Nevíme o něm... aneb z pohledu provozu a údržby ideální transformátor. Ing. Pavel Mužík, obchodní zástupce společnosti TRASFOR S.A.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nevíme o něm... aneb z pohledu provozu a údržby ideální transformátor. Ing. Pavel Mužík, obchodní zástupce společnosti TRASFOR S.A."

Transkript

1 Nevíme o něm... aneb z pohledu provozu a údržby ideální transformátor Ing. Pavel Mužík, obchodní zástupce společnosti TRASFOR S.A. Uvědomili jste si už někdy, že nejlepší zařízení, které používáte, je to, o kterém ani nevíte, že ho máte, protože s ním nejsou žádné problémy? Od doby instalace nevyžaduje téměř žádnou údržbu, nemá žádné poruchy, vydrží i neočekávané mimořádné provozní podmínky, prostě se o něm nemluví. Pracovníci provozu a údržby si občas výhodu takovýchto zařízení uvědomují, ale lidé z nákupu, investic a projektů už méně. Ale jak zjistit, který z nabízených typů se bude takto chovat? Na to nestačí jen prosté splnění požadavků předpisů a norem (standardů). Spolehlivost je přitom i v podmínkách průmyslových podniků v ČR a SR otázkou významnou. Ať už vyrábíte automobily, provozujete slévárnu, chemičku či sklárnu, hlubinný důl či hotel, nebo třeba drážní dopravu, při poruše některého ze strategických agregátů (na kterých provoz závisí) vám vzniknou velké škody. A mezi takové strategické agregáty patří také transformátory a tlumivky, ať už distribuční (pro rozvody), nebo technologické. O spolehlivosti různých zařízení asi nejlépe vypovídají ověřitelné reference. V následujícím textu představím švýcarskou firmu TRASFOR, a vlastnosti jejich výrobků budu dokumentovat právě na referencích. Společnost TRASFOR S.A. byla založena v r Sídlí ve Švýcarsku, v italsky mluvícím kantonu Ticino, uprostřed hor a jezer, poblíž turistického centra Lugana a jezera Lago di Maggiore. Hlavní výrobní závod, ve kterém je i vývoj a konstrukce, je v městečku Molinazzo di Monteggio a zaměstnává asi 240 lidí. Další závody se nachází v Itálii nedaleko Milána. Společnost je z větší části ve vlastnictví managementu (zbytek vlastní významné švýcarské bankovní domy). Roční obrat činí přes sto milionů CHF a v posledních letech vykazuje rychlý růst. A jedním z hlavních důvodů pro vzrůstající oblíbenost výrobků TRASFORu je právě vyhlášená bezkonkurenční spolehlivost. Přibližně 90 % výroby jde na export, a to do všech světadílů. Areál TRASFORu v Molinazzu

2 Spolehlivost Jakým způsobem dosahuje TRASFOR tak velké spolehlivosti svých výrobků? Je to kombinací celé řady opatření. Začátek je už v projekční přípravě, kde pracují technici s dlouholetými zkušenosti z nejrůznějších aplikací z celého světa a zároveň lidé s velikou invencí, kteří přinášejí zcela nové konstrukční nápady. Díky těmto lidem je možno navrhnout zákazníkovi pro jeho konkrétní aplikaci to nejlepší řešení, které mu pak přinese úspory nákladů oproti běžným typovým konstrukcím. Úspory se projeví jak při provozu, tak někdy i při investici. Vstupní materiály a suroviny jsou nakupovány pouze v té nejlepší kvalitě, od ověřených a spolehlivých dodavatelů. Neopomenutelnou otázkou je technologická kázeň v celém výrobním cyklu. A ta je ve Švýcarsku skutečně bez kompromisů. Výrobky jsou pak podrobovány testům, a to někdy i za účasti zákazníka nebo certifikačního orgánu (jako např. Underwriter Laboratories nebo lodní registry). Izolační pevnost cívek a transformátorů pro trakci se například zkouší střídavým napětím při ponoření pod vodou. Firma nehledá možnosti přesunu výroby (ani její části) do zemí s levnou pracovní silou, protože si uvědomuje, že docílit v jiném státě takové technologické kázně, jaká je ve Švýcarsku, je problematické. A právě u transformátorů a tlumivek je technologická kázeň jedním ze základních předpokladů produkce s konstantní vysokou kvalitou. Sortiment Společnost TRASFOR vyrábí transformátory a tlumivky následující konstrukce: zalévané transformátory do 20 MVA a 36 kv pro měniče, distribuci a buzení suché transformátory až do 15 MVA, do 36 kv pro měniče, distribuci a buzení olejové transformátory pro speciální požadavky v rozsahu 3 20 MVA, do 145 kv pro průmysl a energetiku olejové usměrňovačové a měničové transformátory v rozsahu 3 20 MVA, do 72,5 kv pro elektrolýzu, ocelárny a slévárny, měniče pro ss motory, pro cyklokonvertory olejové transformátory v hermetizovaném provedení od cca 200 kva pro distribuci zemnicí transformátory s možností přídavného vinutí pro napájení pomocných obvodů omezující tlumivky (reaktory) pro st i ss (zvlněné) proudy, i s přímým vodním chlazením (ve vinutí) tlumivky s jádrem i bez jádra a mnohé další. Aplikace a reference Nejvíce výrobků TRASFORu jde do lodního průmyslu. I když lodní výroba v ČR a SR je nepatrná, jde o tak významnou referenci, že jí objasníme v samostatné kapitole. Rozsáhlé použití nacházejí výrobky také v dopravní technice, a to jak v pevných trakčních zařízeních (měnírny, filtračně kompenzační stanice), tak v dopravních prostředcích (lokomotivy, tramvaje, trolejbusy). Významná část produkce jde také do průmyslu a energetiky, a to jak do měničů a usměrňovačů, tak i do distribučních rozvodů a elektráren (v poslední době také do větrných a solárních). Poslední, ale z hlediska referencí velmi významnou oblastí použití jsou aplikace v hornictví, vojenské technice a dalších speciálních službách. Mezi zákazníky TRASFORU patří Siemens, ABB, VA TECH, Alstom, Cegelec, Sécheron, BRUSH, ENEL, GMI, CERN, CESI, Ishika Wajima a Kvaerner Masa-Yards (poslední dva jsou výrobci velkých lodí) a stovky dalších. V České a Slovenské republice působí obchodní zastoupení TRASFORu už přes deset let. Výrobky této firmy najdete v ČR a SR v elektrárnách (distribuční, budicí, zkušební transformátory) a hodně je zde instalováno také usměrňovačových a měničových transformátorů. Olejové transformátory TRASFOR pracují na velkostrojích v uhelných lomech. Přes naše inženýrsko-montážní podniky se dostaly výrobky TRASFORu, jako součást dodávek investičních celků do Číny, Indie, Mexika, Turecka, Kanady, USA, ale i do Polska, Rumunska a mnoha dalších států. Transformátory na velkých lodích Pohon velkých lodí už dnes většinou není přímo z naftového motoru (přes spojku a převodovku) na hřídel s lodním šroubem. Motor je spojen s generátorem a další přenos probíhá prostřednictvím elektrické energie až na pohonný elektromotor. My, suchozemci, podobný způsob pohonu známe spíše z dieselelektrických lokomotiv.

3 Kde všude se v lodní technice používají transformátory a tlumivky z TRASFORu? Je to na velkých zaoceánských výletních lodích (tzv. cruiserech), vrtných a těžebních plošinách, na atomových ledoborcích, lodích pro těžbu písku či na pokládku kabelů, na tankerech, oceánografických plavidlech. Ale také na lodích pro rybolov, na dopravních nákladních lodích (většinou na kontejnery), vojenských plavidlech, plovoucích jeřábech, trajektech (Ro-Ro), obřích jachtách... Vidíte, že sortiment použití je skutečně mimořádně široký. Transformátor je poměrně těžký, takže je na lodi kvůli stabilitě umístěn co nejníže, pod čarou ponoru. Při výrobě lodi se pak nad ním navařují příčky, žebra a jednotlivé paluby (někdy až přes deset palub). Pokud by došlo k selhání transformátoru, loď pro představu třeba výletní cruiser se dvěma tisíci pasažéry by musela opustit svou trasu, dojet do přístavu a vysadit cestující. V suchém doku by se pak vyřízl do boku lodi otvor, kudy by se transformátor vyměnil a na tuto díru by pak přišla záplata. Den plavby takové výletní lodi přitom přijde přibližně na půl milionu EUR, nemluvě o následných škodách na ztrátě důvěry a tím i zákazníků a nákladech na vlastní opravu. To je důvod, proč jsou na transformátory pro velké lodě kladené mimořádné nároky na spolehlivost. Jsou zde i další technické odlišnosti, jako odolnost otřesům, vlivům slané mlhy a vlhkých tropů. Transformátory musí mít malou hlučnost a nesmí vyvolávat požární nebezpečí. O jaké výkony se přitom jedná? U jednoho z typických plavidel této třídy, lodi Grand Princess z roku 2002, jde o 8 transformátorů pro pohon po 6,5 MVA a 12 distribučních transformátorů s různým výkonem a různým sekundárním napětím o celkovém výkonu 30,2 MVA. Dohromady tedy jde o výkon 82,2 MVA, tedy jako napájení pro střední město s cca 150 ks běžných distribučních transformátorů. Jedna z výletních lodí společnosti RCCL s transformátory TRASFOR Aby měli provozovatelé takových měst na vodě jistotu, že k poruše nedojde, platí pro stavbu všech strategických částí lodi velmi přísné předpisy. Nad jejich dodržováním bdí lodní registry (LR). Firma, která dodává do lodního průmyslu, musí mít od lodního registru certifikát a její zaměstnanci podléhají pravidelnému přezkušování. Inspektoři LR provádí (někdy spolu s techniky zákazníka) kontroly v průběhu výroby a zúčastní se i závěrečných zkoušek. O výsadním postavení TRASFORu v tomto oboru svědčí i to, že velké mezinárodní montážní firmy, které dodávají kompletní elektroinstalaci velkých lodí, a přitom sami vyrábí transformátory obdobné konstrukce, používají do lodí právě transformátory z TRASFORu. A ve stejných prostorách, ze stejných materiálů a se stejnými pracovníky jsou pak vyráběny i transformátory a tlumivky pro použití na souši třeba právě pro zákazníky v ČR či na Slovensku.

4 Zjednodušené schéma elektroinstalace lodi Courtesy RCCL Jak se liší výrobky TRASFOR od běžného standardu? Uvedeme jen několik nejvýznamnějších odlišností: Magnetický obvod je skládaný z kvalitních plechů při vysoké úrovni technologické kázně a moderní konstrukci. To přináší uživateli tyto výhody: malá hlučnost transformátoru, malé ztráty naprázdno, odolnost vibracím. Vinutí NN se provádí z fólie v celé šíři sloupku. Díky tomu jsou nulové axiální síly ve vinutí a nehrozí místní přehřátí. Navíječky jsou řízené počítačem a svařování vývodů probíhá pomocí automatů přímo na nich. To umožňuje používat jako materiál vinutí hliník, který je v zalitých transformátorech výhodnější než měď (bude vysvětleno v dalším textu). Vinutí z hliníku, pokud má splňovat všechny na ně kladené požadavky, ale vyžaduje moderní know-how a mimořádně vysokou úroveň technologické kázně. A to je důvod, proč řada výrobců transformátorů přednostně nabízí měděné vinutí. Technologie zalévání. TRASFOR má zavedený nejdokonalejší systém zalévání vinutí VN do pryskyřice, který se stal vzorem i pro ostatní výrobce z oboru. K tomu, aby byl výsledek prvotřídní, je ale třeba vysoká kázeň ve výrobě. Kvalitu zalití je možno do určité míry posoudit podle velikosti parciálních výbojů. Standardy stanovují jako maximální hladinu 10 pc. Hodnoty, dosahované na transformátorech z TRASFORU, se běžně pohybují v rozmezí od 1 do 3 pc. Celkové mechanické provedení transformátoru. Je dáno konstrukcí a pečlivostí ve výrobě. Na něm záleží odolnost proti vibracím a vlivům okolí (vlhkost, znečištění, slaná mlha) a chování při mimořádném namáhání (přetížení, přepětí, zkraty...). Transformátory TRASFOR jsou dodávány také v tropikalizovaném provedení. Jejich odolnost mohli posoudit i provozovatelé v ČR při povodních v r V Plzeňských městských dopravních podnicích a v PRE byly tyto transformátory zaplaveny. Po skončení povodní byly pouze očištěny a vysušeny a dodnes jsou v provozu.

5 - Transformátory pro měniče a usměrňovače jsou konstruovány na příslušný nesinusový průběh napětí (liší se podle typu usměrňovače či měniče). Nehrozí tedy přehřátí od vyšších harmonických (ani aktivních, ani nosných a dalších částí) Provádí se i kontrola konstrukce na skinefekt a vibrace. Pomocí počítačové simulace lze kontrolovat namáhání celku i jednotlivých částí při různých způsobech namáhání ať od vibrací, rázů, tepelného namáhání nebo dalších vlivů a nejrůznějších jejich kombinací. Používané programy byly vyvinuty speciálně pro tento účel ve společnosti TRASFOR. Který kam? Existuje široká škála konstrukčních řešení transformátorů a tlumivek v závislosti na výkonu, kmitočtu, počtu fází a aplikaci. Zde se zaměříme na transformátory pro průmyslový kmitočet (případně s obsahem vyšších harmonických), napětí NN a VN a střední výkony od desítek kva do desítek MVA. A zde už je běžných řešení jen několik, a to: olejové transformátory v různém provedení suché transformátory se zalévaným vinutím suché transformátory (nezalité) Suché transformátory nezalité lze ještě blíže rozdělit na provedení s vrstvovým vinutím, což je vůbec nejstarší konstrukce transformátorů, a na transformátory s vinutím kotoučovým (nebo též diskovým). Transformátor s vrstvovým vinutím Pokud probíhá vinutí jednotlivých závitů ve vrstvách, pak u závitů ležících pod sebou u jednoho čela vinutí dojde k tomu, že napětí mezi nimi je rovno dvojnásobku napětí na jednu vrstvu. To je nesmírně nerovnoměrné namáhání, vedoucí k nutnosti dělat mezivrstvovou izolaci silnou, i když jsou její izolační schopnosti využity jen na jednom okraji. Na NN to samozřejmě není až tak velký problém, ale zcela odlišné jsou poměry u vinutí VN. Proto se tato, jinak velmi jednoduchá konstrukce, používá běžně u NN transformátorů, ale u VN maximálně do napětí 7,2 kv a výkonu cca 15 MVA. Výhodou je relativně nízká cena, velmi nízké požární zatížení (malý kyslíkový index i při izolaci teplotní třídy H), výborná odolnost rychlým změnám okolní teploty, odolnost chladu (i do méně než -20 C) a snadná recyklovatelnost.

6 Speciální transformátor pro doly (k zabudování do nevýbušného závěru) Suché transformátory s kotoučovým vinutím (nezalité) mají podstatně lepší rozložení napěťového namáhání a proto se vyrábějí až do napětí 36 kv, s výkony do cca 15 MVA. Mají stejné výhody jako předchozí, ale jejich cena je vyšší. Při správné konstrukci mají i dobrou zkratovou odolnost. Transformátor VN/NN s diskovým (kotoučovým) vinutím Pro transformátory VN/NN (případně VN/VN) a výkony od desítek kva výše jsou ale naprosto převažující další dvě konstrukční provedení transformátory se zalitým vinutím a olejové typy. Výhody transformátorů se zalévaným vinutím: - Suché transformátory jsou téměř zcela bezúdržbové (olejové, a to i hermetické, vyžadují podstatně rozsáhlejší údržbu). Při zvyšující se ceně pracovní síly bude tento argument v průběhu životnosti transformátoru nabývat na významu. Jejich montáž je také velmi jednoduchá.

7 - Omezené nebezpečí požáru: požár olejového transformátoru není nic neobvyklého a následky bývají značné, a to pro velké množství oleje a vysokou teplotu hoření (viz např. web stránky odkud je i následující obrázek). Ročně u nás dochází (podle oficiálních údajů Požární ochrany) téměř ke stovce požárů, způsobených transformátory a tlumivkami. Podle materiálů společnosti SERGI (www.sergi-france.com) v poslední době rychle stoupá také počet výbuchů olejových transformátorů (až 2% z instalovaných). Důvodem může být to, že stávající standardy nestanoví na pevnost nádoby žádné požadavky, zatížení transformátorů se zvyšuje a stávající ochrany (Buchholzovo relé a rychlé tlakové relé) nezajišťují dostatečnou ochranu proti explozi nádoby. Požár olejového transformátoru Na druhou stranu je třeba říci, že ne všechny suché transformátory jsou stejně odolné ohni. Aby se jejich chování při požáru mohlo alespoň zhruba srovnávat, rozdělují se do tříd F 0 a F1 (podle ČSN EN 60726) takto: - třída F0 blíže nespecifikované protipožární charakteristiky. S výjimkou vlastností, daných samotnou konstrukcí transformátoru nejsou provedena žádná opatření k omezení hořlavosti. - třída F1 transformátory vystavené nebezpečí ohně. Je požadovaná omezená hořlavost. Musí být minimalizována emise toxických látek a neprůhledných kouřů. Obecně lze říci, že kvalitní transformátory se zalitým vinutím jsou nesnadno hořlavé a samozhášivé a při hoření nevytváří husté (špatně průhledné), ani agresivní dýmy. Dříve se definovala ještě třída F2 (s dočasnou funkční schopností při požáru), ale pro nejasnosti s definicí byla nakonec zrušená. Podle amerického standardu UL 94 jsou zalévané transformátory TRASFOR zařazené ve třídě V1 samozhášivé provedení. - Ekologické hledisko olejová trafa (zejména od levných výrobců) mají úniky, nemluvě o likvidaci celého transformátoru někdy v budoucnu, kdy požadavky na ekologii budou ještě přísnější. Zalévané transformátory jsou i při likvidaci (na konci životnosti) ekologičtější, než transformátory olejové. Z větší části jsou recyklovatelné. - V prašném, vlhkém, agresivním a vůbec znečištěném prostředí je suchý transformátor výhodnější, mimo jiné proto, že má podstatně větší povrchové vzdálenosti. - Kompaktní konstrukce zalitého transformátoru (zejména s fóliovým vinutím na NN, tj. z fólie široké po celé šířce sloupku a s impregnovanou izolací) je odolnější účinkům dynamickým sil při zkratech. Transformátory TRASFOR jsou plně odolné zkratům. Zároveň má tato konstrukce podstatně lepší rozložení teploty. - Vinutí VN z hliníkových pásků umožňuje ideální rozložení napěťového namáhání (oproti nerovnoměrnému namáhání u vrstvových vinutí). To se zase projeví ve větší napěťové odolnosti transformátoru. - Zalité provedení je celkově daleko odolnější než jiné konstrukce, a to jak mechanicky, tak proti některým vlivům prostředí (slaná mlha aj.).

8 Zahoření nekvalitního zalévaného transformátoru (nejedná se o výrobek z TRASFORu) - Pokud je zalévání prováděno kvalitně (což vyžaduje jak příslušné know-how, tak i značnou úroveň technologické kázně), je zalitý transformátor mimořádně odolný i proti přepětím. Kvalitu zalití lze do určité míry rozpoznat při zkouškách, a to podle velikosti parciálních výbojů. Normy požadují maximálně 10 pc, přičemž TRASFOR může garantovat 5 pc. Skutečně dosahované hodnoty se pohybují kolem 2 pc. - Pokud je kvalitně složený magnetický obvod (opět je to otázkou technologické kázně), má zalévaný transformátor i nízké ztráty naprázdno (záleží samozřejmě i na typu trafoplechů) a malou hlučnost. - Zalévané transformátory lze vyrobit i v provedení odolném otřesům a vibracím (např. do zemětřesných oblastí, do lodí, na lokomotivy). TRASFOR má v tomto směru velikou tradici. Používaná pryskyřice se vyznačuje určitou pružností - je houževnatá. Lze z ní vyrobit transformátory i do zemětřesné zóny 4 (nejvyšší zóna). - Zalévané transformátory běžného provedení jsou v teplotní třídě F (do 155 C), ale TRASFOR je vyrábí i ve třídě H (do 180 C). - Zalévané transformátory lze vyrobit i v provedení se sníženými ztrátami naprázdno, případně i nakrátko. Takové provedení šetří provozní náklady. - U zalévaných transformátorů je výhodnější provedení vinutí z Al oproti Cu (viz další odstavec). - Zalévané transformátory mají podstatně nižší nároky na stanoviště (zaberou méně místa) a nevyžadují olejovou jímku. Díky jejich vlastnostem je lze umístit blíže k místu spotřeby a tím opět o něco snížit ztráty. - Vinutí NN lze provést jako chlazené vodou (chladicí voda přímo protéká vodičem), případně lze vodou chladit i jádro (magnetický obvod). - Vzhledem k velké časové oteplovací konstantě lze zalité transformátory krátkodobě přetěžovat. Pro možnost ještě většího krátkodobého zvýšení výkonu (případně pro zvýšení výkonu při stejné velikosti transformátoru) lze osadit radiální ventilátory (pod vinutím, z obou stran spojky magnetického obvodu), případně u krytých provedení i axiální ventilátory (ve stropě krytu). Ventilátory ale samy mají určitou spotřebu, takže snižují účinnost transformátoru. S ohledem na pohyblivé části je i jejich životnost obvykle kratší, než životnost samotného transformátoru. Rychlejší proudění vzduchu také způsobuje větší zanášení větracích mřížek nebo otvorů.

9 Radiální ventilátory umožňují zvýšit výkon až o 40% Axiální ventilátory umožňují zvýšit výkon až o 50% - Při uzavřeném provedení transformátoru (v krytí IP44 až IP54) lze díky výměníku tepla vzduch/voda umístit transformátor do míst, kam by se obtížně přiváděl chladicí vzduch (např. na lodi), nebo do míst s vysokou teplotou okolí, či s mimořádným znečištěním (např. vodivým prachem). Z výše uvedeného vyplývají i typické aplikace pro kvalitní zalévané transformátory: všude tam, kde jde o bezpečnost (např. letiště, nemocnice, metro; v dolech, pro lodní a pobřežní zařízení) a také vždy v případech vysokých nároků na spolehlivost či ekologii. Na druhou stranu jsou místa a aplikace, kde vychází výhodnější olejové transformátory, a to jsou: - venkovní prostředí s teplotami hluboko pod bod mrazu a se zapínáním transformátorů z těchto nízkých teplot. Běžné zalévané transformátory lze bez dalších opatření zapínat až od teplot -5 C. Existují sice provedení až do -20 C, ale tato úprava je to na úkor řady jiných vlastností. - provedení pro napětí vyšší než U0 = 35 kv a výkony větší než cca 20 MVA - transformátory ve speciální zapojení (TRASFOR vyrábí tyto speciality v pobočném závodě Specialtrasfo). Obecně lze říci, že olejový transformátor běžného provedení je investičně levnější než zalévaný, jeho provoz je však nákladnější. Pokud je zapotřebí zajistit požární bezpečnost, a stanoviště transformátoru se proto vybavuje olejovou jímkou, stabilním hasicím zařízením, případně ochranou proti výbuchu, jsou náklady jednoznačně výhodnější u suchých transformátorů, a to i co se týká samotné investice. Hlavní příčina, proč olejový transformátor vyžaduje více práce, tkví právě v oleji, a to proto, že olej, jako každá organická látka, stárne. Rozkladem oleje vznikají kyseliny, voda a nerozpustné pevné látky. A všechny tyto materiály jsou neslučitelné se správnou funkcí oleje tedy chladit, izolovat, chránit proti korozi. Izolační papír, nasáklý vodou a kyselinou a potažený nerozpustnou břečkou zhoršuje izolační stav a bez náležitých opatření (pracných a nákladných) dříve či později způsobí poruchu transformátoru. Kyseliny narušují kovové konstrukce ve styku s olejem. Používání hermetizovaných nádob tyto jevy pouze zpomaluje, ale nemůže je zcela odstranit. Použití hliníku a mědi na vinutí zalévaných transformátorů Hliníkové vinutí zalévaných transformátorů upřednostňuje společnost TRASFOR proto, že pro daný typ transformátoru je vhodnější a pro konečného uživatele výhodnější z několika hledisek, jako jsou např.: dokonalé ošetření pryskyřice proti mechanickému namáhání a tím garance perfektního fungování a dlouhé životnosti (bez nutnosti úprav pryskyřice různými plnivy) nižší váha transformátoru při jeho větší mechanické odolnosti odolnost teplotním změnám. Hliník má koeficient teplotní roztažnosti blízký zalévací pryskyřici, a při rychlých změnách teploty - např. při zapnutí studeného transformátoru nevzniká pnutí na

10 rozhraní kovu a pryskyřice. Při použití mědi, která má významně menší teplotní roztažnost, je nutno teplotní roztažnost pryskyřice upravit vhodným plnivem obvykle skleněnými vlákny nebo spojení mezi Cu a pryskyřicí ošetřit jiným způsobem, což je vždy zásah navíc do izolačního systému, který u hliníku odpadá. Při použití mědi hrozí na rozhraní mezi mědí a pryskyřicí trhání zalévací hmoty a tím postupná degradace transformátoru (při použití pryskyřice bez úpravy). pokud zalévací pryskyřice obsahuje pouze nutná plniva (u Al vinutí), může mít lepší mechanické vlastnosti a větší tepelnou vodivost. větší povrch hliníkového vodiče znamená i jeho lepší ochlazování vinutí z Al pásků má větší plnicí faktor (menší poměr objemu mezizávitové izolace k objemu vodiče) díky větší šířce Al fólie oproti fólii z Cu (nebo Cu drátu) je větší mezizávitová kapacita i kapacita mezi cívkami. Díky tomu dojde k rovnoměrnějšímu rozložení napěťového namáhání při napěťových impulzech, a to zejména na vstupní cívce, kde u jiných konstrukcí dochází ke koncentraci napěťového namáhání (s nebezpečím destrukce, viz obrázek na konci článku). větší tepelná kapacita. Měrné objemové teplo hliníku je sice o něco menší, než mědi, ale díky použití většího objemu kovu je tepelná kapacita celkově větší, a větší je i množství pryskyřice. Díky tomu se transformátor při zatížení pomaleji zahřívá. Výhody hliníku se nejvíce projeví při použití hliníkových pasů v celé šíři sloupku na vinutí NN a kotoučovém vinutí VN z hliníkových pásků. nižší cena materiálu a tím i nižší cena hotového transformátoru Vinutí z Al je ale mimořádně náročné na dodržení technologické kázně ve výrobě, a proto ho nabízí pouze málo výrobců. Jde jak o know-how problematiky kvalitního svařování hliníku (fólie na pasy, ploché vodiče mezi sebou), tak i o přesné dodržení velmi malých tolerancí tahu při vinutí z tenké hliníkové fólie (s ohledem na průtažnost hliníku) a o perfektní zvládnutí problematiky zalévání (opět otázka know-how a technologické kázně). O zkušenostech TRASFORU s hliníkovým vinutím svědčí dlouholeté zkušenosti z dodávek do lodního průmyslu (zaoceánské osobní lodi, tankery, vojenská plavidla, atomové ledoborce či vrtné a těžební plošiny). Pokud ale zákazník trvá na měděném vinutí, TRASFOR ho vyrobí také. Chlazení a krytí suchých transformátorů a tlumivek Tyto dvě otázky spolu částečně souvisejí. Stupeň krytí se uvádí jako u jiných elektrotechnických výrobků označením IP XX. Nekryté provedení (IP 00) má přirozené chlazení (označuje se AN), případně přídavné ventilátory (AF). Pokud se tyto ventilátory používají pouze při přetěžování, značíme chlazení AN/AF. S chlazením AN a AN/AF lze vyrábět i transformátory v krytu až IP 44, přičemž kryt musí mít dostatečné otvory (vstupní a výstupní), aby bylo zajištěno chlazení přirozeným tahem. Dále je možné přídavné chlazení ventilátory ve střeše krytu, v IP33, opět AN/AF. Je třeba si uvědomit, že pokud má mít transformátor chlazení pouze přirozeným tahem (tzv. komínový tah), musí být zachovány určité proporce z hlediska průřezu a výšky pro průchod chladicího vzduchu. A čím vyšší stupeň krytí, tím by byl menší průřez této cesty, což nelze připustit. Cenový rozdíl ve stejně veliké skříni mezi IP 21 a IP 44 není velký, ale pozor! Pokud má zůstat chlazení AN, musí se udělat opatření, aby komínový tah větrání utáhnul - např. zvětšit skříň, nebo osadit ventilátory (pak už se ale nejedná o chlazení AN, ale AN/AF), ale často také překonstruovat celý transformátor, aby se zvětšily průřezy větracích kanálků. Ventilátory také nejsou příliš nákladné investičně, ale představují veliké ztráty navíc na jejich provoz. Spolehlivost a životnost ventilátorů se nedá srovnávat se samotným transformátorem zatímco samotný transformátor nemá žádné pohyblivé části, má ventilátor ložiska, která se mohou zadřít, a jak ložiska, tak i větrací mřížky se daleko více zanášejí prachem (větší rychlost proudění). Z hlediska provozních nákladů a spolehlivosti je tedy vhodná volba stupně krytí a případného použití ventilátorů otázkou velmi významnou a neuvážené (nezdůvodněné) požadavky na vysoký stupeň krytí mohou zbytečně prodražit jak samotný transformátor, tak případně i jeho provoz. Výše uvedené informace se týkají výkonů od řádu stovek kva výše. Samozřejmě, že transformátor o výkonu 20 kva lze uchladit i ve skříni IP 55 bez mimořádných opatření. Na transformátor o výkonu 100 kva lze udělat krytí IP 43 také bez velkého zvýšení nákladů oproti IP 21.

11 Transformátor TRASFOR v krytí IP 23 Nejvyšší stupeň krytí se dosahuje u transformátorů, kde vzduch cirkuluje v krytu za pomoci ventilátorů, přičemž prochází také výměníkem vzduch-voda. Voda se pak odvádí jinam, kde se její teplo může využít. Toto chlazení se označuje AFWF, nebo podle nové metodiky FS. Využívá se v místech s extrémním znečištěním prostředí, případně na lodích, kde je nutno transformátor umístit co nejníže (s ohledem na stabilitu plavidla a hmotnost transformátoru), případně v místech s vysokou teplotou okolí. Při chlazení vzduchem by vzduchové potrubí velkého průřezu muselo procházet přes všechny paluby nad transformátorem, což by bylo značně nepraktické a neekonomické. Průřez vodního potrubí je nepatrný a jeho umístění na lodi je bezproblémové. Na lodích se většinou ztrátové teplo nevyužívá, ale vypouští se do moře (přes výměník sladká voda/slaná voda). Transformátor s výměníkem (nezakrytý) Princip výměníku vzduch/voda Suché transformátory se zalévaným vinutím nejsou příliš vhodné pro venkovní použití. Pokud se mají takto instalovat, dávají se do skříně s krytím IP 33, která je tepelně izolovaná a je vybavená předehříváním (tzv. antikondenzační ohřev). Před zapnutím transformátoru z teplot pod -5 C se vnitřek skříně nejdříve předehřívá topnými tělesy, napájenými z cizího zdroje, a k připojení transformátoru pod napětí dojde až po dosažení požadované teploty (když už je vyloučeno orosenípovrchu izolačních částí VN). Toto provedení se ale vyrábí jen v omezeném rozsahu výkonů.

12 Umístění antikondenzačních topných odporů (pod vinutím) Zalévané transformátory ve standardním provedení jsou určeny pro maximální teplotu okolí do 40 C (na vyžádání je možno dodat provedení i pro teploty jiné). Pokud je skutečná teplota okolí vyšší, není možné transformátor trvale zatížit jmenovitým výkonem, protože by došlo k přehřátí. Pak nastupuje úloha ochran proti přetížení. Naproti tomu, pokud je teplota okolí významně nižší, je možno transformátor přetížit, aniž by došlo k přehřátí. Možnosti přetížení transformátoru při nižší teplotě okolí (skutečné konkrétní hodnoty jsou pro každé provedení transformátoru jiné) Měření teploty a ochrana proti přetížení Ochrana proti přehřátí zajišťuje, že transformátor může být elektricky přetěžován, aniž by přitom byl tepelně přetížen. Každý transformátor, který je pravidelně vystavován teplotám nad navržené hranice, bude vykazovat tepelné stárnutí izolačního systému. Jsou-li takové provozní podmínky dlouhodobé nebo opakované, bude to mít za následek zkrácení životnosti transformátoru. I pro celé transformátory platí obecná zásada (Montsingerovo pravidlo), že životnost izolace se zkracuje na polovinu při každém zvýšení její teploty o 8 až 10 C. O životnosti transformátoru (pokud nemá nějaké hrubé konstrukční, nebo výrobní vady) totiž rozhoduje právě životnost jeho izolace.

13 K přehřátí může dojít následkem: dlouhodobého nebo opakovaného přetížení neúčinné nebo zhoršené ventilace (případně nedostatečnou funkcí aktivního chladicího systému) vysoké okolní teploty Pro transformátory suchého provedení nabízí TRASFOR čtyři hlavní typy ochran: ochranu termistorem (PTC) platinovým odporovým čidlem (PT100) analogový kontaktní teploměr bimetalický spínač (doporučuje se jen pro nižší výkony) ochranu Pokud je jeden těchto systémů správně nainstalován a zapojen do ovládacího obvodu vypínače na přívodu, transformátor bude v případě přehřívání odpojen a tím chráněn proti neopravitelnému poškození. Čidla ochrany mohou být umístěna do vinutí NN, nebo do vinutí se jmenovitým napětím až do 3,6 kv (v případě termistorů PTC; čidla PT100 mohou být umístěna i do vinutí s vyšším napětím), případně i do jádra magnetického obvodu. Společnost TRASFOR dbá na to, aby čidla byla umístěna tak blízko k nejteplejšímu místu na transformátoru, jak jen je to technicky možné a praktické. Ochrana termistorem (PTC) je osazena jako standardní provedení do vinutí NN u transformátorů VN/NN. Ochrana se skládá ze dvou termistorů PTC v každé NN cívce a vyhodnocovacího ochranného relé T119, které je jedno pro celý trans-transformátor. Jeden termistor je vždy využíván pro poplašný signál, druhý pro odpojení transformátoru. Teploty, při kterých termistory vybavují, jsou pevně dány (jsou neměnné). Pracovní teplota odpojovacího termistoru je zvolena vždy tak, aby odpovídala maximální teplotě, přípustné pro daný izolační systém (teplotní třídě izolace použité na vinutí). Za normálních teplotních podmínek mají čidla PTC (Positive Temperature Coefficient) odpor přibližně 400 Ohmů. Dosáhne-li však teplota některého z termistorů nastavené hodnoty, jeho odpor se skokem zvýší na přibližně 2500 Ohmů. Tento skokový nárůst odporu je v relé T119 vyhodnocen a převeden na spínací signál, který se využije k signalizaci, resp. k vypnutí vypínače na přívodu. Do tohoto systému může být také zahrnuto spínání ochlazovacího ventilátoru (v chladicím systému AN/AF), vyžaduje to však instalaci třetí sady PTC do vinutí. Provedení k montáži na DIN lištu se označuje T119 DIN. Relé T119 se napájí z pomocného zdroje o napětí 24 až 240 V, a to buď ss, nebo st o kmitočtu 50 či 60 Hz. Ochranné relé T119 Výhodou této ochrany je to, že zde není co nastavovat, takže nehrozí nebezpečí špatného seřízení. Cenový rozdíl mezi provedením transformátoru s ochranou pomocí relé T119 (s čidly PTC) a s ochranou pomocí digitálního monitoru T154 ( s čidly PT100) je nepatrný, takže záleží na volbě uživatele, zda upřednostní T119 s výhodou odolnosti proti nekvalifikovaným zásahům, nebo T154 s výhodou snadného získání údajů o vytíženosti transformátoru. U transformátorů se dvěma sekundárními vinutími vystačíme s jedním relé T119, ale při použití PT100 čidel musí být dva digitální monitory T154.

14 Ochrana platinovým odporovým čidlem (PT100) může být zabudovaná do transformátoru jako volitelná, buď navíc ke standardnímu termistorovému systému, nebo častěji místo něj. Tento systém se skládá z jednoho senzoru (čidla) v každé NN cívce a z digitálního monitoru T154 s displejem. Monitor T154 má v sobě zabudované poplašné a odpojovací relé. Obě tato relé lze nezávisle nastavit na ovládacím panelu. Odpor čidla PT100 vzrůstá lineárně s teplotou. V digitálním monitoru je z velikosti odporu senzoru vypočtena aktuální teplota, která se na monitoru ukazuje. Na monitoru lze zobrazit teplotu každé ze tří cívek, ale v automatickém režimu se zobrazuje nejvyšší z těchto hodnot. Maximální teploty každé cívky jsou ukládány do paměti zařízení, kde zůstávají po dobu 10 let. Uživatel tedy získá poměrně rozsáhlé informace o využití transformátoru. Digitální monitor T154 Monitor je samokalibrační a provádí i diagnostickou kontrolu čidel PT100, včetně přívodů k nim. Monitor T154 vyžaduje napájení pomocným napětím 24 až 240 V a to buď ss, nebo st 50/60 Hz. Kromě kontaktních výstupů pro alarm a odpojení je k dispozici ještě další kontaktní výstup pro spínání pomocných ventilátorů. Monitor T154 se dodává buď namontovaný na krytu transformátoru, nebo volně pro instalaci v rozvaděči. Pro použití s dálkovým ovládáním, nebo pro zapojení k řídicímu systému je k dispozici digitální monitor ve verzi T935. Ten má stejné funkce jako T154, ale navíc má analogový výstup 4-20 ma. Existují i provedení s výstupem digitálním. Analogový kontaktní teploměr funguje na principu roztahování kapaliny. Má malou mosaznou baňku, spojenou ohebnou kapilárou se skříňkou se stupnicí. Baňka je zasunuta do NN vinutí (do izolované dutiny). Hlavní výhodou tohoto přístroje je to, že nevyžaduje žádné napájení. Kontakty pro alarm a vypnutí jsou izolované, beznapěťové. Ukazatel aktuální hodnoty je ručkový a oba spínací kontakty lze nezávisle nastavovat, přičemž nastavená hodnota je na stupnici jednoznačně viditelná. Analogový kontaktní teploměr 1187-S Bimetalický spínač musí být instalován do cívky už v průběhu vinutí. Je to nejjednodušší způsob ochrany, ale doporučuje se jen pro použití na nízkonapěťových transformátorech do výkonu do 400 kva. Spínač je kontaktní a je napevno nastavený na konkrétní hodnotu teploty. Vývody z bimetalických spínačů jsou na transformátoru vyvedeny do jednoduché řadové svorkovnice. Zkoušky a standardy Na transformátorech a tlumivkách se provádějí zkoušky typové a zkoušky kusové, případně zkoušky zvláštní. Co je povinnou náplní kusové zkoušky stanoví norma ČSN EN Z ostatních zajímavých zkoušek stojí za zmínku napěťová zkouška trakčních transformátorů a tlumivek (jedná se o výrobky s tzv. integrální izolací) při ponoření pod vodou. Zkouška vypadá dosti drasticky, ale pro tyto aplikace má své opodstatnění.

15 Důležitými vlastnostmi suchých transformátorů jsou také odolnost vlivům prostředí (tím se rozumí odolnost vlhkosti, kondenzaci vody a znečištění) a klimatická odolnost (nízkým teplotám). Tyto vlastnosti jsou v normě ČSN EN klasifikovány do tříd prostředí E0 až E2 a klimatických tříd C1 až C2. Informativní příloha A ve standardu ČSN EN A11 velmi podrobně vyjmenovává, jaké údaje by měla obsahovat poptávka (případně objednávka) výkonového transformátoru. Vzhledem k rostoucím požadavkům na ochranu životního prostředí je na místě připomenout, že běžné výkonové transformátory nepodléhají evropským direktivám RoHS a WEEE (2002/95/EC a 2002/96/EC) a že se u nich také nezkoumá elektromagnetická kompatibilita (považují se z hlediska vyzařování a imunity k elektromagnetickému rušení za pasivní články). Výrobky z TRASFORu šetří životní prostředí i tím, že neobsahují halogenní prvky. Kromě základních evropských norem ČSN EN a ČSN EN existují ještě desítky dalších standardů na jednotlivé části, případně na provedení pro jednotlivé aplikace (např. drážní, pro měniče aj.), na bezpečnostní požadavky, na dokumentaci a štítky a další. Protože se transformátory a tlumivky TRASFOR dodávají do celého světa, zkouší se podle jiných norem, např. DIN 6700 pro zařízení trakčních vozidel, nebo podle amerických standardů UL File E pro bezpečnost zařízení NN, UL File E na chování izolace při různých teplotách. Běžně se také zkouší podle standardů jiných států, jako jsou IEC, BS, CSA, VDE/DIN, ASNI a dalších, případně podle požadavků nezávislých institucí, jako jsou lodní registry a jiné, např. ABS, DNL, GL, BV, DNV, LRS, SQC, SLV. TRASFOR je také držitele prestižního osvědčení IRIS pro aplikace v železniční dopravě. Samozřejmostí jsou standardy kvality ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004. Materiály, používané pro výrobu V textu jsem se úmyslně vyhnul přílišným podrobnostem o konstrukci transformátorů a tlumivek, protože to je velmi rozsáhlá problematika, která má význam pro poměrně úzký okruh zájemců (a v řadě případů jde také o firemní know-how). Zmínil bych se ale okrajově o používaných materiálech a komponentech. Zásada společnosti TRASFOR je taková, že doplnit transformátor špičkové kvality průměrným, nebo dokonce podprůměrným vybavením by bylo nemístné. Používají se proto izolační materiály Nomex a Mylar od výrobce DuPont, izolační pásky Scotch a trubice smršťované za studena od 3M, regulace odboček pod zatížením (pokud je požadovaná) od společnosti Reinhausen, ochrany proti přetížení Tecsystem. A podobně je tomu u vodičů, fólií, křemíkových plechů, pryskyřic a laků a rovněž tak u měřicích transformátorů proudu a dalšího příslušenství vždy se používá to, co je v daném oboru nejkvalitnějšího. Co zajímá každého nákupčího až na prvním místě? Samozřejmě cena. Někdy ještě ani není technicky specifikována poptávka, ale už se uplatňuje požadavek na snížení ceny, ať už formou slevy, či použitím levnějšího řešení a materiálů (často i za cenu velmi významného zhoršení vlastností, nebo zvýšení provozních nákladů). Ale i pro transformátory a tlumivky platí obecná zásada, že za cenu Trabanta těžko koupit Mercedesa. Že ale ceny výrobků TRASFOR jsou dostupné i pro zákazníky v ČR a SR, o tom svědčí více než desetileté působení firmy na těchto trzích a mnoho set aplikací v těchto státech. Dobrý hospodář si dokáže snadno spočítat, že u zařízení, které má sloužit desítky let a závisí na něm celý provoz (např. výroba) jsou pro ekonomiku provozu zásadní provozní náklady a spolehlivost, a malé rozdíly v ceně samotného zařízení nejsou významné. Za zvážení také stojí skutečnost, že ceny transformátorů a tlumivek jsou do značné míry ovlivňovány cenami hlavních výchozích materiálů, tedy mědi, hliníku a transformátorových plechů. Ceny hotových výrobků sledují vývoj cen výchozích materiálů podobně, jako je tomu u kabelů. O jak veliké změny se jedná, to dokumentuje graf vývoje cen těchto materiálů v posledních několika letech.

16 Vývoj cen materiálů pro výrobu transformátorů (informativní hodnoty) Jak by transformátor neměl vypadat A protože na první pohled vypadají skutečně všechny transformátory velmi podobně, tak na závěr pár ukázek, jak by transformátor vypadat neměl a s čím se u výrobků z TRASFORU určitě nesetkáte. Všechny tyto obrázky byly získány z veřejných zdrojů. Nezvládnutá technologie zalévání - trhliny v pryskyřici Vrstvové vinutí VN způsobuje nerovnoměrné elektrické namáhání

17 Destrukce nekvalitního transformátoru Důsledek nerovnoměrného elektrického namáhání Veškeré technické i obchodní informace o výrobcích společnosti TRASFOR S.A. poskytne: Obchodní zastoupení pro ČR a SR TRASFOR S.A. Ing. Pavel Mužík Jablonecká 411/ Praha 9 Prosek Tel./fax: Mobil:

Který kam? Transformátor s vrstvovým vinutím

Který kam? Transformátor s vrstvovým vinutím Který kam? Existuje široká škála konstrukčních řešení transformátorů a tlumivek v závislosti na výkonu, kmitočtu, počtu fází a aplikaci. Zde se zaměříme na transformátory pro průmyslový kmitočet (případně

Více

Konstrukce suchých zalévaných transformátorů

Konstrukce suchých zalévaných transformátorů Konstrukce suchých zalévaných transformátorů Proč právě suchý zalévaný transformátor? Minimálně zatěžuje životní prostředí a přitom je maximálně bezpečný Použité materiály jsou samozhášivé, a v případě,

Více

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 VM1. Univerzální použití Elektrárny Transformační stanice Chemický průmysl Ocelárny Automobilový průmysl Letiště Bytové komplexy VM1. Vypínač

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více

SUCHÉ ZALÉVANÉ TRANSFORMÁTORY EdM

SUCHÉ ZALÉVANÉ TRANSFORMÁTORY EdM SUCHÉ ZALÉVANÉ TRANSFORMÁTORY EdM 232 SUCHÉ ZALÉVANÉ TRANSFORMÁTORY EdM OBSAH 234 Základní informace 235 Standardy 236 Možnosti použití 238 Výrobní řada 240 Výhody transformátorů EdM 241 Technologie EdM

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TNŽ 36 5570 Generální Ředitelství Českých drah TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ TNŽ 36 5570 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Trasfor-řada 3E. Vše, co můžete potřebovat. Made in Switzerland

Trasfor-řada 3E. Vše, co můžete potřebovat. Made in Switzerland Trasfor-řada 3E Vše, co můžete potřebovat Made in Switzerland Řada 3E se představuje 3E je nová řada zalévaných transformátorů, vyvinutých společností Trasfor pro použití v distribučních sítích. Nejdůležitější

Více

Výkonové transformátory. SUCHÉ s litou izolací. typ POWERCAST

Výkonové transformátory. SUCHÉ s litou izolací. typ POWERCAST Výkonové transformátory SUCHÉ s litou izolací typ POWERCAST Návod k použití OBSAH 1. ÚVOD... 02 2. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ... 03 2.1 Přejímka... 03 2.2 Manipulace... 03 2.3 Skladování... 03 3. MONTÁŽ A

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN EN50205 třídy A VDE certifikace. Ideálně vhodný pro použití v bezpečnostních obvodech výrobních zařízení. K dispozici jsou čtyřpólová a šestipólová

Více

EC čidla pro elektronické přístroje řady EC1 a EC2

EC čidla pro elektronické přístroje řady EC1 a EC2 Str. 1 ze 6 Řada elektronických regulátorů EC představuje mnoho modelů s různými snímači teplot, tlaku, nebo vlhkosti. Jednotlivá čidla se liší podle druhu snímané veličiny i podle účelu, ke kterému je

Více

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů Vnitřní teplota rozváděče jako důležitý faktor spolehlivosti Samovolný odvod tepla na základě teplotního rozdílu

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru: Indukční stroje 1 konstrukce Úvod Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste (postupná náhrada stejnosměrných strojů). Rozdělení podle toku

Více

Rishabh.cz MĚŘICÍ TRANSFORMÁTORY PROUDU S ROZEBÍRATELNÝM JÁDREM. tel.: +420 601 567 544 e-mail: obchod@rishabh.cz

Rishabh.cz MĚŘICÍ TRANSFORMÁTORY PROUDU S ROZEBÍRATELNÝM JÁDREM. tel.: +420 601 567 544 e-mail: obchod@rishabh.cz Rishabh.cz tel.: +420 601 567 544 e-mail: obchod@rishabh.cz instalace do existujících zařízení bez nutnosti přerušení nebo demontáže primárního vodiče jednoduchá a rychlá montáž slyšitelným jištěným zaklapnutím

Více

DISTRIBUČNÍ TRANSFOMÁTORY PŘÍSTROJOVÉ TRANFORMÁTORY

DISTRIBUČNÍ TRANSFOMÁTORY PŘÍSTROJOVÉ TRANFORMÁTORY DISTRIBUČNÍ TRANSFOMÁTORY PŘÍSTROJOVÉ TRANFORMÁTORY navrhuje a vyrábí epoxidové transformátory od roku 1979, včetně jmenovitých výkonů do 20 MVA, jmenovité primární napětí do 52kV a již 25 let také transformátory

Více

Sensorboxy SRBP, binární

Sensorboxy SRBP, binární hlavní údaje Všeobecné údaje Tyto sensorboxy slouží ke snímání koncových poloh kyvných pohonů v procesní technice, kde se jedná o přepravu, dávkování nebo plnění plynných či kašovitých hmot nebo sypkého

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...

Více

Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace. jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A

Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace. jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A 1 Všeobecně Popisované venkovní spínací přístroje Driescher jsou konstruovány

Více

MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID. www.mep.cz

MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID. www.mep.cz MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID www.mep.cz Vztah k normám Rychlovypínače DC (dále jen RV) řady N-Rapid jsou konstruovány, zkoušeny, typově schváleny a splňují požadavky norem: ČSN EN 50123-1:1998

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

Topná tělesa do panelů

Topná tělesa do panelů Topná tělesa do panelů Obsah Topná tělesa do panelů... 402 Výhody... 402 Výpočet potřebného tepla... 402 Podrobnosti pro objednávku... 403 Technické údaje... 404 Rozměrové výkresy... 406 401 Výhody, výpočet

Více

Jističe. System pro M Jističe S 2. Hlavní jistič S 700. Ostatní jističe S 111. System Connect

Jističe. System pro M Jističe S 2. Hlavní jistič S 700. Ostatní jističe S 111. System Connect Obsah Strana System pro M S 2 konstrukční řady S 240 A - B........................... 1/20 konstrukční řady S 240 A - C........................... 1/0 Příslušenství k jističům S 240 A..............................

Více

Řada 77 - Relé elektronické (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A

Řada 77 - Relé elektronické (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A Řada 77 - Relé elektronické (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A Řada 77 polovodičové relé (SSR), optron, spínač v nule napětí nebo spínač okamžitý 77.01.x.xxx.8050 77.01.x.xxx.8051 230 V AC nebo 400 V AC vstupní

Více

KONEKTORY KABELOVÉ SVAZKY PŘEPÍNAČE KOMPONENTY. těžba doprava letectví armáda

KONEKTORY KABELOVÉ SVAZKY PŘEPÍNAČE KOMPONENTY. těžba doprava letectví armáda KONEKTORY KABELOVÉ SVAZKY PŘEPÍNAČE KOMPONENTY armáda TĚŽEBNÍ SYSTÉMY Důlní technika Vrtná zařízení na moři i na souši Napájecí a řídící systémy Komplexní řešení propojení LETECKÝ PRŮMYSL Motory, draky

Více

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDE www.jdk.cz CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Technický popis WDE-S1K je řada kompaktních chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výparníkem a se zabudovanou akumulační nádobou

Více

Výrobková řada E 210 Vícenásobné signálky E 219 System pro M compact

Výrobková řada E 210 Vícenásobné signálky E 219 System pro M compact Výrobková řada E 210 Vícenásobné signálky E 219 System pro M compact Poloviční velikost silný efekt Nové signálky v šířce 9 mm od společnosti ABB pro montáž na lištu DIN 35 mm, v provedení System pro M

Více

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDC www.jdk.cz CT_CZ WDC (Rev.0-) Technický popis WDC-S1K je řada kompaktních průtokových chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výměníkem. Jednotka je vhodná pro umístění

Více

Příručka zapojení Moeller 02/05. Vačkové spínače

Příručka zapojení Moeller 02/05. Vačkové spínače Příručka zapojení Moeller / Strana Přehled - Vypínače zapnuto-vypnuto, hlavní vypínače, vypínače pro opravy a údržbu - Přepínače, reverzační přepínače - (Reverzační) přepínače hvězda-trojúhelník - Vícerychlostní

Více

Axiální støedotlaké ventilátory

Axiální støedotlaké ventilátory AXV / AXC / AXG Výroba dle požadavku zákazníka Skříň ventilátoru zhotovená z ocelového plechu s následným pozinkováním v ponorné lázni Hliníkové lopatky aerodynamického tvaru Nastavitelný úhel natočení

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

TWG II. CAG Electric Machinery. Trojfázové synchronní generátory v bezkartáčovém provedení. Úvod: Hlavní ukazatele: Požadavky na prostředí:

TWG II. CAG Electric Machinery. Trojfázové synchronní generátory v bezkartáčovém provedení. Úvod: Hlavní ukazatele: Požadavky na prostředí: CAG Electric Machinery TWG II Trojfázové synchronní generátory v bezkartáčovém provedení. Úvod: Sériové trojfázové synchronní generátory TWG II v bezkartáčovém provedení byly vyvinuty na základě rozvoje

Více

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti Elektroměry IEC/MID pro domácnosti ZCF100Ax/Cx s2 E350 řada 2 Technické údaje Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice měřidel s otevřenou komunikací a uvádí na trh nejnovější generaci flexibilního

Více

Oddělovací moduly VariTrans

Oddělovací moduly VariTrans Oddělovací moduly VariTrans VariTrans B 13000 určen pro standardní průmyslové aplikace, kalibrované rozsahy VariTrans P 15000 profesionální převodník pro standardní signály, kalibrované rozsahy VariTrans

Více

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru NÁVRH TRANSFORMÁTORU Postup školního výpočtu distribučního transformátoru Pro návrh transformátoru se zadává: - zdánlivý výkon S [kva ] - vstupní a výstupní sdružené napětí ve tvaru /U [V] - kmitočet f

Více

Rotační šroubové kompresory. MSM MINI 2,2-3 - 4-5,5 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Rotační šroubové kompresory. MSM MINI 2,2-3 - 4-5,5 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Rotační šroubové kompresory MSM MINI 2,2-3 - 4-5,5 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Přehled kompresorů MSM Mini MSM Mini 2,2-3 - 4-5,5 kw Řešení pro všechny potřeby zákazníků Samostatné kompresory Určené zejména

Více

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Kompaktní rozváděče VN s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A 1 Všeobecně Vzduchem izolované kompaktní rozváděče vn firmy Driescher jsou vhodné pro použití v kompaktních trafostanicích

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace

Více

Technická data Ohřívač vzduchu

Technická data Ohřívač vzduchu Technická data Ohřívač vzduchu LH-EC LH Obsah Obsah... strana Základní zařízení: motory...3 Základní zařízení: skříň, ventilátory, rozměry...4 Základní zařízení LH: Elektrický topný registr...5 Základní

Více

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el. Předmět: Katedra: X14POH Elektrické POHony K13114 Elektrických pohonů a trakce Přednášející: Prof. Jiří PAVELKA, DrSc. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika podíl K13114 na výuce technická zařízení elektráren

Více

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1 SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost Základní funkce Spínání a jištění motorů do A. Přístroj reaguje na výpadek fáze. Přístroj je vybaven kompenzací vlivu okolní teploty. Ovládání přístroje Spouštěče motoru jsou

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

( a n e b n e j č a s tě j š í mý t y o t ra n s f o r m á to r e c h )

( a n e b n e j č a s tě j š í mý t y o t ra n s f o r m á to r e c h ) Bludovník ( a n e b n e j č a s tě j š í mý t y o t ra n s f o r m á to r e c h ) Úvod Výkonový transformátor je relativně nákladné zařízení, od kterého se očekává, že bude dobře sloužit desítky let. Přesto

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Přístrojové transformátory proudu nízkého napětí řady CLA a CLB

Přístrojové transformátory proudu nízkého napětí řady CLA a CLB řady CLA a CLB Přístrojové transformátory proudu pro nízké napětí jsou určeny k použití v rozvodných zařízeních nízkého napětí se jmenovitými proudy do 2500 A. Transformátory splňují požadavky ČSN, mezinárodních

Více

Řada 22 - Stykač instalační, 25-40 - 63 A

Řada 22 - Stykač instalační, 25-40 - 63 A Řada 22 - Stykač instalační, 25-40 - 63 Řada 22 2 nebo 4 kontakty pro 25 4 kontakty pro 40 nebo 63 22.32.0.xxx.1xx0 22.32.0.xxx.4xx0 můstkové kontakty vzdálenost kontaktů: zapínacích 3 mm rozpínacích 1,5

Více

Bezpečnostní relé OA 5611, OA 5612

Bezpečnostní relé OA 5611, OA 5612 Bezpečnostní relé OA 5611, OA 5612 splňuje požadavky norem EN 50 205, IEC 60 255, IEC 60 664 s nuceně spínacími kontakty nízký jmenovitý příkon vysoká mechanická životnost vysoká bezpečnost spínání korunkovými

Více

Ama Porter. Ponorná kalová čerpadla. Oblasti použití. Označení. Provozní data. Typ čerpadla. Materiál. Těsnění hřídele. Pohon. Nátěr.

Ama Porter. Ponorná kalová čerpadla. Oblasti použití. Označení. Provozní data. Typ čerpadla. Materiál. Těsnění hřídele. Pohon. Nátěr. Katalogový sešit čerpadel 2539.178/4-64 Ama Porter Ponorná kalová čerpadla Oblasti použití Čerpání odpadní vody s obsahem pevných částic nebo domácího odpadu jako například vody z praček, myček, fekálií

Více

Kondenzační sušičky. MDX pro výkony 400 až 70000 l/min SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Kondenzační sušičky. MDX pro výkony 400 až 70000 l/min SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Kondenzační sušičky MDX pro výkony 400 až 70000 l/min SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Proč použít sušičku? Vlhkost je přirozenou součástí atmosférického vzduchu, která se rovněž nachází ve stlačeném vzduchu v potrubních

Více

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda LMK 5 Výhody kapacitní keramický senzor bez olejové náplně s vysokou odolností proti agresivním médiím jako jsou kyseliny a louhy nízká teplotní chyba dlouhodobá stabilita provedení Ex: (nerezová tlaková

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální napájení Infraport pro komunikaci Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Univerzální

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE BODOVÝ ODPOROVÝ STAVOZNAK TYP : BOS 4T. Číslo dokumentace : 9806

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE BODOVÝ ODPOROVÝ STAVOZNAK TYP : BOS 4T. Číslo dokumentace : 9806 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE BODOVÝ ODPOROVÝ STAVOZNAK TYP : BOS 4T Číslo dokumentace : 9806 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci,

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

Betonové transformační stanice. typu ormaset.p. s vnější obsluhou. Up to 24 kv -630 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.

Betonové transformační stanice. typu ormaset.p. s vnější obsluhou. Up to 24 kv -630 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal. Betonové transformační stanice typu s vnější obsluhou Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.com Betonové transformační stanice Popis s vnější obsluhou jsou určeny pro kabelové využívané

Více

Technická data. Rozměry

Technická data. Rozměry 0102 Objednací název Komfortní řada 40 mm ne v jedné rovině Spínací rozsah lze potenciometrem nastavit v širokém rozsahu Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR spínací kontakt

Více

STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY

STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY STÍNĚNÉ KABELY 1-CYKFY EGE Trading, s.r.o. byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost EGE, spol. s r.o. České Budějovice. Společnost se specializuje na obchodní, konzultační a poradenskou činnost

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady a grafická vizualizace k určení souřadnicových systémů výrobních strojů Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Snímač tlaku SITRANS P200. Provozní instrukce SITRANS P

Snímač tlaku SITRANS P200. Provozní instrukce SITRANS P Snímač tlaku SITRANS P200 Provozní instrukce SITRANS P Obecné a bezpečnostní pokyny Tato příručka obsahuje pokyny, které musíte dodržet kvůli zachování Vaší osobní bezpečnosti a vyloučení věcných škod.

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE DVOJTLAČÍTKO SE SIGNALIZACÍ X2A02/Z. č. 20212

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE DVOJTLAČÍTKO SE SIGNALIZACÍ X2A02/Z. č. 20212 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE DVOJTLAČÍTKO SE SIGNALIZACÍ X2A02/Z č. 20212 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu,

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem LEVEL INSTRUMENTS EE23 Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem Snímač EE23 je jednoduchý multifunkční přístroj, jenž vyniká vysokou přesností, jednoduchou instalací a údržbou.

Více

AEL6 Programovatelné elektrické lineární pohony pro regulační ventily DN15 až DN100

AEL6 Programovatelné elektrické lineární pohony pro regulační ventily DN15 až DN100 Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů. Copyright 04 TI-P58- CH Vydání 5 AEL6 Programovatelné elektrické lineární pohony pro regulační ventily DN5

Více

Správné a nesprávné metody chlazení transformátorů VN

Správné a nesprávné metody chlazení transformátorů VN Správné a nesprávné metody chlazení transformátorů VN Stále se objevují dotazy hlavně ze strany projektantů jak zabezpečit bezpečný dlouhodobý provoz transformátorů. Jedním z hlavních vlivů na dlouhodobou

Více

pro RESISTORS Odporníky průmysl a energetiku vysoká flexibilita robustní provedení drátové kompletní řada plechové < litinové

pro RESISTORS Odporníky průmysl a energetiku vysoká flexibilita robustní provedení drátové kompletní řada plechové < litinové Lay 10555_Bremswi_CZ 17.03.2005 12:03 Uhr Seite 1 Odporníky pro RESISTORS průmysl a energetiku vysoká flexibilita robustní provedení drátové kompletní řada plechové < litinové Lay 10555_Bremswi_CZ 17.03.2005

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

Suché transformátory s litou izolací Spolehlivost na dosah

Suché transformátory s litou izolací Spolehlivost na dosah Suché transformátory s litou izolací Spolehlivost na dosah ABB celosvětově Téměř všude, kde se žije a pracuje, naleznete alespoň jeden transformátor. Ale dokud funguje a napájí eskalátory v obchodním domě,

Více

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 Kompaktně řešená systémová jednotka HBX300 pod svým elegantním pláštěm skrývá všechny důležité komponenty potřebné pro připojení

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Výběrové tabulky Měřící zařízení Modulární měřicí transformátory proudu

Výběrové tabulky Měřící zařízení Modulární měřicí transformátory proudu Modulární měřicí transformátory proudu TRF M Modulální násuvné měřicí transformátory ø 29 mm, sekundární strana.../5a Modulární transformátory TFR M jsou násuvné měřicí transformátory. Jsou charakteristické

Více

STYKAČE. Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače

STYKAČE. Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače STYKAČE Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače Stykače jsou takové spínače, které mají aretovanou jen jednu polohu (obvykle vypnutou) a ve druhé poloze je musí držet cizí síla. Používají

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2012 1.1.2 HLAVNÍ ČÁSTI ELEKTRICKÝCH STROJŮ 1. ELEKTRICKÉ STROJE Elektrický stroj je definován jako elektrické zařízení, které využívá ke své činnosti elektromagnetickou

Více

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot.

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot. Provozní návod Ochrana před výbuchem Ochrana před výbuchem je zde na výběr a je označena na magnetickém pohonu pomocí typového štítku Ex. Pohony a příslušná ovládání magnetických ventilů odpovídají kategorii

Více

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG OTOČNÉ VÝKONOVÉ ODPÍNAČE KATKO ŘADA KU 16 AŽ 125 A

PRODUKTOVÝ KATALOG OTOČNÉ VÝKONOVÉ ODPÍNAČE KATKO ŘADA KU 16 AŽ 125 A PRODUKTOVÝ KATALOG OTOČNÉ VÝKONOVÉ ODPÍNAČE ŘADA KU AŽ 1 A OTOČNÉ VÝKONOVÉ ODPÍNAČE Řada KU ( až 1A) 3pólové provedení 4pólové provedení Kompaktní velikost Montáž na DIN 3pólové nebo 4pólové provedení

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Snímač absolutního a relativního tlaku. Návod k obsluze. Huba Control. Huba Control AG typ 586 TOP Instruments, s.r.o www.topinstruments.

Snímač absolutního a relativního tlaku. Návod k obsluze. Huba Control. Huba Control AG typ 586 TOP Instruments, s.r.o www.topinstruments. 528 Snímač absolutního a relativního tlaku Návod k obsluze Huba Control Huba Control AG typ 586 TOP Instruments, s.r.o www.topinstruments.cz 1 Oblast použití snímače tlaku typu 528 Tento snímač tlaku se

Více

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P 29 000 P0 ní signály ±30 mv až ±1000 V ±20 ma, ±10 V nebo 0(4)..20 ma Pracovní napětí až 1000 V ac/dc Přesnost 0,1 nebo 0,2 % z rozsahu Zkušební

Více

Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem

Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty Měřící Energetické Aparáty Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití Přístrojový transformátor

Více

TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ

TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ 2009 Zlatý certifikát ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001 KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ VÝROBKŮ 1. Skříně určené pro osazení do výklenku ve stěně nebo zděném pilíři označení..... /. V... příklad

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 01/2014 servotechnika Typy servozesilovačů TGA-24-9/20 TGA-24-9/20-O1 TGA-24-9/20-O3 TGA-24-9/20-O4 TGA-24-9/20-O8 standardní verze s volitelným

Více

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 STAVBA : REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Zemědělská 1, Brno 613 00 Investor: Mendelova

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

přídavné ovládače stmívačů elektronické transformátory

přídavné ovládače stmívačů elektronické transformátory stmívače přídavné ovládače stmívačů elektronické transformátory 0 036 59 0 036 7 0 784 0 0 420 56 Napájení: 230 V± 50/60 Hz. Bal. Obj. č. Stmívače Nezávislé ovládání Paměť poslední nastavené intenzity

Více

Diagnostika a zkušebnictví

Diagnostika a zkušebnictví Diagnostika a zkušebnictví 1 Technická diagnostika Diagnostika izolačních systémů elektrických strojů Izolační systém z hlediska spolehlivosti je nejslabším místem Spolehlivost je pravděpodobnost, že v

Více

Nástavby s koncovými spínači. -V- novinka

Nástavby s koncovými spínači. -V- novinka Nástavby s koncovými spínači -V- novinka vysvětlení typového značení SRBF CA3 YR90 MW 22A C2M20 typ SRBF koncové spínače konstrukce C Sensorbox mechanické rozhraní A3 A4 A5 A6 montážní můstek, připojovací

Více

1. Produktová řada Venkovní jednotky

1. Produktová řada Venkovní jednotky 1. Produktová řada Venkovní jednotky Název modelu F5MDV 200 BR F5MDV 260 BR Rozměr těla (mm) Šířka: 1120 Výška:1558 Hloubka: 400 Šířka: 1120 Výška:1558 Hloubka: 400 Čistá/hrubá hmotnost (kg) Napájení 137/153

Více

Rok 2014. Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921

Rok 2014. Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921 Rok 2014 Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921 Rok 2014 Současnost Organizační struktura International BEZ Group Obrat za rok 2014 52 mil. EUR 100 % 100 % 100 % ETD TRANSFORMÁTORY BEZ TRANSFORMÁTORY

Více

ODPOROVÉ TEPLOMĚRY A U T I N G

ODPOROVÉ TEPLOMĚRY A U T I N G ODPOROVÉ TEPLOMĚRY A U T I N G Přílohy: 1. Tolerance teplot podle DIN IEC 751 2. Tolerance chyb měření JUMO 3. Odporové teploměry pro turbíny PBS 4. Odporové teploměry pro TRANSGAS Vyrábí a dodává: AUTING

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT 300 E2V EC Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 300 m 3 /h, dvěma elektrickými ohřívači pro studené klima a účinností rekuperace až 95 % v tepelně a zvukově izolovaném

Více

Ovládací jednotka k domácím ventilátorům MCD 60/0.3

Ovládací jednotka k domácím ventilátorům MCD 60/0.3 Ovládací jednotka k domácím ventilátorům MCD 60/0.3 Tato ovládací jednotka slouží k automatizi domácích ventilátorů.jednotka ovládá tyto funkce: časovač, snímač vlhkosti, fotosenzor, snímač pohybu. Kryt

Více