Seznam vysokých škol. a přípravných kurzů. září 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam vysokých škol. a přípravných kurzů. září 2008"

Transkript

1 Seznam vysokých škol a přípravných kurzů září 2008

2 Úspěšnost studentů u přijímacích zkoušek Ekonomické fakulty Policejní akademie Lékařské fakulty Právnické fakulty Veterinární a farmaceutické fakulty FSS MU Brno TSP, OSP celostátní průměr (VŠE Praha): celostátní průměr: celostátní průměr (1. LF UK): celostátní průměr (PF UK): celostátní průměr (VFU): celostátní průměr: 15 % 16 % 17 % 27 % 28 % 31 % 79 % 95 % 91 % 86 % 87 % 95 % 91 % Seminář Jak si vybrat vysokou školu? Proč si zvolit tento kurz? Výběr vhodné školy ovlivní celý Váš život. Opřete se o konkrétní výsledky testů. Srovnáte si v hlavě, kterým směrem se chcete vydat. Budete podrobně informováni o vysokých školách a systému přijímacího řízení. Zjistíte, které předpoklady u Vás dominují. Částečně zvýšíte pravděpodobnost úspěchu u přijímacího řízení na VŠ. Minimalizujete riziko stresu u přijímacích zkoušek. Aktuální semináře den termín čas město cena po slevě Jak si vybrat vysokou školu? So Praha 989 Kč Jak si vybrat vysokou školu? So Brno 989 Kč Jak si vybrat vysokou školu? So Praha 989 Kč Tipy a rady na konec: Zjistěte si maximum informací o škole (internet, diskusní fóra, dny otevřených dveří,...). Na konkrétní obor si podejte více přihlášek, budete mít větší šanci na přijetí. Veřejná vysoká škola versus soukromá v drtivé většině případů není obtížné být na soukromou školu přijat, odvrácená strana je však placení školného. SLEVA 10 % na seminář Jak si vybrat vysokou školu? Platí do

3 Seznam vysokých škol Veřejné vysoké školy (abecedně) Akademie múzických umění v Praze Fakulta divadelní % 1,10 % Fakulta filmová a televizní % 0,90 % Fakulta hudební % 1,30 % Akademie výtvarných umění v Praze celoškolské pracoviště % 10 % Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů % 4 % Fakulta lesnická a dřevařská % 9,10 % Fakulta provozně ekonomická % 5,10 % Fakulta technická % 6,80 % Fakulta životního prostředí % Institut tropů a subtropů % Institut vzdělávání a poradenství České vysoké učení technické v Praze detašované pracoviště Stavební fakulty ČVUT Praha Fakulta architektury % Fakulta biomedicínského inženýrství % 2,40 % Fakulta dopravní % Fakulta elektrotechnická % 4,80 % Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská % 4,20 % Fakulta stavební % 3,10 % Fakulta strojní % 6,20 % Masarykův ústav vyšších studií % Seznam vysokých škol veřejné vysoké školy Janáčkova akademie múzických umění v Brně Fakulta divadelní % 10,70 % Fakulta hudební % 8,70 % Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta ekonomická % Fakulta filozofická % Fakulta pedagogická % 7,80 % Fakulta přírodovědecká % 3,50 % Fakulta teologická % 4,90 % Fakulta zdravotně sociální % 4 % Fakulta zemědělská % 12,10 % Masarykova univerzita v Brně Fakulta ekonomicko správní % 4,90 % Fakulta filozofická % 5,80 % Fakulta informatiky % 4,40 % Fakulta lékařská % 3,90 % Fakulta pedagogická % 4,60 % Fakulta právnická % 6,90 % Fakulta přírodovědecká % 4,20 % Fakulta sociálních studií % 2,50 % Fakulta sportovních studií % Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Fakulta agronomická % 13,50 % Fakulta lesnická a dřevařská % 6,20 % Fakulta provozně ekonomická % 4,70 % 4 5

4 Seznam vysokých škol veřejné vysoké školy Fakulta zahradnická Lednice na Moravě % 9,10 % Institut celoživotního vzdělávání Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta filozofická % 9,50 % Fakulta pedagogická % 4,50 % Fakulta přírodovědecká % 15,40 % Fakulta umění % Fakulta zdravotně sociální % 8,30 % Slezská univerzita v Opavě Fakulta filozoficko-přírodovědecká v Opavě % 7,20 % Fakulta obchodně podnikatelská v Karviné % 11,50 % Matematický ústav v Opavě % Technická univerzita v Liberci Fakulta hospodářská % 6,30 % Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií % 7,10 % Fakulta pedagogická % 4,70 % Fakulta strojní % 3,60 % Fakulta textilní % 9,30 % Fakulta umění a architektury % Ústav zdravotnických studií Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu % 5,50 % Filozofická fakulta % Pedagogická fakulta % 5 % Seznam vysokých škol veřejné vysoké školy Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta filozofická ff.ujep.cz/ % Fakulta pedagogická % 3,20 % Fakulta přírodovědecká % Fakulta sociálně ekonomická % 9,30 % Fakulta užitého umění a designu % Fakulta výrobních technologií a managementu cz.fvtm.ujep.cz/ % Fakulta životního prostředí % 10,90 % Ústav zdravotnických studií uzs.ujep.cz % Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta % 4,10 % 2. lékařská fakulta % 4,90 % 3. lékařská fakulta % 4 % Fakulta evangelická teologická % 2,40 % Fakulta farmaceutická % 2,90 % Fakulta filozofická % 1,70 % Fakulta humanitních studií % Fakulta husitská teologická % 5,50 % Fakulta katolická teologická % 1,50 % Fakulta lékařská Hradec Králové % 2,90 % Fakulta lékařská Plzeň % 5,90 % Fakulta matematicko-fyzikální % 1,10 % Fakulta pedagogická % 2,40 % Fakulta právnická % 3,10 % Fakulta přírodovědecká % 3 % 6 7

5 Seznam vysokých škol veřejné vysoké školy Seznam vysokých škol veřejné vysoké školy Fakulta sociálních věd % 2,40 % Fakulta tělesné výchovy a sportu % 1,90 % Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta cyrilometodějská teologická % 6,10 % Fakulta filozofická % 5,60 % Fakulta lékařská % 5,10 % Fakulta pedagogická % 5,70 % Fakulta právnická % 8,90 % Fakulta přírodovědecká % 7,30 % Fakulta tělesné kultury % 4,80 % Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera % 3,90 % Fakulta ekonomicko-správní % 10,60 % Fakulta elektrotechniky a informatiky Fakulta filozofická % Fakulta chemicko-technologická % 7,90 % Fakulta restaurování % Fakulta zdravotnických studií % Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky % Fakulta humanitních studií % Fakulta managementu a ekonomiky % 8 % Fakulta multimediálních komunikací % Fakulta technologická % 6,90 % Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta farmaceutická % 0,90 % Fakulta veterinární hygieny a ekologie % 6,20 % Fakulta veterinárního lékařství % 20 % Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství % 2,40 % Fakulta ekonomická % 10,60 % Fakulta elektrotechniky a informatiky % 5,40 % Fakulta hornicko-geologická % 11 % Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství % 10,80 % Fakulta stavební % 7,30 % Fakulta strojní % 5 % Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví % 2 % Fakulta informatiky a statistiky % 1 % Fakulta managementu % 0 % Fakulta mezinárodních vztahů % 1,90 % Fakulta podnikohospodářská % 2,40 % Národohospodářská fakulta % 3,10 % Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemické technologie % 7,60 % Fakulta chemicko-inženýrská % 4,70 % Fakulta potravinářské a biochemické technologie % 10,50 % Fakulta technologie ochrany prostředí % 4,30 % Vysoká škola polytechnická Jihlava celoškolské pracoviště % 8 9

6 Seznam vysokých škol veřejné vysoké školy Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích celoškolské pracoviště VŠTE % Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze celoškolské pracoviště % 6,50 % Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury % 2,90 % Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií % 5,80 % Fakulta chemická % 7,70 % Fakulta informačních technologií % Fakulta podnikatelská % 9,40 % Fakulta stavební % 4,30 % Fakulta strojního inženýrství % 6,20 % Fakulta výtvarných umění % 4,40 % Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd % 3,90 % Fakulta ekonomická % 6 % Fakulta elektrotechnická % 5,50 % Fakulta filozofická % Fakulta pedagogická % 6,80 % Fakulta právnická % 7,70 % Fakulta strojní % 7,20 % Ústav umění a designu * Součet všech přijatých uchazečů za akademický rok 2007/2008. Celkový součet nemusí souhlasit se součtem za VŠ/fakulty ** Šance na přijetí podle jednotlivých fakult pro rok 2007/2008 *** Míra nezaměstnanosti absolventů pro rok 2007 Zdroj: Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK; aktuální počty nezaměstnaných dle jednotlivých fakult (nová metodika) jsou k dispozici na údaje nebyly k dispozici Tipy a rady, jak se připravit na přijímačky: 1. Zjistěte si, z čeho se konají přijímací zkoušky internet, přípravné kurzy Tutor. 2. Zvolte si maturitní předměty z oborů, které budete na přijímačky potřebovat. 3. Obstarejte si vzorové příklady k přijímacím zkouškám (on-line na webech některých fakult, tištěné v jejich prodejnách, k dispozici na přípravných kurzech Tutoru). 4. Sledujte aktuální zpravodajství (tisk, internet), čtenářské deníky s odbornou literaturou atd. 5. Přihlaste se na přípravný kurz (v rozsahu několika dní až celého roku) uchazeči, kteří kurz absolvovali, mají statisticky mnohem vyšší naději na přijetí. Na leden 2009 pro vás chystáme brožuru Jak vyplnit přihlášku na VŠ. Pokud ji chcete obdržet s předstihem v elektronické formě, pošlete na s předmětem Jak vyplnit přihlášku na VŠ. Na si také můžete objednat novinky o kurzech a vzdělávání, kde vás budeme informovat o aktuálních slevách a akcích. 10 Přehled přípravných kurzů najdete na str

7 Tutor přípravné kurzy na vysokou školu Obory, na které Tě připravíme! Andragogika Angličtina na ekonomické fakulty Anglistika a amerikanistika Architektura Biologie Český jazyk a literatura Dějiny umění Ekonomie a management FSS Historie Zvyš své šance u přijímaček! Nejvíce oborů v ČR Výuka v malých skupinách 10 let tradice a zkušenosti 88 % přijatých Tutor studentů Přijímačky nanečisto Různé formy studia denní pomaturitní studium nultý ročník přípravné kurzy v týdnu i o víkendech Humanistika Kulturologie Lékařské fakulty Masmediální komunikace a PR Matematika na ČVUT Matematika na ekonomické fakulty Němčina na ekonomické fakulty Matematika na Provozně ekonomickou fakultu ČZU Obecné studijní předpoklady (Scio testy) 88 % úspěšnost Policejní akademie ČR Politologie Právní logika Právo Psychologie Testy studijních předpokladů Veterinární lékařství Základy společenských věd Žurnalistika Tutor seznam přípravných kurzů na vysokou školu Přípravné kurzy PRAHA Andragogika jednoletá So S Kč Andragogika jednoletá Út Kč Andragogika semestrální So L Kč Angličtina na VŠE So S Kč Angličtina na VŠE Út Kč Anglistika a amerikanistika So S Kč Architektura semestrální St Kč Biologie So L Kč Český jazyk a literatura So S Kč Dějiny umění So S Kč Dějiny umění Čt Kč Historie So S Kč Kulturologie So L Kč Kulturologie intenzivní St Pá Kč Lékařské fakulty pomaturitní Po Čt Kč LF jednoleté So S Kč LF jednoleté Út Kč Masmediální komunikace a PR semestrální Čt Kč Matematika na ČVUT So S Kč Matematika na ekon. fakulty St Kč Matematika na ekon. fakulty So L Kč Matematika na PEF ČZU Čt Kč Matematika na VŠE semestrální So S Kč Matematika na VŠE semestrální Út Kč

8 Tutor seznam přípravných kurzů na vysokou školu Tutor seznam přípravných kurzů na vysokou školu Němčina na VŠE So S Kč Němčina na VŠE Út Kč Policejní akademie ČR jednoletá So S Kč Policejní akademie ČR semestrální St Kč Politologie jednoletá So S Kč Politologie jednoletá Út Kč Právní logika a TSP So L Kč Právo jednoleté So S Kč Právo jednoleté Út Kč Právo jednoleté So L Kč Právo pomaturitní Po Čt Kč Psychologie jednoletá So S Kč Psychologie jednoletá Út Kč Psychologie semestrální So L Kč Psychologie pomaturitní Po Čt Kč TSP MU a OSP Scio So S Kč Veterina a farmacie semestrální So L Kč Základy společenských věd So L Kč Základy společenských věd Čt Kč Žurnalistika jednoletá So S Kč Některé přípravné kurzy lze kombinovat s ostatními kurzy: Základy společenských věd + právo, psychologie či andragogika TSP MU a OSP Scio + právo Pomaturitní studium AJ + pomaturitní studium právo, psychologie, lékařské fakulty či ekonomie a management Matematika na VŠE + angličtina na VŠE nebo němčina na VŠE Matematika na PEF ČZU + angličtina na VŠE nebo němčina na VŠE Architektura + dějiny umění Přípravné kurzy BRNO Andragogika jednoletá So L Kč Angličtina na ekon. fakulty So L Kč Architektura semestrální So Kč Biologie So L Kč Dějiny umění So S Kč FSS MU jednoleté St Kč FSS MU jednoleté So L Kč Historie So L Kč Lékařské fakulty pomaturitní Po Čt Kč LF jednoleté Út Kč LF jednoleté So S Kč LF semestrální So L Kč Masmediální komunikace a PR semestrální So S Kč Matematika na ČVUT So S Kč Matematika na ekon. fakulty So L Kč Policejní akademie ČR semestrální So L Kč Politologie jednoletá So L Kč Právní logika a TSP So L Kč Právo jednoleté Út Kč Právo jednoleté So S Kč Psychologie jednoletá Út Kč Psychologie jednoletá So S Kč Psychologie pomaturitní Po Čt Kč

9 Tutor seznam přípravných kurzů na vysokou školu Tutor seznam přípravných kurzů na vysokou školu Semestrální VFU So S Kč TSP MU a OSP Scio So L Kč TSP MU a OSP Scio Út Kč TSP MU a OSP Scio So S Kč TSP MU a OSP Scio So S Kč TSP MU a OSP Scio Čt Kč TSP MU a OSP Scio So L Kč TSP MU a OSP Scio So S Kč TSP MU a OSP Scio St Kč Žurnalistika jednoletá So L Kč Přípravné kurzy České Budějovice Andragogika semestrální So L Kč Angličtina na ekon. fakulty So L Kč Historie So L Kč LF jednoleté So L Kč Masmediální komunikace a PR semestrální So L Kč Matematika na ekon. fakulty So L Kč Němčina na ekon. fakulty So L Kč Politologie semestrální So L Kč Právní logika a TSP So L Kč Právo jednoleté So L Kč Psychologie jednoletá So L Kč Psychologie semestrální So L Kč TSP MU a OSP Scio So L Kč Veterina a farmacie semestrální So L Kč Základy společenských věd So L Kč Přípravné kurzy Hradec Králové Architektura semestrální So L Kč Andragogika semestrální So L Kč Angličtina na ekon. fakulty So L Kč Anglistika a amerikanistika So L Kč Biologie So L Kč Český jazyk a literatura So L Kč Historie So L Kč LF jednoleté So L Kč Masmediální komunikace a PR semestrální So L Kč Matematika na ekon. fakulty So L Kč Němčina na ekon. fakulty So L Kč Policejní akademie ČR semestrální So L Kč Politologie semestrální So L Kč Právní logika a TSP So L Kč Právo jednoleté So L Kč Psychologie jednoletá So L Kč TSP MU a OSP Scio So L Kč Veterina a farmacie semestrální So L Kč

10 Tutor seznam přípravných kurzů na vysokou školu Tutor seznam přípravných kurzů na vysokou školu Přípravné kurzy LIBEREC Architektura semestrální So S Kč Andragogika semestrální So S Kč Angličtina na ekon. fakulty So S Kč LF jednoleté So S Kč Masmediální komunikace a PR semestrální So S Kč Matematika na ekon. fakulty So S Kč Politologie semestrální So S Kč Právo jednoleté So S Kč Psychologie jednoletá So S Kč TSP MU a OSP Scio So S Kč Přípravné kurzy OLOMOUC Andragogika jednoletá So L Kč Angličtina na ekon. fakulty So L Kč LF jednoleté So L Kč LF semestrální So L Kč Matematika na ekon. fakulty So L Kč Politologie jednoletá So L Kč Právo jednoleté So L Kč Právo semestrální So L Kč Psychologie jednoletá So L Kč TSP MU a OSP Scio So L Kč Základy společenských věd So L Kč Žurnalistika jednoletá So L Kč Přípravné kurzy Ostrava Architektura semestrální So Kč Andragogika jednoletá So S Kč Andragogika semestrální So S Kč Angličtina na ekon. fakulty So S Kč FSS MU semestrální So L Kč LF jednoleté So L Kč Matematika na ekon. fakulty So S Kč Matematika na ekonomické a technické fakulty So L Kč Policejní akademie ČR semestrální So S Kč Politologie jednoletá So S Kč Politologie semestrální So L Kč Právní logika a TSP So L Kč Právo jednoleté So L Kč Psychologie jednoletá So L Kč Semestrální VFU So L Kč TSP MU a OSP Scio So S Kč Základy společenských věd So L Kč Žurnalistika jednoletá So S Kč

11 Tutor seznam přípravných kurzů na vysokou školu Přípravné kurzy PLZEŇ Andragogika jednoletá So S Kč Andragogika semestrální So S Kč Angličtina na ekon. fakulty So S Kč Architektura semestrální So S Kč Český jazyk a literatura So S Kč Historie So S Kč Humanistika So L Kč LF jednoleté So S Kč Matematika na ekon. fakulty So S Kč Němčina na ekon. fakulty So S Kč Politologie jednoletá So S Kč Politologie semestrální So S Kč Právní logika a TSP So S Kč Právo jednoleté So S Kč Psychologie jednoletá So S Kč TSP MU a OSP Scio So S Kč Základy společenských věd St Kč Žurnalistika jednoletá So S Kč Některé přípravné kurzy lze kombinovat s ostatními kurzy: Základy společenských věd + právo, psychologie či andragogika Tutor seznam přípravných kurzů na vysokou školu Přípravné kurzy Ústí nad labem Andragogika semestrální So S Kč Angličtina na ekon. fakulty So S Kč LF jednoleté So S Kč Matematika na ekon. fakulty So S Kč Politologie semestrální So S Kč Právo jednoleté So S Kč Psychologie jednoletá So S Kč TSP MU a OSP Scio So S Kč Přípravné kurzy Zlín Andragogika jednoletá So L Kč Angličtina na ekon. fakulty So L Kč FSS MU semestrální So L Kč LF jednoleté So L Kč Masmediální komunikace a PR semestrální So L Kč Matematika na ekon. fakulty So L Kč Politologie jednoletá So L Kč Právo jednoleté So L Kč Psychologie jednoletá So L Kč TSP MU a OSP Scio So L Kč Základy společenských věd So L Kč Žurnalistika jednoletá So L Kč

12 Jazyková škola Tutor Široký výběr světových jazyků Ověřená klasika angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština. Novinky z Evropy polština, maďarština, švédština, portugalština, holandština. Exotické jazyky čínština, japonština, arabština, hebrejština, korejština. Mezinárodní jazykové zkoušky a odborné kurzy Příprava na mezinárodní jazykové zkoušky (FCE, CAE, PET, BEC a další). Intenzivní konverzační a gramatické kurzy. Individuální výuka. Business skills a profesní angličtina. Proč Tutor? Největší výběr jazyků. Kurzy v různých časech včetně víkendu. Moderní učebny v centru Prahy a Brna. Ceny již od Kč. Pomaturitní studium Nevzali Tě na vysokou školu? Chceš se zdokonalit v anglickém jazyce a ještě si užít zábavu? Chceš se připravit na budoucí profesi či jen najít nové přátele? Pokud jsi alespoň jednou odpověděl ano, určitě se přihlas na pomaturitní studium! Anglický jazyk, psychologie, právo, lékařské fakulty nebo nově ekonomie a management! Využij výhodné kombinace pomaturitka s přípravným kurzem na VŠ nebo kurzem dalšího jazyka. Proč pomaturitní studium: Status studenta (AJ), sleva na dopravu, kulturu a další výhody (ostatní předměty). Max. 20 studentů ve skupině individuální přístup. Zábavná a netradiční výuka. Všechny jazykové úrovně. Moderní škola v centru Prahy a Brna. Ceny od Kč Studentská sleva 500 Kč na libovolný jazykový kurz! Sleva 1000 Kč pro Tebe a kamaráda/dku, pokud začne také studovat!

13 Tutor Vám přeje hodně štěstí při studiu! Vzdělanost má trpké kořínky, ale sladké plody. Aristoteles Kontakt na klientské centrum Praha U Půjčovny 2, Praha 1 Tel.: , Kontakt na klientské centrum Brno Veveří 10, Brno Tel.: , Praha České Budějovice Hradec Králové Liberec Plzeň Ústí nad Labem Brno Olomouc Ostrava Zlín KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JAZYKOVÉ / profesní / FIREMNÍ / POMATURITNÍ / PŘÍPRAVNÉ KURZY NA VŠ

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL A PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ

SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL A PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ ZÁŘÍ 2010 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL A PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ PŘÍPRAVA S LEHKOSTÍ POZOR! TUTOR SLAVÍ 10 LET! SOUTĚŽTE S NÁMI O 10 10 CEN! PŘÍPRAVNÉ KURZY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠ ÚSPĚŠNOST STUDENTŮ U PŘIJÍMACÍCH

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Jak vyplnit přihlášku na VŠ

Jak vyplnit přihlášku na VŠ Jak vyplnit přihlášku na VŠ a přípravné kurzy leden 2009 Úspěšnost studentů u přijímacích zkoušek Ekonomické fakulty studenti Tutoru: celostátní průměr (VŠE Praha): Policejní akademie studenti Tutoru:

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1 www.amu.cz Divadelní fakulta Karlova 26, 116 65 Praha 1, http://www.damu.cz Filmová a televizní fakulta

Více

Jaké jsou šance na jednotlivé vysoké školy

Jaké jsou šance na jednotlivé vysoké školy Jaké jsou šance na jednotlivé vysoké školy Jaké jsou šance na jednotlivé vysoké školy V následujícím seznamu veřejných i soukromých vysokých škol můžete zjistit, kolik uchazečů si v loňském školním roce

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR Pedagogická fakulta Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita, České Budějovice PET/ Filozofická fakulta ne Zemědělská fakulta PET/FCE/CAE ne Absolvování 3 kurzů na úrovni B1. Přírodovědecká fakulta KET/PET/FCE/CAE/

Více

Tabulka č. 3a Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky podle příjemců, seřazené podle skupin dle právní formy příjemce

Tabulka č. 3a Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky podle příjemců, seřazené podle skupin dle právní formy příjemce Tabulka č. 3a Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich podle příjemců, seřazené podle skupin dle příjemce Řazeno podle skupin dle, indexu, názvu příjemce a názvu organizační. Hodnocené projekty a

Více

... chceš si prodloužit školní léta?... nepřijali Tě na VŠ?

... chceš si prodloužit školní léta?... nepřijali Tě na VŠ? ... chceš si prodloužit školní léta?... nepřijali Tě na VŠ? Pomaturitní studium 2008/2009 Nepřijali Tě na VŠ nebo si chceš prostě jen prodloužit školní léta? Výhody pomaturitního studia u Tutoru: Status

Více

Přehled knihoven a databází

Přehled knihoven a databází rok 2013 FTE počet registrovanýc h uživatelů / studentů 2013 (1.8.-31.12) Academic Search Complete Business Source Complete Environment Complete SocIndex with FullText 2013 (1.9.-31.12.) 2013 (1.8.-31.12.)

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

ŠKoLNí LÉTA?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu?

ŠKoLNí LÉTA?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? CHCETE SI PRODLOUŽIT ŠKoLNí LÉTA?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? ANGLiČTiNA a ŠPANĚLŠTiNA přípravné KurZy na VŠ NULTÝ ročník PoMATUriTNí STUDiUM 2011/2012

Více

Připravte se s Tutorem na život!

Připravte se s Tutorem na život! Studium je [ ku:l ] > > Školní rok 2012/2013 Připravte se s Tutorem na život! Proč Tutor Největší vzdělávací společnost zaměřená na studenty středních škol a zároveň největší jazyková škola pro veřejnost

Více

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie 30 19 6 2 6

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu?

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? Chcete si prodloužit školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? pomaturitní studium 2010/2011 Studium je [KU:L] anglický jazyk Přípravné kurzy na VŠ Nultý

Více

Kapacita k učení. Vaše kapacita k učení je běžná.

Kapacita k učení. Vaše kapacita k učení je běžná. Kapacita k učení Vaše kapacita k učení je běžná. 0-20 Kapacita k učení je velmi nízká Vaše kapacita k učení je velmi nízká, což vám může způsobit značné problémy při dalším studiu. Studium vysoké školy

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec)

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec) Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec) Počet přihlášení do Web of Science...2 Počet zadaných dotazů ve Web of Science...3 Počet přihlášení do

Více

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST?

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? Pavel Hasal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Pavel.Hasal@vscht.cz

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Podrobný přehled šancí na přijetí

Podrobný přehled šancí na přijetí Podrobný přehled šancí na přijetí Právo, 17.01.2014, str. 19, Jak si vybrat VŠ a VOŠ http://pravo.novinky.cz/ V následující tabulce jsou obsaženy údaje týkající se pouze uchazečů s českým občanstvím, kteří

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

Jak vyplnit přihlášku na vysokou školu leden 2007. V přípravných kurzech hrajeme první housle!

Jak vyplnit přihlášku na vysokou školu leden 2007. V přípravných kurzech hrajeme první housle! Jak vyplnit přihlášku na vysokou školu leden 2007 V přípravných kurzech hrajeme první housle! Zvyšte svoje šance na přijetí na VŠ! Úspěšnost studentů, kteří prošli přípravnými kurzy u Tutoru: Ekonomické

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Vážená studentko, vážený studente, jsem studentkou 5. ročníku Ekonomicko-správní fakulty MU a v současné době pracuji na své

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze 6.1. Přílohové tabulky Univerzita Karlova v Praze 1959 9 094 4 037 6 904 3 547 261 1 929 1967 18 512 9 928 12 342 7 037 432 5 738 1973 18 559 9 360 14 184 7 693 462 3 913 1978 21 194 11 507 15 100 8 586

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007 Celkový přehled využití WEB OF SCIENCE a JOURNAL CITATION REPORTS...2 Počet přihlášení do WEB OF SCIENCE...3 Počet zadaných

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006 Celkový přehled využití WEB OF SCIENCE a JOURNAL CITATION REPORTS...2 Počet přihlášení do WEB OF SCIENCE...3 Počet zadaných

Více

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R. () INSTITUCE/KNIHOVNY ČTENÁŘI/STUDENTI Z REGISTROVANÝCH VŠ 369 245 22 710 Odborné 63 821 7 983 Krajské 350 215 17 505 Muzea

Více

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VE VEŘEJNÉM VÝZKUMU V ČÍSLECH Karel Eliáš Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách, Praha 0. Duben 0 Na padesátém, 00 Praha 0 czso.cz / Patentová

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne Přehled akreditovaných zdravotnických magisterských a ch studijních oborů, jejichž absolvováním se získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na základě souhlasného stanoviska Ministerstva (ke

Více

Jak vyplnit přihlášku na VŠ. Leden 2008

Jak vyplnit přihlášku na VŠ. Leden 2008 Jak vyplnit přihlášku na VŠ Leden 2008 Úspěšnost studentů u přijímacích zkoušek Ekonomické fakulty studenti Tutoru: celostátní průměr (VŠE Praha): Policejní akademie studenti Tutoru: celostátní průměr:

Více

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání)

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání) Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 zeměmi (vysokoškolské Název instituce Akademie múzických umění v Akademie výtvarných umění v České vysoké učení technické v Česká zemědělská univerzita v

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ 13.11.2013 PaedDr. Eva Lénertová Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o. Možnosti po maturitě vysoká škola bakalářský studijní program (3-4letý) Bc., BcA. magisterský studijní

Více

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy leden 2012 Základní informace o státních maturitách Informace o povinných zkouškách Státní maturitní zkouška se skládá ze dvou částí profilové

Více

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ 9. 11. 2016 PaedDr. Eva Lénertová Masarykovo gymnázium Příbor Možnosti po maturitě Vysoká škola bakalářský studijní program (3-4letý) Bc., BcA. magisterský studijní program

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 2 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J imp - článek v impaktovaném časopise

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 2 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J imp - článek v impaktovaném časopise Tabulka č. 5 - Konečné výsledky Hodnocení VO, agregované podle VO a podle jejich organizačních jednotek, seřazené abecedně podle názvu s uvedením kategorie VO Poskytovatel Kategorie IČ Název Kód org. j.

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

AKADEMIE VÝTVARNÝCh UMěNí V praze praha 7 220 408 214 www.avu.cz 16. 6. 2012 22. 6. 2012. Praha 1 222 310 277 www.fjfi.cvut.

AKADEMIE VÝTVARNÝCh UMěNí V praze praha 7 220 408 214 www.avu.cz 16. 6. 2012 22. 6. 2012. Praha 1 222 310 277 www.fjfi.cvut. 1 kam po maturitě ADRESÁř VYSoKÝCh škol A fakult V české REpUBLICE 0/01 Adresář vychází z internetového adresáře www.vysokeskoly.com a z webových stránek jednotlivých škol. Podrobné prezentace jednotlivých

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci:

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci: ROZHODNUTÍ VYDANÁ NÁRODNÍM AKREDITAČNÍM ÚŘADEM PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2016 Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/2016-5 ze dne 20. 10. 2016; nabytí právní moci: 9. 11. 2016 Národní akreditační úřad

Více

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Following information was provided by the Office for studies of individual universities and faculties for the year 2015/

Více

Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková

Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková Kde se ekonomie učí atraktivně? Které techniky sázejí na spolupráci s praxí? Týdeník Ekonom přináší žebříčky vysokých

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.11.2003 69 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Zdrojem dat pro tuto

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Odkazy: http://www.sokrates.cz/ http://fakulta.cz/ www.vysokeskoly.cz http://www.atlasskolstvi.cz/ http://www.gaudeamus.cz/ http://www.nuov.cz/ www.atlasskolstvi.cz/ Přehled škol

Více

Ohodnocené výsledky celkem. Právní forma. Kód org. j. Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body

Ohodnocené výsledky celkem. Právní forma. Kód org. j. Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Hodnocené výsledky agregované podle výzkumných organizací a podle jejich organizačních jednotek seřazené abecedně s uvedením právní formy výzkumné organizace Tabulka 4 přílohy 3 Metodiky hodnocení výsledků

Více

Kam se dostanete bez přijímaček

Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček 21.1.2008 Převis poptávky nad nabídkou byl v loňském akademickém roce sice nižší než v letech předchozích, na vysokou se však přesto nedostalo

Více

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok 2008/2009 Číslo 5 Ročník 4 Cena 29 Kč Foto: istock Partner: Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Jak si vybrat VOŠ Jak se připravit na přijímací

Více

Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Oddělení pomoci z ESF při odboru vysokých škol přijalo v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z

Více

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015 Česká konference rektorů 3. prosince 2015 Hlavní témata jednání Role vysokých škol ve společnosti Financování veřejných vysokých škol Srovnání českého vysokého školství s mezinárodním prostředím Vědecká

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2013/2014 - stav k 31. 5. 2013 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii ve firmě. Čj, Aj, Nj Kollárova 5/271 186 00 Praha 8 - Karlín Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok uvažuje o vošce zdravotní hlásí se na práva hlásí se na psychologii chtěla by na policejní

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita Komenského

Více

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio.

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Národní srovnávací zkoušky od letošního roku (2007) nahrazují přijímací zkoušky na

Více

Manuál. Chystáš se. Získej slevy. k přijímačkám a k maturitě? pro maturanty a výchovné poradce. Kurzy pro přípravu na přijímací zkoušky a k maturitě

Manuál. Chystáš se. Získej slevy. k přijímačkám a k maturitě? pro maturanty a výchovné poradce. Kurzy pro přípravu na přijímací zkoušky a k maturitě Chystáš se k přijímačkám a k maturitě? Manuál pro maturanty a výchovné poradce Kurzy pro přípravu na přijímací zkoušky a k maturitě Doporučená literatura Získej slevy Zadej při objednání kód agenta a získej

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2003

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.10.2004 62 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2003 Zdrojem dat pro tuto

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR Vyhlášení standardu UP pro stanovení výše poplatků při překročení standardní doby studia a poplatky spojené se studiem na

Více

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY VYSOKÉ ŠKOLY SPECIÁL Jana Ev ova univerzita ita Palackého v Olomouc nární a farmaceutická univerzita avská univerzita v Ostravě verzita Hradec Králové ezská univerzita v Opavě České vysoké učení technické

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2010

MATURITNÍ ROČNÍK 2010 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2010 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2010 MATURITNÍ ROČNÍK 2010 K maturitní zkoušce v roce 2010 se přihlásilo v řádném

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Ekonomické lyceum Mariánské Lázně M/02 Ekonomické lyceum čtyřleté denní střední vzdělání s maturitní zkouškou od počínaje 1.

Ekonomické lyceum Mariánské Lázně M/02 Ekonomické lyceum čtyřleté denní střední vzdělání s maturitní zkouškou od počínaje 1. Školní vzdělávací program: Ekonomické lyceum Mariánské Lázně Ekonomické lyceum Mariánské Lázně 72-42-M/02 Ekonomické lyceum od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 4.EL Český jazyk a literatura 4 Matematika

Více

Pořadové číslo (abecední uspořádání)

Pořadové číslo (abecední uspořádání) Pracovní skupina ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů Garant: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Členové Pracovní

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Seznam akreditovaných studijních programů a studijních oborů nabízených také v kombinované a distanční formě studia pro akademický rok 2010/2011

Seznam akreditovaných studijních programů a studijních oborů nabízených také v kombinované a distanční formě studia pro akademický rok 2010/2011 1 verze 1.2 Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání Seznam akreditovaných studijních programů a studijních oborů nabízených také v kombinované a distanční formě studia pro akademický rok 2010/2011

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2011 Informace o studijních programech a ech Studijní program / studijní Forma studia Počet uchazečů Dostavilo

Více

1 Přílohy. Dotazník Vlivu rodinné politiky na míru porodnosti v České republice. 1.1 Příloha 1 - Dotazník

1 Přílohy. Dotazník Vlivu rodinné politiky na míru porodnosti v České republice. 1.1 Příloha 1 - Dotazník Přílohy 1 1 Přílohy 1.1 Příloha 1 - Dotazník Dobrý den, jmenuji se Lucie Ježková a chtěla bych Vás požádat o anonymní vyplnění dotazníku, jehož odpovědi budou sloužit výhradně pro vypracování praktické

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách v roce 2013. Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách v roce 2013. Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách v roce 2013 Kde a co studují? říjen 2014 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

SEZNAM PROFESOREK A PROFESORŮ VYSOKÝCH ŠKOL JMENOVÁNÝCH S ÚČINNOSTÍ OD

SEZNAM PROFESOREK A PROFESORŮ VYSOKÝCH ŠKOL JMENOVÁNÝCH S ÚČINNOSTÍ OD SEZNAM PROFESOREK A PROFESORŮ VYSOKÝCH ŠKOL JMENOVÁNÝCH S ÚČINNOSTÍ OD 1. 2. 2012 1. doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc. pro obor chirurgie (působí: II. chirurgická klinika FN Olomouc; Lékařská fakulta, UP

Více

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz.

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz. Tabulka č. 5 - Konečné výsledky Hodnocení VO, agregované podle VO a podle jejich organizačních jednotek, seřazené abecedně podle názvu s uvedením kategorie VO Poskytovatel Kategorie IČ Název Kód org. j.

Více

Web of Knowledge. Statistika za rok 2009

Web of Knowledge. Statistika za rok 2009 Web of Knowledge Statistika za rok 2009 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2009 (leden prosinec) Počet přihlášení do Web of Science.... 2 Počet zadaných dotazů

Více