PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách"

Transkript

1 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky realizovanou v souladu s 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ), ve zjednodušeném podlimitním řízení, s názvem: Ovocnářský výzkumný institut Holovousy kancelářská technika a počítačové programy III Zadavatelem veřejné zakázky je Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o., IČO: , se sídlem Holovousy 1, Hořice, okres Jičín. Veřejná zakázka byla zveřejněna na profilu zadavatele ( Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kancelářské techniky a počítačových programů pro Ovocnářský výzkumný institut v Holovousích. Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 2 Regionální VaV centra, oblast podpory 2.1 Regionální VaV centra, reg. číslo CZ.1.05./2.1.00/ Detailní popis jednotlivých přístrojů a software s uvedením minimálních požadovaných parametrů a vlastností je obsažen v příloze č. 1 tohoto dokumentu. Komise pro otevírání obálek převzala od osoby zmocněné jednat jménem zadavatele JUDr. Tomáše Nevečeřala, advokáta AK Janstová, Smetana & Nevečeřal, se sídlem Praha 2, Vinohradská 404/19, PSČ: , obálky s nabídkami níže uvedených uchazečů: Pořadové Název, IČ a sídlo uchazeče číslo 1. C Systém CZ a.s. Sídlo: Brno - Židenice, Otakara Ševčíka 840/10, PSČ Kontaktní adresa: Barrandova 409, Praha IČ: NetIng spol. s r.o. Hradec Králové, Divišova 882/5, PSČ IČ: Z+M Partner, spol. s.r.o. Ostrava, Valchařská 3261/17, PSČ: Nabídková cena v Kč bez DPH , , ,20,-

2 IČ: SPID handicap, o.p.s. Pardubice, Terezy Nováková 1877, PSČ: IČ: EL Engineering s.r.o. Hradec Králové, O. Březiny 1177, PSČ: IČ: AB plus CZ s.r.o. Praha, Za Elektrárnou 419/1b, PSČ: IČ: , , ,- Hodnotící komise se usnesla na tom, že uchazeči, kteří podali nabídky č. 1, 3, 4 a 5 nesplňují v plném rozsahu požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Komise tedy v souladu s 76 odst. 1 ZVZ nabídky uchazečů C SYSTÉM CZ a.s., Z+M Partner, spol. s.r.o., SPID handicap, o.p.s. a 2EL Engineering s.r.o. vyřadila. Nabídky těchto uchazečů byly následně v souladu s 76 odst. 6 ZVZ z rozhodnutí zadavatele vyloučeny z účasti v zadávacím řízení. ODŮVODNĚNÍ VYLOUČENÍ I. Veřejný zadavatel Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o., IČO: , se sídlem Holovousy 1, Hořice, okres Jičín tímto rozhodl dne , že uchazeč C SYSTEM CZ a.s., se sídlem Otokara Ševčíka 840/10, Brno - Zidenice, , IČO: , je z rozhodnutí zadavatele vyloučen z účasti v zadávacím řízení realizovaném dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), o podlimitní zakázku s názvem Ovocnářský výzkumný institut Holovousy kancelářská technika a počítačové programy III. Své rozhodnutí zadavatel odůvodnil takto: Uchazeč neprokázal splnění technických požadavků zadavatele na předmět plnění v plném rozsahu dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce Ovocný výzkumný institut Holovousy kancelářská technika a počítačové programy III (dále jen Příloha ), neboť: 1. v případě položky uvedené v čl. 1 Přílohy Datový rozvaděč nesplňuje požadavek zadavatele na požadovanou rezervu místa v datovém rozvaděči rackové skříně, (tj. zadavatelem požadovaný výpočet obsazenosti rackové skříně není v nabídce uchazeče obsažen a po přepočtu obsazenosti provedeném hodnotící komisí bylo zjištěno, že požadovaná rezerva není splněna); 2. v případě položky uvedené v čl. 2 Přílohy Záložní zdroje UPS není uchazečem uveden konkrétní typ nabízeného UPS, a zadavatel tedy není schopen posoudit, zdali nabízené plnění splňuje požadavky zadavatele, přičemž nabídka uchazeče zároveň neobsahuje zadavatelem požadovanou rozvahu o energetické náročnosti nabízeného plnění ve vztahu ke kapacitě UPS; 2

3 3. v případě položky uvedené v bodě 3 Přílohy Síťové prvky, jsou uchazečem nabízeny Patch panely kategorie 5e, a to i přes to, že zadavatel požadoval Patch panely kategorie 6; 4. v případě položky uvedené v bodě 4 Přílohy Virtualizační servery procesor nabízený uchazečem nemá zadavatelem požadovaný výkon (dle měření v Passmark), dodavatelem nabízené paměti jsou v konfiguraci 8 x 4GB namísto zadavatelem požadovaných 4 x 8GB a nabídka uchazeče neobsahuje HDD s požadovanou kapacitou; 5. v případě položky uvedené v bodě 5 Přílohy Diskové pole, jsou HDD nabízené dodavatelem v konfiguraci 4 x 2TB, ačkoli zadavatelem bylo požadováno 2 x 4TB; 6. v případě položky uvedené v bodě 6 Přílohy Zálohovací server, procesor nabízený uchazečem nemá zadavatelem požadovaný výkon (dle měření v Passmark); 7. v případě položky uvedené v bodě 8 Přílohy Firewall + VPN klient nejsou v nabídce uchazeče uvedeny detailní informace o nabízeném plnění, a komise tak není s to posoudit soulad nabízeného plnění s požadavky zadavatele; 8. v případě položky uvedené v bodě 9 Přílohy Software nepokrývají nabízené licence dobu 5 let požadovanou zadavatelem; 9. v případě položky uvedené v bodě 10 Přílohy Pracovní stanice PC, procesor nabízený uchazečem nemá zadavatelem požadovaný výkon (dle měření v Passmark); nabídka neobsahuje zadavatelem požadované SSD, nabízená PC disponují pouze jedním digitálním portem k připojení monitoru, ačkoliv zadavatel požadoval dva, nabídka obsahuje monitor o rozměru 21,5, ačkoliv zadavatel požadoval monitor o rozměru 22 /23 a nabídka obsahuje MS Office ve verzi 2010, ačkoliv zadavatel požadoval verzi 2013; 10. v případě položky uvedené v bodě 11 Přílohy Notebook, nabízení plnění obsahuje RAM v konfiguraci 2 x 2GB, ačkoliv zadavatel požadoval 1 x 4GB, nabízené plnění neobsahuje zadavatelem požadované SSD a nabídka obsahuje MS Office ve verzi 2010, ačkoliv zadavatel požadoval verzi 2013; 11. v případě položky uvedené v bodě 12 Přílohy Netbook, nabízené plnění obsahuje pouze 2GB RAM, ačkoliv zadavatel požadoval 4GB, nabízené plnění neobsahuje zadavatelem požadované SSD a nabídka obsahuje MS Office ve verzi 2010, ačkoliv zadavatel požadoval verzi 2013; 12. v případě položky uvedené v bodě 12 Přílohy Malý externí disk, nabízené plnění obsahuje disk s kapacitou 500GB ačkoliv zadavatel požadoval 1TB; 13. v případech položek uvedených v bodech 14, 15, 16 a 17 Přílohy černobílá stolní tiskárna formátu A4, černobílé multifunkční zařízení formátu A4, barevné multifunkční zařízení formátu A4/A3 a černobílé multifunkční zařízení formátu A3, nesplňuje nabídka dodavatele požadavek zadavatele na záruku na životnost jednotlivých zařízení. 3

4 Vzhledem ke skutečnosti, že nabídka uchazeče nesplňuje požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, musela být v souladu s ustanovením 76 odst. 1 ZVZ vyřazena, resp. uchazeč musel být v souladu s 76 odst. 6 ZVZ vyloučen ze zadávacího řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že nabídka uchazeče je z výše uvedených důvodů nabídkou nesplňující požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky, hodnotící komise v souladu s ustanovením 76 odst. 1 zákona nabídku vyřadila a zadavatel tímto v souladu s 76 odst. 6 zákona rozhoduje o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení a toto své rozhodnutí uchazeči oznamuje. II. Veřejný zadavatel Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o., IČO: , se sídlem Holovousy 1, Hořice, okres Jičín tímto rozhodl dne , že uchazeč Z+M Partner, spol. s.r.o., se sídlem Valchařská 17, Ostrava, , IČO: , je z rozhodnutí zadavatele vyloučen z účasti v zadávacím řízení realizovaném dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), o podlimitní zakázku s názvem Ovocnářský výzkumný institut Holovousy kancelářská technika a počítačové programy III. Své rozhodnutí zadavatel odůvodnil takto: Uchazeč neprokázal splnění technických požadavků zadavatele na předmět plnění v plném rozsahu dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce Ovocný výzkumný institut Holovousy kancelářská technika a počítačové programy III (dále jen Příloha ), neboť: 1. v případě položky uvedené v čl. 1 Přílohy Datový rozvaděč, nesplňuje nabídka uchazeče požadavek zadavatele na požadovanou rezervu místa v datovém rozvaděči rackové skříně (tj. zadavatelem požadovaný výpočet obsazenosti rackové skříně není v nabídce uchazeče obsažen a po přepočtu obsazenosti provedeném hodnotící komisí bylo zjištěno, že požadovaná rezerva není splněna), dodavatel zároveň nepředložil zadavatelem požadovanou rozvahu o teplu emitovaném nabízenými komponenty; 2. v případě položky uvedené v čl. 2 Přílohy Záložní zdroje UPS, nabídka uchazeče neobsahuje zadavatelem požadovanou rozvahu o energetické náročnosti nabízeného plnění ve vztahu ke kapacitě UPS; 3. v případě položky uvedené v bodě 4 Přílohy Virtualizační servery, procesor nabízený uchazečem nemá zadavatelem požadovaný výkon (dle měření v Passmark) a RAM nabízené dodavatelem jsou PC10600, ačkoliv zadavatel požadoval RAM 12800, které mají vyšší výkon; 4. v případě položky uvedené v bodě 10 Přílohy Pracovní stanice PC, nabízená PC disponují pouze jedním digitálním portem k připojení monitoru, ačkoliv zadavatel požadoval dva, nabídka obsahuje monitor o rozměru 21,5, ačkoliv zadavatel požadoval monitor o rozměru 22 /23 a nabídka neobsahuje zadavatelem požadovaný SW Zoner Photo Studio 15 Pro; 5. v případě položky uvedené v bodě 11 Přílohy Notebook, nabídka neobsahuje zadavatelem požadovaný SW Zoner Photo Studio 15 Pro; 4

5 6. v případě položky uvedené v bodě 12 Přílohy Netbook, nabídka neobsahuje zadavatelem požadovaný SW Zoner Photo Studio 15 Pro; 7. v případech položek uvedených v bodech 14, 16 a 17 Přílohy černobílá stolní tiskárna formátu A4, barevné multifunkční zařízení formátu A4/A3 a černobílé multifunkční zařízení formátu A3, nesplňuje nabídka dodavatele požadavek zadavatele na záruku na životnost jednotlivých zařízení. Vzhledem ke skutečnosti, že nabídka uchazeče je z výše uvedených důvodů nabídkou nesplňující požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky, hodnotící komise v souladu s ustanovením 76 odst. 1 zákona nabídku vyřadila a zadavatel tímto v souladu s 76 odst. 6 zákona rozhoduje o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení a toto své rozhodnutí uchazeči oznamuje. III. Veřejný zadavatel Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o., IČO: , se sídlem Holovousy 1, Hořice, okres Jičín tímto rozhodl dne , že uchazeč SPID handicap, o.p.s., se sídlem Terezy Novákové 1877, Pardubice, , IČO: , je z rozhodnutí zadavatele vyloučen z účasti v zadávacím řízení realizovaném dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), o podlimitní zakázku s názvem Ovocnářský výzkumný institut Holovousy kancelářská technika a počítačové programy III. Své rozhodnutí zadavatel odůvodnil takto: Uchazeč neprokázal splnění technických požadavků zadavatele na předmět plnění v plném rozsahu dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce Ovocný výzkumný institut Holovousy kancelářská technika a počítačové programy III (dále jen Příloha ), neboť: 1. v případě položky uvedené v bodě 5 Přílohy Diskové pole, jsou HDD nabízené dodavatelem v konfiguraci 4 x 2TB, ačkoli zadavatelem bylo požadováno 2 x 4TB; 2. v případě položky uvedené v bodě 10 Přílohy Pracovní stanice PC, nabídka neobsahuje zadavatelem požadovaný SW Zoner Photo Studio 15 Pro; 3. v případě položky uvedené v bodě 11 Přílohy Notebook, nabízené plnění nedisponuje zadavatelem požadovanou čtečkou otisku prstu a nabídka neobsahuje zadavatelem požadovaný SW Zoner Photo Studio 15 Pro; 4. v případě položky uvedené v bodě 12 Přílohy Netbook, nabídka neobsahuje zadavatelem požadovaný SW Zoner Photo Studio 15 Pro a MS Office 2013; 5. v případech položek uvedených v bodech 14, 15, 16 a 17 Přílohy černobílá stolní tiskárna formátu A4, černobílé multifunkční zařízení formátu A4, barevné multifunkční zařízení formátu A4/A3 a černobílé multifunkční zařízení formátu A3, nesplňuje nabídka dodavatele požadavek zadavatele na záruku na životnost jednotlivých zařízení. Vzhledem ke skutečnosti, že nabídka uchazeče je z výše uvedených důvodů nabídkou nesplňující požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky, hodnotící komise v souladu s ustanovením 76 odst. 1 zákona nabídku vyřadila a zadavatel tímto 5

6 v souladu s 76 odst. 6 zákona rozhoduje o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení a toto své rozhodnutí uchazeči oznamuje. IV. Veřejný zadavatel Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o., IČO: , se sídlem Holovousy 1, Hořice, okres Jičín tímto rozhodl dne , že uchazeč 2 EL Engineering s.r.o., se sídlem Otokara Březiny 1177, Hradec Králové, , IČO: , je z rozhodnutí zadavatele vyloučen z účasti v zadávacím řízení realizovaném dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), o podlimitní zakázku s názvem Ovocnářský výzkumný institut Holovousy kancelářská technika a počítačové programy III. Své rozhodnutí zadavatel odůvodnil takto: Uchazeč neprokázal splnění technických požadavků zadavatele na předmět plnění v plném rozsahu dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce Ovocný výzkumný institut Holovousy kancelářská technika a počítačové programy III (dále jen Příloha ), neboť: 1. v případě položky uvedené v bodě 2.5 Přílohy Diskové pole, jsou HDD nabízené dodavatelem v konfiguraci 4 x 2TB, ačkoli zadavatelem bylo požadováno 2 x 4TB; dodavatelem nabízené plnění přitom nelze v tomto ohledu považovat za splnění požadavků zadavatele formou variantního řešení, nebo řešení technicky a kvalitativně srovnatelného s požadavky zadavatele, neboť: a) dodavatelem navržené řešení vedle toho, že odporuje zadávacím podmínkám, je pro zadavatele méně výhodné nežli řešení požadované zadavatelem, a to vzhledem ke skutečnosti, že bude-li diskové pole rozšířeno až na zadavatelem předpokládanou kapacitu 20 TB místa (nebo více), je nabízené řešení s 2TB pro zadavatele ekonomicky nevýhodné, neboť bude nutné 2TB disky vzhledem k jejich malé kapacitě pro RAID 5 vyměnit (zadavatel přitom upozorňuje na skutečnost, že v zadávacích podmínkách požadoval řadič podporující RAID 1,5,6 a tedy i možnost využívat disky v režimu RAID 1,5,6). Pokud by zůstaly nabízené 2TB disky v poli zachovány, bylo by nezbytné tříštit logiku disků, pakliže by nabízené 2TB disky byly doplněny o disky větší kapacity. Pokud by 20TB diskového místa v RAID 5 mělo být naopak dosaženo pouze disky s kapacitou 2TB, není navrhované diskové pole schopné takové množství disků zapojit, a neodpovídá tedy požadavkům zadavatele. Předmět plnění, tak jak je nabízen dodavatelem, neumožňuje osadit do diskového pole disky, které má již zadavatel k dispozici. Nabídka dodavatele tak není kvalitativně a technicky srovnatelnou s požadavky zadavatele a nesplňuje zadavatelem stanovené podmínky na předmět plnění; b) v rámci dodatečných informací v zadávací dokumentaci, bylo dodavatelům ze strany zadavatele výslovně sděleno, že zadavatel požaduje pro diskové pole výhradně konfiguraci 2 x 4TB (dodatečná informace č. 14) a zároveň byli dodavatelé upozorněni na skutečnost, že úkolem dodavatelů není navrhovat zadavateli alternativní řešení splnění jeho požadavků, ale pouze dodávka zadavatelem požadované výpočetní techniky. Volba technického řešení a jeho specifikace je zodpovědností zadavatele (dodatečná informace č. 26). Řešení navržené dodavatelem přitom požadavky vyjádřené formou výše uvedených 6

7 dodatečných informací zcela opomíjí, a nesplňuje tak zadavatelem stanovené podmínky na předmět plnění; c) dodavatelem uvedená informace o instalované kapacitě, kterou dodavatel uvádí jako 2 x 4TB, neodpovídá skutečnosti, neboť dodavatelem jsou ve skutečnosti nabízeny 4 disky s kapacitou 2TB, a tedy instalovaná kapacita je 4 x 2TB. 2. V případech položek uvedených v bodech 4.1, 4.2, 4.3 a 4.4 Přílohy - černobílá stolní tiskárna formátu A4, černobílé multifunkční zařízení formátu A4, barevné multifunkční zařízení formátu A4/A3 a černobílé multifunkční zařízení formátu A3, nesplňuje nabídka dodavatele požadavek zadavatele na záruku na životnost jednotlivých zařízení, když dodavatel ve své nabídce nabízí záruku 2 roky, resp. do vytištění počtu stran uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace, zatímco zadavatel požadoval záruku 3 roky, resp. do vytištění počtu stran uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace, přičemž na tuto skutečnost byli dodavatelé upozorněni rovněž formou dodatečné informace č. 60. V této souvislosti je také namístě konstatovat, že nabídka dodavatele trpí vnitřním rozporem, když v návrhu smlouvy dodavatel uvádí (čl. X návrhu smlouvy), že pro každý jednotlivý předmět plnění poskytuje záruku v délce trvání 36 měsíců (v souladu se závazným textem návrhu smlouvy), zatímco v části Upřesnění nabídky nabízí pro každé z výše uvedených zařízení záruku v délce trvání pouze 2 let. Vzhledem ke skutečnosti, že z nabídky dodavatele z výše uvedených důvodů jasně nevyplývá, že záruka nabízená na zařízení uvedená v bodech 4.1, 4.2, 4.3 a 4.4 Přílohy činí zadavatelem požadované 3 roky, nelze mít v této souvislosti příslušný požadavek zadavatele za splněný. Vzhledem ke skutečnosti, že nabídka uchazeče nesplňuje požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, musela být v souladu s ustanovením 76 odst. 1 ZVZ vyřazena, resp. uchazeč musel být v souladu s 76 odst. 6 ZVZ vyloučen ze zadávacího řízení. HODNOCENÍ NABÍDEK Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla nejnižší nabídková cena dle 78 odst. 1 písm. b) ZVZ. Hodnotící komise hodnotila celkovou nabídkovou cenu bez DPH. Hodnotící komise stanovila pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny, přičemž jako nejvhodnější nabídka byla hodnotící komisí stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Obchodní firma uchazeče Nabídková cena v Kč bez DPH Konečné pořadí NetIng spol. s.ro ,- 1. AB plus CZ s.r.o ,- 2. 7

8 Zadavatel respektoval doporučení hodnotící komise a rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky pro uvedenou veřejnou zakázku tak, že touto nabídkou je nabídka uchazeče NetIng spol. s.r.o., sídlem Divišova 882/3, Hradec Králové, IČ: Dne byla uzavřena smlouva s uchazečem NetIng spol. s.r.o., sídlem Divišova 882/3, Hradec Králové, IČ: Cena sjednaná ve smlouvě je shodná s nabídkovou cenou, tj ,- Kč bez DPH. Zadavatel má v úmyslu část veřejné zakázky plnit prostřednictvím subdodavatele Future line, s.r.o., sídlem Kolínská 599, Nymburk, IČ: V Praze dne Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát na základ plné moci 8

9 Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. Holovousy 1, Hořice, okres Jičín Příloha č. 1 Soupis požadavků na počítačovou techniku a programy Ovocnářský výzkumný institut Holovousy kancelářská technika a počítačové programy III 9

10 Úvod Cílem tohoto dokument je specifikace požadavků na počítačovou techniku a programové vybavení pro Ovocnářský výzkumný institut v Holovousích. Obsahuje-li tato zadávací dokumentace požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo dokonce jména a příjmení, specifická označení zboží, typů a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky srovnatelné plnění. OBECNÉ POŽADAVKY Dodávaná technika bude začleněna do existující infrastruktury, a proto jsou její parametry zadávány tak, aby byly plně kompatibilní se stávajícím technickým zázemím. Jednotlivé požadavky jsou specifikovány pomocí parametrů, které musí nabízená technika splňovat jejich nesplnění je důvodem k vyřazení nabídky z výběrového řízení. Na druhé straně, parametry jsou chápany jako minimální a nabízená technika může být v požadovaných parametrech lepší. U jednotlivých položek dodávané techniky, je navíc požadováno: Plné označení nabízeného výrobku včetně podtypu či varianty, pakliže se daný výrobek vyskytuje ve více variantách Výpis z konfigurátoru (nabízená konfigurace) u nabízených konfigurovatelných výrobků Seznam volitelných doplňků, které jsou součásti nabízené techniky Hodnocení zvoleného procesoru v PassMarku (Benchmarku procesorů) Produktový list nabízené techniky, získaných od výrobce dané techniky včetně vyznačení sledovaných (požadovaných) parametrů pro jednodušší přehlednost METODOLOGIE POSUZOVÁNÍ NABÍDEK Jednotlivé nabídky jsou posuzovány z hlediska shody požadovaných parametrů a parametrů uvedených v produktových listech nabízeného vybavení (získaného ze stránek výrobců). U výkonnostních parametrů jednotlivých komponent jsou pak použity pro posouzení veřejně dostupné srovnání výkonnosti (tzv. benchmarky). Jednotlivé nabídky jsou rovněž posuzovány z hlediska možnosti využití komplementární technologie tj. pokud nabídka neobsahuje některou technologii ale její plnohodnotný komplement, pak z hlediska technických požadavků není důvod, proč takovou nabídku vyřadit z výběrového řízení. 10

11 Serverové zázemí Serverovým zázemím se myslí datový rozvaděč, serverová a síťová technika včetně podpůrných prvků a příslušného programového vybavení. Kromě dodání potřebných komponent bude součástí dodávky také datového rozvaděče, zapojení a oživění instalovaných komponent serverového zázemí. Instalace programového vybavení není součástí dodávky. DATOVÝ ROZVADĚČ (RACK) Datový rozvaděč bude sloužit k uložení veškerého vybavení serverového zázemí a dodávanou techniku bude možné osadit do datového rozvaděče (rozměry dodávaných komponent budou kompatibilní s rozměry rozvaděče). Z důvodu snadného posouzení splnění požadavku na výšku rozvaděče (viz níže), bude u datového rozvaděče a každé dodávané komponenty uvedena její výška (v RU / U Rack Unit). Součásti dodávky bude i propočet emitovaného tepla nabízených komponent, instalovaných v datovém rozvaděči, při jejich maximálním zatížení. Fyzické parametry datového rozvaděče: Výška datového pojme veškeré vybavení dodávaného serverového zázemí + 20% rezervy Uzamykatelný pomocí klíče Výškově nastavitelné uložení (korekce do výšky) Odmontovatelné bočnice Technické parametry: KVM switch s možností napájení až pro 4 fyzické stroje Klávesnice, monitor a myš pro obsluhu serverů. Výsuvná policová varianta není akceptovatelná Police pro uložení klávesnice, monitoru a myši v datovém rozvaděči Chlazení (větráky) budou instalované v rozvaděči ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS Záložní zdroje UPS budou sloužit pro záložní napájení celého serverového zázemí. Z tohoto důvodu bude součástí dodávky výpočet energetické náročnosti jednotlivých dodávaných komponent serverového rozhraní při jejich maximálním zatížení. Technické parametry záložního zdroje: Zdroj bude mít kapacitu 1,3 násobku odebíraného špičkového výkonu instalovaných komponent serverového zázemí Výdrž záložního zdroje bude minimálně 20 minut (lze použít řešení s přídavnými bateriemi) Záložní zdroj bude podporovat vzdálenou správu. Preferované je redundantní řešení (2 UPS s nižší kapacitou nad 1 výkonným UPS) 11

12 SÍŤOVÉ PRVKY Slouží k propojení koncových stanic se serverovým zázemím. Předmětem VZ je pouze dodávka aktivních prvků Ethernet v rackové skříni, provedení rozvodů datové sítě není předmětem veřejné zakázky. Technické parametry: Patch panely pro min. 96 přípojných míst Rozšířitelný datový switch standardu Ehternet 100/1000 Mbps pro min. 96 přípojných mít, s redundantním zdrojem napájení. Požadován je switch s podporou vzdálené správy VIRTUALIZAČNÍ SERVERY 2KS Virtualizační jednotka bude realizovaná dvěma identickými servery v rackovém provedení z nichž každý má následující technické parametry: 2x shodné serverové CPU, mající min bodů dle PassMarkuChyba! Nenalezen zdroj odkazů. v každém serveru 4*8 GB registered DDR3 ECC RAM PC12800 v každém serveru 2*450GB místa (v RAID 1 - Mirror) na SAS/SATA III 15k Hot-Plug 2,5 HDD HBA pro připojení k diskovému poli Interní DVD+/-RW mechanika 4x Ethernet 1Gbps přípojku k síti (síťovou kartu) Dostatečné aktivní chlazení serverů Redundantní zdroje napájení pro každý server Podporovat systém vzdálené správy Každý server bude schopny podporovat hardwarové nároky na 2 virtuální operační systémy MS Windows Server 2012 Standard Edition a virtualizační systém VMware Essentials Plus Kit DISKOVÉ POLE Diskové pole v rackovém provedení slouží pro uložení uživatelských dat a bude mít následující parametry: Pevné disky s podporou technologie SAS / SATAIII 2x Řadičem iscsi/fc podporující RAID 1,5,6 (a jejich kombinace). Řadiče by měly být schopny zvládnout kapacitu 20TB Instalovaná kapacita disků je 2*4TB 7,2k SAS/SATA III HDD Redundantní napájení ZÁLOHOVACÍ SERVER Zálohovací server bude tvořen jedním server v rackovém provedení, který má následující technické parametry: 1 serverové CPU (se základní deskou podporující osazením 1-2 serverové CPU), mající min bodů dle PassMarku 3*4GB registered DDR3 ECC RAM PC *3TB 7,2k SAS/SATA III HDD v RAID 5 s možností rozšíření na min. 24TB Interní DVD+/-RW mechanika 2x Ethernet 1Gbps přípojku k síti (síťovou kartu) Redundantní zdroje napájení 12

13 Konektivita na páskovou jednotku/autoloader HBA pro připojení k diskovému poli Podporovat systém vzdálené správy Nainstalovaný software pro zálohování s možností rychlé obnovy Server bude schopny podporovat hardwarové nároky na operační systém MS Windows Server 2012 Standard Edition PÁSKOVÁ JEDNOTKA / AUTOLOADER Technické parametry páskové jednotky / autoloaderu složitelné do racku: Použitá technologie bude LTO Připojení pomocí SAS nebo Ultra SCSI Preferovaný je autoloaderu s min. počet 7 pozic Součástí dodávky jsou také pásková média s celkovou kapacitou minimálně 20TB. FIREWALL + VPN KLIENT Řešení musí umožnit bezpečné připojení k internetu a podporovat VPN pro vzdálené klienty. SERVEROVÝ SOFTWARE Součásti dodávky pro serverové zázemí je i dodávka software: 3x licenci MS Windows Server 2012 Standard Edition (2x pro virtuální servery 1 licence pro 2 virtuální servery, 1x pro zálohovací server) + 50x licenci MS Windows CAL 1x licence VMware Essentials Plus Kit 1x licence MS Exchange Server + 50x licenci MS Exchange CAL 1x licence MS Sharepoint Foundation 1x licenci Veeam Essentials Standard 1x licenci Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition for VMware vsphere 1x licenci pro Antivirovou, antispamovou ochranu 13

14 Koncové stanice a externí disky Koncovými stanicemi se myslí klasické PC, notebooky a netbooky včetně dalšího softwaru, který je požadován. Externími disky se pak myslí externí pevné disky, schopné se připojit ke koncovým stanicím pomocí standardních rozhraní. Kromě dodání potřebných komponent bude součástí dodávky koncových stanic také instalace dalšího softwaru na tyto stanice, zapojení pracovních stanic a příprava stanic na oživení u koncového zákazníka. PRACOVNÍ STANICE (PC) 15KS Pracovní stanice budou výkonově vhodné pro běžnou kancelářskou práci (internet, kancelářský software Office), dodávané v počtu 15ks. Technické parametry pracovních stanic: 1 desktopový CPU, mající min bodů dle PassMarku 1*4GB DD3 RAM PC GB místa na SATA III 2,5 SSD na operační systém + ostatní software, 500GB místa na SATA II 7,2k 3,5 HDD na uživatelská data Interní DVD+/-RW mechanika Čtečka paměťových karet (typu all-in-one) 6x USB portů, min. 2x standardu USB 3.0 a min. 2 porty vyvedené na přední straně 2x port pro digitální připojení monitoru (DVI/HDMI) 1x Ethernet 1Gbps přípojku k síti Periférie: Klávesnice (s českou lokalizací) a bezdrátová optická myš 22/23 Full HD (rozlišení 1920*1080) monitor s funkcí PIVOT, matný Instalovaný software stanic: MS Windows 7 Professional x64 CZ nebo novější (možno i OEM verze) MS Office Business 2013 CZ Microsoft Office 2013 pro podnikatele (možno i OEM verze) Zoner Photo Studio 15 PRO nebo novější NOTEBOOK 10KS Notebook slouží pro zajištění mobility některých zaměstnanců, důraz je kladen spíše na výkon (blíží se stolním počítačům). Dodávané jsou v počtu 10ks. Technické parametry notebooku: matný display, rozlišení WXGA+(1440*900) / HD+(1600*900) / Full HD(1920*1080) 1 mobilní CPU, mající min bodů dle PassMarku 1*4GB DD3 RAM PC GB místa na SATA III 2,5 SSD 3x USB portů, minimálně 1x standardu USB 3.0, HDMI port 14

15 1x Ethernet 1Gbps přípojku k síti Wi-Fi modul podporující Wi-Fi standardy b/g/n Bluetooth modul Interní DVD+/-RW mechanika Integrovaná čtečka paměťových karet Integrovaná HD kamera, mikrofon Hardwarové dokování slot pro hardwarový dock. USB dokování není přípustné (zadavatel nepožaduje dodávku dokovacích stanic). Periférie a fyzické parametry notebooku: Klávesnice (s českou lokalizací) a bezdrátová optická myš Odpovídající brašna Váha do 2,5kg (včetně baterie a nabíječky) Výdrž baterie minimálně 4 hodiny při běžném zatížení Instalovaný software stanic: MS Windows 7 Professional x64 CZ nebo novější (možno i OEM verze) MS Office Business 2013 CZ Microsoft Office 2013 pro podnikatele (možno i OEM verze) Zoner Photo Studio 15 PRO nebo novější NETBOOK 10KS Netbooky slouží pro zajištění vysokého stupně mobility a pro práci v terénu. Důraz je kladen především na vysokou mobilitu a nízkou váhu. Dodávané jsou v počtu 10ks. Technické parametry netbooku: matný display, rozlišení WXGA(1280*800) / HD(1366*768) / Full HD(1920*1080) 4GB DD3 RAM PC GB místa na SATA III SSD (případně kombinace SSD + min. 250GB SATA III 7,2k HDD) 3x USB portů, minimálně 1x standardu USB 3.0 1x Ethernet 100Mbps přípojku k síti Wi-Fi modul podporující Wi-Fi standardy b/g/n Bluetooth modul Integrovaná kamera, mikrofón Dokování přes USB Periférie a fyzické parametry: Klávesnice (s českou lokalizací) a bezdrátová optická myš Odpovídající brašna Váha maximálně do 2kg (do 1,5kg preferována) Výdrž interní baterie minimálně 7 hodin (bez použití přídavné baterie) Instalovaný software stanic: MS Windows 7 Professional x64 CZ nebo novější (možno i OEM verze) 15

16 MS Office Business 2013 CZ Microsoft Office 2013 pro podnikatele (možno i OEM verze) Zoner Photo Studio 15 PRO nebo novější MALÝ EXTERNÍ DISK 10KS Malý externí disk slouží k přenosu uživatelských dokumentů. Dodávané jsou v počtu 10ks. Technické parametry disku: Kapacita 1TB HDD Formát 2,5 Rozhraní USB 3.0 Napájení přes USB port 16

17 Ostatní kancelářská technika Ostatní kancelářskou technikou se myslí tiskárny, datový projektor, skartovač a laminátor. Kromě dodání potřebných komponent bude součástí dodávky ostatní kancelářské techniky i instalace a zapojení této tiskáren, skartovače a laminátoru na místě. ČERNOBÍLÁ STOLNÍ TISKÁRNA 10KS Černobílá stolní tiskárna budou výkonné stroje sloužící pro rychlé a tiché tištění dokumentů v kanceláři. Dodávané jsou v počtu 10ks. Technické parametry tiskárny: A4 černobílá laserová tiskárna Rozlišení 1200x1200 dpi (tisk) Rychlost min. 30 stran/min, rychlý tisk první strany Duplexní tisk, Automatický podávač originálů Rozhraní USB 2.0, USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX Záruka na životnost min stran při měsíčním zatížení max stran ČERNOBÍLÉ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ A4 10KS Černobílé multifunkční zařízení slouží pro rychlý tisk, skenování a kopírování dokumentů v kanceláři. Dodávané jsou v počtu 10ks. Technické parametry tiskárny: A4 černobílá laserová tiskárna + A4 skenování a kopírování Rozlišení 1200x1200 dpi (tisk), 600x600 dpi (skenování/kopírování) Rychlost min. 30 stran/min, rychlý tisk první strany Duplexní tisk, Automatický podávač originálů Rozhraní USB 2.0, USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX Záruka na životnost min stran při měsíčním zatížení max stran 17

18 ČERNOBÍLÉ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ A4/A3 3KS Černobílé multifunkční zařízení slouží pro pracovní skupiny požadující vysoce produktivní správu svých dokumentů. Kromě tisku, skenování a kopírování dokumentů je požadováno i faxování (možno pomocí přídavného modulu). Dodávané jsou v počtu 3ks. Technické parametry tiskárny: A4/A3 černobílá laserová tiskárna + A4/A3 skenování a kopírování + A4/A3 faxování (možno i pomocí přídavného modulu) Rozlišení 1200x1200 dpi (tisk), 600x600 dpi (skenování/kopírování) Rychlost min. 25 stran/min formátu A4, min. 12 stran/min formátu A3, rychlý tisk první strany Duplexní tisk, Automatický podávač originálů Kapacita zásobníku 2x500 listů Rozhraní USB 2.0, USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX Záruka na životnost min stran při měsíčním zatížení max stran BAREVNÉ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ A4/A3 1KS Barevní multifunkční zařízení slouží pro pracovní skupiny požadující vysoce produktivní správu svých dokumentů. Kromě tisku, skenování a kopírování dokumentů je požadováno i faxování (možno pomocí přídavného modulu). Dodáván je v počtu 1ks. Technické parametry tiskárny: A4/A3 barevná laserová tiskárna + A4/A3 skenování a kopírování + A4/A3 faxování (možno i pomocí přídavného modulu) Rozlišení 600x600 dpi (tisk s s multibitovou technologií až 9600*600 dpi), 600x600 dpi (skenování/kopírování) Rychlost min. 25 stran/min formátu A4, min. 12 stran/min formátu A3, rychlý tisk první strany Duplexní tisk, Automatický podávač originálů Kapacita zásobníku 2x500 listů Rozhraní USB 2.0, USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX Záruka na životnost min stran při měsíčním zatížení max stran DATOVÝ PROJEKTOR 1KS Technické parametry projektoru: Technologie - 3LCD, RGB liquid crystal shutter Světelnost 2300 ANSI Lumen Rozlišení FullHD 1080p (1920x1080, 16:9) Kontrast :1 Životnost lampy min hodin Rozhraní pro připojení RS-232C, VGA, HDMI 1.4, Kompozitní vstup, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B, Komponentní vstup SKARTOVAČ 1KS Technické parametry skartovače: 18

19 Typ proužkový řez Skartování papír/cd/dvd/kreditních karet Kapacita podavače min. 20 listů Objem koše min. 50 litrů Maximální šířka dokumentu 250mm LAMINÁTOR 1KS Laminátor na dokumenty bude schopen zvládnout dokumenty do formátu A3, bude vhodný pro použití na všechny druhy hladkých papíru včetně fotek. Technické parametry laminátoru: Laminovací šířka min. 330mm Laminovací rychlost 50cm/min. Tloušťka laminovací fólie mic Náběh do pracovního stavu max. 4min. 19

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zpráva ) pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky realizovanou v souladu s 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Příloha č. 1. Technická specifikace

Příloha č. 1. Technická specifikace Technická specifikace Dodávka výpočetní techniky a zařízení v rámci realizace projektu Elearning na střední zdravotnické škole 2, registrační číslo CZ.1.07/1.1.26/02.0077 Technické parametry a jakostní

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VZMR- CENOVÁ NABÍDKA DODÁVKA HW

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VZMR- CENOVÁ NABÍDKA DODÁVKA HW SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VZMR- CENOVÁ NABÍDKA DODÁVKA HW Příloha č. 1 název PC 32 požadované parametry Základní deska: 2 sloty na operační paměť RAM DDR4 1xPCIe 16x (plná výška) 2x PCIe 1x (plná výška)

Více

Výpočetní technika pro město Moravská Třebová

Výpočetní technika pro město Moravská Třebová Město Moravská Třebová nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová vydává podle vnitřního předpisu č. 4/2011, Směrnice rady města Moravská Třebová pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu výzvu

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.4.00/21.3339 Interaktivitou ke vzdělání Dodávka

Více

Technická specifikace předmětu zakázky

Technická specifikace předmětu zakázky Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu zakázky zakázky: Zadavatel: Dodávka ICT vybavení Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně POLOŽKA č. 1 PC SESTAVA 34

Více

"SUSEN - dodávky základního hardware a základního software, etapa III.

SUSEN - dodávky základního hardware a základního software, etapa III. Příloha č. 1 - Specifikace a ceny jednotlivých položek "SUSEN - dodávky základního hardware a základního software, etapa III. Specifikace a ceny jednotlivých položek číslo položky Název typ Cena v Kč (bez

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Nákup HW a SW Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): dodávka Datum vyhlášení zakázky: 31. 3. 2016 Název/ obchodní firma zadavatele: Obchodní akademie, Střední

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, IČ: 467 47 885 (dále jen zadavatel ), po posouzení veškerých předběžných nabídek doručených ve lhůtě

Více

Technická specifikace předmětu zakázky

Technická specifikace předmětu zakázky Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu zakázky zakázky: Zadavatel: Dodávka ICT vybavení Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně POLOŽKA č. 1 PC SESTAVA 34

Více

Zadávací dokumentace (Neveřejná zakázka)

Zadávací dokumentace (Neveřejná zakázka) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Zadávací dokumentace (Neveřejná zakázka) Výzva: Český svaz žen vyhlašuje v rámci projektu EQUAL Modelový

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Stránka 1 z 13

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Stránka 1 z 13 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY Stránka 1 z 13 Obsah Obsah... 2 Identifikace zadavatele... 3 Identifikace projektu... 3 Vymezení předmětu zakázky... 3 Specifikace zakázky...

Více

Notebook 15.6" (15 ks)

Notebook 15.6 (15 ks) Příloha č.1 Technická specifikace požadavků na vybavení hardwarem Notebook 15.6" (15 ks) Velikost obrazovky 15.6" Podsvícení LED, matný Rozlišení obrazovky min. 1366 x 768 x86-64 kompatibilní, min. dvoujádrový,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace 31. 3. 2011

Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace 31. 3. 2011 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu v rámci projektu reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.0542 ZŠ STŘÍBRNICKÁ-INOVACE Věc: Výzva k podání nabídek Zadavatel ve Výzvě k podání nabídek oznamuje dodavatelům

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. Výzva 2 září 2013

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. Výzva 2 září 2013 Spisová značka: CN/51/CN/13 Č. j.: 6373/13/CN VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Výzva 2 září 2013 v rámci dynamického nákupního systému Dynamický nákupní systém na dodávky IT vybavení pro Plzeňský kraj - Krajský

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zakázka na dodávku výpočetní a prezentační techniky. Strana 1 (celkem 9)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zakázka na dodávku výpočetní a prezentační techniky. Strana 1 (celkem 9) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zakázka na dodávku výpočetní a prezentační techniky Strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje zadavatele 2. Název zakázky 3. Předmět a popis zakázky 4. Předpokládaná hodnota zakázky bez

Více

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov IČ: 013 12 774

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov IČ: 013 12 774 Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov IČ: 013 12 774 Veřejná zakázka: Výběr dodavatele počítačů a monitorů pro Státní pozemkový úřad Evidenční

Více

Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení

Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0578 Název projektu:

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, IČ: 467 47 885 (dále jen zadavatel ), po posouzení veškerých předběžných nabídek doručených ve lhůtě stanovené zadávací dokumentací

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Nákup ICT a síťování Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): dodávka Datum vyhlášení zakázky: 14. 5. 2014 Název/ obchodní firma zadavatele: Obchodní akademie,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2,461 17 Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje právní oddělení - referent veřejných zakázek VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky realizovanou v souladu s 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jiří Pálek Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 5. 6. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce č. C02A/2012: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V RÁMCI PROJEKTU VÝUKA ICT NA SPŠ.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce č. C02A/2012: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V RÁMCI PROJEKTU VÝUKA ICT NA SPŠ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce č. C02A/2012: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V RÁMCI PROJEKTU VÝUKA ICT NA SPŠ Stránka 1 z 17 Vymezení předmětu zakázky... 4 Předmět plnění zakázky a jeho

Více

V Boskovicích dne 21. ledna 2014

V Boskovicích dne 21. ledna 2014 V Boskovicích dne 21. ledna 2014 Věc: Zadávací řízení Poskytnutí investičního úvěru na financování investiční akci Vybudování moderní učebny a upřesnění ZD Zadavatel sděluji, že v rámci veřejné zakázky

Více

Přílohy: 1. Vzor krycího listu nabídky 2. Vzor čestného prohlášení dle 53 odst. 1 písm. a) k) zákona

Přílohy: 1. Vzor krycího listu nabídky 2. Vzor čestného prohlášení dle 53 odst. 1 písm. a) k) zákona VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA A MONTÁŽ VÝPOČETNÍ A PREZENTAČNÍ TECHNIKY A SOFTWARE Obsah: 1. Základní údaje o zadavateli

Více

Příloha 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Počítačová učebna Detailní specifikace hardwarového vybavení serverová technika: 1 Víceúčelový server Konfigurace 2 procesor 4 jádra, cache 8 MB, RAM 64 GB

Více

Výběrové řízení pro projekt: Svět práce v každodenním životě. Příloha č. 3 výzvy

Výběrové řízení pro projekt: Svět práce v každodenním životě. Příloha č. 3 výzvy Výběrové řízení pro projekt: Svět práce v každodenním životě. Příloha č. 3 výzvy Položka KS Hodnota Splněno PC sestava typ All in one 17 Procesor Passmark CPU Mark min 2830, Operační paměť min. 2GB, min.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: ZŠ/1/2011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00 /21.2100 Název projektu: Název zakázky: Předmět

Více

Zadávací dokumentace. Dodávka výpočetní techniky pro ZŠ Juventa

Zadávací dokumentace. Dodávka výpočetní techniky pro ZŠ Juventa Zadávací dokumentace Dodávka výpočetní techniky pro ZŠ Juventa Identifikační údaje zadavatele Město Milovice Sídlo: Nám. 30. června 508 IČ: 00239453 DIČ: CZ00239453 Bankovní spojení: 19-600220584/0600

Více

ROZPIS NABÍDKOVÉ CENY. Dodávka výpočetní techniky a zařízení

ROZPIS NABÍDKOVÉ CENY. Dodávka výpočetní techniky a zařízení Příloha č. 5 ROZPIS NABÍDKOVÉ CENY Dodávka výpočetní techniky a zařízení Název nabízeného zboží Minimální požadavek zadavatele Konkretizace nabídky uchazeče Digitální fotoaparát Rozlišení min 12Mpix, optický

Více

Operační systém (OS) Porty. PC zdroj Instalace. Podmínka Záruka

Operační systém (OS) Porty. PC zdroj Instalace. Podmínka Záruka Příloha č. 4 - Technické podmínky OPVK 1.4 Stolní počítač žákovský- učebna Platný název zařízení Název výrobce Platný webový odkaz (link) na stránky výrobce Platný webový odkaz (link) na stránky dovozce

Více

Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR. Zadavatel:

Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR. Zadavatel: Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR Zadavatel: Název společnosti: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR Sídlo společnosti: Novoborská 372, Praha

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Název zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova CZ.1.07/1.4.00/21.1659

Více

Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu. Nákup hardware s operačním systémem a digitální techniky

Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu. Nákup hardware s operačním systémem a digitální techniky Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu Nákup hardware s operačním systémem a digitální techniky v rámci projektu Zdravé klima školy reg. č. CZ.1.07/1.2.37/02.0022 Strana 1 (celkem 10) 1. Zadávací

Více

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Notebook 7 ks : Např. ASUS G551JW-CN055H, nebo jiný notebook splňující níže uvedené technické DISPLEJ - IPS, matný, velikost 15,6", 16:9, rozlišení

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky č. VZPL/04/2015 ICT VYBAVENÍ ZÁLOŽNÍHO PRACOVIŠTĚ ZOS ZZS LK TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1 6 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Parametry serveru... 4 1.2 Množství a minimální

Více

Notebooky, monitory a grafické terminály

Notebooky, monitory a grafické terminály Výzva k předložení nabídky veřejná zakázka na dodávku Notebooky, monitory a grafické terminály 1. Zadávání zakázky malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem probíhá podle vnitřního předpisu města Dvůr

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova 97, příspěvková organizace Technická specifikace Položka Počet kusů Důvod nákupu Specifikace cena/ks cena Switch 24-portový 2 inovace stávající sítě 24portový gigabitový

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust.

Více

Operační systém (OS) Porty. PC zdroj Instalace. Podmínka Záruka

Operační systém (OS) Porty. PC zdroj Instalace. Podmínka Záruka Příloha č. 4 - Technické podmínky OPVK 1.4 Stolní počítač žákovský- učebna Platný název zařízení Název výrobce Platný webový odkaz (link) na stránky výrobce Platný webový odkaz (link) na stránky dovozce

Více

ZADAVATEL: Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45. Dodávka a instalace zařízení pro interaktivní výuku VYZÝVÁ

ZADAVATEL: Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45. Dodávka a instalace zařízení pro interaktivní výuku VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45 Sídlem: Zastoupený: náměstí Mikuláše z Husi 45, 39001 Tábor Mgr. Dagmar

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Výběrové řízení se neřídí zákonem 137/2006 Sb.o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu:

Více

Mgr. Filip Kořínek, starosta v. r.

Mgr. Filip Kořínek, starosta v. r. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 14. 10. 2015 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup IT - rozšíření OSPOD Město Černošice

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Dopravní vzdělávací institut, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku Výpočetní a kancelářské techniky včetně záručního a pozáručního servisu pro potřeby projektu č. 0047 Outplacement

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU Město Černošice, okres Praha západ Městský úřad Černošice - Riegrova 1209, 252 28 Černošice odbor informatiky e-mail: informatika@mestocernosice.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU V souladu s

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Dodávka výpočetní techniky a zařízení v rámci realizace projektu Elearning na střední zdravotnické škole 2, registrační číslo CZ.1.07/1.1.26/02.0077 Technické parametry a jakostní

Více

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky.

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky. ICT 1 MSZ Příloha 1a Specifikace předmětu zakázky Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny Zakázka: 2/2013 Zadavatel: Základní údaje: Střední škola technická a zemědělská,

Více

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Popis stávajícího řešení u zadavatele Česká centra (dále jen ČC ) provozují 8 fyzických serverů, připojené k local storage. Servery jsou rozděleny

Více

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky realizovanou v souladu s 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nejedná se o zadávací řízení

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2922 Název projektu: Veselá a hravá výuka díky finanční

Více

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky: Dodávka ICT a vnitřního vybavení pro KKC. Evidenční číslo: KRPK-21274/ČJ-2011-1900VZ

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky: Dodávka ICT a vnitřního vybavení pro KKC. Evidenční číslo: KRPK-21274/ČJ-2011-1900VZ ČÁST A) Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky: Dodávka ICT a vnitřního vybavení pro KKC Evidenční číslo: KRPK-2127/ČJ-2011-1900VZ PC sestava Podpora síťových protokolů: DMI ano; WFM

Více

85/2013. Dodávka 1. 10. 2013

85/2013. Dodávka 1. 10. 2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zakázka na dodávku výpočetní a prezentační techniky včetně SW. Strana 1 (celkem 9)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zakázka na dodávku výpočetní a prezentační techniky včetně SW. Strana 1 (celkem 9) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zakázka na dodávku výpočetní a prezentační techniky včetně SW Strana Obsah. Identifikační údaje zadavatele 2. Název zakázky 3. Popis předmětu zakázky 4. Předpokládaná hodnota zakázky

Více

zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 a vnitřní směrnicí města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání

zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 a vnitřní směrnicí města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání Výzva k podání nabídky (která se řídí metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 a vnitřní směrnicí města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké

Více

VÝZVA k podání nabídky na zakázku. č. CZ.04.1.03/2.1.15.1/0011

VÝZVA k podání nabídky na zakázku. č. CZ.04.1.03/2.1.15.1/0011 VÝZVA k podání nabídky na zakázku č. CZ.04.1.03/2.1.15.1/0011 Vzdělávání zadavatele poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v Kraji Vysočina Od uchazečů se očekává,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky název zakázky: Dodávka výpočetní techniky II Identifikace zadavatele Název: Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3 Sídlo: Prostějov, 796 01, Kollárova

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele technického vybavení k projektu Zvýšení odborných kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího vzdělávání registrační číslo projektu

Více

Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem Výměna vybavení počítačové učebny

Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem Výměna vybavení počítačové učebny FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝK IČ: 613 882 54, TEL.: 241 470 306, ZSPISNICKA@ZSPISNICKA.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Název zakázky: Druh zakázky: Předmět zakázky: Operační program Praha - Adaptabilita Inovace bakalářského studijního programu

Více

Dodávka notebooků, počítače a jejich příslušenství

Dodávka notebooků, počítače a jejich příslušenství Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemcefinanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka notebooků, počítače

Více

1) PC učebna ZŠ Přichystalova 6ks

1) PC učebna ZŠ Přichystalova 6ks 1) PC učebna ZŠ Přichystalova 6ks Požadováno Nabídka Cena Základní deska Procesor Paměti Grafická karta Síťová karta Zvuková karta Pevný disk DVD Skříň + zdroj Klávesnice Myš Operační systém Monitor Podpora

Více

Rozpis nabídkové ceny - Veřejná zakázka: IT technika pro projekt

Rozpis nabídkové ceny - Veřejná zakázka: IT technika pro projekt Příloha č. 5 Rozpis nabídkové ceny - Veřejná zakázka: IT technika pro projekt Zboží/max. cena včetně DPH Minimální požadavek zadavatele Konkretizace nabídky uchazeče Cena včetně DPH PC 1 ks/ max. cena

Více

k výběrovému řízení: Najdi si práci ve Zlínském kraji II - dodávka výpočetní techniky

k výběrovému řízení: Najdi si práci ve Zlínském kraji II - dodávka výpočetní techniky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení: Najdi si práci ve Zlínském kraji II - dodávka výpočetní techniky ZADAVATEL: MARLIN B&V, s.r.o. zastoupený Mgr. Dušanem Bellovičem Leoše Janáčka 180 686 01 Uherské

Více

Příloha č. 1. Požadavek. 5 let. 3 roky (3 roky) max. 79 000,- Kč max. 94 800,- Kč

Příloha č. 1. Požadavek. 5 let. 3 roky (3 roky) max. 79 000,- Kč max. 94 800,- Kč Příloha č. 1 softwarem pro rok 2011 na SPŠD Plzeň a na odloučeném pracovišti SPŠD v Plzni Křimicích. Vymezení předmětu zakázky Projekt Nauč se a vytvoř!, reg. číslo: CZ.1.07/1.1.12 / 03.0011 Projekt Podpora

Více

2. Vymezení plnění veřejné zakázky

2. Vymezení plnění veřejné zakázky M ě s t o Z l i v Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv Váš dopis zn./ze dne: Číslo jednací: 1276/14 Spisová značka: Vyřizuje: Ing. Koudelka Jan Tel.: 387 001 193 E-mail: starosta@zliv.cz Datum: 28.07.2014 dle

Více

Zřízení technologického centra ORP Dobruška

Zřízení technologického centra ORP Dobruška Příloha č. Technická specifikace. části zakázky: Zřízení technologického centra ORP Dobruška položka číslo Popis blade chassis pro servery: provedení do racku kapacita minimálně 8x dvouprocesorový blade

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/02.0050 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/02.0050 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k projektu s názvem: Zkvalitnění výuky na střední zdravotnické škole Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0956 Název zakázky: Nákup ICT a dalšího vybavení pro SZŠ a VOŠZ,

Více

Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Nákup počítačů, notebooků, monitorů a tiskáren ID zakázky: P18V00000052 Datum: 6.6.2018 Vyřizuje:

Více

V rámci projektu EU peníze školám, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1802 a dotace zřizovatele školy

V rámci projektu EU peníze školám, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1802 a dotace zřizovatele školy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 1 VÝBĚR DODAVATELE VÝPOČETNÍ TECHNIKY A SOFTWARU V rámci projektu EU peníze školám, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1802

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1. Server a příslušenství Počet kusů 1 Specifikace Procesor: minimálně čtyř jádrový, 2.40 GHz, 12 MB cache Pevný disk:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Slovanské gymnázium Olomouc tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc tel.: +420 585 231 532 fax: +420 585 220 448 e-mail: sgo@sgo.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Identifikace projektu: Program: Operační program

Více

Technická specifikace předmětu zakázky

Technická specifikace předmětu zakázky Technická specifikace předmětu zakázky (příloha č. 3 zadávací dokumentace) Technická specifikace Přesná charakteristika zakázky Předmětem zakázky je dodávka integrovaného ERP systému včetně dodávky licencí,

Více

Technická specifikace ČÁST 1. Místo plnění: PČR Kriminalistický ústav Praha, Bartolomějská 10, Praha 1

Technická specifikace ČÁST 1. Místo plnění: PČR Kriminalistický ústav Praha, Bartolomějská 10, Praha 1 Technická specifikace ČÁST 1 Název veřejné zakázky ČÁST 1 Technologická obměna a doplnění informačními technologiemi HW- Část 1 Termín a místo plnění Termín plnění od vybraní subjektu a uzavření smlouvy

Více

2.1 Obecné parametry 2.1.1 Obecné parametry Rack serveru

2.1 Obecné parametry 2.1.1 Obecné parametry Rack serveru . Obecné parametry.. Obecné parametry Rack serveru Redundantní napájecí zdroje v počtu a výkonu odpovídajícímu specifikovanému řešení. Redundantní ventilátory v počtu odpovídajícímu specifikovanému řešení

Více

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 Adresa: Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 4zszdar.cz

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 Adresa: Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 4zszdar.cz Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Vybavení počítačové učebny ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4" Ve Žďáře nad Sázavou 12.5.2014 Zadavatel: Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 591

Více

Virtualizace koncových stanic Položka Požadováno Nabídka, konkrétní hodnota

Virtualizace koncových stanic Položka Požadováno Nabídka, konkrétní hodnota Technická specifikace Obnova školicího střediska OKRI PP ČR Virtualizace koncových stanic 20 ks Výrobce doplnit Název doplnit podpora stávající virtualizační platformy podpora technologie linkovaných klonů

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Pořízení Počítačů a strojů na zpracování dat 2017 pro Vysokou školu polytechnickou Jihlava

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Pořízení Počítačů a strojů na zpracování dat 2017 pro Vysokou školu polytechnickou Jihlava TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Pořízení Počítačů a strojů na zpracování dat 2017 pro Vysokou školu polytechnickou Jihlava OBSAH Segment č. 1 Notebook A... 3 15 x Notebook A... 3 Segment

Více

Příloha č. 4 - Nabízené zboží a jeho technické podmínky_oprava 31.5.2013

Příloha č. 4 - Nabízené zboží a jeho technické podmínky_oprava 31.5.2013 Příloha č. 4 - Nabízené zboží a jeho technické podmínky_oprava 31.5.2013 Uchazeč vyplní žlutě označená pole STOLNÍ POČÍTAČ Minimální technické podmínky Nabízené zboží a jeho technické parametry Grafika

Více

tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku

tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace Karlovarského kraje, zastoupená ředitelem Mgr. Miloslavem Pelcem se sídlem: Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně, Česká republika tel.:

Více

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II.

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Projekt Inovace ve vzdělávacím procesu Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Bzenec, registrační číslo CZ.1.07/1.3.41/01.0038

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Výpočetní technika pro účely projektu OP VK ZŠ Brno část 2 Název projektu: Ukaž mi směr a já najdu cestu pro své povolání Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/01.0056

Více

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Dodavatel Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Zadavatel: Název: Název Požadované minimální technické parametry Množství Splněno/nesplněno (uchazeč doplní toto

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.10 /04.0023 Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Regionální vzdělávací a informační středisko, příspěvková organizace IČO: 71234608

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. v rámci realizace projektu "Nové výukové metody

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

*MVCRX01XBBUT* MVCRX01XBBUT prvotní identifikátor

*MVCRX01XBBUT* MVCRX01XBBUT prvotní identifikátor *MVCRX01XBBUT* MVCRX01XBBUT prvotní identifikátor Č.j.: MV-112796-25/VZ-2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Ministerstvo vnitra se sídlem: Nad Štolou 3, Praha 7 IČO: 00007064 vyhlašuje podlimitní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky Veřejná zakázka - pořízení technického vybavení v rámci projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu v Olomouckém kraji, reg. č. CZ..07/5..00/04.005

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční 1 434 69 Most MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR informačního systému Oddělení správy sítě NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: Martin Pouček TEL.: 476 448 331 E-MAIL: Martin.Poucek@mesto-most.cz @ V

Více

1x server pro distanční vzdělávání (výpočtový server)

1x server pro distanční vzdělávání (výpočtový server) Příloha č. 5 1x server pro distanční vzdělávání (výpočtový server) CPU 1 CPU mark >= 19970, podpora virtualizace ve virtualizaci RAM Volitelně Celkem >= 128 GB HDD 2 kapacita >= 2TB, SATA, min 7200 RPM,

Více

část A) 1) Město Nové Město na Moravě

část A) 1) Město Nové Město na Moravě Technická specifikace části A) předmětu veřejné zakázky "Dodávka výpočetní a kancelářské techniky, Nové Město na Moravě" část A) 1) Město Nové Město na Moravě Laserová tiskárna - 5ks Formát tiskárny A4

Více

1x Monitor 30 ; orientační cena 26 000,- Kč bez DPH. Parametry:

1x Monitor 30 ; orientační cena 26 000,- Kč bez DPH. Parametry: 1x Monitor 30 ; orientační cena 26 000,- Kč bez DPH - Doba odezvy: 7ms GTG, 12ms BWB - Jas [cd/m2]: 370 - Kontrast [:1]: 1 000 - Nativní rozlišení: 2560 x 1600 - Rozteč bodů [mm]: 0,25 - Úhlopříčka obrazovky:

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný

Více

zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust.

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky: Název programu: Operační program Vzdělávání

Více