Koutulovití (Psychodidae, Diptera) CHKO Kokořínsko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koutulovití (Psychodidae, Diptera) CHKO Kokořínsko"

Transkript

1 Bohemia centralis, Praha, 27: , 2006 Koutulovití (Psychodidae, Diptera) CHKO Kokořínsko Moth flies (Psychodidae, Diptera) of Kokořínsko Protected Landscape Area Jan Ježek Entomologické oddělení, Národní muzeum, Kunratice 1, CZ Praha 4, Česká republika; Abstract. A faunistic study of moth flies of the Kokořínsko Protected Landscape Area (Bohemia centralis and borealis) is presented. In total 39 species are listed, i.e. 28,9 % of the psychodids occuring in the Czech Republic and 31,7 % of the species known from Bohemia. This paper elevates the total sum of species of moth flies in the Czech Republic (see Ježek 2003 and 2004) from 134 to 135, in Bohemia 122 to 123 one sp. from Kokořínsko PLA in addition: Pericoma (s. str.) pingarestica Vaill. All important data of localities of the mentioned species are quoted and biotopes generally characterized. Some rare taxa and additional ones from adjacent localities are discussed. Key words: Diptera, Psychodidae, Czech Republic, Kokořínsko PLA, faunistics Úvod a historie výzkumu Čeleď Psychodidae je taxonomicky jednou z nejobtížnějších skupin nematocerních dipter. Z podčeledí Phlebotominae, Bruchomyinae, Horaiellinae, Sycoracinae, Trichomyinae a Psychodinae se pouze tři posledně jmenované vyskytují ve střední Evropě, v CHKO Kokořínsko byly zjištěny zatím pouze Sycoracinae a Psychodinae. Více než 500 druhů čeledi Psychodidae je známo 423

2 BOHEMIA CENTRALIS 27 z Palearktické oblasti (Wagner 1990), ale ještě i centrální Evropa skýtá nové druhy pro vědu (viz např. Ježek 1997, 1999, 2002 a 2004). Celkový počet druhů známých z CZ je 135 (tj. včetně prvonálezu uvedeného v této práci: Pericoma (s. str.) pingarestica Vaill., druh doposud známý pouze z Rumunska: Vaillant 1978 p. 211, 222 ), z Čech 123. Z CHKO Kokořínsko byl nedávno publikován druh Ulomyia undulata (Tonn.) Pšovka u Ráje jako nový pro Českou republiku a dva nové druhy pro Čechy: Jungiella (Psychocha) procera Krek Pšovka u Velkého Lhoteckého rybníka a Pericoma (s. str.) trifasciata (Meig.) stružka u Zakšína (Ježek 2003). Žádné starší literární údaje a sbírkové doklady koutulí z této oblasti neexistují. Podrobnější údaje o bionomii koutulí lze nalézt v pracích Ježek (1998), Ježek et Barták (2000). Metodika a materiál Nejčastěji používanou extenzívní metodou sběru (pouze imága) je přerušovaný krátkodobý smyk na vegetaci (břehy toků a vodních nádrží, močály, prosaky apod.), nasbíraný materiál se obvykle usmrcuje v exhaustoru sirným etherem nebo alkoholem, transportován a deponován by měl být v 75% ethanolu. Mezi intenzívní metody sběru patří aplikace žlutých misek (nejlépe umělohmotných, natřených uvnitř industrolem odstínu 6200) s nasyceným solným roztokem (NaCl) a kapkou detergentu vybírání materiálu je nutné v terénu po několika málo dnech (maximálně po 14 dnech). Solí konzervovaný materiál se po promytí vodou převádí do 75% ethanolu. V CHKO Kokořínsko byla metoda těchto tzv. pan traps (PT) prováděna minimálně. Výzkum koutulí probíhal bez Malaiseho pastí a světelného lapače. Z několikatisícových smykem nasbíraných materiálů byly vytříděny pro kvalitativní vyhodnocování pouze výběrové dokladové kusy jednotlivých druhů (po jednom exempláři druhu z každé lokality a data), které byly zamontovány do mikroskopických preparátů (postupné promývání objektů ethanolem, chloralfenolem odtučnění a prosvětlení objektu, a xylolem) za použití nejlépe podložního sklíčka s vybroušenou jamkou, kanadského balzámu a krycího sklíčka mm. Další úprava mikroskopických preparátů probíhala podle vžitých muzeologických zásad. Všechny vyhotovené preparáty koutulí jsou deponované ve sbírce entomologického oddělení Národního muzea v Praze (NMP), jsou průběžně číslovány (INS = number of the slide). Přesná determinace 1 3 mm velkých koutulí se neobešla většinou bez odpreparování jednotlivých částí těla (zbavených hustých dlouhých šupinek a chloupků), které bylo nutné mnohdy prohlížet v médiu při různém natočení v rotaci, bez studia anatomických detailů samčího kopulačního aparátu a genitální komory samice v pohledech z různých směrů. V této práci je využito sběrů zejména P. Chvojky (C), v menší míře L. Berana (B), A. Kůrky (K) a R. Rozkošného (R). Veškerý materiál determinoval autor práce. Použitá nomenklatura viz Ježek (2003). Typy rozšíření psychodidů: 424

3 Jan Ježek: Koutulovití (Psychodidae, Diptera) CHKO Kokořínsko CEU středoevropské, COS kosmopolitní, EUA evroasijské, EUR evropské, EUS evrosibiřské, EUWS evrozápadosibiřské, HOL holarktické, TC transkavkazské. Aplikace symbolů ochranářské terminologie (viz Ježek 2005): CR kriticky ohrožený druh, EN ohrožený. Přehled lokalit V této části je uveden seznam a popis jednotlivých lokalit, které jsou řazeny abecedně. Pořadí údajů: číslo lokality; název nejbližší obce; kód pole pro faunistické mapování, kde čtyřmístné číslo je základním kódem pole detailnější rozdělení tohoto pole je zajištěno trojmístným číslem navíc (Zelený 1972, Buchar 1982, Pruner et Míka 1996); kategorie (PR přírodní rezervace, PP přírodní památka); název případného maloplošného zvláště chráněného území, jeho lokalizace a popis lokality. 1 Blíževedly, , Litický potok; 2 Bosyně, , rybník Harasov; 3 Dolní Heřmánky, , Heřmánecký potok, mokřad; 4 Dolní Heřmánky, , pramen Heřmáneckého potoka; 5 Domašice, , PR Kostelecké bory, bory v PR Kostelecké bory, aplikace žlutých misek se solným roztokem; 6 Dubá, , PR Mokřady horní Liběchovky, mokřady v okolí rekreačního střediska Vrabcov; 7 Dubá, , PR Mokřady horní Liběchovky, Liběchovka u Rozprechtic; 8 Dubá, , PR Mokřady horní Liběchovky, levostranný přítok Liběchovky V od Deštné; 9 Dubá, , PR Mokřady horní Liběchovky, levostranný přítok Liběchovky v Pramenném dole J od Rozprechtic; 10 Houska, , PP Prameny Pšovky, mokřady v nivě Pšovky; 11 Houska, , PP Černý důl, prameniště v PP Černý důl; 12 Jestřebice, , PR Kokořínský důl, Pšovka u Hlučova; 13 Jestřebice, , PR Kokořínský důl, Pšovka u Mšenských Pokliček; 14 Kokořín, (a 413), PR Kokořínský důl, tůň Kačírek; 15 Konrádov, , výtok z betonové požární nádrže; 16 Křenov, , PR Mokřady horní Liběchovky, Křenovský potok a mokřad v Beškovském dole; 17 Křenov, , PR Mokřady horní Liběchovky, Křenovský potok JV Dubé; 18 Křenov, , PR Mokřady horní Liběchovky, prameny v údolí Křenovského potoka; 19 Litice, , PP Pod Hvězdou, prameniště v PP Pod Hvězdou; 20 Medonosy, , Liběchovka, ; 21 Nedamov, , PR Mokřady horní Liběchovky, Liběchovka v S cípu PR; 22 Nedamov, , PR Mokřady horní Liběchovky, Liběchovka; 23 Nedamov, , PR Mokřady horní Liběchovky, Nedamovský potok; 24 Nedamov, , prameniště východně od statku Březinka; 25 Osinalice, , mokřadní olšina v Osinalicích; 26 Pavličky, , prameny Zakšínského potoka; 27 Střemy, , PR Kokořínský důl, okolí Velkého Lhoteckého rybníka a Pšovka; 28 Stvolínky, , mokřad 800 m VSV od Ronova; 29 Truskavna, , okolí jeskyně Klemperka; 30 Tubož, , PP Prameny Pšovky, mokřady Pšovky; 31 Tuhaň, , Obrtka; 32 Vojtěchov, , PR Kokořínský důl, mokřady Pšovky pod Rájem; 33 Vojtěchov, , PR Kokořínský důl, mokřadní olšina ve Vojtěchově; 34 Zakšín, , pramen a pramenná stružka v Zakšíně; 35 Zakšín, , Zakšínský potok; 36 Želízy, , PR Mokřady dolní Liběchovky, Liběchovka. 425

4 BOHEMIA CENTRALIS Seznam druhů V tomto přehledu je uvedeno 39 druhů koutulí z CHKO Kokořínsko s uvedením rozšíření, lokalit, data a mikroskopických preparátů. Sycorax silacea Curtis, 1839 EUR , m, C leg.; , m, C leg. Promormia eatoni (Tonnoir, 1940) EUR; EN , m, C leg. Jungiella (s. str.) hygrophila Ježek, 1987 CEU , m, C leg.; , m, C leg. Jungiella (s. str.) soleata (Walker, 1856) EUR , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg. Jungiella (s. str.) valachica (Vaillant, 1963) EUR , m, C leg.; , m, C leg. Jungiella (Psychocha) laminata (Szabó, 1960) EUR; CR , m, C leg. Jungiella (Psychocha) procera Krek, 1971 EUR , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg. Jungiella (Psychogella) bohemica Ježek, 1979 EUR; CR , m, C leg. Panimerus denticulatus Krek, 1971 EUR , m, C leg. Parajungiella longicornis (Tonnoir, 1919) EUS , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg. Peripsychoda auriculata (Curtis, 1839) EUR , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , , 2m, C leg.; , m, R leg.; , m, C leg.; , 2m, C leg.; , m, C leg. Psycmera integella (Jung, 1956) EUR; CR , m, R leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg. Telmatoscopus carthusianus (Vaillant, 1972) EUR , m, C leg.; , m, C leg. Telmatoscopus gressicus (Vaillant, 1972) EUR , m, C leg. Trichopsychoda hirtella (Tonnoir, 1919) EUR , m, C leg. Logima albipennis (Zetterstedt, 1850) COS , f, B leg.; 5 PT, 1995, f, K leg.; , f, C leg.; , f, B leg.; , f, B leg. Logima satchelli (Quate, 1955) HOL , f, B leg. Logima zetterstedti Ježek, 1983 EUWS , f, B leg. Psycha grisescens (Tonnoir, 1922) EUR , f, C leg. Psychoda phalaenoides (Linné, 1758) HOL , m, C leg. Psychodocha gemina (Eaton, 1904) EUR , f, C leg.; , f, C leg.; , f, C leg. Tinearia alternata (Say, 1824) COS , f, C leg. Clytocerus (Boreoclytocerus) ocellaris (Meigen, 1804) EUR , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg. Parabazarella subneglecta (Tonnoir, 1922) EUA , m, C leg. Pericoma (Pachypericoma) blandula Eaton, 1893 EUR , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.

5 Jan Ježek: Koutulovití (Psychodidae, Diptera) CHKO Kokořínsko Pericoma (Pachypericoma) fallax Eaton, 1893 EUWS , m, C leg.; , , 2m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , , 2m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg. Pericoma (s. str.) exquisita Eaton, 1893 EUR, TC; EN , m, C leg. Pericoma (s. str.) pingarestica Vaillant, 1978 new to CZ EUR , m, C leg. Pericoma (s. str.) pseudoexquisita Tonnoir, 1940 EUR , m, C leg. Pericoma (s. str.) trifasciata (Meigen, 1804) EUR , m, C leg.; , m, C leg. Pneumia canescens (Meigen, 1804) EUWS , m, C leg. Pneumia mutua (Eaton, 1893) EUR , m, R leg. Pneumia nubila (Meigen, 1818) EUR , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , , 2m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , , 2m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , , 2m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , , 2m, C leg.; , m, C leg.; , , , 3m, C leg.; , 2m, C leg.; , m, C leg.; , , 2m, B leg.; , m, C leg. Pneumia trivialis (Eaton, 1893) EUR , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , , 2m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , 2m, C leg. Tonnoiriella nigricauda (Tonnoir, 1919) EUR; CR , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , 2m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg. Tonnoiriella pulchra (Eaton, 1893) EUR , m, C leg. Ulomyia annulata annulata (Tonnoir, 1919) EUWS , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg. Ulomyia fuliginosa (Meigen, 1804) EUR , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , , , 3m, C leg.; , m, B leg. Ulomyia undulata (Tonnoir, 1919) EUR; CR , m, C leg.; , m, C leg. Diskuse Při porovnání zjištěného druhového složení s připravovaným červeným seznamem a výhledově červenou knihou bezobratlých České republiky [Psychodidae Ježek J. (2005) in Farkač J., Král D. et Škorpík M. (eds)] vyplynuly dvě aplikovatelné kategorie s vysokou vypovídací ochranářskou 427

6 BOHEMIA CENTRALIS 27 hodnotou. Z kriticky ohrožených druhů (5) byly zjištěny v PR Kokořínský důl Jungiella (Psychocha) laminata (Szabó, 1960), Jungiella (Psychogella) bohemica Ježek, 1979 a Psycmera integella (Jung, 1956). Posledně jmenovaný druh byl zjištěn rovněž na lokalitách PR Mokřady dolní a horní Liběchovky, PP Pod Hvězdou a PP Prameny Pšovky. Tonnoiriella nigricauda (Tonnoir, 1919) byla sbírána na lokalitách PR Kokořínský důl, PR Mokřady horní Liběchovky a na Mokřadní olšině v Osinalicích. Unikátní nálezy Ulomyia undulata (Tonnoir, 1919) jsou z lokalit PR Kokořínský důl (nynější č. 32 Ježek 2003) a PP pod Hvězdou. Tento druh byl doposud hlášen pouze z Belgie, Francie, Německa, Rakouska a Španělska. Z ohrožených druhů se podařila zjistit Promormia eatoni (Tonnoir, 1940) na lokalitě PR Kokořínský důl a Pericoma (s. str.) exquisita Eaton, 1893 v PR Mokřady horní Liběchovky. I když je zjištění 39 druhů poměrně dobrý výsledek, další vhodnou metodikou sběru (Malaiseho pasti, žluté misky ve větší míře a sběr na světlo) mohlo být druhové spektrum koutulí ve sledované oblasti ještě bohatší. Do seznamu nebyl zahrnut druh Sycorax bicornua Krek, 1970 (EUR; CR) z přilehlé oblasti Mlýnek, Liběchovka SV Dubá, , m, C leg. Poděkování Za nasbírání materiálu koutulí v CHKO Kokořínsko jsem velice zavázán především kolegovi P. Chvojkovi (Národní muzeum, Praha). Za upřesnění názvů lokalit, cenné připomínky a doplňkový materiál bych chtěl poděkovat L. Beranovi (Správa CHKO Kokořínsko, Mělník). Další materiál čeledi Psychodidae poskytli R. Rozkošný (Masarykova univerzita, Brno) a A. Kůrka (Národní muzeum, Praha). Literatura Buchar J. (1982): Způsob publikace lokalit živočichů z území Československa. [Publication of faunistic data from Czechoslovakia]. Věst. Čs. Spol. Zool., Praha, 46: Ježek J. (1997): Psychodidae, p In: Chvála M. (ed.): Check list of Diptera (Insecta) of the Czech and Slovak Republics. Karolinum-Charles University Press, Prague, 130 pp. Ježek J. (1998): Psychodidae. In: Rozkošný R. et Vaňhara J. (eds): Diptera of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 99: Ježek J. (1999): Moth flies (Diptera, Psychodidae) inhabiting wet extreme biotopes of the Sokolov open-cast coal mines and dumps, with descriptions of three new species from the western Bohemia. Acta Mus. Nat. Pragae, Series B, Historia Naturalis, 54 (1998): Ježek J. (2002): The first account of Slovenian moth flies (Psychodidae, Diptera). J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser., 171 (1 4): Ježek J. (2003): New faunistic data and check list of non phlebotomine moth flies (Diptera, Psychodidae) from the Czech and Slovak Republics. J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser., 172 (1 4):

7 Jan Ježek: Koutulovití (Psychodidae, Diptera) CHKO Kokořínsko Ježek J. (2004): New and interesting moth flies (Diptera, Psychodidae) from protected and underestimated natural areas of the Czech Republic. J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser., 173 (1 4): Ježek J. (2005): Čeleď: Psychodidae (koutulovití), pp In: Farkač J., Král D. et Škorpík M. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. Ježek J. et Barták M. (2000): Psychodidae. In: Barták M. et Vaňhara J. (eds): Diptera in an industrially affected region (North-Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs), I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 104: Pruner L. et Míka P. (1996): Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. [List of settlements in the Czech Republic with associated map field codes for faunistic grid mapping system]. Klapalekiana, 32, Suppl.: Vaillant F. (1978): 9d. Psychodidae Psychodinae (not finished). In: Lindner E. (ed.): Die Fliegen der palaearktischen Region, Stuttgart, 317: Wagner R. (1990): Family Psychodidae, p In: Soós A. (ed.): Catalogue of Palaearctic Diptera. Vol. 2, Psychodidae Chironomidae. Akadémiai Kiadó, Budapest, 499 pp. Zelený J. (1972): Návrh členění Československa pro faunistický výzkum (s 5 obr.). [Entwurf einer Gliederung der Tschechoslowakei für Zwecke der faunistischen Forschung (mit 5 Abb.)]. Zprávy Čs. Spol. Entomol. při ČSAV, 8: Recenzoval prof. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc. 429

Dytiscidae (potápníkovití)

Dytiscidae (potápníkovití) FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates, 760 pp.; 2005 Agentura ochrany

Více

Větevníček Pseudochoragus piceus nový druh pro Čechy (Coleoptera: Anthribidae)

Větevníček Pseudochoragus piceus nový druh pro Čechy (Coleoptera: Anthribidae) Západočeské entomologické listy (2012), 3: 49 52 ISSN 1804-3062 Větevníček Pseudochoragus piceus nový druh pro Čechy (Coleoptera: Anthribidae) Stanislav Benedikt Částkova 10, 326 00 Plzeň, Czech Republic;

Více

Anostirus atropilosus (Coleoptera: Elateridae) nový druh pro faunu Slovenska. species new to the fauna of Slovakia

Anostirus atropilosus (Coleoptera: Elateridae) nový druh pro faunu Slovenska. species new to the fauna of Slovakia Elateridarium 8: 24-30, 18.1.2014 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Anostirus atropilosus (Coleoptera: Elateridae), nový druh pro faunu Slovenska Anostirus atropilosus (Coleoptera:

Více

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Barbora Vostracká MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Diplomová práce Praha, srpen 2008 Vedoucí diplomové

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více

ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM MAP STABILNÍHO KATASTRU

ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM MAP STABILNÍHO KATASTRU HISTORICKÉ MAPY. Zborník referátov z vedeckej konferencie, Bratislava 2005 (Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky) Vladimír Brůna 1, Kateřina Křováková 2 ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM

Více

VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE

VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE Doc. Ing. Antonín BUČEK, CSc. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta,

Více

Záchranné programy ohrožených druhů v České republice

Záchranné programy ohrožených druhů v České republice TEREZA MINÁRIKOVÁ, JANA ZMEŠKALOVÁ, JITKA VĚTROVCOVÁ, PAVEL BÍNA, ANNA ŠLECHTOVÁ Záchranné programy ohrožených druhů v České republice Mináriková, T., Zmeškalová, J., Větrovcová, J., Bína, P., Šlechtová,

Více

Zerynthia polyxena. Program aktivní péče o ohrožené druhy motýlů Zlínského kraje. 1. Výchozí informace

Zerynthia polyxena. Program aktivní péče o ohrožené druhy motýlů Zlínského kraje. 1. Výchozí informace Program aktivní péče o ohrožené druhy motýlů Zlínského kraje Zerynthia polyxena 1. Výchozí informace 1.1 Taxonomická charakteristika 1.1.1 Nomenklatura Pestrokřídlec podražcový - Zerynthia polyxena (Denis

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Vyhodnocení

Více

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina Návrh P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina na období 2009-2018 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

Monitoring druhu Carabus variolosus a odhad jeho biotopových nároků na vybraných lokalitách na Vsetínsku

Monitoring druhu Carabus variolosus a odhad jeho biotopových nároků na vybraných lokalitách na Vsetínsku Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 04 biologie Monitoring druhu Carabus variolosus a odhad jeho biotopových nároků na vybraných lokalitách na Vsetínsku Autor: Justina Valchářová Masarykovo gymnázium

Více

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 h l a v n í t é m a : G E O D I V E R Z I T A Nechme planetu pět minut odpočívat! Sítě geoparků Posthornická krajina plná překvapení Půl tisíce let říčních úprav Dětský domov

Více

Karla Chocholy 16, CZ-370 05 České Budějovice; e-mail: pandionhaliaetus@seznam.cz 2

Karla Chocholy 16, CZ-370 05 České Budějovice; e-mail: pandionhaliaetus@seznam.cz 2 Kubelka V. & Doležal R. / Polák proužkozobý v ČR Polák proužkozobý (Aythya collaris) nový druh pro Českou republiku Ring-necked Duck (Aythya collaris) a new species for the Czech Republic Vojtěch Kubelka

Více

Malakofauna ovocných stromů aneb co vše lze najít v kmenových nárazových pastech

Malakofauna ovocných stromů aneb co vše lze najít v kmenových nárazových pastech Acta Mus. Richnov., Sect. natur. 19(1 2): 12 16, (2012) 2012 MGOH Rychnov n. Kn., issn 1213 4260 Malakofauna ovocných stromů aneb co vše lze najít v kmenových nárazových pastech Land snail community of

Více

ENVIS 4 OBLAST HLUK SOUHRNNÁ ZPRÁVA INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY

ENVIS 4 OBLAST HLUK SOUHRNNÁ ZPRÁVA INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY ENVIS 4 INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY SOUHRNNÁ ZPRÁVA OBLAST HLUK Červen 2008 ENVIS 4 INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MČ HL. M.

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra ekologie Bakalářská práce Vztah druhové rozmanitosti různých taxonomických skupin v nelesních biotopech Cross-taxa congruence in species diversity

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017 Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly na období 2008 207 . Základní identifikační a popisné údaje.. Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 338 Kategorie: ochrany:

Více

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR Martin Hanel, Stanislav Horáček, Jan Daňhelka, Martin Tomek, Kateřina Hánová, Adam Vizina, Ondřej Ledvinka, Pavel Treml, Eva Melišová

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Oddělení ochrany podzemních vod Ing. Marie Kozlová METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU VaV SP/Ze1/153/07

Více

Říčky (Alma) a Čertův Důl (Srázný) dvě opomíjené lokality historické těžby v Orlických horách

Říčky (Alma) a Čertův Důl (Srázný) dvě opomíjené lokality historické těžby v Orlických horách ACTA MUS. RICHNOV., SECT. NATUR. 17(1): 1 9, (2010) 2010 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN 1213 4260 Říčky (Alma) a Čertův Důl (Srázný) dvě opomíjené lokality historické těžby v Orlických horách Říčky (Alma) and

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

Natura 2000. v kontinentální oblasti

Natura 2000. v kontinentální oblasti v kontinentální oblasti Evropská komise Generální ředitelství pro životní prostředí Autor: Kerstin Sundseth, Ecosystems LTD, Brusel Šéfredaktorka: Susanne Wegefelt, Evropská komise, útvar pro přírodu a

Více

ZMĚNY DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKU JAKO FAKTOR ZNEVÝHODNĚNÍ REGIONŮ A LOKALIT

ZMĚNY DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKU JAKO FAKTOR ZNEVÝHODNĚNÍ REGIONŮ A LOKALIT GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 3 ROČNÍK 116 SILVIE KUČEROVÁ, TOMÁŠ MATTERN, PŘEMYSL ŠTYCH, ZDENĚK KUČERA ZMĚNY DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKU JAKO FAKTOR ZNEVÝHODNĚNÍ REGIONŮ A LOKALIT KUČEROVÁ, S., MATTERN,

Více

HODNOTY V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

HODNOTY V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HODNOTY V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Marek Bečka, Karel Maier, Tomáš Peltan, Alena Dodoková, Jakub Vorel Článek shrnuje výsledky analýzy, která mapovala výskyt jednotlivých

Více

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář Vysvětlivky: červeně černě modře zeleně Náměty pro VH Téma: motivační a výkladová část učební úlohy, otázky odpovědi, internetové odkazy doporučená vyučovací metoda OCHRANA PŘÍRODY V ČR Doporučení pro

Více

J. Horáková, H. Banďouchová, J. Pikula

J. Horáková, H. Banďouchová, J. Pikula ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LV 5 Číslo 2, 2007 Monitoring výskytu drobných hlodavců a související

Více