Obsah dokumentace 1/19

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah dokumentace 1/19"

Transkript

1 Obsah dokumentace 1. Základní údaje Obecný popis slaboproudých zařízení Slaboproudé standardy bytového domu Strukturovaná kabeláž a telefonní rozvod STA televizní rozvod Domácí telefon DT Elektrická zabezpečovací signalizace Vjezd do garáží Elektrická požární signalizace SLB systémy a zařízení obecně Strukturovaná kabeláž a telefonní rozvod Strukturovaná kabeláž a telefonní rozvod obecně SK a TLF- páteřní rozvody Páteřní rozvaděč RSK Bytová část rozvody SK/TLF Rozvaděč typu Media Box Umístění zásuvek SK bytová část Kabeláž SK Připojení výtahu Telefonní přípojka Systém mikrotrubiček páteřní rozvody STA televizní a satelitní rozvod STA - obecně Anténní část Centrální jednotka STA část A (DVBT) Centrální jednotka STA část B (DVBS) Páteřní rozvod STA STA - byty Koaxiální kabel Domácí telefon VDT/DT Domácí videotelefon - obecně Digitální systém URMET DOMUS Popis systému Tabla VDT/DT Bytové jednotky Kabeláž Ovládání vstupních dveří do domu Kabeláž Elektrická požární signalizace - EPS Vjezd do garáží Systém vjezdu do garáží - obecně Kabelové trasy a seznam instalačních krabic Páteřní kabelové trasy Patrové kabelové trasy Bytové kabelové trasy Požadavky na projektanty ostatních profesí Stavební část: Silnoproud společná spotřeba Silnoproud individuální spotřeba: Základní požadavky pro montáž a uvedení zařízení do provozu /19

2 2/19

3 3/19

4 1. Základní údaje Stavba: Investor: Generální projektant: Část: Druh dokumentace: Rezidence AURUM Na pláni 1430/07 Praha 5 Smíchov AURUM DEVELOPMENT s.r.o. U Libeňského pivovaru 2015/ Praha 8 ZONA architekti, s.r.o. Práčská 14a/3139, Praha 10 tel.: , Vnitřní slaboproudá zařízení Dokumentace pro provedení stavby Datum odevzdání: Podklady pro zpracování: projektant: zodpovědný projektant: Konzultace s architektem a ostatními projektanty. Jednání s investorem ČSN (soubor elektrotech. norem),čsn , , Polaris spol. s r.o. Na Stráži 1306/ Praha 8 ing. Ivo Tříska ing. Jaroslav Šimánek 4/19

5 2. Obecný popis slaboproudých zařízení V bytovém domě bude umístěno 23 bytových jednotek situovaných do budovy o 5 nadzemních podlažích a 2 podzemních podlaží. Garážová stání budou umístěna v 1NP. Slaboproudá zařízení použitá v bytových domech lze rozdělit do dvou základních skupin: - informační zařízení - bezpečnostní zařízení. Do informačních systémů můžeme zahrnout: - strukturovanou kabeláž (SK) a telefonní rozvod, - společnou televizní anténu (STA) - vstupní videotelefon (VDT) a do skupiny bezpečnostních systémů můžeme počítat: - elektrickou požární signalizaci (EPS), - vjezdový systém do garáží Protože na kabeláž k jednotlivým zařízením jsou kladeny různé nároky, budou jednotlivá vedení vedena odděleně ve vlastních kabelových žlabech a roštech nebo PVC trubkách. Slučovány budou pouze rozvody, na které jsou kladeny stejné požární, bezpečnostní, nebo jiné nároky. Kabely zajištující napájení zařízení, která musí být při požáru ve funkci, musí vést samostatnými trasami. Rozvodná vedení obecně budou v hlavních trasách uložena: - v instalačních žlabech - v ochranných trubkách ve stěnách - v ochranných trubkách v podlahách - v kabelových roštech nad podhledem Všude s ohledem na další instalační systémy a stavební prvky. Pro technické místnosti centrálních systémů obecně platí, že jimi nesmí procházet žádné trubkové vedení s tlakovou ani spádovou vodou. Nesmí v ní být osazeny hlavní uzavírací kohouty či ventily žádného média. Umělé osvětlení místností musí odpovídat normě pro hladinu osvětlení v kancelářských prostorách (min. však 350 luxů, měřeno u podlahy). Místnosti musí být temperovány v rozsahu od +18 do +24 C. Relativní vlhkost vzduchu v nich nesmí přesáhnout 65 %. Místnosti mohou být vytápěny centrálním topením, ale nesmí jimi procházet žádné stoupací ani průběžné vedení pro ústřední vytápění. 5/19

6 2. Slaboproudé standardy bytového domu Dle dohody s investorem byly pro jednotlivé byty stanoveny tyto slaboproudé standardy: 2.1. Strukturovaná kabeláž a telefonní rozvod V bytovém domě bude realizován páteřní datový rozvod. Do každé bytové jednotky budou přivedeny 2 datové (a tím i telefonní kabely z centrálního domovního rozvaděče). V rámci vnitřních rozvodů pak budou v bytových jednotkách realizovány lokální rozvody strukturované kabeláže. Alternativně je možné navrhnout rozvod datových signálů pomocí optických kabelů. Rozvody umožní: Rozvody a připojení telefonního signálu Rozvody a připojení datových signálů Rozvody digitálních TV signálu (systém triple play Telefonica 0 2 ) V každém bytě bude místní rozvod SK. V každé obytné místnosti bude minimálně jedna dvojzásuvka SK (v obývacím pokoji 2 místa). Zásuvky SK budou umístěny spolu se zásuvkami STA a silnoproudu ve společných rámečcích Pro budoucí vysokorychlostní internetové připojení budou připraveny chráničky optických kabelů (mikrotrubičky) STA televizní rozvod Do každé bytové jednotky v domě budou přivedeny koaxiální kabely STA, které budou moci přenášet signály: Terrestriálních paketů DVBT televize podle místních podmínek buď z terestriálních antén, nebo satelitní antény VKV rozhlasu v pásmu FM V každém bytě bude v každé obytné místnosti umístěna jedna zásuvka (ve společném rámečku se zásuvkou SK). Centrální jednotka STA bude umístěna vedle rozvaděče RSK a v základní verzi umožní: Příjem, konverzi a distribuci pozemních televizních programů v pásmu DVBT Příjem, konverzi a distribuci rozhlasových programů v pásmu VKV Centrální jednotku a rozvod STA bude možné rozšířit o příjem satelitních programů 2.3. Domácí telefon DT V objektu bude instalován domácí videotelefon, tedy u vstupních dveří tablo s kamerou a v bytech videotelefon. Ve vstupních dveřích budou umístěné elektromechanické samozamykací zámky s kováním koule- klika Elektrická zabezpečovací signalizace Systém EZS je možno instalovat do každé bytu jako samostatný systém. V rámci projektu pro stavební povolení a dodávky investora nebude systém EZS řešen 2.5. Vjezd do garáží Vjezdová vrata a vjezdový semafor budou ovládané řídícím systémem a budou dodávkou dodavatele vrat. Vrata budou ovládaná na dálkové ovládání 2.6. Elektrická požární signalizace Dle požární zprávy není v budově požadován centrální systém EPS. V jednotlivých bytech budou umístěny lokální hlásiče EPS, dle nového požadavku zákona 23/2008 Sb., která v 16 (2) stanoví, že v bytech musí být vybaven systém autonomní detekce a signalizace požáru a toto zařízení musí být umístěno v části bytu vedoucí směrem do únikové cesty SLB systémy a zařízení obecně Všechny koncové prvky budou před realizací dodávky vyvzorkovány a následně odsouhlaseny 6/19

7 3. Strukturovaná kabeláž a telefonní rozvod 3.1. Strukturovaná kabeláž a telefonní rozvod obecně Dle požadovaných standardů bude v bytovém domě bude realizován páteřní datový rozvod a telefonní rozvod. Do každé bytové jednotky budou přivedeny 2 datové kabely (cat.5) ukončené v bytovém rozvaděči SLB rozvodů a kancelářské jednotky bude přiveden telefonní kabel z místního rozvaděče O 2. V rámci vnitřních rozvodů pak budou v bytových jednotkách realizovány lokální rozvody strukturované kabeláže. V kancelářských prostorách rozvody SK realizovány nebudou. Rozvody v kancelářích budou realizovány na základě požadavků budoucích nájemců jako klientská změna. Strukturovaná kabeláž cat. 5 Rozvody a zásuvky budou realizovány pomocí metalických kabelů kategorie 5, umožňující přenosové rychlosti do 200 Mbit/s. K instalaci budou použity nestíněné čtyřpárové kabely typu GPU. Ke každé zásuvce SK budou přivedeny dva samostatné nepřerušené kabely SK ukončené ve dvěma porty SK. Projekt se zabývá pouze pasivní části SK, návrh a zapojení aktivních prvků není součástí tohoto projektu SK a TLF- páteřní rozvody V bytovém domě bude realizovaná páteřní síť s rozvodem telefonního a případně datového signálu: - do bytových jednotek budou přivedeny dva čtyřpárové datové kabely SK - cat do vybraných míst ( strojovny apod.) budou přivedeny kabely typu SYKFY 3x2x0,5. - k rozvaděčům výtahů budou přivedeny telefonní kabely typu SYKFY 3x2x0,5, zde budou kabely přepojeny na výtahový telefonní kabel a dále vedeny k telefonní výtahové jednotce (dodávka výtahové technologie). Datové kabely z bytových jednotek budou ukončeny na patch panelu SK v domovním datovém rozvaděči RSKumístěným v technické místnosti na úrovni 2PP. Provozovatelé datových a multimediálních služeb si pak mohou vedle tohoto rozvaděčů umístit svoje datové převodníky, routery a jiné HW prvky svých rozvodů tak, aby do části ve společném vlastnictví nájemníků zasáhli jen svým přívodním kabelem bez nároku na vnitřní prostoru v těchto rozvaděčích. Zajistí se tak možnost výběru alternativních dodavatelů multimediálních služeb pro libovolného vlastníka bytu. Podobně bude koncipován i televizní rozvod Páteřní rozvaděč RSK Centrální rozvaděč rack RSK bude instalován na stěně v technické místnosti ve 2PP. Bude o rozměrech 600x395 a výšky 18U ( 900 mm). V racku budou ukončeny kabely páteřního rozvodu SK 2x kabel do každého bytu a páteřní kabely mezi rozvaděči RSK. Kabely budou ukončeny na patch panelech v horní části rozvaděče RSK. Do rozvaděče bude možné umístit aktivní prvky případného datového rozvodu, který bude ve společném vlastnictví majitelů bytů. Aktivní prvky a datové routery datových operátorů budou umístěny v jejich rozvaděčích umístěných např. pod těmito rozvaděči RSK. Rozvaděč bude připojen na samostatně jištěný přívod 230V/16A připojený do rozvaděče společné spotřeby. Rozvaděč bude připojen na vnitřní uzemnění domu dodávka silnoproudu. A B C D E R1 R2 Hmotnost Hmotnost Max. zatížení Typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] brutto [kg] netto [kg] [kg] RMA-18-AS , /19

8 Rozmístění jednotlivých technologií v rozvaděči RSK : RACK SK / TLF Poznámky portů SK patch panel - ukončení místního rozvodu SK portů SK patch panel - ukončení místního rozvodu SK 16 organizér portů SK ukončení telefonního kabelu - cat portů SK ukončení telefonního kabelu - cat organizér Prostor pro aktivní prvky Prostor pro aktivní prvky Polička pro aktivní prvky, převodníky apod Rezerva AXON 5x230V 3.4. Bytová část rozvody SK/TLF V prostoru jednotlivých bytů bude instalovaná strukturovaná kabeláž, která bude vytvářet prostředí pro telefonní a digitální datovou komunikaci mezi jednotlivými počítači, či jinými přístroji využívajícími připojení k datové síti. Rozvody a zásuvky budou realizovány pomocí metalických kabelů kategorie 5, umožňující přenosové rychlosti do 200 Mbit/s. K instalaci budou použity nestíněné čtyřpárové kabely typu GPU. Rozvod bude realizován jako hvězdicový, ke každé dvojzásuvce SK budou přivedeny dva samostatné nepřerušené kabely SK ukončené ve dvěma porty SK. Do každého portu SK pak bude možné připojit: - datový signál, - telefonní linku, - jiný zdroj signálu využívající stejný typ kabeláže. Bytové rozvaděče budou typu typu MEDIA BOX (OFA) Rozvaděč typu Media Box Bytové rozvaděče budou typu MEDIA BOX OFA aktive 1 Slaboproudá skříňová rozvodnice Media Box slouží pro propojení lokální bytové slaboproudé kabeláže s účastnickou datovou linkou. Rozvodnice poskytuje dostatečný prostor pro uložení rezidenčních datových zařízení, jejich napájení a propojení s lokální bytovou kabelovou infrastrukturou. MediaBox je určen pro: uchycení aktivních datových zařízení datového přepínače, (ethernetovský Switch nebo Router), telefonní IP brány apod. napájení aktivních prvků přes integrované elektrické zásuvky, propojení portů aktivních zařízení s propojovacím panelem (patch panel), 8/19

9 napojení lokální kabeláže svedené z jednotlivých pokojů s propojovacím panelem. Rozměry rozvodnice: 408 x 293 x 118 mm (rozměr osazovacího otvoru 376x280x120 mm) Vybavení: 12ti portový propojovací panel, dvě zásuvky pro 220 V, Media Box bude při výstavbě zabudován do zdi poblíž silnoproudé rozvodnice ve svislé poloze. Do rozvaděče budou svedeny datové kabely z jednotlivých dvojzásuvek SK. Postup instalace: Media Box bude při výstavbě bytu umístěn půdorysů jednotlivých podlaží. V rozvodnici jsou umístěny 2 zásuvky 230V, které budou připojeny dle projektu silnoproudu k samostatně jištěnému obvodu. Do Media Boxu budou přivedeny datové kabely. Cat. 5 z jednotlivých pokojů domácnosti. Do každé místnosti se předpokládá zavedení 2-4 datových kabelů do jedné až dvou dvojzásuvek s RJ45 konektory. V Media Boxu budou tyto kabely ukončeny na zadní straně propojovacího panelu. Datové kabely budou ukončeny pomocí přiloženého nástroje zářezovou technologii dle normy T568B. Kapacita panelu je 12 konektorů RJ45. Do krabice je možné vložit ethernetový Router nebo Switch. K propojení je použit standardní ethernetový rovný UTP kabel. Výstupy těchto zařízení jsou připojeny na zbývající volné pozice zadní (zářezové) části propojovacího panelu. Výstupy aktivních prvků budou poté popsány na přední části propojovacího panelu dle poskytované služby(internet, IPTV, VoIP, atd). Samotnou konfiguraci a propojování služeb k jednotlivým zásuvkám si může uživatel provádět sám na přední části propojovacího panelu. K propojení je potřeba použít běžné ethernetové rovné UTP kabely Cat. 5 a výše o délce 30 cm Umístění zásuvek SK bytová část Zásuvky budovu umístěny ve společných rámečcích se zásuvkami STA a silnoproudu a budou stejného typu jako zásuvky silnoproudu 1xSK, 1x STA 2x silnoproud ve společném 4 rámečku Kabeláž SK Kabely SK budou obecně vedeny v PVC trubkách 36 a 23 mm ve stěnách pod omítkou, nebo v podlaze s maximální počtem 3 ohybů bez protahovací krabice. Kabely budou vedeny s minimálním odstupem 20 cm od souběžně vedené silnoproudé kabeláže. Protahovací a propojovací krabice budou umístěné ve vhodných místech (odhadem po 3 větších ohybech). Umístění protahovacích krabic bude konzultováno s architektem. Všechny kabely a kabelové vývody budou označeny Připojení výtahu K rozvaděči výtahu bude přiveden telefonní kabel typu SYKFY 3x2x0,5 ukončené v telefonním rozvaděči. V rozvaděči výtahu bude telefonní kabel přepojeny na výtahový telefonní kabel a dále veden k telefonní výtahové jednotce (dodávka výtahové technologie). V případě, že bude požadavek na připojení výtahu přes GSM bránu, bude tato součástí dodávky výtahové technologie Telefonní přípojka Telefonní přípojka firmy Telefónica 0 2 bude ukončena dle projektu telefonní přípojky v prostoru 1PP na fasádě objektu účastnickým rozvaděčem. Z tohoto rozvaděče budou do technické místnosti vedeny metalické kabely pro připojení TLF linek a ochranná trubka pro přivedení optických kabelů. Pro možnost alternativního datového a telefonního připojení bude připravena kabelová a prostorová rezerva na střechu objektu. 9/19

10 3.10. Systém mikrotrubiček páteřní rozvody Systém mikrotrubiček pro budoucí možné zafukování optických mikrokabelů je moderním způsobem přípravy domovních a bytových datových rozvodů pro aplikace FTTx přenosových soustav. Pro vnitřní rozvody se používají samostatné individuální trubičky s vnitřní vrstvou s nízkým třením. Trubičky jsou vyrobeny ze speciálního HDPE nehořlavého materiálu, který neobsahuje halogenové prvky. Uvnitř je skluzná drážka, která umožňuje zafukování nebo zatahování optického kabelu na dlouhou vzdálenost. Tento druh trubiček splňuje normy na nízkou produkci kouře při hoření a nulovou produkci jedovatých splodin. Požívají se ve velikostech d vnější/ d vnitřní : - 3/2,1mm - 5/3 mm - 7/5,5 mm - 10/8 mm Pro systém mikrotrubiček v bytovém domě budou postačovat trubičky o rozměrech 3/2,1mm. Jednotlivé trubičky budou vedeny z domovních rozvaděčů RSK do bytových rozvaděčů přes patrové protahovací krabice bez přerušení. Při instalaci je nutno dbát pokynů pro instalaci (poloměr ohybu apod.) 10/19

11 4. STA televizní a satelitní rozvod 4.1. STA - obecně Dle navrženého standardu budou do každé bytové jednotky přivedeny 2 koaxiální kabely STA, které budou přenášet signály : Kabel A (v blokovém schématu modře): - 3 aktivních paketů DVBT pomocí konverze DVBT-DVBT - VKV rozhlasu v pásmu FM Rozvod DVBT signálů bude nastaven tak, aby úrovně signálu odpovídaly požadovaným normovým úrovním pro televizní signály. Kabel B (v blokovém schématu fialově): - příprava pro připojení signálu ze satelitní antény Tato část bude s hvězdicovou architekturou Na střeše budovy B bude umístěn anténní systém s anténami pro UHF a VKV pásma. Signály z těchto antén budou vedeny do 2PP. Zde budou umístěna centrální jednotka pro příjem a distribuci DVBT signálů, rozbočovače s odbočovače televizního signálu. Kabely budou ukončeny F konektory (kompresní typ) STA se bude skládat z anténního systému, centrální jednotky a kabelových rozvodů Anténní část. Antény STA pro UHF, VHF, VKV budou umístěné na stožáru STA ukotveného do střechy budovy, nebo k pevné konstrukci na budově. Stožár STA bude připojen k ekvipotenciálnímu bodu budovy, stejně, jako přepěťové ochrany všech koaxiálních kabelů vedených ze střechy k centrální jednotce STA. Stožár musí být dimenzován tak, aby vydržel zátež dvou satelitních antén (cca o velikosti 120 cm). Všechny kabely budou vedeny ve 3 PVC trubkách (36mm). PVC trubky vedené nad střechu musí být v provedení odolném vůči UV záření. Průchod na střechu a průchod kabelů musí být utěsněny proti pronikání vlhkosti. Satelitní anténa nebude zatím osazena Centrální jednotka STA část A (DVBT) Centrální jednotka DVBT příjmu bude uložena v Uzamykatelné skříni o rozměrech : - výška 80cm, - šířka 100cm, - hloubka 40cm, Ve skříni jsou větrací otvory, ideální pro DVBT systémů a pomocné obvody, Ve skříni R-STA A(DVBT) budou umístěny: - Centrální jednotka pro příjem a konverzi DVBT programů TELEVES - Zesilovač pro pásmo FM2 - Koncový zesilovač UHF 20dB 125dBuV - domu - slučovače a rozbočovače TV pásma - Přepěťové ochrany pro kabely vedené ze střechy Pro napájení bude připravena dvojzásuvka 230V/16A umístěná uvnitř ochranné skříně a skříň bude připojena k ekvipotenciálnímu bodu budovy. Pro příjem a distribuci signálu STA bude použit systém TELEVES. Jednotka TELEVES pro konverzi DVBT programů do jiného pásma konvertoruje jeden DVB-T, DVB-C nebo analogový TV signál do jiného kanálu, případně ho lze použít jako kanálový zesilovač. Dvojité SAW filtry zajišťují 11/19

12 vysokou selektivitu a dobrý odstup signál/šum - výstupní kanály lze řadit kanál vedle kanálu. Obvod AGC reguluje výkyvy vstupního signálu v rozsahu 30 db. Velmi selektivní díky dvou filtrům SAW zapojených za sebou. Součástí kazety jsou 2 ks signálových propojek a 1 ks propojky pro napájení. Technické údaje: vstupní díl: - frekvenční rozsah MHz - vstupní úroveň dbuv - přepínatelná IF šířka pásma prvního filtru 7/8MHz - pevná šířka pásma druhého filtru 8MHz frekvenční offset pro digitál přepínatelný 166,66/125KHz - frekvenční offset pro analog 250KHz šumové číslo <10dB ztráta signálu pro smyčku 0+/-3dB výstupní modulátor: - frekvenční rozsah MHz (kanálové, nebo frekvenční zadání) - frekvenční offset pro digitál přepínatelný 166,66/125KHz - frekvenční offset pro analog 250KHz výstupní úroveň 80 dbuv +/-5dB - nastavení výstupní úrovně >15dB odstup nežádoucích kmitočtů >55 dbc útlum odrazu >10dB L.O. fázový šum L.O. fázový šum spotřeba proudu: - 15 V/ 0,15 A - 5 V / 0,50 A ostatní parametry: - volitelné napájení předzesilovače 0V/12V/24V - připojení na F konektory - montáž na DIN lištu - pracovní teplota okolí C - krytí IP20 V rozvaděči R-STA B(DVBT) budou umístěny: - 3 konverzní jednotky TELEVES - na DIN liště - výstupní hybridní zesilovač STA pro zvýšení výstupní úrovně až na 120 dbuv Pro programování je možné použit programátor PTC 4 (7234) anebo program CDC (2168). Pasivní prvky rozvodu STA základní pásmo: Rozbočovač ½, 1/3 a ¼ DVBT: RTV2 TELEVES 1301, 1302, x 5dB, 3x7dB, 4x 9dB MHz - odraz 15dB, 20dB - DC ne - F konektory 12/19

13 Odbočovače 1/8 Pro instalaci v TKR, STA rozvodech Průchozí pro zpětný kanál Vnitřní vodič kapacitně blokován Připojení F konektory Možnost připevnění na stěnu Masivní korozivzdorné pouzdro - tlakový odlitek Parametry: Frekvenční rozsah Průchozí útlum Odbočovací útlum Oddělení výstup / odbočení Oddělení odbočení/ odbočení Zpětný odraz Tlumení stíněním MHz 4 db 16 db > 24 db > 25 db EN Kat. A Třída A Centrální jednotka STA část B (DVBS) Dle stávajícího zadání bude v domě připraven kabelová rozvod pro možnost příjmu satelitní televize, nebo jako paralelní rozvod pro přípravu připojení kabelové televize. Jako centrální jednotku je možné použít kombinaci jednotek: - SMS 9982NF - SMK 99162F 4.3. Páteřní rozvod STA Do skříní R-STA budou vedeny tyto kabely: - 10 koaxiálních kabelů (ze střechy) - 23 koaxiálních kabelů DVB-S rozvod po budově příprava - 23 koaxiálních kabelů páteřní rozvod DVBT Zásuvky televizního rozvodu budou zapojeny tak, aby bylo dosaženo normové úrovně signálu v pásmu UHF a VHF. Kabely se signálem v pásmu UHF do vyšších pater budou zapojeny postupně do výstupů s nižším útlumem na odbočovačích (průběžný signál s útlumem cca 8dB bude připojen do nejvyššího patra, signál s nejnižším útlumem na odbočovači 10dB bude připojen do předposledního patra apod.). Kabely k zásuvkám na jednotlivých patrech budou zapojeny s ohledem na délku kabelů k jednotlivým zásuvkám. Celkový útlum rozvodu v pásmu UHF by měl dle výpočtu dosáhnout 35 45dB. Úroveň signálu STA v pásmu UHF by měl být v rozsahu 60 80dBuV a rozdíl mezi úrovněmi signálu jednotlivých kanálů a na různých zásuvkách rozvodu nesmí přesáhnout 12dB. 13/19

14 Patrové protahovací a instalační krabice budovu umístěny v nikách ve stoupačce, krytých požárními dvířky (vstup do prostoru stoupacích kabelových tras). V těchto skříních budou umístěny také videodistributory rozvodu VDT a bude jimi probíhat kabeláž SK Kabely určené pro páteřní rozvod k rozvaděčům STA-A a STA-B budou uloženy spolu s kabely SK a TLF do kabelového žlabu umístěného pod stropem 2PP. Kabelový žlab bude velikosti 300x110 a bude instalován s ohledem na další technologie umístěné pod stropem 2PP. Všechny kabely a kabelové vývody budou označeny STA - byty Vnitřní bytový rozvod je koncipován jako hvězdicový rozvod všechny zásuvky rozvodu STA budou připojeny samostatnými koaxiálními kabely. Do tohoto kabelu bude možné připojit buď kompletní signál se s pozemními a satelitními programy (podle toho kolik uživatelů bude tento signál požadovat), nebo pouze signál s obsahem pozemních tv programů. Ke každé zásuvce bude veden samostatný koaxiální kabel vedený přes bytový rozvaděč SLB do patrové instalační krabice. Zásuvky v obývací místnosti budou připraveny na připojení satelitního signálu zásuvka se třemi konektory. Ostatní zásuvky v bytě budou pro se dvěma konektory DVTB Zásuvky budou umístěné ve společných rámečcích se zásuvkami SK(bude-li v daném místě také situována) a zásuvkami silnoproudu a stejného typu jako zásuvky silnoproudu. Koaxiální kabely budou obecně vedeny v PVC trubkách 36, 29 a 23 mm ve stěnách pod omítkou, nebo v podlaze s maximální počtem 3 ohybů bez protahovací krabice. Kabely budou vedeny s minimálním odstupem 20 cm od souběžně vedené silnoproudé kabeláže. Protahovací a propojovací krabice budou umístěné ve vhodných místech (odhadem po 3 větších ohybech). Umístění protahovacích krabic bude konzultováno s architektem Koaxiální kabel Pro instalaci budou použity kvalitní koaxiální kabely typu KH 21D s parametry: Průměr vodiče: 1.1mm Materiál vodiče: Cu Izolace/dielektrikum: (mm) 5mm, PE Vnější průměr: (mm) 6.8mm Stínění: 1. fólie AL, x0.12 AL Stínění: (db) > 95dB Balení (VO prodej): 100m Útlum při 20 C/100m: (MHz/dB) 100/5.3; 200/7; 300/8.9; 500/12.3; 800/15.8; 1000/18.1; 1350/21.9; 1750/24.8; 2050/28,6 Impedance: 75 Ohm Všechny použité F konektory budou kompresního typu. 14/19

15 5. Domácí telefon VDT/DT 5.1. Domácí videotelefon - obecně V objektu bude instalován domácí vidoetelen. Jako systém domácího telefonu je navržen digitální systém URMET DOMUS 1072 s barevnou kameru a vnitřními jednotkami VDT. Centrální jednotka DT v samostatné rozvaděči R-DT. V rozvaděči budou umístěny napájecí zdroje, generátor vyzvánění a propojovací svorkovnice. Z tohoto rozvaděče bude vedena kabeláž ke vstupnímu tablu do domovního rozvodu DT. Do každé bytové jednotky bude přiveden systémový kabel z patrové propojovací krabice. Kabely budou připojeny do vnitřního videotelefonu, který bude umístěn u vstupních dveří do bytu. Z videotelefonu bude veden kabel ke zvonkovému tlačítku u vstupu do bytů. Tlačítka budou zapojená tak, aby zvonění od těchto zvonků bylo signalizováno domácím telefonem. Pro rozlišení zvonění od vstupu do domu a vstupu do bytu bude systém doplněn druhým generátorem vyzvánění Digitální systém URMET DOMUS 1072 Základní vlastnosti: - Funkce diskrétní konverzace, - Pro videosystémy instalace po čtyřech vodičích. - Standardní tlačítkový panel s tlačítky a jmenovkami v provedení 725 se dvěma sloupci tlačítek, panely 1110, 1145 i 1155 nebo panel s číselnou klávesnicí, alfanumerickým displejem a pamětí (případně i alfabetickou klávesnicí). - Pokud je v systému instalována centrální jednotka s číselnou klávesnicí a displejem, zvoní se na jednotlivé účastníky vyhledáním jména na displeji nebo zadáním kódu na klávesnici. Při použití alfabetické klávesnice může být volací kód kombinace číslic a písmena. - Do paměti každé centrální jednotky s displejem může být uloženo až 250 jmen s přiřazenými čtyřmístnými kódy pro odemykání. Dále až osm čtyřmístných numerických kódů pro odemykání s možností časového omezení. - Signalizace otevřených dveří prostřednictvím LED na domovním telefonu. - Elektrický zámek lze ovládat během hovoru a délku impulzu odemčení zámku lze nastavit. - Příjemný vyzváněcí tón. - Odlišný tón pro vyzvánění z podlaží (komfortní model telefonu). - Ovládání osvětlení na schodišti z domovních telefonů nebo z ústředny pomocí dekodéru pro speciální funkce. - Systém je chráněn proti vlivům statického a pulzního elektromagnetického pole. Všechna zařízení splňují CE protokol týkající se elektromagnetické kompatibility. - Při instalaci systému se nastavují následující parametry: maximální doba vyzvánění,minimální délka hovoru funkce OBSAZENO a maximální délka hovoru 5.3. Popis systému Základní sestavu systému tvoří tlačítkový panel, adaptér sběrnice a telefony účastníků. Volitelná je ústředna pro obsloužení hovoru od vchodu nebo z bytu. Maximální délky vodičů mezi jednotlivými částmi systému: - panel na vnější sběrnici - adaptér sběrnice 400 m - podružný panel - adaptér sběrnice 200 m - telefon nebo jiné zařízení - adaptér sběrnice 200 m na vnitřní sběrnici Součet délek všech částí venkovní sběrnice je maximálně 800m. Součet délek všech částí vnitřní sběrnice je maximálně také 800m. Adaptér sběrnice odděluje vnější sběrnici, na které jsou připojeny hlavní tlačítkové panely, a vnitřní sběrnici, kam jsou připojeny telefony a případně podružné tlačítkové panely. Jeden adaptér sběrnice současně napájí systém (hlavní adaptér). Vnější sběrnice spojuje adaptér (adaptéry) s hlavním tlačítkovým panelem (panely), ze kterého se zvoní na telefony všech účastníků v systému (hlavní vstup). 15/19

16 Na vnitřní sběrnici se připojují telefony v bytech a případně podružné tlačítkové panely (z těchto panelů se zvoní pouze na telefony v dané stoupačce) Tabla VDT/DT Tabla VDT bude osazeno u vstupu do domu v provedení pro 3 moduly (provedení antivandal): - audio modul - tlačítkový modul s pamětí účastníků - kamerový modul - ochranná stříška Tabla DT a VDT budou z hlediska požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb. osazena ve výšce 1200 mm nad úrovní terénu (horní hrana). Ve vstupních dveřích budou osazeny elektromechanické zámky ABLOY MEDIATOR včetně kování typu klikaklika Bytové jednotky V každé bytové jednotce bude umístěn jeden přístroj domácího videotelefonu. U vstupů do bytů budou umístěna zvonková tlačítka, která budou rozdílným vyzváněním signalizovat na domácím telefonu zvonění ode dveří. Výška tlačítek bude upřesněna při realizaci Vnitřní videotelefony budou typu 1740/40 (s možností vyzvánění z podlaží). Přesná výška telefonů bude určena při realizaci. Výrobce doporučuje výšku cm nad podlahou. Na telefonu bude zapojeno pomocné tlačítko pro ovládání 2.zámku ve vstupních dveřích do domu Kabeláž Jako kabeláž bude použit speciální kabel typu x0,75mm 2 + 2x1mm 2 V patrových krabicích budou kabely propojeny v propojovacích svorkovnicích a videorozbočovačích. Kabely budou obecně vedeny v PVC trubkách 36,29 a 23 mm ve stěnách pod omítkou, nebo v podlaze s maximální počtem 3 ohybů bez protahovací krabice. Protahovací a propojovací krabice budou umístěné ve vhodných místech (odhadem po 3 větších ohybech). Umístění protahovacích krabic bude konzultováno s architektem. Všechny kabely a kabelové vývody budou označeny Ovládání vstupních dveří do domu Ve vstupních dveřích budou osazeny elektromechanické zámky ABLOY MEDIATOR včetně kování typu kouleklika. MEDIATOR je mechanický samozamykací úzký zámek s elektromotorickým odjištěním Použití pro vnitřní i venkovní rámové dveře s úzkým profilem rámu u vstupních portálů do bytových domů řešení uzamykání pro vstupní dveře bez potřeby elektrického ovládání (samozamykací princip) ideální náhrada stávajících elektrických otvíračů za zámek jednouchá instalace (žádný kabel do křídla dveří, el. ovládání a přívod napájení je v zárubni) možnost ovládat přes domácí telefon / zvonkové tablo, čtečku EntryProx nebo EDGE (viz. produkty HID) lze použít pro únikové východy - dlě ČSN EN /19

17 bezpečnostní třída 3 - dle ČSN EN Funkce zámku po uzavření dveří je zajišťovací střelka zatlačena o protiplech do těla zámku a dojde k automatickému vysunutí závory a zablokování střelky dojde k automatickému samouzamčení zámku. Zámek je uzamčen ve dvou bodech a je chráněn proti vysunutí závory mimo zárubeň zámek se chová jako panikový ve směru úniku, tj. vnitřní klikou lze zámek kdykoliv odemknout a otevřít dveře z venkovní strany je možné zámek dálkově otevřít díky elektromotorickému ovládání přes domácí telefon / čtečku EntryProx nebo EDGE případně také pomocí cylindrické vložky použitím klíče 5.8. Kabeláž Pro připojení tabel a telefonů bude použit systémový kabel typu URMET DOMUS 1074/90. Ke každému tablu DT/VDT budou přivedeny dva kabely 1074/90. Ke každému videodistributoru bude veden jeden tento kabel. Z videodistributoru pak budou vedeny jednotlivé kabely VDT k bytovým stanicím domácího telefonu. 17/19

18 6. Elektrická požární signalizace - EPS V bytových jednotkách budou s ohledem na novou vyhlášku 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb umístěny ve vstupních chodbě autonomní požární hlásiče EPS. Hlásiče budou umístěny na stropě dle technických parametrů výrobce. 7. Vjezd do garáží 7.1. Systém vjezdu do garáží - obecně Dle požadavků investora bude vjezd do garáží umožněn majitelům jednotlivých bytů. Pro zamezení příjezdu osob, které nejsou jmenovány ve výše uvedeném seznamu bude u vjezdu do garáží instalovaná vrata,která budou ovládaná dálkovým ovládáním (vjezd). Spolu s ovládáním garážových vrat bude u vjezdu a výjezdu umístěn semafor. 8. Kabelové trasy a seznam instalačních krabic 8.1. Páteřní kabelové trasy Páteřní kabelové trasy budou tvořeny: - Trasou mezi hlavními rozvaděči SLB a prostorem pro stoupací vedení - trasami do vyšších podlaží Z technické místnosti ke stoupací kabelové trase budou vedeny kabelové žlaby typu Bettermann 300x Patrové kabelové trasy Páteřní kabelové trasy budou vedeny přes patrové niky a patrové instalační krabice 300x300x150 mm umístěné u stoupacích kabelových tras. V těchto skříních budou umístěny: - videodistributory VDT - propojovací svorkovnice VDT Skříněmi budou vedeny kabely: STA,SK a VDT Kabely SK, STA a VDT budou uloženy do ochranných trubek PVC 29 mm a vedeny podlahou chodby do jednotlivých bytů. Ochranné trubky budou uloženy s ohledem na kabeláž silnoproudu (s odstupem minimálně 20 cm) Bytové kabelové trasy Kabely SK, kabel VDT a koaxiální kabely budou obecně vedeny v bytovém rozvodu v PVC trubkách o průměru 23 mm a 29 mm ve stěnách pod omítkou, nebo v podlaze s maximální počtem 3 ohybů bez protahovací krabice. Kabely budou vedeny s minimálním odstupem 20 cm od souběžně vedené silnoproudé kabeláže. Protahovací a propojovací krabice budou umístěné ve vhodných místech (odhadem po 3 větších ohybech). Umístění protahovacích krabic bude konzultováno s architektem. 18/19

19 9. Požadavky na projektanty ostatních profesí 9.1. Stavební část: - průchody a průrazy pro kabely, - otvory ochranné trubky, instalační krabice, - ochranné trubky pro trasy vedené v betonu - niky pro instalační krabice na chodbách 9.2. Silnoproud společná spotřeba - samostatně jištěné napájení 230V/16 A pro napájení centrálního rozvaděče STA A a STA-B (2PP) - samostatně jištěné napájení 230V/16 A pro napájení centrálního rozvaděče RSK (2PP) - samostatně jištěné napájení 230V/16 A pro napájení centrálního rozvaděče VDT (2PP) 9.3. Silnoproud individuální spotřeba: - bytové slaboproudé krabice 10. Základní požadavky pro montáž a uvedení zařízení do provozu Montáž: Montáž zařízení smí provádět pouze firma, která má pro tuto činnost vyškolený personál. Kromě toho musí být pracovníci dodavatelských firem prokazatelně vyškoleni výrobcem příslušného zařízení a musí mít osvědčení o oprávnění zařízení montovat či provádět na něm servis. Při instalaci musí pracovníci dodavatelských firem bezpodmínečně dodržovat všechna právní ustanovení, týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracovníků. Montáž musí odpovídat příslušným technickým podmínkám výrobců. Zařízení smí být připojena na napájecí elektrickou síť a uzemnění teprve po provedení řádné revize. Revizní zpráva o stavu elektrického napájení a přívodu nesmí být po lhůtě, dané technickou normou. Provozní zkoušky zařízení slouží k ověření nastavení dodaného systému, ověřují jeho funkčnost a zároveň prokazují splnění požadovaných kvalitativních ukazatelů předmětné dodávky. Sjednání podmínek zkoušek bude zajištěno smlouvou mezi odběratelem a dodavatelem. Námi předkládaná dokumentace neřeší ani program předepsaných zkoušek, ani jejich náplň. Před uvedením jednotlivých zařízení do provozu bude zajištěno přezkoušení celého systému. Podle dohody sjednané s odběratelem může být na dohodnutou dobu sjednán i zkušební provoz zařízení. O případných provozních zkouškách bude sepsán zápis, který se stane nedílnou součástí předávací dokumentace. Součástí přejímacího bude komplexní dokumentace skutečného provedení. Před předáním zařízení do užívání je třeba zajistit vyškolení jeho obsluhy a především by měla být uzavřena servisní smlouva o technické údržbě zařízení po skončení záruční lhůty. 19/19

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Domov pro seniory Elišky Purkyňové Cvičebná 2447/9, Praha 6 F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Zhotovitel: Gruner Czech s.r.o. Objednatel: ANTA, Gymnastivká 2418/2, Praha

Více

NÁVRH POČÍTAČOVÉ SÍTĚ DO NOVÉHO PROSTORU FIRMY

NÁVRH POČÍTAČOVÉ SÍTĚ DO NOVÉHO PROSTORU FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH POČÍTAČOVÉ SÍTĚ DO NOVÉHO PROSTORU

Více

STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM příručka

STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM příručka STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM příručka VARIANT plus, spol. s r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ tel.: 565 659 645, hot-line: 777 55 77 04 www.variant.cz Nabídka technické pomoci od firmy Variantu plus, spol

Více

15/2.2 SILOVÉ ROZVODY VE SPOLEČNÝCH ČÁSTECH BYTOVÉHO DOMU

15/2.2 SILOVÉ ROZVODY VE SPOLEČNÝCH ČÁSTECH BYTOVÉHO DOMU ELEKTROTECHNICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ INSTALACE část 15, díl 2, kapitola 2, str. 1 15/2.2 SILOVÉ ROZVODY VE SPOLEČNÝCH ČÁSTECH BYTOVÉHO DOMU Pro kompletní vnitřní sítě byl používán systém TN C (sdružená funkce

Více

Moderní domovní instalace

Moderní domovní instalace TIME-Moderní domovní instalace Název vzdělávacího programu Moderní domovní instalace Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Kolektiv autorů Vladimír Maršálek

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí Vydává ČEZ Distribuce, a. s. Platnost od 1. 6. 2015 ČEZ Distribuce, a. s. www.cezdistribuce.cz

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

První český výrobce domácí dorozumívací techniky. Nechte za sebe pracovat nové technologie

První český výrobce domácí dorozumívací techniky. Nechte za sebe pracovat nové technologie První český výrobce domácí dorozumívací techniky Nechte za sebe pracovat nové technologie Společnost ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. se snaží využívat všech dostupných možností, aby měli zájemci k dispozici

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

Projektová dokumentace. Ministerstvo pro místní rozvoj

Projektová dokumentace. Ministerstvo pro místní rozvoj Projektová dokumentace rekonstrukce hlavního přívodu elektrické energie pro výpočetní středisko MMR HIP: Odp.proj. profese Vypracoval: Kontroloval: Ing. S. Richter Ing. J. Holub Investor: Formát: Praha

Více

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C)

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Manuál uživatele Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Za společnost Skanska a.s. (dále jen Skanska ) Vás vítáme ve Vašem novém domově. Abychom Vám pomohli rychleji se

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY HOTELU HÁJ DESIGN

Více

Chcete inspiraci? Moderní elektroinstalace Elektro-Praga Pro vyšší komfort a bezpečnost

Chcete inspiraci? Moderní elektroinstalace Elektro-Praga Pro vyšší komfort a bezpečnost Chcete inspiraci? Moderní elektroinstalace Elektro-Praga Pro vyšší komfort a bezpečnost 02 Úvod Průvodce moderní elektroinstalací Obsah Průvodce moderní elektroinstalací Komfort 04 Stmívání 06 Spínání

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1

ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám ke koupi dveřního telefonu ATEUS Helios, který je nástupcem osvědčeného výrobku ATEUS ENTRYCOM. Našim

Více

Návrh regulačních systémů RNET64 pro vytápění (IRC)

Návrh regulačních systémů RNET64 pro vytápění (IRC) Návrh regulačních systémů RNET64 pro vytápění (IRC) Systém RT64 -objekty vytápěné el. přímotopy, topnými rohožemi a fóliemi Regulace vytápění Regulace a měření elektrické energie Časová a měřící relé Zakázkový

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Novostavba bytového domu ul. Odlehlá a novostavba veterinární kliniky ul. Novovysočanská, Praha 9

Novostavba bytového domu ul. Odlehlá a novostavba veterinární kliniky ul. Novovysočanská, Praha 9 Prvního pluku 20/224 186 59 Praha 8 - Karlín telefon 251 038 111 telefax 222 325 182 www.tebodin.com www.tebodin.cz Zákazník: A plus spol. s r.o. Investor: Městská část Praha 9 Projekt: Stupeň: Novostavba

Více

2N Helios IP Dveřní komunikátor

2N Helios IP Dveřní komunikátor 2N Helios IP Dveřní komunikátor Uživatelský manuál Verze 1.8.0 Firmware 1.8.x www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám,

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

Návrh regulačních systémů pro vytápění (IRC)

Návrh regulačních systémů pro vytápění (IRC) Návrh regulačních systémů pro vytápění (IRC) Systém RT -objekty vytápěné el. přímotopy, topnými rohožemi a fóliemi Regulace vytápění Regulace a měření elektrické energie Časová a měřící relé Zakázkový

Více

Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště

Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě 1 Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště Praha 2008 Novostavba Moravskoslezské vědecké

Více

Systém JABLOTRON 100. Produktová řada. Alarm s revolučním ovládáním

Systém JABLOTRON 100. Produktová řada. Alarm s revolučním ovládáním Systém JABLOTRON 100 Produktová řada Alarm s revolučním ovládáním OcENěNÍ Systém si získává tisíce zákazníků po celém světě nejen díky své variabilitě, ale i prestižním oceněním, které mu udělily odborné

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

Průvodce moderní elektroinstalací Komfort a bezpečnost

Průvodce moderní elektroinstalací Komfort a bezpečnost Průvodce moderní elektroinstalací Komfort a bezpečnost ABB s.r.o. Elektro-Praga Nové bydlení = moderní elektroinstalace A jaké jsou její možnosti? Obsah Komfort Stmívání 6 7 Spínání na základě pohybu 8

Více

ČSN 73 4301 + ZMĚNA Z1 Obsah Strana Předmluva... 3 1 Předmět normy... 5 2 Normativní odkazy... 5 3 Definice... 6 4 Umisťování obytných budov do

ČSN 73 4301 + ZMĚNA Z1 Obsah Strana Předmluva... 3 1 Předmět normy... 5 2 Normativní odkazy... 5 3 Definice... 6 4 Umisťování obytných budov do 1 ČSN 73 4301 + ZMĚNA Z1 Obsah Strana Předmluva... 3 1 Předmět normy... 5 2 Normativní odkazy... 5 3 Definice... 6 4 Umisťování obytných budov do území... 8 4.1 Základní ustanovení... 8 4.2 Vzájemné odstupy

Více

Základní technické požadavky ZTP-0505 určené pro telekomunikační systém PhoNet a platné od 1.5.2005

Základní technické požadavky ZTP-0505 určené pro telekomunikační systém PhoNet a platné od 1.5.2005 Základní technické požadavky ZTP-0505 určené pro telekomunikační systém PhoNet a platné od 1.5.2005 Tento dokument obsahuje celkový souhrn technických požadavků, které postihují různé varianty způsobu

Více