TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTU"

Transkript

1 TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU: Rodinný dům s komíny SCHIEDEL JMÉNO A PŘIJÍMENÍ AUTORA: Luděk Šimoník JMÉNO A PŘIJÍMENÍ VEDOUCÍHO PROJEKTU: ing. Libor Dubčák NÁZEV ŠKOLY: Střední průmyslová škola Zlín, obor stavebnictví MOTTO: JEDNODUCHOST, LEHKOST, SOUČASNOST ZDŮRAZNĚNÍ ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ: Mým záměrem bylo navrhnout rodinný dům, který svým vzhledem zapadá do okolní krajiny a současně ji rozvíjí. Dům, který i přes svůj jednoduchý půdorys působí komfortně a maximálně vyuţívá vnitřní prostor. Dům je z větší části vloţen do terénu, ovšem zbylá část tvoří konzolu, která vystupuje do prostoru a tím navozuje pocit lehkosti celého domu. Významným prvkem jsou dva viditelné, nerezové komíny KERASTAR firmy SCHIEDEL, které mimo svoji nejdůleţitější činnost, odvodu spalin, tvoří také výrazný architektonický prvek, který dotváří celý vzhled budovy a působí současně a moderně. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Dům je řešen jako nízkoenergetický, i proto je většina domu tvořena dřevěnou konstrukcí (1NP,2NP). Zbylá část domu, konkrétně suterén a strop suterénu jsou z betonových tvárnic resp. ţelezobetonové monolitické konstrukce zateplené polystyrenem. 1

2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: NÁZEV PROJEKTU: Rodinný dům s komíny SCHIEDEL JMÉNO A PŘIJÍMENÍ AUTORA: Luděk Šimoník JMÉNO A PŘIJÍMENÍ VEDOUCÍHO PROJEKTU: ing. Libor Dubčák NÁZEV ŠKOLY: Střední průmyslová škola Zlín, obor stavebnictví 2. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE VYTÁPĚNÍ: Zdroje tepla jsem se snaţil zvolit, takové aby splnily vysoké novodobé standardy ekologie a následné ekonomičnosti provozu. Z tohoto důvodu jsem jako hlavní zdroj tepla zvolil tepelné čerpadlo, které je i přes své počáteční náklady dobrou investicí do budoucna. Jako podpůrný, zdroj jsem navrhl plynový kotel a krbovou vloţku s výměníkem. Odvod spalin těchto zdrojů (plynového kotle, krbové vloţky) je zajištěn komíny firmy SCHIEDEL. Všechny tyto zdroje jsou svedeny do společného rozvaděče, kterým je moţno volit zdroj tepla. Celá tato soustava zdrojů tepla je pojištěna generátorem elektrické energie v případě výpadku el. proudu. OHŘEV TUV (PITNÉ VODY): Je zajištěn plynovým kotlem s moţností ohřevu přes tepelné čerpadlo s vyuţitím nepřímotopného zásobníku vody. 2

3 3. VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU, POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA dle ČSN EN 12831, ČSN a STN Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te : C Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m : 6.8 C Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 : 1.45 Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m : 18.9 C Půdorysná plocha podlahy objektu A : Exponovaný obvod objektu P : Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V : m m m3 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu : 0.0 % Typ objektu : bytový Číslo podlaţí : 1 Název podlaţí : 1PP Číslo místnosti : 1 Název místnosti : úloţné pros Půd. plocha A : 35.6 m2 Objem vzduchu V : 85.5 m3 Exp. obvod P : 26.0 m Počet na podlaţí : 1 Teplota Ti : 15.0 C Typ vytápění : převaţující přirozená konvekce 2 suterenní stě e = W/K 2 suterenní stě Gw= W/K 6 podlaha v sut Gw= W/K 5 podlaha nad s f,i = W/K Ztráta prostupem Fi,T : 536 W, tj % z celkové ztráty prostupem objektu Ztráta větráním Fi,V : 436 W, tj % z celkové ztráty větráním objektu Ztráta celková Fi,HL : 972 W, tj % z celkové ztráty objektu Číslo podlaţí : 1 Název podlaţí : 1PP Číslo místnosti : 2 Název místnosti : technická m Půd. plocha A : 9.2 m2 Objem vzduchu V : 22.1 m3 Exp. obvod P : 12.4 m Počet na podlaţí : 1 Teplota Ti : 15.0 C Typ vytápění : převaţující přirozená konvekce 2 suterenní stě Gw= W/K 6 podlaha v sut Gw= W/K 5 podlaha nad s f,i = W/K 3

4 Ztráta prostupem Fi,T : 47 W, tj. 1.2 % z celkové ztráty prostupem objektu Ztráta větráním Fi,V : 113 W, tj. 4.1 % z celkové ztráty větráním objektu Ztráta celková Fi,HL : 160 W, tj. 2.4 % z celkové ztráty objektu TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č. 1 Ztráta prostupem Fi,T : 583 W, tj % z celkové ztráty prostupem objektu Ztráta větráním Fi,V : 549 W, tj % z celkové ztráty větráním objektu Ztráta celková Fi,HL : 1132 W, tj % z celkové ztráty objektu Číslo místnosti : 101 Název místnosti : zádveří Půd. plocha A : 6.1 m2 Objem vzduchu V : 14.5 m3 Exp. obvod P : 10.2 m Počet na podlaţí : 1 1 Stěna obvodov e = W/K vstupní dveře e = W/K 3 střecha e = W/K 4 podlaha Gw= W/K 9 stěna vnitřní f,i = W/K Ztráta prostupem Fi,T : 102 W, tj. 2.7 % z celkové ztráty prostupem objektu Ztráta větráním Fi,V : 86 W, tj. 3.2 % z celkové ztráty větráním objektu Ztráta celková Fi,HL : 189 W, tj. 2.9 % z celkové ztráty objektu Číslo místnosti : 102 Název místnosti : chodba Půd. plocha A : 11.4 m2 Objem vzduchu V : 28.5 m3 Exp. obvod P : 23.4 m Počet na podlaţí : 1 4 podlaha Gw= W/K 9 stěna vnitřní f,i = W/K dveře f,i = W/K 5 podlaha nad s f,i = W/K Ztráta prostupem Fi,T : 11 W, tj. 0.3 % z celkové ztráty prostupem objektu Ztráta větráním Fi,V : 169 W, tj. 6.2 % z celkové ztráty větráním objektu Ztráta celková Fi,HL : 180 W, tj. 2.7 % z celkové ztráty objektu 4

5 Číslo místnosti : 103 Název místnosti : obyvací pok Půd. plocha A : 50.7 m2 Objem vzduchu V : m3 Exp. obvod P : 27.8 m Počet na podlaţí : 1 1 Stěna obvodov e = W/K okno e = W/K okno e = W/K okno e = W/K 3 střecha e = W/K 4 podlaha Gw= W/K 5 podlaha nad s f,i = W/K Ztráta prostupem Fi,T : 1278 W, tj % z celkové ztráty prostupem objektu Ztráta větráním Fi,V : 754 W, tj % z celkové ztráty větráním objektu Ztráta celková Fi,HL : 2032 W, tj % z celkové ztráty objektu Číslo místnosti : 104 Název místnosti : kuchyně Půd. plocha A : 8.5 m2 Objem vzduchu V : 21.1 m3 Exp. obvod P : 10.4 m Počet na podlaţí : 1 1 Stěna obvodov e = W/K okno e = W/K 3 střecha e = W/K 4 podlaha Gw= W/K Ztráta prostupem Fi,T : 160 W, tj. 4.2 % z celkové ztráty prostupem objektu Ztráta větráním Fi,V : 126 W, tj. 4.6 % z celkové ztráty větráním objektu Ztráta celková Fi,HL : 286 W, tj. 4.4 % z celkové ztráty objektu Číslo místnosti : 105 Název místnosti : dětský poko Půd. plocha A : 11.4 m2 Objem vzduchu V : 28.5 m3 Exp. obvod P : 13.5 m Počet na podlaţí : 1 5

6 1 Stěna obvodov e = W/K okno e = W/K 3 střecha e = W/K 4 podlaha Gw= W/K 8 podlaha f,i = W/K 9 stěna vnitřní f,i = W/K Ztráta prostupem Fi,T : 208 W, tj. 5.4 % z celkové ztráty prostupem objektu Ztráta větráním Fi,V : 169 W, tj. 6.2 % z celkové ztráty větráním objektu Ztráta celková Fi,HL : 377 W, tj. 5.8 % z celkové ztráty objektu Číslo místnosti : 106 Název místnosti : dětský poko Půd. plocha A : 11.4 m2 Objem vzduchu V : 28.5 m3 Exp. obvod P : 13.5 m Počet na podlaţí : 1 1 Stěna obvodov e = W/K okno e = W/K 3 střecha e = W/K 5 podlaha nad s f,i = W/K Ztráta prostupem Fi,T : 169 W, tj. 4.4 % z celkové ztráty prostupem objektu Ztráta větráním Fi,V : 169 W, tj. 6.2 % z celkové ztráty větráním objektu Ztráta celková Fi,HL : 338 W, tj. 5.2 % z celkové ztráty objektu Číslo místnosti : 107 Název místnosti : úklidová mí Půd. plocha A : 7.5 m2 Objem vzduchu V : 18.8 m3 Exp. obvod P : 11.4 m Počet na podlaţí : 1 Teplota Ti : 15.0 C Typ vytápění : převaţující přirozená konvekce 1 Stěna obvodov e = W/K okno e = W/K 6

7 3 střecha e = W/K 4 podlaha Gw= W/K 9 stěna vnitřní f,i = W/K dveře f,i = W/K Ztráta prostupem Fi,T : 83 W, tj. 2.2 % z celkové ztráty prostupem objektu Ztráta větráním Fi,V : 96 W, tj. 3.5 % z celkové ztráty větráním objektu Ztráta celková Fi,HL : 179 W, tj. 2.7 % z celkové ztráty objektu Číslo místnosti : 108 Název místnosti : šatna Půd. plocha A : 7.9 m2 Objem vzduchu V : 19.7 m3 Exp. obvod P : 11.2 m Počet na podlaţí : 1 1 Stěna obvodov e = W/K 3 střecha e = W/K 4 podlaha Gw= W/K 9 stěna vnitřní f,i = W/K 9 stěna vnitřní f,i = W/K dveře f,i = W/K Ztráta prostupem Fi,T : 103 W, tj. 2.7 % z celkové ztráty prostupem objektu Ztráta větráním Fi,V : 117 W, tj. 4.3 % z celkové ztráty větráním objektu Ztráta celková Fi,HL : 220 W, tj. 3.4 % z celkové ztráty objektu Číslo místnosti : 109 Název místnosti : koupelna + Půd. plocha A : 9.9 m2 Objem vzduchu V : 24.7 m3 Exp. obvod P : 14.0 m Počet na podlaţí : 1 Teplota Ti : 24.0 C Typ vytápění : převaţující přirozená konvekce 1 Stěna obvodov e = W/K okno e = W/K 3 střecha e = W/K 4 podlaha Gw= W/K 9 stěna vnitřní f,i = W/K dveře f,i = W/K 7

8 Ztráta prostupem Fi,T : 311 W, tj. 8.2 % z celkové ztráty prostupem objektu Ztráta větráním Fi,V : 164 W, tj. 6.0 % z celkové ztráty větráním objektu Ztráta celková Fi,HL : 475 W, tj. 7.3 % z celkové ztráty objektu TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č. 2 Ztráta prostupem Fi,T : 2425 W, tj % z celkové ztráty prostupem objektu Ztráta větráním Fi,V : 1851 W, tj % z celkové ztráty větráním objektu Ztráta celková Fi,HL : 4276 W, tj % z celkové ztráty objektu Číslo podlaţí : 3 Název podlaţí : 2NP Číslo místnosti : 201 Název místnosti : chodba Půd. plocha A : 7.5 m2 Objem vzduchu V : 18.8 m3 Exp. obvod P : 8.8 m Počet na podlaţí : 1 1 Stěna obvodov e = W/K okno e = W/K 3 střecha e = W/K 9 stěna vnitřní f,i = W/K Ztráta prostupem Fi,T : 208 W, tj. 5.5 % z celkové ztráty prostupem objektu Ztráta větráním Fi,V : 112 W, tj. 4.1 % z celkové ztráty větráním objektu Ztráta celková Fi,HL : 320 W, tj. 4.9 % z celkové ztráty objektu Číslo podlaţí : 3 Název podlaţí : 2NP Číslo místnosti : 202 Název místnosti : loţnice Půd. plocha A : 12.3 m2 Objem vzduchu V : 29.5 m3 Exp. obvod P : 14.6 m Počet na podlaţí : 1 1 Stěna obvodov e = W/K okno e = W/K 3 střecha e = W/K 9 stěna vnitřní f,i = W/K dveře f,i = W/K Ztráta prostupem Fi,T : 451 W, tj % z celkové ztráty prostupem objektu Ztráta větráním Fi,V : 176 W, tj. 6.4 % z celkové ztráty větráním objektu 8

9 Ztráta celková Fi,HL : 626 W, tj. 9.6 % z celkové ztráty objektu Číslo podlaţí : 3 Název podlaţí : 2NP Číslo místnosti : 203 Název místnosti : koupelna Půd. plocha A : 3.3 m2 Objem vzduchu V : 7.9 m3 Exp. obvod P : 7.6 m Počet na podlaţí : 1 Teplota Ti : 24.0 C Typ vytápění : převaţující přirozená konvekce 1 Stěna obvodov e = W/K okno e = W/K 3 střecha e = W/K 8 podlaha f,i = W/K 9 stěna vnitřní f,i = W/K dveře f,i = W/K Ztráta prostupem Fi,T : 145 W, tj. 3.8 % z celkové ztráty prostupem objektu Ztráta větráním Fi,V : 53 W, tj. 1.9 % z celkové ztráty větráním objektu Ztráta celková Fi,HL : 198 W, tj. 3.0 % z celkové ztráty objektu TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č. 3 Ztráta prostupem Fi,T : 804 W, tj % z celkové ztráty prostupem objektu Ztráta větráním Fi,V : 340 W, tj % z celkové ztráty větráním objektu Ztráta celková Fi,HL : 1144 W, tj % z celkové ztráty objektu ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te : C Označ. Název Tep- Vytápěná Objem Celk. % z Podíl p./č.m. místnosti lota plocha vzduchu ztráta celk. FiHL/(Ti-Te) Ti Af[m2] V [m3] FiHL[W] FiHL [W/K] 1/ 1 úloţné pros % / 2 technická m % / 101 zádveří % / 102 chodba % / 103 obývací pokoj % / 104 kuchyně % / 105 dětský pokoj % / 106 dětský pokoj % / 107 úklidová mí % / 108 šatna % / 109 koupelna % / 201 chodba % / 202 loţnice % / 203 koupelna % 5.07 Součet: %

10 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL kw % Součet tep. ztrát prostupem Fi,T kw 58.2 % Součet tep. ztrát větráním Fi,V kw 41.8 % Tep. ztráta prostupem: Plocha: Fi,T/m2: 2 suterenní stě kw 8.3 % m2 4.4 W/m2 6 podlaha v sut kw 1.3 % 44.9 m2 1.9 W/m2 5 podlaha nad s kw -0.2 % 76.6 m2-0.2 W/m2 1 Stěna obvodov kw 9.4 % m2 5.3 W/m2 vstupní dveře kw 0.9 % 1.9 m W/m2 3 střecha kw 7.7 % m2 4.2 W/m2 4 podlaha kw 3.9 % 92.9 m2 2.7 W/m2 9 stěna vnitřní kw 0.0 % 82.9 m2 0.0 W/m2 dveře kw 0.0 % 8.3 m2 0.0 W/m2 okno kw 26.9 % 44.0 m W/m2 8 podlaha kw -0.1 % 12.1 m2-0.4 W/m2 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PŘEDPISŮ: Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN (1994): q,c = 0.33 W/m3K Spotřeba energie na vytápění - STN , Zmena 5 (1997): E1 = kwh/m3,rok PŘIBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE STN (2002): Uvaţované hodnoty : - obestavěný objem Vb = m3 - průměr. vnitřní teplota Ti = 18.9 C - vnější teplota Te = C - násobnost výměny n = 0,5 1/h - prům. výkon int. zdrojů tepla = 4 W/m2 - propustnost oken g = 0,5 - energie slun. záření = 200 kwh/m2,a Uvedená propustnost a energie slunečního záření se uvaţují pro všechna okna vzhledem k tomu, ţe součástí zadání není popis orientací oken a jejich propustností. Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt: Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv: Přibliţný tepelný zisk ze slunečního záření Qs: Přibliţný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi: Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh: 9092 kwh/a 6307 kwh/a 2295 kwh/a 3852 kwh/a 9560 kwh/a Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla E1 = kwh/m3,rok PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: Součet součinitelů tep.ztrát (měrných tep.ztrát) prostupem H,T: Plocha obalových konstrukcí budovy A: Poţadavek ČSN odvozený z U,req dílčích konstrukcí Uem,req: Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em W/K m W/m2K 0.20 W/m2K 10

11 POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ VODY Vytápění: Q VYT,r = 53.1GJ/rok 14.7 MWh/rok Ohřev teplé vody: Q TUV,r = 29.5GJ/rok 8.2MWh/rok Celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev teplé vody: Q r = Q VYT,r + Q TUV,r = 82.6 GJ/rok 22.9MWh/rok 4. NÁVRH ZDROJŮ TEPLA: a) TEPELNÉ ČERPADLO země/voda : - hlavním zdrojem tepla - šetrnost k ţivotnímu prostředí - výhodná návratnost počátečních nákladů Tepelné čerpadlo odebírající teplo z hloubky pod povrchem zahrady. Ve vrtu o průměru 12 aţ 16 cm je uloţena plastová sonda naplněná nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. Podle potřeby se provádí jeden nebo více vrtů o hloubce m. Díky malým nárokům na prostor lze vrty realizovat u většiny objektů. Nízké provozní náklady, moţnost vyuţití vrtu pro levné chlazení domu v letním období. Vyšší investiční náklady, nutnost vyřízení stavebního povolení. 11

12 b) PLYNOVÝ KOTEL c) KRBOVÁ VLOŢKA S VÝMĚNÍKEM Pozn. 1: Tyto zdroje tepla jsou svedeny do rozvaděče, pomocí něhoţ lze volit jednotlivý zdroj. Pozn. 2: Celá tato soustava je jištěna v případě výpadku proudu generátorem el. energie. Pozn. 3: Ohřev TUV je zajištěn plynovým kotlem s podporou tepelného čerpadla pomocí nepřímotopného zásobníku na ohřev vody. 5. ŘEŠENÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU PRO SPOTŘEBIČE PALIV: Díky samostatné technické místnosti v suterénu domu je moţno tuto místnost samostatně odvětrat pomocí průduchů v obvodové stěně, které zajišťují přívod čerstvého vzduchu do místnosti. Do této místnosti je také svedeno potrubí pro dodávku vzduchu krbové vloţce, které pokračuje přes tuto místnost do exteriéru domu. 6. NÁVRH SPALINOVÝCH CEST: Volba komínového systému: V domě jsou pouţity 2 komínové systémy a to UNI PLUS a KERASTAR. Komín UNI PLUS je pouţit pro odvod spalin plynového kotle a vede ze suterénu přes 1NP a ústí těsně nad povrchem ploché střechy, kde pomocí paty nástavce pokračuje systém KERASTAR. Toto řešení je především pro zachování stejného architektonického vzhledu s vedlejším komínem, který slouţí pro odvod spalin krbové vloţky. Tento druhý komín je v celé délce nerezový. Díky tomu nebyl potřebný základ. Pozn. 1: Přechod mezi keramickým komínem a nástavcem je řešen pomocí prvku pata nástavce, který je osazen na poslední komínové tvárnici. Pozn. 2: Z důvodu kotvení komínu kerastar do obvodové stěny 2NP není zvláště nutné řešit statické zajištění komínového nástavce. 12

13 Pata nástavce se skládá ze: -Ze třívrstvého nerezového dříku (horní část paty), na který se osadí komínový dílec kerastar -Základové nerezové desky -Spodního jednoplášťového přechodového dílu Stanovení průměru průduchů s ohledem na typ a výkon spotřebičů: Na základě výpočtů, jsem navrhl plynový kotel o výkonu 18KW s napojením na komín (UNI PLUS A KERASTAR) o průměru 14 cm a krbovou vloţku s výměníkem o max. kombinovaném výkonu 14 KW (4KW- vzduch, 10KW- voda) s napojením na komín (KERASTAR) o průměru 18 cm. 7. ŘEŠENÍ VÝMĚNY VZDUCHU V OBJEKTU: Dům je řešen bez nucené výměny vzduchu, tudíţ je větrání přirozené. V případě poţadavku je ovšem moţné navrhnout systém AERA firmy SCHIEDEL. Toto řešení s tímto systémem by ovšem muselo být zahrnuto do výpočtu tepelných ztrát. 13

14 14

Můj rodinný dům Schiedel

Můj rodinný dům Schiedel TEXTOVÁ ČÁST Můj rodinný dům Schiedel vypracoval: Jakub Červenka konzultoval: ing. arch. Zdeněk Starý Střední průmyslová škola stavební ve Valašském Meziříčí ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ idea: Respektovat stávající

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE Studie snížení energetické náročnosti panelového domu na nízkoenergetický až pasivní standard

Více

Energeticky pasivní rodinný dům ATREA

Energeticky pasivní rodinný dům ATREA Pasivní dům velikost domu zastavěná plocha 84 m 2 podlahová plocha 131 m 2 obytná plocha 82 m 2 obestavěný prostor 464 m 3 dispozice 5 + kk Energeticky pasivní rodinný dům ATREA Lokalita: Koberovy, Český

Více

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec Název publikace Energetický audit Referenční číslo ECZ 3060 Číslo svazku Svazek 1 z 4 Verze Datum únor 2004 Odkaz na

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Rekonstrukce ubytovny "A" na upravitelné byty. F.1.4.2 - Tepelně technické řešení stavby AKCE: Riegrova 2111, Hořice 508 01

Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty. F.1.4.2 - Tepelně technické řešení stavby AKCE: Riegrova 2111, Hořice 508 01 AKCE: Rekonstrukce ubytovny "A" na upravitelné byty Riegrova 2111, Hořice 508 01 Investor: město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, Hořice 508 01 Projektant ing Jan Bartoš, Havlíčkova 145, Hořice 508

Více

Možnosti a ekonomická analýza úsporné rekonstrukce staršího pražského bytového domu

Možnosti a ekonomická analýza úsporné rekonstrukce staršího pražského bytového domu Možnosti a ekonomická analýza úsporné rekonstrukce staršího pražského bytového domu Inovativní produkt v rámci projektu Příprava zaměstnanců pro vybudování a řízení Výzkumně vývojového centra (VVC) environmentálně

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel :

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Moderní materiály a technologie pro výstavbu a jejích vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zuzana Horníčková Oceňování majetku Vedoucí

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA

VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY S REKUPERACÍ CENTRÁLNÍ V RÁMCI BYTU Tento článek navazuje na článek Využití rekuperace pro úspory tepla z čísla DEKTIME 07 2006. V ČASOPISE

Více

5 Tepelná ochrana budov

5 Tepelná ochrana budov 5 5.1 Širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, jako součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

Vliv energetické náročnosti budov v podmínkách oceňování nemovitostí

Vliv energetické náročnosti budov v podmínkách oceňování nemovitostí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vliv energetické náročnosti budov v podmínkách oceňování nemovitostí Bakalářská práce Autor: Nikola Petrovicová Oceňování majetku Vedoucí

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc.

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc. Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení Ing. Jiří Šála, CSc. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Platné a závazné předpisy... 2 1.2. Výjimky... 2 1.3. Připravované

Více

LI-VI PRAHA spol. s r.o.

LI-VI PRAHA spol. s r.o. LI-VI PRAHA spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze,

Více

- 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ

- 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ - 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 1. ÚVOD 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ 2.1 POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 2.2 VÝPOČTOVÉ ÚDAJE - VÝCHOZÍ STAV 2.3 ZHODNOCENÍ BILANCE VÝROBY

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

SYSTÉM DECENTRÁLNÍHO NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA NÁVRH A POPIS PROVEDENÍ REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU

SYSTÉM DECENTRÁLNÍHO NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA NÁVRH A POPIS PROVEDENÍ REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU V Aleji 20 466 01 Jablonec nad Nisou SYSTÉM DECENTRÁLNÍHO NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA NÁVRH A POPIS PROVEDENÍ REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU Datum: 8.12.2006 z.č. Atrea: N 06/13 OBSAH: A - Popis

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKÁ VÝHODNOST

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH DOMŮ V NÍZKOENERGETICKÉM STANDARDU VAV-SP-3G5-221-07 Abstrakt Mgr. František Macholda, MBA a kol. Prosinec 2010 Abstrakt Text je abstraktem ke zprávě k výzkumnému úkolu

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Opravy, rekonstrukce a

Více