Organizační a personální záležitosti- usnesení RM /38 ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační a personální záležitosti- usnesení RM /38 ( )"

Transkript

1 Organizační a personální záležitosti- usnesení RM /38 ( ) 1. Rada města schvaluje zřízení funkčního místa referent interního auditu a kontroly asistent(ka) od , platová třída 7, na dobu neurčitou, s celkovým počtem zaměstnanců zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí k Rada města schvaluje přílohu č. 3 Organizačního řádu MěÚ Valašské Meziříčí Náplň činností a kompetence odborů, útvarů a oddělení MěÚ I. Útvar interního auditu a kontroly s účinností od /15 ( ) 1. Rada města zrušuje oddělení sociální prevence odboru sociálních věcí a schvaluje novou organizační strukturu Odboru sociálních věcí MěÚ Valašské Meziříčí od dle předloženého návrhu. 2. Rada města schvaluje zřízení nového funkčního místa na odboru sociálních věcí vedoucí oddělení sociálních služeb, platová třída 10, na dobu neurčitou s účinností od s celkovým počtem zaměstnanců zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí k Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ Valašské Meziříčí předložit návrh harmonogramu a nákladů personálního auditu Odboru sociálních věcí MěÚ Valašské Meziříčí. 2/76 ( ) Rada města revokuje své usnesení č. 1/38 ze dne tak, že původní text usnesení se ruší a nahrazuje se novým textem takto: Rada města schvaluje zřízení funkčního místa zařazeného pod Kancelář starosty sekretář(ka) od , platová třída 7, na dobu neurčitou s celkovým počtem zaměstnanců zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí k /36 ( ) Rada města bere na vědomí předložený materiál organizační a personální opatření personální audit a ukládá tajemníkovi MěÚ předložit komplexní návrh Radě města dne /04 ( ) Rada města revokuje své usnesení 79/90 ze dne tak, že ho ruší v celém rozsahu a nahrazuje novým zněním takto: Rada města schvaluje: zrušení bytového oddělení odboru majetkové správy k zrušení oddělení územního plánování odboru územního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje k

2 zrušení funkčního místa referent odboru majetkové správy funkční místo č. 921 k zrušení funkčního místa referent investičního odboru funkční místo č k zřízení funkčního místa referent odboru finančního (platová třída 8) k zřízení funkčního místa referent oddělení VIS (platová třída 9) k zřízení funkčního místa referent ODSH (platová třída 9) k /23 ( ) zřízení funkčního místa referent oddělení právního přestupky (platová třída 9) k s celkovým počtem zaměstnanců zařazených do městského úřadu Valašské Meziříčí k /60 ( ) Rada města schvaluje: - zrušení oddělení komunálních služeb odboru komunálních služeb s účinností od , - zrušení oddělení majetkosprávního odboru majetkové správy s účinností od , - zrušení funkčního místa 902 vedoucí oddělení majetkosprávního a zřízení funkčního místa referent odboru majetkové správy s účinností od , s celkově nezměněných počtem pracovníků zařazených do MěÚ Rada města zrušuje Oddělení registrační a Oddělení kontrolní a správní Odboru obecní živnostenský úřad MěÚ Valašské Meziříčí ke dni Rada města zrušuje funkční místo vedoucí Oddělení registrace (funkční číslo 302) a funkční místo vedoucí Oddělení kontrolního a správního (funkční číslo 305) ke dni Rada města zřizuje dvě nová funkční místa referenta Odboru obecní živnostenský úřad, obě ke dni Rada města zrušuje funkční místo referent podatelny a informací Oddělení organizačního a zaměstnaneckého MěÚ Valašské Meziříčí (funkční číslo 106) ke dni Rada města zrušuje Odbor občanskosprávních věcí a Oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Valašské Meziříčí ke dni Rada města zrušuje funkční místo vedoucí Odboru občanskosprávních věcí (funkční číslo 120) a zrušuje funkční místo vedoucí Oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru dopravy a silničního hospodářství (funkční číslo 1619) ke dni Rada města zrušuje dvě funkční místa referent Oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru dopravy a silničního hospodářství (funkční číslo 1610 a funkční číslo 1612) ke dni Rada města schvaluje změnu názvu Odboru dopravy a silničního hospodářství na Odbor správních činností ke dni Rada města schvaluje začlenění

3 Oddělení dopravně správních agend a Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů do Odboru správních činností ke dni Rada města zřizuje funkční místo referent Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů na dobu neurčitou ke dni Rada města zřizuje tři funkční místa referentů Oddělení dopravně správních agend na dobu neurčitou ke dni Rada města schvaluje začlenění stávajícího Oddělení správního Odboru občanskosprávních věcí MěÚ Valašské Meziříčí do Odboru kanceláře starosty ke dni Rada města zrušuje Odbor investiční MěÚ Valašské Meziříčí ke dni Rada města zrušuje funkční místo vedoucí Odboru investičního (funkční číslo 801) ke dni Rada města zrušuje funkční místo referent Odboru investičního (funkční číslo 804). Rada města zrušuje funkční místo referent Odboru investičního (funkční číslo 806). Rada města zrušuje funkční místo referent Odboru investičního (funkční číslo 807). Rada města zřizuje čtyři funkční místa referent Odboru komunálních služeb na dobu neurčitou k Rada města zrušuje Oddělení krizového řízení kanceláře starosty MěÚ Valašské Meziříčí ke dni Rada města schvaluje změnu názvu Odboru hospodářské správy na Odbor hospodářské správy a krizového řízení. Rada města zrušuje funkční místo vedoucí Oddělení krizového řízení (funkční číslo 1500). Rada města zrušuje funkční místo referent Oddělení krizového řízení (funkční číslo 1501). Rada města zřizuje dvě funkční místa referent Odboru hospodářské správy a krizového řízení na dobu neurčitou, vše k Rada města zřizuje funkční místo referent Právního oddělení přestupky na dobu neurčitou ke dni Rada města zřizuje funkční místo sekretářka v sekretariátu Odboru kancelář starosty na dobu neurčitou ke dni s celkovým počtem zaměstnanců zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí k Rada města zrušuje funkční místo referent Odboru sociálních věcí prevence kriminality (funkční číslo 421) ke dni Rada města zřizuje funkční místo referent Oddělení dávek sociální péče Odboru sociálních věcí MěÚ Valašské Meziříčí na dobu neurčitou ke dni Rada města schvaluje přílohu č. 2 Organizačního řádu MěÚ Valašské Meziříčí Organizační struktura Městského úřadu Valašské Meziříčí s účinností od dle upraveného návrhu. Rada města ukládá tajemníkovi městského úřadu připravit novou přílohu č. 3 Organizačního řádu MěÚ Valašské Meziříčí k /01 ( ) Rada města revokuje své usnesení č. 8/60 bod č. 7 ze dne a to tak, že původní text usnesení se ruší a nahrazuje se novým textem takto: 3

4 11/17 ( ) 11/18 ( ) Rada města zrušuje funkční místo referent Odboru sociálních věcí prevence kriminality (funkční číslo 421) ke dni Rada města zřizuje funkční místo referent Oddělení sociálních služeb Odboru sociálních věcí MěÚ Valašské Meziříčí na dobu neurčitou ke dni Rada města Valašské Meziříčí a tajemník Městského úřadu Valašské Meziříčí jmenují Mgr. Alenu Trampotovou vedoucí Odboru majetkové správy Městského úřadu Valašské Meziříčí s účinností od Rada města zřizuje funkční místo referenta Odboru dopravy a silničního hospodářství (odboru správních činností) na dobu určitou od do po dobu zácviku nové pracovnice/nového pracovníka, jako náhrady za mateřskou dovolenou. 13/103 ( ) 1. Rada města zřizuje funkční místo referent na Odboru kanceláře starosty Oddělení správní matrika v platové třídě 8 ke dni Rada města zrušuje funkční místo referenta Odboru územního plánování, stavebního řádu a regionální rozvoje, funkční číslo 710, ke dni , s celkově nezměněným počtem pracovníků zařazených do městského úřadu 171 (a dále 28 zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené, dlouhodobé pracovní neschopnosti a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce). 16/17 ( ) 1. Rada města schvaluje přejmenování Oddělení dávek sociální péče Odboru sociálních věcí MěÚ Valašské Meziříčí na Oddělení dávek hmotné nouze s účinností od Rada města zrušuje Oddělení účtárny a Oddělení správy poplatků Odboru finančního MěÚ Valašské Meziříčí ke dni Rada města zrušuje funkční místo vedoucí Oddělení účtárny (funkční číslo 1202) a funkční místo vedoucí Oddělení správy poplatků (funkční číslo 1203) ke dni Rada města zřizuje dvě nová funkční místa referentů Odboru finančního MěÚ Valašské Meziříčí, obě ke dni Rada města schvaluje změnu přílohy č. 2 Organizačního řádu MěÚ Valašské Meziříčí Organizační struktura MěÚ Valašské Meziříčí s účinností od Rada města schvaluje změnu přílohy č. 3 Organizačního řádu MěÚ Valašské Meziříčí Náplň činností a kompetence odborů, oddělení a samostatných útvarů MěÚ Odbor finanční od Rada města schvaluje změnu přílohy č. 3 Organizačního řádu MěÚ Valašské Meziříčí Náplň činností a kompetence odborů, oddělení a samostatných útvarů MěÚ Oddělení správní Matrika od

5 18/01 ( ) 1. Rada města zrušuje Odbor hospodářské správy a krizového řízení MěÚ ke dni Rada města zrušuje funkční místo vedoucí Odboru hospodářské správy a krizového řízení MěÚ (funkční číslo 1001) ke dni Rada města zrušuje funkční místa referentů Odboru hospodářské správy a krizového řízení MěÚ funkční čísla 1003, 1004, 1006, 1007, 1008, 1012, 1013, ke dni Rada města zřizuje tři funkční místa referentů (pro krizové řízení a požární ochranu) na Odboru životního prostředí MěÚ, ke dni Rada města zřizuje funkční místo referenta (pro skladové hospodářství) na Oddělení organizačním a zaměstnaneckém MěÚ, ke dni Rada města zřizuje tři funkční místa referentů na Odboru majetkové správy MěÚ, ke dni Rada města zřizuje funkční místo referenta Odboru komunálních služeb MěÚ ke dni , a to vše beze změny počtu pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí. 19/89 ( ) Rada města schvaluje zřízení oddělení správního a oddělení technického Odboru komunálních služeb Městského úřadu Valašské Meziříčí ke dni s celkově nezměněným počtem pracovníků odboru. 33/121 ( ) 1. Rada města zrušuje funkční místo referenta Odboru životního prostředí MěÚ krizové řízení, funkční číslo 513 ke dni Rada města zřizuje funkční místo asistent(ka) Odboru životního prostředí MěÚ krizové řízení, na dobu neurčitou ke dni Rada města zřizuje funkční místo referenta Odboru správních činností MěÚ zkušební komisař, na dobu neurčitou s úvazkem 0,2 ke dni , s celkovým počtem pracovníků zařazených do městského úřadu 172 (a dále 30 zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce). 3. Rada města zřizuje funkční místo referenta Odboru komunálních služeb MěÚ projektový manažer (euromanažer neúředník) k , na dobu neurčitou, beze změny celkového počtu pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí. 36/106 ( ) Rada města revokuje své usnesení č. 33/121 ze dne , a to tak, že se bod 4 ruší a nahrazuje se novým textem takto: Rada města zřizuje funkční místo referenta Odboru územního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje MěÚ projektový manažer (euromanažer neúředník) ke dni , na dobu neurčitou, beze změny celkového počtu pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí. 5

6 40/87 ( ) 1. Rada města schvaluje zřízení Oddělení analytického a Oddělení rozpočtu a obecního podnikání Odboru finančního MěÚ ke dni s celkově nezměněným počtem pracovníků odboru a ukládá tajemníkovi MěÚ předložit změnu příslušných částí přílohy č. 3 Organizačního řádu MěÚ. 2. Rada města schvaluje zřízení funkčního místa referent Oddělení právního právník na dobu určitou jednoho měsíce, a to od do po dobu zaučení nové pracovnice. 42/03 ( ) Rada města revokuje své usnesení č. 2/76 ze dne , a to tak, že se ruší v plném rozsahu. 44/114 ( ) 1. Rada města zrušuje funkční místa referentů Odboru majetkové správy MěÚ Valašské Meziříčí funkční místa 911 a 913 ke dni Rada města zřizuje dvě funkční místa referentů Odboru majetkové správy MěÚ Valašské Meziříčí k beze změny počtu pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí. 3. Rada města schvaluje zřízení dočasného funkčního místa referent Odboru komunálních služeb MěÚ Valašské Meziříčí na dobu určitou od do , po dobu předání funkce. 45/64 ( ) 1. Rada města zrušuje funkční místa referentů Odboru finančního MěÚ funkční číslo 1206 ke dni a funkční číslo 1214 ke dni Rada města zřizuje funkční místo vedoucí Oddělení analytického Odboru finančního MěÚ a funkční místo vedoucí Oddělení rozpočtu a obecního podnikání Odboru finančního MěÚ ke dni Rada města zřizuje funkční místo referent Odboru finančního MěÚ účetní ke dni s celkovým počtem pracovníků zařazených do městského úřadu 175 (a dále 25 zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce). 4. Rada města schvaluje Přílohu č. 8 Organizačního řádu MěÚ Procesní pravidla a dokumenty pro jednání valných hromad obchodních společností s jediným společníkem s účinností od dle předloženého návrhu. 47/79 ( ) Rada města schvaluje zřízení funkčního místa referenta OKS koordinátora dopravy a dopravních staveb ke dni s celkovým počtem pracovníků zařazených do městského úřadu 176 (a dále 26 zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce). 6

7 57/92 ( ) Rada města schvaluje zřízení funkčního místa referenta kanceláře starosty asistenta (asistentky) pro destinační management, městský marketing a public relations ke dni s celkovým počtem pracovníků zařazených do městského úřadu 176 (a dále 25 zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce). 61/89 ( ) 66/60 ( ) 66/61 ( ) Rada města ruší funkční místo č referenta Odboru správních činností MěÚ ke dni s celkovým počtem zaměstnanců zařazených do městského úřadu ke dni v počtu 174 (a dále 25 zaměstnanců na mateřské dovolené, funkce). Rada města schvaluje zřízení funkčního místa referent VIS asistenta/asistentky s úvazkem 0,5 (neúředník) od na dobu určitou 2 roky s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 175 (a dále 25 zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce). Rada města schvaluje zřízení funkčního místa referent Útvaru interního auditu a kontroly MěÚ Valašské Meziříčí právník/právnička od s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 176 (a dále 25 zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce). 78/91 ( ) Rada města schvaluje zpracování projektové žádosti do výzvy Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost pro obce s rozšířenou působností, GP 4.1. Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy. 85/20 ( ) Rada města schvaluje podání žádosti do výzvy č. 57 k předkládání grantových projektů v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro obce a kraje - Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě dle předloženého návrhu. 85/73 ( ) Rada města zrušuje funkční místo č sekretářka (odbor KaS) ke dni Rada města zřizuje nové funkční místo referent oddělení organizačního a zaměstaneckého k beze změny celkového počtu pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí. 7

8 88/02 ( ) 1. Rada města zřizuje funkční místo referent OŽP s úvazkem 32,5 hodin týdně od Rada města zrušuje funkční místo 511 referent OŽP (požární ochrana) ke dni , beze změny celkového počtu zaměstnanců zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí. 88/03 ( ) 1. Rada města zrušuje ke dni funkční místo 126 referent PRO přestupky, s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 174 (a dále 24 zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce). 2. Rada města zrušuje ke dni funkční místo 606 tiskový mluvčí, s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 173 (a dále 24 zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, funkce). 3. Rada města zrušuje ke dni funkční místo 1410 referent OKS, s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 172 (a dále 24 zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, funkce). 4. Rada města zrušuje ke dni funkční místo 210 referent OÚPSŘRR, s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 171 (a dále 24 zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce). 90/65 ( ) 1. Rada města zřizuje ke dni funkční místo referent OÚPSŘ právník. Rada města ruší ke dni funkční místo referent ÚIAK právník, funkční číslo 0177, beze změny celkového počtu pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí. 2. Rada města schvaluje změnu přílohy č. 3 Organizačního řádu MěÚ Valašské Meziříčí Náplň činností a kompetence odborů a oddělení MěÚ (KaS a OÚPSŘRR) s účinností od dle předloženého návrhu (agenda Úřední deska ). 3. Rada města schvaluje změnu směrnice II. Organizační řád Městského úřadu Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu (doplnění článku VI.). 4. Rada města ruší ke dni funkční místo referent VIS - správce GIS, s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 169 (a dále nezměněný počet zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce). 5. Rada města ruší ke dni funkční místo 1213 referent finančního odboru, s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 172 (a dále nezměněný počet zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na 8

9 97/37 ( ) mateřské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce). Rada města zrušuje ke dni funkční místo 405 referent sociálního odboru s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 171 (a dále nezměněný počet zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce). 99/22 ( ) 1. Rada města zrušuje ke dni funkční místo 0116 referent OOZ s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí Rada města zrušuje ke dni funkční místo 1406 referent OKS s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 167 a dále 24 zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, funkce. 3. Rada města zrušuje ke dni funkční místo 0309 referent OŽÚ s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí Rada města zrušuje ke dni funkční místo 0424 referent SO s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí Rada města zrušuje ke dni funkční místo 0910 referent OMS s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí Rada města zřizuje Odbor dopravně správních agend MěÚ Valašské Meziříčí a Odbor evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů MěÚ Valašské Meziříčí ke dni Rada města zrušuje Odbor správních činností MěÚ Valašské Meziříčí a jeho oddělení, tj. Oddělení dopravně správních agend a Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů ke dni s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí Rada města zrušuje ke dni funkční místo 1608 referent PRO s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí Rada města doporučuje ředitelům organizací zřizovaných městem, s výjimkou základních a mateřských škol, vyhlásit stop-stav při přijímání nových pracovníků ke dni s tím, že naléhavé případy budou konzultovány s Radou města (kontaktní osobou bude starosta, příslušný místostarosta nebo tajemník MěÚ). 9. Rada města doporučuje jednatelům organizací zakládaných městem a ředitelce Rozvojové agentury VIA o. p. s. vyhlásit stop-stav při přijímání nových pracovníků ke dni s tím, že naléhavé případy budou konzultovány s Radou města (kontaktní osobou bude starosta, příslušný místostarosta nebo tajemník MěÚ). 102/01 ( ) Rada města a tajemník MěÚ jmenuje na základě výběrového řízení v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů paní Ing. Soňu Valchářovou do funkce vedoucí Odboru 9

10 dopravněsprávních agend a Ing. Máriu Krátkou do funkce vedoucí Odboru evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, vše s účinností od /27 ( ) 2/61 ( ) 7/71 ( ) Rada města schvaluje podání žádosti do výzvy č. 69 k předkládání grantových projektů v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro obce a kraje - Vzdělávání pro územní veřejnou správu. Rada města zřizuje funkční místo referent odboru finančního na dobu neurčitou k Rada města zrušuje funkční místo referent odboru obecní živnostenský úřad k , beze změny celkového počtu pracovníků zařazených do městského úřadu. Rada města schvaluje začlenění Oddělení správního - matrika do Odboru evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů ke dni beze změny počtu pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí. Rada města schvaluje změnu přílohy č. 3 Organizačního řádu MěÚ Valašské Meziříčí II Odbor evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů a II Odbor kanceláře starosty dle předloženého návrhu. Rada města zřizuje Odbor regionálního rozvoje a územního plánování a Odbor stavebního řádu ke dni Rada města zřizuje funkční místa vedoucích Odboru regionálního rozvoje a územního plánování a Odboru stavebního řádu ke dni Rada města zrušuje Odbor územního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje a jeho obě oddělení - Oddělení regionálního rozvoje a územního plánování a Oddělení stavebního řádu ke dni Rada města zrušuje funkční místa vedoucích rušeného odboru a obou oddělení - funkční čísla 700, 705 a 207. Rada města schvaluje změnu přílohy č. 3 Organizačního řádu MěÚ Valašské Meziříčí II Odbor regionálního rozvoje a územního plánu a II Odbor stavebního řádu dle předloženého návrhu. Rada města zřizuje funkční místo referent Odboru majetkové správy na dobu neurčitou ke dni Rada města zřizuje funkční místo referent Odboru regionálního rozvoje a územního plánování (neúředník) na dobu neurčitou ke dni s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 162, beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce. Rada města zřizuje funkční místo referent Oddělení vnitřního informačního systému na dobu neurčitou ke dni Rada města zrušuje funkční místo referent Oddělení vnitřního informačního systému (funkční číslo 1307) beze změny počtu pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí. 10

11 10/03 ( ) Rada města a tajemník MěÚ jmenují na základě výběrového řízení v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, paní Ing. arch. Dagmar Vávrovou do funkce vedoucí Odboru regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ s účinností od a Ing. Martina Horáka do funkce vedoucího Odboru stavebního řádu MěÚ, s účinností od /106 ( ) Rada města bere na vědomí informaci o postupu převodu výkonu agend nepojistných dávkových systémů do kompetence Úřadu práce ČR. 17/107 ( ) Rada města zřizuje funkční místo referent Odboru finančního MěÚ s účinností od Rada města ruší funkční místo č. 413 referent hospodářsko - správní Odboru sociálního MěÚ s účinností od beze změny celkového počtu pracovníků zařazených do MěÚ. 17/109 ( ) Rada města zřizuje funkční místo referent Odboru stavebního řádu MěÚ s účinností od Rada města ruší funkční místo referent Odboru dopravně správních agend MěÚ Valašské Meziříčí s účinností od beze změny celkového počtu pracovníků zařazených do MěÚ. 17/110 ( ) Rada města schvaluje zřízení funkčního místa referent Odboru regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ s účinností od na dobu neurčitou. Rada města schvaluje zřízení dvou funkčních míst referent Odboru regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ na dobu určitou dvou let s účinností od s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, funkce. 20/71 ( ) Rada města schvaluje zřízení funkčního místa referent ORRÚP (neúředník) ke dni na dobu neurčitou s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 167, beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce. 11

12 21/01 ( ) Rada města zrušuje Oddělení dávek hmotné nouze a Oddělení sociálních služeb Odboru sociálních věcí MěÚ ke dni Rada města schvaluje změnu přílohy č. II.2.2. Organizačního řádu MěÚ Valašské Meziříčí - systemizace funkčních míst MěÚ Valašské Meziříčí, funkční místo 0409 a 0428 (nově referent SO) ke dni Rada města zrušuje funkční místa referentů Odboru sociálních věcí MěÚ č. 403, č. 407, č. 408, č. 412, č. 418 a č. 422 ke dni , s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 161, beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce. 22/80 ( ) Rada města revokuje své usnesení č. R 20/71 ze dne , a to tak, že se ruší v plném rozsahu. Rada města zřizuje funkční místo referent PRO - sekretářka k , s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 161, beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, funkce. 28/21 ( ) 31/69 ( ) 35/75 ( ) Rada města zřizuje funkční místo referent Oddělení právního MěÚ - přestupky ke dni Rada města zrušuje funkční místo referent Odboru sociálních věcí MěÚ ke dni , beze změny počtu zaměstnanců zařazených do MěÚ. Rada města zřizuje funkční místo referent OOZ neúředník, na dobu určitou od do , k zajištění předání a převzetí funkce tiskové mluvčí města. Rada města zřizuje funkční místo referent PRO veřejné zakázky, jako neúřednické, na dobu určitou od do , s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 162, beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce. Rada města zřizuje funkční místo referent finančního odboru - účetní, jako neúřednické s účinností od s celkovým počtem pracovníků v pracovním poměru zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 163 beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce. 12

13 44/73 ( ) Rada města zřizuje dočasné pracovní místa na odboru EOOPCD - neúředník od do a na oddělení VIS - neúředník od do s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 165, beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce. 53/99 ( ) Rada města zrušuje funkční místo referent OKS s účinností od , s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 162, beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, funkce. 59/92 ( ) Rada města zrušuje funkční místo referent FO s účinností od , s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 161, beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, funkce. 61/27 ( ) Rada města revokuje své usnesení č. R 17/110, bod č. 2 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Rada města zřizuje dvě funkční místa referent ORRÚP ke dni , a to funkční místo č. 718 na dobu neurčitou- neúředník a funkční místo č. 717 na dobu určitou dvou let beze změny celkového počtu pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí a beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce. Rada města revokuje své usnesení č. R 31/69 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Rada města zřizuje funkční místo č. 156 referent PRO- veřejné zakázky, jako neúřednické, na dobu určitou, od do beze změny celkového počtu pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí a beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce. 67/04 ( ) Rada města bere na vědomí předložení žádosti o dotaci na posílení personálního zajištění Oddělení sociálně právní ochrany dětí na MěÚ Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu. 13

14 71/101 ( ) Rada města zřizuje dočasné pracovní místo na odboru EOOPCD - neúředník, od do , s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 162 ke dni a 160 ke dni , beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce. 74/33 ( ) Rada města zřizuje funkční místo referent OŠKS, na dobu neurčitou, k , s celkovým počtem pracovníků zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 163 ke dni a 161 ke dni , beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce. 76/75 ( ) Rada města zrušuje funkční místo 0118 referent oddělení VIS - sekretářka k Rada města zřizuje funkční místo referent ORRÚP - neúředník, ke dni , na dobu určitou do , beze změny počtu zaměstnanců zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí, zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce. 78/58( ) Rada města zřizuje funkční místa referent odboru finančního a referent odboru dopravně správních agend na dobu určitou od do , s celkovým počtem zaměstnanců zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 163, beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohod o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. 79/53 ( ) Rada města zřizuje funkční místo referent odboru majetkové správy - energetik od , s celkovým počtem zaměstnanců zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 167, beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce. 79/56 ( ) Rada města zřizuje tři funkční místa referent odboru sociálních věcí od , s celkovým počtem zaměstnanců zařazených do MěÚ Valašské Meziříčí 166, beze změny počtu zaměstnanců dlouhodobě nemocných, na mateřské dovolené, 14

15 15 funkce.

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

Městský úřad. Oddělení útvar kontroly a int. auditu. Oddělení obrany a krizového řízení. Kancelář star. a taj. Územní rozvoj. Živnostenský úřad - taj.

Městský úřad. Oddělení útvar kontroly a int. auditu. Oddělení obrany a krizového řízení. Kancelář star. a taj. Územní rozvoj. Živnostenský úřad - taj. Městský úřad 1. místostarosta Starosta města 2. místostarosta 3. místostarosta Oddělení útvar kontroly a int. auditu Oddělení obrany a krizového řízení Interní auditor Interní auditor Kontrola Vedoucí

Více

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.1 O B S A H : Příloha č. 2 Změna názvu funkčního místa ČÁST IX. Závěrečná ustanovení, čl.

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.1 O B S A H : Příloha č. 2 Změna názvu funkčního místa ČÁST IX. Závěrečná ustanovení, čl. MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.1 O B S A H : Příloha č. 2 Změna názvu funkčního místa ČÁST IX. Závěrečná ustanovení, čl.28 Chrastava 25. 1. 2010 Účinnost: 25. 1. 2010 I. 1. V příloze č. 2 (platné

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 194/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 183 ze dne 27.03.2013 Schválení pravidel mobilní telefonie Městské části Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

deliktů v provozu na pozemních komunikacích

deliktů v provozu na pozemních komunikacích účinnost od 1.7.2015 PŘÍLOHA č. 2 OS č.4 /2015 Oprávněné úřední osoby dle zákona č. 500/2004, správní řád ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A DOPRAVY č.funkce název funkce svěřený úsek činnosti 3100 vedoucí odboru SŘ

Více

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3 MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3 O B S A H : I. Část III, Čl. 10, odst. 2 písm.c) - Změna rámcové náplně činnosti odboru pro záležitosti občanů II. Příloha č. 2 Změna počtu pracovníků a názvů

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 21. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 5.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 21. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 5. 1 z 6 28.5.2015 14:36 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 21. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 26. 5. 201513:00 (usn. č. 0871/21 - usn. č. 0879/21) Bc.

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 34. jednání datum konání: 10.01.2012 čís. RMČ34/0563/12 - RMČ34/0578/12 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2012 Číslo Název Předkladatel RMČ34/0563/12

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Strašice Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 Článek I - Název a sídlo Článek II - Úvod, poslání organizačního řádu Organizační řád obecního úřadu vymezuje organizační

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21.7.2015 1. Stanovisko RMO Střekov k OZV, kterou se stanoví školské

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 30. jednání datum konání: 03.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 03.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0524/RM30/2014 Rozpočtová opatření č. 101-110 Ing. Jiří Pavlíček

Více

U S N E S E N Í R 1791/05-10

U S N E S E N Í R 1791/05-10 U S N E S E N Í z 80. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. května 2010 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 28. dubna 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 290/09 Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 1. schůze U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 Obsah: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 2 OBLASTI PŮSOBNOSTI 3 1. Oblast působnosti se stanovenou odpovědností starosty

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Nová Role

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Nová Role ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Nová Role Článek I. Úvodní ustanovení Tento organizační řád upravuje základní zásady činnosti a řízení Městského úřadu Nová Role (dále jen MěÚ), jeho organizační strukturu

Více

Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 143/6/2015 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012

Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012 Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst a Ing.

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

USNESENÍ z 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 12. 2014 (č. usnesení 17/2014-38/2014)

USNESENÍ z 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 12. 2014 (č. usnesení 17/2014-38/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 12. 2014 (č. usnesení 17/2014-38/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Představení výsledků projektu Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Procesy Městského úřadu Prostějov Identifikováno 923 procesů Setříděno do 173 procesů Jeden proces

Více

PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO

PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO STANDARD KVALITY INTERNÍ DOKUMENTY PRÁVNÍ PŘEDPISY Standard kvality

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Nakládání s osobními údaji

Nakládání s osobními údaji Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Najman, Papež, Roubal, Sekyra Omluveni: pp. Horek, Chabr, Navrátilová, Škývara Nepřítomni: p.

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Normy a směrnice XVII. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE. Organizační řád obecního úřadu Hrušovany u Brna

Normy a směrnice XVII. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE. Organizační řád obecního úřadu Hrušovany u Brna XVII. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE NÁZEV OBCE: Obec Hrušovany u Brna Masarykova 17 664 62 Hrušovany u Brna Územní samosprávný celek IČO 00282824 DIČ CZ00281824 Předmět činnosti - dle zákona č. 128/2000

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 29 ze dne 2. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 29 ze dne 2. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 29 ze dne 2. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková

Více

Městský úřad Krnov Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov VÝROČNÍ ZPRÁVA

Městský úřad Krnov Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov VÝROČNÍ ZPRÁVA Městský úřad Krnov č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2007 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ( 18, odst. 1), ukládá Městský úřad Krnov se při poskytování informací

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Návrh optimalizace procesů Městského Úřadu

Návrh optimalizace procesů Městského Úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Návrh optimalizace procesů

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO LÍŠEŇ Zastupitelstvo městské části

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO LÍŠEŇ Zastupitelstvo městské části STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO LÍŠEŇ Zastupitelstvo městské části Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň (úplné znění se zapracovanými dodatky č. 1, 2 a 3) Obsah: I. Obecná ustanovení

Více

Statut činnosti komise Rady města Příbram

Statut činnosti komise Rady města Příbram Statut činnosti komise Rady města Příbram Rada města Příbram zřídila v souladu s ustanovením 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, Komisi bezpečnostní a dopravní Čl. I Úvodní

Více

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Platný od 1. února 2013 Obsah: strana Část I. Základní ustanovení 3 Část II. Orgány obce, organizace a zařízení zřízené městem 3-4 Část III. Postavení a působnost

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015 čís. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 12. 12. 2013, usnesení č. 2086 Účinnost od: 1.1.2014 Účinnost

Více

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka Malostranské náměstí 12 118 00 Praha 1 V Praze dne 21.11.2003 Sekr.12394 /2003 Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 o vnitřním kontrolním systému S platností

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.11.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.11.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.11.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum Odbor kancelář starosty a tajemníka 4.6. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovali: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, JUDr. Jaroslava Báčová, právník úřadu, Mgr. David Šimek, starosta

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková -

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: Liberec III, tř. 1. Máje 97/25, PSČ 46001 IČ: 48267210 (dále jen společnost ) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Předmět podnikání 1. Předmětem podnikání společnosti

Více

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007 Identifikační údaje: instituce: Institut pro místní správu Praha sídlo: Dlážděná 6, Praha 1, PSČ 110 00 Úvod Institut pro místní správu Praha

Více

Doplněk stanov a jednacího řádu.

Doplněk stanov a jednacího řádu. N Á V R H Cech mechanický zámkových systémů ČR, PRAHA IČO 61383341 Interní předpis CMZS ČR IP 2 Doplněk stanov a jednacího řádu. 1 Čj. IP 2 Začátek účinnosti listopad 2012 Datum vydání listopad 2012 2

Více

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 97/01 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši

Více

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské-

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské- čj. zápisu MCH 1435/2009 spisová značka 1278/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 70. zasedání dne 16. března 2009 R M 1 / 7 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více