VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek DRŽIL CERTIFIKÁTU KVALITY 1. STUPNĚ SSŠČMS VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1

2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání s maturitní zkouškou 4 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 6 4. Údaje o přijímacím řízení 8 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Prospěchové výsledky statistický přehled s komentářem Maturitní zkoušky Hodnocení výsledků výchovného působení školy Oblast výchovného působení Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o integrovaných žácích Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Sportovní činnost v rámci soutěží AŠSK ČR Charitativní a nadační činnost Vzdělávací kulturně-společenské aktivity Nadstandardní vzdělávací programy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr 33 Přílohy: Příloha č.1 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 36 2

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy : Střední škola informačních technologií, s. r. o. (od ) Sídlo: Pionýrů 2069, Frýdek-Místek Ředitel školy : Mgr. Radan Nachmilner (jmenován do funkce od ) IZO : IČO : Identit. práv.osoby: Tel : , Fax: E - mail: Web: Právní forma školy: společnost s ručením omezeným Zřizovatel: Jednatel s.r.o.: Zařazení do sítě : Změna v zařazení: PaedDr. Zdeněk Horák, Ing. Oldřich Hruzík CSc., Ing.Vladislav Cigánek Ing. Vladislav Cigánek , č. j / Soukromá střední odborná technická škola , č.j / Střední odborná technická škola, s.r.o. Poslední aktualizace: Výpis z rejstříku škol č.j. MSMT-45999/2013 ze dne Kontrolní činnost: Česká školní inspekce ( čj. ČŠIT-S675/11-T, audit za 2013) Školská rada: Složení rady: V souladu se zákonem č. 561/ Sb. (školský zákon), 167, pracuje na škole školská rada. Zřizovací listina školské rady byla vydána ke dni s účinností od Školská rada SŠINFOTECH Mgr. Milan ŠPONER (za pedagogické pracovníky) předseda Mgr. Sylva ZIENTKOVÁ (za pedagogické pracovníky) zapisovatelka Ing. Jaroslav MAREK (za zřizovatele) člen Ing. Ladislav SKARKA (za zřizovatele) člen Rudolf REVAY (za zletilé a nezletilé žáky) člen Mgr. Daniela TĚLECKÁ (za pedagogické pracovníky) člen Filip ŠIGUT (za zletilé studenty) člen RYCHLÝ PŘEHLED - STATISTICKÝ SUMÁŘ typ školy počet tříd zač. šk. roku odešlo / přišlo/přerušilo konec šk. - roku včetně maturantů počet žáků na třídu SOŠ / +6 / ,08 3

4 1. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU Nové obory dle RVP - ŠVP vyučované od (na neurčito) Počítačové sítě - SI Identifikace programu / oboru Název programu / oboru kód / číslo jednací Rámcový vzdělávací program (RVP) Informační technologie Kód: M/01 Školní vzdělávací program (ŠVP) Počítačové sítě Č.j:1820M/01-SI/2010/01 Počítačové systémy - PS Identifikace programu / oboru Název programu / oboru kód / číslo jednací Rámcový vzdělávací program (RVP) Informační technologie Kód: M/01 Školní vzdělávací program (ŠVP) Počítačové systémy Č.j:1820M/01-PS/2010/01 Počítačová grafika - PG Identifikace programu / oboru Název programu / oboru kód / číslo jednací Rámcový vzdělávací program (RVP) Obalová technika Kód: M/01 Školní vzdělávací program (ŠVP) Počítačová grafika Č.j:3442M/01-OT/2010/01 Seznam oborů vzdělání souhlasí s Rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a výpisem ze sítě škol č.j / s účinností od ve znění pozdějších změn Č.j.MSK14821/2006 Č.j.MSK / , Č.j / , Č.j / Č.j / , Č.j.MSK /2010 ze dne , Č.j. MSMT-45999/ poslední aktualizace ze dne (schváleno navýšení nejvyššího celkového počtu žáků školy z 340 na 360.). V tomto školním roce jsme úspěšně pokračovali v realizaci všech ŠVP a tím dále naplňovali postupné etapy dlouhodobého záměru rozvoje školy. Nutno podotknout, že podoba, obsah a především výsledky naplňování ŠVP na všech úrovních naplňují naše očekávání. Kromě jiného lze použít jeden fakt, který nejlépe dokumentuje výše uvedená fakta. Reálná poptávka po všech ŠVP trvale hluboce převyšuje možnou nabídku, a to v podmínkách demografické degrese, vzrůstající konkurence i dobíhajících důsledků hospodářské krize, což také v podmínkách finanční spoluúčasti rodičů na studiu významně volbu střední školy ovlivňuje. Podoba rejstříku disponuje pouze schválenými obory, již bez dobíhajících oborů vzdělávání. 4

5 Škola: Rejstřík škol - upravený přehled (upraveno pro potřeby VZ) Střední škola informačních technologií, s.r.o. Schválená podoba rejstříku školy k MSMT-45999/ poslední aktualizace ze dne Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Vyučovací jazyk Délka vzdělávání Kapacita oboru Platnost Dobíhající obor M/01 Informační technologie denní český 4 r. 0 měs. 240 Platné Ne M/01 Obalová technika denní český 4 r. 0 měs. 120 Platné Ne Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 360 Zdroj: Výběr z rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 5

6 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Hierarchie školské organizace SŠINFOTECH ředitel zástupce ředitele ekonom školy učitelé výchovný poradce metodik ICT, správce sítě školní metodik prevence asistentka ředitele Pracovníci školy (celkový počet) 28 pedagogičtí pracovníci - 26 provozní pracovníci - 2 Učitelé - 26 interní - 24 externí - 2 asistentka ředitele - 1 ekonom školy - 1 Na plnění výchovně vzdělávacích úkolů a zajištění plynulého provozně ekonomického chodu školní organizace se podílelo 26 pedagogických pracovníků a 2 provozní zaměstnanci. Z tohoto počtu byl 1 starobní důchodce. Během školního roku nedošlo k žádnému přirozenému pohybu pracovních sil (příchod a odchod), ani změně pracovní náplně u žádného pracovníka. Během letních prázdnin zemřel 1 pedagog. Pedagogický sbor je konsolidovaným týmem odborníků s vysokým stupněm firemního patriotismu. Tento proces představuje cílenou snahu vedení školy o zkvalitnění výchovně - vzdělávací složky odborného vzdělávání ve vysoce specializovaných předmětech IT a počítačové grafiky. Požadovaná pedagogická a odborná způsobilost pedagogů Pedagogická způsobilost 97% Odborná způsobilost 100% V tomto školním roce došlo k dalšímu posunu v oblasti doplnění především specializované klasifikace. Udrželi jsme vysokou kvalifikační úroveň realizace projektu Cisco a Microsoft plnou kvalifikací všech odborných učitelů oblasti IT. 6

7 Ředitel - pozice Vzdělání Celková praxe Pedagogická praxe Vyučovaný předmět Mgr. Radan Nachmilner PDF tělesná výchova zástupce ředitele PaedDr. Karla Javorková PDF matematika, materiály, OT výchovný poradce Mgr. Jitka Solichová PDF matematika, technické kreslení školní metodik prevence PhDr. Hana Madziová FF UK ČJ, ZSV, komunikace učitelé Ing. Petr Dvorský ČVUT - DPS program.vybavení, zák.elektrotec. Ing. Yveta Kotuczová VŠB - DPS EK,Účet. management, NJ Mgr. Eva Mertová PDF český jazyk Mgr. Václav Návrat VŠB - DPS počítačové systémy a sítě, VT Mgr. Gabriela Olšáková PDF matematika, fyzika, účetnictví Mgr. Miroslav Paseka PDF počítačová grafika, VT Mgr. Pavel Přidal PDF elektr. poč., programování, Mgr. Erik Pala PDF - UP výpočetní technika, PGV Jaroslav Řehák SPŠ grafická příprava, tis.techniky Veronika Smilowská VŠCHT 3 3 Počítačová grafika Mgr. Irena Sváková PDF český jazyk, grafická příprava Mgr. Milan Šponer PDF anglický jazyk, tělesná výchova Mgr. Daniela Tělecká PDF německý jazyk, anglický jazyk Mgr. Sylva Zientková PDF anglický jazyk, německý jazyk Ing. Jana Hrabovská VŠB německý jazyk Mgr. Monika Hrubá PDF tělesná výchova Oldřich Košťál FTVS a PDF ZSV, ZPS Ing. Ladislav Skarka VŠB elektrotechnická měření, praxe Mgr. Pavel Šebesta OU - PŘF 8 4 Programování, IT Mgr. Josef Šebesta VÚT BRNO, DPS PG, číslicová technika Mgr.Taťána Zajícová OU. PDF tělesná výchova - anglický jazyk Mgr. Václav Jeništa OU. PDF Programování, IT ostatní zaměstnanci Helena Mádrová Ing. Vladislav Cigánek asistentka ředitele ekonom školy 7

8 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přijímací řízení (dále PŘ) pro školní rok 2014/2015 proběhlo plně v souladu s novelizovanou legislativou a vnitřními právními normami (sdělení ředitele k přijímacímu řízení). Vsadili jsme na osvědčené postupy a metodiku. Vzhledem k minulým školním rokům jsme věnovali mimořádnou pozornost legislativní přípravě, realizaci, ale i výstupním procedurám v procesu přijímacího řízení. Základem byla jednoduchost a pravdivost sdělení pro uchazeče a rodiče. Nosným prvkem tohoto procesu byla opět osobní jednání s rodiči uchazečů, která většinou probíhala formou hromadných, skupinových i individuálních schůzek. Možnost verifikace podávaných informací byla ve všech fázích PŘ pro uchazeče i jejich rodiče pilířem oboustranné důvěry. Tyto formy komunikace probíhaly již od první etapy přijímacího řízení, tedy v době vydání sdělení ředitele k PŘ. Významným faktorem a podmínkou této komunikace bylo to, že je vždy vedl ředitel školy. Touto časově i psychicky mimořádně náročnou činností, která byla podložena kvalitní marketingovou přípravou, jsme dosáhli stejně jako vloni odstranění virtuálního přijímacího procesu a docílili jeho reálné podoby. Jako jediná soukromá škola v regionu jsme realizovali náročné přijímací zkoušky (AJ, IT), které byly autentické, tedy vytvořeny týmem našich pedagogů s cílem, co nejvíce se přiblížit oborové specializaci. Výsledkem tohoto byla 100% naplněnost všech oborů již prvním kole PŘ. Nutno také uvést, že během přípravného období (podzim, zima) jsme tradičně využívali doprovodné a podpůrné prostředky prezentace, které také sehrály pozitivní úlohu. Mezi ně patřily prezentační akce (burzy oborů), běžné komunikační kanály (internet, tiskoviny atd.), dny otevřených dveří, přednášková činnost pro ZŠ a spolupráce s IPS ÚP Frýdek-Místek. To vše bylo možné jen při flexibilitě odpovědných pracovníků v čele s ředitelem školy. I přes trvalý pokles početních stavů dostupného trhu můžeme konstatovat, že proces PŘ byl realizován zcela transparentně, korektně a efektivně. Mimořádný stupeň komunikace, serióznosti a důvěry ze strany uchazečů, rodičů a školy, vedl k oboustranné spokojenosti a respektu. O tom svědčí fakt, že v průběhu PŘ nebylo podáno žádné odvolání, námitka ani stížnost. Nejdůležitějším výstupem celého procesu je ovšem fakt, že všichni přijatí uchazeči k nastoupili ke studiu. Závěrem této části výroční zprávy lze konstatovat, že i přes trvalý dopad demografického úbytku populace nastupující do středních škol, vzrůstající konkurenci a to jak oborové, tak i obecné, se podařilo v PŘ pro šk. rok 2014/2015 zaznamenat opět vynikající výsledek. 8

9 Nastup přijatých uchazečů k 1. září 2014 přijato pro školní rok 2014/2015 přihlášeno do 1. kola délka studia stupeň vzdělání Statistika přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 obor vzdělání ( denní ) M/01 ŠVP IT - Počítačové sítě (SI) M/01 ŠVP IT - Počítačové systémy -správa sítí (PS) M/01 ŠVP OT - Počítačová grafika (PG) střední s MZ střední s MZ střední s MZ 4, , , Další údaje: Odchody / příchody / přerušení v rámci školního roku 2013/2014 obory vzdělání odchod žáků příchod žáků přerušení studia Počítačové sítě Počítačové systémy - správa sítí Počítačová grafika K výše uvedených údajům je nutno podotknout, že všechny odchody žáků během a na konci školního roku proběhly na základě vzájemné komunikace, bez emocí a stížností. Z 90% se na odchodech žáků podílejí důvody prospěchové, kdy všem odcházejícím byla nabídnuta podobná forma studia jednoduššího obsahu, čehož takřka všichni využili. Zbylých 10% představují odchody na vlastní žádost, vynucené rodinnými důvody. Tato fakta jsou výsledkem vzdělávací strategie školy, vedoucí k posílení kvality výuky a především výstupu procesu vzdělávání MZ. 9

10 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1. Prospěchové výsledky statistický přehled Z grafického přehledu a analýzy celkového prospěchu žáků je patrné, že celkové výsledky vzdělávání (2,34) je v porovnání s minulým školním rokem zlepšením stavu. Pro validitu analýzy výsledků prospěchu jsme použili výroční hodnocení, tedy výsledky za 2. pololetí sledovaného školního roku. Obecně lze konstatovat, že celkově dosahují třídy podobných výsledků, přičemž lze vypozorovat, že u vyšších ročníků dochází k postupné stabilitě kvality, a to pravděpodobně vzhledem k maturitním zkouškám. Příznivé jsou výsledky 1. ročníků. Příčiny těchto prospěchových výsledků tříd a oborů jsou, ale čitelné, přirozené a logické. Vycházejí ze školní strategie vzdělávací kvality, jež je založena na postupné adaptaci, náročnosti, soustavnosti a uvědomělosti a postupnosti. Znamená to využívat kvantity reálné poptávky dostupného trhu uchazečů, postupně je adaptovat na podmínky požadované kvality, v tomto trendu vytrvat a dosáhnout určitého stupně uvědomění samotných žáků, který vede úspěšnému výstupu. Z celkového počtu 336 žáků prospělo 36 žáků s vyznamenáním. Je to významný kvalitativní posun (23). Většina žáků, kteří měli vyznamenání je tentokrát ze 3. ročníků. V plnění vzdělávacích programů neuspělo 7 žáků, kteří ale opravnou zkoušku v září složili. To představuje snížení o 35 procent. Tento stav je důsledkem náročnějšího trendu, který je uplatňován objektivně a také je odrazem naplňování dlouhodobé vize, jež odráží snahu po dosažení co nejvyšší kvality absolventů v návaznosti na trvalý nárůst poptávky a požadavky státní maturity. 3 žáci ukončili během roku studium na vlastní žádost, kdy hlavním důvodem odchodu byla především vysoká náročnost výuky jednotlivých oborů. Všechny tyto odchody byly řešeny vzájemnou dohodou a byly transparentně komunikovány. Celkové výsledky musíme hodnotit v kontextu s několika faktory. Za hlavní považujeme vysokou náročnost studia, jež má stupňující charakter, a která odpovídá intenzivní realizaci našich ŠVP. Dalším faktorem je stále se zlepšující kvalita nových žáků, kde se výrazněji projevuje uvědomělost výběru uchazečů vzdělávacího programu naší školy a jejich profesní zaměření. Prospěchové výsledky školy jako celku, které by se na první pohled mohly zdát jako průměrné, jsou ovšem odrazem postupného, ale markantního trendu zvyšování náročnosti ve všech předmětech ŠVP s prvotním zaměřením na profilující oblasti informatiky, matematiky a jazykové výuky. Kvalitu výsledků vzdělávání ovlivňují i relativně nepodstatné faktory, které jsme v tomto školním roce významně rozvinuli a v případě internetové aplikace SASU, EduBase i uvedli v život. Posilují značně motivaci žáka k výkonu, transparentnost hodnocení VVP a budují na obou stranách vzájemnou důvěru, pochopení a úctu. Úspěšně nadále praktikujeme náš motivační stipendijní systém, který je 10

11 založen na diferencovaném školném, a jež posiluje snahu žáků po kvalitních výsledcích. Tuto naši filosofii (kvalita + logistika + náročnost a transparentnost) plně potvrdilo i vynikající poslední hodnocení ČŠI leden (hodnoty v grafu jsou zaokrouhleny) 2% 11% Prospěchové výsledky žáků školy vyznamenání prospělo 87% neprospělo 5.2. Maturitní zkoušky Maturitní zkoušky proběhly v souladu s novelizovanou vyhláškou MŠMT ČR. Stručně rozdělíme hodnocení do dvou rovin. V té první, která obsahovala oblast organizace, logistiky a odpovědnosti i výkonnosti vedení odpovědných pedagogů, bychom mohli směle, že jsme obstáli výborně a v mnohém byli i příkladem pro ostatní. Příčinou je dlouhodobá, systematická a promyšlená příprava na nový model maturitní zkoušky. Druhá rovina zahrnuje samotné celkové výsledky maturitní zkoušky našich žáků. celkový počet studentů v maturitních ročnících všech oborů - 76 podmínky pro konání MZ v řádném termínu nesplnili dva studenti maturitní zkoušku tedy konalo z celkového počtu 76, studentů 74 zkoušku složilo 62 studentů, což představuje obecnou míru úspěšnosti 81,5 % Lze tedy velmi otevřeně konstatovat, že výsledky, kterých dosáhli naši maturanti, jsou velmi slušné. Vysoké procento maturantů se přihlásilo ke studiu na VŠ a na VOŠ. Celkem bylo podáno 91 přihlášek k dalšímu studiu, z čehož 89 % uchazečů bylo přijato na určené VŠ. PS4 SI4 PG4 Celkem Počet žáků ve třídě Počet žáků, kteří se hlásí ke studiu Počet podaných přihlášek na VŠ Počet podaných přihlášek na VOŠ Celkem Procentuálně vyšší úspěšnost dosáhli absolventi oboru IT, kde bylo přijato 95%. Nutno podotknou, že v současnosti se daří na trhu práce velmi dobře prosadit absolventům oboru 11

12 počítačová grafika. Důvodem je, že velká oborová specializace a vysoká konkurenceschopnost našich absolventů. To jim dává poměrně slušné šance na uplatnění i bez vysokoškolského studia. Jejich dovednosti, flexibilita a umění se vzdělávat informálními metodami v oblasti IT je zřetelně favorizují na trhu práce. 12

13 6 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ ŠKOLY 6.1. Oblast výchovného působení Ve výchově se škola zaměřuje především na prevenci negativních sociopatologických jevů, výchovu ke zdravému životnímu stylu a k vytváření zdravého přátelského klimatu ve škole. SŠINFOTECH má zpracovánu koncepci poradenských služeb, která zahrnuje oblasti výchovného poradenství, školní preventivní metodiku, výchovné působení třídních učitelů i oblast integrace handicapovaných žáků, kteří se na škole již několik let vzdělávají. V této hierarchii hraje významnou úlohu i výchovné působení vedení školy v čele s ředitelem. Dle cílů vlastní metodiky činnosti a působnosti vzdělávacích služeb školy realizujeme komplexní systém výchovného poradenství a prevence. Významným kladem je skutečnost, že negativní výchovná opatření jsou především nižšího stupně a mají trvale sestupnou tendenci. Vyplývají hlavně z běžného způsobu chování a jednání této věkové skupiny adolescentů. Za těmito výsledky je jednoznačně vidět kvalitní práce všech pedagogů v čele s výchovnou poradkyní a skutečnost, že všechny negativní jevy byly v zárodku podchyceny a výchovně řešeny v celém školním fóru. Hlavní příčinou tohoto stavu je velmi pozitivní a přátelské a přitom pracovní klima školy. Přehled o počtu udělených výchovných opatření (2013/2014, 2.pololetí) Třída (tř.učitel) DTU DŘŠ Podmínečné vyloučení ze studia Vyloučení ze studia 2. stupeň z chování SI stupeň z chování PS1 1 PG SI2 3 PS2 1 PG SI3 3 PS3 1 3 PG3 1 2 SI4 2 1 PS PG4 TU Pochvala Celkem ŘŠ 13

14 Na škole pracuje poradní orgán ředitele školy výchovná komise (VK), kterou tvoří VP, ŠMP a ZŘ. Schází se nepravidelně k operativnímu a preventivnímu řešení složitějších výchovných situací. Úzce spolupracuje s třídními učiteli a připravuje podklady pro rozhodnutí ředitele školy. VP i ŠMP využívají pro efektivní výchovnou práci konzultační a poradenskou činnost, a to jak pro žáky, tak i pro rodiče. Služeb tohoto tytu ve školním roce 2013/2014 využilo 18 žáků a 3 rodiče. V průběhu roku nebyla zaznamenána žádná mimořádná výchovná událost. Komise projednávala 5 výchovných případů, kde byla řešena problematika neomluvené absence a nevhodného chování. Z dalších významných aktivit v oblasti výchovného poradenství jsme se zabývali otázkami kariérového poradenství a integrace žáků se SVP. Závěrem této podkapitoly lze konstatovat, že výchovná situace na škole je stabilizovaná s pozitivním výhledem na další období. 6.2 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Školní preventivní strategie s vypracovaným minimálním preventivním programem umožňují předcházet vzniku školních úrazů a sociálně patologických jevů formou jednorázových a průběžných preventivních aktivit. Oblast primární prevence negativních jevů je zaměřena na vytvoření příznivého sociálního klimatu ve škole i v jednotlivých třídních kolektivech, posílení role třídního učitele a pravidelné řešení problémů třídy. Ve spolupráci s kontaktním centrem Renarkon Ostrava jsme uskutečnili pro žáky druhých a třetích ročníků školy již tradiční prožitkový program zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností a sociálních vztahů ve skupině. Pravidelně analyzujeme sociální, zdravotní a bezpečnostní rizika včetně šikany. Školní preventivní strategie, která je zpracovaná ŠMP (PhDr. Hana Madziová), je realizována celým pedagogickým sborem ve spolupráci s ředitelem školy, výchovnou poradkyní a předmětovými komisemi. Je zahrnuta do plánu práce školy. Základem prevence je logistika, obsah, zpětná vazba a participace všech stran. Tato strategie je otevřeným procesem. Primární prevence a) vytvoření příznivého sociálního klimatu ve škole a v jednotlivých třídách, orientace na posílení dobrých vztahů v třídních kolektivech, výchova ke zdravému životnímu stylu, rozvoj a podpora sociálních kompetencí, aktivní zapojení třídních učitelů b) prezentace vědomostí a dovedností studentů mimo prostory školy c) zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu a jiných oblastí preventivní výchovy do výuky jednotlivých předmětů, ve kterých ji lze uplatnit d) používání netradičních technik pedagogické práce s mládeží e) průběžné sledování konkrétních podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů 14

15 f) vytvoření informační nástěnky s kontakty na odborníky, na které je možno se obrátit v různých obtížných životních situacích. Součástí nástěnky je i schránka důvěry g) vytvoření příruční knihovny se studijními a propagačními materiály, odběr časopisu Psychologie a Závislost a my h) spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu a v oblasti prevence problémů ve vývoji a výchově mládeže i) poskytování poradenských služeb školního metodika prevence studentům a jejich rodičům v konzultačních hodinách i jindy podle dohody j) účast na schůzkách metodiků prevence organizovaných pedagogicko-psychologickou poradnou a na dalším vhodném vzdělávání školních metodiků prevence Minimální preventivní program na období 2013/2014 Minimální preventivní program (MPP) byl realizován celým pedagogickým sborem ve spolupráci s ředitelem školy, výchovnou poradkyní a předmětovými komisemi. Byl zahrnut do plánu práce školy. Součástí byl Školní preventivní program proti šikaně. Jednotliví učitelé organizovali a spoluorganizovali aktivity pro studenty a se studenty, začleňovali preventivní témata do výuky jednotlivých předmětů. V rámci výuky byly kromě tradičních metod práce využívány další metody, které se osvědčily samostatná práce na určená témata, projekty, referáty, prezentace, informace z tisku, besedy, diskuse, párová, skupinová práce ve třídě, obhajoba určitého názoru a další. Osvědčil se mezipředmětový přístup k problematice témat z oblasti zdravého životního stylu, asertivního sebeprosazování, komunikace, sounáležitosti ke škole a přátelského prostředí ve škole. Učitelé a zejména třídní učitelé umožňovali studentům participovat na přípravě a realizaci programu. Studenti měli možnost využívat schránky důvěry na webových stránkách školy i schránku důvěry umístěnou na chodbě školy ve III. patře. Na webu školy a na nástěnkách byly zveřejněny kontakty a konzultační hodiny výchovné poradkyně a metodičky prevence. Studenti mohli využívat poradenství i mimo tyto konzultační hodiny. Na webových stránkách školy byl ředitelem školy zpracován přehledný průvodce všemi možnými školními i životními situacemi s odkazy na kontakty, studentům tak bylo umožněno bez zbytečného stresu řešit své studijní i životní situace, získali okamžitou prvotní informaci na koho se se svým problémem obrátit. Prioritou školy bylo a je upřednostňovat nespecifickou primární prevenci zapojovat studenty do školních akcí, spolupracovat s nimi, brát je jako partnery, naslouchat jejich názorům apod. Výsledkem je přátelské prostředí školy a tím i menší potřeba specifické primární prevence prostřednictvím odborných organizací (Renarkon, PPP, sociální odd. MÚ, CNN apod.) 15

16 Metodička prevence v roce 2011 absolvovala Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů akreditovaný MŠMT v rozsahu 80 hodin. V říjnu 2013 se účastnila 7. Krajské konference prevence rizikových forem jednání v Malenovicích, průběžně je v kontaktu s oblastní metodičkou Zdenkou Neničkovou. Dotazníkové šetření sociálního klimatu ve škole Šetření se účastnili studenti všech ročníků a oborů (1. 4. ročník SI, PS, PG). Ve školním roce 2013/2014 studuje 340 studentů. Celkem bylo vyplněno 296 dotazníků (87,05% studentů školy). V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky šetření a porovnány s šetřením sociálního klimatu, které na škole proběhlo v roce 2008/2009. Výsledky jsou pro školu potěšující, protože ukazují, že se studenti ve škole cítí dobře a bezpečně. Souhrn odpovědí za všechny ročníky a obory (1. až 4. ročník PG, PS a SI 2013/14) 2013/14 souhlasím 2013/14 nesouhlasím 2013/14 bez odpovědi škola mě baví chtěl/a bych přestoupit na jinou školu s učiteli vycházím dobře ve škole je dobrá atmosféra učitelé se málo baví se studenty ve škole se cítím bezpečně třídy, kde se učíme, se mi líbí rodiče/zákonní zástupci se o naši školu zajímají rodiče/zákonní zástupci jsou s naší školou spokojeni učitelé mi věří ve škole mi naslouchají ve škole mě berou vážně ve škole můžu vyjadřovat svůj názor vím, co ode mě učitelé očekávají většina práce ve škole je zajímavá se spolužáky vycházím dobře se studenty se ve škole jedná příliš přísně ve škole platí férová pravidla cítím, že do této školy patřím jsem podporován/a v tom, abych ve třídě vyjadřoval/a své názory učitelé ode mě ve škole očekávají příliš ve škole je po mně požadováno nést důsledky svého jednání ostatní studenti mě berou takového/takovou jaký/á jsem prostory školy (chodby, posezení na 3., 4. a 5. patře ) se mi líbí nemám problém hovořit se svými učiteli pokud jde o disciplínu ve škole, tak je ke všem studentům přistupováno stejně studentům se za jejich výkon ve škole dostává takového uznání, jaké si zaslouží škola je přátelská a dokáže úspěšně začlenit nové studenty když mám nějaké problémy ve škole nebo i doma, vím, který z učitelů mi poradí pokud při vyučování něčemu nerozumím, můžu se na to učitelů bez obav zeptat Legenda: převažují souhlasné nebo nesouhlasné odpovědi souhlasné a nesouhlasné odpovědi jsou skoro shodné 16

17 Souhrn odpovědí za všechny ročníky a obory (1. až 4. ročník OT, EPS, SIS 2008/09 a PG, PS a SI 2013/14) 2008/09 souhlasím 2013/14 souhlasím 2008/09 nesouhlasím 2013/14 nesouhlasím 2008/09 bez odpovědi 2013/14 bez odpovědi škola mě baví chtěl/a bych přestoupit na jinou školu s učiteli vycházím dobře ve škole je dobrá atmosféra učitelé se málo baví se studenty ve škole se cítím bezpečně třídy, kde se učíme, se mi líbí rodiče/zákonní zástupci se o naši školu zajímají rodiče/zákonní zástupci jsou s naší školou spokojeni učitelé mi věří ve škole mi naslouchají ve škole mě berou vážně ve škole můžu vyjadřovat svůj názor vím, co ode mě učitelé očekávají většina práce ve škole je zajímavá se spolužáky vycházím dobře se studenty se ve škole jedná příliš přísně ve škole platí férová pravidla cítím, že do této školy patřím jsem podporován/a v tom, abych ve třídě vyjadřoval/a své názory učitelé ode mě ve škole očekávají příliš ve škole je po mně požadováno nést důsledky svého jednání ostatní studenti mě berou takového/takovou jaký/á jsem prostory školy (chodby, posezení na 3., 4. a 5. patře ) se mi líbí nemám problém hovořit se svými učiteli pokud jde o disciplínu ve škole, tak je ke všem studentům přistupováno stejně studentům se za jejich výkon ve škole dostává takového uznání, jaké si zaslouží škola je přátelská a dokáže úspěšně začlenit nové studenty když mám nějaké problémy ve škole nebo i doma, vím, který z učitelů mi poradí pokud při vyučování něčemu nerozumím, můžu se na to učitelů bez obav zeptat Legenda: převažují souhlasné nebo nesouhlasné odpovědi ve školním roce 2013/14 souhlasné a nesouhlasné odpovědi jsou skoro shodné ve školním roce 2013/14 převažují souhlasné nebo nesouhlasné odpovědi ve školním roce 2008/09 souhlasné a nesouhlasné odpovědi jsou skoro shodné ve školním roce 2008/ Údaje o integrovaných žácích: Ve sledovaném školním roce vykazujeme 14 žáků OZP (osoba se zdravotním postižením), 19 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (z toho 2 dívky). Pro jednoho žáka byl pedagogy zpracován IVP (individuální vzdělávací plán). Na realizaci programu spolupracuje škola se SPC, PPP, s rodiči a učiteli předmětů, jichž se podle povahy znevýhodnění žáka úprava učebního 17

18 plánu týká. Koordinaci plnění IVP zajišťuje ředitel školy, výchovná poradkyně, ZŘ a třídní učitel. Nebyl evidován žádný žák s vývojovými poruchami učení ani chování. 18

19 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Cíle SŠINFOTECH v oblasti DVPP Okruh hlavních i dílčích cílů v DVPP se rekrutuje z výše uvedeného pojetí a filosofie chápání DVPP na naší škole. Je nutno jasně konstatovat, že tyto cíle, stejně jako DVPP, jsou procesem dlouhodobým a přímo korespondují s mnoha faktory, jež je mohou determinovat. Taxativní termínový plán zadání a splnění cíle považujeme za neefektivní a postupně ho opouštíme. Z důvodů organizačních, materiálních, a pochopitelně i finančních měly níže stanovené cíle pro školní rok 2013/2014 operativní charakter a byly jednoznačně přizpůsobeny novému pojetí maturitní zkoušky. Podařilo se tak pro tento nelehký úkol zabezpečit plně kvalifikovaný, proškolený tým pedagogů, kteří splňují v dostatečném počtu požadavky pro výkon všech funkcí v zabezpečení nových maturit. Pochopitelně pokračujeme v projektu vzdělávání pedagogů v rámci síťové akademie Cisco a Microsoft a zabezpečujeme plynulá školení v oblasti BOZP. Významným úkolem, který je již průběžně plněn jsou školení v oblastí zvládnutí softwaru EduBase, který realizujeme vlastním školicím střediskem, a který přispívá ke zkvalitnění elektronické podpory učiva pro žáky školy. 1. dosažení plné odborné a především pedagogické způsobilosti - významný posun oproti výchozímu stavu - 97% úroveň kvalifikovanosti jak pedagogické, tak odborné 2. dosažení odborné způsobilosti v oblasti strategických úkolů (SAS, MATURITA, EduBase, Cisco, ITC, SAS) - plnění cíle je na odpovídající úrovni 3. dosažení odborné způsobilosti v oblasti specializovaných úkolů (VP, ŠMP, ICT) - VP z hlediska plnění cílů na vynikající úrovni absolvovala odborná školení a semináře, v roce 2015 zahájí odborné studium VP, v rámci programu celoživotního vzdělávání OU. - ŠMP z hlediska plnění cílů na vynikající úrovni absolvovala odborná školení a semináře, v roce 2013 dokončila odborné studium prevence social. patologických jevů - metodik ICT z hlediska plnění cílů na vynikající úrovni absolvoval odborná školení a semináře IT1-2, SAS, CISCO, ECDL, vyhl. 50. pedag. i odborně způsobilý 4. efektivní personální politika vedení školy - ve smyslu způsobilosti pro výkon profese - 97% úroveň kvalifikovanosti jak pedagogické, tak odborné 5. preference vzájemné supervize učitelů v oblasti DVPP týmový transfer informací - postupný cíl, nutná příprava managementu, využití PPK - stav velmi dobrý 6. orientace a získávání poznatků v oblasti projekt. činnosti ve školství (MŠMT, ESF) - postupný cíl, provedena sebereflexe a výběr odpovědných pracovníků (KT, TE PPK) 7. využití vlastních prostředků (oblast IT) k dalšímu vzdělávání v této sféře - průběžně plněno na odpovídající úrovni (nový Office) 19

20 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve šk. roce 2013/14 školení k maturitní zkoušce: PaedDr. Karla Javorková Mgr. Václav Návrat další vzdělávání: Mgr. Václav Návrat školení ECDL Mgr. Pavel Přidal + PaedDr. Karla Javorková SAS Mgr. Václav Návrat školení Cisco Mgr. Jitka Solichová školení výchovných poradců Mgr. Erik Pala + Mgr. Václav Návrat školení Cisco Ing. Petr Dvorský školení Cisco Ing. Petr Dvorský, Ing. Ladislav Skarka školení a zkoušky Vyhl. č.50, Mgr. Pavel Šebesta školení a zkoušky Vyhl. č.50 Mgr. Václav Návrat školení testování PISA Mgr. Irena Sváková školení aplikace ČJK PhDr. Hana Madziová školení metodiků prevence Mgr. Erik Pala + Mgr. Václav Návrat školení Cisco 20

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2546/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola informačních technologií, s.r.o. Pionýrů 2069,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: Ing. Marie Večeřová, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Bc. Vladimír Janus, ředitel

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600 016 498 Termín konání inspekce: 20.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění uveřejňuji následující informaci:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá vyšší odborná škola daňového poradenství STING, s.r.o. Uzbecká 2, 625 00 Brno. Identifikátor: 600 020 461

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá vyšší odborná škola daňového poradenství STING, s.r.o. Uzbecká 2, 625 00 Brno. Identifikátor: 600 020 461 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá vyšší odborná škola daňového poradenství STING, s.r.o. Uzbecká 2, 625 00 Brno Identifikátor: 600 020 461 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400. Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek. Identifikátor: 600 133 796

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400. Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek. Identifikátor: 600 133 796 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor: 600 133 796 Termín konání inspekce: 18. 19.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více