KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec"

Transkript

1 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, Starý Vestec Datum: Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant: Anylopex plus s.r.o., AG Energy Zpracovatel: Anylopex plus s.r.o., AG Energy Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: CZ CZ CZ DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 1 z 13

2 REKAPITULACE ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p stavební úpravy objektu Místo: Starý Vestec 67, Starý Vestec Datum: Objednavatel: Obec Starý Vestec Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Anylopex plus s.r.o., AG Energy Anylopex plus s.r.o., AG Energy Kód - Popis 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání Přesun sutě Přesun hmot PSV - Práce a dodávky PSV Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům Povlakové krytiny Izolace tepelné Zdravotechnika - zařizovací předměty Elektromontáže - kompletace rozvodů Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla Konstrukce tesařské Konstrukce suché výstavby Konstrukce klempířské Konstrukce pokrývačské Konstrukce truhlářské Konstrukce zámečnické Podlahy povlakové Dokončovací práce - nátěry Dokončovací práce - malby a tapety Dokončovací práce - zasklívání OST - Ostatní náklady VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2) Ostatní náklady Rozpočtová rezerva Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 2 z 13

3 ROZPOČET Stavba: Starý Vestec č.p stavební úpravy objektu Místo: Starý Vestec 67, Starý Vestec Datum: Objednavatel: Obec Starý Vestec Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Anylopex plus s.r.o., AG Energy Anylopex plus s.r.o., AG Energy PČ Typ Kód Popis Náklady z rozpočtu J.cena HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 1 K Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (0,75*0,85+0,85*0,4/2)*(22,69*2+7,125*2)+(0,25 *0,35+0,15*0,35)*22,69 m3 51,328 51,328 2 K Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. m3 51,328 3 K Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 9,148 (3,1*4,835+10,57*4,835+5,25*4,835)*0,1 9,148 4 K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 19,534 51,328-40,942+9,148 5 K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 19,534 6 K Uložení sypaniny na skládky m3 19,534 7 K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 33,208 19,534 19,534*1,7 33,208 8 K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (0,75*0,85+0,85*0,4/2)*(22,69*2+7,125*2)+(0,25 *0,35+0,15*0,35)*22,69 -(0,14*0,85+0,05*0,35)*(22,69*2+7,125*2)- 0,9*0,11*22,69 m3 40,942 51,328-10,386 40, Svislé a kompletní konstrukce Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu 9 K m3 0,941 nadzákladovém cihlami pálenými na MVC 0,5*0,485*(1,88+2) 0, K Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm zaražením nerezových plechů chrom-nikl m2 25,882 21,57*0,485*2+5,035*0,485+5,035*0,5 25, Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 K Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm 3,675*5,035- m2 73,693 0,3*0,47+0,2*2,08+3,02*5,035+0,2*1,535+0,24*1 73,693,475+7,54*5,035-0,3*0,45+0,2*2,085*2+0,35*1,1 12 K Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů tmelem za každý dalších 1 mm tl m2 73, K Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 73, K Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 73, K Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm (3,675*2+5,035*2+0,3*2)*2,72-0,9*2,02- m2 144,144 2,08*1,46+0,2*1,46*2+(3,02*2+5,035*2)*2,73-82,198 1,475*2,02-0,9*2,02*2- Strana 3 z 13

4 (7,54*2+5,035*2+0,3*2)*2,685-0,9*2,02*2-2,085*1,475*2+0,2*1,475*4+0,35*2,02*2 61, , K Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl m2 144, K Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 144, K Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 144, K Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm (oprava po rozvodech elektro) m2 5,000 50*0,1 5, K Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů (0,8*2+0,5)*2+0,8*2+0,45+1,46*2+2,08+(1,475*2 m 34,345 +2,085)*2+0,875*2+0,89+0,88*2+0,6+0,775*2+1, 34, ,02*2+0,9 21 K R1 Montáž zateplení vnějších parapetů hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 m 10,725 0,5*2+0,45+2,08+2,085*2+0,89+0,6+1,535 10, M deska fasádní polystyrénová EPS grafitová 1000 x 500 x 30 mm m2 2,252 lambda=0,033 [W / m K] J.cena 10,725*0,2 2,145 Cementový postřik vnějších stěn nanášený 23 K celoplošně ručně (bude fakturováno dle skutečnosti) m2 95, ,293*0,2+62,428 93,687 0,5*(1,88+2) 1,940 95, K Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m 74,205 34,345+39,86 25 M profil okenní začišťovací vnitřní m 36,062 délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm (0,8*2+0,5)*2+0,8*2+0,45+1,46*2+2,08+(1,475*2 +2,085)*2+0,875*2+0,89+0,88*2+0,6+0,775*2+1, 34, ,02*2+0,9 26 M profil okenní začišťovací s tkaninou venkovní m 41,853 délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm 74,205 (0,8*2+0,5)*2+0,8*2+0,45+1,46*2+2,08+(1,475*2 +2,085)*2+0,875*2+0,89+0,88*2+0,6+0,775*2+1, 39, ,02*2+0,9+2,02*2+1, K Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm m2 8,280 3,13*2,75-0,39*0,84 8, M deska fasádní polystyrénová EPS grafitová 1000 x 500 x 50 mm m2 8,694 lambda=0,033 [W / m K] 29 K Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm 6,165*2,85+6,325*2,69+3,16*2,78-2,02*1,4- m2 160,936 0,44*0,74*2+7,43*2,66+8,45*3,26+6,13*2,32+6,1 3*0,8/2+3,23*15,88+6,13*2,28+0,8*6,13/2 171,595 - (1,415*1+2,025*1,415*2+0,83*0,81+0,54*0,82+0, -10, , M deska fasádní polystyrénová EPS grafitová 1000 x 500 x 160 mm m2 168,983 lambda=0,033 [W / m K] 31 K Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 160, K Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 38,132 0,4*5,865+0,96*6,325+7,43*1,04-1,415*1+14,58*0,69-0,84*0,8+21,56*0,65 38,132 Strana 4 z 13

5 deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl M m2 40,039 mm lambda=0,036 [W / m K] 34 K Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm (0,8*2+0,5)*2+0,8*2+0,45+1,46*2+2,08+(1,475*2 m 39,860 +2,085)*2+0,875*2+0,89+0,88*2+0,6+0,775*2+1, 39, ,02*2+0,9+2,02*2+1, M deska fasádní polystyrénová EPS grafitová 1000 x 500 x 30 mm m2 8,371 lambda=0,033 [W / m K] J.cena 39,86*0,2 36 K Montáž zakládacích soklových lišt zateplení m 60,455 21,89*2+6,325*2-1,475-0,9+6,4 60, M lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 16 cm, 0,95/200 cm m 63, K Montáž ostatních lišt zateplení m 64,305 40,48+13,1+10, M lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 42,504 (0,8*2+0,8+1,46+1,475*2+0,875+0,88+0,775+2,0 2+2,02)*2 26,760 3,64*2+3,22*2 40, M profil nadpražní s okapničkou a tkaninou 100/150 mm, délka 2 m 0,5*2+0,45+2,08+2,085*2+0,89+0,6+1,535+0,9+1,475 m 13,755 13, M profil parapetní - plast 2 m m 11,261 7,972 64,305 13,720 0,5*2+0,45+2,08+2,085*2+0,89+0,6+1,535 10, K Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 44,698 62,428-19,67 0,5*(1,88+2) 42,758 1,940 44,698 Oprava vápenocementové hladké omítky 43 K vnějších stěn v rozsahu 20% (bude fakturováno m2 156,293 dle skutečnosti) Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 44 K omítka včetně penetrace vnějších stěn (barva m2 38,132 hnědá-odstín bude vybrán podle vzorníku) Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn fotokatalický 45 K efekt pro zvýšenou odolnost proti špinění a biotickému napadení (bez biocidů) (barva m2 169,216 světle hnědá-odstín bude vybrán podle 160,936+8,28 169, K Vnější sanační zatřená omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně m2 19,670 0,96*6+21,4*0,65 19,670 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších pilířů, sloupů, nebo 47 K ostění fotokatalický efekt pro zvýšenou odolnost proti špinění a biotickému napadení (bez biocidů) (barva světle hnědá-odstín bude m2 14,350 vybrán podle vzorníku) 39,86*0,36 14, K Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty 0,8*0,5*2+0,8*0,45+2,08*1,46+2,085+1,475*2+0, m2 16,526 89*0,875+0,6*0,88+1,535*0,775+0,9*2,02+1,475* 16,526 2,02 49 K Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 218, ,293+62, , K Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 9,477 (14,35*4,835+5,25*4,835)*0,1 51 K Cementový potěr tl 50 mm m2 100, K Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,334 9,477 Strana 5 z 13

6 100,2*3,0333/1000 0,304 J.cena 53 K Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu m2 100, K Separační vrstva z PE fólie m2 100, K Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním (5,53+13,23+12,55+5,68+0,51+21,245+0,51+6,3 25)*0,35 m2 22,953 22, K Okapový chodník z betonových zámkových dlaždic tl 60 mm do kameniva m2 19,102 0,8*22,69+1,475*0,4+0,9*0,4 19, K Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože kamenivo m 80,175 5,63+0,35*4+13,33+1,355+6,03+0,56+21,595+0, 56+7,025+22,69 80, Ostatní konstrukce a práce-bourání Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 58 K m2 72,795 netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 (0,95+0,34)*(21,89*2+6,325*2) 72,795 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 59 K podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 223,874 8,28+160,936+38,132+16, ,874 Příplatek k lešení řadovému trubkovému 60 K lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a m ,220 ZKD den použití Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 61 K s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v m2 223,874 do 10 m 62 K Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 223, K Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m , K Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 223,874 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 65 K s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 m2 100,200 kg/m2 66 K Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 100, K Bourání základů z betonu prostého 0,1*0,9*(21,77*2+6,005*2)+0,1*0,05*(20,6*2+5,0 35*4) m3 5,306 5, K Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 0,941 0,5*0,485*(1,88+2) 69 K Bourání schodiště ze ŽB do 1 m3 m3 0,972 (0,9*0,23+0,9*0,3)*1,5+0,6*0,23*0,9+0,1*1,475* 0,9 0, K Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 1,190 0,941 1,535*0,775 1,190 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 71 K betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 3,156 (0,6*7,205+1,2*22,17-0,9*1,475-1,5*0,9+0,6*5,52)*0,1 3,156 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 72 K betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 m3 20, ,2*0,2 20, K Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 m2 2,467 0,6*0,88+0,89*0,875+0,45*0,8+0,5*0,8*2 2, K Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 m2 9,188 2,08*1,46+2,085*1,475*2 9, K Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,818 Strana 6 z 13

7 0,9*2,02 1, K Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m m 24,890 5,035*2+5,565+3,07+2,985+1,98+1,22 24, K Otlučení vnějších omítek břízolitových o rozsahu 20 % (bude fakturováno dle skutečnosti) 6*2,95+6*2,83- m2 156,293 2,08*1,46+0,2*(1,46*2+2,08)+7,27*2,67-1,475*1+1*2*0,2+1,475*0,2+8,45*3,27-74,769 5,97*2,34+0,78*5,97/2-0,89*0,87-0,6*0,88-0,9*1,62+(0,87*2+0,89+0,88*2+0,6)*0,2+(1,62*2 +0,9)*0,34+15,7*3,23+5,97*2,3+0,78*5,97/2-81, , K Otlučení vnějších omítek břízolitových o rozsahu do 100 % 6*0,26+3*2,64+0,4*5,7-0,45*0,9+0,06*(0,9*2+0,45)+6*2,64-7,27*1,04-1,475*1+14,4*0,68-0,9*0,4+21,4*0,64+1*2*0,2+0,4*2*0,34 m2 62,428 32,542 29,886 62, Přesun sutě Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 79 K hmot pro budovy v do 6 m s použitím t 72,602 mechanizace 80 K Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 72, K Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 726, K Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 72,602 J.cena Přesun hmot 83 K Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 69,983 PSV - Práce a dodávky PSV Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 84 K Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 100, M lak asfaltový t 0, K Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou m2 100, M pás asfaltovaný modifikovaný SBS m2 115, K Izolace proti vodě provedení detailů těsnící klín za horka tmelem m 60,340 14,535*2+5,035*4+5,565*2 60, M tmel asfaltový těsnící t 0, K Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0, Povlakové krytiny 91 K Provedení podkladní textilní vrstvy 15,15*5,035+1,19*0,3*20-0,45*0,45 m2 83,218 83, M geotextilie tkaná (polypropylen) 314 g/m2 m2 95, K Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m t 0, Izolace tepelné 94 K Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy 15,15*5,035+1,19*0,3*20-0,45*0,45 m2 83,218 83, M deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 1000 x 140 mm m2 84,882 lambda=0,038 [W / m K] 96 M deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 1000 x 100 mm m2 84,882 Strana 7 z 13

8 lambda=0,038 [W / m K] 97 K Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 100, M deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 1000 x 100 mm m2 102,204 lambda=0,037 [W / m K] deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 99 M m2 102, x 50 mm lambda=0,037 [W / m K] Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, 100 K m2 3,945 pásů, dílců, desek uvnitř objektu 0,7*5,635 3,945 J.cena 101 M minerální vata tl. 180 mm do SDK podhledu m2 4,024 lambda=0,046 [W / m K] Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 102 K m2 52,925 celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek 0,95*(21,85*2+6,005*2) 52, M deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 140 mm m2 55,571 lambda=0,036 [W / m K] Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 104 K m2 19,608 celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek 0,6*1,19*19+5,035*0,6*2 19, M deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 1000 x 100 mm m2 20,588 lambda=0,038 [W / m K] Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany 106 K m2 83,218 podlah folií 15,15*5,035+1,19*0,3*20-0,45*0, M folie parotěsná m2 124, K Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 1, Zdravotechnika - zařizovací předměty soub 109 K Demontáž klozetů splachovací s nádrží 1,000 or 110 K Montáž klozetových mís standardních soub 111 K Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 1,000 soub or 112 K Montáž umyvadla 1,000 soub or 113 K Demontáž dřez včetně kuchyňské linky 1,000 soub or 114 K Montáž dřezu včetně kuchyňské linky 1,000 or Elektromontáže - kompletace rozvodů 115 K Montáž zásuvky venkovní 230 V 116 K D Demontáž zásuvka venkovní 230 V Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 117 K Montáž svítidlo stropní kus 6, K D Demontáž svítidlo stropní kus 6, K Montáž svítidlo nástěnné venkovní, včetně prodloužení vedení 120 K D Demontáž svítidlo nástěnné venkovní Konstrukce tesařské 121 K Broušení dřevěných konstrukcí krovu m2 4,750 83,218 0,1*5,25*3*2+2,6*0,1*4+1,4*0,1*4 4, K Bednění atik z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných m2 10,520 15,94*0,33*2 10, K Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku lepených m2 83,218 15,15*5,035+1,19*0,3*20-0,45*0,45 83, K Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 1,061 Strana 8 z 13

9 J.cena Konstrukce suché výstavby 125 K SDK podhled desky 2xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 5,485*5,035 m2 27,617 27, K SDK podhled základní penetrační nátěr 5,485*5,035 m2 27,617 27, K Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu 5,485*5,035 m2 27,617 27, M zábrana parotěsná do SDK podhledu m2 30, K Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu 5,635*5,485*2 m2 61,816 61, M minerální vata tl. 180 mm do SDK podhledu lambda=0,046 [W / m K] m2 31,526 5,635*5,485 30, M minerální vata tl. 50 mm do SDK podhledu m2 31,526 lambda=0,046 [W / m K] 5,635*5,485 30, K Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché 5,485*5,035 m2 27,617 27, K Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m t 0, Konstrukce klempířské 134 K Demontáž závětrné lišty do suti 6,4*2 m 12,800 12, K Demontáž oplechování parapetů do suti 0,45+1+9,275 m 10,725 10, K Demontáž svodu do suti m 5, K Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 330 mm 4,7*2+4,7*2 m 18,800 18, K Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 500 mm 6,4+6,4 m 12,800 12, K Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 220 mm m 0, K Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 320 mm 0,5*2 m 1,000 1, K Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 470 mm 2,08+2,085*2+0,89+0,6+1,535 m 9,275 9,275 Lemování rovných zdí střech s krytinou 142 K prejzovou nebo vlnitou z TiZn lesklého plechu m 6,400 rš 250 mm 143 K Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 150 mm 2,5+2,5 m 5,000 5, K Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0, Konstrukce pokrývačské 145 K Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30 na sucho 5,45*(0,8+0,4)+4,64*(0,8+0,4) m2 12,108 12,108 Příplatek k montáži krytiny keramické za 146 K připevňovací prostředky za sklon přes 40 do m2 12, K Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30 na sucho k dalšímu použití m2 12, K Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové k dalšímu použití za sklon nad 30 m2 12,108 Strana 9 z 13

10 J.cena Konstrukce truhlářské 149 K Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 1,190 0,775*1,535 1, M okno plastové jednokřídlé pevné 153,5 x 77,5 cm, barva bílá, vč kování a těsnění, Uw=1,1 151 K Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 9,188 2,08*1,46*1+2,085*1,475*2 9, M 611-O3b okno plastové trojkřídlé otvíravé a sklopné 208 x 146 cm, barva bílá, vč kování a těsnění, Uw=1,1 W/m2.K 153 M 611-O4b okno plastové trojkřídlé otvíravé a sklopné 208,5 x 147,5 cm, barva bílá, vč kování a kus 2,000 těsnění, Uw=1,1 W/m2.K 154 K Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva kus 5, M 611-O1b okno plastové jednokřídlé otvíravé a sklopné 50 x 80 cm, barva bílá, vč kování a těsnění, kus 2,000 Uw=1,1 W/m2.K 156 M 611-O2b okno plastové jednokřídlé otvíravé a sklopné 45 x 80 cm, barva bílá, vč kování a těsnění, Uw=1,1 W/m2.K 157 M 611-O5b okno plastové jednokřídlé otvíravé a sklopné 89 x 87,5 cm, barva bílá, vč kování a těsnění, Uw=1,1 W/m2.K 158 M 611-O6b okno plastové jednokřídlé otvíravé a sklopné 60 x 88 cm, barva bílá, vč kování a těsnění, Uw=1,1 W/m2.K 159 K Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva 160 M 611-D1b dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé plné 90x202 cm, vč kování a těsnění, Uw=1,1 W/m2.K 161 K Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy do 2 m2 k opětovnému použití m2 1,818 0,9*2,02 1, K Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 163 K Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 5, , K Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m 165 K Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m kus 3, , M deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,27 x 1 m m 11,261 0,5*2+0,45+2,08+2,085*2+0,89+0,6+1,535 10, M koncovka PVC k parapetním deskám kus 18,000 9*2 18, K 766-Tb Zkrácení plotu k dětskému hřišti o 160 mm 169 K Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0, Konstrukce zámečnické 170 K R2 Demontáž a montáž tabulek adresných na fasádě 171 K a Demontáž a zpětná montáž poštovní schránky kotvené do KZS 172 K a Vytažení vodovodního potrubí s kohoutem na úroveň nové fasády 173 K 767-1a Demontáž a zpětná montáž telefonní skříně 174 K 767-2a Demontáž a zpětná montáž veřejného telefonního automatu 175 K 767-3a Demontáž a zpětná montáž alarmu/sirény Strana 10 z 13

11 J.cena 176 K 767-4a Demontáž a zpětná montáž upevňovacích fasádních prvků kus 2, K 767-5a Demontáž a zpětná montáž plechové cedule 178 K D Demontáž mříží pevných přivařených m2 10,494 2,08*1,46+0,6*0,88+0,89*0,875+2,085*1,475*2 10, K 767-6a Demontáž a zpětná montáž krabice telefonní přípojky 180 K 767-7a Demontáž a zpětná montáž elektrorozvodné skříně Montáž stávající bezpečnostní mříže na 181 K 767-Z3 stavební otvor o rozměrech 2080/1460 mm (okno O3a), očistění, zbavení rzi a 2x nový nátěr, vč kotvících prvků Montáž stávající bezpečnostní mříže na 182 K 767-Z4 stavební otvor o rozměrech 2085/1475 mm (okno O3a), očistění, zbavení rzi a 2x nový kus 2,000 nátěr, vč kotvících prvků Montáž stávající bezpečnostní mříže na 183 K 767-Z5 stavební otvor o rozměrech 890/870 mm (okno O5a), očistění, zbavení rzi a 2x nový nátěr, vč kotvících prvků Montáž stávající bezpečnostní mříže na 184 K 767-Z6 stavební otvor o rozměrech 600/880 mm (okno O6a), očistění, zbavení rzi a 2x nový nátěr, vč kotvících prvků Revizní dvířka o rozměrech 150/150 mm 185 K 767-Za1 Materiál: pozink. ocel. plech tl. 1,5 mm, demontáž stávající revizní krabičky Revizní dvířka o rozměrech 150/150 mm 186 K 767-Za2 Materiál: pozink. ocel. plech tl. 1,5 mm kus 2,000, demontáž stávající revizní krabičky Stávající branka zkrácená o 160mm 187 K 767-Zb Povrchová úprava : očistění, zbavení rzi a 2x nový nátěr Revizní dvířka o průměru 150 mm 188 K 767-Zc1 Materiál: pozink. ocel. plech tl. 1,5 mm, demontáž stávajících Revizní dvířka o rozměrech 200/150 mm, 189 K 767-Zc2 Materiál: pozink. ocel. plech tl. 1,5 mm, demontáž stávající Revizní dvířka o průměru 150 mm 190 K 767-Zc3 Materiál: pozink. ocel. plech tl. 1,5 mm, demontáž stávajících Revizní dvířka elektrorozvodny o rozměrech 191 K 767-Zd 800/400 mm Materiál: pozink. ocel. plech tl. 1,5 mm, demontáž stávajících dřevěných dvířek 192 K Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0, Podlahy povlakové 193 K Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných, 18,02-0,9+16,108-1,475-0,9-0,9+25,748-0,9- m 95,745 1,1+14,856-0,7+7,954-0,9-0,7-0,7-0,9+7,29-0,9-95,745 0,7+4,45-0,7+4,19-0,7+11,104-0,9 194 M lišta soklová PVC m 100, K Lepení plastové lišty přechodové samolepicí soklíky a lišty m 5,000 0,8*4+0,6*3 196 M lišta přechodová m 5, K Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 100, K Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea m2 100, M krytina podlahová PVC m2 105, K Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m t 0,294 5, Dokončovací práce - nátěry Strana 11 z 13

12 Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva 201 K m2 4,750 dražší lazurovacím lakem 2x lakování 0,1*5,25*3*2+2,6*0,1*4+1,4*0,1*4 4,750 J.cena Dokončovací práce - malby a tapety 202 K Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 217,837 73, , ,837 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 203 K výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 248,692 ((0,8*2+0,5)*2+0,8*2+0,45+0,875*2+0,89+0,88*2 +0,6+2,02*2+0,9)*0,2 3,238 5,485*5,035 27, , , Dokončovací práce - zasklívání 204 K Montáž bezpečnostní fólie na sklo m2 1, M fólie na sklo ochranné a bezpečnostní m2 1, K Montáž neprůhledné fólie na sklo m2 1, M fólie protisluneční pro vnitřní instalaci m2 1,226 OST - Ostatní náklady 73, ,144 1,535*0,775 Drobné zednické přípomoce a stavební práce 208 K (budou vykázány ve stavebním deníku a hod 100 fakturovány dle skutečně provedených prací) 209 K Vyklizení objektu kpl 1,000 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 210 K Inženýrské sítě, vytýčení stavby, staveniště kpl 1,000 Náklady na seznámení se s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla, jejich případné přeložení, nebo ochrana tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození, včetně zpětného protokolárního předání jejich správcům. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 1,190 Dokumentace skutečného provedení stavby K kpl 1,000 tištěná verze Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě. Veškeré změny provedení stavby proti původnímu projektu musí být zapracovány do této dokumentace v souladu s ustanovením odst zákona č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona) a 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Dokumentace skutečného provedení stavby K kpl 1,000 digitální verze Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - jednou v digitální podobě. 213 K R01 Zkoušky, atesty a revize kpl 1,000 Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. (tahové a odtrhové zkoušky apod.) Strana 12 z 13

13 Vybudování, provoz, údržba a odstranění 214 K kpl 1,000 zařízení staveniště, mimostaveništní doprava Náklady na vyvudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zimního opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů a zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na střežění, vhodné zabezpečení staveniště. J.cena 215 K Dočasné dopravní zařízení kpl 1,000 Náklady na projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné i trvalé skládky. Zajištění případného dopravního značení včetně jeho projednání k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 216 K Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 Náklady na zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí; zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele; zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla. Předání všech dokladů o dokončené stavbě 217 K Pojištění díla kpl 1,000 Náklady na pojištění odpovědnosti za škodu v souladu a rozsahu s článkem - Pojištění díla (Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo - závazné obchodní podmínky) 218 K Provozní a územní vlivy kpl 1,000 Náklady na úpravu pozemků, jež nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel po ukončení prací neprodleně do původního stavu; náklady na zajištění opatření k dočasné ochraně vzrostlých dřevin, trávníků,... jež mají být zachovány = uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), tzn. náhrada travního koberce, nebo zapěstování nových dřevin, ve stejné bonitě, pokud to bude stav zeleně po likvidaci staveniště vyžadovat před předáním díla, konstrukcí a staveb, náklady na opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi. Strana 13 z 13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Miami Ytong Ytong JKSO: CCCZ: Místo: Datum: 10.03.2015 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Michaela Böhmová IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Náklady

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka SO - 01 - Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Syrovátka Datum: 12.11.2015 Objednavatel: Obec Syrovátka Zhotovitel: Stavoka Kosice,

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 15-SO141 Rekonstrukce dojírny KSO: CC-CZ: Místo: Vysoké Studnice Datum: 15.4.2016 Zadavatel: LUKA, a.s., Vysoké Studnice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

REKAPITULAE STAVBY Kód: Stavba: 2016/7/J KSO: Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 17.3.2016 -Z: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25937499 REDOMO a.s. DIČ: Z25937499 Projektant:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00 REKAPITULACE STAVBY Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice Místo: Ohrazenice, ČR Datum: 05.12.2012 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO 01: Kino 1 335

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE STAVBY 210329 - Oprava střechy ZUŠ Místo: Datum: 30.05.23 ZUŠ v České Lípě, ul. Arbesova, č.p. 2077 00260428 Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1, 470 Česká Lípa CZ00260428 Projektant:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Objednavatel: Město Doksy, nám.republiky 193, 472 01 Doksy Zhotovitel: 29016797 Savory Group a.s. CZ29016797 Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY FT ČZU - PRACOVIŠTĚ PRO VÝZKUM A INOVACÍ A TECHNIKY Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 29, 65 2 Praha 6 - Suchdol CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Cena bez DPH: DPH 2%: Cena včetně DPH: Stavební

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526 KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Horní očernice - rojekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, dodatečných informací č. 2 a 3. Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace

Více

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :.

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :. POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK ke dni : 05032013 strana 1 STAVBA : 0003020 OBJEKT ČP100, HORNÍ MALÁ ÚPA ZAKÁZKA : 120/11-13 OBJEKT : 0004 SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP100 REGČÍSLO: 11/2010 POŘADÍ POLOŽKA

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

Krycí list výkazu výměr

Krycí list výkazu výměr Krycí list výkazu výměr Číslo zakázky Zakázka 201312 MŠ Horoměřice - kuchyňský pavilon - 3. etapa Komentář Popis verze výkaz výměr Komentář verze sestaveno dle cenové soustavy ÚRS 2013/I Adresa Horoměřice

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Stavební úpravy MŠ Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Stavební úpravy Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 20 MŠ Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61.

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61. ZADÁNÍ Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61 P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Stavba: Snížení energetické náročnosti TSM Místo: Jatecká 8, Semily 53 0 Datum: 0.0.05 Objednavatel: IČ: 0076 Město Semily, Husova 8, Semily 53 0 DIČ: CZ0076 Zhotovitel: IČ: 09306

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE Stavba: Místo: Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa Část: Rekapitulace Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Více

V Praze dne 20. října 2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 14. Průzkum trhu - poptávka na stavební připravenost snímkoven RTG

V Praze dne 20. října 2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 14. Průzkum trhu - poptávka na stavební připravenost snímkoven RTG V Praze dne 20. října 2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 14 Věc: Průzkum trhu - poptávka na stavební připravenost snímkoven RTG V rámci prováděného cenového marketingu a v souladu s ustanovením 6, 12 odst.

Více

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00 p;'lolt. ě.'" KRycí LST VÝKAZU VÝMĚR Název stavby Název objektu Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Obec Koryta Oprava obecní stodoly JKSO ECO Misto CO DC Rozpočet číslo Zpracoval Dne Měrné a

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr Novotný - stavební projekce Na Hutích 44, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Penzion pro důchodce Tyršova č.p. 1346, Smržovka VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

Více

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH)

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH) Zakázka: Domov pro seniory Skalka u Chebu Popis Cena 001: Etapa I 000: Společné práce 001: Zemní práce 002: Základy 003: Svislé konstrukce 004: Vodorovné konstrukce 005: Komunikace 006: Úpravy povrchu

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: PFUPOL - Rekonstrukce elektroinstalačních rozvodů budovy B Místo: Olomouc Datum: 6.6.03 Zadavatel: UP Olomouc,Křížkovského 8, Olomouc IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 6030095 ELEKTRO-FA.PAVELEK,

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Pódium Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Pódium Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 19 Pódium - Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Objednatel

Více

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci KUJIP00ZGJAG DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Jihlava - gynekologicko-porodnický pavilon" Smluvní strany

Více

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 na zhotovení díla Svitavská nemocnice, a. s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení Smluvní strany 1. Objednatel:

Více

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace.

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace. SO01 Díl: 000 Projektova dokumentace 1 1 Realizační projektová dokumentace kompl 1,00 000 Projektova dokumentace Díl: 1 Zemní práce 2 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 219,00

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část:

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: Objednatel: Město Broumov JKSO: EČO: Zpracoval: Jiří Zahradníček Zhotovitel: Datum: 16.2.2016 P.Č. Kód položky Popis

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Obnova dětského hřiště U Sparty k.ú. Bubeneč, Praha 7 JKSO Název objektu Oplocení a mobiliář EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Sinpps s.r.o. Zhotovitel

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0)

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0) Díl: 1 Zemní práce 1 1396112R Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odebrání v celé ploše sálu (vč. 13,14), hl. 23cm: m3 66,11 *,23 + 1/2 hloubky "niky" do m.č. 17:2,55*,25*4*,23 *,23,59,36 odkop

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY. Výkaz výměr

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY. Výkaz výměr Místo stavby Praha 7- Holešovice, Kostelní 37/7 Stavba STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY Výkaz výměr Zadavatel umožňuje použití i jiných avšak kvalitativně a technicky stejných nebo obdobných výrobků,

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

Výkaz výměr. Ekonomika a management

Výkaz výměr. Ekonomika a management Výkaz výměr Ekonomika a management Charakteristika VV je specifickou součástí rozpočtu udává množství jednotlivých položek stavebních prací pracný časově náročný přehledný Podklady VV kompletní projektová

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 16. zasedání dne 25. 5. 2015 USNESENÍ č. 129/15/RMČ k cenové nabídce společnosti Krostav s.r.o. na sanaci stávajících podlah v nově rekonstruovaných, dispozičně

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě Celkem za 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 D1:140,80*0,20 D2:3,35*0,20

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 28,16 K2:1,10*0,20 0,22 3 133201101R00

Více

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt :

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt : Díl: 1 Zemní práce 1 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 14,49 drenáže:10,22*1,1*1,2 13,49 ornice:10,22*0,65*0,15 1,00 2 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4,

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,vinoř. Místo: Vinoř p.č. 572/1 Datum: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,vinoř. Místo: Vinoř p.č. 572/1 Datum: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19 RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednavatel: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19 Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00%

Více

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Více

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice...

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice... Standard Nízkoenergetických domů (NED) Obsah 1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2 2. Zemní a základové práce / komín... 2 3. Skladby konstrukcí... 2 4. Okna / terasové dveře... 4 5. Žaluzie / okenice...

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0108-5-2skladka JKSO: Místo: Tyršova 79, Broumov Datum: 5.4.2016 CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 76489337 CZ8002143259 Zpracovatel:

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice Díl: 1 Zemní práce 1 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 73,71 142,80 10 525,79 2 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,strojně m3 73,71 154,00 11 351,34

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00 ROZPOČET Stavba: Objekt: Část: JKSO: Oprava fasády domu č.p. 431, Třída 5. května Pečky č.p. 431, Třída 5. května Pečky Objednatel: Město Pečky Zhotovitel: dle výběrového řízení Datum: 23.7. 2015 Množství

Více

SOUPIS PRACÍ NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: ČÍSLO ROZPOČTU: IČO A NÁZEV OBJEDNATELE: ČR - MINISTERSTVO VNITRA

SOUPIS PRACÍ NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: ČÍSLO ROZPOČTU: IČO A NÁZEV OBJEDNATELE: ČR - MINISTERSTVO VNITRA SOUPIS PRACÍ JKSO: 801 61 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: NÁZEV STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV OBJEKTU: Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav Integrované operační středisko KŘ STŘK

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu

NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu JKSO: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: MÍSTO STAVBY: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav Integrované operační

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Svor Datum: 11.02.

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Svor Datum: 11.02. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195 KSO: CC-CZ: Místo: Svor Datum: 11.02.2014 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Soupis

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území RYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území Místo: Olomouc Datum: 01.03.2013 Objednavatel: Město

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Zhotovitel: IČ: #REF! #REF! DIČ: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Zhotovitel: IČ: #REF! #REF! DIČ: #REF! Strana 1 z 7 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_1 - SO.03 HTÚ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná 27, Olomouc IČ:

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

provedené práce na 8ZŠ které nebyly zahrnuty v rozpočtu /učební pavilon-soc,zařízení

provedené práce na 8ZŠ které nebyly zahrnuty v rozpočtu /učební pavilon-soc,zařízení provedené práce na 8ZŠ které nebyly zahrnuty v rozpočtu /učební pavilon-soc,zařízení Dodavatel: IČO: 88888169 DIČ: David Muller vodoinstalaterství Kosmova 2757 44001 Louny Odběratel. IČ: 0 CZ9406152899

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Zpracoval Dne. Střelcová 24.11.2012. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Zpracoval Dne. Střelcová 24.11.2012. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby pokus -Střelcová- JKSO Název objektu EČO Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Místo IČ Praha DIČ Rozpočet číslo Zpracoval Dne Střelcová 24.11.2012 Měrné a účelové

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY Z1438 JKSO: CC-CZ: Místo: Lipí u Náchoda Datum: 24.10.2014 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 18-04 JKSO: CC-CZ: Objednatel: Město Tábor D Zhotovitel: Projektant: 72173831 D Zpracovatel: 72173831 D Poznámka: D Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. ( dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany

Více

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha CELKOVÁ REKAPITULACE I.a ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - VÝCHODNÍ PRŮČELÍ 462 710,16 I.b ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - ZÁPADNÍ PRŮČELÍ 460 926,93 I.c ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - SEVERNÍ ŠTÍT 289 265,60

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Projektant: ASPOeu s.r.o., Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa Poznámka: 260428 CZ00260428 28752007 CZ28752007 28720491

Více

39 862,38 Kč 229 683,22 Kč včetně DPH

39 862,38 Kč 229 683,22 Kč včetně DPH ZMĚNOVÝ LIST Č. 5 - akustické opatření Objednatel Město Lázně Bělohrad nám.k.v.raise 35 Lázně Bělohrad 507 81 Zhotovitel VALC, s.r.o. Pražská 13 Hradec Králové 500 04 Akce "Sportoviště Lázně Bělohrad -

Více