Kalendář akcí VOŠS 2014/2015. Sociální práce začíná u nás. Říjen. Listopad. Sociální práce začíná u nás!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kalendář akcí VOŠS 2014/2015. Sociální práce začíná u nás. Říjen. Listopad. Sociální práce začíná u nás!"

Transkript

1 Ročník 2 Číslo 1/2014 Sociální práce začíná u nás Ze stromů padá listí, sluníčko je zubaté a ze šípkových keřů se na nás vesele smějí červené plody. Ano, je tady podzim a s ním i nový školní rok. Vstoupili jsme do něj s lehkým chvěním, plni nadějí, očekávání, ale i předsevzetí. Populační křivka svou klesající tendencí děsí vzdělávací instituce. I my jsme to zažili. Na konci školního roku jsme si kladli otázky typu: Dají si zájemci o studium sociální práce přihlášku k nám? Naplníme kapacitu školy? Dnes už odpovědi na tyto otázky známe. Studenti zájemci o studium sociální práce k nám přišli. Jsme za to rádi. Chceme věřit, že důvodem není jen statut studenta a s tím související daňové zvýhodnění, ale hlavně právě zájem o sociální práci, tedy o práci s člověkem, založenou na solidaritě, empatii a víře v to, že každý jedinec je schopen změny, růstu a sebezdokonalování. Všem novým studentům přejeme hodně zdaru, lehký nadhled a držíme Vám palce na Vaší cestě za vzděláním. Ing. Eva Zátopková zástupkyně ředitelky pro Vyšší odbornou školu sociální Kalendář akcí VOŠS 2014/2015 Říjen Setkání generací Beseda k dobrovolnictví Bílá pastelka Studentská minikonference na téma Studenti poznávají zahraniční sociální systémy a vyhodnocení fotografická soutěž Všechny cesty vedou do Říma Listopad Den nevidomých a VOŠS Vernisáž výstavy fotografií na téma Rodina Konference Dejme dětem rodinu

2 Stalo se Sociální inkluze a VOŠS V srpnu letošního roku se Vyšší odborná škola sociální stala v rámci Memoranda o spolupráci partnerem Statutárního města Ostrava v projektu Sociální inkluze Ostrava. Uzavření Memoranda vytváří prostor pro úzkou spolupráci a koordinaci činností obou stran při vytváření a realizaci komplexních lokálních strategií sociálního začleňování na úrovni města. Cílem strategií je snižování a eliminace sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách na území města Ostravy. Spolupráce, založená na dobrovolnictví, bude uskutečňována formou výměny informací, vzájemnými konzultacemi, přijetím společného stanoviska, společného postupu apod., a to v souladu s platnými právními předpisy. Bude se vztahovat na všechny oblasti realizace strategií sociálního začleňování, zejména na zaměstnanost, bydlení, sociální služby a zdravotní péči. Zvláštní pozornost bude věnována podpoře subjektů zabývajících se poskytováním služeb při sociálním začleňování. Zde se předpokládá sdílení informací o průběhu a výsledcích aktivit. Věříme, že naše škola vzhledem ke svému zaměření na oblast sociální práce má našim partnerům co nabídnout. Pro školu to znamená, že budeme opět v centru dění a výsledky spolupráce obohatí náš prakticky zaměřený vzdělávací program. Těšíme se na spolupráci! Ing. Eva Zátopková zástupkyně ředitelky školy pro VOŠS Malování všechny zaujalo Studenti spolu se seniory při práci Květ v kontuře a arteterapie v praxi Ve čtvrtek 18. září 2014 se v prostorách školní galerie Svět uskutečnila vernisáž výstavy Marcely Losové, starobohumínské rodačky, která studentům kombinované formy studia (spolužákům) představila své dílo originální malby, v nichž zachytila květ v kontuře. Marcela Losová se dlouhodobě věnuje hlavně přírodní tématice a sází na originální zpracování. Používá techniku vrstvení, která obrazům dodává plasticitu. Obrazy, které zapůjčila škole, svou náladou a atmosférou vkusně doplňují období, ve kterém se výstava koná, tj. podzim, který nás všude obklopuje. Protože paní Losová pracuje v Domově pro seniory v Ostravě-Přívoze, kde se mimo jiné aktivně věnuje arteterapii, byla vernisáž rozšířena o pracovní dílnu pro studenty. Ti si mohli pod vedením paní Losové a za spolupráce uživatelů výše uvedeného domova, hostů naší školy, zkusit vlastní tvorbu doplněnou právě o konturu. A protože aktivita zasáhla do vyučování, téma arteterapie bylo zdůrazněno jako cíl vyučovací hodiny pro předmět psychologie Mgr. Vendulou Schystalovou. Studenti tak kromě hezkého kulturního zážitku měli možnost vyzkoušet na sobě prvky arteterapie jako psychoterapeutické disciplíny, která má hlavní těžiště přímo v procesu tvorby klienta. Je postavena na sebeuzdravném mechanismu tvoření a proces ani dílo nejsou dále interpretovány. Ze samotného procesu tvorby bylo patrné, že toto konání studenty nejen překvapilo, ale i obohatilo. Výsledek práce, bude paní Losovou upraven a vystaven ve školní galerii Svět. Celou akci podpořilo občanské sdružení Pro školu. Ing. Eva Zátopková Mgr. Vendula Schystalová

3 Stalo se Vítáme Vás na Evropském dni jazyků Takto byli studenti přivítáni při příchodu do školy v pátek svými spolužačkami ze studijní skupiny 3. A. Ve vyzdobeném vestibulu s nápisy ve 12 evropských jazycích měli studenti možnost získat informace o jazykové rozmanitosti Evropy a mohli se přihlásit na exkurzi do Wroclawi, která se uskuteční Studenti si v zábavném kvízu vyzkoušeli, co všechno vědí nebo nevědí o jazykové a kulturní rozmanitosti Evropy. Kvízu se zúčastnilo 98 studentů, z nichž byli vylosováni 3 vítězové. Štěstí tentokrát přálo H. Horvathové z D3. A, K. Stonawské z 1. A a D. Stankové z 1. B. Studentky obdržely poukázky do Drogerie Rossmann v hodnotě 300,-- Kč, které věnovalo OS Pro školu a drobné propagační dárečky. Dále si studenti vybírali film pro odpolední promítání. Z nabídky 15 filmů dostal nejvíce hlasů film Dying Young (Zemřít mladý). I výuka cizích jazyků byla v tento den poněkud netradiční a uvolněná. Vyučující cizích jazyků si pro své studenty připravily povídání o zajímavostech ze zemí studovaného jazyka nebo soutěže opět o drobné ceny. Ale i ti, kteří nic nevyhráli, si mohli odnést časopis v angličtině, záložku do knihy nebo ochutnat pravé Chocolate cookies. Mgr. Jana Kořistková První pomoc V druhém týdnu nového školního roku si studenti prvních a druhých ročníků vyslechli odbornou přednášku na téma První pomoc. V úvodu MUDr. David Skoumal velmi poutavou formou přiblížil studentům problematiku chování obyvatelstva za mimořádných okolností a seznámil je se základy první pomoci. První část doplnil o informace týkající se kardiopulmonální resuscitace, krvácení a šokových stavů. Po krátké přestávce se zaměřil na první pomoc při úrazech, a to konkrétně na první pomoc při poranění pohybové soustavy, pomoc při poranění lebky, ošetření různých druhů ran a na první pomoc při akutních stavech různých onemocnění (infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, epilepsie, komplikace diabetu). Přednáška MUDr. Skoumala byla velmi zajímavá, doplněná řadou příkladů. Studenty zaujal jeho zřetelný způsob vyjadřování, dynamika výkladu a příklady ze záchranářské praxe, což vedlo k tomu, že se aktivně zapojovali do diskuze a zahrnovali ho různými dotazy. V základech poskytování první pomoci se studenti školili v souladu se vzdělávacím programem. Mgr. Vendula Schystalová Fotografie z Evropského dne jazyků

4 Stalo se Setkání generací na VOŠS U příležitosti letošního Dne seniorů Vyšší odborná škola sociální umožnila, aby se v rámci mezigenerační solidarity v jejích prostorách uskutečnilo dne 2. října 2014 slavnostní SETKÁNÍ GENERACÍ. Setkání připravilo občanské sdružení Ostravský debatní klub My 50 plus, ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy a Střediskem volného času Ostrava. Pozvání přijalo bezmála 160 hostů. Program byl vskutku velmi pestrý. Od prezentace výstavy a ocenění výtvarných děl s příhodným názvem Stáří očima ostravských dětí a mládeže až po ukázky literárních prací dětí a křest almanachu o stáří s názvem Jak ho vidím já. Třešničkou na dortu bylo vystoupení hudební skupiny IN BLUE Ivana Němečka a známého hudebníka Jaroslava Wykrenta, kterému jsme položili několik otázek: Kde berete inspiraci pro texty Vašich písní? Všude kolem sebe. Sál na VOŠS byl při tomto setkání generací nabitý úžasnou atmosférou Baví Vás více psaní textů nebo zpěv? Obě věci stejně. A kdybych mohl, tak by mě bavilo i to co jsem dělal předtím. Hraní na kytaru, piano, zobcovou flétnu. Který z textů je Vaší srdeční záležitostí? Většinou vždycky ten poslední. Nosíte v hlavě nějaký text, téma, které byste chtěl, aby bylo zhudebněno? A který byste napsal speciálně na míru pro některého zpěváka. Jestliže ano, o čem by píseň byla? Nemám ambice psát text na míru kterémukoli zpěvákovi. Já jsem se totiž, ať už jsem psal muziku nebo texty, vždycky snažil prezentovat vlastní pocity a nálady. Takže mé texty jsou dodnes především jakýmsi osobním vyznáním, o které se dělím se svým okolím. Pane Wykrente děkujeme za rozhovor. Poděkování patří také 5 studentům VOŠS, kteří naše hosty při aktivitě doprovázeli. Mgr. Michaela Holaňová Jaroslav Wykrent nezapomenutelný zážitek pro všechny hosty Vystoupení Jaroslava Wykrenta bylo velkou třešničkou na dortu

5

6 Studenti píší Jmenuji se Zuzana Mikšíková, jsem absolventkou VOŠS v Ostravě - Mariánských Horách. Studium jsem zdárně ukončila v roce Jsem velmi ráda, že jsem na VOŠS studovala, díky studiu jsem se mohla seznámit s různými lidmi jak při praktickém výcviku, tak ve škole, vytvořit si nová přátelství, získat mnoho znalostí, zkušeností, praktických dovedností, schopností, sebevědomí. Ihned po absolvování studia jsem aktivně vyhledávala práci, během jednoho měsíce od ukončení studia jsem získala zaměstnání jako pracovník v sociálních službách v Armádě spásy z. s., v Domě pro ženy a matky s dětmi v Opavě. Pracuji zde rok, mám novou pracovní pozici sociální pracovnice na noclehárně a koordinátora pracovníků v sociálních službách. Jsem velmi spokojená, zaměstnavatel mi umožnil zvyšovat si vzdělání. Při zaměstnání jsem vystudovala zkrácenou formu bakalářského kombinovaného studia, obor vzdělávání dospělých na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Studium mi bylo zkráceno na dobu jednoho roku, díky předešlém studiu na VOŠS. VOŠS mě připravila na práci sociálního pracovníka. Při práci využívám především znalosti z psychologie, sociálního zabezpečení a sociální politiky, teorií a metod sociální práce, sociální patologie, informačních technologií, anglického jazyka a práva. Při studiu na Univerzitě jsem využila velmi cenné studijní opory pro předmět psychologie od Mgr. Gabriely Klosové. Díky kvalitní výuce na VOŠS se mohu dobře orientovat v sociální oblasti a pomáhat tak lidem. Bc. Zuzana Mikšíková, DiS. Dne jsem měla možnost spolupracovat s vedením školy, paní Ing. Zátopkovou, paní Tomčíkovou, se svými spolužáky a uživateli Domova Slunovrat na výtvarném projektu pod názvem Květ v kontuře v galerii Svět. Ocenila jsem, že tento dvouhodinový výtvarný projekt byl pojat jako arteterapie nejen v praxi, ale i teorii, kterou zajistila paní Mgr. Schystalová jako jedno z témat našeho vyučování z předmětu psychologie. Chtěla bych proto touto cestou poděkovat vedení školy, že mi umožnilo získat novou zkušenost v oblasti arteterapie a podílet se s přítomnými z určité části na výzdobě školy. Také musím ocenit dobrou organizaci, vč. zajištění materiálu potřebného k tvorbě a v neposlední řadě i aktivitu a dobrou náladu, které celou akci doprovázely. Marcela Losová Nevíte co se starým klavírem? Vytvoříme mu nový domov! Ptáte se kde? No přece u nás na VOŠS! Děkujeme případnému dárci. (kontaktujte: tel ;

7

8 Napsali o nás Nový gauč v klubovně Nová lávová lampa Nový šicí stroj

9 Proč studovat právě na VOŠS v Ostravě? Z hlediska historie je VOŠS stálicí na trhu vzdělávání. O oblíbenosti a potřebnosti studia vzdělávacího programu se sociální tematikou v regionu svědčí její každoroční naplněnost do kapacity povolené zřizovatelem. Vzdělávací program je totiž zaměřen zejména na praktickou odbornou přípravu. Studium je organizováno jako pomaturitní a jeho délka je stanovena na tři roky v denní, dálkové i kombinované formě. Přijetí ke studiu je mimo jiné podmíněno doloženým zájmem o studovaný obor. Vzdělání se poskytuje, za úplatu ve výši tři tisíce Kč za rok. Absolvent obdrží diplom a Europass a je mu udělen titul diplomovaný specialista v oboru sociální práce a sociální pedagogika. Vzdělávací program je nově koncipován jako modulární s kreditním systémem, umožňující absolventům nejen okamžité začlenění do pracovního procesu, ale v případě zájmu také pokračování v dalším studiu. Škola se nachází v dosahu dostupných dopravních uzlů, sídlí v moderně vybavené budově. Často se v ní při různých příležitostech setkávají odborníci z oblasti sociální práce. Studium usnadňují studijní opory pro jednotlivé předměty a nově také e-learningové kurzy. Organizace vzdělávání, metody a formy výuky se blíží studiu na vysoké škole. Odborná praxe tvoří čtvrtinu hodinové dotace vzdělávacího programu. Ve výuce je kladen důraz na praktické aplikace a prezentační a komunikační dovednosti, což se pozitivně projevuje u absolutoria. Z vlastních hodnocení provedených školou vyplynulo, že spojení teorie s praxí je její silnou stránkou. Studenti druhých a třetích ročníků mají možnost v rámci zahraničních stáží a exkurzí poznat místně příslušnou sociální síť dané země, její obsahovou, organizační, legislativní a administrativní strukturu, orientovat se v postupech, formách a metodách práce, poznat formy spolupráce mezi sociálními a dalšími institucemi a organizacemi, konfrontovat teoretické poznatky s praxí, srovnat sociální systémy, poznat vlastní limity a možnosti, rozvíjet profesionální kompetence a zlepšit své komunikační dovednosti v cizím jazyce. Studenti si z těchto misí nepřivážejí jen zkušenosti a dojmy, ale také vzpomínky, kontakty a odhodlání znovu vycestovat. Absolventi VOŠS jsou připraveni k výkonu profese sociálního pracovníka se širokým spektrem znalostí, dovedností. Získávají řadu osobnostních předpokladů nezbytných pro sociální práci. Uplatnit se mohou ve státní správě a samosprávě, v neziskových organizacích, krizových centrech, zařízeních sociálních služeb, v občanských poradnách, zdravotnických zařízeních apod. Vykonávat mohou také práci asistenta pedagoga. Jsou schopni zajišťovat komplexní sociální intervenci v přímém styku s občany, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, podílet se na koncepčních činnostech, a to i v oblasti komunitního plánování a projektování sociálních služeb. Škola je dlouholetým členem jak Asociace vyšších odborných škol, tak Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Nově pak členem Asociace konceptu Snoezelen České republiky. Členství v asociacích přispívá k jejímu dalšímu rozvoji.

10 Pozvánka na exkurzi VOŠS ve spolupráci s CK Exotour (Mgr. Eliška Retková) pořádá exkurzi pro studenty všech forem studia VÁNOČNÍ WROCLAW Wroclaw město setkávání a trpaslíků Čtvrté největší město Polska leží na řece Odře a jedinečnou idylickou atmosféru tvoří více než 100 mostů a lávek, které jsou kouzelně zavěšeny nad řekou. Díky své poloze je město nazýváno Benátkami severu. Symbolem města se stali trpaslíci, jejichž bronzové sošky zdobí různé části města a vypráví svůj příběh vztahující se k městu. Při hledání trpaslíků objevíte krásné uličky a zažijete neopakovatelnou atmosféru a spoustu zážitků. Kdy Pátek Odjezd Program Cena 6:00 od DKMO Návštěva historického centra Wroclavi. Most Pokoju a Most Grunwaldzki, nejstarší část města Domský ostrov s Katedrálou sv. J. Křtitele (Vratislavský dóm), opera, radnice, univerzita, Rynek - vánoční trhy na jednom z nejstarších náměstí v Evropě, možnost nákupů. 550 Kč Přihlášky Jana Kořistková, kabinet č. 246 Stačí nahlásit jméno, příjmení, rodné číslo (nutné pro cestovní pojištění) a přinést 550 Kč. Neváhejte a přihlaste se včas, protože počet míst je omezen. Rozhodující pro účast na zájezdu je datum zaplacení ceny zájezdu. Jana Kořistková, garant Sekce cizích jazyků Vánoční Wroclaw Zimní pohádka ve Wroclawi

11 Kaleidoskop sociální práce aneb Poznáváme se navzájem CENTRUM PRACOVNÍ ČINNOSTI Zařízení poskytuje služby sociální prevence v sociálně terapeutických dílnách. Centrum pracovní činnosti mohou navštěvovat ženy i muži s lehkým až těžkým mentálním postižením od 18 let věku, kteří z důvodu svého postižení nenacházejí uplatnění v běžném životě a na trhu práce. Posláním služby je nabídnout těmto lidem možnost tvořit a být užitečný, rozvíjet své rukodělné schopnosti, získat náplň a řád pro přebytek volného času a pomoci jim překonat nedobrovolnou osamělost v přátelském a chápajícím prostředí. Klienti, kteří k nám docházejí, si vedle pracovních dovedností a návyků osvojují rovněž zásady společenského chování a jsou vedeni k větší samostatnosti, vytrvalosti a zodpovědnosti. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, respektujeme jeho potřeby, přání, zájmy, možnosti a zdravotní omezení. V současné době v zařízení funguje celkem pět sociálně terapeutických dílen. V dílně domácích prací se klienti věnují nácviku různých činností souvisejících s úklidem, které využijí ve svém každodenním životě. Někteří si zde poprvé vyzkoušejí třeba praní v automatické pračce nebo žehlení prádla. Na získání větší samostatnosti v běžném životě se zaměřujeme také v dílně vaření. Klienti se seznamují se základy přípravy jídel studené i teplé kuchyně. S tím souvisí výběr a nákup potravin, orientace v obchodě, pochopení funkce a hodnoty peněz, základy stolování a hygieny v kuchyni a další. I ti, kteří dosud nebyli políbeni kulinářským uměním, nyní zjišťují, že vaření může být zábavné a s nadšením vyrábějí rozličné dobroty. V šicí dílně se uživatelé učí pracovat s jehlou, nůžkami a různým textilním materiálem. Oblíbenou činností je nejen vyšívání, ale také tkaní koberců, které mají na prodejních výstavách velký úspěch. V dřevodílně jsou uživatelé vedeni zejména ke zručnosti při používání různého pracovního nářadí, které je potřebné v běžném životě, jako např. pilka, kladívko, hoblík, kleště a jiné. Velmi kreativní dílnou s širokou škálou činností je aranžovna. Snažíme se zde rozvíjet estetické cítění, tvořivost, zručnost, trpělivost, jemnou motoriku. Klienti pracují s barvami, papírem, plastem, keramickou hlínou nebo přírodními plodinami. Pokud Vás naše zařízení zaujalo, neváhejte a přijďte se k nám podívat! Adresa: Holvekova 611/38b Ostrava Kunčičky Více informací naleznete na Naše výrobky Naše výrobky

12 Všechny děti potřebují rodinu Rodinné a komunitní centrum Chaloupka, které sídlí v areálu MŠ Repinova v Ostravě, oslaví v letošním roce 10 let svého trvání. Možná znáte její jméno v souvislosti s pestrou nabídkou různých aktivit pro děti, jejich rodiče, seniory i cizince. S aktuálním pravidelným programem rodinného centra se můžete seznámit v inzerátu uveřejněném v tomto vydání. Chaloupka však kromě toho nabízí také širokou škálu pomoci pro rodiny, které se dostanou do složité životní situace. Pomoc je také nabízena maminkám, které si občas nedokážou poradit s výchovou svých dětí, těm, které mají občas problémy v partnerství nebo prostě jen tak si potřebují popovídat a ujasnit myšlenky a tím si ulehčit v životních situacích. Těmto všem pomáhá zkušený rodinný sociální poradce a to zdarma při osobních individuálních konzultacích. Také tým sociálních pracovnic Chaloupky už několik let pomáhá všude tam, kde je potřeba. Rodinné a komunitní centrum Chaloupka je doprovázející organizací pro více jak 50 pěstounských rodin. V našem rodinném centru působí Klub náhradních rodin, v němž se setkávají rodiče s dětmi v náhradní rodinné péči. Právě práce s pěstouny a jejich rodinami tvoří stěžejní náplň činnosti týmu našich sociálních pracovnic. Pomohou s hospodařením v domácnosti, s finanční gramotností, s problematickou výchovou dětí, s hlídáním dětí v mimořádných situacích, asistují při řešení problémů na úřadech, soudech, u lékaře nebo ve škole, zajistí pomoc psychologa nebo právníka. Jejich přítomnost a odborné rady mají nemalou hodnotu a význam a pomáhají eliminovat nejen stávající, ale řešit také následné problémy. Velmi oblíbenou činností jsou také vzdělávací a aktivizační programy, kterých se děti z pěstounských rodin účastní. Po celý rok pro ně připravujeme bohaté kulturní a sportovní programy, které děti opravdu milují a na které se hodně těší. V rámci projektu Sportem proti nudě, realizovaném díky podpoře Statutárního města Ostrava, navštěvujeme sportovní kluby a představujeme dětem sportovní aktivity tak, abychom je podpořili ve zdravém způsobu trávení volného času. Vyvrcholením aktivit pro děti je strávení několika dnů na pobytovém táboře a v letošním roce tomu nebylo jinak. Rodinné a komunitní centrum Chaloupka Ostrava pořádalo na začátku prázdnin týdenní pobytový tábor na horách pro děti z pěstounských rodin. Tábor byl realizován v krásném prostředí pohoří Beskyd na Morávce v penzionu U Přehrady. Dvacet dětí ve věku od pěti do patnácti let prožilo nádherný týden. O jejich zábavu a bezpečí pečovalo pět zaměstnanců naší organizace, kteří mají dlouholetou praxi v práci s dětmi nebo jsou přímo pedagogové. Vědecké výzkumy jednoznačně prokázaly, že pro vývoj dítěte je nesmírně důležitá možnost vyrůstat v harmonickém prostředí rodiny. V České republice však žije více než 9000 dětí v ústavní péči, což naši zemi řadí mezi evropské státy s nejvyšším procentem dětí vyrůstajících mimo přirozené rodinné prostředí. Chaloupka díky zkušenostem a velké pomoci pěstounským rodinám hledá také nové pěstouny pro děti, které nemají to štěstí žít v rodinách. Pokud byste se o pěstounství chtěli dozvědět více, potřebovali zkonzultovat, zda se stát pěstounem nebo přímo pomoci se pěstounem stát, pak se vám budeme osobně věnovat a touto cestou vás provázet. Jistě budete se mnou souhlasit, že všechny děti potřebují lásku a šťastnou rodinu. Ne všichni mají ale to štěstí a my jsme tu proto, abychom štěstí vyšli naproti a pomohli. Připojte se i vy a pomozte nám najít rodiny, které sníží počet dětí v ústavní péči. Edita Kozinová, ředitelka RKC Chaloupka, z.s. Veselé skotačení dětí ve skákacím hradě V klubovně se často hrají různé deskové hry

13

14

15 Dobrovolník je ten.. kdo nezištně věnuje trochu svého času jiným.kdo si radši popovídá s lidmi, než aby sám doma sledoval film o lidech.kdo nelituje strávené hodinky s člověkem, který je na tom možná hůř než on.kdo rád poznává nové lidi a jejich životní příběhy Středisko SILOE Ostrava, centrum denních služeb, odlehčovací služby hledá dobrovolníky pro společnost lidí s poruchami paměti. Bližší informace: Bc. Jaroslava Kopecká: Rolnická 55, Ostrava Nová Ves I malá (nejmenší) věc co dáme druhému je nekonečně víc, než nic. (Jitka Zgola)

16 TYFLOSERVIS, o.p.s. OSTRAVA Již 23 let poskytujeme služby lidem se zrakov ým postiž ením v rámci celé České republiky prostřednictvím 13. krajských ambulantních středisek. Jedno z těchto středis ek sídlí v centru Ostrav y, na Sadové ulici, v blízk osti Kom ensk ého sadů. Za klienty v yjíždí pracovníci do terénu v rámci celého M oravskoslezského kraje. Služby jsou poskytovány bezplatně. Každý čtvrtek je od 10 18hod. ve středisku ambulantní den, kdy si mohou po předchozí telefonické domluvě zájemci o služby přijít v yzkoušet optické a kompenzační pomůcky, poradit se nebo si domluvit individuální kurz. Lidé, k teří vlivem nějak é nenadálé životní události, ať už nem oci nebo úrazu, př ijdou o m ožnost orientovat se pom ocí zrak u, se ocitají v nelehk é situaci. Ab y b yli schopni si co nejvíc e k aždodenníc h činností obstarat s am ostatně a bez pom oci, m usí se uč it dovednostem, k teré jim um ožní orientovat se na zák ladě v yužití k om penzačních pom ůcek a sm yslů. Tyfloservis o.p.s. nabízí těmto lidem a jejich rodinám službu sociální rehabilitace a zrakové terapie. V rám ci sociální rehabilitace m ůže člověk s postižením zrak u absolvovat nác vik prostorové orientac e, k dy se naučí pohybovat s průvodcem a s bílou holí na trasách, k teré v yuží vá např. k cestě do obchodu, k lék aři nebo na zastávk u MHD. Tato služba je mezi klienty nejvyužívanější. Mezi dalš í služb y nabízené T yf los ervisem patří dlouhodobé k urzy, k teré sm ěřují k nácviku sebeobsluhy (domácí práce úklid, vaření, praní prádla apod.), nácviku psaní na stroji a klávesnici PC, v ýuce psaní a čtení Braillova bodového písma nebo nácviku vlastnoručního podpisu. Zrak ová terapie pak spočívá zejm éna v poradenství o dostupn ých optick ýc h pom ůck ách, pom oci při v ýběru, odzk oušení, zaučení a m ožnos tech j ejich získ ání. Prac ovníc i T yfloservisu se prostředn ictvím k urzů a odborně veden ých intervenc í snaží rozvíj et ak tivitu slabozrak ých a nevidom ýc h k lientů tak, ab y b yli v co nej v yšší m ožné m íře soběstační. Služb y jsou posk ytován y v rám ci dlouhodob ých individuálně plánovan ýc h k urzů nebo jednorázových interven cí a k ontak tů, zam ěřenýc h zejm éna na poradenství v oblasti k om penzačních pom ůcek. Cílovou skupinou klientů jsou lidé od 15 let věku s těžkou zrakovou vadou nebo s kombinovaným handicapem. Veřejnos ti T yfloservis nabízí přednášk y, sem ináře a zážitk ové ak ce, na k terých s e lidé m ohou dozvědět více o problem atic e zrak ového znevýhodnění, o zásadác h k om unik ace a získ at tak náhled na život osob se zrak ovou vadou nebo o tom, jak efek tivně pom oci nevidom ém u člověk u, k terého potk ají na ulic i. Kontaktní informace Tyfloservis o.p.s Krajské ambulantní středisko Sadová 1577/ Ostrava tel web:

17 Čmeláček - Klub rodičů a přátel postižených dětí je nezisková organizace, která se snaží zpříjemnit život rodičům postižených dětí i jejich ratolestem. Zázemí má naše sdružení v Paskově, kde budujeme v přízemních prostorách rodinného domu denní stacionář. Pořádáme výlety, víkendové a ozdravné pobyty, letní tábory, vyjížďky na koních v jízdárně ale také letní pobyty v zahraničí. V současné době plánujeme podzimní tábor v přírodě v Jeseníkách a víkendovou akci v měsíci listopadu. V prosinci nás čeká Mikulášská a Vánoční besídka s rozsvícením vánočního stromečku. Na našich akcích se rodiče sejdou, popovídají si o problémech, vymění si rady a zkušenosti. Děti si najdou nové kamarády, na které se při dalších akcích těší, zažijí spolu něco zajímavého a něčemu se také přiučí. Našim předsedou je MUDr. Jaroslav Hájek, který je zástupce přednosty Onkologické kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě - Porubě a hlavně jeho zásluhou vzniklo užitečné sdružení, které pomáhá jak dětem, tak také rodičům. Čmeláček se snaží začlenit postižené osoby do běžného života a najít jim také pracovní uplatnění, organizujeme semináře a přednášky ohledně pedagogiky a lékařství. Případní sponzoři, kteří by chtěli naše sdružení podpořit ať už finančně či materiálově se mohou ozvat na níže uvedené kontakty. Čmeláček - Klub rodičů a přátel postižených dětí Mitrovická Paskov tel: Grilování - Zahájení nového školního roku

18 COOL léto bez velkých investic (jak se odstěhovat na léto třeba do Londýna jen za Kč) Kdo by nechtěl zažít léto v cizích zemích plné dobrodružství, cestování, nových přátel, návštěv světových velkoměst, lenošení u moře a výletů na zajímavá místa? Zkuste si představit, že tato možnost se nabízí. Že to stojí spoustu peněz? Ano i ne. Zkuste si představit, že existují i příležitosti, které umožňují prožít COOL léto v zahraničí samostatně, bez rodičů, bez velkých investic a k tomu získat spoustu praktických zkušeností a poznat nové země tak, jak to žádná klasická cestovní kancelář nenabízí. A jaké možnosti to jsou? Je jich spousta a COOLAGENT je přináší mladým lidem z ČR a SR již 20. sezonu! Stačí si vybrat tu, která vám vyhovuje nejvíce: - AU PAIR EVROPA: Letní programy Au Pair Evropa jsou nejoblíbenější zejména ve Velké Británii včetně Londýna, ve Francii včetně francouzské Riviéry a Paříže a ve Španělsku včetně Mallorky a Costa del Sol. V těchto zemích jsou šance na nalezení rodiny nejvyšší. Vhodné jsou pro zájemkyně nad 18 let. Letní programy trvají 2-4 měsíce a jsou flexibilní, nejvyšší šanci na nalezení rodiny mají ty zájemkyně, které mohou odcestovat už koncem května či co nejdříve v červnu. Rodin pro kluky bývá velmi málo, a proto je perspektivnější, když si vyberou jiný typ programu. Poplatek za zprostředkování se v COOLAGENT hradí až po nalezení rodiny (předem se hradí jen registrace 400 Kč), a tak se určitě vyplatí zkusit to. Au Pair (to určitě víte) neplatí za ubytování a stravu a dostává kapesné, např. v Británii min. 65 liber týdně. - PROGRAMY PRACOVNÍ PRAXE: Tyto programy jsou vhodné pro zájemce od 18 let, kteří chtějí léto využít k tomu, aby získali praktické zkušenosti do svého CV a zlepšili si cizí jazyk. Pozice pro praxi jsou zejména v cestovním ruchu, oblíbené jsou programy v Řecku, ve Španělsku včetně Mallorky a Menorky, ve Velké Británii a pro vysokoškoláky i program Work and Travel v USA. Praxe jsou placené, takže účastníkům se minimálně vrátí náklady, které do vycestování investují (a často si přivezou i něco navíc nebo získají prostředky pro další cestování po ukončení pobytu). Tyto programy vždy zahrnují nalezení místa pobytu, pozice a ubytování předem (dle podmínek jednotlivých programů; vyjma W&T USA), předodjezdovou přípravu, praktické rady a instrukce pro vycestování, zajištění dopravy, kontakt a podporu zahraničního organizátora programu, handbook, mezinárodní certifikát o účasti v programu a možnost obracet se několik non-stop help-linek během pobytu v případě jakýchkoli dotazů či problémů. - LETNÍ STUDIUM JAZYKŮ V ZAHRANIČÍ: Žádný přehled by nebyl kompletní bez letních jazykových programů v zahraničí. Tyto programy jsou vhodné zejména pro mladší zájemce, kteří se kvůli věku zatím nemohou zúčastňovat programů pracovní praxe či Au Pair. Se studiem jazyků v zahraničí je spojená určitá finanční investice, při dobrém výběru a využití slevových akcí to však zdaleka nemusí být tolik, kolik si účtují některé jiné agentury. Víte, že můžete studovat angličtinu v Británii už od Kč / 2 týdny včetně ubytování (Bournemouth) nebo na Maltě za Kč / 2 týdny včetně ubytování (Swieqi)? Samozřejmostí jsou aktivity na volný čas, možnost výletů a mezinárodní certifikát o studiu v zahraničí. A na závěr alespoň jeden ohlas COOL klientky z předchozích let: Ahoj Coolagenti, zdravím ze Španělska. To se asi divíte, protože jak si určitě pamatujete, našli jste mi loni v létě rodinu v Brightonu v Anglii. Tam jsem také byla a bylo to super, dokonce tak, že jsme zůstali v kontaktu, a letos, protože odjížděli na celé léto do Malagy, mě vzali opět s sebou. Je to tu moc fajn, i když trochu víc horko než v Anglii :-), děcka jsou super a hlavně si mě už pamatovaly, takže se už tolik nestyděly jako loni. Rodina mi dokonca zaplatila letenku a příští týden jedeme na výlet na Gibraltar. Díky a mějte se fajn. Míša (publikováno se svolením autorky). O tom, jaké další konkrétní zkušenosti lze získat a jaké jsou další možnosti pro cestování a život v zahraničí bez velkých investic, jak strávit několik měsíců či dokonce let v Anglii, USA, Kanadě či Austrálii, potom zase někdy příště ;-) Spoustu detailů a ohlasů najdete také na COOLAGENT Tvoje cesta do světa

19

20 Nabízíme Studujícím v Ostravě - ubytování na Domově mládeže, který se nachází při naší domovské škole Obchodní akademii v Ostravě-Mariánských Horách, Karasova 16. Ubytování je kolejního typu (bližší informace: K pronájmu prostory s moderním zázemím pro konání konferencí, odborných seminářů (VOŠS, Zelená 40A, Moravská Ostrava). K pronájmu novou odbornou učebnu Snoezelen (prostor pro stimulaci smyslů). Učebna může být určena pro lidi s mentální retardací a kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra, s demencí apod. Vyloučeno není užití při paliativní péči, tlumení chronických bolestí. Jestli Vás zaujal obsah našich elektronických novin a zajímáte se o sociální práci, neváhejte a přijďte k nám studovat, protože sociální práce začíná u nás! Naši školu si můžete prohlédnout na webových stránkách, po individuální domluvě nebo při Dni otevřených dveří dne , na který Vás srdečně zveme. Do 1. ročníků přijímáme bez přijímacích zkoušek. Pokud již praktikujete v oblasti sociální práce, získáváte body navíc. Těšíme se na setkání s Vámi! Newsletter, elektronické školní noviny VOŠS Ostrava číslo 1/2014 vychází Tvůrčí tým: Marcela Tomčíková, Ing. Eva Zátopková a kol. Newsletter zasíláme elektronicky spolupracujícím organizacím Před uzávěrkou dalšího čísla vás vyzveme k zaslání příspěvků (pozvánek a jiných materiálů) v délce maximálně 15 řádků, příp. fotografií (s popisem a uvedením autora nebo zdroje) Neneseme odpovědnost za obsah příspěvků ani kvalitu fotografií zaslaných dopisovateli Archiv Newslettru najdete na

Kalendář akcí VOŠS 2015/2016

Kalendář akcí VOŠS 2015/2016 Ročník 3 Číslo 2 /2015 Nalaďte se vánočně Kalendář odhazuje poslední listy, stejně jako lípa před Vyšší odbornou školou sociální na Zelené ulici v Ostravě. Do konce roku jich zbývá tolik, že se dají spočítat

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Kalendář akcí VOŠS 2015/2016

Kalendář akcí VOŠS 2015/2016 Ročník 3 Číslo 3 2015/2016 Jak na Nový rok, tak po celý rok Známé přísloví Jak na Nový rok, tak po celý rok říká, že úspěch celého roku je přímo úměrný tomu, jak do něj vykročíme, jak ho uchopíme, zda

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Název: Terénní program, Člověk v tísni o. p. s Šafaříkova 24, Praha Svaz bojovníků za svobodu 68 37701 Rokycany Telefon služby +420 777787691, +420 739220905 Terénní pracovnice:

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Období: rok 2014 Základní údaje: Název organizace: Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Sídlo organizace: Mitrovická 260, 739 21

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

SNOEZELEN KONCEPT VZDĚLÁVÁNÍ, KONZULTACE, SUPERVIZE, NÁVRHY, DESIGN A REALIZACE. www.bazalsnuz.cz

SNOEZELEN KONCEPT VZDĚLÁVÁNÍ, KONZULTACE, SUPERVIZE, NÁVRHY, DESIGN A REALIZACE. www.bazalsnuz.cz SNOEZELEN KONCEPT VZDĚLÁVÁNÍ, KONZULTACE, SUPERVIZE, NÁVRHY, DESIGN A REALIZACE www.bazalsnuz.cz SNOEZELEN PROSTŘEDÍ NA KLÍČ OD NÁVRHU PO REALIZACI VČETNĚ ZAŠKOLENÍ PERSONÁLU MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich obtížné životní

Více

Sociální práce začíná u nás!

Sociální práce začíná u nás! Ročník 4 Číslo 1 2016/2017 Studujte u nás a zažijete Stáže v zahraničí Vernisáž s výstavou kreseb Pavly Vlachové - Radost Besedu o dobrovolnictví Představení organizací věnujících se péči o nevidomé a

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. TyfloCentrum Brno, o. p. s. poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji Chaloupkova 3, 612 00 Brno, www.centrumpronevidome.cz, tel. 515 919 770, vedeni@tyflocentrumbrno.cz 6. týden

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež ODBORNÁ PRAXE SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D Zařízení pro děti a mládež Hlavním obsahovým okruhem odborné praxe ve 3. ročníku tvoří téma Péče o dítě. Praktická výuka probíhala jako průběžná

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Mgr. Helena Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami

Mgr. Helena Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami Mgr. Helena Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami Pilíře Vlastní zážitky k pochopení těch, kterým chceme připravit služby na míru Komunikace Sdílení

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková STUDIJNÍ POBYT Místo: Richard Language College Bournemouth Jméno: Šárka Kurková Spolupráce před výjezdem Aby se uskutečnila tato cesta, byla potřeba spolupráce řady lidí. Organizační tým, poskytl dostatečný

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Azylový dům pro matky s dětmi Budečská

Azylový dům pro matky s dětmi Budečská Popis realizace poskytované sociální služby Azylový dům pro matky s dětmi Budečská Tento dokument je soubor informací o této sociální službě. Další informace je možno poskytnout a dotazy zodpovědět telefonicky,

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

REALIZAČNÍ TÝM. Název subjektu (Musí odpovídat záznamu ze záložky Subjekty projektu Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 42.

REALIZAČNÍ TÝM. Název subjektu (Musí odpovídat záznamu ze záložky Subjekty projektu Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 42. REALIZAČNÍ TÝM PS: Odborný garant pro začlenění žáků s OMJ, úvazek 20 % 9 380,00 / měsíc vč. odvodů 20 % 23 měsíců Odborný garant pro začlenění žáků s OMJ bude: - hlavní osoba primárně zodpovědná za integraci

Více

Tranzitní program. JÚŠ a občanské sdružení Asistence

Tranzitní program. JÚŠ a občanské sdružení Asistence Tranzitní program JÚŠ a občanské sdružení Asistence Pojem Tranzitní program TP ze školy do práce TP ze školy do života TP v širším pojetí služeb ( sociální, rehabilitace, osobní asistence?.. TP ze školy

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09_15 Zaměstnání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk a svět

Více

Vzdělávací pobyt pro děti s rodiči ( přednostně pro děti z terapeutických klubů)

Vzdělávací pobyt pro děti s rodiči ( přednostně pro děti z terapeutických klubů) Vzdělávací pobyt pro děti s rodiči ( přednostně pro děti z terapeutických klubů) s cílem prohloubit a rozšířit integraci mezi dětmi a rodiči a vybavit rodiče potřebnými kompetencemi. Identifikovat a reagovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES Evropské služby zaměstnanosti www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES vznik 1993, iniciátor a koordinátor Evropská komise Od r. 2004 je EURES v ČR také součástí veřejných

Více

Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním

Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním Kvadru o.p.s. nezisková organizace Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním Kvadru o.p.s. byla založena v roce 2010 a poskytuje služby tělesně postiženým lidem, upoutaným na invalidní vozík

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

1. Jsem: a) slabozraká/ slabozraký b) těžce slabozraká nebo prakticky nevidomá/ těžce slabozraký nebo prakticky nevidomý c) nevidomá/ nevidomý

1. Jsem: a) slabozraká/ slabozraký b) těžce slabozraká nebo prakticky nevidomá/ těžce slabozraký nebo prakticky nevidomý c) nevidomá/ nevidomý Příloha č. 1 : dotazník k diplomové práci Vážená studentko, vážený studente, tento dotazník je anonymní a je určen studentům s postižením zraku, kteří studují na vysokých školách. Cílem dotazníku je analyzovat

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY Bc. Anna Frantalová Občanské sdružení Boii o. s., Nasavrky Porada ředitelů základních škol, samostatných školních jídelen a pracovníků ORP 14. 15. 11.

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY!

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Pojďte do školky!, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0007 NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Porada ředitelů mateřských škol, Seč 18.11. 2013 Projekt Pojďte do školky! : datum zahájení:

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více