Nový Zlíchov 1, Praha 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5"

Transkript

1 Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby: Střední škola umělecká a řemeslná 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon ředitelka: Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., statutární zástupce: Ing. Petra Voráčková Webové stránky právnické osoby: 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) střední škola školní jídelna Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol. zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve šk. rejstříku. Dříve součást školy. Školské zařízení = školské zařízení podle 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba

2 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) SŠUAŘ H/01 Truhlář H/01 Čalouník H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř H/02 Umělecký truhlář a řezbář L/01 Uměleckořemeslné kovů zpracování L/02 Uměleckořemeslné dřeva zpracování M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba L/501 Umělecké řemeslné práce L/51 Podnikání l/51 Podnikání 180 dálkové studium 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2013/2014: Ve všech oborech již probíhá výuka podle RVP a ŠVP. 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): Nový Zlíchov 1, Praha 5 Na Výsluní 6, Praha 10 Kovářská 2, Praha 9 Ostrovec u Písku (letní tábor) vlastníkem všech objektů je HM Praha 2

3 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Škola spravuje 4 objekty: Pracoviště Nový Zlíchov 1063/1, Praha 5, kde je prováděn odborný výcvik, je zde také pracoviště ředitele a útvary provozních a ekonomických činností. Pracoviště školy Na Výsluní 150/6, Praha 10, - objekt Miramare, kde je prováděno teoretické vzdělávání. Pracoviště Kovářská č. 3, Praha 9 (od po sloučení s bývalým SPV), kde je prováděn odborný výcvik oborů dřevo a čalouník. Sportovně turistický tábor Ostrovec, okres Písek, kde jsou zabezpečovány sportovně turistické kurzy, některé výchovně vzdělávací akce a zájmová činnost; tábor bude předán COPTH Praha. Všechny objekty jsou zapsány v katastru nemovitostí, vlastníkem je HMP. Materiálně technické vybavení odpovídá zaměření školy a jejím finančním možnostem. Nástroje, nářadí, pomůcky i audiovizuální technika pro výuku teoretických předmětů i odborného výcviku žáků - jsou průběžně doplňovány a modernizovány. V rámci možností je pedagogickým pracovníkům dokupována nová odborná literatura. Pro potřeby odborného výcviku byla zřízena učebna pro výuku CNC technologií. Tato učebna byla vybavena čtyřosým CNC obráběcím centrem, které rozšiřuje strojní vybavení pro truhlářské obory. V rámci oprav a údržby objektů byly provedeny následující akce: Objekt Zlíchov: Byla provedena oprava fasády skladu dřeva a rekonstrukce venkovního oplocení skladu dřeva. Pokračovala výměna světlíků na hlavní budově (4 ks) a byla provedena výměna střešní krytiny u přístřešku pro parkování. Dále byla vyrobena odpočinková pergola pro žáky školy před hlavní budovou. Objekt Miramare: Z důvodu havárie vodovodního potrubí a následného zaplavení kotelny, byla provedena výměna hořáků plynových kotlů. V průběhu letních prázdnin byla provedena rekonstrukce osvětlení ve třech učebnách, byla komplexně zrekonstruována učebna pro výuku cizích jazyků a bylo provedeno odvlhčení a sanace čalounické učebny. Nadále trvá katastrofální stav učeben č. 14 a 15, kde padá strop, jsou velmi špatná okna, celá část objektu je vlhká. Plánovaná rekonstrukce těchto prostor byla odložena na rok Objekt Kovářská a Ostrovec: Byly prováděny nutné stavební úpravy a opravy. 9. Školská rada - datum ustanovení, seznam členů, jméno předsedy školské rady a jeho kontaktní údaje Školská rada byla ustavena Pracuje v počtu 6 členů (zástupci zletilých žáků se střídají podle možností rozvrhu hodin), má 2 pracovní skupiny složené z rodičů, učitelů a spolupracujících podnikatelů. V konci školního roku 2013/2014 byla jmenována druhá zástupkyně zřizovatele, JUDr. Chudomelová, školská rady tedy nyní pracuje v plném složení. Členové: Blanka Neoralová, předsedkyně, zástupce rodičů, Radka Dvořáková a Pavel Novotný, zástupce zletilých žáků Ing. Zdeněk Linhart, zástupce pedagogů Petr Štor, zástupce pedagogů Miloš Říha, z partnerského podniku - jmenovaný zřizovatelem JUDr. Helena Chudomelová - jmenována zřizovatelem 3

4 II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola SŠUAŘ , ,4 ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola SŠUAŘ celkem % z celkového počtu počet pedagogických pracovníků pedagogických pracovníků kvalifikovaných 42,2 83,8 % nekvalifikovaných 8,2 16,2 % c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických osobách k v tom podle věkových kategorií do 20 let let let let let 61 a více let d) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře 1 odborné, pedagogické 1 Hl. m. Praha kurzy 1 výchovné poradenství 1 FF UK Praha studium pedagogiky 2 studium pedagogiky 2 VISK PrRaha školský management rozšiřování aprobace 1 ZSV 1 UK Praha jiné (uvést jaké) 10 doplnění kvalifikace (maturitní, bakalářské) 10 IVP ČZU Praha SŠUAŘ UPOL, MU Brno, UJAK, PF UK Praha, VŠB TU 4

5 e) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 4,1 celkem (fyzické osoby) z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 1,6 rodilý mluvčí 0 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 27 20,3 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků semináře kurzy počet zaměření BOZP, úrazy žáků Hygiena školního stravování Účetnictví, mzdy svařování Bakalář počet účastníků vzdělávací instituce Dle nabídky Anag, ICU CZ Welding, s. r. o. Bakalář p. Pavelka jiné (uvést jaké) III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ) (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů SŠUAŘ Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) - přerušili vzdělávání: 16 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 6 - sami ukončili vzdělávání: 33 - vyloučeni ze školy: 1 - nepostoupili do vyššího ročníku: 12 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 9 - přestoupili na jinou školu: 10 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 b) vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů SŠUAŘ

6 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) - přerušili vzdělávání: 13 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 8 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 9 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 7 - přestoupili na jinou školu: 1 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) škola a) denní vzdělávání průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu SŠUAŘ 22,6 8,6 škola b) vzdělávání při zaměstnání průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu SŠUAŘ 26,3 8,6 průměrný počet žáků / studentů na učitele průměrný počet žáků / studentů na učitele 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola SŠUAŘ kraj počet žáků/studentů celkem Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský z toho nově přijatí Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) denní vzdělávání prospělo s vyznamenáním 21 z celkového počtu žáků / studentů: prospělo 252 opakovalo ročník 10 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 70 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta z toho neomluvených 48 (teorie)+30(ov) 4,7(teorie)+2(OV) 6

7 vzdělávání při zaměstnání prospělo s vyznamenáním 1 z celkového počtu žáků / studentů: prospělo 39 opakovalo ročník 6 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 43 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 36 z toho neomluvených 0 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií škola ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 7 4 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 8 0 prospěl s vyznamenáním 5 1 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl neprospěl 6 3 škola počet žáků, kteří konali zkoušku z koncových ročníků MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání 29+7 jaro+podzim vzdělávání při zaměstnání 12+3 jaro+podzim z toho konali zkoušku opakovaně počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 15 9 prospěl s vyznamenáním počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl neprospěl

8 6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2015/2016 skupina oborů vzdělání, kód, název 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů počet přihlášek celkem 64 Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 (denní vzdělávání) počet kol přijímacího řízení celkem 3 počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru z toho v 1. kole 30 z toho ve 2. kole 15 z toho v dalších kolech 4 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 15 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)* obor: H/01 Truhlář H/01 Čalouník obor: M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2015/2016 skupina oborů vzdělání, kód, název Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 (denní vzdělávání) 64 Podnikání v oborech, odvětví počet přihlášek celkem 97 počet kol přijímacího řízení celkem 3 počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru z toho v 1. kole 45 z toho ve 2. kole 20 z toho v dalších kolech 25 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 7 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: L/51 Podnikání - denní vzdělávání 1 obor: L/51 Podnikání - dálkové vzdělávání 2 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2015/

9 skupina oborů vzdělání, kód, název 82 Umění a užité umění počet přihlášek celkem 83 Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 (denní vzdělávání) počet kol přijímacího řízení celkem 3 počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru z toho v 1. kole 41 z toho ve 2. kole 29 z toho v dalších kolech 10 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 3 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: H/01 Umělecký kovář a zámečník, p H/02 Umělecký truhlář a řezbář obor: L/01 Uměleckořem. zprac. kovů L/02 Uměleckořem. zprac. dřeva L/51 Umělecké řemeslné práce počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2015/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Ukrajina - 3 Občasné jazykové problémy, které se škola ve spolupráci s rodinou snaží řešit a kompenzovat. Daří se to v závislosti na zájmu žáka o vzdělávání, žáci, kteří zájem o obor nemají, ze školy dříve nebo později odcházejí. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Speciální třídy na škole neexistují, vzhledem k různosti oborů i věkovým rozdílům žáků by nebyly kapacitně naplněny. Žáci s diagnostikovanými dysfunkcemi, žáci ze znevýhodněného prostředí i žáci jiné národnosti byli integrováni v běžných třídách. Při výuce je brán zřetel na jejich zvláštnosti i problémy. S výjimkou dysfunkčních problémů se tito žáci se projevují stejně jako žáci ostatní a případná negativa nejsou významně patrná. Učitelé byli seznámeni s metodami odlišné a individuální práce s žáky se SPU, stanovená pravidla dodržují. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Škola se snaží využívat potenciál nadaných žáků v rámci každého předmětu. Jednotliví vyučující nadaným žákům zadávají práci nad rámec probírané látky a snaží se je motivovat k účasti na soutěžích, sympoziích a výstavách. Žáci tak zároveň hrdě reprezentují školu a sbírají zkušenosti úspěchy, které jim mohou být prospěšné v praxi a při hledání zaměstnání. 9

10 10. Ověřování výsledků vzdělávání Také ve školním roce 2014/15 absolvovali žáci všech oborů v I. ročníku vstupní prověrky, které jsou v rámci autoevaluace prvním krokem k hodnocení přidané hodnoty ve vzdělávání. Dílčí výsledky vzdělávání jsou ověřovány systémem prověrek a testů v průběhu celého vzdělávání. Zároveň proběhly i prověrky PH3 ve třetích ročnících a byla ověřena hodnota přidaná vzděláváním. Výsledky byly velmi překvapivé: přidaná hodnota se u jednotlivých žáků pohybuje v řádu desítek až stovek procent, podle vzdělávacích schopností každého jednotlivého žáka. Nejvyšší přidaná hodnota je v předmětu anglický jazyk, kde dosahuje více než sta procent, potěšitelná je i přidaná hodnota v odborných předmětech, která se pohybuje v hodnotách %. 11. Školní vzdělávací programy Ve všech oborech i ročnících vzdělávání již vyučujeme podle nových ŠVP. Výuku v jednotlivých oborech pravidelně aktualizujeme. Upraven byl učební plán ŠVP Podnikání. 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Na škole se vyučují tři jazyky angličtina, němčina, v dálkovém studiu ruština. Každý žák absolvuje povinně výuku jednoho cizího jazyka. Využíváme podpory Metropolitního programu. IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) Domovy mládeže Škola nemá vlastní domov mládeže, žáci, kteří požadují ubytování v Praze, jsou umisťováni do domovů mládeže jiných středních škol. 10

11 V. Aktivity právnické osoby - Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Výchovné komise řešily nejčastěji problémy žáků v oblasti docházky, prospěchu, chování. Dále probíhaly individuálních pohovory se žáky, většinou v přítomnosti třídního učitele. O všech jednáních byly prováděny zápisy. Výchovná jednání V tomto školním roce se konalo v prvním pololetí 32 jednání, ve druhém 38 jednání, celkem 70. Počet jednání se oproti předchozím rokům snížil, významný pokles byl ve všech prvních ročnících. Jednání probíhala ve škole. Jednání iniciovali třídní učitelé nebo učitelé ODV, individuální pohovory v polovině případů iniciovali rodiče. V průběhu roku jsme na výchovných komisích řešili hlavně docházku, prospěch a chování žáků. Při individuálních pohovorech se mluvilo zvláště o osobních či zdravotních problémech žáků nebo problémech v rodině (zdravotní problémy v rodině, špatná situace v rodině, sociální problémy), jejich dopadech na žáka a možnostech řešení těchto situací. Evidence žáků se SPUCH Evidenci žáků se SPUCH vedla v letošním roce Mgr. Slaninová, která také organizovala podpůrné aktivity pro tyto žáky. Evidence zájemců o nástavbové studium Zájem o nástavbové maturitní studium u žáků z naší školy má klesající tendenci. Roste zájem o obor Podnikání, do kterého přichází většina žáků z jiných škol. Větší zájem než v minulém školním roce byl ze strany našich žáků o obory DNV 12 žáků z oboru Truhlář, a obor UŘP 18 žáků z oborů uměleckých řemesel. Spolupráce se Žákovskou radou S Žákovskou radou v tomto školním roce pracovala Bc. Daniela Kumštová, školní metodička prevence. Řešené otázky: školní řád, účast žáků na soutěžích, organizace a zajištění maturitního plesu, péče o pořádek a společný majetek ve škole, návrhy konkrétních řešení při porušení školního řádu sprejerství atp., výlety tříd, poznávací exkurze po ČR, po Praze, informace o výrazných výchovných problémech žáků. Jednání měla neformální ráz, žáci se při nich učí vyjadřovat kriticky, ale bez emocí, své názory. Tato setkávání považujeme za pozitivní. Sportovně-adaptační kurz 2014 SAK 2014 v Ostrovci proběhl tradičně v prvním zářijovém týdnu, zúčastnily se nově nastupující první ročníky se svými třídními učiteli a UOV. Kurz nám významně pomáhá při vytipování možných problémů jednotlivých žáků i tříd jako celků. Práce s pedagogickými pracovníky Výchovná poradkyně průběžně poskytuje metodickou i konkrétní podporu třídním učitelům při řešení problémů s žáky. Také UOV se na ni obracejí a je jim nápomocna i při řešení případů, které spadají do kompetence třídních učitelů a UOV. 11

12 2. Ekologická výchova a environmentální výchova Ekologická výchova je součástí každodenního života ve škole. Ekologické požadavky jsou součástí školního řádu, běžné organizace vyučovacích hodin i veškerých školních akcí. Žáci pečují nejen o pracovní prostředí v učebnách, ale také o nejbližší okolí školy (zahradu školy a přilehlý park). Učivo je včleněno do předmětu "Přírodovědný základ" v nových ŠVP, a dále je vhodně integrováno ve výuce dalších předmětů ve všech ročnících každého oboru 3. Multikulturní výchova Teoreticky je součástí především výuky ve všeobecně vzdělávacích předmětech. Prakticky probíhá na pracovištích odborného výcviku v době, kdy školu navštěvují skupiny žáků z partnerských zahraničních škol, kteří v dílnách pracují. 4. Výchova k udržitelnému rozvoji Je součástí výuky a výchovy v teoretických předmětech i praktickém vyučování. Konkrétní příklady možností udržitelného rozvoje jsou prezentovány především v předmětech odborného zaměření každého oboru. 5. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Ve školním roce 2014/2015 byl tak jako každoročně organizován adaptační kurz I. ročníků jako sportovně turistický třídenní pobyt v přírodě. Místo konání: tábor Ostrovec, Lyžařský kurz v březnu 2015 byl odvolán pro nedostatek účastníků. V květnu proběhl projektový týden, kde se žáci zúčastnili jednotlivých projektů dle svého zaměření. 6. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Výtvarný kroužek 13 žáků, 3 hodiny 1x za čtrnáct dní Fotokroužek 7 žáků, 2 hodiny 1x týdně Architektura Prahy 12 žáků, 3 hodiny 1x za čtrnáct dní 7. Soutěže, přehlídky a prezentační akce Praha Svatopetrské kování Praha Dny vody Přerov Dožínky Beroun Veletrh cel. vzdělávání Praha Jarmark řemesel Kolín Přehlídka škol SŠUAŘ Šikulka Nymburk Přehlídka škol Praha Burza škol Přehlídka stř. ško Rakovníkl Praha Zlatý řez Praha Schola Pragensis Přerov Vánoce v Polabí Praha Novoměstská radnice Ústí n. Labem SUSO Praha stáž Dánských studentů Praha Sollertia

13 Praha stáž studentů z ČZU-IVP Přerov Skanzen jaro na vsi Praha Velikonoce v Muzeu HMP Lysá n. Labem Jarmark řemesel 5.4. Praha Chvalská tvrz 7.4. Praha Prezentace ZŠ Mariánka Dobřív Dobřívský cvoček Třinec stáž studentů v SOU kováři Praha Novoměstská radnice Liteň prezentace kovářů Praha Muzejní noc Bzenec Řezbářské sympozium Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Žáci z partnerské školy ve Skive byli u nás v jarním období (mobility a stáže v délce 3 týdnů). 9. Spolupráce právnické osoby s partnery Škola dlouhodobě spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami, na jejichž pracovištích vykonávají žáci posledních ročníků učebních oborů odborný výcvik. Tato spolupráce se dlouhodobě osvědčila a je každým rokem prohlubována na základě ročních smluv. Ve školním roce 2014/15 vykonávali naši žáci odborný výcvik na 37 pracovištích. Spolupráce s podnikateli má pozitivní dopady do těchto oblastí: žáci poznají ještě v průběhu počátečního vzdělávání reálný chod firmy žáci obdrží za práci odměnu žákům s dobrými pracovními výsledky je nabídnuta pracovní smlouva po ukončení vzdělávání a získání výučního listu nebo maturitní zkoušky podnikatelé jsou seznamování s chodem školy a obsahem vzdělávání žáků podnikatelé pomáhají škole se získáním dalších finančních zdrojů, přispívají svými dary (materiál pro výuku), apod. podnikatelé financují stipendijní řád školy někteří podnikatelé jsou členy Umělecké rady školy, podílejí se na tvorbě zadání témat pro maturitní a závěrečné zkoušky, kontrolní a cvičné práce a doporučují další zaměření školy na některé specifické oblasti (výukové softwarové programy, apod.) Škola je členem Sdružení učňovských zařízení a členem Unie školských asociací CZESHA. Škola dlouhodobě spolupracuje se zaměstnavatelskou sférou a je členem Unie zaměstnavatelských svazů ČR (jeden ze svazů KZPS ČR, který má garanci za oblast vzdělávání). Rada rodičů je dobrovolným zapsaným spolkem a zároveň poradním orgánem ředitelky školy, členy jsou rodiče žáků. Výbor Rady rodičů se pravidelně schází 1 x za 2 měsíce nebo podle aktuální potřeby pod vedením zástupce ředitele pro teoretické vyučování (ve školním roce 2014/2015 se sešla 5x). Projednává aktuální požadavky v oblasti vzdělávání výchovy žáků. Financuje výukové aktivity žáků mimo školu (vstupné na výstavy a exkurze, poznávací zájezdy, sportovní a lyžařský kurs), přispívá na činnost zájmových kroužků, zaštiťuje maturitní plesy, přispívá na provoz školy (kopírování pro žáky, odborná literatura pro učitele, učební pomůcky, školní knihovna pro žáky). 13

14 10. Další vzdělávání realizované právnickou osobou Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení). typ vzdělávání zaměření počet účastníků určeno pro dospělé / žáky odborný kurz zpracování dřeva 25 dosp ne akreditace MŠMT ano / ne V příštím roce plánujeme rozšíření odborných kurzů - vychází z požadavků veřejnosti, která má o podobné aktivity velký zájem. Svářecí škola: V rámci výuky oboru umělecký kovář a zámečník je každoročně pro žáky druhých ročníků zajištěn svářečský kurz ve vlastní svářečské škole. V tomto školním roce 2014/15 se konaly čtyři výukové kurzy. 11. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin Vzhledem k opravám, realizovaným v jednotlivých objektech školy o prázdninách, nemohly být objekty v době prázdnin využívány. VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V období byla provedena kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících předpisů, které se vztahují k organizaci a průběhu závěrečné zkoušky. Nebylo zjištěno porušení žádných ustanovení právních předpisů. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol 2014 vyla vykonána kontrola Hygienickou stanicí HMP ve výdejně pokrmů Nový Zlíchov 1 v rámci státního zdravotního dozoru. Zjištěné nedostatky souvisely s procesem dodávání stravy, především expediční teplota jídla, nedostatky byly ihned po kontrole řešeny s dodavatelem. Jiné nedostatky zjištěny nebyly byla provedena kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění Pražskou správou sociálního zabezpečení. Bylo kontrolováno období od do Nedostatky nebyly zjištěny byla provedena kontrola příjemce veřejné finanční podpory Úřadem práce ČR, předmětem kontroly bylo dodržování plnění dohody o vyhrazení SÚPM. Nebyly zjištěny žádné nedostatky byl vykonán dohled odborem správních činností ve školství HMP nad spisovými materiály správního řízení při přijímání žáků ke studiu. Nebyly zjištěny závažné nedostatky, pouze bylo konstatováno, že na rozhodnutích chybí vyznačení doložky právní moci. Doporučeno bylo v rozhodnutích o nepřijetí uvádět více konkrétní důvody nepřijetí a dále oznamovat možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.6 14

15 VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok / V ý n o s y SŠUAŘ celkem ,97 Kč z toho: příspěvek ze st.rozpočtu ,02 ostat.výnosy celkem ,75 v tom: tržby za prodej služeb ,00 tržby za prodej vlast.výrobků ,00 ostatní výnosy (vč.použití fondů) ,75 výnosy z doplňkové činnosti ,50 2/ N á k l a d y SŠUAŘ celkem ,97 Kč z toho : mzdové náklady ,00 v tom: prostředky na platy ,00 OON ,00 odměny za produkt.práci ,00 zákonné odvody ,00 příspěvek na FKSP+ soc.náklady ,75 ostat.náklady celkem ,22 z toho: výukový materiál vč.drhm ,23 energie ,78 opravy ,02 cestovné+reprefond ,00 služby ,98 odpisy ,00 ostatní náklady ,21 náklady na doplňkovou činnost ,15 3/ Přepočtený počet zaměstnanců za vykazované období činí 72,11 pracovníků, což představuje 99,46% stanoveného limitu. Průběžně je doplňován pracovníky na dohody o činnosti a provedení práce. 4/ Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti za vykazované období ve výši ,35 Kč byl schválen a rozdělen do fondů následovně: - fond odměn ,00 Kč - fond rezervní ,35 Kč 5/ Průměrný plat na 1 pracovníka v SŠUAŘ v roce 2014 činil Kč. V doplňkové činnosti bylo ze mzdových prostředků vyplaceno na dohodách ,-- Kč. Z projektů bylo vyplaceno na mzdách ,- Kč a na dohodách ,-- Kč. 6/ Stav jednotlivých fondů: F K S P : tvorba ze základního přídělu ve výši 1% byla dodržena, čerpání probíhalo v souladu se Směrnicí o FKSP a příkazem ŘŠ č.1/2014 pro toto období a činilo ,--Kč. Konečný zůstatek je ve výši ,25 Kč. F O N D O D M Ě N : V průběhu roku byl navýšen o částku Kč z přerozděleného hospodářského výsledku roku Z fondu bylo na základě schválení RHM č.820 čerpáno ,-- Kč. Konečný stav FO po rozdělení HV je ,-- Kč F R I M : Na základě schválení Rady MHMP č. 820,3034,3036 byl schválen požadavek na čerpání tohoto fondu ve výši Kč ,99 následovně: - dataprojektor ve výši ,- Kč - CNC obráběcí centrum ve výši ,00 Kč - dofinancování CNC centra ve výši ,00 Kč - nákup kotle ve výši ,00 Kč - rekonstrukce škola na Výsluní ve výši ,60 Kč - nákup rozvaděče ve výši ,39 Kč - horizontální mlecí stroj ve výši ,00 Kč 15

16 K činil investiční fond ,48 Kč, vytvořené odpisy za rok 2014 činily ,- Kč, investiční transfer na nákup mlecího stroje činil Kč ,-- Kč a dar na dataprojektor ,--Kč. Zůstatek fondu k je ,49 Kč. FOND REZERVNÍ: K činil rezervní fond ,53Kč a příděl byl Kč ,48 Kč. Provozní prostředky z EU k činily ,62 Kč. Převod nevyčerpaných provozních prostředků z EU k činil ,10 Kč. Návrh přídělu z finančního vypořádání r činí ,35 Kč. Zůstatek fondu k po rozdělení HV je ,84 Kč. 7/ Na základě Příkazu ředitele SŠUAŘ č.12/2014 byla provedena inventarizace majetku. Výsledek majetkové inventury nevykázal žádný rozdíl mezi fyzickým a dokladovým stavem. 8/ Výsledky hospodaření vč. komentářů a rozborových sestav za 1.pololetí a celý rok 2014 byly v předepsaném termínu a rozsahu předány příslušným útvarům MHMP. VIII. Další informace - poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - podle 16 a) počet podaných stížností Ve školním roce 2014/2015 nebyla škole podána žádná stížnost. - podle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: - odst. 1 písm. a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti Ve školním roce 2014/2015 nebyla škole podána žádná žádost o informace. - odst. 1 písm. b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí V r. 2014/2015 nebyla řešena žádná odvolání. Výroční zpráva byla projednána Školskou radou dne. Předsedkyně Školské rady: Blanka Neoralová V Praze dne. Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D. ředitelka školy 16

17 Příloha: učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů 17

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ spol. s r.o. Němčická 1749/4, Praha 4 142 00 Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Praha, říjen 2010 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný

Více

VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Masná 13, 110 00 Praha 1

VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Masná 13, 110 00 Praha 1 VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Masná 3, 0 00 Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Vyšší odborné školy Vyšší obchodní podnikatelské školy, s.r.o. za školní rok 2008/2009

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014 Základní praktická Praktická V Praze dne 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek 1. Základní údaje o škole 1.1 škola V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Střední odborná škola Emila Holuba,s.r.o. ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dukelská 65, Brno 614 00 Výroční zpráva o škole za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika právnické osoby

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava č.j.: ZUŠ-Sok/32 /2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace. Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace. Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh Identifikátor školy:

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor školy: 600 016 323

Více

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5 Koncepce rozvoje školy Zpracovala: Ing. Jana Porvichová, Ph.D. Praha leden 2016 Koncepce

Více

Oblastní pracoviště. Střední Čechy. Inspekční zpráva. Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Pod Šachtami 335, Příbram IV

Oblastní pracoviště. Střední Čechy. Inspekční zpráva. Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Pod Šachtami 335, Příbram IV ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Pod Šachtami 335, Příbram IV Pod Šachtami 335, 261 02 Příbram IV Identifikátor

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna Praha 4, U Michelského lesa 222. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna Praha 4, U Michelského lesa 222. Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna Praha 4, U Michelského lesa 222 Výroční zpráva k 31.8.2007 Název organizace: Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-321/11-P. Střední škola, Bor, Plzeňská 231. Plzeňská 231, 348 02 Bor

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-321/11-P. Střední škola, Bor, Plzeňská 231. Plzeňská 231, 348 02 Bor Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-321/11-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Plzeňská 231, 348 02 Bor IČ: 00

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-500/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 4, Táborská 19 Adresa: Táborská 19/122, 140 00 Praha 4 Identifikátor: 600 036 278 IČ: 47

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-140/14-L. Nad Školami 480, 513 01 Semily ddsemily@quick.cz

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-140/14-L. Nad Školami 480, 513 01 Semily ddsemily@quick.cz Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-140/14-L Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail školy/školského zařízení Dětský domov, Semily,

Více

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/08-06 Název školy: Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 Adresa: 430 05 Chomutov, Zahradní 5265 Identifikátor: 600077578 IČ: 46

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Shrnutí činnosti za rok 2013 V roce 2013 občanské sdružení Montessori Opava pokračuje v naplňování základního účelu, pro který bylo založeno, a to vytvoření platformy pro činnost

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-731/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70284083 Identifikátor 600126111 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Dům

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace Skálova 373, 511 01 Turnov Identifikátor:

Více

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI 1. Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Mor. Budějovice 2. Sídlo sdružení: Gymnázium, Moravské Budějovice,

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-828/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-828/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-828/12-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry II. 212, okres Jablonec nad

Více

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 1. Základní údaje o škole Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 Výroční zpráva 2007/2008 název školy: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 jméno ředitele školy: do 25.2. 2008 Mgr. Eva Hrubá, od 26.2. 2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Výroční zpráva o hospodaření Základní školy, Děčín II,, příspěvková organizace Základní škola Děčín II, je příspěvkovou organizací, jejíž

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření 1 Výroční zpráva o hospodaření Základní školy Kamenická 1145 příspěvková organizace Základní škola Děčín II, Kamenická 1145 je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatel je od 01. 01. 2003 Statutární Město

Více

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012 Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok tel., fax - 569 422 408 pob. Přibyslav 725 402 687 e-mail : zushb@zushb.cz www.zushb.cz 1 Základní

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIZ-190/13-Z o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a mateřská škola Zavlekov,příspěvková organizace,zavlekov 45

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009 Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 dne 1. října 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ, PRAHA 9 PROSEK,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-651/14-A. Sídlo Schulhoffova 844, 149 00, Praha 4

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-651/14-A. Sídlo Schulhoffova 844, 149 00, Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-651/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Střední škola managementu a služeb s.r.o. Sídlo Schulhoffova 844, 149 00, Praha 4 E-mail školy sousos@sousos.cz IČO 25140493

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-459/12-K

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-459/12-K Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-459/12-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Úšovice, Mariánské Lázně, Skalníkova 518, příspěvková

Více

Projednání výroční zprávy o činnosti školy

Projednání výroční zprávy o činnosti školy Projednání výroční zprávy o činnosti školy Zpráva o činnosti školy za školní rok 2/24 byla předložena Školské radě na jejím zasedání dne. a ta dne..výroční zprávu schválila.... předseda Školské rady VÝROČNÍ

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-5/12-B. Ing. Miroslavem Měsíčkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-5/12-B. Ing. Miroslavem Měsíčkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-5/12-B Název právnické osoby Střední škola lesnická a rybářská, Bzenec, Přívoz 735 vykonávající činnost školy: Sídlo: Přívoz 735,

Více

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s.

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s. Stanovy spolku Yachtclub Pardubice, z.s. Úplné znění ke dni 26.3. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Yachtclub Pardubice, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Třída Míru 65, 530 02 Pardubice

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014 Česká republika GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1-Nové Město IČ: 72080043 zastoupené Ing. Janem Knížkem, generálním ředitelem (dále jen zaměstnavatel ) na straně jedné

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku, odměn ředitelům škol a školských zařízení, které zřizuje Jihočeský kraj (dále

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 I. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Písnická 760, Praha 4, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-335/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505 Sídlo: Žižkova 505, 674

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Název školy: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Adresa: Postřelmov, Školní 290, PSČ 789 69 IČO: 70984441

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIT-521/16-T Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál Okružní 10, 795 01 Rýmařov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012 Projednáno v pedagogické radě školy dne 4. 10. 2012 Projednáno

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

Plán práce, organizace vyučování

Plán práce, organizace vyučování Základní škola a Mateřská škola Kyjovice, příspěvková organizace 747 68 Kyjovice 101, IĆ 750 27 259, tel: 553 778 035, e-mail: zskyjovice@volny.cz Plán práce, organizace vyučování 2010-2011 V Kyjovicích

Více

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Adresa: Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem Identifikátor: 600 081 800 Termín

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

Oblastní pracoviště. Hradec Králové. Inspekční zpráva. Adresa: Kostelecká Lhota 79, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Identifikátor zařízení: 600 034 054

Oblastní pracoviště. Hradec Králové. Inspekční zpráva. Adresa: Kostelecká Lhota 79, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Identifikátor zařízení: 600 034 054 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Školní jídelna: ADEVA - školní jídelny, spol. s r. o. Adresa: Kostelecká Lhota 79, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor zařízení:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798. Chlupova /1798 155 00 Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor: 600 038 076

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798. Chlupova /1798 155 00 Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor: 600 038 076 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798 Chlupova /1798 155 00 Praha 5 - Stodůlky Identifikátor: 600 038 076 Termín konání inspekce: 25.

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015 1. Základní údaje o škole Název školy : Střední odborná škola služeb s.r.o. Pavlovická 16/51 772 00 Olomouc - Pavlovičky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov ŠKOLNÍ ŘÁD Datum Podpis Vydává Schválila Milan Růžička, ředitel školy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 091 174/99-4009 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Hradec Králové

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 091 174/99-4009 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Hradec Králové Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 091 174/99-4009 Oblastní pracoviště č. 9 Signatura: oi1cs102 Okresní pracoviště Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hradec Králové, Úprkova

Více

Hodnotící zpráva za rok 2010

Hodnotící zpráva za rok 2010 Hodnotící zpráva za rok 2010 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 190 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 V Praze dne 22. 9. 2014 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 9. 10. 2014. I. Základní údaje o škole, školském

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Třeboň, Sokolská 296, okres Jindřichův Hradec Sokolská 296, 379 01 Třeboň Identifikátor

Více

Z á k l a d n í š k o l a, z á k l a d n í u mě l e c k á š k o l a a m a t eřská škola Ledenice. Plán rozvoje školy 2014-2016

Z á k l a d n í š k o l a, z á k l a d n í u mě l e c k á š k o l a a m a t eřská škola Ledenice. Plán rozvoje školy 2014-2016 Z á k l a d n í š k o l a, z á k l a d n í u mě l e c k á š k o l a a m a t eřská škola Ledenice Plán rozvoje školy 2014-2016 Ledenice 1. 1. 2014 1. Popis školy Základní škola, základní umělecká škola

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání V návaznosti na vyhlášení výzev k předkládání individuálních projektů a předložení

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ žádosti o akreditaci rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci

POKYNY K VYPLNĚNÍ žádosti o akreditaci rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci Platnost k 15. 10. 2012 POKYNY K VYPLNĚNÍ žádosti o akreditaci rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Střední škola oděvní, služeb a podnikání Příčná 1108, 708 00 Ostrava-Poruba Příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Mgr. Pavel Chrenka Ředitel SŠ V Ostravě-Porubě

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: tj1cs103.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Chrudim, Olbrachtova 291 adresa:

Více

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2011

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2011 Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2011 Velké Pavlovice, 20. ledna 2012 PaedDr. Kropáč Vlastimil ředitel školy Gymnázium

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň:

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: ročník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 9 9 9 8 8 43 35 Anglický jazyk 0 1 3 3 3 10 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1381/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1381/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1381/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace Sídlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace, 602 00 Brno 1 Část I. 1. Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ KOLY ELATOVICE ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 1. Základní údaje o kole Základní kola elatovice, elatovice 95 je sou ástí výchovn vzd lávací soustavy, je za azena do kolského rejst

Více

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 V Praze dne 27.11.2004 Sekr. 39 922/2004 Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 Systém zpracování účetnictví S platností od 1.11.2004 vydávám tuto směrnici. Účelem této směrnice je stanovení zásad vedení účetnictví

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více