Organizační a personální záležitosti- usnesení RM /38 ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační a personální záležitosti- usnesení RM /38 ( )"

Transkript

1 Organizační a personální záležitosti- usnesení RM /38 ( ) 1. Rada města schvaluje zřízení funkčního místa referent interního auditu a kontroly asistent(ka) od , platová třída 7, na dobu neurčitou, s celkovým počtem zaměstnanců zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí k Rada města schvaluje přílohu č. 3 Organizačního řádu MěÚ Valašské Meziříčí Náplň činností a kompetence odborů, útvarů a oddělení MěÚ I. Útvar interního auditu a kontroly s účinností od /15 ( ) 1. Rada města zrušuje oddělení sociální prevence odboru sociálních věcí a schvaluje novou organizační strukturu Odboru sociálních věcí MěÚ Valašské Meziříčí od dle předloženého návrhu. 2. Rada města schvaluje zřízení nového funkčního místa na odboru sociálních věcí vedoucí oddělení sociálních služeb, platová třída 10, na dobu neurčitou s účinností od s celkovým počtem zaměstnanců zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí k Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ Valašské Meziříčí předložit návrh harmonogramu a nákladů personálního auditu Odboru sociálních věcí MěÚ Valašské Meziříčí. 2/76 ( ) Rada města revokuje své usnesení č. 1/38 ze dne tak, že původní text usnesení se ruší a nahrazuje se novým textem takto: Rada města schvaluje zřízení funkčního místa zařazeného pod Kancelář starosty sekretář(ka) od , platová třída 7, na dobu neurčitou s celkovým počtem zaměstnanců zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí k /36 ( ) Rada města bere na vědomí předložený materiál organizační a personální opatření personální audit a ukládá tajemníkovi MěÚ předložit komplexní návrh Radě města dne /04 ( ) Rada města revokuje své usnesení 79/90 ze dne tak, že ho ruší v celém rozsahu a nahrazuje novým zněním takto: Rada města schvaluje: zrušení bytového oddělení odboru majetkové správy k zrušení oddělení územního plánování odboru územního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje k

2 zrušení funkčního místa referent odboru majetkové správy funkční místo č. 921 k zrušení funkčního místa referent investičního odboru funkční místo č k zřízení funkčního místa referent odboru finančního (platová třída 8) k zřízení funkčního místa referent oddělení VIS (platová třída 9) k zřízení funkčního místa referent ODSH (platová třída 9) k /23 ( ) zřízení funkčního místa referent oddělení právního přestupky (platová třída 9) k s celkovým počtem zaměstnanců zařazených do městského úřadu Valašské Meziříčí k /60 ( ) Rada města schvaluje: - zrušení oddělení komunálních služeb odboru komunálních služeb s účinností od , - zrušení oddělení majetkosprávního odboru majetkové správy s účinností od , - zrušení funkčního místa 902 vedoucí oddělení majetkosprávního a zřízení funkčního místa referent odboru majetkové správy s účinností od , s celkově nezměněných počtem pracovníků zařazených do MěÚ Rada města zrušuje Oddělení registrační a Oddělení kontrolní a správní Odboru obecní živnostenský úřad MěÚ Valašské Meziříčí ke dni Rada města zrušuje funkční místo vedoucí Oddělení registrace (funkční číslo 302) a funkční místo vedoucí Oddělení kontrolního a správního (funkční číslo 305) ke dni Rada města zřizuje dvě nová funkční místa referenta Odboru obecní živnostenský úřad, obě ke dni Rada města zrušuje funkční místo referent podatelny a informací Oddělení organizačního a zaměstnaneckého MěÚ Valašské Meziříčí (funkční číslo 106) ke dni Rada města zrušuje Odbor občanskosprávních věcí a Oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Valašské Meziříčí ke dni Rada města zrušuje funkční místo vedoucí Odboru občanskosprávních věcí (funkční číslo 120) a zrušuje funkční místo vedoucí Oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru dopravy a silničního hospodářství (funkční číslo 1619) ke dni Rada města zrušuje dvě funkční místa referent Oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru dopravy a silničního hospodářství (funkční číslo 1610 a funkční číslo 1612) ke dni Rada města schvaluje změnu názvu Odboru dopravy a silničního hospodářství na Odbor správních činností ke dni Rada města schvaluje začlenění

3 Oddělení dopravně správních agend a Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů do Odboru správních činností ke dni Rada města zřizuje funkční místo referent Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů na dobu neurčitou ke dni Rada města zřizuje tři funkční místa referentů Oddělení dopravně správních agend na dobu neurčitou ke dni Rada města schvaluje začlenění stávajícího Oddělení správního Odboru občanskosprávních věcí MěÚ Valašské Meziříčí do Odboru kanceláře starosty ke dni Rada města zrušuje Odbor investiční MěÚ Valašské Meziříčí ke dni Rada města zrušuje funkční místo vedoucí Odboru investičního (funkční číslo 801) ke dni Rada města zrušuje funkční místo referent Odboru investičního (funkční číslo 804). Rada města zrušuje funkční místo referent Odboru investičního (funkční číslo 806). Rada města zrušuje funkční místo referent Odboru investičního (funkční číslo 807). Rada města zřizuje čtyři funkční místa referent Odboru komunálních služeb na dobu neurčitou k Rada města zrušuje Oddělení krizového řízení kanceláře starosty MěÚ Valašské Meziříčí ke dni Rada města schvaluje změnu názvu Odboru hospodářské správy na Odbor hospodářské správy a krizového řízení. Rada města zrušuje funkční místo vedoucí Oddělení krizového řízení (funkční číslo 1500). Rada města zrušuje funkční místo referent Oddělení krizového řízení (funkční číslo 1501). Rada města zřizuje dvě funkční místa referent Odboru hospodářské správy a krizového řízení na dobu neurčitou, vše k Rada města zřizuje funkční místo referent Právního oddělení přestupky na dobu neurčitou ke dni Rada města zřizuje funkční místo sekretářka v sekretariátu Odboru kancelář starosty na dobu neurčitou ke dni s celkovým počtem zaměstnanců zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí k Rada města zrušuje funkční místo referent Odboru sociálních věcí prevence kriminality (funkční číslo 421) ke dni Rada města zřizuje funkční místo referent Oddělení dávek sociální péče Odboru sociálních věcí MěÚ Valašské Meziříčí na dobu neurčitou ke dni Rada města schvaluje přílohu č. 2 Organizačního řádu MěÚ Valašské Meziříčí Organizační struktura Městského úřadu Valašské Meziříčí s účinností od dle upraveného návrhu. Rada města ukládá tajemníkovi městského úřadu připravit novou přílohu č. 3 Organizačního řádu MěÚ Valašské Meziříčí k /01 ( ) Rada města revokuje své usnesení č. 8/60 bod č. 7 ze dne a to tak, že původní text usnesení se ruší a nahrazuje se novým textem takto: 3

4 11/17 ( ) 11/18 ( ) Rada města zrušuje funkční místo referent Odboru sociálních věcí prevence kriminality (funkční číslo 421) ke dni Rada města zřizuje funkční místo referent Oddělení sociálních služeb Odboru sociálních věcí MěÚ Valašské Meziříčí na dobu neurčitou ke dni Rada města Valašské Meziříčí a tajemník Městského úřadu Valašské Meziříčí jmenují Mgr. Alenu Trampotovou vedoucí Odboru majetkové správy Městského úřadu Valašské Meziříčí s účinností od Rada města zřizuje funkční místo referenta Odboru dopravy a silničního hospodářství (odboru správních činností) na dobu určitou od do po dobu zácviku nové pracovnice/nového pracovníka, jako náhrady za mateřskou dovolenou. 13/103 ( ) 1. Rada města zřizuje funkční místo referent na Odboru kanceláře starosty Oddělení správní matrika v platové třídě 8 ke dni Rada města zrušuje funkční místo referenta Odboru územního plánování, stavebního řádu a regionální rozvoje, funkční číslo 710, ke dni , s celkově nezměněným počtem pracovníků zařazených do městského úřadu 171 (a dále 28 zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené, dlouhodobé pracovní neschopnosti a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce). 16/17 ( ) 1. Rada města schvaluje přejmenování Oddělení dávek sociální péče Odboru sociálních věcí MěÚ Valašské Meziříčí na Oddělení dávek hmotné nouze s účinností od Rada města zrušuje Oddělení účtárny a Oddělení správy poplatků Odboru finančního MěÚ Valašské Meziříčí ke dni Rada města zrušuje funkční místo vedoucí Oddělení účtárny (funkční číslo 1202) a funkční místo vedoucí Oddělení správy poplatků (funkční číslo 1203) ke dni Rada města zřizuje dvě nová funkční místa referentů Odboru finančního MěÚ Valašské Meziříčí, obě ke dni Rada města schvaluje změnu přílohy č. 2 Organizačního řádu MěÚ Valašské Meziříčí Organizační struktura MěÚ Valašské Meziříčí s účinností od Rada města schvaluje změnu přílohy č. 3 Organizačního řádu MěÚ Valašské Meziříčí Náplň činností a kompetence odborů, oddělení a samostatných útvarů MěÚ Odbor finanční od Rada města schvaluje změnu přílohy č. 3 Organizačního řádu MěÚ Valašské Meziříčí Náplň činností a kompetence odborů, oddělení a samostatných útvarů MěÚ Oddělení správní Matrika od

5 18/01 ( ) 1. Rada města zrušuje Odbor hospodářské správy a krizového řízení MěÚ ke dni Rada města zrušuje funkční místo vedoucí Odboru hospodářské správy a krizového řízení MěÚ (funkční číslo 1001) ke dni Rada města zrušuje funkční místa referentů Odboru hospodářské správy a krizového řízení MěÚ funkční čísla 1003, 1004, 1006, 1007, 1008, 1012, 1013, ke dni Rada města zřizuje tři funkční místa referentů (pro krizové řízení a požární ochranu) na Odboru životního prostředí MěÚ, ke dni Rada města zřizuje funkční místo referenta (pro skladové hospodářství) na Oddělení organizačním a zaměstnaneckém MěÚ, ke dni Rada města zřizuje tři funkční místa referentů na Odboru majetkové správy MěÚ, ke dni Rada města zřizuje funkční místo referenta Odboru komunálních služeb MěÚ ke dni , a to vše beze změny počtu pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí. 19/89 ( ) Rada města schvaluje zřízení oddělení správního a oddělení technického Odboru komunálních služeb Městského úřadu Valašské Meziříčí ke dni s celkově nezměněným počtem pracovníků odboru. 33/121 ( ) 1. Rada města zrušuje funkční místo referenta Odboru životního prostředí MěÚ krizové řízení, funkční číslo 513 ke dni Rada města zřizuje funkční místo asistent(ka) Odboru životního prostředí MěÚ krizové řízení, na dobu neurčitou ke dni Rada města zřizuje funkční místo referenta Odboru správních činností MěÚ zkušební komisař, na dobu neurčitou s úvazkem 0,2 ke dni , s celkovým počtem pracovníků zařazených do městského úřadu 172 (a dále 30 zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce). 3. Rada města zřizuje funkční místo referenta Odboru komunálních služeb MěÚ projektový manažer (euromanažer neúředník) k , na dobu neurčitou, beze změny celkového počtu pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí. 36/106 ( ) Rada města revokuje své usnesení č. 33/121 ze dne , a to tak, že se bod 4 ruší a nahrazuje se novým textem takto: Rada města zřizuje funkční místo referenta Odboru územního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje MěÚ projektový manažer (euromanažer neúředník) ke dni , na dobu neurčitou, beze změny celkového počtu pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí. 5

6 40/87 ( ) 1. Rada města schvaluje zřízení Oddělení analytického a Oddělení rozpočtu a obecního podnikání Odboru finančního MěÚ ke dni s celkově nezměněným počtem pracovníků odboru a ukládá tajemníkovi MěÚ předložit změnu příslušných částí přílohy č. 3 Organizačního řádu MěÚ. 2. Rada města schvaluje zřízení funkčního místa referent Oddělení právního právník na dobu určitou jednoho měsíce, a to od do po dobu zaučení nové pracovnice. 42/03 ( ) Rada města revokuje své usnesení č. 2/76 ze dne , a to tak, že se ruší v plném rozsahu. 44/114 ( ) 1. Rada města zrušuje funkční místa referentů Odboru majetkové správy MěÚ Valašské Meziříčí funkční místa 911 a 913 ke dni Rada města zřizuje dvě funkční místa referentů Odboru majetkové správy MěÚ Valašské Meziříčí k beze změny počtu pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí. 3. Rada města schvaluje zřízení dočasného funkčního místa referent Odboru komunálních služeb MěÚ Valašské Meziříčí na dobu určitou od do , po dobu předání funkce. 45/64 ( ) 1. Rada města zrušuje funkční místa referentů Odboru finančního MěÚ funkční číslo 1206 ke dni a funkční číslo 1214 ke dni Rada města zřizuje funkční místo vedoucí Oddělení analytického Odboru finančního MěÚ a funkční místo vedoucí Oddělení rozpočtu a obecního podnikání Odboru finančního MěÚ ke dni Rada města zřizuje funkční místo referent Odboru finančního MěÚ účetní ke dni s celkovým počtem pracovníků zařazených do městského úřadu 175 (a dále 25 zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce). 4. Rada města schvaluje Přílohu č. 8 Organizačního řádu MěÚ Procesní pravidla a dokumenty pro jednání valných hromad obchodních společností s jediným společníkem s účinností od dle předloženého návrhu. 47/79 ( ) Rada města schvaluje zřízení funkčního místa referenta OKS koordinátora dopravy a dopravních staveb ke dni s celkovým počtem pracovníků zařazených do městského úřadu 176 (a dále 26 zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce). 6

7 57/92 ( ) Rada města schvaluje zřízení funkčního místa referenta kanceláře starosty asistenta (asistentky) pro destinační management, městský marketing a public relations ke dni s celkovým počtem pracovníků zařazených do městského úřadu 176 (a dále 25 zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce). 61/89 ( ) 66/60 ( ) 66/61 ( ) Rada města ruší funkční místo č referenta Odboru správních činností MěÚ ke dni s celkovým počtem zaměstnanců zařazených do městského úřadu ke dni v počtu 174 (a dále 25 zaměstnanců na mateřské dovolené, funkce). Rada města schvaluje zřízení funkčního místa referent VIS asistenta/asistentky s úvazkem 0,5 (neúředník) od na dobu určitou 2 roky s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 175 (a dále 25 zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce). Rada města schvaluje zřízení funkčního místa referent Útvaru interního auditu a kontroly MěÚ Valašské Meziříčí právník/právnička od s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 176 (a dále 25 zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce). 78/91 ( ) Rada města schvaluje zpracování projektové žádosti do výzvy Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost pro obce s rozšířenou působností, GP 4.1. Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy. 85/20 ( ) Rada města schvaluje podání žádosti do výzvy č. 57 k předkládání grantových projektů v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro obce a kraje - Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě dle předloženého návrhu. 85/73 ( ) Rada města zrušuje funkční místo č sekretářka (odbor KaS) ke dni Rada města zřizuje nové funkční místo referent oddělení organizačního a zaměstaneckého k beze změny celkového počtu pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí. 7

8 88/02 ( ) 1. Rada města zřizuje funkční místo referent OŽP s úvazkem 32,5 hodin týdně od Rada města zrušuje funkční místo 511 referent OŽP (požární ochrana) ke dni , beze změny celkového počtu zaměstnanců zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí. 88/03 ( ) 1. Rada města zrušuje ke dni funkční místo 126 referent PRO přestupky, s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 174 (a dále 24 zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce). 2. Rada města zrušuje ke dni funkční místo 606 tiskový mluvčí, s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 173 (a dále 24 zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, funkce). 3. Rada města zrušuje ke dni funkční místo 1410 referent OKS, s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 172 (a dále 24 zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, funkce). 4. Rada města zrušuje ke dni funkční místo 210 referent OÚPSŘRR, s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 171 (a dále 24 zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce). 90/65 ( ) 1. Rada města zřizuje ke dni funkční místo referent OÚPSŘ právník. Rada města ruší ke dni funkční místo referent ÚIAK právník, funkční číslo 0177, beze změny celkového počtu pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí. 2. Rada města schvaluje změnu přílohy č. 3 Organizačního řádu MěÚ Valašské Meziříčí Náplň činností a kompetence odborů a oddělení MěÚ (KaS a OÚPSŘRR) s účinností od dle předloženého návrhu (agenda Úřední deska ). 3. Rada města schvaluje změnu směrnice II. Organizační řád Městského úřadu Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu (doplnění článku VI.). 4. Rada města ruší ke dni funkční místo referent VIS - správce GIS, s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 169 (a dále nezměněný počet zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce). 5. Rada města ruší ke dni funkční místo 1213 referent finančního odboru, s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 172 (a dále nezměněný počet zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na 8

9 97/37 ( ) mateřské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce). Rada města zrušuje ke dni funkční místo 405 referent sociálního odboru s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 171 (a dále nezměněný počet zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce). 99/22 ( ) 1. Rada města zrušuje ke dni funkční místo 0116 referent OOZ s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí Rada města zrušuje ke dni funkční místo 1406 referent OKS s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 167 a dále 24 zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, funkce. 3. Rada města zrušuje ke dni funkční místo 0309 referent OŽÚ s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí Rada města zrušuje ke dni funkční místo 0424 referent SO s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí Rada města zrušuje ke dni funkční místo 0910 referent OMS s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí Rada města zřizuje Odbor dopravně správních agend MěÚ Valašské Meziříčí a Odbor evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů MěÚ Valašské Meziříčí ke dni Rada města zrušuje Odbor správních činností MěÚ Valašské Meziříčí a jeho oddělení, tj. Oddělení dopravně správních agend a Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů ke dni s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí Rada města zrušuje ke dni funkční místo 1608 referent PRO s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí Rada města doporučuje ředitelům organizací zřizovaných městem, s výjimkou základních a mateřských škol, vyhlásit stop-stav při přijímání nových pracovníků ke dni s tím, že naléhavé případy budou konzultovány s Radou města (kontaktní osobou bude starosta, příslušný místostarosta nebo tajemník MěÚ). 9. Rada města doporučuje jednatelům organizací zakládaných městem a ředitelce Rozvojové agentury VIA o. p. s. vyhlásit stop-stav při přijímání nových pracovníků ke dni s tím, že naléhavé případy budou konzultovány s Radou města (kontaktní osobou bude starosta, příslušný místostarosta nebo tajemník MěÚ). 102/01 ( ) Rada města a tajemník MěÚ jmenuje na základě výběrového řízení v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů paní Ing. Soňu Valchářovou do funkce vedoucí Odboru 9

10 dopravněsprávních agend a Ing. Máriu Krátkou do funkce vedoucí Odboru evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, vše s účinností od /27 ( ) 2/61 ( ) 7/71 ( ) Rada města schvaluje podání žádosti do výzvy č. 69 k předkládání grantových projektů v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro obce a kraje - Vzdělávání pro územní veřejnou správu. Rada města zřizuje funkční místo referent odboru finančního na dobu neurčitou k Rada města zrušuje funkční místo referent odboru obecní živnostenský úřad k , beze změny celkového počtu pracovníků zařazených do městského úřadu. Rada města schvaluje začlenění Oddělení správního - matrika do Odboru evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů ke dni beze změny počtu pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí. Rada města schvaluje změnu přílohy č. 3 Organizačního řádu MěÚ Valašské Meziříčí II Odbor evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů a II Odbor kanceláře starosty dle předloženého návrhu. Rada města zřizuje Odbor regionálního rozvoje a územního plánování a Odbor stavebního řádu ke dni Rada města zřizuje funkční místa vedoucích Odboru regionálního rozvoje a územního plánování a Odboru stavebního řádu ke dni Rada města zrušuje Odbor územního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje a jeho obě oddělení - Oddělení regionálního rozvoje a územního plánování a Oddělení stavebního řádu ke dni Rada města zrušuje funkční místa vedoucích rušeného odboru a obou oddělení - funkční čísla 700, 705 a 207. Rada města schvaluje změnu přílohy č. 3 Organizačního řádu MěÚ Valašské Meziříčí II Odbor regionálního rozvoje a územního plánu a II Odbor stavebního řádu dle předloženého návrhu. Rada města zřizuje funkční místo referent Odboru majetkové správy na dobu neurčitou ke dni Rada města zřizuje funkční místo referent Odboru regionálního rozvoje a územního plánování (neúředník) na dobu neurčitou ke dni s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 162, beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce. Rada města zřizuje funkční místo referent Oddělení vnitřního informačního systému na dobu neurčitou ke dni Rada města zrušuje funkční místo referent Oddělení vnitřního informačního systému (funkční číslo 1307) beze změny počtu pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí. 10

11 10/03 ( ) Rada města a tajemník MěÚ jmenují na základě výběrového řízení v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, paní Ing. arch. Dagmar Vávrovou do funkce vedoucí Odboru regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ s účinností od a Ing. Martina Horáka do funkce vedoucího Odboru stavebního řádu MěÚ, s účinností od /106 ( ) Rada města bere na vědomí informaci o postupu převodu výkonu agend nepojistných dávkových systémů do kompetence Úřadu práce ČR. 17/107 ( ) Rada města zřizuje funkční místo referent Odboru finančního MěÚ s účinností od Rada města ruší funkční místo č. 413 referent hospodářsko - správní Odboru sociálního MěÚ s účinností od beze změny celkového počtu pracovníků zařazených do MěÚ. 17/109 ( ) Rada města zřizuje funkční místo referent Odboru stavebního řádu MěÚ s účinností od Rada města ruší funkční místo referent Odboru dopravně správních agend MěÚ Valašské Meziříčí s účinností od beze změny celkového počtu pracovníků zařazených do MěÚ. 17/110 ( ) Rada města schvaluje zřízení funkčního místa referent Odboru regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ s účinností od na dobu neurčitou. Rada města schvaluje zřízení dvou funkčních míst referent Odboru regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ na dobu určitou dvou let s účinností od s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, funkce. 20/71 ( ) Rada města schvaluje zřízení funkčního místa referent ORRÚP (neúředník) ke dni na dobu neurčitou s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 167, beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce. 11

12 21/01 ( ) Rada města zrušuje Oddělení dávek hmotné nouze a Oddělení sociálních služeb Odboru sociálních věcí MěÚ ke dni Rada města schvaluje změnu přílohy č. II.2.2. Organizačního řádu MěÚ Valašské Meziříčí - systemizace funkčních míst MěÚ Valašské Meziříčí, funkční místo 0409 a 0428 (nově referent SO) ke dni Rada města zrušuje funkční místa referentů Odboru sociálních věcí MěÚ č. 403, č. 407, č. 408, č. 412, č. 418 a č. 422 ke dni , s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 161, beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce. 22/80 ( ) Rada města revokuje své usnesení č. R 20/71 ze dne , a to tak, že se ruší v plném rozsahu. Rada města zřizuje funkční místo referent PRO - sekretářka k , s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 161, beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, funkce. 28/21 ( ) 31/69 ( ) 35/75 ( ) Rada města zřizuje funkční místo referent Oddělení právního MěÚ - přestupky ke dni Rada města zrušuje funkční místo referent Odboru sociálních věcí MěÚ ke dni , beze změny počtu zaměstnanců zařazených do MěÚ. Rada města zřizuje funkční místo referent OOZ neúředník, na dobu určitou od do , k zajištění předání a převzetí funkce tiskové mluvčí města. Rada města zřizuje funkční místo referent PRO veřejné zakázky, jako neúřednické, na dobu určitou od do , s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 162, beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce. Rada města zřizuje funkční místo referent finančního odboru - účetní, jako neúřednické s účinností od s celkovým počtem pracovníků v pracovním poměru zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 163 beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce. 12

13 44/73 ( ) Rada města zřizuje dočasné pracovní místa na odboru EOOPCD - neúředník od do a na oddělení VIS - neúředník od do s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 165, beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce. 53/99 ( ) Rada města zrušuje funkční místo referent OKS s účinností od , s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 162, beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, funkce. 59/92 ( ) Rada města zrušuje funkční místo referent FO s účinností od , s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 161, beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, funkce. 61/27 ( ) Rada města revokuje své usnesení č. R 17/110, bod č. 2 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Rada města zřizuje dvě funkční místa referent ORRÚP ke dni , a to funkční místo č. 718 na dobu neurčitou- neúředník a funkční místo č. 717 na dobu určitou dvou let beze změny celkového počtu pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí a beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce. Rada města revokuje své usnesení č. R 31/69 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Rada města zřizuje funkční místo č. 156 referent PRO- veřejné zakázky, jako neúřednické, na dobu určitou, od do beze změny celkového počtu pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí a beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce. 67/04 ( ) Rada města bere na vědomí předložení žádosti o dotaci na posílení personálního zajištění Oddělení sociálně právní ochrany dětí na MěÚ Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu. 13

14 71/101 ( ) Rada města zřizuje dočasné pracovní místo na odboru EOOPCD - neúředník, od do , s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 162 ke dni a 160 ke dni , beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce. 74/33 ( ) Rada města zřizuje funkční místo referent OŠKS, na dobu neurčitou, k , s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 163 ke dni a 161 ke dni , beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce. 76/75 ( ) Rada města zrušuje funkční místo 0118 referent oddělení VIS - sekretářka k Rada města zřizuje funkční místo referent ORRÚP - neúředník, ke dni , na dobu určitou do , beze změny počtu zaměstnanců zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí, zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce. 78/58( ) Rada města zřizuje funkční místa referent odboru finančního a referent odboru dopravně správních agend na dobu určitou od do , s celkovým počtem zaměstnanců zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 163, beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohod o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. 79/53 ( ) Rada města zřizuje funkční místo referent odboru majetkové správy - energetik od , s celkovým počtem zaměstnanců zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 167, beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce. 79/56 ( ) Rada města zřizuje tři funkční místa referent odboru sociálních věcí od , s celkovým počtem zaměstnanců zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 166, beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, 14

15 15 funkce.

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Aktualizace k 1. 11. 2017 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 24 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO

Více

USNESENÍ č

USNESENÍ č MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. 24.05.11 ze dne 27.07.2011 Revokace a schválení doplnění částí usnesení Rady městské části Praha 12 č. 22.01.11 ze dne 20.07.2011 - Změna organizačního

Více

Městský úřad. Oddělení útvar kontroly a int. auditu. Oddělení obrany a krizového řízení. Kancelář star. a taj. Územní rozvoj. Živnostenský úřad - taj.

Městský úřad. Oddělení útvar kontroly a int. auditu. Oddělení obrany a krizového řízení. Kancelář star. a taj. Územní rozvoj. Živnostenský úřad - taj. Městský úřad 1. místostarosta Starosta města 2. místostarosta 3. místostarosta Oddělení útvar kontroly a int. auditu Oddělení obrany a krizového řízení Interní auditor Interní auditor Kontrola Vedoucí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 194/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 183 ze dne 27.03.2013 Schválení pravidel mobilní telefonie Městské části Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno,

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, 625 00 Schválila RMČ s účinností od 1.3. 2012 1 OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační

Více

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.1 O B S A H : Příloha č. 2 Změna názvu funkčního místa ČÁST IX. Závěrečná ustanovení, čl.

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.1 O B S A H : Příloha č. 2 Změna názvu funkčního místa ČÁST IX. Závěrečná ustanovení, čl. MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.1 O B S A H : Příloha č. 2 Změna názvu funkčního místa ČÁST IX. Závěrečná ustanovení, čl.28 Chrastava 25. 1. 2010 Účinnost: 25. 1. 2010 I. 1. V příloze č. 2 (platné

Více

PŘEHLED ZŘÍZENÝCH ÚTVARŮ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

PŘEHLED ZŘÍZENÝCH ÚTVARŮ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA Příloha č. 4 I. Úseky MMB PŘEHLED ZŘÍZENÝCH ÚTVARŮ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA - Úsek organizační - Úsek školství a prorodinné politiky - Úsek hospodářsko-technický - Úsek sociálně-kulturní a dopravy - Úsek

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

deliktů v provozu na pozemních komunikacích

deliktů v provozu na pozemních komunikacích účinnost od 1.7.2015 PŘÍLOHA č. 2 OS č.4 /2015 Oprávněné úřední osoby dle zákona č. 500/2004, správní řád ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A DOPRAVY č.funkce název funkce svěřený úsek činnosti 3100 vedoucí odboru SŘ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Rada města Nové Hrady vydává v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. o) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), Organizační

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace

Více

USNESENÍ z 4. mimořádné schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 08:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice.

USNESENÍ z 4. mimořádné schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 08:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice. USNESENÍ z 4. mimořádné schůze Rady města Lovosice (RM) dne 31.08.2015 od 08:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice. Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová,

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Útvar interního auditu V Písku dne: 24.11.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.12.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Pravidla hodnocení ředitelů a jednatelů organizací založených městem Písek NÁVRH

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3 MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3 O B S A H : I. Část III, Čl. 10, odst. 2 písm.c) - Změna rámcové náplně činnosti odboru pro záležitosti občanů II. Příloha č. 2 Změna počtu pracovníků a názvů

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 99/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 37. zasedání Rady města, konaného dne 30. 12. 2014 od 12.00 hodin v Lokti

Více

Usnesení. z mimořádné schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne /M/10 8/M/10. Ing.

Usnesení. z mimořádné schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne /M/10 8/M/10. Ing. Usnesení z mimořádné schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 15. 11. 2010 2/M/10 8/M/10 Ing. Jiří Havlíček starosta Ing. Petra Bernfeldová místostarostka 2/M/10 OFR M. č. 2/2

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města Všechny předpisy jsou k nahlédnutí v pracovní době v budově městského úřadu na odboru vnitřních věcí. PŘEDPIS ČÍSLO NÁZEV 200/1990 106/1999

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 42

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 42 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 42 DNE:16.05.2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 643/2016/taj NÁZEV: Směrnice k zajištění procesů zadávání veřejných zakázek obcí správního obvodu ORP na základě

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

Příloha č. 3 Seznam samostatných evidencí mimo systém GINIS Spisový uzel Vedeno v analogové podobě Vedeno v elektronické podobě VED OVS OOZ FO MP OSV OŽÚ ODS Rada města Zastupitelstvo Obecně závazné vyhlášky

Více

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad.

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad. Obec Stachy O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Stachy vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon).

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY ZA ROK 2010 MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY ZA ROK 200 BŘEZEN 20 PŘEDKLÁDÁ: ING. BOŽENA KOŘENKOVÁ VEDOUCÍ OKS I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 3 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Číslo zasedání: 14. Termín zasedání: 14. 4. 2016 Předkládá: Bc. Robert Stržínek, starosta Zpracoval(a): Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí Odboru finančního;

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 3. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 58/03/14-93/03/14

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 3. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 58/03/14-93/03/14 MĚSTO FULNEK Usnesení z 3. schůze Rady města Fulnek konané dne 16.12.2014 čís. 58/03/14-93/03/14 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona o

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje:

Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje: Městský úřad Holýšov O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 18.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon). Upravuje zásady

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73 DNE: 25.09.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1223/2017/STAR NÁZEV: Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace KULTURA ŽĎÁR ANOTACE: Rada města vyhlašuje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Strašice Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 Článek I - Název a sídlo Článek II - Úvod, poslání organizačního řádu Organizační řád obecního úřadu vymezuje organizační

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 53

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 53 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 53 DNE: 14.11.2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 840/2016/taj NÁZEV: Změna Organizačního řádu MěÚ ANOTACE: Navrhovaná změna má zabránit vytváření paralelních organizačních struktur a zajistit

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 34. jednání datum konání: 10.01.2012 čís. RMČ34/0563/12 - RMČ34/0578/12 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2012 Číslo Název Předkladatel RMČ34/0563/12

Více

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS č. 9,

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS č. 9, Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne: 9. prosince 06 Č. j.: ČÚZK-78/06- SLUŽEBNÍ PŘEDPIS 9, kterým se stanovují podrobnosti systemizace služebních a pracovních míst na Českém úřadu zeměměřickém

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU KYJOV

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU KYJOV Městský úřad Kyjov Datum účinnosti: 1. 1. 2012 Příručka systému managementu kvality Městského úřadu Kyjov Zpracoval: Ing. Milan Jagoš, tajemník úřadu Strana: 1 (celkem 13) Počet příloh: 2 Vydání: 2 Revize

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. ledna 2015 č. 21 k Implementačním plánům Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, změně Strategického

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

USNESENÍ z 1. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. listopadu 2014 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 1. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. listopadu 2014 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 1. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. listopadu 2014 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/1/2014 Schválení programu 1. schůze Rady města Uničova

Více

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS č. 3,

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS č. 3, Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne: 6. prosince 05 Č. j.: ČÚZK-77/05- SLUŽEBNÍ PŘEDPIS 3, kterým se stanovují podrobnosti systemizace služebních a pracovních míst na Českém úřadu zeměměřickém

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2015 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2015 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice Bc. Martina

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ38 konané dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ38 konané dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č RMČ38 konané dne 21 06 2016 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta MČ Praha 21 - Jan Slezák Program jednání: 1 Kontrola plnění

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 76. schůze Rady města Kolína konaná dne 26.09.2016 2474/76/RM/2016 Návrh na schválení programu jednání Rady města předložený program 76. schůze Rady města Kolína v následujícím

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Představení výsledků projektu Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Procesy Městského úřadu Prostějov Identifikováno 923 procesů Setříděno do 173 procesů Jeden proces

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady města Žatce konané dne 7.1.2014 Usnesení č. 1 /14-22 /14 1/14 Schválení programu 2/14 Kontrola usnesení 3/14 Informace o investičních akcích 4/14 Nájem pozemků letištní

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 36

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 36 M ATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 36 DNE: 22. 02. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 534/2016/oPK OBSAH: Dotační programy NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání vyhlašuje program Dotace od rady

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 30. jednání datum konání: 03.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 03.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0524/RM30/2014 Rozpočtová opatření č. 101-110 Ing. Jiří Pavlíček

Více

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: +LVDCY11KO485+! KUCBX00JN374 O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA číslo jednací: KUJCK 37517/2016 spisový znak: KHEJ 32487/2016/kakr/6 datum: 15.03.2016 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 Poskytnutí

Více

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1639/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 106. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady Jihočeského kraje dne

S O U B O R U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady Jihočeského kraje dne S O U B O R U S N E S E N Í z 1. schůze Rady Jihočeského kraje dne 7. 1. 2003 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 1/2003/RK 2. Návrh na zřízení komise Usnesení č. 2/2003/RK

Více

Účast: Vedoucí OKS k bodu 3 5, 14 Vedoucí OMS k bodům 6 9 Vedoucí OF k bodům 10 13

Účast: Vedoucí OKS k bodu 3 5, 14 Vedoucí OMS k bodům 6 9 Vedoucí OF k bodům 10 13 Město Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. února 2017 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 02.12.2015 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Bc. Hana Nevrlá, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS. Mandátová komise: Mgr. Kateřina Čechová PRO:

Více

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Organizační řád Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí schválený radou města dne 5.8.2014, který nabyl účinnosti dnem 1.9.2014, se

Více

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Platný od 1. února 2013 Obsah: strana Část I. Základní ustanovení 3 Část II. Orgány obce, organizace a zařízení zřízené městem 3-4 Část III. Postavení a působnost

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 21. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 5.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 21. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 5. 1 z 6 28.5.2015 14:36 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 21. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 26. 5. 201513:00 (usn. č. 0871/21 - usn. č. 0879/21) Bc.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU MODŘICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU MODŘICE INTERNÍ SMĚRNICE Č. 8/2012 MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD schváleno Radou města Modřice dne 2012-08-06 Účinnost 2012-08-06 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 5) ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 01.11.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Vyrozumění o doporučení projektu Rozvoj Smart City Písek k podpoře,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. září 2009 č. 1175 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD č.j. 1/2012 Spisový / skartační znak 1 /2012 A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012

Více

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 1. schůze U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

DOTAZNÍK. sloužící jako zpráva o vzdělávání od

DOTAZNÍK. sloužící jako zpráva o vzdělávání od DOTAZNÍK sloužící jako zpráva o vzdělávání od 1. 1. 31. 12. 216 podle 39 zákona č. 312/22 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) 1. Název vzdělávací

Více

Seminář ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Téma: Rovnocennost vzdělání

Seminář ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Téma: Rovnocennost vzdělání Seminář ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Téma: Rovnocennost vzdělání Mgr. Jan Roneš dne 2. března 2016 1 Vybrané legislativní předpisy Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných

Více

Jednání Rady města Broumov č. 36 ze dne 15. února 2016

Jednání Rady města Broumov č. 36 ze dne 15. února 2016 Jednání Rady města Broumov č. 36 ze dne 15. února 2016 Přítomni: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, JUDr. Tomáš Blažek, Mgr. Jiří Ringel, Mgr. Eva Bilíková, Ing. Jiří Myšák, Ing. Eva Blažková, MPA tajemnice

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 23. zasedání Rady města, konaného dne 23. 09. 2015 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

U S N E S E N Í. ze 40. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 40. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 40. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 23. 10. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Útvary příslušné k příjmu stížností, podnětů a oznámení občanů

Útvary příslušné k příjmu stížností, podnětů a oznámení občanů Útvary příslušné k příjmu stížností, podnětů a oznámení občanů Vážený občane, věříme, že následující informace Vám pomohou při výběru odborného útvaru, jehož pracovníci jsou kompetentní k vyřízení Vaší

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více