ročník I PROSINEC 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročník I PROSINEC 2011"

Transkript

1 Změny úředních hodin v době svátků V době vánočních svátků nedojde k žádným změnám. Bude otevřeno od úterý do pátku Úřední hodiny: Středa :00-17:00 hod Úřední hodiny pro registr řidičů a registr silničních vozidel odboru dopravy a silničního hospodářství: středa , pátek Po dohodě s občanem (telefonické, em) je možné obsloužit občana kdykoliv v rozsahu běžné pracovní doby. Na jesenické hvězdárně opět Petřkovský. Tentokrát Jiří Před nedávnem jsem řešila večerní návštěvy na naší hvězdárně. Kde vzít člověka, který dobrovolně věnuje svůj volný čas veřejnosti a ještě je zapálený astronom? Takových lidí není mnoho Naši nabídku na externího demonstrátora hvězdárny přijal syn Vladimíra Petřkovského zakladatele jesenické hvězdárny. Musím se přiznat, že mi to udělalo velkou radost nejenom proto, že jsme získali nadšeného člověka, ale také proto, že Jiří má příležitost pokračovat v tom, co započal jeho otec. Jiří Petřkovský nabízí pro veřejnost prohlídku hvězdárny a samozřejmě pozorování noční oblohy. Minimální počet účastníků 5 osob, maximální počet účastníků 15 osob. Zájemci volejte každý lichý týden od hodin na telefonní číslo a můžete si dohodnout vhodný termín. Mgr. Vladislava Fačevicová, ředitelka SVČ DUHA Jeseník ročník I PROSINEC 2011 Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám i Vašim blízkým popřála jménem celého vedení města Jeseníku krásné svátky vánoční, pohodovou rodinnou atmosféru a hodně zdraví a sil v novém roce. Vánoční čas je nejvhodnější dobou k zamyšlení nad svým životem, nad svými činy, nad vlastními postoji k ostatním lidem. Poslední listopadový den letošního roku proběhlo každoroční setkání s dárci krve, kteří dosáhli jubilejního odběru a získali některý stupeň ocenění Jánského plakety nebo kříže. Organizátorem byla opět jesenická pobočka Českého červeného kříže. Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem dárcům, kteří zdarma, obětavě a opakovaně dávají svou nejcennější tekutinu k dispozici nemocným a zraněným bližním. Těm z nich, kteří obdrželi letos nebo i v minulosti nějaké ocenění, srdečně blahopřeji. Také děkuji organizátorům akce v čele s paní Ing. Milenou Novotnou za neúnavnou propagaci dárcovství krve, jako nanejvýš potřebného a mravně vysoce hodnotného projevu lidství, solidarity a nesobectví. A my, kteří z různých důvodů krev nedáváme nebo nemůžeme dávat, využijme v předvánočním čase jiné možnosti, jak pro druhé učinit něco dobrého a užitečného. Využijme různé adventní koncerty, charitativní akce anebo jen obyčejná lidská setkání, abychom pomohli a udělali radost jiným lidem, vrátí se nám to v dobrém pocitu a vnitřním uspokojení nad tím, že jsme ještě nepodlehli chladu a tvrdosti této doby. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města

2 Výsledky dotazníku v rámci městského porodného Zastupitelstvo města Jeseník schválilo s účinností od poskytování městského porodného ve výši 10 tisíc Kč na jedno narozené dítě. Podmínky pro poskytnutí splnilo za tu dobu již 157 příjemců porodného. Mezi podmínky patří zejména trvalý pobyt na území města a neexistence dluhů vůči městu. V rámci poskytování porodného bylo současně zahájeno zjišťování potřeb rodin s dětmi, které se provádí pomocí dotazníků, které jsou shromažďovány na matrice Městského úřadu a část z nich byla vyplněná také maminkami, které navštěvují Mateřské centrum Krteček. K dnešnímu dní bylo odevzdáno již 182 dotazníků a dá se mluvit o poměrně reprezentativním mapování potřeb rodin s dětmi na území města Jeseník. Z dotazníku například vyplývá, že téměř polovina z dotázaných rodičů (50 % uvedlo rozhodně nebo spíše ano) plánuje narození dalšího dítěte a 80 % dotázaných rozhodně preferuje bydlení ve vlastním bytě nebo domě. Většina dotázaných uvedla také, že má zájem o zřízení městského zařízení typu jeslí (30 % spíše ano, 24 % určitě ano). Téměř sto procent rodičů chce, aby jeho dítě navštěvovalo mateřskou školu. Mateřské centrum je typ velmi vyhledávaných služeb, o čemž svědčí také 87 % dotázaných, kteří mají zájem o jeho služby. Další oblastí, kde by mělo dojít k změnám, je zavedení etické výchovy na základní škole. Pro její zavedení se vyslovilo 88 % dotázaných. K využití slev v rámci rodinných pasů se chystá 65 % dotázaných rodičů. Z pohledu dotázaných velká rezerva spočívá rovněž v nedostatečném počtu dětských koutků a hřišť pro nejmenší. Tento názor alespoň sdílí 85 % dotázaných. Jako nedostatečná je hodnocena i bezbariérovost města a zajištění bezpečnosti při pohybu s kočárkem po městě a na úřadech. Shodlo se na tom 68 % dotázaných (uvedlo spíše ano nebo rozhodně ano). 73 % dotázaných je pro zavedení autobusové dopravy pro rodiče s kočárky a postižené. Tento požadavek však nelze přesně definovat vzhledem k možnosti různé podoby tohoto opatření. odbor sociálních věcí a zdravotnictví Problémy s místní příslušností registru silničních vozidel Místní příslušnost registru silničních vozidel je dána ustanovením 4 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění. Dle tohoto ustanovení je příslušným pro registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo. Této místní příslušnosti jsou pak rovněž poplatny všechny další úkony v registru silničních vozidel. V poslední době se zaměstnanci Městského úřadu Jeseník, zařazení právě na registru silničních vozidel, stále častěji setkávají zejména u právnických osob (firem) se situací, kdy na registru silničních vozidel žádá statutární zástupce společnosti o provedení úkonu (např. vydání duplikátu technického průkazu za ztracený) a při jednání je zjištěno, že společnost již před delší dobou změnila sídlo své firmy mimo území okresu Jeseník. Upozorňujeme, že v takovém případě již pro místní nepříslušnost registru vozidel nejde žádaný úkon v registračním místě předchozího sídla společnosti provést. Současně je na místě upozornit, že dle ustanovení 12 odst. 1 citovaného zákona jsou povinné osoby (vlastník, provozovatel vozidla) do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje, povinny ohlásit změnu zapisovaného údaje. Pro tento případ je takovou změnou změna sídla společnosti, kterou povinná osoba hlásí jen na novém registračním místě, příslušném místu jejího nového sídla. Zmíněná povinnost je přirozeně vymahatelná formou sankcí. Přestože se výše popsaný problém týká vesměs právnických osob, je na místě závěrem upozornit, že stejnou povinnost mají i fyzické a fyzické podnikající osoby v případě přestěhování či změny místa podnikání. Bc. Roman Chlapek, vedoucí oddělení dopravně správních agend ODSH MěÚ Jeseník Zasedání Zastupitelstva města Jeseník se koná 15. prosince 2011 v 15 hod. v Kapli. 2

3 Setkání pěstounských rodin V sobotu 3. prosince 2011 se v Penzionu NODUS v Dětřichově uskutečnilo 4. setkání pěstounských rodin okresu Jeseník. Pěstounská péče je jedna z forem náhradní rodinné péče a do budoucna se počítá s její profesionalizací a tak náhradou za ústavní péči. V našem okrese máme v současné době 15 pěstounských rodin, ve kterých je 37 dětí. Setkání se zúčastnilo 7 rodin s 14 dětmi. V dopolední části si pěstouni vyslechli přednášku MUDr. Hojgrové, dětské pediatričky, na téma očkování nezletilých dětí a paní Častulíková, zaměstnankyně OSVZ MěÚ Jeseník, pak přítomné seznámila s připravovanými změnami v legislativě od pro občany zdravotně postižené. Během celého dne mohli pěstouni využít nabídky pedikérky, paní Kovářové V odpolední části pak byli pěstouni seznámeni paní Michalčákovou, zaměstnankyní OSVZ MěÚ Jeseník, se změnami ve výkonu pěstounské péče Pozor na zloděje a podvodníky! Sice se blíží svátky klidu a míru, ale občané hlavně senioři musí být ve střehu. Na Jesenicku se opět začali objevovat zloději a podvodníci, kteří se chtějí bez práce dostat k penězům. Ve čtvrtek 1. prosince se podezřelá osádka vozidla objevila ve Vápenné. Z mercedesu tmavě modré barvy vystoupily dvě ženy. U dveří 81letého muže požádala jedna z nich o vodu. Senior nedbal na žádné prosby a ženu vypoklonkoval z domu ven. V nestřežené chvíli se však druhá žena dostala nepozorovaně do kuchyně. Než si senior poradil s první vetřelkyní, druhá v klidu prohledala dům. Z ložnice odcizila kabelku i s finanční hotovostí ve výši Kč. Senior policistům předal následující popis: obě ženy mluvily s nějakým přízvukem první žena byla ve věku asi 60 let, tmavé pleti, menší tlusté postavy, na sobě měla oblečenu tmavou sukni druhá žena byla ve věku v rozmezí 30 až 40 let, byla opět tmavé pleti, menší tlusté postavy. V případě, že by se podobné vozidlo objevilo i v jiné obci, ihned prosím informujte policii. Svojí obezřetností nechráníte pouze sebe. Tito mohou příště zazvonit i u dveří vašich příbuzných. por. Ing. Tereza Neubauerová, tisková mluvčí PČR OŘ Jeseník s novelou zákona o sociálně právní ochraně dětí, se kterou se počítá od Děti se během dopolední i odpolední části věnovaly výrobě krásných vánočních ozdob, zvonečků ubrouskovou technikou, malování váziček, perníčků a hrám, které zajistili provozovatelé penzionu, manželé Dohnalovi. Po celý den se dětem věnovali manželé Kovalčíkovi a slečna Nováková. Po příjemně stráveném dni se v podvečerních hodinách vracely spokojené rodiny domů. odbor sociálních věcí a zdravotnictví Vážená paní starostko, od dubna roku 2011 jsem upoután na invalidní vozík a tato situace mě donutila k tomu, že jsem si musel pořídit větší automobil, bez kterého se bohužel neobejdu. Sám z vlastní zkušenosti vím, že odhlášení původního vozidla a registrace vozidla nového je pro mě jako postiženou osobu velmi náročná, protože to vyžaduje doložení mnoha dokumentů a navíc vzhledem k často se měnící legislativě ani člověk pořádně neví, co má doložit. Obrátil jsem se tedy s dotazy na vedoucího odboru Dopravy a silničního hospodářství pana Ing. Josefa Liberdu, který mi poskytl telefon na pana Bc. Romana Chlapka, vedoucího oddělení dopravně správních agend, který mi ve všem co budu potřebovat vědět poradí. S panem Chlapkem jsem se telefonicky domluvil, že se s ním spojí moje dcera, z důvodu že jsem úplně nevidomý a nemohl bych si dělat poznámky. Pan Chlapek dceři do u vypsal veškerou dokumentaci, která je potřebná pro odhlášení původního vozidla a také veškerou dokumentaci, která je potřebná k registraci nového vozidla. Kdykoliv měla dcera nějaký dotaz, tak jí ho vždy pan Chlapek ochotně zodpověděl. Dne jsem se tedy za doprovodu své dcery vypravil na odbor Dopravy a silničního hospodářství k odhlášení původního vozidla a k registraci vozidla nového. Na přepážce se nám věnoval pan Jaroslav Blanda, který byl také velmi ochotný. Vážená paní starostko, chtěl bych Vás touto cestou požádat, abyste zaměstnancům odboru Dopravy a silničního hospodářství, jmenovitě panu Ing. Josefu Liberdovi, panu Bc. Romanu Chlapkovi a panu Jaroslavu Blandovi poděkovala za jejich ochotu, vstřícnost a příkladné chování ke mně jako ke zdravotně postiženému. Děkuji. Jaroslav Smaha, Jeseník 3

4 Prodej a podávání alkoholických nápojů při slavnostech, trzích, tradičních akcích a jim podobných akcích V souvislosti s vánočními trhy Obecní živnostenský úřad upozorňuje na znění 10 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve kterém jsou stanoveny podmínky prodeje a podávání alkoholických nápojů. Je zde uvedeno, že alkoholické nápoje lze prodávat pouze ve specializovaných prodejnách alkoholických nápojů, ve specializovaných odděleních velkoplošných prodejen určených k prodeji alkoholických nápojů, v prodejnách potravin a smíšených prodejnách, nebo v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti, v ubytovacích zařízeních a Stavební úprava přechodu pro chodce u Jeskyňky Město Jeseník se již delší dobu snaží zlepšit bezpečnost provozu na průjezdních úsecích silnic a místních komunikacích. Více než pět let čerpá město Jeseník z dotačního titulu Olomouckého kraje část finančních prostředků na realizaci tzv. nízkonákladových dopravně inženýrských opatření pro zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Zejména se jednalo o budování ochranných přechodů pro chodce, včetně jejich nasvícení na ulici Lipovská, Náměstí svobody, 28. října, Šumperská a Bezručova. Dále byly zřízené opticko-psychologické brzdy před železničními přejezdy na ulicích Lipovská a Změna výplatního místa sociálních dávek S účinností od dochází v rámci probíhající sociální reformy mimo jiné i ke změně výplatního místa sociálních dávek, které doposud vyplácí Městský úřad Jeseník. Novým výplatním místem pro dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením bude od nového roku Krajská pobočka Úřadu práce v Olomouci a to kontaktní pracoviště Jeseník, Javorník a Zlaté Hory. Jana Křivánková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví kulturních zařízeních s výjimkou zařízení určených pro osoby mladší 18 let. Z výše uvedeného vyplývá, že prodej alkoholických nápojů ve stáncích je zakázán. Jedinou výjimkou z tohoto omezení je prodej rozlévaných alkoholických nápojů při slavnostech, tradičních akcích, výročních trzích a jim podobných akcích. Alkoholickým nápojem se dle 2 písm. k) výše uvedeného zákona rozumí lihovina, víno, pivo a též nápoj, pokud obsahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu. Zákaz se tedy vztahuje i na prodej medoviny. Iveta Šťastná, referent odboru obecní živnostenský úřad Puškinova a pořízené 2 ks stacionárních měřičů rychlosti. V letošním roce město Jeseník za spolufinancování Olomouckého kraje zrealizovalo opravu problémového přechodu pro chodce na Bezručově ulici u Jeskyňky. Původní přechod pro chodce vykazoval dopravní závady (špatné rozhledové poměry pro chodce i řidiče, nevhodná stavební úprava, nenavazující chodníky, nedokonalé nasvícení apod.). Po odstranění překážky (1 ks stromu) a následných stavebních - bezbariérových úpravách přechodu pro chodce, včetně intenzivního nasvícení se podařilo odstranit veškeré nedostatky na původním přechodu pro chodce. Tento opravený přechod pro chodce zajisté přispěje k vyšší bezpečnosti silničního provozu na velmi frekventovaném místě průjezdního úseku silnice I. třídy a v budoucnu se od tohoto přechodu pro chodce naváže chodník na místní komunikaci Seifertova. Výše uvedená opatření slouží k ochraně zejména chodců, ale rovněž i motoristické veřejnosti. Ing. Josef Liberda, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, MěÚ Jeseník Na realizaci této akce finančně přispěl Olomoucký kraj. 4

5 Almanach Technických služeb Jeseník a.s. Technické služby Jeseník, které jsou součástí běžného života již několik desítek let, mají v porevoluční době za sebou již šestnáct let. Fungují jako akciová společnost a jsou plně vlastněny městem Jeseník. Rozsah jejich činností se jen málo mění. Jsou plně zapojeny do údržby místních komunikací, chodníků, parkovišť a veřejných prostranství. Provádí veškerou údržbu městské zeleně, sečení trávy, výsadbu stromů, keřů a květin. Zajišťují osvětlení města, sváží odpady z popelnic, kontejnerů. Provozují sběrné dvory, třídící linku separovaných odpadů, sklady nebezpečných odpadů a skládku odpadů. Zajišťují pohřby, smuteční obřady a spravují hřbitovy. Provádí stavební činnost, opravují auta a mnoho dalších činností. Jde o jednu z největších společností na Jesenicku, průměrně je zde zaměstnáno 130 zaměstnanců. V listopadu tohoto roku byla organizací vydána reprezentativní publikace, která vypovídá o její bohaté historii i současnosti. Almanach pod názvem Historie a současnost služeb pro město a region je určen nejen pro partnery technických služeb, ale i pro širokou veřejnost a zájemce o místní historii. Nejdříve v pěti kapitolách seznamuje čtenáře s vývojem společnosti od konce 2. světové války až do roku 2011, do roku 1961 ještě v rámci tehdy známého podniku Okresní komunální služby. Je to víc než šedesát let, které kromě rozvoje samotné organizace technických služeb zároveň reflektují i změny v životě občana Jeseníku, včetně jeho fungování v rámci pětiletých hospodářských plánů, pracovních závazků i akcí na zvelebování města. V poválečné době byla totiž práce běžného občana do určité doby hlavním činitelem údržby a zkrášlování města. Od 60. let je ovšem patrný dynamický nárůst práce a povinností technických služeb, které postupně převzaly prakticky veškeré akce spojené s čištěním a údržbou města, se službami pro veřejnost nebo se správou veřejných prostranství. V novodobé historii byl důležitým mezníkem rok 1996, kdy vznikla akciová společnosti TS, čímž byly firmě umožněny větší obchodní aktivity. Druhá část publikace je věnována historii a současnosti jednotlivých provozů technických služeb správy a údržby místních komunikací, veřejné zeleně a osvětlení, odpadového hospodářství a pohřebnictví. V pěti kapitolách je přehledně zmapován vývoj správy komunikací, tedy i změn v urbanismu města, dále pak proměna zelených ploch, včetně přehledu jednotlivých jesenických parků a historie péče o ně, vývoj městského osvětlení a jeho správy v minulosti a dnes, nárůst a změny v odvětví odpadového hospodářství a dosud nezpracovaný vývoj městského pohřebnictví, včetně přehledu a historie městských hřbitovů. V neposlední řadě publikace obsahuje i shrnující kroniku, která popisuje nejdůležitější milníky, data a události v historii TS. Aby byla publikace co nejatraktivnější, je velký důraz kladen na dobovou i současnou obrazovou dokumentaci, tedy pohlednice a fotografie, které zachycují jak dlouholetou práci firmy, tak i vzhled samotného města během minulého století. Jan Prejda, ředitel Technických služeb Jeseník a.s. Akademie třetího věku pro seniory nabídne předvánoční atmosféru Zveme vás na slavnostní vystoupení v duchu adventu pro Akademii třetího věku, s názvem Adventní táčky ve znamení hudby. Pořad si pro vás připravila paní Rafaela Drgáčová, která vás bude svátečním odpolednem provázet. Účinkovat budou žáci a učitelé ZUŠ a pěvecký sbor Laudate Dominum pod jejím vedením. Přijďte se zaposlouchat do chrámové hudby, která vám přiblíží kouzelný čas nadcházejících svátků. Vstup je volný a je určen nejen pro účastníky Akademie III. věku, ale i pro další seniory, jejich přátele a známé. Koncert se koná ve čtvrtek v hodin v Klubu seniorů v Jeseníku. Další informace získáte na telefonu Vymětalová Věra, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Jeseník 5

6 Technické služby Jeseník a.s. informují Služby v odpadech prosinec leden Svoz odpadu z popelnic a kontejnerů probíhá v obvyklých dnech, i když na tento den vychází svátek. Separovaný odpad - mimořádný svoz bude ve dnech 25. a Prosíme, neukládejte odpady kolem separačních kontejnerů, využívejte všech stanovišť po celém městě. Zamezíte tak zaneřádění okolí vašeho bydliště, zvláště při větrném počasí!!! Využijte oba sběrné dvory (ul. Otakara Březiny nebo ul. Lipovská)! Provozní doba sběrných dvorů: pondělí středa pátek sobota Nejlepší sportovec okresu Jeseník za rok 2011 Okresní sdružení Českého svazu tělesné výchovy v Jeseníku vyhlašuje anketu Nejlepší sportovec okresu Jeseník za rok Jsou vyhlášeny následující kategorie: žáci a žačky junioři a juniorky muži a ženy nejlepší kolektiv trenér kategorie Osobnost sportu kategorie Krajánek (sportovci pocházející z našeho okresu působící v současné době ve sportovních klubech mimo náš region) zdravotně hendikepovaní sportovci Návrhy na ocenění lze zaslat na sekretariát OS ČSTV v Jeseníku, Dukelská 1240 jak v písemné formě nebo em s uvedením jména, Zavřeno bude jen ve dnech a V pondělí je otevřeno ( ). Příjem odpadů: na ul. Otakara Březiny: separovaný, nebezpečný, objemný, pneumatiky, vyřazené elektrozařízení, baterie, zářivky a úsporky na ul. Lipovská: separovaný, nebezpečný, vyřazené elektrozařízení, baterie, zářivky a úsporky Vánoční stromky po svátcích odkládejte k nádobám na komunální odpad budou sbírány průběžně v měsíci lednu Děkujeme všem za aktivní přístup k zachování čistoty města a ochranu životního prostředí. Do nového roku hodně zdraví a štěstí! Vaše Technické služby Jeseník a. s. Jesenicko získalo nové informační centrum Známá a turisty jedna z nejnavštěvovanějších oblastí, Ramzovské sedlo, získala díky spolupráci Informačního centra Jesenicka a Českých drah nové informační centrum na nádraží v obci Ramzová. Dáreček v podobě otevření zimní sezony proběhlo, jak jinak, na Mikuláše. Pásku symbolizující otevření zimní sezony přestřihli starostka obce Ostružná paní Miroslava Bendeková a provozovatel Informačního centra Jesenicka pan Marcel Šos. Účastni byli také zástupci města Jeseník paní starostka Ing. Marie Fomiczewová, místostarosta Mgr. Petr Procházka a vedoucí oddělení starosty Ing. Martina Kroupová. Ti popřáli novému provozu informačního centra spokojené turisty a dlouhé trvání. Přípitkem posloužil zázvorový čaj s medem a k zakousnutí pečený čert s rozinkami. Marcel Šos, provozovatel Informačního centra Jesenicka příjmení, příslušnosti k oddílu, výčtu nejlepších úspěchů v roce Jedná o sportovce, kteří dosáhli významných úspěchů v zahraničí, na mezinárodních soutěžích v České republice, na celorepublikové úrovni, případně na jiných významných akcích. Adresa: OS ČSTV, Dukelská 1240, Jeseník, Termín podání návrhů je do 31. ledna Výběr nejlepšího sportovce provede komise složená ze zástupců střešních sportovních organizací, zástupců samosprávy a sportovních redaktorů tisku. Vyhlášení ankety proběhne pod záštitou starostky města Jeseníku 13. března 2012 od hod ve velkém sále budovy Městského úřadu Jeseník na ulici K. Čapka. 6

7 Výchova a vzdělávání v číslech V tomto čísle JESINFA přinášíme informaci o počtech dětí, žáků dle statistických výkazů škol a školských zařízení. Mateřské školy školní rok 2011/2012 mateřská škola počet tříd celkem dětí Pro přesnější charakteristiku a lepší srovnání jsou počty dětí, žáků, účastníků rozděleny podle typu školy, školského zařízení, který děti navštěvují. z toho s omezenou docházkou z toho mladší 3 let MŠ Jeseník Křížkovského MŠ Jeseník Karla Čapka MŠ Jeseník Jiráskova MŠ Jeseník Tyršova MŠ Jeseník Dittersdorfova speciální třída Celkem dětí V loňském školním roce navštěvovalo mateřské školy v Jeseníku celkem 379 dětí v tom 1 dítě s omezenou docházkou a 37 dětí mladších tří let. V letošním školním roce se zvedl nejen celkový počet dětí, ale i počet dětí s omezenou délkou docházky a také počet dětí mladších 3 let. Základní škola Školní družina, školní klub Přehled počtu žáků ZŠ Jeseník Školní rok ulice školní rok 2011/ /2012 Ve školním roce 2010/2011 plnilo povinnou školní docházku 664 žáků, letos je to o 11 žáků více. Loni dojíždělo z okolních obcí do ZŠ v Jeseníku celkem 74 žáků, ve školním roce 2011/2012 dojíždí z okolních obcí do jesenické ZŠ 80 dětí. Základní umělecká škola 2011/2012 ZUŠ Žáci celkem obor taneční obor výtvarný Zapsaní účastníci školní klub Nábřežní školní družina B. Němcové školní družina Průchodní V loňském školním roce navštěvovalo školní družiny celkem 223 žáků, oproti letošnímu školnímu roku je to nárůst o 47 dětí, do školního klubu byl loni zapsán stejný počet žáků. obor literárně dramatický obor hudební s výukou indiv. obor hudební s výukou kol. žáci SŠ, konz., VOŠ Jeseník Oproti loňsku vzrostl počet žáků v základním umělecké škole o 12 žáků, 576 žáků je v I. stupni přípravného a základního studia, II. stupeň studia Středisko volného času DUHA Jeseník 2011/2012 Počet zájmových útvarů Účastníci počet celkem čítá 96 žáků. Absolventů studia ZUŠ za minulý školní rok bylo celkem 67 z toho I. stupeň 50 a II. stupeň 17. v tom děti počet v tom žáci - počet v tom studenti - počet v tom ostatní - počet Středisko volného času Počet účastníků v zájmových kroužcích klesl oproti loňsku o 143 účastníků, středisko organizovalo v uplynulém školním roce na 50 soutěží, kterých se zúčastnilo více jak dětí, ostatních příležitostných akcí se zúčastnilo přes dětí. Helena Machová, oddělení školství MěÚ Jeseník 7

8 Z JEDNÁNÍ KOMISÍ Dopravní komise Dne 19. října 2011 se uskutečnilo již 7. zasedání dopravní komise. Na programu jednání bylo tyto body: 1. kontrola úkolů z minulých jednání 2. projednání konceptu nového územního plánu v oblasti dopravy a doporučení nejvhodnějších variant řešení 3. projednání nejnovějšího vývoje ve věci výstavby nového mostu na ulici Rejvízské a doporučení nejvhodnější varianty řešení 4. další podněty občanů a členů komise Další, poslední jednání komise v tomto roce, se uskutečnilo o obsahu jednání vás budeme opět informovat. Věra Navrátilová, tajemnice dopravní komise Kontrolní výbor při zastupitelstvu města Dne se uskutečnilo 6. zasedání kontrolního výboru. Zasedání se zúčastnili všichni členové kontrolního výboru kromě pana Chwistka a Ing. Vokala, který se předem řádně omluvil. Na programu zasedání bylo projednání výsledků kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města, kontroly evidence při poskytování úhrad a příspěvků na závodní stravování zaměstnancům Městského úřadu Jeseník, namátkové inventarizace hotovosti a pokutových bloků v příručních pokladnách. Ing. Jana Cihlářová, tajemnice kontrolního výboru Komise pro cestovní ruch a lázeňství Dne se uskutečnilo 7. zasedání komise pro CRaL v tomto složeni: Ing. Lada Malíková, Tibor Macík, Jaroslav Skřivánek, Marcel Šos, RNDr. Jan Hauk, CSc., Ing. Tadeusz Kuchejda, Petr Šimčík, Dis. Na programu bylo zhodnocení letní sezóny v Jeseníkách provozovatelem Informačního centra Jesenicka panem Marcelem Šosem, který předložil komisi výsledky statistického šetření obyvatel a návštěvníků Jeseníku vztahující se k městu Jeseník a okolí. Dále informoval členy komise, že na sv. Mikuláše otevírá Informační centrum Jesenicka novou provozovnu v budově nádraží na Ramzové s novými zimními propagačními materiály. Tyto propagační materiály budou nabízeny návštěvníkům IC Ramzová zdarma. Informační centrum Jesenicka plánuje udržet nové Informační centrum na Ramzové celoročně. Ing. Martina Kroupová, vedoucí oddělení starosty Bytová komise Dne 15. listopadu 2011 zasedala bytová komise při radě města. Na programu jednání bylo zejména projednání prodloužení stávajících nájemních smluv na městské byty, žádostí o uzavření nových smluv na uvolněné městské byty a projednání došlých žádostí o zařazení do evidence žadatelů o byt. Kamila Pecinová, tajemník bytové komise Komise pro rodinu a sociální věci Dne proběhlo již osmé jednání komise pro rodinu a sociální věci. Přítomni byli všichni čtyři členové komise Alena Řehová, Ivana Malá, Bc. Renata Plevová a František Mencner. Prvním bodem programu byl projekt Euroklíč, v rámci něhož již byly vytipována místa vhodná pro instalaci a vzhledem k bezplatnosti instalace byl radě města předložen návrh na zapojení se do tohoto projektu. Euroklíče umožňují těžce zdravotně postiženým občanům díky speciálnímu klíči vstup na bezbariérové veřejné toalety v rámci celé EU a do projektu jsou zapojení mimo jiné také Úřad vlády ČR, Kaufland nebo České dráhy. Dalšími body byly podněty komise k aktualizaci strategického plánu města a informace o pokračování v záměru Centra sociálních služeb. Komise byla informována o připravovaných legislativních změnách v sociální oblasti a následně zpracovala plán činnosti komise na rok Posledním bodem byly příprava prodejní předvánoční akce dne od 10 do 17 hodin v prostorech MC Krteček Jeseník, kde budou v rámci mikulášské akce prodávat své výrobky domácí kutilové. Mgr. Jiří Kovalčík, tajemník komise pro rodinu a sociální věci 8

9 Komise pro prevenci kriminality Na úvod zasedání předseda komise požádal všechny hosty, zástupce neziskových organizací, aby se představili a prezentovali náplň činnosti svých organizací. Jednání se zúčastnili zástupci neziskových organizací terénního programu BABYLON (o. s. Darmoděj), zástupci azylových domů Společenství křesťanské pomoci Boétheia na ulicích Otakara Březiny a Seifertova (azylový dům pro matky s dětmi), zástupci Kontaktního centra a o. s. Darmoděj. Předseda vznesl k přítomným zástupcům neziskových organizací otázku Jak mohou pomoci řešit situaci s osobami bez domova, většinou uživateli návykových látek a alkoholu, kteří svým jednáním narušují veřejný pořádek, neboť takové situace v posledních měsících stále více sužují město Jeseník. Současný stav řeší pouze sankčně městská policie (pokuty, předání správnímu orgánu, vykázáním z místa páchání přestupku) ale tyto sankce se míjí účinkem. Po debatě všech přítomných KPK doporučuje Radě města oslovit Olomoucký kraj na vytvoření (znovuobnovení) protialkoholní záchytné stanice v psychiatrické léčebně Bílá Voda o kapacitě do 5 lůžek. KPK bere na vědomí nabídku azylového domu SKP Boétheia se sídlem na ulici Otakara Březiny, na zřízení dočasného (jednorázového) ubytovacího místa pro osoby bez domova. Toto ubytovací místo bude rezervováno a určeno pro osoby bez domova, které se hlavně v chladném období ocitnou v akutním ohrožení života či zdraví. Bc. Radek Sedlář, tajemník komise Jednotlivé zápisy z jednání komisí jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách města rada města zápisy z jednání komisí při RM. Výpis z událostí Městské policie Jeseník Krádeže v supermarketech Jen za období měsíce listopadu strážníci městské policie zasahovali dvacetkrát při krádežích v supermarketech. Strážníci uložili a vybrali 6 blokových pokut (v celkovém součtu Kč), několik případů oznamují správnímu orgánu města. Tři případy spáchali pachatelé, jež byli v posledních 3 letech odsouzeni pro trestný čin krádeže, proto jejich majetkové delikty budou projednávat orgány činné v trestním řízení. O úrovni některých pachatelů vypovídá obhajoba 21letého mladíka, obyvatele městského bytu v Jeseníku, který uvedl, že: Nekrade, jen si bere, co potřebuje, protože on není ten, kdo má peníze, protože je nikdy nepotřeboval. Prostě si bere, co potřebuje a nevidí na tom nic špatného. A to, že něco rozbil, mu nepřipadá špatné, za to přece nemůže. Řidička v roli zachránce 2. prosince v hod. požádala mladá řidička hlídku městské policie, právě procházející ulicí Dittersdorfova, o pomoc se starší paní, kterou při jízdě ulicí Poštovní nalezla na chodníku. Asi 74letá paní zřejmě dostala diabetický záchvat, proto k ní řidička již přivolala zdravotnickou záchrannou službu. Nutno dodat, že chování 24leté řidičky bylo zcela altruistické, v souladu se zásadami lidskosti a občanské všímavosti. Neváhala zastavit vozidlo, aby pomohla starší paní postižené zdravotní komplikací, nezmatkovala a přivolala záchrannou službu a ve spolupráci s procházejícími strážníky zajistila nezbytnou první pomoc. Pomoc strážníků v nouzi Čas od času se také motorovým účastníkům silničního provozu stane taková závada, že jejich dopravní prostředek je dočasně nepojízdný. V posledním týdnu měsíce listopadu hlídky městské policie řidičům pomáhaly hned dvakrát. 23. listopadu na náměstí Svobody řidičce osobního vozidla Chevrolet červené barvy, jejíž vozidlo zůstalo nepojízdné uprostřed křižovatky. Strážníci na místě provedli provizorní opravu vozidla, aby toto bylo pojízdné a dalo se s ním z křižovatky odjet. 30. listopadu v hodin zase telefonicky požádala městskou policii o pomoc řidička v Jeseníku na Masarykově náměstí s tím, že nemůže odjet s vozidlem z místa. Na místě hlídka zjistila, že se jedná pravděpodobně o závadu na akumulátoru u vozidla Mazda. Strážníci zkontaktovali servisního technika, který vozidlo zprovoznil. Mgr. Pavel Šuranský, velitel městské policie 9

10 PŘEDSTAVUJEME ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU JESENÍK Odbor stavebního úřadu, majetku a investic, oddělení investic a rozvoje Toto oddělení se nachází v hlavní budově na ulici Tovární 4/1287, v 1. poschodí. Náplní práce tohoto oddělení jsou především činnosti vykonávané v rámci samosprávy obce. Vedoucím oddělení investic a rozvoje je František Chovanec. Vedoucí oddělení investic a rozvoje Metodicky řídí, koordinuje a kontrolu práce celého oddělení investic a rozvoje (dále jen IR ). Vede evidenci požadavků na investice a velké opravy města, zpracovává plán investic a velkých oprav města. Dále se podílí na předprojektové přípravě, přípravě a realizaci investičních akcí a velkých oprav nemovitého majetku města. Podílí se na řešení rozvojových otázek města. Odpovídá za rozpočet a jeho čerpání v rámci kompetence oddělení IR. Podílí se na přípravě žádostí o dotace a na zajišťování veřejných zakázek v kompetenci oddělení IR. Zastupuje město za vlastníka při správních a jiných řízeních spojených s agendou oddělení IR. Předkládá radě města a zastupitelstvu města k projednání materiály zpracované pracovníky oddělení IR. Spolupracuje s komisemi rady města a výbory zastupitelstva města. František Chovanec, tel , mobil , Realizace investičních akcí Vykonává agendu v samostatné působnosti města v oblasti investic nemovitostí města a jejich velkých oprav a zajišťuje přípravu a realizaci investičních akcí a velkých oprav nemovitého majetku včetně stavebního dozoru. Spolupracuje při zajišťování projektové a předprojektové přípravy městských investic a velkých oprav (studie, zadání, posudky) a podkladů pro vydání územního, stavebního povolení. Zajišťuje uzavírání smluv o dílo, provádí kontrolu jejich dodržování, předkládá návrhy na opatření a řeší reklamace u realizovaných zakázek v kompetenci oddělení IR. Dále zajišťuje podklady pro vydání kolaudačního rozhodnutí a zápis staveb do katastru nemovitostí. Spolupracuje na provádění úkonů spojených s pořízením a vyřazením majetku investic (zařazovací, vyřazovací protokoly), v kompetenci oddělení IR. Zastupuje v celém rozsahu v době nepřítomnosti vedoucího oddělení IR. Marek Fatura, tel , mobil , Majetkoprávní řízení staveb investic Vykonává agendu v samostatné působnosti města v oblasti majetkoprávní u nemovitostí v souladu s připravovanými a již zrealizovanými akcemi v kompetenci oddělení IR. Zajišťuje podklady pro převod pozemků dle platných postupů, vypracovává podklady k převodním smlouvám a daňovým přiznáním. Vede přesnou evidenci převodních smluv vztahujících se k pozemkům v souvislosti s připravovanými a již realizovanými akcemi města v kompetenci oddělení IR. Zajišťuje souhlasy vlastníků dotčených pozemků pro územní řízení připravovaných akcí. Realizuje přípravu smluv o právu provést stavbu s vlastníky dotčených pozemků pro stavební řízení připravovaných akcí. Zajišťuje agendu zřizování věcných břemen a majetkoprávního vypořádání v rámci investičních akcí města v souvislosti s připravovanými a již realizovanými akcemi města v kompetenci oddělení IR. Ing. Jan Chytil, tel , Veřejné zakázky Vykonává agendu a v samostatné působnosti města zajišťuje zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle platné směrnice rady města o zadávání zakázek malého rozsahu na základě požadavků vedoucího oddělení IR. Administruje a spravuje internetovou aplikaci E-tržiště. V návaznosti na požadavky vedoucích útvarů provádí vývoj aplikace E-tržiště. Připravuje podklady pro zadávací řízení realizovaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to zejména připomínkování textu zadávacích dokumentací, přípravu smluv, kontrolu úplnosti projektových dokumentací, výkazů výměr a dalších požadovaných příloh. Vede fyzickou evidenci smluv a objednávek podepsaných v rámci kompetence oddělení IR. Zajišťuje a vypracovává podklady pro uzavírání, rušení, odstupování od smluv vztahujících se k investicím města a 10

11 předkládá návrhy na opatření, zpracovává případné dodatky k uzavřeným smlouvám v rámci kompetence oddělení IR. Bc. Jana Šaková, tel , Příprava staveb Vykonává agendu v samostatné působnosti města v oblasti projektové a předprojektové přípravy městských investic a velkých oprav nemovitého majetku (studie, zadání, posudky) a podkladů pro vydání územního, stavebního povolení. Zajišťuje a provádí kontrolu dodržování uzavřených smluv v přípravné fázi investic a oprav nemovitého majetku města v kompetenci oddělení IR. Spolupracuje na zajištění přípravy a realizace investičních akcí a velkých oprav nemovitého majetku. Vede přehled požadavků na investice, velké opravy, evidenci zpracovaných projektových dokumentací. Podílí se na přípravě nových lokalit výstavby ve městě. Ing. Marcela Pučoková, tel , Dotační programy EU, regionální rozvoj Vykonává agendu v samostatné působnosti města v oblasti získávání dotací z prostředků fondů Evropské unie a zemí Evropského sdružení volného obchodu v kompetenci oddělení IR. Aktivně vyhledává informace v oblasti dotační politiky Evropské unie a zemí Evropského sdružení volného obchodu, eviduje je a předává útvarům a orgánům města a jím zřízeným nebo založeným právnickým osobám. K těmto dotačním titulům zajišťuje konzultační a poradenskou činnost útvarům a orgánům města a jím zřízeným nebo založeným právnickým osobám. Zajišťuje agendu v oblasti rozvoje města a gesci nad Strategickým plánem rozvoje města Jeseník. Zajišťuje a vypracovává podklady pro uzavírání, Středisko ekologické výchovy SVČ DUHA radí Vzhledem k tomu, že s podzimem se u nás množí telefonáty s dotazy : Mám na zahradě ježka a chci mu pomoct, rádi poradíme: Kdy potřebuje ježek naši pomoc? je li očividně zraněn nebo je nemocný, je - li nalezen venku během dne, je - li nalezen venku během zimy, je - li zachycen v síti či lapen v jiné pasti, rušení, odstupování od smluv vztahujících se k rozvoji města, dotacím, předkládá návrhy na opatření. Zajišťuje úkoly města v oblasti veřejných projednávání a prezentace projektů rozvoje města v kompetenci oddělení IR. Zajišťuje dílčí úkoly v přenesené působnosti II. a III. dle 13a zákona č. 248/2000 Sb., spojené s procesem podpory regionálního rozvoje a na žádost poskytuje nezbytnou součinnost kraji anebo Ministerstvu místního rozvoje. Ing. Markéta Bartáková, tel , Dotační programy ČR, administrativa Vykonává agendu v samostatné působnosti města v oblasti získávání dotací z prostředků národních a krajských zdrojů, nadačních fondů, zemí Visegrádské skupiny a jiných dotačních titulů v rámci ČR, aktivně vyhledává informace ve výše uvedené oblasti dotační politiky, eviduje je a předává útvarům a orgánům města a jím zřízeným nebo založeným právnickým osobám. K těmto dotačním titulům zajišťuje konzultační a poradenskou činnost útvarům a orgánům města a jím zřízeným nebo založeným právnickým osobám. Zajišťuje a vypracovává podklady pro uzavírání, rušení, odstupování od smluv vztahujících se k rozvoji města, dotacím a předkládá návrhy na opatření. Vykonává agendu v samostatné působnosti města v oblasti hospodaření města v kompetenci oddělení IR. Provádí měsíčně úkony spojené s pořízením a vyřazením majetku investic (zařazovací, vyřazovací protokoly), v kompetenci oddělení IR. Administrativně zajišťuje činnost Výboru pro strategický rozvoj a investice. Dále zastává v době nepřítomnosti ekonoma odboru stavebního úřadu, majetku a investic funkci správce rozpočtu odboru stavebního úřadu, majetku a investic. Bc. Gabriela Otavová, tel , má - li na podzim nízkou hmotnost, jedná - li se o osiřelé mládě. Ježka můžeme zazimovat za podmínky, že váží alespoň 700g. Rady, jak ježka správně zazimovat a krmit, naleznete například na těchto internetových stránkách: Ing. Jana Hálová, SVČ DUHA Jeseník 11

12 Odbory Městského úřadu Jeseník Finanční odbor Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Pokladna Tovární 4/1287 Pokladna K. Čapka 10/1147 Oddělení školství Tovární 4/1287, tel.: Odbor vnitřních věcí Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Podatelna K. Čapka 10/1147 Oddělení starosty Masarykovo nám. 1/167, tel.: vedoucí Sekretariát Masarykovo nám. 1/167, tel.: Pohledávky Masarykovo nám. 1/167, tel.: Personalista Masarykovo nám. 1/167, tel.: Oddělení informačních technologií Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Správní odbor K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Agenda občanských průkazů K. Čapka 10/1147, tel.: Agenda cestovních dokladů K. Čapka 10/1147, tel.: Evidence, přihlašování pobytu, rušení trvalého pobytu ve správním řízení K. Čapka 10/1147, Tel. : , Přestupky K. Čapka 10/1147, tel.: , Matrika Masarykovo nám. 1/167, tel.: , CzechPoint, ověřování listin a podpisů K. Čapka 10/1147, tel.: Odbor životního prostředí K. Čapka 10/1147, tel.: vedoucí Vodoprávní úřad Ochrana přírody Ochrana ovzduší Informace: Myslivost a rybářství (povolenky) Lesní hospodářství Ochrana zemědělského půdního fondu Agenda odpadového hospodářství Tovární 4/1287, tel.: Odbor dopravy a silničního hospodářství K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Speciální stavební úřad, správa dopravy a pozemních komunikací tel.: , Projednávání přestupků v dopravě tel.: , , Bodové hodnocení řidičů tel.: Zkušební komisař tel.: Registr silničních vozidel tel.: , , , Registr řidičů tel.: , Vedoucí oddělení dopravně správních agend tel.: Odbor stavebního úřadu, majetku a investic Tovární 4/ 1287, tel.: vedoucí Oddělení majetku Tovární 4/ 1287, tel.: vedoucí Oddělení investic a rozvoje Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Odbor obecní živnostenský úřad K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Oddělení sociálně právní ochrany dětí tel.: vedoucí Oddělení sociální péče tel.: vedoucí Úřední dny u Městského úřadu Jeseník jsou stanoveny v pondělí a středu od 8.00 hodin do hodin. U odboru dopravy a silničního hospodářství registru silničních vozidel ještě pátek od 8.00 hodin do hodin. Občané mohou využít i neúřední dny po telefonické dohodě na konkrétním pracovišti. JESINFO Informační měsíčník Městského úřadu Jeseník vyšlo Zapsáno v evidenci periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E Vydavatel: Město Jeseník, Masarykovo náměstí 1/167, Jeseník, IČO: Redaktor, grafické zpracování: Tomáš Vlazlo, Tisk: Studio 4 s.r.o

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 05. 11. 2013 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 13.30 hodin Ukončení: 15.45 hodin Přítomni:

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí Odbor vnitřních věcí Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy. Na těchto úsecích bylo v roce 2012 vyřizováno 2472 podání. Součástí odboru je dále sekretariát a informační středisko.

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, M Ě S T O J Í L O V É Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o zákazu konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích města Jílového Zastupitelstvo města

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit v souladu se zákonem 320/2001 Sb., v platném znění, a vyhlášky 416/2004 Sb., v platném znění, dále ve smyslu zákona 255/2012 Sb., kontrolní řád (dále

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

deliktů v provozu na pozemních komunikacích

deliktů v provozu na pozemních komunikacích účinnost od 1.7.2015 PŘÍLOHA č. 2 OS č.4 /2015 Oprávněné úřední osoby dle zákona č. 500/2004, správní řád ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A DOPRAVY č.funkce název funkce svěřený úsek činnosti 3100 vedoucí odboru SŘ

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3 MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3 O B S A H : I. Část III, Čl. 10, odst. 2 písm.c) - Změna rámcové náplně činnosti odboru pro záležitosti občanů II. Příloha č. 2 Změna počtu pracovníků a názvů

Více

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Krajský úřad Olomouckého

Krajský úřad Olomouckého Krajský úřad Olomouckého SpZn.: KÚOK/56033/2011/KŘ-K/7220 Č.j.: KUOK 30359/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc kraje Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení Stav k 5.3.2007 114/1988 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 1988 České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Informace o zpracování osobních údajů městem Mimoň

Informace o zpracování osobních údajů městem Mimoň Informace o zpracování osobních údajů městem Mimoň Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Odkazy Zákon č. 101/2000

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700 742 13 IČO 00848671.

Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700 742 13 IČO 00848671. Mateřská škola Studénka Se sídlem Studénka Komenského 700 742 13 IČO 00848671. Povinně zveřejňované informace podle 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obsah Povinně zveřejňované

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO LÍŠEŇ Zastupitelstvo městské části

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO LÍŠEŇ Zastupitelstvo městské části STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO LÍŠEŇ Zastupitelstvo městské části Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň (úplné znění se zapracovanými dodatky č. 1, 2 a 3) Obsah: I. Obecná ustanovení

Více

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum Odbor kancelář starosty a tajemníka 4.6. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovali: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, JUDr. Jaroslava Báčová, právník úřadu, Mgr. David Šimek, starosta

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více

- 2 - 4.6 Adresa internetové stránky www.ddml.cz 5. IČ 7. DIČ. 8. Dokumenty. 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

- 2 - 4.6 Adresa internetové stránky www.ddml.cz 5. IČ 7. DIČ. 8. Dokumenty. 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu - 1 - Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis (Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím dálkový přístup podle vyhlášky č.442/2006 Sb. ze dne

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zápis z 19. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 19. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Bubeníková, Mgr. Petra Kašparová, Mgr. Zuzana Šídlová, Alena Losová, Bc. Barbora Hlobeňová,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015 č.j.: 1/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1 ze dne 14.01.2015 Změna Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zvláštní části Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zřízení Útvaru interního

Více

NAŘÍZENÍ OBCE LUBNÍK Č.1/2015 TRŽNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Článek I. Článek II. Předmět úpravy

NAŘÍZENÍ OBCE LUBNÍK Č.1/2015 TRŽNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Článek I. Článek II. Předmět úpravy Obec Lubník Lubník č.p. 94, 563 01 IČ: 00279196 Email : obec@lubnik.cz www.lubnik.cz Tel:465381026 NAŘÍZENÍ OBCE LUBNÍK Č.1/2015 TRŽNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Lubník na svém zasedání dne.2015 usnesením

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více