Koutulovití (Psychodidae, Diptera) CHKO Kokořínsko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koutulovití (Psychodidae, Diptera) CHKO Kokořínsko"

Transkript

1 Bohemia centralis, Praha, 27: , 2006 Koutulovití (Psychodidae, Diptera) CHKO Kokořínsko Moth flies (Psychodidae, Diptera) of Kokořínsko Protected Landscape Area Jan Ježek Entomologické oddělení, Národní muzeum, Kunratice 1, CZ Praha 4, Česká republika; Abstract. A faunistic study of moth flies of the Kokořínsko Protected Landscape Area (Bohemia centralis and borealis) is presented. In total 39 species are listed, i.e. 28,9 % of the psychodids occuring in the Czech Republic and 31,7 % of the species known from Bohemia. This paper elevates the total sum of species of moth flies in the Czech Republic (see Ježek 2003 and 2004) from 134 to 135, in Bohemia 122 to 123 one sp. from Kokořínsko PLA in addition: Pericoma (s. str.) pingarestica Vaill. All important data of localities of the mentioned species are quoted and biotopes generally characterized. Some rare taxa and additional ones from adjacent localities are discussed. Key words: Diptera, Psychodidae, Czech Republic, Kokořínsko PLA, faunistics Úvod a historie výzkumu Čeleď Psychodidae je taxonomicky jednou z nejobtížnějších skupin nematocerních dipter. Z podčeledí Phlebotominae, Bruchomyinae, Horaiellinae, Sycoracinae, Trichomyinae a Psychodinae se pouze tři posledně jmenované vyskytují ve střední Evropě, v CHKO Kokořínsko byly zjištěny zatím pouze Sycoracinae a Psychodinae. Více než 500 druhů čeledi Psychodidae je známo 423

2 BOHEMIA CENTRALIS 27 z Palearktické oblasti (Wagner 1990), ale ještě i centrální Evropa skýtá nové druhy pro vědu (viz např. Ježek 1997, 1999, 2002 a 2004). Celkový počet druhů známých z CZ je 135 (tj. včetně prvonálezu uvedeného v této práci: Pericoma (s. str.) pingarestica Vaill., druh doposud známý pouze z Rumunska: Vaillant 1978 p. 211, 222 ), z Čech 123. Z CHKO Kokořínsko byl nedávno publikován druh Ulomyia undulata (Tonn.) Pšovka u Ráje jako nový pro Českou republiku a dva nové druhy pro Čechy: Jungiella (Psychocha) procera Krek Pšovka u Velkého Lhoteckého rybníka a Pericoma (s. str.) trifasciata (Meig.) stružka u Zakšína (Ježek 2003). Žádné starší literární údaje a sbírkové doklady koutulí z této oblasti neexistují. Podrobnější údaje o bionomii koutulí lze nalézt v pracích Ježek (1998), Ježek et Barták (2000). Metodika a materiál Nejčastěji používanou extenzívní metodou sběru (pouze imága) je přerušovaný krátkodobý smyk na vegetaci (břehy toků a vodních nádrží, močály, prosaky apod.), nasbíraný materiál se obvykle usmrcuje v exhaustoru sirným etherem nebo alkoholem, transportován a deponován by měl být v 75% ethanolu. Mezi intenzívní metody sběru patří aplikace žlutých misek (nejlépe umělohmotných, natřených uvnitř industrolem odstínu 6200) s nasyceným solným roztokem (NaCl) a kapkou detergentu vybírání materiálu je nutné v terénu po několika málo dnech (maximálně po 14 dnech). Solí konzervovaný materiál se po promytí vodou převádí do 75% ethanolu. V CHKO Kokořínsko byla metoda těchto tzv. pan traps (PT) prováděna minimálně. Výzkum koutulí probíhal bez Malaiseho pastí a světelného lapače. Z několikatisícových smykem nasbíraných materiálů byly vytříděny pro kvalitativní vyhodnocování pouze výběrové dokladové kusy jednotlivých druhů (po jednom exempláři druhu z každé lokality a data), které byly zamontovány do mikroskopických preparátů (postupné promývání objektů ethanolem, chloralfenolem odtučnění a prosvětlení objektu, a xylolem) za použití nejlépe podložního sklíčka s vybroušenou jamkou, kanadského balzámu a krycího sklíčka mm. Další úprava mikroskopických preparátů probíhala podle vžitých muzeologických zásad. Všechny vyhotovené preparáty koutulí jsou deponované ve sbírce entomologického oddělení Národního muzea v Praze (NMP), jsou průběžně číslovány (INS = number of the slide). Přesná determinace 1 3 mm velkých koutulí se neobešla většinou bez odpreparování jednotlivých částí těla (zbavených hustých dlouhých šupinek a chloupků), které bylo nutné mnohdy prohlížet v médiu při různém natočení v rotaci, bez studia anatomických detailů samčího kopulačního aparátu a genitální komory samice v pohledech z různých směrů. V této práci je využito sběrů zejména P. Chvojky (C), v menší míře L. Berana (B), A. Kůrky (K) a R. Rozkošného (R). Veškerý materiál determinoval autor práce. Použitá nomenklatura viz Ježek (2003). Typy rozšíření psychodidů: 424

3 Jan Ježek: Koutulovití (Psychodidae, Diptera) CHKO Kokořínsko CEU středoevropské, COS kosmopolitní, EUA evroasijské, EUR evropské, EUS evrosibiřské, EUWS evrozápadosibiřské, HOL holarktické, TC transkavkazské. Aplikace symbolů ochranářské terminologie (viz Ježek 2005): CR kriticky ohrožený druh, EN ohrožený. Přehled lokalit V této části je uveden seznam a popis jednotlivých lokalit, které jsou řazeny abecedně. Pořadí údajů: číslo lokality; název nejbližší obce; kód pole pro faunistické mapování, kde čtyřmístné číslo je základním kódem pole detailnější rozdělení tohoto pole je zajištěno trojmístným číslem navíc (Zelený 1972, Buchar 1982, Pruner et Míka 1996); kategorie (PR přírodní rezervace, PP přírodní památka); název případného maloplošného zvláště chráněného území, jeho lokalizace a popis lokality. 1 Blíževedly, , Litický potok; 2 Bosyně, , rybník Harasov; 3 Dolní Heřmánky, , Heřmánecký potok, mokřad; 4 Dolní Heřmánky, , pramen Heřmáneckého potoka; 5 Domašice, , PR Kostelecké bory, bory v PR Kostelecké bory, aplikace žlutých misek se solným roztokem; 6 Dubá, , PR Mokřady horní Liběchovky, mokřady v okolí rekreačního střediska Vrabcov; 7 Dubá, , PR Mokřady horní Liběchovky, Liběchovka u Rozprechtic; 8 Dubá, , PR Mokřady horní Liběchovky, levostranný přítok Liběchovky V od Deštné; 9 Dubá, , PR Mokřady horní Liběchovky, levostranný přítok Liběchovky v Pramenném dole J od Rozprechtic; 10 Houska, , PP Prameny Pšovky, mokřady v nivě Pšovky; 11 Houska, , PP Černý důl, prameniště v PP Černý důl; 12 Jestřebice, , PR Kokořínský důl, Pšovka u Hlučova; 13 Jestřebice, , PR Kokořínský důl, Pšovka u Mšenských Pokliček; 14 Kokořín, (a 413), PR Kokořínský důl, tůň Kačírek; 15 Konrádov, , výtok z betonové požární nádrže; 16 Křenov, , PR Mokřady horní Liběchovky, Křenovský potok a mokřad v Beškovském dole; 17 Křenov, , PR Mokřady horní Liběchovky, Křenovský potok JV Dubé; 18 Křenov, , PR Mokřady horní Liběchovky, prameny v údolí Křenovského potoka; 19 Litice, , PP Pod Hvězdou, prameniště v PP Pod Hvězdou; 20 Medonosy, , Liběchovka, ; 21 Nedamov, , PR Mokřady horní Liběchovky, Liběchovka v S cípu PR; 22 Nedamov, , PR Mokřady horní Liběchovky, Liběchovka; 23 Nedamov, , PR Mokřady horní Liběchovky, Nedamovský potok; 24 Nedamov, , prameniště východně od statku Březinka; 25 Osinalice, , mokřadní olšina v Osinalicích; 26 Pavličky, , prameny Zakšínského potoka; 27 Střemy, , PR Kokořínský důl, okolí Velkého Lhoteckého rybníka a Pšovka; 28 Stvolínky, , mokřad 800 m VSV od Ronova; 29 Truskavna, , okolí jeskyně Klemperka; 30 Tubož, , PP Prameny Pšovky, mokřady Pšovky; 31 Tuhaň, , Obrtka; 32 Vojtěchov, , PR Kokořínský důl, mokřady Pšovky pod Rájem; 33 Vojtěchov, , PR Kokořínský důl, mokřadní olšina ve Vojtěchově; 34 Zakšín, , pramen a pramenná stružka v Zakšíně; 35 Zakšín, , Zakšínský potok; 36 Želízy, , PR Mokřady dolní Liběchovky, Liběchovka. 425

4 BOHEMIA CENTRALIS Seznam druhů V tomto přehledu je uvedeno 39 druhů koutulí z CHKO Kokořínsko s uvedením rozšíření, lokalit, data a mikroskopických preparátů. Sycorax silacea Curtis, 1839 EUR , m, C leg.; , m, C leg. Promormia eatoni (Tonnoir, 1940) EUR; EN , m, C leg. Jungiella (s. str.) hygrophila Ježek, 1987 CEU , m, C leg.; , m, C leg. Jungiella (s. str.) soleata (Walker, 1856) EUR , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg. Jungiella (s. str.) valachica (Vaillant, 1963) EUR , m, C leg.; , m, C leg. Jungiella (Psychocha) laminata (Szabó, 1960) EUR; CR , m, C leg. Jungiella (Psychocha) procera Krek, 1971 EUR , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg. Jungiella (Psychogella) bohemica Ježek, 1979 EUR; CR , m, C leg. Panimerus denticulatus Krek, 1971 EUR , m, C leg. Parajungiella longicornis (Tonnoir, 1919) EUS , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg. Peripsychoda auriculata (Curtis, 1839) EUR , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , , 2m, C leg.; , m, R leg.; , m, C leg.; , 2m, C leg.; , m, C leg. Psycmera integella (Jung, 1956) EUR; CR , m, R leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg. Telmatoscopus carthusianus (Vaillant, 1972) EUR , m, C leg.; , m, C leg. Telmatoscopus gressicus (Vaillant, 1972) EUR , m, C leg. Trichopsychoda hirtella (Tonnoir, 1919) EUR , m, C leg. Logima albipennis (Zetterstedt, 1850) COS , f, B leg.; 5 PT, 1995, f, K leg.; , f, C leg.; , f, B leg.; , f, B leg. Logima satchelli (Quate, 1955) HOL , f, B leg. Logima zetterstedti Ježek, 1983 EUWS , f, B leg. Psycha grisescens (Tonnoir, 1922) EUR , f, C leg. Psychoda phalaenoides (Linné, 1758) HOL , m, C leg. Psychodocha gemina (Eaton, 1904) EUR , f, C leg.; , f, C leg.; , f, C leg. Tinearia alternata (Say, 1824) COS , f, C leg. Clytocerus (Boreoclytocerus) ocellaris (Meigen, 1804) EUR , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg. Parabazarella subneglecta (Tonnoir, 1922) EUA , m, C leg. Pericoma (Pachypericoma) blandula Eaton, 1893 EUR , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.

5 Jan Ježek: Koutulovití (Psychodidae, Diptera) CHKO Kokořínsko Pericoma (Pachypericoma) fallax Eaton, 1893 EUWS , m, C leg.; , , 2m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , , 2m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg. Pericoma (s. str.) exquisita Eaton, 1893 EUR, TC; EN , m, C leg. Pericoma (s. str.) pingarestica Vaillant, 1978 new to CZ EUR , m, C leg. Pericoma (s. str.) pseudoexquisita Tonnoir, 1940 EUR , m, C leg. Pericoma (s. str.) trifasciata (Meigen, 1804) EUR , m, C leg.; , m, C leg. Pneumia canescens (Meigen, 1804) EUWS , m, C leg. Pneumia mutua (Eaton, 1893) EUR , m, R leg. Pneumia nubila (Meigen, 1818) EUR , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , , 2m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , , 2m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , , 2m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , , 2m, C leg.; , m, C leg.; , , , 3m, C leg.; , 2m, C leg.; , m, C leg.; , , 2m, B leg.; , m, C leg. Pneumia trivialis (Eaton, 1893) EUR , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , , 2m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , 2m, C leg. Tonnoiriella nigricauda (Tonnoir, 1919) EUR; CR , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , 2m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg. Tonnoiriella pulchra (Eaton, 1893) EUR , m, C leg. Ulomyia annulata annulata (Tonnoir, 1919) EUWS , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg. Ulomyia fuliginosa (Meigen, 1804) EUR , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , m, C leg.; , , , 3m, C leg.; , m, B leg. Ulomyia undulata (Tonnoir, 1919) EUR; CR , m, C leg.; , m, C leg. Diskuse Při porovnání zjištěného druhového složení s připravovaným červeným seznamem a výhledově červenou knihou bezobratlých České republiky [Psychodidae Ježek J. (2005) in Farkač J., Král D. et Škorpík M. (eds)] vyplynuly dvě aplikovatelné kategorie s vysokou vypovídací ochranářskou 427

6 BOHEMIA CENTRALIS 27 hodnotou. Z kriticky ohrožených druhů (5) byly zjištěny v PR Kokořínský důl Jungiella (Psychocha) laminata (Szabó, 1960), Jungiella (Psychogella) bohemica Ježek, 1979 a Psycmera integella (Jung, 1956). Posledně jmenovaný druh byl zjištěn rovněž na lokalitách PR Mokřady dolní a horní Liběchovky, PP Pod Hvězdou a PP Prameny Pšovky. Tonnoiriella nigricauda (Tonnoir, 1919) byla sbírána na lokalitách PR Kokořínský důl, PR Mokřady horní Liběchovky a na Mokřadní olšině v Osinalicích. Unikátní nálezy Ulomyia undulata (Tonnoir, 1919) jsou z lokalit PR Kokořínský důl (nynější č. 32 Ježek 2003) a PP pod Hvězdou. Tento druh byl doposud hlášen pouze z Belgie, Francie, Německa, Rakouska a Španělska. Z ohrožených druhů se podařila zjistit Promormia eatoni (Tonnoir, 1940) na lokalitě PR Kokořínský důl a Pericoma (s. str.) exquisita Eaton, 1893 v PR Mokřady horní Liběchovky. I když je zjištění 39 druhů poměrně dobrý výsledek, další vhodnou metodikou sběru (Malaiseho pasti, žluté misky ve větší míře a sběr na světlo) mohlo být druhové spektrum koutulí ve sledované oblasti ještě bohatší. Do seznamu nebyl zahrnut druh Sycorax bicornua Krek, 1970 (EUR; CR) z přilehlé oblasti Mlýnek, Liběchovka SV Dubá, , m, C leg. Poděkování Za nasbírání materiálu koutulí v CHKO Kokořínsko jsem velice zavázán především kolegovi P. Chvojkovi (Národní muzeum, Praha). Za upřesnění názvů lokalit, cenné připomínky a doplňkový materiál bych chtěl poděkovat L. Beranovi (Správa CHKO Kokořínsko, Mělník). Další materiál čeledi Psychodidae poskytli R. Rozkošný (Masarykova univerzita, Brno) a A. Kůrka (Národní muzeum, Praha). Literatura Buchar J. (1982): Způsob publikace lokalit živočichů z území Československa. [Publication of faunistic data from Czechoslovakia]. Věst. Čs. Spol. Zool., Praha, 46: Ježek J. (1997): Psychodidae, p In: Chvála M. (ed.): Check list of Diptera (Insecta) of the Czech and Slovak Republics. Karolinum-Charles University Press, Prague, 130 pp. Ježek J. (1998): Psychodidae. In: Rozkošný R. et Vaňhara J. (eds): Diptera of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 99: Ježek J. (1999): Moth flies (Diptera, Psychodidae) inhabiting wet extreme biotopes of the Sokolov open-cast coal mines and dumps, with descriptions of three new species from the western Bohemia. Acta Mus. Nat. Pragae, Series B, Historia Naturalis, 54 (1998): Ježek J. (2002): The first account of Slovenian moth flies (Psychodidae, Diptera). J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser., 171 (1 4): Ježek J. (2003): New faunistic data and check list of non phlebotomine moth flies (Diptera, Psychodidae) from the Czech and Slovak Republics. J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser., 172 (1 4):

7 Jan Ježek: Koutulovití (Psychodidae, Diptera) CHKO Kokořínsko Ježek J. (2004): New and interesting moth flies (Diptera, Psychodidae) from protected and underestimated natural areas of the Czech Republic. J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser., 173 (1 4): Ježek J. (2005): Čeleď: Psychodidae (koutulovití), pp In: Farkač J., Král D. et Škorpík M. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. Ježek J. et Barták M. (2000): Psychodidae. In: Barták M. et Vaňhara J. (eds): Diptera in an industrially affected region (North-Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs), I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 104: Pruner L. et Míka P. (1996): Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. [List of settlements in the Czech Republic with associated map field codes for faunistic grid mapping system]. Klapalekiana, 32, Suppl.: Vaillant F. (1978): 9d. Psychodidae Psychodinae (not finished). In: Lindner E. (ed.): Die Fliegen der palaearktischen Region, Stuttgart, 317: Wagner R. (1990): Family Psychodidae, p In: Soós A. (ed.): Catalogue of Palaearctic Diptera. Vol. 2, Psychodidae Chironomidae. Akadémiai Kiadó, Budapest, 499 pp. Zelený J. (1972): Návrh členění Československa pro faunistický výzkum (s 5 obr.). [Entwurf einer Gliederung der Tschechoslowakei für Zwecke der faunistischen Forschung (mit 5 Abb.)]. Zprávy Čs. Spol. Entomol. při ČSAV, 8: Recenzoval prof. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc. 429

Koutulovití (Diptera: Psychodidae) Jizerských hor a Frýdlantska

Koutulovití (Diptera: Psychodidae) Jizerských hor a Frýdlantska Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 26: 129 151, 2008 ISBN 978-80-87266-00-7 Koutulovití (Diptera: Psychodidae) Jizerských hor a Frýdlantska Psychodidae (Diptera) of the Jizerské hory

Více

Koutulovití (Diptera, Psychodidae) vysokých poloh Krkonoš

Koutulovití (Diptera, Psychodidae) vysokých poloh Krkonoš Ježek J., Barták M. & Vaněk J. 2010: Koutulovití (Diptera, Psychodidae) vysokých poloh Krkonoš. Opera Corcontica 47: 265 274 Koutulovití (Diptera, Psychodidae) vysokých poloh Krkonoš Psychodidae (Diptera)

Více

Roupci (Asilidae, Diptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko

Roupci (Asilidae, Diptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko Bohemia centralis, Praha, 27: 437 441, 2006 Roupci (Asilidae, Diptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko Robber-flies (Asilidae, Diptera) of Kokořínsko Protected Landscape Area Jaroslav Bosák 1 a Luboš

Více

Pijavice (Hirudinea) CHKO Kokořínsko

Pijavice (Hirudinea) CHKO Kokořínsko Bohemia centralis, Praha, 27: 85 89, 2006 Pijavice (Hirudinea) CHKO Kokořínsko Leeches (Hirudinea) of Kokořínsko Protected Landscape Area Vladimír Košel 1) a Luboš Beran 2) 1) Katedra zoológie, Prírodovedecká

Více

FURTHER NEW FAUNISTIC RECORDS OF MOTH FLIES (INSECTA, DIPTERA, PSYCHODIDAE) FROM THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA Jan Ježek

FURTHER NEW FAUNISTIC RECORDS OF MOTH FLIES (INSECTA, DIPTERA, PSYCHODIDAE) FROM THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA Jan Ježek Folia faunistica Slovaca, 2009, 14 (15): 101 105 FURTHER NEW FAUNISTIC RECORDS OF MOTH FLIES (INSECTA, DIPTERA, PSYCHODIDAE) FROM THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA Jan Ježek Department of Entomology, National

Více

Vodní měkkýši přírodní rezervace Všetatská černava

Vodní měkkýši přírodní rezervace Všetatská černava Bohemia centralis, Praha, 28: 377 381, 2007 Vodní měkkýši přírodní rezervace Všetatská černava Aquatic molluscs of the Všetatská černava Nature Reserve (Central Bohemia, Czech Republic) Luboš Beran Správa

Více

Sekáči (Opiliones, Arachnida) CHKO Kokořínsko

Sekáči (Opiliones, Arachnida) CHKO Kokořínsko Bohemia centralis, Praha, 27: 137 142, 2006 Sekáči (Opiliones, Arachnida) CHKO Kokořínsko Harvestmen (Opiliones, Arachnida) of Kokořínsko Protected Landscape Area Leoš Klimeš Botanický ústav AVČR, Dukelská

Více

Jiří PREISLER 1) & Miroslav Barták 2) Vlnařská 692, CZ Liberec 6; 2)

Jiří PREISLER 1) & Miroslav Barták 2) Vlnařská 692, CZ Liberec 6;   2) Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 26: 283 287, 2008 ISBN 978-80-87266-00-7 Mušenkovití (Diptera: Lonchopteridae) Jizerských hor a Frýdlantska Lonchopteridae (Diptera) of the Jizerské

Více

Stlačenkovití (Diptera: Opetiidae a Platypezidae) Jizerských hor a Frýdlantska

Stlačenkovití (Diptera: Opetiidae a Platypezidae) Jizerských hor a Frýdlantska Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 26: 255 260, 2008 ISBN 978-80-87266-00-7 Stlačenkovití (Diptera: Opetiidae a Platypezidae) Jizerských hor a Frýdlantska Opetiidae and Platypezidae (Diptera)

Více

Dvoukřídlí (Diptera) čeledí Anisopodidae (stružilkovití), Mycetobiidae a Dixidae (komárcovití) vysokých poloh Krkonoš (Česká republika)

Dvoukřídlí (Diptera) čeledí Anisopodidae (stružilkovití), Mycetobiidae a Dixidae (komárcovití) vysokých poloh Krkonoš (Česká republika) Ševčík J., Barták M., Vaněk J. 2009: Dvoukřídlí (Diptera) čeledí Anisopodidae (stružilkovití), Mycetobiidae a Dixidae (komárcovití) vysokých poloh Krkonoš (Česká republika). Opera Corcontica 46: 159 163.

Více

Měkkýši (Mollusca) CHKO Kokořínsko

Měkkýši (Mollusca) CHKO Kokořínsko Bohemia centralis, Praha, 27: 41 73, 2006 Měkkýši (Mollusca) CHKO Kokořínsko Molluscs (Mollusca) of Kokořínsko Protected Landscape Area Luboš Beran Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, Česká 149,

Více

Stružilky (Diptera: Anisopodidae) Jizerských hor a Ještědského hřbetu (severní Čechy)

Stružilky (Diptera: Anisopodidae) Jizerských hor a Ještědského hřbetu (severní Čechy) Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 33: 199 203, 2015 ISBN 978-80-87266-23-6 Stružilky (Diptera: Anisopodidae) Jizerských hor a Ještědského hřbetu (severní Čechy) Window gnats (Diptera: Anisopodidae)

Více

Vážky (Odonata) CHKO Kokořínsko

Vážky (Odonata) CHKO Kokořínsko Bohemia centralis, Praha, 27: 231 239, 2006 Vážky (Odonata) CHKO Kokořínsko Dragonflies (Odonata) of Kokořínsko Protected Landscape Area Miroslav Honců Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa, Nám. Osvobození

Více

Nové údaje o rozšíření tří druhů čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) na území České a Slovenské republiky

Nové údaje o rozšíření tří druhů čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) na území České a Slovenské republiky Elateridarium 3: 35-40, 21.5.2009 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Nové údaje o rozšíření tří druhů čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) na území České a Slovenské republiky

Více

Seventy years of Dr. Jan Ježek

Seventy years of Dr. Jan Ježek ACTA ENTOMOLOGICA MUSEI NATIONALIS PRAGAE Published 31.xii.2015 Volume 55(2), pp. 445 456 ISSN 0374-1036 http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:bac53e10-3eed-40dc-a539-6f78a9d9361a Seventy years of

Více

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Elateridarium 9: 111-117, 9.3.2015 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Contribution to the dragonflies

Více

Vlnařská 692, CZ Liberec 6; 3)

Vlnařská 692, CZ Liberec 6;   3) Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 26: 181 186, 2008 ISBN 978-80-87266-00-7 Dvoukřídlí (Diptera) čeledí Xylophagidae (drvohlodkovití), Coenomyiidae a Rhagionidae (číhalkovití) Jizerských

Více

Síťokřídlí (Neuroptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko

Síťokřídlí (Neuroptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko Bohemia centralis, Praha, 27: 343 350, 2006 Síťokřídlí (Neuroptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko Lace-wings (Neuroptera) of Kokořínsko Protected Landscape Area Jiří Zelený 1 a Jan Ševčík 2 1 Entomologický

Více

Kmitalkovití (Diptera: Sepsidae) Jizerských hor a Frýdlantska

Kmitalkovití (Diptera: Sepsidae) Jizerských hor a Frýdlantska Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 27: 97 103, 2009 ISBN 978-80-87266-01-4 Kmitalkovití (Diptera: Sepsidae) Jizerských hor a Frýdlantska Sepsidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and

Více

Přírodní podmínky CHKO Kokořínsko

Přírodní podmínky CHKO Kokořínsko Bohemia centralis, Praha, 27: 11 18, 2006 Přírodní podmínky CHKO Kokořínsko Natural conditions of Kokořínsko Protected Landscape Area Luboš Beran Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, Česká 149,

Více

VODNÍ MĚKKÝŠI PR ANENSKÉ ÚDOLÍ A PP KUSÁ HORA

VODNÍ MĚKKÝŠI PR ANENSKÉ ÚDOLÍ A PP KUSÁ HORA Vč. sb. přír. Práce a studie, 15 (2008): 253-259 ISSN 1212-1460 VODNÍ MĚKKÝŠI PR ANENSKÉ ÚDOLÍ A PP KUSÁ HORA Aquatic molluscs of the Anenské údolí Nature Reserve and Kusá hora Nature Monument Luboš BERAN

Více

Zelenuškovití (Diptera: Chloropidae) Jizerských hor a Frýdlantska

Zelenuškovití (Diptera: Chloropidae) Jizerských hor a Frýdlantska Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 27: 141 147, 2009 ISBN 978-80-87266-01-4 Zelenuškovití (Diptera: Chloropidae) Jizerských hor a Frýdlantska Chloropidae (Diptera) of the Jizerské hory

Více

Širopasí (Symphyta, Hymenoptera) CHKO Kokořínsko

Širopasí (Symphyta, Hymenoptera) CHKO Kokořínsko Bohemia centralis, Praha, 27: 495 500, 2006 Širopasí (Symphyta, Hymenoptera) CHKO Kokořínsko Symphytans (Symphyta, Hymenoptera) of Kokořínsko Protected Landscape Area Kamil Holý 1, Jan Macek 2 a Luboš

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 9. dubna 2014, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblasti Kokořínsko - Máchův kraj

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 9. dubna 2014, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblasti Kokořínsko - Máchův kraj NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. dubna 2014, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblasti Kokořínsko - Máchův kraj Vláda nařizuje podle 25 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: 1 Vymezení

Více

Jak citovat literaturu

Jak citovat literaturu Jak citovat literaturu Citace ve vědecké literatuře Citace literárních pramenů odlišují vědeckou literaturu od všeho ostatního tištěného slova. Citování literatury tak, jak je běžné v současné literatuře,

Více

176/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

176/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 176/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. dubna 2014, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Kokořínsko - Máchův kraj Vláda nařizuje podle 25 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:

Více

Současné poznatky o rozšíření srpice rezavé (Panorpa cognata Rambur, 1842) v České republice

Současné poznatky o rozšíření srpice rezavé (Panorpa cognata Rambur, 1842) v České republice Západočeské entomologické listy (2012), 3: 44 48 ISSN 1804-3062 Současné poznatky o rozšíření srpice rezavé (Panorpa cognata Rambur, 1842) v České republice Libor Dvořák 1 & Pavel Bezděčka 2 1 Městské

Více

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC Obr. 1. Pravý břeh Ohře s rybím přechodem. Zde má být umístěna MVE. ZHOTOVITEL: RNDr. Luboš Beran, PhD. Křivenice 58 277 03 Horní Počaply e-mail: lubos.beran.krivenice@seznam.cz

Více

ÚSES, NATURA A VÝZNAMNÉ LOKALITY SUBREGIONU VELKÉ DÁŘKO

ÚSES, NATURA A VÝZNAMNÉ LOKALITY SUBREGIONU VELKÉ DÁŘKO ÚSES, NATURA A VÝZNAMNÉ LOKALITY SUBREGIONU VELKÉ DÁŘKO Ing. Monika HAMANOVÁ Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická universita,

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Blaník Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

Neuropterida a Mecoptera z území Soutoku a CHKO Pálava Výsledky Entomologických dnů 2008

Neuropterida a Mecoptera z území Soutoku a CHKO Pálava Výsledky Entomologických dnů 2008 Published November 10, 2009 Klapalekiana, 45: 145 149, 2009 ISSN 1210-6100 Neuropterida a Mecoptera z území Soutoku a CHKO Pálava Výsledky Entomologických dnů 2008 Neuropterida and Mecoptera of the Soutok

Více

Odchytové metody bezobratlých živočichů

Odchytové metody bezobratlých živočichů Odchytové metody bezobratlých živočichů při odběrech je nutno zaznamenat co nejvíce údajů: datum název lokality (faunistický čtverec, coordinates) nadmořská výška metoda sběru aktuální meteorologickou

Více

Výsledky faunistického průzkumu brouků čeledi Dermestidae (Coleoptera) v Přírodní rezervaci Peliny v Chocni

Výsledky faunistického průzkumu brouků čeledi Dermestidae (Coleoptera) v Přírodní rezervaci Peliny v Chocni Elateridarium 7: 84-90, 23.9.2013 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Výsledky faunistického průzkumu brouků čeledi Dermestidae (Coleoptera) v Přírodní rezervaci Peliny v Chocni Results

Více

Obyvatelstvo území Šumavy - proč zde uchovat národní park?

Obyvatelstvo území Šumavy - proč zde uchovat národní park? Obyvatelstvo území Šumavy - proč zde uchovat národní park? Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 matejka@infodatasys.cz V souvislosti s diskusí nad ochranou přírody na Šumavě (KINDLMANN

Více

Zajímavé nálezy listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) v západních Čechách

Zajímavé nálezy listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) v západních Čechách Západočeské entomologické listy (2012), 3: 1 5 ISSN 1804-3062 Zajímavé nálezy listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) v západních Čechách Václav Týr Žihle 119, 331 65 Žihle; e-mail: vaclavtyr@seznam.cz

Více

VODNÍ MĚKKÝŠI RYBNÍKŮ V PŘÍRODNÍM PARKU LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

VODNÍ MĚKKÝŠI RYBNÍKŮ V PŘÍRODNÍM PARKU LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 119-124 ISBN: 80-86046-75-3 VODNÍ MĚKKÝŠI RYBNÍKŮ V PŘÍRODNÍM PARKU LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH Aquatic molluscs of ponds in the Lanškrounské rybníky

Více

FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC -- 318

FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC -- 318 Published December 28, 2011 Klapalekiana, 47: 265 269, 2011 ISSN 1210-6100 FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC -- 318 Diptera: Chironomidae Hayesomyia tripunctata (Goetghebuer, 1922). Bohemia centr.:

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Blaník (Česká republika)

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Blaník (Česká republika) Malacologica Bohemoslovaca (2006), 5: 46 50 ISSN 1336-6939 Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Blaník (Česká republika) A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Blaník PLA (Czech

Více

výletní trasa Mělnického výběru mv-03 VTMV03 Mělník - Lhotka Ráj Houska Kruh Okna Střezivojice Mělník Délka trasy 64 km

výletní trasa Mělnického výběru mv-03 VTMV03 Mělník - Lhotka Ráj Houska Kruh Okna Střezivojice Mělník Délka trasy 64 km VTMV03 Mělník - Lhotka Ráj Houska Kruh Okna Střezivojice Mělník Délka trasy 64 km Eva(0) Chloumek(2,4) Chloumek,bus(3,2) Lhotka(5,5) Štampach(7,8) Kroužek(9,0) Harrasov(9,8) Kokořín Dolina(13,9) Pokličky(16,0)

Více

Zelenuškovití (Diptera, Chloropidae) vysokých poloh Krkonoš

Zelenuškovití (Diptera, Chloropidae) vysokých poloh Krkonoš Kubík Š., Barták M., Vaněk J. 2009: Zelenuškovití (Diptera, Chloropidae) vysokých poloh Krkonoš. Opera Corcontica 46: 165-171. Zelenuškovití (Diptera, Chloropidae) vysokých poloh Krkonoš Chloropidae (Diptera)

Více

Mery (Psylloidea, Hemiptera) CHKO Kokořínsko

Mery (Psylloidea, Hemiptera) CHKO Kokořínsko Bohemia centralis, Praha, 27: 323 332, 2006 Mery (Psylloidea, Hemiptera) CHKO Kokořínsko Jumping plant-lice (Psylloidea, Hemiptera) of Kokořínsko Protected Landscape Area Igor Malenovský Entomologické

Více

NĚKOLIK POZNÁMEK K DRUHU LIPOPTENA FORTISETOSA (DIPTERA: HIPPOBOSCIDAE)

NĚKOLIK POZNÁMEK K DRUHU LIPOPTENA FORTISETOSA (DIPTERA: HIPPOBOSCIDAE) Vč. sb. přír. - Práce a studie, 6 (1998): 117-122 ISBN: 80-86046-33-4 NĚKOLIK POZNÁMEK K DRUHU LIPOPTENA FORTISETOSA (DIPTERA: HIPPOBOSCIDAE) Several remarks of the species Lipoptena fortisetosa (Diptera:

Více

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapa lesních vegetačních stupňů v Chráněné

Více

Department of Entomology, National Museum, Kunratice 1, CZ-148 00 Praha 4, Czech Republic; e-mail: michaltkoc@gmail.com 2)

Department of Entomology, National Museum, Kunratice 1, CZ-148 00 Praha 4, Czech Republic; e-mail: michaltkoc@gmail.com 2) Published December 28, 2012 Klapalekiana, 48: 269 274, 2012 ISSN 1210-6100 New records of the flat-footed flies (Diptera: Platypezidae) from the Czech Republic and Slovakia Nové nálezy stlačenkovitých

Více

Příspěvek k poznání rozšíření dvou druhů ostruháčků (Lepidoptera: Lycaenidae) v severních Čechách

Příspěvek k poznání rozšíření dvou druhů ostruháčků (Lepidoptera: Lycaenidae) v severních Čechách Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 32: 163 170, 2014 ISBN 978-80-87266-16-8 Příspěvek k poznání rozšíření dvou druhů ostruháčků (Lepidoptera: Lycaenidae) v severních Čechách On the occurrence

Více

Metodika floristického výzkumu

Metodika floristického výzkumu Metodika floristického výzkumu Volba území Záleží na cíli výzkumu. Může to být např. katastr obce jiný administrativní celek (okres, kraj) chráněné území orografický celek jinak přírodně ohraničené území

Více

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76. mravenci (Formicidae ) Bezděčka P. 2006: Formicoidea (mravenci) In Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in

Více

Chráněná území. Handrij Härtel, Albertov 13.IX.2016

Chráněná území. Handrij Härtel, Albertov 13.IX.2016 Chráněná území Handrij Härtel, Albertov 13.IX.2016 3 úrovně globální evropská (EU) národní První chráněná území na světě: 4 území s horkými prameny v Arkansas/USA (1832): Hot Springs National Park Nejstarší

Více

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů severní části CHKO Orlické hory

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů severní části CHKO Orlické hory Malacologica Bohemoslovaca (2009), 8: 9 13 ISSN 1336-6939 Příspěvek k poznání vodních měkkýšů severní části CHKO Orlické hory A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the northern part of

Více

Výsledky výzkumu bezobratlých v CHKO Kokořínsko

Výsledky výzkumu bezobratlých v CHKO Kokořínsko Bohemia centralis, Praha, 27: 577 582, 2006 Výsledky výzkumu bezobratlých v CHKO Kokořínsko Results of invertebrate investigation in Kokořínsko Protected Landscape Area Luboš Beran 1, Jarmila Kubíková

Více

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) rozšíření a management v Bílých Karpatech Zpracovali Eva Hettenbergerová & Karel Fajmon 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika průzkumu... 3 Výsledky... 5 Závěr a poznámky

Více

Poznámky k rozšíření Cerophytum elateroides (Coleoptera, Cerophytidae) Distributional notes on Cerophytum elateroides (Coleoptera, Cerophytidae)

Poznámky k rozšíření Cerophytum elateroides (Coleoptera, Cerophytidae) Distributional notes on Cerophytum elateroides (Coleoptera, Cerophytidae) Elateridarium 8: 31-35, 11.2.2014 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Poznámky k rozšíření Cerophytum elateroides (Coleoptera, Cerophytidae) Distributional notes on Cerophytum elateroides

Více

je také vystavena neustále aktualizovaná mapka seismicity za posledních 6 měsíců.

je také vystavena neustále aktualizovaná mapka seismicity za posledních 6 měsíců. Radka TILŠAROVÁ 1, Vladimír NEHYBKA 2 ZÁPADNÍ ČECHY 1991-2005 PŘEHLED SEISMICKÉ AKTIVITY PODLE OBLASTÍ WESTERN BOHEMIA 1991-2005 OVERVIEW OF SEISMIC ACTIVITY IN PARTICULAR AREAS Abstract The contribution

Více

Octomilkovití (Diptera: Drosophilidae) Jizerských hor a Frýdlantska. Jan MÁCA

Octomilkovití (Diptera: Drosophilidae) Jizerských hor a Frýdlantska. Jan MÁCA Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 27: 173 184, 2009 ISBN 978-80-87266-01-4 Octomilkovití (Diptera: Drosophilidae) Jizerských hor a Frýdlantska Drosophilidae (Diptera) of the Jizerské

Více

Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika)

Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika) Elateridarium 4 (Supplementum): 1-253, 2.2.2010 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické

Více

Výsledky faunistického průzkumu čeledí Ptinidae a Bostrichidae (Coleoptera) Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka

Výsledky faunistického průzkumu čeledí Ptinidae a Bostrichidae (Coleoptera) Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka Elateridarium 8: 104-111, 1.10.2014 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Výsledky faunistického průzkumu čeledí Ptinidae a Bostrichidae (Coleoptera) Přírodní Rezervace Údolí Únětického

Více

Čestné prohlášení ţadatele fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR

Čestné prohlášení ţadatele fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR Příloha B Čestné prohlášení ţadatele fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - prohlašuji, ţe všechny informace uvedené v Ţádosti o dotaci jsou pravdivé, - prohlašuji, ţe

Více

XXI. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 6 jsou přijímány od 2. srpna 2010 do 31. srpna 2010

XXI. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 6 jsou přijímány od 2. srpna 2010 do 31. srpna 2010 XXI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Kmitalkovití (Diptera, Sepsidae) vysokých poloh Krkonoš

Kmitalkovití (Diptera, Sepsidae) vysokých poloh Krkonoš Barták M., Vaněk J. 2009: Kmitalkovití (Diptera, Sepsidae) vysokých poloh Krkonoš. Opera Corcontica 46: 173 178. Kmitalkovití (Diptera, Sepsidae) vysokých poloh Krkonoš Sepsidae (Diptera) of the high altitudes

Více

ANALÝZA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU # ANALYSIS OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN EU COUNTRIES. KLÍMA Jan, PALÁT Milan.

ANALÝZA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU # ANALYSIS OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN EU COUNTRIES. KLÍMA Jan, PALÁT Milan. ANALÝZA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU # ANALYSIS OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN EU COUNTRIES KLÍMA Jan, PALÁT Milan Abstract The paper is aimed at assessing the long-term unemployment of males,

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Čestné prohlášení ţadatele - fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - prohlašuji, ţe všechny informace uvedené v Ţádosti o dotaci jsou

Více

v jihozápadních Čechách

v jihozápadních Čechách Sborník muzea Karlovarského kraje 19 () 425 Hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) v jihozápadních Čechách Pavel Růžek a Libor Schröpfer ÚVOD Hohol severní (Bucephala clangula) patří k ptačím druhům,

Více

Soubor map porostů první generace lesa založených na bývalých zemědělských půdách v jednotlivých PLO (GIS FLD ČZU v Praze)

Soubor map porostů první generace lesa založených na bývalých zemědělských půdách v jednotlivých PLO (GIS FLD ČZU v Praze) Soubor map porostů první generace lesa založených na bývalých zemědělských půdách v jednotlivých PLO (GIS FLD ČZU v Praze) Mapa porostů první generace lesa založených na bývalých zemědělských půdách v

Více

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Bulletin VYDRA, 15: 29-38 (2012) Sekce: Odborné články Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Winter census of Eurasian otter (Lutra lutra L.) in selected areas

Více

Hnízdní lokality Bukače velkého (Botaurus stellaris) a Bukáčka malého (Ixobrychus minutus) na Vysočině

Hnízdní lokality Bukače velkého (Botaurus stellaris) a Bukáčka malého (Ixobrychus minutus) na Vysočině Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Hnízdní lokality Bukače velkého (Botaurus stellaris) a Bukáčka malého (Ixobrychus

Více

Ovádi (Diptera: Tabanidae) v okolí Kladské (CHKO Slavkovský les)

Ovádi (Diptera: Tabanidae) v okolí Kladské (CHKO Slavkovský les) Západočeské entomologické listy (2011), 2: 44 50 ISSN 1804-3062 Ovádi (Diptera: Tabanidae) v okolí Kladské (CHKO Slavkovský les) Libor Dvořák Městské muzeum Mariánské Lázně, Goethovo náměstí 11, 353 01

Více

Významné druhy brouků (Coleoptera) zámeckého parku v Horšovském Týně. 1. Kovaříkovití (Elateridae)

Významné druhy brouků (Coleoptera) zámeckého parku v Horšovském Týně. 1. Kovaříkovití (Elateridae) Západočeské entomologické listy (2013), 4: 69 73 ISSN 1804-3062 Významné druhy brouků (Coleoptera) zámeckého parku v Horšovském Týně. 1. Kovaříkovití (Elateridae) Jiří Lahoda Chrastavice 89, 344 01 Domažlice,

Více

Výsledky faunistického průzkumu čeledí Cleridae, Trogossitidae a Lymexylonidae (Coleoptera) Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka

Výsledky faunistického průzkumu čeledí Cleridae, Trogossitidae a Lymexylonidae (Coleoptera) Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka Elateridarium 9: 118-122, 9.3.2015 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Výsledky faunistického průzkumu čeledí Cleridae, Trogossitidae a Lymexylonidae (Coleoptera) Přírodní Rezervace

Více

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 135 138. ISSN 1212-3560 CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY ERIOCHLOA VILLOSA NEW SPECIES OF FLORA OF THE CZECH REPUBLIC Radim P a u l i

Více

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze Václav Šrédl Agentura ochrany přírody a krajinyčr www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz krajina bez vody likvidace

Více

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí)

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních typů v Krkonošském národním parku (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních

Více

Jepice (Ephemeroptera) CHKO Kokořínsko

Jepice (Ephemeroptera) CHKO Kokořínsko Bohemia centralis, Praha, 27: 219 230, 2006 Jepice (Ephemeroptera) CHKO Kokořínsko Mayflies (Ephemeroptera) of Kokořínsko Protected Landscape Area Tomáš Soldán Biologické centrum Akademie věd České republiky,

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

Stínomilkovití (Diptera:Lauxaniidae) Jizerských hor a Frýdlantska

Stínomilkovití (Diptera:Lauxaniidae) Jizerských hor a Frýdlantska Sborník Severočeského Muzea Přírodní Vědy, Liberec, 26: XX YY, 2008 ISBN 978-80-903595-9-8 Stínomilkovití (Diptera:Lauxaniidae) Jizerských hor a Frýdlantska Lauxaniidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts

Více

MAPOVÁNÍ OÁZY El-HAJÉZ. MAPPING the El-HAYEZ OASIS

MAPOVÁNÍ OÁZY El-HAJÉZ. MAPPING the El-HAYEZ OASIS MAPOVÁNÍ OÁZY El-HAJÉZ MAPPING the El-HAYEZ OASIS Vladimír BRÚNA Univerzita J.E.Purkyně, Fakulta životního prostředí pracoviště Most, Dělnická 21, Most 434 01, Česká republika, e-mail: bruna@geolab.cz

Více

Distribution of Sorbus portae-bohemicae in the Czech Republic

Distribution of Sorbus portae-bohemicae in the Czech Republic Distribution of Sorbus portae-bohemicae in the Czech Republic Author of the map: Martin Lepší, Petr Lepší Map produced on: 11-11-2016 Database records used for producing the distribution map of Sorbus

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA EVALUATION OF PRESENT STATE AND MANEGEMENT OF FOREST PROTECTED AREAS OF UHERSKOHRADIŠŤSKO Kateřina Rebrošová, Jiří Schneider ABSTRAKT

Více

Výkalnicovití (Diptera: Scathophagidae) Chráněné krajinné oblasti Orlické hory (severovýchodní Čechy, Česká republika)

Výkalnicovití (Diptera: Scathophagidae) Chráněné krajinné oblasti Orlické hory (severovýchodní Čechy, Česká republika) ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A., 35 (2015): 61-69 ISSN: 0231-9616 Výkalnicovití (Diptera: Scathophagidae) Chráněné krajinné oblasti Orlické hory (severovýchodní Čechy, Česká republika) Dung flies (Diptera:

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Distribution of Sorbus milensis in the Czech Republic

Distribution of Sorbus milensis in the Czech Republic Distribution of Sorbus milensis in the Czech Republic Author of the map: Martin Lepší, Petr Lepší Map produced on: 11-11-2016 Database records used for producing the distribution map of Sorbus milensis

Více

Psychodidae (Diptera) of the Orlické hory Protected Landscape Area and neighbouring areas with descriptions of two new species from the Czech Republic

Psychodidae (Diptera) of the Orlické hory Protected Landscape Area and neighbouring areas with descriptions of two new species from the Czech Republic ACTA ENTOMOLOGICA MUSEI NATIONALIS PRAGAE Published 4.xii.2007 Volume 47, pp. 237-285 ISSN 0374-1036 Psychodidae (Diptera) of the Orlické hory Protected Landscape Area and neighbouring areas with descriptions

Více

Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu kvality vodního prostředí

Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu kvality vodního prostředí MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu kvality vodního prostředí Miloš ROZKOŠNÝ, Miriam DZURÁKOVÁ, Hana HUDCOVÁ, Pavel SEDLÁČEK Výzkumný

Více

OPŽP 2014+, PRIORITNÍ OSA 4 SPECIFICKÝ CÍL 4.3: POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY AKTIVITY, SPOJENÉ S VODNÍM PROSTŘEDÍM

OPŽP 2014+, PRIORITNÍ OSA 4 SPECIFICKÝ CÍL 4.3: POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY AKTIVITY, SPOJENÉ S VODNÍM PROSTŘEDÍM OPŽP 2014+, PRIORITNÍ OSA 4 SPECIFICKÝ CÍL 4.3: POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY AKTIVITY, SPOJENÉ S VODNÍM PROSTŘEDÍM Ing.Marcela Hausvaterová Oddělení péče o přírodu a krajinu, Agentura ochrany přírody

Více

(Coleoptera: Curculionidae) V České Republice

(Coleoptera: Curculionidae) V České Republice THAYENSIA (ZNOJMO) 2015, 12: 139 144. ISSN 1212-3560 Nosatec Ceutorhynchus Moraviensis (Coleoptera: Curculionidae) V České Republice Weevil Ceutorhynchus Moraviensis (Coleoptera: Curculionidae) In The

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v Krkonošském NP Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek

Více

Nález velevruba tupého (Unio crassus) v náhonu Úhlavy v Plzni a poznámky k jeho rozšíření v Plzeňském kraji

Nález velevruba tupého (Unio crassus) v náhonu Úhlavy v Plzni a poznámky k jeho rozšíření v Plzeňském kraji Erica, Plzeň, 20: 131 140, 2013 131 Nález velevruba tupého (Unio crassus) v náhonu Úhlavy v Plzni a poznámky k jeho rozšíření v Plzeňském kraji Thick-shelled river mussel (Unio crassus) in a millrace of

Více

Kolonie sysla obecného na letišti u Velké Dobré

Kolonie sysla obecného na letišti u Velké Dobré Bohemia centralis, Praha, 33: 343 347, 2015 Kolonie sysla obecného na letišti u Velké Dobré European Ground Squirrel colony at the airport near Velká Dobrá (Central Bohemia) Jitka Větrovcová a Lenka Tomášková

Více

Ploštice (Heteroptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko

Ploštice (Heteroptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko Bohemia centralis, Praha, 27: 267 294, 2006 Ploštice (Heteroptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko True bugs (Heteroptera) of Kokořínsko Protected Landscape Area Josef Bryja 1, 2 a Petr Kment 3, 4

Více

Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze)

Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze) Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze) Mapa edafických kategorií v CHKO Jizerské hory (GIS FLD CZU v Praze) Edafické kategorie v Krkonošském národním parku

Více

Bejlomorkovití (Cecidomyiidae, Diptera) CHKO Kokořínsko

Bejlomorkovití (Cecidomyiidae, Diptera) CHKO Kokořínsko Bohemia centralis, Praha, 27: 411 418, 2006 Bejlomorkovití (Cecidomyiidae, Diptera) CHKO Kokořínsko Gall midges (Cecidomyiidae, Diptera) of Kokořínsko Protected Landscape Area Marcela Skuhravá Bítovská

Více

Soubor map: Typy porostů a typy vývoje lesa v CHKO Jizerské hory (GIS Správa KRNAP Vrchlabí)

Soubor map: Typy porostů a typy vývoje lesa v CHKO Jizerské hory (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Soubor map: Typy porostů a typy vývoje lesa v CHKO Jizerské hory (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa vývojových fází lesa pro TP1 cílový v CHKO Jizerské hory (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa vývojových fází

Více

BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ (HERACLEUM MAN- TEGAZZIANUM SOMM. ET LEV.) V CHKO ŽE- LEZNÉ HORY A REDUKCE JEHO POČETNOSTI

BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ (HERACLEUM MAN- TEGAZZIANUM SOMM. ET LEV.) V CHKO ŽE- LEZNÉ HORY A REDUKCE JEHO POČETNOSTI Vč. sb. přír. - Práce a studie, 6 (1998): 93-98 ISBN: 80-86046-33-4 BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ (HERACLEUM MAN- TEGAZZIANUM SOMM. ET LEV.) V CHKO ŽE- LEZNÉ HORY A REDUKCE JEHO POČETNOSTI Heracleum mantegazianum

Více

Výstavba na území CHKO Kokořínsko

Výstavba na území CHKO Kokořínsko Výstavba na území CHKO Kokořínsko A. ROZBOROVÁ ČÁST 1. Urbanistické celky a historická zástavba Většina vesnických sídel má zachovalou venkovskou (lidovou) architekturu, která v oblasti není regionálně

Více

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ 00269301, Petrovice 104, 503 55 Petrovice 5149/ZP/2011- NA-2 09. 05. 2011 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Aleš Novák / 418 oddělení ochrany přírody a krajiny

Více

FG metody výzkumu malé oblasti

FG metody výzkumu malé oblasti FG metody výzkumu malé oblasti Geografická poloha turistická mapa 1 : 50 000 lze využít autoatlas, turistické průvodce, případně materiály obecního úřadu, internetové stránky obce, kraje apod. Geologická

Více

Autoři: S. Vacek, M. Mikeska, Z. Vacek, L. Bílek, V. Štícha

Autoři: S. Vacek, M. Mikeska, Z. Vacek, L. Bílek, V. Štícha Soubor map: Hodnoty biodiverzity jednotlivých SLT podle výskytu prioritních přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 ve vybraných VZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Autoři: S. Vacek, M. Mikeska, Z. Vacek,

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více