Příloha č.1 - VÝKAZ VÝMĚR - CELKOVÁ REKAPITULACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č.1 - VÝKAZ VÝMĚR - CELKOVÁ REKAPITULACE"

Transkript

1 Příloha č.1 - VÝKAZ VÝMĚR - CELKOVÁ REKAPITULACE II. ETAPA ( TERMÍN REALIZACE ) Cena celkem bez DPH za soubor prací a materiálu - SO 01-staveb.úpravy sut.na archivy. - SO 02-odvod dešť.vod vsakem - Vzduchotechnika - Elektromontáže silnoproud CENA CELKEM BEZ DPH.. DPH 20%.. CENA CELKEM S DPH.. Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., 44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů. 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. 3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, 44, odst. (9). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele). 6) Všechny jednotlivé položky mají sazbu DPH ve výši 20%!!! - 1 -

2 stavba: Stavební úpravy suterénu na archivy II.ETAPA místo stavby: Jívanská 647, Praha 20 investor: Městská část Praha 20 ROZPOČET-VÝKAZ VÝMĚR Kód Popis MJ Výměra celkem Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotn. Jedn. suť Suť SO 01 SO 01:STAVEB.ÚPRAVY SUTERÉNU NA ARCHIVY - II.ETAPA 0,0 39,30 56,63 003: Svislé konstrukce 0,0 3,66 0,00 Zazdívka otvorů pl 1 m2 v příčkách nebo stěnách /00 z tvárnic POROTHERM P+D tl 115 mm m2 0,72 0,0 0,12 0,09 0,00 Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných /00 příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 2,16 0,0 0,11 0,24 0, /00 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm m2 11,92 0,0 0,28 3,34 0,00 006: Úpravy povrchu 0,0 35,53 0,00 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2, /00 m2 kus 7,00 0,0 0,05 0,35 0,00 Osazování protipožárních nebo protiplynových /00 zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 1,00 0,0 0,44 0,44 0, repase okenních mříží, očištění mříží ks 6,00 0,0 0,00 0,00 zárubně 700/1970 HSE Humpolec-dveře 03 typ DZD-viz tabulka vnitř.otvorů kus 2,00 0,0 0,01 0,02 0,00 zárubně 800/1970 HSE Humpolec-dveře 01 typ DZD-viz tabulka vnitř.otvorů kus 2,00 0,0 0,01 0,02 0,00 zárubně 900/1970 HSE Humpolec typ DZD-dveře protipožární kus 1,00 0,0 0,01 0,01 0, Zárub.oc.s dráž H 95 DV k kus 0,0 0,02 0,00 0, a zárubně 800/1970 HSE Humpolec-dveře 02 typ LZ-viz tabulka vnitř.otvorů ks 2,00 0,0 0,00 0,00-2 -

3 b zárubně 800/1970 do SDK příčky typ LZ-dveře 07-protipožární dle tabulky vnitř.výplní otvorů ks 1,00 0,0 0,00 0,00 Mazanina tl do 120 mm z betonu podlahového BP /00 20 m3 11,86 0,0 2,25 26,69 0,00 Příplatek k mazanině tl 120 mm za přehlazení ocelovým hladítkem - gletovaný povrch s /00 rovinností 2 mm m3 8,71 0,0 0,00 0, /00 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,29 0,0 1,05 0,30 0, a příplatek za snížení obrusnosti bet.mazaniny-vsyp (např.betosan ap.) m2 87,14 0,0 0,00 0,00 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem /00 vtlačením do tmele m2 7,72 0,0 0,00 0,04 0,00 Oprava vnitřních omítek vápenných štukových /00 stropů ŽB žebrových v rozsahu do 30 % m2 126,06 0,0 0,01 1,26 0,00 Začištění omítek kolem oken, dveří po vybourání /00 výplní otvorů - vnitřní strana m 50,50 0,0 0,00 0,22 0,00 Začištění omítek kolem oken, dveří po vybourání /00 výplní otvorů - vn+jší strana m 50,50 0,0 0,00 0,22 0,00 Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze /00 suchých směsí štuková m2 147,60 0,0 0,03 4,43 0,00 Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm /00 aktivovaným štukem m2 7,72 0,0 0,00 0,03 0,00 Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo /00 vápenocementová hladká m2 3,00 0,0 0,04 0,12 0,00 příplatek za použití hydrofobizační emulze IMESTA IBS 50 k omítce tl. 30 mm - 8 kg/m malty kg 35,23 0,0 0,00 0, b příplatek za každý další 1 cm hladké omítky m2 206,40 0,0 0,00 0,00 Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v /00 rozsahu do 30 % m2 137,99 0,0 0,01 1,38 0,00 oprava vstupního schodu do budovy kpl 1,00 0,0 0, oprava anglického dvorku kpl 1,00 0,0 0,00 0,00 009: Ostatní konstrukce a práce 0,0 0,11 56,43-3 -

4 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných /00 včetně likvidace m2 12,56 0,0 0,00 0,01 0,13 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek /00 včetně likvidace m2 33,36 0,0 0,00 0,01 0,01 0,33 Demontáž truhlářského obložení stěn /00 podkladových roštů - včetně likvidace m2 33,36 0,0 0,00 0,01 0,01 0,27 Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených /00 nebo výkladních pl přes 4 m2 m2 19,91 0,0 0,00 0,01 0,01 0,20 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo /00 zdvojených pl do 1 m2 m2 2,88 0,0 0,00 0,01 0,07 0,20 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo /00 zdvojených pl do 2 m2 m2 1,32 0,0 0,00 0,00 0,06 0, /00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,80 0,0 0,00 0,00 0,08 0,14 Jádrové vrty diamantovým korunkami do D /00 mm do stavebních materiálů m 3,60 0,0 0,00 0,00 0,07 0,25 Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o /00 rozsahu do 30 % m2 126,06 0,0 0,00 0,01 1,26 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn /00 o rozsahu do 30 % m2 137,99 0,0 0,00 0,01 1,38 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé /00 podlaží t 56,43 0,0 0,00 0,00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do /00 km t 56,43 0,0 0,00 0,00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD /00 km přes 1 km - do 15 km t 833,09 0,0 0,00 0,00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných /00 hmot do 10 m t 56,43 0,0 0,00 0,00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných /00 hmot ZKD 5 m přes 10 m t 166,62 0,0 0,00 0, Poplatek za skládku - netříděné t 1,00 0,0 0,00 0, Poplatek za skládku - prostého betonu bez příměsi t 54,54 0,0 0,00 0, /00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 22,00 0,0 0,00 0,03 0,07 1,54-4 -

5 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl /00 do 1 m2 m3 8,13 0,0 0,00 2,20 17,89 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do /00 mm m2 35,28 0,0 0,00 0,02 0,13 4,59 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do /00 mm m2 10,12 0,0 0,00 0,01 0,26 2,63 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších /00 obkládaček pl přes 1 m2 m2 12,00 0,0 0,00 0,08 0,96 Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze /00 schodišťových stupňů - včetně likvidace m 10,00 0,0 0,00 0,00 0,01 Demontáž povlakových podlah volně položenýchkoberce-2 vrstvy včetně likvidace /00 m2 99,70 0,0 0,00 0,00 0,10 Odstranění lepených podlahovin z hran /00 schodišťových stupňů - včetně likvidace m 10,00 0,0 0,00 0,00 0,00 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl /00 pře 4 m2 m3 8,70 0,0 0,00 2,20 19,14 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl /00 do 2 m2 - včetně likvidace kus 14,00 0,0 0,00 0,00 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn /00 o rozsahu do 100 % m2 128,57 0,0 0,00 0,04 5, a odstranění gumové volně ložené podložky tl mm - včetně likvidace m2 99,70 0,0 0,00 0,00 demontáž stávající dřevěné konstrukce v 1.NP, zakrývající schody vč.její likvidace kpl 1,00 0,0 0,00 0, demontáž a likvidace stávajícího SDK podhledu m2 12,00 0,0 0,00 0,00 demontáž a likvidace stávající kuch.linky a jejípříslušenství kpl 1,00 0,0 0,00 0,00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes /00 m2 m2 3,30 0,0 0,00 0,00 0,06 0,20 D+M přenosný hasicí přístroj práškový, hasicí schopnost 21A (6 kg) ks 3,00 0,0-5 -

6 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při /00 výšce podlaží do 4 m m2 135,00 0,0 0,00 0,01 0,00 021: Silnoproud 0,0 0,00 0, elektroinstalace dle přílohy kpl 1,00 0,0 0,0 0,00 0, zednické přípomoce kpl 1,00 0,0 0,00 0,00 demontáž stávající elektroinstalace-obsažena v rozp.elektroinstalace kpl 1,00 0,0 0,00 0,00 024: Vzduchotechnika 0,0 0,00 0, vzduchotechnika dle přílohy kpl 1,00 0,0 0,0 0,00 0, zednické výpomoce kpl 1,00 0,0 0,00 0, demontáž stávající VZT kpl 1,00 0,0 0,00 0,00 099: Přesun hmot HSV 0,0 0,00 0, /00 Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 24 m t 39,30 0,0 0,00 0,00 711: Izolace proti vodě 0,0 0,03 0,00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy /00 přitavením vodorovné NAIP m2 2,36 0,0 0,00 0,00 0, Pás modif asf Sklodek 40 spec M m2 7,50 0,0 0,00 0,03 0,00 722: Vnitřní vodovod 0,0 0,03 0,00 Baterie nástěnné klasické s otáčivým kulatým /00 ústím a délkou ramínka 300 mm - typ oras-d+m soubor 1,00 0,0 0,00 0,00 0,00 Výlevka keramická s odpadem DN 100 se /00 sklopnou plastovou mřížkou 425 mm - D+M soubor 1,00 0,0 0,01 0,01 0,00 Potrubí vodovodní plastové D 16x2,2 mm včetně fitinků a vývodů - D+M včetně napojení na /00 stáv.tepl. a studenou vodu m 6,00 0,0 0,00 0,01 0,00 Rozvody vody z plastů svařované 3/8 pro odvod kondenzátu s přichycením na strop - včetně /00 poz.žlabů m 25,00 0,0 0,00 0,01 0, /00 zřízení odpadu pro výlevku DN 110 kus 1,00 0,0 0,00 0,00 0,00-6 -

7 tepelná izolace potrubí do DN 5/4, tl. 15 mm /00 miralon m 25,00 0,0 0,00 0,00 0, zednické přípomoce kpl 1,00 0,0 0,00 0, demontáž tepelné izolace stáv.zti+její likvidace kpl 1,00 0,0 0,00 0,00 tepelná izolace potrubí do DN 5/4, tl. 9 mm miralon m 12,50 0,0 0,00 0,00 demontáž stávajících rozvodů ZTI a zařizovacích přrdmětů (sprcha, umyvadlo, WC) kpl 1,00 0,0 0,00 0,00 733: Rozvod potrubí UT 0,0 0,12 0,20 očištění a nátěry olejové otopných těles litinových /00 radiátorů dvojnásobné 2x a základní ks 10,00 0,0 0,00 0,01 0,00 očištění + 2x základní nátěr potrubí do DN /00 pod tepel.izolaci m 62,50 0,0 0,00 0,00 0,00 Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné, 1x /00 a základní m 132,60 0,0 0,00 0,01 0, /00 Demontáž otopného tělesa litinového článkového ks 10,00 0,0 0,00 0,02 0,20 Montáž otopného tělesa litinového článkového /00 včetně přetěsnění ks 10,00 0,0 0,01 0,10 0, tepelná izolace potrubí DN 5/4 -miralon m 62,50 0,0 0,00 0, vypuštění a napuštění systému ÚT kpl 1,00 0,0 0,00 0, demontáž a likvidace stávající tepelné izolace ÚT kpl 1,00 0,0 0,00 0, D+M termostatických hlavic k radiátorům ks 10,00 0,0 0,00 0, zednické přípomoce pkl 1,00 0,0 0,00 0,00 763: Dřevěná prefabrikace 0,0 0,56 0,00 SDK podhled RIGIPS kastlík- kce profil UD a CD desky RB tl 12,5 mm - včetně 5 ks plast.dvířek /00 300/300 m2 12,00 0,0 0,01 0,12 0,00 SDK příčka s izolací tl 100 mm KNAUF W111 jednoduchá kce CW a UW desky 1x GKBI tl 12, /00 mm m2 22,04 0,0 0,02 0,44 0,00 764: Konstrukce klempířské 0,0 0,00 0,00-7 -

8 D+M hliníkových oken.parapetů rš.250 m 7,20 0,0 0,00 0, úprava podkladu pod hliníkové parapety m 7,20 0,0 0,00 0, demontáž stávajících parapetů vč.likvidace m 7,20 0,0 0,00 0,00 766: Konstrukce truhlářské 0,0 0,00 0, /00 D+M dveře 01 a /1970-Sapeli FEST kus 5,00 0,0 0,00 0,00 Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š /00 přes 1,45 m do ocelové zárubně kus 0,0 0,00 0, /00 D+M dveře /1970-Sapeli FEST EW30 DP3 kus 1,00 0,0 0,00 0, /00 D+M dveře /1970-Sapeli FEST EW30 DP3 kus 1,00 0,0 0,00 0,00 D+M vchodových hliníkových dveří proskl.900/1970 vč.klika koule a bezp.zámku FAB /00 - dveře pol.8 s dorazovou lištou kus 1,00 0,0 0,00 0,00 0, a D+M dveře /1970-Sapeli FEST kus 2,00 0,0 0,00 0, D+M nerez klik se štítky+vložka FAB ks 9,00 0,0 0,00 0, D+M plast.okna PO /600 ks 5,00 0,0 0,00 0, D+M plast.okna PO /1200 ks 1,00 0,0 0,00 0, D+M eloxované přechodové lišty-hliník m 9,60 0,0 0,00 0,00 771: Podlahy z dlaždic a obklady 0,0 1,24 0,00 Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických /00 lepených š do 250 mm m 10,00 0,0 0,00 0,01 0,00 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých /00 keramických lepených v do 200 mm m 10,00 0,0 0,00 0,01 0,00 Montáž soklíků z obkladaček hutných lepených /00 rovných v do 90 mm m 151,94 0,0 0,00 0,07 0,00 Montáž podlah keramických režných hladkých /00 lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 m2 35,80 0,0 0,01 0,19 0, dlažba taurus 300/300/9 slinutá m2 69,57 0,0 0,01 0,70 0, Taurus Granit 29,8x29,8x0,9 schodišťová slinutá m2 3,30 0,0 0,01 0,03 0,00 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl /00 mm pevnosti 15 Mpa m2 32,20 0,0 0,01 0,23 0, a vyrovnání podkaldu parapetů oken vč.ubourání a opravy m2 3,60 0,0 0,00 0,00-8 -

9 777: Podlahy ze syntetických hmot 0,0 0,00 0, /00 Opravy podlahy lité - řezání spár m 25,00 0,0 0,00 0,00 ošetření beton.podlahy přípravkem ashford formula m2 87,14 0,0 0,00 0,00 Zaplnění dilatačních spár š do 5 mm v /00 mazaninách tmely od SIKY m 25,00 0,0 0,00 0,00 0,00 okrajová dilet.páska miralon D+M m 125,00 0,0 781: Obklady keramické 0,0 0,05 0,00 Montáž obkladaček pravoúhlých pórovinových /00 lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 m2 3,00 0,0 0,01 0,02 0, Obkladačky 20x25x0,7 m2 3,50 0,0 0,01 0,04 0, oprava stávajícího obkladu vč.dodávky materiálu m2 8,00 0,0 0,00 0,00 783: Nátěry 0,0 0,00 0,00 Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x /00 ocel.zárubně m2 9,00 0,0 0,00 0,00 0,00 784: Malby 0,0 0,12 0,00 Odstranění maleb na stěnách v místnostech v do /00 3,8 m m2 137,99 0,0 0,00 0,00 Malby směsi PRIMALEX PLUS tekuté disperzní bílé dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m /00 - stěny m2 306,55 0,0 0,00 0,12 0, a odstranění maleb stropů m2 138,66 0,0 0,00 0,00 malby stropů dvojnásobné s penetrací PRIMALEX PLUS m2 138,66 0,0 0,00 0,00 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 0,0 0,00 0,00 7 Zařízení staveniště % 0,02 0,0 0,0 0,00 0,00 12 Provoz investora % 0,03 0,0 0,0 0,00 0,00-9 -

10 SO 02 SO_02: ODVODNĚNÍ ČÁSTI STŘECHY VSAKEM II.ETAPA 0,0 0,12 0, / / / /00 001: Zemní práce 0,0 0,00 0,00 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 5,76 0,0 0,00 0,00 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2 m3 2,31 0,0 0,00 0,00 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 5, plocha výkopu do 20 m2 m3 2,31 0,0 0,00 0,00 Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 9,10 0,0 0,00 0,00 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny /00 tř. 1 až 4 m3 9,10 0,0 0,00 0, Poplatek za skládku - ostatní zemina t 16,38 0,0 0,00 0, /00 Obsyp potrubí pískem vč.dodávky písku m3 2,56 0,0 0,00 0, / / / /00 008: Trubní vedení 0,0 0,12 0,00 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125 - včetně tvarovek a materiálu m 6,00 0,0 0,00 0,01 0,00 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100 - včetně tvarovek a materiálu m 11,00 0,0 0,00 0,01 0,00 Osazení betonových dílců pro šachty skruže přechodové TBS 60/100/70/9 - včetně dodávky materiálu kus 1,00 0,0 0,02 0,02 0,00 Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné TBS 29/100/9 - včetně dodávky materiálu kus 4,00 0,0 0,02 0,08 0, D+M kanal.poklopu zatížení B, DN 600 ks 1,00 0,0 0,00 0, D+M geotextílie (300g/m2) m2 15,00 0,0 0,00 0,

11 VZDUCHOTECHNIKA D+M štěrkového podsypu a obsypu kamenivem fr.36/63 m3 2,00 0,0 0,00 0, D+M lapače stř.splavenin HL660/2 ks 2,00 0,0 0,00 0,00 764: Konstrukce klempířské 0,0 0,00 0, napojení deš.svodů na lapače stř.splavenin m 3,00 0,0 0,00 0,00 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 0,0 0,00 0,00 12 Provoz investora % 0,03 0,0 0,0 0,00 0,00 7 Zařízení staveniště % 0,02 0,0 0,0 0,00 0,00 Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem Zařízení 1 VĚTRÁNÍ SKLADŮ AXIÁLNÍ VENTILÁTORY M-Press Multi-VAC 280M3/HOD, 30W/230V 1.01 MTL-Press 150 ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SAMOČINNÉ ŽALUZIE WSK Multi-VAC 1.02 WSK plast.194x194 ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AXIÁLNÍ VENTILÁTORY M-Press Multi-VAC 180M3/HOD, 28W/230V MP0121 MT-Press 125 ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SAMOČINNÉ ŽALUZIE WSK Multi-VAC 1.04 WSK plast.160x160 - šedá ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DVEŘNÍ OBOUSTRANNÉ MŘÍŽKY Multi- VAC

12 1.06 C-DM-Z-O-270x120 plast ks 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 VĚTRÁNÍ KOUPELNY A WC DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ ELEKTRODESIGN 300M3/HOD, 40W/230V 2.01 TD 350/125 ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TALÍŘOVÉ VENTILY Multi-VAC 2.02 DAV125 ks 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 CHLAZENÍ SERVERU NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA SANYO SPLIT R410A CHLAD 5,15KW S ČERPADLEM KONDENZÁTU, OVLADAČEM 4.01 SAP- KR184 EH ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA ACSON R410A PŘÍKON 1,6KW/230V 4.02 SAP CR184 EH ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POTRUBÍ CU IZOLOVANÉ /2-1/4" M 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POTRUBÍ KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru140 20% tvarovek bm 9,20 0,00 0,00 0,00 0,00 do průměru200 10% rovné bm 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 doprava 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zařízení - celkem 0,00 0,00 0,

13 Elektromontáže silnoproud 1 odhad ceny 2 odhad ceny 3 odhad ceny 4 odhad ceny 5 odhad ceny A. Svítidla mcelkem dcelkem MODUS K 118 MODUS K 118 Zářivkové, stropní s krytem (1350 lm; 18.0 W; 1xL 18 W/840 18W) ks 17 0,0 0,0 0,0 0,0 MODUS K 136 MODUS K 136 Zářivkové, stropní s krytem (3350 lm; 36.0 W; 1xL 36 W/840 36W) ks 25 0,0 0,0 0,0 0,0 MODUS LLX 236 ALDP MODUS LLX 236 ALDP2 Zářivkové, AL lešt. mříž. C2, (2400 lm; 36.0 W; 2xPL-C 18W/840/2P G24d-2 18W) ks 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Osmont E-25K63/024 EDNA 3,zářivkové, 2x18W, d- 35cm, sklo triplex opál mat IP43, třída II E-16DU63/024 EVG EDNA 3,zářivkové, 26W, d-35cm, sklo triplex opál mat,m.polykarbonát (1800 lm; 26.0 W; 1xPL-C 26W/840/2P G24d-3 26W) ks 5 0,0 0,0 0,0 0,0 Osmont Edna 3, IP43, třída II E-16DU63/024 EVG EDNA 3,IP43, třída II E-16DU63/024 EVG EDNA 3,zářivkové, 26W, d-35cm, sklo triplex opál mat,m.polykarbonát (1800 lm; 26.0 W; 1xPL-C 26W/840/2P G24d-3 26W) ks 3 0,0 0,0 0,0 0,0 6 odhad ceny Nouzový modul do svítidla, doba zálohy 1 hodina ks 4 0,0 0,0 0,0 0,0 B. Spínače a zásuvky 7 odhad ceny Spínač jednopólový, řazení 01, vypínač, IP43 na omítku ks 6 0,0 0,0 0,0 0,0 8 odhad ceny 9 odhad ceny 10 odhad ceny Spínač jednopólový, řazení 06, střídavý přepínač, IP43 na omítku ks 2 0,0 0,0 0,0 0,0 Spínač jednopólový, řazení 07, křížový přepínač, IP43 na omítku ks 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Spínač jednopólový, řazení 05, sériový přepínač, IP43 na omítku ks 3 0,0 0,0 0,0 0,0 11 odhad ceny Spínač jednopólový, tlačítko, řazení 0/1, na omítku ks 17 0,0 0,0 0,0 0,0-13 -

14 12 odhad ceny 13 odhad ceny Multifunkční relé s programem impulsní relé, montáž do krabice ks 3 0,0 0,0 0,0 0,0 Multifunkční relé s programem cyklovač, montáž do krabice ks 5 0,0 0,0 0,0 0,0 14 odhad ceny Zásuvka jednopólová, 230V, 16A, IP43, 1NPE, na povrch ks 22 0,0 0,0 0,0 0,0 15 odhad ceny Zásuvka strukturované kabeláže 2xRJ45, včetně vybavení, na povrch ks 2 0,0 0,0 0,0 0,0 C. Nosné a úložné konstrukce 13 odhad ceny 14 odhad ceny Elektroinstalační lišta LV 18x14 pro jeden kabel, vč příslušenství m 228 0,0 0,0 0,0 0,0 Elektroinstalační lišta LV 70x20 pro 2 až 8 kabelů, vč příslušenství m 117 0,0 0,0 0,0 0,0 15 odhad ceny Parapetní žlab cca 240/100 s přepážkou m 15 0,0 0,0 0,0 0,0 16 odhad ceny 17 odhad ceny Krabice elektroinstalační přístrojová pro montáž přístrojů na povrch ks 60 0,0 0,0 0,0 0,0 Krabice elektroinstalační odbočná s věnečkem a víčkem na povrch ks 60 0,0 0,0 0,0 0,0 D. Kabely 18 odhad ceny Kabel CYKY 3Jx1,5 uložený pevně m 490 0,0 0,0 0,0 0,0 19 odhad ceny Kabel CYKY 3Jx2,5 uložený pevně m 259 0,0 0,0 0,0 0,0 20 odhad ceny Kabel CYKY 5Jx2,5 uložený pevně m 50 0,0 0,0 0,0 0,0 21 odhad ceny Ukončení vodičů do 2,5, cena za žílu ks 100 0,0 0,0 0,0 0,0 22 odhad ceny Ukončení vodičů do 16, cena za žílu ks 0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 odhad ceny Požární ucpávka Hilti dvoustranná CP 671 F,C 250x200 mm ks 4 0,0 0,0 0,0 0,0 E. Rozváděč 0,0 0,0-14 -

15 24 odhad ceny Rozváděč RO02 s přístrojovou náplní podle schematu ks 1 0,0 0,0 0,0 0,0 25 odhad ceny Rozváděč RS01 s přístrojovou náplní podle schematu ks 1 0,0 0,0 0,0 0,0 F. Ostatní (drobný materiál) 26 přirážka Drobný, nespecifikovatelný montážní materiál (stavební sádra, stahovací pásky, příchytky, hmoždinky, štítky apod.) % 6 0,0 0,0 27 G. Ostatní 29 HZS Výchozí revize a revizní zpráva hod 10 0,0 0,0 demontáže stávající elektroinstalace kpl 1 0,0 0,0-15 -

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61.

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61. ZADÁNÍ Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61 P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO 01: Kino 1 335

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

Krycí list výkazu výměr

Krycí list výkazu výměr Krycí list výkazu výměr Číslo zakázky Zakázka 201312 MŠ Horoměřice - kuchyňský pavilon - 3. etapa Komentář Popis verze výkaz výměr Komentář verze sestaveno dle cenové soustavy ÚRS 2013/I Adresa Horoměřice

Více

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr Novotný - stavební projekce Na Hutích 44, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Penzion pro důchodce Tyršova č.p. 1346, Smržovka VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Stavební úpravy MŠ Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Stavební úpravy Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 20 MŠ Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ

Více

REKAPITULAE STAVBY Kód: Stavba: 2016/7/J KSO: Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 17.3.2016 -Z: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25937499 REDOMO a.s. DIČ: Z25937499 Projektant:

Více

SOUPIS PRACÍ NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: ČÍSLO ROZPOČTU: IČO A NÁZEV OBJEDNATELE: ČR - MINISTERSTVO VNITRA

SOUPIS PRACÍ NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: ČÍSLO ROZPOČTU: IČO A NÁZEV OBJEDNATELE: ČR - MINISTERSTVO VNITRA SOUPIS PRACÍ JKSO: 801 61 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: NÁZEV STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV OBJEKTU: Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav Integrované operační středisko KŘ STŘK

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu

NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu JKSO: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: MÍSTO STAVBY: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav Integrované operační

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH)

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH) Zakázka: Domov pro seniory Skalka u Chebu Popis Cena 001: Etapa I 000: Společné práce 001: Zemní práce 002: Základy 003: Svislé konstrukce 004: Vodorovné konstrukce 005: Komunikace 006: Úpravy povrchu

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY FT ČZU - PRACOVIŠTĚ PRO VÝZKUM A INOVACÍ A TECHNIKY Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 29, 65 2 Praha 6 - Suchdol CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Cena bez DPH: DPH 2%: Cena včetně DPH: Stavební

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526 KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Horní očernice - rojekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, dodatečných informací č. 2 a 3. Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

Krycí list rozpočtu. B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště. Rozpočtové náklady v Kč. Montáž PSV

Krycí list rozpočtu. B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště. Rozpočtové náklady v Kč. Montáž PSV Krycí list rozpočtu Název stavby: Mateřská škola Gagarinova Objednatel: Městská část Praha - Suchdol Suchdolské IČ/DIČ: náměstí 73 Druh stavby: Nástavba tech. pavilonu II. etapa Projektant: Ing.Aleš Moudrý

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 15-SO141 Rekonstrukce dojírny KSO: CC-CZ: Místo: Vysoké Studnice Datum: 15.4.2016 Zadavatel: LUKA, a.s., Vysoké Studnice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Výkaz výměr. Ekonomika a management

Výkaz výměr. Ekonomika a management Výkaz výměr Ekonomika a management Charakteristika VV je specifickou součástí rozpočtu udává množství jednotlivých položek stavebních prací pracný časově náročný přehledný Podklady VV kompletní projektová

Více

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130 KUŘIM - ZVĚTŠENÍ KAPACITY SPRCH VE VÝROBNÍ HALE SVZ VS/101/33/2010-2/2010-1/log/502 04/2010 Zadávací podklady k veřejné zakázce na stavební práce Soupis výkonů ozn. přílohy B VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Více

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00 REKAPITULACE STAVBY Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice Místo: Ohrazenice, ČR Datum: 05.12.2012 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická, Libčická 10, Praha 8 REKAPITULACE. SO 01: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická

Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická, Libčická 10, Praha 8 REKAPITULACE. SO 01: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická, Libčická 10, Praha 8 REKAPITULACE Popis Cena SO 01: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická 1.1.: Architektonicko - stavební a statické řešení

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace.

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace. SO01 Díl: 000 Projektova dokumentace 1 1 Realizační projektová dokumentace kompl 1,00 000 Projektova dokumentace Díl: 1 Zemní práce 2 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 219,00

Více

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE Stavba: Místo: Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa Část: Rekapitulace Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Stavba: Snížení energetické náročnosti TSM Místo: Jatecká 8, Semily 53 0 Datum: 0.0.05 Objednavatel: IČ: 0076 Město Semily, Husova 8, Semily 53 0 DIČ: CZ0076 Zhotovitel: IČ: 09306

Více

V Praze dne 20. října 2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 14. Průzkum trhu - poptávka na stavební připravenost snímkoven RTG

V Praze dne 20. října 2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 14. Průzkum trhu - poptávka na stavební připravenost snímkoven RTG V Praze dne 20. října 2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 14 Věc: Průzkum trhu - poptávka na stavební připravenost snímkoven RTG V rámci prováděného cenového marketingu a v souladu s ustanovením 6, 12 odst.

Více

HO/2011 sxeflaitielk č n. Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav

HO/2011 sxeflaitielk č n. Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav L UWĚ ML HO/211 sxeflaitielk č n H uzavřená podle 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/212 Sb. v platné znění Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav 1. Sluvní strany Objednatel:

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

Slepý rozpočet. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 311238511R00 Zdivo POROTHERM 17,5 Profi DRYFIX P10, tl. 175 mm m2 22,02 0,00 0,00 6,29*3,50 22,02 2 317168112R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm kus 5,00

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka SO - 01 - Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Syrovátka Datum: 12.11.2015 Objednavatel: Obec Syrovátka Zhotovitel: Stavoka Kosice,

Více

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :.

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :. POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK ke dni : 05032013 strana 1 STAVBA : 0003020 OBJEKT ČP100, HORNÍ MALÁ ÚPA ZAKÁZKA : 120/11-13 OBJEKT : 0004 SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP100 REGČÍSLO: 11/2010 POŘADÍ POLOŽKA

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 726/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 663 ze dne 16.10.2013 Splnění povinností dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 7. března 2013, čj. 9 C 190/2010-239,

Více

Akce : Stupeň: PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS Dokumentace pro provedení stavby Datum: Květen 2015 Část : F1.4c - VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1) ÚVOD 2) TECHNICKÝ

Více

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr BRNO, 11-12-2013 VYPRACOVAL: ING. JOSEF BUSÍNSKÝ Vyplňte následující údaje o Vaší

Více

Dodatek smlouvy o dílo č. 3

Dodatek smlouvy o dílo č. 3 Dodatek smlouvy o dílo č. 3 číslo SOD objednatele: lll/vš/2015 číslo SOD zhotovitele: 0496/111100/0000 Vysoká škola ekonomická v Praze, se sídlem Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ

Více

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Soupis chybějících prací pro dokončení SUTERÉN Býv. uhelna, sklad 0.01 Chodba 0.02 + plyn. přípojka 0.03 Kotelna 0.04 Místo Neprovedené

Více

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00 p;'lolt. ě.'" KRycí LST VÝKAZU VÝMĚR Název stavby Název objektu Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Obec Koryta Oprava obecní stodoly JKSO ECO Misto CO DC Rozpočet číslo Zpracoval Dne Měrné a

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice Díl: 1 Zemní práce 1 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 73,71 142,80 10 525,79 2 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,strojně m3 73,71 154,00 11 351,34

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr 15.6.2016 Nabídkový rozpočet s výkazem výměr Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář FAKULTA_HUMANITNICH_STUDII_UK_20160615_VDS_REVIZE_R.02 Založená nabídka Verze Zpracovatel verze Zodpovědná

Více

Slepý rozpočet. Název: Stavební úprava budovy č. st. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Zúčastněné firmy. dle výběrového řízení

Slepý rozpočet. Název: Stavební úprava budovy č. st. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Zúčastněné firmy. dle výběrového řízení Název: Stavební úprava budovy č. st. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: dle výběrového řízení Technické služby Chrudim 2000 spol.s r.o. Údaje o zpracovateli

Více

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt :

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt : Díl: 1 Zemní práce 1 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 14,49 drenáže:10,22*1,1*1,2 13,49 ornice:10,22*0,65*0,15 1,00 2 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4,

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE STAVBY 210329 - Oprava střechy ZUŠ Místo: Datum: 30.05.23 ZUŠ v České Lípě, ul. Arbesova, č.p. 2077 00260428 Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1, 470 Česká Lípa CZ00260428 Projektant:

Více

Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000

Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000 p.č. název položky MJ množství Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000 2 Překlad nenosný do příčky

Více

+7,72 +7,72 +3,73 +3,73 +3,73 +2,87 +2,87 +2,55 +2,55. Ing. Jana Fišarová

+7,72 +7,72 +3,73 +3,73 +3,73 +2,87 +2,87 +2,55 +2,55. Ing. Jana Fišarová Pohled severozápadní Pohled jihovýchodní Ing. Jana Fišarová Pohled jihozápadní Pohled severovýchodní LEGEND MÍSTNOSTÍ.M. Úel místnosti Plocha Podlaha strop ozn. poznámka 101 Obývací pokoj 32,48 15 200

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001 POLOŽKOVÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ Objekt: SO 01 Přeložky a nové vedení Díl objektu: 01.08 - Slaboproudé rozvody Část: 01.08.01 Přeložky

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Miami Ytong Ytong JKSO: CCCZ: Místo: Datum: 10.03.2015 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Michaela Böhmová IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Náklady

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY. Výkaz výměr

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY. Výkaz výměr Místo stavby Praha 7- Holešovice, Kostelní 37/7 Stavba STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY Výkaz výměr Zadavatel umožňuje použití i jiných avšak kvalitativně a technicky stejných nebo obdobných výrobků,

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě Celkem za 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 D1:140,80*0,20 D2:3,35*0,20

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 28,16 K2:1,10*0,20 0,22 3 133201101R00

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

Oprava prostorů laboratoře AAS

Oprava prostorů laboratoře AAS Ústřední vojenská nemocnice vyhlašuje poptávku na : Opava postoů laboatoře AAS V Paze dne 5.11.2009 POŽADUJEME : Opavu stávajícího postou místnosti č.108 A v 1.patře budovy E (Ústřední vojenský zdavotní

Více

Smlouva o dílo č.20026/2012-1383

Smlouva o dílo č.20026/2012-1383 Smlouva o dílo č.20026/2012-1383 1. Smluvní strany Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Objednavatel: Město Doksy, nám.republiky 193, 472 01 Doksy Zhotovitel: 29016797 Savory Group a.s. CZ29016797 Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon C - Stavební

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 "Regenerace areálu Modřanské vinice - I. etapa - replika původní stodoly a sadové úpravy" - dodatek č. 2 ke smlouvě o

Více

Standardní vybavení U Kavalerie - jednotka 2.05-2.NP - dispozice ordinace

Standardní vybavení U Kavalerie - jednotka 2.05-2.NP - dispozice ordinace 030 090 hrubá stavba obvodové zdivo z keramických cihlových bloků 300 mm + 150 mm zateplení (obvodové zdivo může být částečně nahrazeno konstrukčními prvky se statickou funkcí - monolitické betonové stěny

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 51-2013 - Rekonstrukce plynových kotelen v objektech města Tanvald 10-10.ZUŠ hudební - ul.nemocniční č.p.339 A10 - Stavební část

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 51-2013 - Rekonstrukce plynových kotelen v objektech města Tanvald 10-10.ZUŠ hudební - ul.nemocniční č.p.339 A10 - Stavební část KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: Město Tanvald,ul.Palackého 359 Zhotovitel: 25025635 SATO Tanvald s.r.o.,krkonošská 199,Tanvald CZ25025635 Projektant:, Nádražní 30, Jbc Zpracovatel: Náklady z rozpočtu

Více

Soupis prací Datum: 29.1.2015

Soupis prací Datum: 29.1.2015 Soupis prací Datum: 29.1.2015 Stavba : 1061 SEN - Středisko volného času Semily Objednatel : Město Semily IČO : Husova 82 DIČ : 51301 Semily Zhotovitel : D-BAU s.r.o. IČO : 25990764 Nábř.Sv.Čecha 430 DIČ

Více

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROFESE ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU VYPRACOVAL STAVEBNÍK STAVBA ING. MILAN HAVLIŠTA ING. MARTINA PŘÍVRATSKÁ SOŠ VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ SOŠ VETERINÁRNÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Ing. arch. Miroslav Peterka. Ing. Jiří Starý D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Ing. arch. Miroslav Peterka. Ing. Jiří Starý D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 113403/2012 Sp. zn.: S-JMK 114131/2010 OINV Vyřizuje: Mgr. Rumlová Telefon: 541 651 245 Počet listů: 8 Počet

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Pódium Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Pódium Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 19 Pódium - Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Objednatel

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

Příloha č. 1 Projektová dokumentace a rozpočet RD č. 1

Příloha č. 1 Projektová dokumentace a rozpočet RD č. 1 Příloha č. 1 Projektová dokumentace a rozpočet RD č. 1 Stavba : Objekt : Grolichová RD Položkový rozpočet Branišovice P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost

Více

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část:

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: Objednatel: Město Broumov JKSO: EČO: Zpracoval: Jiří Zahradníček Zhotovitel: Datum: 16.2.2016 P.Č. Kód položky Popis

Více

Smlouva o dílo č. 90055/2012/DP-1383

Smlouva o dílo č. 90055/2012/DP-1383 Smlouva o dílo č 90055/2012/DP-1383 Smluvní strany Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. ( dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady

Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Základní rozpočet Název objektu: JKSO: Sta\ba: Název sta\by: SKP: Projektant: MJ: I Počet měrných jednotek: 0,00 Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Domov u fontány, Přelouč JKSO Název objektu Dezinfektor 1.NP-4.NP EČO Místo Přelouč IČO DIČ Objednatel Projektant Archistat s.r.o., Pardubice Zhotovitel Rozpočet číslo

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 16. zasedání dne 25. 5. 2015 USNESENÍ č. 129/15/RMČ k cenové nabídce společnosti Krostav s.r.o. na sanaci stávajících podlah v nově rekonstruovaných, dispozičně

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více