VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH"

Transkript

1 VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property Management Systems či hotelový software. Seznamuje s charakterem výuky specializovaného softwaru Micros Fidelio na Vysoké škole hotelové v Praze a jejím přínosem pro absolventy studia. Summary: This article discusses the importance of information and communication technologies for the hotel industry. It covers concepts such as Property Management Systems and hotel software. It introduces the character of the teaching of specialized software Micros Fidelio at the Institute of Hospitality Management in Prague and its contribution to graduate students. Klíčová slova: ICT, PMS, technologie, informační systém, hotelový systém, software, Micros Fidelio, hotel, management, výuka. Keywords: ICT, PMS, technology, information system, hotel system, software, Micros Fidelio, hotel, management, teaching. Úvod Vztah mezi hotelnictvím a informačními a komunikačními technologiemi (dále jen ICT) je velmi intenzivní od doby příchodu internetu do odvětví cestovního ruchu. Vznik hotelových softwarů, internetových rezervačních systémů, globálních distibučních systémů změnil markantně organizační struktury hotelů, ale i strukturu vztahů s cestovními kancelářemi a klienty. ICT umožňují podnikatelům v cestovním ruchu zvýšit efektivitu a optimalizovat výkon některých funkcí vnitřního řízení. Vysoká škola hotelová v Praze patří mezi jednu z nejvýznamnějších specializovaných vysokých škol v České Republice zaměřených na oblast hotelnictví. Absolventi studia VŠH mají uplatnění při výkonu manažerských funkcí na operační, střední a vyšší úrovni managementu v oblasti hotelnictví, gastronomie a lázeňství. Z tohoto důvodu je velice důležité, abychom poskytovali kvalitní výuku ICT v prostředí kancelářských programů i specializovaných informačních systémů pro daný obor. Cílem tohoto příspěvku je představit hotelové softwary a výuku programu Micros Fidelio na Vysoké škole hotelové v Praze z hlediska významu potřeb absolventů. 1

2 1. Informační a komunikační technologie v oboru hotelnictví Hotelový marketing zažívá neustálý vývoj a ICT je jeho důležitým nástrojem při řízení a komunikaci. Vztah cestovního ruchu, informatiky, internetu a technologií je úzce spjatý. Kvalitní vybavení informačními a komunikačními technologiemi představuje velkou konkurenční výhodu pro každou firmu. Výpočetní technika hraje důležitou roli v tomto odvětví a je součástí obchodního modelu všech hotelů. Ať se podíváme na moderní vybavení kanceláří výpočetní technikou, informačními systémy organizace, na veškerý technický chod hotelu, jenž je řízen a zabezpečován prostředky ICT či na internet, který přinesl nové způsoby prodeje, propagace a napomohl rozvoji specializovaným informačním systémům. 1.2 Property Management Systems v oboru hotelnictví Property Management Systems (dále jen PMS) byly vyvinuty pro správu nemovitostí. Jedná se o počítačové informační systémy, jenž usnadňují správu a řízení firmy. Vyskytují se ve všech oblastech státní a soukromé sféry např. nemovitostí, výroby, logistiky, hotelnictví, gatronomie, vládních organizací. Nahrazují staromódní, papírové metody. V oblasti hotelnictví jsou PMS reprezentovány hotelovými systémy. Hotelové systémy představují softwary, jenž jsou využívány pro řízení a provoz hotelu všemi odděleními. Jsou důležitým marketingovým i komunikačním nástrojem, slouží pro správu dat a informací o zákaznících, rezervacích, systémů řízení tržeb a výnosů; mohou být propojeny s centrálními rezervačními systémy, ekonomickými či pokladními softwary. Mezi nejvíce využívané hotelové softwary v ČR patří program Micros Fidelio, Opera, Protel, Hores či Mefisto. Obr. č. 1 - Výměna informací prostřednictvím hotelových systémů (zdroj: vlastní zpracovnání dle textu) 2

3 1.2.1 Micros Fidelio Hotelový systém Micros Fidelio patří mezi jeden z nejvíce využívaných informačních systémů v oblasti hotelnictví v České republice a ve světě. Jedná se o PMS, jenž shromažďuje všechny důležité údaje o dění v hotelu. Software je tvořen 3 částmi programu - Front Office, Konfigurace, Noční audit. Funkce modulu Front Office: Tento modul je využíván pro samotný provoz všemi odděleními hotelu a nabízí následují funkce: Rezervace tvorba a úprava individuálních a skupinových rezervací, předplatby, zakládání profilů firem, cestovních kanceláří, databáze, úprava profilů v databázi. Front Office přehled o příjezdech, ubytovaných hostech, zasílání zpráv, statistiky. Cashiering přístup k účtům hostů, natěžování položek na účty, platby a odhlášení hosta, funkce směnárny, zadávání kurzů měny, historie účtů a faktur, uzavírání kasy. Room Management informace o stavu uklizených a neuklizených pokojů včetně historie, obsazenosti, statistik pro oddělení Housekeepingu. Statistiky všechny důležité statistiky pro řízení a rozhodování. Nastavení funkce pro nastavení systému. Funkce modulu Konfigurace: Tato část programu je spravována a využívána jen managementem hotelu, umožňuje zpracovávat a nastavovat následující údaje, např.: zakládání cenových kódů zadávání cen zakládání uživatelských přístupů a správa jejich pravomocí při užívání systému zadávání typů pokojů, počet pater, počet lůžek zadávání speciálních nabídek a balíčků Funkce modulu Noční audit: Noční audit představuje uzávěrku systému, je prováděn nočním recepčním nebo auditorem kolem půlnoci příslušného dne. Po dokončení auditu se vytisknou všechny statistiky a účetní doklady za uplynulý den. 3

4 2. Výuka Micros Fidelio na VŠH Katedra marketingu a mediálních komunikací se na Vysoké škole hotelové v Praze zabývá také výukou informatiky. Na bakalářském stupni oboru hotelnictví jsou vyučovány dva důležité kurzy Informační a komunikační technologie v prvním ročníku a navazující předmět Informatika pro manažery ve druhém roce studia. Kurz Informační a komunikační technologie seznamuje studenty se základními typy elektronického podnikání, business intelligence, elektronickým přenosem dat, zabezpečením dat i historií a vývojem ICT. Důraz je kladen i na praktické využívání ICT kancelářských programů. Výuka informatiky je na VŠH sestavována na základě skutečných potřeb absolventů bakalářského studijního programu Hotelnictví. 2.1 Informatika pro manažery Cílem předmětu Informatika pro manažery je seznámit studenty se specializovanými softwary pro obor hotelnictví. Obsah kurzu vychází ze znalosti publikace: CHROMÝ, Jan. Elektronické podnikání. 2. přeprac. vyd. Praha: Vydavatelství VŠH, 2009a. ISBN Výuka je rozdělena do dvou modulů. Mezi vyučované informační systémy patří hotelový software Micros Fidelio, ekonomický program Pohoda a internetové rezervační systémy v oblasti hotelnictví. Kurz je připraven tak, aby si studenti uvědomili využívání specializovaných softwarů i v návaznosti na získané znalosti marketingu, managementu, účetnictví, ekonomie a hotelnictví. Nestačí se zabývat jen výukou softwarů z hlediska obsluhy počítače, ale je důležité pochopit provázanost s chodem hotelu a jejich význam pro hospodaření podniku. 2.2 Výuka hotelové softwaru Micros Fidelio Posluchači denního studijního programu oboru hotelnictví mají velmi malou zkušenost s praktickým užíváním hotelových systémů, což dokazuje i neoficiální výzkum, jenž na Katedře marketingu a mediálních komunikací probíhá. Z tohoto důvodu je výuka hotelových systémů na Vysoké škole hotelové nezbytná. Zabýváme se i didaktickou stránkou výuky tohoto předmětu v duchu publikace: KRÁLOVÁ, Alena. ASZTALOS, Ondřej. Didaktika ekonomiky I. díl. 2. vyd. Praha, Oeconomica, ISBN Během kurzu se studenti naučí pracovat do hloubky s modulem Front Office a Noční audit, modul Konfigurace je probírán jen okrajově. Cílem je připravit posluchače na praktickou práci s programem, která je čeká v reálném provozu. Absolventi jsou poté schopni pracovat na úrovni oddělení recepce, rezervací, obchodního oddělení: rezervace: tvorba, úprava, storna individuálních a skupinových rezervací recepce: check in, check-out; natěžování položek na účet hosta a na 4

5 faktury cestovních kanceláří a firem; vystavení účtů, faktur a jejich případné opravy; práce s modulem noční uzávěrky databáze: tvorba profilů firem, cestovních kanceláří, hostů, vyhledávání v databázi, provádění změn a úprav statistiky: orientace ve statistikách hotelu Program Fidelio je také vyučován v souvislostech s internetovými rezervačními systémy a hotelovými portály. Závěr Význam informačních a komunikačních technologií se neustále zvětšuje, vyvíjí a ovlivňuje řízení všech organizací v oblasti hotelnictví. Spojeny jsou s tím i zvýšené požadavky na kvalifikaci pracovníků tohoto oboru. Každý chod hotelu je zabezečován hotelovým informačním systémem. Vzhledem k tomu, že nabídka výuky speciálních softwarů pro veřejnost je omezená, je nezbytně nutné poskytovat našim absolventům kvalitní výuku informatiky a marketingu. Není důležité umět software obsluhovat jen z hlediska počítače, ale musíme pochopit i jeho návaznosti na praktický chod hotelu a jeho hospodaření. Literatura 1. DVOŘÁČEK, Jiří. Pedagogika pro učitele odborných předmětů. Praha, Oeconomica, s. ISBN CHROMÝ, Jan. Elektronické podnikání. 2. přeprac. vyd. Praha: VŠH, s. ISBN CHROMÝ, Jan. Informační a komunikační technologie pro hotelnictví a cestovní ruch. 1. vyd. Praha: VŠH v Praze 8, s. ISBN KRÁLOVÁ, A., ASZTALOS, O. Didaktika ekonomiky. I. díl. Praha: Oeconomica s. ISBN KRÁLOVÁ, Alena, FIŠEROVÁ, Marie. Příklady k didaktice ekonomiky a účetnictví: materiály ke cvičení. 1. vyd. Praha, Oeconomica, ISBN SOBEK, Miloš. Informatika pro manažery I cvičení, Praha, VŠH, 2006, ISBN Kontaktní adresa Ing. Martina Sochůrková Katedra marketingu Vysoká škola hotelová v Praze 8, s. r. o. Svídnická Praha 8 Česká republika 5

6 Tel.:

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy.

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy. Ms. Meredith Storey PRME Secretariat United Nations Global Compact 685 Third Ave, 12th Floor New York, NY, 10017, United States Dobrý den, níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké elektronické konference

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké elektronické konference Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka Časopis Media4u Magazine Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní

Více

Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření

Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení prostupnosti studentů mezi VOŠ SOKRATES a VŠ

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v lázeňském hotelu

Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v lázeňském hotelu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Tatyana Shevtsova Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v lázeňském hotelu Bakalářská

Více

Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví

Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví Diplomová práce Bc. Nikola Horynová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství

Více

Tvorba koncepce projektu

Tvorba koncepce projektu Tvorba koncepce projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0459 Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů 1 Název projektu: Registrační číslo projektu: Manažer

Více

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY ICÚ Partneři Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR 3 Základní informace k registraci do systému certifikace 5 Profesní kvalifikace

Více

Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava

Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava MPRA Munich Personal RePEc Archive Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava Eva Sikorová and Marie Paseková Slezska Univerzita-Obchodne podnikatelska Fakulta University

Více

Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace

Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace Bakalářská práce Marie Humlová, DiS. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor:

Více

Jak se dostat na ekonomické fakulty

Jak se dostat na ekonomické fakulty Jak se dostat na ekonomické fakulty Ekonomických oborů je velké množství a dají se studovat ve spojení s určitým odvětvím, studia nabízejí veřejné i soukromé vysoké školy. Management, cestovní ruch, podniková

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference Pedagogické fakulta Univerzity Hradec Králové Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Katedra Teorii i Filozofii Wychovania Uniwersytetu Zielonogorskiego Časopis Media4u Magazine Sborník

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNACIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Podnikání KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 64 41 L/51 PODNIKÁNÍ Délka a forma studia:

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Editoři elektronického vydání

Editoři elektronického vydání Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové Katedra Teorii i Filozofii Wychowania Uniwersytetu Zielonogorskiego Časopis Media4u Magazine Sborník

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2013 Praha, říjen 2012 Obsah 1 Kvalita a relevance... 5 1.1 Diverzifikace

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKATELSKÁ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2012

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více