm kus 2, , ,80 2 2, D/32 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40,00 Stránka 9 z 83

20 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) D/33 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40, D/34 - Dveře interiérové 295/970 mm kus, , ,30 Větrání: mřížka, D/35 - Dveře interiérové 450/970 mm kus 9, , ,70 9 9, D/36 - Dveře interiérové 450/970 mm kus, , ,30, D/37 - Dveře interiérové 450/970 mm kus 2, , ,60 Stránka 20 z 83

21 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 2 2, D/38 - Dveře interiérové 450/970 mm kus 5, , ,50 5 5, D/39 - Dveře interiérové 450/970 mm kus, , ,30, D/40 - Dveře interiérové 450/970 mm kus, , ,30, D/4 - Dveře interiérové 450/970 mm kus, , ,30, D/42 - Dveře interiérové 450/970 mm kus, , ,30 Stránka 2 z 83

22 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč), D/43 - Dveře interiérové 450/970 mm kus 3, , ,00 Dveřní křídlo materiál: ocel Povrchová úprava: nátěr Hlukový útlum: 40dB 3 3, D/44 - Dveře interiérové 480/970 mm kus, , ,80, D/45 - Dveře interiérové 600/2000 mm kus,00 43,80 43,80 Větrání: mřížka, D/46 - Dveře interiérové 620/970 mm kus, , ,80, D/47 - Dveře interiérové 2350/250 mm kus 3, , ,00 Stránka 22 z 83

23 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Dveřní křídlo materiál: ocel Povrchová úprava: nátěr 3 3, D/48 - Dveře interiérové 2370/200 mm kus, , ,00 Dveřní křídlo materiál: ocel Povrchová úprava: nátěr Hlukový útlum: 40dB, D/49 - Dveře interiérové 2360/2080 mm kus, , ,00 Dveřní křídlo materiál: ocel Povrchová úprava: nátěr, D/50 - Dveře interiérové 2360/220 mm kus, , ,00 Dveřní křídlo materiál: ocel Povrchová úprava: nátěr, D/5 - Dveře interiérové 900/970 mm s požární odolností kus, , ,00 Požární odolnost: EW5/DP3-C Stránka 23 z 83

24 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč), D/52 - Dveře interiérové 900/970 mm s požární odolností kus 2, , ,00 Požární odolnost: EW5/DP3-C 2 2, D/53 - Dveře interiérové 450/970 mm s požární odolností kus,00 804,40 804,40 Větrání: mřížka Požární odolnost: EW5/DP3-C, D/54 - Dveře interiérové 450/970 mm s požární odolností kus 2,00 804, ,80 Požární odolnost: EW5/DP3-C 2 2, D/55 - Dveře interiérové 790/970 mm kus, , ,20, D/56 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40 Dveřní křídlo materiál: ocel Povrchová úprava: nátěr Stránka 24 z 83

25 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč), D/57 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40, D/58 - Dveře interiérové 900/970 mm kus 3, , ,20 3 3, D/59 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40, D/60 - Dveře interiérové 800/970 mm kus, , ,00 Větrání: podříznout křídlo Kování štítek: rozeta oboustranná - WC Zámek: mech. zadlabací zámek - WC souprava se signalizací, D/6 - Dveře interiérové 800/970 mm kus, , ,00 Stránka 25 z 83

26 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Větrání: mřížka Kování štítek: rozeta oboustranná - WC Zámek: mech. zadlabací zámek - WC souprava se signalizací, D/62 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40 Větrání: mřížka, D/63 - Dveře interiérové 9000/970 mm kus 3, , ,20 Větrání: mřížka 3 3, D/64 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40 Větrání: podříznout křídlo, D/65 - Dveře interiérové 450/970 mm kus, , ,0 Větrání: mřížka Stránka 26 z 83

27 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč), D/66 - Dveře interiérové 800/970 mm kus 2, , ,00 Větrání: mřížka Samozavírač: ano Stavěč: ano 2 2, D/67 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40 Větrání: mřížka, D/68 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,80 Větrání: podříznout křídlo, D/69 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40 Větrání: mřížka, D/70 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,0 Větrání: mřížka Stránka 27 z 83

28 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč), D/7 - Dveře interiérové 450/970 mm kus 2, , ,20 Větrání: mřížka 2 2, D/72 - Dveře interiérové 450/970 mm kus 2, , ,20 Větrání: mřížka 2 2, D/73 - Dveře interiérové 450/970 mm kus 3, , ,30 Větrání: mřížka 3 3, D/74 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,50 Dveřní křídlo materiál: DTD Hlukový útlum: 40dB, D/75 - Dveře interiérové 450/970 mm kus, , ,00 Stránka 28 z 83

29 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Dveřní křídlo materiál: DTD Hlukový útlum: 40dB, D/76 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,30 Dveřní křídlo materiál: DTD Požární odolnost: EW5/DP3-C, D/77 - Repase stávajících dveří kus 4,00 350, , Prah dubový délka 80 cm šířka 9 cm tl. 2 cm kus 2,00 306,00 62,00 2 2, Prah dubový délka 90 cm šířka 8 cm tl. 2 cm kus,00 306,00 306,00, Prah dubový délka 90 cm šířka 9 cm tl. 2 cm kus 4,00 306,00 224,00 4 4, Prah dubový délka 90 cm šířka 0 cm tl. 2 cm kus 2,00 306, ,00 2 2, Prah dubový délka 90 cm šířka cm tl. 2 cm kus 2,00 358,20 76,40 2 2, Prah dubový délka 90 cm šířka 4 cm tl. 2 cm kus 2,00 45, ,60 2 2, Prah dubový délka 90 cm šířka 4,5 cm tl. 2 cm kus,00 492,30 492,30, Prah dubový délka 90 cm šířka 5 cm tl. 2 cm kus 5,00 492, ,50 5 5, Prah dubový délka 90 cm šířka 6 cm tl. 2 cm kus 7,00 492, ,0 7 7, Prah dubový délka 25 cm šířka 6,5 cm tl. 2 cm kus,00 48,50 48,50, Prah dubový délka 90 cm šířka 7 cm tl. 2 cm kus,00 330,30 330,30, Prah dubový délka 90 cm šířka 8 cm tl. 2 cm kus 2,00 330,30 660,60 2 2, Prah dubový délka 90 cm šířka 20 cm tl. 2 cm kus 2,00 344,70 689,40 2 2, Prah dubový délka 90 cm šířka 20,5 cm tl. 2 cm kus,00 459,00 459,00, Prah dubový délka 90 cm šířka 35 cm tl. 2 cm kus,00 630,00 630,00, Prah dubový délka 90 cm šířka 36 cm tl. 2 cm kus,00 630,00 630,00, Prah dubový délka 29,5 cm šířka 22 cm tl. 2 cm kus,00 553,50 553,50, Prah dubový délka 45 cm šířka 9 cm tl. 2 cm kus,00 636,30 636,30, Prah dubový délka 45 cm šířka 0 cm tl. 2 cm kus 3,00 636, ,90 Stránka 29 z 83

30 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 3 3, Prah dubový délka 45 cm šířka 0,5 cm tl. 2 cm kus 3,00 767, ,0 3 3, Prah dubový délka 45 cm šířka 4 cm tl. 2 cm kus 6,00 902, ,20 6 6, Prah dubový délka 45 cm šířka 5 cm tl. 2 cm kus 5,00 69, ,50 5 5, Prah dubový délka 45 cm šířka 6 cm tl. 2 cm kus,00 69,0 69,0, Prah dubový délka 45 cm šířka 8 cm tl. 2 cm kus 3,00 665,0 995,30 3 3, Prah dubový délka 45 cm šířka 35 cm tl. 2 cm kus,00 25,90 25,90, Prah dubový délka 48 cm šířka cm tl. 2 cm kus,00 767,70 767,70, Prah dubový délka 235 cm šířka 0 cm tl. 2 cm kus 3,00 450,90 352,70 3 3, Prah dubový délka 236 cm šířka 30 cm tl. 2 cm kus,00 566,90 566,90, O/0 tříkomorový - Okno plastové plastový š/v systém 770/460 s izolačním mm dvojsklem 4-6-PL4, se kus součinitelem 2,00 tepelné vodivosti 0 572,30 celého výrobku 2 44,60 K=,3W/m2Km, barva bílá 2 2, O/02 tříkomorový - Okno plastové plastový š/v systém 2700/800 s izolačním mm dvojsklem 4-6-PL4, se kus součinitelem 9,00 tepelné vodivosti 5 09,30 celého výrobku 45 73,70 K=,3W/m2Km, barva bílá 9 9, O/03 tříkomorový - Okno plastové plastový š/v systém 2662/800 s izolačním mm dvojsklem 4-6-PL4, se kus součinitelem,00 tepelné vodivosti 6 354,00 celého výrobku 6 354,00 K=,3W/m2Km, barva bílá, O/04 tříkomorový - Okno plastové plastový š/v systém 780/460 s izolačním mm dvojsklem 4-6-PL4, se kus součinitelem 2,00 tepelné vodivosti 8 02,70 celého výrobku 6 043,40 K=,3W/m2Km, barva bílá 2 2, O/05 tříkomorový - Okno plastové plastový š/v systém 780/460 s izolačním mm dvojsklem 4-6-PL4, se kus součinitelem 2,00 tepelné vodivosti 0 572,30 celého výrobku 2 44,60 K=,3W/m2Km, barva bílá 2 2, O/06 tříkomorový - Okno plastové plastový š/v systém 4250/460 s izolačním mm dvojsklem 4-6-PL4, se kus součinitelem 3,00 tepelné vodivosti 0 572,30 celého výrobku 3 76,90 K=,3W/m2Km, barva bílá ,00 O/07 - Zastiňovací roleta stáv. světlíku š/v 5500/4300 mm s elektrickým pohonem kus, , ,00 v učebně 0.5h bude textilní se systémem pnutých ocelových lanek, na kterých bude uchycena stínící tkanina pomocí kluzných jezdců. Ovládání bude dálkové elektromotorem., O/08 - Repase stávajícího protihlukového okna kus 4, , , R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm kus 6,00 283,50 70, , R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm kus 4,00 283, , , Deska parapetní plastová m 55,4 62, ,93 (,77*,*2)+(2,7*,*9)+(2,66*,*)+(,78*,*2) 37,47 (,78*,*2)+(4,25*,*3) 7, R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 2 m t 6,68 77, ,7 Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 563 8,0 Díl: 767 Konstrukce zámečnické R00 Demontáž obkladů stropů - polystyren m2 952,44 63, ,72 9,04+8,2+48,76+260,35+83,97+87,78+0,24+00,07+233,03 952,44 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg mříže oken a R00 dveří kg 698,97 28, ,52 ;0,55:,45*2*5 43,50 ;0,7: (2,662*,8*5)+(2,7*,8*8*5) 655, R00 Demontáž stávajícího kanálu v podlaze m2 88,88 237,42 2 0,89 5,82+4,69+4,82+2,8+3,72+3+3,78+3,78+,9+3,62+3,49+6,7 56,97 27,08+2,73+,05+,05 Stránka 30 z 83 3,9

31 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Demontáž stávající dělící příčky, uskladnit uschovat, znovu R00 osadit do původní pozice m2 32,25 436, ,83 ;0,3: (7,2*2,5)+(5,7*2,5) 32, R00 Odstranění koženkové dělící stěny m2 6,72 66, ,59 4,96*3,37 6, R00 Demontáž podhledů - kazetových m2 85,43 26, ,07 60,75+40,63+20,88+54,4+8,76 85, R00 Demontáž podhledů - plechových m2 46,78 64, ,7 4,7+6,76+5,85 46, Z/0 - Okenní mříže 2800x2000 mm kus 6, , ,00 Umístění: okna v m.č. 0.38, 0.7, 0.7a Popis výrobku: Vnější okenní mříže předsazené před okny, z pásoviny, v provedení svislých, vodorovných prvků i rozměrů jako stávající mříže na objektu popis materiálu: pásovina průřez viz stávající Kotvení: do venkovního ostění okna chemickými kotvami Povrchová úprava: žárový pozink + systémový nástřik v barvě dle stávajících prvků 6 6, Z/02 - Čistící zóna před vstupem 260x450 mm kus 3, , ,00 Umístění: 3x vstup do objektu v severní části Popis výrobku: Čistící zóny z kartáčových pásků před vstupem zapuštěné v úrovni podlahy do otvorů vyložených ocelovým pozinkovaným rámem 30x30x3 Popis materiálu: hliníková lišta 30x30x3 Kotvení: do podlahy na hmoždinky Povrchová úprava: 3 3, Z/03 - Revizní poklopy vnitřních šachet 0,6x m kus 3, , ,00 Umístění: hlavní chodby.np Popis výrobku: Revizní poklopy šachet splaškové kanalizace z ocelového plechu provedené jako "negativní", se spodními výztuhami T45, plech lemován rámem z L50/5. Celý poklop bude osazen v rámu z L60/5 připraveném v popis materiálu: ocelové profily T45, L50/5, L60/5, ocel. plech tl. 6mm Kotvení: do konstrukce šachty přes obvodový "L" profil na "T" výztuze Povrchová úprava: žárově pozinkováno 3 3, Z/04 - Stěnové větrací mřížky - náhrada původ. 350 x 350 mm kus 9, , ,00 Umístění: hlavní chodby.np Popis výrobku: Stěnové větrací mřížky čtvercové nebo kruhové, umístění pod stropem/u podlahy/nade dveřmi. Krycí mřížka s výplní z tahokovu v osazovacím rámečku profilu "L", kotvené do zdiva (osazeno do stávajících otvorů). Popis materiálu: ocelový rámeček "L"profil, výplň tahokov Kotvení: do stávajících otvorů ve stěnách Povrchová úprava: prášková barva, ref. šedá, barevnost dle investora ,00 Z/04 - Stěnové větrací mřížky - náhrada původ. průměr 200 mm kus,00 675,00 675,00 Umístění: hlavní chodby.np Popis výrobku: Stěnové větrací mřížky čtvercové nebo kruhové, umístění pod stropem/u podlahy/nade dveřmi. Krycí mřížka s výplní z tahokovu v osazovacím rámečku profilu "L", kotvené do zdiva (osazeno do stávajících otvorů). Popis materiálu: ocelový rámeček "L"profil, výplň tahokov Kotvení: do stávajících otvorů ve stěnách Povrchová úprava: prášková barva, ref. šedá, barevnost dle investora, Z/05 - Stěnová větrací mřížka 00 x 00 mm kus 3,00 450,00 350,00 Umístění: SDK kastlíky u kotelen v hl. chodbě Popis výrobku: Stěnové větrací mřížky čtvercové, umístění cca 200mm nad podlahou. Krycí mřížka s výplní z tahokovu v osazovacím rámečku profilu "L", kotvené do SDK předstěny. popis materiálu: ocelový rámeček "L"profil, výplň tahokov Kotvení: do SDK předstěny Povrchová úprava: prášková barva, ref. šedá, barevnost dle investora 3 3,00 Stránka 3 z 83

32 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Z/06 - Stěnová větrací mřížka protipožární 200 x 45 mm kus,00 675,00 675,00 Umístění: 0,60 Popis výrobku: Stěnová obdélníková větrací protipožární mřížka PSUM, cca 00mm nad podlahou, osazená na osu rozvodné skříně. Minimální otevřená plocha dle PD vzduchotechniky Aef=0,09m2. Popis materiálu: těleso z pozinkovaného plechu, list uzávěru z vápenokřemi-čité izolační desky Kotvení: do zděné stěny Povrchová úprava: barva dle výrobce, odstín dle volby investora ,00 Z/07 - Konstrukce pro ukotvení nadstřešní VZT jedn cca 6 x,5 m kus, , ,00 Umístění: střecha haly Popis výrobku: Systémová pozinkovaná ocelová konstrukce dle výrobce VZT jednotky, pro usazení vzduchotechnické jednotky hmotnosti cca 700kg na střeše haly - rám se dvěma vynášecími nosníky. popis materiálu: ocelové profily dle výrobce VZT jednotky Kotvení: do střechy haly Povrchová úprava: žárově pozinkováno, RV9 Akustický pohltivý minerální podhled kazeta 600x600mm m2 766,38 636, ,59 83, ,57 ;C,2 2np: 60,75+40,63+4,7+6,76+5,85+23,5+39,34+20,88+54,4+8,76 330,4 294, R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 00 kg kg 909,480 22, ,30 ;IPE270: 3,6*3*22,4 048, ,9 54, ,300 ;PL6: 0,3*0,3*0,06*4 8, R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 250 kg kg 249,060 3, ,3 ;IPE270: 7,3*2*36, 249, Tyč průřezu IPE 200, hrubé, jakost oceli 375 T, , , Tyč průřezu IPE 270, hrubé, jakost oceli 375 T, , , Ocel MHS 20x20x6,3 mm T 0, , , Ocel TR 4HR 00x4 T 0, , ,00 ;TR 4HR 00x4: (3,63*4*3,5*,)+(,82*4*3,5*,) 0, Ocel L80x60 T 0, ,00 026,00 ;L80x6: 0,3*4*7,*4*, 0, Ocel PL300*6 T 0, ,00 80,00 ;PL6: 0,3*0,3*0,06*4*, 0, R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 2 m t 4, , ,00 Celkem za 767 Konstrukce zámečnické ,54 Díl: 77 Podlahy z dlaždic a obklady R00 Penetrační nátěr na bázi disperze syntetické pryskyřice m2 3 40,52 22, ,44 ;P,: 82,2 82,20 34,00 204,3 79,26 7,28 3, ,7 ;P,3:,96, RT4 Montáž Cementový podlah lepící keramických tmel pro do keramické tmele dlažby a obklady. Cementem m2pojená pružná 097,85spárovací 380,00 hmota (spára podlaha 47 83,00 - stěny vyplněna sanitárním silikonovým tmelem v odstínu spárovací hmoty). Možnost pigmentace ;C,2: Pozinkovaný celový rošt z příčných "T"-profilů a obvodových "L" profilů, tl. 30 mm 5,07+32,62+5,63+22,35+8, ,9+5,58+3,5+5,5+5,7 288,35 48,43+65,2+68,02+48,42+48,77+48,76+259,05+83,97+87,78+94,78 ;MHS20x20x603: 3,*8*20,75 ;TR 4HR 00x4: (3,63*4*3,5)+(,82*4*3,5) ;L80x6: 0,3*4*7,*4 ;P,2: 204,3 ;P,3: 79,26 ;P,4: 7,28 ;P,5: 3,97 ;P,8: 2238,7 ;P,:,28+2,43+5,59+5,6 ;P,2: 8,64 ;P,: 82,2 ;P,2: 204,3 ;P,3: 79,26 34,9 8,64 82,20 204,3 79,26 ;venk.: 20,26 20,26 Keramická dlažba dle výběru investora zátěžová, protiskluzná, mechanicky odolná, min 300/300mm m2 85,35 89, ,96 Stránka 32 z 83

33 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) ;P,: 82,2*, 90,42 ;P,3: 79,26*, 870, Keramická mrazuvzdorná protiskluzná venk. dlažba min 300/300mm m2 22,5 89, ,39 22,5 22, RT5 Montáž podlah keramických kyselinovzdorných m2 7,28 780, ,40 ;P,4: 7,28 7, Keramická kyselinovzdorná dlažba min 300/300mm m2 9,0 89, ,5 ;P,4: 7,28*, 9, RT6 Montáž podlah keramických žáruvzdorných m2 3,97 780, ,60 ;P,5: 3,97 3, Keramická žáruvzdorná dlažba min 300/300mm m2 35,7 840, ,28 ;P,5: 3,97*, 35, RT8 Obklad keramický schodišťových stupňů m2 8,83 820, ,60 8,83 8,83 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 00 mm (položka R00 obsahuje dodávku materiálu i montáž) m 825,65 80, ,00 825,65 825, R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 2 m t 25,89 400, ,00 Celkem za 77 Podlahy z dlaždic a obklady 984 5,8 Díl: 776 Podlahy povlakové R00 Odstranění PVC podlah lepených s podložkou m2 25,89 75,00 94,75 6,85+6,85+5,63+48,66+5,07+9,04+8,2+,63+7,57+7,93 233,43 ;2np: 9,84+20,88+54,4+8,76 93, R00 Odstranění koberců m2 8,53 55,00 09,5 8,53 8, R00 Penetrační nátěr na bázi disperze syntetické prysk m2 589,90 22, ,80 ;P,6: 24,95+244,67+306,82+258,99+82,99+205,35+93,89 407, R00 Lepení povlakových podlah, role PVC m2 48,30 60, ,00 ;P,6: 407,66 407, ;P,2: 204,3*, Cementem pojená pružná kyselinovzdorná spárovací hmota Cementem pojená pružná žáruvzdorná spárovací hmota 7,55+5,55+32,62+5,63+22,35+8, ,85+26,87+4,73+3,46 32,28+68,02+48,42+6,5+9,39+32,44+6,+5,7+34,4+6,3 4,8+3,2+4,73+48,76+32,45+5,52+5,5+3,87+5,48+5,52 5,3+3,69+5,63+35,67+34,8 ;2np: 60,75+40,63+8,54+4,7+6,76+5,85+2,82+2,53+4,07 ;P,9: 65,22 ;P,0: 7,02 ;P,7: ,54 95,4 344,05 235,48 33,0 205,2 65,22 ;P,2: 8,64 8,64 PVC povlaková krytina - zátěžová odstín a formát dle výběru investora min. š. 2m m2 636,79 380, ,72 ;P,6: 407,66*, ;P,7: 65*,2 7,02 0,00 65,00 548,43 ;P,2: 8,64*,2 0, R00 Lepení podlah z PVC na stupnice rovné m 3,44 49, ,56 3,44 3, R00 Lepení podlah z PVC na podstupnice m,20 28,00 433,60,2, R00 Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC m 099,00 32, , , R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 2 m t 4, , ,90 Celkem za 776 Podlahy povlakové ,48 Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot Epoxidový tmel pro vyspravení hrubých nerovností m ,30 45, ,50 ;P,8: 7,37+4,0+5,8+306,75+7,+73,24+49,3+3,8+47,7+3,24+48, 384,7+2,63+279,49+0,54+26,75+5,76+26,8+2,3+6,5 3,5+5,5+32,23+65,2+32,28+3,8+5,66+4,8+8,72+32,07+35, ,50 668,34 325,09 2,39+48,08+3,52+34,25 Stránka 33 z 83 78,00 26,24

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr Novotný - stavební projekce Na Hutích 44, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Penzion pro důchodce Tyršova č.p. 1346, Smržovka VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

Výkaz výměr. Ekonomika a management

Výkaz výměr. Ekonomika a management Výkaz výměr Ekonomika a management Charakteristika VV je specifickou součástí rozpočtu udává množství jednotlivých položek stavebních prací pracný časově náročný přehledný Podklady VV kompletní projektová

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Krycí list rozpočtu. B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště. Rozpočtové náklady v Kč. Montáž PSV

Krycí list rozpočtu. B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště. Rozpočtové náklady v Kč. Montáž PSV Krycí list rozpočtu Název stavby: Mateřská škola Gagarinova Objednatel: Městská část Praha - Suchdol Suchdolské IČ/DIČ: náměstí 73 Druh stavby: Nástavba tech. pavilonu II. etapa Projektant: Ing.Aleš Moudrý

Více

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt :

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt : Díl: 1 Zemní práce 1 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 14,49 drenáže:10,22*1,1*1,2 13,49 ornice:10,22*0,65*0,15 1,00 2 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4,

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. ( dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 726/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 663 ze dne 16.10.2013 Splnění povinností dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 7. března 2013, čj. 9 C 190/2010-239,

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název:

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU B Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Vazební věznice Praha - Ruzyně Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně NPROSAN - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE Stavba: Místo: Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa Část: Rekapitulace Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Pódium Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Pódium Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 19 Pódium - Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Objednatel

Více

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace.

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace. SO01 Díl: 000 Projektova dokumentace 1 1 Realizační projektová dokumentace kompl 1,00 000 Projektova dokumentace Díl: 1 Zemní práce 2 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 219,00

Více

Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady

Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Základní rozpočet Název objektu: JKSO: Sta\ba: Název sta\by: SKP: Projektant: MJ: I Počet měrných jednotek: 0,00 Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

Slepý rozpočet. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 311238511R00 Zdivo POROTHERM 17,5 Profi DRYFIX P10, tl. 175 mm m2 22,02 0,00 0,00 6,29*3,50 22,02 2 317168112R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm kus 5,00

Více

Jednot. Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) 12

Jednot. Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) 12 Název stavby: Horalka Stavební rozpočet Doba výstavby: 109 dní Druh stavby: Střešní nástavba Začátek výstavby: 6/14/2009 Lokalita: Špindlerův Mlýn Konec výstavby: 9/30/2009 JKSO: Zpracováno dne: 6/1/2009

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 113403/2012 Sp. zn.: S-JMK 114131/2010 OINV Vyřizuje: Mgr. Rumlová Telefon: 541 651 245 Počet listů: 8 Počet

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00 REKAPITULACE STAVBY Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice Místo: Ohrazenice, ČR Datum: 05.12.2012 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO 01: Kino 1 335

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1361-52 Česlovna JKSO Objekt SKP SO 01.3 Česlovna Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 1361-52 Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00 p;'lolt. ě.'" KRycí LST VÝKAZU VÝMĚR Název stavby Název objektu Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Obec Koryta Oprava obecní stodoly JKSO ECO Misto CO DC Rozpočet číslo Zpracoval Dne Měrné a

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova na MŠ, Brno-Líšeň TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba: 1250 Rekonstrukce balkonů Líšeň Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: 60167 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Vypracoval: Základ

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Miami Ytong Ytong JKSO: CCCZ: Místo: Datum: 10.03.2015 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Michaela Böhmová IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Náklady

Více

REKAPITULAE STAVBY Kód: Stavba: 2016/7/J KSO: Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 17.3.2016 -Z: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25937499 REDOMO a.s. DIČ: Z25937499 Projektant:

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: JKSO: Bytový dům SKP: Oprava zastřešení - bytový dům Archlebov, sekce 1

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: JKSO: Bytový dům SKP: Oprava zastřešení - bytový dům Archlebov, sekce 1 Rozpočet: Slepý rozpočet Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Obec Archlebov Náklady na MJ: SKP: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci KUJIP00ZGJAG DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Jihlava - gynekologicko-porodnický pavilon" Smluvní strany

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě Celkem za 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 D1:140,80*0,20 D2:3,35*0,20

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 28,16 K2:1,10*0,20 0,22 3 133201101R00

Více

SMLOUVA O DÍLO Č. 15072010. uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O DÍLO Č. 15072010. uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami: NÁZEV AKCE: ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 355,LUČNÍ ULICE,SEMILY SMLOUVA O DÍLO Č. 15072010 uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami: ZHOTOVITEL: Stavo

Více

SOUPIS PRACÍ NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: ČÍSLO ROZPOČTU: IČO A NÁZEV OBJEDNATELE: ČR - MINISTERSTVO VNITRA

SOUPIS PRACÍ NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: ČÍSLO ROZPOČTU: IČO A NÁZEV OBJEDNATELE: ČR - MINISTERSTVO VNITRA SOUPIS PRACÍ JKSO: 801 61 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: NÁZEV STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV OBJEKTU: Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav Integrované operační středisko KŘ STŘK

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Objednavatel: Město Doksy, nám.republiky 193, 472 01 Doksy Zhotovitel: 29016797 Savory Group a.s. CZ29016797 Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2012-069a Realizace opatření úspor ener.kntb

Více

NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu

NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu JKSO: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: MÍSTO STAVBY: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav Integrované operační

Více

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Více

Cenová soustava RTS Náklady jednotlivých ástí a objekt SO 03 JKSO 801.34.1 Architektonické a stavebn technické ešení

Cenová soustava RTS Náklady jednotlivých ástí a objekt SO 03 JKSO 801.34.1 Architektonické a stavebn technické ešení Strojírensko technické centrum Chrudim Dodatek. 1 k SoD OR/13/21983 Ocenný soupis ménprací Cenová soustava RTS Náklady jednotlivých ástí a objekt SO 03 JKSO 801.34.1 Architektonické a stavebn technické

Více

Soupis prací. Stavba : 1029. Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné. Cena celkem za stavbu

Soupis prací. Stavba : 1029. Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné. Cena celkem za stavbu 1029 Datum: Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné Objednatel : ZŠ Hrádek nad Nisou - Donín IČO : Donínská 244 DIČ : 46334 Hrádek nad Nisou Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Obnova dětského hřiště U Sparty k.ú. Bubeneč, Praha 7 JKSO Název objektu Oplocení a mobiliář EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Sinpps s.r.o. Zhotovitel

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

Gymnázium Komenského 89, Písek Stavební úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 89, PÍSEK, STAVEBNÍ ÚPRAVY

Gymnázium Komenského 89, Písek Stavební úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 89, PÍSEK, STAVEBNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 89, PÍSEK, STAVEBNÍ ÚPRAVY BŘEZEN 2016 A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby : Gymnázium Komenského 89, Písek

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 "Regenerace areálu Modřanské vinice - I. etapa - replika původní stodoly a sadové úpravy" - dodatek č. 2 ke smlouvě o

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon C - Stavební

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr Zakázka č.: 2010-01981-Zr POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant:

Více

V Praze dne 20. října 2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 14. Průzkum trhu - poptávka na stavební připravenost snímkoven RTG

V Praze dne 20. října 2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 14. Průzkum trhu - poptávka na stavební připravenost snímkoven RTG V Praze dne 20. října 2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 14 Věc: Průzkum trhu - poptávka na stavební připravenost snímkoven RTG V rámci prováděného cenového marketingu a v souladu s ustanovením 6, 12 odst.

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka Vedlejsší a ostatní náklady, společně pro všechny objekty Soupis prací objekty REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka náklady (tis.kč) 1. Rekonstrukce polní cesty C2,

Více

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 15. 9. 2011 na akci

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 15. 9. 2011 na akci DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 15. 9. 2011 na akci Krajský úřad kraje Vysočina - Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce" KUJIP00ZJ0UA 1. Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený: k podpisu

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

Tabulka skladeb konstrukcí

Tabulka skladeb konstrukcí 1 Tabulka skladeb konstrukcí OBSAH: 1. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ SP... 3 SP1.1 provětrávaná střecha (29-49 ) - bobrovka... 3 SP1.2 provětrávaná střecha - stávající krov - bobrovka... 3 SP2.1 plechová střecha

Více

39 862,38 Kč 229 683,22 Kč včetně DPH

39 862,38 Kč 229 683,22 Kč včetně DPH ZMĚNOVÝ LIST Č. 5 - akustické opatření Objednatel Město Lázně Bělohrad nám.k.v.raise 35 Lázně Bělohrad 507 81 Zhotovitel VALC, s.r.o. Pražská 13 Hradec Králové 500 04 Akce "Sportoviště Lázně Bělohrad -

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010 Zakázka č.: 2010-01981-Zr VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant: Ing. Luboš

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROFESE ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU VYPRACOVAL STAVEBNÍK STAVBA ING. MILAN HAVLIŠTA ING. MARTINA PŘÍVRATSKÁ SOŠ VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ SOŠ VETERINÁRNÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: PFUPOL - Rekonstrukce elektroinstalačních rozvodů budovy B Místo: Olomouc Datum: 6.6.03 Zadavatel: UP Olomouc,Křížkovského 8, Olomouc IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 6030095 ELEKTRO-FA.PAVELEK,

Více

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130 KUŘIM - ZVĚTŠENÍ KAPACITY SPRCH VE VÝROBNÍ HALE SVZ VS/101/33/2010-2/2010-1/log/502 04/2010 Zadávací podklady k veřejné zakázce na stavební práce Soupis výkonů ozn. přílohy B VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOET. Rozpis ceny Píloha. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOET Rozpoet 02 Stavební práce - Obnova památkové podstaty kulturní památky JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Stavební ást Mrná jednotka Stavba Název stavby Poet jednotek Rehabilitace

Více

Krycí list rozpočtu. Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce mateřského centra rekonstrukce. Lokalita: Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel:

Krycí list rozpočtu. Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce mateřského centra rekonstrukce. Lokalita: Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel: Krycí list rozpočtu Název stavby: Druh stavby: Lokalita: rekonstrukce Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracoval: 8013913 Mraveniště-ZŠ Říčany, Bezručova 94 Ing.arch. V. Drobný,

Více

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526 KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Horní očernice - rojekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, dodatečných informací č. 2 a 3. Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ve věci zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách čj.: sekr/614/2011 č.ev. 1827/2011 I.

Více

Krycí list výkazu výměr

Krycí list výkazu výměr Krycí list výkazu výměr Číslo zakázky Zakázka 201312 MŠ Horoměřice - kuchyňský pavilon - 3. etapa Komentář Popis verze výkaz výměr Komentář verze sestaveno dle cenové soustavy ÚRS 2013/I Adresa Horoměřice

Více

Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Psáry Náklady na mj.

Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Psáry Náklady na mj. KRYCĺ LIST ROZPOČTU Název objektu JKSO. Měrná jedhotka M2 Název stavby Počet jednotek Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Psáry Náklady na mj. Projektant Fact s.r.o. Typ rozpočtu Objednatel Obec

Více

+7,72 +7,72 +3,73 +3,73 +3,73 +2,87 +2,87 +2,55 +2,55. Ing. Jana Fišarová

+7,72 +7,72 +3,73 +3,73 +3,73 +2,87 +2,87 +2,55 +2,55. Ing. Jana Fišarová Pohled severozápadní Pohled jihovýchodní Ing. Jana Fišarová Pohled jihozápadní Pohled severovýchodní LEGEND MÍSTNOSTÍ.M. Úel místnosti Plocha Podlaha strop ozn. poznámka 101 Obývací pokoj 32,48 15 200

Více

Soupis prací Datum: 29.1.2015

Soupis prací Datum: 29.1.2015 Soupis prací Datum: 29.1.2015 Stavba : 1061 SEN - Středisko volného času Semily Objednatel : Město Semily IČO : Husova 82 DIČ : 51301 Semily Zhotovitel : D-BAU s.r.o. IČO : 25990764 Nábř.Sv.Čecha 430 DIČ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psychiatrická léčebna Bílá Voda, CHLAZENÝ SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO ODPADU Stupeň dokumentace: PROJEKT

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psychiatrická léčebna Bílá Voda, CHLAZENÝ SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO ODPADU Stupeň dokumentace: PROJEKT TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: Psychiatrická léčebna Bílá Voda, CHLAZENÝ SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO ODPADU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: PL Bílá Voda Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol.

Více

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :.

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :. POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK ke dni : 05032013 strana 1 STAVBA : 0003020 OBJEKT ČP100, HORNÍ MALÁ ÚPA ZAKÁZKA : 120/11-13 OBJEKT : 0004 SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP100 REGČÍSLO: 11/2010 POŘADÍ POLOŽKA

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH)

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH) Zakázka: Domov pro seniory Skalka u Chebu Popis Cena 001: Etapa I 000: Společné práce 001: Zemní práce 002: Základy 003: Svislé konstrukce 004: Vodorovné konstrukce 005: Komunikace 006: Úpravy povrchu

Více

Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická, Libčická 10, Praha 8 REKAPITULACE. SO 01: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická

Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická, Libčická 10, Praha 8 REKAPITULACE. SO 01: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická, Libčická 10, Praha 8 REKAPITULACE Popis Cena SO 01: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická 1.1.: Architektonicko - stavební a statické řešení

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY NÁSTAVBA OBJEKTU E II.ETAPA DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 5.NP na pozemku p.č.25/2 v katastrálním území České Budějovice 7 D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

Sportovní povrch UMĚLÁ TRÁVA S KŘEMIČITÝM VSYPEM

Sportovní povrch UMĚLÁ TRÁVA S KŘEMIČITÝM VSYPEM T I T U L N Í S T R A N A NÁZEV ZAKÁZKY: VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ S UMĚLOU TRÁVOU + DĚTSKÝ KOUTEK Zadavattell :: OBEC ZAKŘANY ČN :: 2013 209 -- CHA 23.08.2013 Zprracovall:: JM DEMIICARR s..rr..o.. Bučoviická

Více

MATERIÁL A POVRCH KŘÍDLA. Dřevěná obložková do stávající stěny.

MATERIÁL A POVRCH KŘÍDLA. Dřevěná obložková do stávající stěny. - 1 - REVIZE. Specifikace prvků PSV- Dveře KÓD ŠÍŘKA VÝŠKA POPIS DRUH POČET BEZP. TŘ., POŽÁR. O. MATERIÁL A POVRCH KŘÍDLA ZÁRUBEŇ KOVÁNÍ PRÁH POZNÁMKA 01a 900 1970 01b 800 1970 01c 800 1970 02 800 1970

Více

Krycí list rozpočtu. Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 66. Rozpočtové náklady v Kč B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště

Krycí list rozpočtu. Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 66. Rozpočtové náklady v Kč B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště Krycí list rozpočtu Název stavby: Mateřská škola Gagarinova Objednatel: Městská část Praha - Suchdol Suchdolské IČ/DIČ: náměstí 73 Druh stavby: Nástavba tech. pavilonu I. etapa Projektant: IČ/DIČ: IČ/DIČ:

Více