INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ"

Transkript

1

2 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD SO 5 - ELEKTRO - SILNOPROUD SO 6 - ELEKTRO - SLABOPROUD SO 7 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ SO 8 - MEDICINÁLNÍ PLYNY SO 9 - PŘÍPOJKA TEPLA SO - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY SO 3 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 37 SO 4 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 35 SO 9 - OPLOCENÍ SO 2 - SADOVÉ ÚPRAVY PS 2 - ZÁVOROVÝ SYSTÉM PS 6 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ZDROJE INVESTOR: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE SO 7 - CENTRÁLNÍ OBJEKT SO 8 - PROPOJOVACÍ KRČEK K OBJEKTU 4 PS - LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE PS 6 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ZDROJE PS 7 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ROZVODY PS 8 - ZDROJ HYGIENICKÉ PÁRY INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD SO 5 - ELEKTRO - SILNOPROUD SO 6 - ELEKTRO - SLABOPROUD SO 7 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ SO 8 - MEDICINÁLNÍ PLYNY SO 9 - PŘÍPOJKA TEPLA SO - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY SO 3 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 37 SO 4 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 35 SO 9 - OPLOCENÍ SO 2 - SADOVÉ ÚPRAVY PS 2 - ZÁVOROVÝ SYSTÉM PS 6 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ZDROJE INVESTOR: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE SO 7 - CENTRÁLNÍ OBJEKT SO 8 - PROPOJOVACÍ KRČEK K OBJEKTU 4 PS - LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE PS 6 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ZDROJE PS 7 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ROZVODY PS 8 - ZDROJ HYGIENICKÉ PÁRY

3 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD SO 5 - ELEKTRO - SILNOPROUD SO 6 - ELEKTRO - SLABOPROUD SO 7 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ SO 8 - MEDICINÁLNÍ PLYNY SO 9 - PŘÍPOJKA TEPLA SO - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY SO 3 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 37 SO 4 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 35 SO 9 - OPLOCENÍ SO 2 - SADOVÉ ÚPRAVY PS 2 - ZÁVOROVÝ SYSTÉM PS 6 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ZDROJE INVESTOR: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE SO 7 - CENTRÁLNÍ OBJEKT SO 8 - PROPOJOVACÍ KRČEK K OBJEKTU 4 PS - LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE PS 6 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ZDROJE PS 7 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ROZVODY PS 8 - ZDROJ HYGIENICKÉ PÁRY INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD SO 5 - ELEKTRO - SILNOPROUD SO 6 - ELEKTRO - SLABOPROUD SO 7 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ SO 8 - MEDICINÁLNÍ PLYNY SO 9 - PŘÍPOJKA TEPLA SO - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY SO 3 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 37 SO 4 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 35 SO 9 - OPLOCENÍ SO 2 - SADOVÉ ÚPRAVY PS 2 - ZÁVOROVÝ SYSTÉM PS 6 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ZDROJE INVESTOR: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE SO 7 - CENTRÁLNÍ OBJEKT SO 8 - PROPOJOVACÍ KRČEK K OBJEKTU 4 PS - LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE PS 6 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ZDROJE PS 7 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ROZVODY PS 8 - ZDROJ HYGIENICKÉ PÁRY

4 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD SO 5 - ELEKTRO - SILNOPROUD SO 6 - ELEKTRO - SLABOPROUD SO 7 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ SO 8 - MEDICINÁLNÍ PLYNY SO 9 - PŘÍPOJKA TEPLA SO - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY SO 3 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 37 SO 4 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 35 SO 9 - OPLOCENÍ SO 2 - SADOVÉ ÚPRAVY PS 2 - ZÁVOROVÝ SYSTÉM PS 6 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ZDROJE INVESTOR: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE SO 7 - CENTRÁLNÍ OBJEKT SO 8 - PROPOJOVACÍ KRČEK K OBJEKTU 4 PS - LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE PS 6 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ZDROJE PS 7 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ROZVODY PS 8 - ZDROJ HYGIENICKÉ PÁRY INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD SO 5 - ELEKTRO - SILNOPROUD SO 6 - ELEKTRO - SLABOPROUD SO 7 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ SO 8 - MEDICINÁLNÍ PLYNY SO 9 - PŘÍPOJKA TEPLA SO - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY SO 3 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 37 SO 4 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 35 SO 9 - OPLOCENÍ SO 2 - SADOVÉ ÚPRAVY PS 2 - ZÁVOROVÝ SYSTÉM PS 6 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ZDROJE INVESTOR: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE SO 7 - CENTRÁLNÍ OBJEKT SO 8 - PROPOJOVACÍ KRČEK K OBJEKTU 4 PS - LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE PS 6 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ZDROJE PS 7 - MEDICINÁLNÍ PLYNY, ROZVODY PS 8 - ZDROJ HYGIENICKÉ PÁRY

5

6 REKAPITULACE CEN OBJEKTŮ STAVBY Uherskohradišťská neocnice, a.s. Centrální objekt Infrastruktura NÁKLADY CENA BEZ DPH [Kč] CENA CELKEM DPH [Kč] CENA VČETNĚ DPH [Kč] z toho: Kopletní dodávka stavby SO - Deolice a příprava úzeí SO 2 - Kanalizace SO 2 - Kanalizace dešťová SO 2 - Kanalizace jednotná SO 2 - Kanalizace splašková SO 3 - Vodovod SO 4 - Plynovod SO 5 - Elektro silnoproud SO 6 - Elektro slaboproud SO 7 - Venkovní osvětlení SO 8 - Medicinální plyny SO 9 - Přípojka tepla SO - Kounikace a zpevněné plochy SO 3 - Stavební úpravy objektu 37 SO 3 - Stavební úpravy objektu 37 SO 3 - Zařízení pro vytápění staveb SO 3 - Zařízení zdravotně technických instalací SO 3 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodů SO 3 - Zařízení slaboproudu SO 4 - Rekonstrukce objektu 35 SO 4 - Rekonstrukce objektu 35 SO 4 - Zařízení pro vytápění staveb SO 4 - Zařízení pro vzduchotechniku SO 4 - Zařízení zdravotně technických instalací SO 4 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodů SO 4 - Zařízení slaboproudu SO 9 - Oplocení SO 2 - Sadové úpravy PS 2 - Závorový systé PS 6 - Medicinální plyny Dokuentace skutečného provedení stavby dle čl slouvy Geodetické zaěření dle čl. 2.9 slouvy /

7

8 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet Objekt Stavba 68 Projektant Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel Rozpočtoval Název objektu JKSO SKP Měrná jednotka Počet jednotek Náklady na.j. Typ rozpočtu ASR SO Deolice Název stavby Neocnice Uherské Hradiště - ZTV Zakázkové číslo Počet listů ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Základní rozpočtové náklady HSV celke Ostatní rozpočtové náklady Ztížené výrobní podínky Oborová přirážka Z PSV celke R M práce celke 55 Přesun stavebních kapacit N M dodávky celke ZRN celke Miostaveništní doprava Zařízení staveniště Provoz investora HZS ZRN+HZS ZRN+ost.náklady+HZS Vypracoval Jéno : Kopletační činnost (IČD) Ostatní náklady neuvedené Ostatní náklady celke Za zhotovitele Jéno : Za objednatele Jéno : Datu : Datu : Datu : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH DPH Základ pro DPH DPH 2, 2,,, CENA ZA OBJEKT CELKEM Poznáka : Kč Kč Kč Kč Kč

9 Stavba : Objekt : 68 Neocnice Uherské Hradiště - ZTV SO Deolice Rozpočet : ASR REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl 96 M99 D96 Zení práce Bourání konstrukcí Ostatní práce "M" Přesuny suti a vybouraných hot CELKEM OBJEKT HSV PSV Dodávka Montáž HZS VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Ztížené výrobní podínky Oborová přirážka Přesun stavebních kapacit Miostaveništní doprava Zařízení staveniště Provoz investora Kopletační činnost (IČD) Rezerva rozpočtu CELKEM VRN Kč,,,,,,,, Základna Kč

10 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : P.č. 68 Neocnice Uherské Hradiště - ZTV SO Deolice Číslo položky Díl: Název položky Rozpočet: ASR MJ nožství cena / MJ 2R Sejutí ornice s přeístění do , 3, 2 623R Vodorovné přeístění výkopku z hor.-4 do , 5, Celke za Díl: 96 celke (Kč) Zení práce Zení práce Bourání konstrukcí 232 2, 387, 69 2, 3 362R Rozebrání dlažeb z velkých kostek v ka. těžené 2 75, 25, 875, 4 365R Rozebrání dlažeb z vel.kostek nad 2 2, kaenivo 2 648, 2, 2 96, R Odstranění podkladu nad 2 2,ka.těžené tl.2 c , 2, 93 87, R Odstranění podkladu nad 2 2,ka.těžené tl.3 c 2 878, 35, 65 73, R Odstranění podkladu nad 2 2,ka.drcené tl.2 c 2 878, 28, , R Odstranění podkladu nad 2 2, beton, tl.do 3 c 2 64, 5, 246 5, R Odstranění podkladu nad 2 2, živičného tl.5 c 2 878, 5, Celke za Díl: M99 96 Bourání konstrukcí Ostatní práce "M" PREMIST. STANKU Přeístění prodejních stánků(3) kpl, 3, VYTYCENI P.I.S. Vytýčení podzeních inženýrských sítí před započetí zeních a výkopových prací kpl, 25, Celke za Díl: D , 567 6, M99 Ostatní práce "M" Přesuny suti a vybouraných hot 3, 25, 55, R Vodorovná doprava vybour. hot po suchu do 5 k t 4 67,85 2, R Příplatek k dopravě vybour.hot za dalších 5 k t 4 67,85 2, , R Poplatek za skládku suti a vybouraných hot t 4 67,85 5, ,35 Celke za D96 Přesuny suti a vybouraných hot 5 4, ,2

11

12 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet Objekt UHNCO_SO2 Stavba Projektant Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel Rozpočtoval JKSO SKP SO 2 Kanalizace Měrná jednotka Název stavby Počet jednotek Uherskohradištská neocnice Centrální objekty.etnáklady na.j. GG ARCHICO, a.s. Typ rozpočtu GG ARCHICO, a.s. Zlinský kraj Bude určen na základě výběrového řízení Zakázkové číslo Počet listů Název objektu SO ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Základní rozpočtové náklady HSV celke Ostatní rozpočtové náklady Ztížené výrobní podínky Z PSV celke Oborová přirážka R M práce celke Přesun stavebních kapacit N M dodávky celke Miostaveništní doprava ZRN celke Zařízení staveniště Provoz investora HZS ZRN+HZS ZRN+ost.náklady+HZS Vypracoval Jéno : Kopletační činnost (IČD) Ostatní náklady neuvedené Ostatní náklady celke Za zhotovitele Jéno : Za objednatele Jéno : Datu : Datu : Datu : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH DPH Základ pro DPH DPH 2, 2,,, CENA ZA OBJEKT CELKEM Poznáka : Kč Kč Kč Kč Kč

13 Stavba : Objekt : Uherskohradištská neocnice Centrální objekty.et Rozpočet : UHNCO_SO2 SO 2 Kanalizace SO 2 REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl 8 Trubní vedení CELKEM OBJEKT HSV PSV Dodávka Montáž HZS VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Ztížené výrobní podínky Oborová přirážka Přesun stavebních kapacit Miostaveništní doprava Zařízení staveniště Provoz investora Kopletační činnost (IČD) Rezerva rozpočtu CELKEM VRN Kč,,,,,,,, Základna Kč

14 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : P.č Uherskohradištská neocnice Centrální objekty Rozpočet:.et UHNCO_SO2 SO 2 Kanalizace Číslo položky Díl: 8 Název položky MJ nožství SO 2 cena / MJ celke (Kč) Trubní vedení DESTOVA KANAL. SO 2 Kanalizace-deštová - viz.saostatný rozpočet kpl, , , 2 JEDNOTNA KANAL. SO 2 Kanalizace-jednotná -viz.saostatný rozpočet kpl, , , 3 SPLASKOVA KAN. SO 2 Kanalizace-splašková-viz.saostatný rozpočet kpl, Celke za 8 Trubní vedení , , ,

15

16 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Uherskohradišťská neocnice-centrální objekty JKSO Název objektu SO 2 Kanalizace EČO Název části dešťová kanalizace Místo Uherské Hradiště IČO DRČ Název stavby Objednatel Projektant Ekola - Pavliš s.r.o. Zhotovitel Zpracoval Rozpočet číslo Dne Položek Měrné a účelové jednotky Počet Náklady /.j. 28,9 Počet Náklady /.j. Počet Náklady /.j Rozpočtové náklady Kč v A HSV 2 3 Dodávka Montáž PSV 4 5 B Základní rozp. náklady Dodávky Montáž "M" C Doplňkové náklady 8 Práce přesčas 3 Zařízení staveniště, Bez pevné podl. 4 Miostav. doprava, Kulturní paátka 5 Úzení vlivy-vytyč.is, 6 Provozní vlivy, 7 Ostatní-geodet.za., Dodávky Montáž 7 ZRN ( ř. -6 ) 2 HZS Náklady na uístění stavby 8 NUS z rozpočtu 2 DN ( ř. 8- ) 9 NUS ( ř. 3-8 ) Kopl. činnost 22 Ostatní náklady D Projektant Celkové náklady Součet 7, 2, 9-22 Datu a podpis Razítko Objednatel 24, DPH ,84 DPH Datu a podpis Razítko Zhotovitel Datu a podpis Razítko E Cena s DPH (ř.23-25) Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednavatele 28 Klouzavá doložka 29 Zvýhodnění + -

17 Rekapitulace po oddílech Stavba: Uherskohradišťská neocnice Centrální objekty.etapa Objekt: SO 2 Kanalizace - dešťová Datu: 4..2 Kód oddílu Popis celke za oddíl Práce a dodávky HSV Zení práce Zakládání 3 Svislé konstrukce 4 Vodorovné konstrukce Kounikace 95 6 Úpravy povrchů 8 Trubní vedení 9 Ostatní konstrukce a práce 99 Přesun hot HSV Práce a dodávky PSV Konstrukce záečnické Nátěry Práce a dodávky M 23-M Montáže potrubí Cena celke

18 ROZPOČET Stavba: Uherskohradišťská neocnice Centrální objekty.etapa Objekt: SO 2 Kanalizace - dešťová Datu: 4..2 P.Č Kód položky. HSV Popis MJ Množství celke Cena jednotková Cena celke Práce a dodávky HSV ,66 Zení práce 9 522,4 Hotnost celke Suť celke 37 Odstranění podkladu pl do 5 2 z kaeniva těženého tl 2 2, 6, 72,,, Odstranění podkladu pl do 5 2 z kaeniva drceného tl 3 2 2, 25, 3,, 3, Odstranění podkladu pl do 5 2 živičných tl 5 2 2, 26, 3 2,, 3, Převedení vody potrubí DN do 3 3, 4, 2,,468, 5 52 Čerpání vody na dopravní výšku do průěrný přítok do 5 l/in hod 24, 7, 6 8,,9, Přečerpávání odtokových vod hod 2, 3, 5 6,,4, 7 94 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 2 5, 2,,,43, Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů 2, 2, 2 4,,443, Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů 2, 22, 44,,2, 9423 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů 2, 3, 6,,25, 2222 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 obje do , 8, 4 72,,, Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. až , 25, 2 725,,, Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 obje do ,8 4, 7 952,,, Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř ,8 25, 42,,, 5 3 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozeního vedení 3 2, 3, 6,,, Hloubení ja zapažených v hornině tř. 3 objeu do , 35, 6,,, Příplatek za lepivost u hloubení ja zapažených v hornině tř , 3, 38,,, Hloubení ja zapažených v hornině tř. 4 objeu do 3 3 6, 4, 2 4,,, Příplatek za lepivost u hloubení ja zapažených v hornině tř , 3, 8,,, Hloubení rýh š do 2 v hornině tř. 3 objeu do , 5, 46 5,,, Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2 v hornině tř , 25, 7 75,,, Hloubení rýh š přes 6 do 2 ruční nebo pneu nářadí v soudržných horninách tř , 5, 9,,, Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2 ruční nebo pneu nářadí v hornině tř , 4, 84,,, Hloubení rýh š do 2 v hornině tř. 4 objeu do ,2 5, 4 98,,, Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2 v hornině tř ,2 5, 66,,, Hloubení rýh š přes 6 do 2 ruční nebo pneu nářadí v soudržných horninách tř , 2, 2 4,,, Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2 ruční nebo pneu nářadí v hornině tř , 2, 4,,, 28 5 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do ,7, 49 7,,42, 29 5 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do ,7 2, 9 834,,, Vodorovné přeístění do 5 výkopku z horniny tř. až ,2 6, 3 552,,, Vodorovné přeístění do výkopku z horniny tř. až , 25, 85 75,,,

19 P.Č Kód položky. Popis MJ Množství celke Cena jednotková Cena celke Hotnost celke Suť celke Příplatek k vodorovnéu přeístění výkopku z horniny tř. až 4 ZKD přes , 2, 74 3,,, Nakládání výkopku z hornin tř. až 4 do ,2 4, 8 288,,, Uložení sypaniny na skládky 3 743, 5, 45,,, Poplatek za uložení sypaniny na skládce t 263, 5, 89 45,,, Zásyp ja, šachet rýh nebo kole objektů sypaninou se zhutnění 3 228,5 9, 2 565,,, štěrkodrť frakce -63 třída C t 6, 35, 89, 6,, Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. až 4 uložený do 3 od kraje výkopu 3 86, 3, 55 83,,, kaenivo těžené drobné frakce -2 třída D t 358, 32, 4 56, 358,, Založení parkového trávníku výseve v rovině a ve svahu do : , 5, 9 945,,, osivo sěs travní parková rekreační kg 9,9 86, 7,4,9, Úprava pláně v zářezech v hornině tř. až 4 se zhutnění 2 455,, 4 55,,, Rozprostření ornice tl vrstvy do pl do 5 2 v rovině nebo ve svahu do :5 2 3, 3, 9 33,,, Rozprostření ornice tl vrstvy do 5 pl do 5 2 v rovině nebo ve svahu do : , 35, 2 95,,, 45 Nákup ornice pro ohuusování t 47, 8, 26 46,,, Svahování v zářezech v hornině tř. až , 42, 29,,, 2 Zakládání 3 686, Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do včetně lože otevřený výkop Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92 PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do, , 3, 3 59, 59,443, 2, 8, 96,,,,, Svislé a kopletní konstrukce Vyčištění stok 8 43, 28, 3, Vodorovné konstrukce 8 43, 7 3, Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 2 vrstva tl do 2 9, 3, 2 79, 2,, Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 2 vrstva tl nad 5 do 2 2, 6, 6 6, 5,6, Lože pod potrubí otevřený výkop z kaeniva drobného těženého 3 47, 85, 39 95, 88,866, Osazení betonových prstenců nebo ráů v do 5, 2, 6,,33, Osazení betonových prstenců nebo ráů v do 2 2, 8, 36,,3, Podkladní desky z betonu prostého tř. C 6/2 otevřený výkop 3 2, 2 46, 4 92, 4,468, Bednění podkladních bloků otevřený výkop 2 2,3 3, 69,,5, Patka z loového kaene pro dlažbu na sucho s vylití spár ceentovou altou 3,6 2 7, 62,,68, Dlažba z loového kaene na sucho se zalití spár ceentovou altou tl , 63, 2 6, 2,349, 5 Kounikace 95, Vyspravení podkladu po překopech kaenive těžený nebo štěrkopíske 3,5 4, 6, 2,53, Vyspravení podkladu po překopech kaenive hrubý drcený t 7,5 65, 4 875, 7,575, Vyspravení podkladu po překopech obalovaný kaenive OK t 2,3 7, 3 9, 2,3, Vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltový betone tl 5 2 2, 2, 2 4,,23, Postřik živičný spojovací z asfaltu v nožství do,7 kg/2 2,, 2,,7,,595, Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Mazanina tl do 8 z betonu prostého tř. C 2/25 2 5, 3,65 3, Trubní vedení 2 5, 936, Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN až 3 8, 35, 2 8,,55, Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 5, 82, 82,,6,

20 P.Č Kód položky. Popis MJ Množství celke Cena jednotková tvarovka přírubová litinová s hladký konce F DN Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 2 DN trubka kanalizace plastová DN 2x5 SN Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 2 DN 3, trubka PVC DN 3 dl.5m SN8 23, Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 2 DN 4 33, trubka PVC DN 4 SN8 dl.5 7, 74 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 2 DN 5 5, trubka PVC DN 5 SN 8 dl.5 22, Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužke otevřený výkop DN 2 6, koleno kanalizace plastové KGB 2x87 2, šachtová vložka kanalizace plastové DN 2 4, 48, Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužke otevřený výkop. DN 3 6, koleno kanalizace plastové KGB 3x87, koleno kanalizace plastové KGB 3x3, koleno kanalizace plastové KGB 3x šachtová vložka kanalizace plastové DN 3, 22, Cena celke Hotnost celke Suť celke 22,,8, 32, 2, 64,,, 7, 52, 64,,49, 27, 3 7,8,, 2 92, 67 6,,785, 45, 494,,, 5 48, 38 36,,945, 45, 4 725,,, 9 2, 22 4, 4,498, 45, 27,,, 24, 48,,3, 92,,6, 62, 992,,, 6, 6,,2, 92, 92,,2,, 92, 92,,2, 3, 86, 8,,26, Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužke otevřený výkop. DN 4, 2, 2,,, odbočka kanalizační PVC DN 4/2, 3 3, 3 3,,33, Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužke otevřený výkop. DN 4, 8, 8,,, šachtová vložka kanalizace plastové DN 4, 3 4, 3 4,,4, Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systé KG nebo z polypropylenu-systé KG 2 jednoosé DN 5 4, 58, 2 32,,, šachtová vložka kanalizace plastové DN 5 4, 5 2, 2 8,,2, Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek DN 5, 75, 75,,228, uzavírací kalové šoupě DN 5 vč.ručního kola, 42, 42,,62, Montáž zpětných klapek DN 5, 3 63, 3 63,,6, klapka zpětná přírubová DN 5, 28 3, 28 3,,45, Dno šachet tl nad 2 z prostého betonu vodostavebného V4 tř. (C 3/37) 3 2,7 3 5, 8 55, 6,52, Stěny šachet tl nad 2 z prostého betonu vodostavebného V4 tř. (C 3/37) 3 7,9 3 5, , 8,, Žlaby šachet průřezu o poloěru do 5 z betonu prostého tř. C 25/3 3, 4 77, 4 77, 2,478, Šachty kanalizační čtvercové z prostého betonu na potrubí DN 25 nebo 3 dno kaenina 2, 5, 2, 4,5, Strop šachet ze ŽB vodostavebného V4 tř. (C 3/37) 3 2,2 3 5, 6 93, 5,3, Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 2 do 3 dno kaenina 5, 9, 59 5,,324, Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 3 do 4 dno kaenina, 2 7, 2 7, 2,385, Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 5 dno kaenina 2, 3 3, 26 6, 4,974, dno betonové šachty kanalizační příé Q. /6 V ax. 4 /6x4 c 4, 8, 32, 6,4, dno betonové šachty kanalizační příé Q. /8 V ax. 5 /8x5 c 2, 8 8, 7 6, 4,2, dno betonové šachty kanalizační příé Q. / V ax. 6 /x6 c 3, 9 86, 29 58, 6,3, těsnění elastoetrové pro spojení šachetních dílů DN 3, 7, 2 2,,26, deska betonová zákrytová Q. -63/7 /62,5x6,5 c 4, 3 4, 2 56,,796, prstenec šachetní betonový vyrovnávací Q. 63/4 62,5 x 2 x 4 c 2, 8, 36,,6, prstenec šachetní betonový vyrovnávací Q. 63/6 62,5 x 2 x 6 c, 2, 2,,4,

21 P.Č Kód položky. Popis MJ Množství celke Cena jednotková Cena celke Hotnost celke Suť celke prstenec šachetní betonový vyrovnávací Q. 63/ 62,5 x 2 x c 2, 26, 52,,36, prstenec šachetní betonový vyrovnávací Q. 63/2 62,5 x 2 x 2 c 2, 275, 55,,6, konus šachetní betonový Q. -63/58/2 KPS x62,5x58 c 6, 2 6, 2 96, 3,5, skruž betonová šachetní Q. /25 Dx25x2 c 2, 98, 96,,5, skruž betonová šachetní Q. /5 Dx5x2 c 3, 5, 3 45,,5, skruž betonová šachetní Q. / Dxx2 c, 2 63, 2 63,,, Osazení železobetonových dílců pro šachty skruže rovné 82, 87, 87,,9, Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné 2 65,3 3, 9 59,,33, Bednění deskových stropů šachet 2, 25, 2 75,,44, Výztuž šachet z betonářské oceli t,96 26, 24 96,,, Dlažba šachet kruhových ze stokových desek 2, 28, 28,,94, Revizní a čistící šachta z PP DN 6/35 šachtové dno s přítoke tvaru T 3, 7 66, 22 98,,34, Revizní a čistící šachta z PP DN 6 šachtová roura korugovaná světlé hloubky, 2 5, 2 5,,2, Revizní a čistící šachta z PP DN 6 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2 2, 3 9, 7 8,,48, Příplatek k rourá revizní a čistící šachty z PP DN 6 za uříznutí šachtové roury 3, 86, 258,,, Revizní a čistící šachta z PP DN 6 poklop litinový do 2,5 t s betonový prstence a adaptére, 9 49, 9 49,,257, Revizní a čistící šachta z PP DN 6 poklop litinový do 4 t s betonový prstence a adaptére 2, 3, 26 2,,75, Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráů hotnosti nad 5 kg 2, 7, 8 4,,84, poklop na vstupní šachtu litinový D6 D, 3 4, 34,,94, poklop studniční litinový 6x6 SH SK 2, 6, 2,,388, Obetonování potrubí nebo zdiva stok betone prostý tř. C 6/2 otevřený výkop 3,5 2 69, 345,,28, Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop 2 2, 3, 6,,8, 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 35 55, Řezání stávajícího živičného krytu hl do 8, 8, 44,,, 33 Prohlídka TV kaerou 274,9 25, 6 872,5,, Osazení příkopového žlabu do betonu tl z betonových tvárnic š 5 5, 7, 2 55,,965, Osazení příkopového žlabu do betonu tl z betonových desek 2 5, 35, 5 25, 4,26, Příplatek ZKD tl lože přes u příkopového žlabu osazeného do betonu 2 45, 25, 25,,26, deska betonová eliorační 5/5 5x5x c 6, 22, 7 442, 3,8, žlab betonový odvodňovací 5/65/6 5 x 65 x 5,7 c 3, 36, 4 26, 2,56, Odvoz suti a vybouraných hot na skládku do k t 8,76 3, 2 626,8,, Odvoz suti a vybouraných hot na skládku ZKD k přes k t 22,58 5, 838,76,, Poplatek za uložení suti na skládce 8,76 25, 2 9,,,,, PSV 767 t Přesun hot Přesun hot pro trubní vedení z trub z plastických hot otevřený výkop ,4 t 662,67 2, ,4 Práce a dodávky PSV Konstrukce záečnické 2 3, Montáž atypických záečnických konstrukcí hotnosti do 5 kg kg 2, 2, 44,,, obilní hliníková adla v., 4, 75, 7,,4, Montáž atypických záečnických konstrukcí hotnosti do kg kg 28,6, 2 86,,2, žebřík kopozit dl.2 2, 5,,,,

22 P.Č Kód položky Popis MJ Množství celke Cena jednotková Dokončovací práce - nátěry Vnitřní nátěr šachet trojnásobný M Práce a dodávky M 23-M Montáže potrubí Cena celke Hotnost celke Suť celke 8 32, 2 52, 6, 8 32,,35, , Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 2 sada, 3, 3,,, Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 35 sada, 4, 4,,, Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 5 sada 2, 5,,,, Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 2 32, 25, 8,,, Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 35,7 3, 3 32,,, Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 5 38,2 55, 7 6,,, Celke ,66 662,67 8,76

23

24 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Uherskohradišťská neocnice-centrální objekty JKSO Název objektu SO 2 Kanalizace EČO Název části jednotná kanalizace Místo Uherské Hradiště IČO DRČ Název stavby Objednatel Projektant Ekola - Pavliš s.r.o. Zhotovitel Zpracoval Rozpočet číslo Dne Položek Měrné a účelové jednotky Počet Náklady /.j. 842, Počet Náklady /.j. Počet Náklady /.j Rozpočtové náklady Kč v A HSV 2 3 Dodávka Montáž PSV 4 5 B Základní rozp. náklady Dodávky Montáž "M" C Doplňkové náklady 8 Práce přesčas 3 Zařízení staveniště, Bez pevné podl. 4 Miostav. doprava, Kulturní paátka 5 Úzení vlivy-vytyč.is, 6 Provozní vlivy, 7 Ostatní-geodet.za., Dodávky Montáž 7 ZRN ( ř. -6 ) 2 HZS Náklady na uístění stavby 8 NUS z rozpočtu 2 DN ( ř. 8- ) 9 NUS ( ř. 3-8 ) Kopl. činnost 22 Ostatní náklady D Projektant Celkové náklady Součet 7, 2, 9-22 Datu a podpis Razítko Objednatel 24, DPH ,3 DPH Datu a podpis Razítko Zhotovitel Datu a podpis Razítko E Cena s DPH (ř.23-25) Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednavatele 28 Klouzavá doložka 29 Zvýhodnění + -

25 Rekapitulace po oddílech Stavba: Uherskohradišťská neocnice Centrální objekty.etapa Objekt: SO 2 Kanalizace - jednotná Datu: 3..2 Kód oddílu Popis celke za oddíl Práce a dodávky HSV Zení práce Zakládání 3 Svislé konstrukce 4 Vodorovné konstrukce Kounikace Trubní vedení 9 Ostatní konstrukce a práce Přesun hot HSV Práce a dodávky PSV Nátěry Práce a dodávky M M Montáže potrubí Cena celke

26 ROZPOČET Stavba: Uherskohradišťská neocnice Centrální objekty.etapa Objekt: SO 2 Kanalizace - jednotná Datu: 3..2 P.Č. Kód položky HSV Popis MJ Množství celke Cena jednotková Cena celke Hotnost celke Suť celke Práce a dodávky HSV , Zení práce ,4 362 Rozebrání dlažeb nebo dílců kounikací pro pěší z betonových nebo kaenných dlaždic 2, 3, 33,, 2,85 37 Odstranění podkladu pl do 5 2 z kaeniva těženého tl 2, 6, 66,,, Odstranění podkladu pl do 5 2 z kaeniva těženého tl , 2, 27 48,, 54, Odstranění podkladu pl do 5 2 z kaeniva drceného tl 2 2, 22, 2 42,, 2, Odstranění podkladu pl do 5 2 z kaeniva drceného tl , 25, 63,, 96, Odstranění podkladu pl do 5 2 z betonu prostého tl , 7, 6,,, Odstranění podkladu pl do 5 2 živičných tl ,3 26, ,, 72, Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých, 5, 55,,, Převedení vody potrubí DN do 3 25, 4,,,39, 52 Čerpání vody na dopravní výšku do průěrný přítok do 5 l/in hod 72, 7, 5 4,,26, 5 Přečerpávání splašků hod 24, 3, 3 2,,, 2 94 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 2 23, 2, 4 6,,2, Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 5 5, 3, 4 5,,9, 4 94 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, kaeninového nebo vláknoceentového DN do 2 2, 3, 3 6,,28, Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, kaeninového nebo vláknoceentového DN do 5 3, 35, 5,,38, Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů 24, 2, 4 8,,886, Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů, 22, 2 2,,65, Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů 9, 423, 3 87,,97, Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 obje do , 8, 4 6,,, Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. až , 25, 3,,, Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 obje do , 4, 7 28,,, Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř , 25, 3,,, 23 3 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozeního vedení 3 34, 3, 2,,, Hloubení ja zapažených v hornině tř. 3 objeu do , 35, 5 4,,, Příplatek za lepivost u hloubení ja zapažených v hornině tř , 3, 32,,, Hloubení ja zapažených v hornině tř. 4 objeu do , 4, 7 6,,, Příplatek za lepivost u hloubení ja zapažených v hornině tř , 3, 32,,, Hloubení rýh š do 2 v hornině tř. 3 objeu do ,9 5, 7 735,,, Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2 v hornině tř ,9 25, ,5,, Hloubení rýh š přes 6 do 2 ruční nebo pneu nářadí v soudržných horninách tř , 5, 75,,, Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2 ruční nebo pneu nářadí v hornině tř , 4, 2,,, Hloubení rýh š do 2 v hornině tř. 4 objeu do ,7 5, ,,,

27 P.Č. Kód položky Popis MJ Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2 v hornině tř Hloubení rýh š přes 6 do 2 ruční nebo pneu nářadí v soudržných horninách tř Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2 ruční nebo pneu nářadí v hornině tř Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do Množství celke Cena jednotková Cena celke Hotnost celke Suť celke 33,7 5, 5 85,,, 2, 2, 24,,, 3 2, 2, 4,,, 2 889,7, 88 97,,585, 2 3,2 5, 5 98,,863, Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do ,7 2, ,,, Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 2 3,2 6, 6 792,,, Vodorovné přeístění do výkopku z horniny tř. až ,9 25, ,,, Příplatek k vodorovnéu přeístění výkopku z horniny tř. až 4 ZKD přes 3 5 4,5 2, 2 29,,, Uložení sypaniny na skládky 3 22,9 5, 5 343,5,, Poplatek za uložení sypaniny na skládce t 738, 5, 26 7,,, Zásyp ja, šachet rýh nebo kole objektů sypaninou se zhutnění 3 92,4 9, ,,, štěrkodrť frakce -63 třída C t 45, 35, 42 65, 45,, Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. až 4 uložený do 3 od kraje výkopu 3 kaenivo těžené drobné frakce -2 třída D t Založení parkového trávníku výseve v rovině a ve svahu do :5 osivo sěs travní parková rekreační ,8 3, 66 4,,, 64, 32, 34 48, 64,, 2 52, 5, 7 68,,, kg 5,4 86, 324,4,, Úprava pláně v zářezech v hornině tř. až 4 se zhutnění 2 995,, 9 95,,, 5 83 Rozprostření ornice tl vrstvy do pl do 5 2 v rovině nebo ve svahu do :5 2 52, 3, 5 36,,, 52 H Dodávka ornice pro ohuusování t 87, 8, 5 66,,, Zakládání 427 8, Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kaenive hrubý drcený frakce 6 až , 8, 3 4, 6,94, 54 R D + M vsakovacích bloků 2,4*,2*, ,5 6, 26,,, Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes :2 š přes 2,5 2 39, 3, 7,,4, geotextilie 2 g/2 468, 24, 232,,, Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do včetně lože otevřený výkop 842, 3, 9 46, 64,6, Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92 PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do,8 42, 8, 3 26,,,,, Svislé a kopletní konstrukce 842, 3, Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě 3 93,5 75, 7 25, 59,268, Lože pod potrubí otevřený výkop z kaeniva drobného těženého 3 46,7 85, , 88,299, Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 3 7,5 74, 2 95, 33,88, Podkladní desky z betonu prostého tř. C 6/2 otevřený výkop 3, 2 46, 2 46, 2,234, Bednění podkladních bloků otevřený výkop 2,5 3, 45,,, Osazení betonových prstenců nebo ráů v do 4, 2, 4 92,,27, Osazení betonových prstenců nebo ráů v do 2, 8, 8,,7, Zřízení ochranného opevnění dna a svahů elioračních kanálů z geotextilie, fólie nebo síťoviny 2 252, 35, 8 82,,252, fólie hydroizolační z ěkčeného polyvinylchoridu tl, , 5, 4 55,,528, Vyčištění stok 25 26, Vodorovné konstrukce 25 26, 8 5, Kounikace , Vyspravení podkladu po překopech kaenive těžený nebo štěrkopíske Vyspravení podkladu po překopech kaenive hrubý drcený 36, 4, 4 4, 6,72, t 45, 65, 94 25, 46,45, Vyspravení podkladu po překopech obalovaný kaenive OK t 57, 7, 96 9, 57,, Vyspravení podkladu po překopech podkladní betone PB 3 3,4 2 4, 8 6, 7,596,

28 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celke Cena jednotková Cena celke Hotnost celke Suť celke Vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltový betone tl , 2, 45 8, 23,484, Postřik živičný spojovací z asfaltu v nožství do,7 kg/ ,, 2 29,,4, Kladení betonové dlažby kounikací pro pěší do lože z kaeniva vel do,9 2 plochy do 2 2, 8, 98,,, dlažba desková betonová 3x3x5,5 c sedá 2 2, 3, 6,,, 35, 7 7,,389, Trubní vedení , Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN až 3 22, Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průěru do 9 75, 8, 6,,, trubka drenážní flexibilní DN 8 76, 25, 9,,24, Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průěru do 2 3, 8, 94,,, trubka drenážní flexibilní DN 2 4, 5, 7,,23, Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 2 DN 2 59,3 2, 3 86,,, trubka kanalizace plastová DN 2x5 SN8 33, 52, 5 6,,74, Montáž kanalizačního potrubí z lainátových trub DN 3 se spojkai v otevřené výkopu 82,2, 8 22,,, roury z odstředivě litého lainátu PN SN se spojkou DN 3 83, 65, 3 95, 2,946, Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 2 DN 3 67,6 27, 4 525,2,2, trubka kanalizační PVC s hrdle DN 25X7,3X5M SN8 3, 78, 23 4,,444, trubka kanalizační PVC s hrdle DN 35X9,2X5M SN8 22, 2 92, 64 24,,36, Montáž kanalizačního potrubí z lainátových trub DN 4 se spojkai v otevřené výkopu 98,2 2, 9 64,,, roury z odstředivě litého lainátu PN SN se spojkou DN 4 99, 2 8, 25 82, 2,673, Montáž kanalizačního potrubí z lainátových trub DN 5 se spojkai v otevřené výkopu 26,4 25, 3 6,,, roury z odstředivě litého lainátu PN SN se spojkou DN 5 27, 3 8, 43 86, 5,94, Montáž kanalizačního potrubí z lainátových trub DN 6 se spojkai v otevřené výkopu 8,4 3, 32 52,,, roury z odstředivě litého lainátu PN SN se spojkou DN 6 9, 3 99, 434 9, 6,6, Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužke otevřený výkop DN 2 68, 62, 4 26,,, koleno kanalizace plastové KGB 2x87 44, 24, 56,,73, přesuvka kanalizace plastové DN 2 3, 457, 37,,5, šachtová průchodka kanalizace plastové DN 2 2, 48, 8,,, Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužke otevřený výkop. DN 3 25, 62, 55,,, šachtová průchodka kanalizace plastové KGF-DN 25 5, 48, 2 4,,6, šachtová vložka DN 3 2, 3 2, 64,,, Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužke otevřený výkop. DN 3 9, 98, 882,,, odbočka sklolainátová DN 3/2 5, 2 72, 3 6,,9, odbočka kanalizační plastová s hrdle KGEA-35/2/87 2, 2 35, 4 7,,42, odbočka kanalizační plastová s hrdle KGEA-25/2/87 2, 3, 2 6,,36, Montáž tvarovek jednoosých DN 4 5, 8, 4,,, šachtová vložka DN 4 5, 3 4, 7,,8, Montáž tvarovek odbočných na potrubí DN 4 2, 2, 24,,, odbočka sklolainátová DN 4/2 2, 3 49, 6 98,,66, H2 Montáž tvarovek jednoosých DN 5, DN 6 9, 548, 42,,, šachtová vložka DN 5 9, 4 4, 39 6,,, 2 H3 šachtová vložka DN 6, 5, 5,,, Montáž tvarovek odbočných DN 5, 6, 75, 8 25,,, odbočka sklolainátová DN 5/2 8, 3 8, 3 4,,428, odbočka sklolainátová DN 6/2 3, 3 99, 97,,235,

29 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celke Cena jednotková Cena celke Hotnost celke Suť celke Osazení betonových dílců pro šachty skruže přechodové 6//7/9, 6, 6,,2, Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 2 do 3 dno kaenina 7, 9, 22 3, 38,5, Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 3 do 4 dno kaenina 2, 2 7, 25 4, 4,77, Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 5 dno kaenina 4, 3 3, 53 2, 9,949, Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 6 dno kaenina 6, 3 96, 83 76, 5,27, dno betonové šachty kanalizační příé Q. /6 V ax. 4 /6x4 c 7, 8, 36, 27,2, dno betonové šachty kanalizační příé Q. /8 V ax. 5 /8x5 c 2, 8 8, 7 6, 3,74, dno betonové šachty kanalizační příé Q. / V ax. 6 /x6 c 8, 9 64, 77 2, 6,8, těsnění elastoetrové pro spojení šachetních dílů DN 48, 7, 8 6,,96, dno betonové šachty kanalizační příé Q. 2/2 V ax. 8, 8, 8,,8, dno betonové šachty kanalizační příé Q. 5/59 V ax., 2, 2, 2,, těsnění elastoetrové pro spojení šachetních dílů DN 2 2, 35, 7,,, těsnění elastoetrové pro spojení šachetních dílů DN 5, 54, 54,,, deska betonová zákrytová Q. -63/7 /62,5x6,5 c 7, 3 4, 2 98, 3,43, deska betonová zákrytová Q. 2-/25, 4 9, 4 9,,523, deska betonová zákrytová Q. 5-63/7, 4 2, 4 2,,53, prstenec šachetní betonový vyrovnávací Q. 63/4 62,5 x 2 x 4 c 2, 8, 36,,6, prstenec šachetní betonový vyrovnávací Q. 63/6 62,5 x 2 x 6 c, 2, 2 3,,44, prstenec šachetní betonový vyrovnávací Q. 63/8 62,5 x 2 x 8 c 5, 25, 3 75,,8, prstenec šachetní betonový vyrovnávací Q. 63/ 62,5 x 2 x c 3, 26, 3 38,,884, prstenec šachetní betonový vyrovnávací Q. 63/2 62,5 x 2 x 2 c, 275, 275,,8, konus šachetní betonový Q. -63/58/2 KPS x62,5x58 c 22, 2 6, 47 52, 2,87, skruž betonová šachetní Q. /25 Dx25x2 c 3, 98, 2 74, 3,25, skruž betonová šachetní Q. /5 Dx5x2 c 6, 5, 6 9, 3,, skruž betonová šachetní Q. / Dxx2 c 2, 2 63, 5 26, 2,, skruž betonová šachetní Q. 2/, 7 5, 7 5,,2, Osazení železobetonových dílců pro šachty skruže rovné 82, 87, 87,,9, 43 R2 Napojení na stávající kanalizaci Kč, 8, 8,,, Revizní a čistící šachta z PP DN 6/2 šachtové dno s přítoke tvaru T 2, 5 52, 4,,25, Revizní a čistící šachta z PP DN 6/35 šachtové dno s přítoke tvaru T 4, 7 66, 3 64,,454, Revizní a čistící šachta z PP DN 6 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3, 2 5, 7 53,,36, Revizní a čistící šachta z PP DN 6 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2 3, 3 9, 7,,73, Příplatek k rourá revizní a čistící šachty z PP DN 6 za uříznutí šachtové roury 6, 86, 56,,, Revizní a čistící šachta z PP DN 6 poklop litinový do 2,5 t s betonový prstence a adaptére 2, 9 49, 8 98,,53, Revizní a čistící šachta z PP DN 6 poklop litinový do 25 t s betonový prstence a adaptére, 2, 2,,279, Revizní a čistící šachta z PP DN 6 poklop litinový do 4 t s betonový prstence a adaptére 3, 3, 39 3,,57, 52 ORL D+M odlučovač OLK VF/EO/PB/SV l/s vč.podklad.desky a vybetonování ezikruží, 8, 8,,, 53 ŠŠ D +M škrtící šachty, 2, 2,,,

30 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celke Cena jednotková Cena celke Hotnost celke Suť celke Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráů hotnosti nad 5 kg 3, 7, 2,,2, poklop na vstupní šachtu litinový D6 D 3, 3 4, 2, 5,82, 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 54 94,4 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého obrubník betonový chodníkový xx2 c Řezání stávajícího živičného krytu hl do , 8, 98,,426, 4, 96, 384,,8, 399, 8, 3 92,,, Bourání základů z betonu prostého 3 42, 2, 84,, 84, Bourání základů z betonu železového 3 35, 2 2, 77,, 84, 6 R3 Vyplnění potrubí DN 6 ceentopopílkovou suspenzí 3 8, 9, 5 2,,, 62 R Prohlídka potrubí TV kaerou 842, 2, 6 84,,, Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových, 22, 242,,, Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původní spárování z kaeniva těženého 2, 24, 264,,, Odvoz suti a vybouraných hot na skládku do k t 4,94 3, ,,, Odvoz suti a vybouraných hot na skládku ZKD k přes k t 5 767,6 5, 86 57,4,, Poplatek za uložení suti na skládce 4,94 25, 2 985,,,,,,, t Přesun hot Přesun hot pro trubní vedení z trub z plastických hot otevřený výkop 5 8, t 2 59, 2, 5 8, PSV Práce a dodávky PSV 36 48, 783 Dokončovací práce - nátěry 36 48, Vnitřní nátěr šachet trojnásobný 2 228, 6, 36 48, M Práce a dodávky M 52 47,5 23-M Montáže potrubí 52 47, Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 2 sada, 3, 3,,, Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 35 sada, 4, 4,,, Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 5 sada, 5, 5,,, Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 8 sada, 6, 6,,, Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 2 59,3 25, 3 982,5,, Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do ,8 3, 494,,, Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 5 224,6 55, 2 353,,, Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 8 8,4 7, 7 588,,, ,5 2 59, 4,94 Celke

31

32 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Uherskohradišťská neocnice-centrální objekty JKSO Název objektu SO 2 Kanalizace EČO Název části splašková kanalizace Místo Uherské Hradiště IČO DRČ Název stavby Objednatel Projektant Ekola - Pavliš s.r.o. Zhotovitel Zpracoval Rozpočet číslo Dne Položek Měrné a účelové jednotky Počet Náklady /.j. 9,8 Počet Náklady /.j. Počet Náklady /.j Rozpočtové náklady Kč v A HSV 2 3 Dodávka Montáž PSV 4 5 B Základní rozp. náklady Dodávky Montáž "M" C Doplňkové náklady 8 Práce přesčas 3 Zařízení staveniště, Bez pevné podl. 4 Miostav. doprava, Kulturní paátka 5 Úzení vlivy-vytyč.is, 6 Provozní vlivy, 7 Ostatní-geodet.za., Dodávky Montáž 7 ZRN ( ř. -6 ) 2 HZS Náklady na uístění stavby 8 NUS z rozpočtu 2 DN ( ř. 8- ) 9 NUS ( ř. 3-8 ) Kopl. činnost 22 Ostatní náklady D Projektant Celkové náklady Součet 7, 2, 9-22 Datu a podpis Razítko Objednatel 24, DPH ,68 DPH Datu a podpis Razítko Zhotovitel Datu a podpis Razítko E Cena s DPH (ř.23-25) Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednavatele 28 Klouzavá doložka 29 Zvýhodnění + -

33 Rekapitulace po oddílech Stavba: Uherskohradišťská neocnice Centrální objekty.etapa Objekt: SO 2 Kanalizace - splašková Datu: 6..2 Kód oddílu Popis celke za oddíl Práce a dodávky HSV Zení práce Zakládání Svislé konstrukce Vodorovné konstrukce Kounikace Trubní vedení 9 Ostatní konstrukce a práce 99 Přesun hot HSV Práce a dodávky PSV 5 76 Nátěry 5 76 Práce a dodávky M M Montáže potrubí Cena celke

34 ROZPOČET Stavba: Uherskohradišťská neocnice Centrální objekty.etapa Objekt: SO 2 Kanalizace - splašková Datu: 6..2 poř.č. Kód položky HSV Popis MJ Množství celke Cena jednotková Cena celke Hotnost celke Suť celke Práce a dodávky HSV ,2 Zení práce ,3 37 Odstranění podkladu pl do 5 2 z kaeniva těženého tl 2 9, 8, 72,,, Odstranění podkladu pl do 5 2 z kaeniva drceného tl 3 2 9, 25, 2 25,, 3, Odstranění podkladu pl do 5 2 živičných tl 5 2 9, 26, 2 34,, 2, Převedení vody potrubí DN do 3 25, 4,,,39, 5 52 Čerpání vody na dopravní výšku do průěrný přítok do 5 l/in hod 24, 7, 6 8,,9, 6 5 Přečerpávání splašků hod 96, 3, 2 48,,, 94 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 2 3, 2, 6,,26, 942 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 5 3, 35, 5,,38, Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů,5 2, 3,,55, 3 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozeního vedení 3 27, 3, 8,,, 322 Hloubení ja zapažených v hornině tř. 3 objeu do 3 3 4, 35, 4,,, Příplatek za lepivost u hloubení ja zapažených v hornině tř , 3, 2,,, Hloubení ja zapažených v hornině tř. 4 objeu do 3 3 4, 4, 6,,, 3329 Příplatek za lepivost u hloubení ja zapažených v hornině tř , 3, 2,,, Hloubení rýh š do 2 v hornině tř. 3 objeu do , 5, 36,,, Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2 v hornině tř , 25, 6,,, Hloubení rýh š přes 6 do 2 ruční nebo pneu nářadí v soudržných horninách tř , 8, 7 2,,, Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2 ruční nebo pneu nářadí v hornině tř , 4, 26,,, Hloubení rýh š do 2 v hornině tř. 4 objeu do , 5, 3 75,,, Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2 v hornině tř , 5, 25,,, Hloubení rýh š přes 6 do 2 ruční nebo pneu nářadí v soudržných horninách tř , 2, 3 6,,, Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2 ruční nebo pneu nářadí v hornině tř , 2, 6,,, Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do ,4 5, 29 76,,69, Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do ,4 8, 5 872,,, 6275 Vodorovné přeístění do výkopku z horniny tř. až ,8 25, 9 95,,, Příplatek k vodorovnéu přeístění výkopku z horniny tř. až 4 ZKD přes 3 399, 2, 7 98,,, Uložení sypaniny na skládky 3 79,8 5, 97,,, Poplatek za uložení sypaniny na skládce t 35, 5, 2 25,,, Zásyp ja, šachet rýh nebo kole objektů sypaninou se zhutnění 3 29, 9, 9 7,,, štěrkodrť frakce -63 třída C t 28, 35, 8 82, 28,, 3 75 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. až 4 uložený do 3 od kraje výkopu 3 46,3 3, 3 89,,, kaenivo těžené drobné frakce -2 třída D t 89, 32, 28 48, 89,,

35 poř.č. Kód položky Popis MJ Množství celke Cena jednotková Cena celke Hotnost celke Suť celke Založení parkového trávníku výseve v rovině a ve svahu do :5 2 66, 5, 99,,, osivo sěs travní parková rekreační kg 2,5 86, 76,3,, Úprava pláně v zářezech v hornině tř. až 4 se zhutnění 2 75,, 75,,, Rozprostření ornice tl vrstvy do pl do 5 2 v rovině nebo ve svahu do :5 2 66, 3, 98,,, 37 H Dodávka ornice pro ohuusování t 2, 8, 2 6,,, 2 Zakládání Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do včetně lože otevřený výkop 259 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92 PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do,8 3 Svislé a kopletní konstrukce Vyčištění stok 4 Vodorovné konstrukce , 2 68, 3, 8 84, 5,47, 9, 8, 72,,,,, 2 73, 9, 3, Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 3 3,3 7, 9 3, 25,47, 4522 Osazení betonových prstenců nebo ráů v do 2, 2, 24,,3, Osazení betonových prstenců nebo ráů v do 2 2, 8, 36,,3, 2 73, 9 9, 5 Kounikace 5669 Vyspravení podkladu po překopech kaenive těžený nebo štěrkopíske 3, 4, 4,,687, Vyspravení podkladu po překopech kaenive hrubý drcený t 5,2 65, 3 38, 5,252, Vyspravení podkladu po překopech obalovaný kaenive OK t 2,3 7, 3 9, 2,3, Vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltový betone tl 5 2 9, 2, 8,,923, Postřik živičný spojovací z asfaltu v nožství do,7 kg/2 2 9,, 9,,5, 8 Trubní vedení Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN až 3 5, 35, 75,,36, Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 2 DN 2 23, 2, 46,,, trubka kanalizace plastová DN 2x5 SN8 5, 52, 7 6,,7, Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 2 DN 3 67,8 27, 83,6,, trubka kanalizační PVC s hrdle DN 25X7,3X5M SN8 4, 76, 7 4,,37, trubka kanalizační PVC s hrdle DN 35X9,2X5M SN8, 2 92, 29 2,,57, Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužke otevřený výkop DN 2 6, 45, 27,,, koleno kanalizace plastové KGB 2x87 4, 24, 96,,7, šachtová průchodka kanalizace plastové DN 2 2, 48, 96,,, Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužke otevřený výkop. DN 3 7, 62, 434,,, šachtová průchodka kanalizace plastové KGF-DN 25, 475, 475,,, šachtová vložka kanalizace plastové KGF-S/B DN 3 6, 827, 4 962,,9, Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 2 do 3 dno kaenina 4, 9, 47 6, 9,59, dno betonové šachty kanalizační příé Q. /6 V ax. 4 /6x4 c 4, 8, 32, 6,4, těsnění elastoetrové pro spojení šachetních dílů DN 5, 7, 2 55,,3, prstenec šachetní betonový vyrovnávací Q. 63/4 62,5 x 2 x 4 c, 8, 8,,3, prstenec šachetní betonový vyrovnávací Q. 63/8 62,5 x 2 x 8 c, 23, 23,,54, prstenec šachetní betonový vyrovnávací Q. 63/2 62,5 x 2 x 2 c 2, 275, 55,,8, konus šachetní betonový Q. -63/58/2 KPS x62,5x58 c 4, 2 6, 8 64, 2,34, skruž betonová šachetní Q. /25 Dx25x2 c 3, 2, 3 6,,75, , ,6

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Obnova dětského hřiště U Sparty k.ú. Bubeneč, Praha 7 JKSO Název objektu Oplocení a mobiliář EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Sinpps s.r.o. Zhotovitel

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce PŘÍLOHA Č.8 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Více

Výkaz výměr. Ekonomika a management

Výkaz výměr. Ekonomika a management Výkaz výměr Ekonomika a management Charakteristika VV je specifickou součástí rozpočtu udává množství jednotlivých položek stavebních prací pracný časově náročný přehledný Podklady VV kompletní projektová

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

Sportovní povrch UMĚLÁ TRÁVA S KŘEMIČITÝM VSYPEM

Sportovní povrch UMĚLÁ TRÁVA S KŘEMIČITÝM VSYPEM T I T U L N Í S T R A N A NÁZEV ZAKÁZKY: VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ S UMĚLOU TRÁVOU + DĚTSKÝ KOUTEK Zadavattell :: OBEC ZAKŘANY ČN :: 2013 209 -- CHA 23.08.2013 Zprracovall:: JM DEMIICARR s..rr..o.. Bučoviická

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř.

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Kontejnerové přístřešky, ulice Chemiků JKSO Název objektu EČO Místo IČO Pardubice DIČ Objednatel Projektant Městský obvod Pardubice II. Marcel Vondra, Nábřeží Závodu míru

Více

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00 p;'lolt. ě.'" KRycí LST VÝKAZU VÝMĚR Název stavby Název objektu Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Obec Koryta Oprava obecní stodoly JKSO ECO Misto CO DC Rozpočet číslo Zpracoval Dne Měrné a

Více

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název:

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU B Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Vazební věznice Praha - Ruzyně Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně NPROSAN - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka Vedlejsší a ostatní náklady, společně pro všechny objekty Soupis prací objekty REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka náklady (tis.kč) 1. Rekonstrukce polní cesty C2,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 "Regenerace areálu Modřanské vinice - I. etapa - replika původní stodoly a sadové úpravy" - dodatek č. 2 ke smlouvě o

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 726/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 663 ze dne 16.10.2013 Splnění povinností dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 7. března 2013, čj. 9 C 190/2010-239,

Více

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.4.2013 registrované pod ID - 67947

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.4.2013 registrované pod ID - 67947 Kroj vysočina Žilková 57 587 33 Jihlava DODATEK č 1 ke slouvě o dílo ze dne 1542013 registrované pod ID - 67947 KUJIP01101 6T uzavřené na akci: SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - Oprava kounikace

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě Celkem za 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 D1:140,80*0,20 D2:3,35*0,20

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 28,16 K2:1,10*0,20 0,22 3 133201101R00

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. ( dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

DODATEK č. 2. SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 12. 9. 2011 na akci

DODATEK č. 2. SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 12. 9. 2011 na akci a E U O O w» «2 f «C3 ž V w y JL KM DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 12. 9. 211 na akci Neocnice Pelhřiov - rekonstrukce výtahů" KUJIPUR6VG 1. Sluvní strany Objednatel: se sídle: zastoupený:

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001 POLOŽKOVÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ Objekt: SO 01 Přeložky a nové vedení Díl objektu: 01.08 - Slaboproudé rozvody Část: 01.08.01 Přeložky

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území RYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území Místo: Olomouc Datum: 01.03.2013 Objednavatel: Město

Více

REKAPITULAE STAVBY Kód: Stavba: 2016/7/J KSO: Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 17.3.2016 -Z: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25937499 REDOMO a.s. DIČ: Z25937499 Projektant:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Pódium Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Pódium Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 19 Pódium - Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Objednatel

Více

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 2 2 Základní

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

Soupis prací. Stavba : 1029. Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné. Cena celkem za stavbu

Soupis prací. Stavba : 1029. Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné. Cena celkem za stavbu 1029 Datum: Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné Objednatel : ZŠ Hrádek nad Nisou - Donín IČO : Donínská 244 DIČ : 46334 Hrádek nad Nisou Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Revitalizace sídlištního prostoru Laudova, Praha 17 JKSO Název objektu 01 - Etapa 1 EČO Název části Místo Praha 17 IČO DIČ Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0412/114700/01 KUJIP01100EN SŠ obchodu a služeb Jihlava - rekonstrukce kuchyně" uzavřená dle 536 a násl. zákona č.513/91 Sb. obchodního zákoníku a předpisů souvisejících

Více

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Čechova 1/164, 371 22 České Budějovice; tel: 387 718 293, 603 484 918

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Čechova 1/164, 371 22 České Budějovice; tel: 387 718 293, 603 484 918 PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Čechova 1/164, 371 22 České Budějovice; tel: 387 718 293, 603 484 918 Číslo paré: Investor IČO:10279091 Vypracoval: ing. Kittel Jaromír Autorizace: ing J.Kittel, AO 0100540

Více

Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Psáry Náklady na mj.

Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Psáry Náklady na mj. KRYCĺ LIST ROZPOČTU Název objektu JKSO. Měrná jedhotka M2 Název stavby Počet jednotek Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Psáry Náklady na mj. Projektant Fact s.r.o. Typ rozpočtu Objednatel Obec

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY FT ČZU - PRACOVIŠTĚ PRO VÝZKUM A INOVACÍ A TECHNIKY Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 29, 65 2 Praha 6 - Suchdol CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Cena bez DPH: DPH 2%: Cena včetně DPH: Stavební

Více

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Projekt Rozpočet Realizace PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Úkol

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: JKSO: Bytový dům SKP: Oprava zastřešení - bytový dům Archlebov, sekce 1

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: JKSO: Bytový dům SKP: Oprava zastřešení - bytový dům Archlebov, sekce 1 Rozpočet: Slepý rozpočet Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Obec Archlebov Náklady na MJ: SKP: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel

Více

T e c h n i c k á z p r á v a

T e c h n i c k á z p r á v a č. zakázky : 2009.1406 počet stran : 2 T e c h n i c k á z p r á v a Název akce : Odvlhčení obvodových stěn Místo objektu : Lanškroun, ul. Olbrachtova Číslo popisné : č.p. 93, 94 Projektant : Němec projekce,

Více

POLOŽKOV~RozPOtET. ROZPOtTOV~NÁKLADY. (EK~;cD. OBEC Pražská 870, 679,1 LQOVlCE HORNI po({ltl DIČ. CZ253070,,2. Tel.lfax. 516474480

POLOŽKOV~RozPOtET. ROZPOtTOV~NÁKLADY. (EK~;cD. OBEC Pražská 870, 679,1 LQOVlCE HORNI po({ltl DIČ. CZ253070,,2. Tel.lfax. 516474480 PLŽKV~RozPtET Rozpočet 5 Mobiliář a herní prvky JKS bjekt Název objektu SKP < Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1 - Vybudování dětského hřiště Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Tabulky 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více

Slepý rozpočet. Název: Stavební úprava budovy č. st. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Zúčastněné firmy. dle výběrového řízení

Slepý rozpočet. Název: Stavební úprava budovy č. st. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Zúčastněné firmy. dle výběrového řízení Název: Stavební úprava budovy č. st. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: dle výběrového řízení Technické služby Chrudim 2000 spol.s r.o. Údaje o zpracovateli

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník směr Dubné - Čakov, Dubné Obec Dubné Dubné 60 373 84 Dubné AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice

Více

39 862,38 Kč 229 683,22 Kč včetně DPH

39 862,38 Kč 229 683,22 Kč včetně DPH ZMĚNOVÝ LIST Č. 5 - akustické opatření Objednatel Město Lázně Bělohrad nám.k.v.raise 35 Lázně Bělohrad 507 81 Zhotovitel VALC, s.r.o. Pražská 13 Hradec Králové 500 04 Akce "Sportoviště Lázně Bělohrad -

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Přepočet dle skutečnosti JKSO EČO Místo Broumov IČ DIČ Objednatel Královéhradecký kraj, Pivovarské

Více

ROZPIS NABÍDKOVÉ CENY

ROZPIS NABÍDKOVÉ CENY ROZPIS NABÍDKOVÉ CENY Název stavby Dodávka: Modernizace výuky na základních školách v Třinci - nábytek Objekt: všechny ZŠ JKSO EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval

Více

DODATEK č. 1. ke smlouvě o dílo ze dne 10.4.2013 registrované pod ID - 67872

DODATEK č. 1. ke smlouvě o dílo ze dne 10.4.2013 registrované pod ID - 67872 Kraj vysočina Žilková 57. 537 33 Jihlava DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.4.2013 registrované pod ID - 67872 KUJIP01115XX uzavřené na akci ÚSP Křižanov - Oprava přístupových komunikací" 1. Smluvní

Více

Jednot. Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) 12

Jednot. Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) 12 Název stavby: Horalka Stavební rozpočet Doba výstavby: 109 dní Druh stavby: Střešní nástavba Začátek výstavby: 6/14/2009 Lokalita: Špindlerův Mlýn Konec výstavby: 9/30/2009 JKSO: Zpracováno dne: 6/1/2009

Více

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167 " ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM  CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167  ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180 DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SLNCE /3167 " ZE DNE 1.10.2012 RČ projektu 12/015/41200/00180 1. Smluvní strany Objednatel Název: Obec Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn zastoupený:

Více

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Plzeňská II (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015.

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Plzeňská II (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015. SOUPIS PRACÍ Stavba: (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať Objednatel: Část: Zhotovitel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015 P.Č. Kód položky Popis MJ 1 Zemní práce 0,00 1 113100009 Odstranění

Více

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5. ROZPOČET Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4 Objekt: SO3-3, úsek km 0,136-0,2933 Objednatel: ČR-SPÚ Kolín Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.2015

Více

Výkaz výměr. Sadov, průtah silnice III/22129 - opatření ke. zvýšení bezpečnosti. Klasifikace: Zadavatel rozpočtu: Komentář zakázky:

Výkaz výměr. Sadov, průtah silnice III/22129 - opatření ke. zvýšení bezpečnosti. Klasifikace: Zadavatel rozpočtu: Komentář zakázky: Zakázka: Inplan CZ s.r.o. Sadov, průah silnice III/ - opaření ke zvýšení bezpečnosi Výkaz výěr Inplan CZ s.r.o. zvýšení bezpečnosi Sadov, průah silnice III/ - opaření ke Klasifikace: Fáze zakázky: Zadavael

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 15. 9. 2011 na akci

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 15. 9. 2011 na akci DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 15. 9. 2011 na akci Krajský úřad kraje Vysočina - Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce" KUJIP00ZJ0UA 1. Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený: k podpisu

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Zhotovitel: IČ: #REF! #REF! DIČ: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Zhotovitel: IČ: #REF! #REF! DIČ: #REF! Strana 1 z 7 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_1 - SO.03 HTÚ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná 27, Olomouc IČ:

Více

V Praze dne 20. října 2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 14. Průzkum trhu - poptávka na stavební připravenost snímkoven RTG

V Praze dne 20. října 2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 14. Průzkum trhu - poptávka na stavební připravenost snímkoven RTG V Praze dne 20. října 2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 14 Věc: Průzkum trhu - poptávka na stavební připravenost snímkoven RTG V rámci prováděného cenového marketingu a v souladu s ustanovením 6, 12 odst.

Více

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH ASPE 9 Firma: Strana: 1 NABÍDKOVÝ ROZPOČET SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 047000 Vedlejší a ostatní náklady Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Město Lovosice Valbek s.r.o., stř. Ústí

Více

VESNICE. PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - AKTUALIZACE 2008 - Marie Polešáková a kolektiv PROGRAM O BNOVY VENKOVA

VESNICE. PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - AKTUALIZACE 2008 - Marie Polešáková a kolektiv PROGRAM O BNOVY VENKOVA PROGRAM O BNOVY VENKOVA VESNICE PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - AKTUALIZACE 2008 - Marie Polešáková a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE 11 ÚSTAV ÚZEMNÍHO

Více

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO 01: Kino 1 335

Více

Dodatek č. 3 smlouvy č. H245/14/03028 o zhotovení stavby TERMINÁL ŽELEZNÝ BROD - 1. ETAPA

Dodatek č. 3 smlouvy č. H245/14/03028 o zhotovení stavby TERMINÁL ŽELEZNÝ BROD - 1. ETAPA Dodatek č. 3 smlouvy č. H245/14/03028 o zhotovení stavby TERMINÁL ŽELEZNÝ BROD - 1. ETAPA uzavřená podle 2623 a souvisejících, zákona. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a souvisejících předpisů Smluvní

Více

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE Stavba: Místo: Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa Část: Rekapitulace Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Více

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ MÍSTO STAVBY: OBJEDNATEL: severní část náměstí, pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn městys KARLŠTEJN, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, okr. Beroun VÝKAZ VÝMĚR

Více

Krycí list rozpočtu. B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště. Rozpočtové náklady v Kč. Montáž PSV

Krycí list rozpočtu. B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště. Rozpočtové náklady v Kč. Montáž PSV Krycí list rozpočtu Název stavby: Mateřská škola Gagarinova Objednatel: Městská část Praha - Suchdol Suchdolské IČ/DIČ: náměstí 73 Druh stavby: Nástavba tech. pavilonu II. etapa Projektant: Ing.Aleš Moudrý

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Miami Ytong Ytong JKSO: CCCZ: Místo: Datum: 10.03.2015 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Michaela Böhmová IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Náklady

Více

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846.

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846 1 112 10-1101.R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 50,00 2 112 10-1102.R00Kácení stromů

Více

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 6. 2011 na akci. Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce kuchyně a přístavba"

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 6. 2011 na akci. Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce kuchyně a přístavba KUJIP00ZI01O DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 6. 2011 na akci Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce kuchyně a přístavba" 1. Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený: k podpisu smlouvy pověřen:

Více

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o. Stavební rozpočet Název stavby: Park sanatoria v Jablunkově obnova zpevněných ploch Doba výstavby: Objednatel: Sanatorium Jablunkov, a.s. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Více

Daňový doklad.dph FAKTURA. Faktura. Konstantní symbol HS-obj ednávka Obch.případ Odběratel DIČ IČ 00635766

Daňový doklad.dph FAKTURA. Faktura. Konstantní symbol HS-obj ednávka Obch.případ Odběratel DIČ IČ 00635766 Daňový doklad.dph FAKTURA CZ27802469 DIČ 27802469 IČ S.M. - Olomouc, s.r.o. Dolní hejčínská 47/25 779 00 Olomouc Peněžní ústav Komerční banka Číslo účtu 35-9461950237/0100 Faktura Číslo Konstantní symbol

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Název stavby : SKP :. Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOET. Rozpis ceny Píloha. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOET Rozpoet 02 Stavební práce - Obnova památkové podstaty kulturní památky JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Stavební ást Mrná jednotka Stavba Název stavby Poet jednotek Rehabilitace

Více

CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE

CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE CENOVÉ PODMÍNKY 2016/ I CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje velkoobchodní ceny stavebních prací

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více