ÚNOR 2004 ÚNOR Výběr ze zápisu z 28. schůze rady města z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚNOR 2004 ÚNOR 2004. Výběr ze zápisu z 28. schůze rady města z 7. 1. 2004"

Transkript

1 roèník XIV. ÈÍSLO 144 ÚNOR 2004 CENA 2, Kè ÚNOR 2004 únor je doba nebezpečná, která zahradníka ohrožuje holomrazy, sluncem, vlhkem, suchem a větry; tento nejkratší měsíc, tento záprtek mezi měsíci, tento měsíc nedonošený, přestupný a vůbec nesolidní, vyniká nad všechny ostatní svými potměšilými záludy; mějte se před ním na pozoru. Ve dne loudí na keřích pupence a v noci je spálí; jednou rukou nám lahodí a druhou nám luská pod nosem. Čert ví, proč se o přestupných letech přidává jeden den zrovna tomuto vrtkavému, katarálnímu, poťouchlému měsíčnímu skrčkovi Karel Čapek (z knihy Zahradníkův rok) Pranostiky Sv. Petr vládne mrazu, sv. Jiří teplu. Na sv. Valentýna zamrzne i kolo mlýna. Sv. Veronika ledy seká u rybníka. Lednové číslo NN bylo připravováno již několik dní před Vánoci a proto jsme někdy nemohli včas a důstojně reagovat na všechna písemná přání při příležitosti Nového roku, která na adresu města přicházela i v době mezi svátky od podnikatelů, občanských sdružení i občanů. Děkujeme, i když opožděně, prostřednictvím Našich novin za desítky blahopřání a přejeme jejich autorům mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce Jan Martinec a Jiří Pavlíček Čekání na zázrak jara Sluníčko se směje o něco veseleji a déle. Občas krajem zavane vůně jako příslib jara a my se již nemůžeme dočkat, až hřejivým slunečním paprskům budeme moci nastavit svoji tvář. Příslibem jara jsou i první sněženky, které se prodírají sněhem a my se nemůžeme vynadívat na jejich krásu a žasneme nad jejich odvahou. Po barvách a chutích masopustu by měl nastat čas střídmosti, luštěnin a vitamínů. Jestli se do vašich dušiček vkrádají chmury a tesknota, tak se jimi nenechte ovládnout a pamatujte, že drobné radosti si můžeme naordinovat sami. Zima se sice ještě nevzdala své vlády nad světem, ale Výběr ze zápisu z 28. schůze rady města z Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka příslib jara už vnímáme všemi póry. Malou radost si můžeme udělat třeba zrovna 14. února, kdy se i u nás v posledních letech připomíná Den zamilovaných. Že slavíme Valentina právě v zimě, není určitě jen důsledkem jednoho historického příběhu. Je to osud, že právě v období kruté zimy a mrazů dostáváme každý rok šanci přijímat a rozdávat horoucí srdce. Abychom ještě do jara, než nastane čas něžného probuzení všeho živého, úplně nezmrzli. A pamatujte si, že čím víc lásky rozdáváte, tím více jí máte. Zdena Lédlová Městský úřad informuje... Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku: a) ve výši 1.000, Kč SDH Údavy na ceny do turnaje ve stolním tenisu, konaném , b) ve výši 300, Kč SDH Údavy na ceny do turnaje v mariáši, konaném , c) ve výši 1.000, Kč Klubu mladých filatelistů Krucemburk na zakoupení katalogu poštovních známek MICHEL EVROPA d) ve výši 5.000, Kč lůžkové části nestátního zdravotnického zařízení Hospic Anežky České se sídlem Červený Kostelec, 5. května 1170 na činnost v roce 2004 Rada města souhlasí: a) s tím, aby město Ždírec nad Doubravou bylo hlavním pořadatelem cyklomaratonu Vysočina 2004 b) aby hlavním sponzorem cyklomaratonu byla firma Lacman s.r.o. Chotěboř c) s podáním žádosti o grant z Fondu Vysočina na finanční zajištění závodu Starosta seznámil radu s dopisem hejtmana kraje ve věci určení Ždírce n.d. obcí s pověřeným obecním úřadem. Kraj Vysočina uplatní (pokračování na str. 2)

2 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE (pokračování ze str. 1) žádost města při novele zákona, která je plánována na letošní rok. Starosta informoval radu o průběhu převzetí areálu SK Dekora městem. Výběr ze zápisu z 29. schůze rady města z Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Rada města souhlasí se zakoupením malotraktoru VARI IV. PROFI a návěsu HV u firmy Čechovský v celkové ceně , Kč. Rada města souhlasí s prodejem stávajícího malotraktoru s návěsem za cenu nejméně , Kč. Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000, Kč SDH Ždírec n.d. na hasičský ples konaný Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou DRUPOS PROJEKT v.o.s. Havl. Brod na zpracování projektové dokumentace na zatrubnění části vodoteče Slubice na Benátkách v ceně , Kč vč. DPH. Rada města projednala informaci starosty o definitivním přiznání dotace na plošnou plynofikaci v akci Plynofikace obcí sdružení Vestec. Státní fond životního prostředí přiznal sdružení obcí Ždírec n.d. a Slavíkov dotaci ve výši 90 % požadované částky, jelikož došlo ke snížení emisí v lokalitě pouze o 57,8 % z plánovaného snížení podle projektu. Dotaci již sdružení obdrželo. Rada města souhlasí s tím, aby městský úřad zahájil přípravu investiční akce Bezdrátový veřejný rozhlas a zajistil podání nabídek na opravu tělocvičny. MěÚ shromáždí informace zejména o možnostech způsobu provedení bezdrátového rozhlasu. Nabídky na nátěry a opravy v tělocvičně v rozsahu dle rozpočtu města zajistí správce p. Klepetko. Rada města projednala žádost paní Ivy Němcové o pronájem pozemku na Brodské ulici pro provoz novinového stánku. Rada nemá námitek proti provozu stánku, ale vzhledem Počet obyvatel k k změna Ždírec n.d H. Studenec N. Studenec Údavy Stružinec Benátky Nové Ransko Kohoutov Celkem Počet narozených dětí v roce Rozpis pohotovostních služeb stomatologů MUDr. Zora Dvořáčková, Husova 64, Hlinsko 7. 2., 8. 2 MUDr. Yvona Chludová, Smetanova 315, Skuteč , MUDr. Jiří Janovský, Wilsonova 590, Hlinsko , MUDr. Eva Krejčí, Krouna , MUDr. Jan Konývka, Poličská 444, Hlinsko 1.2. MUDr. Jáchym Pavel, Lánecká 970, Světlá n.s , 8.2. MUDr. Mejstříková Marie, Česká Bělá , MUDr. Ponc Karel, Dobrovského 2023, Havl. Brod , MUDr. Anderová Milena, Nám. T.G.M. 326, Chotěboř , MUDr. Horáček Pavel, Dobrovského 2023, Havl. Brod k rekonstrukci Brodské ulice v roce 2003 a změně možnosti zastavení vozidel (přechod pro chodce, úprava zastávky autobusu, osazení obrub podél komunikace) požádá o stanovisko DI Police ČR. Starosta informoval radu o průběhu rekonstrukce nebytových prostor v Horním Studenci čp. 14 (bývalá úřadovna MNV). Již v průběhu prací bylo dodavatelskou firmou zjištěno a stavebním dozorem města potvrzeno, že oproti projektu je nutné provést kompletní výměnu vnitřních omítek, prkenný záklop podlah a výměnu špaletových oken. Dodavatel předložil ocenění víceprací ve výši , Kč. MěÚ se seznámí s položkami víceprací a předloží je následně k rozhodnutí radě. Rada města: a) pronajala nebytové prostory v I. NP o výměře 34,15 m 2 v budově ve Ždírci n.d., Žďárská 32, firmě OK COMP s.r.o. Vojnův Městec s platností od b) souhlasí s provedením stavebních úprav, spočívajících v propojení užívaných prostor s prostorami nově pronajatými c) stanovila nájemné za pronájem nebytových prostor v I. NP v budově ve Ždírci n.d., Žďárská 32, o výměře 67,65 m 2 + příslušenství firmě OK COMP s.r.o. Vojnův Městec s platností od na částku , Kč ročně Prodej nepotřebného zařízení dveře plné a prosklené šíře 60 a 80 cm dveře dvojdílné prosklené sanitární zařízení (umyvadla, klozety) velmi zachovalá elektrická akumulační kamna (více kusů a typů) Informace o předmětech k prodeji podá zájemcům pan Josef Culek a pan Josef Plíhal. Prodej nepotřebného zařízení ze ZŠ lavice modré, žluté židle modré, žluté Informace o předmětech k prodeji podá zájemcům pan Jaroslav Klepetko.

3 NA AKTUÁLNÍ TÉMA Označování názvů ulic, veřejných prostranství a domů Zaměstnanci města a firma Hostalek z Č. Třebové v minulém a předminulém roce prováděli označování ulic a dalších prostranství smaltovanými tabulemi a směrovkami tak, aby se zejména návštěvníci města, ale zejména záchranná služba (hasiči, rychlá záchranná služba) při příjezdu k pacientům či na místo havárie co nejlépe ve Ždírci n.d. orientovali. Značení ulic využívají ve spojení s mapou města také zaměstnanci Východočeské energetiky, Východočeské plynárenské, Vodovodů a kanalizací H. Brod, Česká pošta, zásilkové služby apod. V praxi vidíme, jak je označení ulic pro výše uvedené společnosti potřebné. Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. pamatuje na označování ulic a dalších prostranství a v 30 dává obcím právo tato prostranství označovat: Označení ulic a jiných veřejných prostranství provede obec na svůj náklad. Vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúplatně připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti; v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy. Označení nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto. Tolik citace 30 zákona. Zákon nespecifikuje, jak má obec postupovat při instalaci označení ulic. Tato záležitost by mohla být řešena obecně závaznou vyhláškou, ale v praxi to není nutné. Postup je takový, že stačí vytipovat vhodné místo pro umístění tabulky (oplocení, fasáda budovy) a toto oznámit majiteli nemovitosti. Je samozřejmé, že vhodnější než-li rozhodnutí obce je dohoda s majitelem. Zákon neřeší ani následky umístění tabulky. I zde by měla být upřednostněna dohoda mezi obcí a vlastníkem nemovitosti. Podobně tomu je s označováním budov čísly popisnými nebo evidenčními. Zákon v 31 odst. (1) říká: Budova musí být označena popisným číslem, pokud dále není stanoveno jinak. Odst. (3) ukládá: Stavby určené k individuální rekreaci se označují evidenčnímu čísly. V 32 odst (1) je uvedeno: Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad. Důvodem označování ulic názvy a budov čísly popisnými, evidenčními či orientačními je také podání informace těm, kteří příslušné město neznají, doručují zásilky a provádí např. opravy zařízení domácností. Možná, že dobré značení ulic a domů urychlí zásah záchranářů a tím třeba zachrání lidský život. Apeluji proto na majitele nemovitostí, aby vyšli vstříc zaměstnancům města při instalaci tabulek s názvy ulic. Zároveň žádám občany, aby nedopustili svévolné ničení těchto tabulek nejen pro jejich poměrně značnou cenu, ale právě proto, aby informovali ty, kteří tuto informaci potřebují a očekávají. Jan Martinec Výstavba rodinných domů Občané Ždírce nad Doubravou i širokého okolí sledují poměrně rozsáhlou výstavbu rodinných domů, která ve Ždírci i místních částech probíhá. V roce 2003 bylo vytvořeno a prodáno 10 stavebních pozemků ve Ždírci pod lesem Kopanina a dále byly vytvořeny 4 stavební pozemky v Horním Studenci, z nichž 1 byl za účelem výstavby již prodán. V loňském roce bylo připraveno a roce letošním prodáno již 17 pozemků pro výstavbu domků, z toho 5 v ulici Na Balkáně a 12 v sousedství nových bytovek (ulice doposud není pojmenována). Na obec (město) naší velikosti je to poměrně úctyhodný počet vytvořených parcel. V roce 1998 prodalo město poslední obecní pozemky na Hamerské a od této doby se staví na parcelách vykoupených od občanů. V této souvislosti bych chtěl všem prodávajícím občanům, ať ždíreckýcm nebo mimoždíreckým, poděkovat. Ochotou prodat pozemky umožňují bytovou i další potřebnou výstavbu. Jednání o prodeji jsou někdy zdlouhavá a vyžadují projektovou přípravu, která není zadarmo. Bez vůle k prodeji pozemků by bylo ale vše marné. O to víc mne osobně mrzí postoj některých občanů, kteří tvrdošíjně odmítají i jen jednat o prodeji a maří tím snahu o výstavbu např. cyklostezky na Nové Ransko. Argument, že prakticky vždy existuje jiná varianta 3 výstavby, je pravdivý. Kdo ale bude užívat chodník, který vede oklikou. Každý chodec má snahu si cestu zkrátit. A stavět na způsob silniček z dob Rakouska Uherska, které se mnohdy klikatí mezi původními políčky sedláků, kteří nechtěli povolit výstavbu na svém? To raději snad nestavět vůbec. Jan Martinec Co jsou to sluneční erupce? Pozor! Slunce zuří! Jsou to obrovské exploze na povrchu Slunce. Během několika okamžiků zahřejí materiál na miliony stupňů Celsia a výbuch má sílu miliard megatun TNT. Nejčastěji erupce vznikají kolem slunečních skvrn. Během erupce se uvolňuje energie ve formě elektromagnetického záření a proudu energických částic. Nebývale silné sluneční bouře, které zasáhly Zemi v podzimním období, vyvolaly množství dohadů o tom, zda je pro život na Zemi takovýto gigantický elektromagnetický mrak nebezpečný. Přední světoví vědci mají na otázku názory značně rozdílné. K obdobným erupcím na Slunci došlo i vloni v dubnu, ale poslední bouře prý byla nejsilnější za posledních 1050 let. Poškodila dva japonské satelity, napáchala škody v satelitních a radiových přenosech, vyřadila z provozu navigační systémy celé řady letadel. Mrak elektricky nabitých částic, který zasáhl Zemi, však měl i pozitivní účinky, a to v tom, že nádheru polárních září, které jsou běžné pouze v severních zeměpisných šířkách, mohli lidé obdivovat i ve střední a jižní Evropě. Historicky největší sluneční bouře zasáhla Zemi v září roku Plazmová kapsa zasáhla Zemi naplno a pohybovala se výjimečnou rychlostí. Dopad byl drtivý. Odborníci uvádějí, že v Severní Americe a Kanadě se roztavily a vzplály telegrafní dráty, došlo k mnoha ničivým požárům. Polární záře byly viditelné i na jihu Itálie. Moderní věda zatím nedokáže předpovídat sluneční aktivitu s přesností. Miluše Mühlfaitová Zpráva o činnosti Klubu důchodců za rok 2003 Stalo se již pravidlem, že jak na počátku roku, tak také ke konci roku (pokračování na str. 4)

4 NA AKTUÁLNÍ TÉMA (pokračování ze str. 3) pořádáme večery s písničkou hudební skupiny Doubravka. Dalším zpestřením činnosti našeho klubu jsou zájezdy do divadel. 25. ledna jsme byli na hře Země úsměvů v Brně. 16. února jsme byli na hře Muzikantská Liduška v Jihlavě. Největší akcí Klubu pod patronací městského úřadu je setkání občanů města a městských částí seniorského věku v měsíci dubnu v kulturním zařízení v Horním Studenci. K poslechu i tanci hraje hudební skupina Doubravka. Toto setkání je velice žádané. Na památku jsou rozdávány drobné předměty. V květnu se opět pořádal zájezd do Klicperova divadla v Hradci Králové na hru Don Juan. V červenci bylo uskutečněno posezení s firmou EASPON o zdravotních pomůckách. Na měsíc září byl stanoven výlet do Polné na zámek, muzeum, ostatní památné objekty a do ZOO Jihlava. Byl krásný slunečný podzim, a tak se výlet vydařil. V říjnu byla pořádána předvánoční akce siluminové nádobí v restauraci u Lázničků. V měsíci listopadu byla opět podobná akce s firmou R.M.S. plus a spol. s r.o. na téma Zdraví, spokojenost vitalita, také u Lázničků. Podzimní setkání s písničkou vrcholí v prosinci v duchu vánočním. Večer proběhl 9. prosince 2003 s podáním malého občerstvení a rozdáním drobných dárků s přáníčkem. Tento večer navštívilo 52 důchodců. Tolik asi o naší činnosti za uplynulý rok. Závěrem chci poděkovat celému městskému úřadu za vynikající spolupráci, hlavně za finanční příspěvky, které nám poskytuje, a přeji všem pevné zdraví a mnoho osobních, i pracovních úspěchů do dalších let. Miluše Mühlfaitová Začátek roku 2004 na Vysočině Do konce volebního období krajských zastupitelů chybí 10 měsíců Definitivně a úplně jasně jsem si to uvědomil při čtvrtém schvalování krajského rozpočtu. Věci, které dělá krajské zastupitelstvo jedenkrát do roka, budeme v tomto roce dělat počtvrté a v tomto složení krajského zastupitelstva to bude naposledy. Přesto jsem přesvědčen o tom, že fungování kraje se nesmí a nemůže zastavit. Před námi je spousta práce a úkolů. Domnívám se, že je naší povinností udělat všechno pro to, aby, když se to nepovedlo v roce 2003, se v roce 2004 konečně změnil zákon o rozpočtovém určení daní. Změna tohoto zákona je totiž nutnou podmínkou pro naplnění poslání krajů a uplatnění jejich samosprávné funkce v celé svojí šíři. V souvislosti s tím považuji za nutné, aby i příprava rozpočtu na rok 2005 probíhala volby nevolby standardním a plynulým způsobem. Věřím, že to dokážeme a dostojíme tak, jak již jsem někde napsal, své obyčejné politické odpovědnosti. Všichni víme, že 1. května vstoupíme do Evropy a zároveň Evropa ještě více než doposud vstoupí do naší republiky, tedy i do krajů. Pro kraje i obce se otevřou nové příležitosti a zároveň i vzroste konkurence. Děláme všechno proto, abychom na to byli za kraj Vysočina připraveni. Již na konci roku 2005 bude možné poprvé hodnotit kvalitu naší přípravy. Asi není možné se nezmínit o zdravotnictví, především potom o dalším fungování nemocnic. Nezbývá mi než zopakovat, že zde bez naplnění finanční, organizační a koncepční role státu zmohou kraje velmi málo. Špatný systém a neexistující státní zdravotní koncepce nebo chcete-li politika dusí a oslabuje roli a vliv krajů. Nadále upevňovat spolupráci s obcemi a zlepšit informovanost občanů. To je další důležitý úkol pro rok Věřím, že se konečně dočkáme krajských novin krajského měsíčníku, který bude pravidelně jedenkrát měsíčně chodit zdarma do každé domácnosti. Příklad jsme našli u mnoha obcí a měst, které stejným způsobem již léta informují svoje občany o životě obce či města. Proč to dělají opravdu nevím Málokdo to ví a téměř nikdo se o to nezajímá. V první polovině ledna se do vnějšího připomínkového řízení dostal návrh zákona o územně správním členění státu. To, že se zákon dostane do vnějšího připomínkového řízení znamená, že také dorazí k nám na kraj. A tak jsme četli a nestačili se divit. Protože nechci čtenáře otrávit, tak se budu snažit být stručný. Zjednodušeně řečeno jsme se dočetli, že budeme mít zase další, od roku 1960 již třetí, typ krajů. Jen připomínám, že těch prvních bylo 7 (plus Praha jako samostatná územní jednotka), těch současných je i s Prahou 14 a těch nových tzv. správních krajů má být od zase 7, ale aby se to nepletlo budou jinak poskládány. Zároveň se těch bývalých 7 krajů i s okresy zruší. Dále jsme se dočetli, že staré okresy nahradí nové tzv. správní okresy a že krajských institucí by nemělo být 14 (v každém současném kraji jedna), ale vždy jenom 7 (v každém novém kraji jedna). Také jsme si přečetli, že hranice správního okresu nebude měnit Parlament, ale udělá to podle potřeby vláda nebo ministerstvo vyhláškou. S tím, že v současné době existuje 14 krajů a že obce s rozšířenou působností se začínají postupně vzpamatovávat z nejhoršího náporu, si v návrhu zákona evidentně nikdo hlavu nelámal. To, že si občan za uplynulý rok již užil svoje, než se konečně naučil, jaké že to máme kraje a že již začíná rozumět i tomu, kam si má dojít pro to či ono potvrzení, ministerstvo vnitra zřejmě spíše rozladilo. Rozhodlo se tedy situaci alespoň částečně změnit a alespoň trochu zkomplikovat. Osobně věřím, že naši poslanci a senátoři již nedopustí, aby se to podařilo. Kromě jiného také proto, že si myslím, že by již i těm velmi klidným občanům musely tzv. dojít nervy. S nadsázkou bych řekl, kdyby nešlo o tak vážnou věc, že přece není možné, aby si z nás někdo za naše peníze tímto způsobem dělal legraci. Miloš Vystrčil náměstek hejtmana kraje Vysočina Vážení přátelé, dovolujeme si Vás oslovit a varovat ve velmi závažné záležitosti. Jsme skupina obecních zastupitelů, podnikatelů, státních zaměstnanců atd., bydlících v různých obcích a městech regionu Havlíčkův Brod. Spojuje nás reputace a poctivost, a bohužel i smutná zkušenost. Zhruba před rokem jsme byli, právě díky své reputaci, osloveni panem 4

5 Lukášem Dvořákem, zakladatelem neziskové obecně prospěšné společnosti Pavučina Vysočiny o.p.s., abychom svým dobrovolným a bezplatným členstvím ve správní resp. dozorčí radě garantovali vysoký kredit této společnosti. Náplní této společnosti byl (respektive měl být) rozvoj regionu po všech stránkách, péče o kulturní památky, rozvoj turistiky, podpora sportu, ochrana přírody, podpora a zastřešování všech dobročinných a ušlechtilých nadací, organizací a činností v regionu. Vzhledem k deklarované neziskovosti Pavučiny Vysočiny a ušlechtilosti jejich cílů, jsme souhlasili s naší podporou a bezplatnou pomocí panu Dvořákovi a PV o.p.s. Přes všechny nastavené ochranné mechanizmy jsme zjistili, že pan Dvořák jednal v rozporu s jemu svěřenými pravomocemi, včetně zneužívání finančních prostředků pro své osobní obohacení atd. Přes veškerá varování a zákazy panu Dvořákovi ze strany orgánů společnosti Pavučiny Vysočiny pan Dvořák v těchto aktivitách pokračoval a podle našeho názoru možná i pokračuje. Členové správní a dozorčí rady PV o.p.s. poté podali na pana Dvořáka trestní oznámení a byli jím následně odvoláni z orgánů PV o.p.s. Zjistili jsme též, že pan Dvořák opakovaně zneužíval naše jména a dobrou pověst ke svému osobnímu prospěchu. Dnes, již jako skupina fyzických osob, si Vás dovolujeme tímto dopisem varovat před spoluprací s panem Dvořákem a aktivitami Pavučiny Vysočiny o.p.s. Pokud jste již započali jakoukoli formu spolupráce, doporučujeme Vám pak okamžitě zkontrolovat všechny vazby, plnění závazků, účty atd. s touto společností. Pokud naleznete vážné nesrovnalosti, doporučujeme Vám, vzhledem k závažnosti situace, zvážit i formu trestního oznámení na pana Lukáše Dvořáka. S pozdravem, bývalí členové správní a dozorčí rady Pavučiny Vysočiny, o.p.s.: Mgr. Petr Hájek, Dr. Jana Beránková, Dr. Pavel Policar, Oldřich Bína, Ing. Jiří Hladovec, Ing. Jana Fischerová, Libor Honzárek, Michael Omes, Dr. Roman Bláha NA AKTUÁLNÍ TÉMA Informace dle 29, odst. 4 zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb., v platném znění, v 29, odst. 4, provozovatelům pohřebišť ukládá povinnost předložit všem uživatelům hrobových míst návrhy písemných smluv v souladu s citovaným zákonem, a to nejpozději do konce roku V případě, že dosavadní uživatelé hrobových míst nejsou známi, nebo není známa jejich adresa, nebo adresa jejich právních nástupců, a proto návrh nájemní smlouvy jim není možno doručit, je provozovatel pohřebiště tj. Městský úřad Ždírec n.d. povinen nejpozději do konce roku 2003 zveřejnit výzvu k uzavření nájemní smlouvy. Tato výzva musí být zveřejněna na veřejně přístupném místě na pohřebišti v Horním Studenci, musí obsahovat adresu, na níž se má dosavadní uživatel nebo jeho právní nástupce obrátit spolu s upozorněním, že pokud nebude nájemní smlouva uzavřena do , dosavadní užívací právo k hrobovému místu zanikne. Městský úřad má bohužel v evidenci hrobová místa, kde není znám nájemce (uživatel). Žádáme tímto občany o spolupráci při zjišťování informací ohledně hrobů, které jsou uvedeny ve výzvě. Seznamy hrobových míst a jmen jsou uvedeny na bráně hřbitova ve Studenci a na informační nástěnce v chodbě Městského úřadu ve Ždírci nad Doubravou. Může-li kdokoliv podat informace v této věci, nechť tak učiní na Městském úřadě Ždírec n.d., Školní 500 u p. Brychtové nebo telefonicky na čísle , MěÚ Obecní živnostenský úřad informuje Změn v legislativě je stále velmi mnoho, proto bychom chtěli touto cestou podnikatele informovat o některých změnách v živnostenském podnikání v oblasti dopravy, stavebnictví a činnosti účetních poradců a vedení účetnictví. U koncesovaných živností Silniční motorová doprava osobní a Silniční 5 motorová doprava nákladní se jedná dle 40b zákona 111/1994 Sb., o silniční dopravě, o tyto změny: Od 1. ledna 2004 se povinnost prokazovat finanční způsobilost rozšiřuje i na vnitrostátní dopravu. Dopravci, kteří provozují vnitrostátní silniční dopravu autobusy, tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny s výjimkou speciálních vozidel na základě koncese, jsou povinni nejpozději do 31. července 2004 prokázat finanční způsobilost podle 4a zákona o silniční dopravě před příslušným dopravním úřadem a potvrzení o finanční způsobilosti předložit živnostenskému úřadu, který vydal koncesi k provozování silniční dopravy. Nepředloží-li dopravce potvrzení o finanční způsobilosti, pozbývá vydaná koncese uplynutím této lhůty platnost. Pro úplnost uvádíme kontakt na dopravní úřad: Krajský úřad odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, Jihlava tel fax e mail: vysocina.cz Další změna se týká živností vázaných: Projektová činnost ve výstavbě Projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování U těchto živností bylo možno doložit odbornou způsobilost i tzv. průkazem zvláštní způsobilosti. Zákon 224/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto již neumožňuje. Oprávnění k projektování a oprávnění k provádění staveb udělená pod- (pokračování na str. 6)

6 NA AKTUÁLNÍ TÉMA (pokračování ze str. 5) le vyhlášky č. 8/1983 Sb., o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě, ve znění vyhlášky č. 73/ 1987 Sb., nebo vyhlášky č. 186/1990 Sb., o oprávnění k projektové činnosti, zaniká uplynutím 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tedy k Znamená to tedy, že kdo podnikal v těchto živnostech s oprávněním průkazem zvláštní způsobilosti, musí k doložit odbornou způsobilost jinými doklady v souladu s živnostenským zákonem. Poslední změnou, na kterou bychom rádi upozornili, je změna vázané živnosti Činnost účetních poradců, vedení účetnictví. U této živnosti dochází k ke změně názvu živnosti na Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. Živnostenské oprávnění s původním názvem živnosti zůstávají v platnosti a považují se za živnostenské oprávnění s novým názvem, do se však po projednání s podnikatelem musí nahradit průkazem živnostenského oprávnění s novým názvem živnosti. Tento úkon nepodléhá správnímu poplatku. Tímto článkem nelze obsáhnout všechny změny živnostenského zákona a předpisů souvisejících. Je nám známo, že změny v legislativě nepatří mezi oblíbené, tyto změny nejsou jen povinnosti podnikatele, ale i živnostenských úřadů. S konkrétními dotazy se můžete obrátit i na pracovníky živnostenského úřadu, kteří Vám v případě nejasnosti rádi poradí. Kontakt na náš úřad je: Městský úřad Chotěboř Obecní živnostenský úřad Trčků z Lípy Chotěboř vedoucí úřadu tel.: e mail: registrace a rejstřík tel.: e mail: kontrola tel.: e mail: Zajištění lékařské služby první pomoci (LSPP) na Chotěbořsku v roce 2004 Od 1. února 2004 zajišťuje Lékařskou službu první pomoci pro spádovou oblast Chotěboře nestátní zdravotnická organizace BAUKOMPLEX, a.s. LSPP pro dospělé bude organizována v Chotěboři v ulici Legií 1710 v prvním nadzemním podlaží Zdravotnické záchranné služby, po ukončení pracovní doby pak ve vlastních prostorách firmy Baukomplex, a.s. na adrese Havlíčkova ul. 2034, Havlíčkův Brod. Na téže adrese v Havlíčkově Brodě bude provozována LSPP pro děti. LSPP bude organizována v souladu se zákonem pro děti a dospělé odděleně v následujícím rozsahu: Dospělí v Chotěboři: Po Pá: (všední dny) So, Ne, svátek: Dospělí v Havl. Brodě: Po Pá: (všední dny) So, Ne, svátek: Děti v Havl. Brodě: Po Pá: So, Ne, svátek: Financování provozu bude provedeno prostřednictvím poskytnuté státní dotace na tuto činnost, město Chotěboř dále hradí nájemné v chotěbořské ordinaci. Od obcí spádové oblasti nebude vyžadován žádný příspěvek. V Chotěboři bude po celou ordinační dobu i v noci připravena sanitka pro nejnaléhavější převozy, tato sanitka může například dopravit rodiče s nemocným dítětem na LSPP do Havlíčkova Brodu, pokud rodiče nemají možnost vlastní dopravy. Kromě LSPP slouží chotěbořští lékaři v téže ordinaci v ulici Legií 1710 ještě tzv. žurnál: Po Pá: V praxi to znamená, že lékař pro dospělé je k dispozici ve všední dny od 13 do 20 hodin v Chotěboři a od 20 do 22 hodin ještě v Havlíčkově Brodě, ve volné dny od 10 do 20 hodin v Chotěboři a potom od 20 do 22 hodin v Havlíčkově Brodě. Děti by měly být ošetřovány pouze v Havlíčkově Brodě, a to od 17 do 20 hodin ve všední den a od 8 do 20 hodin ve dnech volna. Po osmé hodině večerní doporučujeme rodičům s dětmi, aby se obraceli přímo na dětské oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě. Ing. Milan Linhart, místostarosta Chotěboře Česká spořitelna a.s., pobočka ve Ždírci nad Doubravou informuje: Od dochází v pobočce České spořitelny ve Ždírci nad Doubravou ke změně otevírací doby pro klienty, a to takto: PO ÚT ST ČT PÁ I nadále platí pro všechny naše klienty možnost sjednání si schůzky mimo pokladní hodiny. Po dohodě Vám pomůžeme během této schůzky vyřešit (kromě hotovostních operací) veškeré požadavky. Děkujeme za pochopení. Málek Libor, manažer pobočky Zápis dětí do 1. třídy Zápis dětí do 1. třídy Základní školy Ždírec nad Doubravou pro školní rok 2004/2005 se uskuteční v úterý 3. února 2004 od do v pavilonu 1. stupně ZŠ (nad MŠ). Vezměte s sebou: rodný list dítěte občanský průkaz Těšíme se na naše budoucí prvňáčky. Ředitelství školy UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY Od je možné v naši školní jídelně objednávat, přihlásit a odhlásit stravu pomocí internetu. K tomu stačí znát pouze několik údajů: vyhledat naší školní jídelnu na internetové adrese: označit kliknutím jídla, která chci odhlásit, přihlásit nebo zvolit potvrdit objednávku svým identifikačním číslem (k dispozici u vedoucí ŠJ) odeslat 6

7 Případné další dotazy Vám ráda zodpovím přímo ve školní jídelně (tel. č ) nebo na ové adrese: Mirka Ligmajerová Zpráva SPOLKU pro výstavbu kaple či ekumenického centra ve Ždírci nad Doubravou Nechci se vracet k roku 2002, kdy byly ne naší vinou přerušeny římskokatolické bohoslužby ve Ždírci nad Doubravou na skoro celé druhé pololetí toho roku. SPOLEK to nesrazilo na kolena ani nezanikl. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem dárcům, kteří v roce minulém pamatovali a přispěli, aby u nás ve Ždírci kaple, či dnes již lépe ekumen. centrum, bylo vybudováno. Spolek má v současnosti na svém kontě více než 636 tis. Kč. Věříme, že hlavně s podporou našeho města i jeho obyvatel bude nakonec ekumenické centrum vybudováno. Za spolek pro výstavbu kaple, či ekumen. centra Jiří Fiala st. Něco na okraj tříkrálových sbírek. NA AKTUÁLNÍ TÉMA Tříkrálová sbírka V neděli 3. ledna 2004 odpoledne se po našem městě rozešly 4 skupinky koledníků tří králů, aby s pokladničkou navštívily vaše domovy a poprosily o přispění do Tříkrálové sbírky pořádané Českou katolickou charitou. Každému, kdo přispěl, děti zazpívaly koledu a jako poděkování předaly kalendář a cukřík od České katolické charity. Mnozí z vás pak kromě peněžního příspěvku obdarovali malé koledníky i sladkým pamlskem, z čehož měly děti velkou radost. Skupinky koledníků vybraly od místních občanů částku ,50 Kč. Česká katolická charita děkuje všem, kteří přispěli. Většina vybraných prostředků bude použita na rozšíření charitních služeb na Havlíčkobrodsku. Zbylá část peněz bude rozdělena pro humanitární pomoc do zahraničí a k financování významných charitních projektů v ČR. Děkujeme vám, že jste nám otevřeli dveře svých domovů a rozhodli se podpořit dobrou věc. Byl to pro nás příjemný zážitek, kterým jsme završili vánoční svátky. Velký dík patří dětem, které koledovaly, za jejich upřímnost a snahu. Dík patří i vedoucím skupinek za doprovod dětí a také představitelům města za pomoc a podporu. Jana Pavlíčková V lednovém čísle NN byly třem králům a tříkrálové sbírce poskytnuty téměř dvě stránky. Samozřejmě, že mi to nevadí, přesto se k některým slovům či větám, s kterými nemohu souhlasit, musím vyjádřit. Hned na začátku stránky se píše: Jsou totiž lidé, jejichž jediným proviněním je, že jsou zestárlí, těžce nemocní, atd. Protože jsem sám v době nedávno minulé byl dost těžce nemocný, já bloud, proč jsem se neobrátil na nějakou tu charitu a jistě by mi bylo pomoženo. Ale já raději se nechal odvést do péče lékařů a obrátil se raději na naše současné zdravotnictví. Jestli dnes někdo přespává v parku, určitě ne v prosinci nebo v lednu, protože by tam mohl zmrznout. Píše-li někdo a spojuje stárnutí s proviněním, tak jedině proto, abychom otevřeli nejen dveře a svá srdce, ale hlavně svoje peněženky. Jsem přesvědčen, že sbírky, jako jsou tříkrálové, nejsou ničím jiným, než jistým druhem žebrání. Blaze Vám, kteří jste zestárli a nemusíte slyšet o radostné zvěsti někde v parku, ale třeba ve vytopeném kostele, nebo doma v teplé posteli. Všichni ti chudí, bezdomovci, nemocní v nedávných letech, kdo o nich věděl, kde byli a kde se o ně staral? Lidská hloupost je veliká, ale lidská prohnanost a vychytralost je mnohem větší. Nesmíme býti vychytralí, buďme pouze moudří. Jiří Fiala st. Přišli tři králové 7 První neděli v lednu jsem ve Ždírci potkala krále, a to hned tři! Měli tak stotřicet centimetrů, bílý hábit, kulicha a od mrazu červený nos. Cestou se pošťuchovali jako obyčejní kluci, ale u každých dveří se seřadili, zazpívali koledy, popřáli do nového roku a za příspěvek do kasičky všichni poděkovali. Myslím, že i těm, kteří by neměli o co se podělit, by popřáli zdraví a štěstí v novém roce. Malí kluci obětovali bruslení, rodiče společně strávené odpoledne (kolik jich v týdnu je?). Dospělý, který je doprovázel, také dal svůj volný čas. A my, oslovení, jsme do pokladničky přidali pro ty, kteří pomoc potřebují. Všem, kteří se zúčastnili této sbírky, anebo příspěvek poslali, platí slova malých koledníků. Děkujeme za všechny lidi. Alena Uchytilová

8 Sloupek p a m ět n ík ů Dichtrichsteinské železárny na Starém Ransku koncem roku 1886 zanikly. Bratrská pokladna, která existovala od jejich obnovení roku 1810, byla rozdělena mezi členy ve dnech 8. až 12. února roku Ranecké strojírenství ale nezaniklo. Podnikavý syn hostinského Jana Janáčka si zařídil ve dvoře jednopatrové budovy hospody malou zámečnickou dílnu, ve které nejdříve vyráběl kávové mlýnky, které v té době šly dobře na odbyt. Bylo to už v letech Litinu odebíral ještě v železárnách. Na radu správce raneckých hutí Eduarda Petra Kleina zvaného Klajnpetra se Josef Janáček pokusil o broušení a později i výrobu nožů do řezaček řepy do cukrovarů. Protože tato výroba byla vykonávána s přísnou přesností a kvalitou, práce přibývalo. Janáčkovi tovaryši IV. (Staleté tradice strojařů na Českomoravské vysočině) Přistavěli větší oddělení u slévárny. Ze začátku zde pracovalo 10 dělníků, později 32 dělníků. Mezitím Vilém Dymák zemřel a vedení závodu připadlo Emanuelovi Dymákovi a jeho švagrovi Červenému. Závod prospíval plně až do I. světové války, která zničila mnoho závodů zabývajících se výrobou hospodářských strojů. Tak zanikl i tento závod. Úplně byl uzavřen r Vraťme se ale ještě na začátek 20. století, do fabriky Josefa Janáčka. Ještě za života zakladatele starého Josefa byla roku 1901 zavedena Kniha učňů, do které se začali zapisovat mladiství dělníci do stáří 16 let. Bylo zde zapsáno ze Starého Ranska 130 učňů, z Krucemburku 89, ze Ždírce 39, z Horního a Nového Studence 34, Hluboké 29, Vojnova Městce 23, Německého Brodu 23, Hlinska 17, Sobíňova 12, Chotěboře 9, Bílku 9 atd. Ani se nechce věřit, že za 52 let, tedy do roku 1953, bylo zapsáno 746 učňů z asi jednačtyřiceti bydlišť. Pokračování Miloslav Bouška kronikář Dílna musela být přistavěna. Počáteční pohon žentourem byl nahrazen parním strojem o síle 4 koní. Kromě nožů do řezaček se tu vyráběly také spodiové roury (pro vodovod např. do Vídně). Výroba stále stoupala, v roce 1879 byla získána výroba lisů pro cukrovary. Roku 1883 byl najat zrušený krucemburský lihovar a umístěna tam podnikatelem Josefem Janáčkem slévárna, ve které pracovalo 20 slévačů. Roku 1884 se podařilo získat Čížkův patent na kalolisy do cukrovarů. Výroba se rozšířila tak, že mimo Německa a severských států bylo dodáváno do celé Evropy. Roku 1894 byla zavedena také výroba hydraulických lisů pro petrolejářské závody. I tato doznala velkých úspěchů. Staroranecký kronikář zaznamenal ještě malý dodatek: Na začátku zřízení závodu r pracovali 2 dělníci, za dva roky 6 dělníků, po pěti letech 10 dělníků, po deseti letech 25 dělníků. Roku 1883 již 50 dělníků, roku dělníků, roku 1896 již 90 dělníků a v roce dělníků. Pan Josef Janáček zemřel roku Vděčnost a uznání svým dělnickým spolupracovníkům projevil tím, že pro staré dělníky, kteří s ním začínali, založil ze svých prostředků penzijní fond, aby měli klidné stáří. Také nutno poznamenat, že staří dělníci nebyli propouštěni, ale byly jim přidělovány práce přiměřené jejich věku. (Fond byl zrušen až v krizových letech r. 1932) Po smrti Josefa Janáčka přešel závod na syny: Josefa, Jana, Bedřicha, kteří pokračovali v díle svého otce. Roku 1909 byla rozšířena a zmodernizována strojírna. Roku 1908 byla na Starém Ransku postavena nová moderní slévárna a krucemburská zrušena. Kromě zařízení do lihovarů a rafinérií. Vyvážela se do Polska, Rumunska i do Německa. Závod byl plně zaměstnán až do I. světové války. Výroba se musela přeorientovat z větší části na zbrojní výrobu, obráběly se zde různé náboje. Ještě o jedné rodině strojařů se dočteme ve staroranecké kronice. Po smrti Františka Holánka r jeho domek č.p. 53 koupil pan Josef Dymák pasíř, dílnu přistavěl a vyráběl vše, co spadalo do oboru pasířských i zámečnických prací. Později vyráběl hospodářské stroje, zařízení mlýnů, parních pil, prováděl opravy v pivovarech, lihovarech, at.p. Po úplném uzavření raneckých hutí si od Správy Velkostatku koupil dílnu půlverk, kde r zařídil slévárnu a rozšířil výrobu hospodářských strojů. Pan Josef Dymák býval dlouholetým radním Obecního výboru sloučených obcí Hluboké a Ranska. Po smrti Josefa Dymáka roku 1902 závod převzali dědicové Vilém a Emanuel Dymákové. 8 Zajímavé výpisky ze studenecké kroniky Při dvoře hornostudeneckém byl lihovar, který měl před válkou povolenou výrobu 1340 hl líhu. Byl tedy jedním z největších hospodářských lihovarů. V době válečné měl nedostatek surovin a výroba klesla asi na 400 hl. V roce 1923 bylo zpracováno kg brambor a kg ječmene na slad a vyrobeno 360 hl 62 l surového líhu v ceně ,56 Kč. Škrobárna byla přestavěna v roce Celá přestavba i se strojním zařízením stála , Kč. I strojovna byla zvětšena a postaven byl druhý parní stroj o výkonu 25 HP. V kampani 1923 bylo zpracováno asi q brambor za nákupní cenu , Kč. Vyrobeno bylo 1122 q nejlepšího suchého škrobu a 290 q zadního škrobu a při tom spotřebováno za , Kč uhlí mimo lihovaru. Na daních z obratu v roce 1923 bylo zaplaceno 7 688, Kč, v roce , Kč. V lednu 1933 nastala největší hospodářská krize i nezaměstnanost. Od té doby poznenáhlu se situace lepší. U nás alespoň na jaře

9 Sloupek pamětníků a v létě našli nezaměstnaní přece práci. Útočištěm byl velkostatek. Ten dával některým i pak dlouho do zimy práci ve škrobárně i v lihovaru. V lednu 1935 je velká zaměstnanost ve škrobárně až do konce ledna, v lihovaru až do konce května. V roce 1933 byl téměř jeden milion nezaměstnaných, v roce 1936 klesl počet pod 0,5 milionu. Výdělek dělnictva zdejší obce se řídí ponejvíce dle mezd placených velkostatkem, protože převládá dělnictvo zemědělské. Dle kolektivních smluv v tomto roce 1927 byl denní plat u mužů za každou hodinu 1,03 Kč, ženám bylo vypláceno 0,85 haléřů, mimo žňový příplatek po dobu 6 týdnů 0,20 haléřů, u žen 0,15 haléřů. Tak při osmihodinové pracovní době denně obdržel na penězích muž dělník 8,24 Kč a žena dělnice 6,80 Kč. Ve žních muž 9,80 Kč a žena 8, Kč. V bramborových žních si vydělá muž 9,47 Kč a žena 8, Kč. Mimo toto celoroční denní dělnictvo obdrží jako prémii dle počtu odpracovaných dní 3 5 q bramborů. Deputátníci mají naturální požitky: měsíčně 85kg tvrdého obilí a 80 kg bramborů. Ročně 24 q uhlí, 4 metry palivového dřeva, denně 1 litr mléka a naturální byt. Deputátníci sloužící až do konce roku dostanou prémie ve výši jednoměsíčního služného a žňový příplatek 120, Kč. Kočí, který pracuje s koňmi má měsíční služné 95, Kč, krmiči 120, Kč a měsíční naturálie 16, Kč. Celodenní výdělek s párem koní a dovoz 1 metru palivového dříví dle vzdálenosti Kč. Dovoz na nádraží 20, Kč. Vybráno a upraveno Připravil František Sysr Knihovna upozorňuje své čtenáře, že v rámci rekonstrukce vnitřních prostor je knihovna od 26. ledna 2004 po dobu asi dvou měsíců uzavřena!!! Naše škola ZŠ Ždírec n.d. ZŠ Ždírec nad Doubravou pamatuje i na staré občany Je 15. prosince roku Venku se konečně ujala vlády paní Zima. Z oblohy se snáší k zemi třpytivé sněhové vločky, mráz zdobí okna domů a fouká studený vítr. Ale v místním Domě s pečovatelskou službou je teplo a útulno. Ve společenské, vánočně vyzdobené, místnosti nás vítá několik párů zatím smutných očí. Jsou mile překvapeny a my také. Kdo vás sem poslal? ptá se udiveně jedna stařenka. Je pro ně trošku zvláštní, že v dnešní uspěchané době, a zvlášť v té předvánoční, si na ně někdo vzpomněl. Všichni nedočkavě přihlížejí přípravě vánočního pásma. Po menší zkoušce začíná naše vystoupení. Zaznívají první zimní básničky a také koledy. A co to? Ty smutné oči se najednou začínají usmívat a září jak ty sněhové vločky. Zaznívá Stín katedrál, Vrchlického báseň Vánoce ( Tu jsem také jako chlapec recitoval vzpomíná později starší pán) a poslední koledy. Na závěr jistě potěší milé dárečky a přáníčka, které vyrobily děti místní školy. Děkujeme, ozývá se z nejedněch úst. A teď je tak trošku smutno nám. Jsme rádi, že jsme mohli potěšit těch několik lidských srdíček. Přej si, co chceš zaznělo v jedné písni, a tak i my přejeme všem lidem moře zdraví, štěstí a lásky, lásky skutečné, co proniká až k duši člověka. Exkurze v Minigalu 9 Mgr. Jana Čejková První týden v prosinci jsme se vydali, my žáci z 9. A a 9. B, na exkurzi do místní galvanovny majitele pana J. Černého. V hodinách chemie jsme se právě učili o elektrolýze a jejím využití pokovování. Ke znalostem z učebnic nám přibyly i znalosti z praxe a určitě je využijeme při prověrkách. Celou exkurzí nás provázel p. Lemberk a p. Nováková. Ti, kteří si zapamatovali nejvíce informací, byli na závěr odměněni zajímavými cenami. Děkujeme za umožnění prohlídky provozu. Anna Adámková a Zuzana Culková, 9. B Předvánoční čas byl naplněn činorodou prací. Žáci 2. stupně připravovali výrobky, se kterými šli na 1. předvánoční trh, který se kdy v naší škole uskutečnil. A bylo toho v hale naší školy skutečně hodně k vidění. Těžko říci, co obdivovat více. Hodně se líbila keramika svícny, květináče, ale pěkné byly i vazby ze suchých květin, svíčky zdobené technikou drátkování, zajímavá přání z papíru, sádrová měsíční znamení, dobře se prodávala i linecká kolečka, upečená našimi žáky ve cvičné kuchyni. Téměř vše se podařilo prodat. Získaná finanční částka byla použita na úhradu nákladů na výrobu, na odměny pro nejlepší výrobce a na zakoupení výtvarných potřeb, hlavně keramické hlíny. Těšíme se už teď na pokračování této úspěšné akce. Druhý den dopoledne se v hale školy sešli žáci 1. stupně, aby si společně zazpívali zimní i vánoční písně a koledy. V tuto dobu se také každoročně rozbíhají školní kola různých olympiád proběhlo školní kolo olympiády v německém jazyce pro žáky 8. tříd. Do okresního kola postupuje vítězka Ilona Horáková z 8. A se konala olympiáda z anglického jazyka pro žáky 6. a 7. ročníku. Celkem se zúčastnilo 12 žáků. V kategorii 6. ročníku bylo možno získat nejvíce 32 bodů. Vítězem této kategorie se stala Veronika Jirková (6. A) se ziskem 23 bodů, druhá byla Kateřina Půžová (6. B), která získala 18 bodů a na 3. místě se se ziskem 12 bodů umístila Lenka Vašíčková (6. A). V ka te gorii 7. ročníku vyhrála Lenka Půžová se ziskem 39 bodů ze 46 možných, druhý se umístil Petr Neuvirt (zisk 34 bodů) a třetí byla se ziskem 31 bodů Eva Coufalová všichni ze 7. A. Sportovní zprávy se týkají stolního tenisu, malé kopané a odbíjené. V té se 15. prosince utkali naši žáci se žáky z Krucemburku. V prvních setech naši chlapci vyhráli, jejich hra byla vtipná, nápaditá, ale potom upadli do průměru a prohráli 2:3. Děvčata zatím neumějí prodat to, co dovedou. Potřebují spolu více hrát, aby pěkné akce nebyly jen ojedinělé. Tentokrát prohrála 0:4. V Chotěboři se konalo finále v malé kopané. V posledních letech jsme v tomto turnaji končívali již ve skupině, proto už postup do finále byl úspěchem. První utkání se ZŠ Krucemburk jsme vyhráli 1:0, ve dru- (pokračování na str. 10)

10 (pokračování ze str. 9) Naše škola hém utkání proti žákům z Havl. Borové jsme prohráli 0:1, ale nejvíce gólů bylo k vidění v našem třetím utkání se žáky ZŠ Smetanova Chotěboř. Nejdříve jsme prohrávali 0:2, potom jsme dokázali využít chyb soupeře a zvrátili výsledek až na 3:2. Bohužel, soupeř nás začal přehrávat svou rychlostí a utkání jsme prohráli 4:6. Naše družstvo ve složení Pavel Losenický, Roman Lédl, Marek Křikava, Jan Schnabl, Jaroslav a Jaromír Junovi, Petr Doležal a Lukáš Křesťan obsadilo 3. místo. Podzimní finále 1. ligy stolního tenisu proběhlo 19. prosince v naší tělocvičně. Osm nejlepších hráčů se utkalo vyřazovacím způsobem o diplomy a věcné ceny. V boji o 3. místo se setkali žáci z 9. A. V tomto zápase Ondřej Málek porazil Václava Němce 2:1. Do finále se probojoval vítěz minulého turnaje Michal Schnabl (7. B) a Martin Losenický (9. B). M. Schnabl předvedl opět vynikající hru a zcela jednoznačně svého soupeře porazil 3:0. Před Vánocemi vyšlo 2. číslo časopisu CHAPADLO. Opět plné dobrých nápadů, zajímavostí, soutěžních úkolů. Po krásných vánočních prázdninách se žáci pomalu dostávali do tempa školní práce. Hned 5. ledna se uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce pro žáky 8. a 9. tříd. Zúčastnili se 4 žáci z 8. a 2 žákyně z 9. tříd. Na prvním místě se umístila Jana Kudláčková (9. A) s počtem 19 bodů, druhá byla Eliška Straková (9. B) s 18-ti body a 3. skončil Petr Doležal (8. A) se ziskem 17 bodů. První dvě žákyně postupují do okresního kola. A na závěr ještě jedna olympiáda. Tentokrát dějepisná pro žáky 8. a 9. tříd, jíž se zúčastnilo 7 soutěžících. Vítězka Lucie Lavírová (8. A) získala 57 bodů z jednaosmdesáti možných, druhá skončila Zuzana Culková (9. B) se ziskem 55 bodů a na 3. místě byla Jana Jelínková (8. A) získala 52 bodů. První dvě žákyně postupují do okresního kola této soutěže. V lednovém čísle jsme vás seznámili s výsledkem sbírky deseti a dvacetihaléřů. Potěšilo nás, že nám Nadace lev dětem poslala certifikát za náš dar, který pomohl zakoupit televizní přijímače dětem do nemocnic. Z kraje Vysočina se zúčastnilo 21 subjektů, z celé republiky jich bylo 352. Celkem bylo darováno , Kč, za které bylo zakoupeno 250 televizních přijímačů. Jsme rádi, že snaha našich žáků nebyla marná. Prvním sportovním utkáním v novém roce byla odbíjená s našimi častými sportovními hosty žáky ze ZŠ Krucemburk. Naši chlapci se po prvním prohraném setu vzchopili, zlepšili podání i příjem míče, lépe se pohybovali po hřišti a další dva sety vyhráli. Děvčata sehrála také tři sety. U nich zůstává slabinou zejména podání a souhra i pohyb po hřišti. Stále neumějí prodat to, co se naučila. Krucemburské dívky vyhrály 2:1. Anna Horáková Mateřská škola Po vánočních prázdninách si naše děti začaly užívat hraček, které donesl Ježíšek, a též sněhu, který napadl. Paní učitelky chodily s dětmi bobovat na Borovičky a u školky s nimi stavěly sněhuláky, sypaly ptáčkům do krmítka. Předškolní děti se pečlivě připravovaly na svůj velký den zápis do základní školy. Aby nám nové hračky vydržely co nejdéle, zahrály jsme dětem maňáskovou scénku Rozbité hračky. Doufáme, že si děti vzaly ponaučení. V závěru ledna jsme se všichni šli podívat, jestli na nás nezapomněl Lesní skřítek děti sledovaly jeho stopy v lese. Nezapomněl. Jiřina Novotná ZŠ Horní Studenec S novým rokem k nám přijelo divadlo Sluníčko s pohádkou O dvanácti měsíčkách. Pohádkové postavičky svým projevem upozornily děti z MŠ a ze ZŠ na nepěkné chování mezi sourozenci Pro nepříznivé počasí (rozbředlý sníh a déšť) se neuskutečnily pro děti mateřské a základní školy naplánované hry na sněhu. Musíme si počkat na vhodnější podmínky Pro budoucí prvňáčky zhotovili školáci několik pěkných dárků. Doufáme, že se budou líbit a zbaví je obav z očekávaného zápisu. Alena Janáčková 10 Anketa Jaký je váš recept na zdraví? Já se snažím jíst hodně ovoce a zeleniny, také je velice důležitý pohyb na čerstvém vzduchu. Žena 40 Na podzim se nechávám očkovat proti chřipce a myslím si, že je to opravdu dobré. Ten, kdo má časté chřipky by to měl vyzkoušet. Žena Já si dám po ránu vždy malého panáčka slivovice a jsem zdravý jako řípa. Muž 75 let Recept na zdraví? No střídmost ve všem. Jím do polosyta a piji do polopita. Žena Já hodně sportuji, snažím se jíst ovoce a zeleninu a také je důležité se netrápit věcmi, které již stejně nelze změnit. Ve zdravém těle zdravý duch a obráceně. To rozhodně platí. Muž Se zdravím problémy nemám, tak se tím nijak zvlášť nezabývám. Muž Recept na dobré zdraví neexistuje. Někomu je dáno do vínku a vydrží mu do stáří, někdo má svízel od mládí, nebo staršího věku. Nezbývá než věřit Bohu a lékařům. Žena 60 let Anketní otázka na únor: Proč má únor jen osmadvacet dní? Koupím nebo pronajmu garáž ve Ždírci n.d. p. Sotona

11 ČERNOBÍLÁ KRONIKA Policie ČR, Obvodní oddělení Chotěboř informuje: Období od do V měsíci prosinci hlídka policie Obv. odd. Chotěboř během výkonu obchůzkové služby ve městě Ždírec nad Doubravou v noční době zpozorovala odstavené auto poblíž autobazaru Claudie. Při příjezdu policie se auto rozjelo a počalo ujíždět hlídce, která ho pronásledovala do vzdálenosti 10km. Pachateli se podařilo hlídce ujet. Bylo provedeno pátrání po voze a osádce a dalším šetřením bylo zjištěno, že uvedené vozidlo bylo odcizeno z autobazaru Claudie. Během týdne se podařilo vozidlo téměř nepoškozené zajistit v jiném okrese a taktéž usvědčit pachatele krádeže vloupáním, kterým bylo sděleno obvinění z trestného činu krádeže. Vozidlo bylo vráceno majiteli. V prošetřování je případ neznámého pachatele, který v objektu skladu bývalých Chotěbořských strojíren odcizil za pomoci vloupání jednu láhev na tech. plyn o váze 20 kg. Jednáním neznámého pachatele vznikla firmě NATE a.s. Chotěboř škoda ve výši 5 000, Kč. Počátkem měsíce prosince 2003 byly zahájeny úkony trestního řízení ve věci spáchaného trestného činu krádeže vloupáním do restaurace U Štefana v obci Sobíňov, kde neznámý pachatel vypáčil mříže a následně vytrhl dveře do objektu a z restaurace odcizil různé cukrovinky, cigarety, následně poškodil hrací automat, kde odcizil finanční prostředky. Jednáním neznámého pachatele vznikla škoda na odcizených věcech ve výši nejméně , Kč a na poškozených věcech ve výši nejméně , Kč. Policisté zdejší součásti prošetřují, zda nedošlo k tr. činu podvodu dle 250 tr. zákona, kdy muž ve věku 50 let převzal od jiného muže ve Ždírci nad Doubravou osobní mot. vozidlo a to po předchozí dohodě. Vozidlo mělo být vráceno majiteli do určené doby, nebo mohlo být odkoupeno. Vzhledem k tomu, že muž, který si vozidlo převzal toto nevrátil ani neprovedl zaplacení vozidla, se mohl dopustit výše uvedeného trestného činu. Policisté pátrají po neznámém pachateli, který provedl trestný čin krádeže vloupáním do hospody v obci Jitkov, kde odcizil alkohol, cigarety různých značek a finanční hotovost, čímž způsobil škodu ve výši nejméně 8 000, Kč. V prošetřování je i případ trestného činu krádeže jízdních kol, lyží a lyžařských bot, které odcizil za pomoci násilí neznámý pachatel v objektu sklepní koje v ulici Dukelská v obci Chotěboř. Jednáním neznámého pachatele vznikla majiteli škoda ve výši nejméně , Kč. Policisté zdejší součásti a služby kriminální policie v Havl. Brodě prováděli prošetřování oznámení 13leté školačky z obce Chotěboř, která oznámila skutečnost, že byla v parku u kaple obtěžována neznámým mužem s tím, že bude znásilněna. Dívce se podařilo násilníkovi utéci. Podle poškozené dívky byl zjištěn údajný popis pachatele a bylo stanoveno několik verzí k případu. V celé věci bylo ihned prováděno intenzivní šetření, byla požádána veřejnost o pomoc při pátrání po pachateli a získávání dalších poznatků k podobnému jednání v Chotěboři a okolí. S ohledem na nepravděpodobnost některých uváděných skutečností samotnou poškozenou dívkou, byla opětovně prošetřována verze, zda si dívka nemohla celou situaci vymyslet. Tato verze se nakonec ukázala jako pravdivá a to samotným doznáním nezletilé dívenky. Zde bych chtěl upozornit, že takový nebo obdobný smyšlený případ zabere mnoho hodin šetření. Dochází k značnému nasazení sil a prostředků, čímž může být oslabena činnost policie na jiném potřebném místě. Nemohu ani opomenout tu skutečnost, že uvedením nepravdivých okolností a podáním trestního oznámení se osoba vystavuje sama trestnímu stíhání. Od 24. prosince 2003 do současné doby se stále pátrá po muži ve věku 73let z obce Chotěboř, který v uvedený den kolem poledních hodin odešel z místa trvalého bydliště 11 a do současné doby nepodal o sobě žádnou zprávu. Jeho pohřešování bylo oznámeno manželkou v hodin a již ve večerních hodinách proběhla pátrací akce, která pokračovala následující dny, kdy se prověřovala všechna dostupná místa možného pohybu jmenovaného včetně chaty v prostoru Kacíře, lesních porostů, příbuzných, známých, zdravotnických zařízeních a podobně. Do akcí bylo nasazeno postupně na 40 policistů z celého okresu Havl. Brod včetně psovodů a policistů ze služby kriminální policie. Přesto se nepodařilo do dnešního dne jmenovaného vypátrat ani o sobě nepodal žádnou zprávu. Touto cestou bych chtěl požádat širokou veřejnost o možnost sdělení skutečností k uvedeným případům a zvláště pak k pohřešované osobě na tel nebo Za měsíc prosinec zpracovali policisté zdejší součásti celkem 166 čísel jednacích v oblasti doručování písemností a prošetřování různých dožádání, dále zpracovali celkem 32 přestupkových jednání a to převážně majetkového charakteru a občanského soužití. Z uvedeného počtu zpracovali celkem 11 dopravních nehod, kde nebyl zjištěn alkohol ani nedošlo k poškození zdraví. V jednom případě došlo k poškození čelního skla a ve dvou případech byla zpracována dopravní nehoda zaviněná zvěří. Dále bylo zaevidováno celkem 15 trestných činů. kpt. Jaroslav Šereda, vedoucí oddělení OOP Krejèovství Dalecká Marie Na Rozcestí 498 Ždírec nad Doubravou tel Šití halenek, kalhot, sukní, sak, kabátů a jiných oděvů.

12 Z oddílu kopané... I. mužstvo V rámci přípravy na jarní část bojů o body v divizní soutěži se mužstvo přihlásilo do soutěže Zimní ligy východočeského ČMFS. Vstup do soutěže se našim hráčům vydařil. V domácím prostředí dobrým výkonem dosáhli brankami Ptáčníka 2x, Večerníka a Čalkovského vítězství 4:1 nad vedoucím týmem královéhradeckého přeboru TJ Trutnov. V dalším zápase porazili Dvůr Králové brankami Večerníka 2x a Koloucha 3:0. S dorostem Hradce Králové uhráli remízu 0:0. V Chocni dosáhli výsledku 2:1, když naši jedinou branku střelil Matějka Jiří. V únoru pokračují zápasy: neděle Červený Kostelec Dekora sobota Dekora Česká Skalice (začátek v 10 hodin) neděle Olympia Hr. Králové Dekora sobota Nový Bydžov Dekora Odbor ASPV... B mužstvo se v rámci zimní přípravy přihlásilo na turnaj v Chotěboři, kde sehrají utkání v pořadí: sobota Havl. Brod Dekora neděle Lípa Dekora neděle Staré Ransko Dekora sobota Chotěboř Dekora sobota Přibyslav Dekora Sobotní zápasy začínají v 9.30 hodin. Nedělní zápas ve 13 hodin. Zdeněk Marek Mikulášský halový turnaj v kopané mladší přípravka (Chotěboř ) Výsledky mužstva Ždírce: Ždírec n.d. Chotěboř A 0:4 Ždírec n.d. Chotěboř B 0:0 Ždírec n.d. Chotěboř (96) 2:2 (Doležal 2x) Ždírec n.d. Ledeč n.s. 2:1 (Doležal, Pátek) Ždírec n.d. Přibyslav 1:1 (Pátek) Družstvo Ždírce n.d. získalo v zápasech celkově 6 bodů. Výsledné pořadí týmů: Pořadí Tým Bodů 1. Chotěboř A Přibyslav Ždírec n.d Ledeč n.s Chotěboř B 5 6. Chotěboř 96 1 Turnaj mladší přípravky v Hlinsku ( ) Výsledky: Dekora Hlinsko A 0:4 Dekora Polička 0:1 Dekora Litomyšl 1:2 (branka: Pátek) Dekora Hlinsko B 4:0 (branky: Pátek 3x, Badura D.) Mladší přípravka obsadila na tomto turnaji 9. místo. Miroslav Švanda Žákovské složky se připravují na regionální přebor v přehazované, který se uskuteční 5. února v Malči. Cvičitelky ženských složek uskutečnily rozloučení se starým rokem posezením v příjemném prostředí restaurace penzionu Filippi v mladším kolektivu, pokročilejší pak využily prostředí tělocvičny, kde na gymnabalonech v družném kroužku si popřály Veselé vánoce a pevné zdraví v novém roce. Na závěr kalendářního roku 2003 se sešli cvičenci žákovských složek se svými cvičiteli na společné cvičení provázené různými soutěžemi, rozsvícením vánočního stromečku, zpíváním koled a rozdáním malých dárečků. Zdeněk Marek 12

13 Druhý ročník vánočního turnaje ve stolním tenise. Několika fotografiemi se vracíme k semináři cvičitelů v Malči: Parta sportu chtivých jedinců se utkala v tělocvičně místní školy. Turnaj se uskutečnil díky vstřícnosti a pochopení pana J. Klepetky, kterému touto cestou za všechny účastníky děkujeme. Hrálo se na dvou stolech, každý s každým. Lítých bojů se zúčastnilo 9 hráčů, mezi nimi byli dva nováčci: Marek Roman a Doležal Petr, kteří svými výkony potrápili svoje protihráče a umístili se na krásném 5. místě (se třemi vítězstvími a skore 8:10). Zbylí účastníci byli z Chotěboře, Sobíňova a Ždírce. Absolutním vítězem, který nepoznal přemožitele, se stal Kafka Stanislav z oddílu stolního tenisu z Chotěboře. Všem, co přemohli lenost a dali přednost sportu před přejídáním, se turnaj líbil. Těšíme se za rok na další ročník. M. Ilich Cvičitelé našeho odboru. Ukázka náplně činnosti. Kultura Masopust Maskovaný masopustní rej má nejspíš původ v předkřesťanských obřadech na oslavu konce zimy a začátku jarních zemědělských prací. Datum je proměnlivé určuje se podle prvního jarního úplňku, tak jako Velikonoce. Zejména v představách našich předků byl 13 Hned první sobotu v novém roce 2004 se začaly naše ženy se svižném tempu zbavovat nadbytečných kilogramů z předcházejících svátečních dní. Celé dopoledne strávily v tělocvičně pod vedením zkušeného lektora aerobicu z Třebíče a snažily se tak udělat pro své tělo maximum. Cvičení bylo zaměřeno jak na zvýšení fyzické kondice, tak na procvičení a posílení problémových partií těla. Doplňkem byla i nabídka sportovního oblečení. A tak snad každá z 45 žen a dívek odcházela z tělocvičny s příjemným pocitem, že jedno sobotní dopoledne strávila tak trochu jiným způsobem než je pro ženy obvyklé. Příští měsíc ( ) se chystáme protáhnou své tělo o trochu více, a to tentokrát o celém prodlouženém víkendu ve SPORT hotelu Hrotovice. Pro ženy je připraveno 6 hodin aerobicu, bazén, sauna, bowling a spoustu dalších společně strávených chvil. Mirka Ligmajerová masopust obdobím doslova nevázané zábavy. Čas kdesi na rozhraní mezi tak vážnými náboženskými svátky, jako jsou Vánoce a Velikonoce, dával šanci uvolnit uzdu kontroly, s chutí, dosyta se vydovádět. Masopustní veselice, bály i maškarní plesy byly absolutním protipólem ostatních měsíců naplněných povinnostmi, přetížených problémy. Masopust představoval odjakživa období, kdy se na zbytek roku zapomínalo a člověk nacházel životadárnou mízu v upřímné, ba až rozpustilé veselosti. Dnes už tomuto svátku, během kterého kdysi procházely vesnicemi průvody masek, přihlížíme víc z povzdálí. Na vsi, kde se ještě a nebo zase drží tradice, začíná masopust tučným čtvrtkem se zabijačkou a slaví se v neděli, v pondělí a v úterý. Chodí se po domech, zpívá se a tancuje, pořádají se karnevalové plesy a průvody maškar. Masopustní radovánky končí na Popeleční středu, kdy začíná čtyřicetidenní velikonoční půst. Připravila Zdena Lédlová

14 Kultura Dne pořádal SDH Sobíňov jako již tradičně v tomto čase dětský karneval s mikulášskou nadílkou. Mikuláše se zúčastnilo 180 dětí ze Sobíňova, Ždírce n.d. a širokého okolí. I když počet dětí každým rokem stoupá, jsme rádi, že tato akce má velký úspěch u našich nejmenších. To všechno by se však nemohlo dít bez vydatné podpory sponzorů. SDH Sobíňov by tedy touto cestou chtělo poděkovat všem sponzorům, kteří svými příspěvky tuto akci podpořili a přispěli našim nejmenším na sladkosti a občerstvení při mikulášském reji. SDH děkuje těmto sponzorům: Starý František; Vachuška Josef kovovýroba Sobíňov; Sokol Sobíňov; Obecní úřad Sobíňov; Restaurace Filippi Ždírec n.d.; Stavebniny Málkovi Ždírec n.d.; Zvolánek Milan Sobíňov; Bříza Josef stavební firma Ždírec n.d.; Hochman Rudolf klempířství Sobíňov; SDH Sobíňov; Jednota Sobíňov; ORION; OPAVIA; Myslivecké sdružení Sobíňov; Starý František truhlář Sobíňov; Vermeš Viliam Sobíňov; Stará Marie, Dostrašilová Lada, Stará Jitka; Janovský Vladimír TZP Hlinsko; Sotona Pavel dřevovýroba Ždírec n.d.; DAS Ždírec n.d.; Břízová Ludmila Kadeřnictví Ždírec n.d.; D.O.S. s.r.o. Hameder Janovský Ždírec n.d.; Dostrašil Oldřich Voda, topení, plyn Sobíňov; Truhlářství Kolář Sobíňov; Stará Alena + Jaroslav Starý Sobíňov; Matějka Jan Autodoprava Ždírec n.d.; Kasalová Hana Krmiva Ždírec n.d.; Matějíčková Obuv Ždírec n.d.; Souček Vladislav Kovářství Benátky; Mühlfaitová Helena Papírnictví Ždírec n.d.; Kovačka Rustikální nábytek Ždírec n.d.; Sequens Richard Chotěboř; Halama Miroslav ASTRA Ždár n.s.; Kučera Kulečníky automaty Chotěboř; Kajínek Chotěboř; Halamová D. Kosmetické studio Chotěboř; Halama Pavel Panský dům Chotěboř; Slévárna a modelárna Nové Ransko; Sotonovi Zelenina Ždírec n.d.; VARIANT Ždírec n.d.; Mifka Papírnictví Chotěboř; FEROPLAST Chotěboř; Němec Josef truhlářství Sobíňov; KVĚTINKA Ondráčková Irena Ždírec n.d.; MÚ Ždírec n.d.; Cukrářství Culková Ždírec n.d.; RESTAURACE Láznička Ždírec n.d.; Andrýsek Ždírec n.d.; DIPP Ždírec n.d.; Šutková Marcela Ždírec n.d.; Střípek Sobíňov; Kolář Hubert Ždírec n.d.; Lédl Roman Ždírec n.d.; Ondráček Slávek Ždírec n.d.; Ilich Antonín Pokrývač Sobíňov; Vopršalovi Sobíňov; Konfrštová Pešková Ondráčková Ždírec n.d.; Bílek Jaroslav Sádrokarton Sobíňov; Sklenářová Ivana Ždírec n.d.; Vavroušek Martin Ploty Ždírec n.d.; Nešpor Autodoprava Světlá n.s.; VZOR Ždírec n.d.; Jágrová Jiřina Sobíňov; Krupičková Renata Sobíňov. Za SDH Sobíňov Výbor SDH. FOTOozvěny Krásy zimy ve Ždírci. Zahrádkářská kolonie se uložila k zimnímu spánku. Výstavba v ulici Nad Řekou je již na dohled čistírně odpadních vod. 14

15 ŽALUZIE VENKOVNÍ ROLETY MONTÁŽ A OPRAVY Žaluzie horizontální od 230, Kč/m 2, dále vertikální, isedesign, indesign. Venkovní rolety od 800, Kč/m 2 Oproti konkurenčním firmám z cizích regionů nabízíme navíc: tlumící kartáče průchodku chrom navíječe building záruky oprav do 24 hod. bezkonkurenční ceny Další nabídka: sítě proti hmyzu čištění vertikálních žaluzií Glosr, Nad Řekou 600, Ždírec nad Doubravou tel.: ( ) ( ) OBKLADY a DLAŽBY PRODEJ DOPRAVA PROVEDENÍ keramické obklady a dlažby spárovací tmely, lišty vybavení koupelen HOJNÝ PAVEL Horní Studenec 95 Tel.: , Levný nábytek Soňa Zvolánková Trhová Kamenice, Raisovo nám. Tel.: Nábytek zadarmo Vám nechat nemůžeme, ale prodáme ho za nízké ceny. sedací soupravy od 3000 Kč (i rozkládací) válendy stoly, stolky jídelní rohové lavice bytové doplňky (suš. květiny, obrazy atd.) Při nákupu zboží od nás obdržíte malý dárek! Otevírací doba: PO ÚT PÁ 8 16 SO 8 10 Ing. Jindřich Kyncl Cestovní agentura Družstevní Ždírec nad Doubravou Tel./fax.: nabízí v roce Velikonoční Paříž a Versailles za 4 680, Kč Prázdninovou Paříž a Versailles za 4 680, Kč Klenoty francouzského pobřeží za 5 990, Kč Tyto zájezdy ve spolupráci s CK KO TOUR Polička předvánoční Vídeň za 489, Kč Žaluzie Vertikální (textil), horizontální (hliník), venkovní (plast); sítě, těsnění do oken Čištění Koberce, sedací soupravy, automobilové interiéry Jsme autorizovaným provizním prodejcem: ATIS, FIRO tour, GLOBTOUR, GT Tour, KO TOUR, M TOUR, PRESSBURG, REDOK, Régio a dalších spolehlivých CK. Prodej letních pobytových i poznávacích zájezdů již byl zahájen!!!! VŠE KROMĚ CESTY NA MĚSÍC! Na Vaši návštěvu se těšíme každé úterý a pátek od do hod. v naší kanceláři ve VZORU nebo po telefonické dohodě kdykoliv i v sobotu a v neděli. Rambousek Arnošt U koupaliště Přibyslav tel.: mobil:

16 Citát Povím vám, co vás v životě podrží. Vracejte se k těm nejlepším radám, které jste v minulosti slyšeli snažte se jednat podle nich ze všech sil. George Bush Městské KINO Ždírec n. D. ÚNOR pátek NEHRAJEME! PŘESTAVBA KNIHOVNY pátek v MEZI NÁMI DĚVČATY Americká studentská komedie, titulky, 96 min. 48, Kč pátek v 9.35 KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA Pásmo českých filmů pro nejmenší, 60 min. Královna Koloběžka. Jak krtek ke kalhotkám přišel. Dorotka a drak. Dorotka a abeceda. Krtek a koberec. Krakonoš a ovčák. Přístupný, Kč pátek v KDYSI DÁVNO V MEXIKU Americký akční film, titulky, 102 min. Přístupný, 50, Kč pátek v LÁSKA NEBESKÁ Koprodukční film USA, V. Británie a Francie, titulky, 101 min. Přístupný, 50, Kč Předprodej vstupenek je půl hodiny před začátkem představení Šatna 2, Kč/ks Občerstvení Úschovna kol 4, Kč/ks Telefon kina Děkujeme Vám za návštěvu. Pořady a společenské akce KD Ostrov Havlíčkův Brod 9. února, divadelní sál KD Ostrov 18. února, sál Staré radnice 23. února, divadelní sál KD Ostrov Jack Poppwell PANÍ PIPEROVÁ ZASAHUJE Detektivní komedie v podání havlíčkobrodského Adivadla. IV. ABONENTNÍ KONCERT Jaromír Zámečník akordeon Vladislav Bláha kytara Ve středu v hod. navštíví naše město pravidelný účastník a 6-ti násobný ví těz soutěže Paříž Dakar v kategorii kamionů Karel Loprajs se svým týmem. Přijede se soutěžní TATROU a doprovodným vozidlem. Zájemci si budou moci vozy prohlédnout v prostoru před hlavním vchodem do základní školy, následovat bude beseda v kině. VLADIMÍR HRON ve svém One man show Zábavný program s interpretem, který se Vám představí nejen jako imitátor, ale i moderátor, bavič a zpěvák. Změna programu vyhrazena! Bližší informace na tel , Předprodej vstupenek na tel Společenská kronika Narodili se: Alexandr Skokan, Nový Studenec Jana Forejtová, Ždírec n.d Michal Burian, Ždírec n.d Pavlína Havelková, Ždírec n.d Jakub Brychnáč, Ždírec n.d. Rodičům upřímně blahopřejeme a malým občánkům přejeme do života hodně zdraví, štěstí a lásky. Úmrtí: zemřel pan Jaroslav Novák ze Ždírce n.d. Čest jeho památce! Dne 6. února tomu budou již tři roky, kdy nás po těžké nemoci opustil pan Karel Jirka. Vzpomínají manželka a děti s rodinami. Naše noviny Vydává Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou. Redakční rada: Milada Gajdorusová, Anna Horáková, Zdeněk Marek, Jan Martinec, Dana Matějková, Jiří Pavlíček, Josef Ressl, Jana Uchytilová, šéfredaktor: Zdena Lédlová. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat. Adresa redakce: MěÚ Ždírec n.d., Školní 500, Ždírec n.d., fax: , e mail: Elektronický archiv NN: Povoleno OkÚ Havl. Brod, kult. 5/91, reg. zn. 7/91. Náklad 800 výtisků. Uzávěrka č Grafická úprava, sazba a tisk GRAFIES Hlinsko. Vytištěno na recyklovaném papíru.

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 2 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 22.11.2006. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl Program schůze: 1)

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 66465/2013 OKP Č. j.: JMK 66465/2013 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva Ekonomika Změna a zánik živnosti Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

_ Článek I. Nájem bytu

_ Článek I. Nájem bytu RADA ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í rady Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 1015 ze dne 12.10.1993 k návrhu zrušení dosavadních Zásad pro nájem obecních bytů hl.m.prahy určených

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. STAVEBNÍ ÚPRAVA ČÁSTI I. NP OBJEKTU č. p. 73, KOHOUTOV

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. STAVEBNÍ ÚPRAVA ČÁSTI I. NP OBJEKTU č. p. 73, KOHOUTOV VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ) na stavební práce s názvem: Název projektu: STAVEBNÍ

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Strana 1/6 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 25.března 2004 Přítomni: 14

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A P

SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A P SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A PŘEPRAVĚ ODPADŮ č uzavřená ve smyslu ust. 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v jeho platném znění. Ujednání o přepravě odpadu do místa určení se v částech

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK BOJIŠTĚ II.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK BOJIŠTĚ II. Veřejná zakázka: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace.

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace. Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace. Přítomni: Hlostová V., Dlabola. J., Hylmarová H., Frýba L., Válek Š., Ing. Červený

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.6.2005 od 18.00 hod v MŠ Žleby.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.6.2005 od 18.00 hod v MŠ Žleby. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.6.2005 od 18.00 hod v MŠ Žleby. Přítomno: 8 Omluveno: 3 Řídící zasedání: p. Šindelář Zapisovatel: pí. Musilová Ověřovatelé: p. Mrkvička, p.

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 67 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17. listopadu 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

2.ROČNÍK TURNAJE MLADŠÍCH ŢÁKYŇ

2.ROČNÍK TURNAJE MLADŠÍCH ŢÁKYŇ 2.ROČNÍK TURNAJE MLADŠÍCH ŢÁKYŇ pod patronací starosty městské části Praha 9 - Satalice SPARŤANKA CUP (pro hráčky narozené po 01.01.1998) Úvodní slovo Váţení sportovní přátelé, vítáme Vás na druhém ročníku

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více