ročník I PROSINEC 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročník I PROSINEC 2011"

Transkript

1 Změny úředních hodin v době svátků V době vánočních svátků nedojde k žádným změnám. Bude otevřeno od úterý do pátku Úřední hodiny: Středa :00-17:00 hod Úřední hodiny pro registr řidičů a registr silničních vozidel odboru dopravy a silničního hospodářství: středa , pátek Po dohodě s občanem (telefonické, em) je možné obsloužit občana kdykoliv v rozsahu běžné pracovní doby. Na jesenické hvězdárně opět Petřkovský. Tentokrát Jiří Před nedávnem jsem řešila večerní návštěvy na naší hvězdárně. Kde vzít člověka, který dobrovolně věnuje svůj volný čas veřejnosti a ještě je zapálený astronom? Takových lidí není mnoho Naši nabídku na externího demonstrátora hvězdárny přijal syn Vladimíra Petřkovského zakladatele jesenické hvězdárny. Musím se přiznat, že mi to udělalo velkou radost nejenom proto, že jsme získali nadšeného člověka, ale také proto, že Jiří má příležitost pokračovat v tom, co započal jeho otec. Jiří Petřkovský nabízí pro veřejnost prohlídku hvězdárny a samozřejmě pozorování noční oblohy. Minimální počet účastníků 5 osob, maximální počet účastníků 15 osob. Zájemci volejte každý lichý týden od hodin na telefonní číslo a můžete si dohodnout vhodný termín. Mgr. Vladislava Fačevicová, ředitelka SVČ DUHA Jeseník ročník I PROSINEC 2011 Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám i Vašim blízkým popřála jménem celého vedení města Jeseníku krásné svátky vánoční, pohodovou rodinnou atmosféru a hodně zdraví a sil v novém roce. Vánoční čas je nejvhodnější dobou k zamyšlení nad svým životem, nad svými činy, nad vlastními postoji k ostatním lidem. Poslední listopadový den letošního roku proběhlo každoroční setkání s dárci krve, kteří dosáhli jubilejního odběru a získali některý stupeň ocenění Jánského plakety nebo kříže. Organizátorem byla opět jesenická pobočka Českého červeného kříže. Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem dárcům, kteří zdarma, obětavě a opakovaně dávají svou nejcennější tekutinu k dispozici nemocným a zraněným bližním. Těm z nich, kteří obdrželi letos nebo i v minulosti nějaké ocenění, srdečně blahopřeji. Také děkuji organizátorům akce v čele s paní Ing. Milenou Novotnou za neúnavnou propagaci dárcovství krve, jako nanejvýš potřebného a mravně vysoce hodnotného projevu lidství, solidarity a nesobectví. A my, kteří z různých důvodů krev nedáváme nebo nemůžeme dávat, využijme v předvánočním čase jiné možnosti, jak pro druhé učinit něco dobrého a užitečného. Využijme různé adventní koncerty, charitativní akce anebo jen obyčejná lidská setkání, abychom pomohli a udělali radost jiným lidem, vrátí se nám to v dobrém pocitu a vnitřním uspokojení nad tím, že jsme ještě nepodlehli chladu a tvrdosti této doby. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města

2 Výsledky dotazníku v rámci městského porodného Zastupitelstvo města Jeseník schválilo s účinností od poskytování městského porodného ve výši 10 tisíc Kč na jedno narozené dítě. Podmínky pro poskytnutí splnilo za tu dobu již 157 příjemců porodného. Mezi podmínky patří zejména trvalý pobyt na území města a neexistence dluhů vůči městu. V rámci poskytování porodného bylo současně zahájeno zjišťování potřeb rodin s dětmi, které se provádí pomocí dotazníků, které jsou shromažďovány na matrice Městského úřadu a část z nich byla vyplněná také maminkami, které navštěvují Mateřské centrum Krteček. K dnešnímu dní bylo odevzdáno již 182 dotazníků a dá se mluvit o poměrně reprezentativním mapování potřeb rodin s dětmi na území města Jeseník. Z dotazníku například vyplývá, že téměř polovina z dotázaných rodičů (50 % uvedlo rozhodně nebo spíše ano) plánuje narození dalšího dítěte a 80 % dotázaných rozhodně preferuje bydlení ve vlastním bytě nebo domě. Většina dotázaných uvedla také, že má zájem o zřízení městského zařízení typu jeslí (30 % spíše ano, 24 % určitě ano). Téměř sto procent rodičů chce, aby jeho dítě navštěvovalo mateřskou školu. Mateřské centrum je typ velmi vyhledávaných služeb, o čemž svědčí také 87 % dotázaných, kteří mají zájem o jeho služby. Další oblastí, kde by mělo dojít k změnám, je zavedení etické výchovy na základní škole. Pro její zavedení se vyslovilo 88 % dotázaných. K využití slev v rámci rodinných pasů se chystá 65 % dotázaných rodičů. Z pohledu dotázaných velká rezerva spočívá rovněž v nedostatečném počtu dětských koutků a hřišť pro nejmenší. Tento názor alespoň sdílí 85 % dotázaných. Jako nedostatečná je hodnocena i bezbariérovost města a zajištění bezpečnosti při pohybu s kočárkem po městě a na úřadech. Shodlo se na tom 68 % dotázaných (uvedlo spíše ano nebo rozhodně ano). 73 % dotázaných je pro zavedení autobusové dopravy pro rodiče s kočárky a postižené. Tento požadavek však nelze přesně definovat vzhledem k možnosti různé podoby tohoto opatření. odbor sociálních věcí a zdravotnictví Problémy s místní příslušností registru silničních vozidel Místní příslušnost registru silničních vozidel je dána ustanovením 4 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění. Dle tohoto ustanovení je příslušným pro registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo. Této místní příslušnosti jsou pak rovněž poplatny všechny další úkony v registru silničních vozidel. V poslední době se zaměstnanci Městského úřadu Jeseník, zařazení právě na registru silničních vozidel, stále častěji setkávají zejména u právnických osob (firem) se situací, kdy na registru silničních vozidel žádá statutární zástupce společnosti o provedení úkonu (např. vydání duplikátu technického průkazu za ztracený) a při jednání je zjištěno, že společnost již před delší dobou změnila sídlo své firmy mimo území okresu Jeseník. Upozorňujeme, že v takovém případě již pro místní nepříslušnost registru vozidel nejde žádaný úkon v registračním místě předchozího sídla společnosti provést. Současně je na místě upozornit, že dle ustanovení 12 odst. 1 citovaného zákona jsou povinné osoby (vlastník, provozovatel vozidla) do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje, povinny ohlásit změnu zapisovaného údaje. Pro tento případ je takovou změnou změna sídla společnosti, kterou povinná osoba hlásí jen na novém registračním místě, příslušném místu jejího nového sídla. Zmíněná povinnost je přirozeně vymahatelná formou sankcí. Přestože se výše popsaný problém týká vesměs právnických osob, je na místě závěrem upozornit, že stejnou povinnost mají i fyzické a fyzické podnikající osoby v případě přestěhování či změny místa podnikání. Bc. Roman Chlapek, vedoucí oddělení dopravně správních agend ODSH MěÚ Jeseník Zasedání Zastupitelstva města Jeseník se koná 15. prosince 2011 v 15 hod. v Kapli. 2

3 Setkání pěstounských rodin V sobotu 3. prosince 2011 se v Penzionu NODUS v Dětřichově uskutečnilo 4. setkání pěstounských rodin okresu Jeseník. Pěstounská péče je jedna z forem náhradní rodinné péče a do budoucna se počítá s její profesionalizací a tak náhradou za ústavní péči. V našem okrese máme v současné době 15 pěstounských rodin, ve kterých je 37 dětí. Setkání se zúčastnilo 7 rodin s 14 dětmi. V dopolední části si pěstouni vyslechli přednášku MUDr. Hojgrové, dětské pediatričky, na téma očkování nezletilých dětí a paní Častulíková, zaměstnankyně OSVZ MěÚ Jeseník, pak přítomné seznámila s připravovanými změnami v legislativě od pro občany zdravotně postižené. Během celého dne mohli pěstouni využít nabídky pedikérky, paní Kovářové V odpolední části pak byli pěstouni seznámeni paní Michalčákovou, zaměstnankyní OSVZ MěÚ Jeseník, se změnami ve výkonu pěstounské péče Pozor na zloděje a podvodníky! Sice se blíží svátky klidu a míru, ale občané hlavně senioři musí být ve střehu. Na Jesenicku se opět začali objevovat zloději a podvodníci, kteří se chtějí bez práce dostat k penězům. Ve čtvrtek 1. prosince se podezřelá osádka vozidla objevila ve Vápenné. Z mercedesu tmavě modré barvy vystoupily dvě ženy. U dveří 81letého muže požádala jedna z nich o vodu. Senior nedbal na žádné prosby a ženu vypoklonkoval z domu ven. V nestřežené chvíli se však druhá žena dostala nepozorovaně do kuchyně. Než si senior poradil s první vetřelkyní, druhá v klidu prohledala dům. Z ložnice odcizila kabelku i s finanční hotovostí ve výši Kč. Senior policistům předal následující popis: obě ženy mluvily s nějakým přízvukem první žena byla ve věku asi 60 let, tmavé pleti, menší tlusté postavy, na sobě měla oblečenu tmavou sukni druhá žena byla ve věku v rozmezí 30 až 40 let, byla opět tmavé pleti, menší tlusté postavy. V případě, že by se podobné vozidlo objevilo i v jiné obci, ihned prosím informujte policii. Svojí obezřetností nechráníte pouze sebe. Tito mohou příště zazvonit i u dveří vašich příbuzných. por. Ing. Tereza Neubauerová, tisková mluvčí PČR OŘ Jeseník s novelou zákona o sociálně právní ochraně dětí, se kterou se počítá od Děti se během dopolední i odpolední části věnovaly výrobě krásných vánočních ozdob, zvonečků ubrouskovou technikou, malování váziček, perníčků a hrám, které zajistili provozovatelé penzionu, manželé Dohnalovi. Po celý den se dětem věnovali manželé Kovalčíkovi a slečna Nováková. Po příjemně stráveném dni se v podvečerních hodinách vracely spokojené rodiny domů. odbor sociálních věcí a zdravotnictví Vážená paní starostko, od dubna roku 2011 jsem upoután na invalidní vozík a tato situace mě donutila k tomu, že jsem si musel pořídit větší automobil, bez kterého se bohužel neobejdu. Sám z vlastní zkušenosti vím, že odhlášení původního vozidla a registrace vozidla nového je pro mě jako postiženou osobu velmi náročná, protože to vyžaduje doložení mnoha dokumentů a navíc vzhledem k často se měnící legislativě ani člověk pořádně neví, co má doložit. Obrátil jsem se tedy s dotazy na vedoucího odboru Dopravy a silničního hospodářství pana Ing. Josefa Liberdu, který mi poskytl telefon na pana Bc. Romana Chlapka, vedoucího oddělení dopravně správních agend, který mi ve všem co budu potřebovat vědět poradí. S panem Chlapkem jsem se telefonicky domluvil, že se s ním spojí moje dcera, z důvodu že jsem úplně nevidomý a nemohl bych si dělat poznámky. Pan Chlapek dceři do u vypsal veškerou dokumentaci, která je potřebná pro odhlášení původního vozidla a také veškerou dokumentaci, která je potřebná k registraci nového vozidla. Kdykoliv měla dcera nějaký dotaz, tak jí ho vždy pan Chlapek ochotně zodpověděl. Dne jsem se tedy za doprovodu své dcery vypravil na odbor Dopravy a silničního hospodářství k odhlášení původního vozidla a k registraci vozidla nového. Na přepážce se nám věnoval pan Jaroslav Blanda, který byl také velmi ochotný. Vážená paní starostko, chtěl bych Vás touto cestou požádat, abyste zaměstnancům odboru Dopravy a silničního hospodářství, jmenovitě panu Ing. Josefu Liberdovi, panu Bc. Romanu Chlapkovi a panu Jaroslavu Blandovi poděkovala za jejich ochotu, vstřícnost a příkladné chování ke mně jako ke zdravotně postiženému. Děkuji. Jaroslav Smaha, Jeseník 3

4 Prodej a podávání alkoholických nápojů při slavnostech, trzích, tradičních akcích a jim podobných akcích V souvislosti s vánočními trhy Obecní živnostenský úřad upozorňuje na znění 10 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve kterém jsou stanoveny podmínky prodeje a podávání alkoholických nápojů. Je zde uvedeno, že alkoholické nápoje lze prodávat pouze ve specializovaných prodejnách alkoholických nápojů, ve specializovaných odděleních velkoplošných prodejen určených k prodeji alkoholických nápojů, v prodejnách potravin a smíšených prodejnách, nebo v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti, v ubytovacích zařízeních a Stavební úprava přechodu pro chodce u Jeskyňky Město Jeseník se již delší dobu snaží zlepšit bezpečnost provozu na průjezdních úsecích silnic a místních komunikacích. Více než pět let čerpá město Jeseník z dotačního titulu Olomouckého kraje část finančních prostředků na realizaci tzv. nízkonákladových dopravně inženýrských opatření pro zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Zejména se jednalo o budování ochranných přechodů pro chodce, včetně jejich nasvícení na ulici Lipovská, Náměstí svobody, 28. října, Šumperská a Bezručova. Dále byly zřízené opticko-psychologické brzdy před železničními přejezdy na ulicích Lipovská a Změna výplatního místa sociálních dávek S účinností od dochází v rámci probíhající sociální reformy mimo jiné i ke změně výplatního místa sociálních dávek, které doposud vyplácí Městský úřad Jeseník. Novým výplatním místem pro dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením bude od nového roku Krajská pobočka Úřadu práce v Olomouci a to kontaktní pracoviště Jeseník, Javorník a Zlaté Hory. Jana Křivánková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví kulturních zařízeních s výjimkou zařízení určených pro osoby mladší 18 let. Z výše uvedeného vyplývá, že prodej alkoholických nápojů ve stáncích je zakázán. Jedinou výjimkou z tohoto omezení je prodej rozlévaných alkoholických nápojů při slavnostech, tradičních akcích, výročních trzích a jim podobných akcích. Alkoholickým nápojem se dle 2 písm. k) výše uvedeného zákona rozumí lihovina, víno, pivo a též nápoj, pokud obsahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu. Zákaz se tedy vztahuje i na prodej medoviny. Iveta Šťastná, referent odboru obecní živnostenský úřad Puškinova a pořízené 2 ks stacionárních měřičů rychlosti. V letošním roce město Jeseník za spolufinancování Olomouckého kraje zrealizovalo opravu problémového přechodu pro chodce na Bezručově ulici u Jeskyňky. Původní přechod pro chodce vykazoval dopravní závady (špatné rozhledové poměry pro chodce i řidiče, nevhodná stavební úprava, nenavazující chodníky, nedokonalé nasvícení apod.). Po odstranění překážky (1 ks stromu) a následných stavebních - bezbariérových úpravách přechodu pro chodce, včetně intenzivního nasvícení se podařilo odstranit veškeré nedostatky na původním přechodu pro chodce. Tento opravený přechod pro chodce zajisté přispěje k vyšší bezpečnosti silničního provozu na velmi frekventovaném místě průjezdního úseku silnice I. třídy a v budoucnu se od tohoto přechodu pro chodce naváže chodník na místní komunikaci Seifertova. Výše uvedená opatření slouží k ochraně zejména chodců, ale rovněž i motoristické veřejnosti. Ing. Josef Liberda, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, MěÚ Jeseník Na realizaci této akce finančně přispěl Olomoucký kraj. 4

5 Almanach Technických služeb Jeseník a.s. Technické služby Jeseník, které jsou součástí běžného života již několik desítek let, mají v porevoluční době za sebou již šestnáct let. Fungují jako akciová společnost a jsou plně vlastněny městem Jeseník. Rozsah jejich činností se jen málo mění. Jsou plně zapojeny do údržby místních komunikací, chodníků, parkovišť a veřejných prostranství. Provádí veškerou údržbu městské zeleně, sečení trávy, výsadbu stromů, keřů a květin. Zajišťují osvětlení města, sváží odpady z popelnic, kontejnerů. Provozují sběrné dvory, třídící linku separovaných odpadů, sklady nebezpečných odpadů a skládku odpadů. Zajišťují pohřby, smuteční obřady a spravují hřbitovy. Provádí stavební činnost, opravují auta a mnoho dalších činností. Jde o jednu z největších společností na Jesenicku, průměrně je zde zaměstnáno 130 zaměstnanců. V listopadu tohoto roku byla organizací vydána reprezentativní publikace, která vypovídá o její bohaté historii i současnosti. Almanach pod názvem Historie a současnost služeb pro město a region je určen nejen pro partnery technických služeb, ale i pro širokou veřejnost a zájemce o místní historii. Nejdříve v pěti kapitolách seznamuje čtenáře s vývojem společnosti od konce 2. světové války až do roku 2011, do roku 1961 ještě v rámci tehdy známého podniku Okresní komunální služby. Je to víc než šedesát let, které kromě rozvoje samotné organizace technických služeb zároveň reflektují i změny v životě občana Jeseníku, včetně jeho fungování v rámci pětiletých hospodářských plánů, pracovních závazků i akcí na zvelebování města. V poválečné době byla totiž práce běžného občana do určité doby hlavním činitelem údržby a zkrášlování města. Od 60. let je ovšem patrný dynamický nárůst práce a povinností technických služeb, které postupně převzaly prakticky veškeré akce spojené s čištěním a údržbou města, se službami pro veřejnost nebo se správou veřejných prostranství. V novodobé historii byl důležitým mezníkem rok 1996, kdy vznikla akciová společnosti TS, čímž byly firmě umožněny větší obchodní aktivity. Druhá část publikace je věnována historii a současnosti jednotlivých provozů technických služeb správy a údržby místních komunikací, veřejné zeleně a osvětlení, odpadového hospodářství a pohřebnictví. V pěti kapitolách je přehledně zmapován vývoj správy komunikací, tedy i změn v urbanismu města, dále pak proměna zelených ploch, včetně přehledu jednotlivých jesenických parků a historie péče o ně, vývoj městského osvětlení a jeho správy v minulosti a dnes, nárůst a změny v odvětví odpadového hospodářství a dosud nezpracovaný vývoj městského pohřebnictví, včetně přehledu a historie městských hřbitovů. V neposlední řadě publikace obsahuje i shrnující kroniku, která popisuje nejdůležitější milníky, data a události v historii TS. Aby byla publikace co nejatraktivnější, je velký důraz kladen na dobovou i současnou obrazovou dokumentaci, tedy pohlednice a fotografie, které zachycují jak dlouholetou práci firmy, tak i vzhled samotného města během minulého století. Jan Prejda, ředitel Technických služeb Jeseník a.s. Akademie třetího věku pro seniory nabídne předvánoční atmosféru Zveme vás na slavnostní vystoupení v duchu adventu pro Akademii třetího věku, s názvem Adventní táčky ve znamení hudby. Pořad si pro vás připravila paní Rafaela Drgáčová, která vás bude svátečním odpolednem provázet. Účinkovat budou žáci a učitelé ZUŠ a pěvecký sbor Laudate Dominum pod jejím vedením. Přijďte se zaposlouchat do chrámové hudby, která vám přiblíží kouzelný čas nadcházejících svátků. Vstup je volný a je určen nejen pro účastníky Akademie III. věku, ale i pro další seniory, jejich přátele a známé. Koncert se koná ve čtvrtek v hodin v Klubu seniorů v Jeseníku. Další informace získáte na telefonu Vymětalová Věra, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Jeseník 5

6 Technické služby Jeseník a.s. informují Služby v odpadech prosinec leden Svoz odpadu z popelnic a kontejnerů probíhá v obvyklých dnech, i když na tento den vychází svátek. Separovaný odpad - mimořádný svoz bude ve dnech 25. a Prosíme, neukládejte odpady kolem separačních kontejnerů, využívejte všech stanovišť po celém městě. Zamezíte tak zaneřádění okolí vašeho bydliště, zvláště při větrném počasí!!! Využijte oba sběrné dvory (ul. Otakara Březiny nebo ul. Lipovská)! Provozní doba sběrných dvorů: pondělí středa pátek sobota Nejlepší sportovec okresu Jeseník za rok 2011 Okresní sdružení Českého svazu tělesné výchovy v Jeseníku vyhlašuje anketu Nejlepší sportovec okresu Jeseník za rok Jsou vyhlášeny následující kategorie: žáci a žačky junioři a juniorky muži a ženy nejlepší kolektiv trenér kategorie Osobnost sportu kategorie Krajánek (sportovci pocházející z našeho okresu působící v současné době ve sportovních klubech mimo náš region) zdravotně hendikepovaní sportovci Návrhy na ocenění lze zaslat na sekretariát OS ČSTV v Jeseníku, Dukelská 1240 jak v písemné formě nebo em s uvedením jména, Zavřeno bude jen ve dnech a V pondělí je otevřeno ( ). Příjem odpadů: na ul. Otakara Březiny: separovaný, nebezpečný, objemný, pneumatiky, vyřazené elektrozařízení, baterie, zářivky a úsporky na ul. Lipovská: separovaný, nebezpečný, vyřazené elektrozařízení, baterie, zářivky a úsporky Vánoční stromky po svátcích odkládejte k nádobám na komunální odpad budou sbírány průběžně v měsíci lednu Děkujeme všem za aktivní přístup k zachování čistoty města a ochranu životního prostředí. Do nového roku hodně zdraví a štěstí! Vaše Technické služby Jeseník a. s. Jesenicko získalo nové informační centrum Známá a turisty jedna z nejnavštěvovanějších oblastí, Ramzovské sedlo, získala díky spolupráci Informačního centra Jesenicka a Českých drah nové informační centrum na nádraží v obci Ramzová. Dáreček v podobě otevření zimní sezony proběhlo, jak jinak, na Mikuláše. Pásku symbolizující otevření zimní sezony přestřihli starostka obce Ostružná paní Miroslava Bendeková a provozovatel Informačního centra Jesenicka pan Marcel Šos. Účastni byli také zástupci města Jeseník paní starostka Ing. Marie Fomiczewová, místostarosta Mgr. Petr Procházka a vedoucí oddělení starosty Ing. Martina Kroupová. Ti popřáli novému provozu informačního centra spokojené turisty a dlouhé trvání. Přípitkem posloužil zázvorový čaj s medem a k zakousnutí pečený čert s rozinkami. Marcel Šos, provozovatel Informačního centra Jesenicka příjmení, příslušnosti k oddílu, výčtu nejlepších úspěchů v roce Jedná o sportovce, kteří dosáhli významných úspěchů v zahraničí, na mezinárodních soutěžích v České republice, na celorepublikové úrovni, případně na jiných významných akcích. Adresa: OS ČSTV, Dukelská 1240, Jeseník, Termín podání návrhů je do 31. ledna Výběr nejlepšího sportovce provede komise složená ze zástupců střešních sportovních organizací, zástupců samosprávy a sportovních redaktorů tisku. Vyhlášení ankety proběhne pod záštitou starostky města Jeseníku 13. března 2012 od hod ve velkém sále budovy Městského úřadu Jeseník na ulici K. Čapka. 6

7 Výchova a vzdělávání v číslech V tomto čísle JESINFA přinášíme informaci o počtech dětí, žáků dle statistických výkazů škol a školských zařízení. Mateřské školy školní rok 2011/2012 mateřská škola počet tříd celkem dětí Pro přesnější charakteristiku a lepší srovnání jsou počty dětí, žáků, účastníků rozděleny podle typu školy, školského zařízení, který děti navštěvují. z toho s omezenou docházkou z toho mladší 3 let MŠ Jeseník Křížkovského MŠ Jeseník Karla Čapka MŠ Jeseník Jiráskova MŠ Jeseník Tyršova MŠ Jeseník Dittersdorfova speciální třída Celkem dětí V loňském školním roce navštěvovalo mateřské školy v Jeseníku celkem 379 dětí v tom 1 dítě s omezenou docházkou a 37 dětí mladších tří let. V letošním školním roce se zvedl nejen celkový počet dětí, ale i počet dětí s omezenou délkou docházky a také počet dětí mladších 3 let. Základní škola Školní družina, školní klub Přehled počtu žáků ZŠ Jeseník Školní rok ulice školní rok 2011/ /2012 Ve školním roce 2010/2011 plnilo povinnou školní docházku 664 žáků, letos je to o 11 žáků více. Loni dojíždělo z okolních obcí do ZŠ v Jeseníku celkem 74 žáků, ve školním roce 2011/2012 dojíždí z okolních obcí do jesenické ZŠ 80 dětí. Základní umělecká škola 2011/2012 ZUŠ Žáci celkem obor taneční obor výtvarný Zapsaní účastníci školní klub Nábřežní školní družina B. Němcové školní družina Průchodní V loňském školním roce navštěvovalo školní družiny celkem 223 žáků, oproti letošnímu školnímu roku je to nárůst o 47 dětí, do školního klubu byl loni zapsán stejný počet žáků. obor literárně dramatický obor hudební s výukou indiv. obor hudební s výukou kol. žáci SŠ, konz., VOŠ Jeseník Oproti loňsku vzrostl počet žáků v základním umělecké škole o 12 žáků, 576 žáků je v I. stupni přípravného a základního studia, II. stupeň studia Středisko volného času DUHA Jeseník 2011/2012 Počet zájmových útvarů Účastníci počet celkem čítá 96 žáků. Absolventů studia ZUŠ za minulý školní rok bylo celkem 67 z toho I. stupeň 50 a II. stupeň 17. v tom děti počet v tom žáci - počet v tom studenti - počet v tom ostatní - počet Středisko volného času Počet účastníků v zájmových kroužcích klesl oproti loňsku o 143 účastníků, středisko organizovalo v uplynulém školním roce na 50 soutěží, kterých se zúčastnilo více jak dětí, ostatních příležitostných akcí se zúčastnilo přes dětí. Helena Machová, oddělení školství MěÚ Jeseník 7

8 Z JEDNÁNÍ KOMISÍ Dopravní komise Dne 19. října 2011 se uskutečnilo již 7. zasedání dopravní komise. Na programu jednání bylo tyto body: 1. kontrola úkolů z minulých jednání 2. projednání konceptu nového územního plánu v oblasti dopravy a doporučení nejvhodnějších variant řešení 3. projednání nejnovějšího vývoje ve věci výstavby nového mostu na ulici Rejvízské a doporučení nejvhodnější varianty řešení 4. další podněty občanů a členů komise Další, poslední jednání komise v tomto roce, se uskutečnilo o obsahu jednání vás budeme opět informovat. Věra Navrátilová, tajemnice dopravní komise Kontrolní výbor při zastupitelstvu města Dne se uskutečnilo 6. zasedání kontrolního výboru. Zasedání se zúčastnili všichni členové kontrolního výboru kromě pana Chwistka a Ing. Vokala, který se předem řádně omluvil. Na programu zasedání bylo projednání výsledků kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města, kontroly evidence při poskytování úhrad a příspěvků na závodní stravování zaměstnancům Městského úřadu Jeseník, namátkové inventarizace hotovosti a pokutových bloků v příručních pokladnách. Ing. Jana Cihlářová, tajemnice kontrolního výboru Komise pro cestovní ruch a lázeňství Dne se uskutečnilo 7. zasedání komise pro CRaL v tomto složeni: Ing. Lada Malíková, Tibor Macík, Jaroslav Skřivánek, Marcel Šos, RNDr. Jan Hauk, CSc., Ing. Tadeusz Kuchejda, Petr Šimčík, Dis. Na programu bylo zhodnocení letní sezóny v Jeseníkách provozovatelem Informačního centra Jesenicka panem Marcelem Šosem, který předložil komisi výsledky statistického šetření obyvatel a návštěvníků Jeseníku vztahující se k městu Jeseník a okolí. Dále informoval členy komise, že na sv. Mikuláše otevírá Informační centrum Jesenicka novou provozovnu v budově nádraží na Ramzové s novými zimními propagačními materiály. Tyto propagační materiály budou nabízeny návštěvníkům IC Ramzová zdarma. Informační centrum Jesenicka plánuje udržet nové Informační centrum na Ramzové celoročně. Ing. Martina Kroupová, vedoucí oddělení starosty Bytová komise Dne 15. listopadu 2011 zasedala bytová komise při radě města. Na programu jednání bylo zejména projednání prodloužení stávajících nájemních smluv na městské byty, žádostí o uzavření nových smluv na uvolněné městské byty a projednání došlých žádostí o zařazení do evidence žadatelů o byt. Kamila Pecinová, tajemník bytové komise Komise pro rodinu a sociální věci Dne proběhlo již osmé jednání komise pro rodinu a sociální věci. Přítomni byli všichni čtyři členové komise Alena Řehová, Ivana Malá, Bc. Renata Plevová a František Mencner. Prvním bodem programu byl projekt Euroklíč, v rámci něhož již byly vytipována místa vhodná pro instalaci a vzhledem k bezplatnosti instalace byl radě města předložen návrh na zapojení se do tohoto projektu. Euroklíče umožňují těžce zdravotně postiženým občanům díky speciálnímu klíči vstup na bezbariérové veřejné toalety v rámci celé EU a do projektu jsou zapojení mimo jiné také Úřad vlády ČR, Kaufland nebo České dráhy. Dalšími body byly podněty komise k aktualizaci strategického plánu města a informace o pokračování v záměru Centra sociálních služeb. Komise byla informována o připravovaných legislativních změnách v sociální oblasti a následně zpracovala plán činnosti komise na rok Posledním bodem byly příprava prodejní předvánoční akce dne od 10 do 17 hodin v prostorech MC Krteček Jeseník, kde budou v rámci mikulášské akce prodávat své výrobky domácí kutilové. Mgr. Jiří Kovalčík, tajemník komise pro rodinu a sociální věci 8

9 Komise pro prevenci kriminality Na úvod zasedání předseda komise požádal všechny hosty, zástupce neziskových organizací, aby se představili a prezentovali náplň činnosti svých organizací. Jednání se zúčastnili zástupci neziskových organizací terénního programu BABYLON (o. s. Darmoděj), zástupci azylových domů Společenství křesťanské pomoci Boétheia na ulicích Otakara Březiny a Seifertova (azylový dům pro matky s dětmi), zástupci Kontaktního centra a o. s. Darmoděj. Předseda vznesl k přítomným zástupcům neziskových organizací otázku Jak mohou pomoci řešit situaci s osobami bez domova, většinou uživateli návykových látek a alkoholu, kteří svým jednáním narušují veřejný pořádek, neboť takové situace v posledních měsících stále více sužují město Jeseník. Současný stav řeší pouze sankčně městská policie (pokuty, předání správnímu orgánu, vykázáním z místa páchání přestupku) ale tyto sankce se míjí účinkem. Po debatě všech přítomných KPK doporučuje Radě města oslovit Olomoucký kraj na vytvoření (znovuobnovení) protialkoholní záchytné stanice v psychiatrické léčebně Bílá Voda o kapacitě do 5 lůžek. KPK bere na vědomí nabídku azylového domu SKP Boétheia se sídlem na ulici Otakara Březiny, na zřízení dočasného (jednorázového) ubytovacího místa pro osoby bez domova. Toto ubytovací místo bude rezervováno a určeno pro osoby bez domova, které se hlavně v chladném období ocitnou v akutním ohrožení života či zdraví. Bc. Radek Sedlář, tajemník komise Jednotlivé zápisy z jednání komisí jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách města rada města zápisy z jednání komisí při RM. Výpis z událostí Městské policie Jeseník Krádeže v supermarketech Jen za období měsíce listopadu strážníci městské policie zasahovali dvacetkrát při krádežích v supermarketech. Strážníci uložili a vybrali 6 blokových pokut (v celkovém součtu Kč), několik případů oznamují správnímu orgánu města. Tři případy spáchali pachatelé, jež byli v posledních 3 letech odsouzeni pro trestný čin krádeže, proto jejich majetkové delikty budou projednávat orgány činné v trestním řízení. O úrovni některých pachatelů vypovídá obhajoba 21letého mladíka, obyvatele městského bytu v Jeseníku, který uvedl, že: Nekrade, jen si bere, co potřebuje, protože on není ten, kdo má peníze, protože je nikdy nepotřeboval. Prostě si bere, co potřebuje a nevidí na tom nic špatného. A to, že něco rozbil, mu nepřipadá špatné, za to přece nemůže. Řidička v roli zachránce 2. prosince v hod. požádala mladá řidička hlídku městské policie, právě procházející ulicí Dittersdorfova, o pomoc se starší paní, kterou při jízdě ulicí Poštovní nalezla na chodníku. Asi 74letá paní zřejmě dostala diabetický záchvat, proto k ní řidička již přivolala zdravotnickou záchrannou službu. Nutno dodat, že chování 24leté řidičky bylo zcela altruistické, v souladu se zásadami lidskosti a občanské všímavosti. Neváhala zastavit vozidlo, aby pomohla starší paní postižené zdravotní komplikací, nezmatkovala a přivolala záchrannou službu a ve spolupráci s procházejícími strážníky zajistila nezbytnou první pomoc. Pomoc strážníků v nouzi Čas od času se také motorovým účastníkům silničního provozu stane taková závada, že jejich dopravní prostředek je dočasně nepojízdný. V posledním týdnu měsíce listopadu hlídky městské policie řidičům pomáhaly hned dvakrát. 23. listopadu na náměstí Svobody řidičce osobního vozidla Chevrolet červené barvy, jejíž vozidlo zůstalo nepojízdné uprostřed křižovatky. Strážníci na místě provedli provizorní opravu vozidla, aby toto bylo pojízdné a dalo se s ním z křižovatky odjet. 30. listopadu v hodin zase telefonicky požádala městskou policii o pomoc řidička v Jeseníku na Masarykově náměstí s tím, že nemůže odjet s vozidlem z místa. Na místě hlídka zjistila, že se jedná pravděpodobně o závadu na akumulátoru u vozidla Mazda. Strážníci zkontaktovali servisního technika, který vozidlo zprovoznil. Mgr. Pavel Šuranský, velitel městské policie 9

10 PŘEDSTAVUJEME ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU JESENÍK Odbor stavebního úřadu, majetku a investic, oddělení investic a rozvoje Toto oddělení se nachází v hlavní budově na ulici Tovární 4/1287, v 1. poschodí. Náplní práce tohoto oddělení jsou především činnosti vykonávané v rámci samosprávy obce. Vedoucím oddělení investic a rozvoje je František Chovanec. Vedoucí oddělení investic a rozvoje Metodicky řídí, koordinuje a kontrolu práce celého oddělení investic a rozvoje (dále jen IR ). Vede evidenci požadavků na investice a velké opravy města, zpracovává plán investic a velkých oprav města. Dále se podílí na předprojektové přípravě, přípravě a realizaci investičních akcí a velkých oprav nemovitého majetku města. Podílí se na řešení rozvojových otázek města. Odpovídá za rozpočet a jeho čerpání v rámci kompetence oddělení IR. Podílí se na přípravě žádostí o dotace a na zajišťování veřejných zakázek v kompetenci oddělení IR. Zastupuje město za vlastníka při správních a jiných řízeních spojených s agendou oddělení IR. Předkládá radě města a zastupitelstvu města k projednání materiály zpracované pracovníky oddělení IR. Spolupracuje s komisemi rady města a výbory zastupitelstva města. František Chovanec, tel , mobil , Realizace investičních akcí Vykonává agendu v samostatné působnosti města v oblasti investic nemovitostí města a jejich velkých oprav a zajišťuje přípravu a realizaci investičních akcí a velkých oprav nemovitého majetku včetně stavebního dozoru. Spolupracuje při zajišťování projektové a předprojektové přípravy městských investic a velkých oprav (studie, zadání, posudky) a podkladů pro vydání územního, stavebního povolení. Zajišťuje uzavírání smluv o dílo, provádí kontrolu jejich dodržování, předkládá návrhy na opatření a řeší reklamace u realizovaných zakázek v kompetenci oddělení IR. Dále zajišťuje podklady pro vydání kolaudačního rozhodnutí a zápis staveb do katastru nemovitostí. Spolupracuje na provádění úkonů spojených s pořízením a vyřazením majetku investic (zařazovací, vyřazovací protokoly), v kompetenci oddělení IR. Zastupuje v celém rozsahu v době nepřítomnosti vedoucího oddělení IR. Marek Fatura, tel , mobil , Majetkoprávní řízení staveb investic Vykonává agendu v samostatné působnosti města v oblasti majetkoprávní u nemovitostí v souladu s připravovanými a již zrealizovanými akcemi v kompetenci oddělení IR. Zajišťuje podklady pro převod pozemků dle platných postupů, vypracovává podklady k převodním smlouvám a daňovým přiznáním. Vede přesnou evidenci převodních smluv vztahujících se k pozemkům v souvislosti s připravovanými a již realizovanými akcemi města v kompetenci oddělení IR. Zajišťuje souhlasy vlastníků dotčených pozemků pro územní řízení připravovaných akcí. Realizuje přípravu smluv o právu provést stavbu s vlastníky dotčených pozemků pro stavební řízení připravovaných akcí. Zajišťuje agendu zřizování věcných břemen a majetkoprávního vypořádání v rámci investičních akcí města v souvislosti s připravovanými a již realizovanými akcemi města v kompetenci oddělení IR. Ing. Jan Chytil, tel , Veřejné zakázky Vykonává agendu a v samostatné působnosti města zajišťuje zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle platné směrnice rady města o zadávání zakázek malého rozsahu na základě požadavků vedoucího oddělení IR. Administruje a spravuje internetovou aplikaci E-tržiště. V návaznosti na požadavky vedoucích útvarů provádí vývoj aplikace E-tržiště. Připravuje podklady pro zadávací řízení realizovaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to zejména připomínkování textu zadávacích dokumentací, přípravu smluv, kontrolu úplnosti projektových dokumentací, výkazů výměr a dalších požadovaných příloh. Vede fyzickou evidenci smluv a objednávek podepsaných v rámci kompetence oddělení IR. Zajišťuje a vypracovává podklady pro uzavírání, rušení, odstupování od smluv vztahujících se k investicím města a 10

11 předkládá návrhy na opatření, zpracovává případné dodatky k uzavřeným smlouvám v rámci kompetence oddělení IR. Bc. Jana Šaková, tel , Příprava staveb Vykonává agendu v samostatné působnosti města v oblasti projektové a předprojektové přípravy městských investic a velkých oprav nemovitého majetku (studie, zadání, posudky) a podkladů pro vydání územního, stavebního povolení. Zajišťuje a provádí kontrolu dodržování uzavřených smluv v přípravné fázi investic a oprav nemovitého majetku města v kompetenci oddělení IR. Spolupracuje na zajištění přípravy a realizace investičních akcí a velkých oprav nemovitého majetku. Vede přehled požadavků na investice, velké opravy, evidenci zpracovaných projektových dokumentací. Podílí se na přípravě nových lokalit výstavby ve městě. Ing. Marcela Pučoková, tel , Dotační programy EU, regionální rozvoj Vykonává agendu v samostatné působnosti města v oblasti získávání dotací z prostředků fondů Evropské unie a zemí Evropského sdružení volného obchodu v kompetenci oddělení IR. Aktivně vyhledává informace v oblasti dotační politiky Evropské unie a zemí Evropského sdružení volného obchodu, eviduje je a předává útvarům a orgánům města a jím zřízeným nebo založeným právnickým osobám. K těmto dotačním titulům zajišťuje konzultační a poradenskou činnost útvarům a orgánům města a jím zřízeným nebo založeným právnickým osobám. Zajišťuje agendu v oblasti rozvoje města a gesci nad Strategickým plánem rozvoje města Jeseník. Zajišťuje a vypracovává podklady pro uzavírání, Středisko ekologické výchovy SVČ DUHA radí Vzhledem k tomu, že s podzimem se u nás množí telefonáty s dotazy : Mám na zahradě ježka a chci mu pomoct, rádi poradíme: Kdy potřebuje ježek naši pomoc? je li očividně zraněn nebo je nemocný, je - li nalezen venku během dne, je - li nalezen venku během zimy, je - li zachycen v síti či lapen v jiné pasti, rušení, odstupování od smluv vztahujících se k rozvoji města, dotacím, předkládá návrhy na opatření. Zajišťuje úkoly města v oblasti veřejných projednávání a prezentace projektů rozvoje města v kompetenci oddělení IR. Zajišťuje dílčí úkoly v přenesené působnosti II. a III. dle 13a zákona č. 248/2000 Sb., spojené s procesem podpory regionálního rozvoje a na žádost poskytuje nezbytnou součinnost kraji anebo Ministerstvu místního rozvoje. Ing. Markéta Bartáková, tel , Dotační programy ČR, administrativa Vykonává agendu v samostatné působnosti města v oblasti získávání dotací z prostředků národních a krajských zdrojů, nadačních fondů, zemí Visegrádské skupiny a jiných dotačních titulů v rámci ČR, aktivně vyhledává informace ve výše uvedené oblasti dotační politiky, eviduje je a předává útvarům a orgánům města a jím zřízeným nebo založeným právnickým osobám. K těmto dotačním titulům zajišťuje konzultační a poradenskou činnost útvarům a orgánům města a jím zřízeným nebo založeným právnickým osobám. Zajišťuje a vypracovává podklady pro uzavírání, rušení, odstupování od smluv vztahujících se k rozvoji města, dotacím a předkládá návrhy na opatření. Vykonává agendu v samostatné působnosti města v oblasti hospodaření města v kompetenci oddělení IR. Provádí měsíčně úkony spojené s pořízením a vyřazením majetku investic (zařazovací, vyřazovací protokoly), v kompetenci oddělení IR. Administrativně zajišťuje činnost Výboru pro strategický rozvoj a investice. Dále zastává v době nepřítomnosti ekonoma odboru stavebního úřadu, majetku a investic funkci správce rozpočtu odboru stavebního úřadu, majetku a investic. Bc. Gabriela Otavová, tel , má - li na podzim nízkou hmotnost, jedná - li se o osiřelé mládě. Ježka můžeme zazimovat za podmínky, že váží alespoň 700g. Rady, jak ježka správně zazimovat a krmit, naleznete například na těchto internetových stránkách: Ing. Jana Hálová, SVČ DUHA Jeseník 11

12 Odbory Městského úřadu Jeseník Finanční odbor Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Pokladna Tovární 4/1287 Pokladna K. Čapka 10/1147 Oddělení školství Tovární 4/1287, tel.: Odbor vnitřních věcí Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Podatelna K. Čapka 10/1147 Oddělení starosty Masarykovo nám. 1/167, tel.: vedoucí Sekretariát Masarykovo nám. 1/167, tel.: Pohledávky Masarykovo nám. 1/167, tel.: Personalista Masarykovo nám. 1/167, tel.: Oddělení informačních technologií Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Správní odbor K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Agenda občanských průkazů K. Čapka 10/1147, tel.: Agenda cestovních dokladů K. Čapka 10/1147, tel.: Evidence, přihlašování pobytu, rušení trvalého pobytu ve správním řízení K. Čapka 10/1147, Tel. : , Přestupky K. Čapka 10/1147, tel.: , Matrika Masarykovo nám. 1/167, tel.: , CzechPoint, ověřování listin a podpisů K. Čapka 10/1147, tel.: Odbor životního prostředí K. Čapka 10/1147, tel.: vedoucí Vodoprávní úřad Ochrana přírody Ochrana ovzduší Informace: Myslivost a rybářství (povolenky) Lesní hospodářství Ochrana zemědělského půdního fondu Agenda odpadového hospodářství Tovární 4/1287, tel.: Odbor dopravy a silničního hospodářství K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Speciální stavební úřad, správa dopravy a pozemních komunikací tel.: , Projednávání přestupků v dopravě tel.: , , Bodové hodnocení řidičů tel.: Zkušební komisař tel.: Registr silničních vozidel tel.: , , , Registr řidičů tel.: , Vedoucí oddělení dopravně správních agend tel.: Odbor stavebního úřadu, majetku a investic Tovární 4/ 1287, tel.: vedoucí Oddělení majetku Tovární 4/ 1287, tel.: vedoucí Oddělení investic a rozvoje Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Odbor obecní živnostenský úřad K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Oddělení sociálně právní ochrany dětí tel.: vedoucí Oddělení sociální péče tel.: vedoucí Úřední dny u Městského úřadu Jeseník jsou stanoveny v pondělí a středu od 8.00 hodin do hodin. U odboru dopravy a silničního hospodářství registru silničních vozidel ještě pátek od 8.00 hodin do hodin. Občané mohou využít i neúřední dny po telefonické dohodě na konkrétním pracovišti. JESINFO Informační měsíčník Městského úřadu Jeseník vyšlo Zapsáno v evidenci periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E Vydavatel: Město Jeseník, Masarykovo náměstí 1/167, Jeseník, IČO: Redaktor, grafické zpracování: Tomáš Vlazlo, Tisk: Studio 4 s.r.o

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 05. 11. 2013 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 13.30 hodin Ukončení: 15.45 hodin Přítomni:

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Nakládání s osobními údaji

Nakládání s osobními údaji Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací 1/9 I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti kultury je znalost problémů, které se zde vyskytují zejména neustále se zvyšující náklady

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Odbor správní - celkem 857,000 607,000

Odbor správní - celkem 857,000 607,000 Město Jeseník Schválený rozpočet města na r. 2013 Schváleno ZM 18.12.2012 Výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2012 Rozpočet str.1 ORJ 1 - Odbor finanční 2199 Stavebnictví, průmysl, obchod placené úroky k úvěrům

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad informace týkající se zejména účelu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Zápis č. 16/2014. paní Alena Kurincová, paní Kateřina Chwistková, pan Josef Kubičík, pan RNDr. Oldřich Vysloužil

Zápis č. 16/2014. paní Alena Kurincová, paní Kateřina Chwistková, pan Josef Kubičík, pan RNDr. Oldřich Vysloužil Zápis č. 16/2014 Ze zasedání bytové komise, která se konala dne 16.června 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Tovární 1287 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Prevence kriminality, romská problematika, integrace cizinců

Prevence kriminality, romská problematika, integrace cizinců Odpovědnost jednotlivých odborů a oddělení krajského úřadu Sekce Samostatná působnost (samospráva) Přenesená působnost (státní správa) sekretariátu hejtmana krizového řízení a bezpečnosti vnějších vztahů

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

Registr zpracovávaných osobních údajů

Registr zpracovávaných osobních údajů Registr zpracovávaných Informace o zpracování zpracovávaných na základě zmocnění ve zvláštních zákonech, vztahujících se k působnosti MěÚ ( 18 odst. 1 písm. b) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně, ve znění

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka MěÚ Velké Meziříčí

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka MěÚ Velké Meziříčí Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podané na Městský úřad Velké Meziříčí v roce 2015 1/ Žádost o poskytnutí informace

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Městský úřad. Oddělení útvar kontroly a int. auditu. Oddělení obrany a krizového řízení. Kancelář star. a taj. Územní rozvoj. Živnostenský úřad - taj.

Městský úřad. Oddělení útvar kontroly a int. auditu. Oddělení obrany a krizového řízení. Kancelář star. a taj. Územní rozvoj. Živnostenský úřad - taj. Městský úřad 1. místostarosta Starosta města 2. místostarosta 3. místostarosta Oddělení útvar kontroly a int. auditu Oddělení obrany a krizového řízení Interní auditor Interní auditor Kontrola Vedoucí

Více

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí 1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí POLOLETÍ: 2/2015 PLÁN plánovaný termín kontroly kontrolovaná osoba druh kontrolované osoby/kat. obce předmět (oblast) kontroly 8. 9. 2015

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc c-: LI..-. O~e ~J?v.2l/ ~(i{/.!.a~' d._ 9...1:.,LL'?3 IVyfizen.(),:nr 9. 9,1p-?3 Čís. ic:d.4/ý16113phf... i? _ Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ SpZn.: KÚOK/54841/2012/KŘ-K/7450 Č.j.: KUOK 4995/2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Setkání podnikatelů, ředitelů středních odborných škol,úřadu práce, náměstka hejtmana za školství Ing.Pavla Sekaniny 15.2.2012 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Je nevládní

Více

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona. Nařízení města Hustopeče č. 3/2005, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopečí se usnesla na svém zasedání konaném dne 17.5.2005 na základě zmocnění v ustanovení 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Podle ust. 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, Městský úřad Adamov je povinen zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Správní odbor zajišťuje provoz infocentra, podatelny, pokladny, výkon správních činností na úseku matriky, evidence obyvatel,

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice.

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice. Z Á S A D Y pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice I. Úvodní ustanovení 1) Těmito zásadami se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková 1 DOPRAVA V KLIDU V listopadu 2014 byla zpracována komplexní studie dopravy v klidu v Českém Brodě. Studie

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor vnitřních věcí; Odbor kancelář starosty

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor vnitřních věcí; Odbor kancelář starosty MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012 Bod programu: 15 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor vnitřních věcí; Odbor kancelář starosty Ing.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků Důvodová zpráva: V následujícím textu překládáme nově koncipovanou směrnici o přerozdělování finančních prostředků. Ta z části mění dosavadní praxi a jejím cílem je především: 1. Zjednodušení celého procesu

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Žádost o sociální službu azylový dům

Žádost o sociální službu azylový dům SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA SVITAVY DATUM PŘIJETÍ ŽÁDOSTI: Azylový dům pro muže Číslo žádosti: Máchova alej 16 Žádost přijal: 568 02 Svitavy Podpis pracovníka : tel: 461535925,e-mail: vladimír.stupka@svitavy.cz

Více