Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D."

Transkript

1 Projektové řízení Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

2 Týmová spolupráce Prezentační dovednosti Kreativita Projekt REHP Kalkulace nákladů Přesvědčivost Rozpočet TE hodnocení projektů Diplomacie

3 Zásady projektového řízení The gap between theory and praxis

4 Co je to projekt? Jmenujte 3 konkrétní příklady projektů Jmenujte 3 konkrétní příklady běžných rutinních podnikových činností, které nejsou projektem Vedení účetnictví rutinní podniková činnost X Implementace nového účetního softwaru (včetně zaškolení účetních) - projekt

5 Co je to projekt? Jaké jsou hlavní charakteristiky, které odlišují projekt ov běžné rutinní činnosti? Projekt: Má začátek a konec Je jedinečný Má jednoznačný cíl Skládá se z dílčích činností Je zdrojově omezen

6 Fáze projektu Úpravy projektu Uvedení nového produktu, výzkumný projekt 1. Předinvestiční fáze? 2. Investiční fáze 3. Provozní fáze 4. Poprovozní fáze Příprava analýz a podkladů pro rozhodnutí o investici Realizace investičního projektu uvedení investice v život Období od zahájení investičního projektu po jeho ukončení Ukončení životního cyklu projektu Marketingový průzkum Předběžná kalkulace nákladů Kapacitní propočty Hodnocení investice Konstrukce výrobku Návrh technologie výroby Nákup nových strojů Výroba speciálních nástrojů, přípravků Samotná výroba a prodej výrobků, dokud není zastaralý a není nahrazen Likvidace starých zásob, nepotřebných jednoúčelových zařízení a nástrojů

7 Proces projektového plánování Kde se nacházíme? Zmapování výchozí pozice Čeho se má dosáhnout? Cíle a strategie Časový plán (harmonogram) Co, kdy a dokdy? Za kolik? Plán zdrojů a nákladů Co musíme udělat, abychom dosáhli cíle? Věcná dekompozice Projektová org. struktura, matice zodpovědností Kdo je za co zodpovědný? Co se stane když? Plánování rizik Jak kontrolovat?

8 Krok 1: Zmapování výchozí pozice Pokud není zachycen výchozí stav, nemůžeme říci, jaké měla realizace projektu dopady, nejsme schopni určit přínosy projektu.!!

9 Krok 2: Definice cílů a stanovení strategie Čeho se má dosáhnout? Stanovení cíle Jak cíle dosáhnout Stanovení strategie

10 Krok 2: Projektové cíle Čím přesněji je cíl definován, tím snazší je jeho kontrola a menší diskuze, zda byl cíl splněn, či nikoliv. S M A R T specifické a konkrétní měřitelné, kvantifikovatelné akceptovatelné pro všechny, kterých se týkají reálné a realizovatelné termínované musí být jasně definovány, aby bylo možné vyhodnotit jejich naplnění neboť platí, že co se nedá změřit, to se nedá ani vyhodnotit všichni pracovníci, kteří se podílejí na naplňování cílů, by měli souhlasit jak s nastavenou úrovní, tak se způsobem jejich naplnění výše cíle by měla být stanovena tak, aby byl zachován motivační efekt = ne příliš nízko ani příliš vysoko musí být jasně stanoven termín plnění, neboť jak praxe ukazuje: Úkol, který nemá stanovený termín plnění má nejnižší prioritu! Vymyslete alespoň 3 podnikové cíle splňující metodiku SMART. Každý z jiné oblasti (ekonomika, výroba, jakost, marketing, HR, )

11 Krok 3: Věcná dekompozice

12 Krok 3: Věcná dekompozice Na tomto kroku měli podílet všichni klíčoví projektoví pracovníci Víc hlav víc ví!!! Při definici projektových činností mějte na paměti: 1) Čím více samostatných pracovních činností v projektu vytvoříte, tím bude každá pracovní činnost menší, lépe řiditelná a kontrolovatelná. 2) Čím více budete mít samostatných pracovních činností, tím více času (a financí) bude třeba pro přípravu, vzájemné propojení, koordinování a tedy řízení. V akademickém prostředí se předpokládá kreativní a samostatná práce projektových výzkumných pracovníků s tím spojená možnost menší propracovanosti dekompozice úkolů ne vždy to ale takto funguje!

13 Krok 4: Projektová organizační struktura Vyřešení otázky: Kdo je za co zodpovědný? V praxi bývá často problematické začlenění projektové organizační struktury do stávající liniové organizační struktury - možnost kolize projektového a liniového manažera při určování priorit úkolů - může se stát, že v projektu budu úkolovat svého šéfa Nutné jednoznačné přiřazení odpovědností!!

14 Krok 5: Časový plán projektu Vyřešení otázky: Kdy jaká činnost bude probíhat? Čím více každá samostatná pracovní činnost odpovídá předchozím zkušenostem, tím reálnější a přesnější bude časový plán (a také odhad potřebných zdrojů) Při řízení složitějších projektů se využívají manažerské nástroje: Síťová analýza metoda CPM, PERT Softwarové nástroje např. MS Project

15 Krok 6: Plán zdrojů a nákladů What is the procedure for determination of costs in (project) budget? Activities Resources Costs What types of sources do you know? Try to define costs! What types of costs do you know?

16 Krok 6: Plán zdrojů a nákladů

17 Krok 7: Analýza rizik Vyřešení otázky: Co se stane když? Jak na to budeme reagovat?

18 Krok 8: Definice kontrolních mechanizmů Při realizaci projektů jsou nejčastější tyto typy kontrol: Porovnání rozpočtových a skutečných nákladů a sledování cash-flow projektu Sledování čerpání zdrojů vzhledem ke stanovenému plánu Hodnocení kvality vykonané práce Sledování disponibility požadovaných zdrojů Vyhodnocování plnění dílčích termínů a předpokladů pro splnění termínu koncového V projektech často kontrolní mechanizmy dány od poskytovatele podpory např. monitorovací zprávy, audity, apod. Je třeba sledovat a vyhodnocovat skutečnost vs. Plán v průběhu stanoveného monitorovacího období! VYHODNOCENÍ PODNIKATELSTVÍ

19 SW Nástroje projektového řízení

20 Nástroje projektové řízení a spolupráci Základními nástroji projektového manažera jsou:! HARMONOGRAM ROZPOČET! Jak donutit pracovníky týmu, aby nástroje důsledně používali?

21 Nástroje projektové řízení a spolupráci Sdílení dat + Jednoduchost práce, uživatelská přívětivost! Desktop verze tváří se jako složka v počítači Jednoduchá synchronizace a sdílení Malý objem dat v základní free verzi Špatná práce s verzemi jednoho souboru Nemožnost simultánní práce na jednom souboru (možnost v placené verzi) -

22 Nástroje projektové řízení a spolupráci + Sdílení dat Plánování a organizování Dotazování Provázání na další nástroje google a gmail Synchronizace kalendářů Pozvánky v mailu synchronizované s kalendářem Možnost rychlé tvorby jednoduchých dotazníků Možnost simultánní práce na jednom souboru Drtivá většina služeb (funkcionalit) je zdarma Omezené možnosti bez gmailu Horší uživatelská přívětivost než Dropbox -

23 Nástroje projektové řízení a spolupráci + Práce s verzemi souborů Přijatelný interface Desktop aplikace Synchronizace s Outlookem a propojení na další nástroje MS Office Sdílení dat Plánování a organizování Za peníze (nemusí být přístupná všem projektovým partnerům) Velká složitost -

24 Nástroje projektové řízení a spolupráci + Moovia zdarma Sdílení dat Plánování a organizování Huddle Za peníze (nemusí být přístupná všem projektovým partnerům) Pouze online aplikace -

25 Nástroje projektové řízení a spolupráci + Jednoduchost - Plánování schůzek Jednoúčelovost

26 Tip pro zpracování vašeho projektu https://www.youtube.com/watch?v=ilrilavmq9a

27

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Metodika řízení implementace e-gov pro kraje 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 8 2 Projektové

Více

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je vytvoření projektu implementace projektového řízení

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Obor: Podniková ekonomika a management Aplikace projektového řízení v obchodní firmě Application of Project Management in the Commercial Organization Vypracovala:

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Masarykova univerzita Brno. ve spolupráci s výrobcem zdravotnické techniky. ELLA-CS, s.r.o. červen 2010

Masarykova univerzita Brno. ve spolupráci s výrobcem zdravotnické techniky. ELLA-CS, s.r.o. červen 2010 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno ve spolupráci s výrobcem zdravotnické techniky ELLA-CS, s.r.o. EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ červen 2010 Skripta pro projekt

Více

Projektový. management

Projektový. management Základní kurz Projektový pro interní auditory management ISO/TS 16 949:2002 Dr. Ing. Petr ŘEHÁČEKEK Consulting Group for Success PROJEKT Jedinečný proces koordinovaných činností s daty zahájení a ukončení,

Více

ŘÍZENÍ PROJEKTU ESF007 S PODPOROU MS PROJECT

ŘÍZENÍ PROJEKTU ESF007 S PODPOROU MS PROJECT ŘÍZENÍ PROJEKTU ESF007 S PODPOROU MS PROJECT JITKA BAŇAŘOVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt: Projekt v současné době nalezneme již ve všech oblastech. Proto nelze ani oblast vzdělávání

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

Projektové řízení základní pojmy. Michal Beránek 17.1.2015

Projektové řízení základní pojmy. Michal Beránek 17.1.2015 Projektové řízení základní pojmy Michal Beránek 17.1.2015 Obsah Základní pojmy, definice Řízení projektu Souvislost strategie a projektu Životní cykly projektu Procesy řízení projektu Důležité techniky

Více

PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGEMENT. Daniela Navrátilová

PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGEMENT. Daniela Navrátilová PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGEMENT Daniela Navrátilová Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

STUDIJNÍ OPORA MANAGEMENT

STUDIJNÍ OPORA MANAGEMENT STUDIJNÍ OPORA MANAGEMENT 3. část Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

VYUŢITÍ METOD PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

VYUŢITÍ METOD PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management VYUŢITÍ METOD PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ The Use of Project Management Methods Bakalářská práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Petr SMUTNÝ,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních

Více

Obsah přednášky Vstupy výstupy procesu Plánování projektu Základní dokumenty plánu projektu Ostatní dokumentace projektu Ukázky dokumentů

Obsah přednášky Vstupy výstupy procesu Plánování projektu Základní dokumenty plánu projektu Ostatní dokumentace projektu Ukázky dokumentů Návrh a management projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Obsah přednášky Vstupy výstupy procesu Základní dokumenty plánu projektu Ostatní dokumentace projektu

Více

Analýza projektu internetového portálu

Analýza projektu internetového portálu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bohdana Ivanytsya Analýza projektu internetového portálu Bakalářská práce 2011 Prohlášení

Více

Metodická příručka pro potřeby projektového řízení v organizacích ústřední státní správy

Metodická příručka pro potřeby projektového řízení v organizacích ústřední státní správy Metodická příručka pro potřeby projektového řízení v organizacích ústřední státní správy Centrální podpora projektového řízení projektů MVČR a jím řízených organizací Realizační tým SOFO Group a.s. 19.

Více

PŘÍPRAVA A PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Mgr. Dora Truncová Ing. Martin Sedláček

PŘÍPRAVA A PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Mgr. Dora Truncová Ing. Martin Sedláček PŘÍPRAVA A PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Mgr. Dora Truncová Ing. Martin Sedláček studijní materiál ke kurzu Projektový management Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt

Více

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Bc. Iva Kožíková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá návrhem optimalizace

Více

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013)

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) 1.Historie projektového řízení Zakladatel: Henry L. Gantt (1861-1919) 1901 - první společnost pro řízení projektů (výstavba např. Hooverovy

Více

8.1 Charakteristika testování...80 8.2 Principy testování...80 8.3 Testovatelnost...81 8.4 Black-box testování...82 8.5 White-box testování...84 8.

8.1 Charakteristika testování...80 8.2 Principy testování...80 8.3 Testovatelnost...81 8.4 Black-box testování...82 8.5 White-box testování...84 8. Obsah 1 Úvod...6 1.1 Co to je softwarové inženýrství?...6 1.2 Selhání softwarového inženýrství...7 1.3 Životní cyklus softwarového díla...10 1.4 Řešení problému...10 2 Koncepty řízení SW projektů...12

Více

Ing. Jan Doležal Ing. Radka Svobodová. v.01

Ing. Jan Doležal Ing. Radka Svobodová. v.01 Ing. Jan Doležal Ing. Radka Svobodová STUDIJNÍ OPORA SW podpora projektového řízení v.01 Obsah 1. APLIKACE MS PROJECT... 3 2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 3 3. ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ S APLIKACÍ... 3 4. TVORBA HARMONOGRAMU...

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Integrace metodiky PRINCE2 do internetové

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Pravidla řízení Projektu Zvýšení

Více