Atomová a jaderná fyzika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Atomová a jaderná fyzika"

Transkript

1 Mgr. Jan Ptáčník Atomová a jaderná fyzika Fyzika - kvarta Gymnázium J. V. Jirsíka

2 Atom - historie Starověk - Démokritos 19. století - první důkazy Konec 19. stol. - objev elektronu Vznik modelů atomu

3 Thomsonův model Pudinkový model Kladná hmota Záporné elektrony

4 Rutherfordův model Planetární model Vyvrátil Thomsonův model Kladné malé jádro velké hmotnosti Elektrony obíhající kolem

5 Bohrův model Odstranil problémy Rutherfordova modelu (animace) Použití kvantové teorie (Max Planck) Kvantování energie Foton Přesně dané trajektorie elektronů Vrstvy - slupky Přeskoky - uvolnění energie

6 Kvantově mechanický model Současné pojetí Kvantová čísla Orbitaly Spin

7 Jádro atomu Velikost proti atomu zanedbatelná Složení: protony a neutrony souhrnně: nukleony protonové číslo Z nukleonové číslo A Neutrální atom - počet protonů a elektronů je stejný

8 Jádro atomu Nuklid = látka se stejným Z i A Izotop = stejné A, různé Z

9 Jádro atomu Srovnání částic částice elektrický náboj hmotnost hmotnost oproti elektronu proton + e 1, u neutron 0 1, u elektron - e 0, u 1 e - elementární náboj 0, C (1, C) u - atomová hmotnostní jednotka u = 0, kg (1, kg)

10 Jádro atomu Kdyby bylo atomové jádro velké jako pingpongový míček uprostřed Václavského náměstí, jeho elektronový obal by se koupal ve Vltavě.

11 Jaderné síly Drží protony a neutrony pohromadě Přitažlivé (na krátkou vzdálenost odpudivé) Krátký dosah Výběrové - jen na nukleony Největší přírodní jádro - Uran Hmotnostní schodek E = mc 2

12 Radioaktivita samovolná přeměna nestabilních atomových jader uvolnění energie - ionizující záření

13 Záření alfa Svazek rychle letících jader helia He (helionů) Snadno stínitelné (list papíru) Reaguje na elektrické i magnetické pole Nebezpečí při vdechnutí 226 Ra 222 Rn + α

14 Záření beta Svazek rychle letících elektronů e - Stínitelné ( plech ) Reaguje na elektrické i magnetické pole Nebezpečí při dlouhodobém vystavení Pa U e 1 0n 1 1 p e

15 Záření gama Svazek rychle letících fotonů ( záření s λ < 300 pm ) Těžko stínitelné (silná vrstva olova) Nereaguje na elektrické ani magnetické pole Nebezpečné

16 Neutronové záření Svazek rychle letících neutronů Stínitelné lehkými prvky Nereaguje na elektrické ani magnetické pole uměle vyvolané

17 Radioaktivita Poločas rozpadu Dávkový ekvivalent jednotka Sievert (Sv) limit 1 msv/rok smrt: 1 Sv Černobyl: 7 Sv Srovnání rizik Ozáření 1 msv Vykouření 30 cigaret Ujetí 5000 km autem v běžném provozu Riziko je stejné!!!

18 Přirozená radioaktivita

19 Přirozená radioaktivita Kosmické záření 14% medicína 11% Spad z testů jaderných zbraní 0,30% jiné (z toho výpusti z jaderných Instalací činí 0,04 %) 0,13% radon v domech (průměr) 49% Záření z půdy a hornin 17% Přírodní radionuklidy v lidském těle 9%

20 Přirozená radioaktivita Přírodní zdroje: 1. Kosmické záření - ze Slunce a z hlubin vesmíru. Některé složky vznikají v atmosféře Země srážkami s primárním kosmickým zářením. Dávka od kosmického záření roste s nadmořskou výškou. 2. Rozpadem radia v zemské kůře vzniká radioaktivní plyn radon, který z podloží proniká do domů nebo do pitné vody. Radon je zářičem alfa, záření tedy není nebezpečné pro povrch našeho těla. Nebezpečné je vdechování tohoto plynu, neboť dceřiné produkty vzniklé přeměnou radonu se mohou usadit v plicích a způsobit tak ozáření nechráněné plicní tkáně. 3. Zemská kůra obsahuje přírodní radioaktivní prvky, nejčastěji uran, thorium, radium. 4. Významným přírodním radioizotopem je izotop draslíku 40 K. Obsahují ho takřka všechny potraviny i naše vlastní tělo. Přírodní radionuklidy obsahuje i vzduch a voda. Umělé zdroje: 5.Televizní nebo počítačové obrazovky, svítící ciferníky hodinek a přístrojů, průmyslové zářiče používané v defektoskopii, ke sterilizaci nebo ve výzkumu. 6. Z umělých zdrojů záření představují největší podíl lékařské aplikace - použití záření a radionuklidů při vyšetření nebo při léčení např. rakoviny. 7. Jaderné elektrárny, výrobny paliva, přepracovací závody a úložiště jaderného odpadu přispívají k celkovému průměrnému ozáření asi setinou procenta.

21 Přirozená radioaktivita Čechy Irán (Ramsar) Indie (Kerala) Brazílie (Guarapari) - cca 3 msv/rok - až 400 msv/rok - až 17 msv/rok - až 175 msv/rok

22 Přirozená radioaktivita Přírodní pozadí 175 msv/rok Guaraparí, Brazílie

23 Přirozená radioaktivita Přírodní pozadí 400 msv/rok Ramsar, Irán Pomeranč 4 mikrosv/h U obyvatele doma 121 mikrosv/h (v ČR je cca 0,2 mikrosv/h)

24 Přirozená radioaktivita

25 Přirozená radioaktivita Spaní vedle druhé osoby Bydlení jeden rok 75 km od jaderné elektrárny Snědení jednoho banánu Bydlení jeden rok 75 km od uhelné elektrárny Rentgen ruky Roční používání starého monitoru (CRT) Rentgen zubu Průměrná denní dávka z přírodního pozadí Rentgen hrudníku Let z NY do LA Bydlení jeden rok v domě z kamene nebo betonu Celková střední dávka od havárie Three Mile Island pro obyvatele bydlícího15 km od elektrárny Roční dávka od draslíku (biogenní prvek obsahující izotop 40 K) obsaženého v lidském těle Povolený roční limit pro ozáření jednotlivce z veřejnosti nad dávku z přírodního pozadí 0,05 mikro Sv 0,09 mikro Sv 0,1 mikro Sv 0,3 mikro Sv 1 mikro Sv 1 mikro Sv 5 mikro Sv 10 mikro Sv 20 mikro Sv 40 mikro Sv 70 mikro Sv 80 mikro Sv 390 mikro Sv mikro Sv = 1 msv

26 Přirozená radioaktivita

27 Přirozená radioaktivita 10 µsv/h 5 µsv/h 1 µsv/h 0,1 µsv/h 0,03 µsv/h

28 Ochrana před radioaktivitou Zkoušky jaderných zbraní Uložení radioaktivních odpadů Jaderné havárie: Černobyl ( 1986 / INES 7 ) Fukušima ( 2011 / INES 7 ) Three Mile Island ( 1979 / INES 6 )

29 Ochrana před radioaktivitou Detekce - dozimetry Dostatečná vzdálenost Čas Stínění

30 Využití radioaktivity Radiouhlíková metoda v archeologii Defektoskopie v průmyslu Sterilizace a konzervace v potravinářství Požární hlásiče Diagnostika v medicíně Ozařování v medicíně

31 Jaderné reakce Uměle vyvolaná změna jádra atomu Transmutace - přeměna na "blízký" prvek

32 Jaderné reakce Vyvolání: helion, elektron, foton, neutron, proton Dva typy: Jaderné štěpení Jaderná fúze

33 Jaderné štěpení Rozbití velkého jádra prvku na dvě menší jádra (odštěpky) jiných prvků Uvolnění energie

34 Řetězová reakce Jen konkrétní izotopy Štěpení pomalým uranem

35 Řetězová reakce Neregulovaná - atomové bomby Obohacení kolem 80% Je třeba nadkritické množství 1. použití: projekt Manhattan 1945

36 Řetězová reakce Regulovaná - reaktory Regulace - bor a oxid boritý Zpomalování moderátorem Obohacení kolem 5% První reaktor 1942 Chicago

37 Jaderná elektrárna

38 Jaderná elektrárna ČR: Temelín (2.110 MW) a Dukovany (2.040 MW) Virtuální prohlídka JETE zde Podíl: 20,4% Problém - použité palivo

39 Jaderný reaktor Budova reaktoru - kontejnment (1,2 m) Reaktor 11 m vysoký a 4,5 m průměr Tlak 15,7 MPa, teplota 320 C Aktivní zóna: 3 m vysoká a 3 m průměr

40 Jaderný reaktor Palivo: uran palivových souborů a 61 klastrů každý palivový soubor 312 proutků Celková vsázka 92 tun

41 Jaderný reaktor

42 Termojaderná fúze Slučování lehkých prvků Uvolnění velkého množství energie Slunce Problémy: dostat jádra k sobě Vysoká teplota

43 Termojaderná fúze Termonukleární bomba Tokamak

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK SBORNÍK FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK Mgr. Petra Trnčíková Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY FRANTIŠEK PODZIMEK. Online publikace formátu p e

RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY FRANTIŠEK PODZIMEK. Online publikace formátu p e RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY Online publikace v formátu p e df FRANTIŠEK PODZIMEK RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY DOC. ING. FRANTIŠEK PODZIMEK,CSC. Doc. Ing. František Podzimek, CSc. Radiologická

Více

Člověk a mimořádné události

Člověk a mimořádné události AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Člověk a mimořádné události Mgr. Kateřina Fiurášková Obsah 1 Požár... 11 1.1 Metodický pokyn:... 12 1.1.1 Teoretická část úlohy... 12 1.1.2 Úkoly... 15 1.1.3 Závěry a

Více

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana Doporučení Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Část I. zevní ozáření SÚJB říjen 2007 Zabezpečení osobního monitorování

Více

Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření

Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření 1. Legislativní normy. Základním zákonem, který upravuje všechny činnosti spojené s využíváním ionizujícího záření je tzv. Atomový zákon 1 z roku 1997 (Sbírka

Více

Zjistil, že při dopadu elektronů s velkou kinetickou energií na kovovou anodu vzniká záření, které proniká i neprůhlednými předměty.

Zjistil, že při dopadu elektronů s velkou kinetickou energií na kovovou anodu vzniká záření, které proniká i neprůhlednými předměty. 2.snímek Historie rentgenového záření Na počátku vzniku stál německý fyzik W.C. Röntgen (1845-1923). V roce 1895 objevil při studiu výbojů v plynech neznámý druh záření. Röntgen zkoumal katodové záření,

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Elektromagnetické spektrum

Elektromagnetické spektrum GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Elektromagnetické spektrum Poznámky & ilustrace Gymnázium F. X. Šaldy Honsoft Verze 1.0 listopad 2006 ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ (ZÁŘENÍ) Elektromagnetické

Více

ČÁST VIII - M I K R O Č Á S T I C E

ČÁST VIII - M I K R O Č Á S T I C E ČÁST VIII - M I K R O Č Á S T I C E 32 Základní částice 33 Dynamika mikročástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly 378 Pod pojmem mikročástice budeme rozumět tzv.

Více

JE+ZJE Přednáška 1. Jak stará je jaderná energetika?

JE+ZJE Přednáška 1. Jak stará je jaderná energetika? JE+ZJE Přednáška 1 Jak stará je jaderná energetika? Experimental Breeder Reactor 1. kritický stav 24. srpna 1951. 20. prosince poprvé vyrobena elektřina z jaderné energie. Příští den využita pro osvětlení

Více

ZÁKON ze dne.. 2016 atomový zákon ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Úvodní ustanovení. Díl 1 Předmět úpravy

ZÁKON ze dne.. 2016 atomový zákon ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Úvodní ustanovení. Díl 1 Předmět úpravy V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2016 atomový zákon Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Hlava I Úvodní ustanovení Díl 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon

Více

212 a. 5. Vyzáří-li radioaktivní nuklid aktinia částici α, přemění se na atom: a) radia b) thoria c) francia d) protaktinia e) zůstane aktinium

212 a. 5. Vyzáří-li radioaktivní nuklid aktinia částici α, přemění se na atom: a) radia b) thoria c) francia d) protaktinia e) zůstane aktinium Pracovní list - Jaderné reakce 1. Vydává-li radionuklid záření alfa: a) protonové číslo se zmenšuje o 4 a nukleonové číslo se nemění b) nukleonové číslo se změní o 4 a protonové se nemění c) protonové

Více

G E N E Z E P R V K Ů

G E N E Z E P R V K Ů G E N E Z E P R V K Ů Jaromír Plešek, Ústav anorganické chemie AV-ČR, 250 68 Řež plesek@iic.cas.cz ÚVOD PRVKY, ATOMY, ISOTOPY, NUKLIDY - DEFINICE - BOHRŮV MODEL ATOMU - MENDĚLEJEVOVA TABULKA PRVKŮ KDY

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK OBSAH 3 OBSAH Motor civilizace František Honzák 7 Cesty blesků Ivan Laube 17 Energetika živého Šárka Speváková 31 Co

Více

Standardní model. Projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

Standardní model. Projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR Standardní model Standardní model je v současné době všeobecně uznávanou teorií, vysvětlující stavbu a vlastnosti hmoty. Výzkum částic probíhal celé dvacáté století, poslední předpovězené částice byly

Více

Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty. Pavel Šunka

Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty. Pavel Šunka Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty Pavel Šunka Ústav fyziky plazmatu AV ČR E-mail: sunka@ipp.cas.cz Úvod Plazmatem rozumíme

Více

VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně

VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně PŘÍLOHY ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. (rozsáhlé tabulky beze změn nejsou zahrnuty) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 307/2002

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Název: Druhy elektromagnetického záření

Název: Druhy elektromagnetického záření Název: Druhy elektromagnetického záření Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Biologie, Chemie) Tematický celek:

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

Za hranice současné fyziky

Za hranice současné fyziky Za hranice současné fyziky Zásadní změny na počátku 20. století Kvantová teorie (Max Planck, 1900) teorie malého a lehkého Teorie relativity (Albert Einstein) teorie rychlého (speciální relativita) Teorie

Více

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska PaedDr. Antonín Balnar, PhD. Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska Wichterlovo gymnázium Recenze: Mgr. Libor Koníček, PhD., Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ SÚJB 2008 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ

Více