Maturitní otázka číslo 13: Internet (World Wide Web a další internetové služby z pohledu uživatele)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní otázka číslo 13: Internet (World Wide Web a další internetové služby z pohledu uživatele)"

Transkript

1 Maturitní otázka číslo 13: Internet (World Wide Web a další internetové služby z pohledu uživatele) WWW - princip hypertextu, browsery - hypertext je (původně lineární) text, uzpůsobený pro přeskakování z myšlenky na myšlenku - přeskakování v hypertextu je označováno jako brouzdání (browsing, to browse) - informace jsou členěny na (relativně malé) jednotky, zvané stránky (pages), v rámci stránek jsou informace uspořádány (víceméně) lineárně - stránky se mohou nalézat na různých (libovolných) místech - plně distribuované - mezi stránkami mohou existovat libovolné vazby - stránky mohou být vzájemně provázány dle libosti, vazby jsou aktivní odkazy, jejich navolením lze vyvolat přechod na jiné místo, odkazy jsou jednosměrné - práce s hypertextem je brouzdání (browsing) - postupné procházení stránkami, s přeskoky pomocí odkazů, uživatel (čtenář) si sám volí jak bude stránkami procházet podle svých zájmů, potřeb, schopností, "přijímá informace" v takovém sledu, objemu a rychlosti, jaký mu vyhovuje - hypertextová podoba je "autorským dílem", záleží na autorovi, jak dobře či špatně (přehledně či nepřehledně) rozdělí původně "lineární" informace do jednotlivých stránek a jak je mezi sebou prováže Historie WWW : vyvinut ve středisku CERN (Švýcarsko) jako prostředek sdílení informací v komunitě fyziků vysokých energií (Tim Berners-Lee) - především jako textová služba (Andreesen, Bina): rozhodnutí vyvinout NCSA Mosaic : NCSA Mosaic k dispozici a volně šiřitelný, WWW začíná získávat velkou popularitu (Clark, Andreesen): založení Netscape Communications, browser Navigátor, WWW se začíná prosazovat i v komerčním světě, vzniká W3C consorcium : Microsoft si všímá Internetu, browser Internet Explorer - léto 1996: začíná "válka browserů" (MS IE 3.0 vs. NS Navigator ) Vývoj WWW - původně: služba jen pro zpřístupnění textů, nepodporovala grafiku, autoři měli strach ze zneužití, že lidé naskenují tištěné texty a udělají z nich obrázek, podpora grafiky se objevila až u NCSA Mosaic - dnes: podpora celé řady multimediálních formátů, původně: řešeno pomocí externích aplikací či doplňků - helperů, plug-inů, později podpora zabudována přímo do browseru jako integrální součást - původně: skromné prezentační schopnosti - dnes: velmi dobré prezentační schopnosti, schopnost podat informace v "atraktivním obalu" - původně: WWW byl službou - dnes: je současně i platformou pro poskytování dalších služeb - vyhledávání, adresáře, aplikace.. Proč WWW tak uspěl? - protože jeho základní princip (hypertext) dobře odpovídá způsobu lidského myšlení - protože vychází vstříc lidské slabosti pro hezký obal - protože je neskromný, vyžaduje větší přenosové kapacity, výkonnější počítače,... - protože dokázal zlidštit Internet a práci v něm, učinit ji mnohem jednodušší a intuitivnější, z Internetu jen pro odborníky udělal Internet pro každého - protože dokázal nabídnout atraktivní funkce i komerční sféře, stal se předmětem podnikání, místem podnikání, prostředkem podpory podnikání, marketingovým nástrojem - protože přišel ve správný okamžik Architektura WWW - vychází z architektury klient/server - předpokládá následující dělbu práce: - server (WWW server): uchovává jednotlivé WWW stránky, na (explicitní) žádost je poskytuje svým klientům - klient (WWW prohlížeč, browser) si vyzvedává stránky od serverů, zobrazuje je uživateli, zprostředkovává brouzdání - pro korektní fungování WWW musí existovat všeobecně dodržované konvence o: - formátu WWW stránek (zápisu jejich obsahu), jazyk HTML (HyperText Markup Language) - způsobu přenosu stránek (mezi serverem a klientem), protokol HTTP (HyperText Transfer Protocol) - klient (browser) rozhoduje o zobrazení (rendering-u) objektů různých typů podle svých grafických možností, některé formáty dokáže zpracovat sám, pro jiné volá externí programy (helpery) nebo "nesamostatné moduly" (plug-in) - dnešní WWW klienti dokáží pracovat současně i jako klienti dalších služeb (hlavně FTP a Gopher), obsahují příslušné interprety a protokolové klienty Filosofie jazyka HTML - říká: čím je text (např. nadpisem, zvýrazněným textem, číslovaným seznamem,...) - neříká: jak přesně má text vypadat, o tom, jak bude text vypadat (zobrazen), rozhoduje až klient (WWW prohlížeč) Struktura WWW stránky - hlavička (header): obsahuje "technické" informace titulek (<TITLE>) kódování

2 metadata např. klíčová slova, informace o autorovi, rating stránek vazba na skripty, CSS, - tělo (body): obsahuje vlastní HTML kód stránky Vývoj jazyka HTML - původně: pouze jednoduché prezentační možnosti (6 druhů nadpisů, tučné písmo, kurzíva, seznamy..), jednosměrná prezentace (žádná možnost jak dopravovat data směrem k serveru) - později: zavedení zpětné vazby (formuláře, je možná vyšší interaktivita (zadávání dotazů)), větší prezentační možnosti (různé druhy písma..) - cascading style sheets - analogie šablon u textových procesorů, umožňuje specifikovat vlastnosti objektů samostatně (pomocí šablony) a tu pak aplikovat - Java applety a ActiveX objekty - výkonné "programy", nikoli ve zdrojovém tvaru - skripty - do HTML kódu je možné vkládat výkonný kód ve zdrojovém tvaru, který je interpretován, v rámci HTML lze programovat - existence zpětné vazby otevírá prostor pro zpřístupnění různých aplikací skrze službu WWW Cascading Style Sheets - idea: konkrétní specifikace požadavků na formátování nebude součástí toho, co má být formátováno, ale bude soustředěna do samotného objektu (style sheetu) - výhoda: lépe se to udržuje, různé styly lze použít opakovaně, Java revoluce ve světě PC: - původní předpoklad: po síti jsou přenášena pouze "čistá data", vše potřebné pro jejich zpracování je k dispozici tam kam data směřují - myšlenka Javy: k datům se "přibalí" vše potřebné pro jejich zpracování - zobrazení, přehrátí,, po sítí se budou přenášet i programy (výkonné prvky, kód), spouštěné budou na koncovém uzlu, po použití bude takovýto program smazán - Java je jazyk, ve kterém se píší takovéto programy tzv. applety revoluce ve světě WWW: - applety mohou být vkládány do WWW stránek - výrazné zvýšení prezentačních možností stránek - applet je program který běží na straně uživatele (klienta) - servlet je program který běží na straně serveru, zajišťuje různé funkce, například bránu do jiné aplikace, generování - skript je program ve zdrojovém tvaru, který je tzv. interpretován - přímo prováděn ze svého zdrojového tvaru, skripty lze vkládat do HTML kódu WWW stránek, skripty mohou běžet na straně klienta i na straně serveru, pomocí skriptů lze snadno a rychle programovat jednoduché akce např. kontrolu správnosti dat zadaných do formulářů - dynamické HTML pokud lze pomocí skriptů dynamicky (za chodu, resp. v průběhu zobrazení) ovládat různé vlastnosti a parametry HTML kódu stránky, lze tak měnit chování a fungování WWW stránky, například měnit barvy či písmo při přejezdu myší, rozvinutí menu atd. Dynamicky generované WWW stránky - tradiční WWW stránky jsou statické, existují "dopředu" v podobě (statických) souborů s HTML kódem - dynamicky generované WWW stránky neexistují "dopředu", vznikají až v okamžiku konkrétní potřeby, například jako výsledek dotazu nebo jsou sestaveny podle momentálního obsahu nějaké databáze - je problém s jejich "pokrytím" vyhledávacími službami i s umístěním v cache pamětech Tvorba vlastních WWW stránek - místo pro umístění (vystavení) WWW stránek - lze využít služeb typu freeweb (prostor zdarma), vlastní WWW server, fyzický nebo virtuální, pronájem místa na WWW serveru - přenos (upload) stránek - jejich přenesení z místa kde jsou vytvořeny na místo kde jsou vystaveny, řeší se nejčastěji pomocí FTP protokolu - tvorba WWW stránek - ve WYSIWYG režimu (What You See Is What You Get) uživatel vytváří stránky v takovém tvaru v jakém budou zobrazovány, nevyžaduje to znalost HTML jazyka, je to vhodné spíše pro příležitostnou tvorbu, osobní stránky atd., vyžaduje to WYSIWIG editor stránek např. MS Frontpage FTP, Telnet, SSH FTP (File Transfer Protocol) Je protokol z rodiny TCP/IP, je určen pro přenos souborů mezi počítači. Je to jeden z nejstarších protokolů, pracuje na principu klient/server na portech TCP/20 a TCP/21. Je definován v RFC959. Protokol je interaktivní a umožňuje řízení přístupu (přihlašování login/heslo), specifikaci formátu přenášeného souboru (znakově - binárně), výpis vzdáleného adresáře atd. V současné době už není považován za bezpečný a z tohoto důvodu pro něj byla definována některá rozšíření Telnet Je klient/server protokol virtuálního terminálu pro komunikaci mezi stanicemi v síti TCP/IP. Protokol používá port TCP/23. Umožňuje přihlášení ze vzdáleného počítače (klient) pro interaktivní práci na jiném počítači (server). Při přihlášení je obvykle požadována kombinace login/heslo, tyto údaje jsou ale přenášeny po síti nešifrované a protokol proto není považován za bezpečný. SSH (Secure shell) Je program spojený s protokolem, který umožňuje připojit se ke vzdálenému počítači a ovládat ho.

3 Vyhledávání na webu - základní principy - čím větší řád (organizovanost, systém) se vnese do evidence dostupných informací, tím menší bude její záběr - čím dokonalejší je posouzení určité informace, tím více dá práce a zabere času - podrobnější posouzení obsahu dokáže jen člověk, to je pomalé a drahé - velké objemy dokáží zvládnout pouze automatizované techniky, nedokáží posoudit o čem to je, ani jak je to dobré,. - určitý subjekt (vyhledávací služba) systematicky shromažďuje informace o tom, co je kde k dispozici - uživatelé, kteří něco hledají, se pak obrací na vyhledávací službu nikoli na místo, kde tuší že by hledaný objekt mohl existovat - vyhledávací služba poskytne ukazatel na výskyt hledaného objektu Klasifikace vyhledávacích služeb 1. specializované: uzpůsobené např. vyhledávání souborů, vyhledávání lidí, fulltextové vyhledávání v textových dokumentech 2. univerzální: vyhledávají cokoli (v rámci WWW stránek, menu služby Gopher) nebo: 1. samostatné: mají vlastní mechanismus fungování, vlastní servery, vlastní klienty, i vlastní styl práce 2. nadstavbové: jsou vybudovány jako nadstavba nad již existující platformou, typicky nad WWW Současný trend - samostatné služby jsou na ústupu tj. ty, které si vytváří vlastní platformu, hlavně proto, že vyžadují specifické klientské programy a specifický styl práce - uživatelé se musí učit novým znalostem a dovednostem, musí jim být instalovány a udržovány specifické klientské programy - převažují nadstavbové služby - platforma World Wide Web, důvodem je jednoduchost, univerzálnost - pro již existující vyhledávací služby samostatného typu se zřizují brány z/do WWW, umožnit přístup k těmto službám i z prostředí WWW - vyhledávání souborů prostřednictvím služby Archie je dostupné i z WWW (brány ArchiePlex) - novější služby vznikají již rovnou jako nadstavbové, nad WWW např. Nosey Parker (ani nemá vlastního klienta), Four11, BigFoot, WhoWhere (vyhledávání lidí) Univerzální vyhledávací služby - seznamy zdrojů jsou téměř vždy úzce zaměřené na určitou konkrétní oblast, dokáží pojmout relativně malou část toho, co je na Internetu dostupné, zahrnují velký objem lidské práce, stojí a padají se schopnostmi svého autora - katalogy obvykle univerzálně zaměřené, vlastní předmětová hierarchie-soustava hierarchicky uspořádaných kategorií, profesionální záležitost - fulltextové vyhledávače (vyhledávací služby databázového typu) snaží se mapovat co možná nejvíce WWW stránek, dnes až stovky milionů, žádné ruční zatřiďování získaných odkazů, žádná předmětová hierarchie, uživatelé musí klást vyhledávací dotazy - neexistuje ani žádná univerzální vyhledávací strategie - pokud jedna vyhledávací služba nenajde to co hledáte, ještě to neznamená že to neexistuje Vhodnost pro uživatele - vyhledávače (vyhledávací služby fulltextového typu, jako např. Alta Vista, Google,...) jsou vhodné pro takové situace, kdy uživatel: dosti přesně ví, co chce najít, dokáže to (dostatečně) přesně popsat - sestavit vyhledávací dotaz, potřebuje prohledat co nejširší okruh zdrojů, čím přesnější a konkrétnější mám představu, tím lépe mi tento způsob vyhledávání vyhoví - trendy ve vyhledávání: dochází ke kombinování katalogů a fulltextových vyhledávačů-portály - portál soubor služeb zaměřených univerzálně, na široké spektrum uživatelů - vortál (vertikální portál) soubor služeb určených uživatelům v určité specifické oblasti Portály - typické portály dnes nabízí: katalog, fulltextový vyhledávač, fre , freeweb, diskuze, zpravodajství - často také: specializované vyhledávání např. v obchodech na Internetu, vyhledávání osob - nejznámější české portály: Seznam, Atlas, Centrum, Quick, RedBox Kladení dotazů fulltextovým vyhledávačům - vyhledávací dotaz lze většinou zadat pomocí více klíčových slov, klíčové slovo neobsahuje mezeru - pokud se použije více klíčových slov, je nutné vyhledávací službě určit, jaký je vztah mezi jednotlivými slovy všechna klíčová slova alespoň jedno klíčové slovo přesně tak jak je napsáno klíčová slova blízko sebe - čím neurčitější je dotaz, tím neurčitější ( větší ) je odpověď - najde-li se příliš mnoho odpovědí (shod), je nutné dotaz upřesnit (zúžit) - najde-li se příliš málo odpovědí, je nutné dotaz rozšířit (učinit obecnějším) Vyhledávání jako fráze (phrase search) - skupina klíčových slov se hledá přesně tak, jak je napsána (jako tzv. fráze) - fráze se obvykle dává do uvozovek - mezery (a další interpunkční znaménka) jsou významné - tímto způsobem lze hledat i slova, která vyhledávací služba jinak ignoruje (jako příliš častá) Booleovské vyhledávání - umožňuje specifikovat závislost (vztah) mezi klíčovými slovy prostřednictvím Booleovských (logických) operátorů:

4 x AND y (x a y se musí vyskytovat současně) x OR y (alespoň x, nebo alespoň y, nebo oba) NOT x (x se nemá vyskytovat) x NEAR y (x blízko y) Dotazy v přirozené řeči - některé vyhledávací služby nenutí uživatele používat Booleovské operátory, říká se tomu: možnost zadávat dotazy v přirozené řeči - efekt: vyhledávací služba si mezi jednotlivá klíčová slova sama doplní operátor AND - někdy je možné nahradit Booleovské operátory pomocí + a - Jednoduché (simple) vyhledávání - určeno pro nekomplikované dotazy a rychlé použití - typicky jen pro dotazy v přirozené řeči - nemusí dovolovat použití AND, OR atd. Pokročilé (advanced) vyhledávání - umožňuje využít všech fines při zadávání dotazů - vyžaduje znalost konkrétního dotazovacího jazyka Zástupné znaky (wildcards) - jedno klíčové slovo může postihnout více různých slovních tvarů, díky tzv. zástupným znakům (wildcards) - znak * (hvězdička) zastupuje libovolnou posloupnost znaků - znak? (otazník) zastupuje jeden (libovolný) znak - některé vyhledavače je nepřipouští vůbec, některé je připouští pouze na konci klíčových slov, některé je připouští i uprostřed slov Vyhledávání a diakritika - neexistuje obecný návod, velmi záleží na způsobu řešení vyhledávacího stroje (mechanismu) - pro zahraniční vyhledávací služby: nejlépe je zadávat bez diakritiky - pro tuzemské vyhledávací služby: je to individuální, většinou také bez diakritiky - pokud použitá technologie není původní česká, většinou nepodporuje diakritiku - konkrétní způsob kladení dotazů může být u každého vyhledávače jiný, je třeba se s ním seznámit pomocí nápovědy, tipů Upřesňování dotazů - možnosti - v praxi se u fulltextů stává spíše to, že nalezených stránek je příliš mnoho, je nutné výběr zúžit, upřesněním dotazu - přidáváním dalších klíčových slov (ve vazbě AND či NEAR k ostatním), časovým omezením, geografickým omezením např. na doménu.cz, jazykovým omezením Vyhledávání lidí a jejich adres - v Internetu neexistuje nic jako centrální telefonní seznam - existují pouze dílčí seznamy (adresáře), které většinou nejsou mezi sebou koordinovány - jistá centrální evidence je pouze u lidí, kteří se starají o provoz Internetu (správci sítí, domén,...) - uživatelů je obrovské množství, databáze budou vycházet velmi velké - oficiální pokus o koncepční řešení: standard X.500 (ze světa ISO/OSI), těžkopádné - fungující řešení: nástěnky, uživatelé si sami registrují své adresy (a další údaje) u provozovatele databáze, zodpovědnost za data je na jejich vlastníkovi, ten se stará o aktualizace, řeší se tím i ochrana osobních údajů, provozovatel nástěnky se stará jen o technické a provozní aspekty - v ČR existují 2 řešení na principu nástěnky adresář Atlasu (http://lide.atlas.cz), adresář Lidé (http://lide.seznam.cz) - LDAP (Lighweight Directory Access Protocol) odlehčená(lightweight) verze X.500, protokol, kterým může aplikace komunikovat s "nástěnkou" - hledat na nástěnce a stahovat z ní data Vyhledávání telefonních čísel - v zahraničí typická součást adresářových služeb - u nás problém s dostupností dat, zatím nabízí jen Český Telecom (Internet OnLine, v rámci služby QUICK, Vyhledávací rozhraní - různé vyhledávací služby mohou dávat různé výsledky, není rozumné spokojit se jen s výsledky jedné jediné služby, má smysl ptát se více vyhledávacích služeb a pak vhodně sloučit jejich výsledky - vyhledávací rozhraní - formuláře, které umožňují klást dotazy různým vyhledávacím službám z jednoho místa - druh meta-vyhledávací služby - odpověď vrací vždy přímo oslovená služba - hlavní efekt je v pohodlí uživatele, nemusí si pamatovat odkazy na jednotlivé vyhledávací služby, nemusí mezi nimi přecházet - např. vyhledávací služba Alenka Meta-vyhledávací služby - na Internetu bude uzel, který bude přijímat jednotlivé dotazy, každý dotaz pak sám rozhodí mezi konkrétní vyhledávací služby podle vyhledávacího plánu, který si sám sestaví, počká si na odpovědi, a sestaví je do jednoho celku např. odstraní duplicitní odpovědi, výsledek (odpověď) odešle původnímu tazateli - příklady: DogPile, MetaSearch, MetaFind, SavvySearch

5 e-komerce, e-bussines, nakupování na webu, otázky bezpečnosti Produkty vs. služby - dříve: uživatelé si kupovali produkty, produkty se stávaly jejich vlastnictvím, produkty si sami provozovali, sami pokrývali své potřeby (např. vedení určité agendy apod.) - dnes: uživatelé nakupují služby, zajímá je výsledný efekt, nikoli konkrétní způsob jeho dosažení (technické řešení), nekupují si potřebné vybavení (HW, SW, ) do svého vlastnictví, nechtějí riziko neúspěchu projektů, chtějí začít ihned, nechtějí (vysoké) jednorázové a další neurčité náklady, raději dobře predikovatelné náklady na použití - outsourcing: forma externího zajištění konkrétních aktivit, princip, na kterém je obvykle založeno poskytování služeb On-line služby - v podstatě jakákoli služba, která je poskytována prostřednictvím dálkového přístupu např. po Internetu - vyhledávací služby, informační služby, fre , externí zajištění el. pošty, úschovna souborů, osobní agenda - technika poskytování služeb on-line: - prostřednictvím WWW - prostřednictvím terminálového přístupu - prostřednictvím Javy - funkčnost klienta zajišťuje applet jazyka Java ASP Application Service Provider - nový přístup k používání aplikací - aplikace provozuje specializovaný subjekt (ASP, poskytovatel aplikačních služeb) - uživatel tyto služby používá na dálku, prostřednictvím dálkového přístupu - uživatel platí pouze za použití, za poskytnuté služby, nikoli za pořízení aplikace, například podle doby použití, podle počtu transakcí, event. paušálně - výhody: možno využít okamžitě, bez rizika (lze předem vyzkoušet),., i "malí" uživatelé mají šanci používat - ASP: provozuje aplikaci, řeší vztah se zákazníkem e-commerce a e-business - nový fenomén, týká se způsobu podnikání - e-commerce: jen o obchodování, o prodeji - prodej zákazníkům, placení, dodávky, podpora zákazníkům - e-business: zahrnuje další aktivity patřící do podnikání, včetně logistiky - B2C (Business to Consumer) prodej koncovým zákazníkům - B2B (Business to Business) obchodní aktivity mezi firmami navzájem, např. (sub)dodávky - důsledně se využívají možnosti informačních a telekomunikačních technologií včetně Internetu pro marketing pro nabízení produktů a služeb zákazníkům pro objednávání pro placení pro dodávky zboží a služeb (tam kde to jejich povaha umožňuje) pro poskytování podpory uživatelům pro logistiku, pro nejrůznější agendy Princip nákupu na Internetu - virtuální obchod (obchodní dům) obsahuje nabídky různých produktů a služeb - u každého produktu je uvedena cena a popis, často obrázek, někdy odkaz na WWW stránky výrobce, někdy také recenze či názory - kupující má k dispozici virtuální nákupní vozík, do kterého si postupně ukládá zboží které chce koupit - u každého produktu je možnost "zakoupit" - ikonka, po kliknutí je zboží vloženo do nákupního košíku - kupující se může kdykoli do svého nákupního košíku podívat, vidí tam vložené zboží, jeho jednotkovou cenu, počet kusů, momentální cenu celého nákupu - když kupující uzná, že má v nákupním košíku vše co chtěl, odchází k pokladně a platí může si vybrat kterýkoli z platebních mechanismů, které virtuální obchod podporuje (dobírkou, platba předem na účet, po dodání, platební karty, přímé provázání s bankou, elektronické peněženky) může si vybrat také způsob doručení zboží např. dobírkou, zásilkovou službou, poštou, event. elektronicky Platební karty na Internetu - debetní karta: platba se okamžitě strhne z účtu klienta, eventuelní riziko zneužití nese klient - kreditní karta: platbu hradí banka, teprve po odsouhlasení klientem ji strhne z jeho účtu, eventuelní riziko zneužití nese banka - nelze získat vlastnoruční podpis držitele karty - nelze zkontrolovat fyzické držení karty - při on-line transakcích po Internetu se musí vystačit jen s údaji o kartě:jméno majitele, číslo, doba expirace (nikoli PIN) - nebezpečí zneužití: pokud někdo neoprávněný získá údaje o platební kartě, může ji použít k zaplacení bez vědomí majitele, údaje lze zjistit například při placení kartou v benzínové pumpy, v obchodě atd. - zneužití kreditní karty: následky nese banka, majitel má určitou spoluúčast (např. do výše 50 USD) - zneužití debetní karty: následky nese majitel karty Internet a bezpečnost - bezpečnost není absolutní - bezpečnost je relativní - má vždy určitou míru (velikost, úroveň), má smysl bavit se o tom, jestli poskytovaná úroveň bezpečnosti je dostatečná vzhledem k účelu využití - poskytovaná míra bezpečnosti je na Internetu nízká

6 - přenosové mechanismy TCP/IP fungují jako nezabezpečené, nesnaží se šifrovat ani jinak zabezpečovat přenášená data - TCP/IP aplikace jsou poměrně důvěřivé, lze např. snadno zfalšovat hlavičky ů - bezpečnost na Internetu lze zvýšit řešeními na transportní a aplikační úrovni, "inkrementálním způsobem" - zvýšení bezpečnosti bývá doprovázeno snížením snadnosti použití, zvýšení bezpečnosti něco stojí - v praxi záleží na tom, jaká jsou možná ohrožení, co je ohroženo, jaké jsou možné důsledky atd., výsledkem důkladné rozvahy by mělo být formulování tzv. bezpečnostní politiky Bezpečnost připojení k Internetu - připojení firemní (domácí) sítě k Internetu, provozovatel chce umožnit uživatelům firemní sítě přístup do veřejného Internetu, eventuelně může chtít jejich přístup ven nějak omezovat, současně chce chránit připojenou síť před neoprávněným přístupem zvenčí proti útokům hackerů, chce efektivně využít připojení - optimalizovat datové toky - řešení se obecně označuje jako FIREWALL - každý firewall má obecně dvě funkce: omezující, povolující Proxy brána - na úrovni aplikační vrstvy, díky tomu rozumí konkrétním požadavkům a dokáže lépe posoudit jejich oprávněnost, dokáže plnit i další fce: omezování přístupů na nežádoucí servery, žurnálování-vedení evidence přístupů, cacheování-pamatuje si načtené stránky, při další žádosti je dokáže poskytnout sám Elektronické podpisy - dokáží zajistit: - identifikaci zjištění kdo je autorem/odesilatelem/původcem - autentifikaci ověření identity autora/odesilatele/původce - integritu pokud byla zpráva jakkoli pozměněna, ihned se to pozná - nepopiratelnost autor/původce nemůže popřít své autorství - elektronické podpisy jsou založeny na technologii tzv. asymetrického šifrování - neřeší: důvěrnost - to aby se k obsahu zprávy nedostal někdo nepovolaný, ale i toto lze zajistit pomocí asymetrického šifrování

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

Počítačové sítě, v. 3.4

Počítačové sítě, v. 3.4 Počítačové sítě, v. 3.4 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 12: Vývoj výpočetního modelu J. Peterka, 2009 Slide č. 1 co je výpočetní model?

Více

Maturitní téma: Internet (Internet, elektronická pošta a další internetové komunikační služby)

Maturitní téma: Internet (Internet, elektronická pošta a další internetové komunikační služby) Maturitní téma: Internet (Internet, elektronická pošta a další internetové komunikační služby) Historie Internetu ARPANET byla zárodečná síť, vytvořili ji v USA lidé z akademické sféry za peníze vojáků,

Více

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA OSTRAVA 2009 Recenzent: Doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. Název: TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ Autoři: RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD.,

Více

Pokročilá tvorba webu

Pokročilá tvorba webu Rozšíření výuky informačních technologií na Gymnáziu Pacov Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0008 Pokročilá tvorba webu Výukový materiál Bc. Patrik Jíra 27. 12. 2009 Tento projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Projekt Cesta za poznáním OS Dítě s diabetem Zpracoval: Marek Folwarczny Projekt Cesta za poznáním je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium Obor: přírodopis technická a informační výchova INTERNET A WORLD WIDE

Více

Zdeněk Vlk E-business (E-commerce) a jazyk XML

Zdeněk Vlk E-business (E-commerce) a jazyk XML Zdeněk Vlk E-business (E-commerce) a jazyk XML Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky E-business (E-commerce) a jazyk XML Bakalářská práce Autor: Zdeněk Vlk Vedoucí diplomové práce:

Více

Informační technologie v biologických vědách I

Informační technologie v biologických vědách I Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Katedra biologie Informační technologie v biologických vědách I (Studijní opory pro distanční studium) v. 1.0 Marcel Štofik Ústí nad Labem 2013 Stručný

Více

Aplikovaná informatika 2

Aplikovaná informatika 2 Aplikovaná informatika 2 Pavla Langrová Aplikovaná informatika 2 1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. Aplikovaná informatika

Více

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU PRO VEŘEJNOU SPRÁVU www.vzdelavanivcr.cz INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU

Více

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT

Více

Návrh webového obchodu

Návrh webového obchodu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh webového obchodu Bakalářská práce Autor: Alyabyev Alexandr Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Růžička,

Více

Úřadu pro veřejné informační systémy

Úřadu pro veřejné informační systémy Úřadu pro veřejné informační systémy Ročník I Praha 2000 Částka 2 OBSAH: ČÁST NORMATIVNÍ Standard ISVS pro komunikaci informačních systémů na bázi protokolů TCP/IP, verze 1.3 Vydal Úřad pro veřejné informační

Více

První kroky s internetem

První kroky s internetem První kroky s internetem David Procházka 3., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3884. publikaci Odpovědný redaktor Dušan Mikeš Sazba Dušan Mikeš Návrh a

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

Slovníček pojmů z adpnet.cz

Slovníček pojmů z adpnet.cz Slovníček pojmů z adpnet.cz Pojem Popis.com.edu.gov.org COMmercial, komerční. Doména nejvyšší úrovně (TLD) užívaná výdělečnými organizacemi, nejvíce je rozšířena v USA a Kanadě. EDUcation, vzdělávání.

Více

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE RADEK FILIP ČESKÉ BUDĚJOVICE 2003 Anotace: Tato práce

Více

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator).

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator). Koncepce webu Základní pojmy Internet a jeho služby Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí. Počítače mezi sebou komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Internet poskytuje

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Webové stránky jako archiválie? David Kakrda

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Webové stránky jako archiválie? David Kakrda Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Webové stránky jako archiválie? David Kakrda Bakalářská práce 2009 Souhrn Tato práce se zabývá dlouhodobým uchováváním webových stránek jako archivních dokumentů.

Více

Aplikace pro obchodování na internetu

Aplikace pro obchodování na internetu MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro obchodování na internetu Amir Džaferagič BRNO 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Všechny

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Ing. Marek Horváth 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1.

Více

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML?

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML? Úvodem Předmětem této brožury je FrontPage 2000 a jejím cílem je praktické zvládnutí základů tvorby webových stránek. Nebudeme se detailně zabývat prostředím aplikace FrontPage nebo podrobnostmi jednotlivých

Více

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013 MÉDIA A SVĚT ICT Mgr. Lenka Fojtíková Havířov 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0170

Více

Uživatel v síti. Internet je globální, podléhá ale lokálním vlivům. vzniká řada problémů dříve nebývalých

Uživatel v síti. Internet je globální, podléhá ale lokálním vlivům. vzniká řada problémů dříve nebývalých A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Uživatel v síti Internet je globální, podléhá ale lokálním vlivům zákony regulační opatření etika kulturní zvyklosti jazyková specifika

Více

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Třísková Informační technologie

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Metodika tvorby webových aplikací

Metodika tvorby webových aplikací BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Metodika tvorby webových aplikací Bakalářská páce Stanislav Němec březen/2009 BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Katedra informačních technologií Metodika tvorby webových aplikací

Více