Cenium Hotel Management and Hospitality Odvětvové řešení pro hotely

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cenium Hotel Management and Hospitality Odvětvové řešení pro hotely"

Transkript

1 Cenium Hotel Management and Hospitality Odvětvové řešení pro hotely Hotelový systém Cenium je komplexní softwarové řešení pro hotely a lázně, které obsahuje funkce i pro další služby poskytované těmito zařízeními. Klíčové potřeby hotelů jsou: Řízení rezervací a recepce Řízení lázeňského provozu Správa restaurací a barů Správa lidských zdrojů Ve všech těchto procesech je prvořadý kontakt s klientem a poskytnutí bezvadných služeb. Růst Vašeho podnikání s pomocí Microsoft Dynamics NAV Hotelnictví a pohostinství prochází neustálým vývojem. Vysoce konkurenční tržní prostředí znamená trvalý tlak na snižování marží. Rozhodující pro úspěch hotelu je kontakt se zákazníkem. Spokojenost s hotelovými službami a přístup zaměstnanců jsou kritické k získání loajality hosta a k jeho opětovnému výběru stejného zařízení. Pro úspěch v hotelové branži je důležité mít podporu v kvalitním informačním systému, který umožní reflektovat požadavky kladené trhem. Cenium je komplexní hotelové řešení postavené na platformě Microsoft Dynamics NAV, které pokrývá všechny hotelové procesy. Toto řešení pracuje nad jedinou databází (Microsoft SQL) a používá zavedené uživatelské rozhraní Microsoft. Standardní funkčnosti Microsoft Dynamics NAV (účetnictví, finance, skladové hospodářství, nákup, prodej, CRM atd.) jsou doplněny funkcemi pro řízení hotelu včetně všech navazujících provozů restaurací, konferencí, lázní, golfu a dalších sportovních aktivit. Klíčové potřeby odvětví Řízení hotelu Rezervace Recepce Úklid a údržba Concierge Konference Back office Funkční cenotvorba Řízení lázní Řízení sportovních a zábavních aktivit Správa restaurací a barů Maloobchodní prodej Skladové hospodářství Energetický management Správa lidských zdrojů Finance a účetnictví Strategický management 2009 NAVERTICA a.s. Veškerá práva vyhrazena. Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu jsou vlastnictvím NAVERTICA a.s. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna či poskytnuta třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu NAVERTICA a.s.

2 Hotelové řešení Cenium je možné použít jak pro samostatné hotely, tak i pro řetězce s desítkami lokalit, kdy mohou být všechny hotely spravovány v jediné databázi. Dynamická cenotvorba v Cenium je výkonným nástrojem pro práci s cenami. Ceny mohou být stanoveny odlišně pro segment trhu, období (pracovní týden, víkendy, veletrhy) a typy pokojů. Je možné použít pobytové balíčky, které zahrnují nejen ubytování, ale i další služby (např. masáže nebo lázeňské procedury). Platnost cen může být omezena obsazeností hotelu. Automatické doplnění ceny na hotelový účet zajišťuje použití správné ceny a minimalizuje možnost vzniku chyby. Menu je uspořádané podle rolí. Každý uživatel má z jednoho místa přístup ke všem funkcím, které potřebuje k vykonávání své práce. V případě potřeby je možné menu dále upravit podle individuálních požadavků uživatelů. V současné době je na světě více než 5000 společností, které užívají Microsoft Dynamics NAV. Z toho Cenium používá asi 200 hotelů s více než hotelovými pokoji celkem. Rezervace: Rezervace pokojů pro individuální hosty a skupiny Rezervace konferencí Rezervace stolů restauraci Concierge Ztráty a nálezy Telefonní seznam Pick-up Zavazadlový servis Frontdesk Recepce: Pult recepčního poskytuje uživateli přístup ke všem potřebným funkcím: Jednoduchý a flexibilní systém rezervací Rychlý check-in a check-out Prodej na recepci Aktuální komplexní přehled o stavu hotelu Aktuální stav úklidu pokojů Fakturace integrovaná do účetnictví Konference Konferenční modul je připravený pro hotely, které se kromě ubytování specializují též na pořádání konferencí. Modul poskytuje uživatelům podporu během všech fází pořádání konference: rezervace, harmonogram a jeho případná změna, vlastní konání konference a fakturace. Kromě rezervace a definice uspořádání konferenční místnosti je možné rezervovat pro určitou konferenci také dodatečné vybavení (projektory, promítací plátna, bezdrátové mikrofony atd.). Propojení rezervace konferenčních místností, hotelových pokojů a občerstvení zabezpečuje koordinaci všech služeb, které jsou poskytované různými odděleními hotelu. Správa více objektů Řešení umožňuje spravovat více konferenčních objektů v rámci jednoho systému, kdy přístupová práva mohou být definovaná pro jednotlivé uživatele individuálně. Rezervace mohou být řešené centrálně pro všechny lokality. Všechny informace je možné zobrazit pouze pro určitou lokalitu. 2/6

3 Back office Back office Směny neomezené množství směn na každém oddělení Výkazy (denní výkaz směny) Smlouvy Převodník měn Imigrační statistiky Kontrola zásob Statistiky Manažerský přehled Zákazník Host Kontakt Sazba Historie Přehled rezervací Přehled skupin Přehled zrušených rezervací Přehled no-show Přehled odhlášených Odstraněné rezervace Sestavy a analýzy Cenium obsahuje velké množství sestav a zobrazení. Pro hotel jsou k dispozici statistiky o průměrné délce pobytu, vytíženosti pokojů, tržbách, ADR či RevPAR. Informace o konferencích zahrnují mimo jiné denní/týdenní rozpis konferenčních místností, vybavení, personálu a přehled jejich využití. Analýzy umožňují vyhodnocovat také statistiku zákazníků a prodejní statistiku. Úklid a údržba Plánování zdrojů Plánování úklidu a údržby Správa změn Změna stavu pokojů za použití TV nebo telefonického systému Seznam požadavků údržby Blokace pokojů Restaurace Restaurace Modul restaurací je navržený tak, aby uspokojil variabilní požadavky různorodých restauračních provozů: restaurace, fast food nebo rozvoz jídla, případně mix těchto provozů. Díky vysoké flexibilitě řešení a vždy aktuálním informacím je možné zvýšit kvalitu a rychlost poskytovaných služeb a tím zefektivnit provoz a snížit náklady. Rezervace stolů Rezervace mohou být nastavené pro různé části dne jako snídaně, oběd a večeře samostatně. Díky vazbě na rezervace pokojů jsou vždy k dispozici informace o příjezdu, no show nebo zrušení rezervace. Integrace s prodejním dotykovým terminálem Řešení restaurace obsahuje integraci s prodejními dotykovými terminály, které jsou jednoduše konfigurovatelné podle požadavků konkrétního provozu. Využití dotykových terminálů umožňuje rychlé a přesné vkládání transakcí. Řešení dotykových terminálů najde využití také v barech a klubech, kde je rychlost rozhodující. Na dotykovém terminálu je možná rychlá změna obsluhy za použití identifikačních karet nebo tlačítek na obrazovce, rychlý výběr položek z menu a okamžité vystavení účtu a zaznamenání přijaté hotovosti. 3/6

4 Řízení lázní Modul řízení lázní zahrnuje plánování schůzek, terapeutů, místností a vybavení. Pro plánování schůzek je k dispozici přehledná maticová tabulka, která umožňuje různá uživatelská zobrazení a ze které jsou přístupné všechny potřebné funkce. Jedním kliknutím myši je možné změnit pohled podle dostupnosti terapeutů/místností, časového intervalu nebo dalších parametrů. V závislosti na nastavení může mít uživatel přístup k jednomu typu schůzek (např. holičství nebo masáže) nebo do všech typů schůzek. Modul umožňuje pracovat s balíčky procedur nebo se speciálními nabídkami. Řízení lázní Řízení kurzů V rámci modulu řízení lázní je k dispozici také řízení kurzů. Řízení kurzů umožňuje plánování kurzů včetně všech účastníků kurzu. Zdrojům, které jsou ke kurzu přiřazeny, je kurz automaticky zaplánován do jejich individuálních časových plánů. Modul hlídá také fakturaci kurzu a platby jednotlivých účastníků. Řízení personálu Modul řízení personálu zahrnuje plánování rozpisu směn personálu, registraci času zaměstnanců a správu mzdových nákladů. Řízení personálu je rozšířením standardního modulu lidských zdrojů, který obsahuje informace o zaměstnancích. Řízení personálu Rozpis směn Všechny lokace a jejich jednotlivá oddělení (hotel, restaurace, kadeřnický salon atd.) mohou plánovat potřebné kapacity na další období. Tyto plány potřebných kapacit jsou potom použity pro plánování směn a zaměstnanců na jednotlivé směny. Docházkový systém Evidence docházky probíhá za použití jednoduchého formuláře, který umožňuje zaznamenání příchodu a odchodu s použitím identifikačních karet, čárových kódů nebo otisků prstů. Formulář umožňuje také přístup k rozpisu služeb zaměstnance, požadavkům vedení atp., a usnadňuje tak komunikaci vedení se zaměstnanci. Podklady z docházkového systému mohou sloužit jako podklad pro výpočet mezd. Všechny odchylky od rozpisu zaměstnance jsou reportované vedení, které má možnost odchylky akceptovat nebo odmítnout. Hodiny, které odpovídají existujícímu rozpisu, jsou zpracované automaticky a umožňují tak managementu soustředit se na podezřelé položky. 4/6

5 Řízení tržeb, analýzy, dynamická cenotvorba Modul řízení tržeb poskytuje nástroje pro analýzu a nastavení sazeb pokojů s důrazem na maximalizaci výnosů každého pokoje. Přeobsazení Pravidla pro přeobsazení hotelu je možné definovat až na úrovni konkrétního dne, sazby nebo typu pokoje. Předpověď Modul řízení tržeb obsahuje čtyři různé kalkulační modely pro vytvoření vážené předpovědi. Systém kalkuluje předpokládanou obsazenost hotelu. K dispozici je také nástroj pro srovnání aktuálního stavu rezervací s předpokládanou obsazeností. Management Omezení rezervací Na základě informací ze systému je možné umístit omezení rezervací. Omezení lze definovat na pokoj, sazbu nebo kombinaci obou. Je možné také vytvořit vícedenní omezení hromadně (např. pro omezení rezervací s dobou pobytu kratší než dvě noci s počátkem pobytu v pátek pro všechny pátky od 1.7. do 31.8.). Pro získání potřebných informací k rozhodnutí jsou k dispozici následující údaje: Průměrná délka pobytu Aktuální rezervace Zrušené rezervace Události (např. veletrhy) Pravděpodobnost no-show Integrace Energetický management Efektivní energetický management umožňuje snížit spotřebu energie na vytápění nebo chlazení hotelových pokojů. Podle obsazení pokojů a požadavků na obsazenost předává modul energetického managementu data hotelovému systému kontroly vytápění a klimatizace pokojů. Na základě časů check-in je v definovaném čase před příjezdem hosta automaticky zapnuté vytápění nebo klimatizace. Při odhlášení hosta je vytápění nebo chlazení vypnuto, pokud není pokoj na další noc rezervovaný. Modul umožňuje vyhodnocování spotřeby energií. Interface prodejních terminálů Ovládání za použití dotykových obrazovek umožňuje uživatelům komfortní a rychlou obsluhu, která je důležitá zejména v restauračních a dalších provozech. Prodejní terminály Cenium jsou uživatelsky jednoduché a přitom natolik flexibilní, aby byly schopné pokrýt požadavky všech oblastí pohostinství a hotelových služeb. Zadávání informaci probíhá přímo na displeji terminálu nebo pomocí klávesnice. Interface prodejních dotykových terminálu je integrovaný s MS Dynamics NAV ve všech stěžejních oblastech: Prodej Správa kontaktů Salda zákazníků Fakturace Nákup Správa dodavatelů Nákupní objednávky a fakturace Zásoby Zdroje Kapacity a plánování Účetnictví Účtování prodeje, DPH a plateb Fakturace ubytování a služeb Propojení se zásobami (minibar, ocenění zásob) Dotykové terminály najdou využití v recepci hotelu nebo recepci hotelového wellness centra, v restauraci, hotelovém obchodu se suvenýry a na dalších místech. 5/6

6 Řízení letoviska Řízení letoviska Modul řízení letoviska slouží pro správu volnočasových aktivit nabízených hotelem; může se jednat např. o golfové kurzy. Součástí řešení je správa schůzek, plánování lidských zdrojů, lokací a vybavení. Modul umožňuje plánování více zdrojů k jedné schůzce, dle požadavku je tedy pro jednu schůzku možné přiřadit více zaměstnanců, lokací a vybavení. Dostupnost a priorita zdrojů může být nastavena pro každý typ schůzky a přiřazené vybavení. Zadané schůzky mohou být provázané s hotelovými rezervacemi; je tak okamžitě k dispozici informace o případné změně nebo zrušení rezervace. Automatická rezervace vybavení Při rezervaci schůzky může být automaticky provedena rezervace potřebného vybavení, např. golfového vozíku nebo tenisových raket. Funkcionalita - Přínosy Funkcionalita Přínosy Jednotný a komplexní systém On-line sledování nákladů a výnosů jednotlivých útvarů => zlepšení hospodaření až o 5%. Ucelené a zjednodušené procesy Možnost správy dalších služeb jako jsou restaurace, welness centrum či pořádání konferencí. Jedna databáze, jedno úložiště dat Všechna data jsou zadávaná pouze jednou => snížení chybovosti a časové náročnosti zpracování. Snížení počtu pracovníků cca o 10%. Homogenní systémové i aplikační softwarové prostředí Snížení nákladů na údržbu i upgrade software. Jednotná databáze kontaktů Všechny informace o hostech jsou uložené v jedné databázi a přístupné všem oddělením hotelu. Možnost vystavení jednoho hotelového účtu. Správa více hotelů v jedné databázi Centrální správa rezervací vede ke snížení počtu pracovníků cca o 2%. Dynamická cenotvorba Zvýšení obsazenosti hotelu a zvýšení tržeb až o 30%. Energetický management Automatická regulace vytápění a klimatizace prostor vede ke snížení nákladů na energie až o 15%. Připojení prodejních dotykových terminálů Použití prodejních dotykových terminálů umožňuje rychlejší obsluhu zákazníků a vede ke zvýšení jejich spokojenosti. NAVERTICA a.s. (dříve FUTURE Engineering) působí na trhu podnikových informačních systémů od roku Je dodavatelem komplexních systémů na bázi Microsoft Dynamics NAV, CRM, informačních portálů, průmyslových počítačových systémů a systémů managementu (např. ISO 9001, 14001, 20000, 27001, atd.). Cílem firmy je nejen dodávka systému, ale zejména zlepšení hospodářského výsledku zákazníka využíváním dodaného systému. Odvětvová řešení Navertica jsou implementována u mnoha domácích i zahraničních, převážně evropských, zákazníků. Šumavská 15, Brno, CZ TEL FAX Kladenská 53/68, Praha 6, CZ TEL FAX Bohrova 1, Bratislava, Slovensko TEL FAX /6

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET zařízení je vybaveno rozhraním USB zařízení je připojitelné na sběrnici G-link zařízení je vybaveno

zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET zařízení je vybaveno rozhraním USB zařízení je připojitelné na sběrnici G-link zařízení je vybaveno Vysvětlivky značek, uváděných u výrobků: Vysvětlivky písmen v označení výrobků: identifikace - kontaktní čipy DALLAS zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET B bezkontaktní technologie EMmarin identifikace

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické specifikace nebo designu bez předchozího upozornění. Kopírování

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Červen 2009 1 ÚVOD Microsoft Dynamics AX 2009 je komplexní řešení správy podniku pro střední a větší organizace, které funguje podobně jako ostatní

Více

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz money informační systém S5 Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz Obsah Očima našich zákazníků Úvodem... 3... 4 Slovo ředitele... 5 Money S5: Podnikový informační sytém... 7 Systémová charakteristika...

Více

PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem

PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem Integrované a adaptabilní systémy poskytující přehled a kontrolu nad aktivitami vaší firmy. 007735_MS_Profilova_brozura_BMS_1 1 20.8.2007 17:35:22

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

PANASONIC NS1000 FIREMNÍ SIP KOMUNIKAČNÍ SERVER VŽDY VÍCE, NEŽ OČEKÁVÁTE

PANASONIC NS1000 FIREMNÍ SIP KOMUNIKAČNÍ SERVER VŽDY VÍCE, NEŽ OČEKÁVÁTE VŽDY VÍCE, NEŽ OČEKÁVÁTE PANASONIC NS1000 FIREMNÍ SIP KOMUNIKAČNÍ SERVER S HD KVALITOU HLASU PLNĚ TRANSPARENTNÍ SÍŤOVÉ FUNKCE ROZŠÍŘENÍ KAPACITY NA PŘÁNÍ STRUČNÝ PŘEHLED O SERVERU NS1000 SIP a IP server

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA www.abra.eu Vážení uživatelé informačních systémů ABRA Právě jste otevřeli katalog vzdělávání, které pro vás ve školicím středisku ABRA Akademie

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku zboží pro projekt:

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku zboží pro projekt: 1/11 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku zboží pro projekt: Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti HOBES, spol. s r. o. v návaznosti na zavedení unikátního podnikového informačního

Více

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA 1 PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU/SKOLENI CO NAJDETE V KATALOGU? JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT? VÁŽENÍ UŽIVATELÉ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ABRA,

Více

HOTEL TIME a.s. Představení služeb a společnosti

HOTEL TIME a.s. Představení služeb a společnosti v HOTEL TIME a.s. Představení služeb a společnosti Obsah Obsah... 02 Představení společnosti... 03 Nabídka produktů a služeb... 04 Zapojení systému... 06 Cena systému.... 07 Technické parametry... 09 Propojení

Více

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný Obchodní materiál Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod MIKROS, a.s. www.mikros.cz v. 060523_podrobný Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS,

Více

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více

Katalog produktů a služeb (2013)

Katalog produktů a služeb (2013) Ing. Karel Janeček Prostějovičky 79 798 03 Plumlov Stránka 2 Základní informace o produktech Katalog produktů a služeb (2013) O Yamaco Software je rodinnou firmou, která působí na trhu informačních technologií

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

MODULÁRNÍ PODNIKOVÝ SOFTWARE PRO VÝROBU OKEN A DVEŘÍ E-LOOK...

MODULÁRNÍ PODNIKOVÝ SOFTWARE PRO VÝROBU OKEN A DVEŘÍ E-LOOK... MODULÁRNÍ PODNIKOVÝ SOFTWARE PRO VÝROBU OKEN A DVEŘÍ E-LOOK 3... EXISTUJE MNOHO SOFTWAROVÝCH APLIKACÍ PRO KONSTRUKCI OKEN. ČÍM JE 3E-LOOK TAK JEDINEČNÝ? 3E-LOOK je procesně orientovaný software pro konstrukci

Více

Jako ve všech předchozích šesti ročnících soutěže IT produkt

Jako ve všech předchozích šesti ročnících soutěže IT produkt O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2013 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní

Více

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM http://www.microsoft.com/cze/crm Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM

Více