ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/ Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována v rámci projektu OP VK.

2 Obsah Základní informace o škole Charakteristika Školního vzdělávacího programu Odborné pracovny Stravování ve školní jídelně Školní družina Školní kroužky (odpolední činnosti) Projekty školy Metodické a konzultační centrum Čím se můžeme pochlubit Kontakty

3 Základní informace o škole Základní škola Zlín, Mostní byla založena k jako 2. Zvláštní škola ve Zlíně. Vlivem organizačních změn a postupnému úbytku dětí byla v roce 2000 sloučena s 1. Zvláštní školou ve Zlíně Prštném. Dne byla ke škole připojena také Základní škola při zdravotnickém zařízení pracující při dětském oddělení Krajské nemocnice T. Bati, Zlín. V této souvislosti došlo ke změně názvu školy na: Základní škola Zlín, Mostní

4 V posledních letech stále dochází k postupnému snižování počtu žáků ve škole. Ve školním roce 2013/2014 je zde zapsáno 62 žáků, se kterými pracuje v 8 třídách 1. a 2. stupně celkem 12 speciálních pedagogů a 1 vychovatelka školní družiny. Po celou dobu své existence škola poskytovala a dosud poskytuje vzdělávání žákům s lehkým mentálním postižením, středně těžkým mentálním postižením nebo s více vadami. Rozvíjí jejich vědomosti, dovednosti a návyky, které následně uplatní v praktickém životě. Škola je plně organizovaná základní škola s 1. a 2. stupněm, jedním oddělením školní družiny a školní jídelnou.

5 Žáci se zdravotním postižením se zde vzdělávají ve třídách ročníku, kde jsou v každé třídě v maximálním počtu do 14 žáků. V rámci skupinové integrace je ve škole jedna třída základní školy speciální, kde se vzdělávají žáci s těžším stupněm mentálního postižení. Po celou dobu výuky se žákům věnují speciální pedagogové, kteří uplatňují individuální přístup ke všem žákům. Zohledňují rozdílné rozumové schopnosti žáků i odlišnost prostředí, ze kterého k nám přicházejí. Obsah výuky, formy a metody práce se žáky odpovídají jejich vzdělávacím potřebám, schopnostem a možnostem. K hlavním vyučovacím předmětům patří kromě jazyka českého a matematiky také pracovní vyučování, které probíhá v odborných dílnách. Zde se žáci pod dohledem zkušených pedagogů seznamují s různými pracovními technikami a činnostmi a připravují se na vstup do Odborných učilišť.

6 Charakteristika Školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola pro život umíme si poradit je zpracován pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Rozsah učiva vychází z nutnosti přizpůsobit výuku současným podmínkám a požadavkům žáků. Hlavním cílem je dosažení co nejvyšší možné úrovně základního vzdělávání s přihlédnutím k možnostem a schopnostem jednotlivců. Vzdělávací cíle školy: vedeme žáky k samostatnosti, toleranci a ohleduplnosti rozvíjíme a upevňujeme získané vědomosti na základě názorných a konkrétních ukázek vytváříme atmosféru vzájemné důvěry, otevřenosti a tolerance posilujeme pozitivní vztah k manuálním činnostem rozvíjíme a usměrňujeme osobnost žáka učíme žáky pracovat samostatně i v týmu vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních technologií

7 Odborné pracovny Vybavení školy po stránce prostorové je plně vyhovující pro výchovu a vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením. Ve škole jsou pro výuku využívány odborné pracovny vybavené moderním zařízením: počítačová učebna, kde je 13 PC dvě učebny s interaktivní tabulí Pro výuku pracovního vyučování žáci využívají: keramickou dílnu šicí dílnu cvičnou kuchyňku dřevo-dílnu školní zahradu

8 V rámci tělesné výchovy mohou učitelé i žáci využívat: tělocvičnu posilovnu školní hřiště Stravování ve ŠJ Součástí školy je také školní jídelna, ve které se mohou stravovat všichni žáci a zaměstnanci školy. Během července a srpna 2013 proběhla rozsáhlá rekonstrukce prostor školní kuchyně a školní jídelny. Od nového školního roku 2013/2014 probíhá stravování v již nových, moderně zrekonstruovaných prostorách.

9 Školní družina Pro žáky ročníku a žáky ze speciální třídy je v budově školy zřízeno jedno oddělení školní družiny, které zajišťuje ranní i odpolední provoz. Družina je umístěna v prvním patře hlavní budovy v jedné místnosti, která je prostorově řešena na část odpočinkovou a pracovní. Hlavním náplní je: aktivní využití volného času dětí spolupráce mezi dětmi, kamarádské a slušné chování, smysl pro fair-play, rozvoj hrubé a jemné motoriky při fyzické aktivitě, soutěžích a hrách, zvýšení sebevědomí, schopnost sebeobsluhy a samostatnost, odvaha, rozvoj komunikačních schopností, vyjadřování i naslouchání, upevňování a rozšiřování znalostí

10 Školní kroužky odpolední činnosti V odpoledních hodinách mohou žáci trávit aktivně svůj volný čas v rámci rozsáhlé nabídky školních kroužků, které při škole pracují. Aktuální nabídka školních kroužků se v daném školním roce mění na základě zájmu žáků a možností školy. Ve školním roce 2013/2014 si žáci mohou vybrat z kroužků: vaření keramika fotbal florbal počítačový pohybověrelaxační muzikoterapie dramaterapie arteterapie

11 V rámci rozšířené spolupráce s rodiči pořádáme 2x ročně v listopadu a květnu odpolední rukodělné tvoření s názvy Předvánoční tvoření, Dárek pro maminku.

12 Projekty školy Projekty školy dotvářejí obsah vzdělávacího procesu. Jejich příprava, realizace a evaluace zvyšují efektivitu vyučování, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů i žáků. Školní projekty Den Země Týden zdraví Recitační soutěž Velikonoční vajíčko Ochrana člověka za mimořádných okolností Bezpečnost silničního provozu Cesta není hřiště

13 Projekty podpořené z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci OP VK: Všichni máme stejnou cestu Krok za krokem k moderní škole Do života bez obav Připraveni pro život Škola pro život umíme si poradit

14 Metodické a konzultační pracoviště Při škole pracuje již druhým rokem Metodické a konzultační centrum, jehož plně kvalifikovaní pracovníci poskytují žákům školy a jejich rodičům odborné služby z oblasti speciální pedagogiky, logopedie a psychologie a zajišťují metodickou podporu pedagogům školy při práci s žáky se zdravotním postižením. Pracují zde: školní psycholog speciální pedagog logoped

15 Čím se můžeme pochlubit řadou školních miniprojektů v průběhu školního roku Nebojte se nemocnice Netradiční olympiáda Dopravní výchova Soutěž zručnosti a dovednosti zajímavými environmentálními aktivitami Stromeček pro zvířátka Den Země celoročními odpoledními sportovními akcemi Mezitřídní turnaj v malé kopané Meziškolní turnaj ve florbalu poznávacími a sportovními pobyty žáků v přírodě Lyžařský kurz 3denní poznávací pobyt na Březůvkách výbornými výsledky žáků ve výtvarných soutěžích preventivními výukovými programy Kamarádství Policista je můj kamarád Vztahy ve třídě

16 Kontakty Vedení školy: ředitelka školy: manažer projektu: zástupkyně ředitelky školy: koordinátor Centra : Mgr. Věra Kundratová Mgr. Věra Kundratová Mgr. Michaela Fenclová Mgr. Irena Langerová Adresa školy: Základní škola Zlín, Mostní Mostní 2397 Zlín telefon: mobil: webové stránky:

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Mrázkova 700/III Soběslav 392 01 1. Identifikační údaje 1.1 Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 9. PROVOZNÍ ŘÁD 2012 Mgr. Miroslava Malenovská, ředitel školy Mgr.

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální TVOŘIVÁ ŠKOLA Motivační název OBSAH 1. Identifikační údaje... 4

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Příloha ŠVP pro obor vzdělání Základní školy speciální Obsah 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Základní informace... 4 2.2. Popis budovy... 4 2.3. Vybavení školy... 4 2.4. Možnosti školy... 5 2.5. Charakteristika pedagogického

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. CESTA - Montessori

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. CESTA - Montessori Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - Montessori 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - Montessori ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA Praha 6, Rooseveltova 8/169 Ředitelka Mgr. Eva Klípová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ Obsah

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-306/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace Sídlo 594 44 Radostín

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 1. stupeň Pomoz mi,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Identifikační údaje Název ŠVP: KOLEM SEBE ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV Údaje o škole: Základní škola Na rovině Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč 533

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie školní vzdělávací program Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - Kopie "Oáza" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně poznáváme svět Verze z 22. 06. 0007 Platnost od 3. 9. 2007 Obsah 1 Identifikační údaje

Více