Kalendář akcí VOŠS 2014/2015. Sociální práce začíná u nás. Říjen. Listopad. Sociální práce začíná u nás!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kalendář akcí VOŠS 2014/2015. Sociální práce začíná u nás. Říjen. Listopad. Sociální práce začíná u nás!"

Transkript

1 Ročník 2 Číslo 1/2014 Sociální práce začíná u nás Ze stromů padá listí, sluníčko je zubaté a ze šípkových keřů se na nás vesele smějí červené plody. Ano, je tady podzim a s ním i nový školní rok. Vstoupili jsme do něj s lehkým chvěním, plni nadějí, očekávání, ale i předsevzetí. Populační křivka svou klesající tendencí děsí vzdělávací instituce. I my jsme to zažili. Na konci školního roku jsme si kladli otázky typu: Dají si zájemci o studium sociální práce přihlášku k nám? Naplníme kapacitu školy? Dnes už odpovědi na tyto otázky známe. Studenti zájemci o studium sociální práce k nám přišli. Jsme za to rádi. Chceme věřit, že důvodem není jen statut studenta a s tím související daňové zvýhodnění, ale hlavně právě zájem o sociální práci, tedy o práci s člověkem, založenou na solidaritě, empatii a víře v to, že každý jedinec je schopen změny, růstu a sebezdokonalování. Všem novým studentům přejeme hodně zdaru, lehký nadhled a držíme Vám palce na Vaší cestě za vzděláním. Ing. Eva Zátopková zástupkyně ředitelky pro Vyšší odbornou školu sociální Kalendář akcí VOŠS 2014/2015 Říjen Setkání generací Beseda k dobrovolnictví Bílá pastelka Studentská minikonference na téma Studenti poznávají zahraniční sociální systémy a vyhodnocení fotografická soutěž Všechny cesty vedou do Říma Listopad Den nevidomých a VOŠS Vernisáž výstavy fotografií na téma Rodina Konference Dejme dětem rodinu

2 Stalo se Sociální inkluze a VOŠS V srpnu letošního roku se Vyšší odborná škola sociální stala v rámci Memoranda o spolupráci partnerem Statutárního města Ostrava v projektu Sociální inkluze Ostrava. Uzavření Memoranda vytváří prostor pro úzkou spolupráci a koordinaci činností obou stran při vytváření a realizaci komplexních lokálních strategií sociálního začleňování na úrovni města. Cílem strategií je snižování a eliminace sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách na území města Ostravy. Spolupráce, založená na dobrovolnictví, bude uskutečňována formou výměny informací, vzájemnými konzultacemi, přijetím společného stanoviska, společného postupu apod., a to v souladu s platnými právními předpisy. Bude se vztahovat na všechny oblasti realizace strategií sociálního začleňování, zejména na zaměstnanost, bydlení, sociální služby a zdravotní péči. Zvláštní pozornost bude věnována podpoře subjektů zabývajících se poskytováním služeb při sociálním začleňování. Zde se předpokládá sdílení informací o průběhu a výsledcích aktivit. Věříme, že naše škola vzhledem ke svému zaměření na oblast sociální práce má našim partnerům co nabídnout. Pro školu to znamená, že budeme opět v centru dění a výsledky spolupráce obohatí náš prakticky zaměřený vzdělávací program. Těšíme se na spolupráci! Ing. Eva Zátopková zástupkyně ředitelky školy pro VOŠS Malování všechny zaujalo Studenti spolu se seniory při práci Květ v kontuře a arteterapie v praxi Ve čtvrtek 18. září 2014 se v prostorách školní galerie Svět uskutečnila vernisáž výstavy Marcely Losové, starobohumínské rodačky, která studentům kombinované formy studia (spolužákům) představila své dílo originální malby, v nichž zachytila květ v kontuře. Marcela Losová se dlouhodobě věnuje hlavně přírodní tématice a sází na originální zpracování. Používá techniku vrstvení, která obrazům dodává plasticitu. Obrazy, které zapůjčila škole, svou náladou a atmosférou vkusně doplňují období, ve kterém se výstava koná, tj. podzim, který nás všude obklopuje. Protože paní Losová pracuje v Domově pro seniory v Ostravě-Přívoze, kde se mimo jiné aktivně věnuje arteterapii, byla vernisáž rozšířena o pracovní dílnu pro studenty. Ti si mohli pod vedením paní Losové a za spolupráce uživatelů výše uvedeného domova, hostů naší školy, zkusit vlastní tvorbu doplněnou právě o konturu. A protože aktivita zasáhla do vyučování, téma arteterapie bylo zdůrazněno jako cíl vyučovací hodiny pro předmět psychologie Mgr. Vendulou Schystalovou. Studenti tak kromě hezkého kulturního zážitku měli možnost vyzkoušet na sobě prvky arteterapie jako psychoterapeutické disciplíny, která má hlavní těžiště přímo v procesu tvorby klienta. Je postavena na sebeuzdravném mechanismu tvoření a proces ani dílo nejsou dále interpretovány. Ze samotného procesu tvorby bylo patrné, že toto konání studenty nejen překvapilo, ale i obohatilo. Výsledek práce, bude paní Losovou upraven a vystaven ve školní galerii Svět. Celou akci podpořilo občanské sdružení Pro školu. Ing. Eva Zátopková Mgr. Vendula Schystalová

3 Stalo se Vítáme Vás na Evropském dni jazyků Takto byli studenti přivítáni při příchodu do školy v pátek svými spolužačkami ze studijní skupiny 3. A. Ve vyzdobeném vestibulu s nápisy ve 12 evropských jazycích měli studenti možnost získat informace o jazykové rozmanitosti Evropy a mohli se přihlásit na exkurzi do Wroclawi, která se uskuteční Studenti si v zábavném kvízu vyzkoušeli, co všechno vědí nebo nevědí o jazykové a kulturní rozmanitosti Evropy. Kvízu se zúčastnilo 98 studentů, z nichž byli vylosováni 3 vítězové. Štěstí tentokrát přálo H. Horvathové z D3. A, K. Stonawské z 1. A a D. Stankové z 1. B. Studentky obdržely poukázky do Drogerie Rossmann v hodnotě 300,-- Kč, které věnovalo OS Pro školu a drobné propagační dárečky. Dále si studenti vybírali film pro odpolední promítání. Z nabídky 15 filmů dostal nejvíce hlasů film Dying Young (Zemřít mladý). I výuka cizích jazyků byla v tento den poněkud netradiční a uvolněná. Vyučující cizích jazyků si pro své studenty připravily povídání o zajímavostech ze zemí studovaného jazyka nebo soutěže opět o drobné ceny. Ale i ti, kteří nic nevyhráli, si mohli odnést časopis v angličtině, záložku do knihy nebo ochutnat pravé Chocolate cookies. Mgr. Jana Kořistková První pomoc V druhém týdnu nového školního roku si studenti prvních a druhých ročníků vyslechli odbornou přednášku na téma První pomoc. V úvodu MUDr. David Skoumal velmi poutavou formou přiblížil studentům problematiku chování obyvatelstva za mimořádných okolností a seznámil je se základy první pomoci. První část doplnil o informace týkající se kardiopulmonální resuscitace, krvácení a šokových stavů. Po krátké přestávce se zaměřil na první pomoc při úrazech, a to konkrétně na první pomoc při poranění pohybové soustavy, pomoc při poranění lebky, ošetření různých druhů ran a na první pomoc při akutních stavech různých onemocnění (infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, epilepsie, komplikace diabetu). Přednáška MUDr. Skoumala byla velmi zajímavá, doplněná řadou příkladů. Studenty zaujal jeho zřetelný způsob vyjadřování, dynamika výkladu a příklady ze záchranářské praxe, což vedlo k tomu, že se aktivně zapojovali do diskuze a zahrnovali ho různými dotazy. V základech poskytování první pomoci se studenti školili v souladu se vzdělávacím programem. Mgr. Vendula Schystalová Fotografie z Evropského dne jazyků

4 Stalo se Setkání generací na VOŠS U příležitosti letošního Dne seniorů Vyšší odborná škola sociální umožnila, aby se v rámci mezigenerační solidarity v jejích prostorách uskutečnilo dne 2. října 2014 slavnostní SETKÁNÍ GENERACÍ. Setkání připravilo občanské sdružení Ostravský debatní klub My 50 plus, ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy a Střediskem volného času Ostrava. Pozvání přijalo bezmála 160 hostů. Program byl vskutku velmi pestrý. Od prezentace výstavy a ocenění výtvarných děl s příhodným názvem Stáří očima ostravských dětí a mládeže až po ukázky literárních prací dětí a křest almanachu o stáří s názvem Jak ho vidím já. Třešničkou na dortu bylo vystoupení hudební skupiny IN BLUE Ivana Němečka a známého hudebníka Jaroslava Wykrenta, kterému jsme položili několik otázek: Kde berete inspiraci pro texty Vašich písní? Všude kolem sebe. Sál na VOŠS byl při tomto setkání generací nabitý úžasnou atmosférou Baví Vás více psaní textů nebo zpěv? Obě věci stejně. A kdybych mohl, tak by mě bavilo i to co jsem dělal předtím. Hraní na kytaru, piano, zobcovou flétnu. Který z textů je Vaší srdeční záležitostí? Většinou vždycky ten poslední. Nosíte v hlavě nějaký text, téma, které byste chtěl, aby bylo zhudebněno? A který byste napsal speciálně na míru pro některého zpěváka. Jestliže ano, o čem by píseň byla? Nemám ambice psát text na míru kterémukoli zpěvákovi. Já jsem se totiž, ať už jsem psal muziku nebo texty, vždycky snažil prezentovat vlastní pocity a nálady. Takže mé texty jsou dodnes především jakýmsi osobním vyznáním, o které se dělím se svým okolím. Pane Wykrente děkujeme za rozhovor. Poděkování patří také 5 studentům VOŠS, kteří naše hosty při aktivitě doprovázeli. Mgr. Michaela Holaňová Jaroslav Wykrent nezapomenutelný zážitek pro všechny hosty Vystoupení Jaroslava Wykrenta bylo velkou třešničkou na dortu

5

6 Studenti píší Jmenuji se Zuzana Mikšíková, jsem absolventkou VOŠS v Ostravě - Mariánských Horách. Studium jsem zdárně ukončila v roce Jsem velmi ráda, že jsem na VOŠS studovala, díky studiu jsem se mohla seznámit s různými lidmi jak při praktickém výcviku, tak ve škole, vytvořit si nová přátelství, získat mnoho znalostí, zkušeností, praktických dovedností, schopností, sebevědomí. Ihned po absolvování studia jsem aktivně vyhledávala práci, během jednoho měsíce od ukončení studia jsem získala zaměstnání jako pracovník v sociálních službách v Armádě spásy z. s., v Domě pro ženy a matky s dětmi v Opavě. Pracuji zde rok, mám novou pracovní pozici sociální pracovnice na noclehárně a koordinátora pracovníků v sociálních službách. Jsem velmi spokojená, zaměstnavatel mi umožnil zvyšovat si vzdělání. Při zaměstnání jsem vystudovala zkrácenou formu bakalářského kombinovaného studia, obor vzdělávání dospělých na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Studium mi bylo zkráceno na dobu jednoho roku, díky předešlém studiu na VOŠS. VOŠS mě připravila na práci sociálního pracovníka. Při práci využívám především znalosti z psychologie, sociálního zabezpečení a sociální politiky, teorií a metod sociální práce, sociální patologie, informačních technologií, anglického jazyka a práva. Při studiu na Univerzitě jsem využila velmi cenné studijní opory pro předmět psychologie od Mgr. Gabriely Klosové. Díky kvalitní výuce na VOŠS se mohu dobře orientovat v sociální oblasti a pomáhat tak lidem. Bc. Zuzana Mikšíková, DiS. Dne jsem měla možnost spolupracovat s vedením školy, paní Ing. Zátopkovou, paní Tomčíkovou, se svými spolužáky a uživateli Domova Slunovrat na výtvarném projektu pod názvem Květ v kontuře v galerii Svět. Ocenila jsem, že tento dvouhodinový výtvarný projekt byl pojat jako arteterapie nejen v praxi, ale i teorii, kterou zajistila paní Mgr. Schystalová jako jedno z témat našeho vyučování z předmětu psychologie. Chtěla bych proto touto cestou poděkovat vedení školy, že mi umožnilo získat novou zkušenost v oblasti arteterapie a podílet se s přítomnými z určité části na výzdobě školy. Také musím ocenit dobrou organizaci, vč. zajištění materiálu potřebného k tvorbě a v neposlední řadě i aktivitu a dobrou náladu, které celou akci doprovázely. Marcela Losová Nevíte co se starým klavírem? Vytvoříme mu nový domov! Ptáte se kde? No přece u nás na VOŠS! Děkujeme případnému dárci. (kontaktujte: tel ;

7

8 Napsali o nás Nový gauč v klubovně Nová lávová lampa Nový šicí stroj

9 Proč studovat právě na VOŠS v Ostravě? Z hlediska historie je VOŠS stálicí na trhu vzdělávání. O oblíbenosti a potřebnosti studia vzdělávacího programu se sociální tematikou v regionu svědčí její každoroční naplněnost do kapacity povolené zřizovatelem. Vzdělávací program je totiž zaměřen zejména na praktickou odbornou přípravu. Studium je organizováno jako pomaturitní a jeho délka je stanovena na tři roky v denní, dálkové i kombinované formě. Přijetí ke studiu je mimo jiné podmíněno doloženým zájmem o studovaný obor. Vzdělání se poskytuje, za úplatu ve výši tři tisíce Kč za rok. Absolvent obdrží diplom a Europass a je mu udělen titul diplomovaný specialista v oboru sociální práce a sociální pedagogika. Vzdělávací program je nově koncipován jako modulární s kreditním systémem, umožňující absolventům nejen okamžité začlenění do pracovního procesu, ale v případě zájmu také pokračování v dalším studiu. Škola se nachází v dosahu dostupných dopravních uzlů, sídlí v moderně vybavené budově. Často se v ní při různých příležitostech setkávají odborníci z oblasti sociální práce. Studium usnadňují studijní opory pro jednotlivé předměty a nově také e-learningové kurzy. Organizace vzdělávání, metody a formy výuky se blíží studiu na vysoké škole. Odborná praxe tvoří čtvrtinu hodinové dotace vzdělávacího programu. Ve výuce je kladen důraz na praktické aplikace a prezentační a komunikační dovednosti, což se pozitivně projevuje u absolutoria. Z vlastních hodnocení provedených školou vyplynulo, že spojení teorie s praxí je její silnou stránkou. Studenti druhých a třetích ročníků mají možnost v rámci zahraničních stáží a exkurzí poznat místně příslušnou sociální síť dané země, její obsahovou, organizační, legislativní a administrativní strukturu, orientovat se v postupech, formách a metodách práce, poznat formy spolupráce mezi sociálními a dalšími institucemi a organizacemi, konfrontovat teoretické poznatky s praxí, srovnat sociální systémy, poznat vlastní limity a možnosti, rozvíjet profesionální kompetence a zlepšit své komunikační dovednosti v cizím jazyce. Studenti si z těchto misí nepřivážejí jen zkušenosti a dojmy, ale také vzpomínky, kontakty a odhodlání znovu vycestovat. Absolventi VOŠS jsou připraveni k výkonu profese sociálního pracovníka se širokým spektrem znalostí, dovedností. Získávají řadu osobnostních předpokladů nezbytných pro sociální práci. Uplatnit se mohou ve státní správě a samosprávě, v neziskových organizacích, krizových centrech, zařízeních sociálních služeb, v občanských poradnách, zdravotnických zařízeních apod. Vykonávat mohou také práci asistenta pedagoga. Jsou schopni zajišťovat komplexní sociální intervenci v přímém styku s občany, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, podílet se na koncepčních činnostech, a to i v oblasti komunitního plánování a projektování sociálních služeb. Škola je dlouholetým členem jak Asociace vyšších odborných škol, tak Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Nově pak členem Asociace konceptu Snoezelen České republiky. Členství v asociacích přispívá k jejímu dalšímu rozvoji.

10 Pozvánka na exkurzi VOŠS ve spolupráci s CK Exotour (Mgr. Eliška Retková) pořádá exkurzi pro studenty všech forem studia VÁNOČNÍ WROCLAW Wroclaw město setkávání a trpaslíků Čtvrté největší město Polska leží na řece Odře a jedinečnou idylickou atmosféru tvoří více než 100 mostů a lávek, které jsou kouzelně zavěšeny nad řekou. Díky své poloze je město nazýváno Benátkami severu. Symbolem města se stali trpaslíci, jejichž bronzové sošky zdobí různé části města a vypráví svůj příběh vztahující se k městu. Při hledání trpaslíků objevíte krásné uličky a zažijete neopakovatelnou atmosféru a spoustu zážitků. Kdy Pátek Odjezd Program Cena 6:00 od DKMO Návštěva historického centra Wroclavi. Most Pokoju a Most Grunwaldzki, nejstarší část města Domský ostrov s Katedrálou sv. J. Křtitele (Vratislavský dóm), opera, radnice, univerzita, Rynek - vánoční trhy na jednom z nejstarších náměstí v Evropě, možnost nákupů. 550 Kč Přihlášky Jana Kořistková, kabinet č. 246 Stačí nahlásit jméno, příjmení, rodné číslo (nutné pro cestovní pojištění) a přinést 550 Kč. Neváhejte a přihlaste se včas, protože počet míst je omezen. Rozhodující pro účast na zájezdu je datum zaplacení ceny zájezdu. Jana Kořistková, garant Sekce cizích jazyků Vánoční Wroclaw Zimní pohádka ve Wroclawi

11 Kaleidoskop sociální práce aneb Poznáváme se navzájem CENTRUM PRACOVNÍ ČINNOSTI Zařízení poskytuje služby sociální prevence v sociálně terapeutických dílnách. Centrum pracovní činnosti mohou navštěvovat ženy i muži s lehkým až těžkým mentálním postižením od 18 let věku, kteří z důvodu svého postižení nenacházejí uplatnění v běžném životě a na trhu práce. Posláním služby je nabídnout těmto lidem možnost tvořit a být užitečný, rozvíjet své rukodělné schopnosti, získat náplň a řád pro přebytek volného času a pomoci jim překonat nedobrovolnou osamělost v přátelském a chápajícím prostředí. Klienti, kteří k nám docházejí, si vedle pracovních dovedností a návyků osvojují rovněž zásady společenského chování a jsou vedeni k větší samostatnosti, vytrvalosti a zodpovědnosti. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, respektujeme jeho potřeby, přání, zájmy, možnosti a zdravotní omezení. V současné době v zařízení funguje celkem pět sociálně terapeutických dílen. V dílně domácích prací se klienti věnují nácviku různých činností souvisejících s úklidem, které využijí ve svém každodenním životě. Někteří si zde poprvé vyzkoušejí třeba praní v automatické pračce nebo žehlení prádla. Na získání větší samostatnosti v běžném životě se zaměřujeme také v dílně vaření. Klienti se seznamují se základy přípravy jídel studené i teplé kuchyně. S tím souvisí výběr a nákup potravin, orientace v obchodě, pochopení funkce a hodnoty peněz, základy stolování a hygieny v kuchyni a další. I ti, kteří dosud nebyli políbeni kulinářským uměním, nyní zjišťují, že vaření může být zábavné a s nadšením vyrábějí rozličné dobroty. V šicí dílně se uživatelé učí pracovat s jehlou, nůžkami a různým textilním materiálem. Oblíbenou činností je nejen vyšívání, ale také tkaní koberců, které mají na prodejních výstavách velký úspěch. V dřevodílně jsou uživatelé vedeni zejména ke zručnosti při používání různého pracovního nářadí, které je potřebné v běžném životě, jako např. pilka, kladívko, hoblík, kleště a jiné. Velmi kreativní dílnou s širokou škálou činností je aranžovna. Snažíme se zde rozvíjet estetické cítění, tvořivost, zručnost, trpělivost, jemnou motoriku. Klienti pracují s barvami, papírem, plastem, keramickou hlínou nebo přírodními plodinami. Pokud Vás naše zařízení zaujalo, neváhejte a přijďte se k nám podívat! Adresa: Holvekova 611/38b Ostrava Kunčičky Více informací naleznete na Naše výrobky Naše výrobky

12 Všechny děti potřebují rodinu Rodinné a komunitní centrum Chaloupka, které sídlí v areálu MŠ Repinova v Ostravě, oslaví v letošním roce 10 let svého trvání. Možná znáte její jméno v souvislosti s pestrou nabídkou různých aktivit pro děti, jejich rodiče, seniory i cizince. S aktuálním pravidelným programem rodinného centra se můžete seznámit v inzerátu uveřejněném v tomto vydání. Chaloupka však kromě toho nabízí také širokou škálu pomoci pro rodiny, které se dostanou do složité životní situace. Pomoc je také nabízena maminkám, které si občas nedokážou poradit s výchovou svých dětí, těm, které mají občas problémy v partnerství nebo prostě jen tak si potřebují popovídat a ujasnit myšlenky a tím si ulehčit v životních situacích. Těmto všem pomáhá zkušený rodinný sociální poradce a to zdarma při osobních individuálních konzultacích. Také tým sociálních pracovnic Chaloupky už několik let pomáhá všude tam, kde je potřeba. Rodinné a komunitní centrum Chaloupka je doprovázející organizací pro více jak 50 pěstounských rodin. V našem rodinném centru působí Klub náhradních rodin, v němž se setkávají rodiče s dětmi v náhradní rodinné péči. Právě práce s pěstouny a jejich rodinami tvoří stěžejní náplň činnosti týmu našich sociálních pracovnic. Pomohou s hospodařením v domácnosti, s finanční gramotností, s problematickou výchovou dětí, s hlídáním dětí v mimořádných situacích, asistují při řešení problémů na úřadech, soudech, u lékaře nebo ve škole, zajistí pomoc psychologa nebo právníka. Jejich přítomnost a odborné rady mají nemalou hodnotu a význam a pomáhají eliminovat nejen stávající, ale řešit také následné problémy. Velmi oblíbenou činností jsou také vzdělávací a aktivizační programy, kterých se děti z pěstounských rodin účastní. Po celý rok pro ně připravujeme bohaté kulturní a sportovní programy, které děti opravdu milují a na které se hodně těší. V rámci projektu Sportem proti nudě, realizovaném díky podpoře Statutárního města Ostrava, navštěvujeme sportovní kluby a představujeme dětem sportovní aktivity tak, abychom je podpořili ve zdravém způsobu trávení volného času. Vyvrcholením aktivit pro děti je strávení několika dnů na pobytovém táboře a v letošním roce tomu nebylo jinak. Rodinné a komunitní centrum Chaloupka Ostrava pořádalo na začátku prázdnin týdenní pobytový tábor na horách pro děti z pěstounských rodin. Tábor byl realizován v krásném prostředí pohoří Beskyd na Morávce v penzionu U Přehrady. Dvacet dětí ve věku od pěti do patnácti let prožilo nádherný týden. O jejich zábavu a bezpečí pečovalo pět zaměstnanců naší organizace, kteří mají dlouholetou praxi v práci s dětmi nebo jsou přímo pedagogové. Vědecké výzkumy jednoznačně prokázaly, že pro vývoj dítěte je nesmírně důležitá možnost vyrůstat v harmonickém prostředí rodiny. V České republice však žije více než 9000 dětí v ústavní péči, což naši zemi řadí mezi evropské státy s nejvyšším procentem dětí vyrůstajících mimo přirozené rodinné prostředí. Chaloupka díky zkušenostem a velké pomoci pěstounským rodinám hledá také nové pěstouny pro děti, které nemají to štěstí žít v rodinách. Pokud byste se o pěstounství chtěli dozvědět více, potřebovali zkonzultovat, zda se stát pěstounem nebo přímo pomoci se pěstounem stát, pak se vám budeme osobně věnovat a touto cestou vás provázet. Jistě budete se mnou souhlasit, že všechny děti potřebují lásku a šťastnou rodinu. Ne všichni mají ale to štěstí a my jsme tu proto, abychom štěstí vyšli naproti a pomohli. Připojte se i vy a pomozte nám najít rodiny, které sníží počet dětí v ústavní péči. Edita Kozinová, ředitelka RKC Chaloupka, z.s. Veselé skotačení dětí ve skákacím hradě V klubovně se často hrají různé deskové hry

13

14

15 Dobrovolník je ten.. kdo nezištně věnuje trochu svého času jiným.kdo si radši popovídá s lidmi, než aby sám doma sledoval film o lidech.kdo nelituje strávené hodinky s člověkem, který je na tom možná hůř než on.kdo rád poznává nové lidi a jejich životní příběhy Středisko SILOE Ostrava, centrum denních služeb, odlehčovací služby hledá dobrovolníky pro společnost lidí s poruchami paměti. Bližší informace: Bc. Jaroslava Kopecká: Rolnická 55, Ostrava Nová Ves I malá (nejmenší) věc co dáme druhému je nekonečně víc, než nic. (Jitka Zgola)

16 TYFLOSERVIS, o.p.s. OSTRAVA Již 23 let poskytujeme služby lidem se zrakov ým postiž ením v rámci celé České republiky prostřednictvím 13. krajských ambulantních středisek. Jedno z těchto středis ek sídlí v centru Ostrav y, na Sadové ulici, v blízk osti Kom ensk ého sadů. Za klienty v yjíždí pracovníci do terénu v rámci celého M oravskoslezského kraje. Služby jsou poskytovány bezplatně. Každý čtvrtek je od 10 18hod. ve středisku ambulantní den, kdy si mohou po předchozí telefonické domluvě zájemci o služby přijít v yzkoušet optické a kompenzační pomůcky, poradit se nebo si domluvit individuální kurz. Lidé, k teří vlivem nějak é nenadálé životní události, ať už nem oci nebo úrazu, př ijdou o m ožnost orientovat se pom ocí zrak u, se ocitají v nelehk é situaci. Ab y b yli schopni si co nejvíc e k aždodenníc h činností obstarat s am ostatně a bez pom oci, m usí se uč it dovednostem, k teré jim um ožní orientovat se na zák ladě v yužití k om penzačních pom ůcek a sm yslů. Tyfloservis o.p.s. nabízí těmto lidem a jejich rodinám službu sociální rehabilitace a zrakové terapie. V rám ci sociální rehabilitace m ůže člověk s postižením zrak u absolvovat nác vik prostorové orientac e, k dy se naučí pohybovat s průvodcem a s bílou holí na trasách, k teré v yuží vá např. k cestě do obchodu, k lék aři nebo na zastávk u MHD. Tato služba je mezi klienty nejvyužívanější. Mezi dalš í služb y nabízené T yf los ervisem patří dlouhodobé k urzy, k teré sm ěřují k nácviku sebeobsluhy (domácí práce úklid, vaření, praní prádla apod.), nácviku psaní na stroji a klávesnici PC, v ýuce psaní a čtení Braillova bodového písma nebo nácviku vlastnoručního podpisu. Zrak ová terapie pak spočívá zejm éna v poradenství o dostupn ých optick ýc h pom ůck ách, pom oci při v ýběru, odzk oušení, zaučení a m ožnos tech j ejich získ ání. Prac ovníc i T yfloservisu se prostředn ictvím k urzů a odborně veden ých intervenc í snaží rozvíj et ak tivitu slabozrak ých a nevidom ýc h k lientů tak, ab y b yli v co nej v yšší m ožné m íře soběstační. Služb y jsou posk ytován y v rám ci dlouhodob ých individuálně plánovan ýc h k urzů nebo jednorázových interven cí a k ontak tů, zam ěřenýc h zejm éna na poradenství v oblasti k om penzačních pom ůcek. Cílovou skupinou klientů jsou lidé od 15 let věku s těžkou zrakovou vadou nebo s kombinovaným handicapem. Veřejnos ti T yfloservis nabízí přednášk y, sem ináře a zážitk ové ak ce, na k terých s e lidé m ohou dozvědět více o problem atic e zrak ového znevýhodnění, o zásadác h k om unik ace a získ at tak náhled na život osob se zrak ovou vadou nebo o tom, jak efek tivně pom oci nevidom ém u člověk u, k terého potk ají na ulic i. Kontaktní informace Tyfloservis o.p.s Krajské ambulantní středisko Sadová 1577/ Ostrava tel web:

17 Čmeláček - Klub rodičů a přátel postižených dětí je nezisková organizace, která se snaží zpříjemnit život rodičům postižených dětí i jejich ratolestem. Zázemí má naše sdružení v Paskově, kde budujeme v přízemních prostorách rodinného domu denní stacionář. Pořádáme výlety, víkendové a ozdravné pobyty, letní tábory, vyjížďky na koních v jízdárně ale také letní pobyty v zahraničí. V současné době plánujeme podzimní tábor v přírodě v Jeseníkách a víkendovou akci v měsíci listopadu. V prosinci nás čeká Mikulášská a Vánoční besídka s rozsvícením vánočního stromečku. Na našich akcích se rodiče sejdou, popovídají si o problémech, vymění si rady a zkušenosti. Děti si najdou nové kamarády, na které se při dalších akcích těší, zažijí spolu něco zajímavého a něčemu se také přiučí. Našim předsedou je MUDr. Jaroslav Hájek, který je zástupce přednosty Onkologické kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě - Porubě a hlavně jeho zásluhou vzniklo užitečné sdružení, které pomáhá jak dětem, tak také rodičům. Čmeláček se snaží začlenit postižené osoby do běžného života a najít jim také pracovní uplatnění, organizujeme semináře a přednášky ohledně pedagogiky a lékařství. Případní sponzoři, kteří by chtěli naše sdružení podpořit ať už finančně či materiálově se mohou ozvat na níže uvedené kontakty. Čmeláček - Klub rodičů a přátel postižených dětí Mitrovická Paskov tel: Grilování - Zahájení nového školního roku

18 COOL léto bez velkých investic (jak se odstěhovat na léto třeba do Londýna jen za Kč) Kdo by nechtěl zažít léto v cizích zemích plné dobrodružství, cestování, nových přátel, návštěv světových velkoměst, lenošení u moře a výletů na zajímavá místa? Zkuste si představit, že tato možnost se nabízí. Že to stojí spoustu peněz? Ano i ne. Zkuste si představit, že existují i příležitosti, které umožňují prožít COOL léto v zahraničí samostatně, bez rodičů, bez velkých investic a k tomu získat spoustu praktických zkušeností a poznat nové země tak, jak to žádná klasická cestovní kancelář nenabízí. A jaké možnosti to jsou? Je jich spousta a COOLAGENT je přináší mladým lidem z ČR a SR již 20. sezonu! Stačí si vybrat tu, která vám vyhovuje nejvíce: - AU PAIR EVROPA: Letní programy Au Pair Evropa jsou nejoblíbenější zejména ve Velké Británii včetně Londýna, ve Francii včetně francouzské Riviéry a Paříže a ve Španělsku včetně Mallorky a Costa del Sol. V těchto zemích jsou šance na nalezení rodiny nejvyšší. Vhodné jsou pro zájemkyně nad 18 let. Letní programy trvají 2-4 měsíce a jsou flexibilní, nejvyšší šanci na nalezení rodiny mají ty zájemkyně, které mohou odcestovat už koncem května či co nejdříve v červnu. Rodin pro kluky bývá velmi málo, a proto je perspektivnější, když si vyberou jiný typ programu. Poplatek za zprostředkování se v COOLAGENT hradí až po nalezení rodiny (předem se hradí jen registrace 400 Kč), a tak se určitě vyplatí zkusit to. Au Pair (to určitě víte) neplatí za ubytování a stravu a dostává kapesné, např. v Británii min. 65 liber týdně. - PROGRAMY PRACOVNÍ PRAXE: Tyto programy jsou vhodné pro zájemce od 18 let, kteří chtějí léto využít k tomu, aby získali praktické zkušenosti do svého CV a zlepšili si cizí jazyk. Pozice pro praxi jsou zejména v cestovním ruchu, oblíbené jsou programy v Řecku, ve Španělsku včetně Mallorky a Menorky, ve Velké Británii a pro vysokoškoláky i program Work and Travel v USA. Praxe jsou placené, takže účastníkům se minimálně vrátí náklady, které do vycestování investují (a často si přivezou i něco navíc nebo získají prostředky pro další cestování po ukončení pobytu). Tyto programy vždy zahrnují nalezení místa pobytu, pozice a ubytování předem (dle podmínek jednotlivých programů; vyjma W&T USA), předodjezdovou přípravu, praktické rady a instrukce pro vycestování, zajištění dopravy, kontakt a podporu zahraničního organizátora programu, handbook, mezinárodní certifikát o účasti v programu a možnost obracet se několik non-stop help-linek během pobytu v případě jakýchkoli dotazů či problémů. - LETNÍ STUDIUM JAZYKŮ V ZAHRANIČÍ: Žádný přehled by nebyl kompletní bez letních jazykových programů v zahraničí. Tyto programy jsou vhodné zejména pro mladší zájemce, kteří se kvůli věku zatím nemohou zúčastňovat programů pracovní praxe či Au Pair. Se studiem jazyků v zahraničí je spojená určitá finanční investice, při dobrém výběru a využití slevových akcí to však zdaleka nemusí být tolik, kolik si účtují některé jiné agentury. Víte, že můžete studovat angličtinu v Británii už od Kč / 2 týdny včetně ubytování (Bournemouth) nebo na Maltě za Kč / 2 týdny včetně ubytování (Swieqi)? Samozřejmostí jsou aktivity na volný čas, možnost výletů a mezinárodní certifikát o studiu v zahraničí. A na závěr alespoň jeden ohlas COOL klientky z předchozích let: Ahoj Coolagenti, zdravím ze Španělska. To se asi divíte, protože jak si určitě pamatujete, našli jste mi loni v létě rodinu v Brightonu v Anglii. Tam jsem také byla a bylo to super, dokonce tak, že jsme zůstali v kontaktu, a letos, protože odjížděli na celé léto do Malagy, mě vzali opět s sebou. Je to tu moc fajn, i když trochu víc horko než v Anglii :-), děcka jsou super a hlavně si mě už pamatovaly, takže se už tolik nestyděly jako loni. Rodina mi dokonca zaplatila letenku a příští týden jedeme na výlet na Gibraltar. Díky a mějte se fajn. Míša (publikováno se svolením autorky). O tom, jaké další konkrétní zkušenosti lze získat a jaké jsou další možnosti pro cestování a život v zahraničí bez velkých investic, jak strávit několik měsíců či dokonce let v Anglii, USA, Kanadě či Austrálii, potom zase někdy příště ;-) Spoustu detailů a ohlasů najdete také na COOLAGENT Tvoje cesta do světa

19

20 Nabízíme Studujícím v Ostravě - ubytování na Domově mládeže, který se nachází při naší domovské škole Obchodní akademii v Ostravě-Mariánských Horách, Karasova 16. Ubytování je kolejního typu (bližší informace: K pronájmu prostory s moderním zázemím pro konání konferencí, odborných seminářů (VOŠS, Zelená 40A, Moravská Ostrava). K pronájmu novou odbornou učebnu Snoezelen (prostor pro stimulaci smyslů). Učebna může být určena pro lidi s mentální retardací a kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra, s demencí apod. Vyloučeno není užití při paliativní péči, tlumení chronických bolestí. Jestli Vás zaujal obsah našich elektronických novin a zajímáte se o sociální práci, neváhejte a přijďte k nám studovat, protože sociální práce začíná u nás! Naši školu si můžete prohlédnout na webových stránkách, po individuální domluvě nebo při Dni otevřených dveří dne , na který Vás srdečně zveme. Do 1. ročníků přijímáme bez přijímacích zkoušek. Pokud již praktikujete v oblasti sociální práce, získáváte body navíc. Těšíme se na setkání s Vámi! Newsletter, elektronické školní noviny VOŠS Ostrava číslo 1/2014 vychází Tvůrčí tým: Marcela Tomčíková, Ing. Eva Zátopková a kol. Newsletter zasíláme elektronicky spolupracujícím organizacím Před uzávěrkou dalšího čísla vás vyzveme k zaslání příspěvků (pozvánek a jiných materiálů) v délce maximálně 15 řádků, příp. fotografií (s popisem a uvedením autora nebo zdroje) Neneseme odpovědnost za obsah příspěvků ani kvalitu fotografií zaslaných dopisovateli Archiv Newslettru najdete na

Jsme tu pro Vás! www.voss-ova.cz

Jsme tu pro Vás! www.voss-ova.cz Ročník 2 Číslo 5/2015 Hurá na prázdniny! Léto a s ním spojené prázdniny se nezadržitelně blíží. A proto pomalu bilancujeme. Školní rok 2014/2015 byl úspěšný. Povedla se řada dobrých věcí, k absolutoriu

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví. Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí. Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl

Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví. Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí. Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl 2/ 2011 Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl 01 úvod Rozhodnutí je na Vás Proč se rozhodnout pro Slezskou

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Brno nám. 28. října 22, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY OSMEC Obsah Obsah Osmec - škola, která je tu pro Vás Slovo ředitelky školy Osmec tenkrát a dnes Zajímavá

Více

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz KVĚTEN 2006» ROČNÍK 5 JAZYKOVÉ ŠKOLY Jazykové pobyty v ČR i v zahraničí Dětské jazykové tábory VŠ A VOŠ Vyšší odborné školy nabízejí druhou šanci KURZY Tipy na léto pro děti i dospělé Počítačové kurzy

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

Ú VODEM. úvodem. Děkujeme za podporu. Vážení,

Ú VODEM. úvodem. Děkujeme za podporu. Vážení, Vyrocka Tyfloservis.qxd 13.7.2004 17:25 StrÆnka 1 Ú VODEM Vážení, v tištěné nebo digitální podobě Vám předkládáme výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Tyfloservis za rok 2003. Pod názvem Tyfloservis

Více

Asociace od podzimu nabízí zdravotně postiženým lidem volnočasové aktivity

Asociace od podzimu nabízí zdravotně postiženým lidem volnočasové aktivity Vybíráme z obsahu TICHÉ VZDĚLÁVÁNÍ seznamuje neslyšící osoby s počítači a jejich využitím... str. 2 Užitečný a také poutavý časopis (nejen) pro lidi se selháním ledvin... str. 3 Vlaštovky přinášejí změnu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str.

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. informátor 3/2012 Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. 18 1 úvod autor článků Natálie Klusová pastorační pracovnice

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Obsah Úvodem 3 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PROFIL SPOLEČNOSTI.4 II. III. ZPRÁVA O ČINNOSTI.7 FINANČNÍ ZPRÁVA...23 Pracoviště Praha Pracoviště Kolín Pracoviště

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ Přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních

Více

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013 informátor 2/2013 Sociálně-právní ochrana dětí str. 6 DUHOVÝ DŮM Ostrava str.9 Fotografka Dita Pepe str. 13 1 úvod Venku všechno kvete, po dlouhé zimě je tady nádherné jaro a brzy přijde i léto.teplo a

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI Rozhovor o sociální politice Prahy 14 Neprodejné mimořádné vydání SOCIÁLNÍ SLUŽBY RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty

Více

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci 4...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci Předmluva Z výzkumného monitoringu dopadu programu Mládež v akci na účastníky a vedoucí projektů za Českou

Více

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Autorka: Anežka Novotná Autoři článků: Jan Janda, Tomáš

Více

Při zavádění euroklíče hrají prim České dráhy a Středočeský kraj

Při zavádění euroklíče hrají prim České dráhy a Středočeský kraj Ročník IX. číslo 4/2008 Při zavádění euroklíče hrají prim České dráhy a Středočeský kraj Vlakové nádraží ve Strančicích u Prahy se v březnu stalo první stanicí, kde mohou lidé s tělesným postižením použít

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro zdravotně postižené Na kus řeči o sociálních službách v Plzni Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Šikovné ruce. našich seniorů. Vařit, Obsah a forma IP. Anketa na téma. nebo si nechat vařit?

Šikovné ruce. našich seniorů. Vařit, Obsah a forma IP. Anketa na téma. nebo si nechat vařit? Vařit, nebo si nechat vařit? Šikovné ruce našich seniorů Anketa na téma Obsah a forma IP Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky www.apsscr.cz www.socialnisluzby.eu ročník: XII. květen

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více

Obsah. ZAJÍMAVOSTI 11 Procvičte si mozky. Za hranicemi s VŠTE 2 Erasmus v Portugalsku

Obsah. ZAJÍMAVOSTI 11 Procvičte si mozky. Za hranicemi s VŠTE 2 Erasmus v Portugalsku Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v dubnu jste měli možnost se poprvé setkat s NÁVŠTĚVNÍKEM Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Více