Popis obsahu a struktury programu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis obsahu a struktury programu"

Transkript

1 Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení v praxi příprava na certifikaci IPMA Modul 1: Základy řízení projektů (1 den) Název a obsah Co je projekt a projektové řízení: Základní pojmy projektového řízení Trojimperativ Projektová organizace Organizační struktura, role a vztahy Porozumí pojmům projekt, projektové řízení, program, portfolio projektů Naučí se rozeznat situace, kdy se hodí využít metody řízení projektů Pochopí jak vyjadřovat cíl metodou Definice pojmů projekt, projektové řízení, program, portfolio projektů Znaky projekty a využití projektového řízení Stanovení cíle formou trojimperativu Řídící výbor 1,5 PK Tento Vámi vyplněný dokument bude v případě schválení akreditace zveřejněn na stránkách SPŘ, o. s. Ve sloupci je všude uveden RNDr. Petr Kala (pod zkratkou PK), který je garantem a hlavním lektorem kurzu. U vybraných t je uveden i specialista Ing. Miroslav Vlach (pod zkratkou MV), který je schopný jej v těchto tech alternativně a plnohodnotně zastoupit. Ve sloupci kompetenčních okruhů jsou tučně vyznačeny ta čísla kompetencí, kterých se probírané výrazně dotýká.

2 trojimperativu Rozeznají jednotlivé důležité role při řízení Pochopí postavení v rámci mateřské organizace Rozdělení rolí v projektovém týmu (projektový manažer, sponzor atd.) Komunikační plán Výstupem je definice a trojimperativ Cíle a strategie SWOT analýza 1,5 PK 1.01 Stanovení SMART cíle Zainteresované strany Role v Pochopí nutnost analyzovat na začátku okolí a zvolit vhodnou strategii Dozví jak pracovat se zainteresovanými stranami Naučí se podrobnější náplň jednotlivých rolí v a rozdělení odpovědnosti. Řízení zainteresovaných stran Matice podpory a odporu Kompetence, matice odpovědnosti Stanovení SMART cílů Výstupem je analýza zainteresovaných stran, nácvik SMART cílů, SWOT analýza. Metoda logického rámce Logická rámcová matice 2 PK 1.15 Úspěch : Naučí se používat metodu logického rámce Konfigurace 3.09 Příčiny neúspěchů projektů Podmínky úspěchu projektů v organizaci Pochopí, proč projekty selhávají a jaké jsou důležité podmínky úspěchu Dozví se o významu řízení konfigurace Výstupem je logický rámec a klíčové faktory úspěchu. Životní cykly v : Fáze a procesy Způsoby začlenění do organizace Implementace PPP: Zavedení a zlepšování projektového řízení Projektová kancelář Rozliší životní cyklus a životní cyklus řízení Doplní si své znalosti o možnosti začlenění projektů do stávající organizační struktury Poznají význam a roli projektové kanceláře v zavádění projektového řízení do organizace Model zralosti 2 PK Mezinárodní standardy IPMA ICB, PMBOK, ISO PK 2.15 Kodex projektového manažera Dozví se o existujících hlavních standardech a jejich přístupech i rozdílech Etika Seznámí se s kodexem projektového manažera Výstupem je diskuze nad kodexem projektového manažera.

3 Modul 2: Vznik a příprava (2 dny) Název a obsah Zahájení Pochopí, co vše je třeba vyjasnit při zahájení Naučí se sestavit zakládající listinu Porozumějí souvislostem vzniku v organizaci a vazbě na strategii Výstupem je zakládací listina. Zakládací listina 1 PK 1.19 Rizika v Uvědomí si, že jsou projekty spojeny s mnoha riziky Seznámí se s přehledem kategorií rizik Naučí se metody identifikace a analýzy rizik Pochopí jak s riziky pracovat v průběhu Výstupem je analýza rizik. Metody identifikace a analýzy rizik Plán odezvy 1 PK 1.04 Časové plánování : WBS 7 PK 1.11 Hierarchická struktura prací Myšlenkové mapy Síťové diagramy Úsečkový diagram, Ganttův graf, Milníkový graf Metoda kritické cesty Uvědomí si nutnost plánování Naučí se jak snížit pomocí plánování neurčitost na začátku a vyhnout se opomenutím Seznámí se s metodami odhadování Naučí se návaznost jednotlivých technik pro plánování Výstupem je vyplněný časový plán modelového, zejména s ohledem na řízení prací, zdrojů a časového trvání. Myšlenkové mapy Metody odhadování Logické vazby mezi činnostmi Síťová analýza Ganttův graf CPM 1.12 Kapacitní plánování: Kapacitní plán 2 PK 1.12 Odhad potřeby zdrojů Řešení konfliktu zdrojů Naučí se a procvičí kapacitní plánování Poznají možnosti řešení konfliktu zdrojů, využtí histogramů Histogramy a řešení konfliktu zdrojů Ganttův graf Rozpočet : Odhad nákladů Dozvědí se jak na základě plánů vypracovat WBS Metody oceňování hodnoty a návratnosti 1 PK

4 Cash flow Zdroje financování Návratnost investic odhad nákladů a rozpočet Získají přehled nejčastějších zdrojů financování Získají informace o výpočtu návratnosti investic Výstupem je vzorový rozpočet a nácvik výpočtu návratnosti. MV Softwarová podpora řízení Typy smluv Dozví se o možnostech počítačové podpory projektů Získají přehled o nejčastějších programech pro plánování a řízení projektů a rozdílech v těchto programech MS Project, Open Proj 2 PK MV Uvidí, jak tyto programy pomáhají při plánování projektů Dozví se o nejčastějších typech smluv používaných v projektech. TOC v projektovém řízení: Sestavení kritického řetězce Doplnění nárazníků Budou seznámeni s teorií omezení v projektech a souvisejících doporučeních pro řízení projektů Teorie omezení, Kritický řetěz 2 PK MV Chování lidí v Modul 3: Realizace a zakončení (2,5 dne) Název a obsah Zahájení realizační fáze: Kick-off meeting 2 PK 1.03 Úvodní schůzky a role jejich účastníků Časový plán, rozpočet, kapacitní plán Způsob spolupráce (dokumentace, úkoly, komunikace) Zjistí jaké jsou vhodné postupy zahájení realizace Zopakují si význam jednotlivých plánů pro řízení Prodiskutují manažerské techniky potřebné v roli projektového manažera Komunikační plán Plán řízení Akceptační procedura

5 Sledování a vykazování : Krize Sledování vykonané práce (řízení času) Řízení rozpočtu Řízení změn v Jakost Komunikace v Řízení nákupu Seznámí se metodami sledování stavu Poznají proces identifikace, vyhodnocení, rozhodnutí a aplikace změny Naučí se jak nastavit parametry kvality, zajištění a kontrolu kvality Získají informace k plánu komunikace, formám předávání informací, reportingu, sdílení informací a dokumentaci Dozví se jak identifikovat krizi a jak si v této situaci počínat Metody sledování stavu rozpracovanosti EVAEVM, Ganttův graf Využití plánovacích metod při změnách 3 PK Vedení projektového týmu: Vývoj týmu 12 PK 2.01 Týmová práce a situační vedení Motivace projektového týmu Kreativní metody práce týmu Komunikace v týmu Konzultační přístup Seznámí se s jednotlivými aspekty vedení a formování týmu. Naučí se jak v manažerské roli využít hierarchii potřeb Poznají zásady situačního vedení a fází vývoje týmu Proberou doporučované zásady pro vedení porad Osvojí si některé metody práce s týmem: brainstorming, týmové rozhodování, zpětná vazba atp. Dozví se zásady efektivní komunikace Výstupem je nácvik dovedností pro formování a vedení týmu. Metody vedení workshopů a formovacích seminářů Maslowova pyramida hierarchie potřeb Motivační model Vedení porad Brainstorming Týmové rozhodování Naslouchání a kladení otázek Řešení konfliktů a problémů Asertivita 2 PK 2.04 Vyjednávání Získají informace jak předcházet konfliktům v a jak je řešit když nastanou Naučí se základy vyjednávání Vyjednávání Ukončení Dozví se jaké řídící činnosti provádět při ukončení Naučí se jak zužitkovat nabyté znalosti z a převést je pro budoucí projekty Post-mortem analýza 1 PK 1.20

6 Modul 4: Příprava k certifikační zkoušce (1,5 dne) Název a obsah Organizace zkoušky úrovně D a C Harmonogram zkoušky úrovně D a C Průběh písemné zkoušky Dozví se o rozdílech v úrovních zkoušek IPMA Zjistí jaký je průběh zkoušek u úrovní D a C Seznámí se s průběhem písemné zkoušky 2 PK Ukázka a nácvik písemné zkoušky CPM 7 PK Volba alternativ Modelové příklady Otázky k rozboru Poznají, jak vypadá písemná zkouška Dostanou rady jak se na zkoušku připravit a na co si dát pozor Budou mít možnost procvičit si modelové příklady WBS Analýza rizik Logická rámcová matice Zpracování krátké zprávy o Struktura a obsah zprávy Budou seznámeni se zprávou o, kterou budou připravovat pro certifikaci stupně C, a její strukturou Budou moci s radami lektora vybrat vhodný projekt pro certifikace a začít s přípravou krátké zprávy o Výstupem je individuální dílčí příprava zprávy o. 2 PK Závěrečný pohovor s hodnotiteli Získají informace o průběhu pohovoru s hodnotiteli pro certifikace stupně C 1 PK

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

Projektový management podle IPMA

Projektový management podle IPMA , Pavel Máchal, Branislav Lacko a kolektiv Projektový management podle IPMA 2., aktualizované a doplněné vydání Kompetence podle IPMA Competence Baseline ver. 3.1 Podpora pro certifikaci projektových manažerů

Více

Nabídka školení. leden - červen 2006. www.ait.cz

Nabídka školení. leden - červen 2006. www.ait.cz Nabídka školení leden - červen 2006 www.ait.cz Základy managementu projektů Metody a techniky managementu projektů I. Metody a techniky managementu projektů II. Management projektů pro top managery Business

Více

Kompetenční profil projektového manažera ve školství

Kompetenční profil projektového manažera ve školství Kompetenčníprofil projektovéhomanažeraveškolství Národníinstitutprodalšívzdělávání 2010 Kompetenční profil projektového manažera ve školství verze 4 1 Obsah: Obsah:... 2 Předmluva... 3 Úvod... 4 1. Východiska,

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Kompetenční profil projektového manažera ve školství Národní institut pro další vzdělávání 1 Obsah Úvod... 3 1. Východiska, postup zpracování Kompetenčního profilu, terminologie... 5 Autorský tým... 5

Více

Projektové řízení základní pojmy. Michal Beránek 17.1.2015

Projektové řízení základní pojmy. Michal Beránek 17.1.2015 Projektové řízení základní pojmy Michal Beránek 17.1.2015 Obsah Základní pojmy, definice Řízení projektu Souvislost strategie a projektu Životní cykly projektu Procesy řízení projektu Důležité techniky

Více

Projektový management podle IPMA

Projektový management podle IPMA , Pavel Máchal, Branislav Lacko a kolektiv Projektový management podle IPMA 2., aktualizované a doplněné vydání Kompetence podle IPMA Competence Baseline ver. 3.1 Podpora pro certifikaci projektových manažerů

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je vytvoření projektu implementace projektového řízení

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM. Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B

PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM. Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B Ing. Jan Doležal, Ph.D. 2 Ředitel a jednatel PM Consulting s.r.o. IPMA level B (senior projektový manažer) PMI Project Management Professional

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Metodika řízení implementace e-gov pro kraje 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 8 2 Projektové

Více

Vstupní analýza projektového řízení pro projekt Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Moravská Třebová

Vstupní analýza projektového řízení pro projekt Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Moravská Třebová Vstupní analýza projektového řízení pro projekt Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Moravská Třebová Zpracovatel: ATTN Consulting s.r.o. A-21, spol. s r.o. Verze: 2 Datum: 28. 2.2014 Stránka

Více

Projektový. management

Projektový. management Základní kurz Projektový pro interní auditory management ISO/TS 16 949:2002 Dr. Ing. Petr ŘEHÁČEKEK Consulting Group for Success PROJEKT Jedinečný proces koordinovaných činností s daty zahájení a ukončení,

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

OBSAH Průvodce září prosinec 2011

OBSAH Průvodce září prosinec 2011 2 OBSAH Průvodce září prosinec 2011 KVALITA 5 MANAŽER KVALITY (EOQ) 5 ZDOKONALOVACÍ KURZ PRO TECHNIKY A KONTROLORY KVALITY 5 ŠKOLENÍ MISTRŮ 6 PŘÍPRAVA AUDITORŮ QMS (EOQ) 7 ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE AUDITORŮ

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

STUDIJNÍ OPORA MANAGEMENT

STUDIJNÍ OPORA MANAGEMENT STUDIJNÍ OPORA MANAGEMENT 3. část Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních

Více

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Pravidla řízení Projektu Zvýšení

Více

PŘÍPRAVA A PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Mgr. Dora Truncová Ing. Martin Sedláček

PŘÍPRAVA A PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Mgr. Dora Truncová Ing. Martin Sedláček PŘÍPRAVA A PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Mgr. Dora Truncová Ing. Martin Sedláček studijní materiál ke kurzu Projektový management Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt

Více

ZNALOSTMI K PROSPERITĚ

ZNALOSTMI K PROSPERITĚ Znalostmi k prosperitě Znalostmi k prosperitě ZNALOSTMI K PROSPERITĚ vzdělávací program Předkladatel projektu: Sídlo: Tyršova 106, 261 01 Příbram Adresa pro doručování korespondence pro projekt: Pražská

Více

Teorie versus realita při řízení projektů

Teorie versus realita při řízení projektů Teorie versus realita při řízení projektů Monika Pidrmanová 16.11.2011 NORMY PRINCE 2 (PRojects IN Controlled Environments) = je univerzální metodologie založená na popisu procesu efektivního řízení projektu.

Více

MODERNÍ MANAGEMENT ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

MODERNÍ MANAGEMENT ŘÍZENÍ PROJEKTŮ MODERNÍ MANAGEMENT ŘÍZENÍ PROJEKTŮ STUDIJNÍ CÍLE VYSVĚTLIT POJEM PROJEKT, PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. SESTAVIT PROJEKT NA VYMALOVÁNÍ POKOJE. PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PODLE IPMA PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ NEBOLI PROJEKTOVÝ

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více