Maturitní otázka číslo 13: Internet (World Wide Web a další internetové služby z pohledu uživatele)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní otázka číslo 13: Internet (World Wide Web a další internetové služby z pohledu uživatele)"

Transkript

1 Maturitní otázka číslo 13: Internet (World Wide Web a další internetové služby z pohledu uživatele) WWW - princip hypertextu, browsery - hypertext je (původně lineární) text, uzpůsobený pro přeskakování z myšlenky na myšlenku - přeskakování v hypertextu je označováno jako brouzdání (browsing, to browse) - informace jsou členěny na (relativně malé) jednotky, zvané stránky (pages), v rámci stránek jsou informace uspořádány (víceméně) lineárně - stránky se mohou nalézat na různých (libovolných) místech - plně distribuované - mezi stránkami mohou existovat libovolné vazby - stránky mohou být vzájemně provázány dle libosti, vazby jsou aktivní odkazy, jejich navolením lze vyvolat přechod na jiné místo, odkazy jsou jednosměrné - práce s hypertextem je brouzdání (browsing) - postupné procházení stránkami, s přeskoky pomocí odkazů, uživatel (čtenář) si sám volí jak bude stránkami procházet podle svých zájmů, potřeb, schopností, "přijímá informace" v takovém sledu, objemu a rychlosti, jaký mu vyhovuje - hypertextová podoba je "autorským dílem", záleží na autorovi, jak dobře či špatně (přehledně či nepřehledně) rozdělí původně "lineární" informace do jednotlivých stránek a jak je mezi sebou prováže Historie WWW : vyvinut ve středisku CERN (Švýcarsko) jako prostředek sdílení informací v komunitě fyziků vysokých energií (Tim Berners-Lee) - především jako textová služba (Andreesen, Bina): rozhodnutí vyvinout NCSA Mosaic : NCSA Mosaic k dispozici a volně šiřitelný, WWW začíná získávat velkou popularitu (Clark, Andreesen): založení Netscape Communications, browser Navigátor, WWW se začíná prosazovat i v komerčním světě, vzniká W3C consorcium : Microsoft si všímá Internetu, browser Internet Explorer - léto 1996: začíná "válka browserů" (MS IE 3.0 vs. NS Navigator ) Vývoj WWW - původně: služba jen pro zpřístupnění textů, nepodporovala grafiku, autoři měli strach ze zneužití, že lidé naskenují tištěné texty a udělají z nich obrázek, podpora grafiky se objevila až u NCSA Mosaic - dnes: podpora celé řady multimediálních formátů, původně: řešeno pomocí externích aplikací či doplňků - helperů, plug-inů, později podpora zabudována přímo do browseru jako integrální součást - původně: skromné prezentační schopnosti - dnes: velmi dobré prezentační schopnosti, schopnost podat informace v "atraktivním obalu" - původně: WWW byl službou - dnes: je současně i platformou pro poskytování dalších služeb - vyhledávání, adresáře, aplikace.. Proč WWW tak uspěl? - protože jeho základní princip (hypertext) dobře odpovídá způsobu lidského myšlení - protože vychází vstříc lidské slabosti pro hezký obal - protože je neskromný, vyžaduje větší přenosové kapacity, výkonnější počítače,... - protože dokázal zlidštit Internet a práci v něm, učinit ji mnohem jednodušší a intuitivnější, z Internetu jen pro odborníky udělal Internet pro každého - protože dokázal nabídnout atraktivní funkce i komerční sféře, stal se předmětem podnikání, místem podnikání, prostředkem podpory podnikání, marketingovým nástrojem - protože přišel ve správný okamžik Architektura WWW - vychází z architektury klient/server - předpokládá následující dělbu práce: - server (WWW server): uchovává jednotlivé WWW stránky, na (explicitní) žádost je poskytuje svým klientům - klient (WWW prohlížeč, browser) si vyzvedává stránky od serverů, zobrazuje je uživateli, zprostředkovává brouzdání - pro korektní fungování WWW musí existovat všeobecně dodržované konvence o: - formátu WWW stránek (zápisu jejich obsahu), jazyk HTML (HyperText Markup Language) - způsobu přenosu stránek (mezi serverem a klientem), protokol HTTP (HyperText Transfer Protocol) - klient (browser) rozhoduje o zobrazení (rendering-u) objektů různých typů podle svých grafických možností, některé formáty dokáže zpracovat sám, pro jiné volá externí programy (helpery) nebo "nesamostatné moduly" (plug-in) - dnešní WWW klienti dokáží pracovat současně i jako klienti dalších služeb (hlavně FTP a Gopher), obsahují příslušné interprety a protokolové klienty Filosofie jazyka HTML - říká: čím je text (např. nadpisem, zvýrazněným textem, číslovaným seznamem,...) - neříká: jak přesně má text vypadat, o tom, jak bude text vypadat (zobrazen), rozhoduje až klient (WWW prohlížeč) Struktura WWW stránky - hlavička (header): obsahuje "technické" informace titulek (<TITLE>) kódování

2 metadata např. klíčová slova, informace o autorovi, rating stránek vazba na skripty, CSS, - tělo (body): obsahuje vlastní HTML kód stránky Vývoj jazyka HTML - původně: pouze jednoduché prezentační možnosti (6 druhů nadpisů, tučné písmo, kurzíva, seznamy..), jednosměrná prezentace (žádná možnost jak dopravovat data směrem k serveru) - později: zavedení zpětné vazby (formuláře, je možná vyšší interaktivita (zadávání dotazů)), větší prezentační možnosti (různé druhy písma..) - cascading style sheets - analogie šablon u textových procesorů, umožňuje specifikovat vlastnosti objektů samostatně (pomocí šablony) a tu pak aplikovat - Java applety a ActiveX objekty - výkonné "programy", nikoli ve zdrojovém tvaru - skripty - do HTML kódu je možné vkládat výkonný kód ve zdrojovém tvaru, který je interpretován, v rámci HTML lze programovat - existence zpětné vazby otevírá prostor pro zpřístupnění různých aplikací skrze službu WWW Cascading Style Sheets - idea: konkrétní specifikace požadavků na formátování nebude součástí toho, co má být formátováno, ale bude soustředěna do samotného objektu (style sheetu) - výhoda: lépe se to udržuje, různé styly lze použít opakovaně, Java revoluce ve světě PC: - původní předpoklad: po síti jsou přenášena pouze "čistá data", vše potřebné pro jejich zpracování je k dispozici tam kam data směřují - myšlenka Javy: k datům se "přibalí" vše potřebné pro jejich zpracování - zobrazení, přehrátí,, po sítí se budou přenášet i programy (výkonné prvky, kód), spouštěné budou na koncovém uzlu, po použití bude takovýto program smazán - Java je jazyk, ve kterém se píší takovéto programy tzv. applety revoluce ve světě WWW: - applety mohou být vkládány do WWW stránek - výrazné zvýšení prezentačních možností stránek - applet je program který běží na straně uživatele (klienta) - servlet je program který běží na straně serveru, zajišťuje různé funkce, například bránu do jiné aplikace, generování - skript je program ve zdrojovém tvaru, který je tzv. interpretován - přímo prováděn ze svého zdrojového tvaru, skripty lze vkládat do HTML kódu WWW stránek, skripty mohou běžet na straně klienta i na straně serveru, pomocí skriptů lze snadno a rychle programovat jednoduché akce např. kontrolu správnosti dat zadaných do formulářů - dynamické HTML pokud lze pomocí skriptů dynamicky (za chodu, resp. v průběhu zobrazení) ovládat různé vlastnosti a parametry HTML kódu stránky, lze tak měnit chování a fungování WWW stránky, například měnit barvy či písmo při přejezdu myší, rozvinutí menu atd. Dynamicky generované WWW stránky - tradiční WWW stránky jsou statické, existují "dopředu" v podobě (statických) souborů s HTML kódem - dynamicky generované WWW stránky neexistují "dopředu", vznikají až v okamžiku konkrétní potřeby, například jako výsledek dotazu nebo jsou sestaveny podle momentálního obsahu nějaké databáze - je problém s jejich "pokrytím" vyhledávacími službami i s umístěním v cache pamětech Tvorba vlastních WWW stránek - místo pro umístění (vystavení) WWW stránek - lze využít služeb typu freeweb (prostor zdarma), vlastní WWW server, fyzický nebo virtuální, pronájem místa na WWW serveru - přenos (upload) stránek - jejich přenesení z místa kde jsou vytvořeny na místo kde jsou vystaveny, řeší se nejčastěji pomocí FTP protokolu - tvorba WWW stránek - ve WYSIWYG režimu (What You See Is What You Get) uživatel vytváří stránky v takovém tvaru v jakém budou zobrazovány, nevyžaduje to znalost HTML jazyka, je to vhodné spíše pro příležitostnou tvorbu, osobní stránky atd., vyžaduje to WYSIWIG editor stránek např. MS Frontpage FTP, Telnet, SSH FTP (File Transfer Protocol) Je protokol z rodiny TCP/IP, je určen pro přenos souborů mezi počítači. Je to jeden z nejstarších protokolů, pracuje na principu klient/server na portech TCP/20 a TCP/21. Je definován v RFC959. Protokol je interaktivní a umožňuje řízení přístupu (přihlašování login/heslo), specifikaci formátu přenášeného souboru (znakově - binárně), výpis vzdáleného adresáře atd. V současné době už není považován za bezpečný a z tohoto důvodu pro něj byla definována některá rozšíření Telnet Je klient/server protokol virtuálního terminálu pro komunikaci mezi stanicemi v síti TCP/IP. Protokol používá port TCP/23. Umožňuje přihlášení ze vzdáleného počítače (klient) pro interaktivní práci na jiném počítači (server). Při přihlášení je obvykle požadována kombinace login/heslo, tyto údaje jsou ale přenášeny po síti nešifrované a protokol proto není považován za bezpečný. SSH (Secure shell) Je program spojený s protokolem, který umožňuje připojit se ke vzdálenému počítači a ovládat ho.

3 Vyhledávání na webu - základní principy - čím větší řád (organizovanost, systém) se vnese do evidence dostupných informací, tím menší bude její záběr - čím dokonalejší je posouzení určité informace, tím více dá práce a zabere času - podrobnější posouzení obsahu dokáže jen člověk, to je pomalé a drahé - velké objemy dokáží zvládnout pouze automatizované techniky, nedokáží posoudit o čem to je, ani jak je to dobré,. - určitý subjekt (vyhledávací služba) systematicky shromažďuje informace o tom, co je kde k dispozici - uživatelé, kteří něco hledají, se pak obrací na vyhledávací službu nikoli na místo, kde tuší že by hledaný objekt mohl existovat - vyhledávací služba poskytne ukazatel na výskyt hledaného objektu Klasifikace vyhledávacích služeb 1. specializované: uzpůsobené např. vyhledávání souborů, vyhledávání lidí, fulltextové vyhledávání v textových dokumentech 2. univerzální: vyhledávají cokoli (v rámci WWW stránek, menu služby Gopher) nebo: 1. samostatné: mají vlastní mechanismus fungování, vlastní servery, vlastní klienty, i vlastní styl práce 2. nadstavbové: jsou vybudovány jako nadstavba nad již existující platformou, typicky nad WWW Současný trend - samostatné služby jsou na ústupu tj. ty, které si vytváří vlastní platformu, hlavně proto, že vyžadují specifické klientské programy a specifický styl práce - uživatelé se musí učit novým znalostem a dovednostem, musí jim být instalovány a udržovány specifické klientské programy - převažují nadstavbové služby - platforma World Wide Web, důvodem je jednoduchost, univerzálnost - pro již existující vyhledávací služby samostatného typu se zřizují brány z/do WWW, umožnit přístup k těmto službám i z prostředí WWW - vyhledávání souborů prostřednictvím služby Archie je dostupné i z WWW (brány ArchiePlex) - novější služby vznikají již rovnou jako nadstavbové, nad WWW např. Nosey Parker (ani nemá vlastního klienta), Four11, BigFoot, WhoWhere (vyhledávání lidí) Univerzální vyhledávací služby - seznamy zdrojů jsou téměř vždy úzce zaměřené na určitou konkrétní oblast, dokáží pojmout relativně malou část toho, co je na Internetu dostupné, zahrnují velký objem lidské práce, stojí a padají se schopnostmi svého autora - katalogy obvykle univerzálně zaměřené, vlastní předmětová hierarchie-soustava hierarchicky uspořádaných kategorií, profesionální záležitost - fulltextové vyhledávače (vyhledávací služby databázového typu) snaží se mapovat co možná nejvíce WWW stránek, dnes až stovky milionů, žádné ruční zatřiďování získaných odkazů, žádná předmětová hierarchie, uživatelé musí klást vyhledávací dotazy - neexistuje ani žádná univerzální vyhledávací strategie - pokud jedna vyhledávací služba nenajde to co hledáte, ještě to neznamená že to neexistuje Vhodnost pro uživatele - vyhledávače (vyhledávací služby fulltextového typu, jako např. Alta Vista, Google,...) jsou vhodné pro takové situace, kdy uživatel: dosti přesně ví, co chce najít, dokáže to (dostatečně) přesně popsat - sestavit vyhledávací dotaz, potřebuje prohledat co nejširší okruh zdrojů, čím přesnější a konkrétnější mám představu, tím lépe mi tento způsob vyhledávání vyhoví - trendy ve vyhledávání: dochází ke kombinování katalogů a fulltextových vyhledávačů-portály - portál soubor služeb zaměřených univerzálně, na široké spektrum uživatelů - vortál (vertikální portál) soubor služeb určených uživatelům v určité specifické oblasti Portály - typické portály dnes nabízí: katalog, fulltextový vyhledávač, fre , freeweb, diskuze, zpravodajství - často také: specializované vyhledávání např. v obchodech na Internetu, vyhledávání osob - nejznámější české portály: Seznam, Atlas, Centrum, Quick, RedBox Kladení dotazů fulltextovým vyhledávačům - vyhledávací dotaz lze většinou zadat pomocí více klíčových slov, klíčové slovo neobsahuje mezeru - pokud se použije více klíčových slov, je nutné vyhledávací službě určit, jaký je vztah mezi jednotlivými slovy všechna klíčová slova alespoň jedno klíčové slovo přesně tak jak je napsáno klíčová slova blízko sebe - čím neurčitější je dotaz, tím neurčitější ( větší ) je odpověď - najde-li se příliš mnoho odpovědí (shod), je nutné dotaz upřesnit (zúžit) - najde-li se příliš málo odpovědí, je nutné dotaz rozšířit (učinit obecnějším) Vyhledávání jako fráze (phrase search) - skupina klíčových slov se hledá přesně tak, jak je napsána (jako tzv. fráze) - fráze se obvykle dává do uvozovek - mezery (a další interpunkční znaménka) jsou významné - tímto způsobem lze hledat i slova, která vyhledávací služba jinak ignoruje (jako příliš častá) Booleovské vyhledávání - umožňuje specifikovat závislost (vztah) mezi klíčovými slovy prostřednictvím Booleovských (logických) operátorů:

4 x AND y (x a y se musí vyskytovat současně) x OR y (alespoň x, nebo alespoň y, nebo oba) NOT x (x se nemá vyskytovat) x NEAR y (x blízko y) Dotazy v přirozené řeči - některé vyhledávací služby nenutí uživatele používat Booleovské operátory, říká se tomu: možnost zadávat dotazy v přirozené řeči - efekt: vyhledávací služba si mezi jednotlivá klíčová slova sama doplní operátor AND - někdy je možné nahradit Booleovské operátory pomocí + a - Jednoduché (simple) vyhledávání - určeno pro nekomplikované dotazy a rychlé použití - typicky jen pro dotazy v přirozené řeči - nemusí dovolovat použití AND, OR atd. Pokročilé (advanced) vyhledávání - umožňuje využít všech fines při zadávání dotazů - vyžaduje znalost konkrétního dotazovacího jazyka Zástupné znaky (wildcards) - jedno klíčové slovo může postihnout více různých slovních tvarů, díky tzv. zástupným znakům (wildcards) - znak * (hvězdička) zastupuje libovolnou posloupnost znaků - znak? (otazník) zastupuje jeden (libovolný) znak - některé vyhledavače je nepřipouští vůbec, některé je připouští pouze na konci klíčových slov, některé je připouští i uprostřed slov Vyhledávání a diakritika - neexistuje obecný návod, velmi záleží na způsobu řešení vyhledávacího stroje (mechanismu) - pro zahraniční vyhledávací služby: nejlépe je zadávat bez diakritiky - pro tuzemské vyhledávací služby: je to individuální, většinou také bez diakritiky - pokud použitá technologie není původní česká, většinou nepodporuje diakritiku - konkrétní způsob kladení dotazů může být u každého vyhledávače jiný, je třeba se s ním seznámit pomocí nápovědy, tipů Upřesňování dotazů - možnosti - v praxi se u fulltextů stává spíše to, že nalezených stránek je příliš mnoho, je nutné výběr zúžit, upřesněním dotazu - přidáváním dalších klíčových slov (ve vazbě AND či NEAR k ostatním), časovým omezením, geografickým omezením např. na doménu.cz, jazykovým omezením Vyhledávání lidí a jejich adres - v Internetu neexistuje nic jako centrální telefonní seznam - existují pouze dílčí seznamy (adresáře), které většinou nejsou mezi sebou koordinovány - jistá centrální evidence je pouze u lidí, kteří se starají o provoz Internetu (správci sítí, domén,...) - uživatelů je obrovské množství, databáze budou vycházet velmi velké - oficiální pokus o koncepční řešení: standard X.500 (ze světa ISO/OSI), těžkopádné - fungující řešení: nástěnky, uživatelé si sami registrují své adresy (a další údaje) u provozovatele databáze, zodpovědnost za data je na jejich vlastníkovi, ten se stará o aktualizace, řeší se tím i ochrana osobních údajů, provozovatel nástěnky se stará jen o technické a provozní aspekty - v ČR existují 2 řešení na principu nástěnky adresář Atlasu (http://lide.atlas.cz), adresář Lidé (http://lide.seznam.cz) - LDAP (Lighweight Directory Access Protocol) odlehčená(lightweight) verze X.500, protokol, kterým může aplikace komunikovat s "nástěnkou" - hledat na nástěnce a stahovat z ní data Vyhledávání telefonních čísel - v zahraničí typická součást adresářových služeb - u nás problém s dostupností dat, zatím nabízí jen Český Telecom (Internet OnLine, v rámci služby QUICK, Vyhledávací rozhraní - různé vyhledávací služby mohou dávat různé výsledky, není rozumné spokojit se jen s výsledky jedné jediné služby, má smysl ptát se více vyhledávacích služeb a pak vhodně sloučit jejich výsledky - vyhledávací rozhraní - formuláře, které umožňují klást dotazy různým vyhledávacím službám z jednoho místa - druh meta-vyhledávací služby - odpověď vrací vždy přímo oslovená služba - hlavní efekt je v pohodlí uživatele, nemusí si pamatovat odkazy na jednotlivé vyhledávací služby, nemusí mezi nimi přecházet - např. vyhledávací služba Alenka Meta-vyhledávací služby - na Internetu bude uzel, který bude přijímat jednotlivé dotazy, každý dotaz pak sám rozhodí mezi konkrétní vyhledávací služby podle vyhledávacího plánu, který si sám sestaví, počká si na odpovědi, a sestaví je do jednoho celku např. odstraní duplicitní odpovědi, výsledek (odpověď) odešle původnímu tazateli - příklady: DogPile, MetaSearch, MetaFind, SavvySearch

5 e-komerce, e-bussines, nakupování na webu, otázky bezpečnosti Produkty vs. služby - dříve: uživatelé si kupovali produkty, produkty se stávaly jejich vlastnictvím, produkty si sami provozovali, sami pokrývali své potřeby (např. vedení určité agendy apod.) - dnes: uživatelé nakupují služby, zajímá je výsledný efekt, nikoli konkrétní způsob jeho dosažení (technické řešení), nekupují si potřebné vybavení (HW, SW, ) do svého vlastnictví, nechtějí riziko neúspěchu projektů, chtějí začít ihned, nechtějí (vysoké) jednorázové a další neurčité náklady, raději dobře predikovatelné náklady na použití - outsourcing: forma externího zajištění konkrétních aktivit, princip, na kterém je obvykle založeno poskytování služeb On-line služby - v podstatě jakákoli služba, která je poskytována prostřednictvím dálkového přístupu např. po Internetu - vyhledávací služby, informační služby, fre , externí zajištění el. pošty, úschovna souborů, osobní agenda - technika poskytování služeb on-line: - prostřednictvím WWW - prostřednictvím terminálového přístupu - prostřednictvím Javy - funkčnost klienta zajišťuje applet jazyka Java ASP Application Service Provider - nový přístup k používání aplikací - aplikace provozuje specializovaný subjekt (ASP, poskytovatel aplikačních služeb) - uživatel tyto služby používá na dálku, prostřednictvím dálkového přístupu - uživatel platí pouze za použití, za poskytnuté služby, nikoli za pořízení aplikace, například podle doby použití, podle počtu transakcí, event. paušálně - výhody: možno využít okamžitě, bez rizika (lze předem vyzkoušet),., i "malí" uživatelé mají šanci používat - ASP: provozuje aplikaci, řeší vztah se zákazníkem e-commerce a e-business - nový fenomén, týká se způsobu podnikání - e-commerce: jen o obchodování, o prodeji - prodej zákazníkům, placení, dodávky, podpora zákazníkům - e-business: zahrnuje další aktivity patřící do podnikání, včetně logistiky - B2C (Business to Consumer) prodej koncovým zákazníkům - B2B (Business to Business) obchodní aktivity mezi firmami navzájem, např. (sub)dodávky - důsledně se využívají možnosti informačních a telekomunikačních technologií včetně Internetu pro marketing pro nabízení produktů a služeb zákazníkům pro objednávání pro placení pro dodávky zboží a služeb (tam kde to jejich povaha umožňuje) pro poskytování podpory uživatelům pro logistiku, pro nejrůznější agendy Princip nákupu na Internetu - virtuální obchod (obchodní dům) obsahuje nabídky různých produktů a služeb - u každého produktu je uvedena cena a popis, často obrázek, někdy odkaz na WWW stránky výrobce, někdy také recenze či názory - kupující má k dispozici virtuální nákupní vozík, do kterého si postupně ukládá zboží které chce koupit - u každého produktu je možnost "zakoupit" - ikonka, po kliknutí je zboží vloženo do nákupního košíku - kupující se může kdykoli do svého nákupního košíku podívat, vidí tam vložené zboží, jeho jednotkovou cenu, počet kusů, momentální cenu celého nákupu - když kupující uzná, že má v nákupním košíku vše co chtěl, odchází k pokladně a platí může si vybrat kterýkoli z platebních mechanismů, které virtuální obchod podporuje (dobírkou, platba předem na účet, po dodání, platební karty, přímé provázání s bankou, elektronické peněženky) může si vybrat také způsob doručení zboží např. dobírkou, zásilkovou službou, poštou, event. elektronicky Platební karty na Internetu - debetní karta: platba se okamžitě strhne z účtu klienta, eventuelní riziko zneužití nese klient - kreditní karta: platbu hradí banka, teprve po odsouhlasení klientem ji strhne z jeho účtu, eventuelní riziko zneužití nese banka - nelze získat vlastnoruční podpis držitele karty - nelze zkontrolovat fyzické držení karty - při on-line transakcích po Internetu se musí vystačit jen s údaji o kartě:jméno majitele, číslo, doba expirace (nikoli PIN) - nebezpečí zneužití: pokud někdo neoprávněný získá údaje o platební kartě, může ji použít k zaplacení bez vědomí majitele, údaje lze zjistit například při placení kartou v benzínové pumpy, v obchodě atd. - zneužití kreditní karty: následky nese banka, majitel má určitou spoluúčast (např. do výše 50 USD) - zneužití debetní karty: následky nese majitel karty Internet a bezpečnost - bezpečnost není absolutní - bezpečnost je relativní - má vždy určitou míru (velikost, úroveň), má smysl bavit se o tom, jestli poskytovaná úroveň bezpečnosti je dostatečná vzhledem k účelu využití - poskytovaná míra bezpečnosti je na Internetu nízká

6 - přenosové mechanismy TCP/IP fungují jako nezabezpečené, nesnaží se šifrovat ani jinak zabezpečovat přenášená data - TCP/IP aplikace jsou poměrně důvěřivé, lze např. snadno zfalšovat hlavičky ů - bezpečnost na Internetu lze zvýšit řešeními na transportní a aplikační úrovni, "inkrementálním způsobem" - zvýšení bezpečnosti bývá doprovázeno snížením snadnosti použití, zvýšení bezpečnosti něco stojí - v praxi záleží na tom, jaká jsou možná ohrožení, co je ohroženo, jaké jsou možné důsledky atd., výsledkem důkladné rozvahy by mělo být formulování tzv. bezpečnostní politiky Bezpečnost připojení k Internetu - připojení firemní (domácí) sítě k Internetu, provozovatel chce umožnit uživatelům firemní sítě přístup do veřejného Internetu, eventuelně může chtít jejich přístup ven nějak omezovat, současně chce chránit připojenou síť před neoprávněným přístupem zvenčí proti útokům hackerů, chce efektivně využít připojení - optimalizovat datové toky - řešení se obecně označuje jako FIREWALL - každý firewall má obecně dvě funkce: omezující, povolující Proxy brána - na úrovni aplikační vrstvy, díky tomu rozumí konkrétním požadavkům a dokáže lépe posoudit jejich oprávněnost, dokáže plnit i další fce: omezování přístupů na nežádoucí servery, žurnálování-vedení evidence přístupů, cacheování-pamatuje si načtené stránky, při další žádosti je dokáže poskytnout sám Elektronické podpisy - dokáží zajistit: - identifikaci zjištění kdo je autorem/odesilatelem/původcem - autentifikaci ověření identity autora/odesilatele/původce - integritu pokud byla zpráva jakkoli pozměněna, ihned se to pozná - nepopiratelnost autor/původce nemůže popřít své autorství - elektronické podpisy jsou založeny na technologii tzv. asymetrického šifrování - neřeší: důvěrnost - to aby se k obsahu zprávy nedostal někdo nepovolaný, ale i toto lze zajistit pomocí asymetrického šifrování

Úvod do informatiky 5)

Úvod do informatiky 5) PŘEHLED PŘEDNÁŠKY Internet Protokol a služba Jmenná služba (DNS) URL adresa Elektronická pošta Přenos souborů (FTP) World Wide Web (WWW) Téměř zapomenuté služby 1 INTERNET 2 PROTOKOL A SLUŽBA Protokol

Více

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Pavel Petr Petr.USII@upce.cz 1 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro

Více

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.3. Část 10: World Wide Web

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.3. Část 10: World Wide Web v. 2.3 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Rodina protokolů, verze 2.3 Část 10: World Wide Web Jiří Peterka, 2006 v. 2.3 Prehistorie WWW dr. Vannevar

Více

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Fungování internetu je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ve kterých

Více

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1 Celosvětová síť Internet IKT pro PD1 Síť Internet Internet - celosvětová síť navzájem propojených počítačů, nebo specializovaných zařízení. Propojuje instituce nejrůznější povahy i soukromé osoby. Umožňuje

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Internet, intranet a síťové protokoly

Internet, intranet a síťové protokoly Internet? 13.2.1992 Internet, intranet a síťové protokoly Slavnostní připojení Československa k Internetu Internet? Internet je prostředkem a ne cílem Důležitost skladu se snižuje; začala fáze net ekonomiky

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

Malý průvodce Internetem

Malý průvodce Internetem Malý průvodce Internetem Úvod Toto povídání by mělo sloužit jako užitečný zdroj informací pro ty, co o Internetu zatím mnoho neví nebo o něm jen slyšeli a neví, co si pod tím slovem představit. Klade si

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Ing. Jitka Dařbujanová. E-mail, SSL, News, elektronické konference

Ing. Jitka Dařbujanová. E-mail, SSL, News, elektronické konference Ing. Jitka Dařbujanová E-mail, SSL, News, elektronické konference Elementární služba s dlouhou historií Původně určena pro přenášení pouze textových ASCII zpráv poté rozšíření MIME Pro příjem pošty potřebujete

Více

File Transfer Protocol (FTP)

File Transfer Protocol (FTP) File Transfer Protocol (FTP) protokol pro přenos souborů, jeden z klasických RFC 959 přehled specifikací na http://www.wu-ftpd.org/rfc/ opět architektura klient-server navržen s ohledem na efektivní využívání

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Uživatel počítačové sítě

Uživatel počítačové sítě Uživatel počítačové sítě Intenzivní kurz CBA Daniel Klimeš, Ivo Šnábl Program kurzu Úterý 8.3.2005 15.00 18.00 Teoretická část Středa 9.3.2005 15.00 19.00 Praktická práce s počítačem Úterý 15.3.2005 15.00

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování Principy fungování WWW serverů a browserů Internetové publikování Historie WWW 50. léta Douglas Engelbert provázané dokumenty 1980 Ted Nelson projekt Xanadu 1989 CERN Ženeva - Tim Berners-Lee Program pro

Více

Audit bezpečnosti počítačové sítě. Předmět: Správa počítačových sítí Jiří Kalenský kalenj1@fel.cvut.cz

Audit bezpečnosti počítačové sítě. Předmět: Správa počítačových sítí Jiří Kalenský kalenj1@fel.cvut.cz Audit bezpečnosti počítačové sítě Předmět: Správa počítačových sítí Jiří Kalenský kalenj1@fel.cvut.cz Zadání Prověřit bezpečnost v dané počítačové síti (cca 180 klientských stanic) Nejsou povoleny destruktivní

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Osnova předmp» Úvod - principy fungování

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013 Škola Autor Číslo projektu Číslo DUM Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Jiří Tinka CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_01_ICT_08.01

Více

Uspořádání klient-server. Standardy pro Web

Uspořádání klient-server. Standardy pro Web Návrh a tvorba WWW stránek 1/11 Uspořádání klient-server klient na straně uživatele (browser, prohlížeč) server program obsluhující požadavky uživatele Standardy pro Web HTTP Hypertext Transfer Protocol

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Nabídka internetového obchodu

Nabídka internetového obchodu Nabídka internetového obchodu Odběratel Dodavatel Martin Daneš Martin Hůlek Tel.: 775 974321 E-mail: hulek.martin@gmail.com 1 Popis Řešení internetového obchodu nabízí beztabulkové řešení layoutu. Budete

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Audit bezpečnosti počítačové sítě

Audit bezpečnosti počítačové sítě Jiří Kalenský kalenj1@fel.cvut.cz Audit bezpečnosti počítačové sítě Semestrální práce Y36SPS Zadání Prověřit bezpečnost v dané počítačové síti (cca 180 klientských stanic) Nejsou povoleny destruktivní

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

3.4 Základní služby Internetu

3.4 Základní služby Internetu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Katedra softwarového inženýrství Matematicko-fyzikální fakulta UK

Katedra softwarového inženýrství Matematicko-fyzikální fakulta UK Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha, verze 2.5 Jiří Peterka, 2008 dr. Vannevar Bush Prehistorie WWW za 2. světové války řídil práci cca 6000 amerických

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Nápověda pro systém eintranet.net

Nápověda pro systém eintranet.net www.eintranet.net Nápověda pro systém eintranet.net Obsah 1. Základní informace o eintranet.net... 2 2. Příručka pro správce aplikace eintranet.net... 2 2.1 Registrace do aplikace... 2 2.2 Přihlášení do

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web,

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, v doslovném překladu "světová rozsáhlá síť neboli celosvětová síť, je označení

Více

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Metodický list č. 1 Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Cílem tohoto tematického celku je poznat formát datagramů internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování

Více

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače)

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) CSS SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marek Čechák. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy

Více

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Perspektiva 3 roky zkušeností s vývojem aplikací pro ios 1 rok vývoj pro Android desítky aplikací Obsah

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] implementace přenosu informace o doručení SMS verze 166 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Implementace platebního systému 3 1.1 Nároky platebního systému na klienta 3 1.2 Komunikace

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Důvod přidělování speciálních schránek. Podle posledních statistik kolem 90 % všech E-mailů na Internetu tvoří nevyžádaná pošta. Patří

Více

Služby Internetu. Ing. Luděk Richter

Služby Internetu. Ing. Luděk Richter Služby Internetu Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Internet - základní pojmy

Internet - základní pojmy Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

PSK2-14. Služby internetu. World Wide Web -- www

PSK2-14. Služby internetu. World Wide Web -- www PSK2-14 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Nejpoužívanější služby Internetu Informační a komunikační

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Internet. Jak funguje internet. Připojení do internetu

Internet. Jak funguje internet. Připojení do internetu Internet Jak funguje internet Internet celosvětové spojení mnoha miliónů počítačů serverů Server výkonný počítač připojený obvykle 24 hodin denně Funkce serveru internetu informační a prezentační médium

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Historie a současnost Internetu a jeho základní služby Historie

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ Michal Brožek, Dominik Svěch, Jaroslav Štefaník MEDIUM SOFT a.s., Cihelní 14, 702 00 Ostrava, ČR Abstrakt Neustále rostoucí význam sběru dat, možnost

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

VNITŘNÍ POKYN Č. 3/2004 PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

VNITŘNÍ POKYN Č. 3/2004 PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ SÍTĚ MĚSTSKÝ ÚŘAD Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky VALAŠSKÉ KLOBOUKY VNITŘNÍ POKYN Č. 3/2004 PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. ÚČEL Směrnice Provozní řád počítačové sítě stanovuje pravidla pro užívání

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Znalci 26. března 2009 Dnešní

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů ALL.COM software, s.r.o. AMI Praha a.s. 11. září 2007 Vypracovali: Tomáš Čihák, tomas.cihak@ami.cz Jiří Zíka, zika@allsoft.cz ALL.COM software, s.r.o. sídlo Zavadilova

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

Webové stránky. 2. Úvod do jazyka HTML. Datum vytvoření: 11. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 2. Úvod do jazyka HTML. Datum vytvoření: 11. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 2. Úvod do jazyka HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Tisková řešení. EIP přidaná hodnota, kterou přidáte Vy sami. Září 2008. Aleš Povolný, Xerox CZ

Tisková řešení. EIP přidaná hodnota, kterou přidáte Vy sami. Září 2008. Aleš Povolný, Xerox CZ Tisková řešení Září 2008 Aleš Povolný, Xerox CZ Xerox MFD s podporou EIP Výkon MFD v office oblasti Až 101 PPM B&W Až 60 PPM v barvě Kopírování Nová funkce: kopírování dokladů Faxování Fax přes Print Driver

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více