CZ.NIC z.s.p.o. Lužná Praha 6. Výroční zpráva 2001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ.NIC z.s.p.o. Lužná 591 160 00 Praha 6. Výroční zpráva 2001"

Transkript

1 CZ.NIC z.s.p.o. Lužná Praha 6 Výroční zpráva 2001 Materiál schválený valnou hromadou sdružení dne

2 Obsah 1. Základní charakteristika sdružení Zakládající členové Stav členské základny k : Poslání sdružení Činnost sdružení Předmět podnikání sdružení Vybrané finanční ukazatele: Statutární orgány v roce 2001: Představenstvo Dozorčí rada: Zaměstnanci: Vývoj počtu zaregistrovaných doménových jmen: Statistiky zpracování registračního procesu: Počty přijatých vstupních formulářů do systému registrace domén: Počty odmítnutých vstupních formulářů v systému registrace domén: Podíl odmítnutých žádostí k celkem obdrženým: Nárůst problému spekulativních registrací: Zpráva auditora Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Údaje o skutečnostech mezi datem účetní závěrky a valnou hromadou: Zpráva představenstva Slovo předsedy představenstva vývoj tržeb postavení na trhu strategické cíle pro období : CZ.NIC z.s.p.o. Výroční zpráva 2001 Strana 2 (celkem 11)

3 1. Základní charakteristika sdružení CZ.NIC, z.s.p.o. bylo založeno zápisem do registru zájmových sdružení právnických osob u odboru vnitřních věcí Úřadu městské části Praha 6 dne pod číslem ZS/30/3/98. Původně sídlilo na adrese Zikova 4, Praha 6, od má kancelář i oficiální adresu: Lužná 591, Praha 6. IČO: DIČ: Telefon: Fax: URL: 1.1 Zakládající členové (dle pořadí na zakladatelské smlouvě): název IČO název IČO CESNET, z.s.p.o SPT TELECOM, a.s Telenor ČR, s.r.o InWay, a.s Internet CZ CZECH ON LINE, a.s GTS Czech Com s.r.o Global One Communications s.r.o PVT, a.s The Terminal Bar s.r.o IBM Česká republika spol. s r.o NetForce LUKO CZECH-NET, spol. s r.o OASA COMPUTERS spol. s r.o Datac spol. s r.o INEC s.r.o Stav členské základny k : název IČO název IČO CESNET, z.s.p.o NEXTRA s.r.o Telenor ČR, s.r.o NetForce KPNQWEST Czechia s.r.o GTS CZECH a.s GTS Czech Com s.r.o INTERNET SERVIS IBM Česká republika spol. s r.o BT Česká republika EUROWEB CR, spol. s r.o AliaWeb spol. s r.o Datac spol. s r.o Pragonet, a.s ČESKÝ TELECOM, a.s Zoner software InWay, a.s Aliatel a.s CZECH ON LINE, a.s IGNUM s.r.o Global One Communications s.r.o etel s.r.o CZ.NIC z.s.p.o. Výroční zpráva 2001 Strana 3 (celkem 11)

4 2. Poslání sdružení 2.1 Činnost sdružení Sdružení definuje pravidla pro přidělování doménových jmen pod doménou nejvyšší úrovně CZ, průběžně tato pravidla aktualizuje a vytváří mechanismy pro zabezpečení jejich dodržování. Sdružení zastupuje nejvyšší doménu CZ při koordinaci národních a regionálních registrářů a standardizačních institucí. Sdružení podporuje v souladu se schválenou koncepcí činnosti sdružení obecně prospěšné projekty a činnosti vztahující se k činnosti sdružení pod podmínkou, že se jedná o projekty otevřené všem zájemcům a že projekty, příspěvky na ně a jejich výsledky jsou pravidelně zveřejňovány. 2.2 Předmět podnikání sdružení Sdružení zajišťuje registraci doménových jmen druhé úrovně pod doménou nejvyšší úrovně CZ Dále sdružení zajišťuje provoz jmenných serverů pro doménu CZ. 3. Vybrané finanční ukazatele: (tis.kč) rok Výnosy Náklady HV po zdanění Statutární orgány v roce 2001: 4.1 Představenstvo Ing. Koza předseda Ing. Dohnal místopředseda Mgr. Calda, ing. Maršálek, Lukeš členové Ing. Koza předseda ing. Maršálek místopředseda RNDr. Král, M.Ruda členové 4.2 Dozorčí rada: Bc. Krsek předseda Ing. Macek, ing. Ptáčník členové CZ.NIC z.s.p.o. Výroční zpráva 2001 Strana 4 (celkem 11)

5 5. Zaměstnanci: V průběhu celého roku pracovaly 2 zaměstnankyně na plný úvazek v kanceláři sdružení, od nastoupil do funkce výkonného ředitele ing. Jiří Dohnal. 6. Vývoj počtu zaregistrovaných doménových jmen: Počet registrovaných domén na konci měsíce Statistiky zpracování registračního procesu: 7.1 Počty přijatých vstupních formulářů do systému registrace domén: Registrace kontaktní osoby Změna kontaktní osoby Technická změna domény Registrace Registrace Změna Převod Zrušení rok subjektu domény subjektu domény domény celkem CZ.NIC z.s.p.o. Výroční zpráva 2001 Strana 5 (celkem 11)

6 7.2 Počty odmítnutých vstupních formulářů v systému registrace domén: (důvody odmítnutí formální a logické chyby) Registrace Změna Technická Neznámý kontaktní Registrace Registrace kontaktní Změna změna Převod Zrušení rok typ osoby subjektu domény osoby subjektu domény domény domény celkem Podíl odmítnutých žádostí k celkem obdrženým: % odmítnutých počet přijatých počet odmítnutých celkem podáno žádostí z celkem rok žádostí celkem žádostí celkem žádostí podaných ,05% ,76% ,58% Z uvedeného je patrné, že zátěž procesu registrace narůstala. Důvodem je především průzkumná činnost spekulantů, kteří se snaží doménu získat pomocí opakovaně podávaných příkazů. 7.4 Nárůst problému spekulativních registrací: V roce 2001 pokračoval růst žádostí o registraci, které nebyly uhrazeny. rok roční přírůstek zaregistrovaných a zaplacených domén Počet úspěšně proběhlých registračních procesů poměr přijatých žádostí ku registracím , , ,29 Údaje jsou znázorněny v následujícím grafu: spekulativní registrace počty případů rok počet proběhlých registračních procesů roční přírůstek zaplacených registrací CZ.NIC z.s.p.o. Výroční zpráva 2001 Strana 6 (celkem 11)

7 Protože poměr přijatých žádostí k přírůstku domén vykazoval rostoucí tendenci, přijala valná hromada v listopadu 2001 nová pravidla, která zamezí bezplatnému blokování doménových jmen. 8. Zpráva auditora Auditorská společnost NBG, s.r.o. Bělehradská 18, Praha 4, osvědčení komory auditorů č. 134 provedla auditorské ověření roční účetní závěrky s tímto výrokem: CZ.NIC z.s.p.o. Výroční zpráva 2001 Strana 7 (celkem 11)

8 9. Rozvaha (tis. Kč) rok: Aktiva celkem Pasiva celkem pohledávky za upsané vl. jmění vlastní jmění stálá aktiva základní jmění nehmotný majetek kapitálové fondy hmotný majetek fondy tvořené ze zisku finanční investice hosp. výsledek minulých let cenné papíry hosp. výsledek účetního období oběžná aktiva cizí zdroje zásoby rezervy dlouhodobé pohledávky dlouhodobé závazky krátkodobé pohledávky krátkodobé závazky finanční majetek bankovní úvěry ostatní aktiva ostatní pasiva Výkaz zisku a ztrát (tis. Kč) rok Výkony a prodej z toho tržby za prodej změna stavu vnitř.v. aktivace Výkon.spotřeba a náklady přidaná hodnota Osobní náklady odpisy majetku zúčtování rezerv jiné provozní výnosy jiné provozní náklady 3 provozní hosp.výsledek -3 0 jiné finanční výnosy jiné finanční náklady hosp. výsledek z finanč.operací hospod. Výsledek za běžnou činnost mimořádné výnosy mimořádné náklady mimořádný hosp. výsledek hospodářský výsledek CZ.NIC z.s.p.o. Výroční zpráva 2001 Strana 8 (celkem 11)

9 11. Údaje o skutečnostech mezi datem účetní závěrky a valnou hromadou: V uvedené době nedošlo k žádným událostem, které mají vliv na údaje, předkládané v účetní závěrce za rok Zpráva představenstva 12.1 Slovo předsedy představenstva Vážení přátelé, Do roku 2001 vstoupili členové sdružení s určitou nespokojeností se stavem a fungováním CZ.NIC. Systém registrace již měl řadu měsíců za sebou a stále ještě nebyla vyřešena celá řada procesních postupů, činnost sdružení byla zatížena celou řadou rizik, které nebyly dostatečně kryty. Sdružení bylo izolováno jak od veřejnosti, tak od státní správy nedostatečnou informovaností o základním poslání a principech centrálního registru TLD.CZ. Mezi členy panovala nejednota o dalším strategickém směřování sdružení, část byla nespokojena i s nedostatečným pokrokem v propracovanosti decentralizovaného modelu některých činností CZ.NICu ve vztahu k zákazníkům. Příklady ze zahraničí jasně ukazovaly směr k modelu registr-registrátoři, který v mnoha ohledech lépe vyhovuje současným potřebám než stávající model singulárního registru a registráře a to vše v osobě CZ.NICu. Všechny tyto faktory vyústily v rekonstrukci představenstva sdružení v červnu roku Nové představenstvo mohlo začít pracovat už na základě nové koncepce, vypracované některými aktivními členy sdružení a předložené členům na červnové valné hromadě sdružení ke zvážení. Současně nové představenstvo začalo pracovat na změně stanov a volebního řádu tak, aby stanovy a volební řád odpovídaly současným potřebám a aby správně využívaly přirozené iniciativy aktivních členů ochotných pracovat a nést odpovědnost ve vrcholných orgánech sdružení. V dalším se představenstvo soustředilo na nemalý úkol proklamované ale neplněné podpory obecně prospěšných činností souvisejících s Internetem v České republice. Zásadní pokrok byl také zaznamenán v posunu projektu přechodu na decentralizovaný model činnosti, kde byly koncem roku stanoveny hrubé obrysy projektu věcný záměr. V roce 2001 také začal boj o dobré jméno sdružení CZ.NIC v očích veřejnosti a systematická práce na osvětě o činnosti sdružení. Sdružení také začalo připravovat opatření, která budou eliminovat zneužívání mezer v registračním procesu k nekalé činnosti a spekulacím oprávněně kritizovaných veřejností. Pochopitelně ne všechno se podařilo v roce 2001 a mnoho práce zbývá i na další období. Je potřeba dotáhnout do konce činnosti vedoucí ke spravedlivé podpoře všeobecně prospěšných projektů, bude potřeba znovu otevřít otázku řešení sporů o doménová jména a hledat správnou polohu CZ.NICu v této oblasti, tak aby CZ.NIC byl uznávanou autoritou i v tomto oboru. Bude potřeba velmi pečlivě sledovat a dovést do konce projekt přechodu na decentralizovaný systém registrací a ještě mnoho dalších drobných, ale důležitých činností. Myslím, že rok 2001 byl dobrým začátkem přestavby CZ.NICu a že spolu se zaměstnanci a aktivními členy sdružení bude registrace doménových jmen druhé úrovně normálně a bezproblémově fungující proces, na který se veřejnost bude moci plně spolehnout. Děkuji Vám Petr Král CZ.NIC z.s.p.o. Výroční zpráva 2001 Strana 9 (celkem 11)

10 12.2 vývoj tržeb vývoj tržeb z registrace a z obnovení registrace dle jednotlivých let: tržby z registračního procesu tis. Kč rok rozložení tržeb v rámci roku 2001: tržby dle měsíců tis.kč CZ.NIC z.s.p.o. Výroční zpráva 2001 Strana 10 (celkem 11)

11 12.3 postavení na trhu Správce národní domény je z podstaty věci jediný. Registrátorů však může být více. Proto sdružení po ustálení náběhu procesu registrace, kde CZ.NIC zavedl pravidla a vystupuje v roli jak registru tak registrátora, přijalo koncepci zavedení systému více registrátorů. Práce na tomto projektu budou stěžejní náplní činnosti sdružení ve druhém pololetí roku 2002 a v prvním pololetí roku strategické cíle pro období : CZ.NIC dlouhodobě a bezproblémově zajišťuje registraci a bezchybný provoz cctld.cz CZ.NIC je i nadále sdružením, kde členové nejsou finančně zainteresování na hospodaření sdružení, zisk po zdanění je použit pro financování fondů, především pro obecně prospěšné projekty ve spolupráci s regulačními orgány ČR pracuje CZ.NIC na vývoji pravidel a jejich aplikace tak, aby podporovala rozvoj Internetu v České Republice. K tomu zajišťuje především: v technické oblasti: převod stávajícího stavu registr registrátor v jedné osobě na systém registr registrátoři. CZ.NIC si cílově přenechá úlohu registru. v obchodně právní oblasti: prohloubením role CZ.NIC v řešení sporů posunout jeho postavení co nejvíce k autoritě pro rozhodování v rámci právního rámce CZ.NIC zlepší vnímání sdružení ze strany veřejnosti. K tomu především: přijme pravidla pro podporu obecně prospěšné činnosti zlepší komunikaci s okolím včetně zveřejnění stanov a publikace zkrácené účetní závěrky pro zajištění dodávek služeb (po ) vypíše veřejné výběrové řízení CZ.NIC z.s.p.o. Výroční zpráva 2001 Strana 11 (celkem 11)

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

Burza cenných papírů Praha, a.s. Výroční zpráva 2007

Burza cenných papírů Praha, a.s. Výroční zpráva 2007 Burza cenných papírů Praha, a.s. Výroční zpráva 2007 Ing. Petr Koblic generální ředitel Burza cenných papírů Praha, a.s. OBSAH Profil společnosti...4 Významné události roku 2007...6 Významné události roku

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999 KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny Výroční zpráva 1999 Obsah Profil společnosti 1 Složení vrcholových orgánů 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Zpráva představenstva 5 ALPHA

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ]

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Obsah Profil společnosti 2 Základní ekonomické ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Orgány společnosti a organizační struktura

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Česká kancelář pojistitelů Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 Telefon: 221 413 111 Fax: 221 413 110 http://www.ckp.cz Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Česká kancelář pojistitelů Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 Telefon: 221 413 111 Fax: 221 413 110 http://www.ckp.cz Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CHARAKTERISTIKA

Více

02. 03. 04. 04. 01. 04. 02. 04. 02. 01. 04. 02. 02. 04. 03. 04. 04.

02. 03. 04. 04. 01. 04. 02. 04. 02. 01. 04. 02. 02. 04. 03. 04. 04. 2010 Výroční zpráva 01 Obsah 01. 02. 03. 04. 04. 01. 04. 02. 04. 02. 01. 04. 02. 02. 04. 03. 04. 04. 04. 04. 01. 04. 04. 02. 05. 05. 01. 05. 02. 06. 06. 01. 06. 01. 01. 06. 01. 02. 06. 02. 06. 03. 07.

Více

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření.

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření. 1. ÚVODNÍ SLOVO Na rok 2006 můžeme pohlížet z pohledu společnosti jako na rok velkých změn. Nejvýznamnější změnou rozhodně byla změna majitelů společnosti počátkem září minulého roku. Po úspěšné realizaci

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2012 (období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2013 1 Obsah: 1. Základní

Více

darujeme áhám pom podporujem pořádáme

darujeme áhám pom podporujem pořádáme pomáháme podporujeme darujeme pořádáme Výroční zpráva 2014 allianz nadační fond Výroční zpráva 2014 02 Výroční zpráva 2014 Allianz nadační fond obsah Allianz nadační fond v roce 2014 06 Základní údaje

Více

Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007

Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007 Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007 Ing. David Kučera generální sekretář Energetická burza Praha OBSAH Profil společnosti...4 Významné události v roce 2007 a 2008...6 Klíčové údaje...9 Úvodní slovo

Více

Výroční zpráva akciové společnosti ZA ROK 2014. Předkládá představenstvo společnosti s účetní závěrkou, zprávou o vztazích a zprávou auditora

Výroční zpráva akciové společnosti ZA ROK 2014. Předkládá představenstvo společnosti s účetní závěrkou, zprávou o vztazích a zprávou auditora Výroční zpráva akciové společnosti ZA ROK 2014 Předkládá představenstvo společnosti s účetní závěrkou, zprávou o vztazích a zprávou auditora www.operatoropencard.cz 2016 2015 Úspora nákladů Hlavní cíle

Více

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Obsah Profi l společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Hlavní události společnosti v roce 2007 6 Hlavní činnost společnosti 8 Statutární orgány 9 Vývoj společnosti,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

své úspěchy Výroční finanční zpráva 2010

své úspěchy Výroční finanční zpráva 2010 Umíme zúročit své úspěchy Výroční finanční zpráva 2010 Finanční poradenství pro Evropu Obsah Zpráva managementu... 4 Východiska do budoucna... 10 Orgány společnosti...... 12 Zpráva dozorčí rady...... 13

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Obsah. 1. Obsah... 5. 2. Úvodní slovo...6. 3. Údaje o společnosti...10. 4. Finanční výsledky... 17. 5. Auditorská zpráva...22

Obsah. 1. Obsah... 5. 2. Úvodní slovo...6. 3. Údaje o společnosti...10. 4. Finanční výsledky... 17. 5. Auditorská zpráva...22 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. za rok 2014 Obsah 1 1. Obsah... 5 2. Úvodní slovo...6 3. Údaje o společnosti...10 4. Finanční výsledky... 17 5. Auditorská zpráva...22 6. Výrok

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Česká kancelář pojistitelů Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 Telefon: 221 413 111 Fax: 221 413 110 http://www.ckp.cz Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více