Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz"

Transkript

1 Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. 23 1

2 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2

3 Strategie příležitosti ve vztahu k IS Podniková strategie Výrobní strategie Finanční strategie Informační Marketingová strategie strategie HR strategie 23 3

4 Model strategie Strategická analýza Vnitřní Vnější zdroje Strategické cíle Vize Mise Cíle Vymezení strategie Možnosti Vyhodnocení Výběr Implementace strategie Plánování Provádění Kontrola 23 4

5 Strategické řízení a plánování rozvoje IS Firemní strategie Informační strategie Reengineering firemních procesů Reengineering /inovace IS/IT Proces strategického řízení a plánování rozvoje IS je činnost, která se periodicky opakuje a vede k neustálému cyklu inovací IS/IT. Probíhá v těchto základních krocích 23 5

6 Informační strategie Informační strategie by měla obsahovat vizi, cíle a hlavní charakteristiky budoucího stavu IS/IT firmy a mimo to by měla účinně přispívat k omezení chaotického řízení jejich vývoje a provozu. Příprava a rozvoj informační strategie jsou důležité nejen z pohledu účinného fungování informačního systému, ale také z pohledu správného, systematického a cíleného vkládání investic do informačních technologií a programových prostředků 23 6

7 Schéma informační strategie Analýza interních zdrojů Makroprostředí Firemní strategie Mikroprostředí Firemní cíle Informační strategie Informační požadavky IS strategie IT strategie Cíle IS strategie 23 7

8 Co obsahuje Informační strategie (hlavní body) určení vazeb mezi celkovou strategií firmy a informační strategií analýza dosavadního vývoje informačních technologií ve firmě analýza a prognóza obecného vývoje informačních technologií určení informačních zdrojů pro informační podporu systému řízení firmy plán rozvoje informačního systému ve střednědobém a dlouhodobém horizontu objem finančních a nefinančních zdrojů pro zajištění realizace strategie přehled standardů, které budou při realizaci uplatňovány návrh organizačních změn a metrik dosažení cílů návrh kvalifikačních a rekvalifikačních programů zásady pro vyhodnocování účinnosti realizace strategie 23 8

9 Transformace IS/IT podniku 23 9

10 Struktura informační strategie 23 10

11 Co chceme dosáhnout informační strategií Zvyšování výkonnosti pracovníků (produktivity práce) Podporovat dosažení strategických cílů firmy Vytvářet prostor pro další rozvoj firmy Důležitou součástí informační strategie jsou plány taktické a strategické, reprezentované konkrétním popisem a harmonogramem jednotlivých projektů realizovaných v oblasti informatiky ve firmě. Pro jednotlivé projekty je stanoven finanční odhad pro jejich realizaci. Plán projektů a jejich obsah je zaměřen tak, aby informatikou byly v co největší míře podpořeny hlavní cíle firmy Součástí informační strategie může být aplikační, funkční, datová a technologická architektura, které slouží pro další rozvoj a budování IS/IT

12 Podmínky úspěšné strategie Majitelé firmy sami se aktivně podíleli nebo podporovali tvorbu informační strategie (nepřenesli tuto zodpovědnost zcela na podnikové informatika). Boddy takovou situaci označuje v [7] přímo za příčinně souvislou s chatrně definovanou informační strategií: vrcholový management z důvodu nedostatku zájmu nebo znalosti, případně pociťující nejistotu v této oblasti přenechá definici informační strategie expertům na IS, kteří ale velmi často nemají potřebné obchodní znalosti a jsou příliš zainteresováni do často bezhlavé implementace nových technologií. mysleli strategicky, tj. nenechali se příliš ovlivnit současnými problémy operativního charakteru identifikovali kritické faktory úspěchu podniku, a to pokud možno v širokém konsensu všech manažerů a majitelů podniku sledovali stav a vývoj jak vnitřního, tak vnějšího prostředí vzali na sebe dlouhodobý závazek i za cenu vzdání se krátkodobých úspěchů nezabývali se příliš detaily (technickým řešením, konkrétní hardwarovou architekturou, atd.) dbali na to, aby informační strategie byla známá všem pracovníkům podniku 23 12

13 Strategické řízení a plánování rozvoje IS Při plánování rozvoje a inovací IS/IT provádíme výchozí analýzy, které nám pomáhají ujasnit si, které aplikace mohou být pro další rozvoj firmy důležité. Jednou z těchto analýz je sestavení McFarlanova modelu aplikačního portfolia 23 13

14 McFarlanův model aplikačního portfolia Strategické aplikace jsou podmíněny cíli firemní strategie. Přínosy z nich lze spatřovat v budoucnosti (analogie Hvězd v Bostonské matici). Přínos těchto aplikací je nejistý, ale může být vysoký. Potenciální aplikace jsou analogické k Problémovým dětem. Jde o aplikace, které přímo nevyplývají z firemní strategie, ale souvisí se zaváděním nových produktů, služeb a technologií. Přínos těchto aplikací je rovněž nejistý a taktéž může ale nemusí být velký. Klíčové aplikace, tedy Dojné krávy, jsou aplikace nutné k normální činnosti firmy. Jejich narušení vede často k totálnímu zastavení činnosti firmy. Přínos je v současnosti a krátkodobém horizontu. Podpůrné aplikace jsou orientovány na současný stav, pomáhají klíčovým činnostem zrychlováním některých činností a snižováním některých nákladů. Nejsou nezbytně nutné pro činnosti firmy. Jsou to Psi v Bostonské matici

15 McFarlanův model aplikačního portfolia STRATEGICKÉ POTENCIÁLNÍ budoucnost KRITICKÉ APLIKACE PRO CÍLE FIRMY RESTRUKTURALIZACE PROCESŮ KLÍČOVÉ DŮLEŽITÉ APLIKACE PRO CÍLE FIRMY PODPŮRNÉ INOVACE PROCESŮ součastnost KRITICKÉ APLIKACE PRO CHOD FIRMY KOORDINACE PROCESŮ nutnost APLIKACE DŮLEŽITÉ PRO CHOD FIRMY ÚSPORA NÁKLADŮ možnost 23 15

16 Stanovení cílů - CSF Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 16

17 Stanovení cílů Cíl -Co chci? CFS Kritické faktory úspěchu Jaké bude měření výsledku Plán jak to udělám? Realizace Měření výsledku 23 17

18 Metoda PQM Stanovené firemní cíle Kritické faktory úspěchu Podnikové procesy Přiřazení kritických faktorů Nejkritičtější faktory Opatření k eleminaci 23 18

19 Metoda PQM Cíl: Podíl na trhu CFS: Pružná cenová politika Zvýšení obrátky zásob Shoda sortimentu s poptávkou Dobrý marketing 23 19

20 Metoda PQM matice vazeb procesů a kritických faktorů Kritické faktory Procesy CSF1 CSF2 CSF3 CSF4 Suma CSF Kvalita procesu Nároky na zdroje 1 Marketing * * * 3 B * 2 Kontraktační jednání * 1 C 3 Zpracování objednávek * 1 A 4 Kalkulace * * * 3 D 23 20

21 Metoda PQM Suma CSF Čím více je kritických faktorů, tím je daný proces důležitější a zranitelnější Kvalita procesu: Zdroje A proces nepotřebuje zlepšení B proces je prováděn dobře, drobná zlepšení přicházejí v úvahu C funkce procesu je zajištěna, ale potřebuje výrazně zlepšit D proces byl zaveden, ale nefunguje E proces je ve stadiu zavádění Označené procesy mají velkou spotřebu zdrojů 23 21

22 Metoda PQM 3 P4 P1 2 1 P2 P3 0 E D C B A 23 22

23 Metoda BSC Balanced scorecard, BSC je metoda vyvinutá Kaplanem a Nortonem v roce 1992 a je považována za jednu z nejdůležitějších manažerských metod posledních desítek let. Využívá se pro formulaci strategických vizí a cílů firmy

24 Metoda BSC Stanovujeme vize a cíle pro jednotlivé oblasti Znalost zákazníka Finanční výkonnost Poslání Vize Strategie Interní firemní procesy Učení se a růst 22 24

25 Příklady cílů Zákazníci: Cíl: uspokojení zákazníka Metrika: % spokojených zákazníků s termínem dodání % spokojených zákazníků s kvalitou Firemní procesy Cíl: efektivnost zásobování Metrika: % položek získaných přes e-bussines 23 25

26 Informační strategie Klíčový problém IS je problém efektivnosti Podle názorů mnoha manažerů jsou do IS vkládány vysoké prostředky a na druhou stranu tyto investice nenaplňují vždy očekávání, se kterými byly tyto prostředky investovány Neexistence informační strategie je hlavní příčinou neefektivnosti Jednou ze základních příčin neefektivnosti investic do informačních systémů je právě chaotické řízení rozvoje IS bez informační strategie 21 26

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE Jednou z klíčových úloh systémové integrace je efektivní řízení fungování IT v podniku. V konečném důsledku se jedná o poměrně složitý proces, do kterého

Více

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 O B S A H 1 Úvod do problematiky 3 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 3 Základní faktory úspěchu dosahování cílů ÚEK 13 3.1 Zajištění legislativního rámce 14 3.2 Zabezpečení finančních zdrojů pro realizaci

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

ÚČETNICTVÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PODNIKU (Metodika účetnictví udrţitelného rozvoje podniku)

ÚČETNICTVÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PODNIKU (Metodika účetnictví udrţitelného rozvoje podniku) ÚČETNICTVÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PODNIKU (Metodika účetnictví udrţitelného rozvoje podniku) Zpracovatel: doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. Pracoviště zpracovatele: Vysoká škola ekonomie a managementu,

Více

Vysoká škola ekonomie a managementu. Základy managementu 2 Ing. Miroslav Vágner, PhD, MBA

Vysoká škola ekonomie a managementu. Základy managementu 2 Ing. Miroslav Vágner, PhD, MBA Vysoká škola ekonomie a managementu Základy managementu 2 Ing. Miroslav Vágner, PhD, MBA Cíle : 1. Rozhodování 2. Plánování Manažerské rozhodování Rozhodovací proces - proces řešení rozhodovacího problému

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Cíle kapitoly po prostudování kapitoly čtenář: Zná základní pojmy související se strategickým řízením. Chápe pojem strategie. Zná smysl a účel strategického řízení. Zná hierarchickou

Více

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu implementace metody Balanced Scorecard

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

- jak toho chceme dosáhnout

- jak toho chceme dosáhnout Plánování = cílově orientovaný rozhodovací proces (volba z variant budoucích cílů a volba z variant postupů jak cílů dosáhnout) - předchází výkonu všech ostatních manažerských funkcí (všechny manažerské

Více

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina Business Risk Services ŘÍZENÍ RIZIK a Josef Severa MODERNÍ INTERNÍ AUDIT Kraj Vysočina 28. května 2004 Program Definice rizika a vymezení pojmů Představení základního modelu řízení rizik Hlavní kroky při

Více

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM DEFINICE MARKETINGU Definic marketingu existuje celá řada, k nejznámějším a nejvýstižnějším z nich patří následující dvě: Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož

Více

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS.

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce je návrh projektu

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

Povinně volitelný kurs pro specializaci Personální řízení a organizační rozvoj. Personální analýza, plánování, strategie. personálních analýz

Povinně volitelný kurs pro specializaci Personální řízení a organizační rozvoj. Personální analýza, plánování, strategie. personálních analýz Personální analýza, plánování, strategie Principy personálního řízení SPP 423 8. lekce Moderní nástroje personálních analýz PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. lubasova@brno-konsens.cz 30.11.2008 Blok C - Personální

Více

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1 Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1. Jaké jsou hlavní vývojové etapy podnikových informačních systémů a zásady jejich členění? Automatizované systémy řízení (ASŘ) podpora všech stupňů řízení,

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU Radim Dolák 1, Martin Miškus 2 1 Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná Email:dolak@opf.slu.cz 2 Slezská univerzita,

Více

Informační systémy v podnicích teorie a praxe projektování. Dominik Vymětal

Informační systémy v podnicích teorie a praxe projektování. Dominik Vymětal Informační systémy v podnicích teorie a praxe projektování Dominik Vymětal Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3690. publikaci Odpovědný redaktor Ing. Pavel Němeček Sazba Jana

Více

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst KATALOG KURZŮ 2014 Vítejte v DNV GL Akademii DNV GL Akademie Vám prostřednictvím široké nabídky kurzů pomáhá získat nové zkušenosti, poučit se z chyb jiných a

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky 5 INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI Ú V O D E M Moderní manažerské myšlení a jednání je

Více

Hlavní město Praha. Informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010. Cesta ke -Praze

Hlavní město Praha. Informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010. Cesta ke -Praze Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 31/01 ze dne 20. 10. 2005 Hlavní město Praha Informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010 Cesta ke -Praze Magistrát hlavního města Prahy, odbor informatiky duben

Více